Author Topic: Грабването  (Read 48948 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Грабването
« Reply #60 on: November 03, 2007, 22:38:53 PM »
"В дома на Отца моего много жилища има; ако да не бе така аз бих ви казал. Отхождам да ви приготвя место."
Ако свържем горния цитат с долния -"Евр 3:6  а Христос, като Син, беше верен над Неговия дом. Неговият дом сме ние, ако удържим до край дръзновението и похвалата на надеждата си." , както предлагаш , звучи така сякаш в нас / понеже Неговият дом сме ние / има много жилища?!? Не мога много да разбера това.

Все едно дома на Отца сме ние и излиза че в нас има много жилища !?

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Грабването
« Reply #61 on: November 03, 2007, 23:00:30 PM »
иначе логиката в твоя отговор я виждам , и го разбирам , но мисля че ако възприемем думите на Господ буквално става въпрос за място а не толкова за възкресенски тела , макар да виждам обосновка в думите ти.

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Грабването
« Reply #62 on: November 03, 2007, 23:02:06 PM »
Все едно дома на Отца сме ние и излиза че в нас има много жилища !?
Вярващите се вграждат като живи камъни в един общ дом. Всички те макар и да изграждат един дом, поотделно всеки представлява жилище на Отец. И ако следваме тази връзка на разсъждения, новите домове които Исус приготвя за светиите са нови нетленни тела. Поне това е което разбрах от написаното от Watchman и цитатите които е извадил.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Грабването
« Reply #63 on: November 03, 2007, 23:19:28 PM »
Именно аз това за многото обиталища не го обясних, защото мислех че ще го схванете от пасажа в Петрово, но ето че Girard го е схванал и казва вярно. Жилищата не са в нас. Множеството части (живи камъни, святи тела), които съставляват този дом са тези много жилища.

С други думи Исус казва, в домът (нетленния храм) на Отца ми има много място за много светии, които да се вградят като живи камъни, живи обиталища. И Аз ще подготвя са всеки един верен ученик и светия неговото място, неговото вечно тяло.

Петър нарича тялото си хижа:

2Pe 1:13  И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне;
2Pe 1:14  понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос.


Сиреч тялото служи за дом, за обиталище на вътрешния човек. Но Исус ще приготви нов дом, ново обиталище. Ние мислим за думата жилище, като за жилище за тялото ни, сиреч нещо като къща, но изглежда Писанието има съвсем друго предвид под жилище.

Има много други пасажи, които говорят за тялото като храм на Святия Дух, и като неръкотворен храм. А и аз поне не съм видял Писанието да говори за какъвто и да е друг вид жилища на светиите, освен тези на нетленните тела.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Грабването
« Reply #64 on: November 03, 2007, 23:22:54 PM »
Йоан 14:23
Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Грабването
« Reply #65 on: November 03, 2007, 23:33:07 PM »
2Pe 1:13  И мисля, че е право, докато съм в тая телесна хижа, да ви подтиквам чрез напомняне;
2Pe 1:14  понеже зная, че скоро ще напусна хижата си, както ми извести нашият Господ Исус Христос.


И апостол Петър, един от учениците на които Исус даде обещанието за новите домове, сравнява земното си тяло с хижа, тоест дом.

Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Грабването
« Reply #66 on: November 04, 2007, 00:12:56 AM »
Да! Разбирам идеята, явно аз гледам текста по буквално.
А "домът на Отца ми" какво може да е това , някакво място на небето ли?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Грабването
« Reply #67 on: November 04, 2007, 00:47:38 AM »
Ами то това си е буквално значение за този чийто ум е обновен в мисленето, което са имали Исус и апостолите. Ама ние имаме езическо мислене още, израстнали в комунистическа страна, където думите и термините са предефинирани от безбожници, и логично да се объркваме относно какво казва Писанието.

Иначе за Божието обиталище си спомних следния пасаж:

Ис. 57:15  Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, За да съживявам духа на смирените, И да съживявам сърцето на съкрушилите се,

Ясно освен обиталище в телата на светиите, Бог обитава и на високо и всято място. Което място може би ще се съедини с храма изграден от живи камъни и ще слезе между човеците:

Rev 21:3  И чух силен глас от престола, който казваше: Ето, скинията на Бога е с човеците; Той ще обитава с тях; те ще бъдат Негови люде; и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

bogoizbrania

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 11
Re: Грабването
« Reply #68 on: December 19, 2007, 02:36:04 AM »
Последния пост в моя блог разглежда този въпрос;

Посрещането на Господ Иесус в Писанията е акт с със свещено значение, всяко нещо, което хора правят за Господ е направено за Евангелието, независимо дали хората са разбирали какво правят или дори са действали с користни цели подобно на фарисеите. Силата и мъдростта на Евангелието не се ограничава с личните качества на човека, както магарето не е определящо за ездача, така и Благата вест не зависи от клепоухото което я възвестява. В Йоан 12:13 има уникална дума „упантесин“ Г5222, указваща великото посрещане на Иесус в Ерусалим, като идващ в името на Господ и като цар на Израел. Това посрещане идва от
( G5221 ὑπανταω hupantaō  hoop-an-tah'-o ),  среща се 5 пъти този номер, лудите в Матея и Лука, Марта в Йоана, и като обяснение за посрещането с Г5222. Друга дума указваща посрещане с очакване е Г529, „апантесина“ показва очакване за посрещането, а не самата среща. Думата се среща в притчата за 10-те девици, за посрещането на Павел на Апиеввия форум, и на едно от най конфликтните места в 1 Сол 4:17.  Да дам още пояснение на това толкова „доктринално“ място, Посрещането „харпацо“-то е изтръгване не от реалния свят, а от духовния свят на грях и робство, облака „нефеле“-то е свръхестествен облак, от който на няколко места е говорил Бог.  И сега „апантесин“-а означава очакване на истинската среща която ще се състои. На гръцки вероятно цялата фраза е поетична. Но за мнозина точно този стих е богословска катастрофа, резултата от лош гръцки и натрапчиви доктрини. Дума за среща, но без чакане е Г528 „апантао“, общия признак за седемте случая на този номер е, че срещите са неочаквани, има и някакво противопоставяне и понякога наоколо има нечисти духове, има сигурно и някаква образност в тези седем „апатаота“, но ще е за друг път. В 3Йоан 8 се казва, че трябва да „посрещаме“ добрите работници, заради Евангелието, думата е „аполанбао“ Г618 и вероятно е по добре да се замени с „приемате“ в превода, защото навсякъде другаде думата означава получаване на дар от Господ. Г4876 е шест кратна среща с трето лице, често неизвестно като Мелхиседек или „човека с водоноса“ в Лука, или Корнилий мислещ Петър за ангел. Водоноса в случая е кобилица, носейки вода с такова дърво човек много прилича на носещ гредата за разпъване. Получава се като чели учениците видяха „кръста“ в случая предварително.
Всички срещи с Иесус в НЗ могат да изглеждат маловажни, но силно ограниченото споменаване и разнородните думи създават усещането на символика във изразите.
[/color]

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Грабването
« Reply #69 on: December 19, 2007, 09:32:21 AM »
Само аз ли не разбрах нищо от последното мнение?
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Todor

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 173
Re: Грабването
« Reply #70 on: December 19, 2007, 10:35:58 AM »
Най-малко двама сме, Girard, НАЙ-МАЛКО двама...
Струва ми се, че изникна въпрос, който е от компетенцията на администраторите.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Грабването
« Reply #71 on: December 19, 2007, 11:40:56 AM »
Да речем че сме трима, а и админите си знаят работата.

Тя цялата тема е малко оплетена, но искам да добавя още нещо за размисъл, относно жената от Откровение 12.

1. И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.
2. Тя бе непразна и викаше от родилни болки, като се мъчеше да роди.


И един интересен паралел от Михей 5.

2. А ти, Витлеем Ефратов,
Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове,
От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля,
Чийто произход е от начало, от вечността.
3. Затова ще ги остави
До времето, когато раждащата ще роди;
Тогава останалите от братята му
Ще се върнат с израилтяните.

4. И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна,
Чрез великото име на Господа своя Бог;
И те ще се настанят;
Защото сега той ще бъде велик до краищата на земята.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

kender

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 17
Re: Грабването
« Reply #72 on: December 26, 2007, 12:12:20 PM »
Божия Ум с човешкия ли ще разберете или чрез Неговия Ум,Който да ви открие Истината.Кой разбра Исус с човешката си логика?

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Re: Грабването
« Reply #73 on: December 26, 2007, 12:19:05 PM »
Божия Ум с човешкия ли ще разберете или чрез Неговия Ум,Който да ви открие Истината.Кой разбра Исус с човешката си логика?

Може ли да поясниш към коя част от темата твоя коментар се отнася, следователно ако можеш да поясниш по-добре и с повече думи какво искаш да кажеш?
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3438
Re: Грабването
« Reply #74 on: December 26, 2007, 15:24:19 PM »
kender, Писанията с коя логика са написани? С Божията или с човешката? И когато човек изследва Писанията за да се научи на това, което Бог казва, той чий ум придобива, човешкия или Божия?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.