Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Основни духовни въпроси => Topic started by: johnny on December 20, 2007, 21:02:45 PM

Title: Не пипай Господния помазаник!
Post by: johnny on December 20, 2007, 21:02:45 PM
Днес имах разговор с един човек.
Неусетно темата отиде към Бени Хин и другите подобни нему.
Та човекът каза, че го дразнят много неща у тези хора, но не може да каже нищо срещу тях. Един вид те били помазани и никой не бива да говори срещу тях.

Относно пасторите пък, каза че ако не можем да свършим работата по-добре от тях, не бива да им се противопоставяме и да им говорим.

Та питам се аз този, така хубав (иначе) пример за Давид и Саул, приложим ли е в Тялото Христово?
Може ли да възприемем пасторите, като помазаници, които не бива да бъдат "пипани", а трябва да чакаме Бог да им говори и поправя?
И ако не, от къде дойде тази идея и кога завзе умовете на хората?
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Tihomir on December 20, 2007, 21:20:23 PM
Доколкото знам Давид открито казваше, че няма да убие Саул, но той не криеше, че Саул беше нечестив:

[9] А Давид рече на Ависея: Да го не погубиш; защото кой може да дигне ръка против Господния помазаник и да бъде невинен?
[10] Рече още Давид: |Бъди уверен, както си| в живота на Господа, че Господ ще го порази; или денят му ще дойде, и ще умре; или ще влезе в сражение и ще загине.


[18] Рече още: Защо преследва господарят ми така слугата си? Какво съм сторил? или какво зло има в ръката ми?
[19] И сега, моля, нека чуе господарят ми царят думите на слугата си. Ако Господ те е подигнал против мене, нека приеме жертва; но ако това са хора, човеци, те нека бъдат проклети пред Господа, защото са ме пропъдили, така щото днес нямам участие в |даденото от| Господа наследство, като ми казват: Иди служи на други богове.
[20] Сега, прочее, нека падне кръвта ми на земята далеч от Господното присъствие; защото Израилевият цар е излязъл да търси една бълха, като кога гони някой яребица в горите.
[21] Тогава рече Саул: Съгреших; върни се, чадо мое, Давиде; защото няма вече да ти сторя зло, понеже животът ми беше днес скъпоценен пред очите ти; ето, безумие сторих и направих голяма погрешка.


Нека видим и примера, който имаме в Исус, който открито и пред фарисеите и пред учениците изобличаваше фарисеите.

Примерът, който имаме и от посланието към Тимотей:
[1 Тимотей 5:20] Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та и другите да имат страх.

Но първото, което трябва да сме сигурни, за да приложим стиха за "Господния помазаник" е наистина да е "Господния помазаник", а не "самозвания фалшив учител".

Ето какво Словото говори за тези. То не ги нарича "Господни помазаници":

Юда 1:4 [4] Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, |че подлежат| на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от единствения Владетел и Господ наш Исус Христос.

Виждаме точно отричане от Исус Христос в тези т.нар. "учители" и "помазаници". Библията ги нарича "нечестивци", а не "помазаници". Те сами са се нарекли "помазаници", за да си осигурят "имунитет" и да заблуждават мнозина със статута си на такива.

Много пъти сме чували "Господ го е поставил", но дали наистина Господ е поставил такива хора? Да, Господ е, но не ги е поставил, за да бъдат "помазаници", но за да повлекат тези, които обичат нечестието, според Писанието, което казва:

2 Солунци 2
[11] И затова Бог праща заблуда да действува между тях, за да повярват лъжа,
[12] та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали истината, а са имали благоволение към неправдата.


Относно пастОрите, а не само те, но дори и за възрастната пенсионерка на последния ред не трябва да се приемат обвинения, освен ако не са повтърдени и проверени. Няма разлика в това дали да се изобличава млад или стар, но има разлика с какво отношение се изобличават. В Словото не пише "пасторът го изобличавай така, а обикновената баба изобличавай така, младежките ръководители иначе, а дяконите по друг начин". В Словото по отношение на изобличението се говори за възрастова разлика:

[1] Стар човек не изобличавай, а увещавай го като баща, по-младите като братя,
[2] старите жени като майки, по-младите като сестри - със съвършена чистота.

Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: pironka on December 20, 2007, 23:17:52 PM
В подкрепа на казаното по-горе искам да добавя.

3 Иоаново 1:9 Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема.
3 Иоаново 1:10 Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.
3 Иоаново 1:11 Възлюбений, не подражавай злото, но доброто. Който върши добро, от Бога е; който върши зло, не е видял Бога.


Става въпрос за някой който "първенствува" в църквата.

Длъжни сме да предупредим беззаконика за беззаконието му - Езекил 3:17-21

Господ никога не е бил толерантен към греха!
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Todor on December 21, 2007, 10:10:55 AM
Съгласен съм напълно с всичко казано дотук. Но монетата има и друга страна. За много хора(за съжаление и аз съм в това число)  критиките(дори и основателните!!!) са просто скрит начин да подхранват гордостта си. Защото когато критикувам другите - аз ги унизявам, и по този начин(макар и индиректно и често незабележимо за самия мен) издигам себе си над тях. По този начин аз лично подхранвам гордостта си, понеже нямам  собствени велики дела, от които да се възгордея в класическия смисъл на думата.
Така че, за мен е много важно да изпитвам внимателно мотивите си, дори когато критиката ми(поне според мен) е напълно основателна.  И за съжаление те почти винаги се оказват грешни - за моя вреда и погибел.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Tihomir on December 21, 2007, 10:35:57 AM
Проблем е когато злорадстваме против тези, които са врагове на Словото:
Притчи 24:17,18
17 Не се радвай, когато падне врагът ти, и сърцето ти да не се весели, когато той се препъне, 18 да не би ГОСПОД да види и това да е зло в очите Му, и Той да отвърне гнева Си от него.

Псалом 138:2
Ще се поклоня към светия Ти храм и ще славя Името Ти за милостта Ти и за верността Ти, защото си възвеличил словото Си над цялото Си Име.

Кои сме ние, че да казваме, че ще името ни ще бъде над думите, които говорим от Словото след като самият Господ е възвеличил Словото над името си. Това за нас е пример. Трябва да възвеличаваме Думите на Господа в случаите, когато става въпрос за изобличаване. Не става въпрос за поставяне на нашето "знание" над знанието над другия, но поставяне на Божието Слово над всичко.

Еремия 20:8
Защото отворя ли уста, |не мога да не| викам; |Трябва да| викам: Насилство и грабеж! Защото словото Господно ми става |Причина за| позор и присмех цял ден.

Обикновено, обаче, се получава това като резултат, както виждаме и в този форум:

Еремия 44:16
Колкото за словото, което ти ни говори в Господното име, няма да те послушаме;


Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Watchman on December 23, 2007, 12:17:27 PM
Днес имах разговор с един човек.
Неусетно темата отиде към Бени Хин и другите подобни нему.
Та човекът каза, че го дразнят много неща у тези хора, но не може да каже нищо срещу тях. Един вид те били помазани и никой не бива да говори срещу тях.

Относно пасторите пък, каза че ако не можем да свършим работата по-добре от тях, не бива да им се противопоставяме и да им говорим.

Та питам се аз този, така хубав (иначе) пример за Давид и Саул, приложим ли е в Тялото Христово?
Може ли да възприемем пасторите, като помазаници, които не бива да бъдат "пипани", а трябва да чакаме Бог да им говори и поправя?
И ако не, от къде дойде тази идея и кога завзе умовете на хората?

Аз бих искал да разгледам по-отблизо случая с Давид и Саул. И тука както в повечето случаи християните напълно пропускат детайлите на ситуацията и вадят изводи и приложение на Библейската история, каквато тя не позволява да се направи. Нека да погледнем подробности:

1. Саул беше избран от Бога да бъде цар, и беше помазан от Божий пророк:

1Царе 9:15  А Господ беше открил на Самуила, един ден преди да дойде Саул, като беше казал:
1Царе 9:16  Утре около тоя час ще изпратя до тебе човек от Вениаминовата земя; него да помажеш княз над людете Ми Израиля, и той ще избави людете Ми Израиля, и той ще избави людете Ми от ръката на филистимците; защото Аз погледнах благосклонно към людете Си, понеже викът им стигна до Мене.
1Царе 9:17  И когато Самуил видя Саула, Господ му рече: Ето човекът, за когото ти говорих! Той ще началствува над людете Ми.


Саул не беше самозванец, той беше човек малък в своите си очи (1Царе 15:17) и Бог го издигна да царува над Израил. Важно е да отбележа, че освен че Саул стана цар по Божия инициатива, той също така стана цар над царството, което Бог беше създал.Т.е цар поставен свише над царство създадено свише.

В днешно време хората, които претендират за протекцията на думите "не пипай Господния помазаник" дали изпълняват тези две условия? Те дали са издигнати от Бога в позиция на власт, или самозвано използвайки механизмите на системата са се домогнали до нея; и тази власт дето упражняват дали е власт в автентичното Христово тяло, или е само в рамките и благодарение на по-човешки създадени институции и организации?

Ако ще се осланяме на примера за Давид и Саул, ще трябва да вземем предвид тези две важни проверки. Давид разпознаваше автентичността на избирането (помазването) на Саул и се покоряваше на принципа - "Щом Бог го е поставил, само Бог ще го махне."

Важно е да се отбележи също, че въпреки, че Давид не вдигна ръката си да убие Саул, той разпознаваше, че Саул беше нечестив и отвърнал се от Бога, и избяга от него и не живееше под неговата власт, но вместо това се скиташе като отшелник по пещерите, далеч от властта и юрисдикцията на Саул, и водеше своя група от хора, на които беше водач и наставник.

2. Нека да обърнем внимание върху термина "помазаник."

В Библията този термин се отнася до избрания от Бога цар да владее над царството Му. Никога свещеник, първосвещеник или пророк не беше наричан Господния помазаник, ако и да имаха Божия Дух върху себе си. Но тази титла беше изключително запазена за царя!

В Новия Завет имаме мнозина старейшини, водачи, пророци, овчари и апостоли, НО НИКОЙ ОТ ТЯХ НИКОГА НЕ Е ПРЕТЕНДИРАЛ ЗА ТИТЛАТА ПОМАЗАНИК. И не биха и могли, защото те разгласяваха окончателния Божий цар и Помазаник - Исус от Назарет! Всички тези хора имаха Божия Дух, но никой не се наричаше - Господен помазаник, никой не се считаше за цар, който царува над Божия народ.

Израеливите царе бяха прототип и сянка на Истинския Цар, който имаше да дойде и да владее над Израил довека! И когато този цар дойде никой Божий човек не е претендирал да бъде и той Господен помазаник и цар. Никога в тялото Христово Божий служител и водач не е приемал титлата или позицията на "цар"!

Ето защо тези, които прогласяват себе си за "Господни помазаници" с това се отричат от единствения валиден и действащ Цар и Помазаник - Исус от Назарет. Защото не може да има двама царе едновременно:

Юда 1:4  Защото са се вмъкнали някои човеци, които отдавна са били посочени, че подлежат на това осъждане, нечестивци, които обръщат благодатта на нашия Бог в похотливост и се отричат от ЕДИНСТВЕНИЯ Владетел и Господ наш Исус Христос.

Та на въпросите на johnny_fx, аз мога да отговоря така:

1. Случая със Саул, бидейки Господния помазаник е приложим в Новия Завет единствено спрямо Исус Христос, защото Той е единствения Господен Помазаник и единствен Цар и владетел над Божия народ!

2. Трябва да се замислим така наречените "помазаници" в каква територия оперират и каква е юрисдикцията на тяхната "власт". Територията им са човешки организации под формата на юридически лица регистрирани като деноминации и non-profit организации опериращи благодарение на светските закони, които нямат юрисдикция над духовните неща - Божието е на Бога, и САМО кесаревото е на кесаря. Властта в тези светски организации е административна базирана на механизмите на организацията, а не на духовна зрялост и добродетели, които са източник на автентична духовна (а не административна) власт.

3. Пасторите не можем да приемем, като помазаници, защото термина "помазаник" е изключително запазен в Библията за Господния цар, и след идване на вечния Цар никой човек не може да дръзне да се обявява за цар над Божия народ. Но ако някой дръзне, то той с това се отрича от единствения Цар - Исус Христос!

4. Тази идея ( да се обявяват църковни водачи за помазаници) идва точно от там от където идват всички ереси - от падналата човешка плът обяздена от небесните началства и власти на тъмнината.

И сега, каква е праведната реакция след всичко казано по-горе?

- да счетем, че това разбиране ни дава свобода да хулим другите, да се държим арогантно и да даваме израз на огорченията и разочарованията си? И да счетем, че това лицензира своеволие и бунтарство?

- или да позволим на Истината на Словото да ни направи свободни от манипулациите и хомота на религиозната система. И в тази свобода бидейки свободни от осъждение да израстем духовно и да съзреем, така щото Бог да направи от нас овчари, които жалеят стадото (ако няма други наоколо) и така да бъдем инструменти за напредъка на Божието дело?

Ние трябва да разберем, че нямаме нужда да се бунтуваме спрямо системата. Ако се бунтуваме спрямо нея, това означава, че ние все още сме част от нея. Ако сме Божии деца, родени свише, ние не принадлежим на никоя човешка система и нейните претенции за власт. Ние сме под юрисдикцията на Божието Царство и всичко, което трябва да направим е да осъзнаем къде НАИСТИНА ПРИНАДЛЕЖИМ, за да продължим в славната свобода на Благовестието. Разбира се носим отговорност да предупредим онези, които все още живеят в обятията на Вавилон, да излязат от нея, както и да разобличим лъжите на вавилонските проповедници и пророци, но не в духа на бунт и огорчение, а в духа на грижа за овцете, които са пленени, доени и стригани (а често и заколвани) от вавилонските вълци грабители.

 
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: pironka on December 23, 2007, 18:57:57 PM
Искам да посоча  пасаж от Словото, който казва как да "разобличим лъжите на вавилонските проповедници и пророци"

Матея 18:15 И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си.
Матея 18:16 Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.
Матея 18:17 И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.

И "църквата" като не ще да чуе, следва:

2 Коринтяни 6:15 и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?
2 Коринтяни 6:16 и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде".
2 Коринтяни 6:17 Затова -
"Излезте изсред тях и отделете се",
казва Господ,
"И не се допирайте до нечисто";
и
"Аз ще ви приема,.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on December 24, 2007, 11:08:06 AM
прочетох разсажденията ви за  Господния помазаник и мисля че трябва да се разделят нещата.Когато става дума залични морални грехове мисля чеможе да се каже по подходящ начин .С нужното уважение и мъдрост.Но когато става дума за помазание и откровения мисля че трябва да имаме откровение от Бог за да говорим каквото и да било против лидера. Но мисля че проблема е друг.Скъсана е връзката между лидерите и друдите християни.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Watchman on December 24, 2007, 12:01:42 PM
pironka, бих искал да направя корекция на това което казваш за следния пасаж:

Матея 18:15 И ако ти съгреши брат ти, иди, покажи вината му между тебе и него самия. Ако те послуша, спечелил си брата си.
Матея 18:16 Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.
Матея 18:17 И ако не послуша тях, кажи това на църквата; че ако не послуша и църквата, нека ти бъде като езичник и бирник.


Този пасаж не говори за вълците грабители, нито за лъжепророци, нито за лъжеучители и лъжехристи, нито за ересите им, нито за лъжепророчествата им. Пасажа говори за това, когато един брат съгреши срещу друг брат във техните лични взаимоотношения. Ето защо текста казва ясно" ако ТИ СЪГРЕШИ брат ти". Не казва ако някой разпространява лъжеучения, или ограбва стадото, или отвлича хората към други богове. Този пасаж се отнася до ситуации като например дал си под наем жилище на някой брат и той не иска да ти плаща наема. Или дал си си колата и той я е блъснал и нехае след това и отказва да поеме отговорност за щетите. Сиреч целта на това наставление е ако някой ти съгреши лично (без знанието на другите) да не ходиш да се оплакваш от него наляво и надясно преди да си го изобличил лично него насаме, и ако се покае добре, забравяш за случая и никой повече не научава. Ако не се покае се следва процедурата от следващите стихове.

Виждаме, че когато става въпрос за измамни водачи, нито Исус, нито апостолите постъпваха според пасажа от Матей 18 глава, защото те разбираха много добре, че той не се отнася до тях. Например - Исус нарече Ирод лисица, без да отиде да му го каже на саме (Лука 13:31,32). Йоан говори открито в писмо срещу Диотреф:

3Jn 1:9  Писах няколко думи до църквата; но Диотреф, който обича да първенствува между тях, не ни приема.
3Jn 1:10  Затова, ако дойда, ще му напомня за делата, които върши, като бръщолеви против нас лоши думи. И като не се задоволява с това, той не просто че сам не приема братята, но възпира и тия, които искат да ги приемат, и ги пъди от църквата.


От подчертания от мен израз се вижда, че Йоан не е говорил с него преди това и че може би ще говори лично ако дойде. Т.е той не е говорил с него лично и може и никога да не говори. Това обаче не му пречи да го изобличи явно пред всички.

Това, което правят лъжеучителите, лъжепророците и измамниците ТВ евангелизатори е че те говорят явно пред всички, всички знаят за това, което тези хора поучават, техния грях не е лично срещу тебе или срещу някой човек, то те съгрешават срещу Истината и срещу Бога, като рисуват измамлив образ на Бога пред останалите - и вярващи и невярващи. Такива трябва да бъдат разобличени явно, както и те явно разпространяват гибелните си ереси.

1Тимотей 5:20  Ония, които съгрешават, изобличавай пред всички, та другите да имат страх.

Също така казва за старейшините (сиреч водачите в тялото):

1Ti 5:19  Против старейшина не приемай обвинение, освен ако е нанесено от двама или трима свидетели.

Сега когато някой проповядва от амвона или по телевизията ереси и лъжеучения, колко свидетели са ни нужни?

Здравей evangelista1962 и добре дошъл във форума. Би ли посочил на кои писания от Божието Слово основаваш разсъжденията си? Може би ще забележиш, че ние приемаме Библията за основа на дискутиране в този форум, понеже в нея е потвърдено спасителното учение. А личните мнения не са на почит понеже те си остават само мнения на човеци и нямат стабилността и сигурността, които само Божието Слово дава.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: pironka on December 24, 2007, 22:28:37 PM
Благодаря за пояснението!
 Значи трябва да разпознаем кой е брат и кой се пише за брат.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Watchman on December 24, 2007, 22:48:03 PM
Значи трябва да разпознаем кой е брат и кой се пише за брат.

Има един пасаж, който ни дава насока относно кого да считаме за брат и кого не:

Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки печат: Господ познава Свойте Си, и: Всеки, който изповядва Господното име, да отстъпи от неправдата. 2Tимотей 2:19

На мен този пасаж ми говори две неща. Първото е че само Бог познава кои в действителност са Негови. На нас ни остава това, което е във втората част от стиха, да считаме за Негов, сиреч за брат онези които изповядват Господното Име и отстъпват от неправдата. Тия двете са необходимите условия за да счетем един човек за брат и да се отнасяме към него като към такъв.

Да се изповядва Господното име обаче не е нещо толкова плитко, колкото някои биха мислили. Човек първо трябва да РАЗБИРА кой е Господ и какво означава да изповяда Името Му. И само на този тест сигурно биха се пресяли 80% от християните, да не кажа и повече. Следващия е също важен, а именно дали поведението на човека съответства на тази свята изповед. Тук също е необходимо разбиране, защото ако човек не е наясно какво е правда и какво е неправда, той няма как ефективно да отстъпи от неправдата.

И не само това, но този пасаж, казва, че тия две условия са записани не къде да е, а са поставени като ПЕЧАТ на твърдата основа от Бога. Сиреч този печат удостоверява дали основата на която стоим е оригиналната основа от Бога, или стоим на някой фалшификат, който не носи този печат.

Като се замисля само, колцина въобще знаят за този печат, и колцина внимателно изследват за него...

Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on January 08, 2008, 23:23:09 PM
Здравей Ващам.Били ми обяснил по какъв критерий определяш някой дали е лъжепророк когато нямаш пряка връзка снего. И според това което аз имам като знания мога да пазя нора под моята власт ако имам такива.Или един пастор  е вправото си да си пази църквата си според разбирането си.Но само до там се простира власта му.  А аз имам чувството че с доста лека рука определяш  кой е помазаник и кой е истенски лидер.Чесно казано мен малко ме е страх, а и имам горчивият опит от такава практика.И аз цъм разочарован но гледам да говоря принципно и без конкретни имена особено когато информацията иде от втора ръка.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: mak on January 09, 2008, 00:03:41 AM
Здравей еvangelista1962,

Здравей Ващам.
Само за справка, Watchman се произнася Уочмън и преведено на български означава 'Страж' или 'Пазач'.

Били ми обяснил по какъв критерий определяш някой дали е лъжепророк когато нямаш пряка връзка снего.

Евангелиста, а ти по какъв критерий определяш дали някой е лъжепророк?

Мисля, че това е много важно да се разясни, и би било добре да отделиш малко повече време (ако искаш) да отговориш на този въпрос. Благодаря ти предварително.


И според това което аз имам като знания мога да пазя нора под моята власт ако имам такива.Или един пастор  е вправото си да си пази църквата си според разбирането си.Но само до там се простира власта му. 

Би ли пояснил с повече думи и изречения какво искаше да кажеш с това, (разбира се в светлина на темата) че трудно се разбира?


А аз имам чувството че с доста лека рука определяш  кой е помазаник и кой е истенски лидер.

Мислиш че е разумно човек да се води според чувствата? Тук във форума има всеки човек време да размисли добре, да се помоли и след като е сигурен в нещо да го каже, или ако не е сигурен да пита. Нали така?

Чесно казано мен малко ме е страх, а и имам горчивият опит от такава практика.

Ако имаш възможност и това нещо може да се каже явно, би било добре да споделиш за тази практика. За да видим къде си сбъркал и можеби ще излезне поука и за другите. Можеби страхът ти не е бил от Бога?

И аз цъм разочарован но гледам да говоря принципно и без конкретни имена особено когато информацията иде от втора ръка.

А защо мислиш че информацията идва от втора ръка? Голяма част от информацията можеш самия да я провериш от първа рака, какво мислиш?

Бих искал да те питам още нещо, как си с англиския, можеш ли да разбираш добре? Питам те защото голяма част от информацията е на английски език.

Поздрав!
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on January 09, 2008, 22:26:50 PM
Здравей Мак. С английския съм зле не просто незнам .А колкото по темата мога да дам ипо пълна информация. Повярвал съм 1989 в едно село Тетово близо до Русе.Итогава една от църквите в Русе ни прекрепиха към тях.По него време  наброявахме20  30 човека но това не нипречеше да имаме помазанието и дарбите действаха.Тогава  точно от по голямата  русенска църква спряха в буквалният смисъл.Ходих тук итам по конференции и видях много фалш и измама маниполация  злоупотреба цвласт.Тогава секонфронтирах истанах  черната овца.Аз не исках всеки който му скимне да идва внашата цурква и дори директно съм питал някой който е идвал ти на разходка ли си тръгнал или си пратен от Святият Дух. Отлъчиха ме.Тогава почнах много здраво да говоря за нещата който знам.През 2000г.Бяхме бече друга група итогава Бог ни откри апостолската стриктора иче начело нетрябва да има един човек или да не е пирамидална структората  защото така власта остава еднолична.Но по важното за форума етова  че Бог ме и  изобличи и ме накара да отида  при този лидер който аз неисках да виждам и да му говоря за структората.Беше ми  голям проблем но трябваше да се подчиня. Изобличението беше и за други лидери за който съм говорил.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Tihomir on January 10, 2008, 12:39:32 PM
Малко темата взе да се разводнява, затова ще опитам да насоча вниманието отново по темата.

Били ми обяснил по какъв критерий определяш някой дали е лъжепророк когато нямаш пряка връзка снего.

Словото ни казва да внимаваме в пророчествата на пророците и тези, които не се изпълнят да ги забележим и да не зачитаме тези, които са изрекли лъжи (в името на ГОСПОДА) за пророци:
Второзаконие 18:22
Когато някой пророк говори от Господното име, и думата |му| не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него.


Словото ни дава критерий. Никъде в Писанието не виждаме място, където казва - отиди лично при пророка и чуй от него. В наши дни имаме записи, мултимедиа, списания, вестници и много други. Ние чуваме и виждаме пророчествата на лъжепророците оттам. Едно време хората са си ги предавали от уста на уста. Сега можем и да ги видим.

Нека се придържаме към Писанието, което ЯСНО ни е дало ПЪТ, по който да вървим.


И според това което аз имам като знания мога да пазя нора под моята власт ако имам такива.Или един пастор  е вправото си да си пази църквата си според разбирането си. Но само до там се простира власта му.

Кой беше пасторът на църквата в Коринт?
Кой беше пасторът на църквата в Колос?
Кой беше пасторът на църквата в Ефес?
Кой беше пасторът на църквата в Рим?
Кой беше пасторът на църквата в Лаодикия?
Кой беше пасторът на църквата в Сардис?
...мога да продължа още...

Овчарите според Писанието са слуги, а не владетели. Те трябва да пасат овцете, а не да пасат себе си (както е в наши дни).


А аз имам чувството че с доста лека рука определяш  кой е помазаник и кой е истенски лидер.Чесно казано мен малко ме е страх, а и имам горчивият опит от такава практика.И аз цъм разочарован но гледам да говоря принципно и без конкретни имена особено когато информацията иде от втора ръка.

Както Watchman спомена по-горе, титлата "помазаник" се отнася само за царете (и в това число и за Исус Христос, който е Цар на царете). Не се е употребявала за свещениците.

И още нещо, което забелязвам много пъти във форума - личните преживявания се слагат пред Божието слово и хората се уповават повече на своето преживяване или случка, отколкото на Писанието.

(Веднъж даже едни хора ми казаха: То в Библията може да пише, но ти виж реалността, които сами се осъждат с думите си, тъй като обявяват Писанието за нереално и за непрактично за реалния живот. Господ да издири.)
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on January 10, 2008, 22:02:49 PM
Здравейте.Няма да размиваме темата. Против презвитер не приемай обвинения освен ако не е подкрепено от двама или трима свидетели.  Ето това ептинципа.Не съм казал  да се примириряваме с грешките на лидерите но ние можем да правим това само  и само към нашите лидери  и ако не можем да го кажем в очите това става одумничество.Неможем безразборно да говорим за всеки.Да вярно е че от историрта между Давид и Саул  сеправи едва ли не доктрина и това не е правилно.Но разберете че словото казва  кой си ти та да съдиш чужд слуга...А колкото дали църквите имали лидери  естествено че имаха  призвитери и  пастори но те бяха подчинени на апостолите ноапостолите  знаеха до къде им се простира власта и над колко църкви.А те помеждуси имаха равен глас и се контролирана взаимно.И нека се обърнем към откровение където Исус  пише до ангела на еди коя си църква.Мисля че знаете че с това обрущение бизира лидера.И пак казвам итова че когато се отнася до морални грехове можем да изобличим но когато се отнася за грешки вдоктрини видения или неправилни библейски  практики , трвбва откровение.Защото ако си в по долно положение не можем да видимнеща които са за хора в повисока позиция.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Watchman on January 10, 2008, 22:56:24 PM
Quote
Против презвитер не приемай обвинения освен ако не е подкрепено от двама или трима свидетели.

Това е вярно. Друг е въпроса какво е презвитер (старейшина) в тялото. Всеки ли който твърди че е такъв е наистина такъв?

Също така ако си забелязал темата тръгна от въпроса за Бени Хин, а неговите лъжепророчества колко свидетели имаме? Милиони! Нещо повече ние самите можем да ги видим на видео и ние да сме свидетели също.

Quote
Ето това ептинципа

Би било добре да погледнеш тази тема (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=163) и да размислиш относно написаното.

Quote
Не съм казал  да се примириряваме с грешките на лидерите но ние можем да правим това само  и само към нашите лидери  и ако не можем да го кажем в очите това става одумничество.

Няма да е лошо да се върнеш по-нагоре в темата и да видиш посочените пасажи как Исус нарича цар Ирод лисица ( не в очите) а още апостол Йоан говори публично против Диотреф без да му е казал нищо в очите. Те одумници ли бяха?


Quote
Неможем безразборно да говорим за всеки.Да вярно е че от историрта между Давид и Саул  сеправи едва ли не доктрина и това не е правилно.Но разберете че словото казва  кой си ти та да съдиш чужд слуга...

Ние не говорим за безразборно говорене, а за изобличение на вълците грабители и измамниците чиято отрова трови овцете. Да оставим овцете в ръцете им ли? Ние не искаме да съдим чужди слуги, а просто да изясним ЧИИ СЛУГИ СА. Слугите на дявола няма какво да ги съдим, те не трябва да бъдат допускани по никой начин до тялото. А за вътрешните какво се казва?

1Кор 5:12, 13  Защото, каква работа имам да съдя вънкашни човеци? Не съдите ли вие вътрешните, докато вънкашните Бог съди? Отлъчете нечестивия човек изпомежду си.

Не казва ли Писанието да се съдят ония, които се наричат братя, но са измамници и да бъдат отлъчвани измежду християните?

Quote
А колкото дали църквите имали лидери  естествено че имаха  призвитери и  пастори но те бяха подчинени на апостолите ноапостолите  знаеха до къде им се простира власта и над колко църкви.А те помеждуси имаха равен глас и се контролирана взаимно.

Думата е водачи (или водители), лидери е английска чуждица носеща заряда на цялата англо-саксонска теология. Ето какво се казва:

ДА 15:22  ... Юда, наречен Варсава, и Сила, водители между братята.

Интересно да се отбележи, че не се казва "водачи на братята", или "лидери над братята" а "водители между братята". Това на пръв поглед малко уточнение е от огромно практическо и духовно значение.

Quote
И нека се обърнем към откровение където Исус  пише до ангела на еди коя си църква.Мисля че знаете че с това обрущение бизира лидера.

Ами не знаем, че "бизира лидера". Знаем, че говори за "ангела". Ангелите в Библията не са хора а духовни същества, които обитават Небесата и са изпращани на земята със определена мисия.

Това да счетеш, че ангела означавало "лидера" е в противоречие дори с твоите собствени думи, че не приемаш пирамидалната структура на църквата, а сега с това си твърдение ти утвърждаваш пирамидална структура.

Quote
И пак казвам итова че когато се отнася до морални грехове можем да изобличим но когато се отнася за грешки вдоктрини видения или неправилни библейски  практики , трвбва откровение.

Това, че ти го казваш това го разбрахме. Нас обаче ни интересува това което Бог казва в Словото Си. Какво означава "морален грях" според тебе? Библията не говори за морал въобще. Библията говори за правда и неправда, за истина и лъжа, за чисти и нечисти. Няма никакво разделение на морални и неморални грехове. Да се разпространява лъжеучение - е лъжа, също така е духовно убийство, защото лъжеучението води до вечна погибел. Лъжата и духовното убийство - какви грехове са?

Quote
Защото ако си в по долно положение не можем да видимнеща които са за хора в повисока позиция.

Виждането от позицията ли зависи, или зависи от Бога, който ни отваря очите за истината?

Подобни твърдения нямат основание в Писанията и следва да не бъдат приемани сериозно от онези, които обичат Бога и Истината.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: prezvitera on January 12, 2008, 12:38:11 PM
Прави впечатление, че Watchman е вашият пастор, все пак. Никой не смее да му противоречи или да има друго мнение. Разсъдете тогава дали е справедливо да съдите пасторите , за това което и вие самите правите?
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Tihomir on January 12, 2008, 13:02:36 PM
Администраторите на форума - Watchman, mak и аз сме братя в Христа и приятели, които посещаваме различни събрания. Watchman не е пастор (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=77.0). Не е и наш пастор, а е наш брат.

Форумът е място, където издигаме авторитета на Словото на Бога.

Когато някой издигне Словото като авторитет, то ние не можем да противоречим на Словото, тъй като треперим от Него. В случаите, в които Watchman (например) пише нещо от Словото ние няма какво да противоречим, защото сами изследваме дали наистина е така, както беряните правеха. Когато mak говори от Словото и ние се убедим, че това, което казва от Словото е истинно и е в пряка връзка с това, за което говорим, тогава няма какво да противоречим.

По твоята логика този, всеки на когото не се противоречи е "пастор", което както виждаш не е вярно, но пътеводител ни е Словото. Не се съобразяваме с човешки авторитети, когато те не са стъпили върху Словото. Беряните имаха човешки авторитет в лицето на Павел, но те не се съобразиха с него, но изследваха, за да видят дали наистина е така.

Както виждаш от примера, който ти даде - когато се водим по преразказани басни тогава лесно можем да се подведем (както аз бях отчасти подведен). Watchman само напомни в друга тема, че примерът е - да се изследват Писанията, а не преразказите с добавки, които правиш.

Виждам, че даже не си чел нещата, които сме писали по-горе, а и в други теми относно едноличният лидер (като във фирма), наречен "пастор" или "пастир" (на български "говедар").

Прочети първо внимателно и темата, която по-горе съм отбелязал като линк към "пастор". Също можеш да се опиташ да отговориш и на въпросите:

Кой беше пасторът на църквата в Коринт?
Кой беше пасторът на църквата в Колос?
Кой беше пасторът на църквата в Ефес?
Кой беше пасторът на църквата в Рим?
Кой беше пасторът на църквата в Лаодикия?
Кой беше пасторът на църквата в Сардис?
Кой беше пасторът на църквата в Ерусалим?

Тъй като Словото ни е пример, тогава покажи ми кой е бил пасторът на всяка една от тези църкви, че да правим и ние така. Но ако не правим така, както в Словото, тогава не спазваме Божия закон и значи можем да осъдим такива практики като небиблейски.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: prezvitera on January 12, 2008, 17:14:50 PM
Quote
Също можеш да се опиташ да отговориш и на въпросите:

Кой беше пасторът на църквата в Коринт?
Кой беше пасторът на църквата в Колос?
Кой беше пасторът на църквата в Ефес?
Кой беше пасторът на църквата в Рим?
Кой беше пасторът на църквата в Лаодикия?
Кой беше пасторът на църквата в Сардис?
Кой беше пасторът на църквата в Ерусалим?
Tihomir, отговора на този въпрос е много лесен и аз ще ти отговоря с едно мое "лично преживяване".
На едно голямо събрание на открито в парка, се заформи разговор около освобождението на едно дете, което когато майка му го ударила по главата с тояга, то си загубило ума. Не знам защо, но двама от известните софийски пастори се ядосаха много на мен и на жена ми и ни попитаха:"КОЙ Е ВАШЯТ ПАСТИР?" накоето ние им казахме:"ИСУС". Тогава те, като издигнаха нагоре ръце със сочещи нагоре показалци, казаха:"ХОДЕТЕ СИ ПРИ ИСУС ТОГАВА".
А относно подвеждането:
Quote
Както виждаш от примера, който ти даде - когато се водим по преразказани басни тогава лесно можем да се подведем (както аз бях отчасти подведен)
моля те да видиш отговора ми на този въпрос в демонология, за да не се повтарям и да досадя на читателите на форума.
Бъди здрав.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Watchman on January 12, 2008, 23:42:45 PM
Прави впечатление, че Watchman е вашият пастор, все пак. Никой не смее да му противоречи или да има друго мнение. Разсъдете тогава дали е справедливо да съдите пасторите , за това което и вие самите правите?

Това е поредното ти невярно впечатление prezvitera. Авторитета в този форум е Божието Слово, а не на някой човек. Нито аз нито братята администратори на форума се позоваваме на лична власт, авторитет или преживяване. Ето защо даваме препратка към авторитета на Божието Слово. Никой от нас не е казал, понеже аз съм администратор и понеже аз казвам така, то значи това е така. Но казваме, понеже е писано.

Истината е че ти и такива като тебе нямате проблем с нас, вашия проблем е с Божието Слово, което ние непрестанно ви напомняме. Но понеже няма как да кажете открито, че Библията не е вярна, вие се обръщате да атакувате нас. Този плътски подход го има откакто свят светува. Това показва качеството на характера и съдържанието на сърцето.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on January 13, 2008, 22:41:58 PM
Искам да дам още един пример че има власт и тя трябва да се увабава.Когато Павел беше изправен пред синедриона и го удариха по лицето ислед това Павел му отговори грубо след като разбра кой стой на среща му той се извени.Помислете за това.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Watchman on January 13, 2008, 22:44:07 PM
И този случай какво общо има с лъжеучителите според тебе?
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on January 13, 2008, 23:51:01 PM
Как да няма връзка ?  Нали говорим за ВЛАСТА в църквата имали лидери и кой са те.Павел макар да знаеше че е прав  непо смя да говори  против властите.Хайде аз бях предложил всеки под каква власт стои и зачита.Защото иначе заприличваме на примера от словото  където се казва че слепец води слепеца.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Watchman on January 13, 2008, 23:55:40 PM
evangelista1962, лъжеучителите нямат власт в църквата, не само власт нямат, но нито място нямат даже.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on January 23, 2008, 22:19:54 PM
Хаиде да конкретизираме нещата нека покажем кой под каква власт седи или дали е в позиция на власт и тогава да говорим .Уочман не държа да зная иметоти но е правилно да се кажат някой неща.Погледни как започват посланията с представяне,а иобърни някой книга отзад и виш как хората пишат за себе си.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Tihomir on January 23, 2008, 23:44:59 PM
evangelista,

Искам да те питам дали авторът на книгата Йов си е писал името? Също искам да те питам защо авторът на посланието към Евреите си е "забравил" да си пише името?

Виждам, че не можеш да докажеш противното от това, което Бог е изявил в  Писанието и постоянно се противиш на здравите Божии думи и се чудиш по какъв начин да се уловиш за нещо, което няма нищо общо с темата нито с Истината.Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: small axe on January 24, 2008, 01:05:05 AM
Знаеш ли , евангелиста , опитах се да открия твоето представяне и не го намерих??!? Ти даже не си се представил във форума, а през цялото време недоволстваш , че някой си бил анонимен.!?

За каква власт говориш , не мога д те разбера , вярващите сме под властта на Христос.Ако искаш да имаш някви подчинени вярващи нещо си се объркал.

Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on January 24, 2008, 22:19:08 PM
Харесва ми как жонглираш ссловото Тихомире.Защо не погледнеш посланията на Яков,Петър.Павел  към римляните как се представят.И Недей по вече да говориш че всички сме били подчинени на Христос.Защото много хора се крият зад тези думи и се извиняват да не стоят под власт.ДА подчинени сме на Христос но той е поставил власти във църквата под която трябва да стоим и да уважаваме.  Смал лех прощаваи ако бъркам .ямам никакви мераци да управлявам за щото не ми е дадено от горе и аз през годините съм разбрал къде ми е мястото,а товаче да уравлявам форума е смешно.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Tihomir on January 25, 2008, 01:34:42 AM
евангелиста,

Срамота е, че фактите от Словото, които са толкова достъпни за всеки, ги наричаш "жонглиране". За пореден път виждам, че не се свениш да презираш Словото.

На много места казваш, че разни неща ги пише, когато изобщо няма такива , с което правиш Бога лъжец.

В Словото не виждаме да властват "пророците" или "апостолите". Писано е, че са поставени хора, които са различни части на едно тяло. Това е твърде чудно и прекрасно нещо, за да се потъпква като се заменя с йерархична бизнес структура.

Писано е, че Христос е главата, а църквата е тялото, в която има различни служби, но никой не властва и не се големее над другите. Това е моделът, който виждаме сега, който не прилича на библейския.


Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: neci_62 on January 25, 2008, 21:20:48 PM
здравейте.От споровете дотукнемога да се уриентирам имали  водачи или няма  кой на кого се подчинява.Всеки цитира словото и в един момент човек се обърква.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: byFaith on January 26, 2008, 01:01:36 AM
здравейте.От споровете дотукнемога да се уриентирам имали  водачи или няма  кой на кого се подчинява.Всеки цитира словото и в един момент човек се обърква.

Здравей, Neci! Първо добре дошъл/дошла във форума. Надявам се Бог да благослови твоя престой тук с по-малко объркване и повече яснота. Бих искал също да те поканя да използваш раздела "Представяне", за да кажеш нещо за себе си като новодошъл. Все пак си гост, нали? Както всички нас в началото.

Относно въпроса, който задаваш: мисля целта на тази тема е да даде разбиране на християните относно авторитета в Божията църква, така че всеки да може за себе си да прецени, кой е наистина е Божий помазаник и кой е вълк в овчи кожи, от когото трябва да се пазим. Това не е лесна тема, и разбирам защо може да те обезпокоява така. Но не разчитай, че ще намериш нещо ценно без болка и ровене на дълбоко; колко пъти си намирал/а златен пръстен на улицата ей така? Ценните неща не идват на готово. Бог ни води през изпитания, за да може да постигне целите си в нас и да изкове в нас Своя характер. За това бих те посъветвал, когато станеш свидетел на една такава объркваща дискусия, нито леко да избираш мнението на мнозинството, нито пък да очакваш бързо да научиш истината и да помъдрееш, а да търсиш Господа: в молитва, в четене на пасажите от словото, за да ти разкрие ТОЙ истината по въпроса. Ако разчиташ на мен или на Watchman, или на някой друг човек в този форум да те поучава та да проумееш всичко, чрез някаква магическа формула, може да се заблудиш. Защото може и ние да сме се заблудили: човешко е. Божието свидетелство обаче е по-важно от човешкото. Имай вяра.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on February 02, 2008, 23:03:18 PM
Да бе наистена и аз не разбрах кои власти признавате и кои власти приемате без значение как ще ги наречем,
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: pironka on February 04, 2008, 16:36:08 PM
Еvangelista,
Ефесяни 6:12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Надявам се да ти е ясно, че признаваме всички власти, защото са установени от Бога. Но се борим срещу властта на тъмните сили на поднебесната, която има представители тук на земята в лицето на лъжеучители. И борбата ни е не с плътски средства, а с Божието всеоръжие.
Ефесяни 6:13 Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.
Ефесяни 6:14 Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,
Ефесяни 6:15 и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.
Ефесяни 6:16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
Ефесяни 6:17 вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;
Ефесяни 6:18 молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on February 04, 2008, 19:54:32 PM
Пиронка незнам защо говориш от името на всички .Аз лично оставам с друго впечатление погледни форума на колко места съм призовал да се покажат реално койи власти се признават но или остава с мълчание или ми се отговаря по начин  по който неискам да коментирам в момента.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: johnny on February 04, 2008, 21:51:24 PM
evangelista1962, има си тема за Водачество и власт в Христовото тяло (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=48.0). Насочи вниманието си към нея.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: pironka on February 04, 2008, 23:47:31 PM
Evangelista,
Като пиша в първо лице множествено число имам в предвид  християните, тези за които Божието Слово е авторитет и стандарт. Другите дето проповядват друго благовестие
( вярващите в касти и йерархии), не ги слагам към нашите.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: evangelista1962 on February 12, 2008, 18:14:26 PM
Добре, кой е според вас господният помазаник  а и да се върнем в темата.
Title: Re: Не пипай Господния помазаник!
Post by: Tihomir on February 13, 2008, 23:21:52 PM
Евангелиста,

Явно трябва да прочетеш темата отначало, което ще ти отговори на въпроса. Не пиши за норматив, а само ако има нещо, което би било полезно за всички.

С това заключвам темата. Виждам, че нищо ново не може да се прибави засега.