Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Основни духовни въпроси => Topic started by: VPP on November 24, 2007, 10:42:13 AM

Title: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: VPP on November 24, 2007, 10:42:13 AM
Едит Watchman: Тъй като темата се обърна в офтопик, да не се разводнява основната тема за десятъка разделих офтопика в своя собствена тема, за да се спазят правилата. Следва написаното от VPP и последвалото разобличение и коментари:

Прочетох внимателно расъжденията на всички и вярвам, че доста задълбочено сте чели писанията за да дадете и точният отговор. Както виждаме имаме и доста различни мнения а само една библия. Това показва само едно нещо, новото на църквата като цяло. Да даваме или да не даваме десятък? Това е въпросът. А не дали е правилно. Всеки от нас знае, че е по - добре да даваме отколкото да взимаме. Д.А. 20:35 Искам да констатирам това, че повечето хора които имат подобен проблем със даването на десятък, те не дават и дарение камо ли пък по някакъв начин да помагат на вдовици и сираци за което претендират. Те са също така и във бунт със много други библейски теми и сега ще ви кажа корена на проблема с две думи - филосовско мъдруване - Рим. 1:21-22 "Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха," Забравяме едно много важно нещо братя и сестри, че писанията се приемат и изпълняват с Духа на Бог а не с мъдруване. Това е корен на проблем. И мога да кажа че това се случва често на хора не почитащи техните наставници а ходят с надменно и упорито сърце за което Исус строго изпобличаваше. Пожелавам на всички да стигнат до покаяние и да търсят истината във Христос.
Title: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: Watchman on November 25, 2007, 05:38:02 AM
VPP, радва това че си се хванал да прочетеш внимателно както твърдиш това което е написано вече по темата. Някои дори и това не правят. Прави впечатление също, че това, което си прочел явно те е оставило без аргументи по темата, понеже в изказването ти напълно избягваш да коментираш изложената Библейската аргументация. В същото време обаче понеже ти лично си от хората, които се възползват от лъжеучението за християнския десятък, с други думи си заинтересована страна, която лично попълва дебелината на портфейла си от десятъците на изманипулираните християни, си се чувствал нуден да замажеш положението с неадекватни по темата и взаимно противоречащи си твърдения.

Подобен трик може и да мине пред наплашените и невежи братя и сестри, но в този форум подобна арогантност няма да остане неразобличена. Ето защо ще разгледам внимателно изказването ти.

Quote
Прочетох внимателно расъжденията на всички и вярвам, че доста задълбочено сте чели писанията за да дадете и точният отговор.

Първо твърдиш, че изказалите се по темата са хора изучаващи задълбочено Писанията, които са в състояние да дадат точен отговор по темата. С оглед на написаното след това обаче подобно твърдение не би могло да се счита за нещо повече от уводно ласкателство.

Quote
Да даваме или да не даваме десятък? Това е въпросът. А не дали е правилно.

Следва шокиращо изказване, че това което е ПРАВИЛНО (думата правилно идва от думата право, и стои като определение за онова което е праведно, истинно, вярно, непогрешимо) въобще не е въпроса, сиреч нас не ни касае. А това, което ни касае било "да даваме или да не даваме десятък". За човек който обича Бога и Истината е достатъчно да спре да чете това изказване още тук. Става повече от ясно, че за пишещия е важно даването (особено когато той самия е в позиция на човек който ВЗИМА от това, което другите дават), а не онова, което е право и истинно.

Quote
Всеки от нас знае, че е по - добре да даваме отколкото да взимаме. Д.А. 20:35

Нужно е да се поясни, че под Закона на Моисей, десятъка не е ДАВАНЕ, а ПЛАЩАНЕ, той е задължение по договор а не свободен избор. Даването е когато имаме свобода на избор, а когато имаме задължение по договор или сделка - се нарича плащане или издължаване.

Пасажа от Деяния 20:35 няма нищо общо с темата за десятъка и цитирането му в тази тема няма никаква друга освен подвеждаща и манипулативна роля. Даването е съвсем друга тема и друг библейски въпрос. Ние тук коментираме стрикно темите, както изисква и здравия разум и коректността и правилата на форума!

Абсурдността на предлагането на този пасаж обаче не стига до тук. Абсурдността се задълбочава от факта, че той се предлага от човек в защита на това да яде от десятъците и даването на другите (ако и да поддържа стандарт на живот по-висок от този на повечето от даващите), когато същия пасаж в своя контест говори ТОЧНО ЗА ОБРАТНОТО:

ДА 20:33  Никому среброто или златото или облеклото не съм пожелал.
ДА 20:34  Вие сами знаете, че тия мои ръце послужиха за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене.
ДА 20:35  Във всичко ви показах, че така трудещи се трябва да помагате на немощните, и да помните думите на Господа Исуса, как той е казал, По-блажено е да дава човек отколкото да приема.


Нещо повече апостол Павел казва тия думи, не на вярващите увещавайки ги да дават на проповедниците, а ги казва именно на проповедниците увещавайки ги по-скоро да работят отколкото да вземат от вярващите. А тук проповедника VPP обръща този пасаж на 180 градуса за да увещава вярващите да дават десятък, та да ядат проповедниците в това число той самия. Не че има нещо лошо да се дава на изпадналите в нужда Божии слуги, напротив, но това даване няма нищо общо с десятъка, нито има общо с даване от по-бедни на по-богати:

Притчи 22:16  Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си, И който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.

Quote
Искам да констатирам това, че повечето хора които имат подобен проблем със даването на десятък, те не дават и дарение камо ли пък по някакъв начин да помагат на вдовици и сираци за което претендират.

Следва твърдение, че тези които изледват Писанията, за да разберат ИСТИНАТА относно библейското учение за десятъка, и са се изказали в тази тема имат "проблем със даването на десятък." Следователно скритото внушение е, че изследването на Писанията и търсенето на Истината, води до проблеми. Аз мисля, че папите и римокатолическата църква отдавна са стигнали до същия извод: "Библията създава проблеми на облагодетелстващата се църковна клика!" МНОГО ВЯРНО! Разбира се обаче кликата твърди, че проблем имат тези които четат и изследват Библията и ги обявява за еретици безбожници, и ако е в позиция на власт ги праща на кладата.

VPP също ни обяви за безбожници цитирайки ни от Римляни първа глава, където контекста на цитирания пасаж ясно показва, че там се говори за ЕЗИЧНИЦИ И БЕЗБОЖНИЦИ, а не за християни които изследват Писанията, за да търсят Истината, както правеха Беряните. Нека погледнем цитирания от VPP пасаж в контекст:

16. Защото не се срамувам от благовестието [Христово]; понеже е Божия сила за спасение на всекиго, който вярва, първо на юдеина, а после и на езичника.
  17. Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: "Праведният чрез вяра ще живее".
  18. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината чрез неправда.
  19. Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.
  20. Понеже от създанието на света {В изданието от 1938 г. "света" липсва.}* това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.
  21. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи.
  22. Като се представяха за мъдри, те глупееха,
  23. и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини.
  24. Затова, според страстите на сърцата им, Бог и ги предаде на нечистота, щото да се обезчестят телата им между сами тях, -
  25. те които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетоха да се покланят и да служат на тварта, а не на Твореца, Който е благословен до века. Амин.
  26. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употребление на тялото в противоестествено.
  27. Така и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разжегоха се в страстта си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие.
  28. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично,
  29. изпълнени с всякакъв вид неправда, нечестие, лакомство, омраза; пълни със завист, убийство, крамола, измама и злоба;
  30. шепотници, клеветници, богоненавистници, нахални, горделиви, самохвалци, измислители на злини, непокорни на родителите си,
  31. безразсъдни, вероломни, без семейна обич, немилостиви;


С помоща на частите които съм подчертал ясно се вижда, че тук НЕ се говори за християни, които от любов към Бога и Истината изследват Писанията и поради това са стигнали до "философско мъдруване" а за езичници и безбожници. И ако VPP смята, че този пасаж се отнася до нас които сме писали по темата, следователно ни обявява за езичници и безбожници. Ако ли пък не то с какво основание цитира нещо дето няма нищо общо с темата и логиката на аргументите му?

Следващия коментар на VPP обаче показва наистина сериозен проблем със здравомислието и способността да се мисли и комуникира логично, защото точно след като ни поставя сред езичниците и безбожниците от Римляни 1-ва глава, той изенадващо ни нарича "братя и сестри":

Quote
Забравяме едно много важно нещо братя и сестри...

Е VPP ако безбожниците от Римл. 1:21-22 са ти братя и сестри, то на нас ТЕ НЕ СА ТАКИВА, и в този случай НИТО СИ ТИ!

Quote
... писанията се приемат и изпълняват с Духа на Бог а не с мъдруване.

Ако според тебе "Духа на Бог" няма нищо общо с това да се изследват Писанията и да се размишлява върху смисъла на текста за да се изяснят ученията и да се намери Истината, за да се ЖИВЕЕ Истината, то ти VPP явно нямаш никаква представа Кой е Духът на Бог и в какво се изявяват действията в живота на тези в които имат нещо общо с Него. Нека да напомня обаче в какво се състои действието на Духа на Бог в живота на ЕДИН за който със сигурност се знае, че е имал Духа на Бог:

Ис. 11:1  И ще израсне пръчка из Иесевия пън, И отрасъл из корените му ще носи плод;
Ис. 11:2  И духът Господен ще почива на него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на страх от Господа;


Подчертавам само нещата касаещи този разговор, а не че искам да наблегна на подчертаното за сметка на останалото. Пояснявам това за да не се обърка някой и да има ненужни коментари и отклонения от дискусията. Три от 6-те специфично описани проявления на Божия Дух в живота на Исус касаят - мъдрост (проникновение), разум (разбиране, схващане) и знание.

Според VPP обаче да се търси разбиране на Писанието и знание за това, което Словото учи по въпроса за десятъка е "философско мъдруване", което няма общо с Божия Дух. След което ни дава личен пример, какъв дух действа в неговия живот, като ни цитира пасажи обърнати на 180 градуса, описва ни чрез пасажи отнасящи се до безбожници, и малко след това ни нарича братя и сестри. Може би подобно поведение е проявление на "божия дух" както той го разбира?!?

Quote
Това е корен на проблем. И мога да кажа че това се случва често на хора не почитащи техните наставници а ходят с надменно и упорито сърце за което Исус строго изпобличаваше.

И говорейки за "наставници" и "корен на проблем" дали корена на проблема на VPP и странното нелогично поведение и обърканата мисъл не е именно в неговите наставници? Чийто списък може да се види на неговия сайт, включващ архи-еретици, измамници и манипулатори като Кенет Копланд и Бени Хин? Които повече от всеки друг се обогатяват на гърба на бедните и страдащите, смъквайки не само десятъци от гърба на наивните християни, не само наличните им пари, но чрез "специални посвещения за дарения", които изсмукват от тях или чрез манипулиране на християните да ползват кредитните си карти - ги вкарват в дългове, които те с месеци или години след това изплащат.

Quote
Пожелавам на всички да стигнат до покаяние и да търсят истината във Христос.

След като:

1. Бяхме посъветвани да вярваме, че важно е да се дава, а не е важно какво е правилно.

2. Бяхме порицани като мъдруващи философи понеже изследваме Писанията и търсим Истаната и разбиране относно това което е ПРАВИЛНО и истинно.

3. Беше ни демонстрирана болна логика и манупулативни хватки с цитиране на пасажи от Библията ( на по-скоро посредствено ниво, имащо сила само над предварително кондицирани църковни членове).

4. Бяхме описани чрез пасаж отнасящ се до безбожници и след това наречени братя и сестри.

5. Бяхме насърчени да се покоряваме на наставниците си (при това от човек ползващ архи-еретици и измамници за наставници, които междувременно са разследвани от Конгреса за укриване на данъци и злоупотреба със закона за 501с3 организациите).

Най накрая сме насърчени да "се покаем" и да "търсим истината в Христос"! С оглед на горното обаче - да се покаем би трябвало да означава:

1. Да се покаем от изследване на Писанията, от това да мислим трезво и да ни интересува, това, което е правилно.

2. Да отхвърлим духа на "философско мъдруване" и вместо това да приемем духа на безумно мислене и говорене, като описваме някой като безбожник и после го наричаме брат и сестра.

А "търсим истината в Христос" би трябвало да означава:

1. Да се научим да изкривяваме Писанията, та и уверено да даваме препратки към пасажи ако и те да говорят точно обратното на това в което искаме да убедим другите с тези пасажи.
 
2. Да си вземем за наставници архи еретици и измамници и да се научим да мамим като тях. VPP демонстрира някакъв напредък в обучението, но има още много докато догони Копланд и Хин.

3. И разбира се най-важното е ДА ДАВАМЕ, да не питаме, да не изследваме а ДА ДАВАМЕ, ДАВАМЕ, ДАВАМЕ. На кого? Къде? Ами на "църквата," в "дискуса". Колко удобни термини, чрез които хора като Копланд, Хин и разбира се VPP се облажават директно и лично!

Неее г-н VPP, aко някой тук има нужда от покаяние то това си ТИ САМИЯ! Пред малцината наплашени и объркани християни в чийто джоб бъркаш за да ядеш с помоща на ереси и лъжеучения подобни словоблудства и манипулации със Словото могат да минават. Но в деня на Съда, когато огнените очи на Исус изпепелят всичките ти лъжливи аргументи и оправданията на позакърнялата ти съвест и останеш гол и разкрит със всичките тези мерзости пред тебе, тогава ти ще прокълнеш деня в който си дръзнал да влезеш в този форум с лъжите си и си избрал да презреш изобличението което сега четеш!

Затова, докле е още ДНЕС, покай се и поправи пътищата си, защото не си измамил само душата си, но си дръзнал и да учителстваш и да заблуждаваш мнозина!

Title: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: mak on November 25, 2007, 12:58:51 PM
архи-еретици и измамници за наставници, които междувременно са разследвани от Конгреса за укриване на данъци и злоупотреба със закона за 501с3 организациите)

Моля за справка да се види:

Senate investigates lifestyles of the rich and pious (http://www.smh.com.au/news/world/senate-investigates-lifestyles-of-the-rich-and-pious/2007/11/08/1194329413527.html)
Going After the Money Ministries (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1684552,00.html)
Senator Questioning Ministries on Spending (http://www.nytimes.com/2007/11/07/us/07ministers.html?ref=us)

За повече информация, може да се ползва http://news.google.com (http://news.google.com/news?hl=en&ned=us&ie=UTF-8&q=Benny+Hinn+Kenneth+and+Gloria+Copeland+Joyce+Meyer+&btnG=Search)


, включващ архи-еретици, измамници и манипулатори като Кенет Копланд и Бени Хин? Които повече от всеки друг се обогатяват на гърба на бедните и страдащите, смъквайки не само десятъци от гърба на наивните християни, не само наличните им пари, но чрез "специални посвещения за дарения", които изсмукват от тях или чрез манипулиране на християните да ползват кредитните си карти - ги вкарват в дългове, които те с месеци или години след това изплащат.

Моля за справка да се види един от начините с който мамят простодушните хора, без никакъв срам и страх от Бога:

TBN Fleece-a-Thon Fall 2007 Night 2 (http://youtube.com/watch?v=vVIdQ8BTJCQ&feature=related)

При нужда, може да бъде приложена още много информация, за измамите и практиките който ползват.
Title: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: VPP on November 25, 2007, 17:13:53 PM
Watchman - Не бих дори и отговарял на всичко това, но трябва да кажа нещо и то само заради аудиторията в този форум. Чуй ме внимателно момче, не ме познаваш за да ми говориш с този тон. Ако ти си примера за светия .... С тази уста и сърце ... Виж когато човек се крие зад име като Watchman и всичко друго е скрито си мисли че може да си говори каквото иска. V - Васил P - Петров P - Петров това са ми инициалите на името оставил съм и пълна информация за мен защото мога да застана зад всяка моя дума. Лицемерие е да се криеш и да хулиш. На обидите ти няма да отговоря понеже съм почтен човек. Не само на думи но и на дела. А от друга страна мисля че съм те срещал и във форума на нова вълна ако не се лъжа и там ми направи лошо впечатление. Бог да ти помогне да видиш нещата и около теб!
Title: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: Watchman on November 25, 2007, 20:09:29 PM
VPP оставаш верен на манипулативния си тон, наричайки разобличението обида, и прикривайки липсата на аргументи с персонални атаки. Изрази от рода на "чуй ме внимателно момче" подобават на пиянска компания, а не на човек с твоите претенции. Това е форум за дискутиране на темите а не за реклама на "министрита" и разчистване на лични сметки. Тук добре дошли са християни, а не лъжехристи, които потъпкват Писанието за лична облага.

Ако не искаш да приемеш ясното учение на Божието Слово, отказваш да се аргументираш по темите и коментарите към тях, то стой далеч от това място докато не се научиш да обичаш и цениш Истината.
Title: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: johnny on November 25, 2007, 23:23:45 PM
VPP, до като не свикнем да внимаваме за Божият глас и изобличение в думите на малки и големи, известни и неизвестни хора, няма да го чуем и може да си останем заблудени.
Ако чакаш някой, като Бени Хин да дойде да те изобличава, така ще си останеш с чакането.
Гледай на Исус и какво Той правеше и прави. Не гледай на хора. Особено на тези известните с големите "служения" и с големите банкови сметки.

1 Коринтяни 10:12 Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне.

Притчи 15:10 Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя; И който мрази изобличение ще умре.
Title: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: VPP on November 26, 2007, 08:03:25 AM
До като не застанем в покорство пред Бог ни грози същата опасност. И незнам кой ти е казал че съм се облегнал на Бени Хин всички повтаряте едно и също. По - добре е такива като теб да проверят сърцата си за заблуда отколкото да дават съвети без опит. Защо пък трябва да слушаме младенци а не хора който наистина Бог е издигнал. Това също е лъжеучение и гордост. Нагледахме се с годините на разбирачи. апостол Павел казва ясно - 2Тим. 3:5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни. Призванието ни е да покажем кой е Исус на хората а не себе си!
Title: Re: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: Gerard on November 26, 2007, 09:19:38 AM
VPP Отново използваш само празни думи които висят във въздуха без нищо реално което да употребиш в своя защита. Това е признак на безсилие в дискусията и признание на правотата на отсрещната страна. Watchman на дълго и широко с непоклатима аргументация която здраво стъпва на словото ти е показал къде грешиш, а ти вместо да се почувстваш ужилен в сърцето и да се покаеш или поне най-малкото да вземеш библията и да кажеш нещо по темата в своя защита излизаш само с лични нападки и клевети срещу човека който те изобличава за твое добро.
Title: Re: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: VPP on November 26, 2007, 10:56:10 AM
Всичко което казвам ви дразни: Ако почна да цитирам библията и да дам мнение пак няма да сте доволни. Но щом искате слово ок. Говорим за десятъци нали?
1. Бит. 14:20 благословен и Всевишният Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Аврам му даде десетък от всичко.
2. Бит. 28:22 и тоя камък, който изправих за стълб, ще бъде Божий дом; и от всичко, що ми дадеш, ще дам десетък на Тебе.
3. Чис. 18:26 Говори на левитите, казвайки им: Когато вземате от израилтяните десетъка, който ви дадох от тях за ваше наследство, тогава да принасяте от него десетък от десетъка за възвишаем принос Господу.
4. Вт. 14:22 Непременно да даваш десетък от всичките си произведения, които си посеял, които нивата ти произвежда всяка година.
 До тук с ПРАОТЦИТЕ - тук всички сме за
5. Мт. 23:23 Горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото давате десетък от гйозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона - правосъдието, милостта и верността, но тия трябва да правите, а ония да не пренебрегвате.
Някъде да виждате в този стих да се отрича десятъка. Исус говори нали. Няма нужда от пояснения. Само четем!
6. Евр. 7:1 Защото тоя Мелхиседек, салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, Който срещна Авраама, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови,
Евр. 7:2 комуто Авраам отдели и десетък от всичката плячка - тоя, който е първо, по значението на името му, цар на правда, а после и салимски цар, цар на мир,
Евр. 7:3 - без баща, без майка, без родословие, без да има или начало на дни, или край на живот, но оприличен на Божия Син, остава за винаги свещеник.
Евр. 7:4 А помислете, колко велик беше тоя човек, комуто патриарх Авраам даде и десетък от най-добрата плячка.
Евр. 7:5 Защото, докато ония от Левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закона да вземат десетък от людете, сиреч, от братята си, ако и тия да са произлезли от чреслата на Авраама,
Евр. 7:6 той, обаче, който не е произлязъл от техния род, взе десетък от Авраама и благослови този, комуто бяха дадени обещанията.
Евр. 7:7 А безспорно по-долният се благославя от по-горния.
Евр. 7:8 И в единия случай смъртните човеци вземат десетък, а в другия - тоя, за когото се свидетелствува, че живее.
Евр. 7:9 И, тъй да кажа, сам Левий, който взема десетък, даде десетък чрез Авраама;
Евр. 7:10 защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек срещна Авраама.
Това е нов завет нали? Расъждавайте!

Мал. 3:7 От дните на бащите си
Вие се отклонихте от наредбите Ми, и не ги опазихте.
Върнете се при Мене, и Аз ще се върна при вас,
Казва Господ на Силите.
Но вие думате: В какво да се върнем?
Мал. 3:8 Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете.
Обаче думате: В какво Те крадем?
В десетъците и в приносите.
Мал. 3:9 Вие сте наистина проклети,
Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете.
Мал. 3:10 Донесете всичките десетъци във влагалището,
За да има храна в дома Ми,
И опитайте Ме сега за това,
Казва Господ на Силите,
Дали не ще ви разкрия небесните отвори
Да излея благословение върху вас,
Тъй щото да не стига място за него.
Мал. 3:11 И заради вас ще смъмря поглъщателя,

Няма да казвам нищо за да не обидя някого. Не аз наричам крадеца крадец приятели. Това е същата библия нали.
Но ако сте решили да не давате десятък това не е мой проблем. Какво правите със приноса тогава давате ли здраво или и там сте същите. Говоря само на тези който ме изкарват лъже .... ок това също не е мой проблем ...
Title: Re: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: Gerard on November 26, 2007, 12:02:13 PM
VPP сигурен ли си че наистина си прочел внимателно това което се е изписало в темата за десятъците според както твърдеше в началото? Последният ти коментар говори по-скоро че си излъгал и изобщо не си чел мненията на другите или най-много да си ги прочел на вде на три но в никакъв случай и внимателно, понеже ето тук http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=68.msg304#msg304 (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=68.msg304#msg304) са обяснени с подробности пасажите които си цитирал.
Title: Re: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: johnny on November 26, 2007, 18:56:33 PM
Едно уточнение, което смятам за необходимо.
VPP го познавам повече от година. През това време съм посещавал събранията, които е водил.
tmj70 го познава повече от 15 години, така че имаме известни наблюдения над събранията и личността му.

Днес в един разговор VPP ми обясни, че съм нежелан в събранията, за да не развалям другите, позовавайки се на стиха за "малкото квас". Освен това контактите на другите с мен са нежелани от него пак със цел защитата им.
Няма да коментирам, дали може или не да ме отстрани, защото аз сам не желая да съм там.
За сега не смятам да пиша повече, преценките ги оставям на вас.
Title: Re: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: Watchman on November 26, 2007, 19:36:59 PM
Прочетох внимателно расъжденията на всички и вярвам, че доста задълбочено сте чели писанията за да дадете и точният отговор.

След последното ти изказване VPP и в светлината на цитираното по-горе изводите могат да са само два. Няма да напиша тия изводи с цел да те обиждам, а защото те са неминуеми и неизбежни и ако не ги направим ще поемем по пътя на умопомрачението, което е обхванало не само света, но и християните в тези последни дни:

1. Или имаш интелектуален и умствен проблем да схващаш и разбираш ясен текст на български език, ако и да го четеш внимателно. Т.е страдаш от форма на умопомрачение, което не е задължително да е на базата на психическа увреденост, а много често се среща на базата на религиозно опиянение (справка Откр. 18:3).

2. Или си коравовратен лъжец и си ни излъгал хладнокръвно, че си прочел внимателно вече казаното по темата (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=68.msg304#msg304).

3. Или може би и двете са верни.

Тези изводи са неизбежни и незаобиколими в създалата се ситуация. И ако си почтен човек както твърдиш, ще трябва да застанеш и да отговаряш подробно и изчерпателно за нещата които си наговорил, както и на разобличението им както подобава на почтен човек. В противен случай ще бъдеш позорно изгонен от този форум като лъжехрист! Тук НЕ Е място да се говори ала-бала и после да се замазват нещата. Истинските християни са смислени, здавомислещи и последователни в своите разсъждения, думи и действия! Все още имаш шанс да проявиш истинска доблест и НАИСТИНА да застанеш зад всяка своя дума!
Title: Re: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: johnny on December 06, 2007, 10:20:03 AM
Малко развитие по темата:
http://vasilpetrov.org/index.php?id=910 (http://vasilpetrov.org/index.php?id=910)
Title: Re: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: Watchman on December 06, 2007, 23:07:29 PM
Ние ще трябва да отговорим на безпочвените обвинения на г-н Петров, който въпреки, че му беше предоставена възможността да защити позицията си тук нямаше доблестта да се препаше като мъж и да защити еретичните си твърдения , лъжите и непочтеното си поведение. Разбира се в типично подмолния му стил, той пуска обвинения и клевети в сайта си, както и на други сайтове страхувайки се да даде линк обратно към форума за да могат читателите му да проверят валидността на обвиненията му.

Ние г-н Петров (VPP) не се страхуваме да пуснем линк към клеветническата ти статия, нито се страхуваме да й отговорим публично.

Ще започна с изчерпателни цитати от написаното и отговор към всеки един:

Quote
Мт. 7:15-20 „Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни, или смокини от репеи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошото дърво дава лоши плодове. Не може добро дърво да дава лоши плодове; или лошо дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огън. И тъй, от плодовете им ще ги познаете.”

Да г-н Петров, по плодовете ще ги познаем. По плодовете познахме и кой си ти и какво вършиш. Какви бяха твоите плодове в този форум?

Започна със еретични, небиблейски и несмислени коментари по темата за десятъка (които може да се видят в началото на тази тема). След което на основание на написаното в Словото твоите твърдения бяха разобличени, а ти отказа да дадеш каквото и да е библейско доказателство за ученията си. След което все пак се реши да цитираш няколко стиха примесени с неадекватни коментари, което обаче издаде факта, че ти въобще не си чел написаното по-преди, защото това, което беше цитирал по темата вече беше коментирано в подробности, и ако ти беше прочел внимателно, щеше да го знаеш  да не пишеш по такъв сляп и несмислен начин. По този начин ние те хванахме в лъжа, понеже ти твърдеше в началото че си прочел много внимателно вече казаното по темата.

За разлика от това, което става по други форуми, ние тук сме последователни и щом си хванат в лъжа ти трябва да отговаряш за думите си. Ти отново отказа да отговаряш. Вместо това в напълно непочтен стил реши да подхвърляш реплики от съвсем друга тема спрямо ТАЗИ (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=69.msg602#msg602), в която те беше страх да пишеш. Като не пропусна да си рекламираш сайта (което беше и подмолната цел на твоето идване в този форум).

Нека да направим равносметка от плодовете и делата на В. Петров в този форум:

- Отказва да обърне внимание на Библейските аргументи по темата. Очевидно написаното в Библията няма никакво значение за неговите убеждение, нито има авторитет в неговите очи.
- Твърди объркани и взаимно противоречащи си неща, показващо липса на елементарно здравомислие и способност за логична преценка.
- Лъже, че е прочел внимателно темата, а после коментира неща доказващи, че по никой начин не е запознат с вече написаното.
- Отказва да отговаря за думите си за които е бил изобличен.
- Използва всяка възможност да си рекламира сайта с мотиви и цели, които не са ни неизвестни.


Какви са плодовете на Васил Петров извън форума:

- напълно в противоречие със Библейското учение събира десятъци от хората в събранието, което ръководи поставяйки ги (в каквато част той самия прецени) в личния си джоб.
- събира от по-бедни християни от него самия дарения, които пак слага в личния си джоб, ако и да води по-богат и по-висок стандарт на живот от тези от които взима. С други думи по-богатия взима от по-бедните, което е мерзост пред Бога.
- нарича ни (по презумпция) младежи, които щял да скъса на по-дълбоки теми. (Явно за него Библейските дискусии са някакъв спорт в който той се изживява като атлет, който щял да скъса останалите).
- отлъчва събранието си един от хората пишещи в този форум, без да има  никакво конкретно обвинение за грях.
- пуска в сайта статии с клевети относно форума, страхувайки се да даде обратен линк, към форума за да могат читателите му да проверят какво наистина се е случило.

Като какъв човек можем да разпознаем въпросния г-н Петров с оглед на неговото поведение във форума и извън него? Нека всеки сам да разсъди.

Продължавам с цитатите от сайта му:

Quote
Християнски форум – „общение и взаимопомощ” е поредното лъжеучение на бунтари, недоволни и объркани хора, което не посещават никакви църкви и не стоят под никакво настойничество, така както ни учи библията. Пиша това изложение за да изоблича това лъжеучение прикриващо се под формата на „братско общение”за да можете вие пастори да предпазите църквите си от „лъжеучители.”

Следва отново твърдение произлизащо от лишен от здавомислие  ум, че форума бил лъжеучение. Един здравомислещ човек би могъл да каже - еди си кой форум съдържа лъжеучения, но самия форум бидейки публично място да дискусия сам по себе си не може да бъде лъжеучение, защото той сам по себе си не е учение на първо място. Това не е първата, няма и да е последната недомислица на Васил Петров. Тия неща обаче показват, че човека има сериозни проблеми на ниво интелект и способност за логично мислене. Библията нарича това състояние умопомрачение (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=118.0).


Следва клеветата, че хората от форума сме "бунтари, недоволни и объркани хора, което не посещават никакви църкви и не стоят под никакво настойничество."

Спрямо какво сме бунтари г-н Петров? Спрямо какво сме недоволни? И спрямо какво сме объркани? Кой ти дава право да клеветиш и можеш ли да предоставиш доказателства, че не посещаваме "никакви църкви" и че не стоим под никакво настойничество? Напротив ние знаейки фактите, можем да спокойно да ти кажем, че това твое твърдение е поредната лъжа. Защото хората основали и отговарящи за този форум са част от местни църкви, и стоят под настойничество на старейшини от Тялото. Но ти не се свениш да клеветиш и лъжеш. Просто още едно попълнение към списъка с плодовете и делата ти по-горе!

Разбира се г-н Петров пише срещу "това лъжеучение" за да предупреди пасторите. Само дето отново пропуска да каже кое е това лъжеучение, а още да даде Библейско опровержение на даденото лъжеучение. Това просто е поредния пирон в ковчега на здравия му разум.

Quote
Ето как се случи всичко. Попаднах във форума „случайно” и веднага разпознах инициалите на един човек, който посещаваше моята църква за „жалост.” Знаете, че ние пасторите се интересуваме живо от това какво мислят в сърцата си членовете посещаващи събранията ни, особено новодошлите. Когато прочетох темите, които той беше поставил във форума, разбрах и от къде идваше до известна степен напрежението в църквата ми през последните няколко месеца, и то забележете напрежение при хора от екипа с които работя. Хора с които ни свързват дълги години истинско приятелство и хора на които аз винаги съм разчитал.

Въпросния човек който В. Петров е разпознал е johny_fx (http://www.fellowshipbg.org/index.php?action=profile;u=8). Разгледайте темите които е писал, въпросите които е задавал и вижте дали има някакво основание в обвиненията на Петров срещу него. Когато съдиш и обвиняваш един човек г-н Петров трябва да дадеш факти, а не сантиментални обяснения в манипулативен стил. Факти обаче няма, само голи обвинения.

Quote
Пиша всичко това пастори за да ви напомня да пазите и предупредите църквите си за „вълци грабители.”  Преди месец бях на поредното си пътуване и служение в страната. Гостувах в град Гълабово и докато течеше събранието, Святия Дух ме изпълни със сила в една от молитвите и аз започнах да говоря на езици. Бог проговори, чрез един брат който имаше дар тълкуване на езици. Това е което каза той: -  „Така казва Господ, че ще минеш скоро през трудно време, като хора, които са ти близки ще се опитат да говорят и застанат против тебе, но ти устоявай всичко в което съм те призвал и учил и Аз ще бъда със тебе.”  Запомних тези думи, защото съм научен да не презирам пророчества а да ги проверявам.

Не може да не направи впечатление, че след хроническия отказ на В.Петров да се аргументира от Писанията по въпросите, той се обръща към извънбиблейски откровения и пророчества, за да подкрепи тезата си. Това е характерен стил на лъжеучители и лъжехристи.

Quote
Няколко седмици по – късно, пак казвам попаднах във форума „СЛУЧАЙНО” и след като прочетох темите видях, че те са във разрез на всичко свято и истинно което поучавам през последните 12 години.

Интересно е че В.Петров не беше по никой начин в състояние да потвърди от Библията "всичко свято и истинно" което проповядва през последните 12 години. Нещо повече, той не само не беше в състояние да го направи, но отказа да защити от Словото конкретните си твърдения и учения. Нещо повече в своята статия той дори отказва да спомене конкретните въпроси, а именно въпроса за десятъка (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=68.0), по който той заседна като кораб в плитчини. Очевидно е притеснен да даде каквито и да са конкретни детайли в своя материал на сайта си, но предпочита да обобщава и заобикаля конкретните факти.

Quote
Реших все пак да изпитам духовете и влязох във форума като гост със истинското си име не само с инициали.

Интересно как В. Петров изпитва духовете, като лъже, говори ереси и демонстрира умопомрачение в разсъжденията си. Така ли изпитваха духовете Исус и апостолите г-н Петров?

Quote
Това е една голяма разлика между нас. Никой там не показва идентичността си, а уж това е място за  „общение и взаимопомощ” това не го разбирам! С кого общуваш и кой е насреща ти не знаеш.   Повтярям познах едното момче, само защото беше от моята църква и познавам добре инициалите му.

В правилата на форума (http://www.fellowshipbg.org/index.php?board=29.0) ние сме написали подробно и мотивирано, защо не задължаваме хората регистрирани във форума да откриват идентичността си. Това не означава, че те са задължени да не я разкриват. Напротив Петров отново лъже, понеже мнозина членове са писали своите имена. Развиването на взаимоотношения между членовете на форума е въпрос на избор и свобода (http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=122.0), кой с кого да се запознае. Форума разполага със система за лични съобщения, която дава възможност за запознаване между отделните членове когато има двустранно желание за това.

Quote
Какво направих аз. Застанах срещу това лъжеучение остро и дори нарочно грубо за да разбера с какви хора дефакто си имам работа.

В. Петров за пореден път пропусна да каже кое е "това лъжеучение" срещу което е застанал. Никакви факти, само хвалби в стил екшън герой. Той дори изповядва, че се държал нарочно грубо! Аз бих попитал къде Исус или Писанието учи да се държим нарочно грубо за да разберем с какви хора си имаме работа? Поредното лъжеучение на Петров, поредните небиблейски презумпции!

Quote
. Библията ни казва да не се доверяваме на всичко и на всеки а да бъдем разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.”: - Мт. 10:16 „Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобиви като гълъбите.”

Точно това казва Библията Петров, и именно затова ние изпитваме твърденията ти дума по-дума и преди и сега, за да видим с какъв човек си имаме работа, и ни става пределно ясно какъв си и от къде си!
Title: Re: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: Watchman on December 06, 2007, 23:08:06 PM
Продължение...

Quote
След като изобличих младежите (понеже в разговор със същия разбрах, че в този форум участвуват няколко души по на 20 – 25 години), реакцията на ответната страна беше наистина злобна. Привидното им на пръв поглед гостоприемство изведнъж се обърна в яростно нападение срещу личността ми.

Лъжите на В. Петров станаха толкова много, че просто трябва да попълним статистиката с поредната лъжа. Хората пишещи в този форум далеч не са само младежи на 20-25 години. А от 3-мата основатели на форума един е на 25, един на 27 и един на 35. Така, че далеч не сме младежи! Johny_FX с който е говорил Петров знае това и със сигурност не му е давал такава информация. Това е поредната презумпция на Петров за да омаловажи в своите очи написаното по темите, и да отклони вниманието от Библейската аргументация по темите, която е истинския проблем на Петров, понеже изобличава еретичните му практики и учения, от които той лично се облагодетелства!

Реакцията на ответната страна беше строга, справедлива, но не и злобна! Сами можете да прочетете цялата тема, тя се намира по-горе. Ние подканяхме Петров не един и два пъти да прояви доблест и почтеност и да защити Библейски позицията си, както и да даде обяснение за лъжата, че е прочел внимателно всичко. Той категорично отказа, и се опита да се измъкне по терлички. Беше предупреден, че ще бъде изгонен като лъжехрист от форума, ако не застане зад думите си и не обясни лъжите си, и отказа си да приеме Библейската аргументация. Изчакахме го да видим реакцията му. Поведението му на лъжехрист беше повече от очевидно и беше изгонен от форума, според написаното в Тит 3:10 и 1Кор. 5:13.

Всичко което В. Петров прави сега е да спаси доколкото е възможно напълно съсипания си авторитет, понеже всичко написано за него остава и се индексира и хората ще попаднат и ще го прочетат и ще знаят с какъв човек си имат работа. Именно поради това си притеснение той не дава линк от статията си към форума както е редно, защото явно не желае хората които увещава с твърденията си, да прочетат истината за ситуацията, и как се е изложил, и как е бил разобличен.

Quote
Кажете ми какво щеше да стане със мен ако аз бях млад във вярата, неопитен и непознаващ добре писанията младеж? Ще ви кажа! Щях да бъда погълнат, изяден, консумиран от този заблудителен дух.

Г-н Петров, разбира се ние не мислим, че ти си млад във вярата, защото от твоето поведение се вижда ясно, че ти по никой начин НЕ СИ ВЪВ ВЯРАТА, и има съмнения дали някога въобще си бил. А това че не познаваш Писанията се вижда също много ясно от всичко което си написал и в този форум и във въпросната статия на сайта ти. Писанията за тебе явно нямат никакво значение. За теб е важна рекламата на твоето "служение" създадено с цел лично облагоделстване. И защо ти е нужно да рекламираш сайта си по всеки възможен начин, както си инструктирал Johny_fx да прави във времето, когато си могъл да го използваш за своите цели? Ние знаем защо, защото отчиташ внимателно всяко посещение на сайта си, всеки дръпнат материал от него, за да препишеш това като растеж на влиянието и обхвата на "служението" ти, за да можеш да отчиташ резултати на спонсорите ти в Германия и по този начин да осигуряваш безпроблемното идване на още и още пари!

Да г-н Петров, ние не сме слепи за делата и мотивите ти, и за разлика от теб имаме разпознаване на духовете чрез Божията благодат и Дух, и ти започна да прозираш пред нас и ето тайните на сърцето ти сега са явни пред всички!

Quote
Също така щях да бъда съблазнен от поведението и общението с тези хора наричащи себе си (християни). Любов и взаимопомощ няма ако не повярваш това което те казват и мислят, че е истина. Напротив – ще бъдеш отсранен и отхвърлен според техните човешки правила. Може би в техните библии така пише. Това ще се случи обаче с хора които не са зрели, ако ние не ги предупредим, че има - „вълци грабители” между нас.

Преди да продължа с коментара си към клеветите на Петров, нека да видим, какво според Библията означава вълк грабител:

Езек. 22:27  Първенците всред нея са като вълци, които грабят лов, за да проливат кръв, за да погубват души, за да се обогатяват несправедливо.

От този пасаж става много ясно, че целта на вълците е да се обогатят! Никой от нас основателите на този форум, не се обогатяваме от другите християни. Напротив струва ни време и някакви средства да поддържаме това, но ние не събираме нито десятъци, нито дарения нито правим призиви за финансова подкрепа. Бог снабдява делото си чрез вяра, а не чрез формули за събиране на пари. Вълкът е вълк грабител! Кой ограбва хората Петров? Кой чрез лъжеучения и несправедливо събиране на дарения от бедните се обогатява? Ние или ти Петров? Нека Бог бъде свидетел и съдник между нас и теб, и нека парите на християните сиромаси в твоя портфейл, да свидетелстват против тебе!

А това, че някой бива отстранен в пределно ясно. В този форум има ред, има и отстраняване, напълно според това, което учи Писанието -  Тит 3:10 и 1Кор. 5:13!

Quote
а да разпознаете добре това лъжеучение можете да прочетете всичко което Исус каза в Матея 23 глава на фарисейте, книжниците и слепите водачи, и да го сравните с това което говорят тези хора във този форум.

Налага се да повторим, потретим, почетвъртим... , че въпреки настойчивото повтаряне от Петров на думите "това лъжеучение" той така и не изясни кое е това лъжеучение, и какво е Библейското му опровержение. Може би Петров разчита на формулата на Гьобелс, че една лъжа повторена 100 пъти става истина в ушите на хората. Ето защо думите "това лъжеучение" в устата на Петров са една мантра, която той повтаря, без всякакъв смисъл и конкретна аргументация.

Демагогията обаче не спира до тук. В. Петров препоръчва на читателите да сравнят с това, каквото говорим във форума, но удобно пропуска да им да де линк къде да прочетат. С други думи той желае да направи внушение за това колко лоши неща говорим тука, прозирайки обаче нежеланието му хората на които внушава мислите си, действително да прочетат, какво всъщност пише!

Quote
И както писанието казва: - „които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.” точно това е с което се сблъсках тези дни.

Г-н Петров, а не е ли по-правилно (с оглед на цялото изложение по-горе) да се каже, че пасажа който цитираш ни говори не за онова с което ти си се сблъскал тези дни, а с което ТИ НИ СБЛЪСКА тези дни? Защото и поведението ти и практиките ти, и ответната ти реакция толкова добре прилягат на Библейското описание за вълк грабител, че твоята личност е образец и модел, достоен да бъде включен в учебник по описание на характеристиките на вълците грабители.

Quote
Човек който е много тих никога не се обажда, не се моли, не хвали Бог в събранието, потаен в себе си, нищо никому както се казва, но зад гърбът ти той не е същият. Тохомълком започва да изяжда един по - един тези, които успее да примами по един или друг начин.  Извиках веднага това момче при мен и го изобличих очи в очи, като му дадох шанс да се покае и възстанови. Уви, той продължи да се държи арогантно и не само това, но и беше  хванат в лъжи. Знаеме добре кой е баща на лъжата и кои са тези които лъжат.

Атаката на Петров срещу Джони продължава, отново и не за учудване без никакви факти! Какви лъжи ти каза Джони г-н Петров ще споделиш ли? Ще дадеш ли факти, или предпочиташ мантрите и внушенията вместо фактите. Ние те разобличихме в лъжа от твоите собствени думи, които цитираме ясно от този форум и от твоя собствен сайт! Та кой казваш е баща на лъжата? От кого били онези които лъжат?

Quote
След като видях, че няма намерение дори да се замисли за всико това за което разговаряхме, но нещо повече продължаваше да говори против църквите и божиите служители, взех мерки и публично го отстраних от църквата ни. Явно има фарисейски квас който е успял да сложи в сърцата на любими за мен хора, но вярвам наистина, че Бог ще ми помогне в тази ситуация за да не загубя нито един от тези които обичам и ми е дал.

Една бърза справка с Писанието:

Лука  12:1  Той почна да говори на учениците Си: Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие.

Петров обвинява Джони в лицемерие, сиреч, че говори а не върши, че казва едно а върши друго. Исус също каза:

Мат. 23:2  На Мойсеевото седалище седят книжниците и фарисеите;
Maт. 23:3  затова всичко що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже говорят, а не вършат.


Проблема на фарисеите не беше, че не поучават това, което е вярно, а че казват вярното, но не го изпълняват. По този начин Петров обвинявайки Джони във фарисейски квас, той всъщност, казва, че това което Джони твърди е вярно, но Джони само твърди, а не върши. С това той осъжда себе си, понеже Джони изобличава Петров, а петров обвинявайки Джони във фарисейски квас, според думите на Исус се съгласява, че Джони твърди това което е вярно.

Разбира се В. Петров далеч няма това предвид. Той използва думите "фарисейски квас" отново като мантра внушаваща на читателите нещо зло, понеже едва ли той самия има представа какво стои зад тях, защото ако имаше не би ги използвал, защото те свидетелстват срещу него! С това показва себе си не само като клеветник, обвинявайки другите в неща които сам не разбира, нито познава, но и показва нивото на невежеството си спрямо Библията.

Ние знаем кои са тези, които обичаш Петров, знаем и защо толкова се страхуваш с това, което сега се изложи на показ като лъжехрист, да не изгубиш тези, които обичаш. Защото тези които обичаш - са банкнотите евро идващи от Германия и левчетата на сиромасите християни с които попълваш портфейла си! Именно тях се страхуваш да не изгубиш и заради тях е целия този фарс, който разиграваш! Цялото ти поведение носи почерка на интересчия и няма и помен от това, как би се държал истински Божий човек в твоята ситуация!

Quote
Нека не забравяме никога, че ние не сме плътски за да се обхождаме по плътски. За нас като християни най – важно е да разберем, че думите на тази книга библията са животворящ Дух във нас.

И-н 6:63 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.

Следва лозунг в стил Васил Петров, който идва да внуши, че ако и той (Петров) да няма аргументи и Библейска обосновка за ученията си, според ЯСНО НАПИСАНОТО В БИБЛИЯТА, това се оправдава с факта, че Библията се разбира по Дух, а не по плът. С ясния подтекст, че това което е "по дух" може да се различава и противоречи от това, което казва ясния текст на Писанието. Тази абстракция е единствения начин за Петров да потвърди небиблейските учения и практики, чрез които се облагодетелства, както и да замаже отявленото си непознаване на Писанията.

Quote
Мк. 16:20 А те излязоха и проповядваха на всякъде, като им съдействуваше Господ, и потвърждаваше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин.

Нека Бог потвърди Своето Слово и днес! Амин!

Бог няма да потвърди лъжите и мантрите, които наговори в тази статия Петров. Бог ще те съди за тях! Защо мислиш, че се случва всичко това с теб? И то точно след като във въпросната Неделя сутрин ти се моли Бог да те изобличи за заблудите ти и веднага след това се случи твоето разобличаване в този форум. Не мислиш ли, че Бог ти показва милост, като те изобличава строго, за да те извади от гибелния ти път? Нима парите и временното ти земно обогатяване са по-важни от вечната ти съдба?

И въпреки, че си баннат от този форум, заради справедливостта, ние ще вдигнем забраната да пишеш и да се логваш в този форум временно, за да можеш да имаш право на отговор!
Title: Re: Изобличение към VPP относно десятъците
Post by: mak on December 07, 2007, 09:41:29 AM
Здравейте Г-не Петров, исках да ви пиша лично писмо, за да можете да ми отговорите, но тъй като сега имате тази възможност и тук, ще пиша тук.

Тъй като като говорите срещу целия форум, а аз съм част от него (и други около 56 членове, от които познавам лично само 3-4), почувствах се лично засегнат и неправедно обвинен от ваша страна в следното нещо:

Quote
Християнски форум – „общение и взаимопомощ” е поредното лъжеучение на бунтари, недоволни и объркани хора, което не посещават никакви църкви и не стоят под никакво настойничество, така както ни учи библията.

Това е огромно обвинение което отправяте срещу мен, като част от този форум, на основата на неосновани докозаталства, защото не знаете дали сме объркани, дали сме недоволни, още повече странно от къде знаете че не посещаваме църква и не сме под настойничество както учи библията. Въпреки казаното, не е споменено в какво точно е лъжеучението, в какво точно сме объркани.

За истината на това че лъжливо обвинение отправихте, искам да спомена, че не само че посещавам църква, но и там съм от самото начало на мойта вяра, и имам духовен наставник, който се грижи за мойта душа, а никога за мойте пари по принуда. И мога да го посоча като пример, на истински слуга и пастир на овцете. А по същия начин не можете да обвините и другите, защото не ги познавате, аз не ги познавам, защото това е публичен форум, и по този начин обвинявайки всички, казвате неща които не знаете. Бих ве помолил внимателно да разгледате думите си които сте написали, и доколко намерите доказателство на това което сте написали, напишете го, доколко не, праведно ще е да си повлечете думите и да напишете още една статия на вашия сайт защо сте го направили.

За другите обвинения няма да отговоря, защото човека в предния коментар е написал достатъчно. И другите обвинения им липсва доказателства, вие сте писали общи неща, без да познавате хората срещу които отправяте всички тези неща, а наистина нещата които сте написали наистина са сериозни и не са за подминаване, даже и още веднъж да се минат обстойно и внимателно и да се подложи всяко изречение на анализ.