Author Topic: Осмият цар , малкият рог , блудницата Вавилон и Новият световен ред  (Read 15068 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3604
Quote
Истина е , че тези пророчества не са ми силна страна.

Тук въпроса не е дали нещо ти е силна страна или не. Въпроса за Израел касае въпроса за това КОЙ Е БОГ. Т.е това е най-фундаменталния въпрос на вярата. Ако човек не е в състояние да разпознае истинския Израел от фалшивия, то той няма да може да разпознае между фалшивия Христос и истинския, между лъжливите богове и истинския Бог.

Това е МНОГО сериозен и жизнено важен въпрос. Не случайно Тихомир спомена за проповядване на други богове в другата тема.

Ако ти смяташ, че станалото "възстановяване на Израел" през 1948-а година е дело на бога в когото вярваш, то ти наистина имаш за бог някой съвсем друг от Бога, който Библията разкрива. Станалото през 1948-а година е в диаметрална противоположност с характера и пътищата на Бога на Библията.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.