Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Изобличаване на лъжеучения и тези които ги носят => Евангелие на хуманизма => Topic started by: Tihomir on January 11, 2008, 12:28:53 PM

Title: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on January 11, 2008, 12:28:53 PM
"Бог ме обича/приема такъв какъвто съм" - това сме го чували много пъти. Тази фраза се е превърнала в част от "речника на съвременния християнин". За съжаление този речник често се попълва от фрази, които са били повтаряни много пъти, докато накрая са били приети като истинни.

Нека разгледаме това твърдение - "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм". Търсейки в Словото никъде не намирам такъв стих, нито даже стих, който да го подкрепи.

"Бог ме обича". Това е едно от най-често срещаните изказвания сред християните. В подкрепа на това те цитират Йоан 3:16. Ще разгледам пасажа, който е в Йоан 3 след 16-ти стих:
[16] Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
[17] Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
[18] Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
[19] И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.
:

Цитирайки "Бог ме обича", автоматично мнозина смятат, че Бог ги обича и те са спасени, заради това. В Писанието, обаче, не откриваме точно тази зависимост. Бог възлюби света. Да! Ако обаче Словото, което идва при хората, не се съедини чрез вяра в тях, то не ги ползва. Да, Бог е любов, но ако човеците си обичат тъмнината повече от светлината и не вярват в Единородния Божий Син, Бог продължава да е любов, а човеците остават осъдени.

Какво означава "такъв какъвто съм"? Ако съм нечестив, то "такъв какъвто съм" означава също нечестив. Ако съм нечестив мога ли да кажа, че Бог не е любов? Не. Бог е любов. Бог мрази ли нечестивия? Мрази го (Псалм 11:5). Бог е любов, защото показа любовта си давайки Сина си за света, но човеците обикнаха тъмнината повече отколкото светлината и биват осъдени.

Ако съм нечестив, тогава фразата "Бог ме обича такъв какъвто съм" е лъжа срещу Писанието, което казва:
Псалми 5
[5] Господ изпитва праведния; А душата Му мрази нечестивия и онзи, който обича насилие.
[6] Над нечестивите ще навали примки; Огън и сяра и горещ вятър ще бъдат съдържанието на чашата им.
[7] Защото праведният Бог обича правдата; Праведният |човек| ще гледа лицето Му.


Ако съм праведен, тогава какво означава "такъв какъвто съм"? Праведен? Не казва ли писанието да преобразяваме ума си, а на друго място казва Не че съм сполучил вече, или че съм станал вече съвършен; но гоня изподир, дано уловя, понеже и аз бидох уловен от Христа Исуса.. Виждаме, че и хората, които в Божиите очи бяха признати като угодни не казваха, че "такива каквито са" е достатъчно.

Тогава какво да кажем за тази фраза? Тя е мерзост в очите на Бога и няма никакво покритие от Писанието, но е плод на друго благовестие, чийто център е човека, около когото всичко се върти, дори и богът, който това благовестие проповядва.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Watchman on January 11, 2008, 22:18:58 PM
Четейки темата си припомних следните думи от Деяния:

ДА 17:30  Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят,

Покаянието е пълна промяна на ума и сърцето, преобръщане на живота на 180 градуса. Ако Бог "заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят" това означава, че Бог не приема абсолютно никого в състоянието в което се намира, но заповядва това състояние да се промени незабавно.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on January 12, 2008, 00:05:29 AM
Така е.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: pironka on January 12, 2008, 00:26:44 AM
Аз мисля,че  този начин на мислене е продиктувано от неправилното разбиране на 1 Коринтяни 7:18-40.
Особено се набляга на стихове 20 и 24 от подръжниците на "Бог ме приема такъв какъвто съм".
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: evangelista1962 on January 26, 2008, 10:36:45 AM
Значи  тази фраза има друг  смисъл. Исус каза елате при мен  вие отрудени и бременени смисъла на тези думи е че всеки има достъп до Бог.Че всеки мобе да познае Бога без значение дали е начетен или невеж , богат или беден.Разбира се сте прави ако приемем че някой ще си мисли че мобе да си ж акотова имате ивее както си иска и БОГ ще гообича ако това имате като идея  съм съгласен.Уочман значи колкото до покаянието простосе новораждаш след това се освещаваме неможе да стане така.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: evangelista1962 on January 26, 2008, 10:45:29 AM
Твойте думи са;означава че Бог не приема абсолютно никого в състоянието  в което се намира но заповядва  това състояние да се промени незабавно;КЪДЕ Е ТАЗИ ЗАПОВЕД ?ние не сме машини.Освещаваме се ежедневно.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on January 27, 2008, 19:00:30 PM
Твойте думи са;означава че Бог не приема абсолютно никого в състоянието  в което се намира но заповядва  това състояние да се промени незабавно;КЪДЕ Е ТАЗИ ЗАПОВЕД ?ние не сме машини.Освещаваме се ежедневно.

Деяния 17:30
Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят,  Acts 17:31 защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез Човека, когото е определил; за което е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.


Бог... сега заповядва... на ВСИЧКИ... НАВСЯКЪДЕ.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: evangelista1962 on February 03, 2008, 11:31:52 AM
Значи Тихомире вече ми е ясно че неможеш да направиш разлика от покаяние и освещаване .Това което цитираш Бог заповядва да се покаят нората но това незначи автоматично освещение.Толкова ли е трудно да се разбере.Определено прочети неща около триединството на човека  и функциите на всяка една от тях.При БОГ ИДВА и убиеца и наркомана и сбеправедния всеки и когато се покае става божие дете но освещаването продължава докато си жив.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 04, 2008, 00:08:59 AM
Евангелиста,

Относно това дали съм наясно със значението на "покаяние" и "освещение" можеш да отвориш друга тема.

Аз никъде не говоря за освещение (което за мнозина не е ясно какво точно означава, както и за мен преди не е било ясно, но по Божия милост ми се изясни преди време).

Ти попита "къде е тази заповед". Ако не помниш - прочети преди това. Аз ти отговорих и не е нужно да отклоняваме темата.

Темата е за това дали Бог приема хората такива каквито са.

Отговорът е - НЕ.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Владо on February 11, 2009, 15:03:30 PM
  Здравейте.
********
  Ето, ще допълня и аз ред-два.
*****************
  "Защо Бог да приема грешника ? Защото Го обича! Защото Бог Е любов! Бог не просто те обича- Той те кани: - Ела, Мое дете, ...." - от избрана проповед на известен лидер. Защо имаме такива отклонения и ереси ? Защото имаме една лъжовна "Църква- майка", която "приютявя бедни и сиромаси", приютява прозелити, но ги прави такива, каквато е и тя- блудници, в крайна сметка. Блудници спрямо словото на Бога - блудства се, извращава се  словото на Живият Бог, блудства се и се греши и реално, в плът, защото няма истинска святост. Благодарен съм на Бога за църквата, в която се спасих. О, какви силни проповеди имаше в началото! Но, с течение на времето, понеже системата си е система и в крайна сметка не Христос управлява, започва да извращава нещата и влизат какви ли не зли неща. Както ке отбележат някои - каквато е основата, такава и сградата- или стабилна, или ще се сгромоляса и ще погуби тези, които сасе натълпили и се лъжат един-другиго : "Мир, мир ще имаме, ще живеем в безопастност".
 
  Бог Е Свят, лъжовно е да се порповядва, че Той "приема"- Той никого не приема- Той призовава към покаяние, заповядва на хората да се покаят! Христос идва и тези лъжеучения, заедно с учителите, ще ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Няма друга съдба, няма друга алтернатива. Бог Е Свят.

  Адам и Ева бяха "облечени" с кожи, а по голите им тела се стичаше топлата кръв на невинното животно, умъртвено от Бог заради греха им. Днес ние се обличаме с Христос и по телата ни се "стича" праведната му кръв, която ни умива от греховете, ако ги изповядваме. Нека не се лъжем- Бог не е за подиграване! Това, което се твърди и "проповядва" по "църквите" е в повечето случаи - ЕРЕС, ЕРЕС, ЕРЕС.
  "Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговият Син ,  когато бяхме непиятели, то колко повече сега, като сме примирени ще се избавим ЧРЕЗ НЕГОВИЯТ ЖИВОТ." писмо към римл-те 5:10, също и   "Или не знаете, че ние всички, които сме се кръстили в Христос Исус, бяхме кръстени В НЕГОВАТА СМЪРТ?!! И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение в смъртта, така че, както Христос Беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот!" писмо към римл-те 6:3,4
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 12, 2009, 03:23:34 AM
Ако тази фраза дразни някого, то това е защото не се отнася за него. Тази фраза се отнася за блудните синове и дъщери. Тя не се отнася за по- старите синове и дъщери в дома. За по- старите, тези които всеки ден устояват в закона, борят се и побеждават изкушенията е дразнещо, че Бог спасява по благодат.

Павел твърди, че още когато сме били грешници, Бог ни е обичал. И е доказал обичта си към нас, като е пожертвал Христос.

Баща ни, ни приема такива каквито сме- това е истина. Но  с уточнението, че сме намразили това, което сме, че се каем за греховете си, че искаме да Му се покорим. Че сме готови да живеем при Него, дори в положението на слуги.

Отивам при Него такъв какъвто съм, за да не бъда никога вече такъв какъвто съм бил.

Друга посока има схващането, че Бог не ме приема такъв, какъвто съм, а е необходимо да си заработя първо положение и заслуги пред Него. И тогава благодарение на моята слава, Бог ще ме приеме с почести. Но именно това е мерзост за Него.

Нека да не бъдем с едностранчиво мислене и да не забравяме какви сме били и откъде сме изпаднали.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Владо on February 12, 2009, 08:40:01 AM
 Констант, нещо не мога да разбера постинга ти.
*************
  Би ли ми поясним ясно позицията си ? Не разбирам кажи - речи нищо от това, което си написал; към някого е насочено, нещо пояснява, или допълваш нечие изказване?
Ако тази фраза дразни някого, то това е защото не се отнася за него. Тази фраза се отнася за блудните синове и дъщери.
- под "тази фраза " разбираш поста на някой/мен?/, или своя фраза, която следхожда написаното, но която контекстуално така и не откривам?
  Ти казваш
Quote
Павел твърди, че още когато сме били грешници, Бог ни е обичал.
, но не правиш пояснение, че в Святият Бог има омраза/нетърпимост/непримиримост с  греха ("Защото Божият гняв се открива от небето срещу всяко безбожие и неправда на хората, които потискат истината чрез неправда, понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви." римл.1:18,19 и редица други). Горе -долу те разбирам, ама ще е добре да се придържаме ясно към словото, защото позицията ни придобива твърде човешки облик (не го пиша, за да те наскърбя, или унижа). 
  Аз ще те помоля като пишеш относно нещо, с което самият ти не си съгласен, да го слагаш или в кавички, или поне със следходната реплика да показваш ясно позицията си, иначе става леко размиване в целият постинг. Разбира се, още не съм пил кафе, така че причината може да е у мен, поздрави. И, констант- много късно/рано пишеш - :-) ?! Поздрави.
  А иначе- Бог не приема никой "такъв, какъвто е" - Бог приема покаялият се грешник, който приема жертвата на Сина на Бог на Голгота- това се дискутира тук. Ерестта "Бог ме приема такъв, къф,то съм си", води до извращаване на евангелието, неистинско обръщане/покаяние към Бог, липса на освещаване, радикализъм, липса на ясно и просто, директно и силно проповядване - проповядване като от/чрез Духа на Бог, което обрязва, изобличава, моделира по образа на Сина. Представям си Павел, ако би влязъл сред няколко младежа от днешните "тийн-среди", какъв разговор биха провели:
 - Йо, брато к,о  ст,аа,  пич?! Нещо сме на църквичка, а, мен?!
 - Ъъъ, моля?!
 - Брато, нещо ми се виждаш вцепенен, що не вземеш да се отпуснеш- ти да не си от тия, религиозните? Недей, мен, Бог ни обича, Той прати Исус за нас- отпусни, ей с,а ще те представя на нашият младежки лидер.
 - Мла... какво?
 - Спокс, мен, с,а ще те оправиме! Хей, Тони Джи, кам фоо ъ литъл секъндс, плийз!!
 - Господи! Гонението е придобило страшни размери! Вече говорят на кодиран език и ...изглеждат определено странно...скъсани дрехи, обици...роби ли са тези братя, от гонение ли са им сдрани панталоните??!!!!
 - Джони, мен, ский с,а, брато, ей-тоя пич е нов и тря,я малко да разпусне- я малко го предразположи тука, че идва Марчето и тря,я да се видиме.
 - Йо, мен, ке пасса?
 - Ъ?!
 - Гив ми файф, брато, не се спичай, отпусни, тука всеки е добре дошъл! Бог те обича- я дай една прегръдка на брат си!
 - О, това - да...ооох!
 - К,о стаа бе?!
 - Извини ме, младеж, заболя ме рамото. Последният път, когато ме връзваха с ремъци и биха- ...явно е останала травма и ме наболява.
 - Хей, няма проблеми! Бог обича и садо-мазото! Бог е любов! И ние те обичаме и абсолютно те приемаме! Да знаеш, че хич не те осъждаме- напротив!
 - Виж, младежо, аз дойдох тук, за да се видя с по-видните от вас. Те къде са ?
 - А, искаш среща с пастора? Ей, ня,я проблем! Нихтен, мен! Чей, с,а те уреждам!! Маарче! Скивай Марчето колко е разкрепостена- сложила си е обица на пъпа вчера. Ей, скъпа, тука тоя мен иска да се види с биг-боса- ай да го уредиш, нали си секретарка там...?
 - Здравейте. Вие от коя църква сте?
 - Аз съм Павел от Тарс, здравейте. Вие покаяна ли сте? Аз ...малко се обърках...това събрание на вярващи в Божият Син ли  е?!
 - Хаххахахаа...хаххахахаа....хахахахахаа-....вие май сте от старите петдесятни...или сте методист-..малко сте поизостанал, брат. Ние сме младежи. Християни. Разкрепостени, свободни, обичащи удоволствията, излизаме на групи, евангелизираме, правим си яко кеф на събранията и каним невярващи, за да видят, че не сме некои задръстени сектанти, но сме абсолютно ... фрий- андърстенд, мен? Йо?!
 - Хммм...вие ми приличате на блудница, госпожице. Аз вярвам в Христос Исус, сина Божий, пратен съм до това събрание да изоблича някои ереси...
 - Охоооооо.....я да видим, я да видим-...къде бил ключа от бараката-...така значи....да изобличиш, ясноооо... Вижте, това не е прието при нас. Ако ще искате да кажете свидетелство, или нещо друго- пастора тря,я да ви одобри.
 - Пастира мен трябва да одобри? Ха. Аз този човек не го познавам и не зная кой го е него поста...
 - Това не е пастора, мен, това е човека от охраната му...
****************
  Звучи и смешно и скандално, но това е, което ще стане, ако Павел от Тарс се ОПИТА да влезе и да бъде себе си. Това е заблудата на "Бог те приема такъв, какъвто си ", и продължението е "И всъщност Бог не желае да те променя много-много". А Бог не приема никой, освен през кръста Христов и никой не стои пред Бог, освен ако не е умит в кръвта на Сина.    Поздрави.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 12, 2009, 09:32:24 AM
Ако тази фраза дразни някого, то това е защото не се отнася за него. Тази фраза се отнася за блудните синове и дъщери. Тя не се отнася за по- старите синове и дъщери в дома. За по- старите, тези които всеки ден устояват в закона, борят се и побеждават изкушенията е дразнещо, че Бог спасява по благодат.
Това не съм го чел в Библията. Блудният син се покая (на първо място) и после се върна при баща си. Покаянието му беше преди да се върне. Той размисли и промени начина на мисленето си. Това и промени действията му. Ако беше се върнал с 3 проститутки надали баща му щеше да го приеме какъвто е.


Quote
Павел твърди, че още когато сме били грешници, Бог ни е обичал. И е доказал обичта си към нас, като е пожертвал Христос.
И какво от това? Грешниците ще си умрат грешници, а Бог ще остане любов. Това, че някой умира в греха не прави Бог да е по-малко любов.

Quote
Баща ни, ни приема такива каквито сме- това е истина. Но  с уточнението, че сме намразили това, което сме, че се каем за греховете си, че искаме да Му се покорим. Че сме готови да живеем при Него, дори в положението на слуги.
В Словото пише,че Бог мрази нечестивия. Не знам как ще го приеме такъв какъвто е.

Quote
Отивам при Него такъв какъвто съм, за да не бъда никога вече такъв какъвто съм бил.
Много хора отидоха такива, каквито са и бяха убити от Бога, защото Бог ненавижда греха.

Quote
Друга посока има схващането, че Бог не ме приема такъв, какъвто съм, а е необходимо да си заработя първо положение и заслуги пред Него. И тогава благодарение на моята слава, Бог ще ме приеме с почести. Но именно това е мерзост за Него.
Мерзост е покаянието, което Той заповядва преди да отиде някой при Него? Покаянието е съзнателна промяна на мисленето на човека в следствие изобличението за грях. Без това покаяние не можеш да дойдеш при Бога. Това е доста сериозна промяна (но не е "рождение от Бога", има разлика).

Quote
Нека да не бъдем с едностранчиво мислене и да не забравяме какви сме били и откъде сме изпаднали.
Едностранчивото мислене е ДОБРО.

Проблемът е в многостранчивото мислене - един път така, друг път иначе - като вълни блъскани от вятъра. Или казваш да, да или казваш не, не. Бог не мисли "многостранчиво". Той има едни принципи и никога не ги променя, защото Той е непроменим.

Относно това "какви сме били и откъде сме изпаднали" - ти говориш за това в смисъл, че си "изпаднал" от греха и си "паднал" в Божието царство.

Това не е така. Нека видим пасажа, за да покажа, че това, което учат по църквите (относно този пасаж) е точно обратното.

Но имам нещо против тебе защото си оставил първата си любов. И тъй, помни от къде си изпаднал, и покай се, и стори първите дела; ако ли не, ще дойда при тебе скоро, и ще дигна светилника ти от местото му ако се не покаеш.

Тук става въпрос за изпадане от високо, от първата си любов. Става въпрос за падане от по-високо към по-ниско. По-високото е съвършеното, по-ниското е греховното. Много неправилно е да се каже, че сме "изпаднали" от греха (т.е. паднали сме по-ниско) и сме стигнали в Божието царство.


Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 13, 2009, 02:20:31 AM
Здравейте, момчета :)
съжалявам, че пиша малко неразбираемо. Нямам този талант на Владо, да пиша толкова завладяващо и картинно:). Разговорът на Павел със съвременни "християни" беше много любопитен. С тези стари методи, Павле, само до здравеняка от охраната на пастора ще стигнеш... :)

Фразата, за която пиша, Владо, е фразата- заглавие на темата, която обсъждмаме- Бог ме обича/ приема, такъв какъвто съм.
Исках да заема другата позиция, понеже вие, с изкл. на евангелиста, разглеждате думата само от една страна, с идеята да я оборите, като фалшива.

Аз исках да ви обърна внимание, че може и да грешите.

За да бъде по- ясно, нека да разгледаме блудния син. Ако той не беше уверен, че баща му ще го приеме такъв, какъвто е- изпаднал, окъсан, покварен и т. н. то, той никога нямаше да се върне.

За да би се върнал, не такъв какъвто е, той трябваше да преодолее някакви прагове. Например, би си мислил така: искам да се върна, ама пропилях парите на баща си. Как ще се върна така, как ще дам сметка, ако имах парите тогава бих се върнал.

Исус Христос дойде да призове грешниците към покаяние, а не праведниците. Ако един грешник, реши първо да стане праведен, а после да се яви пред Бога- това никога не би могло да стане, гордият не се кае.

Ако аз сега съм в грях, и не отида при Бог, не Му изповядам греха си, и не потърся Неговата прошка, а реша първо да се очистя с някакви религиозни чалъми, та тогава да се явя пред Бога- тогава никога не бих Му изповядал положението си, защото бих имал фалшивото чувство, че съм праведен.

Господи, явявам се пред тебе, чистичък съм, постарах се да се очистя, с всички достъпни за мен методи- десятък давам, не съм като тоя, не съм като тая, можеш само да си горд с мене...
Ето това е мерзост пред Бога, а не да се явиш с мръсотията си пред Него и да Го молиш да те очисти.

Покаянието, Тихо, не се прави преди срещата с Отец, ами на самата среща. Не мисля, че като отивам при Него с моя грях, Той ще ми се зарадва(макар, че е толкова благодатен и постъпва именно така) - но очаквам да ми помогне, да не ме отхвърли. А Бог ми дава увереността, от притчата за блудния син, че ще ме приеме в моите дрипи на грях и ще ме очисти. Защото кръвта на Неговия скъп и възлюбен Син, ни очиства от всеки грях.

Тихомир иска да мисли едностранчиво. Това мислене разкрива Бог като Съдията, Който ще съди света.
Но Бог е и Бащата. Баща на Своите чеда. Бащиното сърце на Бога е разкрито в книгите на "т.нар" Нов Завет. Това "така наречените" Тихомир го казва, което за мен звучи обидно.

Пропускате, че идваме при Бог, сгушени в Христос. Трябва да идваме такива, каквито сме, за да ни очисти Христовата жертва.

Ако идвахме при Бог без Христос, тогава наистина не можехме да дойдем такива каквито сме. Той би бил отделен зад завесата, необходими са церемонии, жертви, ритуали, системи за очиствания...- и тогава, отдалеч, можеше да Му се представим. Дистанцирано и под страшен ужас.

Така разбирам аз тази фраза и това е благодат за мен.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Владо on February 13, 2009, 09:45:30 AM
 Те хората затова са измислили трансперанто- та да не говорим на различни езици. :-)  Констант (ине?), написаното дотук ясно разобличава ереста "Бог ме приема такъв, какъвто съм си", която води до огненото езеро. Написаният примерен разговор между Павел от Тарс и хора от тези среди, показва явно заблудите и извратеното мислене. Другото, което си писал е много човешко.
 
 Тихомир прекрасно разиска блудният син - 2 Коринтяни 7:10
Защото скръбта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние; но светската скръб докарва смърт.  - човек се покайва не на срещата, а преди, защото срещата може да е и съдбовна .... и с фатален край.
  Прочети внимателно какво вече сме писали, защо повтаряш неща, а на други е вече отговорено.
  Има разлика във възприемането на смисъла на думите. Пишем на "различни езици". Редно е да се разбираме, както подобава, в Христос.Поздрави.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 13, 2009, 09:55:21 AM
Блудният син излезе с богатство от бащиния си дом и горд поглед (получи наследство още преди баща му да беше починал).

Върна се беден и смирен.

Покаянието не се измерва в това с какви дрехи ще се появиш пред Бога или с какво състояние на имота, а е (както писах) съзнателна промяна в мисленето, което обуслява и различно поведение.

Покаянието на човека стана още преди да отиде при баща си. Прошката, обаче, стана в момента, когато той се яви пред баща си.

Когато Давид съгреши с Витсавее той беше изобличен. Той се покая и след това Бог му прости. Първо покаянието е в сърцето, а след това на устата.

Блудният син се покая още преди това и това го накара да действа по коренно различен начин. Това, което стана пред бащата беше изповед на това, което той вече беше направил.

Щеше ли да му бъде валидно покаянието, ако бащата беше решил да го накаже? Да. Давид беше наказан след като се покая. Това не означава, че покаянието му не беше прието. Напротив - прости му се, но грехът трябваше да бъде наказан със смърт.

Когато Божий човек е изобличен за грях, той прави съзнателно решение да се отвърне от греха, което е всъщност покаянието в сърцето му.

Покаянието е нещо твърде неразбрано днес. Покаянието на този блуден си не беше в това, че той се върна беден и отчаян. Той можеше да се върне беден, отчаян и с 3 проститутки. Или беден, отчаян и с 1 мях сикера.

Бог приема само смирените по сърце, а на горделивите се противи. Фразата "такъв, какъвто е" е твърде обща, тъй като не става ясно "какъв е". "Такъв какъвто е" може да означава "горделив", а може да означава и "смирен".

Тъй като този израз не е от Словото, а е измислица на някой човек, то няма нужда да се правим на адвокати и да носим от 9 кладенеца вода, за да оправдаем 2 частни случая, в които тази фраза има вид на благочестие.

Нека използваме библейски фрази за това кого Бог приема, а не да се мъчим да нагаждаме човешки измислици, които нито са точно казани, нито са правилни в много случаи.


Относно "едностранчивостта" - constant, примерите ти са доста неправилни. Когато ти отидеш в железарски магазин и продавачът един ден ти казва: "Да, господине, точно тази тетка, която искате, ще ви свърши работа, заповядайте.", а друг път ти казва "Господине, тази шкурка е твърде едра и е много неправилно да я ползвате, за шлайфане на стена. По-добре вземете тази решетъчната. На същата цена е и ще бъде по-добра за вашата цел.". В единия случай, продавачът се изказва в подкрепа на това, което правиш. В другия случай те изобличава за това, че не вършиш нещо правилно. За теб какъв ще бъде този продавач - разбран човек или опак човек? В единия случай ти говори в подкрепа, в другия ти изобличава грешката. Това е едностранчиво отношение, защото човекът е разбран.

По същия начин Бог си има принципи, които не се променят, т.е. остават едни. Бог има принцип, който казва - възлюбил съм правда, намразил съм беззаконие. За Бог е праведно да показва милост и е праведно да наказва. За Бог е нечестие да оправдава беззаконника. Това не е многостранчиво отношение, а е твърдо отношение от Бога, съгласно Неговия характер.

Имаше момент, когато Израел си вършеше богослуженията както си искат. Това Бог го осъди, защото той не искаше жертви сутрин и вечер и десятъци на 3 дни. Това беше "многостранчивото" мислене на Израел. Да го кажа по друг начин - "отпусни се малко и мисли извън рамките". Това е идеята на "многостранчивото мислене". Това ще навлече пагубни последствия.

Самото приемане на фразата "Бог ме обича такъв какъвто съм" е крачка към това да се нагоди Словото към този израз, отколкото да се провери този израз дали е праведен според Словото.

Тази фраза е довела до написването на много небиблейски песни, както и за оформянето на едно друго благовестие, което докарва проклетия, на тези, които го проповядват. Вижда се ясно колко масово се проповядва това нещо. Това не е благовестието, което сме чули от Господ Исус и от апостолите му.

Затова нека всеки, който го говори да отстъпи от тази проклетия.Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: johnny on February 13, 2009, 10:00:50 AM
constant може би говори за съкрушеното сърце и покаянието, свързвайки го с притчата за блудния син, и вадейки извода, че Бог те приема такъв какъвто си.

Блудния син в притчата преодоля срама и гордостта и се завърна при баща си с надежда, а не с увереност, че ще баща му ще го приеме. Това беше израз на обръщане, на покаяние, на съкрушаване. Ти отиваш при Бог с надежда, след като си съкрушен и си се покаял /обърнал си се/. Преди това да стане ти няма да искаш да идеш при Бог, точно както и в притчата.

п.п. Тихомир ме е изпреварил. :)
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Владо on February 13, 2009, 11:30:49 AM
  Нека да допълня с ред-два.
***************
  Обсъжданата ерес, касае две фундаментални истини.
  Във 2 Летописи 3:17  Соломон издига два стълба пред Божият дом/храм/образ на невястата/Тялото Христово :

И изправи стълбовете пред храма, единият отдясно, а другият отляво; и нарече оня, който беше отдясно, Яхин, а оня, който беше отляво, Воаз. Яхин= Той ще утвърди; Воаз= в Него е силата.
   Бог, преди време, ми говори за тези стълбове и относно тяхното духовно значение ДНЕС. Словото на Бог е истина. Сега, няма да излагам това, което ми разкри Бог,защото не е пряко свързано с темата, но искам да го глобализирам в едно изречение : има неща, които стоят като основи, изправени стълбове в царството на Бог и тези неща Той ги е поставил. Едно от тези неща/истини/аксиоми, е издигането на Човешкият Син, Лука 23:33
И когато стигнаха на мястото наречено Лобно, там разпнаха Него и злодейците единия отдясно Му, а другия отляво.
  Трябва да бъдем внимателни, когато има ереси, които се опитват "да ударят" и "да поклатят"  (при все, че това е невъзможно) истините, стълбовете, които Бог е издигнал в царството Си, слава на Името Му. Ерестта "Бог те приема такъв аккъвто си" е насочена -1- срещу кръста и издигането на Човешкият Син като жертва, на него и
-2- тази ерес е насочена директно срещу покаянието и освещаването, като истини и като изискуеми от словото и Самият Бог неща. Писано е Евреи 12:14
Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа

  Сега, искам да свържа, за тези, които биха ме обвинили в "старозаветно книжничество"  (както скоро си писахме с един брат :-) ) , стълбовете от 2 Летописи с нещото, на което те са образ и отражение. Нека зедно прочетем :

4 Кой няма да се бои от името Ти, Господи, и да го прослави? Защото само Ти си свет; понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни съдби. 
5 И след това видях, че на небето се отвори храма на скинията на свидетелството
6 и седемте ангела, които държаха седемте язви, излязоха от храма, облечени в чисти и светли ленени дрехи и препасани през гърдите със златни пояси. 
7 И едно от четирите живи същества даде на седемте ангела седем златни чаши, пълни с гнева на Бога, Който живее до вечни векове. 
8 И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма, преди да се свършат седемте язви на седемте ангела. (Откр-е 15гл.)

 - не само на небето има вечен храм и скиния на свидетелството
( направените от Соломон на земята са само отражение на истинските ), но има и гняв на Бога, който се излива в-у нечестивите (вж.16гл.). Нека бъдем трезви и бдителни, защото пренебрегвайки ИСТИНСКОТО ИЗКУПВАНЕ, ИЗВЪРШЕНО НА ГОЛГОТА, СЧИТАЙКИ ЗА НИЩО ЖЕРТВАТА ХРИСТОВА И НУЖНОТО ОСВЕЩАВАНЕ, ЧОВЕЦИТЕ ТРУПАТ ВЪРХУ СИ ГНЕВА БОЖИЙ, който идва.
  Поздрави.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 14, 2009, 23:38:09 PM
Може би по различен начин си превеждаме тези думи, затова имаме разногласие. Аз ги разбирам така: "Бог ме обича и приема такъв какъвто съм, защото аз с нищо което съм или притежавам, не мога да заслужа Неговото одобрение."

Вие смятате, че Бог да ме приеме такъв какъвто съм, това означава, да ме приеме с греха ми, и аз така спокойно да си живуркам. Но аз съм далеч от това.

Но отделно, това което проповядвате, че покаянието ставало, преди срещата ни с Господ, мисля че не сте прави. Това е явяване пред Него със собствена праведност, което е най- малкото неразумно.

Как може да стане едно покаяние, без преди това да се изповяда греха? И на кого изповядваш греха си, ако не застанеш пред Този, Който може (само Той) да прощава греховете?

Смехотворни са твърденията на Тихомир, които той вече два пъти пише, че блудния син можело да се върне беден, отчаян и с три проститутки. Това, ако помислиш малко, Тихо, ще видиш, че е глупаво да се каже. Беден и проститутки- те тия "уважаеми дами", трябва да са от някое благотворително дружество. :)

В Откр. 3: 19 Господ изявява: "Онези, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен и се покай!"

Блудния син търпеше точно такова наказание, затова Исус казва: Той дойде на себе си, т. е. той осъзна, разбра, прогледна и видя къде е спасението. Тази изповед, която направи, той я направи пред себе си. Това беше неговото съжаление за цялата си глупост. Сам той изяви: ще отида при баща си и ще му кажа... Какво ще му каже?- ще изповяда своя грях и ще помоли за неговата прошка и възвръщане. Но това беше без стойност, ако нямаше среща с бащата. На срещата, такъв какъвто беше в дрипите си, той се покая: Тате, съгреших...

Пишете, че Давид се покая, след това Бог му прости, но въпреки всичко го наказа. Ако прочетете случката, ще видите, че Бог съобщи наказанието на Давид, преди той да се беше покаял. За мен това е един урок, не че Бог пази наказание, а че трябва да имаме страх и да се каем по- скоро, докато не сме стигнали до точката на наказанието.

При това, Давид се покая в присъствието на Господа, изявено от Неговия пророк. А не някъде извън Господа, пък после префасониран да пристигне: Господи, очистих се...

В притчата за фарисея и митаря, покаянието пак беше в Божието присъствие. Грешният митар, толкова го беше срам и страх, че стоеше малко надалеч и не смееше да погледне към Господ.

Не можеш да се скриеш от Бога, затова е по- добре да се приближиш при Него, такъв какъвто си и да Го помолиш за прошка. С целия си мръсен грях, и с цялото си съкрушено поради това сърце.

Обичам тази небиблейска песен, както Тихомир я нарича:

610. О, неизмерима милост

1. О, неизмерима милост
Мож`ли всичко да простиш
Можеш ли обилна радост
Сладък мир да ми дариш?

Исусе ида, ида при Теб
Какъвто съм, ида при Теб.
Исусе ида, ида при Теб
Какъвто съм, вземи ме !

2. Аз далеч от Теб се скитах
Воден от лукави враг,
За небето аз не питах
Тъй се лутах в този мрак.
Исусе ида, ида при Теб

3. О, разбирам, че доволство
Мир, любов и щастие,
Има само в Твойто царство
Вечност и безсмъртие.
Исусе ида, ида при Теб

4. Ще Те славя на земята
Докато сърце тупти,
Пътник съм към небесата
Моят Дух към Теб лети.
Исусе ида, ида при Теб

5. Алилуя, слава, слава
Моят грях е веч простен,
Аз пътувам към небето
В мир и щастие блажен.
Исусе ида, ида при Теб

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 15, 2009, 00:15:10 AM
Може би по различен начин си превеждаме тези думи, затова имаме разногласие. Аз ги разбирам така: "Бог ме обича и приема такъв какъвто съм, защото аз с нищо което съм или притежавам, не мога да заслужа Неговото одобрение."
Затова имаме Писанията, за да не си измисляме неща, които да си превеждаме всеки както си знае, а да гледаме Писанията.


Quote
Вие смятате, че Бог да ме приеме такъв какъвто съм, това означава, да ме приеме с греха ми, и аз така спокойно да си живуркам. Но аз съм далеч от това.
Гледайки как живеят днешните "християни" - точно така си го "превеждат" мнозина. Затова искаме да скъсаме с тези изрази. Това, че 5-ма не си го превеждат така, нищо не означава. Затова е важно да не се отклоняваме от Писанията, а да ги следваме стриктно.

Quote
Но отделно, това което проповядвате, че покаянието ставало, преди срещата ни с Господ, мисля че не сте прави. Това е явяване пред Него със собствена праведност, което е най- малкото неразумно.Как може да стане едно покаяние, без преди това да се изповяда греха? И на кого изповядваш греха си, ако не застанеш пред Този, Който може (само Той) да прощава греховете?
Ами то го пише, че първо нещо се заражда в сърцето и после е на устата. Младежът беше решил първо в сърцето си, че ще отиде и ще изповяда греховете си и да очаква милост от баща си.

Quote
Смехотворни са твърденията на Тихомир, които той вече два пъти пише, че блудния син можело да се върне беден, отчаян и с три проститутки. Това, ако помислиш малко, Тихо, ще видиш, че е глупаво да се каже. Беден и проститутки- те тия "уважаеми дами", трябва да са от някое благотворително дружество. :)
Има такива, които не искат пари. Такъв е примерът с Израел, когато блудстваше без да му/й плащат.

Quote
В Откр. 3: 19 Господ изявява: "Онези, които любя, Аз ги изобличавам и наказвам, затова бъди ревностен и се покай!"

Блудния син търпеше точно такова наказание, затова Исус казва: Той дойде на себе си, т. е. той осъзна, разбра, прогледна и видя къде е спасението. Тази изповед, която направи, той я направи пред себе си. Това беше неговото съжаление за цялата си глупост. Сам той изяви: ще отида при баща си и ще му кажа... Какво ще му каже?- ще изповяда своя грях и ще помоли за неговата прошка и възвръщане. Но това беше без стойност, ако нямаше среща с бащата. На срещата, такъв какъвто беше в дрипите си, той се покая: Тате, съгреших...
В притчата четем, че той се "покая два пъти". Единият път реши в сърцето си, като това е съзнателното решение - покаянието. Другият път беше изповедта пред бащата. Следващото нещо беше прошката на бащата.

Quote
Пишете, че Давид се покая, след това Бог му прости, но въпреки всичко го наказа. Ако прочетете случката, ще видите, че Бог съобщи наказанието на Давид, преди той да се беше покаял. За мен това е един урок, не че Бог пази наказание, а че трябва да имаме страх и да се каем по- скоро, докато не сме стигнали до точката на наказанието.

При това, Давид се покая в присъствието на Господа, изявено от Неговия пророк. А не някъде извън Господа, пък после префасониран да пристигне: Господи, очистих се...
Бог прощава грях и беззаконие, но никак не остава ненаказан виновния (Изход 34).

Затова и Давид беше наказан. Беше му простено, поради това, че той се покая.

Quote
В притчата за фарисея и митаря, покаянието пак беше в Божието присъствие. Грешният митар, толкова го беше срам и страх, че стоеше малко надалеч и не смееше да погледне към Господ.

Не можеш да се скриеш от Бога, затова е по- добре да се приближиш при Него, такъв какъвто си и да Го помолиш за прошка. С целия си мръсен грях, и с цялото си съкрушено поради това сърце.
Знаем, че Божието присъствие е навсякъде. Проблемът е, че ние не сме всякога угодни на Бога. На мястото, където Израел не повярва на Бога за обещаната земя срещаме случка, в която част от Израел тръгна да завладява земята, но им беше казано, че Бог не е с тях. Това не означава, че Бог го нямаше там. Това означаваше, че Бог няма да бъде съработник с техните дела, а ще им бъде противник, защото те бяха далеч от правдата на Бога.

Затова и притчата трябва да си я представим точно като това отдалечаване от правдата на Бога. Следва размишление и покаяние и завръщане при бащата (Бога) и изповед. След това идва прошката на бащата (Бога).

Quote
Обичам тази небиблейска песен, както Тихомир я нарича:

610. О, неизмерима милост

1. О, неизмерима милост
Мож`ли всичко да простиш
Можеш ли обилна радост
Сладък мир да ми дариш?

Исусе ида, ида при Теб
Какъвто съм, ида при Теб.
Исусе ида, ида при Теб
Какъвто съм, вземи ме !

2. Аз далеч от Теб се скитах
Воден от лукави враг,
За небето аз не питах
Тъй се лутах в този мрак.
Исусе ида, ида при Теб

3. О, разбирам, че доволство
Мир, любов и щастие,
Има само в Твойто царство
Вечност и безсмъртие.
Исусе ида, ида при Теб

4. Ще Те славя на земята
Докато сърце тупти,
Пътник съм към небесата
Моят Дух към Теб лети.
Исусе ида, ида при Теб

5. Алилуя, слава, слава
Моят грях е веч простен,
Аз пътувам към небето
В мир и щастие блажен.
Исусе ида, ида при Теб

Иначе песента е небиблейска не само поради тази фраза, но и поради това, че се пътува към небето. Аз не срещам някъде записано в Словото, че ще отидем на небето, но виждам, че Исус ще дойде на земята (ще бъде посрещнат от нас в облаците и ще слезе на земята) и ще царува 1000 години. След това ще има ново небе и нова земя.

Интересното е, че след като опита да докажеш небиблейско твърдение като "библейско" (по субективни причини, а не по обективни), накрая и прибегна до небиблейски примери, като тази песен.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Watchman on February 15, 2009, 13:26:56 PM
Четейки темата си припомних следните думи от Деяния:

ДА 17:30  Бог, прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят,

Покаянието е пълна промяна на ума и сърцето, преобръщане на живота на 180 градуса. Ако Бог "заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят" това означава, че Бог не приема абсолютно никого в състоянието в което се намира, но заповядва това състояние да се промени незабавно.

Аз бях писал по-горе доста солиден аргумент от Писанието, защо подобна измишльотина, че Бог ни приемал такива каквито сме е небиблейска, но явно написаното в Библията се игнорира.

Ето още един солиден пасаж по темата:

2Кор. 6:17,18  Затова - "Излезте изсред тях и отделете се", казва Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви приема, И ще ви бъда Отец, И вие ще Ми бъдете синове и дъщери", казва всемогъщият Господ.

Тук Бог съвсем ясно говори, че НЕ МОЖЕ да приеме човека такъв какъвто е, но АКО изпълни определени условия на промяна ТОГАВА ще го приеме и ще му бъде Отец.Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Владо on February 16, 2009, 00:27:38 AM
  Това, дето Уочман написа е добро и истинно.
*********************
  Нима Бог прие Самият Си Син без наказание? Не, при все, че Е Човешки Син, Той изтърпя наказание и затова Бог Го възвиси над цялото творение - там, където Е Бил от вечността (като Божий Син), но вече и като  Човешки Син.
 Ако тезата за евтиното приемане е вярна, то тогава Исус (с извинение) нямаше да изтърпи кръста , а преди това- бичуването (добре представено във филма на Мел Г.), а щеше да мине само със заплюването и коронта от тръни. Но не !!!  Имаше наказание за греха и смърт за греха. Наказанието беше смърт. С нея Той и умря веднъж - завинаги за тези, които вярват, но не и ние, родените чрез тази смърт и възкресение да си живуркаме своя си живот, но да Го последваме в смъртта, та да станем и наследници в славата.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 16, 2009, 20:20:21 PM
Изглежда, че сме чували фразата, в различни контексти. Аз съм я чувал, в смисъла, че у мен няма нещо добро, с което да заслужа спасението си и не бива да си мисля, че ще стана по- свят, та тогава да потърся Господа, имайки някакви добри дела, с които да Му се похваля.
Библейски е казано наистина по- добре- "по благодат сте спасени, чрез вяра, и то не от сами вас- това е дар от Бога- не чрез дела, за да не се похвали никой."
Той термина "безусловна любов", също не е библейски. Я дайте да го оборим. Да докажем, че Бог има любимци.
Или "триединство"- също една небиблейска дума- да пипнем и там малко...

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 16, 2009, 20:26:50 PM
Спасение и покаяние са 2 съвсем различни неща.

Това, че сме по благодат спасени никак не означава, че по благодат сме "покаяни". Няма такова нещо "да те покаят по благодат". Има да СЕ покаеш. Това не е по благодат, а по заповед.

Ако се покаеш от греховете си, това нищо не означава. Трябва пак да си понесеш наказанието. Благодатта на Бога се състои в това, че Той изработи спасение от греховете ни, за да не бъдем наказани ние, но наказанието да отиде върху Христос, който не извърши грях.

Вярата е също дар от Бога. Чрез вяра в жертвата на Христос ние биваме спасени, но за да влезем в това спасение и да устоим докрай трябва да живеем живот на покаяние.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 16, 2009, 20:56:52 PM
И аз това казвам.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 16, 2009, 21:06:18 PM
Затова не можем да дойдем при Бога такива каквито сме, но трябва покаяние.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Watchman on February 16, 2009, 22:30:08 PM
Quote
Изглежда, че сме чували фразата, в различни контексти. Аз съм я чувал, в смисъла, че у мен няма нещо добро, с което да заслужа спасението си и не бива да си мисля, че ще стана по- свят, та тогава да потърся Господа, имайки някакви добри дела, с които да Му се похваля.

Този контекст дето казваш няма нищо общо с фразата за която се говори в темата. Тя сама по-себе си твърди че Бог приема човека без промяна без значение дали положителна или отрицателна. Тя е част от християнската митология и фолклор, ние затова имаме раздел за митология в форума.

Quote
Той термина "безусловна любов", също не е библейски. Я дайте да го оборим. Да докажем, че Бог има любимци.
Или "триединство"- също една небиблейска дума- да пипнем и там малко...

Много неща не са библейски и колкото повече се изчистваме от тях толкова по-добре за всички. Иначе Бог наистина си има любимци и винаги е имал, например Йоан беше специално възлюбен от Исус, а Петър, Йоан и Яков бяха специално предпочитани от Исус за по-специални ситуации.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 16, 2009, 23:09:54 PM
Любовта на Исус към Йоан, не ощетява нито един ученик. Ако Бог е възлюбил някого, то ползата от тази любов е за всички нас. Именно Йоан ни разкрива Бог, като любов.
В притчата за блудния син, бащата обичаше еднакво и двамата си сина, независимо от това, кой какъв е.
Отделно, дали щеше да има покаяние, дали не- любовта беше налице.
Римл. 5: 8
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Watchman on February 16, 2009, 23:15:51 PM
Преди всичко Бог не дължи на никого нищо, та въобще да може да се твърди за някакво ощетяване от страна на Бога при каквито и да е обстоятелства. Яков например също беше от избраните трима, но Бог нищо не ни разкри чрез него. Така, че няма нужда да търсим полза за всички или нещо подобно в свободата на Бог да има предпочитания.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Сара on February 17, 2009, 11:47:59 AM
Думите "обича" и "приема" не са синоними и нямат нищо общо!
В Римляни 5:6 пише: "Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите."
Бог винаги обича своето дете, дори когато е в грях. Точно поради тази любов го и наказва. Ако не го обичаше, нямаше и да го наказва. Един от методите на аказание е да дистанцираш някой до момента на неговото осъзнаване, т.е. да не го премаш, но това не означава, че не го обичаш!
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 17, 2009, 12:09:44 PM
Точно това е, че и в двата случая тази фраза е богопротивна. Бог нито ни обича такива, каквито сме, нито ни приема такива каквито сме.


Аз чета в Словото, че Бог мрази нечестивия. Така и пише, че сме били нечестиви и още тогава Христос е умрял за нас.

Това не означава изобщо, че ни е приел такива каквито сме. Ако беше така нямаше да бъдат пратени Божии хора да казват покайте се. И защо да се покаят? За да се спасите? Не. В наши дни всичко се опира все до личното спасение. Покайте се, защото Бог идва и ще царува с желязна тояга. Това означава и да треперим и да се боим от Него, защото Той няма да ни търпи такива, каквито сме. Ние не можем да отидем при Бога такива каквито сме.

Исая се страхуваше, че видя Бога и че щеше да умре. Трябваше ангел от Бога да очисти устата му, защото сам той каза, че е нечист. Когато Исус беше при Петър, самият Петър каза - иди си Господи, защото съм грешен човек - това е покаяние.

Когато Бог наказва син, той го наказва като син. Когато Бог наказва нечестив, той го наказва като нечестив.

Исус беше наказан като нечестив, въпреки, че Той нямаше грях, но всичко това беше, за да оправдае Бога и Словото му, а именно, че за Бог е мерзост да се оправдава нечестивия. Бог не ни оправда, когато ние не бяхме се покаяли от греховете си. Това е мерзост за Бога. Бог ни оправда, когато се покаяхме за греховете си и поради това, че Исус, Праведният, умря заради нас, защото грехът (дори и след покаяние) трябва да се накаже със смърт. Това наказание беше понесено от Исус Божия Син.

Когато бяхме нечестиви, ние щяхме да бъдем наказани като нечестиви освен ако не се покаехме за греховете си. Сега биваме наказвани като синове, които Бог обича. Когато бяхме нечестиви Бог ни мразеше, защото Той е праведен. Милостта му изработи спасение, но Бог си остава праведен.

Когато нечестивите бъдат осъдени на вечна погибел Бог пак ще си остане любов и Бог пак ще си остане милостив и праведен.


Ако някой иска да бъде приет такъв какъвто е, да потърси друг бог. Богът на Авраам, Исаак и Яков не приема никой без покаяние и съкрушено сърце.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: small axe on February 17, 2009, 12:57:31 PM
да , така е!
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 17, 2009, 20:56:40 PM
Думите "обича" и "приема" не са синоними и нямат нищо общо!
В Римляни 5:6 пише: "Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите."
Бог винаги обича своето дете, дори когато е в грях. Точно поради тази любов го и наказва. Ако не го обичаше, нямаше и да го наказва. Един от методите на аказание е да дистанцираш някой до момента на неговото осъзнаване, т.е. да не го премаш, но това не означава, че не го обичаш!
Но притчата на Исус за блудния син, те опровергава.
Бащата не престана да обича блудника. И той го чакаше да се завърне. И когато го зърна, отвори обятията си за него(приемане), преди още нечестивецът да беше казал и една дума.
Бог не е човек, та да мисли като човек. Бащата не дистанцира блудния син. Той сам се дистанцира от баща си.
Докато ние хората, особено в църквата се вижда това "християнство"- дистанцираме някого, за да го накажем, да се осъзнае. И това наричаме "обич"!
Quote
Когато бяхме нечестиви Бог ни мразеше, защото Той е праведен.
Римл. 5: 6, 8, 10 а, те опровергават, Тихо.
Аз бях враг на Господ Исус, но и през ум не ми е минавало, че Той ме мрази. Напротив порази ме, срази ме, Неговата любов. Не бях си и помислял, че може да има такава любов, толкова търпелива и неизменна. Любов, за която не помагах с нищо, а потъпквах.
Ако Бог ме мразеше, аз щях да Го разбера. Щяхме да продължим да се мразим през цялата вечност.

Омразата можем да разберем, но любовта и приемането Му- никога не можем.

Савел помагаше да убият Стефан. Измъчваше Христовите. Това беше неговата изкривена любов към Бога.Няма и намек, Бог да го е мразил, обаче. Бог не ни дели на времето преди покаянието ни и след покаянието. Той ни обича винаги.

И така го говориш, сякаш твоето покаяние е твоя заслуга, твое дело. Поспри се. Покаянието е Божие дело!
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Watchman on February 17, 2009, 21:31:27 PM
Quote
Но притчата на Исус за блудния син, те опровергава.
Бащата не престана да обича блудника. И той го чакаше да се завърне. И когато го зърна, отвори обятията си за него(приемане), преди още нечестивецът да беше казал и една дума.
Бог не е човек, та да мисли като човек. Бащата не дистанцира блудния син. Той сам се дистанцира от баща си.
Докато ние хората, особено в църквата се вижда това "християнство"- дистанцираме някого, за да го накажем, да се осъзнае. И това наричаме "обич"!

Притчата за блудния син не се отнася до езичниците, защото те никога не са били синове на Бога. Говори за някой който е СИН, но е отстъпил. Затова е и възлюбен, защото е син. Но езичниците, които не познават Бога, не са синове.

Що се отнася до дистанцирането, това е заповед на Бога, а не човешка прищявка:

2Кор. 6:17  Затова - "Излезте изсред тях и отделете се", казва Господ, "И не се допирайте до нечисто"; и "Аз ще ви приема

1Кор. 5:11  но в действителност ви писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат, ако е блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител, с такъв нито да ядете заедно.

1Кор. 5:13 Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.

2Сол. 3:14  И ако някой не се покорява на нашето слово чрез това послание, забележете го, за да не се събирате с него, с цел да се засрами.


Според твоите обяснения по-горе излиза, че Павел или по-точно Святия Дух, който дава тия инструкции проповядва "християнство".

Обич и любов са две различни неща, много различни! Липсата на разбиране относно различието им води до много объркване и много повърхностни неща и учения.

Когато Бог казва, че мрази се има предвид, че душата Му ненавижда и се гнуси от нещо или някого. Когато казва, че обича се има предвид, че душата Му предпочита, се радва на нещо или някого. Докато люби е нещо съвсем друго. Люби е когато има отношение на даване на живот. Ето защо Бог едновременно възлюби света, но мрази нечестивия. Т.е Бог ненавижда нечестивия, но е готов да му даде изкупление и изходен път към вечен живот.


Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 18, 2009, 17:57:32 PM

Притчата за блудния син не се отнася до езичниците, защото те никога не са били синове на Бога. Говори за някой който е СИН, но е отстъпил. Затова е и възлюбен, защото е син. Но езичниците, които не познават Бога, не са синове.
Бързо си забравил, че и ти си бил езичник, враг на Бога. Но си излязъл от тях, за да станеш син.
Притчата се отнася за грешниците, които идват да слушат Божия Син. (Лука 15: 1) На тях Христос дава надеждата за завръщане при Отец. Покаянието е завръщане, а не заминаване.
Фарисеите не можеха да приемат, че за тези долни грешници, Отец прави такова празненство. Отец би трябвало да ги мрази, а да обича тях. Понеже те Му работеха като роби през цялото време, трепереха добре, изпълняваха заповедите, живееха безрадостен живот, мразеха грешниците... И изведнъж се оказа, че Отец пренебрегна техните заслуги, а прие нечестивите без наказание. А трябваше да ги мрази- това го разбирам. А Той ги обича и прави празненство, когато се завръщат- това не го разбирам.

Оставя 99 - те послушни и тръгва рискувайки себе си, да завърне шугавата. Що не я остави на вълците- това е справедливо наказание. Защо не й удари поне два кривака по гърбината, да изкара яда си. Това е разбираемо.
А той й се радва, като я намери и вдига празненство. Е, чак пък толкоз.

За дистанцирането- нямах пред вид налагането на църковна дисциплина, за което си има правила. Имах пред вид, виждал съм християни, че и аз съм го правил- как когато някой ги огорчи, те го изолират, за да му демонстрират своята обида, дори гняв. С това искат да го накарат да се почувства виновен и да дойде за да моли за прошка. Изискваме и последната стотинка да ни бъде върната. И това лицемерие представяме пред себе си, като любов към ближния.
А истината е, че ни е страх да се конфронтираме, да не би да излезе, че и ние не сме в правота. "Святото" дистанциране е по- безопасно.
Quote
Обич и любов са две различни неща, много различни!
За мен не са толкова различни... Разделянето ти е изкуствено.
"Бог толкова възлюби...", в друг превод е "Бог толкова обикна..."

Здравейте!
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 18, 2009, 18:53:16 PM
Бързо си забравил, че и ти си бил езичник, враг на Бога. Но си излязъл от тях, за да станеш син.
Притчата се отнася за грешниците, които идват да слушат Божия Син. (Лука 15: 1) На тях Христос дава надеждата за завръщане при Отец. Покаянието е завръщане, а не заминаване.
Последно за кого говориш - за езичниците, за грешните от Израел или за Божиите синове? Смесваш термините.


Quote
Фарисеите не можеха да приемат, че за тези долни грешници, Отец прави такова празненство. Отец би трябвало да ги мрази, а да обича тях. Понеже те Му работеха като роби през цялото време, трепереха добре, изпълняваха заповедите, живееха безрадостен живот, мразеха грешниците... И изведнъж се оказа, че Отец пренебрегна техните заслуги, а прие нечестивите без наказание. А трябваше да ги мрази- това го разбирам. А Той ги обича и прави празненство, когато се завръщат- това не го разбирам.
Зависи за кого говорим. Ако говорим за съгрешили синове, тях ги наказва, защото са синове.

Ако говорим за нечестиви, които не са от стадото, тогава той ги мрази. Не си ли чел какво казва Писанието:
Псалми 11:5. ГОСПОД изпитва праведния, а душата Му мрази безбожния и онзи, който обича насилие.

Разбира се, има и безбожни, които са се намъкнали помежду Божиите хора.


Quote
Оставя 99 - те послушни и тръгва рискувайки себе си, да завърне шугавата. Що не я остави на вълците- това е справедливо наказание. Защо не й удари поне два кривака по гърбината, да изкара яда си. Това е разбираемо.
А той й се радва, като я намери и вдига празненство. Е, чак пък толкоз.
Виж, че говориш за стадото, а не за езичниците. Самото съобщение започваш с теза, основана на това, че говориш за езичниците, а тук говориш за 1 от стадото. Исус говореше и с такива, които не бяха от стадото му.

Quote
За дистанцирането- нямах пред вид налагането на църковна дисциплина, за което си има правила. Имах пред вид, виждал съм християни, че и аз съм го правил- как когато някой ги огорчи, те го изолират, за да му демонстрират своята обида, дори гняв. С това искат да го накарат да се почувства виновен и да дойде за да моли за прошка. Изискваме и последната стотинка да ни бъде върната. И това лицемерие представяме пред себе си, като любов към ближния.
Ами лицемерие е точно това, че изолирането е на база лично огорчение, а не Божията правда. Исус каза да съдим справедливо. Ти говориш много правилно тук, че точно това се прави и това е изключително погрешно - "своята обида", "ги огорчи" и т.н. Тук говорим за грях против Бога. Бог не приема никого, без той да се покае. Както Бог се гнуси от такъв, така и ние трябва да се гнусим от такъв. Ако той види и се покае, тогава ще му бъде простено. Това е, което четем в Писанията. Това е любов към Бога (на първо място), а после е любов към ближния. Любов към ближния е да го изобличиш за грях, за да не погине душата му. Божият Дух винаги е изобличавал с цел завръщането на грешника при Бога. Винаги заедно с изобличението е имало и изходен път.

Quote
А истината е, че ни е страх да се конфронтираме, да не би да излезе, че и ние не сме в правота. "Святото" дистанциране е по- безопасно.
Думата "свят" означава точно "отделен" или "дистанциран". Имаме заповед да бъдем святи и да се отделим от нечисто, също и да отделим нечистите. Когато те се очистят, тогава ще влязат в стана.

Писанието заповядва да изобличаваме смело ближния си, за да не се натоварим с грях. Ние на Бога ли ще угаждаме или ще угаждаме на хората?

Quote
Quote
Обич и любов са две различни неща, много различни!
За мен не са толкова различни... Разделянето ти е изкуствено.
Това, че за теб е така нас не ни вълнува. Вълнува ни защо Бог е употребил две различни думи в различен контекст. Как така Бог мрази нечестивия и Бог толкова възлюби света?


Quote
"Бог толкова възлюби...", в друг превод е "Бог толкова обикна..."

Здравейте!
Важно е да се видят думите. В Йоан 3:16 думата произхожда от "агапе" (това е любовта, за която Watchman каза, че дава живот). Когато се каже, че някой е обикнат с приятелска любов, коренът идва от "филео". Бог няма такова отношение към нечестивия, но има омраза, което е обратното.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 19, 2009, 17:43:50 PM
Ами виж, Тихо, Исус не дойде само за грешните от Израел. Той дойде  за всички грешници, и особено за тези, които биха се приближили до Него, за да Го слушат.

За синовете- блудния син, не беше наказан от бащата. Той беше мъртъв.(Лука 15: 32). Беше взел наследството- искаше баща му да е мъртъв за него и той да е мъртъв за баща си. Какво наказание за мъртъв син? Всички ние бяхме такива- мъртви синове. Но когато се завърнахме- оживяхме. Изгубени, които Той намери отново. И Той ни даде правото да се наречем Негови чеда.

За това, че Господ мрази безбожния, се позоваваш на Псалм 11. И на основата на този стих, правите извода, че Господ ви е мразил, преди покаянието ви, а после ви е възлюбил. Че то така излиза, че в един момент, може Господ пак да ви разлюби. Къде е гаранцията? Бог не е такъв.
Ако не беше Божията любов, която да ни приласкае- никога нямаше да се покаем. Блудния син се завърна, защото знаеше, че баща му го обича.
В Псалм 11, става въпрос за безбожници от друг вид. Тези, които са съзнателни врагове и насилници. Те никога няма да се покаят.
Откъде знам, че няма да се покаят ли?
Виж следващия стих- наказанието над тези безбожници. Огън, сяра, изгарящ вятър- характерни за огненото езеро на вечното наказание.
Наказанието над насилниците, които искаха да унищожат възлюбения град, с всичко живо в него.
(Откр. 20)
За стадото- 99- те бяха праведниците, които не се нуждаеха от покаяние. Езичниците ги изпревариха в Божието царство, защото тези праведници уповаваха не на вяра, а на собствената си праведност.
Поздрави в Господа!Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 20, 2009, 10:58:17 AM
Ами виж, Тихо, Исус не дойде само за грешните от Израел. Той дойде  за всички грешници, и особено за тези, които биха се приближили до Него, за да Го слушат.
Трябва да бъдеш по-прецизен в говоренето си. Много от нещата си ги научил от проповедите, които си слушал, но не си ги проверил дали са така.

Когато Исус беше в плът тук на земята, Той дойде само до изгубените от Израел, както пише: Аз не съм изпратен при други, освен при загубените овце от израилевия дом.. Става въпрос за овце и то загубени. Това, което виждам е изпълнение на думите на пророка, чрез който се казва:
Ще потърся изгубената и ще върна заблудената, и ще превържа ранената, и ще подкрепя болната, а тлъстата и силната ще изтребя; с правосъдие ще ги паса.

Това нещо ще го видим и в наши дни.

Исус изпрати апостолите си в останалите места.


Quote
За синовете- блудния син, не беше наказан от бащата. Той беше мъртъв.(Лука 15: 32). Беше взел наследството- искаше баща му да е мъртъв за него и той да е мъртъв за баща си. Какво наказание за мъртъв син? Всички ние бяхме такива- мъртви синове. Но когато се завърнахме- оживяхме. Изгубени, които Той намери отново. И Той ни даде правото да се наречем Негови чеда.
Нали това стана - Исус беше наказан, заради това. Всичко в Словото води до Христос. Той е крайъгълният камък. Той е Спасителят. В тази притча се говори за отношението на Бог Отец към изгубеният си син. Има друга притча, която говори за поканените на сватбата от улиците и кръстопътищата. Всяка притча, която Господ Исус казва, съдържа дълбоки и скрити неща, относно конкретни истини. Не можеш да вземеш всяка притча и да я съпоставиш със ситуация, която на теб би ти звучала добре.

В тази притча се говори за сина, а не за външните. За външните, които не са се покорили на заповедта на Царя, има друга притча, където виждаме наказанието им. Тази притча не е за това.


Quote
За това, че Господ мрази безбожния, се позоваваш на Псалм 11. И на основата на този стих, правите извода, че Господ ви е мразил, преди покаянието ви, а после ви е възлюбил. Че то така излиза, че в един момент, може Господ пак да ви разлюби. Къде е гаранцията? Бог не е такъв.
Точно така пише, че ни е мразил преди покаянието ни, защото сме му били врагове. Сам Исус каза, че който не е с Него (а ние не сме били), той е против Него. Пише също:
Колосяни 1:21. И вас, които някога бяхте отчуждени от Него и врагове по разположение чрез злите си дела,

Проблемът е, че днес се говори за един друг бог, който приема хората и им прощава греховете ей така. Аз не чета за такъв бог в Писанията. Този Бог там изисква покаяние и е справедлив и въздава за беззаконията (Исус понесе това въздаяние). Никой човек не е опростен без покаяние. Ако беше така, то Бог би нарушил принципа си, в който казва, че е мерзост за Него да оправдава нечестивия (каквито бяхме и ние). Бог е извисил Словото си по-високо от Името си. Той не го престъпва (както правят мнозина от днешните съдии). Бог не е "над закона". Той е истинен и в Него няма никаква неправда.


Quote
Ако не беше Божията любов, която да ни приласкае- никога нямаше да се покаем. Блудния син се завърна, защото знаеше, че баща му го обича.
В Псалм 11, става въпрос за безбожници от друг вид. Тези, които са съзнателни врагове и насилници. Те никога няма да се покаят.
Откъде знам, че няма да се покаят ли?
Прочети още веднъж много внимателно какво писахме относно думите "любов", за които се говори в Словото. Ако в българския език имахме различни думи за това, би било по-ясно, но за съжаление нямаме и трябва да видим обяснението на тези думи в оригиналните текстове.

Когато нещо от Писанията не ти се връзва с това, което си бил учен, има доста голяма вероятност това, което си научил да е било грешно. Затова трябва да се изследва внимателно, както правиха беряните.

Няма безбожници от "друг вид". Това е дефиниция, която сега я измисляш, за да опиташ да заобиколиш здравите думи на Писанията. Няма къде да ходиш. Има праведни и неправедни. Има безбожници (без Бога), има хора, които са с Бога (и Бог с тях). Няма "друг вид" праведни или "друг вид" безбожници. Отделно на това има синове, които са родени от Бога, има и такива, които не са. Има такива, които са овце в кошарата, има и такива, които не са. Има такива, които не са в кошарата, но ще станат част от Божията кошара. Това са тези, които биха повярвали на думите на Божиите пратеници и биха се покаяли за нечестията си.


Quote
Виж следващия стих- наказанието над тези безбожници. Огън, сяра, изгарящ вятър- характерни за огненото езеро на вечното наказание.
Наказанието над насилниците, които искаха да унищожат възлюбения град, с всичко живо в него.
(Откр. 20)
Както споменах по-горе, трябва да си твърдо уверен в това, което говориш, тъй като мисълта ти лъкатуши между думи, които са с различно значение, но ти ги употребяваш като синоними.

Насилниците, които ще тръгнат срещу Ерусалим не са синове на Бога, още по-малко изгубени синове.

Quote
За стадото- 99- те бяха праведниците, които не се нуждаеха от покаяние. Езичниците ги изпревариха в Божието царство, защото тези праведници уповаваха не на вяра, а на собствената си праведност.
Виж внимателно думите на Исус, които цитирах по-горе - изгубените овце от Израилевия дом. За езичниците Исус казва:
Йоан 10:16. И други овце имам, които не са от тази кошара, и тях трябва да доведа; и те ще чуят гласа Ми и ще бъде едно стадо, с един пастир.

Виж каква разлика прави Исус относно кошарите (или по-точно "израилевия дом" и "не са от тази кошара").
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: byFaith on February 20, 2009, 13:51:09 PM
Здравей и от мен, constant.

Фарисеите не можеха да приемат, че за тези долни грешници, Отец прави такова празненство. Отец би трябвало да ги мрази, а да обича тях. Понеже те Му работеха като роби през цялото време, трепереха добре, изпълняваха заповедите, живееха безрадостен живот, мразеха грешниците...

За фарисеите се казва, че бяха лицемери, които едно говореха, а друго вършеха. Исус каза на хората да не постъпват според делата на фарисеите. За тях не пише да са "треперели добре", нито пък да са "изпълнявали заповедите" на Господа. Грешниците може да са мразели, но не мразеха греха. Напротив, те самите бяха грешни, а на всичкото отгоре и слепи водачи, които водеха народа по грешен път.

Ако не беше Божията любов, която да ни приласкае- никога нямаше да се покаем. Блудния син се завърна, защото знаеше, че баща му го обича.

Ласкателство е неправилната дума. Освен това нямаме основание да смятаме, че блудният син е мислил, че баща му ще го приеме като син--още по-малко да е мислил, че баща му е длъжен да го приеме/обикне. Той се надяваше, че баща му ще му позволи да стане един от слугите му (а не син и наследник):

Ще стана да ида при баща си и ще му река: Тате, съгреших против небето и пред тебе; не съм вече достоен да се наричам твой син; направи ме като един от наемниците си. Лука 15:18-19

Ако ти мислиш, че Бог, понеже "е любов", е длъжен да те приема и да ти прощава греховете, от които не си се покаял, заблуждаваш се. Още по-малко Бог с лека ръка ще те приеме и ще те "приласкае" към себе си, докато още обичаш нечестието. Можеш ли да си представиш как щеше бащата да "приеме" своя син, ако примерно той се беше прибрал с две проститутки под мишница и му беше поискал още пари, за да продължи разгулния си живот?

Тази "любов", за която говориш, не е от Бога, защото Бог не обича неправдата и заповядва на своите хора да остъпят от нея. Бог не би приел или приласкал някой непокаян грешник, само и само да демонстрира "любовта" си към него. Това правят днешните пастори и проповедници, за да увеличат бройката на посетителите в църквите си и да вдигнат приходите от десятъка; а някои може би и искрено проповядват такава "любов", но не познават страха от Бога и по тази причина проповядват едно друго благовестие, което кара хората да се чувстват оправдани и удобно в греховете си, но няма да ги ползва в деня на съда.

Блудният син беше достатъчно доблестен и трезвомислещ, той осъзнаваше греха си и се срамуваше от себе си, до степен, че да признае, че не е достоен повече да бъде син. Но и той видя, че няма накъде да ходи и на какво да се надява освен на милостта на баща си. Не можеше да претендира за любов, нито да каже: "Татко, понеже ти ме обичаш, би ли ме приел обратно в своя дом?" Абсурдно е.

Относно дистанцирането, Бог се дистанцира от хората си, когато те отпаднат от правия път (а и те самите се отдалечават) и ги призовава да се върнат при него. Виж този пасаж:

4 Царе 17:14-18
14 При все това, те не бяха послушали, но бяха закоравили врата си както врата на бащите им, които не повярваха в Господа своя Бог.
15 Бяха отхвърляли повеленията Му и завета, който направи с бащите им, и заявленията, с които им заявяваше, и бяха последвали идолите {Еврейски: Суетите.} и станали суетни, и бяха последвали народите около тях, за които Господ им беше заповядал да не правят както тях.
16 И бяха оставили всичките заповеди на Господа своя Бог та си бяха направили две леяни телета, направили бяха ашери, и се кланяли на цялото небесно множество, и бяха служили на Ваала.
17 Те бяха превеждали синовете си и дъщерите си през огъня, чародействували и гадаели, и продавали себе си да вършат зло пред Господа та бяха Го разгневявали.
18 Затова, Господ се разгневи много против Израиля и ги отхвърли от лицето Си; остана само едното Юдово племе.

Ето и още пример от Исая, който е много ясен:

"Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси, Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува; Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви, И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува." Исая 59:1-2

Ако те се върнат и се смирят и потърсят лицето Му, и се покаят от греховете си, тогава Бог ще им опрости греховете и ще ги приеме. Трябва обаче да има себеосъзнаване и съзнателно обръщане към Бога, което е индивидуално решение и Бог не може да го извърши вместо човека.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 21, 2009, 12:19:39 PM
Ами виж, Тихо, Исус не дойде само за грешните от Израел. Той дойде  за всички грешници, и особено за тези, които биха се приближили до Него, за да Го слушат.
Трябва да бъдеш по-прецизен в говоренето си. Много от нещата си ги научил от проповедите, които си слушал, но не си ги проверил дали са така.

Когато Исус беше в плът тук на земята, Той дойде само до изгубените от Израел, както пише: Аз не съм изпратен при други, освен при загубените овце от израилевия дом..
Говорех за нас, самите. Грешници, които се приближихме до Исус, за да Го послушаме.
Quote
Точно така пише, че ни е мразил преди покаянието ни, защото сме му били врагове.
Здравей, Тихомире!
Къде пише това?
Ние сме Му били врагове, Той ни е бил враг- но Той не ни е мразил.
Той ни учи да обичаме враговете си. Как допускаш, че сам Той ни е мразил??

Quote
Няма безбожници от "друг вид".
Има два вида безбожници, Бог знае кой кой е- едните, които са временно такива, те ще се покаят. От тях сме били ние.
 Има и такива, които никога няма да се покаят. Виж напр. 1 Кор. 14: 21- 23; във 22 стих- никога няма; в 23- биха послушали;

Здрасти,  byFaith!
Фарисеите мислеха за себе си, че са най- верните изпълнители на Божия закон. Те са образ на стария син от притчата.
Quote
Ласкателство е неправилната дума.
"Приласкавам" не произлиза от ласкателство. а от ласка, милувка.
Quote
Можеш ли да си представиш как щеше бащата да "приеме" своя син, ако примерно той се беше прибрал с две проститутки под мишница и му беше поискал още пари, за да продължи разгулния си живот?
Това за проститутките вече го чухме. Примерът не е подходящ. Проститутки не ходят с гладни свинари.
А аз съм бил точно такъв, когато се върнах- с душа на гладен свинар. За теб не знам.
Quote
"Татко, понеже ти ме обичаш, би ли ме приел обратно в своя дом?" Абсурдно е.
Исус разказа притчата, именно за да ни увери в това, че Бог ни обича. Да го знаем и да се върнем.

В цитата от 4 Царе, не виждам призив за завръщане. Тези закоравели хора погинаха.
За Исая и извода, който си направил съм съгласен.
Има хора, които ще чуят Божия глас и ще се върнат. Бог е скрил лицето Си от тях, но това не значи, че ги мрази. Оставил ги е, щом са възлюбили греховете повече от Него. Но ги вика да се върнат. Иначе пророкът не би викал към тях.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 21, 2009, 14:06:15 PM
Quote
Здравей, Тихомире!
Къде пише това?
Ние сме Му били врагове, Той ни е бил враг- но Той не ни е мразил.
Той ни учи да обичаме враговете си. Как допускаш, че сам Той ни е мразил??

Обикновено гледам да пиша както пишеха Божиите мъже в посланията си - не винаги споменаваха, че нещо е цитат, но го казват в изреченията. Затова беряните проверяваха всичко казано от Павел дали е от Писанията.

Колосяни 1:21. И вас, които някога бяхте отчуждени от Него и врагове по разположение чрез злите си дела...

Това да обичаш враговете си Господ го говори от закона, където е писано това как трябва да стане на дело. Интересното е, че това е отново онази любов, за която се говори, че дава живот (която още не си схванал като значение), а не за приятелска любов.

Ето какво казваше този, който беше по сърцето на Бога (а Бог не се променя и критерият за това кой е по сърцето му не се променя):
Псалм 139
Не мразя ли, Господи, онези, които мразят тебе? И не гнуся ли се от онези които се подигат върх тебе? Съ съвършена ненавист ги ненавиждам: За неприятели ги имам.


Съвършена ненавист. Как звучи само! Аз НИКОГА не съм чул това да се пее на песен. Днешното хуманистично "християнство" никога няма да позволи това да се пее -- в такъв момент се вижда кой обича Словото на Бога и кой обича само определени пасажи, които пасват на времето, в което живее и на културата, в която живее (останалите биват изхвърляни).
Относно 1 Коринтяни 14:21-23 аз чета:

  21. В закона е писано: "С други езици и с други устни ще поговоря на този народ; и нито така ще ми послушат, казва Господ."
  22. За това езиците са белег, не за тези които верват, но за тези които не верват; а пророчеството е, не за тези които не верват, но за тези които верват.
  23. И тъй, ако се събере всичката църква наедно и всичките наченат да говорят по незнайни езици, а влезат простаци или неверни, не ще ли да рекат че вие сте полудели?


Аз виждам да се говори за езиците, а не за това дали някой някога би повярвал.


Quote
Фарисеите мислеха за себе си, че са най- верните изпълнители на Божия закон. Те са образ на стария син от притчата.
Това от Словото ли го видя или човек ти го показа? Исус каза, че те не са от Неговите. В притчата бащата говори на сина като към свой син, който е в дома на баща си.

Quote
А аз съм бил точно такъв, когато се върнах- с душа на гладен свинар. За теб не знам.
Тогава защо говориш други неща, а още по-лошо - говориш неща, които ги казваш, че са "християнски", а те не се подкрепят от Словото.

Quote
Исус разказа притчата, именно за да ни увери в това, че Бог ни обича. Да го знаем и да се върнем.
В текущия постинг отново показваш неразбиране за думата любов. Първо обърни внимание на това, което писах относно омразата (съвършената омраза) и как Бог се отнася, как Божиите мъже са се отнасяли. Тогава размисли добре за това какво се прави днес и дали ти би изпял този Псалм 139 с тези думи.

Ако кажеш - не, тогава се замисли дали изобщо основата, на която стъпваш е Израилевия Камък.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Watchman on February 21, 2009, 20:33:28 PM
constant, вземи си превода на "Верен". Той не че е много верен, но в това отношение са положили усилия да внесат яснота, а именно разделили са всички думи където се използва "агапе" и са ги превели с любя, а всички места където се говори с "филео" са го превели обичам. Филео и агапе нямат нито общ корен дори, нито имат общ лексикален произход. Това са две напълно различни реалности.

Ето защо в Писанията любя и обичам не са синоними, както е в българския език. Говори се за различни неща. Ако искаш да разбираш Божието учение е крайно време да се задълбочиш в тия неща и да не караш по инерция.

Противоположното на любовта не е омразата, а себичността. Омразата е противоположното на обичта. Последните две са свързани с душата и нейната способност да харесва, да се привързва, да предпочита, да изпитва емоции. Любовта няма нищо общо с емоциите. Любовта е отношение и мотивация и се изразява чрез решенията и мотивите зад тях, не чрез емоциите и предпочитанията.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 23, 2009, 12:25:00 PM
О, да би убил безбожните, Боже! Отдалечете се от мен кръвожадни мъже. Защото те говорят против теб безбожно и враговете Ти вземат името Ти напразно. Да не мразя ли Господи, онези които мразят Теб? Да не се ли отваращавам от онези, които се надигат против Теб? Мразя ги с крайна омраза, станаха ми врагове. (Пс. 139: 19- 22)

Ами пей тази песен, Тихо. Кой ти пречи?
Безбожните са достойни за омраза!
Но има въпроси: Познаваш ли тези, които Бог отхвърля за съд и за вечно наказание? Защото Давид ги познаваше. Те бяха врагове на Бог и на Неговия старозаветен народ. Бяха убийци и насилници, жадни за кръв.
Давид имаше заповед да воюва с тях и да ги убива. Ти имаш ли такава заповед? Или просто мислиш да мразиш тихичко, без да си цапаш ръцете. Омраза в песенна форма.
Друг въпрос: имаш ли чистото сърце на Давид, за да мразиш с омраза подобна на Божията? Без грях в нея? Знаеш ли вече тези, които Бог е отхвърлил за съд, за да мразиш точно тях?
Представям си как благовестваш- мразя те, със съвършрна ненавист, човече, както Бог те мрази в момента. Но ако се покаеш ще те заобичам (възлюбя)- ти знаеш как е правилния термин.
И кой ще ти повярва, ако си такъв?
Не, омразазата на Давид и омразата на Бог, бяха срещу враговете, които със замисъл и план искаха да унищожат Божия народ- Израел.
Днес Христос иска да обичаме враговете си и да се молим за тях.
Можем ли да приемем това? Хммм...

За 1 Кор. 14 гл. очаквах да влезеш малко по- навътре.

За фарисеите, че са образ на стария син, погледни Лука 15: 1, 2
..............................................................................................
Уочмен, благодаря ти, за поясненията и за съвета!
По версията Верен: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде..."
Това е агапе, нали? Няма филео, няма ненавист...а се отнася за света- за хора чужди на Бога.

Римл. 5: 8 "Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас."
Това е агапе!
Но Той трябваше да ни мрази, понеже още бяхме непокаяни. Трябваше да изчака, да му докажем първо ние, че ще се покаем, та тогава евентуално да ни възлюби...
Здравейте!
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Watchman on February 23, 2009, 12:38:18 PM
Quote
Уочмен, благодаря ти, за поясненията и за съвета!
По версията Верен: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде..."
Това е агапе, нали? Няма филео, няма ненавист...а се отнася за света- за хора чужди на Бога.

Май нещо не си разбрал. Да там е агапе и ИМЕННО затова че не е филео може да ИМА ненавист и омраза.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 23, 2009, 12:55:48 PM
О, да би убил безбожните, Боже! Отдалечете се от мен кръвожадни мъже. Защото те говорят против теб безбожно и враговете Ти вземат името Ти напразно. Да не мразя ли Господи, онези които мразят Теб? Да не се ли отваращавам от онези, които се надигат против Теб? Мразя ги с крайна омраза, станаха ми врагове. (Пс. 139: 19- 22)

Ами пей тази песен, Тихо. Кой ти пречи?
Безбожните са достойни за омраза!
Но има въпроси: Познаваш ли тези, които Бог отхвърля за съд и за вечно наказание? Защото Давид ги познаваше. Те бяха врагове на Бог и на Неговия старозаветен народ. Бяха убийци и насилници, жадни за кръв.
Тези, които не са с Бога са против Бога. Те са лесни за разпознаване. Тези, обаче, които казват, че са с Бога можем да ги разпознаем дали са лицемерни или не по плодовете (както ние е заповядал Христос).

Когато един човек не вярва в Единородния Син, тогава той е вече осъден. Така пише. Ако човекът каже, че вярва, тогава плодовете му ще покажат дали това е истина.

Това е начинът, по който се вижда дали един човек е праведен или нечестив. Това, че праведният съгрешава е нещо, което става, но той се покайва за греха си и се гнуси от него. Има такива, които самоволно грешат и обичат това, но пак се наричат "вярващи". Тези са нечестиви.

Словото ни учи да различаваме чисто от нечисто. Имаме заповеди да отлъчим нечестивия помежду си (става въпрос за нечестив, който се е вмъкнал в събранието). Как ще го отлъчим ако не знаем как да разпознаваме праведните от нечестивите?


Quote
Давид имаше заповед да воюва с тях и да ги убива. Ти имаш ли такава заповед? Или просто мислиш да мразиш тихичко, без да си цапаш ръцете. Омраза в песенна форма.
Омразата е обратното на приятелската любов.


Quote
Друг въпрос: имаш ли чистото сърце на Давид, за да мразиш с омраза подобна на Божията? Без грях в нея? Знаеш ли вече тези, които Бог е отхвърлил за съд, за да мразиш точно тях?
Погледни отново по-горе това, което писах за разпознаването. Все още не различаваш филео (и обратното му - "омраза") от агапе.

Quote
Представям си как благовестваш- мразя те, със съвършрна ненавист, човече, както Бог те мрази в момента. Но ако се покаеш ще те заобичам (възлюбя)- ти знаеш как е правилния термин.
И кой ще ти повярва, ако си такъв?
Благовестието е за тези, на които е заповядано да служат по този начин. Аз мога само да споделям с тези, които биха ме попитали или да разкажа на някого нещо. Аз говоря това, което съм видял да говорят в Божието Слово - покайте се, защото наближава Божието Царство. Виж Йоан как благовестваше - рожби ехиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв....? Йона как благовестваше - след 40 дни Ниневия ще бъде съсипана.

Всички така говореха. Никой не каза "бог те обича". Ако някой е благовествал така - покажи ми.

Благовестието не се говори така, че да бъде прието, а се говори така както е заповядано от Бога. Виждам, че ти не мислиш така:
Quote
И кой ще ти повярва, ако си такъв?

За да говориш това как аз "бих благовествал", виждам, че имаш много погрешно мнение за мен. Аз поне знам как са благовествали и ако ми се наложи говоря това, което съм чел, а не което ти пишеш, че бих говорил.


Quote
Не, омразазата на Давид и омразата на Бог, бяха срещу враговете, които със замисъл и план искаха да унищожат Божия народ- Израел.
Днес Христос иска да обичаме враговете си и да се молим за тях.
Можем ли да приемем това? Хммм...
Тези, които не са с Бога са против Бога. Това са врагове. Пише, че ние сме били също врагове (по-горе го писах, но си забравил). Пише също, че много от Израел се обхождат като врагове на Христовия кръст.

Любовта към враговете е агапе, а не филео. Любовта към враговете я има още в Закона заповядана, но мнозина не са го видяли това. Христос говори за агапе, тъй като Той такова отношение има. Христос не говори за филео или приятелска любов. Затова има омраза.


Quote
За 1 Кор. 14 гл. очаквах да влезеш малко по- навътре.

За фарисеите, че са образ на стария син, погледни Лука 15: 1, 2
..............................................................................................
Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце, както ви казах. - тук също говори към фарисеите.

Имаше религиозни водачи, които бяха лицемерни, имаше и такива, които се смириха и станаха ученици на Господа. Много е важно да правим разлика.

Като кажем, че "книжниците са лицемери" лъжем, защото проблемът не е в книжниците, а в тези от книжниците, които са лицемери. Книжник е добро нещо.


Quote
Уочмен, благодаря ти, за поясненията и за съвета!
По версията Верен: "Защото Бог толкова възлюби света, че даде..."
Това е агапе, нали? Няма филео, няма ненавист...а се отнася за света- за хора чужди на Бога.
Като няма филео какво има? Ако няма ненавист, тогава какво има? Ти нали беше също в света? Какво беше отношението на Бога към теб тогава?

Quote
Римл. 5: 8 "Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас."
Това е агапе!
Но Той трябваше да ни мрази, понеже още бяхме непокаяни. Трябваше да изчака, да му докажем първо ние, че ще се покаем, та тогава евентуално да ни възлюби...
Здравейте!
Все още в представата си за Бога и за Божиите хора си с хуманистични идеи. Уж казваш, че си разбрал за думите за "любов", но всъщност със следващото изречение показваш, че нищо не си разбрал.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 24, 2009, 11:51:33 AM
Здравейте, братя,
Уочмен ми написа:
Quote
Май нещо не си разбрал. Да там е агапе и ИМЕННО затова че не е филео може да ИМА ненавист и омраза.
Наистина не го разбирам това. То трябва да е някакъв висш пилотаж в тълкуванието. :)
 Но ще се опитам- значи ти казваш, че жертвоготовната любов ненавижда своя обект??? Това или е нещо гениално като мисъл, или е фундаментално сбъркано.
Жертвоготовната любов не мисли зло към личността към която е насочена, обаче. Тя ненавижда всичко, което разрушава любимия човек.
 Бог ни е възлюбил и за това мрази нашата поквареност, грях, лошо поведение, себичността ни, гордостта ни... Всичко това Бог го мрази, но е възлюбил нас и желае да ни спаси от всичко това, което ни разрушава и в крайна сметка ще ни заведе в ада.
Затова съм се докоснал Божията любов, а също и Неговата омраза към греха ми, и съм ги разграничил.
 А вие казвате, че Бог мрази грешника, и ако грешникът се покае, тогава Бог ще го възлюби, а това е небиблейско.
Никой грешник не може да се покае, ако не бъде привлечен от Божията любов, ако тази любов не съкруши сърцето му.
Именно защото вече имам тази любов, аз се покаях.
Ако имах Божията омраза, заедно с обещанието, че Бог ще ме възлюби, след като се покая, обаче...- то тогава никога нямаше да се покая. Понеже нямаше да я има топлината, която да ме стопи и привлече.
Спомням си, че когато за пръв път прочетох евангелията, не разбрах нищо. Без едно нещо- Исус отиде доброволно, знаейки, че ще Го убият. Защо? За мен беше непонятно. Когато разбрах тази агапе (не почувствах, а разбрах), коленичих.
...........................................................................................

Тихо, да не забравяме, че Йоан се обърна с "Рожби ехиднини..", към  религиозните лицемери, на които душата им беше в служба на дявола, а външно се представяха за Божии хора.
За благовестието на Йона: много ефикасно благовестие. И все пак днес имаме повече от Йона- имаме Сина.
Quote
Всички така говореха. Никой не каза "бог те обича". Ако някой е благовествал така - покажи ми.
Ами Исус в Йоан 3 : 16, Йоан в 1 Йоан 4: 10. 19, Павел в Римл. 5: 8

Quote
Любовта към враговете е агапе, а не филео. ... Христос не говори за филео или приятелска любов. Затова има омраза.
Виж Матей 5: 43
Там "люби" и "мрази" са дадени като противоположности, а не взимно допълващи се.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 24, 2009, 12:05:32 PM
constant,

Когато говориш неща, за които казваш, че са "небиблейски", като
Quote
А вие казвате, че Бог мрази грешника, и ако грешникът се покае, тогава Бог ще го възлюби, а това е небиблейско.

Тогава се разрови в Писанията и покажи защо са небиблейски. Ти казваш "вие казвате", докато по-горе бях ти цитирал, че Бог казва. Това, което правиш е обвинение към Бога. Стресни се малко и внимавай в писането си.

Ние ти посочихме толкова много примери от Словото, а ти продължаваш да упорстваш и да говориш неща, които твоето сърце ти диктува.

Добре е да обмислиш първо всичко внимателно отново, защото вече се зацикляме и ние започваме да се повтаряме отново и отново, тъй като ти все още не си разбрал тези неща.

Обърни внимание на ЗНАЧЕНИЯТА на думите, а не на някакво "тълкувание тип висш пилотаж". Това няма нищо общо с тълкувание, а е просто разбиране на това, което пише. Виж думите в гръцкия. Потърси из речниците. Виж пасажите, в които ти обърнахме внимание за това, че Бог мрази нечестивия.

Тези неща ги отбягваш с много лека ръка, за сметка на хуманистично мислене. Това са Писанията, а те не трябва да се пренебрегват.

Потърси местата, където се говори за филео (приятелската любов), за агапе ("жертвоготовната любов" - аз лично не знам как да я нарека). Примерно, когато Исус нарича апостолите "приятели", Юда отсъства. Когато Юда го предава, Исус го нарича "другарю" (което не е приятел, а е по-скоро другар/колега - по-формално). В много преводи пише "приятелю", което не е коректно, тъй като Юда никога не му е бил приятел, а по-скоро "спътник".

На друго място Исус пита Петър "любиш ли ме, Петре?" (агапе), а Петър му отговаря - да ти знаеш, че те обичам (филео). Това е интересно също да се забележи.

Ако все още не разбираш значенията на тези думи няма нужда да се опитваш да защитиш тезата си, тъй като трябва да повторим отново и отново същите неща.

По-добре започни на части. Ако нещо не е ясно, нека започнем от него и да го изследваме заедно. Няма нужда да казваш "не ми е ясно, но съм сигурен че...". Това не е праведно.
Иначе за "рожби ехиднини" - той го каза на тези, които идваха да се покайват и кръщават. Забележи, че на други места пише, че някои от религиозните хора бяха твърде горди, за да отидат при човек в камилска козина и да се кръстят от него. Тези, които бяха наречени "рожби ехиднини" не бяха от тях.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Watchman on February 24, 2009, 13:00:57 PM
constant,

висшия пилотаж се опитваш да го правиш ти, понеже се мъчиш с умуване да пренебрегнеш ясно написаното. Какъв ти е проблема да приемеш ясно написаното че Бог мрази нечестивия? Защо като прочетеш какво сам Бог казва за Себе Си, не коленичиш и да изповядаш, че Бог е праведен и истинен в това, което казва? Защото ако не го направиш има опасност да се окаже че си коленичил пред един друг бог, бога на твоите представи, а не Бога на Библията.

Когато аз чета че Бог мрази нечестивия, аз казвам Амин! Не добавям измишльотини от рода, че ставало въпрос за специален вид нечестиви, което няма нищо общо с това което пише. Когато чета, че Бог е възлюбил света, че да даде Сина за изкуплението му, аз казвам Амин, и виждам чрез текста че омразата и възлюбването не си противоречат, защото търся да разбирам текстовете, думите и значенията им, а не се опитвам да добавям неща с цел да омаловажат онова което не ми харесва в текста.

Ти продължаваш да не разбираш разликата между филео и агапе. Ама айде сега ми обясни как след като според Йоан 3:16 света е възлюбен/агапе от Бог пак в Йоан 14:21 се казва, че Бог тепърва ще възлюби/агапе някои от хората и то с поставени конкретни условия за това:

Йоан 14:21  Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.

Нали Бог възлюби света, как така според този пасаж тепърва предстои да възлюби само някои, а именно онези, които ще пазят заповедите на Сина Му?

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Владо on February 25, 2009, 21:04:19 PM
 Хм, странни изказвания...
****************
Виждам някаква защита на това, което е лъжа.
"Бог те обича такъв, какъвто си" , или "Бог ме обича такъв к,ъвто съм си" е ерес, чийто път минава ПОКРАЙ Голгота, наскърбява Вечната Жертва и ... след това води до дъното на горящото езеро.

Когато аз повярвах, да ви свидетелствам, се намирах на колене, тресящ се в ужас, защото пред мен стоеше Святият Единороден. Аз разбирах своята тленност и крехкост, своята греховност и злина.... и Неговата Святост, любов и истина.

Бог Е Свят, евангелието Му е вик към сърцето за излизане от греха чрез покаяние от зли дела и следването на учението на Исус Назарянина. Ако не носим кръста си и не се променяме, ако си мислим, че Бог ни обича-приме такива, каквито сме, то НИЕ ПРЕЗИРАМЕ ГОЛГОТА И ПРЕНЕБРЕГВАМЕ СМЪРТТА НА ЕДИНСТВЕНИЯТ БОЖИ СИН, а тва води до съд.

Не упреквам никого, просто това е моята позиция.
Поздрави.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on February 26, 2009, 03:10:36 AM
Здравейте, отново,
благодаря ви за въпросите, менията и желанието да намерим истината.
Старал съм се да отговарям на аргументите ви със стихове, с това което съм научил от Словото и със свидетелства от моя живот.
Ако въпреки това тези неща ви изглеждат човешки, не мога да направя нищо повече.
Изправих се срещу вас, и вие това прекрасно го разбирате, не защото съм срещу покаянието.
Фразата, която коментираме въобще не е насочена срещу покаянието и по посока любов към греха. Тази фраза е насочена срещу лъжеучението, че спасението е чрез дела. Може да сте запознати с това лъжеучение, а може и да го изповядвате. Вие знаете.
Иначе дускусията за любовта и обичта и разликите между тях ми беше полезна, макар и да не ми направихте впечатление в исканата от вас посока.
Тихо, за осветяването ти на разговора между Исус и Петър, не бях се замислял преди това. Петър или не е разбирал разликите между агапе и филео, каквото разбиране вие сте достигнали, или в случая беше възможна тази взаимозаменяемост, без да се получи неразбирателство между Исус и Петър, както се получава между нас.
Забелязах, че Исус на третия път се обръща към Петър и Той с филео. А това е кулминацията. Защо така? Можем да помислим заедно.
За "рожбите ехиднини"- Йоан никога не каза това към народа, който идваше за покаяние. Каза го, а и Исус също- към религиозните лицемери, защото ги познаваше добре. Те идваха да изпълнят един ритуал, за да може добре да се представят пред народа. Може би "изборите" наближаваха- не знам :)
Уочмен, приемам това, което ми казваш. Стремя се да изпитвам себе си. Нека Бог се прослави, а аз като човек да бъда обявен за лъжлив.
На гатанката ти мога да отговоря така:
Римл. 5: 10
"Защото, ако бяхме примирени с Бога, чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот."
Quote
Ти продължаваш да не разбираш разликата между филео и агапе. Ама айде сега ми обясни как след като според Йоан 3:16 света е възлюбен/агапе от Бог пак в Йоан 14:21 се казва, че Бог тепърва ще възлюби/агапе някои от хората и то с поставени конкретни условия за това:

Йоан 14:21  Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.

Нали Бог възлюби света, как така според този пасаж тепърва предстои да възлюби само някои, а именно онези, които ще пазят заповедите на Сина Му?
Бог възлюби света и даде Своя Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Любовта към света е налице, но какво общо има това с теб, самия?
Има, ако повярваш. А истинската вяра е следвана от покаяние, от послушание, от покорство, от добри дела, от страх към Бога, като към могъщ Цар, и от любов към Бога- като към любим Татко.
Исус казва, че истинските ученици Го обичат, и това се познава съвсем практично. Тук няма патетика, няма поезия. Ако Го обичам (т. е. любя)- ще пазя заповедите Му.
Обещанието за Светия Дух, което е в контекста на 14 глава е за учениците, то не е за света. Бог се обещава, че ще живее в своите ученици.
Едно е, че светът е възлюбен. Но това не би имало отношение към теб, ако Исус не те възлюби лично.
Тук Исус ни уверява, че ако пазим всичко, което ни е учил и заповядал, то значи че Го любим. Щом Го любим, със сигурност имаме любовта на Отец- страшния Бог на стария завет, защото Той люби всички, които любят Неговия скъп и любим Син. Сега Го познаваме вече като нашия Татко. Толкова сме близо до Него. И това е, защото сме възлюбени, поради Исус.
И навръх всичко това, Сам Исус ни се обещава, че ще ни възлюби. И това не са само приказки. Ще познаем, че ни е възлюбил, защото Той ще ни се покаже. Ще имаме такава близка връзка, каквато никой човек от света няма. Това ще е нещо специално. Ще имаме Неговия Дух винаги вътре в нас. Той ще бъде в нас през всичките дни, чак до свършека. И нищо нито в този свят, нито в ангелския, нито смъртта или живота, могат да нарушат, счупят, забият клин или опорочат тази връзка.
 Обещание за лична връзка с Отец и с Неговия Син, сега, постоянно и завинаги.
За това е тази разлика между "възлюби" и "ще го възлюбя".

Влади, ако носиш кръста си сам, знаеш ли към какво ще се промениш? Ще станеш един фарисей, който все гледа да е едни гърди напред от другите в своята фалшива святост. Ще се оплакваш постоянно от горката си участ, че не си свободен да имаш живота на блудния син.  Тайно ще завиждаш, че не може да грешиш на воля, като грешниците, на които не им се налага да си изграждат фалшив образ на святост.
Но ако носиш кръста, на който си съразпънат заедно с Христос. Тогава няма как да се скриеш от Него, какво представляваш. Ще трябва да Му се покажеш такъв какъвто си. Такъв какъвто даже и жена ти не те познава.
Тогава Той ще те промени, и теб, и мен- така че да заприличаме на Него.
Той ме възлюби, как мога да остана същия??? :)


Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 26, 2009, 10:10:12 AM
Старал съм се да отговарям на аргументите ви със стихове, с това което съм научил от Словото и със свидетелства от моя живот.
Аз не видях такова нещо. Нашите "аргументи" бяха просто цитати, на които ти отговаряше със свои думи.

Quote
Ако въпреки това тези неща ви изглеждат човешки, не мога да направя нищо повече.
Изправих се срещу вас, и вие това прекрасно го разбирате, не защото съм срещу покаянието.
Изглеждат човешки точно, заради своите думи, с които отговаряше. Цитираме ти от Словото, а ти казваш - не е така, но аз мисля...

Quote
Фразата, която коментираме въобще не е насочена срещу покаянието и по посока любов към греха. Тази фраза е насочена срещу лъжеучението, че спасението е чрез дела. Може да сте запознати с това лъжеучение, а може и да го изповядвате. Вие знаете.
"такъв какъвто съм" и "покаяние" са неща, които са толкова противоположни, че не знам как да го обясня на български по друг начин.

Спасението чрез дела не мога да го видя в тази фраза. Тази фраза е по-скоро изразява "апатия" и "застой" отколкото някакви дела. Тези скрити значения, които опитваш да изкопчиш от тази (небиблейска) фраза са такъв висш пилотаж, че не знам как можеш на нас да ни го кажеш, когато ние ти цитираме просто каквото пише без скрити значения.

Не знам толкова ли е трудно просто да кажеш -- "добре де, тази фраза не я виждам в Словото, но я е измислил смъртен човек и тя няма нищо общо със Словото, но му противоречи и се отричам от думите си, в които я подкрепях и приемам това, което Словото казва".

Просто се бориш за загубена кауза - защита на фраза, която е богопротивна и измислена от смъртен човек.


Quote
Иначе дускусията за любовта и обичта и разликите между тях ми беше полезна, макар и да не ми направихте впечатление в исканата от вас посока.
Тихо, за осветяването ти на разговора между Исус и Петър, не бях се замислял преди това. Петър или не е разбирал разликите между агапе и филео, каквото разбиране вие сте достигнали, или в случая беше възможна тази взаимозаменяемост, без да се получи неразбирателство между Исус и Петър, както се получава между нас.
Забелязах, че Исус на третия път се обръща към Петър и Той с филео. А това е кулминацията. Защо така? Можем да помислим заедно.
Това е пасаж, за който все още нямам мъдрост да отговоря. Само мога да кажа това, което пише, но трябва да се разгледа целия -- заедно с думите, които Исус каза за съдбата на Петър.

Quote
За "рожбите ехиднини"- Йоан никога не каза това към народа, който идваше за покаяние. Каза го, а и Исус също- към религиозните лицемери, защото ги познаваше добре. Те идваха да изпълнят един ритуал, за да може добре да се представят пред народа. Може би "изборите" наближаваха- не знам :)
Аз не чета подобно нещо. Това са отново измислици, които не ги пише в текста, но искаш да ги пише, за да докажеш някаква глупава теза. Виж до какви неща води това да защитаваш човешки учения - да преиначаваш писаното Слово, само и само да ги докажеш за "верни". Откажи се от това.

Хората ходиха да се кръщават от Йоан и той ги наставляваше да вършат дела, съответстващи на покаянието (т.е. добри плодове).


Quote
Бог възлюби света и даде Своя Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.
Любовта към света е налице, но какво общо има това с теб, самия?
Има, ако повярваш. А истинската вяра е следвана от покаяние, от послушание, от покорство, от добри дела, от страх към Бога, като към могъщ Цар, и от любов към Бога- като към любим Татко.
Исус казва, че истинските ученици Го обичат, и това се познава съвсем практично. Тук няма патетика, няма поезия. Ако Го обичам (т. е. любя)- ще пазя заповедите Му.
Това означава ли "такъв какъвто съм" -- това е голяма промяна и изобщо няма общо с "такъв какъвто съм".


Quote
Обещанието за Светия Дух, което е в контекста на 14 глава е за учениците, то не е за света. Бог се обещава, че ще живее в своите ученици.
Не казва, че автоматично ще стане.

Quote
Едно е, че светът е възлюбен. Но това не би имало отношение към теб, ако Исус не те възлюби лично.
За личното възлюбване също има условия.

Който има моите заповеди и ги държи, той е който ме люби; а който ме люби възлюбен ще бъде от Отца ми; и аз ще го възлюбя, и ще явя себе си нему.


Quote
Тук Исус ни уверява, че ако пазим всичко, което ни е учил и заповядал, то значи че Го любим. Щом Го любим, със сигурност имаме любовта на Отец- страшния Бог на стария завет, защото Той люби всички, които любят Неговия скъп и любим Син. Сега Го познаваме вече като нашия Татко. Толкова сме близо до Него. И това е, защото сме възлюбени, поради Исус.
И къде е "такъв какъвто съм" тук?

Quote
И навръх всичко това, Сам Исус ни се обещава, че ще ни възлюби. И това не са само приказки. Ще познаем, че ни е възлюбил, защото Той ще ни се покаже.
...само ако спазим условията.

Quote
Ще имаме такава близка връзка, каквато никой човек от света няма. Това ще е нещо специално. Ще имаме Неговия Дух винаги вътре в нас.
Това за Духа откъде дойде изведнъж? Не пише, че ако пазим заповедите ще имаме Духа. Това са много погрешни изводи. Заповедите ги пазеха много от старовременните, но не всички имаха Духа.

Quote
Той ще бъде в нас през всичките дни, чак до свършека. И нищо нито в този свят, нито в ангелския, нито смъртта или живота, могат да нарушат, счупят, забият клин или опорочат тази връзка.
 Обещание за лична връзка с Отец и с Неговия Син, сега, постоянно и завинаги.
За това е тази разлика между "възлюби" и "ще го възлюбя".
Ами, аз не чета за постоянно и завинаги. Чета за църкви, които са оставили първата си любов (Исус) и са тръгнали след друга. Чета за такива, че ако не се върнат, ще бъдат отхвърлени. Идеята за "постоянно и завинаги" лична връзка (на тази земя) е много небиблейска. Това са някакви любовни нереални романи. Не знам откъде ги чуваш и четеш.

Пише, че
Ако Го търсите, ще Го намерите, но ако Го оставите, и Той ще ви остави.

Quote
Влади, ако носиш кръста си сам, знаеш ли към какво ще се промениш? Ще станеш един фарисей, който все гледа да е едни гърди напред от другите в своята фалшива святост. Ще се оплакваш постоянно от горката си участ, че не си свободен да имаш живота на блудния син.  Тайно ще завиждаш, че не може да грешиш на воля, като грешниците, на които не им се налага да си изграждат фалшив образ на святост.
Но ако носиш кръста, на който си съразпънат заедно с Христос. Тогава няма как да се скриеш от Него, какво представляваш. Ще трябва да Му се покажеш такъв какъвто си. Такъв какъвто даже и жена ти не те познава.
Тогава Той ще те промени, и теб, и мен- така че да заприличаме на Него.
Той ме възлюби, как мога да остана същия??? :)
И накрая за капак на всичко показваш, че нищо не си разбрал.

Аз никъде не чета, че фарисеите са били такива, защото са си носили сами кръста. Аз чета, че фарисеите са били заедно в много нечестия и един друг са се подкрепяли.

Това да си носиш сам кръста, че водело до фарисещина е лъжеучение и пълна глупост. Виж до какво води това да защитаваш човешките фрази -- до отричане от Словото (волно или неволно).

Бог като е възлюбил света (и на дело видяхме това преди около 2000 години), тогава защо светът става все по-лош и по-лош и си остава същия, че даже и по-зле? Даже пише, че в края на дните беззаконието ще бъде в своя връх.

Къде е промяната в човека само от това възлюбване, ако няма покаяние и промяна и НЕОСТАВАНЕ на такъв какъвто е?Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: DiskMan on February 26, 2009, 20:39:06 PM
Виждам, че мнозина от нас живеят в някакъв измислен свят - както Истината прави човека свободен, така и лъжата го заробва.
Светът става по-лош и по-лош, защото мнозинството в него се отдалечава от дефиницията за човек - "който обръща лице нагоре". Всяка тревичка, всяко дърво се стреми към светлината, нагоре. Тази заложеност я има и в човека, който трябва да се стреми /това му дава ЖИВОТ/ към ЕДНА ДУХОВНА СВЕТЛИНА, КОЯТО Е БОГ, както цялото творение. За съжаление резултатите са плачевни. Това "нагоре" няма общо с някаква физическа посока, но с една вътрешна висша реалност.
Както има Христови святии и ученици, така има йерархия и всред войнството, воюващо с Христовото. Някои се самозаблуждават, че могат да бъдат неутрални, да бъдат атеисти или просто да си живеят живота, без някой да им се бърка. Животът е свързан с избор всеки миг - мнозина стават деца на греха, чада на демоните, волно, но често без да разбират това. Тази тяхна породена същност разрушава човешка същност или просто я задушава в прегръдката си, и низшата същност, посредственият ум, отвърнатото от Бога лице заживява като пълновластен господар. Това е своего рода обсебване.

Не случайно Христос казва на множеството, което иска да Го следва, но всъщност не може:

АКО ПРИСТЪПЯ НЯКОЙ КЪМ МЕНЕ И НЕ ВЪЗНЕНАВИДИ БАЩА СИ, И МАЙКА СИ, ЖЕНА СИ, И ЧАДАТА СИ, БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ СИ, А ОЩЕ И СВОЯ СИ ЖИВОТ, ТОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ МОЙ УЧЕНИК.
И КОЙТО НЕ НОСИ СВОЯ КРЪСТ И НЕ ВЪРВИ СЛЕД МЕНЕ, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ МОЙ УЧЕНИК.
...
И ТЪЙ, ВСЕКИ ОТ ВАС, АКО НЕ ИЗОСТАВИ ВСИЧКО, ЩО ИМА, НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ МОЙ УЧЕНИК.

Тук, поне за мен, ВЪЗНЕНАВИДИ се свързва с вътрешен, духовен катарзис, с погнуса от греха, лъжата, покварата, извратеността, пороците, страстите, от деградиралата същност, която като духовна проказа разяжда духовната плът.
Носенето на Христовия кръст е непосилно бреме за тия, които нямат Живот, нямат Святия Дух. Следването на Христос се оказва Изпитание отвъд всякакви граници. Най-трудно е изоставянето на картонените кули, на илюзиите, които изглеждат толкова реални, на бесовските нашепвания за силата на властта и парите като пълновластни господари, за вписването в реалността на този свят като Мисията на всеки един, за свободата да бъдеш себе си тук и сега.
А за да има разлъчване с низшето, трябва да има приемане на висшето - на Истината и Любовта, на Святия Дух, Който изхожда от Бога. Да има Покаяние и Кръщение с Вода Жива /Дух Свети/.

Естествено това Покаяние кореспондира именно с отхвърлянето на СМЪРТТА в духовен аспект. С приемане на ЖИВОТА, КОЙТО ПОБЕЖДАВА СМЪРТТА - ПРИЕМАНЕТО НА БОЖИЯ СВЯТ ДУХ. КРЪЩЕНИЕТО С ЖИВАТА ВОДА - СВЯТИЯ ДУХ.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on February 26, 2009, 20:43:48 PM
Quote
Светът става по-лош и по-лош, защото мнозинството в него се отдалечава от дефиницията за човек - "който обръща лице нагоре". Всяка тревичка, всяко дърво се стреми към светлината, нагоре. Тази заложеност я има и в човека, който трябва да се стреми /това му дава ЖИВОТ/ към ЕДНА ДУХОВНА СВЕТЛИНА, КОЯТО Е БОГ, както цялото творение. За съжаление резултатите са плачевни. Това "нагоре" няма общо с някаква физическа посока, но с една вътрешна висша реалност.
DiskMan,

Ти за какъв бог говориш?
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: small axe on February 26, 2009, 23:42:34 PM
да , след цитата който посочи Тишо , и аз това се зачудих??
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: todorkunchev on March 01, 2009, 10:00:56 AM
Велик ден и честита баба ви МАРТА,Бог да ви благослови!
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: IvanQS on March 01, 2009, 10:33:07 AM
Какъв велик ден и каква баба марта и изобщо ти кой си?????
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on March 05, 2009, 21:20:05 PM
Цялата работа за недоразумението между нас е в контекста. Защото ние разглеждаме тази фраза извън него. А това не е коректно от наша страна.

Контекста, който вие поставяте е:
 Бог ме обича, приема такъв, какъвто съм, защото аз съм добър и Бог е видял в мен нещо, което си струва да се запази. Много съм доволен, Бог се бори да спечели моята любов. Много съм важен.

Контекста, който аз поставям е коренно различен:
 Бог ме обича, приема такъв какъвто съм, защото Той така е пожелал. В мен няма нищо добро, никаква светлина, никаква праведност, която да Го впечатли с нещо. Той слезе на земята, защото аз не мога да се отлепя от нея и е немислимо да мога да Го достигна. Той изработи моето спасение, като отне моите мръсни дрипи на беззаконие, с които Му се явих и ме облече в Своята празнична дреха на святост и праведност (вижте Захария гл. 3).

 Аз пристъпих към Него такъв какъвто съм, но не със задоволство, а със срам. И приех Неговата благодат, Неговата, незаслужена от мен, благосклонност.

В Матея Господ Исус кани всички, които са отрудени (направили всякакви усилия и робували в изнурителен труд, за да придобият някаква святост, но напразно) и всички, които са обременени (с грях), да дойдат при Него, за да ги освободи!
 Техните глупави усилия да се променят със собствени сили и да тушират греховете си, са били напразни. И те отчаяно търсят избавление.
И аз бях от тях и го намерих при Исус.

И днес, ако падна в грях, далеч от мен да чакам да се променя, пък тогава да отида при Господ. Отивам при Него такъв, какъвто съм, с цялата си погнуса към себе си. Откривам Му се, изповядвам се пред Него. Така Той ме очиства от всеки мой грях и мога отново здрав да тичам в пътищата Му.

Опитвал съм и друго- да скрия греха си и да Му се покажа, със собствена изработена праведност, с мизерните, съшити набързо смокинени листа... Но те не успяват да скрият, че съм гол. И това е много по- голям срам за мен, да лицемеря така пред Него, вместо да Му се явя гол.

По- добре да застана пред Него и да Му кажа- съгреших, Ти ме познаваш, Ти знаеш, че съгреших. Прости ми, помогни ми!

Няма покаяние преди срещата.
Има Свят Дух, Който изобличава. Има сърце, което взема решение за покаяние.
Изповедта и покаянието са пред Него!
"Затова нека пристъпваме с дръзновение пред престола на благодатта, за да получим милост и да намерим благодат, която да ни помага своевременно" Евр. 4: 16

Бог да е с вас!

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on March 05, 2009, 21:46:43 PM
Проблемът не е различните контексти, а говорим даже за различни богове.

Първо изследвай какво е покаянието и спасението. Виж какво е правда от Бога и какво е покаяние. Не са ти още кристално ясни.

Виждам, че не се отказваш да подкрепяш фрази, които са небиблейски. Доста от разсъжденията ти са базирани на някакви нереални неща. Аз чета за Павел, който се бори все още с греха в плътта си и учи за побеждаване на плътта чрез Духа.

Беззаконието от Бога се отнема при покаяние, въз основа на Този, който беше наказан вместо теб. Това винаги е било и винаги ще бъде. Това т.нар. "благовестие", което си чул, което говори за някакъв друг бог, който прощава наляво и надясно и отнема беззакония от хора, които са си такива, каквито са и даже не са разбрали, че вече нямат беззаконие - това е друг бог, за който говориш, и друго благовестие.

Ако Бог от Писанията отнемаше ей така беззаконията без нищо, тогава нямаше да има нито един човек, който щеше да погине. Пише, че Бог не благоволи в смъртта на нечестивия. Ако отнемаше беззаконията ей така от нечестивия и тъй като не му е угодна смъртта му, то нямаше никой да бъде осъден. Помисли за тези неща.


Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Владо on March 05, 2009, 23:11:42 PM
  Братя, почти се смях гласно (но сподавено, че долу, до мен, в кошчето спеше-спи малката ми дъщеричка  :-) ), като четох дискусията слад моето изказване.
*****ХХХХХХХХХ*****
  Беше, от една страна забавно, признавам си, да чета "преплитането на сабли юнашки" и по едно време знаменатото вкарване но Дискман    (м-у другото, приятел, ако си диско-обичащ-купоните- итнт, човек, освен, непознаващ истинският Бог и спасението Му, трябва да се покаеш и да изповядаш греха си пред Христос Исус - това Име говори ли ти нещо?)    в дискусията с изказването, че мнозина са в заблуда (наистина беше достойно за смях..) , честитенето на баба Марта ... Ами, прощавайте, но наистина ми беше забавно, по човешки.

 А сега- сериозно. Понеже има реплика към мен от констант, която е :
Quote
Влади, ако носиш кръста си сам, знаеш ли към какво ще се промениш? Ще станеш един фарисей, който все гледа да е едни гърди напред от другите в своята фалшива святост. Ще се оплакваш постоянно от горката си участ, че не си свободен да имаш живота на блудния син.  Тайно ще завиждаш, че не може да грешиш на воля, като грешниците, на които не им се налага да си изграждат фалшив образ на святост.
Но ако носиш кръста, на който си съразпънат заедно с Христос. Тогава няма как да се скриеш от Него, какво представляваш. Ще трябва да Му се покажеш такъв какъвто си. Такъв какъвто даже и жена ти не те познава.
Тогава Той ще те промени, и теб, и мен- така че да заприличаме на Него.
Той ме възлюби, как мога да остана същия??? :)
  Искам накратко да отговоря.
  Скъп брат, ваистина не желая да злоупотребявам с това, че не ти виждам и съм далеч от идеята, че понеже не сме очи в очи, мога да си позволявам едва ли не , да безобразнича- не.

  Искам да ти кажа, че когато повярвах, аз повярвах не защото някой ми проповядвал за Исус- Той лично ми се яви и ми говори. Разбира се, през годините съм минал не едно и две падения в ереси, различни глупости, гордост, нелепи плътски изпълнения, атаки от лукавия и тнт, но винаги ЕДНО НЕЩО МЕ Е СПАСЯВАЛО... И това нещо е ОТКРОВЕНИЕТО ЗА ГОЛГОТА. Аз там не виждам НИКАКЪВ КОМПРОМИС, НИКАКЪВ БЛУДКАВЕЖ, НИКАКВО "АКО"  (не че ти ги казваш, просто споделям...) - там виждам течаща и съсирваща се кръв, чувам изнемогващи хрипове и чувам един раздиращ тъмнината на Голгота вик : - ЕЛЛОИ, ЕЛЛОИ, ЛАМА САВАХТАНИ?!!!
  Чувам преди това плющенето на бичове, пръски кръв и плът.... и крясъци на тълпа.... Ние, в повечето случаи сме приели едно сюрреалистично и доста неправилно еванелие, което не отразява Божията истина  и Негов замисъл... но както и да е .

 Пак искам да напиша, за да е ясно : НЕ МИ Е ИДЕЯТА ДА СЕ ПРАВЯ НА НИЩО, ПРОСТО СПОДЕЛЯМ, КАТО ПРЕД БОГА.

 Констант, ами, моето уважение, брат, но не сме се разбрали нещо. :-) Аз определено не съм този човек, който описваш, или , се опасяваш, че съм/ще стана. Бог да ме пази от такъв образ!  Все пак, благодаря за думите, ще прегледам живота си, разбира се- кой знае сърцето си , всъщност?!  :-)

 Бог с вас.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on March 06, 2009, 19:10:37 PM
Това т.нар. "благовестие", което си чул, което говори за някакъв друг бог, който прощава наляво и надясно и отнема беззакония от хора, които са си такива, каквито са и даже не са разбрали, че вече нямат беззаконие - това е друг бог, за който говориш, и друго благовестие.
Тук вече наистина ме остави без думи, ням и изумен съм.
Твоята увереност ми напомни 1 Тим. 1 : 6, 7 стих.
Бог да те пази!
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on March 06, 2009, 19:31:25 PM
constant,

След толкова много примери, които ти дадохме от Словото в аргументи срещу твоите думи, ти даже не разбра, че говориш за друг бог.

Богът на Авраам, Исаак и Яков няма да прости на никого без покаяние и вяра и няма да приеме никой такъв какъвто е. Не знам богът, за който говориш как прощава беззаконие без да има условия, които човек да изпълни. Не знам каква Библия четеш, че не можеш да го видиш това в цялото Писание. Аз не видях твоите твърдения, обаче. Това, което виждам (или което се разбира от това, което пишеш, освен ако не бъркам) е, че ти твърдиш, че бог бил отнел беззаконието и отсега нататък вече ние трябва да внимаваме и ако съгрешим да се покайваме. Ако наистина това е, което пишеш (което и прочетох отново), то не е вярно.

На всичкото отгоре цитираш това:
А целта на заръчането е любов от чисто сърдце, от добра съвест, и от нелицемерна вера; в които като погрешиха некои уклониха се в празднословие, и искат да са законоучители, без да разумеват нито което говорят нито за което потвърдяват.


Интересното е, че го цитираш в тема, в която ти защитаваш човешка мъдрост и наричаш другите (в случая мен) човек, който се е отклонил в празнословие. Не знам какво празнословие друго може да има освен това да се защитава нещо като Божие без то да има подкрепа от Писанията. Не виждам как не разбираме това, което говорим след като ясно пише в Словото, а ти не го виждаш (или не искаш да го видиш).

Върни се отначало, откакто си почнал да пишеш в тази тема и прочети внимателно колко стабилни библейски аргументи даде ти и колко ясни пасажа от Словото писахме, които говорят точно обратното на твоите думи. Ние не сме си служили с "висш пилотаж", но с няколко много ясни пасажа от Словото, които ти даже не погледна (или не разбра), съдейки по коментарите ти до този момент.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on March 06, 2009, 21:13:34 PM
Тихо, ако досега не си видял моите твърдения и тяхната обосновка, наистина съжалявам. Дано поне някой друг да ги е видял. Но ако моят труд досега не е бил по Божята воля, нека да пропадне.
Все пак ще се опитам да направя едно простичко обобщение, дано да излезе по- разбираемо.

Благата вест за света от Бога е, че Господ Исус Христос прощава греховете.
 Да се опрости нещо, означава да не му се търси повече сметка.

Всеки, който повярва на това послание и търси избавление от робството на греховете си, е поканен да дойде, без да се страхува- при нозете на Господ Исус.

Там, след като падне в тях (тези скъпи нозе, обляни в кръв), получава прощение.

Как пристъпва грешникът в основата на Кръста?
 Той идва със своите духовни дрипи на грях. Няма други дрехи, защото няма откъде да ги вземе. Спазването на ритуали и закони, изчистват някое петно, но на тяхно място идват много други нови мръсотии. Вършенето на добри дела, може да те предпази временно от добавяне на нови петна, но всяко добро дело, е следвано от най- малко 10 зли дела.

Само Господ със Своята Жертва, може да даде нова, чиста и светеща дреха от белота и праведност.
 Чистота, която е невероятна и недостижима за никой себеправедник, който се хвали пред Бога, че се явява пред Него чист, понеже се е очистил специално преди срещата. Подплатен с най- добрите думи и реклами за себе си и дарове.

Само Господ може да променя грешниците и да прави от тях праведници. Той дойде да призове тях, а не чистите в своите си очи.

Господ се докосна до прокажения. Той беше нечист и никой не биваше да се докосва до Него, според закона. Това е образ на мръсния грешник, дошъл такъв какъвто е, за да моли за изцеление.

А какво става със новородените хора, които са омити и облечени в новата дреха на святост и праведност? Те винаги ли така остават чисти? В Божиите очи- да! Но нима те не падат никога в грях?
Падат. За съжаление. Но те никога не губят чистотата, защото тя не е тяхна, а е чистотата на Исус.

А един такъв човек, който е омит с Неговата свята кръв, не може да стои спокойно и нормално в беззаконието, както хората от света.
Той бърза, колкото се може по- скоро, да отиде в нозете на Своя Спасител, такъв какъвто е, натоварен с греха, с който се е измамил.

Изповядваме греховете си и Той е верен в обещанието Си, да ни прости. И праведен да ни прости, защото Неговата жертва има силата да покрие всеки грях.

А роденият от Бога пази себе си, за да не съгрешава.

"Бог, обаче, Който е богат на милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, въпреки че бяхме мъртви в престъпленията си, ни съживи заедно с Христос- по благодат сте спасени..."

При Него се идва, такъв какъвто си, а се излиза такъв какъвто трябва да бъдеш!

Проблемът е, че ти си взел половината от фразата. Измисляш си лъжеучение и след това се бориш с него.
И аз взех, че ти се хванах :)

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on March 06, 2009, 21:42:38 PM
Quote
Благата вест за света от Бога е, че Господ Исус Христос прощава греховете.

Аз не чета такова нещо. Затова ти казвам, че ти си приел друго благовестие и трябва да промениш разбиранията си.

Ето какво пише:
А след като Йоан беше предаден на властта, Иисус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше: Времето се изпълни и Божието царство наближи: покайте се и повярвайте в благовестието!

Никъде Исус не каза на тези, на които говореше "здравейте, аз прощавам греховете" или "приемете ме в сърцата си" или "аз ви обичам".

Ето още малко информация относно вечното благовестие:
И видех друг ангел че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие да проповеда на живеещите по земята и на всеко колено и племе и език и народ, и казваше с глас голем: Убойте се от Бога, и въздайте нему слава, защото дойде часът на неговия съд; и поклонете се тому който е направил небето и земята и морето и изворите на водите.

Аз виждам същото нещо, което и Исус говореше, което и апостолите говореха. Днес говорят друго и учат хората на друго. Щом е друго благовестие, значи то докарва проклетия, според както и четем. Затова очисти от себе си тези разбирания и виж какво пише в Словото. Тази основа не е основата на Словото и от това идват многото обърквания.

Ето едно от тях:
Quote
А какво става със новородените хора, които са омити и облечени в новата дреха на святост и праведност? Те винаги ли така остават чисти? В Божиите очи- да! Но нима те не падат никога в грях?
Падат. За съжаление. Но те никога не губят чистотата, защото тя не е тяхна, а е чистотата на Исус.
Това, че никога не губят чистотата от Словото ли го научи? Аз чета, че клоните, които са върху лозата и растат чрез нея ако не дават плод се отрязват. Чета също и за възможност за изличаване от Книгата на живота, както и за записване в нея. Апостолите бяха записани в Книгата, което означава, че преди това не са били. Исус говори и за изличаване от тази Книга. Не знам тези неща защо някак не се връзват с това, което пишеш. Не се връзват, защото имаш за основа друго благовестие.

Стъпи на здравата основа и нещата ще си дойдат на мястото.

Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: mak on March 06, 2009, 21:51:54 PM
А какво става със новородените хора, които са омити и облечени в новата дреха на святост и праведност? Те винаги ли така остават чисти? В Божиите очи- да! Но нима те не падат никога в грях?
Падат. За съжаление. Но те никога не губят чистотата, защото тя не е тяхна, а е чистотата на Исус.

Това Божие учение ли е, или е човешко? Словото ли ни учи така?
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on March 07, 2009, 00:16:12 AM
Искам да добавя, че резултатът от това лъжливо благовестие, което се говори днес по "църквите", а именно, че Господ спасява ей така и спасението (имайки предвид "покаянието", а не "спасението") било дар от Бога и не зависи от човека и това дава възможност да се направят няколко много погрешни извода, за които съм чувал.

Единият от тях е именно заглавието на темата.

Другият от тях е, че и хора, които не признават Исус Месията ще бъдат спасени, защото "бог е добър и приема всички" (тук хипер-калвинистите ще добавят "които иска"). Това е една от големите стъпки към основаването на една обща лъжлива религия с лъжепророк, за който четем в Словото.

Второто твърдение е по-екстремно от първото, но базата, от която се тръгва - другото благовестие - дава възможност за такива изводи. Много от "вярващите" в щатите са привържаници на втория извод. Тук гледам, че също натам се върви, тъй като тук се следват стриктно лъжеученията им, както и последствията от тях.

Затова трябва да се изкорени всичката тази лъжа, започвайки от основата и тази основа да се замени с истинската основа на истинското благовестие.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Watchman on March 07, 2009, 00:34:44 AM
Quote
Благата вест за света от Бога е, че Господ Исус Христос прощава греховете.
 Да се опрости нещо, означава да не му се търси повече сметка.

Aко това, което казваш е "благата вест от Бога" то това означава, че всичко в благовестието се върти около човека и неговите грехове и спасение. Ако ти вярваш в такъв бог чиято главна вест се върти около човека и човешкото, то аз не вярвам в подобен. Аз съм повярвал в Бог, който е създал всяко нещо за Себе Си, който изисква всичко да бъде от Него, чрез Него и за Него и Който върши всичко за славата на Своето си Име.

Ето защо аз съм повярвал в благовестие, което е Богоцентрично, а не човекоцентрично. Където всичко се върти около Божията слава и царство, а не около човека и неговото спасение.

Quote
Господ се докосна до прокажения. Той беше нечист и никой не биваше да се докосва до Него, според закона. Това е образ на мръсния грешник, дошъл такъв какъвто е, за да моли за изцеление.

Ето тука ти е фундаменталната грешка на теорията, понеже ти се губи цял сегмент в логиката а не го виждаш. Ако грешния е такъв какъвто си е на него няма да му пука нито за Господ, нито за промяна, нито за прошка нито за изцеление. На него му е хубаво в греха и иска още и още от насладите на греха. Ето защо Бог не може да приеме човека такъв какъвто е.

Когато обаче грешния потърси прошка, то той вече НЕ Е онова, което е бил, но вече е преживял промяна на ума, което на езика на Библията се нарича покаяние. Т.е той отива покаян при Господаря за да намери в Неговата жертва измиване на греховете си. Това, че някой се покайва не е причина за това да му се прости за греховете. Нужно е изкупление на тия грехове, нужно е да се плати за тях. Но човек може и трябва да се покае преди да пристъпи към Господаря с молба за прошка и изчистване. Защото няма как въобще да го интересува прошката, ако преди това не си е променил ума от вървежа на този свят към копнежа по правдата и истината.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: constant on March 07, 2009, 21:24:39 PM
Здравейте, братя,
да се каже че прощението на греховете е нещо човекоцентрично е твърде прекалено. Такова мнение ограбва славата на Господ Исус Христос и счита, че Той е умрял напразно.

Относно благовестието- в Новият завет така апостолите наричат цялото учение на Господ Исус Христос. Но това не означава, че то не е тъкмо за прощаването на греховете. Защото от там започна всичко.

Ето примери:
"Но не ме е грижа за нищо, нито ми е скъп животът, стига само да завърша с радост пътя си и служението, което приех от Господ Иисус - да проповядвам благовестието на Божията благодат."

"И така, доколкото зависи от мен, готов съм да проповядвам благовестието и на вас, които сте в Рим.
   Защото не се срамувам от благовестието (Христово), понеже то е Божията сила за спасение на всеки, който вярва - първо за юдеина, а после и за гърка "

"И още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите,
   чрез което се и спасявате, ако държите здраво онова слово, което аз ви благовестих, освен ако не сте повярвали напразно.
  Защото ви предадох преди всичко това, което и аз приех - че Христос умря за греховете ни според Писанията,
   че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанията"

" И Писанието, като предвидя, че Бог щеше да оправдае езичниците чрез вяра, предварително изяви благовестието на Авраам, казвайки: "В теб ще се благославят всичките народи."

"В Него и вие, като чухте словото на истината - благовестието на вашето спасение - и като повярвахте в Него, бяхте запечатани със Светия Дух на обещанието..."

"И им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на цялото творение.
   Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден."


Quote
Ето тука ти е фундаменталната грешка на теорията, понеже ти се губи цял сегмент в логиката а не го виждаш. Ако грешния е такъв какъвто си е на него няма да му пука нито за Господ, нито за промяна, нито за прошка нито за изцеление. На него му е хубаво в греха и иска още и още от насладите на греха. Ето защо Бог не може да приеме човека такъв какъвто е.

Уочмен, към Господ се обръщат и каят точно хората, които са разбрали какви точно са. И че сами не могат да си помогнат и да се променят.
А тези, които не се обръщат- те предпочитат да не знаят какви са и какво представляват пред Него. Вярват на измамното си сърце и на идолите си.
Сириецът Нееман дойде при Бог с много дарове и със своята проказа. Бог не пожела пророкът да вземе нещо, защото щеше да излезе, че Нееман си е платил процедурата. Бог отказа даровете, взе само проказата.
Ако не отидеш при Бог, такъв какъвто си, то ти искаш да отнемеш славата Му, че те спасява без ти нищо да можеш да добавиш.


Мак, апостол Павел се обръща към коринтяните като към призовани светии, осветени в Христос Исус. Такива са те и в Божиите очи.
Иначе, ние знаем, че в тях имаше завист, гордост, кавги и разцепления. Апостолът ги нарича плътски.
Но те са в Христос, имат подарена Неговата святост. Ако са верни, ще се покаят, няма да останат в това състояние. Ако не - значи никога не са Го познали.

Христос се жертва за греховете ни веднъж. Окъпани и новородени сме веднъж. Осиновени сме веднъж.
"Който се е окъпал, няма нужда да омие друго, освен нозете си, а е цял чист"- такива сме ние в Неговите очи.Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Tihomir on March 09, 2009, 11:36:08 AM
Разсъжденията по-нататък са преместени в темата Какво е благовестието (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=393.msg4707#msg4707)
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Анко on January 24, 2020, 11:16:17 AM
Изчетох темата дотук.

Никога не съм се съмнявал в Писанието. Не съм се съмнявал и по тази тема, според Писанието.
Бог както е писано призовава към Себе Си люде от всяко племе, език и народ. Разбира се,че той ни познава толкова добре до този момент на повярването ни, до нашия първи допир с Него и знае всичките ни грехове.
Едно от свойствата на Божието Слово е това,че То е и огледало - Яков 1: ако някой бъде слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото;
понеже се огледва, отива си, и завчас забравя какъв бе.
Светлината от Бога, която навлиза в земния ни жовот показва нашите грехове. Ние започваме да разбираме колко свят е Бог и колко нищожни, преходни и грешни сме били до този момент. С благодатта на Бога е възможно всичко добро, което започва да живее у християните след срещата с Духа на Бога. И от опит започват да опознават Божията Воля в много по-голяма степен отколкото откъслечното дочуто оттук-оттам но без да са имали вяра.

Животът, който продължава след като човек повярва е живот на освещение и промяна. Упражняване на праведни дела и вяра. Но е взаимен процес между Бог и човека. Нужно е човек да желае да се променя и ще се случва. Но ако някой си мисли,че ще живее така както е живял до момента на срещата си с Бога и се заблуждава, че за Бог това няма значение...това е несериозно просто.
Всичко свързано с Бог е най-важното за всеки човек. Би трябвало.

Имаше една кратка притча,че можеш да заведеш кон до реката да утоли жаждата си, но не можеш да го накараш да пие. А след среща с Бога, човек е нужно да пие от живата вода, която е Христос. Който обещава реки от жива вода на тези, които вярват в Него.
Title: Re: "Бог ме обича/приема такъв какъвто съм"
Post by: Nikolay on February 06, 2020, 22:30:13 PM
Да изобразим Христос в нас е точно това, ако не беше нужно да се променяме, то нямаше да има нужда и да се извайваме по образа на Христос.