Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Библейски пророчества => Topic started by: pironka on December 07, 2008, 13:21:54 PM

Title: Кой е Божий пророк?
Post by: pironka on December 07, 2008, 13:21:54 PM
Предполагам на някой от нас ни си е случвало да чуем следното:

Бог ми каза, че иде скоро и сестро/братко, трябва да се покаеш!

"Посланието" спира дотук. От какво да се покаят сестрата/брата?- не им се казва. Брата /сестрата знаят, че Господ иде.


Деяния 16:16 И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една мома, която имаше предсказателен дух и чрез прокобяването си докарваше голяма печалба на господарите си.
Деяния 16:17 Тя вървеше подир Павла и нас та викаше, казвайки: Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение.
Деяния 16:18 Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час.


В 3 Царе 13 глава се разказва за стария пророк, който излъга Божия човек да се върне от пътя си.  После чрез същия пророк дойде Господното слово, че Божия човек не е опазил словото на Господа.

Как да разпознаваме Божиите пророци от фалшивите пророци?
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: ученик on December 07, 2008, 13:23:32 PM
Предполагам на някой от нас ни си е случвало да чуем следното:

Бог ми каза, че иде скоро и сестро/братко, трябва да се покаеш!

"Посланието" спира дотук. От какво да се покаят сестрата/брата?- не им се казва. Брата /сестрата знаят, че Господ иде.


Деяния 16:16 И един ден, като отивахме на молитвеното място, срещна ни една мома, която имаше предсказателен дух и чрез прокобяването си докарваше голяма печалба на господарите си.
Деяния 16:17 Тя вървеше подир Павла и нас та викаше, казвайки: Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение.
Деяния 16:18 Това тя правеше много дни наред. А понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа: Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея. И излезе в същия час.


В 3 Царе 13 глава се разказва за стария пророк, който излъга Божия човек да се върне от пътя си.  После чрез същия пророк дойде Господното слово, че Божия човек не е опазил словото на Господа.

Как да разпознаваме Божиите пророци от фалшивите пророци?

по плодовете им.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: pironka on December 07, 2008, 14:01:37 PM
ученик, съгласна съм с теб, че плодовете са показателни дали един пророк е истинен.
Има ли други "характеристики" Господния пророк?
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Tihomir on December 07, 2008, 15:22:20 PM
Ако каже нещо и то стане и после този пророк продължи да дава добри плодове - това също е знак, че е възможно това да е Божий пророк.

Има случаи, когато човек, който се нарича пророк казва нещо и то става, но после казва "Да идем след други богове" (Второзаконие 13). Това е изпитание от Бога. Такъв човек не е пророк и според закона се е убивал с камъни.


Нека дам малко земеделски примери:
Когато житото расте и заедно с него растат и плевели. Преди да са се развили напълно стъблата, двете растения не се различават особено едно от друго. Минава време и те изглеждат много подобни. Но минава още време и идва време за раждане на плодове. Житото дава своите плодове, но плевелите са безплодни или по-точно плодове, които не стават за нищо, освен за огън. Те могат, обаче, много успешно да разсяват своите безплодни семена.

С този пример искам да кажа, че много пъти плевелите не се познават отначало, но чак когато дойде време за плодовете, така че бъдете внимателни и търпеливи.

Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: ученик on December 07, 2008, 16:13:09 PM
ученик, съгласна съм с теб, че плодовете са показателни дали един пророк е истинен.
Има ли други "характеристики" Господния пророк?


това, което пророкува от името на всевишния, се сбъдва. ако не се сбъдне или не се сбъдне така, както го е пророкувал, тогава не е истински, а лъжлив.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Tihomir on December 07, 2008, 17:11:49 PM
това, което пророкува от името на всевишния, се сбъдва. ако не се сбъдне или не се сбъдне така, както го е пророкувал, тогава не е истински, а лъжлив.

Второзаконие 13 (което казах по-горе) говори за лъжливи пророци, които говорят неща, които се сбъдват (даже говори за знамение или чудо):

Deut 13:1 Ако се издигне сред теб пророк или съновидец и ти даде знамение или чудо, Deut 13:2 и знамението или чудото се сбъдне, за което той ти говори и казва: Да идем след други богове — които ти не си знаел — и да им служим! — Deut 13:3 да не слушаш думите на този пророк или на този съновидец; защото ГОСПОД, вашият Бог, ви изпитва, за да познае дали любите ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. Deut 13:4 ГОСПОДА, своя Бог, да следвате и от Него да се боите, да пазите заповедите Му и да слушате гласа Му, на Него да служите и към Него да се привързвате.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: ученик on December 07, 2008, 19:12:06 PM
това, което пророкува от името на всевишния, се сбъдва. ако не се сбъдне или не се сбъдне така, както го е пророкувал, тогава не е истински, а лъжлив.

Второзаконие 13 (което казах по-горе) говори за лъжливи пророци, които говорят неща, които се сбъдват (даже говори за знамение или чудо):

Deut 13:1 Ако се издигне сред теб пророк или съновидец и ти даде знамение или чудо, Deut 13:2 и знамението или чудото се сбъдне, за което той ти говори и казва: Да идем след други богове — които ти не си знаел — и да им служим! — Deut 13:3 да не слушаш думите на този пророк или на този съновидец; защото ГОСПОД, вашият Бог, ви изпитва, за да познае дали любите ГОСПОДА, своя Бог, с цялото си сърце и с цялата си душа. Deut 13:4 ГОСПОДА, своя Бог, да следвате и от Него да се боите, да пазите заповедите Му и да слушате гласа Му, на Него да служите и към Него да се привързвате.


на това място обаче не пише този пророк, чието пророчество се е сбъднало, да е пророкувал "в/от името на всевишния". докато тестът за истински пророк на йхвх изисква да пророкува от неговото име и да се сбъдне.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: bullet95 on July 10, 2009, 17:21:30 PM
а днес имали пророци в църквите с добри плодове който да изявяват БОЖИЯТА воля - защото както на един кораб има капитан който управлява кораба така е нужно до него да има навигатор който да го предупреждава следва завой идва буря наближаваме рифове така и в църквата до водачите е нужно да изявява БОЖИЙТЕ намерения защото там кадето няма пророчества людите се раззюздаха
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Tihomir on July 10, 2009, 18:32:11 PM
Имало е периоди, когато не е имало пророк в Израел и всеки си е правил каквото смята за добре. Нищо чудно и днес да няма в България, като гледам как болшинството правят това, което смятат за добре, въпреки изричните заповеди в Писанията.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Watchman on July 11, 2009, 11:15:27 AM
Наистина,

Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен. Пр. 29:18

Ако погледнем състоянието на църквите в България и колко разюздан е народа, то можем да заключим че липсва автентично пророческо видение и присъствие.

Повече от всякога ние имаме нужда от истински пророци сред народа, но това което ни се пробутва са предимно самозвани и заблудени човеци, които не само не са пророци, но дори нямат представа, какво наистина означава Божий пророк.

Ако погледнем дори само пасажа от Притчи по-горе ще видим най-главния аспект на ролята на пророка. И той не е да бъде "навигатор", а да връща народа към спазването на Закона. Целта и ролята на пророка е да стои като категорично и автентично свидетелство за това, КОЙ НАИСТИНА Е БОГ, и каква НАИСТИНА Е НЕГОВАТА ПРАВДА, която трябва да вършим.

Мнозина си мислят че пророка трябва да предсказва нещо и да прави чудеса, но ако човек изследва пророците в Библията ще забележи, че подобни неща са само вторични проявления на пророка. Йоан Кръстител например е наречен най-великия човек роден от жена, и той като пророк не е направил нито едно чудо, нито е предсказвал някакви събития. Но вместо това той с проповядването си връщаше народа от греховете им и ги водеше към покаяние за да могат да приемат истинския Месия - Йешуа от Назарет. Неговото свидетелство беше за това, кой е истинния път на истинния Бог, и кой е Неговия истински Месия. ТОВА е същността на пророка.

В книгата Откровение също ни се казва, че "духът на пророчеството е свидетелството на Исус" /19:10/ Това отново идва да потвърди, че свидетелството за това КОЙ Е ИСУС е истинския дух на пророчеството и истинската същност на пророка. Понеже ако знаем КОЙ Е ИСУС ние ще знаем КОЙ Е БОГ. А това последното е най- неясното нещо в днешното отстъпническо поколение. Затова и хората се кланят на всякакви лъже-исусовци и е пълно с лъже пророци, които правят всичко друго, но не и това, което правят истинските пророци - да бъдат живо свидетелство и еталон за същността на Бога.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: rain on July 11, 2009, 20:29:42 PM
..никога сатана няма да ти каже да се покае6,така ,4е аз няма да търся в слу4ая дали проро4еството е от бога или от 4овека.имам ум христов,все пак...
  но ако проро4еството се изпулни след 50г. ...има толкова слу4аи:(((,тогава...ти може да ре6и6 ,4е не е от бога,да наскърби6 светията ,4рез които е до6ло...
   
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: bullet95 on July 13, 2009, 20:43:29 PM
преди години бях на небето лежах по очи и пода беше като замръзнало море и светлината беше толкова силна всякаш работиха 100 електрожена бялата ми блужа сякаш имаще мръсно кафяв цвят а ръката ми до лакътя беше прозрачна както вечер натисниш копчето на асансьора и пръста изглежда прозрачен и чух глас -някой казват много тръби или води -но това което чух всякаш бяха 7 мъжа с различна тоналност - до ре ми фа сол ла си -говорещи едновременно и думите бяха следните -КАЖИ НА ЛЮДИТЕ МИ ДА СПРЪТ ДА СЕ БОРЯТ И БОРИЧКАТ НЕ ЗАТОВА СЪМ ГИ ПРИЗОВАЛ ОТ КОСТИТЕ КОЙТО ВЪЗКРЕСИХ НЕ СТАНАХА БОРЦИ А АРМИЯ- от тогава обиколих половин България и във всяка църква кадето ми беше дадена думата казах това което ми беше казано да кажа на людите МУ      дерзай те братя
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Владо on July 13, 2009, 21:16:51 PM
bullet95,

да разбирам ли, че Бог те е изпратил Свой пророк/ говорещ думите Му? Мисля, че Бог има различно слово за всяко събрание, според както разбирам.

Отделно, ако не вярват писанията на теб ли и и думите ти ще повярват и защо да е различно?

Аз ...не че имам неверие към "църквите" в България, но ако Бог те помаже за Свой пророк, брат, далеч по- различни думи ще кажеш от тези. Не отхвърлям, че преживяването ти е дадено (нека и другите пишат) от Бога, но на фона на беззаконието всред тези "религиозни среди", ако Бог те изпрати ще те извличат като Павел извън града - "...защото мислеха, че е мъртъв"/от първите действия на Божиите пратеници, т.н. "Деяния"/.

Искам да кажа : Бог би изобличил основата на която се гради, духа и фалшивото евангелие първо, първо би ударил, съборил, а след това, след като /ако има/ се покаят, Бог би им отворил очите за Писанията и за единство, но вече/ тогава - в свръзката на Духа и в Името, което е над всяко друго.

Нека и други напишат мнението си, но мисля, че Бог би съборил първо тази кална стеничка /ОБЦ, ББЦ, ЕПЦ, АРЦ, "Ново поколение", "Прелом", "Шалом", .../, която мнозина я мажат и `и се възхищават, сякаш е скулптура изваяна, би пратил градушка и вятър бурен .... и накрая би говорил на тези, които са решили да изтръгнат системата от сърцата и умовете си.

Владо.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Watchman on July 14, 2009, 00:36:29 AM
Quote from: vminev
Искам да кажа : Бог би изобличил основата на която се гради, духа и фалшивото евангелие първо, първо би ударил, съборил, а след това, след като /ако има/ се покаят, Бог би им отворил очите за Писанията и за единство, но вече/ тогава - в свръзката на Духа и в Името, което е над всяко друго.

Точно това е! Последния проблем на църквата в днешно време са някакви боричкания. И това истински пророк щеше да го знае. Християните служат на лъже богове прикрити под християнска терминология, нямат си на представа КОЙ И КАКЪВ НАИСТИНА Е БОГ, а някой тръгнал да говори пророчества за боричкания. Ако има някой притеснен от така наречените "боричкания" то това са онези които лансират екуменизма на църквите и в последствие на религиите. Бог обаче не само не е притеснен от тях, но дори е казал, че служат за добро, според както е писано:

1Кор. 11:18  Защото, първо, слушам, че когато се събирате в църква, ставали разделения помежду ви; (и отчасти вярвам това;
1Кор. 11:19 защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са одобрените помежду ви);


Подобно пророчество не издържа теста нито на Писанията, нито на реалността, която ни заобгражда.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: bullet95 on July 15, 2009, 20:55:29 PM
БОГ ви е дал свободна воля да мислите и пишите каквото искате и ще ви дам друго свидетелство-през 1994 г както спях цялата стая се освети и чух някой да ме вика по име и аз отговорих -да ГОСПОДИ и чух -хареса ли ми подаръка и виждам че до мен лежи жена като виждам косата и малко от гърбът и отговорих - да ГОСПОДИ  и светлината изчезна и знам че къща и богатство се остава наследство от бащи а благоразумната жена е дар от ГОСПОДА мина време и срешнах жена със същата коса излизаща от църквата запознаха ни и аз я поканих на кафе и първите думи към нея бяха-като последния глупак -имаш 3 бемки на вратът си защото ми беше показана на сън и днес тази жена е моя съпруга и имам 3 сина Филип Йоан Тома                БОГ Е ВЕЛИК
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Tihomir on July 15, 2009, 21:25:59 PM
Какво искаш да кажеш с това bullet95?

Че ако един от сънищата се сбъдва, значи всичките се сбъдват и трябва да ги приемем като верни?

Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: bullet95 on July 15, 2009, 21:46:37 PM
не Тихомир те са много и когато се видим ще ти ги разкажа всичките и всичките се сбъднаха до сега на БОГА да бъде слава защото наистина всичко е от БОГА чрез БОГА и за БОГА
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Tihomir on July 15, 2009, 22:08:53 PM
Както виждаш с този последния нещо има големи разлики със Словото...

Ти нищо не каза относно аргументите, посочени против него, но продължи със следващия.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Watchman on July 15, 2009, 22:34:37 PM
Quote
БОГ ви е дал свободна воля да мислите и пишите каквото искате

Ние имаме свободна воля и я използваме да изпитваме всичко според Писанията. Всеки който е от Бога ще се радва да вижда когато хората изпитват според Писанията.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Владо on July 15, 2009, 23:59:10 PM
БОГ ви е дал свободна воля да мислите и пишите каквото искате и ще ви дам друго свидетелство-през 1994 г както спях цялата стая се освети и чух някой да ме вика по име и аз отговорих -да ГОСПОДИ ...

Здравей, булит95. Какво да ти кажа... интересни преживявания имаш...напомнят ми на харизматичните повсеместни преживявания на редица братя, преди да се оженят.

Не искам да те засегна, нито да кажа, че бракът ти не е от Бога и подобни - не. Но, виждаш ли, Бог в милостта Си ни пази дори и когато имаме странни по произход и естество преживявания.

Зная че това ти преживяване е част от един ...такъв...как да кажа..."харизматичен квас" е може би най- точното. Просто такова благовестие са ти дали, но май трябва да изхвърлиш мръсната вода (бебето определено не е вътре!!!).

Много хора станаха жертви на подобни преживявания - то не бяха видения за съпругите им, то не бяха гласове, то не бяха сънища, духовни "белези" за "правилният човек"....и цялото това нещо, за мен е от една недобра, езико-окултна основа, на която е граден другият образ на евангелието. Съжалявам, това е мое мнение.

Смятам, че е милостта на Бог вие да сте семейство и е чудесно, че сте едно в Господарят, но те съветвам да не се напъваш да "гледаш" и "преживяваш в Духа". Еквивалент на подобно преживяване в словото не откривам. Виждам трезвеност, откритост, разсъдък, разбира се, балансиран с духовни преживявания, но те са определено от "дрг сорт" спрямо твоите преживявания, според мен. Повярвай ми, не искам да те наскърбя.

Има много окултизъм и неизчистено езичество у последователите на Пътят, които трябва да се изчистят и това ако не стане те ще бъдат роби докрай на своите странни и за Бога и за всички, преживявания, гадаения и водителства. 

Булит95, разбирам написаното, но искам да ти кажа, че трябва да преживееш раздяла с редица неща, ако искаш да познаеш истината и тя да те освободи. Аз принципно съм опонент на Тишо и Уочман за някои неща и ако има нещо, за което да скоча и да кажа : Тука не сте прави! - веднага ще го направя и ще споря докрай, както и съм правил, но в този момент те са абсолютно прави и аз заемам тяхна страна.

 
... и чух -хареса ли ми подаръка и виждам че до мен лежи жена като виждам косата и малко от гърбът и отговорих - да ГОСПОДИи светлината изчезна и знам че къща и богатство се остава наследство от бащи а благоразумната жена е дар от ГОСПОДА мина време и срешнах жена със същата коса излизаща от църквата запознаха ни и аз я поканих на кафе и първите думи към нея бяха-като последния глупак -имаш 3 бемки на вратът си защото ми беше показана на сън и днес тази жена е моя съпруга и имам 3 сина Филип Йоан Тома                БОГ Е ВЕЛИК

Бог Е Милостив, булит95. Редица хора са имали като твоите преживявания и сега стоят настрана от Пътят на живота защото много от "обещанията" не се изпълниха и те се "съблазниха в Бога".

Предлагам ти да размислиш трезво относно тези преживявания. Бог да ви пази.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: bullet95 on July 16, 2009, 21:55:44 PM
благодаря за думите вминев но през всичките дни на живота ми като вярваш БОГ ме е водил чрез видения и сънища не зная защо и както се забелязва не блестя с много интелект и трудно намирам думи като се изказвам и толкова съм зле с езиците че като ученик по българси руски немски имах 2 3 2 3 и когато приех този дар СВЯТИЯ ДУХ - БОГ ми даде на 7 езика да се моля без да съм ги учил и нищо не разбирам -както пише духът се моли на бога а умът плод не дава -даде ми се да се моля на  англииски френски испански италиянски арабски турски   така че единствено с което мога да се похваля с ГОСПОДА мога да се похваля и не спирам и не искам да спирам да свидетелствам за неговата милост и неговата слава    БОГ и теб да води чрез ДУХЪТ СИ
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Владо on July 16, 2009, 23:08:07 PM
В смисъл - сигурен си, че говориш тези езици ли, да разбирам. Тоест - човек, който разбира (напр.) английски те слуша и казва - Да, ти говориш наистина прослава на Бога (или пророкуваш?) на английски. (?)

Питам те, защото зная, че редица вярващи "говореха" чужди езици, което не беще точно така....
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Tihomir on July 16, 2009, 23:17:45 PM
То въпросът не е само дали се говори на езици, а дали ако има такъв с дарба тълкувание, се тълкува това, което се говори и се назидава църквата.

А и докато стават такива неща, трябва да има хора, които са мислят, докато слушат, а не да жумят и да изпадат в екстаз, но да разсъждават и да изпитват това, което се говори.Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Владо on July 19, 2009, 00:22:37 AM
То въпросът не е само дали се говори на езици, а дали ако има такъв с дарба тълкувание, ....Тишо, аз, доколкото разбрах булит95 тук - /
Quote
...толкова съм зле с езиците че като ученик по българси руски немски имах 2 3 2 3 и когато приех този дар СВЯТИЯ ДУХ - БОГ ми даде на 7 езика да се моля без да съм ги учил и нищо не разбирам
/ се има впредвид случай, аналогичен на действията на пратениците,2, където е видно, че не е нужно да има някой с дарба тълкуване на езици, а Бог ги дава за знамение и учудване на невярващите .

Та, за да е сигурен човека, че не си въобразява нещо е добре някой да му потвърди, че говори на определен език / например английски, френски, испански, португалски, ирландски, или както Бог му Е дал/ и че говори прослава на Бога, а не нещо друго...

Иначе ангелските езици, за които ти говориш, са друга работа.

А за жуменето (хахахааа...) - да де, нека си жуми, въпроса е дарба да има и да тълкува както трябва, като от Духа на Бога, а не да се напъва в плътският си ум в измишления на сърцето си.

Владо.
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Tihomir on July 19, 2009, 10:35:37 AM
В пасажите, в които пише за тълкувание (интерпретиране, превод) на език никъде не се споменава, че става въпрос само за ангелски езици.

Било то човешки или ангелски, тълкувател си трябва.

И все пак темата е за това "Кой е Божий пророк", а не за езиците (за което има отделна тема).

Божий пророк е този, който първо е пратен от Бога, а не този който говори или не говори правилно. В Словото виждам Божия гняв да е най-вече към тези пророци, които не са били пратени от Него, но лъжат хората (или ги подлъгват), че са пратени.

Второ, Божият пророк не само говори неща от Бога за бъдещето и те винаги се сбъдват (в противен случай, дори и веднъж да не се сбъдне, такъв се е убивал с камъни, защото е излъгал че Бог е говорил). Божият пророк води хората към Живия Бог, а не към други богове. Има и такива, които говорят, сбъдва се, но после казва - да идем след други богове (Второзаконие 13).

Воденето към други богове може да бъде изразено и в това "да не бъдем толкова крайни към заповедите на Йяхве, но да бъдем по-толерантни към чуждите богове и техните обичаи". Това е "толерантността към лъжеученията", която днес се насажда като нещо "добро" и всеки, който се обяви против това е обвинен в "такъв, който повдига боричкания".

А ето какво казва Всемогъщия Бог:
Левит 18:30. И така, пазете заповедите Ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които са се вършили преди вас, и не се осквернявайте с тях. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.

Всеки, който иска да живее според тези гнусни обичаи (включително коледи, великдени и други такива вавилонски обичаи, облечени в "християнска терминология"), трябва доста да се замисли дали да не стане "краен" и да спазва заповедите на Господа...

Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: bullet95 on July 21, 2009, 18:10:59 PM
привет Владо БОГ ми даде дарбата говорене на езици     на езиците английски френски италиянски испански арабски турски и китайски и когато се моля тези които знаят езика ми разбират  както в деяния апостоли 2-1 и те ги чуха да говорят на собствения им език за великите БОЖИИ дела
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: renimir on September 06, 2009, 13:21:31 PM
Божий пророк е човек който говори не от своята си воля а от устата на Господа   Работата на Божия пророк не е лесна Често пророците са изпращани от Бога да изобличават те знаят волята на Господа и вьршат неговата воля  Такьв човек трябва да бьде много близо до Господа  Много често истинските пророци стават неудобни за другите защото те са изпращани от Господа за да обрежат гнилото Работата им не е само да пророкуват и то да се збьдва Истинския пророк довежда човека до Исус  Пророците на Госпоида Исуса Христа ходят в Неговата сила Те са хора които са предали себе си на Него А по повод това което си говорехте мога да кажа че Бог дава откровения видения на чадата си Той е мьдьр Бог и не дава на всичките видения защото много добре ни познава При това Бог дава по волята си Той избира слугите си сьщо по волята си независимо дали това се харесва на някои Има хора които са натрупали знание и са се вьзгордели с това Те критикуват почти всичко и не приемат нищо от другите особено видения откровения и изобличения Добре е братя и сестри да престанеме да се хапеме Ние сме призовани на любов да се любим един други както и Той ни вьзлюби Тия които ходят с Христа те ще устоят  Тия които тьрсят лицето Му всеки ден те ще седнат с Него Тия които Го любят те ще се нарекат Божий синове Исус е казал Който има ухо нека слуша казва го и сега Тьрсете Господа Неговата Святост Неговото присьствие там е спасението ви обичай брата си помагай му ако е по вьзможностите ти това ни зарьчва Исус да правиме но най много обичай Господа и Го следвай кьдето и да отива
Title: Re: Кой е Божий пророк?
Post by: Tihomir on September 06, 2009, 19:45:01 PM
renimir,

Виждам, че това е първото ти съобщение във форума. Според скромните му правила е прилично всеки, който пише тук да каже първо няколко думи за себе си.

Гледам, че си настроен против "критиката", но в Писанията четем заповедта:
Левит 19:17. Да не мразиш брата си в сърцето си; да изобличиш смело ближния си, та да се не натовариш с грях поради него.

Също има заповед да се изпитва всяко нещо и да изобличаваме делата на тъмнината, за да не се зарази тялото с горчив корен.

Според твоите думи не е добро да се "хапем", но според Словото няма заповед "не се хапете":
Галатяни 5:15. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.

В този форум всяка дума се изпитва и всяко твърдение, което не е доказано твърдо чрез Писанията се отхвърля.

Това е една характерна особеност на форума.

Който казва, че следва Христос, трябва да познава заповедите Му и да ги следва. Който не следва заповедите в Словото Му (или следва само тези, които му се струват добри, а други - не) лъже себе си и се самозаблуждава, че Го следва.