Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Основни духовни въпроси => Topic started by: Siegeszug on March 26, 2008, 19:47:36 PM

Title: Служението на пророците в СЗ и НЗ. Каква власт Бог им даде?
Post by: Siegeszug on March 26, 2008, 19:47:36 PM
 „ Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: 5 един Господ, една вяра, едно кръщение, 6 един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички. 7 А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал 8 Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците". 9 (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята. 10 Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко). 11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, 12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; 13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; 14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; 15 но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, „
                                       Послание на апостол Павел към     ефесяните 4 (4 -15)


 Каква е разликата в служението на пророците в Стария завет и  Новия завет?
 Каква власт Бог им даде?