Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Изследване на Библейски термини и думи => Topic started by: Watchman on February 24, 2014, 18:39:20 PM

Title: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on February 24, 2014, 18:39:20 PM
Един от най-важните въпроси, с който всеки сериозен Христов ученик неизбежно ще се сблъска несъмнено е въпроса за властта. Когато Христос дойде на земята, първото нещо, което Той прогласи беше: "Покайте се защото Небесното царство наближи." Основния фокус на Христовото дело беше Божието Царство. А по дефиниция "царство" означава територия, която е под определена власт.

Поради тази причина въпроса за Царството е въпроса за властта, и отношението към властта е основния изпит на всяко човешко същество.

Ето защо искам да обърнем внимание на един от най-смущаващите текстове в Библията по отношение на властта и властите, а именно записаното в Римляни 13-а глава. Ще помоля да прочетете текста внимателно и да се опитате да вникнете какво този текст иска да ни каже:

Римл. 13:1  Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога.
Римл. 13:2  Затова, който се противи на властта, противи се на Божията наретба; а които се противят ще навлекат осъждане на себе си.
Римл. 13:3  Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злостореца. Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея;
Римл. 13:4  понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв, върху ( Гръцки: за гнева спрямо ) този, който върши зло.
Римл. 13:5  Затова нужно е да се покорите не само поради страх от гнева, но и заради съвестта.
Римл. 13:6  Понеже за тая причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тая длъжност.
Римл. 13:7  Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, почитта.


На пръв поглед този пасаж звучи много смущаващо, защото излиза като че ли Бог стои зад всяка форма на човешка власт на която ние дължим пълно покорство, в противен случай се възпротивяваме на самия Бог и навличаме осъждение на себе си. Това е очевидното значение на текста, което е смущаващо най-малкото защото виждаме примери в Писанията, че много от Божиите хора не са се покорявали на човешките власти в твърде много случаи.

Друга причина поради, която този текст е смущаващ е че според него излиза, че всяка власт и институция, която човеците създадат е от Бога. Т.е да кажем ако властта създаде "Агенция за закрила на детето" чрез което претендира за собственост на децата ни и правото да ги отнема и дава на когото ще - ние трябва да приемем, че това е от Бога. И ако властта каже, вие сте длъжни да възпитавате децата си във това, че полове не съществуват и всеки човек сам си избира пола (без оглед на физиологията си), както и че сте длъжни да учите децата си от 5 годишни на сексуални практики като маструбиране (както е в момента в Германия) - значи това е от Бога и ако вие се противите на властта се противите на самия Бог и навличате осъждение на себе си.

И понеже стана въпрос за Германия си струва да се отбележи историята на Дитрих Бонхофер (пастора дръзнал да се възпротиви на Хитлер), който когато бива извикан на разпит от Гестапо, есесовеца е започвал разпита с цитиране на Римляни 13-а глава.

Следва въпроса - дали наистина Бог е бил толкова загрижен за Гестапо, че да им даде такива козове в ръцете чрез апостол Павел? Който между другото пише тия неща не на кой да е а на римляните, които само няколко години по-късно ще положат живота си на арените в Римската империя именно поради неподчинението си към властите. Не е ли това някакво дълбоко смущаващо противоречие? Как стана така, че Павел учеше римляните на неща, които те тотално отхвърлиха и предпочетоха да дадат живота си по арените, вместо да се подчинят на властите според написаното им от Павел?

Дали всъщност апостол Павел не им е писал нещо съвсем друго, което нечия лукава ръка да е прикрила и изкривила умело чрез манипулиране на превода?

Внимателното изучаването на текста от Римл. 13-а глава в оригинал ме доведе недвусмислено точно до това убеждение. А именно, че превода е напълно лъжлив (при това не само в българските преводи, но и в почти всички английски преводи, които проверих) и обръща значението на текста на 180 градуса. И точно това е което бих искал да разгледаме в тази тема.

(следва продължение)

Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Alesyz on February 24, 2014, 19:44:39 PM
Следва логичният въпрос, на какво изобщо можем да вярваме, от публикуваните преводи на Библията?
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on February 24, 2014, 19:48:08 PM
Продължение...

Какво е власт?

Думата използвана за "власт" в Римл. 13 е на гръцки "exousia". Ето какво значение дава речника:

ἐξουσία
exousia
ex-oo-see'-ah
From G1832 (in the sense of ability); privilege, that is, (subjectively) force, capacity, competency, freedom, or (objectively) mastery (concretely magistrate, superhuman, potentate, token of control), delegated influence:


Като корена на думата е:

ἔξεστι
exesti
ex'-es-tee
Third person singular present indicative of a compound of G1537 and G1510; so also ἐξόν exon; neuter present participle of the same (with or without some form of G1510 expressed); impersonally it is right (through the figurative idea of being out in public)


Цитатите са от Лексикона на Strong, като думите в наклонен шрифт, са онези, които са директен превод на думата, а останалите неща са пояснения.

Започвайки от корена на думата ние виждаме, че властта произлиза от това, което "е право" (it is right), обаче не на основание на някакво скрито право или привилегия, но на нещо, което е being out in public - сиреч ясно разпознаваемо като право от всички.

Следва въпроса, кое е онова нещо за което всички хора могат да свидетелстват, че е право? И на какво основание те биха имали такова свидетелство? Има ли закон, който е записан във всички човеци, свидетелстващ за това, което е право и това, което е криво и който дава възможност на хората да живеят в съгласие и единство и единодушно да одобряват това, което е добро и да осъждат това, което е зло? Според Божието Слово такъв закон има и за него апостол Павел споменава пак в същото послание към Римляните:

Римл. 2:14  (понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си,
Римл. 2:15  по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават),


Значи тук Павел изрично говори за нещо различно от Моисеевия закон в който бяха обучавани евреите. Той говори за закон написан на сърцата на всички народи (думата езичници означава - не еврейски народи). Точно този закон за който говори Павел, който очевидно не е човешки закон (измислен и постановен от човеци), но е закон записан лично от Бога в сърцата на хората от всички народи - е фундамента от който произлиза всяка власт между човеците.

И този закон е естествена (натурална) част от естеството на човека, затова той бива наречен "естествен (натурален) закон" или още "общ закон" защото съвестта на всички човеци свидетелства открито за него. В тази статия аз ще се позовавам на него под наименованието "естествен закон".

И така властта по своето естество произлиза от естествения закон, който не е човешки закон, но Божий закон заложен в естеството на човека, за който също свидетелства неговата съвест. Ще обърна внимание на кратко за значението на думата СЪ-ВЕСТ, което очевидно носи посланието, че съвестта е съ(провождаща) вест, т.е нещо, което е дадено като допълнително свидетелство, потвърждаващо вестта произлизаща от естествения закон. Има хора, които считат, че съвестта на човека е самия естествен закон, но думите на Павел "на което свидетелствува И съвестта им" показват, че съвестта е допълнително свидетелство към това на естествения закон записан в сърцата на човеците.

Сега някой ще попита - "Какво точно пише в този естествен закон?" - това е добър въпрос. Но засега аз ще се задоволя само да кажа следното - естествения закон е нещо което хората не създават, А ОТКРИВАТ. И това, което съм видял  е че хората откривайки този естествен закон - те могат да го формулират по различен начин и с различни думи, но същността остава винаги същата.

И така разбирайки тия неща, за нас става много ясно какво означават думите "всяка власт е от Бога" а именно, че основата на всяка легитимна власт е в естествения закон, записана на сърцата на всички народи от самия Бог. Затова Бог е източника на всяка легитимна власт.

Ще каже някой, да ама текста не казва "всяка легитимна власт" а казва "всяка власт" и това е вярно, затова е нужно да се върнем към нашия текст от Римляни 13 и да видим какво точно се казва в него:

Римл. 13:1  Всеки човек да се покорява на властите, които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, те са отредени от Бога.

Подчертания текст е точно един от най-объркващите, защото според него излиза, че не съществува никаква власт, която да не е от Бога, сиреч всички власти които съществуват са непременно от Бога. Да видим обаче какво точно се казва в оригинала:

ου γαρ εστιν εξουσία ει μη από θεού

ου – пълно отрицание на следващия израз, не, няма
γαρ – защото, понеже
εστιν – има
εξουσία – власт
ει μη – ако не, освен от
από – от
θεού – Бога


От това се вижда, че оригиналния текст буквално казва:

"Защото власт няма, ако не е от Бога."

С други думи този текст не само не легитимира всяка съществуваща власт, а точно обратното, той прави напълно не легитимна всяка власт, която не е от Бога, сиреч която не е поставена върху фундамента на естествения закон. Точно това е което са разбрали от писмото на Павел нашите римски братя от първи век, затова те смело са се възпротивили на законовите своеволия на своя император и с радост са положили живота си за пътя на правдата, който е влязъл в противоречие с не легитимните закони на кесаря. Иронията е че ако гестаповеца разпитващ Бонхофер знаеше истинското значение на текста не само нямаше да парадира с него, но щеше да скрие Библията си в дън земя и нямаше да иска никой да знае какво пише там. Или може би просто нямаше да избере да бъде гестаповец? Очевидно обаче Бонхофер е знаел точното значение на текста, защото нито за миг не се е поддал на манипулациите на гестаповеца.

(следва продължение)
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Todor on March 01, 2014, 09:20:29 AM
Съгласен съм като цяло с написаното от Watchman, бих искал само да добавя (съвсем накратко) моето виждане по въпроса. Струва ми се, че то е като неговото, но бих искал да го обясня - да не би да се окаже, че не съм разбрал нещо.

Ап. Павел говори, че институцията и властта ѝ са от Бога, а не че непременно са добри. Държавата има своето поле на власт (как го използва е друг въпрос) - например урегулирането на движението по пътищата, трудовите правоотношения и т.н. Тази нейна власт е легитимна и ние трябва да я уважаваме. Което съвсем не значи, че не можем да кажем, че  един или друг закон е несправедлив или дори да откажем да се подчиним - особено когато държавата излиза извън зададените ѝ от Бога "граници на власт" и се опитва да регулира нещо, което не е в правомощията ѝ (напр. в известни периоди от историята е било забранено да си християнин, но - както казаха апостолите пред синедриона - "Право ли е да се покоряваме на вас, а не на Бога, разсъдете").

Можем според мен да кажем, че държавната власт произлиза от Бога по принцип и има някои правомощия от Него. Когато обаче държавата злоупотреби с тези правомощия и се опита да ги използва за да наложи нещо, което противоречи на по-висшата власт на Бога (от когото е и властта на държавата) - тогава вече е редно да се подчиняваме на Бога, като се противим на държавната власт с позволените ни от Него средства.

Ще дам един пример за да бъде по-ясно какво се опитвам да кажа:
Да вземем един управител на провинция (в римската империя например). Неговата власт произлиза от императора и който се бунтува срещу него, бунтува се и срещу императора - по принцип. Ако обаче този управител започне да действа в разрез с декретите на императора, тогава самият той става бунтовник. И тогава тези, които го следват стават бунтовници заедно с него, а тези които му се противят - лоялисти.


Бих искал също да добавя и едно несъгласие -  аз лично съм много резервиран към преводи "с речник в ръка". Опитайте например да превеждате по този начин от английски (дума по дума, с речник) и вижте какво ще се получи... Съвсем нормално е да има разминаване между думите в превода и тези в оригинала - добрият преводач, четейки текста на оригиналния език, разбира смисъла и след това го "преразказва", предавайки смисъла, а не буквално превеждайки думите. Как бихрте превели например "How do you do?" на български?
Затова лично аз не бих заложил никога на "речников превод" ако не е подкрепен поне от 1-2 сериозни авторитети. Но това вече всеки може да го решава за себе си. А що се отнася до конкретния текст - не намирам никакво манипулиране в него от преводачите. Това, че някои се опитват да го тълкуват като че трябва да се подчиняваме на държавата дори когато ни принуждава да вършим зло, си е техен проблем - не на превода.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 01, 2014, 14:10:01 PM
 Todor,

Аз имам още да пиша по темата, разглеждайки целия въпросен текст от Римляни 13 внимателно и едва когато го направя ще стане съвсем ясно какво имам предвид.

По отношение на това, което си писал, ти заемаш типичната църковна позиция по въпроса,но правейки това се натъкваш на няколко проблема, които остават неразрешими. Като например:

Quote
Когато обаче държавата злоупотреби с тези правомощия и се опита да ги използва за да наложи нещо, което противоречи на по-висшата власт на Бога (от когото е и властта на държавата) - тогава вече е редно да се подчиняваме на Бога, като се противим на държавната власт с позволените ни от Него средства.

Как точно ще дефинираш "злоупотребява" остава изключително субективно и подчинено на мирогледа на човека (който в повечето случаи чрез образователната система е формиран от самата държава). Това е много голям проблем на този подход и дава възможност на "държавата" която формира мирогледа чрез образование и медии (а знаем, че тя също упражнява и доктринален контрол над религиозните общества чрез различни техники и инструменти) да разшири многократно иначе пределно ясните лимити поставени от Бога. Освен това тези лимити са така замислени от Бога, че да бъдат осъзнати и разбрани и от хората, които никога не са виждали или чели някога Библията. Това е скъпоценността на естествения закон.

Quote
Бих искал също да добавя и едно несъгласие -  аз лично съм много резервиран към преводи "с речник в ръка". Опитайте например да превеждате по този начин от английски (дума по дума, с речник) и вижте какво ще се получи... Съвсем нормално е да има разминаване между думите в превода и тези в оригинала - добрият преводач, четейки текста на оригиналния език, разбира смисъла и след това го "преразказва", предавайки смисъла, а не буквално превеждайки думите. Как бихрте превели например "How do you do?" на български?
Затова лично аз не бих заложил никога на "речников превод" ако не е подкрепен поне от 1-2 сериозни авторитети.

Преди всичко това, което визираш като възможен проблем е напълно реално и винаги трябва да се внимава и бди за възможни пропуски. Решението обаче, което предлагаш съдържа в себе си според мен по-сериозни проблеми от тия, които се опитваш да решиш чрез него. А именно, как ще дефинираш кои авторитети за "сериозни"? Знаем много добре, че академичните среди се управляват по напълно човешки принципи и отдавна са инфилтрирани и контролирани от врага. Така, че "сериозен авторитет" не може да се дефинира на базата на академични звания и постижения. Христовите апостоли например бяха неуки рибари и фарисеите, които бяха "сериозни авторитети" от академично-теологична гледна точка ги презираха (даже ги наричаха "идиоти"), обаче апостолите са истинския сериозен авторитет, защото бяха верни на Христос. Ето защо автентично превеждане на Писанията не може да се очаква освен от хора, които са обърнати със цяло сърце към Живия Бог и посветени на Неговата кауза на земята. И това е основния проблем с повечето налични преводи на Библията днес. Те са направени от хора, които не са познавали Бога или въобще или са били незрели духовни бебета ако са имали някаква реална вяра. Причината за това е механизма по който са били подбирани преводачите, който механизъм в повечето случаи набляга на академизма, а не на познаването на Бога и вярността спрямо Неговата кауза. Другия проблем е че почти винаги към проектите за превод на Библията са били прикачани и определени църковни или деноминационни норми и традиции. А в случая с King James Bible например е имало цял списък от инструкции на царя, които често са имали политически характер.

Твоя подход със "сериозните авторитети" също влиза в пряко противоречие със следното обещание от Писанията:

1Йоан 2:27  а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.

Божият човек има уникален дар от Бога, който елиминира нуждата от авторитети въобще. Придържането към някакви големи и много важни авторитети на практика потиска и убива този дар и лишава човека от способността да ходи с Бога и да познава Бога и Неговата истина. Но вместо това търчи при този или онзи за отговори на въпроси, които е длъжен да изследва и издирва сам. Разбира се след като човек издирва и разбира, хората от местното тяло също трябва да изпитват заедно и именно местното тяло е защитния механизъм на светиите, а не някакви велики, големи и "сериозни" авторитети.

Затова и каквото аз съм разбрал по тази (или някоя друга) тема, аз го излагам тук за да бъде изпитано от всички и ако се намери нещо погрешно да бъде своевременно и аргументирано разобличено и поправено. Нямаме нужда да търчим при хора, които не познаваме, обявени за сериозни авторитети от хора, които не познаваме, на базата на принципи и механизми, които не са ни известили открито. С други думи ние се излагаме на един механизъм на създаване на авторитети, който работи в тайно и който не може да бъде изпитан по начина по който изисква Писанието. На първо място по плода и живота на самите хора. Затова и Божият замисъл е нещата да се изпитват в местната общност, където живота и плода на всички е ясно видим и изложен на показ пред всички останали.

Що се отнася до мен, то аз изследвам старогръцкия от 1992-а година насам, не просто с "речник в ръка" но също и с Божията благодат и милост в сърцето и въоръжен с верните обещания:

Мат. 7:7  Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
Maт 7:8  защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.


и

"Всички ще бъдат научени от Бога" /Йоан 6:45/.

Ако бяхме въоръжени само с речника, то щяхме да сме толкова за окайване, колкото и тези, които разчитат на академичните акредитации.

Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Todor on March 01, 2014, 18:27:10 PM
Как точно ще дефинираш "злоупотребява" ...
Както и да се подходи към въпроса, необходимостта да се различи по някакъв начин "праведно" от "неправедно" винаги стои. Моите критерии са (обикновено в този ред):
Може да се говори много за всяка една точка, но като цяло (мисля) тук не се различаваме особено.

А именно, как ще дефинираш кои авторитети за "сериозни"?
Ти сам ги посочи - комбинация от академичен (добре познаващ самия език) и духовен (за да може да разбере духовната истина, която трябва да преведе). Разбира се, едва ли има дори един човек, който да е "идеален" и по двата показателя :) Като цяло предпочитам академичните авторитети когато става дума за по-технически неща като превод, а хората които приемам за духовен авторитет съм склонен да слушам и без да е необходимо да ми доказват всяка своя дума от Писанието...

Но това е просто личния ми подход. Иначе по принцип приемам казаното от теб и в тази точка, единствено с уговорката, че не ми става ясно как точно тълкуваш 1 Йоан 2:27. При определен прочит то може да послужи като повод за отхвърляне на всякакъв авторитет - като се започне от братята и се стигне до Писанията (Защо ми е например да се уча от апостолите ако "Неговото помазание ме учи за всичко"?). Но, съдейки по другите писани от теб неща (не само в тази тема), не мисля че ще се разминем сериозно и по този въпрос.

Аз имам още да пиша по темата, разглеждайки целия въпросен текст от Римляни 13 внимателно и едва когато го направя ще стане съвсем ясно какво имам предвид.
Тук ти дължа едно извинение - а предполагам и обяснение. Когато прочетох за първи път написаното от теб, останах с впечатлението, че защитаваш някаква доста по-анархична позиция. Дали беше защото го четох от работа (набързо, а и умът ми беше пълен с всякакви неща) или поради някакво моментно "помрачаване в разума" не знам, но проблема беше в мен (написаното от теб е достатъчно ясно според мен). И понеже считам темата за важна, реших, че си струва да пиша накратко какво смятам по въпроса. После - когато прочетох отново написаното от теб - видях, че съм се заблудил, но вече бях като цяло написал поста си. Чудих се дали да го изтрия, но в крайна сметка реших да го постна, променяйки увода от "не съм съвсем съгласен" на "съгласен съм с написаното". Може би сгреших - понеже се получи малко като спам и ти отнех излишно време. Но в крайна сметка - ако решиш - винаги можеш да събереш постовете си в една цялостна статия, без коментарите от форума...

Бог с теб.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Alesyz on March 02, 2014, 09:29:05 AM
 Аз искам да дам конкретен пример, а не да говоря по принцип. В България законът за здравето, изисква от всеки безработен българин, да плаща 16.80 лв. на месец, за здравно осигуряване. Аз лично виждам в този текст от закона, прилагането на писаното в Псалм 94:20. От 2013 г. законът задължи всички безработни българи, които остават без работа също и заварените случаи, да подават определена декларация по образец, с която се регистрират като безработни освен в бюрото по труда, също и в НАП. И има санкция за неподаването на тази декларация, 500 лв. Това е класически случай на извиване на ръце от държавата, в лицето на нейните законотворци, който противоречи на всякаква нормална и естествена логика и е насочен към най-лошо поставената група хора в обществото, което само по себе си е жестоко. Как може, хора, които нямат доходи, да плащат за здравно осигуряване? И ако имам 20 лв., каква ще ми е мотивацията да не ги дам за хляб и храна, а да ги дам за здравно осигуряване, освен страх от санкцията? Колкото и малка да е тази сума, защо трябва да се дава на държавна власт, която се е доказала като корумпирана и престъпна, за бъдещи услуги със съмнително качество и достъп? Мога да предложа и други текстове, напр. в закона за потребителският кредит, които са крещящо доказателство за ограбване и които даже невярващите ги виждат и коментират. После ми идва наум, че Павел пише този текст до римляните, които имаха над главата си един нечестив император с цялото идолопоклонство по онова време. Как те прилагаха тези текстове, аз доколкото знам, християните са обявени за хора извън закона по онова време, а комай и през цялата история. Какво да правим ние в България днес, с такива закони, които очевидно са направени с цел да ни крадат по един хитър и подмолен начин? Почти цялото законодателство в България е направено така, че привидно е добро и благоприятно, но в същност то е функция на едни корпоративни интереси и ги обслужва.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 03, 2014, 06:50:29 AM
Продължение...

Ще продължа с разглеждането на Римляни 13-а глава.

Рим. 13:3  Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злостореца. Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея;

Това е може би един от най-противоречивите пасажи в цялата 13-а глава на Римляни. Всички знаем от историята, че много рядко е имало държавна власт, която не е преследвала добротворците и не е кооперирала със злотворците или не се е превръщала в олицетворение на злотворството самата тя. Единствените случаи когато това не се е случвало е било когато властта е била основана на и функционирала чрез принципите на естествения закон.

С други думи имаме няколко варианта:

- Или трябва да си затворим очите за историческите факти и да твърдим, че този пасаж говори за официалните власти навсякъде и винаги.
- Или да приемем, че този пасаж е някаква нереална утопия, или дори пълна глупост.
- Или да разберем, че този пасаж говори не за всяка власт, която има претенциите да бъде официална власт, а само и единствено за онази власт, която произлиза от Бога, основана е на естествения закон и функционира чрез неговите принципи.

Отново се връщаме на иронията, че апостол Павел пише тези думи към гражданите на римската империя, които не само че няма да бъдат похвалени от официалната власт за своя достоен християнски живот на добротворство, но само след няколко години ще започнат да бъдат масово избивани по арените. Да не говорим, че самия автор на текста - апостол Павел ще бъде обезоглавен по заповед на римския император. Какво стана с похвалата на добротвореца? Или апостола сам е осъдил себе си като злотворец чрез тези свои думи?

Всичко това идва да покаже, че апостола говори за властта като принцип, по който трябва да функционира за да бъде истинска власт, зад която стои самия Бог, а не че той с тези думи утвърждава управленското статукво където и да било по света.

Римл. 13:4  понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв, върху ( Гръцки: за гнева спрямо ) този, който върши зло.

Тук отново популярните преводи представят служителя на властта като Божий служител, който размахва меча си над главите ви за да ви държи в страх и подчинение. Оргиналния текст обаче дава съвсем друго впечатление, а именно, че служителя на властта е поставен по Божия воля за НАШ СЛУГА. Затова текста по-буквално преведен казва следното:

"Понеже от Бога той е ваш слуга за добро..."

С други думи Писанието утвърждава, че законната власт пред Бога е в позицията на слуга и прислужник, а не на господар и владетел.

Преди няколко столетия прословутия английски крал Джеймс (King James) който е бил също и учен теолог, развива теорията за "divine right of kings" или казано на български "божествено право на царете". Според неговата теория властта, която очевидно произлиза от Бога бива делегирана от Него в определена мярка на царете, които от своя страна делегират определена мярка от своята власт на своите управници, които делегират мярка от своята власт на своите под управници и най-накрая остава управлявания народ.

С други думи той рисува една пирамидална структура на власт. Крал Джеймс обаче е срещнал много сериозния отпор на пуританите, които са живели по негово време, които са считали, че властта от Бога се предава чрез естествения закон (закона на общия консенсус за това, което е право, за което свидетелства и съвестта и записания на сърцата от Бога закон) на хората, които назначават свои слуги - магистрати да им служат за тяхно добро, които пък назначават висши магистрати, които пък утвърждават властта на царя. С други думи те са приемали структурата на властта, като структура от слуги а не господари и владетели.

От буквалния превод на текста се вижда, че именно пуританите са били прави, а крал Джеймс е бил узурпатор на власт и контрол. Да видим дали има други пасажи, които подкрепят позицията на пуританите:

1Кор. 11:3  Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христа е Бог.


Тук апостол Павел описва как се разпределя властта и управлението от Бога. За разлика от теорията на крал Джеймс, апостол Павел не дава никакво място на царе и управници в начина по който Бог разпределя РЕАЛНАТА власт. Нужно е да правим разлика между представителна власт и реална власт. За да съществува представителна власт е необходимо първо да съществува реална власт, която после да бъде делегирана на определени представители с определена цел. Цитирания пасаж от 1Кор. 11-та глава показва Божията структура на разпределение на реална власт. Този пасаж унищожава всякаква възможност за узаконяване на тирания и подтисничество, защото в структурата за разпределение на реалната власт НЯМА МЯСТО ЗА ДРУГИ ЦАРЕ И ВЛАДЕТЕЛИ, освен ЕДИНИЯ ЦАР И ВЛАДЕТЕЛ - Исус Христос.

Следователно ролята на царе, управници и владетели е само и единствено в представителната власт, което автоматично ги поставя в позицията на слуги на хората, които носят реалната власт на плещите си. Нека да сравним структурата на крал Джеймс с тази на апостол Павел:

Бог->Цар->Управници->Подуправници->Полиция->Народ

Бог->Христос->Всеки мъж->Семейство (жена и деца)->Представителна власт

Виждате колко фундаментална роля има мъжа и семейството в Божия ред и разпределение на реална власт. Тогава никак не са за учудване драконовските усилия, които врага полага да унищожи семейството и конкретно властта на мъжа в него, защото то е фундаменталния инструмент за установяване на властта на Бога на земята. Отново ще подчертая, че в структурата на реалната власт - не се споменава нито за царе, нито за президенти, нито за кметове, нито за управници, нито за полицаи, нито за съдии. На всички тях им е отредено място само и единствено в представителната власт, която е система от слуги, а не от господари.

Може би сега ще можете да си дадете сметка какво се случва в Западния свят, където семейството бива стратегически и целенасочено унищожавано и елиминирано чрез техники и стратегии прикривани зад правата на жените или правата на децата, или правата на хомосексуалистите, докато всъщност се води пълномащабна война не просто срещу семейството, а срещу властта на самия Христос на Земята чийто единствен директен и оторизиран представител на Земята не е държавната структура или религиозната/църковната структура, а именно СЕМЕЙСТВОТО!

Ето защо написаното от апостол Павел в Римл. 13:4 е в пълна хармония с написаното в 1Кор. 11:3, а именно, че управника има власт само и единствено на базата на покорен представител на реалния властодържател на Земята - мъжа и неговото семейство и като такъв ТОЙ Е НАШ СЛУГА ЗА ОБЩА ПОЛЗА.

Поради тази причина и управниците са наречени "министри" - което ще рече слуги, прислужници. Министър председател означава - началник на слугите, а президент означава глава на корпоративната структура на представителната власт, сиреч на структурата грижеща се за реда и дисциплината сред тези слуги на които са поверени определени ресурси за управление с цел общото благо. Нита една от тези титли не носи реална власт в себе си, нито има функцията на глава на който и да е било жив мъж на планетата земя, защото глава на мъжа може да бъде само и единствено самия Христос.

Днес има много християни, които в следствие на внушенията от ученията на такива лъжеучители като крал Джеймс треперят пред представителната власт и често пъти това ги тласка към компромиси с властта на своята единствено законна глава Христос. От друга страна ако ние разбираме истинската структура и функция на властта такава, каквато недвусмислено е описана в Писанието, ние ще намерим неподозирана до сега сила и увереност в това да положим живота си ако трябва и до смърт без никакъв страх и смущение пред заплахите на извратилата се представителна власт, която е била прелъстена и обяздена от самия сатана:

1Петр. 3:14  Но даже, ако пострадате за правдата, блажени сте; а "от тяхното застрашаване не се бойте, нито се смущавайте".

Римл. 13:5  Затова нужно е да се покорите не само поради страх от гнева, но и заради съвестта.


Петия стих от 13-а глава може би е най-ключовия за разбирането на целия пасаж свързан с властта. Тук апостола дава една много специфична причина за покорство към властта а именно - СЪВЕСТТА. Не знам колко хора осъзнават значимостта на това изявление, но то запечатва и свързва целия смисъл в едно цяло, а именно, че апостола говори в този пасаж само и единствено за властта произлизаща от естествения закон за който свидетелства не кое да е а именно СЪВЕСТТА на човека:

Римл. 2:15  по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им.

С тези с думи апостола запечатва смисъла на Римл. 13-а глава по абсолютно недвусмислен начин, елиминирайки всякаква възможност за спекулации, защото той показва, че властта, която оперира извън пределите на естествения закон за който свидетелства и съвестта - не е власт въобще. Но ако тя функционира в рамките на естествения закон за който съвестта ни свидетелства, че е праведен и справедлив, то ние дължим послушание не просто поради страх от наказание а най-вече поради съвестта си, защото Писанието свидетелства, че вяра без чиста съвест е корабокрушение на вярата /1 Тим. 1:19/.

На практика Римляни 13-а глава постановява принципите на конституиране на законодателната и представителна власт, така щото тя да има ненарушена връзка със самия източник на всяка реална власт - Бога.

Ето как точно работи тази връзка:

Бог-> Христос -> Мъжа (като глава на семейството)-> Чрез взаимното съгласие на всичките глави на семейства постигнато на основание на естествения закон написан в сърцата на всички и потвърдено от свидетелството на съвестта на всички тях се утвърждават принципите на това, което е право и това, което е криво, това, което е достойно за похвала и това, което е достойно за наказание.-> По силата на взаимното съгласие на носителите на реалната власт се конституира представителна власт (ако обществото е достатъчно голямо и има нужда от такава) на която се поверяват задължения и правомощия, както и определено финансиране с цел следенето за изпълнението на тези конституирани принципи с крайната цел общото благо на цялото общество носители на реалната власт.

Така стигаме до стих 6, който в контекста на всичко казано до сега става пределно ясен и разбираем:

Римл. 13:6  Понеже за тая причина и данък плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се занимават с тая длъжност.

Интересното в случая че думата преведена като "данък" буквално означава "зареждане". Сиреч обществото от носители на реална власт създават механизми и структури на представителна власт, които "зареждат" с определено гориво за да може те да функционират за наша полза.

Аз бих попитал колко от вас биха внасяли своето зареждане (данък) с голяма радост в една система от слуги, които непрестанно служат за общото благо, за чиято правдивост, справедливост и целесъобразност свидетелства цялото ви вътрешно естество и вашата съвест? Аз не просто бих внасял моя дял, но бих тичал с пълна радост да го занеса където трябва.

Това е начина по който властта се предава, конституира и функционира, така както Бог я е замислил и цялата ни човешка история свидетелства (с малки изключения), че човешкия род трагично се е провалил в реализацията на Божиите инструкции за власт. За щастие - когато Исус се завърне на земята  и седне на престола на баща Си Давид, Той ще възстанови тази праведна власт по цялата земя и всички удостоени да участват в това Царство ще видят добрият й плод и ще прославят Бога за Неговата превъзходна мъдрост.

Надявам се всички прочели до тук това изложение на принципите разкрити ни в Римляни 13-а глава ще са в състояние да видят огромният контраст между реалното значение на текста, заедно с неговия невероятен потенциал за принасяне на добър плод и традиционно възприетото и обърнато на 180 градуса тълкувание, което утвърждава статуквото на нечестивата система на власт пуснала пипалата си във всички кътчета на земята.

В този смисъл ние сме в абсолютно същата позиция в която беше нашият Цар Исус от Назарет, стоейки пред Пилат, или цар Давид бягащ от лицето на цар Саул. Легитимната власт предадена в ръцете на нелегитимната, праведния цар бидейки съден от неправедния слуга. Нито Исус, нито Давид вдигнаха ръката си против неправедния си съдник, ако и да имаше сила и законна власт в ръката и на двамата да го сторят. Но предпочетоха да пострадат вместо да действат прибързано и предадоха очакването си на Бога, Който своевременно да възцари праведния и да отмахне нечестивия.

Само и единствено това разбиране и това очакване може да изгони от нас страха и смущението от заплахите на нечестивата власт и да ни подготви за тежките времена на гонение и страдание, които са надвиснали над цялото човечество.

Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Nikolay on March 04, 2014, 10:51:18 AM
А как се връзва тук "1 Царе 8 глава" ?
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 04, 2014, 15:27:33 PM
Първо, трябва да се забележи, че Посланието към Римляните 13-а глава е писано към... римляните. Т.е към един от езическите народи. Естествения закон е Божия фундамент за управление и власт сред езическите народи.

1 Царе 8-ма глава касае народа на Израел, който беше отделен изсред останалите народи със специална цел. Като отделен народ Бог им даде допълнителен закон установен чрез завет. Завет означава договор, а един от основните принципи на естествения закон е "изпълни всичко, което си се съгласил да изпълниш". С други думи преди Израел да имаше завет с Бога, той си беше под естествения закон като фундамент. И вече върху този фундамент може да се надгражда чрез завет. Точно затова и Бог не прави абсолютно нищо без да прави завет преди това.

И така според завета на Синай, Израел се беше ангажирал пред Бога да има по-различен вид управление от останалите народи. А именно - теокрация. При теокрацията - Бог е цар и управлява народа чрез пророци и съдии, които са изпълнени с Неговия Дух. Това не означава, че структурата на реална власт е по-различна от тази за която говори апостол Павел в 1 Кор. 11:3, защото виждаме че народа се управляваше чрез старейшини, които бяха главите на бащините родове. Т.е властта остава в мъжа и бащата. И тъй като старейшините са суверени т.е никой старейшина не може да владее над друг старейшина Бог изпращаше сред тях съдии и пророци, които бяха директен проводник на Неговия съд, правда и справедливост.

Разликата е че съдбите вече се извършват не само на базата на естествения закон, а също така  и на базата на заветния закон. Като вместо представителна власт излъчвана от директния носител на реална власт на земята - мъжа, имаме говорител на самия източник на всяка власт - Бога. Поради тази причина и думата пророк означава "говорител". Както например днес имаме говорител на президента, който ако направи изявление това всъщност са думите не на говорителя а на самия президент, така пророка е говорител на самия Бог. В този смисъл пророка, който също изпълнява функция и на съдия (защото Бог не само говори, но и съди) е възможно най-директната връзка със самата власт в Небесата. Това е същината на теокрацията. При нея има по-малко преходни звена във веригата на властта, което предполага и по-малко възможности за отклонения от правдата и правосъдието. В този смисъл пророка е имал и функция на цар. Но не цар по смисъла на езическите народи (които ако и да имат естествения закон в сърцата си не винаги основават своето управление на него). Затова теократичния цар не е като езическия цар. Теократичния цар е пророк, свещеник и съдия. Той обаче не е законодател, както е езическия цар, при който думата на царя е закон. Има само една единствена личност в цялата вселена годна за тази позицията на теократичен цар и това е Христос. Затова всички теократични царе в Израел в най-добрия случай бяха сянка на единствения праведен и истинен Цар.

За да съществува обаче теократичен цар е необходимо за има заветен закон или заветен договор. Затова и когато Христос се яви, Той бидейки пророк стана посредник между Бога и човеците на един Нов завет, Нов договор. Народите които не са под заветни отношения с Бога нямат право да поставят царе, а са длъжни да се управляват от естествения закон и представителната власт. Затова и единствените народи, които са просперирали на земята са тези, които са имали естествения закон като фундамент на своята държава. От по-новата история можем да отбележим държави като Великобритания, САЩ, Нова Зеландия, ЮАР, Австралия и Канада, в чието законодателство, естествения закон е фундамент. Разбира се те отдавна са преминали от естествен закон към  елитарно управление и плодовете от това вече са повече от явни.

Предполагам би било полезно в тази тема да се разгледат и формите на управление сред народите и по-скоро фундаментите на които тия управления се изграждат. И това може да стане по-надолу в темата.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Nikolay on March 04, 2014, 16:59:56 PM
7 А Господ каза на Самуила: Послушай гласа на людете за всичко, що ти говорят, защото не отхвърлиха тебе, но Мене отхвърлиха, за да не царувам над тях.
...
18 В оня ден ще викате поради царя си, когото ще сте си избрали; но Господ няма да ви послуша в оня ден.


Самуил изреди какво ще прави царя и че те ще викат против него,  но те се съгласиха. Сега,  ако им (ни) стане тежко и да викат(викнем) против царя, Бог ще ги(ни) чуе ли ? Исус отмени ли това съглашение ?

Тука не искам да споря за естествения закон и нещата които проучваш - ще са полезни за съвестта на всеки. Въпроса е да се уточнят тези неща за да не вкараме някой в грях.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 04, 2014, 17:30:09 PM
Първо израилтяните си поискаха цар по модела на езичниците:

1Царе 8:5 постави ни, прочее, цар, който да ни съди, както е у всичките народи.

Това на първо място показва дълбоко неразбиране на Божиите пътища и цели и на второ място означава, това, което сам Бог, казва, а именно - че с това ТЕ ОТХВЪРЛЯТ НЕГО. Т.е акта на поставяне на цар по модела на езичниците е де факто отхвърляне на Божият ред на управление и власт. Това отхвърляне само по себе си носи със себе си редица проклятия и бремена за които Бог ги предупреждава:

1Царе 8:10  Самуил, прочее, каза всичките Господни думи на людете, които искаха цар от него.
1Царе 8:11  Каза още: Така ще постъпва царят, който ще се възцари над вас; ще взема синовете ви и ще ги определя за колесниците си, и да му бъдат конници, и за да тичат пред колесницата му.
1Царе 8:12  И ще си ги назначава хилядници и петдесетници, и ще ги поставя да работят земята му, да жънат жетвата му, и да правят военните му оръжия и приборите за колесниците му.
1Царе 8:13  Ще взема и дъщерите ви за мироварици и готвачки и хлебарки.
1Царе 8:14  И ще взема по-добрите от нивите ви, лозята ви и маслините ви и ще ги дава на слугите си.
1Царе 8:15  Ще взема и десетък от посевите ви и от лозята ви и ще ги дава на скопците си и на слугите си.
1Царе 8:16  И ще взема слугите ви, слугините ви, по-добрите момчета, и ослите ви и ще ги употребява в своите работи.
1Царе 8:17  Ще взема десетък от стадата ви; и вие ще му бъдете слуги.
1Царе 8:18  В оня ден ще викате поради царя си, когото ще сте си избрали; но Господ няма да ви послуша в оня ден.
1Царе 8:19  Обаче, людете не искаха да послушат Самуиловия глас, а рекоха: Не, но цар нека има над нас,
1Царе 8:20  за да бъдем и ние както всичките народи, и нашият цар да ни служи, и да ни предвожда, и да воюва в боевете ни.


Израилтяните в своето умопомрачение поискаха управление базирано на езическата елитарна система при която царя е господар и владее над хората и живее на техния гръб. Бог направи всичко възможно да ги предупреди какви последствия има от този акт на безумие. Де юре това, което се случи в този момент беше това, че израилтяните поискаха промяна на заветните договорки с Бога. Т.е те поискаха промяна (поправка) в договора си с Бога. Защото според договора сключен на Синай, те не можеха да имат цар като езичниците. Бог въпреки негодуванието Си се съгласи с тази поправка и след като тя беше одобрена от двете страни по договора - влезе в сила за израилтяните.

Quote
Самуил изреди какво ще прави царя и че те ще викат против него,  но те се съгласиха. Сега,  ако им (ни) стане тежко и да викат(викнем) против царя, Бог ще ги(ни) чуе ли ? Исус отмени ли това съглашение ?

За мен е странно на какво основание ти считаш, че ние сме ангажирани по какъвто и да е начин с тази поправка към Стария договор, след като ние сме под изцяло Нов договор.  Исус не е отменял това съглашение, Той направо замени целия стар договор с Нов.

И ако разгледаме внимателно думите на Исус - Той беше напълно против монархическата система на управление сред езичниците:
Лука 22:25  А Той им рече: Царете на народите господаруват над тях, и тия, които ги владеят се наричат благодетели.
Лука 22:26  Но вие недейте така; а по-големият между вас нека стане като по-младия, и който началствува - като онзи, който слугува.
Лука 22:27  Защото кой е по-голям, този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм всред вас, като онзи, който слугува.


Исус дойде да възстанови модела на власт при който управника е слуга а не господар. В този смисъл Исус ако и да беше директен представител на реалната власт, Той не заемаше позицията на господаруващ, а на слуга. Това е много важно да се разбира.

Quote
Тука не искам да споря за естествения закон и нещата които проучваш - ще са полезни за съвестта на всеки. Въпроса е да се уточнят тези неща за да не вкараме някой в грях.

Преди всичко, греха е когато човек прави неща без убеждение. А убеждение не може да има без да има разбиране. Затова всеки трябва да изследва и разбира за себе си и да живее според убежденията до които сам е достигнал, а не да черпи наготово без изпитване.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: YN on March 05, 2014, 23:54:28 PM
Quote
Защото според договора сключен на Синай, те не можеха да имат цар като езичниците.

Как така?

14Като влезеш в земята която ти дава Господ Бог твой, и я наследиш, и се населиш в нея, и речеш: Ще си поставя цар както всичките народи които са около мене,
15тогаз да си поставиш цар когото избере Господ Бог твой: не можеш да поставиш над себе си чужд человек който не ти е брат.
16Но да не трупа много коне за себе си, нито да върне людете в Египет за умножение на коне; защото Господ ви рече: Да се не върнете вече през онзи път.
17Нито да взема много жени за себе си, за да не отстъпи сърдцето му; нито да трупа твърде много сребро и злато за себе си.
18И когато седне на царския си престол, да препише в една книга за себе си препис на тоя закон, от онази която е пред свещениците Левитите.
19И той да бъде при него; и да прочита в него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа Бога своего, да пази всичките думи на тоя закон и тия повеления, и да ги върши; 20за да се не превъзнесе сърдцето му над братята му, и да се не уклонява от заповедта надясно или наляво; за да бъде многолетен на царството си, той и чадата му, всред Израил.


Ами въпросът е дали този пасаж легитимира исканията на израилтяните? Един вид това е представено като опция и го има като принцип в закона, затова те защо да не се възползват?

Ако царят се явява като вид узурпатор на титли и власт които принадлежат само на Бога, защо тогава Той е заложил монархията в закона?
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 06, 2014, 00:04:28 AM
Quote

   "Защото според договора сключен на Синай, те не можеха да имат цар като езичниците."


Как така?

14Като влезеш в земята която ти дава Господ Бог твой, и я наследиш, и се населиш в нея, и речеш: Ще си поставя цар както всичките народи които са около мене,
15тогаз да си поставиш цар когото избере Господ Бог твой: не можеш да поставиш над себе си чужд человек който не ти е брат.
16Но да не трупа много коне за себе си, нито да върне людете в Египет за умножение на коне; защото Господ ви рече: Да се не върнете вече през онзи път.
17Нито да взема много жени за себе си, за да не отстъпи сърдцето му; нито да трупа твърде много сребро и злато за себе си.
18И когато седне на царския си престол, да препише в една книга за себе си препис на тоя закон, от онази която е пред свещениците Левитите.
19И той да бъде при него; и да прочита в него през всичките дни на живота си, за да се научи да се бои от Господа Бога своего, да пази всичките думи на тоя закон и тия повеления, и да ги върши; 20за да се не превъзнесе сърдцето му над братята му, и да се не уклонява от заповедта надясно или наляво; за да бъде многолетен на царството си, той и чадата му, всред Израил.

Очевидно аз съм пропуснал този детайл от договора и приемам корекцията. Явно тази опция е съществувала базирана на Божието предвиждане как ще се развият нещата и Бог я е заложил за да постави в договора изисквания за тези евентуални царе, което е доста мъдър и предвидлив ход от Божия стана. Вижда се обаче, че Бог не ги инструктира да си поставят цар, но казва ако "речеш: Ще си поставя цар", също се вижда, че Бог не благоволи в това, че те искаха цар като народите, затова и каза, че с избора си да имат цар, те отхвърлят Бог да не царува над тях.

Quote
Ами въпросът е дали този пасаж легитимира исканията на израилтяните? Един вид това е представено като опция и го има като принцип в закона, затова те защо да не се възползват?

Очевидно са го имали като опция, ако и да е била твърде нежелана от страна на Бога. Това е подобно на това, когато се сключва договор между двама души в който се казва, че единия купува нещо за еди колко си пари и трябва да ги плати на 100% в срок от един месец, но ако не успее за един месец трябва да ги плати не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора. При наличието на подобни клаузи се вижда ясно, че първата опция е главната и желаната, а другата е компромисен вариант в случай на възникване на нежелано развитие на нещата. При израилтяните точно това се случи - нежелано развитие на нещата.

Quote
Ако царят се явява като вид узурпатор на титли и власт които принадлежат само на Бога, защо тогава Той е заложил монархията в закона?

Първо това, което е в закона и което са имали израилтяните не е монархия а теокрация, защото царя също е подчинен на основния закон, който не е създаден от самия него, а от Бога. Т.е както посочих и по-горе в темата - царя не е законодател.

Един народ може да има цар, чиято власт ако е основана на естествения закон, тогава този цар също не е законодател, а само изпълнител на закона. В този случай царя е част от представителната власт.

Ако обаче царя се възцарява на базата на сила, манипулации и започне да променя (или създава) законите по свое усмотрение, тогава този цар е узурпатор на власт.

Демокрацията например по своето естество е диктатура на мнозинството. Тя не е основана на естествения закон, а на волята на мнозинството, което си прави каквито иска правила и закони и може да поробва и унижава малцинството. Т.е демокрацията не е основана на естествения закон, което я прави нелегитимна система на управление. От друга страна републиката е основана на естествения закон и е най-добрата известна форма на управление сред езическите народи в настоящата епоха. Разбира се ние се наричаме Република България, но в начина на упвавление на което сме свидетели няма нищо републиканско. Ние се управляваме от една извратена форма на демокрация при която дори не управлява мнозинството, а един задкулисен елит, който манипулира мнозинството и изборните резултати. Това по своето естество е узурпиране на власт.

Днес например гледах една пресконференция на Путин и той нарече новата власт в Киев "така наречената власт". С други думи той не я признава за реална власт, а само за нещо, което така е наречено, защото те не са дошли на тази власт по законен начин. Това е много правилен начин на разсъждение и точно това е начина по който Римляни 13-а глава ни учи да разсъждаваме относно властите. Власт е само онази, която е дошла от Бога на основание на естествения закон.

Между другото не знам колко хора се замислят, че естествения закон сам по себе си представлява основен фундамент на всеки друг Божий закон. Без естествения закон, никакъв друг Божий закон не би могъл да бъде утвърден на земята.

Например, Закона на Моисей беше утвърден чрез завета (договора) на Синайската планина. Обаче по силата на кой закон - някой е длъжен да изпълнява договорите си? За да има смисъл от един договор, и в последствие закон въведен на основание на този договор, трябва на първо място да има някакъв ДРУГ закон, който да задължи спазването на договорите въобще. Иначе сключване на договори е безпредметно.

И точно една от заповедите на естествения закон е "извърши всичко, което си се съгласил да извършиш". И когато този фундамент е поставен на него може да се надгражда всичко останало на договорна/заветна основа.

Казвам всичко това за да подчертая колко важен, изначален и фундаментален е естествения закон и той предшества всички други закони и заповеди, включително и Божии.

Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: YN on March 06, 2014, 08:38:56 AM
Добре. Значи доколкото разбрах (поправи ако греша), царят е бил легитимна опция точно защото той не е бил цар по езическия модел (като законодател), а е трябвало най-напред да се покорява на Божия закон. Това се вижда ясно в стиховете, където се задължава царят да има копие от закона. Господ все още е най-висшата законодателна власт, и затова даже със цар, Израел си е била теократична държава.

А като спомена за Киев (ако трябва отдели в друга тема), мен ми е малко неясно какво се случва там. Слушала съм по новините репортажи, обяснения и доводи, но не съм сигурна какво наистина става и кои точно са невидимите играчи. Предполагам че е каклулирана атака срещу Русия, но може и нещата да са по-дълбоки. Вие какво смятате?
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Nikolay on March 06, 2014, 09:11:45 AM
Да царят в Израел е бил така да се каже междинно звено между народа и Бог, поради това пророците които са идвали от Бог са пророкували към царя.

Относно Киев там се преразпределя в момента територия, в общи линии Украйна няма много думата. Гледай това и ще разбереш за някой от основните задкулисни играчи, ще ти даде обща представа за това което се случва.
http://www.youtube.com/watch?v=gI-Rioi1Vd4

Личното ми мнение е, че двете фамилии не са крайното звено и някой стои зад тях.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 06, 2014, 17:08:30 PM
Quote
Да царят в Израел е бил така да се каже междинно звено между народа и Бог, поради това пророците които са идвали от Бог са пророкували към царя.

Царя в Израел е имал ролята на съдия, нещо което преди това е изпълнявал пророка. Затова Соломон седеше и съдеше народа, както преди това правеха Моисей и Самуил.  Бог пращаше пророци и към народа, това не говори за звена. Просто Бог праща пророка към онези към които има слово. Бог и на ниневийския цар прати пророк, нима и той беше звено между Бога и народа? Такива звена НЯМА. Затова Писанието е изрично, и че глава на ВСЕКИ мъж е Христос и няма ДРУГ ПОСРЕДНИК между Бога и човеците освен Христос.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Nikolay on March 06, 2014, 19:02:46 PM
Не просто съдия, царят има много повече функций и задължения от просто съдия.

5 И Ниневийските жители повярваха в Бога; и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния;   
6 понеже вестта бе стигнала до ниневийския цар, който, като стана от престола си, съблече одеждата си, покри се с вретище, и седна на пепел.   
7 И обяви и прогласи из Ниневия с указ от царя и от големците му, с тия думи: Човеците и животните, говедата и овцете, да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода;


В случая с Ниневийските жители, те чуха думите на пророка , но царя нареди понеже беше управител да се се прогласи указ, така че и да е имало някой който не е чул да чуе и той и какво да се направи.

Но ето при Давид имаше много по показателен случай.


17 И когато видя ангела, който поразяваше людете, Давид проговори Господу, казвайки: Ето, аз съгреших, аз извърших беззаконие; но тия овци що са сторили? Над мене, моля Ти се, нека бъде ръката Ти, и над моя бащин дом.


Поради Давид пострадаха 7000 мъже, беше ли виновен тук някой мъж от тези които пострадаха ? Не, но поради царя си пострадаха. Сега, ясно е, че като се молят и принасят жертви всеки го прави за себе си към Бог, т.е. не се молят на царя и той на Бога, но царя имаше отговорност за своя народ и трябваше да се грижи за него като добър пастир.
Т.е. Бог>Христос>Мъж>Жена си остава. Това не пречи на Мъжа да е слуга на Царя и Царя да е над Мъжа и Мъжа да му се покорява. Едното с нищо не нарушава другото.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 06, 2014, 22:21:28 PM
Моя аргумент по отношение на Ниневия е че Бог изпраща пророците си и към езически народи и към езически царе, това не прави тия към които е изпратен пророк - някакво специално звено за нещо. Такива специални звена няма.

По отношение на язвата която пламна в Израел поради греха на Давид, това отново не се случва защото царя е някакво специално "звено" а се случва защото Бог третира народа като едно цяло и го съди като едно цяло. Същото се случи и с Израел, когато Ахан наруши Божията заповед и скри от плячката в шатъра си. От това пострада целия Израел и много хора загубиха живота си в битката. Ахан не беше нито цар, нито специално звено. Тия случаи показват как мисли Бог, а не че някои от тези хора има специален статут, още по-малко такъв на посредник или звено между Бога и човеците.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: YN on March 13, 2014, 20:22:49 PM
Quote
Бог-> Христос -> Мъжа (като глава на семейството)-> Чрез взаимното съгласие на всичките глави на семейства постигнато на основание на естествения закон написан в сърцата на всички и потвърдено от свидетелството на съвестта на всички тях се утвърждават принципите на това, което е право и това, което е криво, това, което е достойно за похвала и това, което е достойно за наказание.-> По силата на взаимното съгласие на носителите на реалната власт се конституира представителна власт (ако обществото е достатъчно голямо и има нужда от такава) на която се поверяват задължения и правомощия, както и определено финансиране с цел следенето за изпълнението на тези конституирани принципи с крайната цел общото благо на цялото общество носители на реалната власт.

Аз имам един въпрос: Възможно лие изобщо всички да са единодушни относно избирането на (представителна) власт? Просто това не ми звучи реално. Хората им е трудно да се съгласяват и за най-малките неща, а да не говорим за нещо от такава значимост.

И друго: Ти даде за пример държави като Великобритания и САЩ, където обаче пак доста неща се решават чрез диктатура на мнозинството, демек демокрация. Например се провеждат избори, където кандидатът с най-много гласове печели. Също при законодателния процес се гласува за приемането или отхвърлянето на закони (и мнозинството печели), и напрактика пак се стига до демокрация по един или друг начин. Вярно е че доста неща в управлението на тези държави се е извратило и променило с течение на времето, но гореспоменатите неща са си били като замисъл от самото начало.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Tihomir on March 13, 2014, 23:41:21 PM
Примерът, който виждаме в Писанията е управление на локално ниво и това са били "мъжете в портата". Такъв е бил Лот, Йов и други. Те са били един вид съдии на локалното общество, което означава, че похвалата към добротвореца от тяхна страна се е считало за голяма почест, а ако са търсили съдия, са се допитвали и до тях.

Това беше както виждаме при Моисей — хората идваха при него за съд, но той не можеше да смогне и затова се избраха 70 мъдри мъже измежду хората. Това бяха мъже, които хората познаваха, бяха сред тях и бяха доказани с мъдростта си. Тези хора служеха на народа и изслушваха техните питания, даваха им съвети и отсъждаха ако хората имаха съдебен казус.

По същия начин, когато се поставяха съдии в локалното общество, те бяха измежду самите хора и хората ги познаваха. Не гласуваха за непознати, не гласуваха тайно. Явно се посочваха хората с мъдри сърца. После избраните хора не властваха над другите, а бяха техни служители. В смисъла на "локално общество" имаше някакъв вид "демокрация", но тя пак беше подчинена на Божия закон, защото мъдрите хора не се избираха да са "тарикати" или "мъдри да вършат зло", а мъдри хора според Божия закон.

Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 14, 2014, 18:46:13 PM
Quote from: Яна (YN)
Аз имам един въпрос: Възможно лие изобщо всички да са единодушни относно избирането на (представителна) власт? Просто това не ми звучи реално. Хората им е трудно да се съгласяват и за най-малките неща, а да не говорим за нещо от такава значимост.

Хайде пак да видим какво точно бях написал:

Quote from: Watchman
Чрез взаимното съгласие на всичките глави на семейства постигнато на основание на естествения закон написан в сърцата на всички и потвърдено от свидетелството на съвестта на всички тях се утвърждават принципите на това, което е право и това, което е криво, това, което е достойно за похвала и това, което е достойно за наказание.

Значи тук когато говоря за ВСИЧКИТЕ - аз имам предвид избирането не на представителна власт, а изясняване на принципите на естествения закон за който ще свидетелства съвестта и вътрешното естество на всеки човек. В това отношение е абсолютно необходимо и напълно изпълнимо всички да бъдат в съгласие. Естествения закон е универсален, съвестта на всеки човек свидетелства в негова полза.

Quote from: Watchman
По силата на взаимното съгласие на носителите на реалната власт се конституира представителна власт (ако обществото е достатъчно голямо и има нужда от такава) на която се поверяват задължения и правомощия, както и определено финансиране с цел следенето за изпълнението на тези конституирани принципи с крайната цел общото благо на цялото общество носители на реалната власт.

В тази точка не съм използвал думата "всички", но съм писал, че ще има съгласие. Много е важно да се разбере, че когато едно управление е основано върху естествения закон представителната власт има силно ограничена роля. Тя поддържа само една макро-рамка, която да гарантира, че местните общини, които се самоуправляват ще живеят в мир помежду си. Решенията, които пряко касаят живота на хората се вземат на местно ниво. Поради тази причина позиция в представителната власт под естествения закон никак не е така привлекателна, както е при демокрацията или други форми на управление, където представителната власт има достъп до това да контролира живота и ресурсите на хората.

Например в английските колонии, които са били под естествения закон е било много трудно да се намерят желаещи да участват в представителната власт, защото хората са живеели много по-добре като свободни фермери, занаятчии или търговци. Така, че под естествения закон не се очаква да има наплив от желаещи за "държавни служители" със съмнителна репутация. Обикновено това биха били хора, които биха се жертвали за да могат да бъдат в служба на обществото.

Поради тази причина постигането на съгласие при избиране на хора за предствителната власт не е никакъв проблем. Разбира се не е нито реалистично  нито нужно да се очаква пълно единодушие при подобен избор.

Quote from: Яна (YN)
И друго: Ти даде за пример държави като Великобритания и САЩ, където обаче пак доста неща се решават чрез диктатура на мнозинството, демек демокрация. Например се провеждат избори, където кандидатът с най-много гласове печели. Също при законодателния процес се гласува за приемането или отхвърлянето на закони (и мнозинството печели), и напрактика пак се стига до демокрация по един или друг начин. Вярно е че доста неща в управлението на тези държави се е извратило и променило с течение на времето, но гореспоменатите неща са си били като замисъл от самото начало.

Аз написах, че НЯКОГА е било така, там,  а че сега тия страни вече са в положение на колонизация и диктатура. Елитите управляващи тези страни са положили всяко усилие да сметат естествения закон под килима, така че новото поколение да не знае за него, ако и той да продължава да бъде в сила.

Quote from: Tihomir
Примерът, който виждаме в Писанията е управление на локално ниво и това са били "мъжете в портата". Такъв е бил Лот, Йов и други. Те са били един вид съдии на локалното общество, което означава, че похвалата към добротвореца от тяхна страна се е считало за голяма почест, а ако са търсили съдия, са се допитвали и до тях.

Хората, кито "седят в портата" са местните старейшини, те не са съдии. Под естествения закон няма и не може да има съдии. Има жури съставено от хора от местната общност, като за всеки казус в журито влизат различни хора и те преценяват всяко нещо според закона написан на сърцата им. Съдия има тогава когато има декретен или заветен закон. В Израел имаха съдии, защото освен естествения закон, те имаха и Моисеевия закон, който е отвъд човешкото естество, затова е нужен съдия, който да познава закона. При естествения закон всички познават закона, защото е написан на сърцата им и съвестта им свидетелства за него, поради тази причина няма нужда от съдия, а от жури. Удивителното е че решенията на журито функциониращи под естествения закон почти винаги са единодушни.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Tihomir on March 14, 2014, 20:01:25 PM
Писанието казва, че тези в портата също съдят. Не е използвана думата "журират", ако и самата дума да е синоним на такива, които са изпратени от по-висша инстанция, за да съдят. Това го няма в съдещите в портата, защото те са посочени от хората според характера им, а не са посочвани от висша инстанция (както е журито, или поне буквалното значение на думата "жури").

Тези, които представляват "жури" (според използвания от теб термин) са също съдии, защото съдят (така говори Писанието). Човек, който съди е съдия. Това го показва самото значение на думата и коренът й.

По същия начин както има царство от свещеници и първосвещеник, има съдии в портата и избран от Бога съдия.

Затова когато аз говорих за съдии имах предвид точно думата съдии и точно в буквалния й смисъл. Когато се говори за "съдията" (например), се говори точно за определен поставен от Бога съдия.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 14, 2014, 20:15:08 PM
Значи думата "жури" идва от думата "юре" което означава "закон". От там произлизат думи като "юрисдикция", "юридически" и прочие. Т.е жури означава "представители на закона". И понеже закона е написан на всяко сърце всеки човек би могъл да бъде част от журито.

Думата "съди" също означава "изпитва", "преценява", "решава" - в този смисъл журито "съди", но това не означава, че те са съдии по смисъла, който тази дума се използва при наличието на декретен или заветен закон. Защото съдия в този смисъл е специалист по закона, оторизиран да действа от негово име. Т.е съдията е форма на представителна власт, докато журито упражнява директна власт. В този смисъл може да се каже, че старейшинския събор функционира като жури. Но журито при естествения закон няма перманентен състав, а всеки път се избира от съседи на хората имащи спор, които познават и двете страни. По този начин се избягва възникването на корупция, каквато може да се получи при перманентно назначен съдия или перманентно жури.

В Израел съдиите се издигаха от Бога, като им се даваше дух на мъдрост и сила. Когато обаче Израел избра да има цар, като другите народи, който да ги съди, започна небивала до тогава корупция и пророците изхабиха половината си живот и книги да пророкуват срещу тази корупция.

Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 25, 2014, 03:32:47 AM
Съвсем практичен тест за да се види как работи и се прилага естествения закон може да се направи като се приложи към съвсем реалната ситуация с референдума в Крим.

"Демократичния" запад обявява референдума за незаконен и противоконституционен. Разни "международни институции" се изказват тежко тежко, че референдума не бил и не можел да бъде валиден.

Мнозина имащи се за християни пригласят на Запада и проклинат Русия.

Как обаче стоят нещата от позицията на естествения закон?

Според естествения закон - властта е предадена от Бога на всеки мъж и от там на всяко семейство. Между Бог и човека има само един посредник с власт и това не са международните институции, международното "право" или дори конституцията на даден народ. Единствения посредник между Бога и човеците е Христос.

Поради тази причина, когато един народ се събере за да вземе решение в съгласие помежду си, това е върховната власт на земята касаещи битието и самоопределението на този народ.

Ето защо един референдум не може да бъде незаконен или противоконституционен, защото той по дефиниция има по-голяма власт от всеки закон и всяка конституция. Самия термин "незаконен референдум" е оксиморон, все едно да каже някой, че конституцията е противоконституционна. Конституциите и законите се правят най-често от представителната власт, която не винаги (ако при сегашните условия почти никога) не изразява волята на носителите на реалната власт. Референдума обаче е директен акт на носителите на пряката власт без да се минава през посредничеството на представителната власт. Поради тази причина този директен акт стои над всички форми на договаряне и законотворчество на представителната власт.

Това е и причината представителната власт толкова да мрази референдумите и да прави всичко възможно да ги прави трудни, невъзможни и дори немислими. И ако все пак се случат тя се опитва да ги омаловажи и да елиминира решенията взети чрез референдум.

Пример за това са референдумите във Франция и Холандия, които отхвърлиха конституцията на ЕС, обаче представителната власт препакетира тази конституция с нов етикет "Лисабонски договор" и така напълно игнорира решението на върховната власт. Същото стана и в Ирландия, където с референдум беше отхвърлен Лисабонския договор и пак представителната власт направи всичко възможно да анулира това решение.

Всичко това идва да покаже, че властите, които се противопоставят на директната проява на власт са напрактика нелегитимни, узурпатори на власт намиращи се в състояние на бунт и непокорство спрямо реалната и висшестояща власт и подлежат на ударите на естествения закон и на Този, който стои зад него. И всеки който подкрепя подобна власт е съучастник на престъпници и беззаконици и техния край ще бъде като този на пророк Валаам, който се съюзи с нелигитимната власт срещу праведната власт.

Ето защо аз смятам, че разбирането на закон и власт в последните времена ще бъде въпрос на живот и смърт. И тези въпроси трябва да се изследват с пълна сериозност и постоянство.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: YN on April 19, 2014, 22:10:21 PM
Наскоро прочетох този стих:

Pro 30:21  Поради три неща се тресе земята, Да! поради четири тя не може да търпи:
Pro 30:22  Поради слуга, когато стане цар, И безумен, когато се насити с хляб;


Днешните управници не трябва ли да са слуги на народа? А се държат като царе, и налагат волята си където хората не я желаят (е, по-скоро налагат волята на по-"висшестоящите", невидимите царе). Може би и заради това има толкова много земетресения; земята не може да търпи мерзостите на народите и техните управници.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on April 20, 2014, 14:56:54 PM
Да, този стих е добро попадение по темата. Днес почти всички държави обявяват себе си за република, което по дефиниция означава, че властта е в хората, а управниците нямат власт сами по себе си, но са обществени слуги с делегирана и ограничена власт. Такъв слуга може да стане цар само по корупционни схеми чрез които и владее задкулисната власт. Т.е на практика представителната власт извършва държавна измяна като подменя източника от който приема заповеди. По този начин слугите на народа стават царе, а задкулисните управници стават царе на царете изпращайки директно предизвикателство към единствения законен Цар на царете.

В момента света върви към пълно извращаване, което Бог ще остави за момент и после ще излее гнева Си над всяко гордо и извратено нещо.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: YN on May 05, 2014, 14:10:45 PM
Quote
Предполагам би било полезно в тази тема да се разгледат и формите на управление сред народите и по-скоро фундаментите на които тия управления се изграждат. И това може да стане по-надолу в темата.

Докато препрочитах дискусията забелязах това предложение, и ми струва много добро и полезно, но лично не знам точно от къде да започнем... Помощ?
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Tihomir on May 05, 2014, 15:09:35 PM
Има 3 типа "управление".

1) Едното е всеки прави това, което сметне за добре и никой не му се меси. Това правеха израелтяните, когато хем нямаха цар, но и не следваха Бога. Имаха свобода и ходеха по пътищата на сърцата си. Тогава виждаме случки, където някой си прави домашна черквичка, има си идоли, обаче и си наема левит, че да му носи повече късмет и благословения. Левитът вижда, че му е изгодно и се съгласява. После левитът отива при племето на Дан, защото пък там изгодата е по-голяма отколкото да е частен левит на 1 човек. Всичко това е следване на сърцето заради личните облаги, без значение дали това е угодно на Бога.

2) Второто е това всеки да е свободен да живее без да му се меси никой и мъжът да е глава на жената и господар в семейството си, а над мъжа да е само Бога. Това е примерът, който Писанията дават като еталон, за което накратко писах и малко по-горе (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=776.msg108613#msg108613). Тук пак имаме свобода и хората ходят в пътищата на сърцата си, но ако сърцата им са нови, угодни на Бога, това е естественият им начин на живот, където не се водят по буквата, а по Духа. Това често се бърка с разни лъжливи учения, които казват, че буквата не била важна. Нека да дам пример: Имаме немърливо дете, на което му се казва да си оправи стаята. То го прави, но тъй като по сърце е немърливо, не му пречи да е разхвърляно и ако никой не му казва, ще си стои като в кочина. Това, че то си оправя стаята, не го прави да е подредено по сърце. Същото е като се следва буквата. Това, че се правят добри дела според написаното, не правят човека праведен. Но ако детето промени възгледите си и види колко по-добро и за окото и за това какво може да се свърши при подредена обстановка, тогава то ще върши подреждането (което е според "буквата"), но няма да го върши защото му е заповядано, а защото е естествено за него. Това е аналог за ходене по Духа, което ходене очевидно не противоречи на буквата (както някои искат да изкарат).

3) Третото е да има цар над човека и този цар да държи човека в подчинение и да го кара да върши неща против волята му.

Не виждам смисъл да се разглеждат различните вариации на случай №3, тъй като там човекът няма свобода на действие (ако трябва да го обобщя). По същия начин, Павел не обясняваше колко вида идоли правеха златарите и кой от кого бил по-неефективен, а говореше за Божия път. Хората, които умееха да слушат, бяха привлечени от превъзходния Божий път и сами оставяха идолите, а на Павел не успяха да повдигнат обвинение за нищо реално.


Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: YN on May 05, 2014, 15:45:28 PM
1) Едното е всеки прави това, което сметне за добре и никой не му се меси.Това правеха израелтяните, когато хем нямаха цар, но и не следваха Бога.

Е, да, ама те хората се месят. Специално в примера който даде за Михей и левита, племето Дан по-късно му отркаднаха и ефода, и идолите и всичко, само защото данците имаха повече сила. Затова опция "прави си каквото щеш, никой няма да ти се меси", не съществува. По-скоро в този случай имаме диктатура на по-силните спрямо по-слабите.

Jdg 18:22  Когато се бяха отдалечили Михеевата къща, човеците от къщата съседни с Михеевата къща, се събраха и застигнаха данците.
Jdg 18:23  И като извикаха на данците, тия обърнаха лицата си та рекоха на Михея: Що ти е та си събрал при себе си такова множество?
Jdg 18:24  А той каза: Взехте ми боговете, които си направих, и свещеника, и тръгнахте; и що повече ми става? Как, прочее, ми казвате: Що ти е?
Jdg 18:25  А данците му рекоха: Да се не чуе гласът ти между нас, да не би да ни нападнат разгневени мъже, та изгубиш живота си и живота на домашните си.
Jdg 18:26  И данците вървяха по пътя си; а Михей, като видя, че те са по-силни от него, върна се та дойде у дома си.


Quote
Не виждам смисъл да се разглеждат различните вариации на случай №3, тъй като там човекът няма свобода на действие (ако трябва да го обобщя).

Добре, но за да съществуват първите две възможности, е нужна предпоставката "никой не се меси", а тя е противна на човешката природа, затова за да бъдат легитимни трябва да се изясни как точно ще се предотврати "месенето". Само така има истинска свобода на действието.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Tihomir on May 05, 2014, 16:33:40 PM
Прочети внимателно историята с Михей и ще видиш, че Дановото племе предложи на Левита "друго работно място". Левитът си направи сметката, че ще печели повече (независимо от компромисите спрямо Божия закон) и реши да приеме бизнес предложението. Те не взеха на Михей земята, но взеха Левитина заедно с работните му "инструменти" (идолите). Това е подобно днес да минат покрай някой поп и да го вербуват за техен личен поп и да вземат кандилото, исопа и другите му религиозни атрибути.

Това може да се нарече отчасти "намеса", но тя не беше нещо кой знае какво сериозно, а още повече Левитът се беше съгласил на бизнес предложението.

Когато има праведни и нечестиви в едно свободно общество, праведните трябва да се отделят от нечестивите (ако са сред мнозинство от нечестиви) или нечестивите трябва да се отлъчат (ако са малцинство сред праведните). Така се оформят "лагери" на праведни и нечестиви и нечестивите един друг се мамят и бъдат мамени и самите им грехове ги довършват. Ето защо в 1000 годишното царство светиите ще бъдат отделени от нечестивите и тогава ще царува правда, въпреки, че нечестиви народи ще има, но ще има и такива, които ще се научат на правда.

Единичен пример на това, че силният властва над слабия, не означава, че е било лошо като е нямало цар, защото такива случаи е имало и ще има, докато Христос не установи правда по земята (с желязна тояга).

Правдата по същество е противоречива на грешната човешка природа и затова нечестивият човек с необрязано сърце ще има проблем не само с месенето в чужди работи (което е грях), но и с целия Божий закон. Затова е писано в Псалмите, че в 1000 годишното царуване на Месията ще дойдат нечестиви и ще се преструват на покорни, защото техните сърца не са обрязани, но вършат правото по буква (защото ще виждат силата на Месията).

Разликата между №1 и №2 в това, което писах, е че при едното имаме хора, които действат по своето си сърце и винаги може да очакваме нечестиво действие от тяхна страна. Затова следването на собственото сърце е нещо много пагубно за човеците и нещо, което днес толкова много набожни прегръщат с двете си ръце като философия (което виждаме и в много от светските песни, филми и философии).

Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on May 05, 2014, 16:40:08 PM
Разбирането на системите на управление и идеологиите зад тях е необходимо да се разбират от гледна точка на това, че в последните времена хората ще бъдат поставяни от криза в криза и ще са готови да приемат всякакви "решения" и да се възприемат всякакви политически и икономически идеологии. Не случайно е казано, че хората, които не познават историята са осъдени да я повторят.

Откъде да се започне е въпрос на изследване, ето аз потърсих за различните системи на управление в историята и попаднах на това:

http://www.livescience.com/33027-what-are-the-different-types-of-governments.html

За нас е много важно да разбираме какво значи власт, какво значи правителство и какво значи управление, защото сме призовани да управляваме народите и съдим света, а не да седим на облаци и свирим на арфи както си представят бъдещия свят хората по църквите. Също така Христовите общности по света ще имат свое самоуправление и ние трябва да разбираме принципите на които то да се основава.

От принципна гледна точка в света са съществували само три вида управления:

1. Управление основано върху естествения закон.
2. Управление основано върху превъзходството на определен елит над масите.
3. Управление основано върху завет между Бога и даден народ и законите произлизащи от условията на този завет.

В момента нашата страна и народ се намира именно под втората форма на управление, като тя има два начина на съществуване. Първия е откритото господство на елита, като това се реализира под формата на монархии и тоталитаризъм. Втория вид е скритото подмолно господство на елита и това се реализира чрез всякакви идеологии и политически конструкции, които само привидно дават вид, че народа е свободен и се самоуправлява, като всъщност това служи само за параван скриващ действителните управници. Британската империя преминава от открита към скрита форма на управление с така нареченото "освобождаване" на колониите - понеже тази форма е много по-ефективна и скрива действителните власт имащи от гнева на народа.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: YN on May 05, 2014, 17:15:29 PM
Quote
Прочети внимателно историята с Михей и ще видиш, че Дановото племе предложи на Левита "друго работно място". Левитът си направи сметката, че ще печели повече (независимо от компромисите спрямо Божия закон) и реши да приеме бизнес предложението. Те не взеха на Михей земята, но взеха Левитина заедно с работните му "инструменти" (идолите). Това е подобно днес да минат покрай някой поп и да го вербуват за техен личен поп и да вземат кандилото, исопа и другите му религиозни атрибути.

Не съм съгласна. Идолите си бяха на Михей; бяха направени от собственото му сребро (по-правилно, среброто на майка му) и му принадлежаха напълно. Било е все едно аз да наема майстор, обаче да му дам си ползва моите инструменти. Ако той реши да си тръгне, иструментите си остават у мене.

Quote
Това може да се нарече отчасти "намеса", но тя не беше нещо кой знае какво сериозно, а още повече Левитът се беше съгласил на бизнес предложението.

Попринцип аз имах най-вече предвид самите идоли, материалните притежания. Левитът разбира се си имаше правото да се съгласи на друго бизнес предложение.

Quote
Когато има праведни и нечестиви в едно свободно общество, праведните трябва да се отделят от нечестивите (ако са сред мнозинство от нечестиви) или нечестивите трябва да се отлъчат (ако са малцинство сред праведните). Така се оформят "лагери" на праведни и нечестиви и нечестивите един друг се мамят и бъдат мамени и самите им грехове ги довършват. Ето защо в 1000 годишното царство светиите ще бъдат отделени от нечестивите и тогава ще царува правда, въпреки, че нечестиви народи ще има, но ще има и такива, които ще се научат на правда.

Това малко ми напомня на ситуацията на Израел и околните племена. Така устроено обаче, ще трябва да се водят войни с лагерите на нечестивите и нещата стават малко по-сложни. Все пак Бог е откъм праведните, но въпреки това, тази уредба не ми се струва много добра. Ти казваш, че греховете на нечестивите ще ги довършат, но племената около Израил, които бяха нечестиви, не се довършиха взаимно. Ако беше толкова просто, досега нямаше да е останал един нечестив човек на земята.

Quote
Единичен пример на това, че силният властва над слабия, не означава, че е било лошо като е нямало цар, защото такива случаи е имало и ще има, докато Христос не установи правда по земята (с желязна тояга).

Тука наистина си прав. То даже когато се арестуват и наказват престъпници действа същият принцип, защото полицията се явява по-силна от престъпника. По един или друг начин, "силните" винаги ще властват (докато не дойде Христос, ама всъщност и след това, защото Той е най-силен).
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: YN on May 05, 2014, 17:19:39 PM

От принципна гледна точка в света са съществували само три вида управления:

1. Управление основано върху естествения закон.
2. Управление основано върху превъзходството на определен елит над масите.
3. Управление основано върху завет между Бога и даден народ и законите произлизащи от условията на този завет.


Как мислиш, в днешно време съществува ли изобщо някъде управление върху естествения закон?
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on May 05, 2014, 19:32:28 PM
Това е трудно да се каже, защото за целта човек трябва да има много добри познания за това какво става в различни точки на света.

Но ето един пример. В Луганска област в Украйна - хората обявяват независимост от властта в Киев. Това е характерна проява на естествения закон, който е основа за правото на самоуправление и самоопределение.

Принципно елитаристките диктатури (или царствата зверове) не търпят управление основано на естествения закон, защото то изявява престъпленията на всички други форми на управление. Враждата против естествения закон е борба срещу властта на Бога на земята. Точно затова всички царства зверове са част от сатанинската власт на земята и те са ангажирани в осъзната и активна война срещу Бога и Неговото законно и праведно управление върху планетата Земя. Точно затова когато Христос се завърне за да предяви праведните си преренции за управлението на Земята, те ще го посрещнат подотвени с оръжия за война срещу Него, и няма да си кажат - А ама то имало Бог и Христос бил реална личност, а ние сме се объркали нещо. Те (на елитно ниво) воюват срещу Христос съвсем съзнателно и целенасочено според записаното в Псалом 2:

Пс. 2:2  Опълчват се земните царе, И управниците се наговарят заедно, Против Господа и против Неговия помазаник, като казват:
Пс. 2:3  Нека разкъсаме връзките им, И нека отхвърлим от себе си въжетата им.


Това не са глупави и невежи хора, които не знаят какво правят. От друга страна са глупави и невежи по отношение на Божието превъзходство и величие, защото те робуват на представите за Бога, които Сатана им е внушил и си нямат идея на какво е способен Бог. Затова и текста продължава:

Пс. 2:4  Тоя, Който седи на небесата, ще се смее; Господ ще им се поругае.
Пс. 2:5  Това ще им продума в гнева Си, И в тежкото Си негодувание ще ги смути, казвайки:
Пс. 2:6  Но Аз поставих Царя Си На Сион, светия Мой хълм.
Пс. 2:7  Аз ще изявя постановлението; Господ ми каза: Ти си Мой Син; Аз днес те родих.
Пс. 2:8  Поискай от Мене и Аз ще ти дам народите за твое наследство, И земните краища за твое притежание.
Пс. 2:9  Ще ги съкрушиш с желязна тояга, Ще ги строшиш като грънчарски съд.
Пс. 2:10  Сега, прочее, вразумете се, о царе; Научете се земни съдии.
Пс. 2:11  Слугувайте на Господа със страх, И радвайте се с трепет.
Пс. 2:12  Целувайте Избраника, за да се не разгневи, Та погинете в пътя; Защото скоро ще пламне Неговият гняв. Блажени са всички, които се надяват на Него.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Tihomir on May 05, 2014, 20:14:21 PM
Quote
Прочети внимателно историята с Михей и ще видиш, че Дановото племе предложи на Левита "друго работно място". Левитът си направи сметката, че ще печели повече (независимо от компромисите спрямо Божия закон) и реши да приеме бизнес предложението. Те не взеха на Михей земята, но взеха Левитина заедно с работните му "инструменти" (идолите). Това е подобно днес да минат покрай някой поп и да го вербуват за техен личен поп и да вземат кандилото, исопа и другите му религиозни атрибути.

Не съм съгласна. Идолите си бяха на Михей; бяха направени от собственото му сребро (по-правилно, среброто на майка му) и му принадлежаха напълно. Било е все едно аз да наема майстор, обаче да му дам си ползва моите инструменти. Ако той реши да си тръгне, иструментите си остават у мене.

Quote
Това може да се нарече отчасти "намеса", но тя не беше нещо кой знае какво сериозно, а още повече Левитът се беше съгласил на бизнес предложението.

Попринцип аз имах най-вече предвид самите идоли, материалните притежания. Левитът разбира се си имаше правото да се съгласи на друго бизнес предложение.

Аз и затова не казах, че е нямало намеса, но не е била толкова грандиозна, колкото е намесата днес. Дори когато Рахил избяга заедно с Исаак, тогава пак бяха взети домашните идоли на сириеца Лаван и той също скочи да си ги връща. Вярно е, че тези идоли бяха направени със златото и среброто на хората и бяха ценни за тях, но отново аз правя сравнение с намесата, която имаме днес.


Quote
Quote
Когато има праведни и нечестиви в едно свободно общество, праведните трябва да се отделят от нечестивите (ако са сред мнозинство от нечестиви) или нечестивите трябва да се отлъчат (ако са малцинство сред праведните). Така се оформят "лагери" на праведни и нечестиви и нечестивите един друг се мамят и бъдат мамени и самите им грехове ги довършват. Ето защо в 1000 годишното царство светиите ще бъдат отделени от нечестивите и тогава ще царува правда, въпреки, че нечестиви народи ще има, но ще има и такива, които ще се научат на правда.

Това малко ми напомня на ситуацията на Израел и околните племена. Така устроено обаче, ще трябва да се водят войни с лагерите на нечестивите и нещата стават малко по-сложни. Все пак Бог е откъм праведните, но въпреки това, тази уредба не ми се струва много добра. Ти казваш, че греховете на нечестивите ще ги довършат, но племената около Израил, които бяха нечестиви, не се довършиха взаимно. Ако беше толкова просто, досега нямаше да е останал един нечестив човек на земята.

Това е наистина "толкова просто", защото е писано, че всеки ден Бог избива нечестивите по земята. Примерно има хора, които умишлено се хранят с боклуци, казвайки, че са достатъчно силни и няма да им навреди и след това виждаш тежки случаи. Това не става, защото някой им го налага, но защото самите те решават да не се грижат за тялото си и сами си поемат последствията от това. Виж също нивото на смъртността сред неразумните младежи след хипарската и рокаджийската ера (средата на миналия век). Виж как хората съзнателно решават да гонят "кариера", а не да имат здраво семейство. И това автоматично отрязва факта те да имат следващо силно поколение (ако изобщо имат такова) и по този начин се изличава родът им от земята.

Спомни си, че Израел водеше войни с околните народи в следните случаи:
1) Бяха отстъпили от Бога и мислиха, че ще надвият със своите си усилия (а са малък народ). Този пример можеш да видиш в битките на отстъпилите царе, както и в случката след огледа на обещаната земя, където своеволно една групичка тръгна да "завладява заемята", защото според тях "бог" бил с тях. Бяха разгромени.

2) Когато Бог заповядваше на Израел да се приготви за битка и често тези битки приключваха с минимални поражения за Израел.

Имаше много случаи, когато Бог правеше така, че народите да не воюват срещу Израел поради страх или друга причина. Виждаме, че когато Израел се засели в обещаната земя, по заповед на Бога, трябваше да бъдат премахнати племена, които вършеха големи гнусотии пред Бога. Въпреки това Бог ги чакаше и пише, че греховете им са достигнали своя връх. В противен случай нямаше да бъдат премахнати. Има множество народи, които са изчезнали поради греховете си. Има такива, които са били преследвани от нечестивите, но не са изчезнали напълно.
Quote
Quote
Единичен пример на това, че силният властва над слабия, не означава, че е било лошо като е нямало цар, защото такива случаи е имало и ще има, докато Христос не установи правда по земята (с желязна тояга).

Тука наистина си прав. То даже когато се арестуват и наказват престъпници действа същият принцип, защото полицията се явява по-силна от престъпника. По един или друг начин, "силните" винаги ще властват (докато не дойде Христос, ама всъщност и след това, защото Той е най-силен).
Полицията като структура е направена, за да защитава реда, който царят смята за реден, а не това, което хората смятат за добре. А това, което хората по естество смятат за добре е естественият закон. Като се каже "естествения закон" не трябва да се приема, че всичката му е наред, защото има много езически народи, които следват основните принципи на естествения закон — да не вредиш на другия (например), но вършат други нечестия, заради които си носят последствията. Та полицията е направена да следи за реда, който е установен от царя или елита. Това не трябва да се бърка с правото по естество. Например има места, където по закон ако гледаш кокошки в двора, си престъпник, а естеството на човека и съвестта му казва, че това е смайващо безумие. Затова трябва да се прави разлика между престъпник и престъпник, ред и ред и да се знае ролята на полицията и да не се намесва като спасител на хората, тъй като тя си има роля като спасител на реда.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on May 05, 2014, 20:24:45 PM
Quote
Полицията като структура е направена, за да защитава реда, който царят смята за реден, а не това, което хората смятат за добре. А това, което хората по естество смятат за добре е естественият закон. Като се каже "естествения закон" не трябва да се приема, че всичката му е наред, защото има много езически народи, които следват основните принципи на естествения закон — да не вредиш на другия (например), но вършат други нечестия, заради които си носят последствията. Та полицията е направена да следи за реда, който е установен от царя или елита. Това не трябва да се бърка с правото по естество, нито може да се претеглят кой от кого е по-силен, тъй като т.нар. престъпници търсят едно, а елитът търси друго. Например има места, където се издава закон, че ако гледаш кокошки в двора, си престъпник. Затова трябва да се прави разлика между престъпник и престъпник.

Думата полиция (police) идва от думата policy, от която пък идва думата за политика. Т.е полицията е въоръжено звено за налагане на политиките на политиците. Затова полицията винаги е управлявана от политиците на власт. Под естествения закон няма нужда от полиция, но народа е въоръжен и сам защитава живота и имуществото си. Под естествения закон няма и затвори, защото престъпника не бива затварян някъде където да лежи по цял ден и хранен с парите на данъкоплатците, а бива накаран да обезщети по съвсем реален начин онзи когото е онеправдал. Ако някой иска да задълбочи да изследва термина outlaw - това е човек, който не се покорява на естествения закон в общество управлявано от естествения закон.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Alesyz on May 07, 2014, 10:17:03 AM
Наскоро водих разговор с моите спътници към работа, че редица данъци противоречат на реалността и основни човешки права. И са нищо повече от едно ограбване облечено в закон. Както е писано в един псалом. Те хората ме гледаха учудено, понеже намират за нормално някой да им взема пари от заплатите, понеже било разписано в закон. Някак си не разбират, че не може нещо, което е разписано в закон, да е зло. Няма лош закон един вид. И аз си помислих, как една кражба, може да бъде втълпена на хората, че е нещо нормално и редно. И какво трябва да стане, за да се промени това? Очевидно логическите аргументи не са достатъчни. И когато Словото говори за крепости, изградени в умовете на хората, тези крепости явно не се събарят с логични аргументи. Питам, защо плащате данък сгради, след като земята, имота, всичко е уж ваше? Няма отговор. Някак си виждам, че хората са съгласни по принцип, но не могат да отхвърлят начина на мислене, че това е законно и правилно. И мисля, че това бледо принципно съгласие е проява на естественият закон, който трудно си проправя път до ума и разбирането.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Nikolay on May 09, 2014, 17:48:11 PM
Ако беше следил и другите теми нямаше да зададеш тоя въпрос :)
Заповядай:

...
Някой ще попита а какво тогава е Европейския съюз. Той просто е поредната британска колония. Ако погледнета картата на древната Римска империя ще видите, че България е била част от териториите й. Днес положението е отново същото. Както казва проповедникът "няма нищо ново под слънцето". Ние сме колония. И ако искате да знаете каква е разликата между колония и свободна държава ще ви кажа - в свободната държава не се плащат данъци върху имотите и приходите на гражданите. Защото данък според думите на Исус се плаща само от чуждите, но не и от своите (Мат. 17:25,26). Ако земята и къщите ни са наша собственост - защо плащаме данък върху тях всяка година? Никой не е длъжен да плаща за ползването на това, което му принадлежи. Но когато една колониална сила е превзела дадена земя и всичкия имот в нея, тогава местното население може да ползва тези окупирани и превзети земя и имоти - само срещу плащане на данък на колониалната власт. Затова ако искате да намерите свободна страна някъде по света търсете такава в която няма данък върху недвижимото имущество. Всички останали са в състояние на колониално владение.
....
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: mak on August 07, 2014, 10:30:14 AM

От принципна гледна точка в света са съществували само три вида управления:

1. Управление основано върху естествения закон.
2. Управление основано върху превъзходството на определен елит над масите.


Попаднах на една много добра статия, където се разглежда първия срещу втория тип на управление.

Marxism is a violation of natural law (http://www.renewamerica.com/columns/cherry/110314)
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Valipeti on September 27, 2014, 09:39:00 AM
Много полезна тема за разбирането относно властта в Библията.
Ако може малко повече изследване на това, какво означава този "естествен закон", записан на сърцата на всички хора. Кои са общите принципи в този закон, които могат да са валидни за всички хора, народи, нации и не могат да се различават заради техните специфични национални разбирания?
И относно цитата в Римляни2 :

13. Защото не законослушателите са праведни пред Бога; но законоизпълнителите ще бъдат оправдани,
  14. (понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си,
  15. по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават)


Можем ли да разбираме например, че има хора езичници, които са изживяли целият си живот СЪВЕСТНО, т.е. съобразявайки се с този естествен закон в сърцата си винаги и поради което съвестта им е абсолютно чиста? Такива хора могат ли  да бъдат оправдани от Бог, независимо от неверието им да речем в Исус Христос? Как мислите?
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on December 12, 2016, 14:36:15 PM
Поради важността и актуалността на тази тема я събуждам отново.

Днес попаднах на много интересна и актуална статия и интервю, които дават много добри аргументи на нещата, които сме засегнали в тази тема, а именно факта, че властите в България към настоящия момент са абсолютно незаконни, нелигитимни и произлизащите от тях закони и разпоредби изцяло невалидни. И докато ние сме направили тези изводи на базата на написаното в Римляни 13-а глава, както и на принципите на естествения закон, то в тази статия се дават и напълно юридически основания, защо това е така.

С други думи, дори да не съществува Римляни 13-а глава, дори да няма Бог, или да няма никаква Библия и никакъв естествен закон, пак ситуацията в България е такава, че властта е незаконна и нелегитимна, на основания на самия основен закон - Конституцията.

Ето тук можете да прочетете статията и да изгледате видеото:

http://tinyurl.com/jg5y7sr

Между временно искам в следващия постинг да отговоря на въпросите на Valipeti, които по някаква причина съм пропуснал преди.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on December 12, 2016, 14:51:17 PM
Quote
Ако може малко повече изследване на това, какво означава този "естествен закон", записан на сърцата на всички хора. Кои са общите принципи в този закон, които могат да са валидни за всички хора, народи, нации и не могат да се различават заради техните специфични национални разбирания?

Това е много добър въпрос на който мисля, че беше отговорено по-напред в темата, но ако трябва ще го напиша пак.

Преди всичко, естествения закон не се създава от човеците, той се открива от тях. За разлика от човешките закони, които човеците се събират заедно и се наговарят да се придържат заедно към определени правила и закони, естествения закон не е дело на човешка ръка или мъдрост. Той е написан от Бога на сърцата на човеците още по рождение и единственото, което хората трябва да направят е да го открият и формулират.

Историята познава различни формулировки на естествения закон, които може да се различават като подбор на думи, но като същност те де факто означават едно и също нещо и утвърждават едни и същи принципи. Най-добрата формулировка, която аз съм срещал е следната. Тя се състои в два закона или два фундаментални принципа:

1. Изпълни всичко, което си се договорил да извършиш.
2. Не нахлувай в живота и собствеността на другите хора.


Това което прави тези принципи естествен/общ закон е че съвестта на всеки човек естествено свидетелства за тях и всеки нормален човек ще се съгласи, че те са справедливи и безусловни.

Откакто аз съм научил за тази дефиниция на естествения закон, не съм имал нито една проблемна или конфликтна ситуация в живота си при, която да не е бил нарушен един от тези два принципа. Т.е нарушението на тези два естествени закона е корена на всеки проблем, на всеки конфликт, на всяка неправда.

Quote
Можем ли да разбираме например, че има хора езичници, които са изживяли целият си живот СЪВЕСТНО, т.е. съобразявайки се с този естествен закон в сърцата си винаги и поради което съвестта им е абсолютно чиста? Такива хора могат ли  да бъдат оправдани от Бог, независимо от неверието им да речем в Исус Христос? Как мислите?

Този въпрос е малко в страни от темата, но това което мога да кажа по него е че дори човек да е изцяло с чиста съвест според естествения закон, пак това не го оправдава, защото Бог е по-голям от съвестта ни и знае повече отколкото ние знаем. (1Кор. 4:4) Затова дори съвестта ни да не ни осъжда с това ние не се оправдаваме, нито сме оправдани чрез нашите собствени дела.

Всеки човек, асбсолютно всеки човек има нужда от изкуплението на кръста за да бъде оправдан и да наследи вечен живот. Друг е въпроса дали това изкупление може да бъде простряно върху хора, които никога не са чували за Христос, но са живяли според естествения закон и съвестта си. Моето лично мнение е че това е възможно, но това е нещо, което сам Бог ще реши за всеки такъв случай в деня на съда.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Tihomir on December 12, 2016, 16:26:14 PM
Тъй като някой по-неутвърден да се чуди къде в Библията пише за дефиницията на този естествен закон или тези 2 точки, които Watchman писа, няма го точно написано, но това е мъдър извод, направен от човеците.

Точната дефиниция на тази естествена заповед или закон се крие във втората голяма заповед, която разяснява Христос, "да обичаш ближния както себе си" или на друго място го обяснява още по-детайлно, казвайки:
Матей 7:12. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.

Това е основата или конституцията за човеците. Когато това се върши, съвсем естествено ще се вършат и 2-те написани от Watchman неща по-горе:
1) Да изпълняваш уговорките си;
2) Да не се месиш в чужди работи;

Не само това, но ще изпълняваш и това да не даваш лош пример, за да не съблазняваш към грях и много други неща, които не са обхванати от тези 2 точки тук, но са обхванати от същината на закона и пророците.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on December 12, 2016, 18:45:27 PM
Quote
Точната дефиниция на тази естествена заповед или закон се крие във втората голяма заповед, която разяснява Христос, "да обичаш ближния както себе си" или на друго място го обяснява още по-детайлно, казвайки:
Матей 7:12. И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.

Тази заповед, както и повечето заповеди в Библията могат да бъдат разбрани само от евреи и християни обучени в Писанията. Докато ако светски човек или църквиянец тръгне да я интерпретира ще се получат големи извращения.

Например някой иска правителството да се грижи да децата му и да ги възпитава. Сиреч иска това да му правят на него и следователно го иска и за другите - т.е задължително училище, задължителна детска градина и прочие.

Или например някой може да каже - аз нямам проблем някой да нахлува в двора ми, следователно аз мога да нахлувам в двора на друите.

Догато горните два фундаментални принципа на естествения закон не поподлежат на никаква интерпретация или преиначаване без значение човек дали е вярващ или не, дали е езичник, атеист, будист, мюсюлманин или кришнар. Принципите са разбираеми и недвусмислени за всички.

И още нещо. По своето естество естествения закон е такова нещо, че той е преди Библията, преди Закона, преди всеки друг закон. Той е фундамента на всяко нещо, включително на Писанията. Без него Писанята не означават абсолютно нищо, нито Библейските заповеди. Защото и Писанията и Божиите заповеди са базирани на завет, сиреч на договор. А без да има принцип, фундамент, който да изисква спазването на договорите, всеки договор е суетен и безпредметен.

Именно затова естествения закон не е написан на каменни плочи или на хартия (т.е няма човек да го намери в Библията), а на сърцата на човеците, за да може и написаното на плочите и на хартията да има някаква тежест.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Valipeti on December 18, 2016, 09:35:12 AM
Здравейте!

Много странна ми е тази ситуация с конституционния срок 12.07.1992. Щом като изрично е поставен срок от една година в конституцията, да се направят основните закони и след последната дата повече не може да се продължава със законотворчеството, това не го ли знаят законотворците в парламента? Няма ли кой да следи изпълнението на конституционните разпоредби и да спира незаконовите действия? Ако е така, то тогава за каква конституция и закони изобщо се говори в България?!? Излиза , че всеки закон след 12.07.92г. е незаконен-нищожен, а българите живеят по нелигитимни разпоредби! Т.е. в някаква нелигитимна държава  с измислени, нищожни закони!?! Това в Европата не го ли знаят? Как така приеха за член нелигитимна държава?!?
Не че за светиите нещо съществено се е случило! Но този правен абсурд още веднъж показва на яве какво представлява системата на този ,, цивилизационно развиващ се'' свят!
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on December 18, 2016, 12:04:39 PM
Не само в България е така, цялата светска система е основана на беззаконие и на измама и е напълно нелегитимна. Властта на статуквото се основава на невежеството на населението и на умели трикове с които хората биват подвеждани сами да осъждат себе си, защото те нямат реална власт да те осъдят за каквото и да било.

Един от тези трикове са изборите чрез които гласувалите влизат в договорни отношения да валидират определена властова система. В случая изборите са невалидни, защото са незаконни, но договора в който влизат гласувалите е напълно валиден и измамените да гласуват попадат под властта на системата. Точно затова управляващите се бяха притеснили твърде много че все по-малко хора гласуват и решиха да въведат задължителното гласуване. В момента си решават проблема с внос мигранти, които ще са им новите гласоподаватели с цел да се продължи статуквото, иначе всичко ще рухне.

Това, което трябва да видим в случая с тази ситуация с изпуснатия срок и тоталната невалидност на властта е, че Бог отново е показал огромна милост към България, като ни е дал пълна свобода на съвестта, да живеем според истината и Божието Слово без да сме обвързани по никой начин с фалшивата държавна система, ЕС, НАТО, СЕТА, ТПП и каквито и да са други международни спогодби. Освен разбира се ако не сме сглупили да гласуваме. На последните избори въведоха още един трик - да се гласува с "не подкрепям никого", което си е чиста измама, защото щом гласуваш ти подкрепяш и валидираш системата без значение дали подкрепяш някого или никого конкретно. За щастие само 5% от гласувалите са се подмамили от този трик. Основното мнозинство отказа да гласува въпреки заплахите за наказания.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Анко on March 05, 2020, 15:02:08 PM
Не само в България е така, цялата светска система е основана на беззаконие и на измама и е напълно нелегитимна. Властта на статуквото се основава на невежеството на населението и на умели трикове с които хората биват подвеждани сами да осъждат себе си, защото те нямат реална власт да те осъдят за каквото и да било.

Един от тези трикове са изборите чрез които гласувалите влизат в договорни отношения да валидират определена властова система. В случая изборите са невалидни, защото са незаконни, но договора в който влизат гласувалите е напълно валиден и измамените да гласуват попадат под властта на системата. Точно затова управляващите се бяха притеснили твърде много че все по-малко хора гласуват и решиха да въведат задължителното гласуване. В момента си решават проблема с внос мигранти, които ще са им новите гласоподаватели с цел да се продължи статуквото, иначе всичко ще рухне.

Това, което трябва да видим в случая с тази ситуация с изпуснатия срок и тоталната невалидност на властта е, че Бог отново е показал огромна милост към България, като ни е дал пълна свобода на съвестта, да живеем според истината и Божието Слово без да сме обвързани по никой начин с фалшивата държавна система, ЕС, НАТО, СЕТА, ТПП и каквито и да са други международни спогодби. Освен разбира се ако не сме сглупили да гласуваме. На последните избори въведоха още един трик - да се гласува с "не подкрепям никого", което си е чиста измама, защото щом гласуваш ти подкрепяш и валидираш системата без значение дали подкрепяш някого или никого конкретно. За щастие само 5% от гласувалите са се подмамили от този трик. Основното мнозинство отказа да гласува въпреки заплахите за наказания.
Един пример.
Даже през лошия социализъм в България, т. нар. Народно събрание се е свиквало епизодично. Не са получавали месечни заплати.
Сега е превърнато в един огромен паразит, който поглъща толкова много средства,че и избори му организират ,фанфари и какво ли не. Ежедневни внушения от медиите,че едва ли не ще настане хаос ако няма народно събрание, което не е никакво народно събрание а е сбор на различни мафиотски партии с общи цели и задачи, поставени отвън. Голям паразит, който сам си определя заплатите. Паразит на който народът плаща всичките му разходи от начало докрай. Пътувания в чужбина през ден-два. На народния гръб прехвърлят всичките си провали и грабежи. На неговата сметка.
Т. нар. правосъдна система е жалка патерица на политическите измамници.
Затова са и безнаказани.  Покровителствани от прехвалената Европа.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Георги-земеделец on March 06, 2020, 04:37:04 AM
Quote from: Анко

... народът плаща всичките му разходи от начало докрай.

Анко, още еврейския народ като пожела да има цар, който да ги ръководи, като другите народи, им бяха изброени негативите и цената.

Исус не се занимаваше да уточнява римското присъствие и причините, а наставляваше за отправяне на поглед и молитва към небесния Баща.
Title: Re: "Всяка власт е от Бога" - въведение в естествения закон.
Post by: Watchman on March 06, 2020, 10:39:47 AM
Георги, от изказването ти не става ясно какво точно се предполага да се постигне с тези "поглед и молитва към небесния Баща"?

Така както си го написал звучи нещо като - да става каквото ще, ние ще чакаме Бог да ни евакуира от земята и после всички нека се оправят както намерят.

Вместо това, когато Исус ни учеше как да се молим, Той казваше:"А вие се молете така:... Да бъде Твоята воля както на Небето, така и на земята."

И каква е волята Му на Небесата? Там има ли неправда, насилие и грабеж от властта над хората?

Очевидно Исус учеше учениците си като оправят поглед и молитва към Небесния баща да викат към него за спиране на всяка неправда, несправедливост, нечестие и насилие на земята, защото точно така е на Небесата.