Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Попаднах на това видео което доста добре обяснява как и защо идва глад.

https://www.youtube.com/watch?v=38yc8gZjYwI
2
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Анко on December 01, 2021, 13:14:53 PM »
Благодарност за отговора и вниманието.3
Quote
Това как се вписва със временното закоравяване на евреите което е нужно за да се спасят и избраните от останалите народи?

Ами то беден не противоречи на закоравен.
4
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Watchman on November 30, 2021, 18:33:37 PM »
Quote
Матей 17 гл. е писано,че когато Исус се преобразява/само можем да предполагаме какво велико нещо е било и силата на Божията слава/с него са били Йоан, Петър и Яков. Явяват им се Мойсей и Илия. И са разговаряли с нашия Господ.
Мойсей, както четем е починал преди израелтяните да влязат в обещаната земя.
Илия четем и знаем, че жив е взет на небето.

Те ли са двата пророка, които ще бъдат изпратени на земята според писаното в Откровение?

Първо трябва да се разбира смисъла на случката в планината на преображението. Нека да видим какво точно пише:

Mat 17:1  И след шест дни Исус взема Петра, Якова и блата му Йоана, и ги завежда на една висока планина насаме. 
Mat 17:2  И преобрази се пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината. 
Mat 17:3  И, ето, явиха им се Мойсей и Илия, които се разговаряха с Него. 
Mat 17:4  И Петър проговори, казвайки на Исуса: Господи, добре е да сме тука; ако искаш, аз ще направя тука три скинии(Шатри.), за Тебе една, за Мойсея една и една за Илия
Mat 17:5  А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и ето из облака глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте


Mat 17:9  И като слизаха от планината Исус им заръча, като каза: Никому не съобщавайте за това видение, докле Човешкият Син не възкръсне от мъртвите.

Първата грешка, която се прави по отношение на този текст е че се приема случилото се за реално събитие. Т.е приема се че реално Моисей и Илия са се появили на планината с Исус. Само че на слизане на планината, Исус не им каза да не казват на никого за тази СЛУЧКА, а да не казват за това ВИДЕНИЕ.

Т.е учениците и Христос виждат ВИДЕНИЕ, не се случва реално това, което пише, а те виждат видение. И както всяко видение, то може да има символичен и образен смисъл. И самия текст доказва това, защото видението има много конкретен смисъл.

Когато Петър вижда прославения Христос, заедно с Моисей и Илия, той изпада в шок, защото Христос се изявява в Своята слава, но Моисей и Илия, не пише да са прославени в това видение. Присъствието на Моисей в това видение представя Закона, а присъствието на Илия - Пророците. Т.е това, което учениците виждат е че Христос носи много по-голяма слава от Закона и Пророците, Той е нещо много повече, по-голямо и по-славно от тях.

Но за Петър е трудно да преглътне това нещо. Затова той предлага да направи ТРИ ШАТРИ, една за Христос (и неговото Учение), една за Моисей (Закона) и една за Илия (Пророците). С други думи, той си представя християнската вяра като някакъв вид амалгама, смесица между Христовото Учение, Закона и Пророците. Точно в този момент Бог се намесва, като проговаря от Небесата с друмите:

Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.

Т.е Бог свидетелства за Христос не само с по-голямата слава, която Му е дал, но и със собствените си думи изречени от Небесата, че няма да има ТРИ шатри, за Христос, Моисей и Илия, но ще има само ЕДНА шатра, ЕДНО тяло, ЕДНА невяста - тази, която следва Христос с цялото си сърце, а не със сърце което е разделено между Христос, Закона и Пророците.

Всички тези неща са добре потвърдени от други пасажи в Писанието, като например:

Maт. 11:13  Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоана

Йоан е последния пророк под Закона, след него ние трябва да слушаме Божия Син, за когото самия Йоан свидетелства.

Евр. 1:1  Бог,Който при разни частични съобщения, и по много начини, е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, 
Евр. 1:2  в края на тия дни говори нам чрез Сина, Когото постави наследник на всичко, чрез Когото направи световете, 
Евр. 1:3  Който, бидейки сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши [чрез Себе Си] очищение на греховете, седна отдясно на Величието на високо


Пророците пророкуваха само частично Божията истина, Христос разкри цялата пълнота на Бога и Неговата слава.

Евр. 3:3  Понеже Той се удостои със слава толкоз по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почитта що има оня, който е строил къщата, от почитта що има къщата.

Тук виждаме потвърждение на същото, че Христос придоби много по-голяма слава от тази на Моисей, защото Той не е просто слуга като Моисей, който участва в градеца на дома, Той е собственика на дома.

Сред днешните евреи обаче, които вярват в Христос се забелязва точно този феномен на разделеното сърце между Христос и Закона. И не случайно, защото точно Петър беше призован да бъде апостол сред евреите, и именно той прояви тази склонност към разделеното сърце. Но Бог веднъж и завинаги с това видение премахна причината за такава разделеност.

Ето защо ние трябва да гледаме на този текст, не като на доказателство, че реалните Моисей и Илия са дошли от някъде за да разговарят с Христос, а като на символично видение, което е дадено да покаже на учениците, че Христос не е просто някаква кръпка, която трябва да се добави към Закона и Пророците, а че Той е "сияние на Неговата слава, и отпечатък на Неговото същество".

Относно двамата пророци в Откровение не мога да кажа, че разбирам добре кои може да са те. Има хора, които предлагат, че това може да са Енох и Илия, защото те са единствените човеци, които не са преживяли смърт. (За Моисей Писанието свидетелства, че е умрял). В Евреи се казва, че на всеки човек е отредено веднъж на умре (Евр. 9:27) и се счита, че Енох и Илия също трябва да преминат през първата смърт, затова ще бъдат изпратени отново на Земята за да вкусят смъртта.

Не знам дали това е адекватно тълкувание, но това е което съм чувал по въпроса.
5
Путин управлява света, България напуска европейския сюъз, Байдън е пионка на Путин, Путин търси с още 8 държави да нападне Израел...

Относно излизането на България от ЕС, ако правителството се заинати относно влизането на Македония в ЕС, може да се стигне и до там, но това е по-скоро предположение.
Основните слухове са, че ще ни притиснат относно нашите изисквания покрай историческите разминавания и, че нашите ще клекнат.
Кое от двете ще стане, ще видим.

Байдън като пионка на Путин - не го вярвам, Байдън е пионка на англосаксонците.

4. Пророчествата от Езекиил ако помня верно - глава 38
Нападение на северния цар върху светите земи
Едва ли сме и в това време

Той Южния цар е по-итересен къде е, че нещо се оформя да е баш на юг, ама не е за тази тема, май имаше някъде тема и за това.

Като напомняш за Израел отново, ми идва наум също и другото. Че кукловодите на света някак си бясно се разбързаха да изпълнят пророчествата от Откровение на Йоан 13 гл. за да запрещават купуването и продаването без да е извървян дотам път,който Бог ще определи а не някой друг и ще узреят времената за всичко това.
Да проправят пътя за това, а дали е извървян пътя, тепърва предстои да видим.


Обаче има още един много ключов момент. Наскоро слушах прочит на книгата Второзаконие, когато стигнах до 28-а глава ми направи много голямо впечатление следния пасаж:

Вт. 28:12  Господ ще ти отвори добрата Си съкровище, небето, за да дава дъжд на земята ти на времето му, и да благославя всичките дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, а няма да вземаш на заем.

Това е част от благословенията, ако Израел слуша Божиите заповеди и е напълно верен на завета Му. Но ако отстъпи следва това:

Вт. 28:43  Чужденецът, който е всред тебе, ще се издига горе и по-горе над тебе; а ти ще пропадаш долу и по-долу.
Вт. 28:44  Той ще заема на тебе, а ти не ще заемаш на него; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.


Това е много ключов момент, защото част от проклятието е че Израел ще бъде беден и ще пропада все по-надолу и по-надолу, и ще потъне в дългове и няма да дава на заем на никого.

Това как се вписва със временното закоравяване на евреите което е нужно за да се спасят и избраните от останалите народи?
6
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Nikolay on November 30, 2021, 12:44:33 PM »
В Матей 17 гл. е писано,че когато Исус се преобразява/само можем да предполагаме какво велико нещо е било и силата на Божията слава/с него са били Йоан, Петър и Яков. Явяват им се Мойсей и Илия. И са разговаряли с нашия Господ.
Мойсей, както четем е починал преди израелтяните да влязат в обещаната земя.
Илия четем и знаем, че жив е взет на небето.

Те ли са двата пророка, които ще бъдат изпратени на земята според писаното в Откровение?

Както знаем, при възкресението на мъртвите спящите в пръстта ще се събудят.
Мойсей единствен ли е от цялото човечество, който въпреки смъртта си, е при Бог преди възкресението на мъртвите?
Щом се е явил и заедно с Илия са разговаряли с Божия Син.
Или е невъзможно за нас да знаем все още?

Второзаконие 34 глава
5 So Moses the servant of the LORD died there in the land of Moab, according to the word of the LORD.
6 And he buried him in a valley in the land of Moab, over against Bethpeor: but no man knoweth of his sepulchre unto this day.

А какво ако Бог го е взел подобно на Илия?
Иначе малко се преплита с това, че Исус е първия сред възкресените от мъртвите.
8
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Анко on November 24, 2021, 10:47:52 AM »
За арамейците не предположих изобщо вчера.
Техния език доколкото съм чел и аз, се е употребявал и по времето на Христос и апостолите.

Уточнението с молитвата "Отче наш" и превода, наистина звучи по-достоверно и не влиза в противоречие с писаното,че Бог никого не изкушава.

Благодарност за вниманието.

Имам 2 въпроса.
когато имаш време, ако е възможно да кажеш как разбираш следното?

В Матей 17 гл. е писано,че когато Исус се преобразява/само можем да предполагаме какво велико нещо е било и силата на Божията слава/с него са били Йоан, Петър и Яков. Явяват им се Мойсей и Илия. И са разговаряли с нашия Господ.
Мойсей, както четем е починал преди израелтяните да влязат в обещаната земя.
Илия четем и знаем, че жив е взет на небето.

Те ли са двата пророка, които ще бъдат изпратени на земята според писаното в Откровение?

Както знаем, при възкресението на мъртвите спящите в пръстта ще се събудят.
Мойсей единствен ли е от цялото човечество, който въпреки смъртта си, е при Бог преди възкресението на мъртвите?
Щом се е явил и заедно с Илия са разговаряли с Божия Син.
Или е невъзможно за нас да знаем все още?

Благодаря!
9
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Watchman on November 23, 2021, 20:56:45 PM »
Quote
Предположих,че е възможно да е родоначалник на арменците

Не на арменците, а на арамейците. Това е било народ живеещ на територия граничеща с древния Израел. В Библията има описани някои конфликти на израилтяните с този народ. Днешните им потомци живеят в Сирия, като все още има места където се говори древния арамейски език.

Доколкото знам се твърди, че Исус и израилтяните от Негово време са говорили на арамейски, а не на иврит.  Не знам как точно се е получило такова нещо. Във филма "Страстите Христови" всичката реч на Христос и апостолите е озвучена на арамейски език. Можеш да си го пуснеш за да чуеш как е звучал.

В интернет можеш да откриеш и текста на молитвата "Отче наш" на арамейски, както и изпята под формата на песен.

Има интересен момент с превода на тази молитва от арамейски. Счита се че евангелието на Матей е писано оригинално на арамейски, и после е преведено на гръцки, но точно в тази молитва е допусната грешка поради двусмислие на използваната арамейска дума. Въпросния текст касае думите:

"И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия"

Знаем, че Писанието казва, че Бог не се изкушава от зло, и Той никого не изкушава. Тогава как така ще се молим Бог да не ни въвежда в изкушение? Твърди се, че в оригинала на арамейски се казва следното:

"И не ни изправяй пред съда*, но избави ни от обвинителя."

* или: не ни довеждай на съд

Този превод има доста повече смисъл предвид факта, че тази молитва е едно от най-фундаменталните неща на християнската вяра и тя обхваща всички най-важни аспекти касаещи нашия живот и дело на земята.

Та ето благодарение на древния праотец Арам, с какви неща сега си имаме работа.
10
Други / Re: За всекиго по нещо :)
« Last post by Анко on November 23, 2021, 14:53:33 PM »
/потърсих по-подходяща тема, не открих/

Отваряйки днес Битие 10
прочетох отново имената на Ноевите потомци след потопа
Един от синовете на Сим е бил на име Арам, внук на Ной

Предположих,че е възможно да е родоначалник на арменците
в наши дни е все още широко разпространено име

мисля,че и сред израелтяните се среща

Pages: [1] 2 3 ... 10