Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Topic started by: Watchman on January 09, 2011, 21:08:07 PM

Title: Последни времена - как да придобием време за подготовка?
Post by: Watchman on January 09, 2011, 21:08:07 PM
Мнозинството на хората считащи се за "новородени християни" дори нямат усещане и нагласа, че сме в последни времена и че сме изправени пред най-голямото изпитание на човечеството. Техния манталитет и начин на живот е в синхрон с вървежа на този свят и тяхното упование е според надеждите и схемите на този свят.

Те уповават на системата да ги лекува, на банките да ги финансират, на училищата да учат децата им, да пасторите да изучават Божието Слово вместо тях и на правителството да осигурява сигурността и прогреса на обществото. Човек в такова състояние не се различава по нищо от езичниците, освен по това, че има набожни занимания, посещения на религиозни сбирки и прави някакви усилия да води "по-морален" начин на живот. Техния живот обаче е също толкова вкоренен в системата на света, колкото и на най-големия безбожник.

Този тип хора няма да разберат за какво се говори в тази тема, а и тя не е написана за хора като тях.

Има друга група от хора, значително малцинство, която е в непрестанна агония и антагонизъм спрямо този свят и всичко, което той върши. Включително и най-вече с ония неща, които се считат за добри и положителни от мнозинството.

Тези хора имат болезнено съзнание за две фундаментални неща:

1) тоталната поквареност на човешкото естество
2) тоталната поквареност на човешките правителства


Разбира се второто е неизбежно следствие от първото, но онези които никога не са схванали първото имат невъзможност да осъзнаят второто. Тия две са толкова фундаментално значими, че те формират целия мироглед и съзнание за реалност на човека.

Сега спрете и помислете за тия неща и положете усилия да схванете смисъла и логиката на казаното, защото от това зависи духовното ви оцеляване в последните времена.

Еф 2:2  в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството;
Еф. 2:3  между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.


Тук апостолът чрез Божият Дух дава много важна дефиниция на това, което което движи целия прогрес на народите и обществата в този свят:

1. според вървежа на тоя свят.
2. по княза на въздушната власт
3. духа, който сега действува в синовете на непокорството

Не е възможно да бъдем отделени и неосквернени от света ако не разбираме какво означават тия 3 неща. Те дефинират всичко, което ДВИЖИ този свят, заедно с неговите ценности, системи, институции и правителства.

Исус се обърна не към покварени езичници, а към хора които се бояха от Бога и се стараеха да пазят Закона:

Maт. 7:11  И тъй, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!

Няма НИЩО добро в човека. Човекът е ЗЪЛ дори когато се старае да бъде набожен и да прави добро. Който не разбира това не знае какво е истинско покаяние, нито разбира жертвата на Божият Син. В човека НЯМА ДОБРО нито способност да ПРАВИ ДОБРО, според Божиите стандарти.

Има една единствена причина защо човекът и човешкото управление не може да бъде добро само по себе си и тя се крие в двете дървета поставени от Бога в градината, още в самото начало. Всъщност ВСИЧКО започва и завършва от и със тези две дървета. Днешните човешки общества са основани върху дървото за познаване на добро и зло. Дървото, което дава знание и което кара човека да вярва, че чрез придобиване на знание, човек ще придобие живот. Това е фундаменталния ПРИНЦИП, който ръководи народите и техните правителства. Това е принципа, който определя ВЪРВЕЖА НА ТОЗИ СВЯТ, това е ДУХА който действа в синовете на непокорството. Това е самия КОРЕН на всяко непокорство.

Всеки човек който РАЗБИРА всичко това ще ЗНАЕ И ПОМНИ, че НИЩО ДОБРО не може да се очаква от човека и неговите институции, системи и правителства. Те са гнили и покварени още в самия си корен.

Това разбира се не означава, че правителствата нямат МАНДАТ И ЗАДЪЛЖЕНИЕ да вържат Божията воля, която накратко се състои в следното: "да наказват тия които вършат зло и да похвалват онези, които вършат добри и полезни неща"

Римл.13:3  Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злостореца. Искаш ли, прочее, да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея;
Римл. 13:4  понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; защото той не носи напразно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за докарване гняв, върху този, който върши зло.


Това, което тук се описва е МАНДАТА сиреч ЗАДЪЛЖЕНИЕТО и ЦЕЛТА  на правителството, които Бог е поставил върху всеки на когото е поверена власт. Това не означава, че правителствата имат желание да изпълнят този мандат и да следват тези си задължения. Нека например да вземем Нерон, който си беше поставил за цел да унищожи Христовите ученици и общности по земята. За него можеше ли да се каже,че "не причинява страх на добротвореца"? Ни най-малко. Той беше човек, който злоупотребяваше с мандата си. Това, което малцина знаят за Нерон е че той освен да убива християни се е занимавал и с това да създава фалшиви християнски църкви. Той е знаел че никога няма да може да избие всички християни, затова е искал да ги поквари, да ги превземе отвътре. По-късно точно фалшивите църкви на Нерон стават основа на римокатолическата църква и сливането на власт и християнска религия.

Има страшно много имащи се за християни, които са били измамени да вярват, че правителствата са винаги добри и че това, което правят е добро. Че има тук таме корупция, но главите на правителството са винаги на страната на доброто и правдата. Ето защо те се молят "Бог да ги благославя и да им дава мъдрост".

И аз стоя и си представям, как в първи век седи Нерон и съветниците му и кроят планове как да унищожат християните, а християните се молят Бог да благослови Нерон, да му даде мъдрост и добър успех! Апостол Павел, който самия изгуби живота си от ръката на Нерон дава много важна инструкция на християните, които са особено актуални за времената на поквара и гонение идващо от властта:

1Tим. 2:1  И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички човеци,
1Tим. 2:2  за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.
1Tим. 2:3  Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител,


Това, което апостола казва е че пред Бога е добро и благоприятно да има такова управление, закони и власт, че праведните да могат да водят ТИХ И СПОКОЕН ЖИВОТ В ПЪЛНО БЛАГОЧЕСТИЕ И СЕРИОЗНОСТ.

Нека да разсъдим тогава как са се молили християните по времето на Нерон, за да имат тих и спокоен живот, за да не мислят са гоненията и да бягат за живота си, но да могат да се посветят с пълна сериозност на благочестивия начин на живот? Дали са се молили Бог да благослови Нерон и да му даде мъдрост, или са се молили Бог да осуети плановете му и да го препъне, а ако е нужно и да го премахне?

Между другото няма да намерим НИТО ЕДНА молитва в Писанието да се благословят усилията на нечестивите. Точно обратното. Ето един характерен пример за начина по който се молеше Давид:

Пс. 58:6  Боже, счупи зъбите им в устата им; Господи, строши челюстите на младите лъвове.
Пс. 58:7  Нека се излеят като води що оттичат; Когато прицелва стрелите си, нека бъдат като разсечени.
Пс. 58:8  Нека изчезнат като охлюв, който се разтопява; Като пометниче на жена, нека не видят слънцето.
Пс. 58:9  Преди да усетят котлите ви огъня от тръните, Сурови или обгорели, Той ще ги помете с вихрушка.


Злото, което е вътре в човека се развива и увеличава с нарастването на силата и властта на този човек. Ето защо тоталната поквареност на човека води до тотална поквареност на човешката власт и управление. Нещо повече, още в стари времена хората са разбрали и дефинирали следната максима:

"Властта покварява, абсолютната власт покварява абсолютно"

Това обаче са го казали онези, които вярват, че има добро в човека. Истината е, не че самата власт покварява, но самата власт позволява да се РАЗГЪРНЕ И РАЗКРИЕ истинското състояние на човешката поквара. С други думи:

"Властта разкрива състоянието на човека. Абсолютната власт го разкрива абсолютно."

Много малко хора схващат колко е ВАЖНО да се разбира този принцип и тази реалност, когато се подхожда към власт, правителство и управление. Ако народа не разбира този принцип и смята, че човека е добър и способен на вършене на добро, то той ще подкрепя идеи и принципи на управление, които неизбежно водят до ТИРАНИЯ. Защо? Защото вярвайки в доброто в човека, те ще са склонни да позволят определена група от хора (наречени правителство) да придобият и усвояват ВСЕ ПОВЕЧЕ ВЛАСТ И КОНТРОЛ над обществото. Вярвайки че тази група хора (било под формата на партия или индивидуално) са добри и с добри намерения те ще бъдат измамени да им дадат голямо количество власт с надеждата, че те ще сторят добро на обществото.

Голямото количество власт ще има само един единствен реален резултат и той ще е - голямо количество поквара, корупция и умножаване на злото по земята.

Но ако този принцип бъде разбран и приложен, то резултата ще бъде че поради склонността към покваряване чрез власт на всяко човешко същество, всяка човешка власт и правителство трябва да бъдат максимално ограничени чрез силата на закона (конституцията). Това единствения начин по естествен път да се ограничи покварата и злото на правителствено ниво. Удивителното е че най-свободната нация на света (която някога е била) е била създадена от хора, които са разбирали този принцип и са го приложили:

Quote
“The two enemies of the people are criminals and government, so let us tie the second down with the chains of the Constitution so the second will not become the legalized version of the first.” — Thomas Jefferson

"Народа има два основни врага - престъпниците и правителството. Ето защо, нека оковем вторите с веригите на Конституцията, за да не се превърне правителството в легализирана версия на мафията" - Томас Джеферсън


Правителствата са потенциално най-големия враг на хората, защото самото обличане на смъртен човек във власт води до развитието и разкриването на неговата поквара. И тук проблема не е в самата концепция на това да има правителство, а е в падналото човешко естество, което се развращава максимално в условията на власт, сила и влияние.

Ето защо всяка форма на власт трябва да бъде ограничена чрез мъдри принципи закони, които да обуздават потенциала за тотално покваряване. Това обаче е възможно само когато е на лице ситуация в която хората имат възможност да контролират начина по който се формира правителството и касаещите го закони. Какво да се прави при заварено положение? При положение когато вече има на лице функционираща система, която не е базирана на тези принципи, а е дала огромна власт на група хора? Ситуация каквато ние имаме в момента, или тази, която са имали християните в първи век, когато Нерон е бил абсолютен владетел и диктатор?

Отговора на този въпрос е точно в 1Тим. 2:1-2. Нещо повече апостол Павел използва много силни думи във връзка с молитвата за власт имащите, защото той казва: "увещавам, ПРЕДИ ВСИЧКО" Това са много силни думи. Не казва преди всичко да се молим за спасение на души, или преди всичко да се молим за съживление, или за растеж на църквата" Но казва ПРЕДИ ВСИЧКО молете се за ВЛАСТТА, защото ако не е вързана и обуздана от силата на закона и конституцията, тя трябва да бъде окована от молитвите на праведните! Нещо повече. Властта има способността да заобикаля и прескача ограничаващите я закони, ето защо дори да има добри закони това не премахва ПЪРВОСТЕПЕННАТА НУЖДА от МОЛИТВАТА НА ПРАВЕДНИТЕ.

Живеем във времена, които са зли и лукави повече от всякога. Седалището на беззаконието е простряло престола си в човешките управления и е хитро да върши зло чрез закон. Но малцина внимават на думите на пророка:

Пс. 94:20  Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?

Колко от християните РАЗБИРАТ КАКВО Е СВОБОДА, какво е онова състояние в което те ще могат да водят ТИХ И СПОКОЕН ЖИВОТ, за да могат да се посветят на благочестието с пълна сериозност? Колко от тях разпознават лукавщините на седалището на беззаконието, което е хитро да върши зло ЧРЕЗ ЗАКОН? И колко от тях се МОЛЯТ И СТОЯТ срещу това седалище на беззаконието?

Ние въобще НАЯСНО ли сме какво стои срещу нас и какво враговете на правдата ни приготвят? Някой разбира ли какво правят и какво планират да направят правителствата по света и в частност нашето собствено? И ако не разбираме КАК ЩЕ СЕ МОЛИМ адекватно? Как ще ги вържем с оковите на молитвата? Когато Давид разпозна хитростите на престола на беззаконието ето как бе вдъхновен от Божият Дух да се моли и да пророкува:

Пс. 94:20  Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?
Пс. 94:21  Те се опълчват против душата на праведния И осъждат невинна кръв.
Пс. 94:22  Но Господ е високата моя кула, И Бог мой е канара, при която прибягвам.
Пс. 94:23  Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие, И ще ги отсече в нечестието им; Господ нашият Бог ще ги отсече.


Цялото християнство е в разруха. Храма е сринат с основи, оградата на града е съборена и портите му са изгорени с огън. Християните са опити от виното на вавилонската блудница и малцина изтрезняват и започват да се оглеждат за твърда основа на която да стъпят. Предстои ни време на фундаментален градеж, време на възстановяване на отдавна запустели места, време на съграждане на мостовете към Божията правда, мъдрост и сила, време на възстановяване на основите на Божият народ. Работата е повече отколкото УМА НИ МОЖЕ ДА СХВАНЕ. Но ИМАМЕ ЛИ ТОВА ВРЕМЕ? Имаме ли време дори да започнем да разбираме какво е изгубено и какво трябва тепърва да се възстанови? А откъде ще вземем времето не само да разберем, но и да извършим?

Врагът оплита своите мрежи около праведните, примките се затягат и се изковават нечестиви закони, които или да ни съсипят чрез компромис или да ни поставят в състояние на постоянно бягство. В такова състояние НЕ МОЖЕ да се гради. За да се извърши работата по градението, ние трябва да имаме време на тих и спокоен живот, за да можем да се фокусираме на градежа а не на бягството.

И има САМО ЕДИН начин да придобием достъп до такова време, което е толкова важно и необходимо за Божият народ - ДА СЕ МОЛИМ както се молеше Давид. Да виждаме и разпознаваме кроежите и хитростите на беззаконието както ги разпознаваше Давид и да се МОЛИМ и ако даде Бог да пророкуваме срещу тия хитрости, да оковем властите чрез силата на молитвата и да осигурим време на Божият народ да възкръсне из пепелта и руините преди да дойде окончателния сблъсък и изпитанието на цялата земя. (Откр.3:10)

Имам всяко основание да считам, че това послание в тази тема е от изключителна важност и спешност и следва да бъде разбрано и приложено с пълно усърдие и сериозност.
Title: Re: Последни времена - как да придобием време за подготовка?
Post by: simeon on January 09, 2011, 22:27:42 PM
Съгласен.Добре казано.Нека повече християни разбират реалността на времето в което сме.Писано е на когото не достига мъдрост да иска от Бога,който дава щедро.Смирение пред Бога и мъдрост е нужно, да внимаваме и разпознаем времето. Така молитвата ни ще е адекватна.