Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Основни духовни въпроси => Topic started by: biblical on May 18, 2009, 12:34:13 PM

Title: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: biblical on May 18, 2009, 12:34:13 PM
Редакция Watchman: Тъй като темата (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=422) се разклони от оригиналната посока, я отделих в самостоятелна тема.

Тъй като Уочмън не уточни какво има предвид под живот заедно, ще отговоря на някои от засегнатите въпроси.
Проверих думата за чин в Деяния1 и тя е епископство, а не бизнес.
Относно думата бизнес наистина на български тя е по-близко до предприемачество, отколкото до занаят. Колкото християни-бизнесмени познавам, толкова от тях са предадени на правенето на пари и очите им светят при думата печалба. Никога не бих се доверил на такъв човек за епископство.
А пък за имотите съм напълно прав. Ето го текста:
22. Рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете.
23. Защото животът е повече от храната, и тялото от облеклото.
24. Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито скривалище, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците!
25. И кой от вас може с грижене да прибави един лакът на ръста си?
26. И тъй, ако и най-малкото нещо не можете стори, защо се безпокоите за друго?
27. Разгледайте кремовете как растат; не се трудят нито предат; но казвам ви, нито Соломон във всичката си слава не се е обличал както един от тях.
28. И ако Бог така облича полската трева, която днес я има, а утре я хвърлят в пещ, колко повече ще облича вас, маловери!
29. И тъй, не търсете какво да ядете и какво да пиете, и не се съмнявайте;
30. защото всичко това търсят народите на света; а Отец ви знае, че се нуждаете от това.
31. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави.
32. Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.
33. Продайте имота си и давайте милостиня; направете си кесии, които не овехтяват, неизчерпаемо съкровище на небесата, гдето крадец не се приближава, нито молец изяжда.
34. Защото гдето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.

Много е просто. Исус го казва на учениците си, а не само на 12-те. Причината не е че на Исус му трябват имоти и съкровища, а че на човека му пречат. Точно за това е и неговото твърдение, че богат не може да влезе в царството - по-лесно е камила да мине пред иглени уши. Не можем да твърдим, че само дванадесетте са били предупредени за съкровищата и сърцата - това е предупреждение за всички нас, следователно и заповед за всички нас. Иначе си берем последствията/плодовете.

Title: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Tihomir on May 18, 2009, 12:44:21 PM
Коментирай заедно с това, което каза и този стих:
Марк 10:30. и да не получи стократно сега, в настоящето време, къщи и братя, и сестри, и майки, и чада, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят {Или: Век.} вечен живот.

Иначе думата "епископство" си е точно "офис" на английски или "служба" на български и няма изобщо религиозно значение.

Аз не съм казал, че думата "чин" е бизнес. Прочети внимателно това, което съм писал. Виж, че съм го вметнал с "тук искам да спомена".
Title: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: johnny on May 18, 2009, 13:12:26 PM
Точно за това е и неговото твърдение, че богат не може да влезе в царството - по-лесно е камила да мине пред иглени уши.

Исус не каза, че е невъзможно за богат да влезе в небесното царство, а мъчно.

Mat 19:23  А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство.
Mat 19:24  При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.


Камила може да мине през иглени уши /забравих какво точно се наричаше иглени уши, дупка в градската порта ли беше, нека някой ме поправи/, когато се наведе и едва ли не пълзейки без товар на гърба. И точно в това е смисълът на примера.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Watchman on May 18, 2009, 16:54:33 PM
johnny_fx  е прав, като напомня, че Исус не е казал, че богат е невъзможно да влезе в Божието царство, но казва, че ще бъде трудно. В другото евангелие се пояснява какво се има предвид:

Марк 10:23  А Исус се озърна и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство ония, които имат богатство!
Марк 10:24  А учениците се смайваха за Неговите думи. Но в отговор Исус пак им каза: Чада, колко е мъчно да влязат в Божието царство ония, които уповават на богатството.
Марк 10:25  По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
Марк 10:26  А те се чрезмерно зачудиха и Му казаха: Тогава кой може да се спаси?
Марк 10:27  Исус ги погледна и рече: 3а човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.


Значи по въпроса за думите на Исус, относно минаването през "иглени уши" има няколко пояснения:

1. Първото пояснение е историческо и не може да се приеме като напълно надежно, но дава някаква яснота по въпроса. А именно - древния Ерусалим е имал 12 врати, като всяка е имала собствено име. Една от вратите е била изключително тясна и ниска, поради което е носела името "Иглени уши". Това пояснява какво се има предвид за камилата, да мине през тази тясна врата е било изключително мъчно, но не е същото като да се вземе размера на ухото на обикновена игла.

2. Второто пояснение е от думите в Евангелието на Марк, където се пояснява, че проблема не е в наличието на богатството, а в упованието в него. Това е ключов момент в разбирането на тези думи.

Бих искал да обърна внимание и на следния пасаж по отношение на богатите и на Божието царство:

Мат. 8:11  Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство;

Тук Исус казва, че патриарсите Авраам, Исаак и Яков са в Божието царство, а всички знаем, че и тримата са били доста богати. Това явно по никой начин не ги е спънало да влязат в царството. Давид и Даниил също не са били сред бедните.

3. Третото пояснение, е на база стих 27 от Марк. 10 гл. Дори да е нещо невъзможно за човека, за Бога всичко е възможно. Следователно в ръцете на Бога е и богатия и бедния да влязат в Божието царство.

С оглед на разклонението на темата и на обособяването на собствена тема е добре да разискваме целенасочено новата тема. Очевидно biblical смята, че учението на Библията е всеки християнин да си продаде всички имоти и да остане на улицата.

Quote from: biblical
Причината не е че на Исус му трябват имоти и съкровища, а че на човека му пречат.

Всъщност, това, което аз виждам в Писанието е че на естествения човек му пречат както богатството, така и бедността:

Пр. 30:8  Отдалечи от мене измамата и лъжата: Не ми давай ни сиромашия, ни богатство; Храни ме с хляба, който ми се пада;
Пр. 30:9  Да не би да се преситя и се отрека от Тебе и да кажа: Кой е Господ? Или да не би да осиромашея та да открадна, И да употребя скверно името на моя Бог.


Докато на духовния човек, нито едното нито другото му пречат:

Фил. 4:12  Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.
Фил. 4:13  За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.


Що се отнася до наличието на имот, това, което аз чета е следното:

ДА. 4:34  Па и никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или, на къщи, продаваха ги, и донасяха цената на продаденото,

Тук не се казва, който е имал къща или нива, ги е продавал, а ниви или къщи, т.е повече от една. В този смисъл се изпълняват думите от евангелието:

Лука 3:11  А той в отговор им рече: Който има две ризи, нека даде на този, който няма; и който има храна, нека прави същото.

Извън тази практика няма свидетелство християните да са си разпродавали имотите и да са излизали масово на квартири. А според закона на Моисей, всички израилтяни са имали собствена земя, а къща в онова време не е било никак скъпо да се построи, особено като има верни братя, да се съберат 30 човека за две седмици къщата е готова.

Но по отношение както на имота, така и на богатството, това, което се вижда в Писанието е че Бог дава на човека според неговото трудолюбие и призвание. Ако един човек е призован от Бога да върши неща, които изискват пари, той ще има пари. Ако изискват да има имот, той ще има имот. А ако не изискват - не е нужно да има нито пари, нито имот. Важното е всеки да е верен в онова на което е призован.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: biblical on May 21, 2009, 08:48:33 AM
Хора, тази тема не съм я писал аз, така че не  я слагайте в моята уста, моля!
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Watchman on May 21, 2009, 09:24:26 AM
А според теб, кой е писал първото съобщение? Когато някой почне да пише офтопик и офтопика се раздели в самостоятелна тема, тя излиза от името на човека пуснал съобщението, което отклонява темата в нова. Администратора който разделя темите дава заглавие на новата тема и това си е написано ясно по-горе. Така, че никой не ти е сложил нищо в устата ти. По-добре е да осмислиш ситуацията вместо да реагираш прибързано, което не подобава на християнин.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: DiskMan on May 21, 2009, 15:59:01 PM
Един материал на руски, засягащ темата:

администратор: премахнати са адресите, тъй като водят до сайтове, които имат учения, които са различни от Библейските и ние не можем да имаме отговорност да държим референции към тях
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Tihomir on May 21, 2009, 19:41:18 PM
DiskMan,

Тези гръцки учения, които цитираш, са нещо различно от това, на което се облягаме в този форум.

В този форум се облягаме на ученията на Библията. Гръцките учения са за друг форум. Те не са по Библията. Нека ти дам само един пример от техния текст:
Quote
Да не мразиш никого

Нека ти дам сега пример от Библията (Псалм 139):
Защото говорят против Тебе нечестиво, И враговете Ти се подигат против Тебе заради суета. Не мразя ли, Господи, ония, които мразят Тебе? И не гнуся ли се от ония, които се подигат против Тебе? Със съвършена омраза ги мразя, За неприятели ги имам.

Това го казва Давид, който явно престъпва тази заповед, която гръцките учения дават.

Затова ще изтрия линковете, които си дал, тъй като това е противно на правилата в този форум.

Още повече дават информация, която е далеч от конкретната тема, т.е. малкото информация, която има по темата е сред един огромен океан от друга информация, за която ние не искаме да поемаме отговорност да бъде реферирана от този форум.

Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: DiskMan on May 21, 2009, 20:49:31 PM
Видно е от контекста, че се има предвид да не презираш никого, да не се отвръщаш от никого - но да изобличаваш смело едни, за други да се молиш на Господ да ги вразуми, а трети да обичаш дори повече от живота си. Тия неща не могат да станат с омраза в сърцето, но с любов.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Tihomir on May 21, 2009, 21:44:50 PM
Тук вече започва тълкувания на някакви неща, писани от човеци. Това е едно изречение, където пише да не мразиш никого. Аз ти дадох пример за Давид, който е твърде ясен.

Целта на този форум е да се отдели от тълкуванията на човеци и да се прилепя към твърдите думи на Божието Слово.

Темата е относно "Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?", докато ти пускаш учения на гръцка религия + адрес към статия, която е за това какво правили незнам си кои хора и какви изопачения е имало. Това може би е по-добре да се пусне във форум, който се базира на тези литератури или да се отвори специална тема, която е за това, което те интересува.

В текущата тема говорим за християните от Библията. Това кой какво правил в наши времена не е важно, тъй като не е базирано на Словото. Тук не говорим за подражание на исторически факти взети оттук-оттам, а ясно разбиране за същината на Божието Царство и Божието учение.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Joyssie on May 22, 2009, 08:35:54 AM
Само като offtopic да попитам набързо (ако искате после го изтрийте):
Quote from: Tihomir
Това е едно изречение, където пише да не мразиш никого. Аз ти дадох пример за Давид, който е твърде ясен.

Не каза ли същия наш Господ, чрез същия Дух, следните думи:
 
 Матей 5:43. Чули сте, че е било казано: "Обичай ближния си, а мрази неприятеля си."
 Матей 5:44. Но Аз ви казвам: Обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят,
 Матей 5:45. за да бъдете синове на вашия Отец, Който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите и дава дъжд на праведните и на неправедните.

Тогава - вие мразите ли непокаялите се все още грешници? Ако ги мразите със съвършена омраза, как се молите за тяхното обръщане?
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Tihomir on May 22, 2009, 09:38:51 AM
Как тогава ще коментираш, че "Бог мрази нечестивия" (Псалм 11:5) и "Бог толкова възлюби света" (Йоан 3:16)?

Нека отговорът на този въпрос да е в друга тема, все пак, тъй като тази не е за този въпрос.


Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: biblical on May 22, 2009, 09:54:53 AM
Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.
Мамона е богатството. Всички знаем за цената на богатството. Да се стреми някой към богатство е антибиблейско. Исус винаги казвал на учениците си да търсят царството, а не да се грижат за каквото и да било. Да продадеш всичко и да излезеш на улицата звучи като да станеш беден, много беден. Повечето хора биха избягали с ужас от тази мисъл. Но всеки от нас знае колко много пасажи говорят за условията за библейско ученичество и често Исус изисква оставяне на всичко. Нали не предлагате да ги изрежем от Библията?
А за иглените ущши, че уж била някаква си порта в Ерусалим, това са бабини басни. Когато Исус казва че по-лесно камила да мине през иглени уши има предвид човек, който току-що си тръгнал от него завинаги. Причината била, че при въпроса какво не ми достига, Исус му казъл да продаде всичко и да го последва. Човекът бил богат и му се сторило прекалено скъпо. Затова често бедните хора по-лесно се покоряват на Исус, понеже нямат богатство, което да ги връзва. Всички знаем, че на богатството се слугува и робува.
Ето какво казва Яков по въпроса:
"Слушайте любезни ми братя: Не избра ли Бог ония, които са сиромаси в светски неща, богати с вяра и наследници на царството, което е обещал на тия, които Го любят?6 А вие опозорихте сиромаха. Нали богатите ви угнетяват и сами ви влачат по съдилища?"
Досега през живота си не съм видял истински ученик на Исус, който да тича след богатството, пък било то и с "много духовни причини" - да помага на бедните. Обикновено отзад се крие обикновено сребролюбие.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Tihomir on May 22, 2009, 10:09:14 AM
Явно не си чел по-нагоре темата, но ти говориш за 2 съвсем различни неща и ти слагаш знак за равенство между тях:

1. Стремеж към богатство

2. Наличност на имот или богатство.

Ето какво пише за богатия Давид: Намерих Давида, Иесеевия син, човек според сърцето Ми, който ще изпълни всичката Ми воля.

Ето какво казва богатия Давид:
Псалми 70:5. А аз съм сиромах и немотен; Боже, побързай да дойдеш при мене; Помощ моя и избавител мой си Ти; Господи, да се не забавиш.

На друго място виждаме хора с малко имот пак да са угодни на Бога.

Тези заключения, които ги правиш са базирани на 3 пасажа, а не на цялото Божие Слово. Както виждаш самите Божии думи те опровергават.

Затова застани със сериозност и много искреност и забрави това, което си бил учен и виж реално какво пише в Словото.


Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Watchman on May 22, 2009, 19:00:42 PM
biblical, би било добре да ни кажеш - ти самия как практикуваш това, което твърдиш.

Също така дай да видим каква визия имаш за живота СЛЕД въпросната разпродажба на имота. Какво е разбирането ти за съществуването на да кажем 200 християнски семейства в един град след разпродажбата на целия си имот и притежания.

След като покажеш доколко ти самия си сериозен с това, което твърдиш ще си струва да дебатираме с теб за Библейската обосновка на подобни учения. Дървото се познава по своя плод.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: DiskMan on May 22, 2009, 21:44:22 PM
Ще се отклоня от темата, но просто положението го налага.
Някои от вас може би са прочели една спомената от мен книга в друга тема /"Диктаторите" от Костас Варналис/. Там се говори и за превземането на Йерусалим, което е осъществено под командването на римляните не от някой друг, а от съседите на евреите. Вместо подтиснатите народи да се изправят срещу Рим и да се обединят с евреите, съседите на евреите предпочели да воюват срещу евреите. Има ли някакво логично обяснение на този факт?
За мен отговорът се крие в самата психика на евреите. Дълго време мозъците им са били промивани с разни постулати от типа за Божий народ, свещена кръв, мъже, а не жени и т. н. Обяснявали са им, че те са възвишени, а езичниците са червеи - да убиеш мъж е престъпление, да смачкаш червей - не е грях. Растягали са им дълги локуми за каквото може да се сети един човек /ако сте чели "Приказките на Шехерезада" във варианта за големи, ще разберете/. Тази общност все повече се капсулирала, като се обособили три ядра - истински Моисееви ученици, лъжливи Моисееви ученици /Кесареви евреи/ и хамелеони /атеисти, които ходят под строй в синагогата, но само краката им ходят/.
Истински трепет предизвиквала една книга, която буквално разтапяла сърцата на /повечето/ слушатели. Сигурен съм, че никога няма да се сетите от раз коя е тая книга от Библията. Това била книгата "Естир". Омразните врагове ще паднат от нож, когато дойде видов ден за тях. Тежък удар било разоряването на Йерусалим именно от червеите, които сложили под нож всички чакащи видов ден.
Спасили се главно деца и жени, които никога /най-вече в сърцето си/ не били вдигали нож. Истинна се оказала Христовата дума: "Който нож вади, от нож умира."

Вие като искате мразете ближните нечестивци със "съвършена омраза", като правите на тях така, както не искате да правят вам /Не им посочвате Пътя/, но помнете - възмездието ще започне от вас.

Ето и въпросният пасаж: "Не злоумишлявай против ближния си. Да не мразиш никого. Но едни изобличавай, за други се моли, а трети обичай дори от живота си повече." /"Дидахи"/

Левит 19:17
"Да не мразиш брата си в сърцето си; да изобличиш смело ближния си, та да се не натовариш с грях поради него."

Езекиил 23:28
"Защото така казва Господ: Ето, ще те предам в ръката на ония, които мразиш, в ръката на ония, от които се е отвратила душата ти."

1 Йоаново 2:9
"Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината."

1 Йоаново 3:15
"Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот."
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Tihomir on May 22, 2009, 21:48:33 PM
Ти разлика между брат и нечестив не правиш, като гледам. Бог говори по един начин за праведните и по друг за нечестивите. Виж домашното, което дадох на Джойси.

Най-важното е biblical да отговори и искреност и кротост на въпроса, който Watchman зададе, защото темата е важна.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: biblical on May 23, 2009, 20:25:39 PM
Практикувам го и съм свидетел, че Бог никога не те оставя и никога не те забравя. Бог повече от тебе самия знае, че се нуждаеш от храна, облекло и покрив. Но когато човек сложи очите си на нещата от живота му се случва това: светските грижи и примамката на богатството заглушават словото и то не дава плод.

Да поставиш въпрос за двеста християнски семейства може и да звучи разумно, но не аз съм писал Новия Завет.

Нека погледнем на Исус. Какво било неговото богатство, неговия дом, неговия бизнес? Нали той е нашия пример във всичко? Нека да вървим по неговите стъпки.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Watchman on May 23, 2009, 20:55:40 PM
biblical,

Отново въпроса не беше ти дали практикуваш нещо, което самия отбягваш да дефинираш, а КАК го практикуваш. Това че ти не си писал Новия Завет е ясно, въпроса е дали разбираш това, което Духа е дал на апостолите да напишат.

Да погледнем на Исус казваш, добре. Какво правеше Исус. Като дете се покоряваше на родителите си и пазеше еврейския закон. Като млад мъж е бил дърводелец, сиреч е имал собствено предприемачество с което е помагал на майка си, която е била вдовица и вероятно на по-младите си братя. В момента в който Бог го призовава и отделя за делото в което Го е призовал, Той оставя всичко и следва точните инструкции на Небесния Отец.

Ти така ли практикуваш? Призован, подготвен, обучен, изпитан, одобрен, отделен и изпратен със сила и власт свише ли си както беше Исус, или си още в положението в което Той беше преди да бъде отделен и изпратен?

Айде седни и размишлявай малко върху Неговия пример.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: DiskMan on May 26, 2009, 22:52:33 PM
В интерес на истината "омразата" на Давид не е подчинена на девиза "Око за око, зъб за зъб."
Това ясно проличава в 1 Царе 24 гл. /Може да има и други места./
При все че Саул е бил неприятел Богу, Давид не е дигнал ръката си срещу търсещия живота му, и вместо на злото да отдаде зло, е въздал добро. Ето в това е висшата праведност, за която говори и Христос. Да простиш на ближните /длъжниците/ си, приятели и неприятели, за да ти прости и Небесният Отец.
Тук съвсем ясно се вижда изобличението на Саул от страна на Давид и разкаянието на Саул. Това не може да стане с омраза в сърцето, но с любов.
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Tihomir on May 26, 2009, 22:57:35 PM
Темата се отклони доста, но може всеки да си помисли дали Давид беше лицемер, когато каза това в 139-ти псалм, а се отнесе със Саул така.

Все пак темата е относно християните, богатството, имота.

Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: biblical on May 28, 2009, 10:19:37 AM
Когато имаш например сто хиляди "пари" и видиш брат си в нужда, но парите са за твоя бизнес и ти "няма как да му помогнеш", тогава твоето занятие се превръща в пречка. Така поне ни показва Новия Завет. Исус не е имал собствен бизнес, а е помагал на Йосиф, който бил дърводелец.Исус също е бил дърводелец. Това не е бизнес в смисъла на предприемачество. Днешното предприемачество е по.скоро както в притчата за талантите - необходими са капитали, ноу-хау, работна ръка и прочее.
Подобно било и в живота на Павел. Той правел палатки, но само като решение на финансовите си трудности от време на време. Той не го "развивал".

И аз мисля, че отговорих съвсем ясно на хора, които не са отговорили с подобна искреност на моята. Уочман или Тихомир, а вие как практикувате?
Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Tihomir on May 28, 2009, 11:02:38 AM
Когато имаш например сто хиляди "пари" и видиш брат си в нужда, но парите са за твоя бизнес и ти "няма как да му помогнеш", тогава твоето занятие се превръща в пречка. Така поне ни показва Новия Завет.
biblical,

Сигурен ли си, че това, което пишеш е това, което наистина имаш предвид, защото това, което си написал няма никакъв смисъл.

Не знам дали си прочел изобщо това, което пише в т.нар. "нов завет", но там няма нищо общо с това дали човекът работи като наемник или като предприемач (както ти предполагаш):

Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна, и някой от вас им рече: Идете си с мир, дано бъдете стоплени и нахранени, а не им дадете потребното за тялото, каква полза?

Тук пише за помагане с ежедневни неща. Почти всеки човек - независимо дали е наемник или предприемач, може да помогне с дрехи и храна. Разликата е, че предприемачът може да помогне с повече, отколкото наемника. Предприемачът разполага с тези пари и прави с тях каквото иска, защото той е господар. Наемникът получава това, което господарят реши.

Твоят извод няма нищо общо с това, което пише в Словото. Не знам в какъв свят живееш, но представата ти е изключително изкривена. Дори това, което пише в Словото го изкривяваш.

Quote
Исус не е имал собствен бизнес, а е помагал на Йосиф, който бил дърводелец.Исус също е бил дърводелец. Това не е бизнес в смисъла на предприемачество.
Никъде не пише, че Исус е помагал на Йосиф. Пише, че е бил дърводелец. Даже за Йосиф не се споменава нищо след 12-тата година на Исус, което може би означава, че той е починал. Пише, че Исус е бил дърводелец. За да си дърводелец ти трябват инструменти и материали, за да работиш. Това е предприемачество. Виж внимателно значенията на думите.


Quote
Днешното предприемачество е по.скоро както в притчата за талантите - необходими са капитали, ноу-хау, работна ръка и прочее.
Подобно било и в живота на Павел. Той правел палатки, но само като решение на финансовите си трудности от време на време. Той не го "развивал".
Откъде знаеш, че не го е развивал? Мислиш ли, че един ден се е събудил и е можел да прави палатки? Забележи внимателно, че преди да бъде призован Павел, той се е занимавал с други неща. Какво ще кажеш за кожаря Симон? Той развиваше ли това, което правеше или просто караше през пръсти, защото "духовни работи го чакаха"? Ами Акила и Прискила? Тяхното занятие беше това? Знаеш ли какво е занятие? Да не мислиш, че са получавали заплата като днешните "пастори"?

Не знам дали си мислил, но за да си предприемач по времето на Исус в плът също е трябвал капитал (за да се купят инструменти или материали, за да се направят инструментите), нужно е "know-how" (сиреч, да се научи занаята от майстор). Работната ръка може да си само ти. Днес има термин "едноличен търговец". Той много пъти няма работна ръка. Да вземем пример с художник - той си рисува и няма нужда никой да му държи ръката. Акила и Прискила явно бяха двама. Може да са имали и помощници и то най-често са от семейството.

Днес не виждам някаква особена разлика в този принцип.


Quote
И аз мисля, че отговорих съвсем ясно на хора, които не са отговорили с подобна искреност на моята. Уочман или Тихомир, а вие как практикувате?
Ние практикуваме това, което пишем, според както четем в Словото относно занаятите, наемническия труд и предприемачеството.


Ти, biblical, постоянно бягаш от въпросите, които са ти зададени. Няколко пъти ти бяха зададени конкретни въпроси - дали си си продал това, което имаш. Дали ползваш това, което пазарната икономика ти предлага и т.н...

Постоянно сменяш темата и пишеш отвлечени неща, които са далеч от въпросите, които ти бяха зададени. И съвсем не отговаряш ясно, както сам твърдиш.

Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Watchman on May 28, 2009, 14:28:19 PM
Quote
Когато имаш например сто хиляди "пари" и видиш брат си в нужда, но парите са за твоя бизнес и ти "няма как да му помогнеш", тогава твоето занятие се превръща в пречка. Така поне ни показва Новия Завет.

Ти верно ли мислиш, това, което си написал? Всъщност може и да го мислиш, защото имаш само някакви илюзорни представи относно какво означава някой да прави бизнес. Най-вече представите които комунистите втълпяваха на хората. И до ден днешен промитите от комунизма мозъци като чуят за бизнес и си мислят за нещо зло, нещо себично, нещо което се прави само за пари, пари, пари, много пари... Друго си е държавната работа, сигурно, сладко, спокойно, работиш не работиш - парите идват...

Парите на Божия човек са на разположение на Господаря, без значение дали е наемник или предприемач. И Божият човек е щедър, без значение дали има много или малко. Също Божия човек е мъдър и управлява ресурсите си с мъдрост и разбиране, така, че не само да има за своите нужди, но да има и да отделя за тия братя, които са изпаднали временно в нужда.

Но това, което си написал в цитата е толкова абсурдно, че имаш нужда да изтрезнееш и да се събудиш от сън, според както ни учи Павел в Римл. 13 гл (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=447.msg5427#new).

Quote
Quote
Исус не е имал собствен бизнес, а е помагал на Йосиф, който бил дърводелец.Исус също е бил дърводелец. Това не е бизнес в смисъла на предприемачество.
Никъде не пише, че Исус е помагал на Йосиф. Пише, че е бил дърводелец. Даже за Йосиф не се споменава нищо след 12-тата година на Исус, което може би означава, че той е починал. Пише, че Исус е бил дърводелец. За да си дърводелец ти трябват инструменти и материали, за да работиш. Това е предприемачество. Виж внимателно значенията на думите.

И не само инструменти и материали, но и работилница, което си е сериозна инвестиция. Също така се изисква сериозно know-how за да се правят нещата качествено и надеждно. Или си мислиш, че праведните трябва да правят "през куп за грош" работите си? Да се работи по този начин е нечестиво.

Title: Re: Християните - богати, бедни, имащи имот или нямащи?
Post by: Ivan on September 27, 2009, 00:42:28 AM
biblical, моля те най-искрено, като брат в Христа, остави тези човешки поучения и вземай пример от Писанието