Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Основни духовни въпроси => Topic started by: PetkoPetkov on June 20, 2018, 04:05:21 AM

Title: Коя е жената на Каин?
Post by: PetkoPetkov on June 20, 2018, 04:05:21 AM
Дълго време размишлявам над това коя е жената на Каин. След като чета че Каин е първото дете а Авел е второто, Господ изгонва Каин заради убийството на брат си Авел и той се заселва в земята Нод, на изток от Едем и там познава жена си.

Това което разбирам от стиха който чета е че Бог не е бил сам а с ангелите. Той създава Адам и Ева а е дал власт на ангелите да създадат и други хора по земята.

Битие 1:26 И Бог каза: Да създадем човека Адам, по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.

След като знаем че Сит е роден 130 години след като баща му Адам е бил създаден

Битие 5:3  Адам живя сто и тридесет години и роди син по свое подобие, по своя образ, и го нарече Сит.

а доста преди това Каин е изгонен от Едемската градина и се опасявал да не бъде убит от някой, който го срещне.

Битие 4:14 Ето, гониш ме днес от лицето на земята, и ще се скрия от лицето Ти и ще бъда бежанец и скитник на земята; и всеки, който ме намери, ще ме убие.

Като се има предвид и това че Сит е третия син, то от кого се е страхувал Каин да не бъде убит?
Title: Re: Коя е жената на Каин?
Post by: Георги-земеделец on June 20, 2018, 09:04:53 AM
Един е твореца, на човека с една кръв, един грях и един изкупител.
Title: Re: Коя е жената на Каин?
Post by: Watchman on June 20, 2018, 09:49:35 AM
Въпроса за жената на Каин е вълнувал човечеството от векове и хилядолетия. Има много написано по въпроса, като всякакви теории произлизат от темата за жената на Каин.

Аз обаче за първи път срещам версията, че ангелите са създавали хора. Знаем от Писанието, че след като Бог създаде Адам от земната пръст, Той вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и така Адам стана жива душа.

За да могат обаче ангелите да създават хора, те също трябва да имат живот в себе си, който да вдъхнат на други. Но според Писанието такъв дух на живота има само Бог.

Йоан 5:26  Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;

Тук се казва, че единствено Бог има живот в Себе, и е дал на Сина да има живот в Себе Си, но никъде не се казва да е дал подобно нещо на ангелите.

Ето защо се налага извода, че ангелите не са в състояние да създават хора. Това е невъзможно за никого освен Бога, защото именно духа на живота, който идва от Бога оживотворява всяко живо същество. И абсолютно никой освен Бог няма и не може да дава духа на живота. Именно затова ние се покланяме на Бога, защото Той е източника на всеки живот. Ако ангелите можеха да дават живот, то тогава трябваше да се покланяме и на ангели. А това е забранено в Писанието.

А това че в Битие Бог говори за Себе си като за НАС (в множествено число), става ясно разбираемо като се вземе предвид триединното естество на Бога. Бащата, Сина и Свят Дух участват в Сътворението. Така, че когато Бог казва "Да създадем човека по Нашия образ" - Той говори не на ангелите, а на Сина Си, за Когото вече потвърдихме, че има живот в Себе Си, и също Писанието потвърждава, че всичко което е създадено е създадено чрез Него:

Йоан 1:3  Всичко това чрез Него стана; и без Него не e станало нищо от това, което е станало. 

Що се отнася до жената на Каин, то традиционното обяснение (което аз намирам и за най-смислено и библейско) е че Адам и Ева след Каин и Авел са имали други синове и дъщери, които са се разпространили по земята.

Историята с убийството на Каин и Авел става когато те вече са мъже, а не деца, това означава, че са били поне 20 годишни. Като се има предвид, че Бог благослови Адам и Ева да се плодят и умножават, то можем спокойно да приемем, че те са били едни от най-плодовитите двойки на земята. Нима за 20 години Ева не е могла да зачене и да роди други деца? Самата мисъл за това е абсурдна. И после едва след още 100 години да е родила Сит и никой друг преди това?

Много е важно да не придаваме на Библейския текст значение, което той самия не придава. Когато се казва, че Адам роди син и го нарече Сит, ние нямаме право да правим извода, че това му е следващия син след Авел. Текста не казва такова нещо. Текста само отбелязва, кога се е родил Сит. Причината за това е че Библията не описва всичко подробно и хронологично, а говори само за ония неща, които имат значение за Библейското послание. Този принцип се вижда ясно от следния стих:

Йоан 21:25  Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги

В Писанието са влезли само онези неща, които Бог е решил, че са необходими за да се комуникира Божието послание. Библията не е стенограма на събитията, които са се случили в живота на Библейските личности.

Ето защо когато Писанието казва, че се е родил Сит, това е споменато, защото Сит е значима личност на която се обръща специално внимание. А преди Сит плодовита жена като Ева е родила вероятно стотици други деца, които са имали достатъчно време за да се размножат помежду си.

Нека да погледнем какво казва самия текст:

Бит. 4:1  А Адам позна жена си Ева; и тя зачна и роди Каина; и каза: С помощта на Господа придобих човек. 
Бит. 4:2  Роди още и брата му Авела. Авел пасеше стадо, а Каин беше земледелец. 
Бит. 4:3  И след време Каин принесе от земните плодове принос на Господа. 


Искам да обърна внимание на подчертаните текстове. Първо никъде в този текст не се казва, че Адам познава жена си ЗА ПЪРВИ ПЪТ и че Ева ражда за първи път. Може да е било първия път, може да е било и 24-тия път. Нищо в текста не казва, че това са били първите им деца. Мнозина приемат по презумпция че Каин и Авел са първите деца на Адам и Ева, но аз не намирам текста да твърди подобно нещо. Може да са били първите, може и да не са били първите.

Второ никъде текста не казва, че Каин и Авел са близнаци и че са се родили едновременно, както мнозина приемат по презумпция. Текста само казва, че Ева е родила още и брат му Авел. Не се казва след колко време. Може да е било след година, може да е било след 20 години. Текста не уточнява.

Трето вижда се че и двете момчета са били на достатъчна възраст да се занимават сами с прехраната си. Това означава, че са били поне на 12 години, но може и да са били на по 30-40 години. Текста не уточнява и ние не можем да градим теории на презумпции, че били близнаци, че през това време не са се раждали други деца. Такива неща в текста няма.

Четвърто, текста казва "след време" Каин принесе жертва. След колко време не се уточнява. Може да е било след 2 години, може да е било след 20 години.  Виждаме, че текста не поставя никакви времеви рамки и е имало достатъчно време Адам и Ева да имат други деца, в това число и дъщери, които да са имали време да пораснат и да станат на възраст за женене.

Ето защо въпроса за жената на Каин не е никак мъчен, ако внимаваме на Библейския текст и не му привнасяме значение, каквото в текста няма.

По горе описаните причини аз намирам, че е най-смислено да се предположи, че Каин си е взел за жена една от дъщерите на Адам и Ева, за които не е споменато изрично, кога са се родили, но в контекста на Божието благословение за размножаване е напълно логично да приемем, че са се народили в достатъчно голямо количество и са имало достатъчно много време да пораснат и да бъдат подходящи кандидатки за жени на Каин.
Title: Re: Коя е жената на Каин?
Post by: PetkoPetkov on June 20, 2018, 13:03:51 PM

А това че в Битие Бог говори за Себе си като за НАС (в множествено число), става ясно разбираемо като се вземе предвид триединното естество на Бога. Бащата, Сина и Свят Дух участват в Сътворението. Така, че когато Бог казва "Да създадем човека по Нашия образ" - Той говори не на ангелите, а на Сина Си, за Когото вече потвърдихме, че има живот в Себе Си, и също Писанието потвърждава, че всичко което е създадено е създадено чрез Него:


Знаейки за това аз пак сгреших когато писах по-рано за това че Бог може да е дал власт на ангелите да създават хора. Но все още мисля че Бог е създал и други хора, като Адам и Ева са първите.
Не мисля че всички хора сме произлезли от кръвосмешение, защото кръвосмешението е забранено от ГОСПОД по времето на Мойсей.
Защо е забранено кръвосмешението и било ли е позволено преди ГОСПОД да говори на Мойсей? Ако е така защо Бог е направил такава голяма промяна?

Левит 18:6 Никой мъж да не приближи при някоя своя кръвна роднина, за да открие голотата. Аз съм ГОСПОД.

И така нататък е подробно описано в цялата глава какво е правилно и какво не е.
Title: Re: Коя е жената на Каин?
Post by: Watchman on June 20, 2018, 21:47:10 PM
Ето какво казва Писанието по този въпрос:

Римл. 5:12  Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха

От този стих става ясно, че Адам е бащата на всички човеци живеещи на земята, защото чрез неговия грях, греха влиза във всички негови потомци. Ако Бог беше създал и други хора освен Адам, то тогава те трябваше да са праведни и да живеят вечно, защото за разлика от Адам те нямаше да са съгрешили.

Но понеже Писанието е пределно ясно, че чрез Адам греха влезе във всички човеци, то това означава, че Адам е бащата на всички живи.

Също се казва и за Ева:

Бит. 3:20  И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи.

Ако имаше други човеци, то те също щяха да имат потомство и тогава нямаше как Ева да е майка на всички живи.

Що се отнася до кръвосмешението, то ако Бог е предвидил цялото човечество да се роди само от една двойка, то това означава, че Той е заложил в тази първа двойка достатъчно генетично разнообразие за да няма проблеми при първите бракове, които неизбежно ще бъдат между близки роднини. Но в последствие, когато това генетично разнообразие вече е било предадено на достатъчно много хора, Бог забранява кръвосмешението, защото то вече нито е необходимо, нито е приемливо.
Title: Re: Коя е жената на Каин?
Post by: dodai on June 21, 2018, 06:04:13 AM
PetkoPetkov Ева е от реброто на Адам то следва че е голямо кръвосмешение да създават потомство но явно тогава не е било проблем.В началото са се женили за сестрите си а в последствие Бог променя тия неща.
Title: Re: Коя е жената на Каин?
Post by: PetkoPetkov on June 21, 2018, 09:09:41 AM
Благодаря, Watchman че ми избистри разбирането по този въпрос. Начина по който ми представи твърдението си, както и от където и да го разглеждам, разбрах че греших.