Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Библейски пророчества => Topic started by: johnny on October 12, 2007, 13:17:14 PM

Title: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: johnny on October 12, 2007, 13:17:14 PM
Има теории за това, коя е тази блудница.
Като че ли най-правдоподобната е, че това е католическата църква.
Тя най-успешно се вписва с определението блудница.
След пагубното смесване на християнството с езичеството. След прелюбодейството със света и светската власт, изразено в узаконяването на тази религия като официална. След всички последици от създаването и, видни и днес е много трудно да намерим някоя друга кандидатка за "голямата блудница".

А най-интересното е, че тя има и деца.

Откровение 17:5. И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.

Като погледнем какво се пръква от Римо-Католическата църква, ще видим Православната и Протестантската църква (със всичките и разклонения). Даже има мнения, че ислямът е създаден пак от нея с цел борба срещу евреите.
В крайна сметка това са 4-те най-големи и влиятелни религии, които са регистрирани и законни. Изключвам юдаизма и източните религии от сметките. За това споменавам само тези 4.

Изобщо една църква регистрирана ли е пред светската система, тя неминуемо е блудница. Може ли светът да признае и регистрира нещо, като добро и законно, ако то му противоречи или е заплаха за него?
Значи за да се регистрира тази църква, тя е направила някакви компромиси с Бог. И вече не е заплаха за света, иначе той би следвало да я гони.

Какво мислите по въпроса?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Josif on October 14, 2007, 18:35:46 PM
Подкрепям!
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on October 14, 2007, 23:44:01 PM
"Църквата" е доста смело изказване, тъй като същността на "Църквата" в Библейския смисъл е нещо превъзходно, както всички знаем. Ако наричаме нещо "църква", а то не е Църквата, тогава нека не го наричаме, че е "Църквата".

Добре е да се забележи и името, с което е наречена "Вавилон", т.е. бъркотия. На световната религиозна сцена (не говоря за "християнска", а за религиозна сцена), особено в западните държави се ширят доста объркващи хората лъжеучения, които наистина създават страхотна бъркотия. Може би това е "Вавилон", за който говори Словото. Не мога да кажа със сигурност, но до този момент аз по-голяма бъркотия не виждам. Ето и списък от лъжеученията, които един брат (мисля, че беше от Африка) беше така любезен да синтезира в скромните 23 точки, но по неговите думи това са само част от всичките (преведени от английски от един пост във форум):

Лъже-доктрини (кратък списък):

1) Веднъж спасен - завинаги спасен (лъжлива вечна сигурност)
2) "Покани Исус в твоето сърце"
3) Грабване преди (избягване от) скръбта
4) Просперитет и материално Евангелие
5) Евангелие на целево насочен живот (Purpose Driven Life Gospel)
6) "Адът не е реалност"
7) "Исус обича всички и не се противи на никого", т.е. лъжлива толерантност
8) Движение за растежа на църквата
9) Ръководство от един човек - пастор
10) Доктрина за десятъците
11) Жени-пастори (владеещи над мъже), феминизъм
12) Доктрина, че "Библията дава различни мнения по даден въпрос" или "всеки тълкува различно Библията и няма еднозначен отговор"
13) "Чудесата не са за наши дни"
14) Брак и развод според Запада
15) "Ти не можеш да надделееш над греха докато не се завърне Исус"
16) Върховенство, политическо християнство - доктрина, че християните ще завладеят световните правителства
17) Екуменизъм, универсализъм, лъжливо единство ("няма нужда да се отделяме")
18) Проекти за църкви за мулти-милион долара
19) Доктрината, че "Святите писания на са всичките верни"
20) Доктрината за деноминациите
21) Доктрината за брак между хомосексуалисти
22) "Църкви търсещи приятелство" (т.е. приятелство със света, за да бъдат приети)
23) "Библейски колежи и интелектуалност на християнството"


Аз бих добавил и още някои, които се сещам:
24) "Пророците не могат да познават повече от 85% от случаите, тъй като няма да станат съвършени"
25) Християнски концерти с евангелизаторска насоченост

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Josif on October 14, 2007, 23:49:36 PM
:) Подкрепям, подкрепям!
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: mak on October 15, 2007, 05:26:50 AM
Ето и списък от лъжеученията, които един брат (мисля, че беше от Африка) беше така любезен да синтезира в скромните 23 точки, но по неговите думи това са само част от всичките (преведени от английски от един пост във форум):

Благодаря ти за старанието за превода. Мисля, че струва си да се спомене за източника на цялата статия, защото е добре да се прочете цялата (за тези които знаят английски):
Jesus Christ, An Offence To ‘Westernized Christianity’ (http://www.sermonindex.net/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=20061&forum=34)
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: johnny on October 16, 2007, 22:00:33 PM
"Църквата" е доста смело изказване, тъй като същността на "Църквата" в Библейския смисъл е нещо превъзходно, както всички знаем. Ако наричаме нещо "църква", а то не е Църквата, тогава нека не го наричаме, че е "Църквата".

Вметката е на място.
Аз на регистрираните религиозни организации с йерархична структура им викам "черкви".
В мнението си използвах думата Църква, по-скоро по инерция, но смятам че всеки разбира, какво имам предвид.

Но за по-голяма яснота нека, където съм писал "църква" да се чете "черква".

От казаното по-горе, някой може да си извади заключението, че Бог не работи в тези черкви. Напротив Бог си работи и това статукво способства изпълнението на Неговите цели.
Но Той призовава своите хора да излязат от тази блудница:

Откровение 18:4. И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й;
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Josif on October 16, 2007, 22:26:19 PM
Какво означава всичко това? Че трябва да излезем от всякакви взаимоотношения с всякакви черкви? Да не посещаваме религиозни събрания в православни, католически и протестански "черкви"? Или не съм разбрал нещо?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: etien on March 19, 2009, 10:06:28 AM
Какво означава всичко това? Че трябва да излезем от всякакви взаимоотношения с всякакви черкви? Да не посещаваме религиозни събрания в православни, католически и протестански "черкви"? Или не съм разбрал нещо?
Въпреки че човекът не може да пише, въпросът му е абсолютно логичен и на място. Отговора се крие във това Какво е Вавилон? Ако е църквата като религиозни структури и системи е едно, но ако е нещо друго би било различно. В българските библии има един сериозен пропуск и преводачите е трябвало поне да поставят бележка под линия на въпросното място. Думите град и блудница на старогръцки са и двете от женски род. Следователно когато четем 17-18 глава е наложително да си напомняме непрестанно това за да разберем написаното.
Друго което е и най-важното – това е духовно откровение – образи които трябва да бъдат разбрани правилно и приложени адекватно в действителността. Ето как е описан Вавилон: „И жената която си видел е големият град, който царува над земните царе”. По никакъв начин  не е възможно да се приложи това за която и да е организация на християни. Не защото мисля, че те са според истината, но е неприложимо. Нито една организация не е царувала над всички земни царе. Християните правят своите организации много време и не е да не са се опитвали да владеят света, както и до днес обичат например американците. Но и сега не владеят например Русия или Китай. А блудницата владее всичко и тогава преди 2000 години и сега.
Има едно единствено управление, което винаги е било над земните царе. Сатана казва на Господаря тези думи:
Пак го завежда дяволът на една планина много висока и показва му всичките царства световни, и славата им;  И казва му: Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.  Тогава Исус му казва: Махни се, Сатана; защото е писано: Господу Богу твоему да се поклониш, и само нему да послужиш.

Той е този, който винаги е управлявал царствата на земята от Адам насам. Той знаем, че е княза на въздушната власт. И още неговата власт е невидима – никой цар не би се съгласил, че царството му е дадено от лукавия. (Името и е Тайна) Затова Вавилон е духовен град, който е градът на демоните и на Сатана, който прави точно така царува чрез блудство, опива се от кръвта на светии и праведни – въобще всичко което е описано за нея /него, тоест градът.

Как тогава става излизането от Вавилон и дали християнските ”черкви” участват във Вавилон?
Да по определен начин. Всяка от църквите сама определя колко участва. До колко участваш в духовни дела или в плътски дела е въпрос на общото решение на стареите на църквата. Било то пастори или не. Но това по никакъв начин не означава, че когато напуснеш църквите напускаш Вавилон. Вавилон е управлението на лукавия чрез заблуди и измами, грехове и изкушения. Ти излизаш от Вавилон когато заживееш в Божия град. Религията е вътре в сърцето на човека. Ако си лицемер и излезеш от църквата си оставаш лицемер. Трябва да напуснеш лицемерието. Ако християните с които се виждаш са със закоравели сърца и не искат да напуснат лицемерието което ти си открил, за да продължиш може да ти се наложи и да излезеш от общението на тези твои приятели. По този начин някои общества съвсем са заприличали на сатанинска синагога, както казва писанието.

Но Вавилон е това Сатана да те управлява, а не само някаква религиозна организация. Да излезеш оттам е да не оставиш място в сърцето си, което да принадлежи на лукавия, както Исус казал: той, (Сатана,) няма нищо в мене. Исус е този, който не е имал нищо общо с Вавилон никога освен когато дошъл на земята за  да избави тези които са му били подвластни. Евреи 2:14-15 в цариградската библия казва:

И тъй, понеже децата участвуват в плът и кръв, и той такожде взе участие в истото за да унищожи чрез смъртта тогози който има държавата на смъртта, сиреч дявола, 15. и да избави тези които поради страха на смъртта през всичкия си живот беха подчинени на робство.

Това е Вавилон – бъркотията от народи, племена, езици където, чрез блудството си да му се покланят на него, царува бога на този свят – дявола / клеветника.

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on March 19, 2009, 10:13:22 AM
etien,

Бил си заблуден от сатана, вземайки думите, които каза на Исус в пустинята, за негови. Писано е, че сатана е лъжец и на лъжата баща и те е излъгал.

Думите оригинално са на Бога:
Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Така да кажете на господарите си - Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и давам я на когото благоволя. И сега дадох всички тия земи в ръката на слугата Си Навуходоносора, вавилонския цар; тоже и полските зверове дадох нему за да му слугуват.

Още е писано, че Господ поставя и маха царе. Навуходоносор също го разбра това нещо.
Той изменява времената и годините; Сваля царе и поставя царе; Той е, който дава мъдрост на мъдрите И знание на разумните.

Това да сваля и поставя царе е именно Бог да управлява царствата.

След като имаш тази полезна информация си премисли отново написаното и цялата основа, на която си стъпил.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: etien on March 19, 2009, 11:58:50 AM
etien, Бил си заблуден от сатана, вземайки думите, които каза на Исус в пустинята, за негови. Писано е, че сатана е лъжец и на лъжата баща и те е излъгал.
Думите оригинално са на Бога:
Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Така да кажете на господарите си - Аз чрез голямата Си сила и чрез простряната Си мишца съм направил земята, както човека и животните, които са по лицето на земята; и давам я на когото благоволя. И сега дадох всички тия земи в ръката на слугата Си Навуходоносора, вавилонския цар; тоже и полските зверове дадох нему за да му слугуват.
Още е писано, че Господ поставя и маха царе. Навуходоносор също го разбра това нещо.
Той изменява времената и годините; Сваля царе и поставя царе; Той е, който дава мъдрост на мъдрите И знание на разумните.
Това да сваля и поставя царе е именно Бог да управлява царствата.

След като имаш тази полезна информация си премисли отново написаното и цялата основа, на която си стъпил.


Ще пренебрегна "християнските" глупости кой има "по-правилна основа", за да мога да ти отговоря по въпроса за царуването на живия Бог на земята.(Защото писанието те съветва да мериш себе си със себе си , а не с мене или някой друг).

Първо Исус не отрича думите му. Ако не са били верни той е щял да му го каже доста преди ти да се родиш дори. Но не е. Защо?


Ако Бог сега царува тука, ще трябва да го направиш отговорен за всички безумия, които се вършат по земята. Смееш ли да обвиниш Бога Баща на нашия Господар Исус Помазания, че е виновен за всичкото зло, което се върши днес по земята и как после ще защитиш неговата абсолютна справедливост?
Бог поставил Навуходоносор и той наистина е онази златна глава. Човекът станал разумен след безумието си и е един от малкото достигнали човешки образ - другите империи са останали зверове. И днес е така - царствата на народите са описани от писанията като зверове и такива и са. Как тогава Бог ги управлява? Той би ги направил да имат човешки сърца, както направи с Навуходоносор.
Народите не са управлявани от Бога. Собствения Божий народ уби господаря си, когото Бог възкреси от мъртвите. Да не би Бог да е царувал над тях когато са го убили? Не вярвам. Сам Господ казва : Сега е часът на тъмнината. Като и на друго място казва: работете докато е ден. Идва нощ, когато никой не може да работи.
Щом антихрист ще застане в Божия храм, който и да е той, как тогава Бог царува. Да идва време да царуваме на земята и ще царуваме с нашия господар Исус, но това време не е сега.
 Земята е предадена на човешките синове, казва писанието. Хората решават кое поредно зло да извършат и Бог не ги спира. Как тогава царува и управлява? Не, той не управлява тук и сега. Тук управлява, според същото това писание което цитираш, блудницата Вавилон, както вече се цитира този текст по-нагоре.

Защо Бог ще разрушава нещо, което сам управлява? А той ще разруши всичко по тази земя? Той ще съсипи земята поради делата и. Показал го е със унищожението на Содом и Гомор. И пак ще го направи. Не би го направил ако той управлява. Ти укори Бога и го направи виновен в неща за които само човека е виновен и заблуден, понеже има покривало което покрива народите и те не виждат кой ги владее и управлява. Тука Бог ли управлява в България?
Ключа е в това, че сам Бог даде земята на Адам и го направи господар на творението си. Както знаем, Бог не се отмята от думите си. Както е писано, че дарбите и призванието от Бога са неотменими.

"И рече Бог: Да направим человека по образу нашему и по подобию нашему; и да владее над морските риби, и над небесните птици, и над скотовете, и над всичката земя, и над всичките гадове които пълзят по земята.27. И създаде Бог человека по образу своему, по образу Божию създаде го: мъжки и женски пол ги създаде.28. И благослови ги Бог, и рече им: Плодете се и множете се, и напълнете земята, и обладайте я; и владейте над рибите морски, и над птиците небесни, и над всяко животно което се движи по земята."


Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on March 19, 2009, 13:22:01 PM
Той дяволът каза на Исус - "ако си Божий син, направи хлябове", но Исус не каза "аз наистина съм Божий син", нито каза "ще направя хлябове". Това означава ли, че щом не е отрекъл съмненията на дявола, значи Исус не е?

Когато дяволът цитираше погрешно думите на псалмиста "Ще заповяда на ангелите си...", Исус не му каза - ти прескочи едно изречение, но му отговори с друго написано. Това не означава, че дяволът е прав, защото това беше манипулация.

По твоята логика ти изкара сатана много голям проповедник и цар над цялата земя чак.

Писано е, че Царят замина в далечна страна и на връщане ще отплати на всеки. Бог в момента търпи заради Неговите и чака да се изпълни числото на закланите за Неговото име. Това не означава, че не е Цар.

Писано е още, че заблудата, която в момента е върху тази земя е пратена от Бог и така ще бъдат пресяти всички, които мразят истината, а обичат неправдата. Това го прави Царят - Всемогъщият.

Затова пише, че е Цар на царете (върховен над царете) и Господар над господарите и ще изисква от всеки цар и господар сметка.

Виж как пише за Асириеца - жезъла на Божия гняв - как Бог го е пратил, за да съсипе и накаже народи, но той (асириецът) се е възгордял и след това Бог го съсипва.

За Навуходоносор също се говори като "слугата ми Навуходоносор" още във времето, когато той гадаеше с черен дроб и кости и служеше на вавилонските идоли.

Ти не познаваш Бога, на когото казваш, че служиш, за да говориш такива неща.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: johnny on May 04, 2011, 10:46:00 AM
От известно време размишлявам върху досегашното си схващане /че блудницата от Откровение е католическата църква/, но все повече се убеждавам, че блудницата е не някой друг, а именно Йерусалим. Но не точно, като физическия град, а като една амалгама от религиозно-финансовата система, която властва над този свят. Която система, изпълнена с гнусота и нечестие може да бъде проследена назад до Йерусалим, а още по-назад и до Вавилон. През наследствени банкери, ционисти, тайни общества, синагогата на сатана, чадата на дявола и назад до окултните корени на Египет и Вавилон. Хора посветили се на кабала и талмуд, и всякакво окултно знание, и гнусни ритуали. Хора, чрез които бива създадена институционалната религия в лицето на католическата църква, православната и хилядите протестантски разклонения, ислямът целящ заблуда на арабите и изтребване на евреите, и т.н.

По времето на Исус и апостолите Йерусалим се е простирал върху 7 планини /хълма/. Много градове по света също са изградени върху 7 хълма, например: Вавилон, Рим и Константинопол, наред с други по-съвременни градове, защото числото 7 се смята за свещено от много култури и религии, но те не пасват на Словото. Освен това думата преведена като “хълм” в Откр. 17:9 /ὄρος - орос/ в основното си значение означава планина. 

Откр. 17:18  И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.
Откр. 11:8  И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат.


Исая 1:21  Как стана блудница верният град, Който беше пълен с правосъдие! Правда обитаваше в него, а сега - убийци.

Исая 47:7  И рекла си: До века ще бъда господарка; Та не си взела това присърце, Нито си помнила сетнината му.
Исая 47:8  Сега, прочее, чуй това, ти сластолюбко, Която седиш безгрижна, която казваш в сърцето си: Аз съм, и освен мене няма друга; Няма да стоя вдовица, Нито ще зная що е да се обезчадя, -
Исая 47:9  И двете тия неща ще дойдат върху тебе Внезапно, в един ден, Обезчадване и вдовство; В пълна мяра ще те постигнат Въпреки многото ти чародейства И голямото изобилие на обаянията ти.


Откр. 18:7  Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкоз мъка и печал й дайте; защото казва в сърцето си: Седя като царица, не съм вдовица, и печал никак няма да видя.
Откр. 18:8  Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън; защото могъществен е Господ Бог, Който я съди.
Откр. 18:9  И земните царе, които са блудствували и живели разкошно с нея ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й.Откр. 17:6  И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.
Откр. 18:20  Веселете се за него, небеса и вие светии, вие апостоли и пророци, защото съда, с който вие бяхте осъдени, Бог отсъди над него.
Откр. 18:24  И в него се намериха кърви от пророци и от светии и от всичките заклани на земята.
Деян. 7:52  Кого от пророците не гониха бащите ви? а още и избиха ония, които предизвестиха за дохождането на тогова Праведника, на когото вие сега станахте предатели и убийци,


Мат. 23:27  Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото приличате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и с всякаква нечистота.
Мат.  23:28  Също така и вие отвън се виждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие.
Мат.  23:29  Горко вам книжници и фарисеи, лицемери; защото зидате гробниците на пророците, и поправяте гробовете на праведните, и казвате:
Мат.  23:30  Ние, ако бяхме живели в дните на бащите си, не бихме съучаствували с тях в проливане кръвта на пророците.
Мат.  23:31  Така щото свидетелствувате против себе си, че сте синове на ония, които избиха пророците.
Мат.  23:32  Допълнете и вие, прочее, мярката на бащите си.
Мат.  23:33  Змии! Рожби ехидни! Как ще избегнете от осъждането в пъкъла?
Мат.  23:34  Затова, ето, Аз изпращам до вас пророци, мъдри и книжници; едни от тях ще убиете и ще разпънете, а други от тях ще биете в синагогите си, и ще ги гоните от град в град;
Мат.  23:35  за да дойде върху вас всичката праведна кръв проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото убихте между светилището и олтара.
Мат.  23:36  Истина ви казвам: Всичко това ще дойде върху туй поколение.
Мат.  23:37  Ерусалиме! Ерусалиме! Ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!
Как се заробват хора и държави? С подкупи и заеми /с помощта на международния валутен фонд например/.

Откр. 17:18  И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.

Езек.  16:31  Защото си съградила блудилището си на всеки кръстопът, И си направила издигнатото си място във всяка улица, А пък не си станала като блудница, защото си презряла заплата,
Езек.  16:32  Но си била като жена прелюбодейца, Която приема чужди мъже вместо своя си.
Езек.  16:33  На всичките блудници дават заплата; Но ти даваш заплатите си и на всичките си любовници, И ги подкупваш, за да дохождат при тебе отвред И да блудствуват с тебе.
Езек.  16:34  Тъй че в блудствата ти стана с тебе противното на онова, що става с другите жени, Защото никой не те следва, за да блудствува с тебе; И понеже ти даваш заплата, а на тебе заплата не дават, Пак, поради това, става с тебе противното.


Прит. 22:7  Богатият властвува над сиромасите, И който взема на заем е слуга на заемодавеца.Кои са големците на земята, кои са тайните управници от елита?
Не са ли те чадата на дявола, синагогата на сатана, тайните общества и ционистите? Поклонниците на Луцифер, "носителят на светлината". Които са измамени да повярат, че чрез технологиите могат да постигнат безсмъртие и да наложат управлението си над земята. Да се опълчат срещу Творецът на Вселената и да победят.

Откр. 18:23  светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе; защото твоите търговци станаха големците на земята, понеже чрез твоето чародеяние бяха измамени всичките народи.

Хора сключили завет със смъртта, за да ги отмине бедата.

Исая 28:14  Затова слушайте словото Господно, вие присмивачи, Които господарувате над тия люде, които са в Ерусалим.
Исая 28:15  Понеже сте казали: Ние направихме договор със смъртта, И се съгласихме с преизподнята, Щото , когато заливащата беда минава, да не дойде до нас, Защото си направихме лъжата прибежище, И под измама се скрихме
И накрая цялата тази амалгама от противни религии, нечестиви управления и прочие, ще бъде унищожена от звяра с цел последен опит за заблуда над мислещите. Същевременно изпълнявайки Божията справедлива присъда.

Откр. 17:16  И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън.

Езек. 16:38  И ще те съдя Според както се съдят такива жени, Които прелюбодействуват и проливат кръв; И ще нанеса върху тебе кръвно наказание с ярост и ревнование.
Езек. 16:39  Тоже ще те предам в ръката им; И те ще съборят блудилището ти, Ще разорят издигнатите ти места, Ще те съблекат още от дрехите ти, Ще отнемат лъскавите ти накити, И ще те оставят гола и непокрита.
Езек. 16:40  И ще доведат против тебе много народ, Които ще те убият с камъни И ще те прободат със сабите си.
Езек. 16:41  Ще изгорят с огън къщите ти, И ще извършат съдби над тебе пред очите на много жени; И Аз ще те направя да се оставиш от блудството, И няма да даваш вече заплата.

Ерем. 4:30  А ти запустяла, какво ще направиш? Ако и с червено да се облечеш, Ако и със златни накити да се украсиш, Ако и с много боя да боядисаш очите си, Напразно ще се украсиш; Любовниците ти ще те презрат, ще търсят да отнемат живота ти.
Ерем. 4:31  Защото чух глас като на жена кога ражда, Болките като на оная, която ражда първородното си, Гласът на Сионовата дъщеря, Която се задъхва, простира ръцете си, И казва: Горко ми сега! Защото душата ми чезне поради убийците.
Цялата нечестива система под която се мъчи светът ще бъде представена, като еврейска конспирация и звярът ще дойде като спасител на човечеството. Тогава целият свят ще се обърне против евреите и поддържащите ги християни.

Друго интересно нещо е, че позицията на католическата църква, относно блудницата от Откровение е, че тя е именно Йерусалим.
На пръв поглед изглежда странно и нелогично, защото самата католическа църква е дете на блудницата. Но като се вземе предвид, че католиците имат предвид, не тайната Вавилон, а физическия град Йерусалим и истинските евреи, нещата се подреждат. Католическата църква винаги е искала избиването на евреите. Тя е ключова фигура на съвременната сцена и ще играе ключова роля във финалните събития. Тя много прилича на блудницата и мнозина ще я припознаят, като такава, но тя е само димна завеса за отклоняване на вниманието.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on May 04, 2011, 19:23:04 PM
Quote
От известно време размишлявам върху досегашното си схващане /че блудницата от Откровение е католическата църква/, но все повече се убеждавам, че блудницата е не някой друг, а именно Йерусалим. Но не точно, като физическия град, а като една амалгама от религиозно-финансовата система, която властва над този свят. Която система, изпълнена с гнусота и нечестие може да бъде проследена назад до Йерусалим, а още по-назад и до Вавилон. През наследствени банкери, ционисти, тайни общества, синагогата на сатана, чадата на дявола и назад до окултните корени на Египет и Вавилон. Хора посветили се на кабала и талмуд, и всякакво окултно знание, и гнусни ритуали. Хора, чрез които бива създадена институционалната религия в лицето на католическата църква, православната и хилядите протестантски разклонения, ислямът целящ заблуда на арабите и изтребване на евреите, и т.н.

Аз също размишлявах, че ако ще се говори за блудница, то не може да се изключи Израел от картината, защото днешната държава "Израел" е пълен фалшификат и напълно достоен носител на званието "блудница". От друга страна трябва да имаме предвид, че разни масони, алхимици, гностици и други древни езически общества не могат да се нарекат блудница, защото те не са народ/ град който има завет с Бога. Единствено Израел като нация и църквата (като нация) имат участие в завет с Живия Бог. Ето защо аз също съм на мнение, че трябва да очакваме блудницата като някаква синтеза между отстъпилия израел и отстъпилата църква. С тази забележка обаче, че езическите и окултни общества не могат да се впишат в дефиницията за "блудница"

В същото време обаче трябва да отбележим, че имаме две действащи лица - звяра И блудницата. Това очевидно са две различни идентичности, защото в последствие звяра намразва блудницата и я унищожава. И ако сложим всичко, което знаем като действащи сили на злото под знаменатела на "блудницата" то остава въпроса "кой тогава е звяра"?

Ето защо смятам, че е редно да започнем да размишляваме в посока на разграничаване на силите на звяра и силите на блудницата. А и "звяр" в Библейския контекст винаги е означавал езическа империя/царство и в някои конкретни случаи е идентифициран и със самия цар, който стои като глава на тази империя/царство.

Очевидно имаме период в който блудницата е обяздила звяра. Сиреч той е под нейн контрол, но не за постоянно.

В този ред на мисли е редно да се познава добре историята, особено историята на САЩ, защото тя е доста ключова според мен. Една от най-големите грешки е да се счете, че САЩ са основани като християнска нация. Цялата система на ограничено и балансирано правителство и свобода на гражданите е измислено от масоните, не от християните. Всичко това те са направили за да си осигурят своята собствена свобода от контрола на църквата, а не обратното. Тази свобода им е била необходима за да развият своя напредък в науките, технологиите и окулта. Това е и причината черните да не са били включени като участници в тази система на баланс и свобода. Просто тя не е била предназначена за всички. Битката между масонството и католицизма е била колосална и може да се предположи, че в момента католицизма имитира поражение, докато същевременно е поел контрол над масонството (посредством звеното "илюминати"). С други думи блудницата е обяздила звяра. Но звяра ще се усети в определен момент. Разликата между ценностите на католицизма и масоните са огромни. Масоните следват чистата люцеферианска доктрина на дървото за познаване на добро и зло. Докато католицизма (и отстъпилото еврейство) използва амалгама на Божието библейско откровение и луциферовия подход към нещата. Точно тази амалгама ще произведе Антихриста, който ще бъде най-добрия инструмент за прочистване на житото от плявата в християнството.

Безспортно предстоят едни от най-бурните и предизвикателни времена и за нас е важно да бъдем правилно позиционирани да ги посрещнем, защото в противен случай ще бъдем отнесени от бурните ветрове.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 20, 2012, 15:38:23 PM
 За да разберем коя е блудницата ще помогне много ако разберем кой е звярът в-ху който е тя. За звяра прочетох, че това е този чието число е 666. А относно Израел - ние сме клонка присадена към корена на лозата. Господ е от Израел. Апостолите са евреи....
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Kristiana on May 21, 2012, 13:08:26 PM
Петьо,ако имаш знания или разбирания кой е звяра и коя е блудницата,кажи.Заинтригува ме.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 21, 2012, 14:39:21 PM
  Това е за звярът:
  В  Откр 13/1 пише :” 13:1 И видях звяр, който излизаше от морето, и имаше десет рога и седем глави; и на роговете му десет корони, и на главите му богохулни имена.”
 Сравнявам с Данаил 7/3 „ И четири големи зверове възлязоха из морето, различни един от друг” и Данаил 7/7 „ Подир това, като погледнах в нощните видения, ето четвъртият звяр, страшен и ужасен и твърде як; той имаше големи железни зъби, с които пояждаше и сломяваше, като стъпкваше останалото с нозете си; той се различаваше от всичките зверове, които бяха преди него; и имаше десет рога.”
 Какво означава „звяр” ? Данаил7:23 „Той каза така: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и разтроши.”
 Значи звяр означава царство.
 Символ но какво е морето ?
 В Откр. 17:3 пише „И тъй, той ме заведе духом в една пустиня, гдето видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.” И в Откр. 17:15 пише „Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.”
 Следователно „Звяр излизащ от морето” означава царство от народа! Освин това това царство е червено (Откр. 17:3) Става ЧЕРВЕНО НАРОДНО ЦАРСТВО ! Като символ на това царство е желязото (железните зъби Данаил 7/7).
 Най опасното нещо в един звяр са зъбите му! И най свирепото  куче, ако е с намордник, става сравнително безопасно.
 В Библията има описан пророчески сън в който предпоследното четвърто царство на света е желязно. Последното е желязо и кал (Данаил 2 глава). В Откр 13/11,12 се описва звяр който е от земята! И се получава събместно действие на 2 звяра (царства) желязо и земя ! Откр 13:11,12 „ И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.” Обаче обект на поклонение винаги е звярът с железните зъби. Всъщност точно неговото число е 666! Числото на червеното народно царство е 666! Числото му е число на човек! Неговият символ е човек! Каква беше идеологията на червеното народно царство? Тя беше построена на базата на първите християнски комуни: ДЕЯНИЯТА  НА  АПОСТОЛИТЕ 2:44,45 „ И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.”
 Злото, което направиха е, че на мястото на Бог като творец и законодател, те поставиха ЧОВЕКА, а човекът е зъл и грешен, и управлението му без Бог е такова.
 Какво означават 10 рога и 7 глави? (Звяра е с 10 рога и 7 глави).
Тоест червеното народно царство е с 10 рога и 7 глави.
 В Данаил 7/24 пише: ” А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство”
 От друга страна в Откр.17:12,13 пише:” и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт”
 Значи 10-те царе хем се издигат от червеното народно царство, хем предават на него своята сила и власт! Добре, но как така за 1 час !? Тук явно има символика. В 2Петрово3:8 пише:” Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.” Разделих 1000г на 24 часа и се получиха около 42 години.
 Кои са тези 10 царе? В същност те за един час получават власт като царе заедно със звяра. Но звяра също е царство.
Следователно по време на този 1 час имаме 11 царства! Ето какво пише в енциклопедията за „световна социалистическа система”. Там са записани 14 държави: Албания, България, ГДР, Виетнам, Китай, Корея, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Югославия. Обаче Албания, Китай и Югославия развалят отношенията си с СССР и не предават на него своята сила и власт! Остават точно 11 царства!!! 10-те от тях предават своята сила и власт на СССР , като в същото време са се издигнали от него. Днес виждаме изпълнението на това пророчество! Слава на Бог!!!
 Обаче има и 7 глави. Там в главите са железните зъбите с които звяра е опасен. Имаше сключен договор за военно сътрудничестно м-ду някои от държавите членки на световната соц. с-ма. Наричаше се Варшавски договор и беше за сътрудническо хапане! В енциклопедията са записани 8 държави:
Албания, България, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия. Обаче Албания се отдръпва и остават точно 7 !
 После в Откр 13/3 пише:” И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;” Коя е тази като че ли смъртно ранена глава? Не пише смъртно ранена , а „като че ли смъртно ранена”.
Какво пише за главите: Откр 17/9,10,11 „ Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената; те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои; и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел;” Значи звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте. В  Откр 17/8 пише: „Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.” Звярът (червеното народно царство) беше като че ли смъртно ранен. Даже комунистическата партия беше забранена! Но сега виждаме как раната оздравява! Виждаме как излиза из бездната в която беше (бездна – от руски без дъно). Освен това - „звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте” – СССР стана ОНД. Вече е 8-ми , но е от 7-те. Същият този звяр ще воюва със светиите и ще ги победи (Откр 13/7)! Как ще стане това, като Господ казва в Лука 10:19 „Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.” Еми да видим в какво се изразява воюването: Откр 13/4,5,6 „поклониха се и на звяра, казвайки: Кой е като тоя звяр? и кой може да воюва против него? И даде му се да говори и с устата си горделиво и богохулно; даде му се още власт да действува четиридесет и два месеца. И отвори устата си да изрече хули против Бога, да хули името Му и скинията Му, па и ония, които живеят на небесата.”
Неговото воюване е чрез горделиво и богохулно говорене! В какво ще се изразява в такъв случай победата му над светиите? Победата на светиите над дявола е : Откр 12/11 „А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване”. Целта на нашето воюване е : 2Коринтяни10/3,4,5” Защото, ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всеки разум да се покорява на Христа.” Тоест да пленяваме всеки разум да се покорява на Христа! В това ще бъдем победени, хората ще вярват на неговото горделиво и богохулно говорене , а не на нашето свидетелство, защото : 2Солунци 2/11,12” И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.” Това ще е по времето когато ще действа „синът на погибелта”. Всъщност единствено възможния начин хората да спрат да вярват на нашето свидетелство е ако Святият Дух спре да работи м-ду тях. Точно това е писано в 2Солунци 2/6,7 „И сега знаете, какво Го възпира, да не се открие в своето си време. Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира” Този който възпира беззаконието е Святият Дух. Когато Той спре да възпира беззаконието, ще се изпълнят 2 неща.
1.Ще настъпи времето на ноща, когато никой няма да може да работи , както е писано в Йоан 9/4 „Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.”
2.Беззакониците ще стигнат върха на своето беззаконие и : Данаил8/23,24,25 „И в послешните времена на царуването им, когато беззаконниците стигнат до върха на беззаконието си, ще се издигне цар с жестоко лице и вещ в лукавщини. И силата му ще бъде голяма, но не като силата на другия; и ще погубва чудесно, ще успява и върши по волята си, и ще поквари силните и светите люде. Чрез коварството си ще направи да успява измамата в ръката му, ще се надигне в сърцето си, и ще погуби мнозина в спокойствието им; ще въстане и против Началника на началниците; но ще бъде смазан, не с ръка.” Няма да е с ръка а : 2Солунци 2/ 7,8 „Защото оная тайна, сиреч, беззаконието, вече действува, но само догдето се отмахне отсред оня, който сега я възпира и тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си”.
 Настъпва най-опасното време за християните – времето на спокойствието и по това време беззаконието ще е стигнало върхът си. Матей24/36,37,38,39,40,41,42 : „ А за оня ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И като бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото, както и в ония дни преди потопа, ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха, до деня до когато Ное влезе в ковчега, и не усетиха, до като дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.
 Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.” И да добавя нещо много важно: Какво ще се случи с оставените ? Отговор : Лука 13/23,24,25,26,27,28,29 „  И някой си Му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват? А той им каза: Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат,  след като стане домакинът и затвори вратата, и вие като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи отвори; а Той в отговор ви каже: Не ви зная откъде сте. Тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе; и в нашите улици си поучавал. А Той ще рече: Казвам ви, не зная откъде сте; махнете се от Мене всички вие, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраама, Исаака, Якова и всички пророци в Божието царство, а себе си, изпъдени вън. И ще дойдат от изток и запад, от север и юг, и ще седнат в Божието царство.” Тоест ще се стараят да влязат в Божието царство, но няма да могат. Това е времето за което пророк Амос пише в 8/11,12,13 „Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят. В оня ден красивите девици и юношите ще примират от жажда.” Да намериш Словото Господне означава да се спасиш, защото Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. (Йоан1/14). Внимавай на себе си! Не върши беззакония! Втори шанс няма да имаш!
 Да се върнем към Откр.13/5. Там пише, че звяра ще има власт да действа 42 месеца! Вече видяхме, че преди това звяра е излезнал от бездната. Този звяр воюва с „двете маслини и двата светилника” в Откр.11/3,4,5,6,7 „А на двамата си свидетели ще дам да пророкуват хиляда двеста и шестдесет, дни облечени във вретища. Те са двете маслини и двата светилника, които стоят пред Господаря на земята. И ако някой поиска да ги повреди, огън излиза от устата им, та изяжда неприятелите им; и ако поиска някой да ги повреди, така трябва той да бъде убит. Те имат власт да заключат небето, та да не вали дъжд през времето, за което те пророкуваха; и имат власт над водите да ги превръщат на кръв и да поразяват земята с всяка язва, колкото пъти биха поискали. И когато свършат свидетелствуването си, звярът, който възлиза от бездната ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие.” Възникват 2 въпроса:
  1.Въпрос : Какво означава „ще воюва против тях, ще ги победи и ще ги убие”? Вече видяхме в какво се състои воюването. Видяхме и в какво се състои победата на звяра над светиите. Но как ще ги убие? Значи ще умрат!? Така пише!
  2.Въпрос : Кои са тези 2 маслини и 2 светилника ?
 Ще започна с въпрос 2.
 В Захария4/2,3 пише: „И рече ми: Що виждаш? И рекох: Погледнах, и ето светилник цял от злато с чаша отгоре му, със седемте светила на него, и със седем цеви на седемте светилника, които са върху му, и край него две маслинени дървета, едно от дясно на чашата, и едно отляво й.”
 Вижда 7 цеви на седемте светилника.
 После в Захария4/ 4:11,12,13,14 „ Тогава отговаряйки му рекох: Какви са тия две маслинени дървета отдясно на светилника и отляво. И втори път отговорих, като му казах: Какви са тия две маслинени клончета, които през двете златни цеви изпразват из себе си маслото като злато? А той в отговор ми рече: Не знаеш ли какви са те? И рекох: Не зная, господарю мой. Тогава каза: Те са двамата помазани, които стоят при Господаря на целия свят.”
 От 7светилника с 7 цеви функционират само 2 !!! Двете маслинени клончета са двамата помазани. Но кои са 7-те светилника ?
 В Откр1/20 пише „ тайната на седемте звезди, които видя в десницата Ми, и седемте златни светилника. Седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилника са седемте църкви.” Тоест двете маслини и двата светилника са двама помазани и две църкви.
 Да се върнем към въпрос 1. Как ще ги убие ? Ще умрат ли ? Ние може да сме учасници в тези събития.
 Ето какво: вероятно ще има убити чиито трупове ще лежат 3,5 дни. Но цялата ли църква ще бъде убита ? Спомнете си какво каза Господ за Лазар когато беше умрял Йоан11/11,12,13,14 „ Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя. Затова учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее. Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън. Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря.” Подобно казва и за умрялото момиче : Марк5/5:35,36,37,38,39,40,41,42 „ Докато Той още говореше, дохождат от къщата на началника на синагогата и казват: Дъщеря ти умря; защо вече затрудняваш Учителя? А Исус, като дочу думата, която говореха, каза на началника на синагогата: Не бой се, само вярвай. И никому не позволи да Го придружи, освен на Петра, Якова и Якововия брат Иоан. И като дохождат до къщата на началника на синагогата, Той вижда вълнение и мнозина, които плачеха и пищяха много. И като влезе, каза им: Защо правите вълнение и плачете? Детето не е умряло, а спи. А те Му се присмиваха. Но Той като изкара навън всичките, взема бащата и майката на детето, и ония, които бяха с Него, и влиза там гдето беше детето. И като хвана детето за ръка, каза му: Талита куми; което значи - Момиче, тебе казвам: Стани. И момичето веднага стана и ходеше, защото беше на дванадесет години. И внезапно те се смаяха твърде много.” 
И в двата случая тези хора бяха умрели, но Господ каза , че спят! Тоест за света умряли, но за Господ заспали!!! Нека сега си спомним 10-те девици. Точно преди да дойде младоженеца, всички заспаха и разумните и неразумните! (Матей25/1-12) И отново виждаме потвърждение, че за неразумните втори шанс няма. (Без разум са тези които беззаконстват – Пс.14/4).
 Отговор имаме и на двата въпроса.
 Ето какво става с 2-те маслини и 2-та светилника после: Откр.11/11,12,13,14,15 „ А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе ония, които ги гледаха. А те чуха силен глас от небето, който им казваше: Възлезте тука. И възлязоха на небето в облак; и неприятелите им ги видяха. И на часа стана голям трус, и десетата част от града падна, та измряха в труса седем хиляди човека; и останалите се уплашиха, та отдадоха слава на небесния Бог. Второто горко премина; ето, иде скоро третото горко.  И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.” Светилниците (църквите) и помазаните отиват в облаците ! Това е грабването и това става при 7-мата тръба! Това е последната тръба. А градът е Откр.11/8 „ И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат” – това е Ерусалим! Тези които отдадоха слава на небесния Бог са евреите, които виждат истината за Спасителя. Колкото за звярът, той завладява целият свят, но царува за кратко – докато Господ заедно с небесните войски не завладява целият свят – Откр.19/11-21. След което настъпва 1000 годишното царство!
  Откр.20:6 „Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.” АМИН !!!


 


Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 21, 2012, 14:41:28 PM
 Как мога да прикача снимки от енциклопедията?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on May 21, 2012, 15:11:56 PM
Petio,

Ти наясно ли си че СССР е бил създаден, финансиран и контролиран от ЗАПАДА и никога не е бил независима държава, нито самостоятелно царство, а просто една КОЛОНИЯ на западния капитал? Същите хора които създадоха СССР го разрушиха за да създадат ЕС, което е същия вид колония, само малко по-префинена на външен вид.

Тълкуванията ти са толкова далеч от ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, колкото и онези в другата тема за настойника са далеч от написаното в Библията.

Не може един човек, който не познава историята да седне да тълкува историческо изпълнение на Писанията. Първо остави енциклопедиите, които съдържат огромна доза пропаганда и псевдо история, и се научи да изследваш историята. Разбира се първо трябва да седнеш и да се научиш да изучаваш Писанията. Подхода ти и към двете неща е много НЕЗРЯЛ, плитък, повърхностен и безотговорен. На своята си душа вредиш по този начин и на някои неутвърдени хора можеш да навредиш и ще натрупаш жар на главата си. Толкова ли нямаш СТРАХ от Бога?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 21, 2012, 21:16:49 PM
 Ако това които съм писал е лъжа тогава Русия няма да стане доминираща сила в целият свят. Обаче очаквам точно това да се случи.
 А по време на Божият съд ще отговаря всеки от нас за словото което е писал.
 Междувремено товар на всеки от нас ще му е неговото слово. Ти няколко пъти отсъди спрямо мен. За мен е важно Господ как ще отсъди.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 21, 2012, 21:26:12 PM
То е писано да съдим справедливо и справедливо отсъдихме, че ти сам погубваш душата си с разсъждения, които не са здраво вкоренени в текста. Това е изобличение, което има цел да размислиш трезво и да оправиш пътищата си.

Вместо това, ти го приемаш за злодеяние и продължаваш да държиш на своето си.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on May 21, 2012, 21:29:36 PM
Ти май копираш и темите си, че и отговорите от други форуми? Ние защо се хабим да ти отговаряме, като ти само знаеш copy/paste да правиш.

Въобще обърна ли внимание какво ти е написано? Политическата карта на света въобще не е това, което пишат медиите и енциклопедиите. Този свят се управлява от сили и царе, които ги няма на политическата сцена, няма ги в медиите, няма ги и в енциклопедиите.

Това дали Русия ще стане доминираща сила или не няма да оправдае твоя невеж подход към историята. Ти уж каза, че си дошъл тук за "общение" а действаш като радиоточка, само копираш неща писани другаде и не проявяваш абсолютно никаква комуникация по отношение на нещата, които биват написани като отговор към тебе. Което на мен ми говори, че ти всъщност търсиш поле аз изява, а не комуникация и общуване.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 21, 2012, 21:41:06 PM
 Съжелявам, че сте останали с такова впечетление. Не търся поле за изява. Имам достатъчно такова. Просто ме оскърбихте с думите си. А това, че съм копирал от други форуми - това са мои публикации, а не на някой друг - вижте името. Но както и да е ...
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on May 21, 2012, 22:17:25 PM
Ами дано оскърблението ти да донесе скръб по Бога, че да произведе спасително покаяние. А това, че си копирал твои публикации е едно, но когато някой ти напише съвсем конкретни аргументи, а ти отговаряш по калъп с неща написани на 9-ти януари 2012 към съвсем друг човек, който ти е писал в отговор съвсем друго, тогава вече нещата никак не изглеждат добре.

Това показва, че ти търсиш да издигаш някакво свое учение а не да комуникираш по темата, като изслушваш аргументите на отсрещната страна, сравняваш ги с Писанието или фактите и им отговаряш адекватно. Ти приемаш ученията си за абсолют и категорично отказваш всякакъв смислен дебат по написаното от теб.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 22, 2012, 22:22:05 PM
 Както виждате, аз пиша с истинското си име, показвам къде и какво работя и не ме е страх. Вие не давате такава информация за себе си. Господ даваше пълна информация за себе си. Той е моят пример, за да правя и аз така. А относно темите по които съм публикувал, съм коментирал с християни които са едни от най-големите авторитети в България, които Господ до ден днешен използва за работа на нивата си. Някои от тях публикуваха някои неща в медии които ръководят, а други ми препоръчаха да напиша книга, която те ще приемат и евентуално ще подкреят. Публикувах и при вас за да имам още един коректив - всеки се учи. Общуването е нещо много важно. Обаче вместо конструктивно общение тук установих, че съществува склоност към осъждане на неприемащите вашето виждане. Нападате. Това ми е познато преживяване. А освен това какъв съм може да питате и работниците които Господ ми е дал. А сега положете малко усилие и прочетете какво прави блудницата и какво е нейното взаимоотношение със звяра. Какво означава да стане пуста и гола вследствие действието на звяра и роговете. Очаквам отговорът ви. Нямам нищо против да дебатираме, но се аргументирайте със Словото.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on May 22, 2012, 22:53:24 PM
Quote
Както виждате, аз пиша с истинското си име, показвам къде и какво работя и не ме е страх. Вие не давате такава информация за себе си. Господ даваше пълна информация за себе си.

Нещо не стана ясно какво общо има това с темата. Информация за нас има изобилно във форума, но тя е там за тези, които искат да я намерят, а не за тези, които чакат на готово. Що се отнася до Господ, Той толкова пълна информация даваше, че чак имаше нужда от предател за да го разберат къде спи вечер за да могат да го арестуват. Писано е още, че Исус не се доверяваше дори на тези, които са повярвали в Него / Йоан 2:23-24/. Исус говореше с притчи на народа и не разкриваше учението си ясно освен пред учениците Си /Мат. 13:11/. Исус скри намерението си да се яви на празника, но после се яви на него тайно /Йоан 7:10/. Това би трябвало да те научи нещо относно Исус, Който само в твоето въображение "даваше пълна информация за себе си."

Quote
Той е моят пример, за да правя и аз така.

Твоето поведение до момента въобще не свидетелства Исус да ти е пример, защото Той не изкривяваше Писанията, както ти правиш и не Си запушваше ушите за въпросите на тези, които противоречаха.

Quote
А относно темите по които съм публикувал, съм коментирал с християни които са едни от най-големите авторитети в България, които Господ до ден днешен използва за работа на нивата си. Някои от тях публикуваха някои неща в медии които ръководят, а други ми препоръчаха да напиша книга, която те ще приемат и евентуално ще подкреят.

Тук много добре се вижда ценностната ти система базирана на престиж и известност. Същите неща, които мамят и ръководят света.

Quote
Публикувах и при вас за да имам още един коректив - всеки се учи. Общуването е нещо много важно.

Нито в този форум, нито в другия, който си писал се вижда и най-малка склонност от твоя страна към корекция. Но напълно си закоравяваш врата в своята самоувереност. На практика до момента не е имало абсолютно никаква реална комуникация от твоя страна, освен това, че си копираш готови публикации и после оплакваш, че биваш изобличен за лъжливите учения, които носиш.

И ако можеш да отречеш това - ПОКАЖИ ЕДИН ЦИТАТ от нещо, което си писал в този форум където АДЕКВАТНО ДА СИ ОТГОВОРИЛ на аргументацията на отсрещната страна? Ти тотално подминаваш дадените аргументи от Писанията.  Ето всичко написано във форума е налично черно на бяло, ДАЙ ЕДИН ПРИМЕР за това, че си ОБЪРНАЛ ВНИМАНИЕ на написаните аргументирани корекции на твоите учения. На агументите на темата за неверния настойник ли обърна внимание или на тукашните аргументи, по отношение на СССР, че това не е било самостоятелно царство, а външна колония управлявана от съвсем други страни. Може още много доказателства да се дадат за погрешността на твоите тълкувания по-горе. Като се хване ред по ред може да се разнищи на базата на Писанието и да се покаже къде бъркаш, но ще има ли смисъл да се направи като се вижда как със закоравен врат пишеш и си държиш на своето напълно глух за нещата които ти се пишат? И как тогава казваш, че си публикувал за корекция? Как ПРЕЗИРАЙКИ написаното от отсрещната страна, като се доказа вече, че ДОРИ НЕ ИЗЧИТАШ какво ти се пише, ти си изкривяваш душата и да говориш за общение?

Quote
Обаче вместо конструктивно общение тук установих, че съществува склоност към осъждане на неприемащите вашето виждане. Нападате. Това ми е познато преживяване.

Хайде кажи сега твоята склонност каква е? Да игнорираш напълно аргументираното изложение изобличаващо "твоето виждане? Не доказва ли поведението ти именно това? Повярвай и на мен това ми е познато до болка преживяване, твърде типично и характерно поведение за опияненото с виното на Вавилон християнство. И ако нещо осъждаме, то ние осъждаме, това, което Писанието ВЕЧЕ е осъдило, ние само се съгласяваме и напомняме за този съд. Божието Слово осъжда повърхностността, коравовратността, невежеството, прибързаността и всички тия неща, които ние изобличихме в тебе. Дали нямаме по-важни неща с които да се занимаваме от това да изобличаваме поредния опиянен обитател на духовния Вавилон? Толкова ли не виждаш, че това е милост и благодат спрямо тебе самия? Да, разбира се че не го виждаш, по-важното е дали имаш желание да го видиш, или предпочиташ комфорта идващ от блаженото невежество и опиянените сетива?

Quote
А сега положете малко усилие и прочетете какво прави блудницата и какво е нейното взаимоотношение със звяра. Какво означава да стане пуста и гола вследствие действието на звяра и роговете. Очаквам отговорът ви. Нямам нищо против да дебатираме, но се аргументирайте със Словото.

Ти първо отговори КАКВО ПИСАНИЕТО НАРИЧА БЛУДНИЦА. Изследвай всички пасажи където даден град е наречен блудница и виж защо и по каква причина е дадено това име и само в какви случаи се отнася. ЕДВА ТОГАВА можеш да разсъждаваш за това какво правела блудницата. Та като изясним първо този въпрос можем да продължим със следващите въпроси.Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on May 23, 2012, 12:10:07 PM
Quote
В Данаил 7/24 пише: ” А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от това царство”
 От друга страна в Откр.17:12,13 пише:” и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт
 Значи 10-те царе хем се издигат от червеното народно царство, хем предават на него своята сила и власт! Добре, но как така за 1 час !? Тук явно има символика. В 2Петрово3:8 пише:” Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години, и хиляда години като един ден.” Разделих 1000г на 24 часа и се получиха около 42 години.
 Кои са тези 10 царе? В същност те за един час получават власт като царе заедно със звяра. Но звяра също е царство.
Следователно по време на този 1 час имаме 11 царства! Ето какво пише в енциклопедията за „световна социалистическа система”. Там са записани 14 държави: Албания, България, ГДР, Виетнам, Китай, Корея, Куба, Монголия, Полша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия, Югославия. Обаче Албания, Китай и Югославия развалят отношенията си с СССР и не предават на него своята сила и власт! Остават точно 11 царства!!! 10-те от тях предават своята сила и власт на СССР , като в същото време са се издигнали от него.

Tова тълкувание е толкова абсурдно, изсмукано от пръсти и противоречащо не само на Писанията, но и на историята, че АКО ИМАШ ПОНЕ МАЛКО ИСКРЕНОСТ И СЪВЕСТ, след това, което ще ти напиша ще се откажеш незабавно от него.

Значи да приемем твоята презумпция, че звяра е СССР. Според теб 10 царе ЕДИНОМИСЛЕНО предават властта си на СССР. Нека да вземем България за чиято история имаме най-много информация.

България влиза под властта на СССР през 1944-а година. До тогава България ИМА ЦАР - Борис III - но този цар ни най-малко НЕ Е ЕДИНОМИСЛЕН с СССР, нито желае да се присъедини към, него. Напротив, не само царя, но и целия български народ е против комунизма и комунистическия режим. По това време в България има само около 15 000 комунисти, които не са били обичани от никого, нито от народа, нито от царя и са нямали абсолютно никакъв шанс да вземат властта в България.

Тогава след споразумение със Запада СССР ОКУПИРА БЪЛГАРИЯ водейки ВОЙНА срещу нея и руските войски превземат България НАСИЛА и поставят своите местни комунистически пионки на власт, като преди това успяват ДА УБИЯТ българския цар чрез заговор и отравяне, който по твоето тълкувание се предполага единомислено да се присъедини към това, което ти тълкуваш, че е звяра. Същото нещо важи за останалите държави, които са били част от източния блок, всички те са били присъединени НАСИЛА, нито една от тях не се е присъединила в следствие на единомислие.

ТОВА е историческата истина и фактология. Няма абсолютно никакво доброволно и единомислено предаване на властта на СССР, каквото цитирания и тълкувания от тебе пасаж изисква.

Само с това единствено историческо сравнение на твоето тълкувание с реалната история твоето тълкувание УМИРА ТУК И СЕГА. Безвъзвратно и окончателно.

И ако ти имаш най-малка искреност, страх от Бога и желание за чиста съвест би трябвало да се покаеш незабавно от заблудите, които не само си повярвал, но и търсиш да разпространяваш.

Ето сам каза, че искаш коректив, получи го. Да видим сега дали ще имаш искреността и сериозността да отговориш адекватно.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: mak on May 23, 2012, 14:14:35 PM
Petio,
Quote
Публикувах и при вас за да имам още един коректив - всеки се учи.

Ако наистина това ти е била целта, ти наистина и ще получиш това. Но трябва да знаеш, че пътя на ученето няма да ти е изобщо лесен. Защото ще се нуждае да се откажеш от всичко което си публикувал и смяташ даже, че нещо важно си открил и е достойно да споделяш и с другите, даже и книга да напишаш. Разсъжденията и откритията ти са толкова далеч от реалноста, че не може да бъде повече. Аз не знам ти дали си свестен че подобни пророчески гимнастики със стихове има хиляди по света. И такива които смятат че са "открили" нещо защото уличили една и две прилики и си мислят "това е" има ги хиляди и хиляди. А твоите тълкувания са толкова извън от свякаква библейска и историческа реалност, че е жалко че не можеш да го видиш, а даже и си вярваш.

Даже това което говориш, и го използваш като тежест на темите ти:


Quote
А относно темите по които съм публикувал, съм коментирал с християни които са едни от най-големите авторитети в България, които Господ до ден днешен използва за работа на нивата си. Някои от тях публикуваха някои неща в медии които ръководят, а други ми препоръчаха да напиша книга, която те ще приемат и евентуално ще подкреят.

Говори още повече че пътя по който си тръгнал като тълкувател е извън пътя по който трябва да си.

И пак, ако наистина търсиш коректив ще го получиш, но дали ще реагираш адекватно, зависи от теб. Защото реакцията ти ще изисква много умиране, много. Дано да не е така, но според твоята реакция до тук, не ми се вижда, че си готов за това.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 25, 2012, 11:25:45 AM
 10 -те рога са 10 царе които се издигат от червеното народно царство! Те за 1 час получават власт като царе заедно със звяра, но са се издигнали от него! След като това се случи, те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт.
 Тези събития са след цар Борис. Отнасят се за времето когато Б-я е под ръководството на БКП .
 За да има смисъл от това което правим , трябва да се съобразяваме със : Галатяни 5:15. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.
 Първото нещо което Господ ме предупреди , когато ми даде да разбирам Словото Му (меча) беше никога да не насочвам този меч (Словото) с-щу хора. Това беше преди повече от 20 г. За това аз се съобразявам с това и не искам да ви наранявам със Словото. Вие обаче го правите. Не сте разбрали нещо и веднага атакувате. Това ще ви пречи и да чувате Божия глас.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 25, 2012, 12:14:20 PM
Петьо, ти май не си наясно с доста неща, а претендираш да учиш хората.

Ако внимателно прочетеш първо това, което си цитирал от Галатяни 5:15, там не пише "не се хапете", а "ако се хапете". Още повече там пише за хора, които са братя помежду си. Тук никой не е казал, че Watchman и ти сте братя.

Другото нещо, с което не си наясно е Словото на Бога. То не е дадено за сатана, то не е дадено за дивите животни, то не е дадено за лов на риба. То е дадено към човеците. Този меч, за когото пише в Откровение е точно срещу човеците. Ти си приел някакво друго благовестие и проповядваш други богове, но претендираш да си от братята.

Т.нар. "атакуване", за което говориш е опровергаването на твоите думи, което опровержение ти не приемаш и не даваш смислени аргументи против това.

Ето какво правиш:
- Пишеш нещо (по-точно копираш го от други форуми)
- Тук биваш опровергаван
- Тъй като ти не търпиш критика, но има гордост в сърцето ти, се сърдиш, че си опровергаван, търсиш човешко одобрение и разни днешни религиозни величия да те подкрепят. И тъй като не го намираш тук, ти казваш, че това е "атакуване"

Това е крайно недостойно поведение и то не прилича на Божий човек.

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 25, 2012, 13:45:02 PM
Я чакай малко. Какви други богове проповядвам Тихомире ?
Нашата война с-щу кого е Тихомире? С-щу човеци ли? Отговори ако обичаш, но според Словото Божие.
 По-добре да не се отклоняваме от темата за звяра и блудницата. Както виждате аз отговорих на "опровержението" за цар Борис и то според Словото.
 
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 25, 2012, 16:16:31 PM
Когато думите на Авраамовия Бог се извъртат и се вадят от тях неща, които еврейският Бог никога не е казвал, нито си е помислял, това прави директно слово на друг бог и проповядване на чужди богове.

Виждам също, че не си чел това за Божието слово:
Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето.

Не съм чул Божието Слово да е било предназначено само за тези, които не са човеци. Нито е записано подобно нещо.

Явно този, който ти го е казал не е бил Авраамовия Бог, защото има голямо противоречие с богът, който ти говори и Йехова, който е дал Словото.

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 26, 2012, 13:17:24 PM
 Не извъртам Словото Божие Тихомире.
 Ти си написал : "Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето."
 С това съм абсолютно съгласен. Но аз ти писах за функцията на меча , когато го използваш като оръжие.
 За да дам малко яснота - един нож може да се използва за ежедневни нужди, но може да бъде използван и като оръжие.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 26, 2012, 13:33:23 PM
Я кажи пред всичките, щом този бог, който ти е казал, че мечът не трябва да се насочва към човеци, тогава чии са тези душа, дух, стави, мозък, сърце, за които се говори?

И в Откровение, където мечът, който излиза от устата на Месията като оръжие, ти чел ли си изобщо към кого е насочен?

Точно извърташ словото, Petio. Видяхме го в друга тема, където се опитваш да нагодиш теориите си, които нямат нищо общо с текста. Сега тук се опитваш да наложиш други учения, за които беше изобличен, но ти си държиш на своето. Искаш да нагодиш Словото към ученията си, а не да се признаеш за лъжлив, а Бог за истинен.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: mak on May 26, 2012, 15:03:59 PM
Нещо друго прави много впечатление, изложението на теорията на Петъо започва със думите:

Quote
Това е за звярът:

А после вика:

Quote
Публикувах и при вас за да имам още един коректив - всеки се учи.

Това е много силно заявление, "Това е звярат". С други думи, това е така 100% както аз казвам. А не пише, "Това до което аз съм достигнал по този въпрос е следното" или "Моите изследвания ме доведоха до следните заключения, какво мислите вие, издържани ли са исторически и библейски". А той заявява, твърдо и без никакви съмнения, "Това е звярът" и после като беше натиснат малко,  да каже, че публикувал това за да има още един коректив, но за какъв коректив става дума? До сега не може да се види съответен отклик, даже напротив обратното.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 26, 2012, 16:17:41 PM
Да не говорим, че уж се говори за царе (човеци), единият бил звярът, някак си после става въпрос за човека антихрист като за него говори приравнен със звяра, а пък звярът бил царство (както го беше написал в началото). Вижда се, че самите думи на Petio не се връзват помежду си.

Виждам, че доста неща има неизяснени в цялата теза и това, където се хващат цифри като "7" и се приравняват на 7 църкви в района на днешна Турция, към които са писани посланията... Да не говорим, че тези 7 църкви не са съществували по времето на пророчеството, което се цитира, където се говори за светилниците.

Отделно историческите факти, на които се стъпва, както каза Watchman, са неверни, защото това е официалната теория, но всъщност историята е доста по-различна и всеки, който издири, ще намери за какво става въпрос.

Petio, всички тези неща, които виждаме като очевидни проблеми в разсъжденията ти са с цел да се поправиш, да се замислиш и да предпазим четящите, които също могат да разсъдят над думите. Ти казваш директно някакви заключения, а ние ти казваме защо те не са верни. Ти нямаш отговор на тези неща, а възнегодуваш, че някой е посмял да ти противоречи. Това е нездраво стоене.

Не знам дали си запознат, но повечето злини, които виждаме днес, като отношение към семейството, отношение към евреите, отношение към човеците (като политическа система на управление) са били плод на лъжебратя. Който не вярва, нека да види сам и да издири. Също да видят хората кои са едни от най-успешните хора в света и дали те не са лъжебратя и хора, които са похулили Бога явно с живота си и сега водят мнозина след себе си в погибел.

Виждайки тези неща ние се опитваме да ти покажем къде грешиш, защото ти се имаш за непогрешим (независимо, че на думи се опитваш да кажеш друго, но с делата си го отричаш). Затова замисли се върху това и не бъди твърдоглав. Вече няколко пъти се вижда, че това, което си си наумил не ти е дадено от Бога, защото директно противоречи на Словото. Теб те е страх, че ако се отречеш от това и се смириш, ще трябва да се засрамиш от думите си, а гордостта в сърцето ти не ти дава това, но си държиш на думата, че "бог" ти го е дал. Това, което Авраамовият Бог дава е винаги в перфектен унисон със записаните Му думи.

Вземи се в ръце, изследвай внимателно и виж грешните основи, на които си стъпил и най-вече това, че търсиш подкрепа и одобрение от човеци. Това никъде не сме го видели като пример в Божиите мъже и никога няма да бъде пример за пред Бога.


Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 26, 2012, 17:11:37 PM
Не съм непогрешим. Напротив, в много неща съм грешил пред Бог. И в този момент му благодаря за това, че е дълготърпелив и милостив към мен грешния човек.
 Там където говоря за звяра, не го приравнявам към антихрист. Това са 2 различни неща. Ако ми покажете конкретно къде бъркам в разсъжденията си и наистина е така, веднага ще се поправя. Аз от това пари или авторитет не печеля. Дори точно обратното - ако въвеждам учение което добавя или отнема на пророческата книга "Откровение" , тогава ме очакват сериозни проблеми. Така, че бих ви бил благодарен да ми покажете в какво точно бъркам.
 Относно това за което ми писахте няколко пъти, че слушам други богове, че съм .... да не ги споменавам , това не кореспондира с истината. Но виждам, че вие сте сложили на заден план една част от Словото където пише :"А вие възлюбени, като назидавате себе си във вашата пресвята вяра и се молите в Святия Дух, пазете себе си в Божията любов, очаквайки милостта на нашия Господ Исус Христос за вечен живот".
 А относно евреите - имаме заръка да се молим за мира на Ерусалим. И общо казано евреите са избрания народ от Бог. За това Бог се нарича Бог на Аврам, Исак и Яков.
 Извинявам се , че това е отклонение от темата.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: simeon on May 26, 2012, 20:42:07 PM
Не извъртам Словото Божие Тихомире.
 Ти си написал : "Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето."
 С това съм абсолютно съгласен. Но аз ти писах за функцията на меча , когато го използваш като оръжие.
 За да дам малко яснота - един нож може да се използва за ежедневни нужди, но може да бъде използван и като оръжие.

Аз не намирам логика в тези думи.Какво значи да използваш меча като оръжие? Той Е оръжие.Ако не воюваш с него,ако не пронизваш или съсичаш той е ненужен.А когато имаш меч,ножа не е необходимо да се ползва като оръжие.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on May 26, 2012, 21:22:58 PM
Petio, честно да ти кажа, по-голям "гювеч" от това, което си написал не бях чела!

Аз дори намирам, че никой тук не те атакува. Даже доста благо се отнасят с теб.

Как  обаче да дебатира с теб човек, когато ти като водопад заля темата с твоята "непогрешима" интерпретация по тълкуванието на определени  персонажи от Кн. Данаил и Откр.Йоан.?

Толкова хибридно си вплел истина и неистина, че няма как някой да се наеме да ти помага да се оправяш в тая каша.

Едно е ясно - че не си разбрал много неща от Божието Слово. То се видя, че не знаеш и историята...,... С такова налучкване и напасване на бройките, 10, 7 и пр. а пък изпускане на други важни  библейски характеристики на които "твоят" звяр и "твоите" царства исторически не отговарят, става  не само лъжетълкувание, а е смехотворно и наивно.

Ама дай го малко по сериозно!


Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 10:15:46 AM
 Словото е :
 1.Най-добрият лекар.
 2.Стана плът - т.е. предизвиква съществуване в материалният свят.
 3.Съдия.
 4.Спасител.
 5. ..... още много други неща ...
 6. И най- мощното оръжие.
 Когато използваме Словото като оръжие , но не по предназначение това е много опасно за този който го използва , а и може да нарани сериозно човека към когото се използва. Това обикновено се случва когато някой иска да угоди на себе си и да наложи своята си воля.
 Това е отговор на Симеон.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 27, 2012, 10:17:45 AM
Твоето твърдение беше, че "бог" ти казал да не го използваш срещу хора. Аз ти посочих, че в думите на Авраамовия Бог няма подобни твърдения, сиреч ти си чул нещо, което не е било от Авраамовия Бог.

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 10:23:50 AM
 Отговор към blossom:
 Съгласен съм, че информацията е много.
 Ето един въпрос от където може да се започне изясняване.
 Въпрос: Знаем за образът който започва със златна глава и завършва с желязо и кал в книгата Данаил.
 Ако книгата Откровение разглежда събитията в последните времена, тогава къде е описана връзката м-ду желязо и кал?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 10:44:41 AM
 Отговор към Тихомир.
 Това се случи преди около 20 г. Имаше една жена - сестра Грозда , която беше пророк. По това време бях студент. Първият повярвал от студентите в града. Когато бях при тази жена на молитва, тогава тя ми каза тези думи - че Бог ми дава меч, но да го използвам само с-щу противника. Да не наранявам хора с него. Малко след това започнах да разбирам някои неща от Словото които преди ми бяха трудни. Когато започнах да ги споделям с другите вярващи - някои ги приемаха, а други ми казаха "кой си ти , че да говориш тези неща. Ти знаеш ли , че има авторитети които са изследвали в продължение на десетилетия тези въпроси."
 И аз не знаех какво да им отговоря. Само се молих на Господ. Той да защити това което говоря ако е от Него.
 Резултатът е , че от студент двойкаджия , какъвто бях, чрез водителството на Святият Дух, започнах да творя във високите технологии - сега е модерно да ги наричат нано-технологии. Постигнах резултати които не са постигани от никой в света до сега. Това е факт. Целта на всичко това е да почнат християните да проверяват това което пиша. Не го налагам.
 В отговора който писах на Симеон посочих какво имам в предвид за използването на меча на Духа - Божието Слово.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 27, 2012, 11:29:41 AM
Petio,

Ти продължаваш да избягваш директната конфронтация относно това, което говориш. Пише ясно, че мечът, който е Божието Слово се използва и срещу човеци, като той не само прави дисекция на човека и вътрешностите му, но и убива човеци.

Ти май не си чел за Илия, който накара да слезе огън от небето и да пояде тези, които искаха да го отведат? Ти май не си чел за Езекия, който чрез Божието Слово направи да ослепее цяла армия? Ти май не си чел за Петър, който чрез Божието Слово изрече думи, след които Ананий и Сапфира издъхнаха? Ти май не си чел за Давид, който говори срещу неприятелите си, които най-често са религиозни евреи, които нямат общо с Бога (тук там говори и за езически народи, които са били противници на Израел).

За 20 години не си ли успял да видиш такова елементарно нещо?

Въпреки всичко, което пише в Словото ти не само избягваш това изобличение, но и опитваш да го оправдаеш и то с източници извън Писанията, като например това кой човек какво "пророкувал". Не само това, продължаваш и с хвалбите си. Не си ли чел:
Притчи 27:2. Нека те хвали друг, а не твоите уста, - Чужд, а не твоите устни.

Това твое поведение е типично за тези, които са притиснати и имат достатъчно гордост, за да не се покаят от греховете си, но започват да търсят подкрепа извън Писанията, само и само да защитят егото си.

Видя се и в другата тема как избягваш директните въпроси, които те изобличават и бягаш от текста на Словото, предпочитайки да прибавяш и да пишеш измишленията на собственото си сърце.

Как не те е страх от Бога?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 11:44:31 AM
 Виждам, че не прочете внимателно това което писах , а именно : " Когато използваме Словото като оръжие , но не по предназначение това е много опасно за този който го използва , а и може да нарани сериозно човека към когото се използва. Това обикновено се случва когато някой иска да угоди на себе си и да наложи своята си воля."
 Случаите за които споменаваш са когато тези божии хора са изпълнявали Божията воля.
 Спомням си и за случая с ап. Павел когато чрез Божието Слово направи един лукав магьосник да ослепее.
 Приемам думите които си ми написал. И за хваленето също си прав. Но за какви източници извън Писанията говориш?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 27, 2012, 11:55:27 AM

Quote
Виждам, че не прочете внимателно това което писах , а именно : " Когато използваме Словото като оръжие , но не по предназначение това е много опасно за този който го използва , а и може да нарани сериозно човека към когото се използва. Това обикновено се случва когато някой иска да угоди на себе си и да наложи своята си воля."
 Случаите за които споменаваш са когато тези божии хора са изпълнявали Божията воля.
 Спомням си и за случая с ап. Павел когато чрез Божието Слово направи един лукав магьосник да ослепее.
 Приемам думите които си ми написал. И за хваленето също си прав. Но за какви източници извън Писанията говориш?

Petio,

Имам чувството, че не само не четеш това, което другите пишат, но и това, което ти си писал. Това не говори добре.

Ето какво ти самият си писал:
Quote
Първото нещо което Господ ме предупреди , когато ми даде да разбирам Словото Му (меча) беше никога да не насочвам този меч (Словото) с-щу хора.

Аз ти показах ясно от Словото, че това не е Авраамовият Бог, който ти го е казал. Ти не успя да покажеш нищо от Словото, но се опита да се аргументираш с това коя сестра пророкувала и какво "бог" ти казал.

И наистина, всеки човек, който върши правда според Божия аршин е Божий човек и това е така, че тези, които служат на Словото са Божии хора. Това съвсем ясно показва, че тези, които говорят за Словото не както самият Бог е посочил, не са Божии човеци и в тази категория попадаш и ти.

На всичкото отгоре питаш "за какви източници извън Писанията говориш". Наистина няма как да се води комуникация с човек като тебе, след като за пореден път показваш, че не четеш какво ти се пише.

Фактът, че толкова пъти ти се пише едно и също нещо и не разбираш ми дава възможност да заключа следното:
* или имаш проблем с разсъдъка;
* или се правиш, че не разбираш и опитваш да шикалкавиш, като замазваш положението и задаваш един и същ въпрос няколко пъти, с цел да избегнеш директната конфронтация;

Не виждам какво може повече да правиш в този форум.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: simeon on May 27, 2012, 14:05:25 PM
Мисля,че тук е мястото темата да се разклони,защото вече няма нищо общо с блудницата от откровение.Предлагам админите да я озаглавят "човешки авторитети" или "сестра Грозда".Petio,строежа на къщата ти е започнат( и продължава) не върху канарата Христос а върху пясък(басни).Как е възможно да повярваш на сестра Грозда,че Бог ти дава меч?Та ти си бил току-що повярвал в Бога!Все едно на 2 годишно дете да дадеш картечница.Преди да ти се даде меч,някой трябва да те научи какво Е меч,ЗА какво е и КАК се борави с него.Дори за Словото на Бога се казва,че е ПО ОСТРО от меч.А когато започне да пронизва до отделяне ставите и мозъка и душата и духа-о то наранява повярвай ми! Наранява хора при това.Защото противника действа чрез хора.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 15:47:57 PM
 Тихомире, заключението ти е : "* или имаш проблем с разсъдъка;
* или се правиш, че не разбираш и опитваш да шикалкавиш, като замазваш положението и задаваш един и същ въпрос няколко пъти, с цел да избегнеш директната конфронтация;"
 Това твое заключение е след като ти писах : "Приемам думите които си ми написал".
 Накрая ми пишеш : "Не виждам какво може повече да правиш в този форум."
 Какво очакваш да ти отговоря ?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 15:51:19 PM
 А и от темата се отклонихме.
 За да се върнем към темата отново пействам въпросът си.
 
 Въпрос: Знаем за образът който започва със златна глава и завършва с желязо и кал в книгата Данаил.
 Ако книгата Откровение разглежда събитията в последните времена, тогава къде е описана връзката м-ду желязо и кал?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 27, 2012, 16:36:55 PM
Petio,

Писах ти по-строго, защото въпреки, че каза:
Quote
Приемам думите които си ми написал.
след това попита:
Quote
Но за какви източници извън Писанията говориш?

В това, което си писал като разсъждения има много неща, които си пропуснал, като например думата "звяр" не се отнася само до царство, но и до човек.

Замислял ли си се защо в Откровение на Йоан няма на нито едно място думата "антихрист", но има на много места думата "звяр"? Също замислял ли си се, че в Данаил се говори за човек, който изповядва ню ейдж/сатанизъм и ще има определено отношение към жените?

Хълмовете, за които говори Словото също не могат да се впишат в идеите ти за СССР.

Освен това говориш за забраняването на комунистическата партия като нещо, което някой от "добрите" го е направил. Всъщност тази партия никога не е била забранявана, а е била само преименувана. Нещата, които се вършат в наши дни са точно комунистическа идеология под друго име. В Словото много ясно се говори за човек на погибелта и че звярът, за когото се казва, че е бил смъртно ранен е човек.

Колко човека мислиш, че ще приветстват идването на комунизма наново (официално) на власт? А колко от християните мислиш, че ще го приветстват това?

Разсъжденията ти, че Словото не трябвало да го ползваш срещу човеци и че звярът, за когото разсъждаваш не е човек, са повърхностни. В Словото се говори за няколко звяра, не само за такъв, който символизира царство.

Премисли си пак разсъжденията.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 16:51:36 PM
 Москва е на 7 хълма.
 Можеш ли да ми покажеш къде в Словото има тълкуване , че звяр означава и човек?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on May 27, 2012, 18:04:34 PM
Москва е на 7 хълма.
 


Petio, има доста други градове в света, които са построени на 7 хълма. А защо не поглеждаш към някои тях...,може би Рим, или пък... Ерусалим ???

.....


А относно пророчеството на "сестрата" Грозда спрямо теб, странно е, че си повярвал на нейното пророчество, а не си потърсил лично от Писаното Слово Божие слово за теб, а си се доверил на човек, който не е говорил според Истината и това те е отвело моментално към друго учение.

За подобни  като нея пророци, виж какво е записано във Второзак. 13 гл.


1 Ако се въздигне всред тебе пророк или съновидец и ти означи знамение или чудо,    
2 и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори, казвайки: Да идем след други богове, (които ти не си знаел), и да им служим, -    
3 да не слушаш думите на оня пророк или на оня съновидец; защото Господ вашият Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа.    
4 Господа вашия Бог да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и Нему да сте привързани.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 27, 2012, 18:59:56 PM
Не е тълкуване. Пише го в прав текст. Дори го пише в цитатите, които си дал в текста, който си писал преди няколко години. Важно е да се вниква в текста, а не да се изпада в "тълкувания". Това с "тълкуванията" е учение на Августин, който е казал, че винаги трябва да се търси скрито значение. Това е много пагубно учение, което е, за съжаление, дълбоко залегнало в днешното гръцко християнство.

Ето и един от пасажите, където се говори ясно за звяра, че е човек и то един от царете:
8. Звярът, който си видял, беше, но го няма; обаче, скоро ще възлезе из бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.
  9. Ето разумното значение на това: Седемте глави са седем хълма, на които седи жената;
  10. те са и седмина царе, от които петимата паднаха, и единият сега е, а другият още не е дошъл, и когато дойде, трябва само малко да постои;
  11. и звярът, който беше и го няма, той е осмият цар, който е от седемте, и отива в погибел;
  12. и десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно със звяра;


Отново обърни внимание на факта, че в Откровение не се споменава в прав текст за "антихриста", а в Данаил се говори за такъв човек. Кой тогава е липсващият "човек", за когото Данаил говори, а в Откровение не се споменава?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 19:00:18 PM
 Въпросът за сестра Грозда е друга тема.
 Относно Рим и Ерусалим - не се връзва с 10 рога и 7 глави. Специално тълкуванията за Рим все говорят за 10 царства. И това е така. Обаче в Откровение 17 глава се говори за общо 11. Писах за това.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 19:02:50 PM
 Да , звяра е цар и царство! Трябва да изляза. После ще продължим.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 20:50:06 PM
 Антихрист ще бъде изтребен при пришествието - 2Сол. 2 гл. Също така при пришествието става възкресението на праведните от мъртвите , грабването на живите праведни и посрещането на Господ във въздуха - 1Сол. 4 гл.
 Тук е следващият въпрос: Кога ще действа звярът? Преди пришествието или след пришествието?
 Липсващият човек !? Трябва да помислим наистина.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 27, 2012, 20:51:31 PM
Покажи къде в Откровение на Йоан пише за антихрист.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 20:56:35 PM
 Кога го написа ! Да видим каква логика може да има.
 1. Да видим къде е описано пришествието и тогава да видим кой действа преди пришествието и кой след това. Защото антихрист ще бъде изтребен при пришествието.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 21:01:23 PM
 В Мт.24 гл. съм прочел, че идването на Човешкият Син в облаците и събирането на избраните е при тръба . Също за тръба се говори и в 1Сол. 4 гл.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 27, 2012, 21:10:12 PM
Аз не случайно те насочвам да видиш къде в Откровение пише за антихриста. Разбира се книгата Данаил ще даде светлина върху нещата. Няма го като дума в книгата Откровение (поне на български и английски). Целта ми е да изследваш да видиш дали е писано изобщо и ако е писано къде и кой е той. Това ще ти даде светлина на доста от разъжденията, които си имал преди това и ще ти промени виждането за много неща.

Все пак едно от основните неща в книгата Откровение е да опише идните дни и свършекът.

Съветвам те сам да го издириш, защото иначе няма как да бъдеш убеден, ако и да се напише в прав текст...

Иначе са верни нещата, че антихрист ще бъде убит при пришествието и след скръбта на дните, за които пророкува Христос и пророците.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 27, 2012, 21:16:10 PM
 Да, ще проверя. В момента не се сещам.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 28, 2012, 18:02:35 PM
 Каква е логиката. 1.Антихрист ще бъде изтребен при пришествието , когато ще стане и грабванета в облаците. 2.Тогава да проверим къде е описано пришествието в Откровение и да видим кои събития са преди това и кои след това. Така мисля е правилно.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on May 28, 2012, 18:13:58 PM
 И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус: слънцето почерня като козиняво вретище, и цялата луна стана като кръв; 
 небесните звезди паднаха на земята, като когато смоковница, разклащана от силен вятър, мята неузрелите си смокини; 
 небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. 
 И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; 
 и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето; 
 Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?
  / откр.6гл/

 Считам, че това е ключовият стих относно пришествието. То, като събитие, става след тези стихове горе.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 28, 2012, 18:19:55 PM
 Тук събитията са преди отварянето на 7-мият печат. Когато се отвори 7-мият печат, започват тръбите. Думите на Господ са , че събирането на избраните в облаците е при тръба. Събитията за които говориш са преди тръбите.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on May 28, 2012, 18:23:36 PM
Не, не ме разбра. Прочети Матей 24 глава. Там ясно се вижда кое след кое е.
Отделно не считай непременно всичко за перфектна хронология, има и паралелни неща според мен. Идеята е, че пришествието Христово става именн след описаните събития в Матей 24 и отровение 6, има ясни знаци които са посочени, но не е посочено точното време.
Примерно не е казано 4 дена и петнайсет минути след тези неща и тн.
Това мисля е ясно.

А веднага след скръбта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят.    Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена като видят Човешкия син идещ на небесните облаци със сила и голяма слава. 
 Ще изпрати Своите ангели със силен тръбен глас; и те ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. 
 А научете притчата от смоковницата: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. 
 Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 28, 2012, 20:49:57 PM
Всъщност темата е за това коя е блудницата и всъщност има пряка връзка със звяра, за който се говори в Откровение. Относно второто пришествие има други теми и може би ще е добре там да се разискват тези неща.

Блудницата ще бъде наказана преждевременно и то още преди пришествието.

Словото е категорично, че след второто пришествие настава 1000 годишното царство и това може да се види в Захария 14, както някой беше цитирал преди доста време. Но все пак нека да не се размива дискусията.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 28, 2012, 20:53:10 PM
 Съгласен.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: IvanQS on May 29, 2012, 02:13:52 AM
Нито,днешната държава Израел е Божия Израел,нито храма ,който искат да се построи е Божия храм.
Измамата ,която се шири навред е в двусмисленото значение на думите и отворения смисъл -за да може всеки да вгражда собствената си заблуда в общата.
При Бог обаче нещата са ясни,конкретни, доказани и няма място за собствени смислови заключения.
Мир,любов,вяра ,бог,църква и много други са изопъчени смислово  и вече същите думи работят за антихриста с подменено значение.
Духът на антихриста е отдавна по света и много хора са негов носител."рожби ехидни"
Тези ,които се кълнат във вярност на Бог, а вършат делата на антихриста ,са блудници.
Тези,които казват че са на страната на Истината ,а не Я познават са блудници.
Тези,които не спират да евангелизират и правят църкви навред,а не могат да споделят себе си с братята и Бога ,са блудници.
Не са блудници хората от света ,защото знаят ,че са грешни и не познават Истината,те не са изневерили на никого.Осъдени и оставащи в Божия гняв.
За непросветените грешници сатана има един подход,а за просветените грешници има обществени заведения наречени църквата на пастор...
Тези всеки ден изневеряват на Истината,като изопъчават смисъла на Божието Слово.
Има и други блудници,които казваха,че са служители на Божия завет и будители на Божия народ.Христос ги нарече -рожби ехидни.
Кой иска да построи храма?
Същите ,които помогнаха да се създаде и тази държава.
Кой изопачи истинското значение на Христовата Църква?
Същите ,които тайно в старозаветния храм  правеха окултни ритуали.
Тези същите и сега дърпат конците по целия свят,които полагат двусмислено значение и променят тежестта на думите и техните дефиниции.
Повечето от тях са евреи и какво от това ,като  носят Божия гняв със себе си.
Единствено ,Божието Слово и Църквата Христова са стълб и подпорка на Истината.
Повечето от тях не са евреи,защото вече пред Бог няма евреин или грък има само такива ,които са повярвали в Неговото учение.
Има и верен остатък от еврейските племена,които ще устоят в Истината.
Само тези,които наистина са разбрали кой е Христос и какво е Христос ще могат да разбират Писанията ,защото те са написани за Божиите деца.
Христос каза -Моите познават гласът ми.
Другите само ще умуват и ще се препъват в Писанията без да разбират.
Пилат питаше Истината -какво е истина и така и си умря без да я разбере.
Така и много съвременни"пророчества" са хвърлени във въздуха и тяхната отрова е вдишана от тези ,които се мислят за църква.
Коя е блудницата?
Не искам да съм възторжен и ревностен последовател на една измама наречена църква.
Римокатолическа,протестантска или някаква друга.
Искам Храма да съм аз и без посредници да имам среща с Бог в сърцето.
Да имам взаимодопълващо общение с хора родени от Божия Дух и си служим един друг според многообразната Божия благодат.
Не искам да давам от излишъка си дарение, искам да споделям себе си с другите.Това е невъзможно във формата на пасторските и камбанни църкви.-блудници

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on May 29, 2012, 13:01:39 PM
Здравей, Petio

10 -те рога са 10 царе които се издигат от червеното народно царство! Те за 1 час получават власт като царе заедно със звяра, но са се издигнали от него! След като това се случи, те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт.
 Тези събития са след цар Борис. Отнасят се за времето когато Б-я е под ръководството на БКП .

Тук мога да се съглася защото Тодор Живков бе издигнат (взет) от народа и той управляваше ~44 години което се вписва във този "1 час". До тук добре.

–––

Quote
Откр 13:11,12 „ И видях друг звяр, който възлизаше от земята; и имаше два рога прилични на агнешки; а говореше като змей. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие, и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла.” Обаче обект на поклонение винаги е звярът с железните зъби. Всъщност точно неговото число е 666! Числото на червеното народно царство е 666! Числото му е число на човек! Неговият символ е човек! Каква беше идеологията на червеното народно царство? Тя беше построена на базата на първите християнски комуни: ДЕЯНИЯТА  НА  АПОСТОЛИТЕ 2:44,45 „ И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго.”
 Злото, което направиха е, че на мястото на Бог като творец и законодател, те поставиха ЧОВЕКА, а човекът е зъл и грешен, и управлението му без Бог е такова.

Това което съм подчертал са 2 различни неща, как и защо правиш връзка между тях.

Quote
17 за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белег името на звяра, или числото на неговото име.   
18 Тук е нужно мъдрост; който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; а числото му е шестстотин шестдесет и шест.

––––

Quote
После в Откр 13/3 пише:” И видях една от главите му като че ли смъртно ранена; но смъртоносната му рана оздравя; и цялата земя учудена отиде след звяра и поклониха се на змея по причина, че даде властта си на звяра;” Коя е тази като че ли смъртно ранена глава? Не пише смъртно ранена , а „като че ли смъртно ранена”.

Също така пише че земята е отишла учудена след него. Цялата земя не са ли хората по нея, кой е тоя човек който се е учудил, че СССР се е въздигнал и е станал ?

––––

Quote
  Тогава двама ще бъдат на полето; единият се взема, а другият се оставя. Две жени ще мелят на мелницата; едната се взема, а другата се оставя. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ.” И да добавя нещо много важно: Какво ще се случи с оставените ? Отговор : Лука 13/23,24,25,26,27,28,29 „  И някой си Му рече: Господи, малцина ли са, които се спасяват? А той им каза: Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влязат, и не ще могат,  след като стане домакинът и затвори вратата, и вие като останете вън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи отвори; а Той в отговор ви каже: Не ви зная откъде сте. Тогава ще почнете да казвате: Ядохме и пихме пред Тебе; и в нашите улици си поучавал. А Той ще рече: Казвам ви, не зная откъде сте; махнете се от Мене всички вие, които вършите неправда. Там ще бъде плач и скърцане със зъби, когато видите Авраама, Исаака, Якова и всички пророци в Божието царство, а себе си, изпъдени вън. И ще дойдат от изток и запад, от север и юг, и ще седнат в Божието царство.” Тоест ще се стараят да влязат в Божието царство, но няма да могат. Това е времето за което пророк Амос пише в 8/11,12,13 „Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят. В оня ден красивите девици и юношите ще примират от жажда.” Да намериш Словото Господне означава да се спасиш, защото Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина. (Йоан1/14). Внимавай на себе си! Не върши беззакония! Втори шанс няма да имаш!

Тука нищо не разбрах. Първо даваш цитат че малцина ще влязат после, че няма да има духовна храна и накрая да внимаваме на себе си. И то така подредено, че смисловата връзка се губи между редовете.
Първо знаеш ли колко са тези "малцина" които ще влязат в Милениума ? Само около 50% от хората в световен мащаб. Хайде с тая информация си уточни и подреди горните изречения.

–––

Quote
Да се върнем към Откр.13/5. Там пише, че звяра ще има власт да действа 42 месеца! Вече видяхме, че преди това звяра е излезнал от бездната.

Quote
2 но двора, който е извън храма, остави, и недей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат светия град четиридесет и два месеца.

Двете църкви се поместват в този двор ли ?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on May 29, 2012, 22:54:22 PM

 
 
Първо знаеш ли колко са тези "малцина" които ще влязат в Милениума ? Само около 50% от хората в световен мащаб. Хайде с тая информация си уточни и подреди горните изречения.


Николай откога "малцина" е  около 50% ?, т.е. половината?  :)

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on May 30, 2012, 15:15:58 PM
Quote
18 От тия три язви, - от огъня, от дима и от жупела, що излизаха от устата им, - биде избита третата част от човеците.

Quote
8 И видях, и ето блед кон и името на яздещия на него беше смърт, и адът вървеше подире му; и даде им се власт над четвъртата част от земята да умъртвят с меч, с глад, с мор и със земните зверове.

Населението на земята към момента е около 7 милиарда.
1/3 ~= 33%
1/4 ~= 25%
(7,000,000,000 - 33%) -25% = 3,517,500,000

50% само от това, отделно ще има и други неща които ще вземат още хора, но те не са описани.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on May 30, 2012, 21:46:51 PM
Quote
7:9
След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,

Това са "малцината" които влизат в Милениума.

По-интересното е тук:

Quote
7 И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си,   
8 и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.   
9 И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.

Quote
13 И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.   
14 И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това - присъдата за в огненото езеро е втората смърт.   
15 И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.

Ще има съд, смисъла на думата съд е следния:

Едни ще бъдат оправдани, а други не.

Хората подготвят децата си и се надяват да влязат в Милениума, не знам колко хора подготвят себе си и децата си да излязат от него ...

Така междо другото ще вметна статистика която някой спомена в друга тема, която гласи че християните са 1/3 от хората на планетата в момента.
И искам да подчертая, с това по горе не твърдя нищо, всеки да го разбира както иска. Давам го като информация !
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on May 30, 2012, 23:28:30 PM
Тук имаш някои пропуски и те са, че не отчиташ всички праведници, които са живяли от Адам включително и които ще бъдат живи на земята до момента на пришествието. В Милениума ще царуват правениците, като живите ще се видоизменят, а починалите ще възкръснат. Мъртвите, за които става въпрос в цитираните от теб пасажи са нечестивите, които са починали преди, както и по време на Милениума. Тогава хората ще живеят пак дълго. Тогава народите също ще се раждат и ще умират и ще бъдат учени на правда. Накрая ще има такива, които пак ще въстанат против Месията, независимо, че ще го виждат ясно, независимо, че ще са видели много чудни неща.

След Милениума ще бъдат премахнати небето и земята и ще бъдат съдени всички мъртви нечестивци, за които се говори. Разбира се, съдията ще поощри и всички праведници в деня на този съд и ще бъдат разделени праведни от нечестиви завинаги.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on May 31, 2012, 10:44:40 AM
 Това е така с допълнение, че на съдът идват и от ада. Този който седи на големият бял престол е Христос.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on May 31, 2012, 14:37:27 PM
Това е така с допълнение, че на съдът идват и от ада. Този който седи на големият бял престол е Христос.

Този, който седи ОТДЯСНО на големият бял престол е Христос.

А не който седи на престола. На престола стои само Отец.

Христос не е Съдията, а такъв е Бог- Отец.Но и също  виж, че Отец ще съди народите чрез Христос.

Има разлика и да не смесваме нещата.

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on May 31, 2012, 17:42:58 PM
Petio,
Зададох конкретни въпроси, дали случайно не ги пропусна ?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 13, 2012, 17:00:59 PM
 Чети какво пише в Словото. Там пише, че този който седи на големият бял престол е Христос. Това е към blossom.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on June 14, 2012, 10:30:29 AM
Petio,

Кои пасажи имаш предвид за това твърдение?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 14, 2012, 18:08:24 PM
1. Голямия бял престол - Откр.20/11-15
2. Откр.21/5,6 - Аз съм алфа и омега. Кой е това ? Това са думи на седещия на престола.
3.Откр.22/12,13,16. Отново четем : Аз съм алфа и омега .... Аз Исус...
Написано е толкова ясно.
 И докато сме на темата - чий е гнева в Откр. 6/16 ?
 Това дава отчасти отговор и на Tihomir.
 
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on June 18, 2012, 02:11:48 AM
Петьо, изяснен ли е при теб въпроса, че Бог Отец и Христос седят, споделят EДИН трон, /престол/???

Точно т.1 и т.2, които си цитирал се отнасят за Бог Отец.

А също малко уточнение за т.3-, където си цитирал Откр.22 гл.:
Значи още в началото  на два пъти се споменава израза: Престола на Бога и на Агнето. 1 След това, ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извираше от престола на Бога и на Агнето  както и 3... "престолът на Бога и на Агнето ще бъде в него, и Неговите слуги ще Му служат."   
Обърни внимание Му служат е в ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО!!!

Откровението е книга, където имаме най-много информация относно небето и суверенитета на Бог. Престола Му е описан като символ на Неговия суверинитет на небето, вселената и по този начин важи и за земята.
За Бог се говори на няколко пъти в Откр.като "Той, Онзи, който седи на престола".

Също думите на Исус са : Откр. 3:21
"На този, който победи ще дам да седне с Мене на Моя престол, както и Аз победих и седнах с Отца Си на Неговия престол."

А пасажа от  Откр. 7:10 ., където множеството на Божия народ,които викаха със силен глас," Спасение на нашия Бог Който седи на престола и на Агнето ", както и от Откр. 19,4  И "се поклониха на Бога, Който седи на престола" . се вижда, че Божият трон си остава център на всяко богуслужение - от ангели, от човеци. А поклонението към Агнеца, по никакъв начин не омаловажава или по-точно не намалява поклонението към Отца заради Него /Агнеца/.  Агнето, който е Исус Христос, е описан като седи там заедно с Бог Отец на трона на Отца, както и ти цитирах по-напред лично думите на Исус. И на много места можеш да прочетеш също, че Исус показва винаги зависимостта Си от Своя Отец- "ЕДНО сме с Отец",/не е самостоятелно съществуващ ....както и"не моята воля, а Твоята/ НЕговата воля" . Относно израза "седна отдясно" е смислово проява на подчинение към Отца.
Марк 16:19
И тъй, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето, и седна отдясно на Бога.
Виж също и Евреи 10:12
но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога,


А по отношение на израза "седна отдясно", само да вметна, че няма стойност, на като че ли втори бог, или като че ли на втори престол, по ниско поставен от този на Отец. Но това е друга тема.


Няма такова нещо, че Христос седи на някакъв отделен престол, което може би аз разбрах, че искаш да кажеш първоначално.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 18, 2012, 10:16:41 AM
Да, с това съм съгласен. Исках да направя акцент в-ху това, че гневът при 6-тият печат в Откр.6/16 е на Агнето. Сиреч заради Него. Но това не е Божият гняв - 7-те чаши. Именно поради този гняв е и голямата скръб в-ху Ерусалим - нещо което според мен се е случило отдавна. За това и писах, че Агнето седи на големия бял престол. А това, че Бог Отец , Словото и Светият Дух са Един Бог - това е така.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on June 18, 2012, 12:41:37 PM
Да, с това съм съгласен. Исках да направя акцент в-ху това, че гневът при 6-тият печат в Откр.6/16 е на Агнето. Сиреч заради Него. Но това не е Божият гняв - 7-те чаши. Именно поради този гняв е и голямата скръб в-ху Ерусалим - нещо което според мен се е случило отдавна. За това и писах, че Агнето седи на големия бял престол. А това, че Бог Отец , Словото и Светият Дух са Един Бог - това е така.


Като те гледам, ти ще се съгласиш и с много други неща. :) :) :) Затова нека да караме подред и да не се отклоняваме от темата.

И понеже личното ти тълкувание относно блудницата ти не го доказа по никакъв начин тук, очаквам да ревизираш своето виждане по този въпрос и да се откажеш от лъжата, в която сам си се оплел и да признаеш че това съвсем не е така.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 18, 2012, 17:39:59 PM
 Това за блудницата е истина. Не се отричам от думите си. Доказването е свързано със звяра в-ху която е блудницата. Кое точно искаш да доизясня ? А не забравяй, че твоето твърдение беше, че Агнето е от дясно на престола. Видя, че това не е така спрямо голямия бял престол. Но за това ти нищо не казваш. Да го подминем с мълчание тогава. Я по-добре да гледаме каква съчка има в окото на другия.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on June 19, 2012, 14:44:16 PM
Виж, Петьо, ти си имаш някакви схеми в главата и разсъждаваш според тях. Предположения и тн. Важното е какво е записано в Писанието.
Божият гняв предстои да се излее.

 И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините; 
и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето; 
Защото е дошъл великият ден на Неговия гняв; и кой може да устои?

Това е началото, виж сетне 15та глава на откровение 1 ви стих и ще видиш че това там е краят , тоест с чашите се изчерпва Божият гняв. Не дели нещата на две. Божият гняв и гневът на Агнето, е един и същ гняв.
 А отделно пък преследването на вярващите от змея, не е Божият гняв, но гневът на дявола и неговата ярост. 
 
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on June 19, 2012, 15:17:00 PM
Това за блудницата е истина. Не се отричам от думите си. Доказването е свързано със звяра в-ху която е блудницата. Кое точно искаш да доизясня ? А не забравяй, че твоето твърдение беше, че Агнето е от дясно на престола. Видя, че това не е така спрямо голямия бял престол. Но за това ти нищо не казваш. Да го подминем с мълчание тогава. Я по-добре да гледаме каква съчка има в окото на другия.Ооо, Петьо, домашното ти се увеличава... :)

Мисля, че трябва да се опиташ да разбереш поне донякъде смисъла на Единия Бог ; смисъла на престола ; както и смисъла на сядането до Бог.

Считам, че текстовете от Посл на Евреи много ще ти помогнат за да разбереш, как Христос хем седи отдясно на Божия престол, хем е до Бог и е на Неговия Престол.ЕВРЕИ 1 глава:

1 Бог Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците,    
2 в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото и направи световете,    
3 Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество[/b], и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо,    
4 и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното.    
5 Защото, кому от ангелите е рекъл Бог някога: - "Ти си Мой Син, Аз днес Те родих"; и пак: "Аз ще Му бъда Отец, и Той ще ми бъде Син"?    
6 А когато пък въвежда Първородния във вселената, казва: - "И поклонете се Нему, всички Божии ангели".    
7 И за ангелите казва: - "Който прави ангелите Си силни като ветрове, И служителите Си като огнен пламък";    
8 А за Сина казва: - "Твоят престол, о Боже, е до вечни векове; И скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота.    
9 Възлюбил си правда, и намразил си беззаконие; За това, Боже, Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от Твоите събратя".    
10 и пак: "В началото Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце е небето;    
11 Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като дреха,    
12 И като одежда ще ги свиеш, И те ще бъдат изменени; Но Ти си същият, И Твоите години няма да се свършат.    
13 А кому от ангелите е рекъл някога: - "Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие"?    
14 Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?


Ето виж и тук:


Евреи 8:1
А от това, което казваме, ето що е смисълът: Ние имаме такъв първосвещеник, Който седна отдясно на престола на Величието в небесата,

както и :

Евреи 12:2
като гледаме на Исуса начинателя и усъвършителя на вярата ни, Който, заради предстоящата Нему радост, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол.


НО Отец НЕ стои на някакъв Свой Голям Престол, И  Христос не седи САМ на някой ДРУГ, /втори/, престол.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 19, 2012, 17:45:04 PM
 Ти помниш ли, че говорим за престолът от Откр.20/11 ? Този който седи на този престол казва за себе си : Откр.21/5,6 - Аз съм алфа и омега, и после пак : .Откр.22/12,13,16. Отново четем : Аз съм алфа и омега .... Аз Исус...
 Вече го писах това.
 Отговарям на small axe :
 Божият гняв и гневът на Агнето са 2 различни неща защото:
1. Гневът на Агнето е при 6-тият печат.
2.При 7-мият печат се раздават 7-те тръби , като при последната е грабването и господнето пришествие.
3.Божият гняв почва след грабването - това са 7-те чаши.
 М-ду 6-тият печат и 7-мата тръба има много събития.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on June 20, 2012, 09:29:54 AM
Здравей, Петьо
не четеш внимателно това което ти написах в предното съобщение, а отново повтаряш своето предположение. Виж какво казва писанието на истината.
В 6 та глава идва гневът, в 15 глава виждаме че със седемте чаши се изчерпва този гняв.
Казва се че са последните язви, а не първите, чети какво пише в писанията.

Кой този? Ами този, започнал в 6 та глава.. Един и същ е гневът, в някакво време започва да се излива и в определено време се изчерпва. Какво неразбираемо има.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 20, 2012, 14:15:45 PM
 Пропускаш тръбите. Особено последната. Тях да ги пренебрегнем ли?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on June 21, 2012, 12:36:43 PM
Тръбите нямат нищо общо с въпросът който обсъждаме.
Посочих ти кога започва, идва Божият гняв и кога с какво се изчерпва. Незнам защо откланяш въпроса и го насочваш към тръбите, те са част от всичко.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 21, 2012, 14:09:52 PM
 Как така тръбите да нямат нищо общо !!?? Прочети пак следното :
1. Гневът на Агнето е при 6-тият печат.
2.При 7-мият печат се раздават 7-те тръби , като при последната е грабването и господнето пришествие.
 След грабването идва Божият гняв - 7-те чаши.
 Ако това което ти твърдиш е вярно, тогава излиза, че Божият гняв започва по време на 6-тият печат , продължава по време и на седмият и сл-но и по време и на седемте тръби и завършва със 7-те чаши.
 Има обаче един проблем - това твърдение не е според Словото.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on June 21, 2012, 15:35:24 PM
Виж сега, аз нали ти цитирах писанието? Как казваш сетне, че не е по словото? Може да не е според твоето разбиране и интерпретации, но те са предположения.
Аз не казвам никъде, че всичко ми е ясно относно книгата откровение, съвсем не, но това което чета, това и ти посочвам.
 В 6 та глава ясно се казва, кога идва  гневът, а в 15 се посочва с какво се изчерпва този гняв. Това е пределно ясно.

Относно грабването ти бях писал някъде по горе, или в друга тема, грабването става след знаменията с потъмняването на луната, падането на звездите  и тн. Тогава именно се явява знамението на Човешкият син и всички земни племена заплакват, тогава и той събира избраните си от всякъде, тоест това е именно събирането при Него, или тн. грабване. Кога точно като ден и час е незнам, но знам, че като събитие е  след тези знамения.
Тези знамения са описани като случващи се събития в 6 глава 12 стих и надолу Грабването е след тях, но кога след тях, не знам.
Това съвсем не означава, че гневът на Бога и на агнето не е един и същ гняв, започващ казах ти кога и завършващ, изчерпващ се с посочих ти какво и в кои стихове. Не ми е ясно с каква цел настояваш да има гняв на Агнето и Божи гняв, които да са различни един от друг?

Интересни неща се случват и при 7 мият печат, и при 7та тръба и при 7та чаша. Това е любопитно. Интересно е също и каква е тайната на Бога, както Той е благовестил на своите слуги- пророците, че ще се изпълни.. Но това са неща за друга тема.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on June 21, 2012, 16:29:05 PM
Темата отиде в друга посока, въпреки че са свързани нещата.

Small axe, за мен е ясно, че на Петьо му куца доктрината за ЕДИНИЯ Бог. От там тръгва погрешно и за много други неща разбирането му.

Явно е, че той вярва в богове, които са с 2, или може би 3 различни същности и затова разделя гнева на Бог Отец от гнева на Агнето.

Значи правилно съм догадила още отначало,  че той вярва в ТРОИЧНОСТТА на Бог, което води до асоциaции, че това са напълно различни и отделени личности, но пък така е в унисон със православното и широкоширещото се сред евангелските общества разбиране за бога на християнството. И по този начин  за мен е ясно, че разбирането му почива на чужди, небиблейски схващания.

Аз останах с впечатление, че той покрай СССР е обяснил нещо за блудницата, за което Е  тази тема. Обаче уви! До тук нищо по въпроса!!! каквото е изписал е погрешно дори само за себе си, пък да не говорим че не може да се разпознаят нито персонажите, нито събитията, които са библейски описани.

Дори прави впечатление, че Петьо не обръща внимание, че има ПАРАЛЕЛНОСТ, а НЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ по реда на четене на главите в Откр. на ап. Йоан.


Петьо, ако си изясниш на здрава библейска основа кой всъщност е Бог Отец и Кой е Бог Син и има ли разлика няма да правиш такива отклонения.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 21, 2012, 20:53:41 PM
 Обясних ви вече , че вярвам в Един Бог а не в 3-ма. Просто виждам, че повърхностно мислите. Не гледате на истината такава каквато е, а си нагаждате нещата.
 Аз показах своите аргументи с цитати от Словото. Ти blossom , понеже свърши аргументите започна да обиждаш , че вярвам в няколко богове.
 А относно блудницата - виждате коя църква е с най-много агенти. Коя беше издигана като официялно вероизповедание и т.н.т. И още нещо. Наближава времето когато голи и разкрити ще застанем пред Христовото съдилище. Тогава всеки от нас ще отговаря за всяка празна дума. Сега се криете зад измислени имена. Краят на това ще дойде. Мислете за това преди да пишете.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on June 22, 2012, 19:51:16 PM
Спокойно, много си чувствителен..
Нали тук се води дискусия, ако те е обидил някой кажи му да ти се извини, не сме на 12 години все пак.
Относно това което си пишем, не виждам как го кривя, не ми е асно, аз ти пиша какво е написано в писанието, поне в тази тема, това ти пиша. Има Божи гняв, има сатанински гняв и гняв на народите.
 Гневът на Агнето и Божият гняв обясних ясно и конкретно защо са един и същи гняв.
Ако това което съм ти писал не е така, посочи защо и се обоснови със стихове от писанието.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on June 22, 2012, 22:22:35 PM
Обясних ви вече , че вярвам в Един Бог а не в 3-ма. Просто виждам, че повърхностно мислите. Не гледате на истината такава каквато е, а си нагаждате нещата.
 Аз показах своите аргументи с цитати от Словото. Ти blossom , понеже свърши аргументите започна да обиждаш , че вярвам в няколко богове.
 

Петьо защо не си честен пред себе си?

Защо упорито НАСТОЯВАШ на твоето си разбиране за което ти показахме къде грешиш и изопачаваш смисъла на текстовете?  И кой те обижда? С какво си обиден от мен?
Ми да взема и аз да се обиждам от теб, че не можеш, или по-точно НЕ ИСКАШ да схванеш това, което Словото казва. Аз само ти го посочвам, поднасям ти го на достъпно ниво и когато е така доказано, но противно на твоето мнение, това ти наричаш повърхностно мислене... !!! Да ти се обидим всички тук тогава от теб и написаното от теб.

Защо сам се вгорчаваш и не събориш тези стени, които си изградил около себе си, че не става дума ние да настояваме на нашето, а пък ти на твоето си мислене, а става въпрос, че всеки един от нас следва да търси прилежно и така да сподели, да дискутира КАКВО КАЗВА СЛОВОТО по въпроса, според светлината, която имаме от Бога за това.

Аз на твое място бих се радвала, да ме насочи някой за всички тълкувания на мнооого от библейските истини, честно!!! Искам да знам всичко и то правилно!

Е какво като преди съм имала едно разбиране, години съм стояла на него, а сега ще трябва да го захвърля, защото съм "открила" или пък някой ми е подсказал, че това не е така и ми е посочил достатъчно аргументи в Словото дали е така или не. Самата аз нерядко се проверявам, чета, търся, ровя се, просто искам да знам истинното за истините.

Ти защо мислиш, че първосигналното до което си стигнал, то е вярно???

Какво губя, ако захвърля някое "моето" си схващане, за което честно отчитам къде и за какво има пропуски, и приема това, което е анализирано, проверено и , аргументирано както трябва чрез Божието Слово???!!!

Ти какво губиш, ако постъпиш също така???

А относно блудницата - виждате коя църква е с най-много агенти. Коя беше издигана като официялно вероизповедание и т.н.т. И още нещо. Наближава времето когато голи и разкрити ще застанем пред Христовото съдилище. Тогава всеки от нас ще отговаря за всяка празна дума. Сега се криете зад измислени имена. Краят на това ще дойде. Мислете за това преди да пишете.

А Относно +блудницата+ в Откр. Йоан - честно, не разбрахме, какво да гледаме? Значи според теб, това е църквата с най много агенти.  Е коя е тя - да ходя да й броя агентската маса ли/знайна и незнайна/? И коя  все пак църква да гледа човек, тук в Б-я,  или в свет. мащаб?

какви са тези елементарни изводи???

и какво е това "и т.н." /и така нататък/? Под  "и т.н."ти разбираш едно, друг разбира второ нещо, трети- съвсем друго?

Ако искаш дискусия, пиши не телеграмно, а точно и ясно.

И защо мислиш, че се крием? Какво лошо, нередно намираш в това, да си избера име, с което да бъда наричана тук? и какво престъпно пред Бог намираш в това, че заплашваш с край?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on June 24, 2012, 00:06:59 AM
Книгата "Откровение" няма как да се разбере ако не се познават Писанията. Ако някой мисли, че може да каже кое как ще е без Писанията, ще изпадне в големи заблуди.

За да се разбере кое как е като събития, трябва да се прочетат пророците.

За блудницата вече сме говорили не веднъж и мисля, че това трябва да е пределно ясно:
Откровение 12:1. И голямо знамение се яви на небето, - жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от дванадесет звезди.
Може да потърсите за символите, ползвани при поклонението на бога-слънце и лунната царица. Като подсказка може да видите откъде идва символа "кръст" (защото в библията няма дума "кръст", а "стълб").

Откровение 17:4. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудствуване. И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици; и като я видях, зачудих се твърде много.

Ключово е тук "исусовите мъченици", което ясно подсказва, че тази блудница се появява на сцената след Исус и е участвала в избиването на Исусовите ученици.

Може да прочетете за Нерон и фалшивите църкви, които е направил, за това как е избивал християните и после как фалшивите църкви се обединяват в една обща. Може да видите коя религиозна общност е облечена в лилаво и червено, с украшения от злато, скъпоценни камъни и бисери.

Ето какво показват търсачките (https://www.google.bg/search?um=1&hl=en&biw=1271&bih=832&tbm=isch&sa=1&q=priest+purple+red+clothing&oq=priest+purple+red+clothing&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=img.3...6300.6970.0.7265.6.6.0.0.0.0.89.403.6.6.0...0.0.UvpjQecqVo4), когато човек потърси за "свещеник червено лилаво облекло".


Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Kristiana on June 25, 2012, 16:11:00 PM
Ватикана.
Уверих се лично,колко са лицемерни католиците,те изобщо не са вярващи,ами са обичащи себе си повече от всичко.
Имам възможност да живея сред италианците и да ги наблюдавам,те всички са много вярващи иначе на думи,но делата им,делата им...Никой от тях не го е грижа за Христос,всички боготворят папата.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Kristiana on June 26, 2012, 08:48:26 AM
Обаче в евангелските църкви в Италия се среща хората да говорят,че папата е от дявола.И има такова създадено мнение сред вярващите там,които обичат Христос.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 27, 2012, 12:11:57 PM
 Блудницата е православната. За това писах за звяра. Вероятно няма да приемете думите ми , но това няма значение. Това е истината.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on June 27, 2012, 13:10:06 PM
Petio ако православните са блудницата, то католиците какви са ?

Като за католиците знаем, че се молят на дева Мария и благославят папата.

Също така те питам защо мислиш, че Русия е червено царство, на какво се базира това ти твърдение.
Дай да видим нещата в по-дребни детайли.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on June 27, 2012, 14:09:04 PM
Проблема на Petio e че нищо от това, което е повярвал като "тълкувание" не е базирано нито на Писанията, нито на адекватно познаване на историята. Неговото поведение напълно издава факта, че той е приел това убеждение "по откровение" - затова твърди самоуверено (без никакви реални Библейски и исторически доказателства), че "това е истината". Това е и причината тотално да отказва да приеме всякакво изобличение, аргументация и фактология. Докато той не прозре, че въпросното "откровение" което е приел е дело или на заблудителен дух, или на възгордяването на сърцето му (или и на двете), той ще продължава да бъде като кон с капаци.

Първа стъпка към излизането му от тази дупка на самоизмама е да осъзнае, че неговата убеденост не идва на базата на Писанията, а на базата на самовлюбеността му в това "велико откровение" което е "получил". Човек в това състояние не е склонен да комуникира, дискутира или възприема аргументи. Дано Бог му даде да изтрезнее от примката на дявола в която е впримчен. Аз съм сигурен, че въпросното "откровение" е само малка част от възлите в тази примка на самовъздигане и самоизмама. Положението е сложно и смъртоносно. Аз имам желание да му помогна, но не знам дали в него има достатъчно искреност да поеме по пътя на изтрезняването към истината.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 27, 2012, 16:48:50 PM
 Покажи нещо конкретно , а не ей така всичко общо. Кое не съм потвърдил със Словото ? Бъди конкретен.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on June 27, 2012, 17:25:58 PM
Ами аз написах конкретни неща в началото, ама те останаха глас в пустиня. Никой не обърна адекватно внимание на аргументите. И причината за това е именно онова, което написах по-горе, че ти си приел, че това, което вярваш е непременно "откровение от Бога" и по тази причина ти не си нито склонен, нито способен да разсъждаваш свободно и трезво върху аргументация, която опровергава твоите твърдения (които в твоите очи са непогрешими откровения).

По принцип няма лошо, човек да приема откровения от Бога. Няма лошо да ги държи с увереност. Проблема е когато тази увереност надмине и заглуши страха от Бога и любовта към истината. Тогава човек не е в състояние да изпитва тези "откровения" и ако се наложи да ги отхвърля.

И ако наистина искаш нещо конкретно ще трябва да се върнеш към коментара ми (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=61.msg9759#msg9759) относно защо СССР/Русия не отговаря на описанието за 10 царе които са единомислени със звяра и дават властта си на звяра.

Тогава ти отговори по страшно несмислен начин а именно,

Quote
10 -те рога са 10 царе които се издигат от червеното народно царство! Те за 1 час получават власт като царе заедно със звяра, но са се издигнали от него! След като това се случи, те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт.
 Тези събития са след цар Борис. Отнасят се за времето когато Б-я е под ръководството на БКП .

Ти тотално отказваш да отразиш в представите си факта, че БКП е създадена и поставена на власт от СССР. При това чрез средствата на война и насилие. Няма никакво единомислие между независими царе. Няма нито един народ, който да се е присъединил към СССР доброволно и едномислено. Всички са били подчинени чрез война и насилие. Това е исторически факт. При това не е от скритите исторически факти, а е от най-известните и добре документирани факти. Твоята склонност да игнорираш това показва, че ти имаш неискрена привързаност и непропорционално издигане на твоето "откровение" над фактите на историята.

Това само по себе си говори за едно болно състояние. И аз имам основания да мисля, че това болно състояние на практика има доста по-дълбок корен от това, което се изявява в тази тема. При все това ние не сме против теб, нито целта ни е да те унижим или обявим за поредния "религиозен ненормалник" (ако и ти да вървиш точно в тази посока), но желаем да ти помогнем да изправиш пътищата си, за да може да бъдеш полезен на Господаря за целите на Неговото царство и дело.

Твърде малко са сериозните християни в България, за да си играем на игрички със спорове и конфликти по форумите. Божието царство не е в думи, а в сила/ 1Кор. 4:19,20/. Ето защо в лицето на хората от този форум ти можеш да имаш съюзници а не врагове, които биха те подкрепили за всяко добро и праведно дело, но не биха се посвенили да те изобличат за нещата с които би навредил и на себе си и на останалите. Това не означава, че ние сме прави във всичко и не грешим. Ние приемаме изобличение и поправление, но  нека това изобличение да дойде на базата на солидна и здрава Библейска основа и да бъде изпълнено с Духа на истината. Същото отношение очакваме и от хората участващи във форума.

Ако ти успееш да видиш в твоето участие в този форум - възможността и милостта, която Бог ти дава да се поправиш, тогава ще има голяма полза за душата ти. Ние не се интересуваме от чешене на езиците по спорни теми. Ние сме твърде привлечени от прекрасния живот на Праведност, който Бог ни е обещал в Христос и ние сме заети да издирваме и живеем този живот.

В крайна сметка помисли, че прегръщайки заблудителни тълкувания и учения ти ПРОПУСКАШ истината. А истината е най-ценното нещо за всеки праведен човек. Защо да не оставим всяка заблуда, която ни сплита и да тичаме към единствената истина, която си струва да се вярва и живее? Разбира се любовта към Истината трябва да бъде по-силна от егото ни, комплексите ни и гордостта ни, иначе ще затънем в плитчините на собственото си его.

И като говорим за комплекси, четейки представянето ти във форума и наблюдавайки поведението ти, аз имам основания да считам, че въпросното "откровение" за звяра и будницата, което ти така ревностно държиш се е родило именно в следствие на твоята собствена комплексираност. Комплексираност, която се е родила от два фактора - първия е неадекватното поучение по църквите относно това какво трябва да представлява нормалния християнски живот и служение, и втория фактор е твоето започване на личен бизнес. Още в представянето ти се вижда, че ти изпитваш вина относно това, че се занимаваш с бизнес. Тази вина е скрита и подмолна, и ти дори може никога да не си си я признавал сам на себе си, но точно тази вина идва от разделяне на сърцето ти между твоето желание да правиш бизнес и това да си християнски служител.  В следствие на този вътрешен конфликт ти си изпитал силна нужда да компенсираш по някакъв начин бизнеса с нещо "духовно". Разбира се подобна нужда и комплекс са дело на плътта, и човек чиято плът  е разпъната на кръста не би имал подобни терзания. Но в крайна сметка именно от тези терзания се ражда това "специално откровение" което те прави да се чувстваш специално използван от Господа, ако и да се занимаваш с бизнес. Това е което "прозирам" на основание на нещата, които ти изявяваш в този форум. Възможно е и "прозрението" ми да е неточно или дори погрешно, но мисля, че в най-лошия случай представлява алтернативен ъгъл от който да погледнеш нещата и да изпиташ себе си, а в най-добрия случай това може да се окаже удар в десятката на онова, което се случва в живота ти, влияе му и го контролира.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 27, 2012, 19:45:56 PM
 Относно звяра : сигурен съм, че 10-те рога са това за което вече писах защото те се издигат точно от СССР. Да , чрез сила , но от там. Това е историята. След това са единомислени и предават на него своята сила и власт. Данаил 7/24 и Откр 17/13.
 За бизнеса ми: Господ ме научи да правя диаманти и диамантени инструменти които са най-качествени в своя клас. Това се случи докато бях таксиметров шофьор. Каква вина изпитвам според теб за това ?! И това Господ направи защото много хора говореха надуто спрямо откровението което Той ми даваше относно звяра , блудницата, последните времена.
 Ако без предрасъдаци проверявате това което съм писал , ще ме разберете.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on June 27, 2012, 20:10:22 PM
Quote
След това са единомислени и предават на него своята сила и власт

Точно тука ти е заблуждението. БКП не предава на СССР своята сила власт, тя ги ПОЛУЧАВА от СССР. Това е историческия факт, който унищожава твоята теория веднъж и завинаги. Цялата ти теория е базирана на глупостта, че когато някой превземе една държава чрез война, после постави марионетно правителство и това правителство се покорява на господаря, който го е поставил и поддържа на власт, това е равносилно на това, че марионетното правителство си било предало властта на звяра. Трябва човек да има много сериозни духовни и интелектуални проблеми за да приема подобна безсмислица. Да не говорим за въртелите да докараш бройката на царствата до 10. Ами ти явно нямаш никакви исторически познания за СССР. Защото към неговите сателити освен страните от източния блок спадаха и множество страни от други континенти, като Куба, Виетнам, Китай и множество африкански републики. Да не говорим, че републиките в самия СССР са съвсем отделни държави, които и в момента са си отделни страни. И ако приемем твоята теория, че звяра е Русия, то всяка отделна република от СССР е отделно царство. Така цифрата на сателити на СССР е многократно повече от 10.

Мога ред-по-ред да опровергая твърденията на теорията ти с много ясни аргументи, защото бъркаш на всяка стъпка. Но очевидно не си дозрял за нещата, които си мислиш, че си почнал да разбираш, като си се вкопчил неистово в своето си "откровение" и не си способен да осъзнаваш какво ти се казва като аргументация. Поне си призна, че считаш теорията си за "откровение" , което напълно съответства на цялостното ти поведение и е основната причина да отказваш да мислиш трезво и здравомислено.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 27, 2012, 20:59:57 PM
 Ако не мисля трезво и здравомислено , както казваш, нямаше да мога да се занимавам с производство. Тоест - входящ контрол на суровините , поетапен контрол на технологичния процес, нови разработки, контрол на изходящата продукция, намиране на клиенти, запазване на съществуващите, осигуряване на приходи от продажбите, реинвестиция, подсигуряване на средства за заплати и данъци  ....  списъкът е дълъг. Не крия кой съм и с какво се занимавам. Не ме е страх, нито се срамувам.
 Но погледни себе си. Какво виждаш ?
 Но важното е ако в този момент Господ те изиска - какво ще усетиш - страх , притеснение или радост от срещата си с Него ?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on June 27, 2012, 22:22:30 PM
Явно не си запознат с религиозното опиянение за което Писанията говорят. Човек в религиозно опиянение може да има перфектна техническа мисъл, но да бъде тотално объркан относно духовните реалности. Пример за това са йезуитите, чиито резултати в областта на науката, бизнеса, политиката, изобретенията и правенето на пари са отвъд всичко, което другите хора са могли да постигнат. При това те са тотално слепи за духовните реалности и се подвизават като врагове на Бога, ако и сами да вярват, че усърдно вършат Божията воля. Така, че твоят опит за отговор само потвърждава неадекватността на начина ти на мислене.

Що се отнася до мен аз гледам на деня на смъртта си като ден на радост, но разсъждавам точно както и апостола е написал за себе си - "понеже имам желание да отида и да бъда с Христос, защото, това би било много по-добре; но да остана в тялото е по-нужно за вас. "

При теб обаче отново се вижда тотално игнориране на аргументите по темата. Уж искаше нещо по-конкретно, а после пълно прескачане на аргументацията.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 27, 2012, 22:44:21 PM
 Това което представи като аргумент относно БКП , не е така и ти писах защо те излизат от КПСС която управляваше СССР.
 Покажи други аргументи.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on June 27, 2012, 22:51:16 PM
Ти кажи сега за твоите откровения след като ги тествахме с елементарен тест и се вижда, че не се връзват.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on June 27, 2012, 23:04:07 PM
Quote
Това което представи като аргумент относно БКП , не е така и ти писах защо те излизат от КПСС която управляваше СССР.

Я пак?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: blossom on June 28, 2012, 00:05:44 AM
Quote
Това което представи като аргумент относно БКП , не е така и ти писах защо те излизат от КПСС която управляваше СССР.

Я пак?


Лицето с име "Петьо" никога няма да даде на никого  АДЕКВАТЕН ОТГОВОР, нито по темата, нито за себе си , нито пък за мнимия си "диамантен" бизнес.
----------

-----
Друго не ни остава, освен да се молим за такива душевно болни души, които са обсебени от Божият противник.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on June 28, 2012, 09:36:08 AM
Blossom защо нападаш така човека не мога да разбера ? Добре не си съгласна с това което казва, но да го нападаш по този начин не мисля, че е добре.

–––
Аз зададох въпроси и пак останах без отговор, защо питам за 'червеното царство' защото той Petio прави връзка между цвета на знамето (вероятно) и въобще червените елементи които ползват комунистите, а в откровение червения цвят идва от кръвта която е пролята. В случая става въпрос за кръв а не за друго.

Инквизицията, зад която стоят католиците, е проляла твърде много кръв на Христови мъченици и за тях става въпрос.
Което показва и грешното свързване със СССР.

Аз затова питам стъпка по стъпка малки неща от които да се тръгне и да се уточнят и да се види вярно ли е или не. Но, Petio през цялото време ме игнорира не знайно защо.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: happy_man on June 28, 2012, 10:11:21 AM
Здравейте!

Според мен блудницата, някока е била и свястна жена. Блудница жена не се ражда, децата се раждат честни. Тя в последствие е станала блудница.

Нещо подобно Исус казва в Откровение към Ефеската църква. Но тaм тя все още не е станала такава.

1. На ангела на Ефеската църква пиши: Така казва който държи седемте звезди в десницата си, и който ходи посред седемте златни светилника:
  2. Зная твоите дела, и труда ти, и търпението ти, и че не можеш да търпиш злите, и опитал си тези които наричат себе си апостоли, и не са, и намерил си ги лъжци;
  3. и търпел си, и имаш търпение, и за моето име си се трудил, и не си се уморил.
  4. Но имам нещо против тебе защото си оставил първата си любов.
  5. И тъй, помни от къде си изпаднал, и покай се, и стори първите дела; ако ли не, ще дойда при тебе скоро, и ще дигна светилника ти от местото му ако се не покаеш.
  6. Но имаш това, че ненавиждаш делата на Николаитите, които ненавиждам и аз.
  7. Който има ухо нека слуша що казва Духът към църквите: На тогози който победи ще му дам да яде от дървото на живота, което е всред рай Божий.

Тя върши много дейности, все добри, но без истинската и пълна любов.

И към нея има заплаха, а тя е да остане без светлината си.
Да остане без Исус Христос. Каква църква ще е такава църква? Какви дела ще са тези дела, без Христос?

Блудницата описана в текста, коментиран от Вас, според мен, е тази църква, която не е взела под внимание предупреждението и заплахата от Христос. Продължила е да прави "своите" си дела, "своите" си цели и мечти, не съобразявайки се с "Господаря".

Към никоя от следващите църкви няма такава заплаха. Защо? Защото те са остатъка от първата, остатъка, който е чул "предупреждението".

"Блудницата", е тази която е изоставила мъжа на живота си.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 28, 2012, 14:24:31 PM
 Първо се появи КПСС която  призоваваше за световна комунистическа революция и насилствено премахване на частната собственост, която настояваше за изкореняване на религията и се обявяваше за премахване на традиционното семейство, апелираше да бъде експроприирана поземлената собственост и искаше да бъде премахнато и правото на наследство, установиха жестоки тоталитарни режими, в които комунизмът бе официална държавна идеология, налагана с масово насилие и репресии чрез унищожаване на опозиционните партии, с насилствена промяна на формата на собственост и формирането на нов политически елит, чиято цел бе оставането на власт с всички средства.
 Тази система бе възприета от нашите комунисти, които със силовото съдействие на СССР беше наложена като у-ние в България. За това твърдя, че Б-я е един от 10-те рога . Именно Народна Република България, като такава става вследствие излизането на БКП от КПСС. Тоест първо беше КПСС и оттам получава своето съществуване като управляваща сила в Б-я БКП. По подобен сценарий се развиват събитията и в другите 9 страни - рогове. Официалната църква която блудства и седи в-ху червеното народно царство е Православната. Това е историята. Затова всички хора в управлението на Православието са агенти. Затова в един момент тя стана "пуста" сиреч беше разделена с-щу себе си . Затова стана и гола - видяха се срамните и дела. Всичко това и се случва вследствие действието на звяра и роговете с-щу нея. Мога да представя много док-ва за това, но тях всеки от вас може да ги намери в нета.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: simeon on June 28, 2012, 20:15:23 PM
Е стига с тия БКП„КПСС!
СССР и сателитите му(които никак не са малко,наистина)все-пак са малка част от света.И то за кратко време.Има-няма 50 години.По логиката ти Petio,откровение на Йоан и Даниил са писани за тия 50 години и за Бг,Русия и още няколко държави.Айде да сме малко по сериозни.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on June 29, 2012, 00:26:56 AM
Petio, като те чете човек само едно ми идва на ум - "едно си баба знае, това си баба бае." Нещата които говориш са крайно несмислени и противоречат на собствените ти твърдения.

Първо в началото не се появява КПСС. Появява се едно общество наречено Илюминати в Бавария. Това са хората създали съвременния комунизъм. Корените на комунизма не са в КПСС, а в Германия с двама господа германци - Маркс и Енгелс. Господата Ленин и Троцки не само са техни ученици, но също така са спонсорирани от техните господари - баварските Илюминатите, които са пък маша на йезуитите.

Православната църква наистина е била "в леглото" с политическата власт, само че НЕ КОМУНИСТИЧЕСКАТА, а ЦАРИСТКАТА власт. Ватикана е смъртен враг на православните още от времето на великата схизма през 11-век. От тогава тя търси да ги унищожи. Ето защо Илюминатите, които са маша на ватикана създават комунизма и спонсорират Ленин (който пристига с един вагон пълен със злато и валута в Русия за да направи революцията и да свали руския цар, който е защитник на православието.) Как така става че бедния пролетарий Владимир Илич има цял вагон със злато и пари? КОЙ му дава тези пари?

Реалните исторически факти показват, че именно Ватикана създава комунизма и то именно с цел да унищожи православния враг на изток. На запад пък създава псевдо демокрацията за да унищожи протестантския враг. Така че ако приемем, че комунизма е червен звяр, то не православните, а католиците са го обяздили. Православните са били обяздили руския царски режим, но после комунистическия режим обяздва тях, а не обратното. Така, че историята отново противоречи на твоето тълкувание. Защото Писанието говори за жена, която е ОБЯЗДИЛА (сиреч контролира звяра) а историята доказва, че не православните за контролирали (обяздили) комунистите, а комунистите са контролирали православните. Докато в същото време целия комунистически режим е бил обязден от запада, който пък е под контрола на Ватикана.

А пък съжденията дето БКП била излязла от КПСС, това са някакви съчинения дето само ти си ги измисляш и си вярваш. Не случайно Георги Димитров е бил в ГЕРМАНИЯ на обучение в комунизъм и там е бил съден от германските власти.

Доказах ти също, че страните сателити на комунистическа Русия са близо 30 и числото 10 го има само в твоето въображение. Крайно време е да се покаеш от изсмуканото си от пръсти "откровение" защото или твоята надута гордост или зъл дух са ти внушили тези напълно погрешни неща. Няма здравомислещ човек който да потвърди басните в които си повярвал.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 29, 2012, 06:33:43 AM
 Благодаря за информацията.
 Жената според гръцкия с който разполагам е седнала спокойно в-ху звяра като царица. Не прочетох в превода да се споменава обяздване.
 Цялата тази система за която говориш и която е такава каквато казваш , според това което съм разбрал от Словото е червеният змей с 10 рога и 7 глави от Откр 12. Очаквам скоро този змей да даде власта си на звяра според Откр.13/3.
 Дали правилно съм разбрал Словото тепърва ще видим. За сега събитията се развиват според очакванията ми.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: happy_man on June 29, 2012, 13:09:01 PM
Може ли да попитам?

С какво разбирането Ви - коя е блудницата - ще Ви е полезно?

Ако е СССР - с какво?
Ако е Ватикана - с какво?
Ако са Сатанинската синагога - с какво?

Но, моля Ви да пишете точно и ясно! Философски разсъждения лично на мен не са ми по вкуса, а смятам, че и Библията не ги харесва.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on June 29, 2012, 13:26:29 PM
@happy_man

Въпроса който задаваш има чисто философски отговор. Със същия успех бих могъл да попитам защо го задаваш...

Иначе според правилата на форума, е хубаво да се представиш преди да пишеш. Ако въобще си ги чел и ако по принцип обичаш да спазваш правилата на местата където ходиш.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: happy_man on June 29, 2012, 14:53:41 PM
Явно, разбиранията ни относно философията са различни. Нека изключим тази дума от въпросът ми. И да си остане просто:

С какво разбирането Ви - коя е "блудницата" Ви приближава до Бог - какво важно и полезно научихте от това.

Един казва, че е СССР, друг Ватикана, друг Православната черква и т.н.

Въпросът ми е породен от казаното от Христос:

  32. И научете притчата от смокинята: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо.
  33. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.
  34. Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.
  35. Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.

Явно, че познаването на пророкуваните събития е важно.

За това питам.

Относно правилата на форума - аз не намерих изискване да се представя, кой съм.
Ако ти намериш, моля да ми го покажеш. И ако има такова, или ще се представя, или ще напусна форума. Това ще си е мое решение и ще уважа условията на създателите и контролиращите този форум.

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on June 29, 2012, 17:18:45 PM
1. Гневът на Агнето е при 6-тият печат.
2.При 7-мият печат се раздават 7-те тръби , като при последната е грабването и господнето пришествие.
 След грабването идва Божият гняв - 7-те чаши.
 Ако това което ти твърдиш е вярно, тогава излиза, че Божият гняв започва по време на 6-тият печат , продължава по време и на седмият и сл-но и по време и на седемте тръби и завършва със 7-те чаши.
 Има обаче един проблем - това твърдение не е според Словото.

Petio ако грабването е преди Божият гняв, тогава защо е казано това:

Quote
18 При това молете се да не стане това зиме;   
19 защото през ония дни ще има скръб небивала до сега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.   
20 И ако Господ не съкратеше ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, които Той избра, съкратил е дните.

Кои са тия избрани ако Бог ще е грабнал вече своите си ?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on June 29, 2012, 17:55:43 PM
@happy_man


Quote
  33. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.

Quote
Притчи 22:3
Благоразумният предвижда злото и се укрива. А неразумните вървят напред - и страда

Quote
1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.   
2 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.   
3 Защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха масло със себе си.   
4 Но разумните, заедно със светилниците си взеха и масло в съдовете си.   
5 И докато се бавеше младоженецът, додряма се на всичките, и заспаха.   
6 А по среднощ се нададе вик: Ето младоженецът [иде!] излизайте да го посрещнете!   
7 Тогава всички ония девици станаха и приготвиха светилниците си.   
8 А неразумните рекоха на разумните: Дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници угасват.   
9 А разумните в отговор казаха: Да не би да не стигне и за нас и за вас, по-добре идете при продавачите и си купете.   
10 А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.   
11 После дохождат и другите девици и казват: Господи! Господи! отвори ни.   
12 А той в отговор рече: Истина ви казвам: Не ви познавам.   
13 И тъй, бдете; защото не знаете ни деня, ни часа, [в който Човешкият Син ще дойде].

Ако искаш да си от разумните "вземи масло" със себе си.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on June 29, 2012, 20:07:10 PM
 Много правилен въпрос Николай.
 Ето отговора според както съм разбрал :
 1.След скръбта ще се появят лъжепророци - Мт.24/22,23,24,25.
 2.След скръбта ще има знамения в слънцето, луната, ... Мт.24/29.
 3.Събирането на избраните става при ТРЪБА - Мт.24/31. Това са думи на Господ !
 А тръбите се раздават при 7-мият печат. Откр.8/1,2.
 4.Идването от голямата скръб обаче е при 6-тият печат - Откр.7/13,14,15 , но, пак повтарям , че тръбите се раздават при седмият печат.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on June 30, 2012, 16:13:37 PM
От известно време ми се въртеше нещо в ума относно това коя е блудницата, досега го отхвърлях, но днес видях защо всъщност може да е вярно.
Забележете какво пише тук:

Quote
7 А когато чуете за войни и за военни слухове, недейте се смущава; това трябва да стане; но туй не е свършекът.   
8 Защото народ ще се повдигне против народ, и царство против царство, ще има трусове на разни места, ще има глад; а тия неща са само началото на страданията.   
9 А вие внимавайте на себе си, защото ще ви предадат на събори, и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствувате на тях.   
10 Обаче, трябва първо да се проповядва благовестието на всичките народи.   
11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в оня час, това говорете! защото не сте вие, които говорите, а Светият Дух.   
12 Брат, брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.   
13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.   
14 И когато видите мерзостта, която докарва запустение, [за която говори пророк Даниил], стояща там гдето не подобава, (който чете нека разбира), тогава ония, които са в Юдея, нека бягат по планините;

 Къде са синагогите в които ще ни бият ? Църковната сграда синагога ли е ?
 Какво може да накара, в днешния 'цивилизован' свят, брат, баща, деца да се избиват ?
 Кой мрази Исус, твърди че не е божий син и би убил някой който вярва в него, в днешния свят ?
 Watchman казва, че печата на звяра няма да е чип, но ще е прегоряла съвест. Има ли днес хора с толкова прегоряла съвест ?
Влизат ли католици, протестанти, СССР в тези рамки ?

Питам аз, дали такива хора няма и сега които да отговарят на всички тези условия горе ? Има ли някой който да ги покрива в момента ?

Quote
1 Тогава небесното царство ще се оприличи на десет девици, които взеха светилниците, си и излязоха да посрещнат младоженеца.   
2 А от тях пет бяха неразумни и пет разумни.   

Кои са тези 5 неразумни (50%)

Quote
26 И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.   
27 А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли ти добро семе на нивата си? тогова откъде са плевелите?   
28 Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим?   
29 А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и житото.

Когато Исус пося семето, някой пося след него. Кога ? В днешни дни или преди векове ?

В последните дни ли ще бъдат създадени хората с прегоряла съвест или са създадени преди векове ?
Помислете.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on June 30, 2012, 23:01:25 PM
Малка част от тези неща вече съм ги преживял и нямам съмнение, че днешните религиозни християни са способни да убиват в името на "бога". Сега само нямат легално разрешително и правят всичко, което им е легално разрешено, за да вършат зло срещу Бога и тези, които искат да живеят благочестиво.

Но тази малка част е по-скоро предвкусване на това, което ще бъде, защото за мен още благовестието на Царството не е било проповядвано на всички народи или по-точно не са днешните "мисионери" тези, които го проповядват, защото никой Божий пратеник никъде не е казвал на нечестив грешник "бог те обича".

Но от това, което съм видял, съм разбрал, че наистина днешните религиозни християни съвсем откровено са готови за убийства и не случайно религиозните винаги са били най-опасните и тези, с които Бог изобщо не се е церемонял.

Не случайно цялата религиозна система ще бъде наказана преждевременно и Бог няма да изчака до края на дните за това. И езичниците ще видят това.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on June 30, 2012, 23:21:34 PM
За това ще се съглася с теб, но Исус е описал блудницата и тя съдържа всички тези качества и вероятно и още които не съм разбрал.
Прочети няколко пъти всичко което съм написал това не са отделни неща.
Да убива е способен при определени обстоятелства всеки човек, дори кротките. Виж какво друго казва Исус.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on July 01, 2012, 00:16:22 AM
Писанието говори за убиване "в името на бога" и аз говорих точно за това. Писанието също говори за набожни хора, а не за езичници.

Когато се говори за "синагога" се има предвид събрание, било то религиозно или не. В контекста става въпрос за религиозно събрание. После специфично Христос говори за изправяне пред царе и управители, но боят ще е в синагогите.

Говори се за омраза поради името на Христос и тази омраза диктува действията на предателство и убийство. Това не е задължително да се прави от хора с прегоряла съвест, но такива е имало, има и ще има.

В момента, например, върви течение, което иска да възстанови смъртната присъда както е била в Моисеевия закон, правейки неща по плът и изобщо не разбират какво е бил законът тогава. Това може да ти даде известни насоки на разсъждение.

Притчата за девиците е особена с това, че неразумните не бяха изгонени поради закъснение, а поради това, че Христос никога не ги е познавал. Те са плевелите, които растат заедно с житото, но накрая се познават по плодовете, защото житото дават полезен плод, а плевелите не дават такъв. Но отново мисли ГЛАВНО в посока на това, че основният акцент е върху плевелите и житото тук, а не върху света.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on July 01, 2012, 14:13:59 PM
 На неразумните Господ казва , че не ги познава в момента когато като неразумни идват при Него. А тези които съгрешават са тези без разум според Словото. Но това не означава , че преди това не са били разумни девици. Всеки разумен ако почне да съгрешава става неразумен. По-скоро тази притча показва, че ако някоя девица е станала неразумна, то после за нея нама никога да има шанс да бъде позната от Господ. Това кореспондира със Стария Завет където пише , че ще търсят Словото , но няма да Го намерят.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on July 01, 2012, 14:32:59 PM
Отново пропускаш писаното, че е казано, че неразумните никога не са били разумни и Господ никога не ги е познавал.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Petio on July 01, 2012, 17:42:38 PM
 Проверих в Мт.25/12 и как е с гръцкия , но думата "никога" я няма. Пише само , че не ги познава тогава когато идват - след като вратата е била вече затворена.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on July 01, 2012, 19:06:22 PM
Това, че не пише думата "никога" е така, но това не подкрепя твоята теза, че са били разумни по някое време. Тук става въпрос за състояние, че те не са познати на Господаря. Не само това, но Христос подчертава това, като казва "истина, истина ви казвам", което означава, че няма две мнения по въпроса, а наистина Той изобщо не ги познава. Не да ги е познавал преди и след това изведнъж "да ги е забравил".

Глаголът, който се ползва в този пасаж (на гръцки) е в българското "минало неопределено време", т.е. глаголът е "познаваЛ". Мисля, че можеш да си направиш изводите сам, че става въпрос за това, че никога не ги е познавал.

Абсолютно същият принцип е демонстриран, когато Христос пророкува за тези, които ще дойдат при него и ще кажат "Господи, Господи, не в Твое име ли...". Там е подчертано, че никога, по никое време не са били познавани от Месията.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on July 01, 2012, 22:21:27 PM
Quote
За мюсюлманите текстът на Корана е разкрит пред Мохамед от Бог чрез Джебраил (а.с) по време на множество явявания между 610 година и смъртта на Мохамед на 8 юни 632 година

Quote
26 И когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.  

След като е поникнал ствола и е завързал плод, чак тогава са се появили 'плевелите'.
Покрива ли исляма всички тези неща които Исус изброи ?

Тук става въпрос за състояние, че те не са познати на Господаря. Не само това, но Христос подчертава това, като казва "истина, истина ви казвам", което означава, че няма две мнения по въпроса, а наистина Той изобщо не ги познава. Не да ги е познавал преди и след това изведнъж "да ги е забравил".
Това което казваш даже подчертава още повече това което предполагам.

Вижте колко добре това което съм изброил в горния си пост ги описва.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: happy_man on July 02, 2012, 11:45:39 AM
Плевелите в нивата според апостол Петър са:

1. Но имало е и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители които ще въведат скрито губителни ереси, и ще се отричат и от Господаря си който ги е купил, та ще навлекат на себе си скорошна погибел.
  2. И мнозина ще последват техните развращения, поради които пътът на истината ще се похули.
  3. И от любостяжание ще ви употребяват като търговия с престорени думи: техното осъждане отколе приготвено не се забавя, и техната погибел не дреме.

2. тези обаче, като природни безсловесни животни родени за лов и изтребване, хулят за неща които не знаят, и ще погинат в своя си разврат,
  13. и ще приемат заплатата на неправдата. Имат го за наслаждение деня да резкошествуват: те са сквернители и порочници: наслаждават се с лъстите си когато са на угощение с вас наедно:
  14. имат очи пълни с блуд и с непрестанен грех: подлъстят души неутвърдени: имат сърцето си научено на любостяжание: чада на клетва са:
  15. като оставиха правия път заблудиха се, и последваха пътя на Валаама сина Восоров, който възлюби заплатата на неправдата.
  16. Но изобличен бе за своето си беззаконие: нем подяремник с глас человечески проговори и възпре безумието на пророка.
  17. Те са безводни кладенци, облаци от вихрушки тласкани, за които мрачна тъма се варди във век.
  18. Защото като говорят с надуто празднословие прелъгват с плътските похоти, с невъздържанията, тези които са наистина избегнали от живеещите в заблуждение,
  19. като им обещават свобода, а те сами са роби на разврата; защото от когото бива победен некой, нему и роб става.
  20. Понеже като избегнаха от мръсотиите на света чрез познанието на Господа и Спаса Исуса Христа, ако са се сплели пак в тех и остават победени, последното им състояние е станала по-лошо от първото.
  21. Понеже по-добро би било за тех да не беха познали пътя на правдата нежели като го познаха да се повърнат от предадената тем света заповед.
  22. Но с тех се случава това което казва истинната пословица: Псето се върна на бълвоча си, и, Свинята окъпана върна се да се валя в тинята.

Юда, също пише за тях.

Но, в притчата има една подробност, която е актуална в момента.
Слугите искат да оплевят, но Господаря не им позволява. Но някои "богоизбрани" слуги могат да променят становището на Исус Христос. Та това си е просто една "измислена приказка".

И да напомня за още една притча - двама са се молели в храма, единия благодарял на Бог, колко е свят и добър, а другия се чувствал толкова грешен, че даже не забелязал стоящия до него, който се е молел на Бог за него, ама не от загриженост, а презирайки го.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on July 02, 2012, 13:48:17 PM
@happy_man

Как мислиш има ли разлика между лъжливи пророци/учители и блудницата ?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: happy_man on July 02, 2012, 14:42:20 PM
Здравей

Николай, в предните постове съм писал за това. Цитираните пасажи говорят за това.

Моля те, ти да си кажеш мнението по зададения въпрос, а после и аз ще обобщя моето мнение конкретно за този въпрос.

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on July 04, 2012, 09:57:25 AM
1. Но имало е и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители които ще въведат скрито губителни ереси, и ще се отричат и от Господаря си който ги е купил, та ще навлекат на себе си скорошна погибел.
---
  15. като оставиха правия път заблудиха се, и последваха пътя на Валаама сина Восоров, който възлюби заплатата на неправдата.

---
  20. Понеже като избегнаха от мръсотиите на света чрез познанието на Господа и Спаса Исуса Христа, ако са се сплели пак в тех и остават победени, последното им състояние е станала по-лошо от първото.

  22. Но с тех се случава това което казва истинната пословица: Псето се върна на бълвоча си, и, Свинята окъпана върна се да се валя в тинята.

Тук навсякъде става въпрос за хора които са били с Бог/Исус и след това са го оставили. Запознат ли си с Исляма ? Той произлиза от юдаизма също както и християнството, приравняват Исус с пророк като след него идва Мохамед които бил най-големия и последен пророк. Самия Мохамед променя неща из това което е било написано до този момент + че добавя нови. А знаем, че е казано:

Quote
18 Аз свидетелствувам на всекиго, който слуша думите на пророчеството в тая книга: Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга,   
19 и, ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от светия град, които са описани в тая книга.


Quote
Юда, също пише за тях.

Но, в притчата има една подробност, която е актуална в момента.
Слугите искат да оплевят, но Господаря не им позволява. Но някои "богоизбрани" слуги могат да променят становището на Исус Христос. Та това си е просто една "измислена приказка".
Слугите искат, но Господаря не дава ???
Quote
А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим?
Аз чета че не знаеха какво да правят и го попитаха дали иска да оплевят.

Също така виж друго интересно:
Quote
30 Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.


Quote
И да напомня за още една притча - двама са се молели в храма, единия благодарял на Бог, колко е свят и добър, а другия се чувствал толкова грешен, че даже не забелязал стоящия до него, който се е молел на Бог за него, ама не от загриженост, а презирайки го.

Тук не търсим кой е по-грешен и кой не, а коя е блудницата за да я разпознаем и да се отделим от нея.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on July 04, 2012, 10:19:07 AM
Nikolay,

Прочети малко повече за историята на исляма и по-точно за връзката между Мохамед и негов близък роднина изявен католик.

Няма нужда да се прави разбор на това какво е ислямът, докато не е ясна точно историята. Видите ли историята, ще мислите малко по-трезво.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on July 04, 2012, 10:38:39 AM
Това за католика не го знам, ако имаш някакъв конкретен линк ще ми е интересно да се запозная.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: happy_man on July 04, 2012, 11:18:48 AM
Здравей Николай,

Хареса ми гледната ти точка за притчите. Но относно слугите и нивата, самия факт, че те мислят различно от Господаря си не те ли притеснява? Щом питат да отидем ли да оплевим, значи че те смятат това за правилно според тяхната преценка и познание за земеделската работа. Но е добре, че питат, а не тръгват на "своя глава".

Относно другата притча. Споменах я защото има опасност виждайки някой такъв човек, като каещия се грешник, понеже виждаме само "външното" да го "оплевим" - да го осъдим (анатемосаме).

Това което ние виждаме, са плодовете, а това което вижда Бог са не само плодовете, но и от какво те са породени, от какво сърце и съкровен начин на мислене вътре, дълбоко в него, те са породени.

За това, виждайки "плевелите", като сме ги разпознали в дадените от нас плодове, тогава не да ги осъдим, а просто да се отделим от тях.
В притчата - плевелите се познаха на фона на растенията дали плод.
Когато ние дадем плод, тогава ще се видят и плевелите. Това казва притчата.

Когато видим "блудницата" по делата й, тогава ние не трябва да я осъдим, а да се отделим от нея. Само това.

Осъждането, не е наша работа. Ние не сме Господарите.

Относно исляма - чел съм биографията на Мохамед. Човека си е говорил с някакъв "ангел" и от него е получавал напътствията си. Почнал е да "чува" този "ангел", след тежко преживяване. Бил е търговец и е общувал, като такъв, предимно с християнски и еврейски търговци. За това и "религията" му е смесица.

Ако Бог е един, няма как да даде различни версии на Библията. На един да каже едно, а на друг коренно различно или даже малко различно. Такъв бог, трябва да е с психично отклонение.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 05, 2016, 15:08:56 PM
Малко да пиша по тази стара изоставена тема..

1. жената върху звяра е “големият град, който царува над земните царе” (17:8);
 2. блудницата Вавилон е “силен град” (18:10)
 3. Вавилон е град “облечен във висон, багреница и червено, и украсен със злато, със скъпоценни камъни и с бисери”, “с голямо богатство” (18:16-17)
 4. Никой друг земен град не е като блудницата Вавилон (18:18)
 5. Вавилон е град, “в който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му” (18:19)
 6. градът седи върху седем хълма/планини (17:9)
 7. търговците на този град са станали или ще бъдат “големците на земята” (18:23)
 8. този град е град на чародейства и магьосничества (18:23). градът е град на тайната (17:5). (думата “окултен” идва от латинска дума и означава таен, скрит)., чрез магьосничествата на този град са били и/или ще бъдат измамени ВСИЧКИ народи (18:23).
 9. в този град е била и/или ще бъде проливана кръвта на святи човеци и на пророци (18:24). градът е “опиянен от кръвта на святи човеци и от кръвта на Исусовите свидетели” (17:6)
 10. този град е разтлял (развратил) земята с блудството си (19:2)
 11. с този град са блудствали земните царе (17:2)
 12. градът Вавилон опива обитателите на земята с “виното на своето блудстване” (17:2)

 13. градът “държи в ръката си златна чаша, пълна с мърсотии и с нечистотии от своето блудстване”(17:4)
14. И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.( 17:18)
15. И труповете им ще лежат по улиците на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, гдето и техният Господ биде разпнат.(11:8)
16. И друг ангел последва като казваше: Падна, падна, Вавилон – големият град, защото напои всички народи от виното на яростта на блудството си.
17. И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха; и Бог си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с виното от яростния Си гняв.
------------------------------------------------------------------------------------

И така, от горните цитати в книгата Откровение виждаме, че Блудницата Вавилон е големият град, великият град. Той е жена( образна), която язди звяр (образен, вероятно империя). Търговците на този град са големците на земята. Този голям град е наречен ДУХОВНО- Содом и Египет и във този голям град- жена блудница е… разпънат и Господ Исус!
Тоест Големият град= на Великата Блудница Вавилон= на Жената яздеща звяра=Духовен Содом и Египет= на град на чародейства и магии= на град който не е от градовете на народите..
В Откровение 16 глава виждаме, че по време на Божият гняв при изливането на 7 та чаша, Великият град- Блудницата където беше разпнат Господ Исус, се разцепва на три части и градовете на….. НАРОДИТЕ падат. Което автоматично означава, че великият град НЕ Е от градовете на народите!! Кой може да е тогава?
  В 1 петрово, ап. Петър изпраща поздрави от Марко и Сил  (1Петр.5:12,13), като се знае, че и двамата също, както Петър, са живеели  в град Ерусалим (виж Деян.12:12; 15:22-40)  Ап. Петър тук в стиховете описва църква от която пише, като: „тя, която е във Вавилон” (1Петр.5:13).
 В евангелие от Лука 13 глава 33 стих Господ казва: „Обаче днес и утре, и други ден трябва да пътувам; защото не е възможно пророк да загине извън Йерусалим”
и продължава в стих 34:
 „Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка 'прибира' пилците си под крилете си, но не искахте!”
 Като вземем предвид горните КАТЕГОРИЧНИ изявления на Господ Исус Христос, че НЕ Е ВЪЗМОЖНО пророк да загине извън Йерусалим, нека погледнем отново книгата Откровение 18:24)-
 И в него( Великият Вавилон) се намериха кърви от пророци и от светии и от всичките заклани на земята.  и стих 6 на глава 17- „И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите мъченици”
  Та като вземем предвид  думите на Господа относно невъзможността пророк да загине вън от Йерусалим, и че в Йерусалим (Лука 13:34) Господ плаче за града и казва, че той е избивал пророците пратени до него, и като видим, че в Блудницата Вавилон се откриват кръвта на пророци и на светии, то нека си зададем реторичният въпрос-
 КОЙ, аджеба, е Великият град Вавилон описан в книгата Откровение?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on October 05, 2016, 19:08:26 PM
Това с "автоматичният" извод е много погрешно заключение.

Да те питам ако сега градът, в който живееш, се разцепи на 3, ще се брои ли за паднал? Ти знаеш ли кога се рацепва така земята и какъв трус трябва да бъде? А на едно място в пророците (и е повторено в Откровение) пише за голям трус, какъвто никога не е имало преди това.

Оставям да си помислиш отново и да разсъдиш пак върху пасажите, за които се говори с тази информация.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 05, 2016, 23:31:29 PM
Quote
Като вземем предвид горните КАТЕГОРИЧНИ изявления на Господ Исус Христос, че НЕ Е ВЪЗМОЖНО пророк да загине извън Йерусалим

А апостол Павел не беше ли пророк (Деян. 13:1). Той къде загина? В Ерусалим или в Рим? Апостол Петър не беше ли също пророк? Той също загива в Рим, а не в Ерусалим.

Друг интересен момент е че и самия Исус, не загина в Ерусалим, а извън градските порти (Евр. 13:12).

И тъй като очевидно имаме явно противоречие, както обикновено проблема може да се намери в превода.

Израза, който е преведен "не е възможно" въобще не говори за невъзможност нещо да се случи, а говори по-скоро за това, че "не е прието", "не е редно", "не е в духа на традицията" пророк да загине извън Ерусалим. С което Исус говори за мрачната историческа тенденция Ерусалим да избива пророците си, а не за някаква категорична невъзможност пророк да загине някъде другаде.

След Ерусалим - Рим се превръща в духовен наследник и продължител на тази традиция да избива Божиите хора и пророци.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 06, 2016, 16:21:59 PM
Аз не случайно съм сложил цитатите от писанието по тази тема. От тях не можем да избягаме.
Не случайно земният град Йерусалим е наречен- Големият град, духовно наречен- Содом и Египет! Йерусалим е посочен и дефиниран като духовен Содом и Египет- Големият град. Говори се за един и същи град, не за няколко..

Големият град се разцепва, а не пада, а градовете на народите падат. Рим е от градовете на народите, но Йерусалим не е.. Няма смисъл върху това да се спори..

Също за Господ Исус е писано- " Където и нашият Господ беше разпнат" Къде е това? Къде го съдиха, биха, плюха?? Не е ли там където Той сам каза, че не е възможно пророк да загине вън от Йерусалим? Господ не си противоречи.. Той визираше именно - Йерусалим. Това, че беше разпнат вън от стана е защото Го определиха за престъпник, и това не значи по никой начин, че Господ не е визирал Йерусалим. Няма друго място където да е бил разпнат и което Той да е визирал. Затова нека оставим еквилибристиките и просто да приемем думите Му. Поне аз така правя. Къде е убит Павел, не знам със сигурност, знам само, че Павел е имал ДАРБА- да пророкува. Дали той е в същия смисъл пророк, като Йоан Кръстител, също не знам. Но дори да се допусне, че "невъзможно" , значи- "не е прието", то това не омаловажава факта за кое място говореше Господ, че ще бъде разпнат..
Не е Рим, няма и дума за Рим, или пък за духовен наследник.. това са си просто спекулации.. Големият, Великият град е дефиниран, дали го приемат хората, или не, това не променя написаното.

Господ сам казва- "Обаче трябва днес и утре и други ден да пътувам; защото не е възможно пророк да загине вън от Ерусалим."
С което Исус ясно заявява, че ще пътува за къде? За Йерусалим , за да загине там! Тоест , когато в Откровение ни се казва- "че в този Велик град, наречен Блудницата Вавилон е разпнат и нашият Господ, се визира именно Йерусалим, защотот Господ сам каза, че отива там, за да загине там..
Няма смисъл да спорим по този въпрос, той е напълно ясен, Господните думи го изясняват заедно с описаното в Откровение....По скоро е нужно да си извади човек извод какво следва от това, че земният град Йерусалим е Блудницата Вавилон и кого язди тя..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 06, 2016, 17:40:04 PM
Аз не съм коментирал останалите части от твоето изказване. Коментирах само частта с "категоричната невъзможност" пророк да загине извън Ерусалим, което очевидно не е вярно.

За апостол Павел изрично дадох цитат от Деяния, където той е наречен пророк, а не става въпрос за дарба.

Що се отнася до Ерусалим, града е наречен блудница още от старозаветните пророци. Така, че тук няма нещо ново и различно. Исус беше съден в Ерусалим, но беше разпънат извън градските порти. Все пак ако не се хващаме за детайла, принципно може да се каже, че Исус е бил разпънат в Ерусалим. Обаче това не е единственото място на което Той бива разпъван:

Евр. 6:6  а са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и Го опозоряват.

От този пасаж виждаме, че освен физическото разпъване на Христос има и духовен аспект на това разпъване. И както Ерусалим, който е столица на физическия Божий народ е мястото на физическото разпъване на Христос, така Рим е символ и столица на отстъпилото християнство, на духовното разпъване на Христос и Неговото опозоряване.

Доколкото на мен ми е известно има консенсус между изследователите, че Първо Петрово е писано от Петър докато той се намира в Рим и когато споменава Вавилон в 1Петр.5:13 се има предвид именно Рим, и християните още от апостолско време са идентифицирали Рим с Вавилон.

Ето един цитат по въпроса:

Quote
In spite of the dispute within scholarship concerning the author of 1 Peter there is general consensus as to the place of writing. Because of an internal reference to "Babylon" in 5.13 most scholars agree that the epistle was written from the city of Rome. Some do hold that the other was referring to the literal Babylon and still others believe that Babylon referred to a spiritual type of exile. However, the consensus of scholars seems to be that Babylon was a type of codename for Rome.

Всяко нещо в Писанието има най-малко двуяк аспект. Единия е физическия, другия е духовния. Например когато Бог говори за потомците на Авраам, Той визираше както физическите, така и духовните му потомци. По този начин ако Ерусалим е мястото свързвано с физическото разпятие на Христос, то Рим е мястото свързано с духовното Му разпятие.

Още нещо, дори в цитираните от теб пасажи изрично се казва, че Ерусалим е наречен ДУХОВНО как? Содом и Египет. Значи имаме съвсем отделни физически град Содом и държава Египет, но въпреки това съвсем друг град се явява духовен Содом и Египет. По същия начин Рим, който е съвсем друг град от физическия Вавилон се явява духовния Вавилон.

За нас е важно да разбираме тези два аспекта, а не да се фокусираме на единия за сметка на другия. В последните времена ще видим обединението на Божиите врагове от всички аспекти. Тези от физическия аспект (амаличани, едомци и евреи отстъпници) заедно с тези от духовния аспект (отстъпилото християнство във всичките му форми) ще се обединят за реализацията на целите и въжделенията на Сатана и неговите слуги. Всичко това ще се допусне от Бога с цел да се отдели житото от плявата и така ще настъпи времето на великата Божия жътва.

Ето защо Ерусалим и Рим са двете страни на една и съща монета, на една и съща духовна същност - Вавилонската блудница.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 06, 2016, 21:05:27 PM
аз не казвам , че Рим е вън от цялата картина. В този ред на мисли, аз също смятам, че Рим , но заедно с Йерусалим е една и съща блудница, или Рим е една от дъщерите и... Но визирам, че според конкретните стихове, под "Големият град където е разпнат Господ" се визира имено преди всичко останало , физическият град Йерусалим.. А знаем , че Новият Йерусалим , който е на всички майка, ще слезе отгоре. Той е невястата, жената на Агнето , според Откровението. Но не бива да се забравя земният , днешен Йерусалим, като Големият град. Това нещо мнозина днес забравят и подминават мълчаливо. Но писанието е конкретно и ясно по този въпрос, според както аз чета..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 08, 2016, 14:03:22 PM
Здравей Брадвичке!

Пак са те пуснали тук- изтече наказанието :) ! Липсваше ми!
Сега ще се опитам да изкажа какво разбирам за "Блудницата", от текстовете, които си посочил - 17-19. Ами там има едно не малко обяснение на самата Библия и трябва да се концентрираме върху него.
Та Блудницата, ни се казва, че седи на много води, които са люде, множества, народи и езици. Тя също така седи на звяр със седем глави и десет рога. По-надолу ни се обяснява, че седемте глави са и седем хълма, както и че са седем царе, от които петимата са паднали вече, шестият е сега ( времето в което Йоан получава тази информация) и седмия още не е дошъл, но като дойде ще постои малко.
Библията сама тълкува Себе си и от цялостното и познаване, четящият не е трудно да разбере, че образите на "много води", "хълмове (или планини)", "царе", на които седи жената-блудница става въпрос за световни царства или казано иначе империи. Звяра е събирателния образ на всичките световни царства, които Библията ни разкрива като такива, затова са седем глави. Ако започнем от времето на Йоан, царя (световното царството), което е тогава е Рим. Връщайки се последователно назад за пет паднали царя, това са представените от Словото важни империи - Гръцката, Мидоперсийската,Вавилонската,Асирийската и Египет. След Римската, ще дойде този цар, който малко ще постои. Явно последното световно царство, няма дълго да просъществува във вида, в който дойде и ще постои малко, за да се появи Осмия цар, който обаче не е нов, а е от седемте предшестващи. Той "беше и го няма, но пак ще дойде". Този Осми цар идва като нещо ново - различно от досегашните царе, но уви това е само заблудата сатанинска. Той си е пак от седемте- пак от същия господар дявола, който накрая ще му се позволи да прави големи лъжливи знамения и чудеса, за да заблуди всички, които не са приели Истината, а имат благоволение в лъжата!
И сега да видим какво ни говори за Блудницата Вавилон. Щом тя седи на седемте царе, нека се запитаме например как седи върху първия цар -Египет?

Quote
Жената бе облечена в багреница и червено и украсена със злато, със скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудствуване.
5 И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.

Писанието ни казва в началото, че Вавилон е една бъркотия в един град с една кула-недостроена. От горния пасаж виждаме и друга характеристика на тайната Вавилон - символизираща богатство, разкош, власт, неморалност, разюзданост, перверзност и т.н. Това като картина как се вързва с Египет например? Ами това е системата на царуването и живота като цяло в царството. Блясък, слава, власт и плътско задоволяване, изградено на базата на окултизма, демонично поклонение и сатанинско структуриране.  Същата Блудница е структурата на царуването на всички останали земни империи и царства. Това е градът - бъркотията, която е започнала още от началото и се разпростряла по всички народи на земята. Затова Блудницата седи на много "води".
Интересното е, че когато идва Осмия цар-звяра, той заедно с десетте царе накрая  "ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън.
17 Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действуват единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи.
"

Този осми цар, идва и разбива досегашната система, за да постави уж нова за царуването си. Той се поставя като Бог (теокрация), забранява всякакви други богове и религии и изисква със сила поклонение единствено и само на себе си. Разбива се досегашните понятия като икономика, търговия и всичко познато до момента като начин на живот в градовете - описано е в 18гл.

Та това е накратко.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 08, 2016, 16:58:44 PM
Quote
Пак са те пуснали тук- изтече наказанието :)

Наказание не е имало, имаше пауза за охлаждане на страстите.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 08, 2016, 19:44:31 PM
Е то в онази тема страсти не мисля, че имаше. Никого не съм нито обидил, може да се видят последните постинги. Просто си излагах мнението. Това, че отворих тема за Исая 42-до 50 и твърдях определени неща, не схванах защо е лошо и защо не мога в един форум да отварям определени теми.
 Но както и да е. Всеки може да чете вече писаните неща и да преценява, сравнявайки с писанието, кое, как е и така..

Сега по тази тема:

Валипети, прочетох това което си написал и то не противоречи на моето разбиране за същността на Блудницата. Това за Египет, като първи цар, не ми е ясно защо си го заключил.. Но в общи линии, аз както и по горе писах, този Голям град, наречен Блудницата Вавилон е дефиниран в Писанието, като Йерусалим. И тази Блудница има също щерки, и се е разпростряла по земята. Тя мимикрира зад други системи които е създала , за да остане тайна и скрита, но писанието ни я разкрива.

 Днес има много ортодоксални равини, които са едни от най- яростните критици на тази нова държава със столица Тел Авив. Но днешното християнство в една не малка част е измамено да подкрепя нещо, което Бог нарича духовен содом. Защото и днес ония сили които подбудиха Пилат, са все същите и тяхната омраза към Месията е все същата. И все пак Бог е оставил остатък по благодат, който в определеното време ще се присъедини към Христовата невяста, но през утеснение..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 08, 2016, 23:48:27 PM
Quote
не схванах защо е лошо и защо не мога в един форум да отварям определени теми.

Лошото беше, че чрез пускане на нова тема се правеше опит за заобикаляне на заключването на оригиналната тема.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 10, 2016, 14:42:16 PM
Това за Египет, като първи цар, не ми е ясно защо си го заключил..

Блудницата седи на 7 хълма, които са и 7 царе,а и 7- те глави на звяра. Тези 7 хълма, царе и глави са 7-те империи, които Библията ни представя. Ако по времето на ап. Йоан е 6-тия цар (римската империя), както казва ангела, кои са предшестващите 5 царе, които са паднали вече? Ами караме ги под ред :
1. Египет
2. Асирия
3.Вавилон
4. МидоПерсия
5. Гърция
6. Римска
7. Като дойде малко ще постои

Това са 7-те хълма, царе, глави на звяра. А 8-мия цар ни пише, че е самия звяр.
Затова съм заключил, че Египет е първия цар.
От тези глави, които разглеждаш -17:19, никъде не става ясно, че Блудницата Вавилон е точно град Ерусалим. Явно добавяш и други стихове от други глави?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 10, 2016, 15:17:58 PM
Quote
Блудницата седи на 7 хълма, които са и 7 царе,а и 7- те глави на звяра. Тези 7 хълма, царе и глави са 7-те империи, които Библията ни представя
това е твоя интерпретация, относно кои са седемте царе..


Quote
От тези глави, които разглеждаш -17:19, никъде не става ясно, че Блудницата Вавилон е точно град Ерусалим. Явно добавяш и други стихове от други глави?
Напротив. Явно не си разбрал стиховете. Именно от стиховете става ясно КОЙ точно е Големият град. Дефиниран е- Там където и нашият Господ беше разпънат. По ясно от това, няма как..

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 10, 2016, 15:44:02 PM
Quote
Но в общи линии, аз както и по горе писах, този Голям град, наречен Блудницата Вавилон е дефиниран в Писанието, като Йерусалим.

Откр. 17:5 И на челото й имаше написано това име: Тайна; великий Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята.

Откр 17:18  И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе.

Тука има няколко проблема. Първо Ерусалим може да е станал блудница, град предал (до времето на възстановяването си) Божието призвание, но в никакъв случай Ерусалим не може да бъде наречен "майка на блудниците и на гнусотиите на земята".

Заем, че Вавилон носи началото си от сатанинския цар Нимрод, който е един от фундаменталните слуги на сатанинските цели за земята. Във времето в което Вавилон бива изграждан - Ерусалим не е съществувал на картата на земята.  Ето защо за да бъде един град "майка" т.е първоизточник на блудниците и гнусотиите на земята, той трябва да е директен наследник и продължител на тези традиции и цели. За Ерусалим може да се каже, че е заквасен и осквернен от тези неща, но в никакъв случай не може да се нарече техен първоизточник.

Първоизточника е Нимрод и неговия физически град Вавилон, който в последствие се превръща в Империя. За нас е важно да проследим, кои са наследниците на тази Империя.

Малко хора знаят, че когато Вавилон бива разрушен, неговия първосвещеник заедно със своята свита от свещеници се премества в Пергам. Същия Пергам в който Библията говори, че се намира престола на сатана. (Откр.2:12,13). Вавилонския първосвещеник царува в Пергам като свещеник и цар бидейки имитация на Христос, Когото Бог е поставил за свещеник и цар, според записаното в пророците:

Зах. 6:13 Ще бъде и свещеник на престола си

Няколко поколения наред Пергамските царе предават царството и свещенството на своите синове. Докато идва момент в който царя на Пергам няма син, няма наследник. Тогава "по откровение" пергамския цар отива и предава всички тайни и короната и свещенството си на Рим. Така Рим се превръща в официалния духовен наследник на Вавилон, упълномощен продължител на блудствата и гнусотиите на земята.

Ерусалим е наречен блудница, защото изневерява на Бога с подобни гнусотии, но той не може нито исторически, нито пророчески да бъде МАЙКАТА на всичките блудници и гнусотии на земята, нито може да се счита за пряк наследник на Нимрод.

Исторически вече видяхме къде минава връзката, а пророчески знаем, че Вавилон е определен на пълно унищожение ПРЕДИ МИЛЕНИУМА, а Ерусалим е определен да бъде СТОЛИЦА на Божието Царство на земята през Милениума.

Мих. 4:2  И много народи ще отидат и ще рекат: Дойдете да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му; Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.

В милениума от Ерусалим и хълма Сион ще излиза Господното слово за обучение на всички народи в правдата.

Зах. 1:17  Извикай още веднъж и речи: Така казва Господ на Силите: Градовете Ми още ще се преливат с благосъстояние; и Господ още ще утеши Сион, и пак ще избере Ерусалим.

Ако и Ерусалим сега да е блуден град и да е отхвърлен от Бога да бъде тъпкан от езичниците, Бог ПАК ще избере Ерусалим да настани Името Си и да изпраща Словото си към всички народи.

Зах. 8:3  Така казва Господ: Върнах се към Сион и ще обитавам всред Ерусалим; и Ерусалим ще се нарече град на Истината, и хълм на Господа на Силите Светия хълм.

Това е бъдещето на Ерусалим, а за бъдещето на Вавилон пише съвсем други неща.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 10, 2016, 16:35:59 PM
Аз пиша това защото чета ясно, че Големият, великият град, наречен духовно Содом и Египет, където е разпнат Господ е НАРЕЧЕН именно Блудницата Вавилон, майка на гнусотиите на земята. Това е казано съвсем ясно.
Това не касае толкова пръста и камъните на самият град, колкото Безбожното му управление и същност. В Милениума, това управление и същност ще бъдат унищожени, а знаем и че ще дойде ден да слезе Новият Ерусалим отгоре, невястата , жената на Агнето.

Ако вие не можете да приемете простите думи на писанието, че Големият град, Великият град=на земният Ерусалим(преди 2то пришествие)= на Блудницата Вавилон , майка на гнусотиите на земята. То това си е ваше право, но аз твърдя обратното. Че именно той е Майка на гнусотиите на земята, както е описано. Всичко друго , за мен е опит да се заобиколи писанието, било от криворазбрана ревност, било от невежество и тн..

Но всеки има правото и задължението сам да мисли с главата си, защото всеки отговаря пред Бога, за своите убеждения.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 10, 2016, 16:46:12 PM
Аз ти дадох недвусмислено пророческо доказателство, че Ерусалим има съвсем друго бъдеще и съдба от Вавилон. Не НОВИЯ Ерусалим, който слиза на земята В КРАЯ на Милениума, а ЗЕМНИЯ Ерусалим в който Христос ще седне Цар на физическия престол на цар Давид и ще царува над всички народи през Милениума.

А теб те виждам накъде биеш. Ти си тръгнал в посоката на учението за световната еврейска конспирация (http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,809) и все повече християни, които дават място на духа на Антихриста в сърцата си поемат в тази посока. В един момент вихъра на тази заблуда ще ги завърти толкова бързо, че няма да могат да се осъзнаят преди да видят прясна еврейска кръв по ръцете си. А тогава вече ще е твърде късно за да се върнат назад.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 10, 2016, 17:54:57 PM
Е, не бива на мене да се приписват тези антисемитиски настроения дето са отново породени от Блудницата Вавилон( духовните върхушки). Тя винаги е подбуждала народите да мразят обикновените хора с обрязана плът, наричащи се юдеи. Но Бог ще си спаси остатъкът от тях , който е избрал по благодат. Аз пък дадох недвусмислени цитати кое е посочен като Големият град, а в 17 глава е казано че именно Големият град е Блудницата Вавилон. Пише ясно- " И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе."

Това е ясно казано, ясно.. Аз нямам какво повече да добавя. И не съм антисемит..това е нелепо.. След онова което съм написал в онази тема за Израел. Но пък, не мога да карам някои да мисли някак си за мене де..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on October 10, 2016, 21:42:03 PM
Small axe едно от хубавите неща които правиш е, че повдигаш интересни теми. За сметка на това не приемаш поучение.

Интересното е кое е "повече" блудство. Това което правят евреите в днешни дни или това което прави Рим. И кой от тях е с повече оцапани с кръв на светии ръце. Блудницата само християни ли са или само евреи, или пък и двете са едно и също, а защо пък да нямаме няколко блудници. :)
Коя е блудницата възседнала звяра, и кой е звяра. Уточнете такива "дребни" подробности, пък после диплете едрите неща. Да се опитвате да решите задача с много неизвестни при положение, че можете да ги дефинирате не е добре. Ако ще дефинирането да е просто за да ги уточните между вас.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 11, 2016, 00:20:19 AM
 
Quote
Коя е блудницата възседнала звяра, и кой е звяра. Уточнете такива "дребни" подробности, пък после диплете едрите неща
Е колко пъти да го уточняваме? Не четеш ли, Ники? Ето за трети път пиша:
Пише ясно- " И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе."
Кой е големият град? Това е пак казано в 17 та глава- Жената на чието чело пише- Вавилон майка на блудниците. Това е големият град наречен духовно Содом и Египет където и нашият Господ бе разпнат. .. Къде бе разпнат? В Ерусалим, където Той(Господ) сам каза че трябва да иде, защото каза- Не е възможно пророк да загине вън от Ерусалим, и че Ерусалим избива пророците пратени до него.. Това са директни цитати от писанието..

Ето заради тебе го пиша пак..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 11, 2016, 21:09:05 PM
Брадвичке, ти взимаш стихове от 11 и 16 глава на Откровение и ги нагласяш към 17-19гл. както си задал темата. За да докажеш тезата си използваш допълнителните стихове от 11 и 16 гл. като с тях аргументираш разбирането си в 17-19гл. И то само на база словосъчетанието "ГОЛЕМИЯ ГРАД" и "ВЕЛИКИЯТ ГРАД".
Не мисля, че Библията нарича единствено Ерусалим с тези думи! И точно в тази си аргументация бъркаш.
Четейки Писанието като цяло, не ми се струва толкова трудно да се разбере, че съдбата на Ерусалим е доста по-различна от съдбата на Блудницата Вавилон. Начинът, по който Бог наказва отстъпилия от призванието си Ерусалим, е драстично различен от начина, по който Той наказва Блудницата Вавилон. Текстове има много, но ще дам най-разбираемите за този контраст:

Ето какво се случва с Ерусалим:

2 Защото ще събера всичките народи
На бой против Ерусалим;
Градът ще бъде превзет,
Къщите ще бъдат обрани,
И жените изнасилвани,
И половината от града ще отиде в плен;
А останалите люде не ще бъдат изтребени от града.
3 Тогава Господ ще излезе
И ще воюва против ония народи
Както когато воюва в ден на бой.
4 В оня ден нозете Му ще застанат
На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток;
И Елеонският хълм ще се разцепи
През средата си към изток и към запад,
Така че ще се образува твърде голям дол,
Като половината от хълма се оттегли към север,
И половината му към юг.
5 И ще побегнете през тоя дол на Моите хълмове,
Защото долът на хълмовете ще стига до Асал;
Да! ще побегнете както побягнахте от земетръса
В дните на Юдовия цар Озия.
И Господ мой Бог ще дойде, -
И всичките свети ангели с Тебе...
9 И Господ ще бъде цар върху целия свят;
В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно.
10 Цялата страна ще се преобърне в поле,
От Газа до Римон на юг от Ерусалим;
И Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си...
11 Люде ще живеят в него,
И не ще има вече проклетия;
Но Ерусалим ще се насели в безопасност...
16 И всеки, който остане
От всичките народи,
Които са дохождали против Ерусалим,
Ще възлиза от година на година
Да се кланя на Царя, Господа на Силите,
И да празнува празника на колибите.
17 И ако някои от домочадията на света
Не възлизат в Ерусалим
Да се поклонят на Царя, Господа на Силите,
На тях не ще има дъжд...
Захария 14

Ето какво се случва с Блудницата Вавилон:

15 Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.
16 И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън.
17 Защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, като действуват единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се сбъднат Божиите думи.
18 И жената, която си видял, е големият град, който царува над земните царе...
1 След това видях друг ангел, който слизаше от небето, имайки голяма власт; и земята се просвети от неговата слава.
2 Той извика със силен глас, казвайки: Падна, падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица...
8 Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън; защото могъществен е Господ Бог, който я съди.
9 И земните царе, които са блудствували и живели разкошно с нея ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й.
10 Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, крепки граде, понеже в един час дойде съдбата ти!...
21 И един силен ангел взе един камък голям като воденичен, та го хвърли в морето и рече: Така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери...
Откровение 17-18

Надявам се виждаш голямата разлика в Божия план за единия "велик град" и за другия "велик град", за "големия град" и за "големия град"? Не са един и същ- нали?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 12, 2016, 12:36:58 PM
Quote
Надявам се виждаш голямата разлика в Божия план за единия "велик град" и за другия "велик град", за "големия град" и за "големия град"? Не са един и същ- нали?

Градът, приятелю, наречен - "Големият", преведен и като" Великият" е САМО един! Провери каква дума е използвана на гръцки и не си фантазирай. Говори се за един и същи град, не за два. Този град е ясно наречен е посочен, дефиниран като Блудницата Вавилон. И днес само човешките предУбеждения пречат това да се разбере от вярващите. Измамите на дявола които идват ще са много сериозни..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 12, 2016, 14:03:46 PM
Брадвичке, ти наистина ли не разбираш разликата между съдбата на Ерусалим и на Блудницата Вавилон? Направо ме изумяваш!
Блудницата Вавилон ще бъде унищожена от звяра и десетте царе накрая. И "няма да се намери повече"!
А когато звяра събира войските отива срещу Ерусалим, сам Господ ще унищожи тези нападатели. А Ерусалим няма да бъде унищожен, а ЗАЩИТЕН от Бога!
Тази разлика не я ли разбираш? Как казваш, че Блудницата от Откровение е Ерусалим?!?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 12, 2016, 14:56:39 PM
За разлика от теб (в конкретният случай и тема), Валипети, аз не си фантазирам, ами ти цитирам дословни, буквални текстове. Не си позволявам да си интерпретирам тези текстове преобразно.. Още повече, че са подкрепени и от самите думи на Господ Исус Христос.
Както и преди казах, ако не си прочел, не става дума за територия, камъни и пръст, когато ти говоря, а за безбожното управление, власт и принципи на сегашният Ерусалим, което ще бъде унищожено.. и ето цитирам това което написах горе:

 "Големият", преведен и като" Великият" е САМО един! Провери каква дума е използвана на гръцки и не си фантазирай. Говори се за един и същи град, не за два. Този град е ясно наречен е посочен, дефиниран като Блудницата Вавилон. "

Блудницата Вавилон, която е описана в Откровението е недвусмислено- Ерусалим ПРЕДИ милениума! Ако някой спори за това, то той го прави против писаното в писанието, от невежество и предубеждения..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 12, 2016, 20:46:06 PM
За разлика от теб (в конкретният случай и тема), Валипети, аз не си фантазирам, ами ти цитирам дословни, буквални текстове. Не си позволявам да си интерпретирам тези текстове преобразно..

Брадвичке, давам ти ясно написани цитати от Библията, които няма как да се объркаш като ги четеш, а ти ми казваш ,че си фантазирам?!? Моето "фантазиране" е да ти посоча абсурните неща, които твърдиш! Ето сега ще ти покажа картинката, която ти "рисуваш" за Ерусалим. Щом като, според теб, Блудницата Вавилон от Откровение е Ерусалим, се получава следното:

16 И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън...
8 Затова в един ден ще дойдат язвите й, мор, печал и глад, и тя ще изгори на огън...
21 И един силен ангел взе един камък голям като воденичен, та го хвърли в морето и рече: Така стремително ще бъде тръшнат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери


Според теб, Ерусалим ще бъде изгорен с огън от звяра и десетте царе. И няма вече да се намери - както казва един силен ангел. Щом става така с Ерусалим, срещу кого ще събира войските звяра? Изобщо как ще се развият събитията, след унищожението на Ерусалим, според теб? И как ти тълкуваш Захария 14 гл. например?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 12, 2016, 21:04:18 PM
Напротив- аз ти давам ЯСНО написани цитати с дефиниция кой е Големият град. И понеже не можеш да кажеш , че не пише това което е написано, се опитваш да измислиш, че не означавало това, че това били два града и тн. Този подход не води до правилните изводи.

Безбожното, зло управление на Ерусалим, което е било такова от времето когато Господ говори за града като за Блудница, а сетне и в Откровението дава във видението на Йоан- да разбере, че Големият град Блудницата Вавилон, наречена духовно Содом и Египет е именно градът където Той бе разпнат.. Та това безбожно и зло управление ще бъде напълно затрито и няма да се намери. Сетне когато Господ дойде ще нанесе гняв над останалият безбожен свят, звяра и всички с него, и ще се възцари Милениума, където Исус ще е Цар и вярващите в нетленни тела ще са царски свещеници и ще управляват народите от стан на светиите намиращ се в Ерусалим (територията) Така разбирам събитията..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 13, 2016, 00:50:05 AM

Безбожното, зло управление на Ерусалим, което е било такова от времето когато Господ говори за града като за Блудница, а сетне и в Откровението дава във видението на Йоан- да разбере, че Големият град Блудницата Вавилон, наречена духовно Содом и Египет е именно градът където Той бе разпнат.. Та това безбожно и зло управление ще бъде напълно затрито и няма да се намери...

Но в Блудницата Вавилон освен управлението и друго няма да се намери:

22 Глас от ония, които свирят на арфи, и от певци, от свирачи и от тръбачи няма вече да се чува в тебе; и никакъв художник от каквото и да било художество няма вече да се намери в тебе; и шум от воденица няма вече да се чува в тебе;
23 светлина от светило няма вече да свети в тебе; и глас от младоженец и от невеста няма вече да се чува в тебе


В Ерусалим няма ли вече да има такива неща?!? Пророците казват обратното- ще има. И още:

И Господ ще избави първо Юдовите шатри,
За да не се възвеличи над Юда славата на Давидовия дом
И славата на ерусалимските жители.
8 В оня ден Господ ще защити ерусалимските жители;
Слабият между тях в оня ден ще бъде като Давида,
И Давидовият дом като Бога,
Като ангел Господен пред тях.
9 В оня ден
Ще потърся да изтребя всичките народи,
Които идат против Ерусалим;
10 А на Давидовия дом
И на ерусалимските жители
Ще излея дух на благодат и на моление;
И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха;
И ще плачат за Него
Както плаче някой за едничкия си син,
И ще скърбят горчиво за Него
Както скърби някой за първородния си.


Това е нещо различно от случващото се във Вавилон и няма как да ги натъкмиш като една съдба!

2 Ето, Аз правя Ерусалим омайна чаша
На всичките околни племена;
И това ще бъде и за Юда
В обсадата против Ерусалим.
3 В оня ден ще направя Ерусалим
Утегчителен камък на всичките племена;
Всички, които се натоварят с него, ще се смажат;
И против него ще се съберат всичките народи на света.


Това е решил Бог за Ерусалим, колкото и да е отстъпил той от Него!
Вавилон е съвсем друг филм Брадвичке. Той тотално ще бъде заличен, както го пише! Това е положението!
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 13, 2016, 16:11:31 PM
Валипети, теб явно конкретните стихове не те интересуват, а ти искаш да си градиш убежденията от фантазии.
Ясно е казано кой е Големият град.

А относно това, че няма да се намерят в Ерусалим ( тези и тези и тн) се визира Ерусалим, преди милениума. Такъв град, като него, с такива хора, наричащи се юдеи, но не такива( поради неверието им в Месията) *виж посл. към римляните* Та такъв Ерусалим с такива хора няма да се намери повече. Градът ще бъде населен с хора приели Месията, и това е съвсем различен град.. Ти изобщо не можеш да схванеш пророческата картина, че говори за нещо различно от града наречен от Бога - Блудница! Градът ще престане да съществува като- Блудница, когато злите хора които са в него и тези които го управляват престанат. И градът се насели с хора които не блудстват с чужди богове.. Не си мисли, че пророците които цитираш казват това което ти си си наумил, че казват!

Ерусалим ще бъде пуст( без Божията благодат), докато не рекат- Благословен Този който иде в Господното име. Това ще е милениума. Преди това ще бъде унищожена Блудницата Вавилон, която навремето беше и факторът който подбуди Пилат да разпне Месията, а сега язди звяра, световната 4та империя. След това Месията ще унищожи Звяра ( империята и нейният император, както и лъжепророка), змеят ще е хвърлен в плен и вързан за определено време и Господ и светиите ще царуват от Ерусалим.

Ако искаш разбирай, ако искаш недей разбира..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 14, 2016, 09:31:50 AM
Брадвичке, когато ангел ти каже нещо ясно, като например - няма да се намери вече- вярвяй му! Не си мисли, че ти казва нещо друго, за нещо дето ти си мислиш, че ти казва, ама не ти го казва, а ти казва само това, което ти казва! :-)
Да , разбрах вече, че  си много убеден и обиден на Ерусалим, та чак ти идва да изпълниш Божията заповед час по- скоро:  ..6 Отплатете й това, което и тя е отплатила; да, отплатете й двойно на делата й; почерпете й двойно с чашата, с която тя е черпила.
7 Толкова мъка и печал й дайте, колкото се е прославила и живяла разкошно...


Само не се пренапрягай много, да не объркаш някак си града, че става страшно после! :-)
Брадвичке, разбирам те донякъде, но бих искал да те разбера още по-добре. Затова ще те помоля да обясниш как разбираш цялата 17- та глава на Откровение!  Но детаелно - кои са главите на звяра, кои са хълмовете, кои са 7-те царе, че и осмия и т.н.- цялата глава. Много ще ми помогнеш да те разбера! Мерси предварително!
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 14, 2016, 10:46:54 AM
с такава нагласа каквато имаш, и да ти обясня, нищо няма да разбереш. Внимавай, ти да не си объркал града, че става страшно.
На теб ако ангел от небето ти каже- " И Големият град, Блудницата Вавилон е този град където нашият Господ бе разпнат"-вярвай му! Не си мисли, че ти казва нещо друго, за нещо дето ти си мислиш, че ти казва, ама не ти го казва, а ти казва само това, което ти казва! :-)
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 14, 2016, 13:04:59 PM
Брадвичке, оправих си нагласата. Обясни ми сега какво пише в Откровение 17. Нали искаш да бъдеш разбран от всички-обяснявай тогава!
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 14, 2016, 19:36:06 PM
И в какво се изразява оправянето? Да не си започнал да смяташ, че Големият град описан в Откровение е този където е разпнат Господ, и е само един, ако да, пиши..

Ако още смяташ, че са 2 града?! То каквото и да ти напиша по 17 та глава, ще е безсмислено..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 14, 2016, 20:36:38 PM
Обясни 17-та глава, за да стане ясно как на теб ти се изясняват нещата! Защото Библията е отделила тази глава за по-обстойно онагледяване на картинката със звяра и блудницата. За да си твърдо убеден, би трябвало тази глава да ти е лесна за разбиране!
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 14, 2016, 21:06:26 PM
Валипети, ти не ми отговори. А въпросът ми беше важен. Ако на този въпрос, имаш друг отговор, то каквото и да ти напиша, че е моето разбиране, ще е безсмислено.

Края на 17 глава е най- съществен за разбиране на главата. Там ясно е казано коя е тази Блудница Вавилон. -" ГОЛЕМИЯТ ГРАД който царува над земните царе" , от самата книга знаем, че този голям град е посочен и като мястото където Господ Исус бе разпнат.. Ако това нещо ти не го приемаш, то нищо друго впоследствие не ще приемеш, понеже ще си си наумил, че Блудницата е някакъв друг, различен град от мястото където разпънаха Господа.
 
Това е проста логика..

А в Откровение нищо не се разбира лесно, но има определени ключови места които помагат за изясняване на пророческите картини. И не забравяй, на челото на Блудницата пише - "Тайна.." Тя  е нещо потайно и скрито, затова и писах че мимикрира зад явни структури които са създадени от нея и са и дъщери, но тя не е на сцената открито и не владее открито..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 15, 2016, 21:22:17 PM
Брадвичке, нали искаш да убедиш някого в твоята теза-защото никой изглежда не ти вярва. Та имаш възможността да си по-убедителен като разясниш как разбираш 17 глава. Но цялата, не само 1-2 стиха от нея. Или ти е трудно това?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 16, 2016, 18:08:27 PM
В Писанието има буквално СТОТИЦИ пасажи, които говорят за славното бъдеще на Ерусалим и за това как Бог идентифицира и Името Си и Царството си с този ЗЕМЕН град. А брадвичката се е заклинил като брадва в чепат пън и не може да мръдне от там, вадейки един единствен пасаж като аргументация и презира стотици други пасажи които директно противоречат на неговото тълкувание.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 22, 2016, 14:07:42 PM
Славното бъдеще е след 2 то пришествие на Господа. Вече го написах два пъти, но както често става, се подминава. След време като се осмисли ще се приеме, но тихомълком.

Та преди 2то пришествие на Месията, Ерусалим е наричан духовно - Содом и Египет и Големият град, наречен Блудницата Вавилон. Tова е безспорно и е изумително упорството на много християни днес. Измамите наистина са доста омайни..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 22, 2016, 16:48:58 PM
Брадвичке, темата тук е ,,Блудницата от Откровение 17-19". Ако обичаш се съсредоточи сега на 17 гл. и обясни какво разбираш от написаното там! Ясно е какво пише в 11гл., но искам и 17 да ми разясниш. Но цялата-нали!
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 22, 2016, 16:55:02 PM
 Нали ти написах в предните три съобщения, кога бих се занимавал да ти пиша подробно за 17 глава.. ако ти не приемаш, че Големият град е Ерусалим и мислиш че са два града, то с теб няма никакъв смисъл да се говори по този въпрос.. Все едно да седнете да говорите с някои как се събират числа, а той да не вярва, че числа съществуват.

А аз, Валипети, съм напълно в темата.. Блудницата е именно града наречен духовно Содом и Египет. И колкото и да не им харесва това на вярващите е факт, който те не могат да приемат ни да разберат, докато не изоставят лъжите които са приели да вярват по този въпрос.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 22, 2016, 17:43:10 PM
И повече от 300 пророчески пасажа за славното бъдеще на ЗЕМНИЯ Ерусалим и царуването на Христос в него са лъжи така ли?

Или според тебе - Христос ще царува във Вавилон? Да не се окаже, че ти очакваш съвсем друг Христос накрая?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 27, 2016, 11:28:30 AM
Ох, Валипети.. защо не разбираш какво казвам досега?

Quote
И повече от 300 пророчески пасажа за славното бъдеще на ЗЕМНИЯ Ерусалим и царуването на Христос в него са лъжи така ли?

Това е след 2 то пришествие на Месията, не преди това.. Колко пъти трябва да ти го пиша това нещо?
Преди второто пришествие, тези които твърдят, че Ерусалим е славен град, те именно са в опасност да приемат лъжемесията който ще седне да управлява от там. Блудницата Вавилон е именно това което е написано, че е- Големият град в който Месията беше разпнат. И днес духовната същност на хората владеещи там и от там, както пише в Откр. е зла, Богоненавистна и дяволска. След 2то пришествие и съответно възкресението на вярващите, Господ сам ще управлява със своите от стан на светиите там и града ще се очисти и обнови и бъде за благословение..

Не е сложно, просто не го разбираш, защото не приемаш какво е написано за Големият град и си съчиняваш, или вярваш на съчинени неща от противника, който ги е инфилтрирал именно ако може да заблуди избраните..

Запомни- преди 2то пришествие и съответно възкересението на светиите, няма славен Ерусалим.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Valipeti on October 27, 2016, 14:38:12 PM
Аз разбирам какво казваш, ама ти си отговорил на Уочман, а не на мен. Аз си искам да ми обясниш цялата 17-та глава.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 27, 2016, 15:54:29 PM
О, извинявай, объркал съм, помислих, че ти си го написал..

Иначе ти казах защо не ти разправям, какво аз разбирам от 17 та глава..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 27, 2016, 17:06:36 PM
Quote
Запомни- преди 2то пришествие и съответно възкересението на светиите, няма славен Ерусалим.

Аз съм напълно съгласен с това. Покаянието на евреите като цялостен народ е непосредствено преди Пришествието. И след това Христос възстановява Израел и Ерусалим в славата им.  До тогава може да се каже, че Ерусалим е част от вавилонската система, но в никакъв случай не може да се каже, че той е блудницата Вавилон, която владее над народите и земните царе.

Да не забравяме, че Йоан не казва, че "големия град" ЩЕ владее, а казва КОЙТО ВЛАДЕЕ, сиреч този голям град владее над народите още тогава когато Йоан пише Откровението. А по него време е имало само един единствен град, който е владял над народите и това е Рим. А тогава Ерусалим е бил един нищожен град, който дори не е владял над себе си, а е бил под римско владичество. И до ден днешен Ерусалим няма никаква особена сила и власт. Докато Рим продължава да владее над народите чрез тайните общества и йезуитския орден.

Също така Ерусалим никога не е бил голям град, нито е имал световно влияние (освен може би по времето на Соломон). Неговото световно влияние ще дойде след Пришествието на Христос и тогава той ще владее над народите, но не като блудницата Вавилон, а като славния Божий град, от който ще излиза Божието Слово и народите ще се учат на правда от него.

Същевременно Рим ще бъде унищожен веднъж и завинаги, точно както е пророкувано за Вавилонската блудница.

Quote
Преди второто пришествие, тези които твърдят, че Ерусалим е славен град, те именно са в опасност да приемат лъжемесията който ще седне да управлява от там. Блудницата Вавилон е именно това което е написано, че е- Големият град в който Месията беше разпнат. И днес духовната същност на хората владеещи там и от там, както пише в Откр. е зла, Богоненавистна и дяволска.

Аз съм съгласен с тази опасност за която говориш. Има хора които величаят днешния Израел, който е дело на политически машинации и установяването му и поддържането му е с цената на огромни злини и нечестия. Това НЕ Е обещаното възстановяване на Божия народ в Израел, това е сатанинска фалшификация извършена напълно в духа на Антихриста. В момента Израел е владян не от евреите, а от едомците, които се преправят на евреи, но не са, а са сатанинска синагога.

Аз много пъти съм казвал, че който приема фалшивия Израел, ще приеме и фалшивия Христос. Но въпреки падналото състояние на Ерусалим сега, него го очаква изкупление и славно бъдеще, каквото не е обещано за Вавилонската блудница. За нея е обещано тотално и окончателно погубление. Писанието е пределно ясно по този въпрос.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 27, 2016, 19:12:08 PM
Quote
Аз съм напълно съгласен с това. Покаянието на евреите като цялостен народ е непосредствено преди Пришествието. И след това Христос възстановява Израел и Ерусалим в славата им.  До тогава може да се каже, че Ерусалим е част от вавилонската система, но в никакъв случай не може да се каже, че той е блудницата Вавилон, която владее над народите и земните царе.

За сериозната опасност от приемането на фалшив Месия от тези дето си мислят, че днешният Израел е изпълнение на пророчество е добре, че мислиш както аз. То това е баш голямото страшно..

Иначе относно другите неща не съм на твоето мнение. Първо, знаеш от предните ми участя в темата за римляни и онази заключената за израел, че аз не приемам, че Израил ще се възстанови като "цялостен, отделен народ" Моето мнение е и си остава, че народът наречен - Божият Израил е съставен от всички вярващи в Месията, независимо от етноса, а от плътските потомци на Авраам, към този народ ще се присъединят тези които не останат в неверие относно Исус. Тоест това е то остатъкът за който ни говори Павел в Римляни и заключава, че по този начин ще се спаси ЦЕЛИЯТ Израил! Няма как хем да е целият, хем да е само остатък, тоест , Павел визира именно това което казва и в по предните глави на римляни, че не всеки който е от Израил е от Израиля, а само тези с обрязани сърца. Това е то целият Израил.. Но така или иначе, знам, че по това няма да имаме никакво съгласие..

 После -Владеенето на Блудницата е още от времето когато е нямало никакъв Рим дори. Нещата тръгват от вавилонските магии и демонични измами. Владеенето на Блудницата е тайно и скрито, като тя мами земните царе, така е измамила и Рим, така и днес е измамила и сащ и европа и ги е направила нейни щерки тн.. Но и с това няма да се съгласиш, но по важното е, че поне не приемаш днешната държавичка Израел за нещо истинско, това е добре.

Големият град е дефиниран, и от този стих няма никакво мърдане. Там където разпънаха Господа, това е Блудницата. Този Ерусалим, преди 2 то пришествие е НЕДВУСМИСЛЕНО Блудница и не е Ерусалим, дори не е наричан Ерусалим в небесните места, а Духовен Содом, Египет и Вавилон, но след идването на Исус Христос за втори път, ще стане отново Ерусалим и в духовните места няма да е Содом и Египет вече.. Старото ще се унищожи, а узурпаторите премахнати.. Господ не ни говори празни приказки и лъжи, друг е въпроса, че хората често четат нещо, но си казват, че пише това, ама не значи това..
 Но всяко нещо с времето си..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on October 28, 2016, 00:08:29 AM
Quote
Иначе относно другите неща не съм на твоето мнение. Първо, знаеш от предните ми участя в темата за римляни и онази заключената за израел, че аз не приемам, че Израил ще се възстанови като "цялостен, отделен народ" Моето мнение е и си остава, че народът наречен - Божият Израил е съставен от всички вярващи в Месията, независимо от етноса, а от плътските потомци на Авраам, към този народ ще се присъединят тези които не останат в неверие относно Исус. Тоест това е то остатъкът за който ни говори Павел в Римляни и заключава, че по този начин ще се спаси ЦЕЛИЯТ Израил! Няма как хем да е целият, хем да е само остатък, тоест , Павел визира именно това което казва и в по предните глави на римляни, че не всеки който е от Израил е от Израиля, а само тези с обрязани сърца. Това е то целият Израил.. Но така или иначе, знам, че по това няма да имаме никакво съгласие..

Пророчествата за изчистването и покаянието на целия Израел са пределно ясни и недвусмислени. Ще започна от тук:

Откр. 1:7  Ето, иде с облаците; и ще Го види всяко око, и ония, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за Него. Така е. Амин.

Точно при идването на Христос евреите се покайват като народ, не като идивиди. Изрично е казано "ония които го прободоха", което не говори за християните, а именно за евреите, които вкупом като народ Го отхвърлиха и предадоха. Ето същото пророчество в по-големи детайли:

Зах. 12:10  А на Давидовия дом И на ерусалимските жители Ще излея дух на благодат и на моление; И те ще погледнат на Мене, Когото прободоха; И ще плачат за Него Както плаче някой за едничкия си син, И ще скърбят горчиво за Него Както скърби някой за първородния си.
Зах. 12:11  В оня ден ще има голямо жалеене в Ерусалим, Като жалеенето при Ададримон в полето Магедон.
Зах. 12:12  Земята ще жалее, Всяко домочадие насаме: Домочадието на Давидовия дом насаме, И жените им насаме; Домочадието на Натановия дом насаме, И жените им насаме;
Зах. 12:13  Домочадието на Левиевия дом насаме, И жените им насаме; Домочадието на Семея насаме, И жените им насаме;
Зах. 12:14  Всичките останали домочадия, Всяко домочадие насаме, И жените им насаме.


Тук изрично се вижда, които са тия "земни племена" които ще заридаят, осъзнавайки, че техния народ е отхвърлил собствения си Месия. Също така се вижда, че при пришествието на Христос, Ерусалим е в жалеене и покаяние, а не е унищожен вовеки, както е Вавилон. Термина "ha aretz" който се използва в Библията и се превежда като "на земята" специфично в Писанията означава обещаната земя, израилевата земя, а не цялата земя.

Също така библейските пророчества дават прекрасна яснота какво означава, че "целия Израел" ще се спаси. И това се вижда от следия пасаж:

Зах. 13:8  И в цялата земя, казва Господ, Две части от жителите и ще се изтребят и изчезнат, А третата ще се остави в нея.
Зах. 13:9  И тая трета част Аз ще прекарам през огън, Пречиствайки ги както се чисти среброто, И изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват Моето име, И Аз ще ги послушам; Ще река: Тия са Мои люде; А те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.


Тук много ясно се вижда защо няма противоречие между това, че "остатък" се спасява, и същевременно "целия" Израел се спасява. Причината е че всички, които не са от остатъка ще бъдат изтребени преди това, и тогава остатъка ще бъде целия Израел. И както е записано по-горе ВСЕКИ ЕДИН ще бъде спасен и обърнат към Бога. Така целия Израел ще се спаси.

Quote
После -Владеенето на Блудницата е още от времето когато е нямало никакъв Рим дори. Нещата тръгват от вавилонските магии и демонични измами. Владеенето на Блудницата е тайно и скрито, като тя мами земните царе, така е измамила и Рим, така и днес е измамила и сащ и европа и ги е направила нейни щерки тн.. Но и с това няма да се съгласиш, но по важното е, че поне не приемаш днешната държавичка Израел за нещо истинско, това е добре.

Не виждам защо да не се съглася с това. Аз самия написах по-напред в темата, че Вавилон води началото си от Нимрод, и как после линията продължава през Тиатир и сле това в Рим. Днешна Западна Европа е наследник именно на Римската империя и е продължител на нейните мерзости. Не веднъж съм писал във форума за Британската Империя, която е единствената историческа империя, имаща историческия шанс да отговоря на условията за приемник на древната Римска империя и да бъде изпълнител на пророчествата за Петия Звяр, описан в Откровение 13-а глава. САЩ са само една от главите на този последен Звяр. И аз лично мисля, че именно това е главата, която ще бъде смъртоносно ранена и след това за голямо удивление на целия свят възстановена.

Държавата Израел бива създадена именно от Великобритания в чиито територии са попадали земите на Палестина и с чието сгласие и воля тази държавата се създава. Без Великобритания никога нямаше да го има този фалшификат наречен "Израел". Въпреки това Бог е допуснал това да се случи за да се съберат евреите в тази земя и там Той да ги съди и пречисти, според цитираните по-горе пророчества от Захария.

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on October 28, 2016, 03:24:06 AM
 
Quote
Причината е че всички, които не са от остатъка ще бъдат изтребени преди това, и тогава остатъка ще бъде целия Израел. И както е записано по-горе ВСЕКИ ЕДИН ще бъде спасен и обърнат към Бога. Така целия Израел ще се спаси

Винаги и навсякъде съм твърдял, че когато се говори за спасените накрая на хора от плътското потомство на Авраам, се визира именно и единствено този тн. остатък, който е бил закоравен, а не всички.. Навсякъде това пиша.. (Под "онези които го прободоха, се визират, онези от потомството им, които не останат в неверие накрая и се присадят на Маслината Христос, а не се визират починали евреи от народа тогава, участвали в пробождането, надявам се не мислиш нищо подобно)
 Но аз, за разлика от теб, не приемам, че Църквата и специално вярващите които са в нея от езичниците, е нещо отделно като народ от този остатък, а казвам, че ВСИЧКИ повярвали в Месията са един народ и са наречени от Павел във Филипяни- "Истински обрязаните", а в Галатяни под Божия Израил се визира именно Църквата Христова.

Доката твоето разбиране, доколкото съм те разбрал, е че Божият Израил, не е Църквата Христова, това е и разбирането на диспенсионалистите, които са в страшно сериозна грешка по- този въпрос, но те са и в опасност, тъй като приемат и че днешният израел е изпълнение на прпрочеството... това за което говорихме одеве.. Именно за това няма да имаме едно мнение, колкото и да си прецитираме тук стари мнения от онази заключената тема за Израел.. Израел като народ, няма отделно битие извън Църквата Христова. Това за мен е несъмнено..
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Emma on November 20, 2016, 10:58:07 AM
На интересно видео се натъкнах тези дни, и искам да го споделя с вас.

Човекът го е казал в далечната 1982 година...а е толкова актуално и днес, според мен!

https://www.youtube.com/watch?v=5_g9Iig7Uyg&app=desktopTitle: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: small axe on November 20, 2016, 13:42:58 PM
За някои неща може да е прав човекът, но за други не е.

Относно Вавилонската Блудница разсъждава от себе си, но не и от конкретните текстове, които тук разглеждаме. Извън текстовете трудно можем да имаме ясна идея коя е Вавилонската блудница. Те затова и са написани тези неща в Писанието относно нея..

Вавилонската Блудница в никой случай не са  псевдо- християните по църквите. В текстовете не се говори за нищо такова, но става дума за система, която се е опила от кръвта на светиите и с нейните чародейства са заквасени всичките народи.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on November 20, 2016, 18:39:28 PM
Дейвид Уилкерсън правилно отбелязва, че отстъпилите християни без значение от коя деноминация или църковна група са, са част от вавилонската система, но не е вярно, че те са самата вавилонска блудница. Тук той напълно греши.

Причината за това е че обикновените плътски християни, които смесват Божието в светското, ако и да носят вавилонския дух, те няма как да са обяздили звяра, както е записано, че го прави вавилонската Блудница. Тя се намира в позиция на власт, а плътските християни не се намират в такава позиция на власт над звяра, който е последната империя на сатана, която ще излъчи Антихриста.

От друга страна всички факти сочат, че римокатолическата църква чрез множеството си могъщи ордени действително контролира народите и империите през вековете. Два от най-мощните католически ордени - йезуитския и суверенния орден на рицарите на малта, са проникнали в абсолютно всяка брънка на политическата система и заемат ключови позиция на всички нива.

Втория проблем е недоглеждането, че освен за вавилонската Блудница, Писанието говори и за нейните дъщери. Ако всички отстъпили християни са вавилонската блудница, то тогава кои са дъщерите? Очевидно има майка на блудниците, има и блудници и двете не са едно и също. А майка означава първоизточник, първообраз. А от историята знаем пределно ясно, че католическата църква е плод на първичното отстъпление на християнството, за което пророкува апостол Павел (Деян. 20 гл).

Тук е по-интересно да се обърне внимание на това какво е общото между остръпилия юдаизъм и отстъпилото християнство. Те двете имат един и същ фундаментален принцип, а именно - претендират за Божиите обещания и реализацията на Неговите цели на Земята, но не по Божия начин, а по-свой собствен.

Ето защо имаме еврейски тайни общества опитващи се да контролират света имаме и католически ордени опитващи се да контролират света. Първите се надяват да доведат Месията на земята, сиреч Божието царство и вторите претендират да са намесник на Месията на земята и искат да доведат Божието царство на земята. С други думи и двете са реализация на един и същ дух, съпвайки на един и същ фундамент, а именно - духа на Антихриста. Едните искат да поставят ДРУГ Христос, противейки се на този когото Бог вече изпратил, а другите поставят себе си на мястото на Христос. Така заедно те напълно реализират дуалното значение на гръцката дума АНТИ, която означава едновременно и ПРОТИВ И ВМЕСТО, като по този начин въплъщават в себе си пълнотата на духа на Антихриста.
А фактите сочат че двете духовни формации работят заедно в световното задкулисие.

Ето защо аз виждам Вавилонската блудница като симбиоза между отстъпилия юдаизъм и отстъпилото християнство. За момента те удържат властта над масонско розенкройцерския клан, който се опитва от векове да се изтръгне от техния контрол. И според Писанието ще успее в края на дните да си върне независимостта и да унищожи Блудницата, след което сам звяра ще бъде унищожен от Христос.

Що се отнася до Уилкерсън, малцина в България може би знаят, че той активно подкрепяше американските войски, които де факто са от армиите на Звяра, вършещи зло и нечестие по цялата земя извършвайки насилие и грабеж и потапяйки света в кръв. А той им организираше посрещания да ги окуражава в тяхната "служба". Предполагам е бил воден от някакъв сляп патриотизъм и чуство за национална отговорност, без да се задълбочи в това чия работа тези войски вършат и злото което творят по цялата земя. Но няма как да изобличиш блудницата яздеща звяра, докато подкрепяш войските му в техните беззаконни дела.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: essop on January 23, 2017, 00:48:54 AM
Къде ли се пъхам и аз между шамарите, но възможно ли е в онази част от човешката история в която е разпънат Христос, Ерусалим да е онова, което Смол Аксе казва- тоест линията на блудницата-Вавилон-Рим да преминава през Йерусалим в момента на Исус Христовия живот и смърт на Земята, а после да върви през Пергам и Рим? Защото самият факт на разпъване на Исус е нещо като начало на по- голяма мерзост от досега познатите- едно е да убиваш пророци, друго е да убиеш самия Бог, нали?
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on January 23, 2017, 03:03:04 AM
Разпъването на Христос е замислено от Бога още преди сътворението на света. А евреите дори в своя бунт и непокорство пак извършват Божията воля, защото чрез изкупителната смърт на Христос дойде спасението на света от греховете му.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: essop on January 24, 2017, 01:15:00 AM
Така е, но пророк Езекийл(ако не се лъжа) е доста обстоятелствен в описанието си на Израел като блудница! Вярно е, че Израел е държава, а не град, но някак добре ляга на теорията на Смол Ексе.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Watchman on January 24, 2017, 03:38:36 AM
Израел е народ, не е нито държава, нито град. Малката брадва говори за Йерусалим а не за народа на Израел. А по отношение на града ние показахме много обстойно че този град има съвсем друга съдба от тази на града Вавилон, следователно е невъзможно да са едно и също нещо.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: essop on January 24, 2017, 14:43:10 PM
Аз и друг път съм разсъждавал върху "откровението" и ми се струва, че човек ако се вглежда в детайлите, му се привиждат много неща, вероятно много от тях верни, но погледнато с малко по общ поглед, там има описани три жени, които отразяват един вид крайности- тоест те са антиподи едни на други. Имаме една бременна раждаща жена, една блудница и една годеница. Раждащата е ясна, но блудницата и годеницата са жени, включващи всички хора на земята- едните са блудницата, които ще идат в ада, а другите са невястата, които ще идат на сватбата на Агнето. Наречени са град, защото и Каин съгради град още в началото на живота, когато е бил единствения човек след Адам и Ева. Строи го за рода и потомците си. После Вавилон пак е град и вместо хората да се размножават и да пълнят земята и да я обладават, те строят Вавилон- мегаполис- мегаполиси като всичките сегашни мегаполиси.
  Според мен блудницата символизира не град а духът царящ във всички големи градове- мегаполиси. Невястата е чист образ. Тя не язди животни, няма рога, облечена е по определен начин и е лесна за тълкуване именно за това. Блудницата, от друга страна, води към объркване- Вавилон. Според мен вавилонците в древността са избързали със строежа на един град и без това предопределен да бъде построен, но само след като хората населят и обладаят земята и този мегаполис е Йерусалим. За мен логиката на откровението върви натам. Започнат ли природни бедствия първите дето ще го отнесат са мегаполисите, а библията говори за едно свръх земетресение, което ще обхване цялата земя, която ще залитне като пияна (Мисля, че ап. Петър го казва някъде).
  От друга страна, за мен апокалипсиса е нещо случващо се първо на Небето, а чак след това на Земята и за това всичките тези картини могат да ги разберат само хора ходили там горе, но за момента относно такива хора вървят само слухове.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on January 24, 2017, 16:31:57 PM
Когато се говори за блудницата и невястата, се споменават и "народите". Народите, пише, са били опити от виното на блудницата. Значи става въпрос за група от хора, които са наречени "блудница", които са в основата на изпълнителите на заблудата. Те заблуждават народите. Отделно се описва и невястата.

А относно хората, за които говориш, в Библията няма свидетелства хора да отиват "горе". Всички хора отиват долу, защото и раят и адът са под земята и са разделени от пропаст, която Писанието нарича бездна. До рая може да се стигне от човек, но там има меч, който се върти на всички страни и не може да се влезе, но може да се стигне физически. Адам и Ева са излезли от рая и са вървели, докато стигнат до повърхността на земята. Раят е мястото, където извират 4 реки, като 2 от тях са Тигър и Ефрат. И двете места в Библията са наречени сборно "шеол" или "мястото на починалите (сенките)". Повече за това можеш да прочетеш тук (http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,662.0.html).

Има достатъчно информация за това какво ще стане в последните дни, информация, която е необходима на праведните, за да реагират адекватно. Обикновено нещата се случват и в невидимия за хората свят и във видимия, като тук също си уцелил приницпа. Виждаме го на не малко места, като Откровение, Езекиил, Исая и други.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Nikolay on January 26, 2017, 10:59:17 AM
Блудницата спокойно може да е цяла Европа:

Откровение 17:15
Каза ми още: Водите, които си видял, гдето седи блудницата, са люде и множества, народи и езици.
Откровение 17:16
И десетте рога, които си видял, те и звяра ще намразят блудницата, и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят в огън.
Откровение 19:2
защото са истинни и праведни Неговите съдби; понеже Той осъди великата блудница, която е разтляла земята с блудството си, и даде върху нея възмездие за кръвта на Своите слуги.

Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on January 26, 2017, 11:46:24 AM
Демек, като е цяла Европа пророчеството за намразването на блудницата и изгарянето с огън означава, че народите навсякъде по Европа ще бъдат изгорени с огън, ще бъдат направени пусти и голи и димът от мъчението им ще се издига до вечни векове...

Малко по-внимателно с генерализациите. Не само не е "спокойно", но и противоречи на Писанието.

Когато ти кажат, че мястото, където живееш е пълно с прелюбодейци, ти много ли хора си или 1 човек, който живее в дадена среда и има влияние  върху нея или тя върху теб? Ето това е контекстът.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: essop on January 26, 2017, 21:56:57 PM
Блудницата е обобщен образ обратно на невястата- църквата. Тоест всички непокаяни. Същия прийом на тълкуване се използва в Христовите притчи- ние сме хем гостите на сватбата, хем девици(разумни и неразумни) хем самата невяста. Така е и с търговците дето гледат блудницата. Взирайки се в детайлите човек се обърква.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: Tihomir on January 26, 2017, 22:45:24 PM
@essop,

Това не е вярно. Точно детайлите изясняват нещата.

Блудницата представлява религиозна общност, която има определени характеристики, облекло, местоположение, която блудница има много дъщери, които са отново религиозни общности с подобни характеристики. Тази религиозна общност е измамила много народи, както и се занимава с търговия, т.е. е изключително богата.

Всеки, който е под шапката на блудницата, ще участва в наказанието й, т.е. всички в тези религиозни общности ще бъдат наказани ако не излязат от там.

Тази религиозна общност е противна на Божията правда, но се води за много набожна. Хората, които са под шапката на блудницата са също религиозни хора, които са противни на Божията правда. Бог призовава тези, които са под шапката на блудницата, но търсят правдата, да излязат незабавно от нея, иначе ще бъдат наказани и погубени. Това означава, че блудницата има вид на "праведна религия" (ако изобщо мога да използвам такъв термин).

Има 3 страни, които трябва да видите: праведните, блудницата (тези, които се имат за праведни, но стоят в ученията на блудницата) и такива, които са извън блудницата и извън общността на праведните. Може да ги наречем "невярващи", ако и тези, формиращи блудницата, да не са всички вярващи, но ако и да вярват, те не живеят праведно (както бесовете вярват и треперят дори, но това не ги оправдава).

Блудницата ще бъде изгорена с огън, наказана преждевременно, преди времето, когато ще бъдат изложени всички, които отхвърлят Бога, на Божия гняв. Блудницата има твърде много кръв на светии по ръцете си и ще бъде съдена преди неправедните. Заедно с нея (каймакът, така да кажем), ще погинат и всички, които са под шапката й. Това ще стане преди идването на Христос втори път.

Затова блудницата не са непокаяните (защото този термин включва и езичниците), нито е Европа.

Всичко това го пише в текста на Библията и то в прав текст.
Title: Re: Блудницата от Откровение 17-19
Post by: essop on January 26, 2017, 22:56:03 PM
Ок.