Братско общение в тревожни времена

Реално братолюбие и взаимопомощ => Земеделие => Topic started by: mak on April 21, 2009, 23:23:32 PM

Title: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: mak on April 21, 2009, 23:23:32 PM
Притчи 12:11 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща е без разум.

Притчи 28:19 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне сиромащия.
Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Shema on September 14, 2009, 18:37:28 PM
Ето още стихове във връзка с темата за обработване на земята, тема изключително важна, но и много подценявана от вярващите:

Притчи 13:23  Земеделието на сиромасите доставя много храна, Но някои погиват от липса на разсъдък.

Ето, че и за земеделието може да се каже, че изисква разсъдък и мъдрост.
Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Владо on September 15, 2009, 11:54:31 AM
Притчи 12:11 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща е без разум.

Притчи 28:19 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне сиромащия.


Ето още стихове във връзка с темата за обработване на земята, тема изключително важна, но и много подценявана от вярващите:

Притчи 13:23  Земеделието на сиромасите доставя много храна, Но някои погиват от липса на разсъдък.

Ето, че и за земеделието може да се каже, че изисква разсъдък и мъдрост.

Разглеждани изолирано, тези стихове могат да доведат до неправилният извод, че който не обработва земята си следва суетни неща, без разум е и ще погине от сиромашия, също и : който не се занимава със земеделие няма разсъдък и може да погине от това.

Писанията ни разкриват за появили се занаяти и редица дейности, които са били (и са ) добри и доходоносни и изискват находчивост, мъдрост, знание, умение, талант. Търговия, знаятчийство, множество дейности, които хората откриват и с които през вековете са си набавяли и храна и поминък, са незаменими и не смятам, че трябва да се сложат в графата "следване на суетни неща".

Правя отметка с цел да се балансира постинга.

Самият Господар Беше не земеделец, а дърводелец. В притчите Му можем да видим редица интересни неща.

Владо.
Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Tihomir on September 15, 2009, 12:11:26 PM
vminev,

Темата не случайно е пусната в раздела "земеделие", а не в "основни духовни въпроси".

Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Владо on September 15, 2009, 13:18:12 PM
Тихомире,

какви основни духовни въпроси, брат?!(.........)

Правя отметка с цел да се балансира постинга.


Владо.
Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Tihomir on September 15, 2009, 13:26:12 PM
Постингът е дебалансиран умишлено в категорията "земеделие". Ако беше нещо, което беше всеобщо за всички можеше да бъде (примерно) в "основни духовни въпроси".

Темата касае земеделието и тези, които се занимават или биха се занимавали със земеделие. Темата за "закваската за хляб" не стои тук, но хлебарството е също добър занаят. Това не противоречи нито на едната тема, нито на другата.

Именно поради тази причина форумът е разделен на категории и всяка тема има място в определена категория и умишлено се "дебалансират" мненията в определената тема, за да се вникне в детайли в нея.

Когато Павел говори за това, че прави шатри и на друго място казва "бъдете и вие като мен" някой смята ли, че всички трябва да правят шатри?

Не, защото контекстът говори за друго, а не за шатри.

По същия начин категориите тук са контекст, в който "дебалансираме" темите, за да е ясно, че тук се говори именно по определен въпрос.Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Владо on September 16, 2009, 12:55:16 PM
Тихомире,

дебалансираността не е нито човешки научен подход при изследователските методи в научният свят, нито пък подхожда на вярващи в Исус.

Съжалявам за нетематичното писане, но излагам няколко реда, които смятам за важни.

Балансираност, синхронност и цялостност са аспектите на всички автори на писанията, предаващи ни цялата картина на учението Госоподне и на Самият Него. От друга страна, дебалансираността и акцентното изкривяване са методи на редица организации от типа на ОБЦ, ЕПЦ, АРЦ, тнт, които целят да предават изкривено и извратено и учението и писанията, така че не виждам защо правите паралел спрямо тях, макар и индиректно.


Когато Бог прави нещо Той не използва дисбалансираност, за да акцентира и да се разбере, видите ли , от хората, дадено нещо, за сметка на завършеността и цялостта на истината - не. Той винаги представя нещата в синхрон, баланс, Божествена хармония, пълнота и истинност. Така е и с Неговите служители - подход "Чрез дисбалансиране " да се обясни и акцентира нещо- си, колкото и добро да е то е човешки и душевен, водещ до недобър плод.

Аз нямам нищо против земеделието, дори смея да твърдя, че съм работил здраво в тази област, както и съм бил овчар, хамалин, тнт и тнт - просто правя нужните отметки в тази тема за да има баланс и завършеност спрямо писанията, а не акцентно дисбалансиране и, в крайна сметка - изкривено представяне на цялостта, което никой не желае.

Тихомир : Постингът е дебалансиран умишлено в категорията "земеделие". Ако беше нещо, което беше всеобщо за всички можеше да бъде (примерно) в "основни духовни въпроси". - до тук с обяснението на това изказване.
********************

Принципно, относно това изказване :

Тихомир :
Когато Павел говори за това, че прави шатри и на друго място казва "бъдете и вие като мен" някой смята ли, че всички трябва да правят шатри?

Не, защото контекстът говори за друго, а не за шатри.- ако ти прави впечатление, Тихомире, Павел никъде не е нито дисбалансирал даден аспект от вярата, за сметка на цялостта, нито пък си е позволявал да изолира даден проблем, за да го разгледа изолирано и така да го остави, без представяне на цялост.

Дори и в раздел "земеделие, или защо беше създаден Адам" , е редно да се изтъкнат и другите дооформящи картината неща, иначе се достига до неправилно и изкривено представяне на информацията, което никой не го желае.

 Объркването от тук :

1 Коринтяни 4:16
Затова ви се моля, бъдете подражатели на мене.


Филипяни 3:17
Братя, бъдете всички подражатели на мене и внимавайте на тия, които се обхождат така, както имате пример в нас.

----може да обърка някои младенци във вярата, но не и хора, четящи и живеещи по закона на свободата.

Отделно, Павел се е стараел да пише достатъчно ясно, макар и сложно, цялостно и глобално, за да изолира възможността за дисбалансиране и неправилно тълкуване на самите му писма.

Примерът е несходен.

Владо.
Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: mak on September 16, 2009, 13:06:30 PM
vminev, мисля, че ще добре да си вземеш малко почивка от писане във форума, не мислиш ли? Опитваш се да балансираш нещо което никой не е дебалансирал или коментирал. И няма нужда да пишеш, само заради самото писане.
Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Tihomir on September 16, 2009, 13:17:20 PM
vminev,

Ти като си работил в земеделието слагал ли си заедно да растат домати с картофи, за да ги "балансираш"? Тъй като днес хората се стремят към "златната среда", са наслагали и гени от други организми и може би това е да "балансират" липсата им в плодовете/зеленчуците...

В Словото пише да не сееш разнородни семена заедно, между другото. По същия начин и като пишем за земеделието гледаме да го отделим в отделна категория, защото не всички се интересуват от това, нито е време да се говори за "родословията" примерно.

Това го казвам не толкова да ти отговоря, но да не оставя четящите форума в учудване за какво изобщо е всичкото това, което се изписа в тази толкова отделена тема и категория, която умишлено нарекох "небалансирана", което виждам, че ти добре разбираш какво е, но пишеш, защото няма за какво друго да се хванеш.


Аз дори се учудвам защо vminev пише такива неща по темата. Ето пасажите отново:
Притчи 12:11 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща е без разум.
...
Притчи 28:19 Който обработва земята си ще се насити с хляб, А който следва суетни неща ще го постигне сиромащия.

В тях никъде не пише, че всичко което не е земемделие е суетно, но vminev е писал с презумпцията, че пише точно това:
Quote
...който не се занимава със земеделие няма разсъдък и може да погине от това.

Пасажите говорят за земеделие, както и текущата тема.


Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Watchman on September 16, 2009, 13:44:32 PM
Между другото, някъде в Писанията има ли свидетелство апостолите и пророците да са използвали термини като балансиран, дебалансиран и прочие неща?

Аз не виждам думата "баланс" като библейска категория или ценност. Нито виждам опит да "балансират" едно нещо с друго нещо, "да не би еди си какво да стане..." Те просто прогласяваха Истината такава каквато е, и който има уши да слуша нека слуша и който чете нека разбира, а който няма уши и с баланс и без баланс, все ще остане в тъмнина.
Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Владо on September 16, 2009, 23:17:51 PM
Е, в крайна сметка не съм искал безсмислено да се заяждам с никого, така че простете нетематичното писане.

Мак, мерси за съвета, ама вече си почивах.

Тихомир, окей, написах каквото написах.

Уочман, думите, които съм използвал - баланс, синхрон, завършеност и тнт макар и да ги няма 1Х1 в библията ти, ги има в конкорданса ти .

Владо.
Title: Re: Словото за обработването на земята и земеделието.
Post by: Watchman on September 17, 2009, 00:55:40 AM
vminev, явно не знаеш какво е конкорданс, защото конкорданса съдържа САМО думи, които са използвани в Библията, и ако нещо го няма в Библията, то нито в конкорданса го има. И вместо да разводняваш за пореден път темите вземи се вслушай в съвета на mak, защото ако и да си си почивал, то целта не беше да почиваш просто, а да си промениш поведението. Защото ако се наложи следващата почивка, ще е доста по-дълга от предната.