Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Мисля,че съм имал двама човека, с които сме на "еднакъв дух". Единият завърши земния си живот миналата година на 83г. Другият е един приятел, който ми е набор. Но разбира се, не сме живели живот като Павел и Тимотей,нито сме развивали толкова дейност.
Това не изглежда много добре, моля за извинение.
Не съм си и помислил за безумни асоциации. Извинете ме!
 
2
Quote
Разговарял съм с православни, съботяни, евангелисти, баптисти, йеховисти и мормони, и естествено съм бил убеждаван в различни неща. Това несъмнено води до объркване, а не бих преувеличил ако кажа, че и до обезсърчение.

Доколкото разбирам ти си се качил на религиозното "влакче на ужасите". Аз съм се возил дълги години на това "влакче" и съм минавал през големи ужаси търсейки "истинската църква" и опитвайки се да я намеря след всякакви "-исти", "-они" "-яни", "-авни", "-атни" и каквито човек може да се сети, че има под слънцето.

Подобно лутане е дело на една голяма заблуда, а именно, стремежа да се търсят ХОРА и техните групи и организации, заедно с всичките им претенции, вместо това да се ТЪРСИ БОГА, Неговото Царство и Неговата правда.

Самият Исус никога не е призовавал хората да идват при Неговата "църква", но вместо това, Той призоваваше хората "ЕЛАТЕ ПРИ МЕНЕ". Вместо това религиозните групи казват "Елате при нас!" Защо те правят това нещо?

Отговора се крие в църковната история. В Деяния на Апостолите е записано едно пророческо предупреждение на апостол Павел:

Д.А. 20:29  Аз зная, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото;
Д.А.  20:30  и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат учениците след себе си.


Павел предупреждава, че незабавно след като него вече няма да го има Христовото стадо ще бъде атакувано от лъжеучения и лъжеучители. Тези хора ще желаят хората да следват ТЯХ, техния фокус ще бъде върху това колко те са уникални и различни и истински, а не върху това КОЙ Е ХРИСТОС.

В днешното пропаднало християнство виждаме същия модел. Хората са заслепени да мислят колко тяхната "църква" е най-праведна и най-истинска, докато нито едните, нито другите реално ПОЗНАВАТ ХРИСТОС. Апостол Павел предупреди също, че заблудата ще дойде в лицето на един ДРУГ ИСУС /2 Кор.11:4/.

Какво ще рече друг Исус? Ще рече някой който има претенциите да бъде Исус за когото Библията говори, но на практика е съвсем друг Исус, друга версия на Исус, измислена и лансирана от човеци.

Ето защо актуалния въпрос не е "коя е истинската църква (или общност)", а кой е истинския Исус, Този когото Павел и другите истински апостоли проповядваха.

Да речем, че човек намери "истинската общност" на Христос, това гарантира ли че човека е намерил истинския Христос? Ни най-малко. Юда беше един от учениците на Христос, избран от самия Него, но Юда никога НЕ ПОЗНА, който беше Този, който стоеше пред него. Юда имаше своите човешки представи и очаквания за Исус. При все това Юда беше част от възможно най-истинската Христова общност, която някога е била на земята - тази състояща се от 12-те апостоли. И пак той беше в пълна тъмнина относно, КОЙ Е ИСУС. Така, че човек дори да бъде в "истинската общност" това няма да го спаси. Единственото нещо, което ще го спаси това е да ПОЗНАВА Истинския Христос, ако ще и около него да няма нито един истински вярващ и да няма в близост истинска общност от светии от която той да бъде част.

Ето защо в този форум ние не се вълнуваме от църковните боричкания за това кой по, по, най. Не се вълнуваме от имената и претенциите на човешките религиозни организации наречени "църкви". Основателите на форума не принадлежим към никакви деноминации, организации и "църкви". Ние сме пътешественици, които издирват Истинния Бог, Истинния Христос и Неговите истинни древни пътища според които да живеем, знаейки, че колкото повече  познаваме Истинния Бог и живеем според това познание, все повече ние се превръщаме в Неговото автентично Тяло.

Йоан 17:3  А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.

Този живот, който слиза от Небето е живота, който ни прави да бъдем истински, както и липсата му ни отсича като лъжливи.

Когато Христовите апостоли завършиха своя жизнен път на земята пророчеството на Павел влезе в пълна сила. От една страна евреите към които Благовестието е предназначено на първо място все повече се закоравяват и отказват да се покаят, от друга страна все повече гърци и други езичници се присъединяват към християнството. В един момент учителите сред християнската общност вече не са евреи, но езичници. В онова поколение гърци ерудицията, образованието и философията са на пиедестал. Затова учители стават не кои да са вярващи, а онези с висока ерудиция и възпитание в гръцкото класическо мислене и философия. Това са тези, които по-късно биват наречени "църковните бащи".

Въпросните "църковни бащи" имат един основен проблем, този проблем апостол Павел е дефинирал много преди той да префасонира цялата вяра:

1Кор. 1:22  Понеже юдеите искат знамения, а гърците търсят мъдрост;
1Кoр. 1:23  а ние проповядваме разпнатия Христос, за юдеите съблазън, и за езичниците глупост;


Гръцкия ум, особено школования гръцки ум, какъвто е на "църковните бащи" презира еврейската концепция за Бога и вярата. За него това е глупост, граничеща с невежите варварски суеверия, на които гърците са гледали с особено презрение. От една страна тези гърци са приели да бъдат християни от друга те не могат да примирят в себе си примитивизма на еврейската вяра спрямо красноречието, превъзходството и възвишената реч на гръцките класици. Ето защо те предприемат неимоверни усилия да реабилитират християнството в очите на онези, които почитат гръцката философия и префинен афинитет към словесен детайл. С други думи те се заемат да лустрират християнството според гръцкия модел на мислене, говорене и практика.

Излишно е да казвам, че с това си действие те СЪЗДАВАТ ЕДНА СЪВСЕМ НОВА И РАЗЛИЧНА ВЯРА. Тъй като за гърците знанието е било всичко, то следователно в погърченото християнство вече не ЛИЧНОСТТА на Христос има значение, но ДОКТРИНАТА за Христос. И като прибавим на това гръцката любов към словесния детайл, то всеки малък нюанс в дадена доктрина се превръща в повод за разделение, разцепление и създаване на ново течение или група. Всяка група твърдейки, че те са единствената истинска църква, защото те имат най-точния детайл на най-точната доктрина. Да звучи познато?

Големите умове на онова време са виждали че така до никъде няма да се стигне, но от друга страна те не могат да избягат от своя гръцки манталитет. Единственото бягство от гръцкия и езически манталитет е връщането към оригиналния еврейски библейски манталитет. Но всичко еврейско е толкова презряно от гърците, че подобна постановка е немислима. Ето защо решението което намират е започването на първото екуменическо движение. Да, и аз си мислих, че екуменизма е феномен от XX-ти век, но това далеч не е така. Древното екуменическо движение имало същите цели каквото има и днешното - стандартизиране на вярата и обединение на всички клонове под една шапка. Поради тази причина се провеждат серия от екуменически събори на които се прави опит за стандартизация на вярата. Много скоро след това тази нова "стандартизирана вяра" се обединява със светската власт за да наложи чрез силата на властта този стандарт на вяра навсякъде и на всички. Така се ражда католическата църква, която в последствие се разделя на католическа и православна, като повода за разделението отново е един словесен детайл на една доктрина, така нареченото "филиокве" или спора дали Духа произлиза само от Отца или от Отца и от Сина. Всеки еврейски светия би счел подобно нещо за абсолютно безумно занимание, но не и за гръцкия ум, за него това е въпрос на живот и смърт.

Появата на протестантската Реформация дава надежда за завръщане към Библията и корените на вярата. Бащите на Реформацията обаче подобно на древните "църковни отци" са имали един основен проблем. Те са искали да направят своята вяра приемлива за поколението в което са живели. Търсили са начин да докажат своята правота в контекста на културата и мисленето на тяхното поколение. Т.е имаме същата грешка отново повторена - желание за съобразяване със заобграждащата култура. Как точно водачите на Реформацията са се опитали да докажат своята валидност в контекста на заобграждащата култура? Ами като са се позовали за валидиране на своята позиция не на кой друг а именно на "църковните отци", същите от които започва подмяната и фалшификацията на християнството.

Т.е те отново прегръщат гръцкия ум и забиват в абсолютно същите заблуждения, които идват от този ум. Не случайно протестантските деноминации и течения започват да се цепят и разделят на базата на всякакви доктринални детайли, също както е станало през първите векове. Днес може би имаме между 20 и 50 хиляди протестантски деноминации и групи, всяка вкопчила се в "своята истина" и в уникалността на своя доктринален детайл.

Надявам се този кратък исторически очерк да ти помогне да се ориентираш в ситуацията в която се намираш. Религиозното "влакче на ужасите" има достатъчно арсенал и места през които да те прекара, така, че да те държи на нокти до края на живота ти. Освен ако не се осъзнаеш и не решиш да слезеш от него...
Толкова ценно...

Апостол Павел споменава в едно от писмата които пише за "еднаквия дух, който има с Тимотей" и добавя,че няма друг човек с който да има еднакъв дух, когото да изпрати.
Това е някак си запечатано в съзнанието ми отначалото и винаги се сещам за тези думи, стане ли въпрос за отношенията между християните. Особено в ония години, когато все още си мислех,че така или иначе има най-правилна църква, или най-правилно събрание и човек е добре да ги търси. Че вероятно са прави тези, които твърдят,че за да си възможно по-близо до Бог-ти трябва да си част от такава общност.
Когато след поредни опити преди години окончателно се отказах от тези намерения, така ми олекна, изключително ми олекна, даде ми ново разбиране и нови сили да вървя с вярата в Бог през живота си. Не знам дали съм писал за това в начало, когато дойдох във форума. Но защо пиша това?

Мисля,че съм имал двама човека, с които сме на "еднакъв дух". Единият завърши земния си живот миналата година на 83г. Другият е един приятел, който ми е набор. Но разбира се, не сме живели живот като Павел и Тимотей,нито сме развивали толкова дейност.
През ония години все си казвах, че как така и двамата не им се посещават християнски събрания а са такива ярки като личности. Впечатляващи християни, показващи посока към личността на Бога. Истинска свобода на духа, благодатен характер с много добродетели. Каквито в събранията не съм срещал.
---------
В днешно време си мисля,че в немалко събрания се позволява на Бог да ръководи само до началния обявен час -например 18ч за началото на едно общуване. И дотам. Често после започва дандания, музика до големи децибели, нерядко викове и даже крясъци /за съжаление имам близки, които разчитат на такива "служби".../ После се започва с "даренията" даже преди проповедта и къде остава Божието действие? Ми как да е Бог там? Това да не им е детска игра или някакво шоу.

Пак и пак се връщаме към тези въпроси, но такива "служби" претендират да са истински...А не са. Нима можеш да призовеш Бог с някакъв начален час, уречен ден от седмицата, да си мислиш,че Всемогъщия е ей така на разположение на всяко хрумване? Без да Му предоставим почитта и чистото сърце, която Му дължим. Нима си мислят,че колкото повече викат на тези събрания, толкова повече ще ги чуе Бог или ще впечатлят околните присъстващи и най-вече ще впечатлят тези, които са пристъпили плахо прага за първи път. Фарс.

Нормално е да търсим общението, но не и това.
3
Има един момент от евангелието на Йоан, който не може да се открие в останалите книги, описващи живота на Исус и по-точно, времето след възкресението и преди възнесението му.

 15. Казва й Исус: Жено, защо плачеш? кого търсиш? А тя понеже го имаше че е градинарът казва му: Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми де си го положил, и аз ще го взема.
  16. Казва й Исус: Марийо! Тя се обърна и рече му: Равуни! което се казва, Учителю!
  17. Казва й Исус: Не се допирай до мене, защото не съм възлезъл още при Отца си, но иди при братята ми и кажи им: Възлезвам при Отца моего и Отца вашего, и Бога моего и Бога вашего.

Очевидно с тези думи Исус възпира жената от физически контакт с възкресеното му тяло. Но само няколко стиха по-надолу имаме друга ситуация.

  27. После казва на Тома: Дай си тука пръста и виж ръцете ми; и дай ръката си и тури в ребрата ми, и не бъде неверен, но верен.

Какво е обяснението на тези привидно противоречиви ситуации и каква е причината за тази забрана на Исус към Мария.
В евангелията има много разказани случки след възкресението на Исус, в които той определено има физически контакт с учениците и апостолите, на които се явява.
Интересен е и доводът, който дава Исус: "защото не съм възлезъл още при Отца си", който за мен е неясен.
Toма е един от тези, които са били призвани да занесат Христовото учение до краищата на земята. Един от 12-те.
Мария не е от 12-те.

Разлика, която може да добави за изясняване на посочените текстове.
----------------------
4
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Анко on May 17, 2022, 09:35:51 AM »
Такива са фактите от земна гледна точка, по-важното е да се разбере какви са фактите от Небесна гледна точка.

Сиреч как Бог вижда нещата и какво прави Той чрез светиите Си за да спре злото.
Много често размишлявам върху това.

С останалото което посочваш също съм съгласен. Не бива да се забравя.
Правителствата са инструменти на тези хора. Политика на кредити и заробване.
Представят за "успешни мениджъри", тези които са изтеглили кредити!?!?

Интересното е,че НЕ обикновените хора харчат повече отколкото печелят. Редовия човек няма как да го извърши. Обикновения човек си връща кредитите. Ако не ги върне бива наказан подобаващо, може да остане и на улицата. С разбито физическо и психическо здраве.

Кредити се теглят и се пишат на народната дългова сметка, докато политици, хора на различни държавни длъжности, прикрити кукловоди, банкери...стават милионери за 4 годишен мандат.


5
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Watchman on May 16, 2022, 17:59:50 PM »
Трябва само да се уточни, че не става въпрос за американци, а за хора с американски паспорти, британски паспорти, израелски паспорти и прочие. Общото между тях е че те воюват не само срещу Русия, но със същата ярост воюват и срещу народите чиито паспорти носят - срещу американския народ, английския народ, еврейския народ.

Това са хора внедрили се сред народите, като преди това са установили своите бази и лостове за контрол на Запад и от там атакуват всичко и всички.

Нашия проблем не е Америка, защото Америка има същия проблем със същите хора. Това е една раса от змии и рожби ехиднини, които чрез древни техники на манипулация и контрол взимат власт над народите. Такива са фактите от земна гледна точка, по-важното е да се разбере какви са фактите от Небесна гледна точка.

Сиреч как Бог вижда нещата и какво прави Той чрез светиите Си за да спре злото.
6
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Анко on May 16, 2022, 09:42:33 AM »
Като българин винаги ме е вълнувало какво се случва при нас, в България.
В продължение на думите от предните публикации - какво е състоянието на нашите медии?
За съжаление и те са под почти пълен контрол на западните власти, с много малко изключения. От години.
И като се добави слугинажа на тези, които слугуват на парите и силните на деня и самоцензурата, нещата са почти трагични.

Мнозинството медии представляват представляват просто пропагандни центрове и нищо повече-аз ги наричам вече просто "черни станции"-  от чиито трибуни НЕ може да се чуе дори и намек за някаква малка критика към американската политика и към нейна основна патерица каквато е ес. Не може да се чуе. Само: Русия е лоша, Иран е лош, Китай е лош, Корея северна е лоша, руснаците взимали на украинците само старите телевизори с копчета,че на по-модерните не им разбирали и не ги вземали и подобни дивотии

Една от водещите ни тв-зии от есента е собственост на офицери от американските служби прикрити зад няколко офшорни компании, заедно с един сърбин, който е представен като собственик. Те са част от мащабна медийна група, която действа на балканите и в България от няколко години. Това е най-накратко резултат от международно разследване от преди няколко години. Има солидна информация в нета за това, единият офицер от собствениците е награден с медал заради бомбардировките срещу Югославия през 1999г.

Тази медийна група оперира вече и тук и защо се занимавам с всичко това? Защото последствията от денонощната им дейност ги виждам дори в квартала. Един съсед на 65 г. вече пенсионер, с добре запазено физическо здраве-бил е учител по физическо възпитание цял живот/Господ да му даде дълъг живот/ е толкова надъхан срещу Русия,че понякога ми се струва,че всеки момент ще отиде да си купи оръжие и ще тръгне пеш да търси Путин и да го ликвидира. Чак подскача. Не се въздържах и му вметнах,че мнението му за събитията в Украйна и не само, се формира от прозападни медии, каквито са "нашите български". Той млъкна и замина.

Ако тия медии заговорят и заобясняват,че американците въоръжаваха Украйна и техните силови групировки наречени как ли не, от години вероятно с оръжие вече за милиарди, въоръжаваха и обучаваха бойци за воюване заедно с други западни държави като Канада например, докато всеки здравомислещ човек по света става от сън и отива да се труди...и че Украйна едва ли е суверенна държава щом е позволила такова разпореждане на американците на собствената и територия...включващо създаване на биолаборатории за какви ли не опити с украинци...И за 8 години от 2014 до 2022 украинските бабаити тормозеха рускоговорящи в Украйна с немалко убити под одобрителното потупване по рамото на западните власти: "ах колко сте смели да воювате с руснаците, ах, ах"...
Ако тия медии разкажат как лично фамилията на сегашния американски президент се обогати от украинския народ чрез всякакви машинации и назначения дори в самата Украйна, да разкажат как сегашния украински президент е милионер от политика, не от друго...

дали ако медиите заговорят за всичко това, няма да е доста по информиран всеки?
И тогава всеки да си прецени на кого да вярва и на кого да помага.
----------
И последно:
Що за хора ще започнат да въоръжават най-близкия народ, намиращ се най-близо до най-голямата европейска държава? Явно подстрекателство и провокация. Що за власт има този украински народ?

Всеки може да размисли върху това.7
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Анко on May 15, 2022, 16:16:45 PM »
Малко обобщение:
Собствените власти на американските християни се разпореждат във всяко кътче на света, и всеки който не им предостави доброволно ресурсите си бива обявяван за диктатор, терорист, злодей, тиранин по контролираните медии денонощно, с години. Това се осъществява с помощта и страха от над 700 военни бази по света. Често след осъществените им планове остават десетки и стотици хиляди жертви, в Ирак даже и повече...Разрушения и смърт има във всяка държава след като си тръгнат. За последните 15 години изтърбушиха половината арабски свят.
И докато всичко това се случва, местните християни сочат с пръст Иран, Русия и Сирия - те са много лоши, тормозят си народите и им пускат химическо оръжие...
Явно служат на измислен техен бог - някой който е с първа и единствена грижа - благото на американските граждани.
Явно това са хора с толкова промито съзнание,че остават хладнокръвни при толкова смърт по света, причинена от техните власти. И вероятно вярват,че всички други народи освен тях по света са толкова големи злодеи,че убивайки ги-им правят добро-да не се мъчат да живеят и кретат.

Такова лицемерие и такива подлеци.
8
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Watchman on May 15, 2022, 10:59:12 AM »
Чудесно, направил си много точен анализ. Много от християните не знаят на кой свят се намират и сляпо участват в нечестивите дела на тъмнината.
9
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Анко on May 14, 2022, 17:09:06 PM »
Стражът

Така се казва предаване по Българска Християнска телевизия, всъщност е американско, и снощи в 19 ч улучих началото на епизод. Вероятно е от преди поне 3-4 години, според събитията за които се говореше, но това едва ли е толкова важно.
Издържах почти 5 минути и спрях.

Водещият се намираше на известно разстояние от мястото на сражения от гражданската война в Сирия, и заразказва как "Ислямска държава" воювала с "режима на Асад",че и режима на Путин и той участвал в тази война.

Когато американците искат да завземат ресурсите на някоя държава, те започват методично по всички медии да разтръбяват,че лидера на държавата е тиранин, диктатор, тормози си народа и все в този дух. Спомнете си Ирак, после Либия. Втълпяваха с години, че Кадафи е терорист и диктатор, докато финансираха и обучаваха главорези за войни. Докато го убиха и взеха каквото можаха оттам, най-вероятно са сложили ръка и на техния петрол. А Кадафи е управлявал народа си с толкова големи и безвъзмездни социални приодобивки, има списъци из нета. Мой съсед е работил в Либия навремето. Кадафи и либийците са облагородили земята от брега в посока навътре в пустинята на континента - на разстояние 200 км  и са прекарвали водопроводи за да има нови населени места за нормален живот. Без да посягат на чуждото. Американците повтаряха до втръсване,че е диктатор и тиранин...Ликвидираха го. Както и преди това Садам в Ирак. И излъчиха кадрите в интернет и по тв. Както пише тези дни руски анализатор-това очаква всеки, който не се подчинява на финансовата система ръководена от американците.Събитията за тези държави не са древни истории ами са само от последните 15 години. Садам го убиха 2006, Кадафи 2011/ако не бъркам максимум с година-две/

Когато "Ислямска държава" ни заливаше от новините преди няколко години, Асад потърси помощ от руснаците. След намесата им постепенно взе да заглъхва шумното "рекламиране" на тези големи бойци и терористи. Когато американците се провалят в нещо, за него престава да се говори. Медиите по света в мнозинството си са техни инструменти.
Може да се пише до другата седмица или месец, по това време...

Всичко това не е ли известно на американските християни, на кой Бог служат? На Този ли, Който ни упътва за всяка истина? Едва ли.
А може и да смятат,че е напълно в реда на нещата техните власти да се разпореждат брутално с живота на хората из целия свят.

Друга огромна лъжа, която беше вмъкната за тези кратки 5 минути беше,че Израел воювал с Ислямска държава и бил единствения щит за да не залеят тези терористи и останалия свят. Като че ли нещо би ги спряло ако решат да действат другаде...Много плитко, наивно и неистинско поднесена информация. Толкова и добре правя,че не гледам.

Същата медийна безкрупулна машина е включена и работи на пълни обороти и по темата с Украйна:
Този е лош, трябва да го мразите, да го мразите, да подкрепяте враговете му докато го унищожим.
Как бих искал някой да попита украинските власти дали все още желаят да са притежатели на ядрено оръжие, както го пожелаха преди 24 февруари?
Отговорът на този въпрос е доста важен за всички
От няколкото държави, които са притежатели на ядрено оръжие единствено на американците НЕ може да се има доверие, понеже вече са го употребявали в историята. А сега са първи дружки американците с украинските власти.

Всичко това би било просто политика и история,ако повод за това не дават прехвалени и самозвани християни отвъд океана.

Въпреки,че не от вчера знам колко изкривено представят вярата в Христа все пак се шокирах в известна степен и се разгневих,
в какъв Бог вярват? на какъв Бог се молят? пред кой Бог стоят?

Велик е Бог и ще се радвам много в оня ден, когато книгите ще се разгънат и хората ще бъдем съдени според написаното в Книгите!

10
Последни времена / Re: ИДВА ГОЛОДОМОР!
« Last post by Watchman on May 11, 2022, 22:29:28 PM »
В Русия това се прави под ръководството на Путин. Те затова искат да го свалят по всякакви начини. И ако успеят и там ще стане същото.

Освен това ние сме под контрола на Запада, от където тръгват всички тези мерзости. Разбира се, ние трябва да се молим тия неща да не успеят в България и въобще целия им план да се провали и да се обърне против тях.
Pages: [1] 2 3 ... 10