Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Християнски митове и легенди /
« Last post by Nikolay on September 21, 2018, 11:42:48 AM »
Даа, винаги когато се навлезе в детайлите на дадено нещо следва много по-задълбочено разбиране на всичко свързано с него.

Благодаря на Бог, че ти е дал знанието за това нещо.
2
Последни времена /
« Last post by Nikolay on September 21, 2018, 11:32:45 AM »
Ако беше загледал клиповете които давах едно време, в един от тях се обясняваше точно това, хоризонта е равен до достигане определена височина като това обхваща наистина огромна територия.

Относно войските на народите... В момента Русия готвят учение с 300000 военни с участието на Китай, и това нещо се счита за събиране на "огромна" армия на едно място. Поради простата причина, че в не само в днешно време но и винаги, армията на една държава всъщност е била една малка част от нейното население.
Т.е. тези военни части които ще обиколят Йерусалим всъщност, няма да са цялото население на земята, а военните им части.

Което е нормално, защото ако логически си го представим то цялото население на земята няма как да бъде изхранено събрано на едно място дори и само за идването и отиването си от това място.
Което само по себе си, ще отнеме изключително много време особено ако е с коне и колесници.

Отделно, че територията на Израел е на сравнително равна повърхност и нормалното разполагане на огромна армия винаги е в равнини защото е по практично и удобно.

А темата подозирам, че поне още известно време ще си буксува, поради липса на доказателства и подвеждащо съдържание в Интернет.
3
Последни времена /
« Last post by Watchman on September 20, 2018, 00:37:07 AM »
Нека да видим какво казва предния пасаж, който пояснява контекста на 9-ти стих:

Quote
Откр. 20:8  и ще излезе да мами народите в четирите краища на земята, Гога и Магога, да ги събере за войната, - чието число е като морския пясък.

Значи тук става ясно, че народите стигащи чак до четирите краища на земята, които от тях се поддадат на измамата на сатана ще дойдат на война против "обичния град". Тук става въпрос за милиони хора, ако не и стотици милиони "като морския пясък", които ще тръгнат на война и ще заобградят стана на светиите. Очевидно че те няма да се поберат в някакво плато от няколко десетки километри, а става въпрос за огромна армия разпростряна най-малкото на стотици, ако не и хиляди километри от всички страни на стана на светиите. И това, което е интересното тук е че всички те въпреки огромната площ в която са разпрострени ще се намират на една плоскост, а не на сфера или глобус. Ако днешните хора биха описали с днешните разбирания подобна ситуация щяха да напишат " и те се разпростряха по цялото земно кълбо" - докато в случая се казва че се разпростряха по цялата земна плоскост. Което само по себе си е достатъчно категорично и красноречиво.

Но дори да кажем, че тези армии не са разпрострени по абсолютно цялата площ на земята, пак самия факт че стотици километри се намират в една плоскост, то това означава, че глобуса е мит и лъжа, защото според теорията за глобуса само за 10-тина километра и вече има осезаема кривина произхождаща от това, че земята е сфера. Следователно може съвсем уверено да се заключи, че този пасаж унищожава категорично идеята за глобус и сферична земя.

Допълнение. Ето още един аргумент в полза на това, че армиите на разбунтувалите се народи ще са на огромна площ. Тук се говори за събитие в края на Милениума, когато Христос вече е царувал 1000 години на Земята и е учил народите на правда. Това означава, че на земята по това време би трябвало да има стотици милиони ако не и стотици милиарди светии. Първо там са възкръсналите светии от цялата човешка история, защото те са възкръснали преди малко преди Второто пришествие и са царували с Христос 1000 години. Според някои данни само днес има десетки милиони новородени християни по целия свят. Ако вземем и цялата човешка история, то това ще са стотици милиони, ако не и милиарди. Към това трябва да добавим и праведните хора придобити през Милениума, които ако днес в тази нечестива епоха са десетки милиони, то в Милениума трябва да са милиарди.

Излиза, че "стана на светиите" не е някакво малко градче като днешния Йерусалим, а огромен стан населяван от милиарди хора. Като се има предвид, че едва ли през Милениума Бог ще тъпче хората като консерва с риба копърка в жилищни блокове и небостъргачи, то стана на светиите би трябвало да заема някаква наистина внушителна по размери площ. И ако погледнем картината от този ъгъл, то наистина става ясно защо враговете за да могат да заобградят такъв огромен стан от всички страни  би трябвало да се разпространят едва ли не по цялата земя или поне на огромна земна площ. И цялата тази огромна земна площ според Писанието е наречена плато, или плоскост. Което както казах и по-рано е напълно съвместимо с идеята за глобус и съвсем недвусмислено утвърждава идеята за плоска земя.
4
Последни времена /
« Last post by small axe on September 19, 2018, 18:30:49 PM »
Тук е важно да се мисли, какво се визира под израза- "цялата широчина на земята" "цялото плато, плоскост на земята" . Въпросът е какво се визира, като се каже тук - "земята" Коя земя? Земята,като обект, както е сътворена, или се визира географско място по нея.
Ако се разполагат по ЦЯЛАТА плоскост на земята, това е доста сериозно разполагане, а виждаме, че се визира именно Йерусалим и станът на светиите, където пада огън и биват унищожени..
Моето разбиране за сега е, че на база този израз не могат да се направят твърди заключения относно формата на земята, като обект, въпреки това, постингът на Уочман добавя нещо ново към дискусията.
5
Последни времена /
« Last post by Watchman on September 18, 2018, 11:17:21 AM »
Дойде времето да отключим тази тема. Надявам се за изминалото време участниците да са имали време да избистрят разбиранията си по този въпрос и да подходят по-трезво по темата.

С отключването на темата аз искам да добавя нещо изключително интересно към дебата за плоската земя. В тази тема някои от участниците изразиха мнение, че никъде в Библията не пише изрично, че земята е плоска. Оказва се че има изричен пасаж в Библията където е прав текст се казва "плоскостта на земята" или "плоската земя". Този стих обаче остава незабелязан от мнозина, защото преводачите са се постарали да скрият оригиналното значение на стиха и са го заменили със заблудително.

Нека да видим, кой е този пасаж:

Откр. 20:9  И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и обичния град; но огън падна от [Бога из] небето, та ги изпояде.

Тук интересна е думата преведена като "широчина", оригиналната гръцка дума е "πλάτος". Това е думата от която произлиза българската дума "плато". Всички би трябвало да знаем какво означава плато. Това означава плоско планинско формирование.Ключовата дума тука е плоско, защото корена на гръцката дума "πλάτος" според речника на Strong означава spread out “flat”, или да разпростра в една плоскост.

С други думи правилния превод на Откр. 20:9 трябва да бъде "И те се разпростряха по цялата земна плоскост" или "по цялото плато на земята", което ясно и в прав текст говори, че земята е под формата на плато, на плоскост, а не на сфера, геоид, круша, купа или каквато и да е друга геометрична форма. А този текст се намира и в пълна хармония с всички останали пасажи дискутирани досега, които подкрепят, че земята е плоска и слънцето и луната са по-малки от нея тела, намиращи се под купола и под водите над купола.
6
Представяне /
« Last post by byFaith on September 07, 2018, 01:57:54 AM »
Здравей, и добре дошъл във форума.

Относно разболяването до смърт, аз се сещам за един случай в писанията, когато Бог прави така, че смъртта да подмине болния, но не и без участието на самия болен. Ето го пасажа в 4 Царе 20:

2Ki 20:1  В това врема Езекия се разболя до смърт; и пророк Исаия, Амосовият син, дойде при него та му рече: Така казва Господ, нареди за дома си, понеже ще умреш и няма да живееш.
2Ki 20:2  Тогава царят обърна лицето си към стената та се помоли Господу, казвайки:
2Ki 20:3  Моля Ти се, Господи, спомни си сега как ходих пред Тебе с вярност и с цяло сърце, и върших това, което е угодно пред Тебе. И Езекия плака горко.

2Ki 20:4  А преди да беше излязъл Исаия до средната част на града, Господното слово дойде към него и рече:
2Ki 20:5  Върни се та кажи на вожда на Моите люде, Езекия, така казва Господ, Бог на баща ти Давида: Чух молитвата ти, видях сълзите ти; ето Аз ще те изцеля; след три дена ще възлезеш в Господния дом.
2Ki 20:6  Ще приложа на живота ти петнадесет години; и ще избавя тебе и тоя град от ръката на асирийския цар; и ще защитя тоя град заради Себе Си и заради слугата Ми Давида.
2Ki 20:7  Тогава Исаия каза: Вземете низаница смокини. И взеха та я туриха на цирея; и циреят оздравя.
2Ki 20:8  А Езекия беше казал на Исаия: Какво ще бъде знамението, че Господ ще ме изцели, и че след три дена ще отида в Господния дом?
2Ki 20:9  И Исаия беше рекъл: Ето какво ще ти бъде знамението от Господа, че Господ ще извърши това, което каза: избери - да напредне ли сянката десет стъпала, или да се върне надире десет стъпала?
2Ki 20:10  И Езекия отговори: Лесно нещо е да слезе сянката десет стъпала; не, но нека се върне сянката десет стъпала надире.
2Ki 20:11  И пророк Исаия извика към Господа; и Той върна сянката десет стъпала надире, по които беше слязла в слънчевия часовник на Ахаза.

Покаянието е първо, ако наистина има грях, заради който е тая болест. А вече дали Господ ще покаже милост, не мога да кажа. И дали когато човек се изправи очи в очи със смъртта - дали той е намразил греха, довел го до това състояние, и дали ако Бог покаже милост, човекът би се върнал обратно в него?
7
Представяне /
« Last post by Veselin on September 05, 2018, 13:05:43 PM »
Здравей,аз знам кой грях е причината за тази болест,а убеден съм и той.
Long story short.
Преди около година,се видяхме и видях съжалението и разкаянието му относно тази мерзост.Той молеше за помощ и търсеше Господ,като повтаряше "много съм грешен имам да изкупвам и да търпя"(тогава ми се оплака че много го болеше гърбът).Казах му  че жертвата за греховете ни вече  е извършена,да се покае пред Бога , да му се довери напълно като се предаде на него и да чете словото му.Той каза че го е направил ,но ми казваше моли се за мен,което и направих.След като се прибра в Англия му писах няколко пъти и на последните 2 съобщения не ми отговори.Не исках да се натрапвам и си помислих че все едно му набутвам вярата и му писах да се обади или пише той.До този понеделник,когато разбрах всъщност какво се е случвало в тялото му и как е губил сила и тегло.Вчера го видях....
Въпреки всичко, видях в очите му надежда и вяра,макар да имаше сила едвам да говори каза вярвам.
Благодаря ти,че се отзоваваш на призива ми и вярвам че ще бъде волята Божия.

8
Представяне /
« Last post by Watchman on September 04, 2018, 22:06:01 PM »
Здравей и добре дошъл във форума.

Ще се молим за твоя приятел, но ти като негов близък човек трябва да си изясниш пред Бога причината за неговата болест и дали трябва да се покае от определени грехове, които може да стоят зад появата на тази болест. Ето защо ти си човека, който най-вече трябва да воюваш за него и да намериш Божия отговор за тази ситуация.
9
Представяне /
« Last post by Veselin on September 03, 2018, 21:19:48 PM »
Здравейте,преди да започна каквото и да е, искам да отдам слава на Господаря Исус Христос.(Римляни 11:36)
Казвам се Веселин,родом от Пловдив и живеещ там засега...неженен на 38г.
Предтавянето ми е свързано и с призив, който ще обясня за което се и извинявам за малко по-дългия пост.
От известно време намерих форума, но реших първо да изпитам какъв е (1 Солунци 5:21) понеже има много,за това и не се регистрирах веднага,а почетох малко.
Което ми бе и достатъчно за да разбера, че има истински християни извън всякаква деноминация и човешка заблуда.
Към които е и призивът ми,понеже днес преди няколко часа, ми се съобщи новината че най-добрият ми приятел с който сме израснали заедно,на който свидетелствах и единствен чу за нашия Господар Исус и повярва, че е на легло отслабнал до неузнаваемост от коварния(злокачествен) рак и на морфин поради болките.
Не бях го виждал горе долу година(а и все още не съм,описанието му е от друг познат) понеже живее в Англия( в момента е в България),но слава на Бога повярва при многократните ни разговори в началото за формата на земята и от там понеже е каталист за заблудата в която живеем(че е кълбо в несъществуващия космос,а и не само това) и истината може да е само една(Йоан 14:6) го насочих към Него, чрез вечното му слово Библията.
Което за мен единствения авторитет и откровение на Бога към човека,далеч от всякаква религия и деноминация, останал сам във вярата, поради причината че словото му е истинно и вечно, ме опази от всякакви религиозни(човешки) събрания и заблуди.
Та останал без приятели (семейството ми също не вярва), но не и без надежда, единствено болният ми приятел даде Господ като лъч светлина във вярата.
И поради невъзможността да се събираме и основно поради големите изпитания които имаше той(болеста му за която не знаех) и не искайки да се натрапвам ,го оставих на Божията милост да го води и понеже нашия Бог е верен му се разкри.
Та призивът ми е за молитва от всички християни,за укрепяне на вярата му(понеже сега в това му състояние е ясно на какво изпитание е подложена) и за изцеление съвършенно от тази коварна болест.А защо отправям призив към вас е ясно, понеже Бог е там където са събрани двама или трима в негово име(Матей 18:20),а нямам други с еднаква вяра знам че тук има макар и малко но истински вярващи, които Бог ще чуе(Йоан 9:31).
И каквото и да стане аз знам че ще бъде Божията воля, защото нея сме тук да извършим,понеже неговото царство наближи и рано или късно всички ще застанем пред Праведния наш съдия(Марк 1:15) и неговото царство ще пребъде и всичко е за негова слава.
Благодат и мир от Бог Отец и Господ Исус Христос,на всички благодаря предварително.

10
Последни времена /
« Last post by Ученик на Исус on August 31, 2018, 20:28:21 PM »
Числото 666 върху дрехите на католически свещеник:

https://www.youtube.com/watch?v=ao3qq4V7_X8
Pages: [1] 2 3 ... 10