Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Topic started by: Watchman on February 02, 2019, 23:20:08 PM

Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 02, 2019, 23:20:08 PM
Редакция Watchman: Тези теми ги отделих от оригиналната тема в своя собствена тема, която отговаря на развитието на тематиката.

Един пасаж от Писанието ме накара да се замисля, какво още може да означава "да се поставят враговете Му за негово подножие". Очевидно, че според Писанието това е най-важното събитие за което Исус чака и Той няма да се завърне докато то не се случи.

Евр. 1:13  А кому от ангелите е рекъл някога: - "Седи отдясно Ми Докле положа враговете ти за твоето подножие"?

Евр. 10:12  но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога.
Евр. 10:13  та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.


Интересно е че Исус обичаше да цитира точно този стих:

Лука 20:41  И рече им: Как казват, че Христос е Давидов син?
Лука 20:42  Защото сам Давид казва в книгата на псалмите: - Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми,
Лука 20:43  докле положа враговете Ти за Твое подножие.


Пасажа обаче, който ме накара да се замисля е следния:

Ис. 66:1  Така казва Господ: Небето Ми е престол, И земята е Мое подножие; Какъв дом искате да построите за Мене? И какво ще бъде мястото на Моя покой?

Ако земята се има предвид като Божието подножие, то това означава, че Христос очаква Сатана да бъде свален на земята. Именно това беше и целта на Неговото служение, затова Той казва:

Лука  10:17  И седемдесетте се върнаха с радост, и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.
Лука  10:18  А Той им рече: Видях сатана, паднал от небето като светкавица.
Luk 10:19  Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.
Лука  10:20  Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.


Тук се вижда, че работата на Христовите ученици трябва до доведе до падането на сатана от Небето в подножието - сиреч на земята. И едва когато сатана бъде свален на земята, тогава ще му остава "малко време", защото скоро след това Исус ще се завърне "бързо", понеже ще се е изпълнило онова, което Той сега чака.

Откр. 12:9  И свален биде големият змей, оная старовременна змия която се нарича дявол и сатана, който мами цялата вселена; свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него.
Откр. 12:12  Затова, веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. 


Ето защо става много ясно, как тези две събития са неизбежно свързани - свалянето на сатана на земята (в подножието) и завръщането на Христос.

Важно също е да се отбележи, че подножието на Бога е наречена не само земята, но и Неговия народ:

Плач Ер. 2:1  Как покри Господ с облак Сионовата дъщеря в гнева Си, Хвърли от небето долу на земята великолепието на Израиля, И в деня на гнева Си не си спомни за подножието Си!

Тук Сионовата дъщеря е наречена Негово подножие. С други думи сатана трябва да бъде поставен под нозете на светиите, за което говори и пасажа, който бях цитирал по-нагоре в темата:

Римл. 16:20  А Бог на мира, скоро ще смаже сатана под нозете ви.

Веднага след пасажа за свалянето на сатана е написано следното:

Откр. 12:10  И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.
Откр. 12:11  А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бъдат от смърт.


Тук се дава директна връзка, че свалянето на сатана на земята е следствие от победата на светиите над него "чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бъдат от смърт."

Много дълго време аз не можех да разбера този пасаж, Има хиляди проповеди, които говорят за победата на сатана чрез кръвта на Агнето и мнозина си въобразяват, че това е някаква бухалка с която да "бият дявола по главата". Но този пасаж има съвсем друг смисъл, който до съвсем скоро аз въобще не разбирах. Християните приемат духовната война като някакъв вид кавга и разправия в която трябва да викат много силно на дявола как го връзват, как го стъпкват с нозете си в името на Исус, как го прогонват с кръвта на Агнето и как го поразяват със своите изповеди. Обаче Писанието не говори за такъв вид битка.

За да разберем какво е естеството на битката, трябва да осъзнаем на първо място какво означава думата "сатана".

Самата дума идва от еврейското ha satan, което е юридически термин и означава съдебен обвинител. Затова в Откровението се говори за "клеветника на братята" или по-точно за обвинителя на братята. Гръцката дума преведена като "клеветник" или "обвинител" в KJV e юридически термин и означава ищец в съдебен процес. Самата дума "дявол" (diabolos) означава също обвинител. Ето защо ние трябва да разбираме същността на сатана и духовния конфликт с него, като юридически конфликт в съдебната зала пред Бога.

Само и единствено в този контекст става ясно как светиите побеждават сатана чрез кръвта на Агнето. Защото сатана ни обвинява пред Бога за нашите грехове и пропуски с цел да блокира Божията благодат в нашия живот за да не можем да изпълним нашето призвание и роля, изпълнението на които неизбежно води до неговото сваляне на земята. Обаче ако нашите грехове са заплатени с кръвта на Агнето, то тогава обвинителя губи всички законни основания за своя иск против нас, защото нашия грях вече е платен и наказанието за него е вече изпълнено върху Божият Агнец.

Факта обаче, че Христос е пролял кръвта си за нас не е достатъчен за да спечелим делото в Небесата. Необходимо е словото на нашето свидетелство пред Съдията, а именно да засвидетелстваме, че ние наистина сме съгрешили, но също така да заявим нашата вяра и упование в изкуплението чрез Христовата кръв. При тази ситуация сатана губи всякаква законова основа под нозете си да ни обвинява пред Бога и единствения начин да ни спре е чрез физическа саморазправа и гонение до смърт. Затова пасажа продължава и казва, че третия компонент от победата ни над сатана се състои в това да не обичаме живота си до смърт, а да сме готови да умрем ако се наложи. Това премахва всички козове на сатана, защото страха от смъртта е другия стълб на неговата сила и власт:

Евр. 2:14  И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта, сиреч, дявола,
Евр. 2:15  и да избави всички ония, които, поради страха от смъртта, през целия си живот са били подчинени на робство.


През всичките тези години сатана е положил всяко усилие да укрие своята истинска идентичност и вдъхновил заблужденията, че той е някакъв рогат козел тропащ с копита, докато неговата основна роля е да забавя Божието дело чрез непрестанно обвиняване на Божиите хора като прокурор обвинител пред Небесното съдилище. Не случайно завръщането на Христос се протака вече 2000 години. Дяволът очевидно знае какво прави, а ние бидейки невежи относно това, че духовната война е от юридическо и съдебно естество, ставаме жертва на неговите схеми.

Затова апостол Павел казва:

Еф. 6:10  Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
Еф. 6:11  Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
Еф. 6:12  Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
Еф. 6:13  Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.


Гръцката дума преведена като "хитростите" е думата схеми и методи на работа. Ако срещу вас се заведе дело в съда и вие въобще не знаете за него, то вие гарантирано ще го загубите.

Ето ние се молим усърдно срещу напредъка на злото в нашата страна, но имаме малък успех. Молим се против нечестивите власти и правителство, но те като че имат изненадваща устойчивост. Аз разбирах, че трябва да се води духовна война, но не знаех как да го направя. Правил съм го години наред по плътските методи практикувани по църквите и знам че те не само не работят, но са и подигравка и гавра с вярата на светиите.

При все това Исус казва:

Марк 3:27  Обаче, никой не може да влезе в къщата на силния човек, да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния, и тогава ще ограби къщата му.

Аз разбирах че силна демонична власт е взела България в плен, за да може да се задържа такова зло правителство. Но нямах идея как този силен демоничен управител над България може да бъде вързан.

Молих се, Боже как се връзва силния? Какво означава това нещо? Вярвам, че нещата, които пиша в тази тема са Божият отговор на тази молитва.

Това, което разбрах е че когато Исус използва израза "силния" Той не въвежда някакво ново понятие, но прави референция към нещо вече казано в Писанието. Имаме почти идентичен стих, който разяснява какво има предвид Исус:

Ис. 49:24  Нима може да се отнеме користта от силния, Или да се отърват пленените от юнак?
Ис. 49:25  Но Господ така казва: Пленниците на силния ще са отнемат, И користта ще се отърве от страшния; Защото Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе, И ще спася чадата ти,


Забележете, че Исус казва думите в Марк 3:27 в контекста на изгонване на нечисти духове. Нечистите духове са една от 4-те групи духовни противници, които апостол Павел изрежда в цитирания по-горе пасаж от Ефесяни 6-та глава.

Забележете също в Исая какво е представлява връзването на силния. Бог казва "Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе". Т.е виждаме, че тази духовна битка отново е част от един съдебен процес, и че противника, който държи плена прави това на законово основание. Затова връзването на силния представлява лишаването му от законови права върху жертвата.

С други думи сатана и подопечните му началства, власти, светоуправници и духове на злото (изредени в Еф. 6) оперират на база на законови претенции, които те извличат от нашите грехове, както индивидуално, така и от греховете на народа като група (тяло).

Това беше и причината архангел Михаил когато се препираше със сатана за Моисеевото тяло да не посмее да произнесе хулителна присъда против него. Защото това препиране не е било с някакви духовни мечове, или пък да се се хванали за гушата, за да може Михаил да му каже нещо от рода на "ти гнусен дяволе", както обичат да правят християните, но става въпрос за съдебна битка пред Божието съдилище в която сатана има съвсем основателни законови претенции.

Друг пример за подобен съдебен процес написаното в пророк Захария за първосвещеника Исус:

Зах. 3:1  И Господ ми показа великия свещеник Исуса стоящ пред ангела Господен; и Сатана стоеше отдясно му за да му се възпротиви.
Зах. 3:2  И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано, да! да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли този една главня изтръгната из огън?
Зах. 3:3  А Исус бе в нацапани дрехи като стоеше пред ангела.
Зах. 3:4  И ангелът проговаряйки рече на стоящите пред него, като думаше: Съблечете от него нацапаните дрехи. А нему рече : Ето, отнеха от тебе беззаконието ти, и ще те облека в богати одежди.


За да можеше първосвещеника да извърши своето призвание, той трябваше да бъде помазан от Бога. Но сатана използвайки греховете в живота му (нацапаните дрехи) веднага завежда дело срещу него за да блокира получаването от Бога на необходимата духовна екипировка, и така да блокира напредъка на Божието дело.

Този пасаж недвусмислено илюстрира принципа и естеството на духовната битка, за които говоря по-горе. Това, което сатана прави с отделни индивиди, той също така го прави и с цели семейства, родове, народи и континенти. Чрез законови хватки той блокира Божията благодат и милост върху тях ги придобива в плен, така щото да получи право да извърши зло и да установява нечестиви управници и нечестива власт над хора, семейства, родове и народи, които да блокират Божието дело.

За момент искам да се върна на пасажа от Исая 49 гл. Това, което нашия превод пропуска е уловено от английския превод в ст. 24:

Isa 49:24  Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered?

Забележете какво се казва - lawful captive - в превод - законен пленник. С други думи силния, за когото Исус говори, че трябва да бъде вързан законно държи своите пленници и единствения начин плячката му да бъде отнета от него е да се отнемат законовите му претенции. Точно това представлява връзването на силния.

Затова ако искаме да видим промяна в България и плановете на нечестивите за нея унищожени, ние трябва да спечелим съдебния процес в Небесата против България и българите, и да отмахнем присъдите произнесени против нас. Едва тогава властта на духовете на злото ще се отнеме и тяхното право да назначават нечестиви управници ще бъде ликвидирано.

Как точно това може да стане? Едно е човек да воюва за себе си и за семейството си, изповядвайки своята надежда в кръвта на Исус, съвсем друго е да се нагърби човек със съдебно дело за един цял народ, от които мнозината не са праведни и не са покрити с кръвта на Агнето.

Първото нещо, което трябва да направим е да променим отношението съм към своя народ. Това, което виждам в повечето християни е не отношението, което Бог очаква, а отношението което има самия сатана. Те искат да видят съд и наказание за грешните си събратя. Те подобно на фарисеина в храма говорят с презрение към грешния бирник. Вместо това нека да видим какво отношение имаше един от най-праведните хора живяли някога на земята - пророк Даниил:

Dan 9:3  Тогава обърнах лицето си към Господа Бога, за да отправя към него молитва и молби с пост, вретище и пепел.
Dan 9:4  Когато се помолих на Господа моя Бог и се изповядах, рекох: О, Господи, велики и страшни Боже, Който пазиш завета и милостта Си към ония, които Те любят и пазят Твоите заповеди!
Dan 9:5  Съгрешихме, постъпихме извратено, вършихме нечестие, бунтувахме се, и се отклонихме от Твоите заповеди и от Твоите съдби;
Dan 9:6  и не послушахме слугите Ти пророците, които говориха в Твое име на царете ни и на началниците ни, на бащите ни и на всичките люде на земята ни.
Dan 9:7  На Тебе, Господи, прилича правда, а на нас срам на лицето, както е и днес, на юдовите мъже, на ерусалимските жители, и на целия Израил, както и на ония, които са ближни, така и на ония, които са далечни по всички страни дето си ги изгонил подир престъплението, което извършиха против Тебе.
Dan 9:8  Господи, срам на лицето подобава на нас, на царете ни, на началниците ни, и на бащите ни, защото Ти съгрешихме.
Dan 9:9  На Господа нашия Бог принадлежат милост и прощение, защото се възбунтувахме против Него,
Dan 9:10  и не послушахме гласа на Господа Нашия Бог да ходим по законите, които положи пред нас чрез слугите си пророците.
Dan 9:11  Да! Целият Израил престъпи закона Ти, като се отклони та не послуша гласа Ти; за която причина се изля върху нас проклетията и клетвата, написана в закона на Божия слуга Мойсей; защото му съгрешихме.
Dan 9:12  Той потвърди думите, които изговори против нас, и против нашите съдии, които са ни съдили, като докара върху нас голямо зло; защото никъде под небето не е ставало това, което стана на Ерусалим.
Dan 9:13  Всичкото това зло, както е написано в Мойсеевия закон, дойде върху нас; но пак не се молихме пред Господа нашия Бог, за да се върнем от беззаконията си и да постъпваме разумно според истината Ти.
Dan 9:14  Затова, Господ е бдял за това зло, и вече го е докарал върху нас; защото Господ нашият Бог е справедлив във всичките дела, които върши; и ние не послушахме гласа Му.
Dan 9:15  И сега, Господи Боже наш, който си извел людете си из египетската земя с мощна ръка, и си спечелил за себе си име, каквото имаш днес, съгрешихме и вършихме нечестие.
Dan 9:16  Господи, според всичката Твоя правда, моля се, нека гневът и яростта Ти се отвърнат от твоя град Ерусалим, светия Ти хълм; защото поради нашите грехове и поради беззаконията на бащите ни Ерусалим и твоите люде станахме за укор на всички, които са около нас.
Dan 9:17  Сега прочее, послушай, Боже наш, молитвата на слугата ти и молбите му, и, заради Господа, осияй с лицето си върху запустялото си светилище.
Dan 9:18  Боже мой, приклони ухото си и послушай; отвори очите си и виж опустошенията ни, и града, който се нарича с Твоето име; защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедроти.
Dan 9:19  Господи, послушай; Господи, прости; Господи, дай внимание и подействай; да не закъснееш, заради Себе Си, Боже мой; защото с Твоето име се наричат града Ти и людете Ти.


Първото нещо, което Даниил направи беше да обяви пост и да се идентифицира със своя народ и с греховете му, ако и той самия да не беше извършил или участвал в тия грехове. Това няма как да се случи ако поддържаме това арогантно отношение спрямо нашите събратя, които живеят в грях.

Второто нещо, което Даниил направи беше да поиска милост за народа не защото той се е покаял, а заради Божиите цели и намерения сред този народ. Даниил не постави прошението си на основание на нуждата на народа си от спасение и подобряване на положението си, а на основание на това, че сегашното състояние на нещата блокира Божиите цели, планове и намерения за този народ. С това Даниил обръща съдебния процес в съвсем друга посока. Безспорно грешния народ заслужава наказание и съд. Заточение и зли управници. Но Даниил напомня, че потърпевш от всичко това не е само народа, но самия Бог, който не е съгрешил и не е виновен в нищо, а Неговите права спрямо народа биват ощетени.  Бог очаква плод от този народ, както собственика на лозето очакваше плода от работниците на лозето.

Ис. 53:11  Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити.

Бог заслужава да види добър плод от жертвата на Своя Син, а сатана със своите съдебни схеми блокира този плод сред нашия народ. Но ако ние подобно на Даниил застанем пред Божието съдилище, бидейки покрити с кръвта на Исус и изявим нашето свидетелство и настояване, че чрез този вид блокиране на Божиите благословения - сам Бог бива лишен от това да получи слава и добър плод, тогава сатана от обвинител се превръща в обвиняем и трябва да отстъпи. Именно затова архангел Михаил каза думите "Господ да те смъмри сатана", защото Бог лично е ощетен от тези претенции и само Той може да смъмри сатана и да анулира делото. Защото под прикритието на неопровержими обвинения спрямо грешните, той (сатана) атакува и ощетява праведна страна (интересите на самия Бог). А в случая той атакува и ощетява и интересите на Божиите светии, които са измити с кръвта на Агнето, поради което спрямо тях дяволът не може да има никакви претенции и няма никакво законово право да ощетява чрез съдебни искове не само спрямо тях самите, но и спрямо народите в които те живеят и чиято съдба те самите споделят.

Ето върху тези неща размишлявам напоследък и мисля, че това са важни неща, които заслужават изследване и проверка, за да се научим как да воюваме срещу Божиите врагове за да се принесе плода, който Бог заслужава и очаква и от нас и от нашия народ.
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 03, 2019, 00:03:04 AM
В допълнение искам да обърна внимание как този принцип на духовно воюване в името на Божиите интереси е ясно изявен в пасажа за първосвещеника Исус:

Зах. 3:2  И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано, да! да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим.

Тук е дадена причината поради, която сатана бива смъмрен, а именно причината е "да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим". Т.е чрез противене на помазването на първосвещеника Исус, сатана блокира Божиите планове за Ерусалим и по този начин ощетява Бога, който не е обвиняем по делото и няма вина или причина да му се нанася щета. Така противника бива смъмрен и губи своята законова претенция, защото закона не му позволява да ощетява праведния заради грешния.

Точно това беше и законовото основание на Авраам да изиска спасението на Лот:

Бит. 18:25  Далеч от Тебе да сториш такова нещо, да убиеш праведника с нечестивия, така щото праведния да бъде като нечестивия! Далеч от Тебе това! Съдията на цялата земя няма ли да върши правда?

Бог обаче бидейки съдия не може да напусне престола си и да пледира за своите интереси в съда, затова Бог има нужда от ходатай. Думата ходатай също има юридически смисъл и означава някой който говори в съда в подкрепа на някой друг. Ето защо ние трябва да се научим да се явяваме пред Божието съдилище и със словото на своето свидетелство, да заявим, че Божиите интереси са ощетени и да поискаме отмяна на присъдата, защото не може Съдията на цялата земя да накаже праведния заедно с нечестивия. Това е пролома за който Писанието говори, а именно съдебния прецедент в който съдията отсъждайки справедлива присъда за греховете на грешния сам бива ощетен.

Ез. 22:30  И като потърсих между тях мъж, който би застанал в пролома пред Мене заради страната, та да я не разоря, не намерих.
Ез. 22:31  Затова, излях негодуванието Си върху тях, довърших ги с огнения Си гняв, и възвърнах върху главите им техните постъпки, казва Господ Иехова.


Не беше в Божия интерес да погуби страната и Бог търсеше човек, който да застане в пролома, за да преобърне посоката на делото и да се избегне съда. Но когато такъв човек не може да се намери, Бог е принуден да издаде осъдителна присъда и да ощети сам Себе Си.

Ето защо да разбираме същността на духовната война и да участваме пълноценно в нея е от изключителна важност за постигане на Божиите цели на земята.
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 03, 2019, 01:34:33 AM
Пример за това как се застава в пролома е Моисей, за който се казва:

Пс. 106:23  Затова Той каза, че ще ги изтреби; Само че избраният му Моисей застана пред Него в пролома За да отвърне гнева Му, да не би да ги погуби.

Израилтяните заслужаваха да бъдат погубени и изтребени заради начина по който презряха Бога и всичките Му чудеса, и Бог трябваше да произнесе праведна присъда против тях. Но същевременно Бог не искаше да ги погуби, защото Бог на първо място ревнуваше за Своето Име и за Своята слава. Точно тази ревност беше в Моисей и тя го квалифицира като един достоен да застане в пролома.

Изх. 32:9  Рече още Господ на Моисея: Видях тия люде, и, ето, коравовратни люде са;
Изх. 32:10  сега, прочее, остави Ме, за да пламне гневът Ми против тях и да ги изтребя; а тебе ще направя велик народ.
Изх. 32:11  Тогава Моисей се помоли на Иехова своя Бог, казвайки: Господи, защо пламна гневът Ти против людете Ти, които си извел из Египетската земя с голяма сила и мощна ръка?
Изх. 32:12  Защо да говорят египтяните, казвайки: За зло ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтреби от лицето на земята? Повърни се от разпаления Си гняв, и разкай се за туй зло, което възнамеряваш против людете Си.
Изх. 32:13  Спомни си за слугата си Авраама, Исаака и Израиля, на които си се клел в Себе Си, като си им казал: Ще размножа потомството ви като небесните звезди, и тая цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще я наследят за винаги.
Изх. 32:14  Тогава Господ се разкая за злото, което бе казал, че ще направи на людете Си.


Моисей беше загрижен за своя народ, но не това беше главния му мотив да застане в пролома. Чрез Духа той разбираше, че този унищожителен съд над еврейския народ щеше да навреди на Божието име, и на Божиите цели. И точно затова застана срещу Божията присъда. Това е единствения начин по който може да се отмени Божията присъда върху грешните човеци, когато някой застане в пролома да защити Божието призвание в тези човеци, да настоява за плода, който Бог заслужава да получи от техния живот. Интересното в случая е че Моисей приложи този принцип не само по отношение на Божия интерес, но и по отношение на обещанията на трима други праведници, които щяха да бъдат ощетени, а именно Авраам, Исаак и Яков. Това на практика доказва и принципа за който споменах по-горе, а именно че в съдебния процес ние можем да атакуваме претенциите на врага спрямо един народ, семейство или род не само в името на Божиите интереси, но в името и на Неговите светии, които също са засегнати.
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 03, 2019, 02:45:47 AM
Друг много известен пасаж свързан с духовното воюване, на който съм се чудил, защо е свързан със съда е отново от Исая:

Ис. 54:17  Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее; И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд. Това е наследството на слугите Господни, И правдата им е от Мене, казва Господ.

Очевидно, че оръжията, които противника скроява против нас са именно в съдебната зала на Бога, защото пасажа казва, че победата над тези оръжия се състои в това да осъдим всеки език, който се повдига против нас в съд.

Затова основното занимание на нашия враг е:

Откр. 12:10  ... защото се свали обвинителя на нашите братя, който ги обвинява денем и нощем пред нашия Бог.

Ако сатана фокусира всичките си усилия в едно нещо, денем и нощем да обвинява светиите пред Бога, това означава, че това му е основната стратегия за всяко нещо. Това е най-важното нещо, с което той счита че трябва да се занимава, щом не си дава почивка, но денем и нощем се занимава с обвинения на светиите пред Бога.

Може би точно за това Исус в молитвата Отче наш ни учи да се молим за нещо много важно, което обаче противника се е постарал да скрие от нас чрез погрешен превод. И в случая не става въпрос за погрешен превод от гръцки, а за погрешен превод от еврейски на гръцки. Знае се че Евангелието от Матей е написано оригинално на еврейски и е предназначено за евреите. Но до скоро еврейския текст се е считал за изгубен. При превода на гръцки се получава една лека неточност, която скрива фундаменталния смисъл на пасажа. Става въпрос за следните думи от молитвата Отче наш:

Мат. 6:13  и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия,

Мнозина християни са се чудили на този пасаж, защото на друго място е записано:

Яков 1:13  Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог се не изкушава от зло, и Той никого не изкушава.

Ако Бог никого не изкушава, защо да се молим Бог да не ни въвежда в изкушение? Причината за това разминаване е че еврейската дума, която е преведена на гръцки като изкушение, може да има такова значение като един от нюансите й, но основното й значение е да бъдеш предаден на съд.

Затова, това, което Исус ни учи в тази молитва е да се молим Бог да не ни предава (довежда) на съд, но да ни избави от обвинителя/лукавия. В светлината на всичко казано досега по въпроса за Небесното съдилище и за нашия духовен конфликт със сатана в него, този превод има много по-голям смисъл и напълно пасва на Божиите приоритети за молитвата.  Ако работата на сатана е да ни обвинява денем и нощем в Божието съдилище, то е напълно логично Исус да постави това толкова важно нещо във фундаменталната за християнската вяра молитва - Отче наш.

Нещо повече думите "избави ни от лукавия" може също да се преведат като "избави ни от злото". Очевидно в повечето случаи злото, което идва в нашия живот е в следствие от загубен съдебен процес в Небесата. Съгрешили сме и не сме се явили пред Божия престол да пледираме за изкуплението чрез кръвта на Исус. Аз вече започнах да осъзнавам, че някои от най-големите злини, които са ми се случили в моя живот са можели да бъдат избегнати ако съм бил внимателен да блокирам обвиненията на сатана пред Бога поради греховете ми, които са предизвикали Божия съд и злините които съм претърпял.

Ние трябва да се научим да се явяваме пред Божия съдебен престол и да пледираме не само за собствения си живот и дом, но и за другите християни, за народа си и за всички с които Бог е обвързал съдбата ни. За целта обаче трябва да се научим да правим това много внимателно, бидейки внимателни да очистим живота си от всичко, което е противно на Божията воля, за да не предизвикаме Божия гняв с неразумно поведение и говорене пред Неговия съдебен престол.

Екл. 5:1  Пази ногата си, когато отиваш в Божия дом, Защото да се приближиш да слушаш е по-добро, Отколкото да принесеш жертва на безумните, Които не знаят, че струват зло.
Екл. 5:2  Не прибързвай с устата си, Нито да бърза сърцето ти да произнася дума пред Бога; Защото Бог е на небесата, а ти на земята, За това, нека бъдат думите ти малко;


В съда всяка наша дума и действие могат да бъдат и ще бъдат използвани против нас, затова трябва думите ни да бъдат внимателно премерени и поднесени със съкрушен дух и чиста съвест.  И точно тук идва ролята на Святия Дух, който е наречен наш Утешител. Думата parakletos обаче преведена "утешител" има съвсем друг смисъл от това, някой нещо да ни утешава. Тази дума отново има юридически смисъл и означава ходатай, адвокат. Исус обясни, че е изключително важно за нас Той да изпрати Святия Дух, за да може Той да бъде рамо до рамо с нас в съдилището за да ни вдъхновява как да представим делото си пред Бога, защото от това зависи целия успех на нашия живот и призвание, не само индивидуално, но и като тяло.
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: simeon on February 03, 2019, 09:16:11 AM
Това,което си разбрал намества картината. Специално по отношение на настоящата неволя по нашите земи също съм в недоумение откъде и с какво право те взимат повод да надграждат злото.Сега със съвсем друго разбиране ще се моля. Разбирам,че често пъти молитвата ми е била неправилна заради неразбиране. Нека Бог ни помогне да се обхождаме в непорочност и да разбираме Неговите цели. Думата "грях" означава "пропускане на целта".
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: Nikolay on February 06, 2019, 15:28:16 PM
Благословен да е Бог загдето ти е открил тези неща !
Амин !
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: simeon on February 10, 2019, 12:38:30 PM
Той е направил от един човек всички човешки нации да живеят по цялото лице на земята, като е определил предварително назначени времена и граници на заселищата им; за да търсят Бога, та дано биха Го напипали и намерили, макар и Той да не е далеч от всеки един от нас; защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както са казали и някои от вашите поети: „Защото дори Негов род сме.“ И така, тъй като сме Божи род, не бива да мислим, че Божеството е подобно на злато или на сребро, или на камък – на нещо, изработено с изкуство и човешка измислица. Бог, без да държи сметка за времената на невежеството, сега заповядва на всички хора навсякъде да се покаят, защото е назначил ден, когато ще съди света справедливо чрез Човека, когото е определил; за което е дал уверение на всички, като Го е възкресил от мъртвите.
Деяния 17:26‭-‬31 VBG
https://bible.com/bible/190/act.17.26-31.VBG      Ето един добър пасаж от Божието Слово,който можем да използваме в молитвите на ходатайство пред Бога относно българския народ.
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: simeon on February 10, 2019, 16:36:15 PM
Разсъждавам относно призива от Бога на българския народ. Ако наистина(както е ставало в миналото) нашия народ е определен да е прибежищен народ за светийте в усилни времена,това е огромен призив. Означава,че прибежищния народ трябва на първо място да бъде отделен от другите народи. Страната ни е на кръстопът,и към днешна дата ние сме посред други народи,които са на наша територия дори. (американските бази и мигрантите.) т.е. -не може да бъде обезпечена вътрешната сигурност . Второ,прибежищния народ трябва да е независим икономически и стратегически. Да има силна армия и икономика. ( аграрна задължително). Трето трябва да е авторитетен народ, който твърдо да  възпира преследвачите на светийте извън границите. Тези неща дори и да ги е имало сега сме лишени от тях.Когато Бог благоволява в нас обаче невъзможното става възможно. Нека разсъждаваме за призива си и се молим Бог да ни възвърне и утвърди в него.
Title: Битка за България
Post by: Watchman on February 12, 2019, 17:19:44 PM
Отделих някои от темите касаещи молитвата за България в собствена тема, като по-долу развивам темата.

С оглед на развитието на някои от темите във форума, които коментират необходимостта от молитва за България и за промяна на съдбата на нашия народ, счетох за необходимо да организираме всичко казано до момента в своя отделна тема в която да изследваме въпросите касаещи съдбата и бъдещето на България и българския народ.

В момента силите, които управляват България я тласкат към пълна разсипия и ликвидация и на държавата и на народа. При все това тази програма на разруха и геноцид не се извършва само спрямо нашия народ, но срещу всички народи белязани от елита като проблемни. Проблемни в случая ще рече народи, които имат капацитета да се развиват и управляват самостоятелно, като по този начин застрашават плановете на елита за единна безформена и безмозъчна маса от хора, лишена от национална и духовна идентичност.

Много от тези неща са включени в плана на Калерги (http://www.budnaera.com/201802f/180401453.html), но той не изчерпва плановете на враговете на всяка истина и нормалност.

Препоръчвам ви да прочетете статията от линка, за да се запознаете с този план разработен преди почти 100 години, за да видите как това, което сега се случва не само с България и Европа, но и с други страни по света не е някаква случайност, а нещо планирано много отдавна.

Много християни си представят дявола, като егоцентричен маниак, който действа импулсивно и емоционално воден от неконтролируема омраза към човечеството, тропащ с копита рогат козел. Докато неговия образ е точно обратното - той е студен и хладнокръвен стратег, който планира много внимателно всичките с стъпки. По същия начин действат и неговите ученици на земята.

Пс. 64:6  Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.

Ние сме изправени пред древно зло, което е оборудвано с всякакви техники на манипулация и измама, изключително изобилно финансирано, организирано, фокусирано, целенасочено и непреклонно посветено на целите и намеренията си.

Няма сила на земята, която може да се противопостави на този древен кабал на злото. Писанието описва този древен кабал с образа на Левиатана:

Йов 41:12  Няма да мълча за телесните му части, нито за силата Му. Нито за хубавото му устройство.
Йов 41:13  Кой може да смъкне външната му дреха? Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти?
Йов 41:14  Кой може да отвори вратите на лицето му? Зъбите му изоколо са ужасни.
Йов 41:15  Той се гордее с наредените си люспи, Съединени заедно като че ли плътно запечатани;
Йов 41:16  Едната се допира до другата Така щото ни въздух не може да влезе между тях;
Йов 41:17  Прилепени са една за друга, Държат се помежду си тъй щото не могат да се отделят.
Йов 41:18  Когато киха блещи светлина, И очите му са като клепачите на зората.
Йов 41:19  Из устата му излизат запалени факли, И огнени искри изкачат.
Йов 41:20  Из ноздрите му излиза дим, Като на възвряло гърне над пламнали тръстики.
Йов 41:21  Дишането му запаля въглища. И пламъкът излиза из устата му.
Йов 41:22  На врата му обитава сила. И всички заплашени скачат пред него.
Йов 41:23  Пластовете на месата му са слепени, Твърди са на него, не могат се поклати.
Йов 41:24  Сърцето му е твърдо като камък, Даже твърдо като долния воденичен камък.
Йов 41:25  Когато става, силните се ужасяват, От страх се смайват.
Йов 41:26  Мечът на тогова, който би го улучил, не може да удържи, - Ни копие, ни сулица, ни остра стрела.
Йов 41:27  Той счита желязото като плява, Медта като гнило дърво.
Йов 41:28  Стрелите не могат го накара да бяга; Камъните на прашката са за него като слама;
Йов 41:29  Сопи се считат като слама; Той се присмива на махането на копието.
Йов 41:30  Като остри камъни има по долните му части; Простира като белези от диканя върху тинята;
Йов 41:31  Прави бездната да ври като котел; Прави морето като варилница за миро.
Йов 41:32  Оставя подир себе си светла диря, Тъй щото някой би помислил, че бездната е побеляла от старост.
Йов 41:33  На земята няма подобен нему, Създаден да няма страх.
Йов 41:34  Той изглежда всяко високо нещо; Цар е над всичките горделиви зверове.


Единствената сила, която може да се противопостави на тази машина на злото, това е Божието царство. Тук говорим за фундаментално противопоставяне не на някакви микро нива, както повечето християни гледат на проблемите надвиснали над главите ни (Истанбулска конвенция, Национална стратегия против детето и семейството, унищожаване на селото и прочие), а за грандиозния конфликт между Царството на Светлината и царството на тъмнината, между Божиите цели и намерения на земята и тези на древната змия и нейните слуги.

И както дяволът не е в състояние да реализира своите планове на земята без човешки ръце, така и Бог има нужда от Неговите светии за да прокара своя план и намерения на земята.

Дълги години на нас ни е внушавано по църквите, че всичко, което от нас се изисква е да живеем "свято" (всяка църква си слага нейна дефиниция за това), да си плащаме десятъците и да чакаме Исус да дойде да ни вземе, а земята,света и народите кучета го яли. С този манталитет християните изпадат в безплодност, която усърдно съдейства за реализирането не на Божиите планове, а на плановете на врага.

Това е и причината за днешното плачевно състояние, не само на народите, но и на християните живеещи сред тези народи. Безхаберието и невежеството на християните са основната причина за умножаване на злото, което зло вече е толкова напреднало в развитието си, че вече чука на вратите ни и е готово да ни погълне.

Вярвам обаче, че Бог използва надвисналото над нас зло, за да ни пробуди от летаргичния сън и да започнем да воюваме за Неговите цели и намерения, не само в нашия живот, но и сред целия този народ в който Бог е избрал да се родим.

На това бих искал да посветим тази тема и да изследваме Божиите пътища, намерения и цели според които трябва да живеем и според които да се молим.

Title: Re: Битка за България
Post by: Ученик на Исус on February 13, 2019, 01:14:06 AM
Да се молим е добре, но чии молитви чува Бог?


Първо
1 Йоан 5
14 И увереността, която имаме спрямо Него е това, че, ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша;    
15 и ако знаем, че ни слуша, за каквото и да Му попросим, знаем че получаваме това, което сме просили от Него

Второ
Притчи 15:29
Господ е далеч от нечестивите, А слуша молитвата на праведните

Трето
Матей 18:19
Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Отца Ми, Който е на небесата.


Виждаме, че са достатъчни само двама праведни, молещи се според Божията воля и в единство.
Защо бежанците се заселват тук, ами това е Божият съд над нас, моралът им е много по-висок от този на повечето християни и християнки. Погледнете жените им, те спазват Божия протокол на обличане, дрехи, скриващи пищялите на краката, покривала.

Плачът на Еремия 5:2
Наследството ни мина на чужденци, Къщите ни на странни

Исая 1
7 Страната ви е пуста, градовете ви изгорени с огън; Земята ви - чужденци я пояждат пред очите ви, И тя е пуста като разорена от чужденци

Езекил 7
21 Ще го предам в ръцете на чужденци за плячка, И на нечестивите на земята за корист;

Това е Божи съд над развратената Европа.

Наистина ли Бог не е чул молитвите ни против това нашествие?
Но колко от нас сме изрядни - в поведение, облекло, покорство и вършене на Божията воля?

Лично аз чак след 15 г. във вярата осъзнах, че пред Бог е мерзост жена да носи панталони, да ходи с грим,да си боядисва косата и да си открива пищялите. И трябва да се моли с покривало. Това показва само голямо закоравяване и нежелание да се види Божията истина в писанията.
Колко християни имат телевизор и гледат светски филми и пр. с часове или са във ФБ, а за Бог колко време отделяме?
Толкова са нещата, да не изброявам смартфони, таблети, последен модел.
Колко време на ден отделяме на Бог всеки ден, както някой беше казал поне десятъка?!...
За тази теория за по-нисша раса при смесване на бели и черни, не ѝ вярвам.
Аз познавам деца от смесени бракове, дори на християни, едно момиченце от такъв брак на 3 г. преди доста време дойде при мен и с такова помазание ми благовести Бог, рая, ада, че щях да падна на колене, ако не познавах Бог!
 Бог ми даде миналата година, докато викахме пред Него срещу ИК два стиха:Еремия 5:1 Обходете улиците на Ерусалим И вижте сега, научете се и потърсете по площадите му, Дали можете намери човек - Дали има някой - който да постъпва справедливо, да търси честност; И Аз ще простя на тоя град.


Данаил 4:17 Тая присъда е по заповед от стражите, и делото на думата на светите, за да знаят живите, че Всевишният владее над царството на човеците, дава го комуто ще, и поставя над него най-нищожния измежду човеците


Бог е милостив Бог, търси да покаже милост и не благоволява дори в смъртта на нечестивите, казва, а да се обърнат и да живеят.
Така че за мен не е причината дали се молим, но кой е този, който се моли?
Има ли чистота и святост и сила и власт от Бога? И според Божията воля да се моли.
Иначе молитвите ни просто не отиват пред Бог.
Този Левиатан е страшен, но какво ни даде в Новия завет Бог?

Лука 10:19 Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди

И само двама светии са достатъчни, за да имаме отговор.
Доколко сме истински светии? И липсата на любов, което е белег на последното време.
Бог ни каза:

Филипяни2:3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смиреномъдрие нека всеки счита другия по-горен от себе си.    
4 Не гледайте всеки само за своето, но всеки и за чуждото.

Страдаме ли за душите, които всеки ден погиват в ада?

Ами смирението? Аз лично имам много да работя във всички тези области.
И въпреки моите недостатъци, Бог е бил милостив през всичките години ходене с Него да ми отговаря на молитви, понеже е виждал стремежа ми да се поправя, да се справя с нещата, които не са Му угодни.

Можем ли да спрем надигащото се зло в България? Вярвам, че да. Или поне да го ограничим. Но първо да претърсим и очистим телата и душите си и Бог ще подейства и ще отговори на нашите молитви.

Бог обаче ни предупреждава за последното време:

2 Тимотей 3 Глава:
1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.    
2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,    
3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто,    
4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,    
5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.

Допреди две поколения нещата не бяха така. Хората имаха страх от Бога и дори днес на село възрастните, които са почти на изчезване, отговарят Дал ти Бог добро на поздрав!
Живеем в последните дни, много са белезите, малцина християни искат да го чуят.
Една позната казваше, че според нея има още много години до идването на Господа.
Наскоро сънувала сън, който и беше променил мнението.
През януари трима души казаха, че са имали сънища за бомбардировки над София.
Това е сериозно.
Бог да помогне на всеки от нас и да се намерим верни при Неговото идване!
Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 13, 2019, 12:25:52 PM
Quote
Виждаме, че са достатъчни само двама праведни, молещи се според Божията воля и в единство.
Защо бежанците се заселват тук, ами това е Божият съд над нас, моралът им е много по-висок от този на повечето християни и християнки. Погледнете жените им, те спазват Божия протокол на обличане, дрехи, скриващи пищялите на краката, покривала.

Двама праведни не бяха достатъчни за да може Авраам да спаси Содом и Гомор от погубление. В храма не служеха само двама свещеници, които да ходатайстват и да служат за греховете на народа.

Интересното в случая е че ако имаше поне 10 праведника в Содом и Гомор тия градове щяха да се избавят от Божието унищожение, ако и да бяха изключително развратени.

Аз едва сега започнах да разбирам ролята на свещеника и ролята на християнина като свещеник. Всичко е свързано с Небесните съдилища, с които се съобразяват абсолютно всички, и дявола и нечестивите началства и власти, както духовни така и физически.

Що се отнася до това колко са по-праведни мигрантите можете да прочетете тази статия ето тук (https://bultimes.com/%D0%B1%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%85-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5/).

Това, което вкарват насам организациите на Сорос (с някои неизбежни изключения) е най-голямата измет на земята.

Quote
Това е Божи съд над развратената Европа.


България е под Божия съд от повече от 1000 години. Първо започва с византийското робство, после турското, после две национални катастрофи под Фердинанд, после комунизъм, а сега англосаксонски/едомски геноцид и пълна разруха.

Ние трябва да изследваме корените на този съд, който не престава вече 1000 години. Като Божии свещеници християните трябва да издирят причините за този съд и да представят делото на народа ни пред Бога за да се заличат престъпленията ни от книгите, за да може Бог да извърши делото си сред този народ. По този въпрос аз планирам да пиша по-надолу в темата нещата, които съм разбрал до момента.

Quote
Наистина ли Бог не е чул молитвите ни против това нашествие?
Но колко от нас сме изрядни - в поведение, облекло, покорство и вършене на Божията воля?

Лично аз чак след 15 г. във вярата осъзнах, че пред Бог е мерзост жена да носи панталони, да ходи с грим,да си боядисва косата и да си открива пищялите. И трябва да се моли с покривало. Това показва само голямо закоравяване и нежелание да се види Божията истина в писанията.

Когато има присъда в Небесното съдилище против някой народ, човек или дом, молитвите няма да помогнато докато първо не се преобърне съда. Това е свещеническа работа, за която ние сме били невежи и нехайни през целия си живот.

Радвам се че си разбрала тия неща. Аз от много години съм разбрал, за това как Бог гледа на разголването, а християните ходят по плажове, морета и басейни и се разхождат полуголи напълно безсрамно. Последния път когато си позволих да отида до плажа беше да се срещна с едни християни, и въпреки че самия аз не съм ходил на плаж, слънцето така силно ме изгори по краката (бях по къси панталони), че цяла нощ не мигнах от болка, и обичния лек за изгаряне от слънце - мазане с кисело мляко, не можа ни най-малко да ми помогне. Тогава разбрах, че никакви компромиси с тези неща не може да има.

Quote
Колко християни имат телевизор и гледат светски филми и пр. с часове или са във ФБ, а за Бог колко време отделяме?
Толкова са нещата, да не изброявам смартфони, таблети, последен модел.
Колко време на ден отделяме на Бог всеки ден, както някой беше казал поне десятъка?!...

Първото нещо, което се изисква от свещеника е да е облечен с бели дрехи, само върху тях може да се постави свещеническата одежда. Ние не можем да се надяваме на това да успеем да представляваме нашия народ пред Божието съдилище ако не сме самите ние облечени в бели дрехи.

Зах. 3:1  И Господ ми показа великия свещеник Исуса стоящ пред ангела Господен; и Сатана стоеше отдясно му за да му се възпротиви.
Зах. 3:2  И Господ рече на Сатана: Господ да те смъмри, Сатано, да! да те смъмри Господ, Който избра Ерусалим. Не е ли този една главня изтръгната из огън?
Зах. 3:3  А Исус бе в нацапани дрехи като стоеше пред ангела.
Зах. 3:4  И ангелът проговаряйки рече на стоящите пред него, като думаше: Съблечете от него нацапаните дрехи. А нему рече : Ето, отнеха от тебе беззаконието ти, и ще те облека в богати одежди.
Зах. 3:5  Тогава рекох: Нека турят хубава митра на главата му. И тъй, туриха хубава митра на главата му, и го облякоха с дрехи, докато ангелът Господен стоеше близо.


Нашата правда е като омърсена дреха, затова ние първо трябва да изперем дрехите си в кръвта на Агнето.

Откр. 14  Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.

Quote
За тази теория за по-нисша раса при смесване на бели и черни, не ѝ вярвам.
Аз познавам деца от смесени бракове, дори на християни, едно момиченце от такъв брак на 3 г. преди доста време дойде при мен и с такова помазание ми благовести Бог, рая, ада, че щях да падна на колене, ако не познавах Бог!

Аз не съм видял някой да говори за низши раси. Бог е създал всички народи от една кръв, както казва Писанието, но също така трябва да помним, че народите са Божие уникално творение и Бог държи да изкупи хора от всеки народ, племе и език. Това говори, че Бог държи да се запази уникалността на народите и тяхното разнообразие. Смесването на народите не е по Божията воля. Това е вавилонски похват.

Това не означава, че хората родени от смесени раси са проклети и отхвърлени от Бога, те са точно толкова нормални хора, колкото всички останали, но това е на индивидуално ниво. На ниво народи Бог желае запазването на разнообразието на народите и тяхната уникалност, затова е най-добре човек да живее в своята земя и да създава потомство с хора от своя род.
Title: Re: Битка за България
Post by: Ученик на Исус on February 13, 2019, 13:11:33 PM
В линка, който беше дал за плана точно това пишеше, че ще създават по-нисша, смесвайки бяла и черна раса.
Преди години питах Бог защо е такова състоянието на църквата и чух Святият Дух да ми казва три пъти: "Компромис, компромис, компромис."
Ако искаме Бог да чува молитвите ни, трябва да живеем безкомпромисно наистина.
В студентските си години имах разбирането, че не трябва да се събличам по бански, все още не познавах Бог, ходех на православна църква, трябваше да мина задължително плувен курс. Ходех с цял бански отдолу и тениска отгоре, дълга до колената.
На изпита професора ме попита няма ли да сваля тази тениска, казах му, че не и така минах изпита, който не успях да взема тогава. Като излязох, той се пошегува, че съм била хитра да сложа тениската, тя ме държала на водата, да не потъна :)
По-късно не можех да си взема дипломата без този изпит и трябваше да ходя на басейн, отказах и го помолих да ми разпише студентската книжка. Той разписа и Бог да ми прости за даром взетия изпит, човека излезе от лекция и просто се разписа.
Имах срам, макар и да не познавах Бог!

Софония 3:5 Но неправедният не знае срам.

Как е възможно да твърдим, че имаме Святия Дух и да нямаме срам!
Преди две години може би се молихме за една сестра с големи болки в кръста, Бог я изцели на момента. След седмица-две се виждаме и тя казва, че болката се опитвала да се върне. И на мен ми идва да я питам тя събличала ли се е по бански. Каза, че редовно ходи с 19 г. си син на басейн. И когато ѝ казах, че това е грях пред Бога, тази жена нямаше разбирането и срама!
Удивително!
Гледах свидетелството на едно момче, което е било мъртво и отишло в ада, там беше видяло жена християнка, която му казала, че е там, защото е ходила по бански на плаж. Страшна работа! Просто има такова закоравяване и ходене като света. Не може да се служи на двама господари!
Един руски пастор, Пинкевич проповядваше много хубаво за облеклото и каза, че наказанието за отстъплението от Бог е да видят твоята голота:

Езекил 16:37
И ще им открия голотата ти, За да видят всичката ти голота.

Спомена и за серафимите, които непрекъснато стоят в Божието присъствие и покриват нозете си, а ние си мислим, че можем да не ги покриваме!
В стария завет облеклото на свещениците беше специално, в новия се казва, че сме царско свещенство и колко повече трябва да се стараем да бъдем изрядни в облеклото си.
Ходихме наскоро на събранието на един пастор и след него идва неговия помощник и ни казва, че като сме влезли, все едно светлина влязла. Дойде съпругата му също да се запознаем и жената беше с пола над коляното. Стана ми тъжно и ми се щеше да говорим, но дойдоха и други, те отидоха някъде и така не успях да им кажа. Но всеки е отговорен за личното си освещаване, а пасторите, които не поучават това и оставят жените си, момичета от хвалението да ходят с къси поли, да съблазняват, просто как ще застанат пред Бог в Съдния ден!

Евреи 12:14
Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.

Езекил 23:18
Така тя още откриваше блудствата си, откриваше и голотата си; тогава душата Ми се отврати от нея.

И как си мислим, че Бог ни чува молитвите, Бог се е отвърнал и не е с нас!
Title: Re: Битка за България
Post by: simeon on February 13, 2019, 14:42:45 PM
Наистина,ние не можем да се препоръчаме пред Бога и Небесното съдилище с наша правда. Беше цитиран по-горе стиха,който говори,че нашата правда е като мръсна дреха. Т.е.- колкото и да се старае плътта да угоди на Бога- тя е осъдена и обречена на смърт. И правдата на плътта е с нулева стойност пред Бога. Но Писанието казва,че ако чрез Духа умъртвяваме телесните действия ще живеем.Т.е в житейския ни път трябва да избираме да угаждаме на Бога под водителството на Светия Дух. Когато нашия дух,чрез който служим на Бога бъде съживен .И очистени от грях чрез жертвата на Христос,можем да живеем непорочен живот чрез Божия Дух. Явно много от християните промисляме за страстите на плътта. Но така не угаждаме на Бога. Плътта трябва да прави това,което Духа на Бога иска,чрез нашия дух,с който се покланяме на Бога.Ако плътта и похотите й вземат превес,ставаме плътски човеци. А плътта е осъдена и ще умре.Затова,както стана въпрос в горните постове- християните трябва да спрем да сме плътски за да може чрез духа си да свещенослужим за себе си,домовете и народа си. Какво значи да не сме плътски? Ами това е себеотричане. Което води до намразване на вървежа на света. Писанието казва,че приятелството със света е вражда против Бога! По ясно няма как да е дефинирано.Чрез похотите на плътта прилепяваме душата си към беззаконието и греха. Тук нямам предвид само греховете на блуд и прелюбодеяние,каквито обикновено се тиражират за похоти на плътта.                     
                                                                                    И делата на плътта са явни: те са прелюбодеяние, блуд, нечистота, похотливост, идолослужение, чародейство, вражди, разпри, ревнования, ярости, крамоли, раздори, ереси, зависти, убийства, пиянства, кощунства, и подобните на тях; за които ви предказвам, както и предрекох, че които правят таквиз работи няма да наследят царството Божие.
Галатяни 5:19‭-‬21 BG1871
https://bible.com/bible/22/gal.5.19-21.BG1871.                                                                  Ако ние като християни намираме себе в нещо от тези неща,КАКТО и ПРОИЗЛИЗАЩИТЕ от тях,нека бързаме да избелим дрехите си чрез покаяние и ОСТАВЯНЕ на тези дела. В противен случай Писанието свидетелства,че не само народа си няма да осветим(каквато е настоящата тема) а ние самите ще погинем.
Title: Re: Битка за България
Post by: Lacho on February 17, 2019, 01:49:01 AM
Много изчерпателно и полезно обяснение на Словото от Watchman за това как сатана идва при хората да ги мами че уж им е приятел, и носител на светлина, и след това ходи да ги обвинява пред Бога.

Ти Watchman много светлна даде по тази теми, и върху стиховете които спомена по горе, относно Небесния Съд. Това на мен ми помага да имам по ясна картина за безкрайната Божия благодат справедливост, и как Той поради обичта си към нас търпи това зло от сатана и хората.

Дявола знае че времето скоро ще му свърши, и иска да завлече колкото се може повече хора на гибел. И по горе написаното от Watchman по темата показва каква омраза има сатана към човека. И аз виждам от това, че една от пречините за тази омраза е че човека е зъздаден по Божии образ.

Пък няколко въпроса ми се вдигнаха мислейки за това. Тези хора, елитите, и задкулисните тайни общества и групи-които управляват до колкото виждаме всички държави по света, толкова ли са намразили и те човека та са се покорили директно на сатана? Замислям се за тяхното душевно състояние. Да ли и те като дявола осъзнават че свършекът на тяхното време наближава? И за това още по усилено се чудят как да разорят човеци, народи, държави и семейства чрез демонизация като еднополови бракове, закони за уж 'домашно насилие' върху деца/жени, и феминизиране на обществото и прочие. Или повечето поради светските си страсти и похоти избират да участват в тази война/консипрация против Господа? Или дали повечето от тях вярват че сатана, Луцифер е техният бог и носител на светлината?

Идва ми на ум следния стих: Матей 24:22 'И ако да не се съкратяха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят.' Щом светъ до там ще стигне че нищо не би могло да оцелее поради злото на човека, аз склоня към това че такива хора са изпаднали в такава заблуда че са повярвали че сатана е техният бог-и това е праведно в техните очи. И ето това може би обяснява как всичките тези промени в обществото в различните държави се представят като "добро" "модерно" и "приемливо". Вие другие какво мислите?

Писах това защото ми помага да разбера как един народ като цяло, с безверието и беззаконнието си пред Господ Бог изпада в тотално идолопоклонство. Както са и били цели империи и държави до днес.
Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 17, 2019, 14:47:35 PM
Quote
Дявола знае че времето скоро ще му свърши, и иска да завлече колкото се може повече хора на гибел. И по горе написаното от Watchman по темата показва каква омраза има сатана към човека. И аз виждам от това, че една от пречините за тази омраза е че човека е зъздаден по Божии образ.

Ние все още се намираме в периода в който дяволът има неограничено време за действие, което той си осигурява като държи светиите далеч от изпълнението на Божието призвание да свалят него и неговите власти от поднебесната на земята.

Краткото време за което се говори в Откровението започва от момента на свалянето му на земята до Пришествието на Христос. Понеже е написано, че Христос чака поставянето на враговете Му за Негово подножие, и след това ще дойде бързо, в този кратък откъс от време на идването на Христос бързо (дори нещо да стане бързо то все пак отнема някакво време, макар и кратко) е времето в което дявола е много разярен и се намира на свален на земята.

Аз знам, че по църквите се учи, че сатана е някакъв вманиачен психопат, чиято цел е да завлече все повече и повече хора в огненото езеро, ей така от чиста доза завист и злоба, но тази теория не отговаря на Библейското учение.

Помислете сами какъв шанс има с подобна нагласа и с подобна цел, сатана да подмами една трета от небесните ангели (воинства) живеещи в Божията слава, да я изоставят и да го последват, за да може да си побеснеят малко и после да се пържат заедно с колкото се може повече хора в огненото езеро за цялата вечност?

Ако си дадем сметка, че подобна теза е напълно несъстоятелна и неиздържана, не само от Библейска гледна точка, но и от гледна точка на чистата логика и здравомислие, ще разберем, че същността на сатаната и на организирания от него бунт против Бога има съвсем друго естество. И ако разберем кое е онова, което е накарало една трета от небесните ангели да изоставят Божието царство и слава и да последват учението на сатана, то ще разберем и какво мотивира сатанинския елит сред човеците, защото както падналите ангели, така и сатанизираниия човешки елит вярват в едно и също учение и имат една и съща надежда.

Първото нещо, което трябва да осъзнае човек е, че за да изостави някой Божията слава и царство - на него трябва да му се предложи по-добра надежда от тази, която му дава Бог, или поне надежда, която изглежда по-добра.

Не знам, кой освен умопомрачен човек би повярвал, че маниакално трепене на човеци, движено от зле мотивирана омраза и натирването им в ада представлява надежда, която е по-добра или изглеждаща по-добра от надеждата и обещанията, които дава Бог. С други думи стотици и дори хиляди години християнската църква е била вкарана в умопомрачителна представа за сатана, която представа има за цел само едно нещо, да лиши църквата от нейната способност да воюва против дявола и неговите цели на земята.

Апостол Павел пише следното:

2Кор. 2:11  да не би сатана да използува случая против нас; защото ние знаем неговите замисли.

Ранната църква беше наясно със същността на сатана, неговите методи, неговите цели, неговите замисли. Беше наясно и с това, че християните са в директен конфликт с демоничните началства и власти в небесните места. Този конфликт се води с "оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата" и има за цел свалянето на тези небесни началства и власти на земята с цел окончателното им унищожаване при Пришествието на Христос.

Тук обаче въпроса беше какво мотивира сатанинския елит, който управлява земята, което е същата мотивация, която мотивира бунта на една трета от ангелите живеещи в Божията слава на небето.

Тази надежда, мотивация и учение на сатана са написани в прав текст в Библията, защото именно с тях той се постара да мотивира и грехопадението на човеците.

Бит. 3:4  А змията рече на жената: Никак няма да умрете;
Бит. 3:5  но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото.


В тези кратки думи се съдържа цялата есенция на учението на сатана с което той мотивира не само падането на човека, но и падането на небесните ангели. В тях се състои цялото символ верую на дявола, на падналите ангели и на сатанинския елит от човеци, които работят денем и нощем неуморно за неговите планове.

Но ако за вас не е очевидно какво толкова се съдържа в тези думи, ще направя кратко пояснение.

1. Никак няма да умрете.

В тези думи се съдържа същината на учението на дявола, неговия фундамент, а именно, че живота не произлиза от Бога. Бог създаде човека, вложи в него жизнено дихание и човека оживя. Според Бог за да може този живот да се поддържа вечно е необходимо човека да живее в близост до Бога, което изисква и послушание спрямо Бога. В това се състои и същината на Божието учение, а именно, че всеки живот произлиза от самия Бог.

Сатана обаче учи, че дори да не се покоряваш на Бога, дори да си отделен от Него ти няма да умреш. Тези думи не са някакъв хитър трик и измама, които сатана е използвал за да подмами Ева, както учат по църквите. Това е учението в което самия сатана вярва. Това е учението, което вярват падналите ангели и падналия човешки елит. С други думи сатана буквално инжектира Ева със своето учение, същото учение с което успява да завлече една трета от небесните ангели. Дяволът знаеше, че Бог създава човеците с цел да го унищожи. Човека е създаден за да бъде жезъла с който Бог да потуши бунта на сатана. Дяволът не можеше да поема никакви рискове, той трябваше да даде най-доброто, което има за да спечели човеците на своя страна.

И въпреки, че грехопадението беше успешно, в него имаше един провал, който малцина забелязват. Този провал на сатана обаче е добре забелязан и описан от апостол Павел:

1Tим. 2:14  И Адам не се излъга; но жената се излъга, та падна в престъпление.

Забележете - сатана беше успял да измами ангели със своето учение, успя да измами Ева, но не успя да измами Адам. Да Адам също яде от дървото, но той е направил това воден от друга мотивация (вероятно за да не загуби жена си), а не защото е повярвал на учението на сатана.

2Кор. 11:3  Но боя се да не би, както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.

Отново, змията измами Ева, но никъде не се казва, че Адам се е измамил. Очевидно Адам е успял да прозре измамата в учението на сатана и не е пристъпил да яде от плода мотивиран от вяра, за разлика от Ева.

Точно тук е истинския корен на феминизма и неистовата омраза на западния елит към мъжете. Американската психиатрична асоциация наскоро обяви мъжеството за психическо отклонение.

Но нека да не се отклонявам от темата.

Първия спор на сатана с Бога е относно това, кое е е източника на живота. Христос, който е образ и отпечатък на Бога каза: "Аз съм пътя, истината и живота."

Същността на Христовото учение е че самия Бог е живота, самия Бог е истината, самия Бог е правдата. И това учение беше представено в градината от Дървото на Живота.

Ето защо думите на змията "никак няма да умрете" представляват оспорване на същината на Христовото учение от една страна, и самата същност на учението на сатана от друга.

Но ако сатана твърди, че не Бог е източника на живота, то кой или кое според него е този източник? Отговора на това се състои в следващите думи на змията към Ева и е представен още от второто дърво в градината.

2. В деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете, като Бога, да познавате доброто и злото

В тези думи  се съдържа втория стълб от учението на сатана, а именно, че източника не само на живота, но и самата същност на това, което прави Бога Бог, не е в самия Бог а е в способността да се придобива знание.

Ето защо змията каза на Ева, ако ти започнеш да придобиваш знание, няма никакви пречки да станеш като Бога, и сама ще можеш да си осигуриш вечен живот, няма нужда да зависиш от Бога за това.

С това картината на сатанинския бунт в Небесата става завършена. Представете си следната картина. Застава Луцифер пред всички ангели в Небесата и започва да прогласява:

Слушайте всички! Защо казва Бог - Аз съм ви създал и Аз съм вашия живот? Когато Той ни е създал благодарение на Неговото превъзходно знание и мъдрост. Не знаете ли, че:

Пр. 3:19  С мъдрост Господ основа земята, С разум утвърди небето.
Пр. 3:20  Чрез Неговото знание се разтвориха бездните и от облаците капе роса.


Всичко, което прави Бог да е Бог е това, че Тoй е "Съвършения в знание"  Йов 37:16

И защо прочие Бог задържа това съвършено знание от нас? Защото иска да сме зависими от Него! За да не станем и ние като Него, съвършени в знание, способни да творим живот, да определяме нашия собствен живот и съдба, да създадем наши светове и царства, да бъдем богове над наши собствени творения, както и Той е Бог на своето Творение. Да бъдем подобни на Всевишния!

Затова прочие нека съюзим усилията си и да започнем да изследваме заедно дълбочините на знанието, да познаем доброто и злото, да вникнем във всички тайни на Творението за да се изравним със знанието на Всевишния. Само така ще можем да се избавим от Божията деспотична власт над нас, която Той има само и единствено защото има по-голямо знание от нас.


Да бъдем равни на Бога, да имаме вечен живот основан на превъзходно и съвършено знание, а не на зависимост от нашия Създател. Да бъдем творци на нашата собствена съдба, на нашите собствени правила и закони. Да бъдем богове съвършени в знание.


Ето ТОВА е надежда, която може да накара небесни ангели живеещи в Божията слава да се замислят над това да се разбунтуват против Бога. В такъв контекст присъствието на Божието величие и слава се превръщат от спирачка в мотивация за бунта, защото ангелите може да се замислят - Какво ще е това нещо, да имаме такова знание, че да сме в състояние ние самите да създадем такава могъща слава и величие?

От този момент нататък всички човешки цивилизации с тяхната слава и величие, изобретения, изкуство, могъщество и красота, представляват опита на падналите ангели да приложат този принцип в действие - чрез знание, мъдрост и наука - да създадат светове, царства и реалности наподобяващи Божията слава и величие в небесата.

Единствено в тази светлина ние разбираме защо е тази неистова борба на сатана за повече време. Защото той има нужда от време за да се занимава още и още с наука, да придобива повече и повече знание, за да може да достигне онази имагинерна точка на съвършеното знание, което ще го направи равен на Бога и така ще неутрализира Божията власт над него.

Вие трябва да разберете, че сатана претендира, че ще даде по-добър живот и бъдеще на човечеството, ако следват неговото учение - да придобиват знание чрез развитие на науката (сиреч чрез ядене от дървото на познание на дърво и зло), отколкото ако следват Божието учение.

Именно тази претенция му дава достъп до Божия престол, където се явява като обвинител на християните, на онези, които са предназначени да изявят превъзходствата на Божията мъдрост над мъдростта на сатана, според както е писано:

Еф. 3:10  тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,

Ние се намираме по средата на конфликт между две мъдрости, между две фундаментални учения, между два образа. Нашата основна задача като християни не е да ходим да евангелизираме наляво и надясно хора и да ги водим в едни събрания, които не знаят защо съществуват и защо се намират на земята. За тази цел Бог е определил определени хора апостоли, благовестители, но не всички са такива (1Кор. 12:29).

Нашето основно призвание като християни е да изявим превъзходствата и многообразието на Божията мъдрост на Земята, както е и на Небесата (Да се свети Твоето име! да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;) С други думи нашата цел е да победим претенциите на сатана за това, че неговата мъдрост (прогрес чрез научно техническо развитие) е по-добра от Божията мъдрост (живот и прогрес чрез вяра в Неговата благодат и милости).

И тук, ако сте схванали същината на това, за което говоря, ще успеете да разберете, защо най-централната тема в Библията това е въпроса за ВЯРАТА. Защо именно ЧРЕЗ ВЯРА е спасението. Защото вярата това е нашия избор да се доверим на Бога, че Той е именно това, което сам казва, че е - източника на Живота. Само и единствено ако ние разбираме същината на конфликта между Бога и Луцифер и на основание на това разбиране сме направили своя избор, да имаме доверие на Бога, тогава и само тогава ние сме Негови истински ученици. Или с други думи, ние сме хора отхвърлили дървото за познаване на добро и зло, и сме избрали дървото на Живота. От този момент нататък целия ни живот се формира от това доверие и този избор. Да вярваме, че Бог е добър, че Той е нашето бъдеще и надежда. Че отделени от Него, никакво знание, никаква наука, никакъв технически прогрес не може да ни избави от разрухата и смъртта. Да разбираме и да вярваме, че няма и не може да има нито живот, нито истински прогрес, нито каквото и да е истинско нещо, отделно от Него самия, отделно от живота който слиза свише от самия Бог, чрез Неговия Син, тогава и само тогава ние сме Негови ученици. Ние сме деца на благодатта, синове родени от Него, черпещи своята сила, мъдрост и живот от дървото на Живота. Това е фундамента на всяко истинско смирение и на всяка истинска вяра. Точно този избор са направили и всички ангели, които остават верни на Бога. Защото са избрали да отхвърлят изкушението да станат богове имащи право на свой живот, на своя божествена реалност и свое творение, и да се доверят на това, че Бог е добър, че Бог е истинен, че Бог е самия източник на живота, и Неговото знание е само продукт на този живот, а не негов източник.

А падналите ангели и техните ученици на земята са направили обратния избор, избрали са да се усъмнят в Божията правда, в Божията доброта, и са решили да търсят свой собствен път към вечния живот, свой собствен път към славата.

В разликата между тези два избора се състои самата същност на поклонението. Именно този вид избор показва на кого ние наистина се покланяме. И ако ние водим живот, който е изцяло дефиниран от този избор, само тогава ние сме истински поклонници на Бога. И това е поклонението в дух и истина, за което Исус говори.

Разбирате ли сега, защо основната работа на сатана е да обвинява светиите на Бога денем и нощем с цел да блокира достъпа им до пълнотата на Божията благодат и обещания, така щото да ги направи неспособни да изявят Божията слава и мъдрост на земята в нейната пълнота, с което те ще лишат небесните началства и власти от техните престоли във високите места и ще предизвикат войската на архангел Михаил да ги изхвърли от там и свали на земята (Откр. 12:7).

Защото блокирайки светите чрез своите обвинения от една страна, и въвеждайки заблудителни учения по църквите от друга, сатана си осигурява още и още време с цел да придобива още и още научно-технически прогрес, с надеждата да достигне онова съвършено знание, което в неговите представи ще го изравни с Бога, и ще така ще блокира Бога от това да го осъди и да го хвърли в огненото езеро.

Разбирате ли защо вече 2000 години Христос не се завръща, ако и още апостол Павел да се е надявал, че пришествието ще стане докато той е още жив (1Сол. 4:17)?

Разбирате ли сега, защо след свалянето си на земята, сатана ще е много разярен, защото ще знае, че му остава малко време да постигне бленуваната от него цел да стане съвършен в знание на нивото на самия Бог? Не знаете ли че най-фундаменталния сатанински символ това е на змията която е захапала своята опашка, описваща по този начин пълен кръг.

(http://www.thelemapedia.org/images/thumb/e/e0/180px-Oroboros.jpg)

И както кръга прави 360 градуса (degrees) и описва съвършена окръжност, така тази съвършена окръжност представлява символ на съвършеното знание към което сатана и неговите ученици се стремят. Затова и в своите тайни общества те си раздават степени (degrees - на английски думата означава едновременно степен и градус) отбелязвайки по този начин кой до каква степен е достигнал в своя стремеж към съвършено знание. Затова сатана прави всичко възможно за да достигне до бленуваната 360-та степен на знание, която според него е степента на самия Бог. Затова на него му трябва време - колкото се може повече време. И това време той си осигурява блокирайки Божието дело чрез светиите, обвинявайки ги пред Бога в Небесното съдилище денем и нощем.

Другия начин по който той блокира светиите е чрез непрестанно въвеждане на всякакви заблуждения и лъжеучения, които да ни направят неефективни в това да служим на Божиите цели и намерения на земята.

Третия начин по който ни блокира е чрез непрестанни смущения и гонения, за да ни принизи до точката да се борим за оцеляване, а не да работим за Божиите цели и намерения и да изявяваме Неговата превъзходна мъдрост и благодат на земята.

Така се връщаме обратно там откъдето тръгнахме  в тази тема - битката за България. Защо е необходима тази битка и с каква цел?

1Tим. 2:1  И тъй, увещавам, преди всичко, да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения на всички човеци,
1Tим. 2:2  за царе и за всички, които са високопоставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност.


Ето тази пълнота на благочестието и на сериозността на вярата е която иска Бог неговите светии да достигнат, за да може да изявят Божията многообразна мъдрост и слава, която е на Небето, тук долу на Земята. Затова ни е необходим тих и спокоен живот, защото непрестанни смущения, гонения, хвърлят всичко в хаос, бъркотия и развала.

Затова и ние трябва да воюваме за България, за да бъде България място за тих и спокоен живот на светиите, а не място на клане и разруха. Да бъде място в което Неговите светии наистина ще постигнат онази пълнота на благочестието и сериозност на вярата, които ще доведат до победата на Христовото тяло над небесните началства и власти и ще ускорят завръщането на Христос на Земята.
Title: Re: Битка за България
Post by: Emma on February 17, 2019, 16:54:59 PM

На това, аз мога да кажа само.... кръв и плът не са ти открили това, Watchman, а Отец ни, който е на небесата!

Title: Re: Битка за България
Post by: Ученик на Исус on February 17, 2019, 20:42:07 PM
Хм, тук пак ми намирисва на реконструкционизъм.
Не виждам ако си прозрял тези истини, според теб, то би трябвало и Бог да ти е дал план как това да се достигне :)
Сатана е вече осъден и той много добре знае това. Също ни е казано, че обикаля като рикаещ лъв, търсейки кой да погълне.
Бог ни казва, че огненото езеро не е било създавано за хора. Дявола е амбициран да завлече колкото се може повече хора там.
И сега много ми е интересно, ти как се молиш, за да бъдат осъществени тези Божии цели и намерения, за които пишеш?
Трябваше да имаш стратегия!
Как се молиш, Боже, свали сатана и неговите ангели на земята?!...
Великото поръчение на Исус е най-важното, спасението на душите. Бог ще държи всеки светия отговорен за това дело, което ни е заръчал.
И защо не цитираш целия стих, ами че тук Павел говори, че става въпрос за благовестието:

Ефесяни 3:8
 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;    
9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,    
10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога

Внимавай как тълкуваш словото! Това го казвам с любов!
Ако искаш ме изтрий. Виждам имаш и ласкатели. Пази се, Бог да пази и всички твои!
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: Nikolay on February 17, 2019, 21:54:07 PM
Това което казваш Watchman е интересно, даже доста.
Но, има и точки които не са баш така.
Защо Бог докара потопа на земята ? М?
Знаем, че тогава човечеството е било стигнало висини в науката вероятно по-високи от сега.
Човека е създаден подобен на Бог, затова и на Сатана му е нужен като инструмент за да открие това което му трябва, поради което той ще му обещава и ще му сваля звезди от небето ако трябва. Но той има ограничено време и не може до безкрай да си прави каквото си иска, писани са тия неща.

Отделно ние не сме призовани да правим нещо за да дойде по-бързо тоя ден, а да стоим праведни та когато си дойде стопанина да ни похвали, а не да ни хвърли във външната тъмнина.
Иначе като цяло съм съгласен с общата концепция.
Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 17, 2019, 22:28:53 PM
За реконструкционизма сме говорили не веднъж. Нищо от това, което пиша няма ни най-малко общо с реконструкционизма. Ако познаваш това учение и ако вникнеш в това което пиша, няма как да ти се премесят нещата.

Quote
Не виждам ако си прозрял тези истини, според теб, то би трябвало и Бог да ти е дал план как това да се достигне :)

Не мога да кажа, че виждам цялата картина. Виждам само части от нея. Цялата картина ще бъде видяна, когато тялото ходи в единството на вярата.

Quote
Сатана е вече осъден и той много добре знае това. Също ни е казано, че обикаля като рикаещ лъв, търсейки кой да погълне.

Сатана е осъден, но в неговите очи ако успее да си реализира плана, няма да има кой да изпълни тази присъда, защото той ще е равен по сили на Бога.

Сатана рикае против нас в Божието съдилище, за да ни обвинява пред Бога. Това е начина по който ни поглъща. Затова Писанието казва, "праведните се смели като млад лъв" Пр. 28:1 , защото знаят че никой не може да преобърне съда срещу тях.

Quote
Бог ни казва, че огненото езеро не е било създавано за хора. Дявола е амбициран да завлече колкото се може повече хора там.

Правилно си забелязала, че огненото езеро е създадено за сатана и неговите ангели. Но никъде не пише, че дявола е амбициран да завлича колкото се може повече хора там. Това е част от лъжеучението, което дявола сам разпространява за себе си по църквите. За да лиши християните от разбиране за естеството на духовната битка.

Това дали ще завлече повече хора в огненото езеро или там няма да има нито един човек, не променя по никой начин съдбата на дявола, нито решава проблемите му. Затова да се казва, че той ще влага усилията си в нещо от което няма никаква реална полза е да се мисли, че една трета от небесните ангели са последвали някакъв пълен идиот, който си няма представа какво прави. Всичко, което сатана прави е калкулирано изключително прецизно на базата на Божия закон и Божията справедливост. Плана е гениален и логически без недостатък. Само, че Бог е отвъд най-голямата мъдрост, която и най-умното творение може да измисли. И за да покаже превъзходството Си, Бог избра най-глупавото нещо на света (еврейски дърводелец закован на дърво) да победи цялата мъдрост на този свят и на небесните началства и власти на тъмнината.

Quote
И сега много ми е интересно, ти как се молиш, за да бъдат осъществени тези Божии цели и намерения, за които пишеш?
Трябваше да имаш стратегия!
Как се молиш, Боже, свали сатана и неговите ангели на земята?!...

Не си вникнала в нещата, които съм писал досега по темата. Предполагам че или четеш по диагонал, или крепостите в ума ти пречат да видиш какво е написано. Все пак като се има предвид, че жена от Прелом е прогледнала такива неща като покриването на тялото на жената и поставяне покривало на главата при молитва, то имам надежда, че ще успееш да прозреш и тези неща.

Стратегията до степента в която аз съм я разбрал до момента, съм я написал ясно в настоящата тема. Тя е там за да бъде прочетена, осмислена и разбрана. Други хора вече я разбраха и виждат голяма промяна в живота си. Аз също виждам голяма промяна и в моя живот.

Сатана и неговите ангели ще бъдат свалени на земята след като църквата на Бога изпълни своята мисия, а именно да победи обвинителя в съда според написаното в Откр. 12:11 и след като изяви многообразната мъдрост и благодат на Бога.

След като сатана бъде свален на земята, той ще отде да воюва срещу светиите и ще му се позволи да ги победи според Откр. 13:7. Както виждаш това е в пълен разрез с надеждата на реконструкционистите.

Quote
Великото поръчение на Исус е най-важното, спасението на душите. Бог ще държи всеки светия отговорен за това дело, което ни е заръчал.

Великото поръчение е дадено на апостолите, не на всеки християнин. Отвори сама там където е написано и прочети на кого Исус казва това, не на всички, а само на апостолите.

Апостол Павел потвърждава това, в Римляни 10-та глава, като казва:

Римл. 10:14  Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
Римл. 10:15  И как ще проповядват, ако не бъдат пратени?


Изискването е човек да бъде пратен от Бога, преди да може да проповядва. Апостолите бяха пратени, някои от нас Бог ще изпрати, но не всички са апостоли и не всички са изпратени (1Кор. 12:29).

Оставете църковната инерция и вижте, какво Библията наистина учи по тия въпроси.

Quote
И защо не цитираш целия стих, ами че тук Павел говори, че става въпрос за благовестието:

Ефесяни 3:8
 На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;   
9 и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,   
10 тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога

Аз нямам нищо против да се разглежда пасажа в контекста му, само че не виждам контекста да променя смисъла в който аз цитирах този пасаж. Нещо повече дори го потвърждава и задълбочава.

Апостол Павел казва, че проповядва на езичниците благовестието за да може те да станат част от църквата и чрез църквата да се изяви пред небесните началства и власти многообразната Божия благодат. Тайната в случая е че в църквата вече влизат и езичниците, а не само евреите. И защо това е важно и какво общо това има с небесните началства и власти?

Влизането на езичниците е важно, защото сатана има началства и власти над всеки народ, племе и език. Затова Бог държи на спасението на хора от всеки народ племе и език (Откр. 5:9), за да може чрез тях всички началства и власти да бъдат засрамени от живота на светиите по всички територии на земята над които властва тъмнината и техните претенции за власт да бъдат преобърнати в съда.

Quote
Внимавай как тълкуваш словото! Това го казвам с любов!
Ако искаш ме изтрий. Виждам имаш и ласкатели. Пази се, Бог да пази и всички твои!

Внимавам и всичко е изложено ясно за да може и другите да внимават и да изпитват. В много от тия неща аз тепърва прохождам. Нямам претенция всичко да съм разбрал.

Не виждам какво има да трия. В този форум се трият само използване на нецензурни изрази и открити сатанински неща. Несъгласията и противоречията в темите (ако се дискутира с благороден дух) помагат за изясняване, задълбочаване и развиване на темите.
Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 17, 2019, 22:51:59 PM
Quote
Но, има и точки които не са баш така.
Защо Бог докара потопа на земята ? М?
Знаем, че тогава човечеството е било стигнало висини в науката вероятно по-високи от сега.
Човека е създаден подобен на Бог, затова и на Сатана му е нужен като инструмент за да открие това което му трябва, поради което той ще му обещава и ще му сваля звезди от небето ако трябва. Но той има ограничено време и не може до безкрай да си прави каквото си иска, писани са тия неща.

Да наистина преди потопа сатана се беше засилил с голяма скорост да реализира научните си въжделения. Но Бог унищожи тази цивилизация. Както и много други цивилизации са унищожени след потопа. Затова има и тайни общества, които да предават постигнатото знание до момента и да го пренасят от една цивилизация в друга, за да може сатана да продължи с научните разработки без да се налага да започва отначало. Затова и скриват истинската история, защото в нея ще се види, че това, което градят в момента е било унищожавано многократно в миналото.

Quote
Отделно ние не сме призовани да правим нещо за да дойде по-бързо тоя ден, а да стоим праведни та когато си дойде стопанина да ни похвали, а не да ни хвърли във външната тъмнина.

Грешката на това съждение е че според него всичко си се върти около нас самите, а не около Божиите цели на Земята. Затова и сатана е успял да изопачи библейското значение на думата святост, внушавайки на християните че това е някакъв вид лично постижение за чистота от правене на грехове. Докато думата святост, освещение означава - отделяне. А за да има отделяне трябва да има изпълнени две условия. Първото условие е отделяне ОТ, и второто е отделяне ЗА. Не можеш да бъдеш отделен от нещо и оставен в безтегловност.

Ето защо истинската святост е да сме отделени ОТ това да живеем за себе си и да започнем да живеем ЗА Божиите цели на земята (а не за собственото си спасение). В това се състои тайната на святостта.

Това е и основната причина християните да продължават да живеят в грехове. Защото желанието за лично спасение и освещение няма силата да победи греха в човека. Греховете са симптом, свидетелство и доказателство, че човека все още живее за себе си. Но ако човек се предаде да живее за Божиите цели на Земята, той ще преживее победа над греха, както никога преди.

A относно забързването на Божия ден, за това си има директен пасаж от Писанието:

2Pe 3:12  looking for and hastening the coming of the Day of God, through which the heavens having been set afire will be dissolved; and burning, the elements will melt?

Тук цитирам буквалния превод на английски (Literal Translation of the Holy Bible by Jay P. Green), защото най-точно предава оригиналното значение на стиха. Текста буквално казва - очаквайки и ускорявайки идването на Божия ден.

Същото нещо казва и превода Apostolic Bible Polyglot w/ Strong's Numbers:

2Pe 3:12  expectingG4328 andG2532 hasteningG4692 theG3588 arrivalG3952 of theG3588 G3588 day of God,G2316 G2250

Очаквайки и ускорявайки пристигането на деня на Бога.
Title: Re: Битка за България
Post by: Emma on February 18, 2019, 10:41:03 AM
От снощи си разсъждавам по темата.. и имам някои неясноти, които бих помолила да ми разсясниш.

Като например, какво точно се включва в това определение за "прогрес чрез научно-техническо развитие"?
Това, нещата, които ползваме в бита ли са, уреди, машини, коли, ток и пр., и означава ли, че всички те са нещо лошо и измислено от неугодни Богу човеци?

Има хора, които твърдят, че това, което се случва по посока пола в световен мащаб е подготовка за навлизане (нашествие) на роботите в живота ни и тяхното определение в ср.род "то".

(ПП: искрено съжалявам, че не съм достигнала до разбиране и лично убеждение относно женското облекло и покриването на главата при молитва, но се радвам, че в мен гори и казва "да и амин" на теми, като плоската земя  (цялата космология); живеене извън "аз, мен и моето" и личното спасение; плана и вярването на сатана и др.)
Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 18, 2019, 11:04:40 AM
Едва ли тостери и хладилници ще помогнат на сатана в борбата му против Бога. Дявола се интересува от такива неща като:

- преобразуване на материята (алхимия,квантова физика)
- генно инженерство
- изкуствен интелект
- деформации във времевия пространствен континуум (отваряне на портали във времето и пространството)
- сливане на човек и машина (трансхуманизъм)
- окултни науки
- ривърс инженеринг на човешката душа и тяло
- и така нататък


Бог е създал два свята - видимия и невидимия. Изследването на всеки от тях изисква отделен набор от инструменти и научни постановки. Дявола се стреми да изучи всички тайни на творението с цел да се изравни по знание с Бога. Това разбира се е невъзможно, защото това знание произлиза от Божието естество, а не обратното както твърди сатана (че знанието формира естеството). Затова и Божия път е диаметрално противоположен. Той започва с промяна на естеството (новорождението) и едва тогава човек придобива ума Христов,за да може да разбира Божиите пътища.

Ползването на технически приспособления може да бъде проблем, може и да не бъде в зависимост от контекста на ситуацията в която се намира човек.

В миналите векове е било по-безопасно отколкото сега, защото не е имало такава всеобхватна система на зависимост. В момента зависимостта е много голяма и води до деформации, отнемане на свободата и изпадане в състояние на контрол от зли сили.

По отношение на женското облекло и покриването на главата ако имаш възражения можеш да пишеш в съответната тема.
Title: Re: Битка за България
Post by: Lacho on February 18, 2019, 14:16:58 PM
Здравейте братя и сестри, радваме посоката в която гледам че се разви тази тема. Даже от преди аз дори да знаех за този форум, и то преди да се регистрирам.

И сега разсмисляки по нещата виждам че елитите/властите/началствата на човеците по земята си мислят че както сатана каза не Ева-че и те ще са като богове. Това лично ме прави още по благодарен за безкрайната Божия Благодат в Нашия Господ Исус Христос.

Защото преди да повярвам че Господ Бог е справедливост и живот, въпреки че виждах белезите на творението и волята Му, аз бях като Еврейте в пустинята и нямах достатъчно вяра. И след това Господ им даде да пият вода течаща от камъка на канарата Хорив в Изход 17:6 . Но вече като знам че Христос е това коете пише в 1 Коринт. 10:4-5 '4 и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос),
5 пак в повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята.


Пиша това за да се знае че на такива като нас вярващите в този който е Истинен и Верен е дадено да разберем и разкрием неща в Писанията. Та сега по добре разбирам че не само елитите и началствата на народите и нациите искат да бъдат богове, но и голямо множество от "обикновените" хора. Защото аз съм срещал и горовил с хора които казват че има "някаква" сила и бог. И като започнем да говорим за Господа на Библията е явно че хората искат та вярват в такъв бог който е по тяхната дефиниция, и аз вече си мисля (и след като взимам в предвид някой от последните неща в тази тема) че те правят това което и сатана прави. И то е това което пише в Исая 14:14 14 Ще възляза над висотата на облаците, Ще бъда подобен на Всевишния. Ясно е че дявола това иска. И аз вече мисля може би и много от хората в света.

Един въпрос пак ми възниква. Много от тези елити/началства и прочие си мисля че поне са чели Писанията. И пак в Исая 14:15-17 '15 Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, До най-долните дълбочини на рова.
16 Ония, които те видят ще се взрат в тебе, Ще те разгледат, и ще рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, Който разклащаше царствата,
17 Който запустяваше света, И съсипваше градовете му, Който не пускаше в домовете им затворниците си?'
Та въпроса ми е, след като всички хора ще се питат този ли е той който мамеше всички, тези елити, президенти, премиери, банкери, Сороси, и така нататък мислят ли за дявола като всевишен, или искат и те та са си собствени богове? Така че те в заблудата си до къде са стигнали, дали повечето се мислят за богове, или имат Луцифер дявола за бог?

Тази тема е близка и до мен. Защото аз много години от юнишеството си мислех че човека ще стане бог чрез наука. И сега като знам, по Божията благодат, за Неговото живо Слово, всеки път като ми дойде на ум се чудя на себе си. Знаейки че този ли, ония нищожен дявол е измамил хората!

Сега това от по горе ме води по дълбоко за Битката за България. Както Watchman преди каза че ние християните в страната сме като от Вавилон, пред руини. Аз мисля (според това което виждам писано от някои) че някой от нас тук са пратени и апостоли Христови. И както сме разпръснати, ще трявба да изпълняваме няколко роли, докато съединим тялото Христово и изгубените овце в България, като ги приведем към Пастира, Агнето Господа Исус Христос.

Имаме работа пред нас. Ето какво имам в предвид, в Ефесяни 4 11-13 '11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
12 за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;'
Затова мисля че някой тук сме пратени, и че проповядването на Благата Вест е наша задача като християни. Апостола Павел не беше от първите дванадесет но беше апостол избран от Христа, виждаме го в Римляни 1:1 '1 Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,' и пак в Колос. 1:1 '1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, и брат Тимотей,'. Павел е бил апостол с авторитет от Бога. И аз вярвам че и от нас има такива, с авторитет от нашия Господ и Спасител. И защото темата е за България, и как можем да помогнем на народа и бъдещето му, еми ето, това е начина.

Като привеждаме нашите сънародници изгубени овце при тяхния Отец Небесен, като ги привеждаме към истинската вяра Христова. И това да стане чрез различни от нас дейности. Проповядване, образувание по различни теми, дела, и така нататък.

Аз виждам въпреки че съм нов, братята тук имат какво да допринасят. Виждам някой са добре запознати със Словото, със всеобхватната конспирация около нас и света. Може би всеки няма да проповявдва, но може да върши нещо друго за Божието Царство. Примерно да образова хората за злия план зад ваксинирането на хората (с цел да се намали населението). Или пък някой от сестрите тук да говорят и обрзоват хората за плана на дявола относно абортите и феминизма, и как жената като не се покорява и уважава мъжовата власт, това отслабва народа (както Watchman) добре обяснява в тема по този въпрос. Дриги пък да образоват за така наречения "Нов Световен Ред" за глобализацията и задкулисния план за унищожаване на държавите (особено тези от европейски "бял" произход). За пример ми идва наум програмата UN Agenda 21 и UN Agenda 30, уедряването на земеделската земя и контрола/отряването на храната за човечеството в световен мащаб, за исмислицата "Глобално Затопляне" (това обяснява политиката на Евро Съюза спрямо законите за "чиста/зелена" енергия, което убива по таен начин индустрията в България), и много други неща. Може би по този начин много хора които не са "податливи" към словото да дойдат до истината, и Господа Исус Христос.

Дадох ги тези неща като пример, защото аз бях преди един от тези невярващи хора, немислещ за промиването на мозъка ми от "образователната" система, и от човека, и дявола. И повече истини ми се откриват от нашия Отец Небесен, като раста в вярата. За това аз вярвам че тези са наши дела, и някой от нас са апостоли, и че трявба да правим ефективна евангелизация, такава както трявва да е според Писанията.

Господ да ни води в делата ни, и да се умножи Неговата благодат в България и нейния народ. Нека Господ Исус Христос да ни помогне да приведем повече и повече души до покаяние и вяра в Него. Амин.
Title: Re: Битка за България
Post by: Ученик на Исус on February 18, 2019, 15:33:01 PM
Преди да повярвам, видях Господ Исус и години наред Бог ме обучаваше в пост, молитва, слово.
По-късно попаднах в църква и изненадата ми беше голяма, представях си събиране, в което всеки може да прекъсне други, да пророкува, говори, поучава, ако има водителство.
Ти също си бил част от тази църква, така че явно излизат и добри неща, от хора, преминали там :)
Една от главните цели на дявола е да спечели повече души за ада, това го казват бивши сатанисти, ние имаме такъв познат и той ни е разказвал колко усърдно са постили и са се молили срещу християните, семействата.

2 Коринтяни 4:4
за тия, невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога.

Че му се ще да е като Бог библията ни го казва, то е ясно. Но ще си остане само с това желание.
Чудя се как нещо, което е сътворено, би могло да има такива претенции към Вечносъществуващия и сътворилия го.
Те и много култове си въобразяват, че ще станат богове.
Когато им цитираш Откровение, къдете се казва, че неговите слуги ще му служат, не искат и да чуят, целят се хората да стават богове.
Еми няма, един е Бог и един ще си остане!
Останалото сме просто творение.
Обаче какво повече цели да постигне с техниката, просто по-голям шпионаж, това е според мен, иначе е впрегнал слугите си да слухтят навсякъде, за да унищожава хората. Писано е, че той е бил открай човекоубиец, така че това му е целта спрямо хората.
Както е писано тук, в древността преди потопа беше много по-напреднал в технологиите, хибридите, гмо инжинерството. Нищо ново под слънцето.

Марк 16:15
И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.    
16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.    
17 И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;    
18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват.

За всеки повярвал са дарбите и  благовестието и всеки е изпратен, някои само до ойкоса си, други с по-големи мащаби.
Отново не разбирам твоето желание за единство с каква цел трябва да е?!...
Всеки ден хиляди души заминават в ада. Ако това не ни касае, а само си пишем тук, горко ни!...
Имаме заповед от Бог и смятам, че не си прав относно благовестието.

Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 18, 2019, 16:47:41 PM
Quote
Един въпрос пак ми възниква. Много от тези елити/началства и прочие си мисля че поне са чели Писанията. И пак в Исая 14:15-17 '15 Обаче ти ще се снишиш до преизподнята, До най-долните дълбочини на рова.
16 Ония, които те видят ще се взрат в тебе, Ще те разгледат, и ще рекат: Тоя ли е човекът, който правеше да трепери земята, Който разклащаше царствата,
17 Който запустяваше света, И съсипваше градовете му, Който не пускаше в домовете им затворниците си?' Та въпроса ми е, след като всички хора ще се питат този ли е той който мамеше всички, тези елити, президенти, премиери, банкери, Сороси, и така нататък мислят ли за дявола като всевишен, или искат и те та са си собствени богове? Така че те в заблудата си до къде са стигнали, дали повечето се мислят за богове, или имат Луцифер дявола за бог?

Принципно нас не ни интересува те какво точно вярват, защото така или иначе вярват в лъжа. Освен това едва ли всички вярват точно в едно и също нещо. Но в най-общи линии се надяват да постигнат вечен живот чрез научно и окултно знание. И голямото усърдие с което работят се мотивира с това, че тези които са били верни на целите на братството, имат надеждата че следващите поколения като достигнат до тайната на живота ще ги възкресят, за да може и те да живеят вечно.

Общо взето надеждата им е за вечен живот, също като нашата, само че тяхната е чрез дървото за познаване на добро и зло, а нашата е чрез дървото на Живота (Христос).

Принципно сатанистите не вярват в това, че има Бог. Тяхната идея е че Луцифер е учител, а не бог. самата идея на сатаниснското учение е човек да не се покланя на никой бог, а да бъде бог сам за себе си. Това е заложено и в много Ню Ейдж учения.

Има разбира се такива сатанисти от ниско ниво, които нищо не знаят и нищо не разбират. Те са някакви дребни риби на които спускат задачи да изпълняват. Те може да си мислят, че дявола е бог и те му се кланят. Но това е повече в сферата на някакви глезотии. Сериозните сатанисти имат доста по-други възгледи. Но въпреки това трябва да помним, че там в царството на тъмнината винаги важи един принцип и той е "като мамят и бъдат мамени".

Т.е самия Луцифер е измамил себе си, както и сам Бог му казва "измамила те е гордостта на сърцето ти".

Quote
Сега това от по горе ме води по дълбоко за Битката за България. Както Watchman преди каза че ние християните в страната сме като от Вавилон, пред руини. Аз мисля (според това което виждам писано от някои) че някой от нас тук са пратени и апостоли Христови. И както сме разпръснати, ще трявба да изпълняваме няколко роли, докато съединим тялото Христово и изгубените овце в България, като ги приведем към Пастира, Агнето Господа Исус Христос.

Така лесно не трябва да се раздават апостолски титли. Аз вярвам, че ще има апостоли, но за целта е необходимо да има функциониращо тяло, което да произведе тези апостоли. В настоящото състояние на нещата сме далече от такива работи.

По-важното е случая е да разберем, че след вавилонския плен възстановяването на храма (тялото) беше преди възстановяването на стените (царството и славата). Затова нашата основна цел трябва да бъде възстановяването на тялото Христово в България. Като не преставаме да бдим в молитва и против настъплението на злото чрез закон, за да имаме време да работим, а не злото да ни залее като потоп и всяка работа да стане невъзможна.
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: Watchman on February 18, 2019, 17:01:47 PM
Една от главните цели на дявола е да спечели повече души за ада, това го казват бивши сатанисти, ние имаме такъв познат и той ни е разказвал колко усърдно са постили и са се молили срещу християните, семействата.

Сатанистите не са мерило за това какво учи Божието слово. Много от тях въобще не знаят какво правят. Да разбира се на тях им се дават задачи да спъват църквите, за да може сатана да има повече време, при него най-главното е времето, защото целта му изисква много време.

Quote
Обаче какво повече цели да постигне с техниката, просто по-голям шпионаж, това е според мен, иначе е впрегнал слугите си да слухтят навсякъде, за да унищожава хората. Писано е, че той е бил открай човекоубиец, така че това му е целта спрямо хората.

Човекоубиец е защото не му пука колко хора ще унищожи за да си постигне целите. За него хората се явяват консуматив, но когато ползваш консуматив, целта ти не е да изхабиш колкото се може повече консуматив, а да постигнеш определени цели, използвайки този консуматив.

Основната цел на Бога не е спасението на човеците, а възстановяването на Неговия ред и слава в цялото Творение. Спасението на човеците е продукт на (следствие от) тази цел.

По същия начин целта на сатана не е унищожаване на човеците, но да стане равен на Бога по знание (а от там и по възможности), а  унищожаването на човеците е продукт на тази цел.

Quote
Всеки ден хиляди души заминават в ада. Ако това не ни касае, а само си пишем тук, горко ни!...
Имаме заповед от Бог и смятам, че не си прав относно благовестието.

За да не отклоняваме тази тема, този въпрос трябва да се разгледа подробно в отделна тема. Ако искаш стартирай нова тема и изложи аргументите си по въпроса и аз ще изложа моите аргументи, и който друг има да каже нещо ще може да го каже. (Редакция: Всъщност аз вече стартирах нова тема по въпроса, ето тук (http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,938.msg113581/topicseen.html#msg113581).)
Title: Re: Битка за България
Post by: Lacho on February 18, 2019, 22:44:52 PM
Горе писах за съединяване на тялото Христово в България, защото за момента не ми дойде на ум по подходяща дума или изражение. Мисълта ми беше да подпомогнем за изявлението на демаскирането/излагането на лъжеучения и лъжепророци. С цел тези които се наричат християни, и са част от "църквите", и тези които не са повярвали, да видят истината, и да се осветят от света и хладните и лаодикийски църкви. 

Та това което исках да кажа или изразя въобще не беше че ние "мързеливите" християни позволяваме на милиони хора да идат в ада. То че е факт е. Ада е истински и много хора ще отидат/отиват там. Дали ли има проповядване или не он наша страна. То както вече има отделна тема за това, ще продължа там.

Не съм бил част от както вярвам в никаква църква, и преди това също. Та не съм излезнал от такава както писа Ученик на Исус по горе.

Скоро ходих да видя (имайки наум какво да очаквам) 3 "църкви" и останах потресен от това което видях. Никой там не търпи здраво учение. И цялата обстановка ми се струва като пише в 2 Тимотей 4:3-4 '3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,
4 и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.


Тук пак е материал за тема която мисля за много важна та ще обмисля да отворя такава. Относно кой наистана е глава на тези "църкви" и по скоро, кого те са избрали за глава над тях. Защото въобще не е Господ Исус Христос от това което виждам. Та и в тази тема ще се види повече за това което исках да кажа за обединяването на християните. То ще има повече общо с както е писано в Откровение 18:4-5 '4 И чух друг глас от небето, който казваше: Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й;
5 защото греховете й стигнаха дори до небето, и Бог си спомни нейните неправди.'


Та така, ще отворя друга тема, защото тук вече се отклоних.
Title: Re: Битка за България
Post by: Анко on November 19, 2019, 10:18:48 AM
Изчетох темата вчера с интерес.
Когато става въпрос за управление на общество и държава в съзнанието ми изплуват думите, които казва на Мойсей неговият тъст Иотор. Когато Мойсей е бил неимоверно натоварен от многото най-различни дела с които се е ангажирал при управлението на израелтяните.

Изход 18 гл.

14 Моисеевият тъст, като видя всичко, което той вършеше за людете, рече: Що е това, което правиш с людете? Защо седиш сам и всичките люде стоят около тебе от заран до вечер?    
15 А Моисей рече на тъста си: Защото людете дохождат при мене да се допитват до Бога.    
16 Когато имат дело, дохождат при мене; и аз съдя между единия и другия, и пояснявам им Божиите повеления и закони.    

17 Но Моисеевият тъст каза: Това, което правиш, не е добро.    
18 Непременно и ти ще се изнуриш и тия люде, които са с тебе, защото това е много тежко за тебе; не можеш го върши сам.    
19 Сега послушай думите ми; ще те посъветвам, и Бог да бъде с тебе. Та предстоявай между людете и Бога, за да представяш делата пред Бога;    
20 и поучавай ги в повеленията и законите и показвай им пътя, по който трябва да ходят и делата, които трябва да вършат.    
21 Но при това измежду всичките люде избери си способни мъже, които се боят от Бога, обичат истината и мразят несправедливата печалба, и постави над людете такива за хилядници, стотници, петдесетници и десетници;    
22 и те нека съдят людете всякога, всяко голямо дело нека донасят пред тебе, а всяко малко дело нека съдят сами; така ще ти олекне, и те ще носят товара заедно с тебе.    
23 Ако сториш това, и ако Бог така ти заповяда, тогава ще можеш да утраеш; па и всичките тия люде ще стигнат на мястото си с мир.    

24 И Моисей послуша думите на тъста си и стори всичко що му рече.    
25 Моисей избра способни мъже измежду целия Израил, които постави началници над людете - хилядници, стотници, петдесетници и десетници.    
26 Те съдеха людете на всяко време; мъчните дела донасяха на Моисея, а всяко малко дело съдеха сами.    
27 След това Моисей изпрати тъста си; и той отиде в своята земя.

------------
Title: Re: Битка за България
Post by: Анко on November 19, 2019, 10:41:43 AM
[size=8pt
Първото нещо, което Даниил направи беше да обяви пост и да се идентифицира със своя народ и с греховете му, ако и той самия да не беше извършил или участвал в тия грехове[/u]. Това няма как да се случи ако поддържаме това арогантно отношение спрямо нашите събратя, които живеят в грях.

Второто нещо, което Даниил направи беше да поиска милост за народа не защото той се е покаял, а заради Божиите цели и намерения сред този народ. Даниил не постави прошението си на основание на нуждата на народа си от спасение и подобряване на положението си, а на основание на това, че сегашното състояние на нещата блокира Божиите цели, планове и намерения за този народ.
Този пример е просто поразяващ. Такъв е истинският Божий човек. За такъв човек може да се каже,че се е отрекъл от себе си и живее за Божието дело. Както казва Христос няколко века по-късно: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека Ме следва.. Лука 14

/извинете за двата поредни поста, забавих се с публикуването и не успях да ги обединя/
Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on November 20, 2019, 21:58:57 PM
Ако някой иска да види истинска промяна в България, има две основни неща за които трябва да се моли. При това с постоянство и усърдие.

Първото е Бог да издигне ходатаи в България, които да викат към Него денем и нощем за осъществяване на Божията воля за този народ и да се съсипят кроежите на врага спрямо народа ни.

Второто е Бог да изпрати пророци в България, които да обърнат този народ към Бога и към Неговите цели и намерения.

Дори ние да не сме дорасли до това да бъдем истински ходатаи и пророци, пак можем да се молим Бог да издигне и изпрати такива, защото този народ бива тласкан към месомелачката на пълното унищожение и само Христовите светии могат да спрат този процес и да преобърнат съдбата на този народ.
Title: Re: Битка за България
Post by: Анко on November 22, 2019, 11:20:04 AM
Ако някой иска да види истинска промяна в България, има две основни неща за които трябва да се моли. При това с постоянство и усърдие.

Първото е Бог да издигне ходатаи в България, които да викат към Него денем и нощем за осъществяване на Божията воля за този народ и да се съсипят кроежите на врага спрямо народа ни.

Второто е Бог да изпрати пророци в България, които да обърнат този народ към Бога и към Неговите цели и намерения.

Дори ние да не сме дорасли до това да бъдем истински ходатаи и пророци, пак можем да се молим Бог да издигне и изпрати такива, защото този народ бива тласкан към месомелачката на пълното унищожение и само Христовите светии могат да спрат този процес и да преобърнат съдбата на този народ.
Съгласен съм.

Когато съм размишлявал през годините и съм сравнявал всичко - от апостолски времена и животът на апостолите до днешното съвремие...съм стигал до изводи,че има огромна разлика в двете епохи. Днес практикуването на вярата и говоренето на Божието Слово се провежда в сграда. И едва ли не, се чака някой който е заинтересуван да дойде и да потърси Бога. Т. нар. църква е статична. А преди 2 000 години апостолите са обикаляли региони, говорили, изцелявали. Вероятно и сега е нужно това. При създалото се положение на обезлюдяване, пустота, скърби и неправди в Родината ни. Но наистина хора пратени от Бога както казваш, а не самозванци жадуващи за аплодисменти и облаги. Говорещи Божиите истини и извършващи дела съответни на вярата си, а не приказки, които галят ушите.

Всички неволи на народите идват от игнорирането на Бог и Неговата правда. От липсата на обич към Бог и правдата Му.
Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on January 06, 2020, 00:47:58 AM
Когато четях Пс. 109 ме порази това, че проклятията, които са описани в този псалом много наподобяват съдбата на българския народ. Псалома показва също и причината за тези проклятия:

Пс. 109:1  Недей мълча, Боже, хвало моя; 
Пс. 109:2  Защото нечестиви уста и уста коварни се отвориха срещу мене, Говориха против мене с лъжлив език; 
Пс. 109:3  Обиколиха ме тъй също с думи на омраза, И воюват против мене без причина. 
Пс. 109:4  За отплата на любовта ми те ми станаха противници; Но аз все съм на молитва. 
Пс. 109:5  И въздадоха ми зло за добро, И омраза за любовта ми. 
Пс. 109:6  Господи, постави нечестив човек над него. И противник нека стои отдясно му
Пс. 109:7  Когато се съди, нека излезе виновен. И молитвата му нека стане грях
Пс. 109:8  Дните му нека бъдат малко; Друг нека вземе чина му. 
Пс. 109:9  Децата му нека бъдат сираци, И жена му вдовица
Пс. 109:10  Децата му нека се скитат винаги и станат просяци, И далеч от развалените си жилища нека просят хляб. 
Пс. 109:11  Лихварят нека впримчи целият му имот, И чужденци нека разграбват трудовете му
Пс. 109:12  Да няма кой да простре милост към него, Нито кой да пожали сирачетата му. 
Пс. 109:13  Внуците му нека бъдат отсечени, В идното поколение нека се изличи името им
Пс. 109:14  Нека се помни пред Господа беззаконието на бащите му, И грехът на майка му нека се не изличи; 
Пс. 109:15  Нека бъдат винаги пред Господа За да отсече помена им от земята
Пс. 109:16  Защото той не си науми да показва милост, Но преследваше немотния и беден човек, И съкрушения в сърце, за да ги умъртви. 
Пс. 109:17  Да! той обича да проклина, и проклетията го стигна; Не му беше драго да благославя, и благословението се отдалечи от него. 
Пс. 109:18  Да: той обичаше проклетията като своя дреха; И тя влезе като вода във вътрешностите му, И като масло в костите му. 
Пс. 109:19  Нека му стане като дрехата, в която се увива, И като пояса, с който постоянно се опасва. 
Пс. 109:20  Това нека бъде въздаянието на противниците ми от Господа, И ония, които говорят зло против душата ми. 


Поставения в курсив текст удивително напомня съдбата на българския народ през последните 1000 години. Какво са сторили бащите ни тогава, че да се разгневи Бог толкова много към нашия народ? Гнева му не угасва вече 1000 години.

Очевидно, че народа ни е подложен на непрестанно зло от векове, очевидно е че тежки проклятия тегнат върху него. И ако ние искаме да видим някаква промяна, то ние трябва да е върнем назад във времето и да разберем каква е причината за тези проклятия, какво се е случило, че народа ние  изпаднал в такава беда? Без това разбиране всичките ни молитви и усилия ще бъдат напразни.

От една страна имаме стари свидетелства за благоуспяването и силата на българския народ, затова че се е считал за "най-справедливия измежду всички народи", затова, че е постигал с лекота всичките си желания и че нищо не е в състояние да го спре. Но в един момент всичко се обръща точно на обратно. Първо изпадаме 200 години под византийско владичество, а след това 500 години под турско, следват две национални катастрофи, а след това комунизъм заменен от англосаксонски колониализъм и геноцид. Хиляда години ние носим това проклятие върху себе си. Но какво точно се е случило и защо това проклятие е дошло върху нас?

Аз от много време изследвам този въпрос и мога без всякакво съмнение да кажа, че събитието предизвикало проклятието и преобръщането на съдбата на българския народ наопаки това е така нареченото - покръстване на българите. Точно от този момент нататък всичко тръгва на обратно и от "най-справедливия" и "неудържим" народ се превръщаме в онова, което Славейков нарича "не народ, а мърша."

Какво представлява въпросното "покръстване"? Виновниците за него са се постарали да скрият престъпленията си зад лъжи, измами и исторически фалшификации. Векове наред се изгарят ръкописи, и се унищожават историческите свидетелства и артефакти. Тази историческа фалшификация наречена "покръстване" е съградена върху два стълба, а именно две фундаментални лъжи:

- първата е че българския народ е бил езически
- и втората, че покръстването е било мирно и доброволно

Още от времето на апостолите нашия народ, който още тогава живее по тези земи е отворен за благовестието и мнозина го приемат. Останалите изповядват ведическа вяра, която е неагресивна към инакомислещите и новосъздалите се християнски общности се радват на мирно съжителство с останалите си родственици. Възприетата от народа ни култура на справедливост, ценене на семейството и рода и незачитането на материалните богатства като важна ценност, традиционната чистота в семействата и в отношенията между мъже и жени, търсенето на сътрудничество вместо конфронтация прави българския народ уникална среда за процъфтяване на християните и християнските общности.

Тази ситуация се запазва в продължение на векове. Християните обичат своя народ и се молят за него и Бог показва милост и благославя и избавя народа от зло. Нашия народ и нашата земя са били истинско прибежище за гонените сред други народи християни. И така докато не настъпи времето на печалното за всички нас "покръстване". Княз Борис заигравайки се политически с Византия избира да приеме византийското политическо християнство като държавна религия. Никой от народа не приема тази стъпка радостно. Ведическите българи и свободните християнски общности са твърдо против. Започва налагане на новата религия с огън и меч. Избити са 52 боили и целите им родове. Това е цвета на българския военен, икономически и интелектуален елит. Страната потъва в кръв. Истинските християни започват да бъдат демонизирани, зли слухове се пускат против тях. Изпълнява се онова, което Давид пострадва от враговете си описано в 109-ти псалом. Най-лошото е че нашия народ се огъва и вместо да подкрепи невинните и да се възпротиви на гонителите, той дава глухо ухо и сляпо око за страданията на Божиите хора. Не си мислете, че това са били някакви дребни гонения подобни на тези, които комунистите са правили против християните в България след 9-ти септември. Става въпрос за нечувани кървави репресии извършени от православните. Всичко, което следва в нашата история е следствие от действията на царете и народа ни в онова печално време. По-късно същия сценарий се изпълнява и в Киевска Русь. Говори се, че там избухва 30 годишна гражданска война в следствие на насилственото покръстване. Държавата се разделя на две. Това сега щателно се крие. Втората държава, която не приема православието е изтрита от историята, ако и да е била една от най-големите империи съществували някога. Руския народ става съучастник в същите престъпления срещу своите си и наследява същите проклятия като нас. Днес мнозина се възмущават от католическите престъпления на "светата Инквизиция", но ни е трудно да си представим ужаса, който ще изпитаме когато узнаем истинските факти за престъпленията на православните. Политическото християнство не може да съществува без огромни количества кръв и ужасяващи престъпления върху ръцете си.

Но какво можем да направим от тук нататък, какво е онова, което следва? Такъв народ, който носи такова проклятие върху себе си е обречен на пълно изтребление и ние никога в историята си не сме били толкова близко до пълно изтребление и заличаване.

Мнозинството спи и си гледа своя живот и своите проблеми живеейки в пълно неведение относно това в каква ситуация се намира. Има малцина, които повече или по-малко осъзнават колко е тежко положението ни, но никой от тях не търси корена на проблема, не търси причините за това състояние на нещата, но търсят повърхностно да разрешат проблема нищейки политически, икономически и псевдо-духовни изходни пътища.

Никой освен Христовите светии, нямат капацитета и средствата да пречупят тези проклятия и да преобърнат съдбата на България и българския народ, чието състояние е описано в Псалом 102:

Пс. 102:1  Господи, послушай молитвата ми, И викът ми нека стигне до Тебе. 
Пс. 102:2  Не скривай лицето Си от мене; В деня на утеснението ми приклони ухото Си към мене; В деня, когато Те призова, послушай ме незабавно. 
Пс. 102:3  Защото дните ми изчезват като дим, И костите ми изгарят като огнище. 
Пс. 102:4  Поразено е сърцето ми и изсъхнало като трева, Защото забравям да ям хляба си. 
Пс. 102:5  Поради гласа на охкането ми Костите ми се прилепват за кожата ми. 
Пс. 102:6  Приличам на пеликан в пустиня, Станал съм като бухал в развалини. 
Пс. 102:7  Лишен от сън станал съм като врабче Усамотено на къщния покрив. 
Пс. 102:8  Всеки ден ме укоряват неприятелите ми; Ония, които свирепеят против мене проклинат с името ми. 
Пс. 102:9  Защото ядох пепел като хляб, И смесих питието си със сълзи, 
Пс. 102:10  Поради негодуванието Ти и гнева Ти; Защото, като си ме дигнал, си ме отхвърлил 
Пс. 102:11  Дните ми са като уклонила се сянка по слънчев часовник, И аз изсъхвам като трева. 


Такова е следствието от Божият гняв и негодувание върху нас. Но следващите думи в този Псалом показват изходния път, и аз ще си позволя да поставя името на България в тях, за да станат те наша молитва и ходатайство:

Пс. 102:12  Но Ти, Господи, до века седиш Цар, И споменът Ти из род в род. 
Пс. 102:13  Ти ще станеш и ще се смилиш за България; Защото е време да ни покажеш милост. Да! определеното време дойде. 
Пс. 102:14  Защото слугите Ти копнеят за камъните му, И милеят за пръстта му. 


Кога ще стане Бог да се смили за България? Кога ще дойде определеното време ни покаже милост? КОГАТО слугите Му закопнеят за камъните на тази земя и започнат да милеят за пръстта й. С други думи когато съдбата на тази земя и на този народ спре да бъде безразлична на Неговите светии и те започнат да викат към Бога за тях.

Тогава и само тогава ще се изпълнят следващите стихове, сред които се казва:

Пс. 102:19  Защото Той надникна от Своята света височина, От небето Господ погледна на земята, 
Пс. 102:20  За да чуе въздишките на затворените, Да освободи осъдените на смърт; 


И ако й проклятието за греховете на този народ да включва поробване, заграбване и смърт, то пак Бог е силен да преобърне съдбата ни, да прости греховете ни и да ни покаже милост.

Затова и следващия псалом казва:

Пс. 103:8  Жалостив и милостив е Господ, Дълготърпелив и многомилостив. 
Пс. 103:9  Не ще изобличава винаги, Нито ще държи гняв до века
Пс. 103:10  Не е постъпил с нас според греховете ни, Нито е въздал нам според беззаконието ни
Пс. 103:11  Защото колкото е високо небето от земята, Толкова голяма е милостта Му към ония, които Му се боят, 
Пс. 103:12  Колкото отстои изток от запад, Толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. 
Пс. 103:13  Както баща жали чадата си, Така Господ жали ония, които Му се боят. 


В проклятията от Псалом 109 се казва, че и спомена на такъв народ ще бъде изличен, но ето че нас все още ни има. Затова Писанието казва, че Бог не е постъпил с нас според греховете ни, и не ни е въздал според беззаконието ни, защото ако беше така, вече и спомена за нас щеше да бъде изличен.

И сега ако Неговите светии закопнеят отново за Неговата слава в тази земя, ако милеят за това върху тази пръст, наречена българска земя, отново да се върши правда и справедливост и отново съда да се върне при правдата, то времето да се простят греховете на бащите ни и да се разчупят проклятията върху този народ е дошло, и Божието благоволение и милости ще се върнат върху нас, за да служим на Неговото намерение в това поколение и в идните които следват.
Title: Re: Битка за България
Post by: dodai on January 06, 2020, 08:53:01 AM
Напълно съм съгласен с теб Watchman макар да не се имам за светия ще се моля за България.
Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on January 07, 2020, 11:10:15 AM
Според Писанието, светия е всеки човек, който се е обърнал от греха към Бога и е приел прощение на греховете си чрез вяра в жертвата и възкресението на Божия Агнец - Исус от Назарет. Такъв човек е светия не по свои дела и заслуги, но чрез силата на Божието спасение изработено за нас на кръста от Христос.
Title: Re: Битка за България
Post by: Анко on January 08, 2020, 16:06:18 PM
Най-вероятно си абсолютно близо до истината по тези тежки теми.
Много пъти съм размишлявал за лошотията след 1878 г. Тогава когато сме получили глътки чист въздух след 5 века угнетяване се случват братски кръвопролития толкова скоро след бленуваната независимост. Кървави събития - първо едните преследвали другите през 20-те години на 20 век. Жестоки убийства. След двадесетина години обратното. Пак кръв. Репресии, страх, лъжи. Идолопоклонство. А междувременно сме от постоянните губещи след 2 световни войни с големи последици след тях...
Сещам се и за съдбата примерно на един Петко войвода. Съсипан пак заради политика. От сънародници.

Няма друг изход освен вършене на правдата. От вършене на Божията воля. От народа ни. Не програми, стратегии и политически партии ще донесат мирен и благодатен живот от Бога. А вършенето на правдата.
Дано си прав Watchman докрай и е дошло времето.

Господи послушай нашият зов!
Направи ни истински слуги на правдата според Твоята безкрайна мъдрост!
Върни радостта по земите ни!
Молим те за това в името на Исус Христос!
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: Nikolay on January 13, 2020, 16:37:44 PM
@Watchman
Амин !
Title: Re: Битка за България
Post by: Анко on July 10, 2020, 14:02:46 PM
Отново!

Title: Re: Re: Битка за България
Post by: Nikolay on July 13, 2020, 04:25:27 AM
Трудни времена, дано Бог е простил на народа ни прегрешенията му, и да се смили над нас, че ако станем и прибежищно място ще е още по-добре.
Title: Re: Re: Битка за България
Post by: Nikolay on July 15, 2020, 21:33:08 PM
Предполагам и вие следите новините от България и виждате, че разни хора се опитват да "обяздят" протестите, като едно от исканията им е да има промяна на Конституцията ни, че май срещах и такива които искаха премахването и (ако съм разбрал правилно).
Предполагам е добре да се молим такива да не успяват и да не я погазят и/или окастрят така, че вече да не ни защитава.

Примерно конституционния ни съд е обявил част от текстовете за закона за децата за противоконституционни с което вярвам, че Бог ще защити децата на българите.
Но ако се внесат промени в конституцията ни, то може да стане доста страшно за всички които имат деца.
Title: Re: Битка за България
Post by: Анко on July 16, 2020, 14:41:44 PM
Според скромното ми мнение Бог се намесва осезателно срещу нечестивите в България.
Дано и ние успеем като народ да извършваме човешката част от Божията воля в тези дни и месеци.
Да бъде Божията воля в България!
Title: Re: Битка за България
Post by: Watchman on July 16, 2020, 21:58:20 PM
В момента тече поредната цветна революция организирана от съответните посолства. Все още не може да се каже, че се вижда онази Божия намеса за която сме се молили. Всичко върви по обичайния сценарий на нечестивите началства и власти. Хората отново ще бъдат измамени, но Бог не може да бъде измамен.

Аз вярвам, че промяна ще има тогава когато този народ падне по лицето си пред Бога, а не да ходи да скача по паветата. Все още няма индикации за това хората да са отправили погледа си към Бога. Бог още не е казал тежката си дума, а тя ще бъде съпроводена с тежки събития и страдания за мнозина, ако не и за всички. Затова трябва да се препашем и да сме готови за това време на разтърсване.

Ние искаме да видим автентичното Божие действие, а не кроежите на разни посолства и техните олигарси.
Title: Re: Битка за България
Post by: Анко on July 09, 2021, 13:53:03 PM
По подобие на 109 и 102 пс./от преди няколко публикации в темата/

с малки съкращения 44 псалом:

Боже, с ушите си сме чули, нашите бащи са ни разказвали, 
Какво дело си извършил в техните дни, в древните времена.
Ти си изгонил с ръката Си народи, а тях си насадил;
Съкрушил си племена, а тях си разпространил.
Защото не завладяха земята със своя меч,
Нито тяхната мишца ги спаси,
Но Твоята десница и Твоята мишца, и светлостта на Твоето лице,
Защото Твоето благоволение беше към тях.

Но сега Ти си ни отхвърлил и посрамил,
И не излизат вече с нашите войски.
Правиш ни да се върнем назад пред противника;
И мразещите ни обират за себе си.
Предал си ни като овце за ядене,
И разпръснал си ни между народите.
Продал си Своите люде за нищо,
И не си спечелил от цената им.
Правиш ни за укор на съседите ни,
За присмех и поругание на ония, които са около нас.
Правиш ни за поговорка между народите,
За кимване с глава между племената.
Всеки ден позорът ми е пред мене,
И срамът на лицето ми ме покрива,
Поради гласа на онзи, който укорява и хули,
Поради неприятеля и отмъстителя.
Всичко това дойде върху нас;

Обаче ние не Те забравихме,
Нито станахме неверни на Твоя завет.
Сърцето ни не се върна назад,
Нито се отклониха стъпките ни от Твоя път,
Ако сме забравили името на нашия Бог,
Или сме прострели ръцете си към чужд Бог,
То не ще ли Бог да издири това?
Защото Той знае тайните на сърцето.
 Не! ние сме убивани заради Тебе цял ден,
Считани сме като овце за клане,
 ...душата ни е снишена до пръстта;
Коремът ни е прилепнал до земята.
Стани да ни помогнеш,
И Избави ни заради милосърдието Си.
Title: Re: Битка за България
Post by: byFaith on July 26, 2021, 23:08:13 PM
Разбрах, че са добавили ето тези текстове към наказателния кодекс:

Чл. 355. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2020 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 24.03.2020 г.) Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2020 г.) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който наруши наредба, издадена за предотвратяване на хранителни отравяния, се наказва с пробация или с глоба от сто до триста лева.

https://www.lex.bg/mobile/ldoc/1589654529