Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Topic started by: 7ivan on December 02, 2017, 12:46:57 PM

Title: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 02, 2017, 12:46:57 PM
С тази тема искам да подкрепя Истината за сътворението, и за плоската земя и купола,  направени от невидимото от нашия Създател и Спасител - вечния Бог.
От сътворението до идването на Исус са 4000г. От идването Му до днес ~2000г.  Общо 6000г. На прага сме на последните 1000г., на великия Шабат на земята!
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 02, 2017, 12:55:20 PM
Откъде знаеш, че от Христос до днес са 2000 години след като историята е толкова подменена? Примерно римляните като са въвели григорианския календар насила по следния начин: отиват при даден народ и при тях може да е 1100 година от сътворението, но те им казват: "Не, сега сме 1300". Ето това е календарът, който днес гледаш, който има т.нар. "високосни години" и други такива неща, които са базирани на кълбо, обикалящо около слънце и "компенсации" за разни дни. Оригиналното летоброене е много по-различно.

Ти лично сметнал ли си дали до Христос са 4000 години? Аз не съм, но може да седна да сметна. Видял съм само, че когато Авраам е живял, Ной още е бил жив, т.е. не са изминали векове между единия и другия.

Също така не съм толкова сигурен, че 1000 годишното царство ще дойде 6000 години след сътворението. Пише, че има белези, според които ще го познаем, а не точно години. Има много прилики и изследвания, но аз виждам, че 1000 годишното царство и последващото царуване на правдата нямат прекъсване от това нечестивите да се възцарят.

Затова аз предпочитам да гледам белезите, за които се споменава: събития на земята (войни, военни слухове), това какви ще станат хората, това, че ще има знамения на небето горе и на земята долу, войната между сатана и Михаил и последващото изгонване на сатана на земята, събитията с царете, описани в Данаил и други.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 02, 2017, 13:06:45 PM
Да така е ако приемем, че е вярна официалната история и че от Христос насам са минали 2000 години. Но официалната история е точно толкова вярна колкото и официалната наука, глобуса, космоса, медицината, образованието и всичко друго измислено от демоничните началства и власти.

Има историческа теория според която от времето на Христос насам не са минали повече от 1000 години, че времето на римската империя и така наречената античност са много по-близко до нас отколкото се представя официално и че Скалигери, който е бащата на официалната история е създал лъжлива историческа времева линия по поръчка на Ватикана.

Еврейския календар, който се брои от сътворението на света също е изменян и фалшифициран, за да не съвпаднат годините за идването на Месията и така да се изкара, че Исус не е обещания месия. Там също имаме промени от порядъка на няколкостотин години.

Другите народи като скитите например, от които ние произхождаме също са имали древен календар, но всичко това е унищожено.

Ето защо ние в момента не знаем коя година сме от сътворението на света, както не знаем и колко точно е голяма земята и дали няма земи отвърд известните ни континенти, които да се крият. Известно е че англичаните са успели да извадят Антарктида от официалните карти и да поддържат тази измама в продължение на поне 100 години. Бог знае колко още неща има скрити и за които откровено се лъже.

Едно от нещата, които крият исторически е че християнството е било значително по-разпространено от това, което се представя. Например христяни в Япония и Северна Америка е имало много преди официалното им "откриване". Тези християни после са преследвани и избивани от техните католически,православни и протестантски "събратя". Православните скачат като попарени относно геноцида над християните и населението с ведическа култура които са живели по нашите земи и територията на днешна Русия. Говорим за колосален геноцид съизмерим само с геноцида над "индианците" в Северна америка, където числото избити хора варира в рамките между 70 и 110 милиона. Официалната история твърди, че в Северна Америка били живяли само около 50 000 "индианци" докато само на остров Хаити се знае официално, че Христофор Колумб е бил лично отговорен за избиването на около 8 милиона туземци. Няма как на остров Хаити да са живяли 8 милиона, а в цяла Северна Америка само 50 000 човека.

Та в този смисъл живеем в епоха на грандиозни измами и Библията е единственото нещо на което може да се вярва. Тя обаче не ни казва нищо относно колко време е изминало от Христос насам и ние понастоящем не знаем нито коя година сме от Христос, нито коя година сме от сътворението на света.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 02, 2017, 14:35:49 PM
Времето преди Христос може да се сметне по родословието на патриарсите. Кой е Ной и времето на потопа се изчислява по същия начин.
Втори свидетел е седмицата на сътворението. 6 работни дни + седмия - почивка. Според 2Петрово 1ден = 1000г. и обратно.
Имаме пророчества, които са се изпълнили. Най-голмото е за големия отпадък - 2Сол.  В момента чакаме да се разкрие само антихриста.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 02, 2017, 14:44:49 PM
Голямото отстъпление започва веднага след смърта на апостолите, за което сам апостол Павел предупреждава в Деяния 20-а глава. Християните чакат от стотици, ако не и хиляди години явлението на антихриста и е имало много хора кандидати за това, които най-малкото са извършили дела достойни за квалифицирането им като антихристи. Например Нерон за който казват че дори името му сметнато прави 666. Но факт е че края не е дошъл нито тогава нито все още. И ние за много неща се заблуждаваме относно времето и не ни е ясно колко време е изминало от времето на Христос насам.

Аз съм съгласен с идеята, че имаме 6 дни сътворение и един ден почивка, което е логично да кореспондира с 6000 години човешка история и 1000 години Милениално царство.

Според еврейския календар сме 5778-а година от сътворението. https://www.hebcal.com/

Значи още поне 222 години Христос няма да се завърне. Но този календар не е верен и ние не знаем с колко или дори в каква посока е промяната с повече или с по-малко.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 02, 2017, 14:51:52 PM
Не прибързвай така с няколко нахвърлени неща, които сме ги чували от различни места.

Първият въпрос е: дали наистина може да се сметне родословието от пленението във Вавлон до Христос? Според официалната история пленението било 600 години преди да се роди Христос, а според Матей това изобщо не е така. Ето какво казва Матей:


Протестантски (1940)
Матей 1
  1. Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама.
  2. Авраам роди Исаака; Исаак роди Якова; Яков роди Юда и братята му;
  3. Юда роди Фареса и Зара от Тамар; Фарес роди Есрона; Есрон роди Арама;
  4. Арам роди Аминадава; Аминадав роди Наасона; Наасон роди Салмона;
  5. Салмон роди Вооза от Рахав; Вооз роди Овида от Рут; Овид роди Есея;
  6. а Есей роди цар Давида. Давид роди Соломона от Уриевата жена;
  7. Соломон роди Ровоама; Ровоам роди Авия; Авия роди Аса;
  8. Аса роди Иосафата; Иосафат роди Иорама; Иорам роди Озия;
  9. Озия роди Иотама; Иотам роди Ахаза; Ахаз роди Езекия;
  10. Езекия роди Манасия; Манасия роди Амона; Амон роди Иосия;
  11. а Иосия роди Ехония и братята му във времето на преселението във Вавилон.
  12. А след преселението във Вавилон, Ехония роди Салатиила; Салатиил роди Зоровавела;
  13. Зоровавел роди Авиуда; Авиуд роди Елиакима; Елиаким роди Азора;
  14. Азор роди Садока; Садок роди Ахима; Ахим роди Елиуда;
  15. Елиуд роди Елеазара; Елеазар роди Матана; Матан роди Якова;
  16. а Яков роди Иосифа, мъжа на Мария, от която се роди Исус, Който се нарича Христос {Помазаник, или, Месия.}.
  17. И така, всичките родове от Авраама до Давида са четиринадесет; от Давида до преселението във Вавилон, четиринадесет рода; и от преселението във Вавилон до Христа, четиринадесет рода.


Примерно ако потърсиш за "Садок" ще видиш, че се споменава такъв човек, но той е от Левитите. Ако потърсиш за Ахим или Азор, няма да намериш нищо. Ето защо годините до Христос не могат да се сметнат точно от Писанията и не трябва да се обляга човек на "тази кълка", че били 4000 години.

Пише следното:
25. Знай, прочее, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат седем седмици; и за шестдесет и две седмици ще се съгради изново, с улици и окоп, макар в размирни времена.
  26. И подир шестдесет и две седмици Месия ще бъде посечен, и не ще има кои да Му принадлежат; и людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището; и краят му ще го постигне чрез потоп; и до края на войната има определени опустошения.


Между завръщането от Вавилон и посичането на Месия има 62 седмици. Това са 14 рода или 1 род излиза около 4.4 седмици. Една седмица вероятно е 7 години, което прави около 40 години на род, което е близо до истината. Това означава, че 62 седмици са точно 434 години. Като махнем 33 години, стигаме до около 400 години, когато се е родил в плът. Според официалните години пленението във Вавилон е 600 години преди това, а очевидно не е така според текстовете на Писанията.

Ето защо нито сметките преди Христос можеш да разбереш колко са, нито след него. Имаме само информацията, че са 42 рода, а годините са само приблизителни. Знаем, че преди Авраам са живели доста повече и затова сметката с "40 години на род" върви само за тези години преди рождението на Месията.

По-възможно е да могат точно да се сметнат годините преди пленението във Вавилон. Затова всичко трябва да се проверява без да се облягаме на сметки, които не само не са верни, но и се смесват с думи от Писанията, за да се получи някакъв резултат. От опит знаем, че ако смесиш нещо добро с нещо лошо, не се получава изобщо добро нещо, а пак лошо.

Затова не бързай да смесваш официална лъжлива информация с това, което Писанията казват за дните. Пише, че един ден е като хиляда години, но това не означава, че слънцето е създадено на 4000-ната година, т.е. на 4-тия ден, но е създадено с дума от Бога веднага. И е минал денят, а не са минали 1000 години (според същата логика).
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 02, 2017, 15:35:31 PM
Да. Сътворението е станало за 6 24ч. дни. Бог прави времето и периодите от него кратни на седем. Само един пример: юбилийните години.
 2Петр.  и Откровение: 'и те царуваха с Христос 1000г.'. Това е последният период от време. След него времето свършва. Времето също творение на Бога.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 02, 2017, 15:40:17 PM
Но това не означава, че ще царуват 700 години или 994 години, нито означава, че очакваме Христос да дойде 6000 години след сътворението. Очакваме го да дойде в ден и час, когато не знаем, но когато ще има събития, които много приличат на текущите. Заблудата, която е днес многократно надхвърля това, което е било по времето на апостолите. Вавилонската система е обладала може би целия свят с финансовите, фармацевтичните, военните, социалните и религиозните си пипала. Тогава не е било така.

Колко има още до този ден, не знам, но гледам, че Матей обърна внимание, че това са 3 пъти по 42 рода (6 х 7), а не 4000 години (което не е кратно на 7). Тези 4000 години в момента не можем да ги сметнем и затова всякаква теория, базирана на тези 4000 години е съмнителна. Още повече Матей набляга на броя родове, както казах, а не на броя години. Щом сметката е базирана на брой родове, значи това е важното в този случай.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Nikolay on December 03, 2017, 19:35:32 PM
С тази тема искам да подкрепя Истината за сътворението, и за плоската земя и купола,  направени от невидимото от нашия Създател и Спасител - вечния Бог.
От сътворението до идването на Исус са 4000г. От идването Му до днес ~2000г.  Общо 6000г. На прага сме на последните 1000г., на великия Шабат на земята!
Разбирам любопитството ти, но е писано.

Деяния 1 глава
6 И тъй, веднъж, като се събраха, те Го питаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? 
7 Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт.
8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 
9 И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.


За нас е важно да сме готови за този ден по всяко едно време.
За това, вместо да дириш в тази посока, гледай белезите на пришествието и бъди готов да Го посрещнеш всякога.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 04, 2017, 04:53:03 AM
С тази тема искам да подкрепя Истината за сътворението, и за плоската земя и купола,  направени от невидимото от нашия Създател и Спасител - вечния Бог.
От сътворението до идването на Исус са 4000г. От идването Му до днес ~2000г.  Общо 6000г. На прага сме на последните 1000г., на великия Шабат на земята!
Разбирам любопитството ти, но е писано.

Деяния 1 глава
6 И тъй, веднъж, като се събраха, те Го питаха, казвайки: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израиля царството? 
7 Той им рече: Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в Собствената Си власт.
8 Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята. 
9 И като изрече това, и те Го гледаха, Той се възнесе, и облак Го прие от погледа им.


За нас е важно да сме готови за този ден по всяко едно време.
За това, вместо да дириш в тази посока, гледай белезите на пришествието и бъди готов да Го посрещнеш всякога.

Пришествието няма да стане 'по всяко време'.  Дан.8,19:'...защото на определеното време ще бъде края'. Времето  на пришествието е определено отдавна и не зависи от човеците.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 04, 2017, 11:32:44 AM
Когато бях новоповярвал и мен така ме учеха, че трябва така да живея все едно Исус ще дойде утре. Това обаче води до един напълно повърхностен начин на живот при който човек живее ден за ден, без да има никакъв стратегически поглед върху бъдещето.

Писанието обаче учи относно Божия народ:

1Кор. 3:9 .. вие сте Божия нива, Божие здание.

И нивата и зданието не са нещо, което можеш да обработиш или построиш за един ден. Иска се стратегическо мислене и планиране. Нещо повече иска се мислене отвъд нашето поколение, да се мисли за поколения напред. Защото нивата трябва да остане ползваема и за следващите поколения и зданието също, а не да рухне след няколко години.

Но внушението че "Исус идва утре" или дори неправилния превод "Исус идва скоро" са превърнали много християни в повърхностни еднодневни християни. Или както една моя позната се изрази веднъж - "небесни шматки". Хора които ходят напред назад и живеят ден за ден, уж "водени от Духа".

Никъде Писанието не казва "Исус идва скоро" но вместо това текста казва "Исус идва бързо." Пределно ясно е че 2000 години или 1000 години никак не е скоро. Но израза "идва бързо" означава, че когато се изпълнят пророчествата Той ще дойде бързо след това и няма да се забави.

Затова е и написано:

Евр. 10:12  но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога.
Евр. 10:13  та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.


Значи според Писанието Исус никак не се е засилил да идва "скоро", но вместо това Той СЕДИ И ЧАКА нещо да се случи. Какво е това нещо и какво е нашето участие в него повечето християни тотално нехаят. На практика се оказва, че не ние чакаме Исус, а Той чака нас - за да се изпълнят определени неща не само на световната сцена, но в нас и чрез нас. А тия неща за да се изпълнят са нужни поколения, и аз като гледам с изминаване на времето християните са се отдалечили, а не приближили към това, което Исус очаква.

Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 04, 2017, 11:59:50 AM
Точно така.

И едно от нещата, които чака е изпълнението на числото на езичниците, както и идването на Антихриста, както и покаянието на евреите. А това няма да дойде докато беззаконието не достигне своя връх. А щом има беззаконие, това е зло. Щом има зло, разумните ще го предвидят и ще направят каквото трябва, за да се укрият от това време.

Числата и годините, които смятаме нека бъдат спрямо това, което ни е дадено да разбираме, а ето, както по-горе видяхме, което и за първи път сметнах, вавилонското пленение не е станало "хиляди години преди Христос", а 14 поколения. Затова не е чудно, че и днешната история е фалшива и днес да сме 600-700 години след Христос. Това не означава, че Христос ще чака да станат 6000 години. Такова нещо не е записано. Той е дал да видим белезите на пришествието и те много приличат на нашите дни.

Както беше в Ноевите дни, така ще бъде и сега. Ной трябваше да направи кораба и в продължение на 100 години Бог чакаше. Като направи кораба, тогава Бог съсипа всичко и никой не се усети. Така ще бъде и сега. Ще има подиграватели, които ще казват "къде е обещаното му пришествие" и тия самите няма да вярват на писаното в Битие за земята. Ще дойде ден, когато слънцето, луната и звездите няма да дадат светенето си и точно тогава ще дойде Христос и ще го види всяко око, включително и тези, които го прободоха, което small axe все още не знае как ще бъде.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Nikolay on December 04, 2017, 17:18:28 PM
Пришествието няма да стане 'по всяко време'.  Дан.8,19:'...защото на определеното време ще бъде края'. Времето  на пришествието е определено отдавна и не зависи от човеците.

Съгласен съм, определено е, но е писано:
Марк 13 глава
32 А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

Има белези - тях гледай.


Значи според Писанието Исус никак не се е засилил да идва "скоро", но вместо това Той СЕДИ И ЧАКА нещо да се случи. Какво е това нещо и какво е нашето участие в него повечето християни тотално нехаят. На практика се оказва, че не ние чакаме Исус, а Той чака нас - за да се изпълнят определени неща не само на световната сцена, но в нас и чрез нас. А тия неща за да се изпълнят са нужни поколения, и аз като гледам с изминаване на времето християните са се отдалечили, а не приближили към това, което Исус очаква.

Тук бих се съгласил в някаква степен, но с уговорката, че Отец знае деня и часа и е в Негова власт да ги промени ако трябва (не случайно е писано да се молим да не е в съботен или зимен ден). С други думи Отец е предвидил каквото е нужно като време.

Ще има подиграватели, които ще казват "къде е обещаното му пришествие" и тия самите няма да вярват на писаното в Битие за земята.

Нека Бог да отсъди за думите ти.

Благословена седмица на всички.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 04, 2017, 18:19:15 PM
Тук бих се съгласил в някаква степен, но с уговорката, че Отец знае деня и часа и е в Негова власт да ги промени ако трябва (не случайно е писано да се молим да не е в съботен или зимен ден). С други думи Отец е предвидил каквото е нужно като време.
Тук се говори не за деня на пришествието, а деня, в който определена група праведници ще бъдат гонени от домовете си и трябва да бягат.

Quote
Ще има подиграватели, които ще казват "къде е обещаното му пришествие" и тия самите няма да вярват на писаното в Битие за земята.

Нека Бог да отсъди за думите ти.
Виждам, че си загрижен, че го казвам и по-скоро искаш да кажеш "ти съдиш тези, които не вярват в Битие и Бог ще съди теб". Все пак нека видим оригинала:

3. Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват:
  4. Где е обещаното Му пришествие? защото, откак са се поминали бащите ни всичко си стои така както от началото на създанието.
  5. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от начало е имало небе и земя сплотена от водата, и всред водата,
  6. но пак посредством тях тогавашният свят, потопен от водата загина.

Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Nikolay on December 04, 2017, 23:49:50 PM
Тихомир, прочети си пак Марк 13 глава.

____
Темата за земята е заключена и е добре всеки да разсъди по-нея преди да бъде отключена, ако имаш нещо против това или искаш да кажеш нещо по-тази тема говори с Watchman да я отключи и пиши на воля.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 05, 2017, 20:14:24 PM
Пришествието няма да стане 'по всяко време'.  Дан.8,19:'...защото на определеното време ще бъде края'. Времето  на пришествието е определено отдавна и не зависи от човеците.

Съгласен съм, определено е, но е писано:
Марк 13 глава
32 А за оня ден или час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.

Има белези - тях гледай.
Забележи че глаголът е в сегашно продължително време т.е. в онова време Синът не е знаел. Мислиш ли че сега Синът още не знае? Аз мисля че знае и дори в определено време ще го яви и на народа Си.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Nikolay on December 05, 2017, 22:27:01 PM
Посочи ми на кои стихове се базират разсъжденията ти.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 06, 2017, 12:07:10 PM
Петър каза на Исус:'Господи, Ти знаш всичко...' Иоан21,17
Амос3,17. Бог ще информира народа Си за това, което има да стане. Най-важното събитие във вселената не може да е 'тайно' за Божия народ. Той бди и чака. Неочаквано ще бъде за външните. При това Бог ще изпрати и Илия пророка, така че никакво извинение да няма от никой, че не е знаел.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 06, 2017, 12:18:41 PM
Писанието казва "А за онзи ден и час, никой не знае" - визира се деня и часа не се визира самото ориентировъчно време. Него би трябвало да го знаем по знаците и пророчествата и знаменията, които Бог е дал да се случат.

Но е истина че от както има християни са се появявали групи които са очаквали много скоро всичко да се случи и са оставали измамени. Имало е случаи когато в "очаквания ден" огромни множества очакващи "деня" са си разпродавали имоти и стока и всичко и са оставали само по едни бели дрехи на гърба си с които да очакват "деня". И след като "деня" отминава безславно, те остават голи, боси и на улицата. Мнозина се съблазняват и отпадат от вярата. Ето защо с тия неща трябва много да се внимава.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Nikolay on December 06, 2017, 17:16:19 PM
Петър каза на Исус:'Господи, Ти знаш всичко...' Иоан21,17
Амос3,17. Бог ще информира народа Си за това, което има да стане. Най-важното събитие във вселената не може да е 'тайно' за Божия народ. Той бди и чака. Неочаквано ще бъде за външните. При това Бог ще изпрати и Илия пророка, така че никакво извинение да няма от никой, че не е знаел.

Стиха от Йоан така хубаво го вадиш от контекста...
А Амос 3.17 няма такъв стих.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 06, 2017, 20:39:23 PM
Има се предвид Амос 3:7:

"Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие своето намерение на слугите си пророците."
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 06, 2017, 21:43:37 PM
Да имах предвид Амос3,7. Бог открива на пророците Си, за да предадат те на народа Му нужната информация. Когато четеш пророците на Израел откриваш за колко малки неща Бог открива нужната информация на пророка. Например Бог откри на Самуил че магаретата, търсени от Саул са намерени. Какво остава за пришествието!

Quote
Стиха от Йоан така хубаво го вадиш от контекста...
А Амос 3.17 няма такъв стих.

Явно с тоя т.нар. контекст много се спекулира. Кое съм извадил от контекста? Че Бог знае всичко? Според Откр.1-ва глава Исус е всесилният Бог и Той сега не знае кога е пришествието? Тогава, когато беше в плът Той каза че не знае. Сега седи до Бога на един престол и няма да знае до последния момент?...
Третият стих е в Мал.4,5 Преди пришествието Бог ще изпрати пророк, който да подготви народа Му за Него. Значи със свиване в собствената черупка, без очакване , бдене и търсене кой е тоя пророк няма да стане.

Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 06, 2017, 21:48:35 PM
Малахия 4:5 говори за пророк Илия, който според Исус е Йоан Кръстиел. В последните дни може да има вторично изпълнение на този пасаж, но това вече ще бъде изпълнено в Христовото тяло, а не в някакъв конкретен човек.

Много ереси и лъжеучители са дошли от погрешното очакване на някакъв друг Илия освен Йоан Кръстител.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 06, 2017, 22:10:51 PM
Този Илия трябва да дойде 'преди великия и страшен ден на Господа'. Кой е 'великия и страшен ден'? Първото или второто идване.
Как ще се изпълни в Христовото тяло без конкретен човек? Двата пророка от Откр.11гл. и те ли няма да са конкретни човеци?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 06, 2017, 22:35:03 PM
Правилно "преди великия и страшен ден на Господа", но Исус утвърди, че става въпрос за Йоан Кръстител. Следователно този ден е започнал още тогава. Иначе Исус е сбъркал?

За двата пророка в Откровение - не знам, но знам че има и такива които се обявяват за "двата пророка". Дори за малко заедно с един брат да отидем да посетим едни такива, които се бяха обявили за двамата пророка от Откровение. Те толкова се зарадваха, че ще отидем, че дори започнаха да ни обявяват колко сме били важни за Божието дело и провидение. Но аз казах на този брат - тези хора имат сериозни очаквания от нас, а ние не им вярваме, не е праведно да ги подвеждаме по този начин. И той каза прав си - и се отказахме да отидем. След което им писахме накратко, че понеже не вярваме нещата като тях по-добре да не ги подвеждаме като отиваме при тях да подхранваме фалшиви надежди. След което те почнаха да сипят проклетии от тяхна страна.

Та въобще е много опасна тази работа с разни специални пророци в последните времена. Досега нищо добро не е произлязло от подобни очаквания - само ереси, заблуждения и измамени и погубени хора.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 06, 2017, 22:50:07 PM
Исус не бърка никога. Мисля че в Мат.17,11 Той говори за този Илия, който трябва да дойде преди второто пришествие и да възтанови всичко. Йоан Кръстител не е възтановил всичко. За него Исус говори в ст.12.
Точно така е: имало е и ще има всякакви измами. Но те са процъфтяли там, където не е Святия Дух. Единствено Той може да води човека безопасно.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 06, 2017, 22:55:06 PM
Ами така е ама всички тия, които са се подвели са си мислили, че имат Святия Дух и че Той ги води, а какво се е оказало?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 06, 2017, 23:00:31 PM
Това ще се случи 2 пъти. Веднъж вече се е случило и това е бил Йоан Кръстител. Ще има и втори такъв:


  10. Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде?
  11. А Той в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко.
  12. Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.


Христос казва това след като бяха обезглавили братовчед му.

Петър видя Илия на планината, където Исус се преобрази. Видя и Моисей. Та Илия може да дойде съвсем същия. В Малахия се говори специфично за "пророк Илия".
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 06, 2017, 23:18:16 PM
Quote
Maт. 11:13  Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Йоана;
Maт. 11:14  и, ако искате до го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.

Значи имало е да дойде Илия, според пророчеството в Малахия (не се сещам сега дали има и друго подобно), и който е имало да дойде това е Йоан, според думите на Исус.

В този смисъл Йоан "възстанови всичко" като насочи народа към Исус. По-голямо възстановяване от това не знам да има.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 06, 2017, 23:29:01 PM
Това ще се случи 2 пъти. Веднъж вече се е случило и това е бил Йоан Кръстител. Ще има и втори такъв:


  10. Учениците Му го попитаха, казвайки: Защо тогава думат книжниците, че Илия трябва първо да дойде?
  11. А Той в отговор рече: Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко.
  12. Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.


Христос казва това след като бяха обезглавили братовчед му.

Петър видя Илия на планината, където Исус се преобрази. Видя и Моисей. Та Илия може да дойде съвсем същия. В Малахия се говори специфично за "пророк Илия".
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 06, 2017, 23:37:10 PM
Начина по който аз разбирам този пасаж е следния:

- Исус казва - " Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко" - т.е с това Той потвърждава пророчеството в Малахия и че наистина има да дойде Илия, който да възстанови всичко.

- След което Исус пояснява, че това "идване" което "има да се случи" всъщност вече се е случило в лицето на Йоан Кръстител.

Така тия думи са напълно ясни и разбираеми. А да се разбива идването на Илия на две - пророк Малахия не дава подобна индикация за двойно идване и това е вече е въпрос на предположения, че може и да има още нещо, което тепърва да стане.

Ако обърнем обаче внимание на думите на Исус, когато казва:

Лука 18:8  Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

Тук се вижда че при Второто Пришествие на Христос положението никак няма да е розово с християните. Дори Исус пита - ще намери ли вяра на земята? Ако имаше да идва преди пришествието някакъв Илия, който "да възстанови всичко" - тогава Исус би трябвало да очаква някаква прекрасна картина на всичко възстановено и голямо множество изпълнено с голяма вяра. Вместо това, Исус се чуди дали въобще ще намери някаква вяра на земята.

Ето защо аз не очаквам някакво специално "възстановяване" да се случи преди Пришествието. Възстановяването ще го направи Христос след като се завърне.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 06, 2017, 23:51:45 PM
Също такова възстановяване, за което пишеш, не е имало и по времето на Йоан Кръстител. Какво се има предвид под "възстанови всичко", не знам.

Христос не на едно място говори за неща, които се случват сега и пак ще се случат:
Йоан 5:25. Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят.

На друго място казва:
Матей 8:22. Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

Вижда се, че става въпрос за умрелите души в греховете си:
Ефесяни 2:1. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,
както и за умрелите тела, които ще бъдат възкресени.

Затова и в думите му, че Илия ще дойде не виждам нищо чудно, което да не означава това, което казва буквално.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 06, 2017, 23:58:57 PM
Евреите бяха изпаднали в ритуалност и мъртви церемонии. Йоан кръстител възстанови всичко, в смисъл, че възстанови отново реалността на вярата, като посочи Божия Агнец, който носи греховете на света. По този начин той възстанови вярата им от една мъртва ритуалност в жива и спасителна вяра.

Забележи, че при пришествието Исус отново ще търси вяра на земята. Така аз ги разбирам тия пасажи - възстановяването това е възстановяване на вярата от сянката към същността.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Alesyz on December 07, 2017, 10:03:46 AM
Добре, тук Исус казва:
Марк 1:15
Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

Кое време се е изпълнило? Пророкуваното в Даниил 9:25-26 ли?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 07, 2017, 11:19:33 AM
Предполагам, че се е изпълнило времето да преминат от сянката на вярата към нейната същност.

Ето какво казва апостол Павел в посланието към Галатяните:

Гал. 3:23  А преди да дойде вярата ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която искаше да се открие.
Гал. 3:24  Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра.
Гал. 3:25  Но след идването на вярата не сме вече под детеводител.
Гал. 3:26  Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.


и отново:

Гал.4:4  а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,
Гал. 4:5  за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.
Гал. 4:6  И понеже сте синове, Бог изпрати в сърдцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!


Ето това е и възстановяването в което участва Йоан Кръстител като един нов Илия, защото пророк Илия обърна сърцата на Израел от Ваала към Бога, така Йоан обърна Израел от сянката на закона към Христос. И ако погледнем пророчеството на Малахия в контекст ще видим, че именно за това идва реч:

Мал. 4:1  Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, Казва Господ на Силите, Та няма да им остави ни корен ни клонче.
Мал. 4:2  А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разигравате като телци из обора.
Мал. 4:3  Ще стъпчете нечестивите; Защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви В деня, който определям, Казва Господ на Силите.
Мал. 4:4  Помнете закона на слугата ми Моисея, Който му заповядах в Хорив за целия Израил, Сиреч, повеленията и съдбите.
Мал. 4:5  Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
Мал. 4:6  И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.


Ето как е построено това пророчество като послание и смисъл:

- Идва деня Господен, който е ден на съд и който ще изгори нечестивите.
- На тези, които се боят от Господа ще изгрее слънцето на Правдата. Мисля, че всеки християнин трябва да се съгласи, че това слънце на Правдата е Христос. Т.е тук ясно се говори че преди Бог да съди света ще дойде Христос, който ще донесе спасение и изцеление на определени хора.
- Помнете закона на Моисей. Защо Бог напомня за това? Защото Закона има за цел да ни покаже, че сме грешни хора и че никой не може да се спаси чрез собствените си дела. Затова да не си мислят някои, че ако пазят закона, това ще ги спаси от погибел в деня Господен.
- Затова Бог ще изпрати пророк Илия преди да дойде този ден. Текста не казва, че Илия ще дойде непосредствено преди деня Господен или малко преди този ден, както мнозина приемат по инерция, а че ще дойде преди него в хронологически ред. И защо ще дойде? Защото закона няма да ги спаси от деня Господен, слънцето на Правдата ще ги спаси. И точно това изпълни Йоан Кръстител, той насочи израилтяните към Божият Ангнец, който носи греховете на света. Единствения който може да ги спаси от унищожение в деня Господен.

Интересно е и какво казва текста на Септуагинтата за последния пасаж:

Quote
Mal 4:6  the one whoG3739 shall restoreG600 the heartG2588 of the fatherG3962 toG4314 the son,G5207 andG2532 the heartG2588 of a manG444 toG4314 G3588 his neighbor,G4139 G1473 lestG3361 comingG2064 I strikeG3960 theG3588 earthG1093 entirely.G696.2

Текста буквално казва "той ще възстанови" - ето защо и Исус каза, че Илия ще възстанови всичко. А това "всичко" е всичкото, което този текст казва, че има да възстанови Илия. А то е на първо място да въстанови "сърцето на бащата към сина", което на мен ми говори именно за осиновлението в Христос, за което говорят апостолите:

Гал. 4:1  Казвам още: До тогаз, докато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко,
Гал.4:2  но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.
Гал.4:3  Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;
Гал.4:4  а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,
Гал.4:5  за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.


В Израел, когато някой баща има син, докато не навърши пълнолетие сина не се различава по нищо от роб. Когато навърши пълнолетие той бива "осиновен" - това е което те наричат "бар мицва". Сина става пълнолетен наследник. Това е времето когато бащата припознава сина си като свой син и пълновластен наследник.

Точно това пълнолетие е преминаването от закона към вярата, от положение на роб към положение на син. Това е обещаното възстановяване на "сърцето на бащата към сина" в което Йоан Кръстител имаше ключова роля, защото той посочи Ангеца и направи мост между закона и вярата, между положението на роб до положението на пълнолетен син и наследник. Затова Писанието изрично говори за приемането ни във вярата като получаване на наследство и осиновление.

Второто нещо, което трябва да възстанови Илия според текста в септуагинтата това е сърцето на човека към ближния (съседа) му.

Знаем че израилтяните мислеха че другите народи нямат дял в обещанията на Авраам, това ги кара и до ден днешен да гледат от високо на всички останали. Но Йоан правейки прехода от закона (даден само за Израел) към Христос (дошъл да спаси човеци от всички народи) положи основата за това благовестието да се проповядва на всички народи, което нещо направиха и апостолите. Така сърцата на израилтяните (които приемат Христос) се обърна към съседите им.

Така, че Йоан наистина изпълни и възстанови всичко. И той е 100%-товото изпълнение на пророчеството на Малахия и няма никакво основание от Писанията да се очаква някакъв друг Илия да дойде и да "възстановява" незнайно какво. А двамата свидетели от Откровение, са нещо съвсем отделно, което аз в момента не коментирам.

Ето защо до момента всички, абсолютно всички, които са дошли след Йоан с претенцията да са Илия са били вълци грабители и са нанесли много щети на стадото.

Дори за тези, които не знаят и в България има един, който се е провъзгласил за Илия, дори в къщи емисари ми е изпращал, че накрая сам се появи в дома ми, ама без да обяви кой е, но аз като разбрах го изгоних и той бра много срам и отправяше много заплахи.

Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 07, 2017, 20:28:42 PM
Ако Иоан Кръстител беше изпълнил и въстановил всичко защо Исус използва бъдеще време в ст.11? Той казва:'Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко'.  Ако беше както ти казваш Watchman Tой просто трябваше да каже:'Илия беше Иоан Кръстител. Той възстанови всичко'. След като Иоан Кръстител е мъртъв Исус казва:'Илия ще дойде...'. Всеки пророк е бил изпращан в определено време с определена мисия. Иоан Кръстител е изпълнил мисията си преди 2000г. Днес преди пришествието трябва друг Илия. Днес има още повече неща за възстановяване. Истините на Евангелието са заровени под камари човешки поучения. Тези поучения трябва да си отидат. Иоан Кръстител не може днес да посочи греховете на хората нито да им отговори на въпросите, както го правеше докато беше жив. Само един жив пророк в силата на Илия може да направи това днес. Иоан Кръстител не е имал и най-малка представа за живота днес и какви форми греха има днес.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 07, 2017, 20:56:15 PM
Аз доста детайлно, подробно и систематично аргументирах позицията си от Писанието, включително вече отговорих на въпроса, който зададох, защо се използва бъдеще време, а след това минало време. Освен това по отношение на Илия се придържах стриктно към текста.

Ти казваш Илия щял да отговаря на някакви въпроси за някакви грехове. Няма такова нещо в Писанието. Там се казва, че Илия ще дойде да възстанови определени неща, те са описани кои са, и вече са възстановени в служението на Йоан Кръстител.

Ти казваш Йоан, нямало как да знае какви грехове има в днешно време. Това не знам какво отношение има към въпроса, който обсъждаме, защото Йоан посочи пътя към Христос, а Христос е жив днес, и имаме обещанието Му, че ще бъде с нас до свършека на века. Затова ако има някаква неяснота Христовия Дух ще открие каквото е необходимо.

Ето ти казваш - има много човешки поучения, които трябва да бъдат отхвърлени. Съгласен съм. Но после предлагаш някакво именно човешко учение, че Илия бил необходим за разкриване на някакви грехове и да отговарял на някакви въпроси. Сиреч, ти казваш, че някакъв човек е необходим да научи на нещо християните, които не биха могли да го научат другояче. Но това напълно противоречи на Писанието, защото е Писано:

1Йоан. 2:27  а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.

Йоан 6:45  Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога"

Имайки тия превъзходни обещания, няма никаква библейска причина да очакваме някакъв човек, който да дойде и да ни научи на нещо, което е недостъпно да бъде научено чрез Писанията и чрез Святия Дух. Такова учение в Христовото учение, или в поучението на апостолите просто няма.

И отново да напомня, че исторически вярата в някакво повторно идване на Илия е донесла само ереси, лъжеучители, съсипване на вярата на стотици хиляди хора. А едно дърво се познава по плодовете си.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 07, 2017, 23:04:30 PM
Йоан проповядваше на тези, които се покайваха, а не на тези, които бяха с Исус. Тези, които бяха с Йоан после отидоха с Исус. Йоан не е дошъл да казва неща, които бяха по-различни от закона, нито Христос дойде да говори неща, които бяха по-различни от това, което беше записано в закона.

Разсъжденията не трябва да са, че Илия/Йоан е дошъл на мястото на Исус, а точно обратното: дойде, за да го посочи и проповядваше покаяние от греховете и казваше "идва един, Който... ТОЙ ще ви кръсти...", а това е нещо, което виждаме след това и апостолите да правят: да проповядват покаяние, да посочват Исус и да кръщават във вода, както и бяха употребявани да се кръщават хората със Святия Дух чрез полагането на ръцете им. Възстановяването, което Йоан правеше беше да проповядва покаяние от греховете и да насочи хората към Христос, а не да възстанови или отмени ритуали, да промени една вяра в друга вяра или нещо такова.

Тъй като нещата не са толкова прости, също бих се придържал стриктно към текста, като например това "времето на вярата" не е ясно точно какво означава (или поне на мен не ми е ясно кое е точно това време: дали не е последното време, където пише "тук е нужна вярата на светиите"). И затова не мога да немря пасаж, който говори за "възстановяване на вяра към същност" и честно казано не знам какво точно означава това, защото и в текста на Библията не намирам подобен израз.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 07, 2017, 23:18:03 PM
Ето го пасажа:

Евр. 10:1  Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата

Делото на Йоан беше да преведе Израел от сянката към същността.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 07, 2017, 23:46:05 PM
Аз този пасаж го знам, но там пише за закона, а не за вярата. Затова израза "въстановяване на вярата към същност" не разбирам какво значи. Идва Христос и променя нещата и показва сам Той същността на нещата. Не пише, че вярата нещо се променя или там каквото означава този израз. Може би е нещо, което ти си разбираш сам, но аз не го разбирам.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 07, 2017, 23:52:36 PM
Дали ще го наречеш възвръщане към същността на вярата или към същността на нещата, както казва цитирания пасаж, няма голямо значение. Факта е че има преминаване от сянка към същност, от символика към реалност. А това е нещото, което Бог винаги е имал предвид, затова Йоан възстанови, онова, което Бог беше замислил първоначално за израилтяните, а именно - осиновление чрез вяра, и това да бъдат светлина на останалите народи. Това е което направи Йоан за тях и в това се състои неговата мисия като пророк Илия.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Valipeti on December 08, 2017, 20:06:29 PM
Ролята на Йоан наистина е много интересна и важна, според както ни е разкрита в Библията. Нека видим:

1 Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мене;
И Господ, Когото търсите,
Неочаквано ще дойде в храма Си,
Да! Ангелът на завета, когото вие желаете;
Ето, иде, казва Господ на Силите...4 Помнете закона на слугата ми Моисея,
Който му заповядах в Хорив за целия Израил,
Сиреч, повеленията и съдбите.
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
6 И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.
Малахия 3,4

Как този вестител ще устрои пътя на Господа? Неговото основно послание беше "Покайте се понеже наближи небесното царство". И при него идваха от Ерусалим, Юдея и цялата Йорданска област да се покайват , както  също и фарисеи и садукеи. Задаваме си въпроса, защо идваха при Йоан да се кръщават за покаяние? Не се ли покайваха като носеха жертвите при техните религиозни водачи и като изпълняваха религиозните ритуали в храма, според традиционните служения? Защо трябваше да отидат при един странен човек с кожух в пустинята и при него да се изповядат и кръстят във водата на Йордан? Не беше ли достатъчно да го направят изповядването при техните си свещеници? Явно е, че не! Явно, че хората разбираха, че религиозната им система няма силата да ги доближи до Бога, за разлика от онзи с кожуха, който викаше в пустинята. Ето същият въпрос, зададен от самия Йоан към самите религиозни ръководители на Израел:

7 А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
8 Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние;
9 и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.
Матея 3

Водачи на народа, защо идвате при мен? Кой ви предупреди да бягате от идващия гняв?
Те разбираха, че също имат нужда от покаяние, от промяна. Дори и техния статут на религиозни водачи и аврамови наследници  им се виждаше недостатъчен, да се срещнат с Господа. На някои от тях - не на всички!
Та какво правеше Йоан, според както Исус обясняваше на народа:

11 Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него.
12 А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват.
13 Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана;
14 и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.
15 Който има уши да слуша, нека слуша.


От Йоан нататък небесното царство насила се взима и които се насилят, те го грабват! Защо? И как се насилват?
Защото, казва Исус, всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан. Всичко към което сочеха пророците и закона бе Исус! Той изпълнението на всичко, пълнотата от която се нуждаеха тези, които търсеха Бога си! Йоан им Го посочи - ето Го този, Когото чакате от древността , за Когото писаха пророците, Който е достатъчната Жертва за всичките грехове на света! И народа виждаше Исус! Трябваше да се насилят, за да осъзнаят, че това е Той-обещания Месия и да повярват в Него. Това беше катарзиса за мнозина, повратната точка в живота им. Самият Йоан попита от тъмницата в утиготение и прокрадващо се съмнение:

3 Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?
4 Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Иоана това, което чувате и виждате:
5 Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани, и на сиромасите се проповядва благовестието.
6 И блажен оня, който не се съблазнява в Мене.


Това насилване, мисля, че е валидно и за нас днес. Да приемеш Спасителя и да Го следваш чрез вяра не става без преломния момент в живота ни!
Но, какво беше до Йоан и какво стана след него, според Писанието:

21 Тогава, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото, ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона.
22 Но писанието затвори всичко под грях, та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тия, които вярват.
23 А преди да дойде вярата ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие.
24 Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра.
25 Но след идването на вярата не сме вече под детеводител.
26 Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.
27 Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.
28 Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.
29 И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.


До Йоан детеводител е водил деца. Децата порастват , достигат пълнолетие и съзряват. В един момент вече се прави крачката от непълнолетие към зрялост. Този момент винаги е свързан с някакво самонасилване, за да преминем от детската реалност към мъжествеността . Така и от пророкуваното и преобразите, и механичното изпълнение на заповеди, в Исус всичко придобива съвсем реален смисъл. Вярата осъзнава всичко това и преобразява човека и неговия живот изцяло. Така се изпълнява Божията цел - 29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;


Така в Исус се обединява всичко от преди Йоан и след него. Така сърцата на бащите се обръщат към чадата и на чадата към бащите и всички стават божии чада (Христоподобни) чрез вяра в Спасителя!
Ангел от небето дава обяснение какво е Йоан:

13 Но ангелът му рече: Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан.
14 Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.
15 Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си.
16 И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог.
17 Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.


 Да приготви за Господа благоразположен народ-това, което не можеха да направят онези седещите на Мойсеевото седалище, макар че това им беше работата. Йоан е преходния мост от пророкуваното към изпълнението му. Много важна фигура за Бог и хората! И както Илия в ревността си за Господа обърна Израел от ваалимите към живия Бог, така и Йоан обърна сърцата от религиозното мъртвило към живата, спасителна вяра в Агнеца, Начинателя и Усъвършителя на нашата вяра!
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 09, 2017, 15:20:07 PM
От написаното дотук не се разбира ясно: има ли днес пророци в Божията църква или няма?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Valipeti on December 09, 2017, 15:39:02 PM
От написаното дотук не се разбира ясно: има ли днес пророци в Божията църква или няма?

Защото написаното се отнася специално за Йоан Кръстител, а не за съвременни пророци. Самият Йоан, когато го питаха дали е пророк, отрече. Затова не става ясно за това, което те вълнува.
Иначе директно си пише на други места, че има пророци в църквата, но първо трябва да се изясни какво означава думата пророк и пророкуване в съвременноста.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 09, 2017, 16:55:51 PM


Иначе директно си пише на други места, че има пророци в църквата, но първо трябва да се изясни какво означава думата пророк и пророкуване в съвременноста.

Типично теологично мъдруване - много говорене, малко/нищо казване. 'Съвременното' обяснение ще е в смисъл че пророци буквално няма, а всички могат да пророкуват.... Но ние знаем че теологията е дяволския заместител на вярата и на нас не ни трябват съвременните теологични 'тълкувания', а 'Писано е...'!
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 09, 2017, 17:59:27 PM
7ivan, до момента и аз и Valipeti дадохме аргументирано и изобилно потвърждение от Писанията относно факта, че пророчеството за Малахия се е изпълнило в Йоан Кръстител и че няма никакво Библейско основание да се очаква друг Илия, защото пророкувания Илия вече е дошъл и е свършил всичко, което е пророкувано, че ще свърши.

Също така, няма никакво "теологическо мъдруване" в отговора, който Valipeti даде на твоя въпрос, защото той ти отговори съвсем пряко и без заобиколки а именно, "Да, има пророци" и добави, че е важно да дефинираме правилно според Писанията какво означава "пророк" и каква е неговата функция в тялото Христово.

Не разбирам какъв точно проблем ти намираш в този отговор?

Аз бих добавил също, че след дефиницията на пророк е добре да се изясни и дефиницията за лъжепророк, защото второто е доста по-често наблюдавано явление по църквите от първото. Но тези въпроси предполагат отделна, самостоятелна тема, понеже настоящата касае по-друг въпрос.

Към кото въпрос аз искам да се върна. А именно - има алтернативни хронологически изчисления на базата на които се твърди, че Христос е живял на земята не преди 2000 години, както твърди "официалната" история (тя дори твърди, че Христос въобще не е историческа личност, но това пак е друг въпрос), а че Христос е ходил на земята сам преди 850 години и че времето от Христос насам е значително раздуто с повече от 1000 години.

В този смисъл следва да се каже, че на базата на тази хронология земята не е на 6000 години, а на 4850 години.

Имаше едно много добро изследване публикувано в едно видео относно размерите на храма и как това кореспондира с човешката история. И според обясненията там Христос наистина трябва да се е явил 4000 след сътворението на света и може да се очакват още 2000 години между първото пришествие и второто. Но колко остава до края на тия 2000 години ние в момента не сме в състояние да знаем и да разберем, поради масираното фалшифициране на историята на толкова много нива.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 09, 2017, 18:26:17 PM
Иначе директно си пише на други места, че има пророци в църквата, но първо трябва да се изясни какво означава думата пророк и пророкуване в съвременноста.

Не отваря ли думата 'съвременноста' врата за свободно тълкувание на всичко? 'Така го разбирам, така вярвам...' казва някой и всякаква аргументация е вече безсмислена.
1. Нека видим какво означава пророк и пророкуване според Словото.
2. Щом има днес пророци, нека видим няколко имена на истински пророци.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 09, 2017, 19:20:16 PM
Доколкото разбирам под "съвременността" се има предвид от Христос насам. Т.е църковната епоха, като се визират някакви разлики между старозаветните и новозаветните пророци. Според както е писано: "Закона и пророците пророкуваха до Йоана."

От това време насам за пророци е засвидетелствано за хора като Павел, Сила, Агав.

Деян. 13:1  А в Антиохийската църква имаше пророци и учители: Варнава, Симеон, наречен Нигер, Киринееца Луиций, Манаин който беше възпитан заедно с четверовластника Ирода, и Савел.

Деян. 15:32  А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи и ги утвърдиха.

Това са апостолските времена, в които имаме свидетелството на Писанието относно хора, които наистина са били пророци.

В следващите епохи безспорно е имало пророци, както има и в днешната. Но за да се изпита дали някой е пророк не може да стане само по четене на някакви техни книжки или нещо историческо писано за тях от други хора. Нужно е човек лично да се сблъска с човека за да може да има база да го изпита.

Определен период от живота си аз съм прекарал в такъв тип църкви в които много лесно се приемаше някой човек за пророк и между нас самите битуваше такава култура, че ние лесно приемахме че дори някои от нас са пророци. Но благодаря на Бога, че надраснах този детски период.

Та може да се каже, че съм се срещал в България не с един и двама имащи претенцията да са пророци, но от позиция на сегашното ми разбиране и опит не мога да кажа, че някой наистина може да се квалифицира като такъв. Общо взето това прилича именно на детските игри, когато сме се правили като деца на царе, вождове, космонафти и прочие илюзорни роли научени от неща видяни по телевизията и така в църквите до ден днешен хората си играят подобни игри на пророци и апостоли.

Това не означава, че няма и не може да има такива хора. Но за да ги има те трябва да се създадат в зрялата среда на една истинска Христова общност. А такава автентична формираща среда аз до този момент не виждам.

Що се отнася до това дали все пак съм виждал някой, който да мога да кажа - да това е истински Божий пророк. Да, има един такъв човек и това е Арт Кац, който вече не е между живите. Това беше човек, който не само разбираше, но и функционираше в онова, което Писанието дефинира като пророк, при това без да си придава особена важност и значимост, но вместо да се фокусира на себе си се фокусираше на делото и призванието си. Този човек го познавах лично, дори съм пътувал за кратко време с него. И затова ще съм завинаги благодарен, че съм имал благословението на го срещна и познавам. Изсред други хора, които живеят днес и имат претенцията за пророци, аз не знам някой, който да съм имал възможност лично да го изпитам и да се уверя, че реалността се покрива с претенцията.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Valipeti on December 09, 2017, 20:50:37 PM
7Иван, ти не попита ли - "От написаното дотук не се разбира ясно: има ли днес пророци в Божията църква или няма?"
Използваш думата "днес" и аз ти отговарям именно за пророци днес, като използвам израза "съвременни пророци". "Днес" и "съвременни" мисля, че се отнася за пророци от едно и също време - нали? Тогава защо протестираш : "Не отваря ли думата 'съвременноста' врата за свободно тълкувание на всичко?" ? Нали ти искаш да се говори за пророците днес?
И понеже и аз не си падам по съвременните, теологични тълкувания, а само по "писано е", затова искам именно чрез Словото да си изясним понятието днешен пророк, за да можем да говорим на един език. За тази цел ще пусна тук нещо писано в Библията за тази тема:

1 Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате... А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха...Желал бих всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате; и който пророкува, е по-горен от този, който говори разни езици, освен ако тълкува, за да се назидава църквата... Но ако всички пророкуват, и влезе някой невярващ или прост, той се обвинява от всички, и осъжда се от всички;
25 тайните на сърцето му стават явни... От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават... Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават;
32 и духовете на пророците се покоряват на самите пророци...
1Коринт 14

Апостол Павел дава богата информация за пророците на църквата Христова и пророкуването. За да съм сигурен дали разбираме по един и същи начин каквото пише, искам да знам как разбираш ти тези стихове? Какво е пророк за теб според писаното тук?
И понеже апостола ни дава да видим какво представлява събранието на светиите в Коринт и как протича то, трябва да имаме в предвид каква е разликата със съвременните събрания, които познаваме днес. Както каза и Уочман, за да е нещо истинско, трябва да произлезе от истинска среда. Иначе всяка среда си създава подходящите за нея си продукти.
И така, казвай за да се уеднаквим в говоренето!
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 09, 2017, 21:41:52 PM
Средата е важна, но не е основен факрор. Имаме примера на пророците в Израел. Той беше много години в бунт срещу Бога. Средата беше враждебна за тях и те биваха убити. От друга страна тази среда продуцираше много фалшиви пророци. На Бога средата не Му пречи много, Той изпращаше истинските Си пророци да обърне народа към Себе Си.
Днес положението със средата е още по-зле, Но Бог не се е променил нито е отслабнал. Той изпраща пророците Си пак. Въпросът е: ако ДНЕС в моята църква няма нито един жив и истинен пророк, значи това не е Божията църква според думите на Исус и ап.Павел.
Надявам се че правите разлика между пророкуване и пророк. Иоан Кръстител не пророкува нищо, но беше пророк.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 09, 2017, 21:51:54 PM
Относно пророците знаем, че от Малахия до Йоан период от 300 години не е имало пророци в Израел. Също така пак от Писанието знаем че израилтяните прекараха 430 години в Египет, където тънеха не само в материална, но и духовна нищета. Нямаше никакъв пророк между тях, докато не се появи Моисей стотици години по-късно.

Ето защо имаме и следния пасаж в Писанието:

Ис. 59:13  Станахме престъпници и неверни към Господа, И отвърнахме се да не следваме нашия Бог; Говорихме насилствено и бунтовно; Заченахме и изговорихме из сърцето си лъжливи думи.
Ис. 59:14  Затова правосъдието отстъпи назад И правдата стои далеч; Защото истината пада на площада, И правотата не може да влезе,
Ис. 59:15  Да! истината я няма, И който се отклонява от злото става плячка; И Господ видя и стана Му неугодно, че нямаше правосъдие,
Ис. 59:16 Видя, че нямаше човек, И почуди се, че нямаше посредник; Затова Неговата мишца издействува за него спасение, И правдата Му го подкрепи.


Ето една ситуация в която Бог не можа да намери човек, който да застане в пролома, оказа се че няма кого да изпрати.

Ето защо не е библейско да се каже, че винаги ще има пророци без значение какво е състоянието на Божия народ.

Също така е важно да се отбележи, че новозаветните протоци не функционират по начина като старозаветните.  Защото новозаветния пророк не е някакъв единичен представител на Бога, а той работи заедно с други Божии слуги, като апостоли, учители, благовестители и овчари. Освен това всички в събранието биха могли да пророкуват и да се изпрати Божие слово, без да са всички пророци или дори без да има и един който да е пророк.

Бог изведе Моисей в пустинята от Египет и 40 години го обучаваше, за да може той да стане годен за Негов пророк. Пророка не се ражда или създава за един ден, затова за формирането на пророка е необходима съответната среда и обучение.

Да кажем, че ако в църквата няма пророк значи не е Божия църква означава да кажем, че евреите в Египет не са били Божий народ, тогава при кого отиде Моисей? Или означава да кажем, че евреите между Малахия и Йоан не са Божий народ, тогава защо Йоан и Христос бяха пратени при тях?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 09, 2017, 21:59:18 PM
Относно възраста на земята: Бог изявява края от началото. Той сътвори всичко за 6 24 часови дни. Вижте какво твърди света: от 10000 до милиони и милиарди години...  еволюция, биг-банг и пр. Ей! Преди стих 1ви не е имало време. Първото нещо което сътвори Бог беше времето. То е само за период от общо 7000г. 6 работни +1 почивен ден х 1000г. = 7000г. след което времето прекратява и продължава вечността.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 09, 2017, 22:08:54 PM
1. Исус казва в Мат.23,34'Ето Аз ви изпращам пророци...'.
2. Еф.4,11 +1Кор.11,28 От тези стихове виждаме че първата по важност служба в момента в църквата е пророка. Апостолите са само 12.
В Израел имаще много пророши. Имаше пророчески училища. Примера с пророк Или
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Valipeti on December 09, 2017, 22:09:32 PM
Въпросът е: ако ДНЕС в моята църква няма нито един жив и истинен пророк, значи това не е Божията църква според думите на Исус и ап.Павел.


Според думите на Исус и ап. Павел, казваш ти, това не е Божията Църква! Но същевременно казваш още, че е твоята църква!?! Значи твоята църква не е Божията. Тогава какво правиш в неБожията църква? И защо питаш за истински пророци днес в църкви като твоята? Какво би казал пророк като ап.Павел, ако беше дошъл днес в твоята църква?


 Иоан Кръстител не пророкува нищо, но беше пророк.

Виж какво казва по въпроса самия Йоан Кръстител:

...И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм...


Затова исках да изясниш твоето разбиране за пророк в църквата от 1Коринтяни 14. Какво е пророк за теб днес?
Щом казваш, че пророка може и да не пророкува, тогава какво би правил такъв пророк?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 09, 2017, 22:20:13 PM
Не е писано нищо в Битие за 24 часови дни. Ако тия 24 часа денонощие се определят от движението на слънцето и луната, то до петия ден не е имало нито слънце нито луна. Следователно не може да се каже че каквато и да е мярка от време зависеща от слънцето и луната са били определящи преди те да са били създадени.

Също така има индикации в текста че между 1-ви и 2-ри стих да Битие може да се е случило нещо, защото текста казва "И земята СТАНА пуста и неустроена", а в Исая се казва:

Ис. 45:18  Защото така казва Господ, Който сътвори небето, (Твоя Бог, Който създаде земята, направи я, и я утвърди, Който не я сътвори пустиня, но я създаде, за да се населява): Аз съм Господ, и няма друг.

Т.е тук е възможно да има индикация, че Бог е сътворил земята не като пустиня, но в следствие на нещо тя да се е превърнала в пустиня, затова във втори стих на Битие се казва и земята СТАНА пуста и неустроена. Което предполага че земята може да е по-стара от времето на създаването на човешката раса.

Но така или иначе това не е аргумент за милиарди години земна история и изсмуканата от пръсти еволюция.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 09, 2017, 22:21:35 PM
1. Исус казва в Мат.23,34'Ето Аз ви изпращам пророци...'.
2. Еф.4,11 +1Кор.11,28 От тези стихове виждаме че първата по важност служба в момента в църквата е пророка. Апостолите са само 12.
В Израел имаше много пророци. Имаше пророчески училища. Примера с пророк Илия и Елисей.
Моето разбиране няма значение. Важно е Божието разбиране. Най-важната роля на пророка е да върне народа Му отново към Бога. Той се явява  във време на голям отпадък. Подготвя и предупреждава народа Божи за предстоящо важно събитие. Ам3,7! Изобличава народа за фрехове, като ги посочва конкретно по име. Това пророк отпреди стотици и хиляди години не може да направи. Инструктира народа как да живее за да избегне съблазните и трудностоте на времето в което се явява.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 09, 2017, 22:34:36 PM
В начало Бог.... Преди да сътвори небето и земята Бог положи начало на нещо. Това беше времето. Щом Той казва че това е ден 1ви, 2ри и т.н без луна и слънце значи това са дни еднакви с другите. Също Той сътвори светлината без да има още слънце и луна. Следва че не е задължително да имаме слънце и луна. Достатъчно е: така казва Господ!
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 09, 2017, 22:44:00 PM
Quote
1. Исус казва в Мат.23,34'Ето Аз ви изпращам пророци...'.

Тук Исус говори на Израел, не говори за църквата. Други са пасажите в които се говори за работата на пророците в църквата.

Quote
2. Еф.4,11 +1Кор.11,28 От тези стихове виждаме че първата по важност служба в момента в църквата е пророка. Апостолите са само 12.

Аз това, което виждам е че на първо място е поставен апостола. Дори Павел, който беше пророк след като стана апостол не се наричаше вече пророк, а апостол.

Апостолите не са само 12. Ако четеш Деяния на апостолите ще видиш, че са споменати хора за апостоли далеч отвъд бройката на 12-те. Затова Писанието казва, че апостолите са един от Божиите дарове към тялото Христово.

1 Кор 11:28 говори за Господната чаша, не за пророците.

Quote
Най-важната роля на пророка е да върне народа Му отново към Бога. Той се явява  във време на голям отпадък.

Напълно съм съгласен, че основната роля е да върне народа към Бога, и още повече да възстанови познанието за това, кой е Бог след човеците. Не винаги обаче в голямо отпадане се появява пророк. По-горе дадох съвсем конкретни примери от Писанието, които доказват това.

Quote
Подготвя и предупреждава народа Божи за предстоящо важно събитие. Ам3,7!

Нека да видим какво точно се казва в Амос 3:7

Амос 3:7  Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие своето намерение на слугите си пророците.

Първо тук не се казва за важни събития, а за Божиите намерения. Те може да са свързани с някакво събитие, може и да не са свързани с някакво конкретно събитие, а за нещо простиращо се през много поколения.

Също така ако Бог вече е открил че някои неща ще се случат в Писанията, то те вече са разкрити от пророците и няма нужда да се пращат нови пророци, които да говорят за нещо, което вече е разкрито и написано.

А всички най-важни събития от човешката история вече са заложени в пророчествата в Писанията. Аз въобще не бих приел, че Бог ще възнамери нещо ново, което вече не е дадено на Библейските пророци и го няма в Библията, та тепърва ще трябва да праща нови пророци чрез които да открива нещо ново. Вярата е веднъж завинаги предадена на светиите, обещанията и заветите са предадени на светиите, и цялата бъдеща структура на основните събития преди Пришествието е разкрита на библейските пророци.

Ето защо в днешно време ролята на пророка е преди всичко да помогне завръщането на хората към истинското, автентично познаване на Бога и към правилното разбиране на Писанията.

Quote
Изобличава народа за фрехове, като ги посочва конкретно по име. Това пророк отпреди стотици и хиляди години не може да направи. Инструктира народа как да живее за да избегне съблазните и трудностоте на времето в което се явява.

Греховете и същността на греха за недвусмислено изяснени в Писанията, и няма нужда от някой пророк, който да идва за да повтори онова, което е вече записано и достъпно за всички. Нови видове грехове няма, според както е Писано, че няма нищо ново под слънцето.

Как да живеем и да избегнем съблазните ни е дадено в Писанието, затова е написано следното:

2Тим. 3:16  Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
2Тим. 3:17  за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършенно приготвен за всяко добро дело.


Забележи какво казва Писанието относно себе си. Казва, че то е напълно полезно и за поправление и за наставление, до степен, че Божият човек да бъде съвършено приготвен за всяко добро дело.

Ако разсъдиш върху подчертаните думи ще видиш, че Писанието съдържа абсолютно всичко необходимо за пълно усъвършенстване без никакъв недостатък. Няма и помен от това, че това не може да се случи ако не дойде някой специален пратеник.

Да пророците са полезни, те са помощници на вярата ни и на радостта ни. Те безспорно са скъпоценни работници на Божията нива, но да се поставя някой пророк на мястото на Божия Дух или на Писанията е не само погрешно, но фатално опасно.

С което аз стигам до следния въпрос: След като ти толкова наблягаш на някаква специална роля на някакъв специален пророк - да не би това да е повлияно от факта, че ти вече си възприел претенциите на някакъв такъв човек и да държиш тези неща в следствие на влиянието което той ти е оказал?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 10, 2017, 13:31:37 PM
1Кор.12,28 вместо 11,28. моя грешка.

Аз това, което виждам е че на първо място е поставен апостола. Дори Павел, който беше пророк след като стана апостол не се наричаше вече пророк, а апостол.

Апостолите не са само 12. Ако четеш Деяния на апостолите ще видиш, че са споменати хора за апостоли далеч отвъд бройката на 12-те.


Посочи другите апостоли в 'Деяния'.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 10, 2017, 14:23:37 PM
Quote
Посочи другите апостоли в 'Деяния'.

Ти наистина не знаеш, че в Деяния и в Новия Завет пише за други апостоли освен 12-те?

Първо, нужно ли е да пояснявам, че апостол Павел не е от 12-те? На мястото на Юда беше избран Матия.

Деяния 1:26  И хвърлиха жребие за тях, и жребието падна на Матия; и той се причисли към единадесетте апостоли.

Значи още тук се вижда, че ако апостолите са САМО 12, то Павел няма как да бъде апостол, защото той не е от 12-те.

След това освен Павел виждаме още един човек наречен апостол и това е Варнава:

Деян. 14:14  Като чуха това апостолите Варнава и Павел, раздраха дрехите си, скочиха всред народа, та извикаха, казвайки...

До тук станаха 14. Още да броим ли?

Римл. 16:7  Поздравете Андроника и Юния, моите сродници и някога заедно с мене затворници, които между апостолите се считат за бележити и които още преди мене бяха в Христа.

Забележи, Павел споменава Андроник и Юний, който не само са били апостоли, но дори са се считали за бележити апостоли. Станаха 16.

Трябва ли да броим още за да докажем, че апостолите са повече от 12 или 16 е очевидно повече от 12?

Нека да ти дам още, за да разбереш, че не си вникнал достатъчно в това какво представлява апостола:

1Сол. 2:6  нито сме търсили слава от човеци, било от вас или от други, (ако и да сме могли да притежаваме власт като Христови апостоли),

Кои са тия Христов апостоли, за които Павел говори тук? Вижда се в стих 1:

1Сол. 1:1 Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога Отца и Господа Исуса Христа: Благодат и мир да бъде на вас.

Ето ти още двама души, които са наречени апостоли, заедно с Павел.

Сега увери ли се от Писанието, че апостолите са повече от 12?

И ако обичаш отговори ми моля те на въпроса, който ти зададох преди:

Quote
С което аз стигам до следния въпрос: След като ти толкова наблягаш на някаква специална роля на някакъв специален пророк - да не би това да е повлияно от факта, че ти вече си възприел претенциите на някакъв такъв човек и да държиш тези неща в следствие на влиянието което той ти е оказал?

Защото имаше преди време един участник във форума jemo, който беше повярвал на някакъв американец, провъзгласил се за "пророка на последното време", а може и за Илия да се е обявил. За него писахме ето в тази тема:

http://www.fellowshipbg.org/index.php?topic=832

А ти се надявам да разсъдиш върху ясните текстове на Писанието, че Илия може да бъде само и единствено Йоан Кръстител, че никой друг няма и не може да има, както и обърни внимание, че са напълно човешки учения, че трябвало да идва някакъв специален пророк, който да ни посочвал някакви специални грехове от сегашната епоха, за които пророците от предишните епохи не можели да знаят.

Това показва едно сериозно непознаване на Писанието, както на библейската дефиниция за грях, защото ако би разбирал библейската дефиниция за грях щеше да знаеш, че тя не зависи от времената и епохите.

Също така ти показах, че Писанията са напълно достатъчни, за да бъде човек съвършен във вярата и съвършено приготвен за всяко добро дело. И всеки опит да се изкарват Писанията недостатъчни, е не само вреден и опасен, но и еретичен.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Valipeti on December 11, 2017, 18:00:25 PM
7Иван, дадох ти пасаж от Словото, в който най-лесно можеш да видиш как апостол Павел представя пророците и пророкуването в събранието на светиите. Разбира се обаче ако събранието е с Ръководител Божият Дух, а не някой друг, както си забелязал в твоята църква. Апостолът ни показва как би трябвало да протече едно църковно събрание и набляга доста именно на пророкуването. Извадил съм точно тези изречения от 1Коринтяни 14, в които се говори за това:

.1 Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате... А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха...Желал бих всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате; и който пророкува, е по-горен от този, който говори разни езици, освен ако тълкува, за да се назидава църквата... Но ако всички пророкуват, и влезе някой невярващ или прост, той се обвинява от всички, и осъжда се от всички;
25 тайните на сърцето му стават явни... От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават... Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават;
32 и духовете на пророците се покоряват на самите пророци...
1Коринт 14


Ап. Павел се обръща към всички светии в това събрание в Коринт, казвайки:
. Следвайте любовта; но копнейте и за духовните дарби, а особено за дарбата да пророкувате...

Всички от събранието да копнеят за дарбата  да пророкуват. Тази дарба я дава Святия Дух, а всеки новороден християнин е запечатан  с Духа за Божие притежание, според Писанието. Затова и съвета на апостола е всички да копнеят за дара да пророкуват, защото Бог би задоволил такъв копнеж на чадата Си. Иначе , ако не се дава на всеки, то тази заръка на Павел към всички в събранието би била безмислена.

.  А който пророкува, той говори на човеци за назидание, за увещание и за утеха...

Тук ни се казва за какво служи пророкуването в църквата. Ако се пророкува на светии, родени от Духа, целта е назидаване (изграждане), увещание и утеха. Друга би била целта, ако се пророкува на хора от света.

. Но ако всички пророкуват, и влезе някой невярващ или прост, той се обвинява от всички, и осъжда се от всички;
25 тайните на сърцето му стават явни...


Разбираме още, че пророкуването изявява и скритите неща в сърцето на човека, като обвинява и осъжда греха, разкрит пред всички по свръхестествен начин. Тези неща са нещо обичайно, когато Святият Дух ръководи събранието, а не човека зад амвона с точно регламентирания и времево разграфен план.

. От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават... Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават;
32 и духовете на пророците се покоряват на самите пророци...


Тези, които пророкуват, апостола ги нарича пророци, за разлика от теб, който казваш, че пророка може и да не пророкува. Все едно казваш шивача може да не шие!?! Ами какво прави тогава, ако не пророкува пророка?
Още ни се казва чрез Словото, да слушаме и разсъждаваме над чутото от пророците и да преценяваме. Защо можем да преценим какво ни казва Бог чрез пророкуваното и дали е от Него? Защото, както казахме родения от Бога има в себе си Божият Дух. И същият Дух , който е в пророка, е и в новородения светия. Ето защо дара пророкуване, може да бъде  копнеж в сърцето на всеки светия.
В Христовата Църква пророците вече са с по-различна функция, от пророците преди Йоан Кръстител. Някога Божият Дух слизаше на определени хора и ги използваше конкретно  с определена цел. Сега Духът е в светиите на Исус, Който разпределя дарбите си на тях, както Му е угодно. Църквата е Неговото обиталище и Той би трябвало да се изявява на света чрез Нея. Но ако говорим за Църквата! А не за ,,църквата''!

А колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, стои във вас и нямате нужда да ви учи някой; но както Неговото помазание ви учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, и вие стойте в Него, както ви е научило. 1Йоан2

Затова светиите могат да преценяват пророчествата, а не да ги приемат на сляпо доверие.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 12, 2017, 16:29:03 PM
@Уочмен
Има ли значение кой съм. Ако да значи проявяваш лицеприятие. Приеми ме за търсач на Истината. Както виждаш не съм ползвал никакви имена. Разисквам принципно.
Откр.21,14 ‘… имената на 12те апостоли на Агнето’. Значи Исус има 12 апостоли. Той признава 12, тези които избра отначало. Юда беше заместен лично от Исус с Павел.  Да не забравяме стиха Откр.2,2!   !!Лъжеапостоли!!   Днес има много ‘апостоли’ и ‘апостолки’!

За спасението на човека е необходимо той да има вяра. Вяра самото Писание не може да даде защото е писано:
1. Че вярата е дар от Бога. Ти можеш да четеш цял ден Писанието и дори да го наизустиш. То няма да ти даде вяра.
2.Вярата е от слушане, не от четене или знание на нещо, слушането – от Божието Слово. Трябва да има някой който да ти проповядва Словото.
3.Буквата убива, Духът оживотворява. Без Духа Писанието е мъртва буква.
4. Ако беше достатъчно само Писанието защо Бог даде и Духа Си. В синагогите си Исраел и до днес чете Писанието, но това не го ползва. На тях не е даден Святия Дух. За да бъде даден Святия Дух трябва вяра в Исус Христос.
5.Ако беше достатъчно само Писанието защо трябваше да се добавят още писания след Мойсей. Той дефинира добре греха, даде закона. Това е въпрос към теб Уочмен. Защо трябваше още пророци, защо трябваше да идва Исус, след като Писанието е достатъчно.

Ако ти твърдиш че след Иоан Кръстител няма вече пророци ние ги виждаме описани в Деяния, като служители в църквата (трябва да са много) описани от ап.Павел и в Откровение като двамата свидетели.

@Валипети
Не разбрах според теб Иоан Кръстител пророкувал ли е?
Наистина и аз не мисля че пророка може изобщо да не пророкува. Исках да кажа че акцента на неговата мисия е върху поучение и коригиране на народа, както беше пророк Самуил.

А сега въпрос и към двамата, който беше зададен преди време, но не получи удовлетворителен отговор. Има ли днес вашата църква живи пророци? Ако да дайте няколко имена.  Ако не, отговорът говори сам по себе си.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Watchman on December 12, 2017, 17:39:16 PM
Quote
@Уочмен
Има ли значение кой съм. Ако да значи проявяваш лицеприятие. Приеми ме за търсач на Истината. Както виждаш не съм ползвал никакви имена. Разисквам принципно.
Откр.21,14 ‘… имената на 12те апостоли на Агнето’. Значи Исус има 12 апостоли. Той признава 12, тези които избра отначало. Юда беше заместен лично от Исус с Павел.  Да не забравяме стиха Откр.2,2!   !!Лъжеапостоли!!   Днес има много ‘апостоли’ и ‘апостолки’!

Никой не те е питал - кой си, попитах дали това настойчиво настояване от твоя страна за това, че непременно щял да дойде някакъв специален пророк, не се дължи на някакво конкретно залитане от твоя страна към съвсем конкретен човек с такива претенции? Това е моя въпрос и ти отказваш да му отговориш вече 3-ти път. Явно нещо те притеснява.

Лъжеапостоли има, както има и лъжепророци. В това няма съмнение. Дванадесетте апостола на Христос имат по-съществена роля, защото на тях е обещано да седнат на 12 престола и да съдят 12-те израилеви племена. Но това не означава, че апостолите са само 12, и че след тях няма други апостоли. Както видя от Писанието има други. И в днешно време ако очакваме да има пророци, по същата логика очакваме да има и апостоли. Това че има лъжливи такива не елиминира факта, че трябва да има истински.

Но тук въпроса тръгна от това, че ти поде погрешния аргумент, че пророците били най-главната функция на служенията в църквата. Това не е вярно, апостолската функция е водеща.

Quote
спасението на човека е необходимо той да има вяра. Вяра самото Писание не може да даде защото е писано:
1. Че вярата е дар от Бога. Ти можеш да четеш цял ден Писанието и дори да го наизустиш. То няма да ти даде вяра.
2.Вярата е от слушане, не от четене или знание на нещо, слушането – от Божието Слово. Трябва да има някой който да ти проповядва Словото.
3.Буквата убива, Духът оживотворява. Без Духа Писанието е мъртва буква.
4. Ако беше достатъчно само Писанието защо Бог даде и Духа Си. В синагогите си Исраел и до днес чете Писанието, но това не го ползва. На тях не е даден Святия Дух. За да бъде даден Святия Дух трябва вяра в Исус Христос.
5.Ако беше достатъчно само Писанието защо трябваше да се добавят още писания след Мойсей. Той дефинира добре греха, даде закона. Това е въпрос към теб Уочмен. Защо трябваше още пророци, защо трябваше да идва Исус, след като Писанието е достатъчно.

Ако ти твърдиш че след Иоан Кръстител няма вече пророци ние ги виждаме описани в Деяния, като служители в църквата (трябва да са много) описани от ап.Павел и в Откровение като двамата свидетели.

1. Вярата е дар от Бога, но Писанието е коректив на вярванията и ученията. То съдържа всичко необходимо за да не изпада човек в грях или заблуждения, и затова няма нужда от специални или обикновени пророци. Тяхната функция е друга.

2. Тук изваждаш пасажа от контекст, защото в контекста се говори за хора, които тепърва повярват в благовестието:

Римл. 10:14  Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
Римл. 10:15  И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"
Римл. 10:16  Но не всички послушаха благовестието; Защото Исаия казва: "Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули"?
Римл. 10:17  И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.


Ето виждаш ли как хората, които изваждат Писанието от контекста му, те променят смисъла, който е заложен от този, който го е писал. Тук се вижда ясно, че тази "вяра, която идва от слушане" се има предвид за първоначалното повярване, на невярващи хора, които не знаят нито Бога, нито Писанията и имат нужда от проповедник да им прогласи благовестието.

А вяра според Писанието човек може да придобие и като размишлява върху Божието Слово, като си спомня за Божиите благости през живота си, като изучава и изследва Писанията, като издържа в изпитанията през които преминава. Всички тия неща придават вяра.

3. Буквата убива, лъжливите духове също убиват. Това, че нещо идва от "дух" не го прави оживотворяващо. Трябва да идва от Духа на живота, който никога няма да противоречи на Писанията, които самия Дух е вдъхновил.

4. Не си ли чел, че всичкото Писание е ВДЪХНАТО от Бога. Да текста дори не казва "вдъхновено" а вдъхнато. Т.е в него е самия Божий Дух. Не можем да противопоставяме Духа на Писанията, защото това е принципа разделя и владей и това е подхода на лъжепророците и лъжеучителите. Божия Дух е в хармония с Писанията и Писанията са в хармония с Божия Дух. Затова и духовете се изпитват според това дали говорят според Писанията, а не дали "чувстваме" че нещо е "от Духа".

5. А ти защо си мислиш, че Моисей е разкрил цялата Божия воля? Закона на Моисей беше само сянка на бъдещите добрини, сянка от която ни изведе Йоан, поради което и той има такава значимост. Затова към Закона на Моисей се пробавиха пророците, които да засвидетелстват за Христос, който щеше да ни прехвърли от закона към същността на нещата, от символиката към същината на вярата. Затова се прибавиха и още Писания. Закона на Моисей имаше за цел да бъде детеводител до Христос и няма никаква пълнота в него.

Аз никъде не съм казал, че няма пророци след Йоан Кръстител, всичко, което съм написал е точно обратното. Но Йоан пророкуваше под старозаветния модел, след което пророците вече действат по различен начин поради факта, че Духа е даден на всички светии.

Аз за разлика от Валипети не вярвам че всеки който пророкува е пророк, защото Писанието казва - "всички можете да пророкувате" а на друго място казва "всички ли са пророци"? Следователно не всички, които пророкуват са пророци по смисъла на призванието и служението на пророка.

Но в 1Коринтяни 14-а глава се объркват хората, защото там под "пророците" се има предвид "пророкуващите", а не хора в служение на пророк.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Valipeti on December 13, 2017, 00:39:55 AM
Пророкуването е дар от Бога или действие на Божия Дух чрез човек. Когато даден човек е използван от Господния Дух, за да пророкува, той се явява пророк на тези при които е пратен. Ако човека е употребен от Духа да речем за 5 минути, то тогава същият човек е пророк  5 минути за слушащите го. Дарът или действието на Бог може да е еднократно с човек, може да е многократно, за кратко време или за дълго време. Това е времето, в което той е пророк. Ако цял живот Бог го използва да пророкува, човека си е цял живот пророк.


@Валипети
Не разбрах според теб Иоан Кръстител пророкувал ли е?
Наистина и аз не мисля че пророка може изобщо да не пророкува. Исках да кажа че акцента на неговата мисия е върху поучение и коригиране на народа, както беше пророк Самуил.


Самият Йоан Кръстител, отговори на питащите го, като им каза, че не е пророк. След което разясни кой е той-,,Гласът на един, който вика в пустинята...'' .  Т.е. Йоан им каза , че той е изпълнението на точно изречени пророчества от пророците Исая и Малахия. Или с други думи той е уникална личност, изпратена от Бог със строго специфична задача. Това потвърждава и Исус на учениците си, като нарича Йоан Кръстител ,, и повече от пророк''. Така че накратко отговора на твоя въпрос - пророкувал ли е Йоан Кръстител- е :
Това, което е правил Йоан Кръстител е изпълнение на пророчество и е повече от пророкуване! Неговата роля е уникална и несравнима! Затова Исус казва на учениците си, че от родените от жена няма по-голям от Йоан Кръстител, освен самият Божи Син.


А сега въпрос и към двамата, който беше зададен преди време, но не получи удовлетворителен отговор. Има ли днес вашата църква живи пророци? Ако да дайте няколко имена.  Ако не, отговорът говори сам по себе си.


Опитах се да ти покажа в Словото, какво апостол Павел нарича църква или събранието на светиите в Коринт. Също и как протича едно събиране на това събрание. Това е църквата. В такава църква има пророци, има и духовните дарби и всичко друго, което Бог е обещал. Но ти ме питаш за ,,църкви'' като твоята и търсиш там истински пророци! Не, няма в такива ,,църкви'' нито пророци, нито дарби, нито...а всичко е една човешка имитация . Във всичките такива църкви, които съм присъствал, аз не съм видял пророк в смисъла който ти влагаш в тази дума. Ето, отговорих ти, доволен ли си?
Сега ти ми отговори на въпроса, който пропусна-
Ако твоята църква не е Божията, според думите ти, какво правиш в нея?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Alesyz on December 13, 2017, 14:27:44 PM
Май темата доста се отклони. Като цяло, аз съм склонен да вярвам, че определената от Бога възраст може да е 6000 г. като аналог на седмицата на сътворението. Проблема е, че не знаем на колко години е в момента земята, но и не мисля, че има и голяма полза да търсим точна цифра.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 13, 2017, 14:56:39 PM
Ако беше ясно, че ще стане така — след 6000г — тогава ще е ясно коя година ще се случи второто пришествие, защото със сигурност има още народи, които пазят календар с това коя година сме.

А ако знаеше някой кога ще дойде крадецът, нямаше да остави да му подкопаят къщата.

Ако знаем на колко години е земята, това не би трябвало да има толкова общо с това кога ще дойде Христос и въпросните 6000 години.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 13, 2017, 16:11:49 PM
@Валипети
Именно в моята църква светиите имат имена и всички дарби и служби присъстват, а ти се криеш зад словестни еквилибристики, защото в твоята църква няма нито един пророк или се срамуваш да му кажеш името.Май ви е страх от пророците(хммм, да ми казва някой какво да правя)... Затова няма нито пророк нито апостол. Впрочем не знам някой да се е кичел с тая титла през историята на църквата от 1ви век насам. Напоследък се появиха мноого апостоли/ки, които правят от слушателите си търговия.
Да се върнем на въпроса. Цитираш 1Кор.14гл. Да не би това да се изпълнява в твоята църква. Ако да дай адреса й.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Valipeti on December 13, 2017, 18:09:24 PM
@Валипети
Именно в моята църква светиите имат имена и всички дарби и служби присъстват,

7Иван, сега казваш, че в твоята църква всичко е както трябва според Библията и там се изявяват дарбите на Духа, и има от всички служения, включително и пророци. Така ли да разбирам? Щом имат имена светиите, както казваш, кажи името на истински пророк от твоята църква! И къде се намира тази църква?
Аз ти казах, че във всичките деноминационни и други църкви, които съм посещавал, аз не съм забелязал истинските белези на пророк , каквито ги дава Словото. Иначе имитации много! Ето, не се крия, казвам ти направо.

Май ви е страх от пророците(хммм, да ми казва някой какво да правя)... Затова няма нито пророк нито апостол. Впрочем не знам някой да се е кичел с тая титла през историята на църквата от 1ви век насам.

Не, не ме е страх от пророците, защото те са само благословение за светиите, а бих бил щастлив да познавам истински пророк и да се възползвамот служението му!
Ако не знаеш някой ,,да се е кичел с тая титла през историята на църквата от 1ви век насам'', тогава как има в твоята църква истински пророци?!? Нещо не те разбирам-би ли разяснил!


Да се върнем на въпроса. Цитираш 1Кор.14гл. Да не би това да се изпълнява в твоята църква. Ако да дай адреса й.

За съжаление, аз нямам такава църква, каквато ни описва ап. Павел. Но ти казваш, че си я намерил. Тогава дай ти адреса на твоята, да дойдем да участваме в истинско събрание!
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 13, 2017, 22:38:54 PM
7ivan: ти май нещо пак не си разбрал. В Израел нямаше нито един пророк в продължение на няколко стотин години (и това се е случило поне 2 пъти в историята им).

Що не вземеш да се подиграваш сега на тях "ми във ВАШАТА ЦЪРКВА нямате нито един пророк ПЪК НИЕ В НАШАТА имаме". Като имате, дръжте си ги. Поведението, което демонстрираш не е на човек, който е приел библейско увещание от пророк.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 15, 2017, 17:31:53 PM
@Тихомир
Смяташ ли че това положение без пророческо слово е нормално? Или беше нормално пророците пратени до Израел да бъдат избивани? Да не забравяме че Исус също беше пророк. И Него Го пресрещна същата злоба, която Израел имаше срещу всички Божии пророци. При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. Или народа на Израел живееше толкова чисто и свято, без ама никакво идолопоклонство, и затова просто нямаше нужда  от пророци. Всеки директно чуваше Божия глас и цареше пълна хармония и мир….!
Хей!  Не е ли днес същото положение. Църквата е единна и сплотена повече от всякога. Всички християни са водени от Святия Дух. Няма никакви разногласия по никой въпрос. Навсякъде никнат като гъби християнски общности. С живота си всеки християнин е силно изобличение за невярващите и дори с външния си вид сестрите и братята са съвършен еталон на целомъдрие и святост.  При това на всички Бог е открил какво представлява белега на звяра, кой е антихриста, кога ще се появи, как да се готвят за второто пришествие, какви са капаните на дявола в тези усилни дни…. Единството на вярата отдавна е достигнато и няма абсолютно никакъв смисъл Бог да изпраща пророци! Освен… Че…. Трябва да се изпълнят Писанията. В разцвета на икуменизма защо трябва да се разваля хармонията и реда с появата на някакъв пророк. Не! Дори с цената на директно противоречие със Словото на нас не ни трябват никакви пророци. Ние сме водени от Духа и няма нужда никой да ни учи! Дори и Бог!
И точно когато мислят че имат пълно основание да викат ‘Мир и безопастност, мир и сигурност, тогава внезапно унищожение ще дойде върху тях и няма да го избегнат’. Не ходи ли масовата църква по стъпките на майка си католическата църква отхвърляйки пророците и пророческото слово? Не се ли погнуси Бог от Израел и затова Еремия след като описва състоянието на Сион, казва ‘Неговите пророци не намират видение от Господа’ Пл.Ер.2,9
Пр.29,18’Където няма видение хората умират’.
Състояние при което няма пророци не би трябвало да те успокоява, а да те плаши защото така казва Господ в Михей 2,6’Не пророкувайте, кажете на тези, които пророкуват: те няма да им пророкуват, за да не се засрамят’. Ето какво казва Амос 2,11+12’И Аз, казва Господ, издигах от вашите синове за пророци и от вашите младежи за Назиреи. Не е ли така деца на Израел? Но вие давахте на Назиреите да пият вино и заповядвахте на пророците казвайки:Не пророкувайте!’.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 15, 2017, 17:50:39 PM
Писано е, че 400 години евреите щяха да бъдат в Египет. Бог изпрати пророк тогава, когато трябваше.

Никъде няма текст, който да казва, че е нормално или ненормално да има или да няма пророци. Въпросът "смяташ ли" е крайно неуместен, защото по въпроса за Божиите работи не мога да си фантазирам и да "смятам". Мога да си фантазирам когато си правя дъска за хляб как да я направя. Но по въпроса за пророците виждам, че Бог изпраща пророк тогава, когато е нужно да бъде изпратен.

Защо на богаташа в историята, която Исус разказа му беше казано, че "имат Моисей и пророците", когато богаташът каза, че има 5-ма вярващи братя, но очевидно бяха нечестивци? Защо не беше изпратен пророк?

Пророк се изпраща, когато сам Бог реши, че трябва да се изпрати и да каже нещо, а не когато "има дефицит" или когато "бройката им е по-малка от Х" или когато някой е решил, че "не било нормално". Също така пророк се изпраща до определени хора. Пророкът може да е пророк и да е изпратен когато стане на 80 само за 3 дни и с това да изпълни задачата си, а не да "пророкува" ден и нощ по интернет или по радиото.

Това, което чета за "големите" пророци, които имат множество записани думи е (примерно):
3 Царе 18:1. А след дълго време, в третата година, Господното слово дойде към Илия и рече: Иди, яви се на Ахаава; и ще дам дъжд на земята.

3 години и самият Илия, големият Господен пророк нямаше дума от Бога. Днешните "пророци" всеки ден имат "свежо пророчество", доколкото съм чувал. Ами Йосиф, който 10 години нищо не чу от Бога? Ами Яков, баща му, който 13 години нищо не чу от Бога докато го нямаше Йосиф, а беше пророк?

Разликата с това, което виждам в Писанията и това, което ти се опитваш тук да внушиш, е огромна.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Valipeti on December 15, 2017, 17:59:33 PM
7Иван, на твоите въпроси се отговаря ясно и недвусмислено. А на зададените ти ясни и лесни въпроси ти не отговаряш! Защо така? Нещо не ти е удобно или какво?
Очакваме конкретни отговори на зададените ти ясни въпроси! Защо само ние трябва да отговаряме на твоите питания, а ти не?!?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: mak on December 15, 2017, 18:03:46 PM
7ivan, не знам по кой път вече пропускаш да отговориш ясно на въпроса:

Никой не те е питал - кой си, попитах дали това настойчиво настояване от твоя страна за това, че непременно щял да дойде някакъв специален пророк, не се дължи на някакво конкретно залитане от твоя страна към съвсем конкретен човек с такива претенции? Това е моя въпрос и ти отказваш да му отговориш вече 3-ти път. Явно нещо те притеснява.

Всички тука очакваме с нетърпение да кажеш има ли такъв пророк днеска, къде се намира и как се казва.Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 15, 2017, 20:15:28 PM
@Мак
Нека отговоря на въпроса ти с въпрос. Впрочем така отговоряше и Исус на главните теолози от онова време – с въпрос.
Въпросът ми е: Когато Иоан Кръстител беше запитан дали е пророка, който има да дойде той отговори ‘Не’. Защо отговори така? Исус казва за него че е дори повече от пророк. Защо Иоан даде тоя отговор: от скромност? Излъга за да се предпази? Или се направи на интересен? Или да избегне подигравки?

Ще ви помогна с отговора. Сам Исус отговаря на тоя вупрос, но трябва да го видите сами.

Дали аз се правя на интересен като не ви казвам за пророка...?

Опитах се да изясня принципно нещата относно Илия, който трябва да приготви народ, който да посрещне достойно Исус при Неговото пришествие. Не! Такъв пророк нямало да има. Всичко се е изпълнило в Иоан Кръстител… Как се явява Иоан Кръстител преди точно великия и страшен ден на Господа?  От 9 извора вода… Къде са вашите пророци и апостоли? Те би трябвало да знаят преди мен и вас за тоя пророк и да са ви го посочили отдавна.

Бях обвинен че се подигравам като казвам че в моята църква има пророци. Тоя лозунг ‘днес всички пророци са фалшиви пророци’ е измислен от хора които мразят Истината.Исус казва ‘ако те не слушат Мойсей и пророците,(Мойсей също е пророк) няма да се убедят дори някой да възкръсне от мъртвите’. Кой възкръсна от мъртвите? Исус. Значи ако не се вярват пророците не може и не се вярва в Исус!
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 15, 2017, 20:29:39 PM
Йоан Кръстител наистина се появява преди великия и страшен ден. Никъде не пише, че трябва да е е 1 ден преди това, или 1 година преди това, или 800 години преди това. Аз също като теб съм смятал, че трябва да има и накрая още един Илия, но текстът недвусмислено казва:

  13. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана;
  14. и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.


Никой не е казал, че днес всички пророци са фалшиви. Това е твоя измислица. Това, че ако някой не слуша Моисей и пророците, ако ще и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да послуша са думи, които Авраам каза, а не аз.

И още нещо: Исус като възкръсна не се яви на невярващите или нечестивите, за да повярват, а се яви на своите си: тези, които вярваха в него. Каза на тези, които беше избрал за пратеници да отидат и да кажат за това, което ги е научил, защото Той отива да седне отдясно на трона.

Ние "наши" апостоли и пророци си нямаме. Ако Бог въздигне измежду нас такива, те ще са пак Негови. Ние нито се имаме за такива, нито отричаме, че Бог може да въздигне пророци и апостоли в наше време. Това, което правим е да изпитваме всеки, който претендира да е такъв, както и последователите на такива. Това сме видели като пример в Библията, това и правим.

Затова кажи си твоя пророк, за да го изпитаме чрез Писанията тука публично и да видим дали е истински. Или той е само твой, личен и това, което говори не трябва да се казва на другите. Ако е толкова важно нещо и е толкова важна личност, кажи да му изпитаме думите. То си пише, че като говори пророка, трябва да говори, а другите да разсъждават и да изпитват.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: mak on December 15, 2017, 20:46:23 PM
Ще ви помогна с отговора. Сам Исус отговаря на тоя вупрос, но трябва да го видите сами.

 Те би трябвало да знаят преди мен и вас за тоя пророк и да са ви го посочили отдавна.

Е добре, ти ако си брат и ни смяташ за братя, ще ни помогнеш и ще ни кажеш за пророка. Няма да го пазиш само за себе си, ако смяташ че това е от Бога, ще искаш да споделиш с братята. След като споделиш, ние ще изпитаме от Писанията, този човек, наистина ли е пророк или не е. Ако издържа изпита на Писанията, заедно ще се радваме. Ако не, ще го отхвърлим. Ти боиш ли се от нещо? Боиш ли се да не би този пророк няма да издържи изпита на Писанието?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 15, 2017, 21:12:05 PM
Не се боя от нищо. Изпитът на Писанието този пророк издържа, но вашия 'изпит' се съмнявам да издържи. Тихомир и Уочмен вече са го отхвърлили, казвайки че Илия няма да се яви преди пришествието. Те са предубедени. Който и да е този човек, той ще бъде отхвърлен. Исус ни казва да съдим по плодовете. Смиреното сърце е готово винаги да бъде научено от Бога.Който отива при Словото, за да подкрепи своите си идеи просто няма да успее.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: Tihomir on December 15, 2017, 21:27:18 PM
Той Исус нали видя по-горе какво казва. Защо отхвърляш писаното и си затваряш очите и ни наричаш "предубедени"? Ние на Писанието ли да вярваме или на твоите думи? Смиреното сърце е готово винаги да бъде научено на Бога, който Бог винаги е в синхрон с думите, които е дал. Той няма да каже нищо различно от Словото си.

Йоан появи ли се преди пришествието? Да. Появи ли се преди великия и страшен ден Господен? Да.

"Своите идеи" е нещо, което ти опитваш тук да пробуташ и говориш с недомлъвки, а е писано, че всеки, който не говори ясно с "Да, да" и "Не, не" говори от лукавия. Когато Христос го питаха: Ти ли си, той каза "Казах ви, но не вярвате". Не е шикалкавил.

Ние ти казахме какво е писано. Ти не отговори на нищо от това, което е писано, но продължи със "своите си идеи", т.е. отхвърли писаното като че го няма и каза "не, има еди какъв си". Ми като има, дай да видим кой е, какво учи. Може да е пророк, но да не е Илия. Ако пък е въпросния "пророк Илия", тогава защо се крие? Нали според теб ние сме "заблудени" и така трябва да ни върне в правия път?

Говори ясно, не с недомлъвки.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: mak on December 15, 2017, 21:56:16 PM
Не се боя от нищо. Изпитът на Писанието този пророк издържа, но вашия 'изпит' се съмнявам да издържи. Тихомир и Уочмен вече са го отхвърлили, казвайки че Илия няма да се яви преди пришествието. Те са предубедени. Който и да е този човек, той ще бъде отхвърлен. Исус ни казва да съдим по плодовете. Смиреното сърце е готово винаги да бъде научено от Бога.Който отива при Словото, за да подкрепи своите си идеи просто няма да успее.

Аз не знам как е издържал изпитът на Писанието, ние нищо не сме видяли. Трябва да бъде обявен, и да се изпита, та тогава и ние да се убедим.

Този човек някакъв специален пророк ли се обявява, нещо като специален пророк на последното време, Илия? Или е просто обикновен пророк?
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 16, 2017, 11:20:06 AM
@Tihomir
Под ‘своите си идеи’ имам предвид човешки, плътски умозаключения в разрез със Словото. Когато говоря по принцип това не е ‘недомлъвки’. Вие така разбирате Писанието и така го тълкувате. Моят съвет е да изпитвате винаги дали сте във вярата чрез Писанието и чрез Святия Дух. Тези двете не си противоречат.
Писанието ни говори за вярата, че тя може да действа, да се проявява само чрез любов. Значи продукта на вашата вяра трябва да усили любовта. Това ли прави вашата вяра? Усилва ли любовта, мира, единството. Въздига ли Истината, прославя ли Бога или прославяте себе си.
Като не можете да отговорите на моя въпрос кажете като мъже.
Ето отговарям аз. Писанието ни казва че Исус не можа да направи много велики дела поради неверието на народа. Исус говорейки за Иоан каза ‘И ако искате да го приемете, това е Илия който трябваше да дойде’.  На друго място Исус казва ‘те не го познаха, но направиха с него каквото си искаха’. Както виждате отговора на Иоан беше такъв поради тяхното неверие. ТЕ НЕ ИСКАХА ДА ПОВЯРВАТ на ясното Слово, затова не приеха нито Иоан нито Исус. Безсмислено беше да им казва че той е пророка. Това щеше да доведе само до подигравки и хули. Писанието ни казва че Исус не искаше никой да Го знае къде е, друг път каза на учениците Си да не казват на никой че Той е Христос. Той се сблъска със страшно неверие. Тома каза ‘..аз не искам да повярвам..’.
Говорихме за възраста на земята. Откъде изведнъж в Откровение се говори за 1000год. Царство. Бог прави всичко в съвършен ред и смисъл. Защо Петър говори 1ден = 1000год.? Числото на пълнота е 7. Значи и тези 1000г. Трябва да влизат някак си в това число. Давам во още една подробност за пророка: той пази Шабат т.нар. Събота. Това е свързано с вестта му. 6 работни дни + Шабат. Дори масоните признават в документите си че сега сме 6000г. От сътворението. Да не забравяме че нечистите духове признаваха Исус. Писанието ни казва че никой не може да направи нищо против Истината, само за Истината.
Знам че имате отрицателно отношение към закона в частност към Шабат, но тези неща са неделими.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: mak on December 16, 2017, 11:45:24 AM
7ivan, много мотаене много нещо, няма нужда. Кажи името на пророка. Специален ли е или е обикновен. Това се иска от теб. Обвиняваш ни в неверие, а не си казал ни името на пророка.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 16, 2017, 12:30:37 PM
Това е bro.R.G.Stair  www.overcomerministry.org
Не случайно започнах с изясняване въпроса по принцип. Аз също съм в процес на изпитване.  Мисля че трябва да има пророк, който да подготви народа за Исус а и да е пример за стадото както беше ап.Павел и той самия настояваше другите да му подражават. Особено обезпокоително е че в църквата няма истински пророци. Мислите ли че Исус ще дойде като гръм от ясно небе? Как си представяте да Го чакаме с голямо нетърпение, как става очистването на годеницата на Агнето и нейното приготовление. Ето снощи се появи нов човек във форума и каза че от други е чул че сте вълци-единаци. Добре се е говорило за общност преди, но не и сега. Защо не се прави нещо? Знам че е трудно. Знам че има лъжебратя, но това не трябва да ни спира.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: mak on December 16, 2017, 12:41:24 PM
Защо не писа още в самото начало в темата посветена имено на "бр.Стеар"?

Пророкът на последното време? - http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,832.msg109884.html#msg109884

Ти знаеш ли че такава тема съществува, и че сме разисквали на дълго и широко?

Как така още си бил в процес на  изитване като казваш " ТОВА Е.

Казваш, "мисля, че трябва да има пророк....". Това "мисля, че" не важи и нищо не означава за такива сериозни въпроси. Важно е какво Писанието мисли.

Ти от къде знаеш, че не се прави нищо? Трябва всичко да се пише ли че се прави? А да не би случайно ти да си вълк единак и да обвиняваш останалите в неща които ти самия не си постигнал? Къде е твоята общност?

Моля не избягвай тези въпроси и отговори.

И ще те помоля изрично, всичко свързано с "бр.стеар" да пишеш в темата посветена на него, но преди да пишеш, да прочетеш внимателно и старателно, всички мнения в темата, за да не се повтарят нещата.

Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 16, 2017, 14:05:14 PM
Мислите ли че Исус ще дойде като гръм от ясно небе? Как си представяте да Го чакаме с голямо нетърпение, как става очистването на годеницата на Агнето и нейното приготовление.
Ти също не отговаряш на моите въпроси.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: mak on December 16, 2017, 14:28:00 PM
Темата за приготвлението е една от основните теми в този форум, и се разисква на дълго и на широко. Но най-малко вярваме че Бог е изпратил някакъв шарлатанин в името на бр.стеар да ни приготви за това. Фокусирай се на другата тема за бр.стеар, жизненоважна е за теб. Това ти е втори шанс тука във този форум, и въпреки че първия го пропиля, дава ти се втори.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: 7ivan on December 16, 2017, 14:44:01 PM
Не не съм объркан както ти казваш. Казах че чакам потвърждение от Бога за това, което Той иска от мен. Също знам и какво казва Словото в 1Иоан3,18:'Мои дечица, нека не обичаме в слово, нито с език, но на дело и в Истина'.
Title: Re: Възраста на земята е 6000г.
Post by: mak on December 16, 2017, 14:49:06 PM
Що бързаш да пишеш, стоиш пред животно важно кръстовище, и не е време за бързо писане. Съсредочи се на въпроса за бр. стеар. там много неща са написани, ти нищо не си казал. Този въпрос докато не решиш, всичко друго е от вторично значение за теб.