Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Основни духовни въпроси => Topic started by: YN on June 08, 2014, 15:14:06 PM

Title: Поглеждане с пожелание
Post by: YN on June 08, 2014, 15:14:06 PM
В темата за развод и повторен брак, Уочман беше написал това:

Quote
Какво точно означава "поглеждане с пожелание" от своя страна е съвсем друг въпрос, който заслужава отделно внимание, защото далеч не е това, което масово се приема а именно като "поглеждане с желание".

Ето въпросният пасаж:
Mat 5:28  Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

Ииии... на английски:
Mat 5:28  But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart.

Тъй де, да си стигнем на думата. Аз съм чувала пожеланието да се споменава във връзка със сексуалния нагон, в смисъл, че ако погледнеш жена и пожелаеш да легнеш с нея, прелюбодействаш в сърцето си. Това не се споменава изрично в текста; пише просто "пожелае". Но за какво друго можеш да я пожелаеш, че да прелюбодействаш с нея в сърцето си? Затова винаги съм приемала гореспоменатото обяснение.

А иначе думата която е преведена "пожелае" е тaзи:

ἐπιθυμέω
epithumeō
Thayer Definition:
1) to turn upon a thing
2) to have a desire for, long for, to desire
3) to lust after, covet
3a) of those who seek things forbidden

Значението на първата дефиниция ми е неясно, но иначе думата ознава, "да имаш желание, да копнееш, да желаеш, да пожелаеш".

Интересно ми е каква точно е разликата между "поглеждане с желание" и "с ПОжелание"? Тексът ми се струва доста ясен. И тъй като Уочман казва, че темата заслужава отделно внимание, можем тук да я обсъдим.
Title: Re: Поглеждане с пожелание
Post by: Tihomir on June 08, 2014, 15:43:24 PM
Христос цитира 10-тата заповед, която говори за пожеланието изобщо. Пожеланието няма сексуален смисъл, а става въпрос за това да изискваш нещо, което не е твое притежание. Става въпрос за незаконна смяна на притежанието.

Ако отидеш в магазина и пожелаеш дадени обувки, не вършиш грях, защото това не е незаконна смяна на притежанието, а те са поставени там, за да бъдат заплатени и да си намерят собственика.

По същия начин няма проблем когато някой отиде при бащата на млада девица и каже, че я желае/пожелае за своя съпруга, защото иска законно той да стане неин господар.

Проблемът е с пожелаването на чужда собственост, която не е твое и не се предлага за смяна на собственик. Ако комшията ти реши да си продаде вола, тогава ако го пожелаеш да го купиш, за да ти върши работа, няма проблем. Но докато той не е дадено за продан, не можеш да го пожелаеш. В частност говорим и за съпругата му.

Тук не говорим дори за това, че виждаш, че вола му е работлив и да отидеш да го питаш дали го продава. Говорим за пожелание на нещо, което искаш да имаш без да има законно основание за това.

Авраам отиде и пожела пещерата Махпелах и попита дали я продават. Той не я пожела по такъв начин, че да отиде и да си я присвои (което е може би по-точната дума на български). Но той знаеше, че има възможност това да стане по нормален начин и отиде и каза — желая/искам да купя пещерата, за колко ще ми я продадете. И му беше продадена.

Title: Re: Поглеждане с пожелание
Post by: Watchman on June 08, 2014, 17:23:35 PM
Думите на Исус от Мат. 5:28 разкриват един много важен принцип, който освен всичко е и директно свързан с покаянието и оправданието чрез вяра. Ето пак самия пасаж:

Maт. 5:28  Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

Т.е тук Исус говори за това, че за Бог няма значение дали едно нещо се е случило само в сърцето на един човек или действително го е извършил, защото готовността в сърцето на човека да извърши нещо е същото като самото извършване. Това е принципа, който Исус разкрива.

Ето защо има огромна разлика между желание и пожелание, желанието е нещо, което по-принцип човек може да харесва, но пожеланието вече говори за готовност за действие при сгоден случай.

Ето защо ако един мъж си каже в сърцето поглеждайки жената на съседа си - "Тази жена е наистина много хубава и желателна, но аз нямам дял с нея при никакви обстоятелства, защото тя е вече омъжена и не е праведно да бъде с друг мъж." - тогава това не е пожелание, а само харесване. Но ако каже в сърцето си - "Тази жена е толкова хубава и желателна, че трябва да намеря начин да я имам." - това вече е пожелание и прелюбодейство, защото в сърцето си той вече е готов на греховното действие, ако и да не го е извършил на практика. В сърцето си той вече е прелюбодействал с нея.

Много християни изпитват осъждение от това, че като видят красива жена на улицата, която им се струва желателна с това те вече съгрешават с нея. Много пастори проповядват такова нещо. Обаче докато човека не е решен при първия сгоден случай да се възползва от дадената жена, то той не е прелюбодействал с нея според принципа за който говори Исус. Няма ли решение - няма грях, има ли решение има грях в сърцето. Харесването и желанието не е решение, нито е избор. Ние всеки ден взимаме решение да се откажем от неща които ни се струват желателни. Например в магазина ако имаме пари само за по-евтината стока, ако и да желаем по-скъпия вариант - ние се отказваме от по-скъпия, ако и да го предпочитаме. Знаем, че не можем да платим цената за него. Същото е и с чуждата жена - цената за това да я имаш е твърде висока и не си струва. Ако обаче пожелаем скъпата стока и решим да я откраднем при сгоден случай, то ние вече сме станали крадци в сърцето си.

Затова и Бог заповядва да не пожелаваме нищо чуждо, което не ни се полага, защото самото пожелание е решение за престъпление, което е равно пред Бога на самото престъпление. А и човек който непрестанно желае престъпления в сърцето си, той рано или късно ще започне да ги реализира.

Човек обаче трябва да внимава на нещата, които харесва, но не е праведно да има, защото ако им отдава много внимание - от желание може да се превърне в пожелание. Когато Давид неочаквано видя Уриевата жена да се къпе, той едва ли в първия момент си е казал - трябва да я имам. Но вместо да отклони погледа си от нея и да обърне внимание на ония неща, които е праведно да върши в този момент, той продължи да я гледа и с това харесването се превърна в желание и желанието в пожелание. Което пожелание той понеже имаше сгоден случай успя да реализира.

Ето защо ние трябва да разбираме принципната разлика между харесване, желание и пожелание - за да не приемаме фалшиво осъждение когато харесаме нещо и то ни се стори желателно, но в същото време това не трябва да става повод за притъпяване на бдителността ни, така щото да позволим на харесването в което няма грях да се развие и изврати в греха на пожеланието.
Title: Re: Поглеждане с пожелание
Post by: sambapti on June 10, 2014, 21:16:27 PM
Струва ми се интересно и продължението на горе цитираните стихове, а именно:

29 Ако дясното ти око те съблазнява, извади го и го хвърли; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да бъде хвърлено в пъкъла.
30 И ако дясната ти ръка те съблазнява, отсечи я и я хвърли; защото по-добре е за тебе да погине една от телесните ти части, а не цялото ти тяло да отиде в пъкъла.


Предполагам, че това не са стихове, насърчаващи самонараняването, защото не се сещам за подобни свидетелства в Писанието.
Също не разбирам как може само дясното ти око да те съблазни, след като обичайно човек, ако е здрав, гледа и с двете очи. Подобно и примера с дясната ръка.
Моля за малко пояснения по стиховете.
Title: Re: Поглеждане с пожелание
Post by: Watchman on June 11, 2014, 08:09:44 AM
Преди всичко тези думи трябва да се погледнат заедно с тези:

Maт. 15:19  Защото от сърцето произлизат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.

От това става ясно, че съблазънта не може да дойде от дясното около или от дясната ръка, защото тия неща произлизат от сърцето на човека, а не от неговите телесни части. Ето защо аз не виждам, как този пасаж може да бъде приложен към някой индивид и неговите телесни части. Но ако бъде приложен към Господното общество, като едно тяло, тогава всеки един член на тялото е негова телесна част. Затова ако някой човек от тялото води останалите към съблазън, той трябва да бъде отсечен от общността, за да погине само едната част, а не цялото тяло.

В същия смисъл са и думите в Посланието към Евреите:

Евр. 12:15  И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат; да не би да поникне някой горчив корен, та да ви смущава, и мнозинството да се зарази от него;

Тук онази част от тялото, която носи съблазън е наречена "горчив корен" който може да зарази мнозинството и така цялото тяло да погине. Такива части трябва да бъдат отсечени безкомпромисно за да се запази тялото. Това е което аз разбирам, че е смисъла на тези думи на Исус.