Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Изследване на Библейски термини и думи => Topic started by: Tihomir on December 29, 2008, 00:17:23 AM

Title: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on December 29, 2008, 00:17:23 AM
Преди да започна размислите си по темата искам да изясня определена терминология, която се използва в Библията и да изясня определена терминология, която е добавена от човеци.

Според Библията, когато се говори за завет става въпрос за договор.

Според много от вярващите, когато се каже нов завет те имат предвид книгите, които съставляват сборника наречен "нов завет", който съдържа четирите евангелия и редица послания от Божии хора, както и Откровението на Господ Исус, дадено на Йоан. Според Библията терминът нов завет означава нов договор.

По същия начин според много от вярващите стар завет означава сборник от книги, които формират първите 800-1000 страници от Библията. Според Библията терминът стар завет означава стар договор и няма нищо общо с книгите, формиращи частта от Библията, която е наречена "стар завет".

По мое мнение наименованията на тези 2 раздела от Библията - "стар завет" и "нов завет" са абсолютно погрешни и са довели до повече объркване у вярващите, отколкото яснота.

В тази тема ще използвам само библейското значение на думите "стар завет" и "нов завет" и те няма да имат нищо общо с книгите, които днес наричат "стар завет" и "нов завет" (освен ако не спомена това изрично).

В тази връзка искам да продължа, че в посланията на апостолите, където се споменава за "стария завет", се говори за договора, който Господ сключи с Израел на синайската планина, където Израел се обвърза да пази Божия закон, даден чрез Мойсей. Относно новия договор, който Бог сключва чрез идването на Месията - Господарят Исус - можете да прочетете Еремия 32.

В посланието към Евреите авторът говори за стария завет, който е на изчезване, поради наличие на нов завет. С уточненията по-горе става ясно, че старият договор е на изчезване, поради наличие на нов договор. Това няма нищо общо с изчезването на книгите от сборника, наречен от човеците "стар завет". Това е една от големите заблуди днес, говорена от много проповедници, а именно, че сборникът от книги формиращи частта от Библията, наречена "стар завет", е вече остаряла и няма нужда да се чете. Небето и земята няма да преминат докато не се сбъдне всичко написано там. Това са думите на Господ Исус. Който твърди, че първите 800-1000 страници от Библията са излишни говори срещу думите на Христос, с което става Негов съдник.

От тази заблуда искам да покажа колко е пагубно всяко добавяне и отклонение от това, което Бог е дал чрез Духа си.

Нещо повече - в Библията има дума, която описва сборника от книги в т.нар. от човеците "стар завет". Тази дума е "Писанията". Всеки път, когато се срещне думата "Писанията" имайте предвид, че това са първите 800-1000 страници от Библиите ви.

Исторически погледнато евангелията и посланията на апостолите са написани няколко десетки години след възкресението на Господ Исус. В тях често се дава референция към Писанията като източникът на техните проповеди.  Вярващите по това време не са имали сборникът от евангелия и послания във вида, в който ние сега ги имаме. Те са имали Писанията. Те са изследвали Писанията и са четяли от Писанията. Те са проповядвали от Писанията и са цитирали Писанията.

В евангелията и посланията няма да намерите цитати от другите евангелия или другите послания, но ще намерите, че тяхна основа и източник са Писанията, вдъхновени от Божия Дух.

Непознаването на Писанията е сигурен източник на заблуда. Това го каза Господ Исус: Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила. В днешни дни на хората се препоръчва да четат предимно евангелията, но не съм чул никой да казва на хората, че трябва да четат Писанията, а Исус каза, че който не ги познава ще се заблуди (тук много хора ще изброят хиляди причини, поради които да не се четат Писанията от "новите хора", към които причини нито аз имам респект, още по-малко Исус Месията).

Когато Исус възкръсна и даваше последните си заръки към апостолите преди да се възнесе е записано, че тогава им отвори ума, за да разберат Писанията, тъй като не евангелията, а Писанията са основният източник, от който черпеха апостолите. Евангелията са послания, вдъхновени от Божия Дух, които потвърждават написаното в Писанията, показвайки действителните събития, които са резултат от сбъдването на Божиите пророчества в Писанията.

Когато апостол Павел е ходил да проповядва, той не е проповядвал от евангелията или от други послания, но всеки път, когато влизаше в някой град по обичая си в събота разискваше от Писанията (според записаното в книгата Деяния на апостолите 17). Това, което четем в посланията на Павел е резултат от откровение на Божия Дух върху Писанията към Павел. Апостолът не добавя нищо към вече написаното чрез Божия Дух в Писанията. Ето какво говори той относно Господ Исус в първото си послание към Коринтяните: Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех — че Христос умря за греховете ни според Писанията,  че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията. Днес много от проповедниците ще кажат, че Исус е умрял, погребан и възкресен според евангелията. Последователите на Господ Исус не казваха така. Те потвърждаваха в евангелията и в посланията, че това, което е пророкувано в Писанията се сбъдва и те са очевидци на това. Във всяко евангелие се срещат думи като "...за да се изпълни казаното чрез пророка..." или "...за да се изпълни написаното...".

Слушателите на Павел не ходеха да изследват дали това, което той говори е в синхрон с евангелията или с другите му послания, но изследваха Писанията, според както ни свидетелстват историческите факти, записани под действието на Божия Дух в Деяния на апостолите: А беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха словото с голяма готовност и всеки ден изследваха Писанията, за да видят дали това е вярно.

Колко от вас днес могат да бъдат благородни като беряните и да изследват Писанията, за да видят дали посланията на Павел са верни? Мнозина цитират посланията на апостолите твърдейки, че те са източник на нова информация, която не е записана в Писанията. Например много хора цитират Павел, когато той говори за даването без принуждение. Посланието на Павел не е източникът на този принцип, а източникът са Писанията, където е записано: Кажи на израилевите синове да Ми съберат принос; от всеки човек, който би дал на драго сърце, да приемете приноса за Мен

Какво да кажем за блаженствата, за които говори Исус на "проповедта на планината"? Те нови принципи ли са? Не. Това са неща, които са записани в Писанията. Какво да кажем за обрязването на сърцето, за което се говори като за нещо "ново" или от "новия завет"? Това е нещо, за което Бог говори още в Писанията...

За мнозина главните източници за свидетелството за Божия Син са евангелията и затова съветват младенците във вярата да четат тях, защото в Писанията нямало да намерят много за Исус, а повече за живота на народа Израел. Това, обаче, съвсем не е така. Исус, каза, че Вие изследвате Писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот; и те са, които свидетелстват за Мен.

Много проповедници презират Писанията и казват, че сборникът от книги, наречен от човеците "нов завет" е достатъчен за младенците във вярата и непонятно за мен раздават този сборник отделно от Писанията. Ето какво се свидетелства за Писанията: Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата; за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.

Умишлено съм подчертал пасажи като "цялото Писание", с което искам да кажа, че не изключвам Мойсеевия закон. Павел, който е бил вещ в Мойсеевия закон е знаел какво говори, когато каже "Писание". От тези думи се вижда, че Писанията са напълно достатъчни, за да бъде Божия човек съвършено подготвен за всяко добро дело. Не "частично", не "почти подготвен", но "съвършено".

Защо тогава днес масово проповедниците насърчават предимно четенето на сборникът от книги, наречен от човеците "нов завет"? Не е ли самия сборник "нов завет" свидетелство за това, че Писанията са източникът и основата? Не насочва ли самият сборник "нов завет" към Писанията?

В притчата за Лазар и богаташа Исус набляга на това, че Мойсеевият закон и пророците са тези, на които ако не се внимава, дори и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да вярват в Бога. Това го споменавам, защото е широко разпространено мнението, че Мойсеевият закон е вече напълно невалиден.

Ако е напълно невалиден, тогава защо заповедта за съботата (например) е дадена за вечен закон? Ако е вече невалидна, тогава Бог грешка ли е направил, че я е нарекъл вечна?

Някой ще каже - това е написано само за евреите. Аз бих го попитал тогава - ако е написано само за евреите, тогава защо ти четеш посланието към римляните, което е написано (уж само) към римляните? Ако е написано само за евреите, тогава защо ти четеш псалмите? Ако е написано към евреите, тогава как евреинът Авраам е твой баща на вярата с когото Бог направи също завет? Ако е написано към евреите, тогава защо четеш посланието към коринтяните като, че е към теб? Или към галатяните?

Всичко идва от неразбирането, че Мойсеевият закон е свят и добър, а човекът е грешен и не може да го изпълни никога. Мойсеевият закон е само сянка на бъдещите добрини. Затова и заповедта за съботата е вечна, защото в момента всеки, който си е починал от своите дела и живее не за себе си, а за Бога, живее в истинската събота, която е имала своята сянка като седмия ден от седмицата, според закона на Мойсей. Затова мойсеевият закон не беше разрушен, но беше утвърден чрез Божия син. Божият закон в новия завет, който Бог сключи, е написан в сърцата на новородените и той вече не е средство за усъвършенстване в плът, но е резултат от Божието дело. Затова и Павел изобличава Галатяните, когато им казва, че са започнали добре по Дух, но после са продължили да се усъвършенстват в плът, т.е. чрез сянката на бъдещите добрини, а не внимават на истинските образи.

Помнете думите на Исус: Защото, истина ви казвам: докато премине небето и земята, нито една йота, нито една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

а също и това, че без познаването на Писанията и божията сила сме в сигурна заблуда.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Watchman on December 29, 2008, 01:45:01 AM
Марк 12:24  Исус им рече: Не затова ли се заблуждавате, понеже не знаете Писанията, нито Божията сила?

Не е ли удивително колко много са пренебрегвани тези думи на Исус днес? Не е ли шокиращо колко много ние християните не познаваме Писанията (или както още ги наричаше Исус - Закона и Пророците). И как тогава да очакваме, че няма да се заблудим след като Исус изрично предупреди какъв е източника на заблуждението?

Това, което днес става пред очите ни е разгръщането на голямото отстъпление за което пророкуваха апостолите и пророците. Всъщност това отстъпление започва още през втори век, когато така наречените "бащи на вярата" стават действително "бащи" на една нова вяра и религия, която не е вярата на Авраама, Исаака и Якова. Причината за това отстъпление е именно презирането на Писанията, които полагат основа и дефинират реалностите на вярата. И ако отнемем тази основа, то тогава написаното от новозаветните автори се лишава от своето оригинално значение и цялата терминология бива произволно предефинирана, най-вече под влиянието на гръцката философия.

За да разбираме новозаветните автори, ние имаме нужда да имаме същата положена основа на познаване и разбиране на Писанията, които те са имали. Същата терминология на която те като евреи са били обучавани от деца, като са прочитали Писанията не само у дома, но и всяка събота в синагогите, а още и в храма по време на Господните празници, когато Писанията са били разяснявани на народа от свещениците и левитите.

Това, което виждаме да се случва днес е нова мощна вълна от отстъпление, която за пореден път атакува духовните реалности на вярата с цел да предефинира и малкото, което е останало автентично. Ето защо повече от всякога ние имаме нужда да познаваме и разбираме Писанията. Дано Бог би жегнал всеки който чете тази тема, за да закопнее да познава и разбира Словото на Истината, както никога досега. В това време на коварство и отстъпление ние не можем да си позволим лукса да доверим вярата си и вечната си съдба в ръцете на професионални теолози и проповедници, които да ни тълкуват Библията от камбанарията на своята позиция в църковната йерархия. Никой Божий човек не трябва да се впуска в хазарта на доверието към човешките авторитети, но вместо това с огромен глад и усърдие да се впусне да изследва Писанията, въоръжен с Божието обещание, че "Всички ще бъдат научени от Бога" Йоан 6:45

БОГ САМИЯ ще ни научи, ако наистина бихме искали да се учим, да разбираме, да познаваме, да живеем... Истината. Глад, глад и жажда за Правдата, глад и жажда за Истината, копнеж и стенание по Неговото Царство и Слава, ревност за онова, което е истинско, автентично, оригинално, безпогрешно, съвършено! Ние трябва да отхвърлим духовния мързел и готованство на който са ни научили по църквите, където всичко се дава на готово, смляно поднесено, гарнирано, без значение истинско или не, важното е че е НА ГОТОВО! Няма усилие, няма агония, няма търсене, няма чакане, няма вик за разбиране, за намиране, за откровение... Не е това на което ни учат Писанията, но те казват в книгата Притчи Соломонови:

2:1  Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,
 2:2  Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,
 2:3  Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,
 2:4  Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,
 2:5  Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.


Нима Писанието описва пътя към познаването на Бога с готованство и мързел? Не затова ли Господаря Исус е казал: "ТЪРСЕТЕ и ще намерите"? Къде днес по църквите хората биват учени как да търсят, как да изследват, как на копаят, как да издирват, как да намират? Вместо това биват учени как да стоят и приемат на готово, каквото и да им се предлага от амвоните. Крайно време е да започнем да изследваме Писанията и да отхвърлим всяко готованство и инерция. Това е навременен и съдбоносен призив и ако някой го презре прави това в ущърб на вечната си участ.

1Кор. 14:37  Ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека признае, че това, което ви пиша е заповед от Господа.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: ученик on December 29, 2008, 10:40:59 AM
до тихомир и

до уочмън

приятели,

въпреки, че сте прави, че на редица места в книгите на НЗ с думата "писания" се обозначават писанията, които хората днес наричат стар завет, въпреки, че сте прави, че трябва да ги познаваме тези писания, а не само НЗ (ако въобще можем да го познаваме както трябва без книгите на СЗ), въпреки че одобрявам ревността ви да познавате писанията, ... отново виждам в горенаписаното от вас едностранчиво познаване на тези писания, защото явно не сте си довършили все още изучаването на различните употреби на думата "писания" в библията.

книгите от НЗ също са писания за ваше сведение и това го казват самите те. просто проверете по-добре тези неща. а че по време на посланията на павел и на деяния на апостолите под писания се е имал предвид еврейската библия съм напълно съгласен.

а освен това, виждам, че все още сте роби на широкоразпространеното но погрешно учение, че видите ли, християните били влезли в една вечна събота, която не е само в седмия ден на седмицата, а е перманентна от момента на повярването и затова (уж) вече не било нужно да се пази по специален начин седмия ден. но за да не разводняваме темата тук, главното нещо е, че все още не сте изследвали достатъчно цялостно въпроса за думата "писания" и нейните значения в библията. и затова е тази едностранчивост, която виждам, във вашите възгледи, които с такава убеденост и плам на "разбрали нещата хора" представяте.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Watchman on December 29, 2008, 11:00:17 AM
ученик,

Ние не поставяме под съмнение вдъхновеността на книгите написани от апостолите на Исус, нито считаме, че те не са част от Божието откровение и това, което днес наричаме свещените Писания. Въпроса тука беше за друго, както се и вижда от темата, за да не се повтарям.

Що се отнася до съботата има отворени теми по въпроса, където вече сме разисквали надълго и нашироко.

И още нещо, не е въпроса кой тука е разбрал нещата и кой не е, това се познава по плода а не само по приказките, затова в този форум трудно ще се види дали ти или някой друг от нас наистина е разбрал нещо. Но нито и целта на форума е нещо подобно - да се мерим кой по, по, най. Целта е да се изясняват различни аспекти на вярата доколкото формата "онлайн форум" позволява и да се създават връзки на общение със светиите, които да продължават към принасяне на плод в реалния живот на Тялото.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: ученик on December 29, 2008, 11:57:11 AM
ученик,

Ние не поставяме под съмнение вдъхновеността на книгите написани от апостолите на Исус, нито считаме, че те не са част от Божието откровение и това, което днес наричаме свещените Писания. Въпроса тука беше за друго, както се и вижда от темата, за да не се повтарям.

Що се отнася до съботата има отворени теми по въпроса, където вече сме разисквали надълго и нашироко.

И още нещо, не е въпроса кой тука е разбрал нещата и кой не е, това се познава по плода а не само по приказките, затова в този форум трудно ще се види дали ти или някой друг от нас наистина е разбрал нещо. Но нито и целта на форума е нещо подобно - да се мерим кой по, по, най. Целта е да се изясняват различни аспекти на вярата доколкото формата "онлайн форум" позволява и да се създават връзки на общение със светиите, които да продължават към принасяне на плод в реалния живот на Тялото.

здравей, уочмъне,

признавам, че горният ти постинг сериозно ме разочарова, защото досега бях започнал да си изграждам по-друга представа за теб.

от това, което прочетох по-горе, оставам с убеждението, че според тихомир и теб, в библията  думата „писания“ се отнася САМО до еврейските писания. а от твоите думи, че книгите на апостолите са част от това, което (цитирам) „ДНЕС наричаме свещените Писания“, не виждам да признаваш, че не само „днес“, но че още по времето на апостолите под „писания“ апостолите са започнали да разбират не само писанията на СЗ, но и написаното от тях самите.

за съботата знам, че има отворена тема, но съм имал времето да прочета само малка част от написаното там. но и от това, което вече съм прочел, виждам изказано с голяма увереност „познаване“ на библейското учение за съботния ден.

що се отнася до разбирането и плода, то аз съм съгласен с теб, че знанията, дори и правилни, ако не са съчетани със съответните праведни дела, не говорят за разбиране (в един широк смисъл на думата „разбиране“), но с това ти явно намекваш с характерния за вас, създателите на сайта, прибързано осъдителен тон, че според теб аз го нямам този праведен плод, за който говориш, или най-малкото го нямам чак колкото тебе, и затова, даже и да учиш погрешни учения, поради това свое въобразявано и намекнато от теб превъзходство в плода, аз не може да съм прав в онова, което съм написал. което пък, въпреки думите ти, че тук не сме, за да се мерим кой е по, по, най, показва, че според теб ти си по, по-, най- спрямо мен по отношение на твоя плод на праведност.

желанието ви да създадете поредната инициирана от млади „СТАРейшини“ група или църква или общение или както искаш го наречи на базата на истината е похвално, но не виждам все още да сте стигнали до онова ниво, на което можете да сте истински учители на тази истина в писанията. това, което виждам е, че поради факта, че сте схванали някои неща по-добре от много традиционни вярващи протестанти, вие сте си въобразили, че вече едва ли не всичко, на което учите съответства на библията и че вие сте тези, които най-добре можете да поднасяте библейското учение и да сте учители и водачи на истинските ученици на помазаника. независимо дали ще ми повярваш или не, но щях да съм истински щастлив, ако наистина бяхте стигнали това ниво, за което гласно и негласно претендирате, но от смесицата от истина и заблуда, на която поучавате, виждам, че далеч не сте го достигнали. и едно от нещата, които най-много ви пречат да го достигнете, е че си въобразявате, че вече сте го достигнали -- независимо от всички евентуални опровержения на това, които вероятно ще кажеш.

и вместо да ме попиташ защо аз твърдя онова, което твърдя в предния ми постинг, и едва тогава да видим прав ли съм или не, ти реагираш с типичния стил на самозащита и даже бих казал на манипулативна инсинуация (в под-текста на думите ти) колко ми е по-лош или най-малкото съмнителен плодът спрямо твоя плод и затова не заслужава доверие казаното от мен. а доколкото знам, вие самите не харесвате да се отхвърля нещо с помощта не на аргументи, а като се очерня в открит текст или в под-текст отсрещната страна.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on December 29, 2008, 12:46:20 PM
ученик,

Не видях никъде в написаното от Watchman упрек към теб относно "нивото" ти, нито към "качеството" на плодовете ти. Защо имаш тази вътрешна нагласа, че всичко написано е против теб?

Не само това, но и пишеш надълго и нашироко в този тон. Това показва, че си лично засегнат от нещо (когато няма от какво). Ето тук говоря ясно лично за теб.

По отношение на Писанията и посланията на апостолите се прави разлика в сборника наречен "нов завет". Много пъти се подчертава значението, което се влага с допълнителни думи като "святите Писания" или "пророческите Писания". Думата "Писания" не е резервирана за "религиозни цели" и е ясно, че може да се употребява и за "писанията на Иван Вазов". В контекста на писанията на Божиите хора, вдъхновени от Святия Дух се говори най-вече за това, което днес наричат книгата "стар завет". На места се използват дори различни думи, за да се разграничи за какво се говори - дали за Писанията (за които говорим тук) или за посланията на Божиите ученици.

Друго, което ми прави впечатление, че ти тръгна в посока, в която защитаваш т.нар. "нов завет" като че сме казали, че посланията там не са вдъхновени от Божия Дух, докато в първия постинг съм споменал отношението си към тези книги, точно за да отговоря на подобни въпроси преди да бъдат зададени.


Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Watchman on December 29, 2008, 21:17:50 PM
По темата:

2Петр. 3:15  И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.
2Петр. 3:16  както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел.


Този пасаж дава повод да се счита, че посланията на Павел са се считали за Писания още тогава. Аз нямам никакъв проблем с това нещо, нито се съмнявам във вдъхновеността на книгите в НЗ, нито ги считам извън Писанията. Целта на тази тема е да се изясни един конкретен аспект, а не да се поставя под съмнение принадлежността на книгите от НЗ към Писанията.

Спекулациите ти относно тон, намеци, предположения и внушения в предния ми постинг няма да коментирам, те само изявяват неща вътре в теб самия.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: ученик on December 29, 2008, 21:44:28 PM
По темата:

2Петр. 3:15  И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост.
2Петр. 3:16  както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел.


Този пасаж дава повод да се счита, че посланията на Павел са се считали за Писания още тогава. Аз нямам никакъв проблем с това нещо, нито се съмнявам във вдъхновеността на книгите в НЗ, нито ги считам извън Писанията. Целта на тази тема е да се изясни един конкретен аспект, а не да се поставя под съмнение принадлежността на книгите от НЗ към Писанията.

Спекулациите ти относно тон, намеци, предположения и внушения в предния ми постинг няма да коментирам, те само изявяват неща вътре в теб самия.

цитатът, който даваш, е много уместен и точно по темата. той доказва точно онова, което твърдях, и опровергава някои написани от вас по-горе неща. а фактът, че си намерил и цитираш този цитат едва след предишните ми постинги (в които ви посочих, че все още не сте си направили пълното изследване на различните значения на думата "писания" в библията) е показателен. въпреки че и след този цитат, пак не сте си направили все още пълното изследване по въпроса за термините "писания", "стар завет" и "нов завет". и няма да се учудя, ако след последното ми изречение отново се поровиш в подходящ конкорданс по всичките тези три понятия и цитираш още нещо, което опровергава горни ваши твърдения.

що се отнася до забележката ти за моите "спекулации", то едва ли ще допринесеш с такава забележка тези така наречени от тебе "спекулации" да се разсеят. тази твоя забележка е продължение на същия дух и начин на мислене и изразяване, на който бяха посветени моите "спекулации".
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: small axe on December 29, 2008, 23:22:36 PM
Когато има критика , тя трябва да се разгледа и прецени доколко има основание.
Така , че нека видим , например , каква е "тази смесица от истина и заблуда ", за която ученикът говори.Колко е хубаво понякога да се коригираме , това е добро. Стига да е уместно , разбира се :)

Иначе и аз считам , че е нужно повече търпение да имаме един към друг,да сме по бавни да отговаряме  , за да можем да се разберем , понеже най - често говорим едни и същи неща , но някак си настояваме на нашето си , макар отсреща да се говори същото.

Когато братята се признават в сърцата си един друг за братя , и любовта ще е толкова чудесна между тях.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: ученик on December 29, 2008, 23:45:10 PM
Когато има критика , тя трябва да се разгледа и прецени доколко има основание.
Така , че нека видим , например , каква е "тази смесица от истина и заблуда ", за която ученикът говори. Колко е хубаво понякога да се коригираме , това е добро. Стига да е уместно , разбира се :)
.................

здравей, смол_акс,

ако внимателно прочетеш всички горни постинги и, разбира се, също и моите, би трябвало според мен да разбереш за каква смесица от истина и заблуда говоря конкретно по въпроса за това какво означава думата "писания" в библията.

а относно смесицата от истина и заблуда по други въпроси, то според времето, с което разполагам, посочвам в съответните теми.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on December 30, 2008, 00:13:22 AM
По отношение на "стария завет" и "новия завет" използвани като термини в Библията съм обяснил по-горе какво се има предвид.

Когато отидеш при друго физическо или юридическо лице и кажеш, че според еди кой си договор едната и другата страна имат определени задължения, тогава ти се позоваваш към определен текст, който съдържа клаузите на договора. По същия начин "старият завет" не е първите 800 страници, но е договорът, който Бог сключи с Израел на синайската планина. Договорът имаше клаузи, които при изпълнение имаха своите благословения и при неизпълнение своите проклятия.

По същия начин, когато Бог говори за новия завет, който ще сключи не става въпрос за последните 200 страници от Библията, тъй като за този нов завет се споменава още в пророците.

Когато в посланието към Коринтяните Павел споменава за покривалото, което остава върху мнозина от Израел, когато прочитат "стария завет" той говори за договорът, който Бог сключи и който е описан подробно в книгите на Мойсей.

По отношение на думата "писания" - ясно споменах, че това не е дума с резервирано "религиозно" значение, но в посланията, които се съдържат в т.нар. "нов завет" са наблягали винаги на Писанията, които днес хората наричат "стар завет". Когато в текста на 2 Петър 3:16 се чете внимателно се вижда, че в контекста на това се говори за писмата на Павел и за "другите писания". Това дали другите "писания" са другите "послания на Павел" не е ясно, тъй като за послание е използвана една дума, а за писания е използвана друга. В посланията думата "послание" се използва в болшинството от случаите, когато се говори за писмо от Божиите хора, които четем. Този случай не дава повод да се говори, че "писанията" са "цялата библия", тъй като това са евреи, които са познавали добре Писанията и са имали определено отношение към тях, каквото много от вярващите нямат, а именно - треперене от Божиите думи.

За вярващите от евреите, които внимават във всяка своя дума, е било изключително важно това как ще се изразяват в думите си.


Нещо повече - виждам, че пишеш подбуден от съвсем друг мотив, различен от този, с който са написани първите два постинга.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: small axe on December 30, 2008, 00:50:07 AM
е как се разбират тези мотиви , не знам.
Малко като под вола - теле. Тук разглеждате конкретни въпроси , не мисля че има някой скрити мотиви!Не ми се вярва.

Ученик , аз следя и другите дискусии и виждам , че различията са по спорни, второстепенни въпроси( макар всичко да е важно) , някой неща са по- важни , и по тези най - важните не виждам да имате разминавания.
Така че явно това всъщност са заблудите за които споменаваш.
Дали са такива аз поне нямам мнение.
С търпение и непредубедено разглеждане на Писанията (Старият и Новият завети) , вярвам че може да ги изясним всички заедно , за да може и всеки четящ форума да има полза.

поздрави на всички братя!
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on December 30, 2008, 01:03:14 AM
small_axe,

Ти откъде разбираш че апостол Павел е бил човек с праведни мотиви? Не ли най-малко от това, което е написал в посланията си? Писано е, че каквото е в сърцето, това е и на езика. Не може да се избяга от този принцип.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: ученик on December 30, 2008, 11:29:30 AM
.....
Ученик, аз следя и другите дискусии и виждам, че различията са по спорни, второстепенни въпроси (макар всичко да е важно), някой неща са по-важни, и по тези най - важните не виждам да имате разминавания.
Така че явно това всъщност са заблудите за които споменаваш.
Дали са такива аз поне нямам мнение. С търпение и непредубедено разглеждане на Писанията (Старият и Новият завети), вярвам че може да ги изясним всички заедно, за да може и всеки четящ форума да има полза.

поздрави на всички братя!

смол_акс,

дори да приемем, че както ти казваш повечето от различията са по второстепенни въпроси, дори тогава е добре да помним поговорката, че понякога малкото камъче обръща колата. и според мен то може да я обърне тъкмо защото е подценявано и не му се обръща сериозно внимание. докато един голям камък се вижда лесно и хората по-отрано се пазят от него. не забравяй и библейската поговорка, че "малко квас, заквася цялото тесто".

иначе съм напълно съгласен с твоето твърдение и призив да разглеждаме писанията "с търпение и непредубедено", но тъкмо с непредубедеността виждам сериозни проблеми тук. виждам твърде много предубеденост на погрешна основа. виждам твърде много учения, които се базират само на част от писанията и пренебрегват казаното в други места в същите тези писания. (последният пореден пример в това отношение беше залитането, че според библията "писания" уж били само писанията на СЗ.)

както вече посочих, авторите на този сайт имат своя най-сериозен проблем не толкова в това, че все още не са разбрали както трябва много неща, които така уверено проповядват. техният по-голям проблем е, че си въобразяват, че са разбрали правилно нещата, за които говорят, и че вече са готови да бъдат учители на "младенци" и че всеки, който им показва, че нещо не е наред в онова, на което учат, трябва да е някой с лош плод, докато техният плод бил прекрасен. и тази тяхна фарисейска фантазия е продукт може би на факта, че наистина по някои въпроси имат по-добри познания от мнозина и че наистина имат някои добри плодове. тази тяхна фантазия, че вече са станали истински учители, твърде често им пречи да се замислят "с търпение и непредубедено" върху онова, което им казват други хора. вместо това, често виждаме примери как котката никога не желае да падне по гръб. това на мен ми показва, че както са тръгнали, нищо чудно тези хора да се окажат поредната група младежи, които започват с велики намерения в полето на вярата, с желания да създадат нещо ново, което да няма недостатъците на старото, от което са избягали (както си мислят), но начинът, по който са тръгнали, според мен ще ги отведе до поредното неуспяло младежко начинание.

разбира се, аз не оставам без надежда този сблъсък между мен и тях по някои въпроси да помогне поне на някого от тях да започне да осъзнава, че голяма част от тяхната "ревност за бога" не е според знанието (римляните 10:2). а дали са стигнали до това съзнание ще се види (както и сам уочмън посочи) от плодовете -- дали ще се смирят достатъчно, за да се отворят за възможността да разберат, че може и да грешат и то сериозно по не един въпрос и че тепърва трябва да учат.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on December 30, 2008, 11:57:39 AM
Това, което ученик говори сме го виждали на много места в този форум и то се нарича изказване на мнение без разумни аргументи.

Аз внимавам в това какво пише всеки един във форума и това формира някаква представа за човека, според това, което пише. За ученик съм видял вече неколкократно  пасажи, които съдържат много неща като "това не е така, но нямам време да пиша" или "не съм го прочел цялото, но не съм съгласен" или "вие не разбирате".

Не видях разумни аргументи никъде, а по-скоро твърдения и въпроси, на които вече е отговорено по-горе, което показва, че или е предубеден (което той твърди за нас) или просто не чете, а е позор за това да отговаря някой преди да чуе.

Другото фундаментално нещо, което виждам е оценката на ученик върху форума и липсата на разбиране за целта на този форум. Това също говори колко е наясно с целта на форума, който за него е наречен просто "младежко начинание". Същото отношение виждам и при изказването му, че воденето от Духа означава "спазване на божиите заповеди", което няма нищо общо с това, което четем в Писанията (че Духът не е "спазване на заповеди"), където мнозина са спазвали заповедите, но са нямали водителство на Духа, а обратното, че ако бъдат водени от Духа ще има резултати, които ще са съгласни с Божиите заповеди е очевидно така.

Предполагам това мнение на ученик е защото прекарва изключително много време по форумите и за него това е форум, който е поредното "младежко начинание" с "тук там" някои по-верни "доктрини" (според думите му).

Ако това е смисълът на форума, то нямаше смисъл да правим нов форум, а можеше да пишем в други, които имат тези цели.

Липсата на разбиране за целта на форума определя и отношението, което се влага на това какво се пише. Ако имаше разбиране относно това би забелязал какво се пише в тази тема. Отношението ти е същото, все едно в час по математика да се решава уравнение и резултатът да бъде числото "пи" или 3,14 с което се доказва определено фундаментално твърдение, което учениците да запомнят. И тогава някой излиза и казва, че това не е вярно, защото числото "пи" не е 3,14, а е 22/7, което не е точно 3,14, а е 3.14285714... и това, което се говори в теоремата не е вярно изобщо. С това се вижда, че не разбира, че става въпрос за научаване на теорема в математиката, която да помогне на учениците да са по-добри в решаването на математически задачи и да не се подвеждат от трудности в задачите.

По същия начин може да се каже, че гръцката буква "пи" не е запазена за числото 3,14, но си е просто буква, която може да се използва и в други математически уравнения със съвсем друго значение. В контекста, обаче, на задачи, които боравят с радиани гръцката буква "пи" означава числото 22/7 или както е по-известно като 3,14.

По същия начин контекстът на темата е за това какво са били Писанията за Христос и учениците на Христос и кое е фундаментът на книгите от т.нар. "нов завет" и какво днес е крещящата нужда за вярващите - да познават Писанията.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: IvanQS on December 30, 2008, 12:13:35 PM
До сега "ученик" не се е изказвал аргументирано по неговите виждания за основите на вярата в никой форум,освен някои забележки относно правописа на някои еврейски или гръцки думи.

 
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: ученик on December 30, 2008, 14:15:59 PM
До сега "ученик" не се е изказвал аргументирано по неговите виждания за основите на вярата в никой форум,освен някои забележки относно правописа на някои еврейски или гръцки думи.


това горното го приемам за проява на добро чувство за хумор!!!
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Asko on December 30, 2008, 23:29:57 PM
 Братя , моля ви....Нека търсим това ,което ни събира и нека любовта не охладнява помежду ни

 Филипяни 3:15 "ако някой мисли нещо по друг начин Бог ще му открие и него"
 
  Тялото  е едно Духът също ( няма какво да делим )  Моля ви нека да живеем и да се стрмим към единомислие

 С обич и уважение

 
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tavita on January 14, 2009, 10:00:10 AM
Всеки който е прочел словото Божие е наясно че цялата Библия /не отделям Стар от Нов завет/ е Богувдъхновенна, следователно - всички нейни писания са святи.
Прочетох всички писания тук в този форум и наистина не разбрах какво точно иска ученик да каже. Добре е да има спор, но той трябва да аргументиран.
Настина, както писах и аз в своето представяне, доста от хората считащи себе си са стари вярващи ме насочваха да чета предимно Новият завет. Но точно в него - моят
Господ и Спасител Исус Христос на 12 год. възраст разискваше "Светите писания" в
Дома на Отца си. Което за мен означава че задължително трябва добре да се познава
Старият завет. Често чувам израза Новозаветни Християни и не ми е ясно какво точно означава и каква информация носи в себе си този израз.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on January 14, 2009, 10:13:31 AM
Quote
Което за мен означава че задължително трябва добре да се познава
Старият завет.
Така е.


Quote
Често чувам израза Новозаветни Християни и не ми е ясно какво точно означава и каква информация носи в себе си този израз.
В Словото нямаме такава дефиниция. Имаме само определение "християни", което е започнало от Антиохия. Няма термини "новозаветен" и "старозаветен" християнин.

Аз лично не съм запознат със значението на този термин - "новозаветен християнин", но предполагам в него влагат значение на "този, който смята, че Писанията са вече отпаднали" - поне по това, което чувам от повечето хора по отношение на Писанията.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: etien on January 14, 2009, 12:58:27 PM
Думата  завет е гръцката дума диатеке, която означава: наредба,разпореждане, завещание, последна воля, договор, завет. В Евреи 9:11-13 думата е преведена завет и завещание, и се говори че е влезнало в сила след смърта на завещателя. Затова да се казва, че това е договор е вярно, но не е всичко. Има и завещание, има и последна воля. Ако кажем Новият Договор ще пропуснем доста от значението на оригиналната дума. Ако кажем Новото Завещание е правилно, но не зная дали би се приело. Има преводачи които държат на този превод. Затова завет дава не много точна , но сравнително прилична представа.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Watchman on January 14, 2009, 13:04:58 PM
Думата "завещание" предполага, че завещателя е мъртъв и го няма вече. Бог нито е мъртъв нито го няма вече. Ето защо думата завещание е крайно неподходяща. В Евреи 9:11-13 се коментира лек нюанс на завета, ако вземем един лек нюанс и заменим цялото нещо с него, ще получим сериозно изкривяване.

Аз бих дефинирал завет, като кръвен договор, или договор на живот и смърт подпечатан с кръв.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: etien on January 14, 2009, 22:13:21 PM


6. Аврам повярва на Господа, и това му се вмени за оправдание.
7. И му рече: Аз съм Господ, Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да владееш тая земя.
8. Той рече: Владико Господи, по какво ще позная, че ще я владея?
9. Господ му рече: вземи Ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб.
10. Взе той всички тия, разсече ги по наполовина и тури една част срещу друга; само птиците не разсече.
11. И налетяха върху труповете грабливи птици; но Аврам ги разпъждаше.
12. По залез-слънце налегна Аврама тежък сън; и ето, обзе го ужас и голям мрак.
13. И рече Господ на Аврама: знай, че твоите потомци ще бъдат пришълци не в своя земя, ще ги поробят и ще ги угнетяват четиристотин години;
14. но Аз ще съдя народа, който ще ги пороби; след това те ще излязат (за насам) с голям имот;
15. а ти ще отидеш при отците си смиром и ще бъдеш погребан в добра старост;
16. в четвъртия род те ще се върнат тука: защото беззаконията на аморейци още не са стигнали до върха си.
17. Щом зайде слънце и настана мрак, ето, дим като че от пещ и огнен пламък преминаха между разсечените животни.
18. В тоя ден сключи Господ завет с Аврама, като рече: на твоето потомство Аз давам тая земя, от Египетската река до голямата река, река Ефрат;

11. Но Христос, като дойде Първосвещеник на бъдещите блага, с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, сиреч не от обикновена направа,
12. нито с козя и телешка кръв, но със Своята кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби вечно изкупление.
13. Защото, ако кръвта от юнци и козли, и пепелта от телица чрез поръсване осветява осквернените, за да се очистя плътта,
14. колко повече кръвта на Христа, Който чрез Духа Светаго принесе Себе Си непорочен Богу, ще очисти съвестта ни от мъртви дела, за да служим на живия и истинския Бог!
15. И затова Той е Ходатай на нов завет, та след смъртта, станала за изкупване от престъпленията през първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство.
16. Защото, дето има завещание, необходимо е да последва смъртта на завещателя;
17. понеже едно завещание добива сила само след смърт; то няма никога сила, докле завещателят е жив.
18. Поради това и първият завет бе утвърден не без кръв.

Това са два текста единият от Битие, другия вече го цитирахме. В двата се вижда ясно необходимостта от смърт, когато Бог сключва завет/завещание/договор с някого  или със всички. Така че наистина Божият Син умря за греховете ни и бе възкресен, което и казва текста от Евреи.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Watchman on January 14, 2009, 22:48:18 PM
Завещанието по своята същност предава последната воля и вървящото с нея наследство на онзи, който умира и го няма вече. След смъртта на завещателя няма никаква комуникация и взаимоотношение между завещателя и наследника.

При завета, ако и да се изисква смърт, нямаме такава ситуация както при завещанието, на несъществуването на едната страна и на прекъсната комуникация. Ето защо завета не е и не може да се нарече завещание. Но включва аспект по който може да се оприличи на завещание, но само и единствен по аспекта за смъртта и по нищо друго.

Ето например извадка от цитираните стихове по-горе:

И затова Той е Ходатай на нов завет

Какво общо има ходатай със завещание? По смисъла на думата завещание, никакви ходатаи няма и не са необходими.

Нещо повече - Давид сключи завет с Йонатан. Какво той завещание ли му направи на Йонатан или Йонатан направи завещание на Давид? Нито едното от двете, но двамата сключиха договор на живот и смърт.

Ето защо завета не е същото като завещание, нито българската дума завещание може да се използва за превод на "брит" или "диатеке" (да ме извинява Андрей).
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: etien on January 15, 2009, 19:36:07 PM
Quote
Ето защо завета не е същото като завещание, нито българската дума завещание може да се използва за превод на "брит" или "диатеке" (да ме извинява Андрей)
Андрей??
Мисля, че думата договор не отговаря на изискването да има смърт на завещателя. А думата диатеке е използвана точно тук в Евреи. Затова всички преводачи от всички поколения предпочитат завет/testament. Аз лично не бих превел завещание, но не бих поставил и договор, понеже не би могло да се постави в контекста където има договор, там трябва да има смърт на...? Дори преводачите, които предпочитат завет трябва да преведат в Евреи същата дума като завещение. Причината е, че ние имаме няколко думи за нещо, за което гърците са имали само една. Ако "преведем" Новият Договор на нашия господар Исус Помазания лишаваме въпросното заглавие от свидетелството за смъртта на завещателя, който е Исус, който наистина умря, което пък е ясно свидетелствано в Новия Завет. Проблема с думата завет е, че оставя четящия с  идеята че там са написани съветите и мъдростите на някой който е починал към потомците. Затова завет, завещание и договор са по-скоро включени в значението на гръцката дума. Виж например 2Царе 3:12 диатеке е преведено договор, а в 15:24 завет. Като завещание и завет са го превели и в Гал.3:15-23. Там ни се казва че сме наследници на договора направен от Бога с Авраам, но там наистина би пролята кръв и бяха убити животни. Писанието казва, че почти всичко според закона се очиства с кръв, особено нашите грехове. Мисля, че е добре това значение на думата диатеке да се запази, когато превеждаме на български. Считам, че нямаме подходяща дума, която да предаде и трите основни значения на диатеке. Ако пък вие измислите подходяща дума ще бъде добре.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Watchman on January 16, 2009, 14:16:26 PM
Думата договор сама по себе си не е достатъчна, не е същото като да имаш договор за ADSL с БТК. Аз затова предпочитам кръвен договор, който сам по себе си иска отделна дефиниция. В българския език нямаме дума за това, защото вероятно не е имало подобни практики. Ето защо е необходима нова дефиниция, както и на много от употребяваните думи в българския е нужно да се дефинират коректно библейски, а не според ежедневната им употреба от света.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on January 23, 2009, 11:46:01 AM
редакция: Следващите няколко съобщения бяха преместени от темата http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=262.msg4045#msg4045 (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=262.msg4045#msg4045)

etien, small_axe,

За да изразите взаимно съгласие по определен въпрос вие сте пренебрегнали терминологията, която се използва в Писанията по отношение на думите "нов завет" и "стар завет".

Вие сте ги приравнили към 2 сборника от книги, което е неправилно. Прочетете темата за Разликите между стария и новия завет (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=348.0) и темата за познаването на Писанията (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=336.0).

Приравняването на Писанията (или както вие му казвате - "стария завет") към "закона" е нещо, което е твърде погрешно. На много места се говори за Закона и пророците.

Относно многоженството - това, което откриваме в Словото е примерът, който Бог даде първоначално (с Адам и Ева) и който Исус дава чрез Църквата - един мъж, една жена. Това е примерът, който трябва да се следва. Имало е хора, като Авраам, които не са били под "закона" и са имали повече от една жена. Това не го срещаме като порочна практика тогава.

Сега трябва да търсим съвършеното, това, което е отгоре, защото ако някой човек тръгне в посока на многоженството, той се е отклонил от съвършенството, което ни е показано като пример, и търси да угоди на своето си. Христос даде пример, който трябва да се следва, избирайки една Църква, а не много. Кои сме ние, че започвайки в Духа, да продължаваме да се усъвършенстваме в плът, според сянката на Закона, което е това, което Бог даде на Израел чрез Мойсей? Това е сериозно дръпване назад.

За тези, които са тръгнали да се усъвършенстват в плът е казано, че са отпаднали от закона на благодатта. Ето защо е добре да се внимава да не се отпадне.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: small axe on January 23, 2009, 14:01:56 PM
има разлика , дотолкова доколкото времето/ като историческо време/ в което са били писани нещата които са събрани в сборника от книги наричан -библия е различно.
иначе считам , всичко в този сборник за Писания
Title: (temp) Матей 19:9 и живот след развод
Post by: Tihomir on January 23, 2009, 14:19:08 PM
има разлика , дотолкова доколкото времето/ като историческо време/ в което са били писани нещата които са събрани в сборника от книги наричан -библия е различно.
иначе считам , всичко в този сборник за Писания

Важното е какво е това, което авторите, вдъхновени от Духа, са наричали "Писания", а не какво днес някой го нарича.

Още повече проблемът не е в това дали наричаш Писания цялата Библия или "стария завет", а в това, което влагате (както и 99% от вярващите днес) в думите "стар завет" и "нов завет".

Погрешното разбиране за "нов завет" и "стар завет" води до погрешна аргументация и оттам - погрешни изводи, които може да изглеждат понякога верни, но са аргументирани по човешка терминология и са чупливи и лесни за отхвърляне, както по-горе показах.

Затова и днес на мнозина от вярващите като им зададат няколко въпроса относно "стария завет" (като книга) те отговарят в същата терминология, с което се оплитат, защото не познават Писанията, нито Божията сила.


Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: small axe on January 23, 2009, 15:18:06 PM
Христос не дойде да разруши закона , а да го изпълни.
Това за което свидетелстват Писанията е Христос Исус.Не че закона е усъвършенстван или пък отпаднал , но в Месията Исус е изпълнен.Целта му е да се оправдае всеки който вярва в Христос Исус.В Писанията на тн.Нов завет виждаме това ясно разкрито и обяснено от Святия Дух.
Това имам впредвид като казвам ,че целият сборник от книги наречен Библия, е Писания.
Те са едно неделимо цяло.

и тишо , не бързай да преценяваш кой какво точно разбира или не разбира по даден въпрос , непременно от позицията , че на теб всичко ти е ясно.Например това за 99% което пишеш , е преувеличено и прибързано.Често постъпваш така , все едно папата отсъжда и край , а не винаги е така.
/ не казвам , че се мислиш за папата :)  , а че понякога бързаш/
Това все пак е форум и в него хората не могат да си обяснят всичко веднага , че да се разберат , и никой няма нужда от прибързани оценки.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on January 23, 2009, 16:01:54 PM
Фактът, че се съгласи с това, което се твърдеше от etien, а именно за това, че той говореше за "стария завет" (като книга) като за това, че тогава хората са били "под закон" (имайки предвид Мойсеевия закон), с което ти се съгласи.

Аз дадох пример от т.нар. "стар завет", което опровергава това твърдение.

Не знам кой ти е казал, че в т.нар. "нов завет" (като сборник) виждаме "ясно разкрито обяснено от Святия Дух", а в т.нар. "стар завет" (като сборник) не е ясно разкрито.

Сам Исус каза, че Мойсей и пророците са достатъчни (виж притчата за богаташа и Лазар), за да не бъдат хората погубени, а да вярват в Месията.

Не знам дали има в този форум хора, които са познавали Писанията така, както беряните, които можеха да проверят от Писанията това, което Павел говореше. Не знам колко от днешните вярващи (да речем учителите) могат да се похвалят със знанията, че от Писанията може да бъдат проверени думите на Павел. На много места фактите, които ги пише в сборника "нов завет" се вземат като факти, за които никъде другаде в Писанията не е писано. Примерно за хилядагодишното царство пише и в Псалмите. Там пише даже над кого ще царува Христос и светиите (нещо, което го срещаме в Откровение 20 - това е разгледано в друга тема, просто давам като пример).

Затова има толкова проблеми и с разбирането на тази тема (когато си спомня началото), поради това, че масово хората са учени да се чете само сборника "нов завет". Аз съм учен да се четат и двата последователно, но никой човек не ме е учил, че трябва да обърна специално внимание на Писанията, тъй като сборникът "нов завет" съдържа този факт. Няма нужда човек да го каже след като ясно е записано. И въпреки това днес продължават твърденията като "ама как да дадеш на новоповярвал човек да чете стария завет..." и тем подобни.

Повече не искам да се разпростирам в тези неща, тъй като има отделна тема, където е добре да се обсъдят.

Все пак темата е относно развеждането и повторното женене.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: small axe on January 23, 2009, 19:18:21 PM
прегледах още един път , това което етиен е написал , и не открих нещо кой знае какво скандално.Единственото което виждам е че приравнява сякаш закона с Писанията сякаш са едно и също , но според мен е неволна грешка.
Иначе за другото което е писал по темата е така.Все пак говорим за темата не за закона , писанията , новия и стария завети .

А не може да се отрче , че в Писанията на тн.Нов Завет , Светият Дух разкрива още аспекти на Божията воля и план , не че са липсвали в Писанията на Стария завет , но тук са разкрити по добре , а и Месията Исус изпълни целта на закона.

Иначе , защо ги четеш , щом са ти достатъчни Моисей и пророците , не ги ли четем за да укрепнем я израстем и проумеем , още по добре Божията воля за нас.А относно днешните учители не мога да кажа нищо , понеже мнозина от тях не ги познавам , но искренно се надявам , след като са учители , да водят братята в познанието според Истината.
Явно тези с които ти си се сблъсквал са те разочаровали . Но не можем да сложим всички под общ знаменател , все пак.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: etien on January 23, 2009, 22:55:01 PM
Съжалявам, че темата се промени, но трябва да отговоря на казаното от Тихомир. Мисля, че сериозно си се объркал, приятелю, относно писанията. Личи си как някой еврейски учител полу-християнин ти е променил представите. Когато подменяш понятията трябва да осъзнаваш, че това може да съсипе вярата на някого. И така ето я истината относно писанията:
Ето така се моли Господаря Исус:

Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.А сега ида при Тебе; но догдето съм още на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си. Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.Те не са от света както и Аз не съм от света.Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение, да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.
Това е основата - ние сме повярвали въз основа на написаното от пратениците на Господаря. Това е Писанието. Разбира се Стария Завет също е писанието, както пак Исус казва в същия текст.
Посланието към евреите ясно разграничава нов и стар завет:

"Той е посредник на нов завет по тая причина, щото призваните да получават обещаното вечно наследство чрез смъртта, станала за изкупване на престъпленията, извършени при първия завет". /Евр.9:15 /
Писателите на Стария Завет са пророците:
"И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля; защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух".2Пет.1:20
Писателите на Новия Завет са пратениците. Господаря казва, че всички ние ще повярваме чрез казаното от тях това са писанията:
"Затова, възлюбени, като очаквате тия неща, старайте се да се намерите чисти и непорочни пред Него, с мир в сърцата си. И считайте дълготърпението на нашия Господ като средство за спасение; както любезният ни брат Павел ви е писал, според дадената му мъдрост. както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи; в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания, за своята погибел".2 Пет.3:14-16
"Даже ще се постарая щото вие и след смъртта ми, да можете всякога да помните тия работи".2 Пет.1:20
Петър свидетелства че писаното от Павел е точно толкова писания, колкото и останалите, т.е. Стария Завет, но Петър пише със съзнанието, че и в момента пише писанията!
Тихомире,
напълно съм уверен, че ти, както и всички останали повярвали в Божия Син за цялата история от кръста насам, си повярвал именно чрез писанието на Новия Завет, което е потвърдено с писанието на Стария Завет със свидетелството на Святия Дух и светите божи човеци. Защо сега се опитваш да се поюдейчваш и да съсипваш вярата на братята, като отричаш, че Новия Завет е писанията на Бога? На кого угаждаш?
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on January 23, 2009, 23:07:47 PM
etien,

Прочети текущата тема отначало.

Проблемът не е в това кое е "Писанията", а в това кое е "старият завет" и "новият завет", което уточнявам за втори път и както виждам не си го разбрал.

Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: evangelista1962 on March 11, 2009, 23:05:18 PM
Сегаще ви кажа аз как разбирам нещата и наистена на моменти влизате в излишна полемика.Стария завете до Иус той го изпълни и затова всичкое дотам .Значи има едни думи че с .завет е за поучение ,а новият за спасение и мисля че е така .Стова без да го омаловажавам като божие слово.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on March 11, 2009, 23:11:35 PM
evangelista,

Прочети темата отначало докрай, но бавно и след това пак повтори. Така ще разбереш първо какво е т.нар. "стар завет", за който говориш (който е наречен "стар завет" от един католик) и който няма нищо общо със стария договор, за който Божиите хора говорят в Словото.

Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Cabral on March 12, 2009, 22:54:06 PM
Тъй като някой неща ги научаваме само от Църквата, да ги повторим.

Свето Писание се наричат книгите, установени с канон преди Въплащението. Наричани са Свето Писание или само Писанията, защото в апостолско време, а и над 100 г. след това не е имало идея, че т.н. Новозаветни книги ще бъдат събрани в отделен сборник, който пък ще бъде обединен след още много векове със Старият канон. Затова книгите от Новозаветният канон се наричат от Църквата Писанието, а когато се говори общо за Библията - Светото писание.

Стар завет се наричат книгите на Светото Писание, не заради това, че в тях пише за Старият завет, а защото са писани и установени като канон по времето на Старият завет, заветът от времето на Мойсей.

Нов завет са книгите, които са писани след сключването на Новият завет с хората. Означенията Стар и Нов завет нямат отношение към съдържанието, а към времето на съставяне.

Новият завет даден от Бог на хората отменя старият завет, но Новозаветните книги не отменят Старозаветните. През 140-145 г. е имало един еретик - Маркион, който искал да премахне Старозаветният канон и да го замени с едно сборно съчинение, една компилация от старозаветни и новозаветни книги, а от другите новозаветни книги да направи две сболни съчинения. Срещу него се изправила една група християни, които поддържали, че не може да премахнат книгите от старозаветният канон. Тази група била наречена от останалите "ортодокси". Благодарение на Светият Дух който ги ръководил и Църквата, която представлявали, ние още ползваме старозаветните книги и книгите на Новият завет, събрани в общ сборник, наречен Библия след още няколко века.

Отделен е въпросът, че някой се опитват да подменят Бог с Писанията. Спасението е само в Бог и затова Иисус казва на евреите:

"Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене.
 Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот".
Ин.5: 39-40

Няма вечен живот чрез Писанията, вечният живот е при Него. Светото Писание свидетелства, но не спасява. Беряните четат, за да се убедят, че няма да сбъркат и да отдадат почит на човек/"Иудеите Му отговориха и рекоха: не за добро дело с камъни Те замеряме, а за богохулство и за това, дето Ти, бидейки човек, правиш се Бог"./ Тяхната вяра е вярата на Тома Неверни, за който Иисус казва: "Тома, ти повярва, защото Ме видя; блажени, които не са видели, и са повярвали". Чели, нечели все тая, няма да се спасят, ако не повярват, да се кръстят и приемат достойно евхаристията.

Относно въпросът, действа ли Старият завет или Законът, отговорът е ясен - не действа.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on March 12, 2009, 23:42:28 PM
Quote
Чели, нечели все тая, няма да се спасят, ако не повярват, да се кръстят и приемат достойно евхаристията.
Гръцки философии...
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: small axe on March 13, 2009, 18:56:58 PM
"приемат достойно евхаристията."

Това къде го в Писанието , или само някой дядо монах го е измислил отнякъде ...Та така , ерес , след ерес.
Кабрал време е да изтрезнееш от заблудите .
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Владо on March 27, 2009, 12:45:08 PM
Привет на всички братя и сестри.
***********************

Отдавна не съм писал, прегледах нещата по темата и, без да взимам отношение към нечия правота, ще напиша това, което е в сърцето ми.  :)  Може ?

***********************
  В представянето ми, Уочман сподели, че съм малко ...емоционален и това е така- когато повярвах до мен не беше човек,- до мен БЕШЕ ВЪЗКРЪСНАЛИЯТ ГОСПОДАР И ЦАРЯТ НА ТВОРЕНИЕТО.

 Аз не съм приел евангелието от/чрез човек, но чрез устните на Единородният и това има огромна разлика. Разбира се, съм далеч от идеята да използвам това за големеене над когото и да било- просто описвам ситуация.  :)  Когато повярвах единственото, което виждам всред светлината, бяха едни пробити и святи нозе на Един, Който Е Цар и Кой ми каза : Предлагам ти да стана твой Спасител и Бог.... и невероятната Му любов, милост и благост ме разбиваше, разтърсваше тялото ми в сълзи и викове : Защо? Защо ме обичаш? Защо ? Аз не го заслужавам...

  Винаги ми е правило впечатление желанието на хора (и на мен в "том числе"), да представят/ме  писанията като живот. Но аз виждам, че те разкриват щрихи от портрета на Живият. Те са предназначени да ни дадат курса на вярата, но ние имаме Христос, чрез Когото бяха образувани световете... А това е над писмата, над самото слово- Той- Самият Е Бога, не писанията.

Аз виждам буря- разрушаващо торанадо, което помита постройки, убива хора, руши всичко по пътя си и след себе си не оставя нищо. Кой го е създал? Не Бог ли? Кога, къде сме били аз и ти , когато Той заповяда и те станаха? Кой Му е дал мъдрост и къде сме били, та да смятаме, че Бог е всичко чрез писмата на дадени Негови слуги? БОГ Е МНОГО ПОВЕЧЕ! Бог Е създателят на всичко. Той Е Мъдростта и в Него обитава разумът. Той Е Силата. Той Е Който Е .


  Аз виждам едно тихо поточе и лек ветрец клати нежна зелената трева досами поточето, кара ме да легна и буквално да не мисля за нищо. Лягам и дочувам песента на горските птици --- кой е създателят на всичко това? Не Бог ли? И каква е връзката м-у торнадото и разрушителните сили и тихата красота в творението ? Не Бог ли ? Кой може да го разбере, или - кой Му е дал ум  и силата, та да направи едното, или другото?  Тогава- къде е тихото благоговение и това- да смятаме другият за повече от нас - самите?   :-)  Нека не се превъзнасяме един над друг, възлюбени, но нека всеки да счита другият за повече от себе си- това е добро. Също- нека да има ЛЮБОВ ПОМЕЖДУ НИ, КОЯТО ЛЮБОВ НЕ ВИЖДАМ КАТО ДУМИЧКА , НИТО КАТО ОТНОШЕНИЕ, нито като един ред изписан дори тук-   :-) - писано е да говорим истината един с друг, братя, а често заради това имам и проблеми  ;-)  .  Истината е конфронтативно понятие и сила, когато я изявиш и - още по-опасна и за теб-самият, когато живееш в нея. Лесно е да се използват писанията , за да докажеш своя теория и схващане- не обвинявам никого, повярвайте- просто пиша ПРИНЦИПНО, КАТО ОТ БОГА-  :-) и Той ми е Свидетел.

  Преди вековете- Той Е. Той Е и Идващият. Сега , според както казва словото, виждаме нещата неясно, защото сме отделени от Него, но аз виждам, че някои от нас ( :-) ) пишат така, все едно не само че не са отделени от Него, но и Го познават отлично.

  Например, прави ми впечатление, че НИКЪДЕ НЕ ВИЖДАМ ЕДИН МНОГО ПОЛЗОТВОРЕН ИЗКАЗ : "ТАКА Е СПОРЕД МЕНЕ.Е, РАЗБИРА СЕ, АЗ МОГА ДА ГРЕША...", СЪЩО ТАКА И НЕ ВИЖДАМ ТОВА :  "СКЪПИ БРАТ/СЕСТРО/, АЗ ОПРЕДЕЛЕНО РАЗБИРАМПОЗИЦИЯТА, НО СПОРЕД МЕН....Е, РАЗБИРА СЕ, НЕ БИХ ИСКАЛ ДА ТЕ НАСКЪРБЯ, НО..."

 Вижте, аз не искам да ми цитирате Павел, или някой от новозаветните автори. Това го пиша и за себе си - истината е, че сме много далече от Божието истинско присъствие и Него- Самият, защото ако бяхме, то тогава щяхме да живеем както е Живял Сина, а Той даде живота Си за братството- НЕКА ТОВА НИ Е ОРИЕНТИР, ВЪЗЛЮБЕНИ, ЗАЩОТО НИЩО НЕ СМЕ ВНЕСЛИ В ТОЗИ СВЯТ, НИТО ЩЕ ОТНЕСЕМ НЕЩО- ДЕЛАТА НИ ГОВОРЯТ ДОСТАТЪЧНО.   ;-)

 Нека Богоговеем и да Му отдадем слава - на Него, защото в Него е живота ни. А инак- всеки може да грабне сърфа си  и да жонглира с него достатъчно добре,- нали ?  Но- кому е потребно...кому ?!

 Нека Бог бъде прославен, а всеки човек- счетен за недостатъчен и измамлив. Слава на Единородният, на Първороденият от мъртвите, Начинателят и Усъвършителят на вярата ни, Исус Христос, Божият Син.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Владо on March 27, 2009, 13:10:21 PM
А иначе относно стар и нов завет- ако явяването на Сина не е нов етап и нещо ново за човешката раса...  :-)
 
 Херувимите, направеното светилище, дори и изкуствените пъпки по дървото, изкуственото море, бяха сянка на реалните такива, намиращи се на небето (които може би видя възлюбеният брат Павел) , но чрез Сина ние имаме (разбира се- според мен  :-) )  абсолютно различен статут пред Бога- ние сме осиновени . Кога и къде в дохристовата ера (мой термин, обозначаващ времената до явяването н а Сина в плът, подобна на човешката) езичници са били наричани, например, синове на Всевишният, Божий народ, свято свещенство? Аз не виждам такъв пример...? Или ?За  нас не се пролива кръвта на животни.. , та да ни направи приемливи на/пред Святият , но имаме Един Велик Първосвещенник, Който принесе Себе Си - това е абсолютна и недисктируема, за мен, платформа. Но- може и да не съм разбрал някои, или - да съм пропуснал нечие изказване..  :-)

 А иначе - дохристовата и следхристовата епоха, са абсолютно различни и това го знаят даже и светските хора, разделили историята спрямо това .  В откровение пише, че се пее нова песен - на Агнето, дало кръвта Си... Защото само То е Достойно да отвори книгата и то- след като даде кръвта и живота Си, за да придебие новият народ за Бог Отца.

  Проляната кръв на Сина, дадената жертва, възкресението и идването на Святият Дух СА НЕЩА, КОИТО БЕЛЕЖАТ ТОТАЛНО НОВА ЕРА, НОВА ЕПОХА, НОВ "СЕЗОН" ВЪВ ВЗАИМОТНОШЕНИЯТА ПОМЕЖДУ БОГА И ЧОВЕЦИТЕ- БОГ СТАНА БАЩА И НА ЕЗИЧНИЦИТЕ, В ЧИЕТО ИЗБИВАНЕ БЛАГОВОЛЯВАШЕ ДОПРЕДИ НЯКОЛКО ВЕКА САМО - НЕ Е ЛИ ТОВА РАЗЛИКА?

  В дохристовите времена ако евреите ни срещнаха трябваше да ни избият, братя, а сега- от тях дойде спасението, променящо животите ни- и ако това не е разлика ?!   :-)  РАЗБИРА СЕ, ТАКА МИСЛЯ АЗ, НО МОЖЕ И ДА БЪРКАМ -  ;-)  .

  Поздрави, братство.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Watchman on March 27, 2009, 19:29:36 PM
Quote
В представянето ми, Уочман сподели, че съм малко ...емоционален и това е така- когато повярвах до мен не беше човек,- до мен БЕШЕ ВЪЗКРЪСНАЛИЯТ ГОСПОДАР И ЦАРЯТ НА ТВОРЕНИЕТО.

 Аз не съм приел евангелието от/чрез човек, но чрез устните на Единородният и това има огромна разлика.

Поглеждайки отново заглавието на тази тема виждаме как отново и отново думите на Исус се потвърждават. Според Писанията Владо - ВСЕКИ ЧОВЕК за да стане Християнин трябва да чуе ЛИЧНО от самия Христос. Ето какво е писано по въпроса:

Еф. 4:21  понеже сте чули, и сте научили от Него, (както е истината в Исуса),

Римл. 10:17  И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово (буквално: "от директното говорене на Христос").


Ето защо всеки който наистина е християнин е чул и е научил Словото на вярата от Него. Това е малко уточнение във връзка с горните твърдения.

Винаги ми е правило впечатление желанието на хора (и на мен в "том числе"), да представят/ме  писанията като живот. Но аз виждам, че те разкриват щрихи от портрета на Живият. Те са предназначени да ни дадат курса на вярата, но ние имаме Христос, чрез Когото бяха образувани световете... А това е над писмата, над самото слово- Той- Самият Е Бога, не писанията.

Писанията не са самия Бог, те са само свидетелство за Него. Но ако нашето преживяване и учение противоречи на Писанията, то това е сигурен белег, че сме изневерили на Бога с някой лъже бог.

Да аз вярвам, че Бог е по-голям от Писанията, но пак е записано:

Пс. 138:2  Ще ти се поклоня към светия Твой хълм, И ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за милостта Ти, Защото си възвишил словото Си повече от цялото Си име.

Ако ние казваме че почитаме името Му, а презираме познаването на Словото Му, то ние мамим себе си. Бог и Словото му са едно цяло, защото Неговото Слово Е Неговата воля. И ако обичаме Бога ще копнеем да познаваме Словото Му и волята Му.

Quote
Тогава- къде е тихото благоговение и това- да смятаме другият за повече от нас - самите?   :-)  Нека не се превъзнасяме един над друг, възлюбени, но нека всеки да счита другият за повече от себе си- това е добро.

Аз искам да задам един въпрос - ти разбираш ли наистина, какво означава пасажа където се казва да считаме всеки другия за по-горен? Дали означава да считаме ученията му и вярванията му за по-горни или означава нещо съвсем друго? За да разбираш това отново се иска да познаваш Писанията. Виждаш ли за това е тази тема, защото когато един човек не познава Писанията, а тръгва да твърди неща, то той сее заблуда и смърт, а няма по-голямо зло от това да се сее смърт в името на истината.

Каква полза ако говори някой за любов, а учи неща, които убиват? Петър Дънов говорил само за милост, любов а накъде повел хората с тия имащи вид на благочестие думи?

Да считаш другия по-горен то себе си в контекста на Библията означава да гледаме на себе си в позиция на слуга, което много често изисква да се послужи със строго изобличение на онова, което вреди на всички.

Бог е Бог на истината и реалността. Нещата които говорим и вярваме трябва да са отвъд религиозната романтика, която само звучи добре, но няма силата на реалността в себе си.

Quote
Също- нека да има ЛЮБОВ ПОМЕЖДУ НИ, КОЯТО ЛЮБОВ НЕ ВИЖДАМ КАТО ДУМИЧКА , НИТО КАТО ОТНОШЕНИЕ, нито като един ред изписан дори тук-   :-)

Нужно е да дефинираш "любов" преди да говориш за нея, защото дяволът е положил всяко усилие да предефинира тази дума, и по-този начин е откраднал реалността зад нея. Без истинското значение на думите ние изпадаме под осъждението на Исус, който е казал, че за всяка ПРАЗНА дума ще се иска сметка в съдния ден.  Днешното християнство е пълно с празни думи. Празната дума е дума, която е изпразнена от своето оригинално съдържание и реалност.

Ако успееш да разбереш какво стои зад думата "любов" ще започнеш да я използваш много по-рядко тази дума, както е използвана много рядко и от Исус и от апостолите. И това е защото реалността на любовта НЕ СЕ състои в говоренето за нея, а в неща отвъд говоренето и споменаването й. Състои се от реалности, които не могат да бъдат уловени и схванати от естествения човек, който често пъти приема любовта като враждебност и агресия.

Християните от това поколение имат отчайваща нужда да се върнат към пълнотата на думите, защото в празнотата им има само измама. И за целта отново имаме Писанията, но се иска сериозност и задълбоченост в подхода ни към тях, а не прибързаност и емоционалност. Те са характерни за децата, не за зрелите хора.

Quote
  Например, прави ми впечатление, че НИКЪДЕ НЕ ВИЖДАМ ЕДИН МНОГО ПОЛЗОТВОРЕН ИЗКАЗ : "ТАКА Е СПОРЕД МЕНЕ.Е, РАЗБИРА СЕ, АЗ МОГА ДА ГРЕША...", СЪЩО ТАКА И НЕ ВИЖДАМ ТОВА :  "СКЪПИ БРАТ/СЕСТРО/, АЗ ОПРЕДЕЛЕНО РАЗБИРАМПОЗИЦИЯТА, НО СПОРЕД МЕН....Е, РАЗБИРА СЕ, НЕ БИХ ИСКАЛ ДА ТЕ НАСКЪРБЯ, НО..."

Ти сега чий пример искаш да следваш и чие учение? Можеш ли да ми покажеш от Писанията как са говорили Божиите хора, които са ни дадени за пример? Дали са говорили по начина по който ти предлагаш или са говорили по-съвсем различен начин? Всички тия неща които предлагаш да се казват са неща, които галят ушите, но къде е силата им?

Има области на неяснота, има области на субективност. В тях можем да изразим неувереност или лична позиция. Но има фундаментални неща на вярата в които не можем да се поклащаме, нито да изразяваме лични мнения, защото те нямат място там. Там има място само Божието Слово и Истина.

Quote
Нека Бог бъде прославен, а всеки човек- счетен за недостатъчен и измамлив. Слава на Единородният, на Първороденият от мъртвите, Начинателят и Усъвършителят на вярата ни, Исус Христос, Божият Син.

Именно защото всеки човек е лъжлив ние не се интересуваме или впечатляваме от нечие мнение, но се интересуваме да разбираме Божието Слово. То е съдника не сме ние. И когато Божието Слово е съдника и някой се нахвърли на носителя му с думите да не съди, че нямал любов и прочие, то такъв е станал съдник на Бога и основата на която стои е измамлива.Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Cabral on March 29, 2009, 18:30:33 PM
Гръцките учения не ги знам, но при всички случаи са по-истински от юдейските ереси.

Както е казал Спасителят, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Казано е още:

 "Защото, който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне". Кор. 11:29

Спасението никъде не се обвързва с четене на нещо, което личи и от фактът, че Христос не е пратил апостолите да отварят печатници, а да благовестят.

Интересен е цитираният стих от псалм:

Пс. 138:2  Ще ти се поклоня към светия Твой хълм, И ще славя Твоето име за милосърдието Ти и за милостта Ти, Защото си възвишил словото Си повече от цялото Си име.

Първа забележка, че пласмът не е 138, а 137. Юдействащите, стараещи се да се разграничат от християните, започнали да правят промени в Светото Писание и така около 900 г. след Христос се появили в завършен вид тълкуванията на масоретите. След 500 г., като взели да си пишат Библия евангелистите ползвали еврейските текстове, мислейки ги за оригинални. В по-ново време били открити стари преписи на няколко места, огромното мнозинство от тях в Кумран и се установило, че вярна е номерацията на Септуагинтата, а не на масоретите. Установило се също, че в болшинството случаи по-точен е преводът на гърците, нежели на убийците Христови. Затова е по-редно да се придържаме към най-старата еврейска номерация, от времето, когато били богоизбран народ, а не по-късните свободни съчинения на масоретите, които в някой случаи се различават до 20% от древните текстове в Кумран.

Всъщност все едно дали говорим за 137 или 138 псалм, защото е важно съдържанието, а то не е според цитираният превод, който пък идва от Библията на крал Джеймс и така е залегнал даже в синодалната православна Библия, което много ме изненада. В Септуагинтата, Вулгата и църковно-славянските преводи е казано друго:

Септуагинта:
proskunhsw proV naon agion sou kai exomologhsomai tw onomati sou epi tw eleei sou kai th alhqeia sou oti emegalunaV epi pan onoma to logion sou

Гръцки не знам, но не виждам нито Логос нито rhmata, с които се означава словото/Логос за словото е само в Апокалипсис/.

Вулгата:
adorabo ad templum sanctum tuum et confitebor nomini tuo super misericordia tua et veritate tua quoniam magnificasti super omne nomen sanctum tuum

Покланям се на Светият Храм твой и славим Твоето име за Твоята милост и Твоята истина, защото си възвеличил върху всички имената свети Твои.

Почти дословно е в царковно-славянските преводи, писани по времето на масоретите и 500 г. преди КДВ:

Поклонюся ко храму святому Твоему и исповемся имени Твоему о милости Твоей и истине Твоей, яко воз­величил еси над всем имя Твое святое.

Но дори и това няма значение, даже в псалма да беше казано точно това, няма как нещо да е над Бог, затова ние величаем Бог, същият дето е казал да не си издигаме други богове, пък били те и на хартиен носител.

Обръщам внимание и на употребата на Словото и словото. Словото с главна буква е единородният Син, ипостас на Пресветата Троица. Когато говорим за казани от Бог неща или внушени от Светият Дух използваме словото с малка буква.


Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Watchman on March 29, 2009, 19:02:28 PM
Quote
Септуагинта:
proskunhsw proV naon agion sou kai exomologhsomai tw onomati sou epi tw eleei sou kai th alhqeia sou oti emegalunaV epi pan onoma to logion sou

Гръцки не знам, но не виждам нито Логос нито rhmata, с които се означава словото/Логос за словото е само в Апокалипсис/.

Не го виждаш именно защото не знаеш гръцки, а не защото не е там:

to logion sou - означава "словото си" Logion e Logos в спрегната форма.

А гръцките учения ги знаеш ама не добре, щото изповядваш православие ама и него не познаваш, а то си е изцяло гръцка религия с гръцки божества.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Cabral on March 29, 2009, 21:35:19 PM
Значи, че едно от значенията му е "словото си". И старогръцкият и староеврейският са бедни езици, затона и преводите им се тълкуват. Масоретите не са превеждали, те са търкували. За да се разбере трябва да се преведе целият стих, а не отделна дума.
to logion sou се употребява само в 2 псалма, а "словото си" е преведено на няколко сесетки. Освен това в двата псалма 118 и 137/само на едно място/старите преводачи на български/църковно славянски/ са то превели по различн начин, а преди това във Вулгата, която е лош превод, многобройните места в псалм 118 са превеждани по различен начин. Просто една дума имала много значения, затова се превежда целият стих и то смислово.

Пак казвам, че това е без значение, защото под "словото му" имаш предвид Светото Писание, но то се изписва с γραφάς в различни форми. Така, ако се приеме това тълкуване ще се получи, че Светото Писание е различно от словата Му, или още по-абсурдното, че словата са отделни от Бог, а той от имената Си. Би имало логика в подобен текст, ако приемем, че под словото Си се разбира Словото, т.е. Отец ще постави Словото над имената Си/във Вулгата и църковно-славянските е мн.ч./. Словото като Божия ипостас, не като думи.

От 500 г. евангелистите/общо казано/ се стремят да заместят Бог с Библията. Липсата на връзка с Бог, която православни и католици имат, липсва при по-късните християни и те се стараят да я намерят в Библията. Превръщайки Библията в бог е лесно, даваш 10 лв. и ставаш тълмач на Бог, каквото кажеш ти, това е вярно, защото си хортуваш директно с бог Библия. И резултатът е налице - десетки хиляди баш разбирачи на "Словото Му", т.е. на Библията, защото Словото е невъплатеният Син.

Историята с гръцките богове, а и всичко писано е дъвкана от древни времена и даже не е минавала за сериозна ерес, никой не е обръщал внимание на "баш знаячите" на Светите Писания, сега известни като уницисти, а в древноста модалисти, сабелианци, основана от тиквеника Праксел. Те вярвали, че Бог не е в три ипостаса, защото евреите не вярвали в това. Само дето не могли да обяснят защо в същете Писания в които се кълнели било писано, че Отец е Бог, Синът е Бог и Светият Дух е Бог и така или трябвало да приемат, че има три бога или, че Бог е един в три ипостаса. Ереста заглъхнала за 1600 г., но в конкуренцията за клиенти пак се пръкнала в 20 в. размахвайки лозунги, че Троицата е измислена от гърците/по точно от Константин Велики, който пък бил арианец, ама нейсе/ и т.н. и т.н.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: small axe on March 29, 2009, 22:01:41 PM
"защото мъдростта на този свят е глупост пред Бога , понеже е писано -"Улавя мъдрите в лукавството им" и пак ," Господ знае , че разсъжденията на мъдрите са суетни"

толкова странна и причудлива построка сте си изградили вие ,Кабрал , че човек няма думи.Накрая всичко това ще изгори , понеже е дърво , слама и кал.

" на всекиго работата ще стане явна  , понеже денят ще  изяви , понеже в огън се открива ,и огънят ще изпита каква е работата на всекиго.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Tihomir on March 29, 2009, 23:59:05 PM
Cabral,

Толкова ли е трудно да видиш, че в този форум говорим за Бог, който ти не познаваш и просто нямаме общ език.

Quote
И старогръцкият и староеврейският са бедни езици, затона и преводите им се тълкуват.

Това твърдение е толкова голословно, колкото и това аз да кажа, че ти си на 11 години и да си го смятам за правилно.

Еврейският Бог, в който ние вярваме, Богът на Авраам, Исаак и Яков е предсказал за идването, живота, смъртта, възкресението и второто идване на Господаря Исус Месията и всички неща (освен второто му идване, което очакваме) се сбъднаха буквално, а не преносно, алегорично и сложно тълкувано, както бащите ви учат (особено Августин, който дори не е вярвал, че всичко това е станало наистина). Всичките вадения на вода от 9 кладенеца с всякакви преносни и алегорични философски измислици си ги запази за своите хора и своите слушатели. Тук говорим за Писанията, които са дошли чрез евреите, а не чрез гърците.

Виждам, че твърдиш неща, които евреите вярват и не вярват, които всъщност са записани в Писанията, но ти не ги познаваш, за да ги видиш, като примерно това, че евреите не вярвали, че Бог е баща, син и Святи Дух. И още в Писанията пише, че е Исус е Син и Бог, но гърците това не могат да го видят, защото имат други текстове, към които се придържат, които ти познаваш, но не познаваш Божиите текстове и затова твърдиш такива безсмислици.

Затова ти казвам, че ти нямаш място в този форум, тъй като тук говорим за Еврейския Бог, когото ти нарече идол и говорим за Месията Исус, Божият Син, синът на Този, Когото ти не познаваш. Говорим за Писанията, които са дошли чрез евреи, които са били вдъхновени от Божия Дух, а не за някакви текстове, дошли от гръцки автори, вдъхновени от философията на времето си.

Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Георги on April 25, 2010, 13:12:06 PM
Cabral,

Толкова ли е трудно да видиш, че в този форум говорим за Бог, който ти не познаваш и просто нямаме общ език.


Съжалявам, че обновявам стара тема, но това силно ми напомни за думите на Господа в песента от Второзаконие. А именно:

Deu 32:17  Пожертвуваха на бесове, които не бяха Бог , На богове, които не бяха знаели, На нови богове наскоро въведени От които бащите ви не се бояха;


Отклонявам се от темата, но бих желал да кажа, че ако не бяха някои хора от този форум да ме стреснат и да ме научат да седна и да черпя от Словото, а не от човеци, то аз в своята наивност и жалки познания щях непременно да се въвлека в същият религиозен хуманизъм и подобни философии, в който се е въвлекло днешното християнство.

Безкрайно съм благодарен на Господа за някои от хората тук. Защото в своето отчаяние бях захванал и аз преди време една книжка на Августин, заради която бях на стъпка от това да постъпя в монашество, а и да служа на един друг бог.

В началото, когато започнах да чета тук срещнах някои твърдения, макар и подкрепени чрез Словото, които вървяха директно срещу моите предубеждения. Изследвах сам и разбрах, че ако не оставя тия презумции настрана, никога няма да опозная Бога, ами ще опозная един друг бог, на когото масово се служи днес.Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Emma on July 17, 2015, 23:23:51 PM
Съжалявам, че обновявам стара тема, но това силно ми напомни за думите на Господа в песента от Второзаконие. А именно:
Deu 32:17  Пожертвуваха на бесове, които не бяха Бог , На богове, които не бяха знаели, На нови богове наскоро въведени От които бащите ви не се бояха;

Отклонявам се от темата, но бих желал да кажа, че ако не бяха някои хора от този форум да ме стреснат и да ме научат да седна и да черпя от Словото, а не от човеци, то аз в своята наивност и жалки познания щях непременно да се въвлека в същият религиозен хуманизъм и подобни философии, в който се е въвлекло днешното християнство.
В началото, когато започнах да чета тук срещнах някои твърдения, макар и подкрепени чрез Словото, които вървяха директно срещу моите предубеждения.
Изследвах сам и разбрах, че ако не оставя тия презумции настрана, никога няма да опозная Бога, ами ще опозная един друг бог, на когото масово се служи днес.

"Вдигам" тази тема поради две причини.
Първо: Знанието за смисъла (и терминологията, която се използва за) на Писанията, Нов завет, Стар завет - е базис, без който не може да се започне, нито да се продължи напред, в живота и благочестието, за който сме призовани!
http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=348.0

Бих искала да се присъединя към апела на този, брат (когото не познавам), но много добре импунира на сегашното ми състояние, като единствено заменя глаголната форма на "изследвах", със сегашно продължително време "изследвам"...
Господ в голямата Си милост и любов, ми отваря очите да видя пагубното въздействие на "приемането на Словото от амвона, сдъвкано и поднесено като духовна храта на миряните в църквата" под формата на  учители, пастори и пр. (5-кратни дарове), като едничка форма на авторитет ... в противовес на думите от Йоан 6:45 - "Всички ще бъдат научени от Бога".
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Cabral on March 06, 2017, 17:39:55 PM
Quote
Толкова ли е трудно да видиш, че в този форум говорим за Бог, който ти не познаваш и просто нямаме общ език.
Еврейският Бог, в който ние вярваме, Богът на Авраам, Исаак и Яков е предсказал....

Очевидно е, че изповядваме описаният в Писанията Бог по различен начин. За да се определи обаче кой Го изповядва правилно трябва да са налице символите на вярата (вероизповеданието) на страните, за да се види коя отговаря напълно и без противоречие на написаното.
Моето вероизповедание е добре известно от 2000 г., даже от преди да е приет канона на книгите на Стария и Нов Завет. Няма никакъв проблем да го обсъдим ред по ред, като започнем от Никео-Константинополския символ на вярата, според който Бог е Един, изповядван и славен в три ипостаса - на Отца, Сина (в нови времена Иисус Христос) и Светия Дух.

Какво славят евреите не знам. Едни от тях, християните, славят Пресветата Троица, други са атеисти, евангелисти от различни течения, мюсюлмани, а най-много са юдеи и следват юдейската вяра, измислена от бащите им по време ва Вавилонския плен и развивана през вековете.
Юдеите приемат Бог като Един, но безипостасен, т.е. издигнали в свое божество несъществуващ идол.

За да бъде вярно вашето изповедание за  Бога на Авраам, Исаак и Яков, в случай, че е различно от православното, то трябва да го напишете за да го обсъдим, може пък и да е правилно.
Имам обаче известни съмнения, защото Бога на Авраам, Исаак и Яков е наречен "еврейски" Бог Това означава да се изясни какво точно се разбира под "евреи"? Ако приемем, че това са потомците на Адам по линия Авраам, Исаак и Иаков то няма как Бог да е еврейски доколкото Той е предвечен, а от Сътворението до Свети праведен отец Авраам,  са минали към две хиляди години. По-правилно е да се каже, че потомците на Авраам, Исаак и Иаков са Божий народ, а не Той техен, но за това никога не се е спорило и църквата го е утвърдила.

В този смисъл е добре да се каже какъв е точно Богът на Авраам, Исаак и Яков според вашето тълкуване на Писанията, за да може да се приеме или не?
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Emma on March 06, 2017, 18:25:51 PM

В този смисъл е добре да се каже какъв е точно Богът на Авраам, Исаак и Яков според вашето тълкуване на Писанията, за да може да се приеме или не?

Кой да може да го приеме, Cabral, ти ли?!

Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Watchman on March 06, 2017, 18:36:49 PM
Неолду Кабраллар ефенди? Какво те води насам?

Прощавай за фриволното обръщение, но някак си се развеселих, като се появи изневиделица.

Ти знаеш, че ние не изповядваме твоята религия за което имаме достатъчно Библейски и исторически основания, но в настоящото зло време аз виждам в православието повече съюзник отколкото противник. Разбира се подобно състояние на нещата е възможно само докато православието е лишено от политическа власт, защото тогава то се превръща в гонител на инакомислещите.

Та от тази гледна точка се чудя какво точно те води насам?
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Cabral on March 07, 2017, 10:11:16 AM
Нищо специално не ме води. Чета от време на време различни форуми за да видя какви идеи са се появили, а и винаги може да се научи нещо. Общо взето колкото повече се опитваш да разбереш Писанията, толкова повече приемаш, гласно или не, православното учение.
В този смисъл аз нямам собствена вяра, приел съм православната след дълго изследване и се придържам към правилото, че ние изповядваме, а Църквата проповядва (между другото с известно закъснение от хиляди години и вие сте стигнали до това заключение в една тема от форума). Та не съм написал нещо за да убеждавам никой, стана ми интересно как се противиш на нещо след като сам и с много труд и пот си го приел в по-голямата му част, а в останалата ще го приемеш след още няколко години четене и мислене, защото ето го православното учение по въпроса с двата завета:

Трябва да си отговорим по принцип за Стария Завет – как се съотнася той към Новия Завет.

Днес живеем в Новия Завет. Когато е сключен Новият Завет, Старият е прекратен, защото не може да са в сила едновременно и двата завета. Завет означава завещание или договор – между Бога и човека. Чрез Своя Завет с нас Бог ни разкрива Своята воля.

Защо съществуват два завета? Св. апостол Павел е отговорил – „законът беше за нас възпитател в Христа, за да се оправдаем чрез вяра; а след като дойде вярата, ние вече не сме под ръководството на възпитател” (Гал. 3:24-25).

Днес ние четем в Библията – Свещеното Писание на Стария Завет и Свещеното Писание на Новия Завет, но трябва да правим разлика между самия Завет и Свещеното Писание на завета. Старият Завет е приключил, прекратил е действието си в момента, в който е сключен и влиза в сила Новият. Днес Библията съдържа и ние четем Свещеното Писание на Стария Завет, защото е боговдъхновено слово Божие, но този Завет е изпълнил мисията си – довел ни е до Христос, както се изразява по-горе св. ап. Павел, и с това е приключил.

Подробно и ясно обяснение за смисъла на двата завета се дава в 8, 9 и 10 глави на Посланието до евреите. Там ясно се казва: „Като казва “нов” завет, признава първия за вехт; а онова, що овехтява и остарява, е близо до изчезване.” (8:13). Малко по-горе апостолът казва, че Старият Завет приключва, защото има недостатък (Евр. 8:7), той не разкрива напълно Божия домостроителен план, той е само сянка (Евр. 8:5). В Посланието да колосяни казва още по-конкретно и за Завета и за съботата – че са „сянка на бъдещето, а тялото е Христос” (2:17). Образът на сянката показва, че двата завета са в неразривна връзка един с друг, Старият Завет се разкрива в Новия, а Новият е заложен в Стария.

Старият Завет се състои от заповеди от типа на “не се докосвай, не вкусвай, не пипай” (Кол. 2:21). Чрез Христа ние сме умрели за стихиите световни, в кръщението ние се погребваме с Христа – това пояснява св. апостол Павел във втора глава на Посланието до колосяни и никой по-добре от него не може да обясни смисъла на Стария Завет, неговото несъвършенство и неговата преходност.

Заповедите на Стария Завет не са изгубили сила, но в Новия завет те са развити на много по-високо духовно ниво – старозаветното „не убивай” в Новия Завет вече означава – не помисляй зло, не се гневи, не убивай вътре в сърцето си. Същото е със заповедта „Не прелюбодействай”. В Новия Завет смисълът е да не пожелаваш в сърцето си, да не поглеждаш с прелюбодеен помисъл.

Старозаветното обрязване на плътта е заменено, тоест разширено в неръкотворно обрязване на сърцето (срв. Рим. 2:29, Кол. 2:11). Този принцип на съотношение между двата завета се отнася за всичко.
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Nikolay on March 07, 2017, 10:24:11 AM
Я, кой се е появил, интересно какво те води пак при нас ? :)

По темата, дали Бог е "еврейски" или не и кое е по-правилно да се каже, не знам, но знам какво Бог написа в Словото си.

Исая 51:4
Внимавайте на Мене, люде Мои, И слушайте Ме, народе Мой; Защото закон ще излезе от Мен И Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.

Еремия 46:28
Не бой се служителю Мой Якове, казва Господ, Защото Аз съм с тебе; Защото ако и да довърша Всичките народи, гдето съм те откарал, Тебе, обаче, не ща да довърша; Но ще те накажа с мярка, А не мога да те изкарам съвсем невинен.


Относно православието, първо никъде в Библията не сте споменати, второ Павел заръча да сме Христови, а не православни.

Много пророци са пророкували и техните думи са запечатани, но никой от тях не виждам да се гордее и пъчи с това си действие. Ако и да е дошло слово чрез Православието то е дошло от Бог, не от вас !
Title: Re: "Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила"
Post by: Cabral on March 07, 2017, 22:59:11 PM
Ема, като смирен човек не искам някой да се напъва за да ми доказва нещо.

Николай, ние всички знаем какво е писано в Писанията. За мен, а вероятно и за останалите, щеше да е по-полезно ако беше казал какво мислиш ти и как ти или твоята църква тълкувате написаното.

Достатъчно ли е Светото писание на стария завет за спасение? Само по себе си не, ако беше достатъчно нямаше да има нужда Синът да се въплъти. Иисус ни остави учение, което води до спасение и което не се съдържа в Стария завет или е само загатнато.
Можеше ли да да няма новозаветно Писание? Можеше, Църквата е карала доста време и без Нов завет, но само и единствено защото е приела от апостолите учението предадено на тях от Иисус Христос. Това, че е могло да се мине и без нарочен сборник от книги на новия завет не означава, че старозаветните Писания са били достатъчни и са съдържали Христовото учение. Затова и разумните хора не делят старозаветните от новозаветните Писания, а ги приемат безусловно.