Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Topic started by: Watchman on December 19, 2016, 02:11:40 AM

Title: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on December 19, 2016, 02:11:40 AM
От много време искам да повдигна темата за "Антисемитизма", а също така и за "Холокоста". И тъй като въпроса за Холокоста заслужава отделно внимание, него ще оставя за отделна тема.

Не знам колко от вас са се замисляли, какво въобще означава този термин "антисемитизъм" и "антисемит". Всички знаем, че той се използва само и единствено като етикет за нещо или някой, който е против евреите. Ако е така обаче, защо не се използва термина - антиевреизъм и антиеврей, а се използва нищо не значещия сам по себе си термин "антисемитизъм"?

Всички знаем от Писанието, че Сим е един от синовете на Ной от който произлиза Авраам и евреите. Следователно семити са всички хора, които са потомци на Сим. Това включва и арабите, и асирийците и моавците и амонците и едомците и много други народи сред които са и евреите. Включени са дори и архивраговете на Бога - амаличаните. Някой от вас чувал ли е за някакво специално движение или учение или групи хора, които да са крайно настроени срещу моавците, амонците, асирийците или арабите например? Ако съществуваше такова нещо като "антисемитизъм" то би трябвало да е насочено срещу всички семити, а не срещу една сравнително малка група от хора изсред тях.

Преди да продължа бих искал да цитирам кратък откъс със съкращения от книгата на някой си Ерих Глагау:

Quote
Понятията са инструменти на мисленето. За да объркат мисленето на хората „интернационалистите“ и техните „национални“ слуги, фалшифицират незабелязано основни понятия – формата остава същата, а съдържанието бива подменено. Употребявайки фалшифицираните понятия, хората изказват изречения, коректни съгласно формалната логика, но неистинни (лъжовни) по съдържание.

Затова, преди спор, да се уговорим върху съдържанието на основните понятия !
Разобличаване на мошеничеството с понятието «антисемитизъм»
Какво означава понятието «антисемитизъм»?

Понятието «антисемитизъм» предполага наличие на понятие «семитизъм». За «семитизма» енциклопедията не съобщава нищо! Тоест той не съществува! По същата логика, няма и «антисемитизъм»! Съществуват обаче две подобно звучащи понятия: «семитист» и «семитистика». Първото означава изследовател на старо- и новосемитски езици и литература. Второто понятие означава съответната наука. Впрочем, с установяването на това е решен и самия въпрос.

Тук обаче става дума за едно обхващащо целия свят мошеничество посредством обобщаващото понятие «антисемитизъм». На света се пласира не просто евтина долнокачествена стока; зад това се крие цяла една индустрия! В тази брошура ще разясним всичко това в подробности.

Една организирана клика се възползува от инертността и простодушието на мамените, тъй като последните не са в състояние да прозрат лукавщината на тези мошеници. По такъв начин, изобретателите на лъжата «антисемитизъм» правят един огромен гешефт!

Измамниците играят ролята на заслужаващи състрадание преследвани, будейки съчувствието на целия свят. Изключително с маскировъчна цел те използуват нищо не значещото и затова водещо до заблуждение понятие «антисемитизъм», а за невидимия враг – понятието «антисемит».

Каква цел преследва тази кампания? Тя е хитроумен способ, чиито изобретатели не се стесняват с помощта на измама и клевети да дискредитират онези, които им се изпречат на пътя. Всички тия действия служат за постигането на една-единствена цел – пари! Така, от алчност един мироглед се превръща в метод за печалба на пари!

За щастие, сред същия този народ има и разумни хора, които отхвърлят подобни методи и даже разказват вицове за това:

«Един стар и един млад евреин вървят през градския парк във Франкфурт. Над дърветата прелита птичка, цвръква върху тях и отлита. Старият евреин поучава младия: «Проклет антисемитизъм! А за другите те пеят!».

Кой не знае старата и винаги обещаваща успех джебчийска мъдрост: «Дръжте крадеца!» Да, това е рецептата на дребните крадци-джебчии по пазарите! Но когато се касае за «големи суми», то тези мошеници на едро измислят нещо ново. – Принципът обаче остава същия: Крадецът на дребно, за да отвлече вниманието от себе си набеждава бързо някой наоколо, нямащ и понятие за това. Мошениците от висша класа не се занимават с дреболии; с помощта на пригодения за целта призив «Дръжте крадеца!» – (разбирай «антисемитизъм») те набеждават цели групи и дори цели народи!

До тук автора има разумни разсъждения затова ги и цитирам. Но само до тук, защото вместо да продължи като разумен и смислен изследовател, той продължава в духа не на антисемитизма, а в духа на антиевреизма, или както той сам го нарича "антиюдаизъм" или дори "антимоисеизъм" виждайки в корена на проблема учението на Тората дошло чрез пророк Моисей.

Ето защо аз искам да продължа разсъжденията по темата, не в този дух, който е напълно погрешен и Богопротивен, а в духа на Писанията, които дават отговор на много неясноти и парадокси относно това, какво се случва в света.

Скритата част от пъзела.

Засягайки въпроса за евреите има две главни групи хора, в това число и християни, които държат две диаметрално противоположни позиции.

Според едните евреите са причината за всички злини по света, не са никакъв избран Божий народ, защото са отхвърлили Христос и затова Бог ги е отхвърлил завинаги. Според тях евреите са в дъното на покварата на нациите бидейки основните собственици на Холивуд, на банките на големите медии, като контролират политическия елит и чрез него тласкат народите към разруха и поквара за да установят своето сатанинско юдейско царство на земята.

Според другите - евреите са зеницата на окото на Бога, те са святи и избрани въпреки, че са отхвърлили Христос. Ние трябва да стоим с държавата Израел въпреки всичките безчинства и злини, които върши. Всеки който дръзне да изобличи тия злини е антисемит, всеки който спомене за историческата роля на евреите в създаването на комунизма и всички кланета които е извършил е антисемит. И въобще евреите са набедени от сатанинските сили в това, че покваряват света и всеки който дръзне да мисли другояче е антисемит.

Ако погледнем честно на фактите и сравним горните две позиции ще видим, че и двете страни грешат от една страна, но от друга имат някои валидни аргументи и наблюдения. За честния наблюдател възниква един парадокс, една неразбираема картина от която липсва ключов елемент. И в тази тема аз искам да насоча вниманието именно на този елемент, който прави картината ясна, разбираема, напълно логична и в хармония с Писанията.

Липсващата част от пъзела има едно единствено име - Едомците.

Кои са тези хора и какво общо имат те с темата за антисемитизма и ролята на евреите в човешката история?

Първо нека да обърна внимание на някои основни неща, които се знаят за евреите след тяхното разпъждане по целия свят от земята им през 70-а година след Христос. Тук искам да спра да използвам термина "евреите" и да го заменя с термина "юдеите", защото с това име разгоненото население на Юдея бива наречено в историята след годината 70 -та след. Хр.


По долу ще ви дам един непълен списък на историческо изгонване на юдеите от различни места на света през историята:

Quote
250 - Carthage
415 - Alexandria
554 - Diocese of Clement (France)
561 - Diocese of Uzzes (France)
612 - Visigoth Spain
642 - Visigoth Empire
855 - Italy
876 - Sens
1012 -- Mainz
1182 -- France
1182 -- Germany
1276 -- Upper Bavaria
1290 -- England
1306 -- France
1322 -- France (again)
1348 -- Switzerland
1349 -- Hielbronn (Germany)
1349 -- Saxony
1349 -- Hungary
1360 -- Hungary
1370 -- Belgium
1380 -- Slovakia
1388 -- Strasbourg
1394 -- Germany
1394 -- France
1420 -- Lyons
1421 -- Austria
1424 -- Fribourg
1424 -- Zurich
1424 -- Cologne
1432 -- Savoy
1438 -- Mainz
1439 -- Augsburg
1442 -- Netherlands
1444 -- Netherlands
1446 -- Bavaria
1453 -- France
1453 -- Breslau
1454 -- Wurzburg
1462 -- Mainz
1483 -- Mainz
1484 -- Warsaw
1485 -- Vincenza (Italy)
1492 -- Spain
1492 -- Italy
1495 -- Lithuania
1496 -- Naples
1496 -- Portugal
1498 -- Nuremberg
1498 -- Navarre
1510 -- Brandenberg
1510 -- Prussia
1514 -- Strasbourg
1515 -- Genoa
1519 -- Regensburg
1533 -- Naples
1541 -- Naples
1542 -- Prague & Bohemia
1550 -- Genoa
1551 -- Bavaria
1555 -- Pesaro
1557 -- Prague
1559 -- Austria
1561 -- Prague
1567 -- Wurzburg
1569 -- Papal States
1571 -- Brandenburg
1582 -- Netherlands
1582 -- Hungary
1593 -- Brandenburg, Austria
1597 -- Cremona, Pavia & Lodi
1614 -- Frankfort
1615 -- Worms
1619 -- Kiev
1648 -- Ukraine
1648 -- Poland
1649 -- Hamburg
1654 -- Little Russia (Beylorus)
1656 -- Lithuania
1669 -- Oran (North Africa)
1669 -- Vienna
1670 -- Vienna
1712 -- Sandomir
1727 -- Russia
1738 -- Wurtemburg
1740 - Little Russia (Beylorus)
1744 - Prague, Bohemia
1744 - Slovakia
1744 - Livonia
1745 - Moravia
1753 - Kovad (Lithuania)
1761 - Bordeaux
1772 - Deported to the Pale of Settlement (Poland/Russia)
1775 - Warsaw
1789 - Alsace
1804 - Villages in Russia
1808 - Villages & Countrysides (Russia)
1815 - Lbeck & Bremen
1815 - Franconia, Swabia & Bavaria
1820 - Bremen
1843 - Russian Border Austria & Prussia
1862 - Areas in the U.S. under General Grant's Jurisdiction
1866 - Galatz, Romania
1880s- Russia
1891 - Moscow
1919 - Bavaria (foreign born Jews)
1938 - 45 -National Socialist Party Controlled Areas
1948 - Arab Countries

Някой може ли да посочи някой друг народ, друг етнос, който да е бил толкова много пъти изгонван от местните народи на толкова много различни места, през толкова много различни исторически епохи? И това по-горе е един непълен списък. Реалния списък вероятно е много по-голям. Остава въпроса - ЗАЩО?

Доскоро аз съвсем повърхностно съм си мислил, че тия изгонвания са защото те са избрания народ и езичниците ги мразят. Обаче за да има такава реакция, такова драстично отхвърляне трябва да има някаква конкретна причина. Някакъв съвсем ясен дразнител, който да предизвика местното население и власти да реагират по този начин. Трябва да имаме предвид, че това са съвсем различни народи, имащи съвсем различни културни особености, хора от различни епохи с различна ценностна система. Нещо трябва да е обединило тези хора, нещо трябва да ги е убедило, че тази група от хора са опасни за местното население и трябва да бъдат изгонени. Искам също така да обърнете внимание на това, че юдеите не са били изтребвани, а изгонвани. Това само по себе си трябва да покаже, че не става въпрос за някаква необяснима омраза на диви, неуки и сляпо озлобени туземци, защото ако беше така те просто щяха да ги изколят до крак. Самия факт, че те са били изгонени говори че местното население е било достатъчно цивилизовано за да се отърве от тях без да оцапа ръцете си с кръв.

За да получим отговор защо са били гонени юдеите трябва да потърсим някакви исторически записи на самите хора взели участие в решението за тяхното изгонване или на такива, които са били странични наблюдатели. В моето изследване аз намерих такива мнения, които се базират изцяло на предразсъдъци, но също така и не малко такива, които повдигат напълно валидни причини за тревога и необходимост от ответна реакция.

За тези, които искат да се задълбочат малко повече по тази тема оставям следния линк на който могат да се прочетат 1000 цитата от исторически личности, които са се изказали по отношение на юдеите:

https://archive.org/stream/1001QuotesAboutJews/QuotesAboutJews_djvu.txt

Не е възможно толкова много хора от толкова много различни епохи да натрупат толкова много негативно отношение спрямо юдеите, без да има съвсем конкретни причини за това. Нещо повече във въпросните цитати много от хората дават съвсем конкретни причини, които ако мога да обобщя се сумират в това, че юдеите навсякъде и на всяко място са действали като затворена група от хора изпълнена не с благодарност, че са били приети да живеят в земята на местните народи, но винаги са се стремили да подчинят останалите на себе си чрез политически, финансови и всякакви други машинации. С други думи те са се характеризирали като група от хора, която не търси своя просперитет заедно с другите народи, чрез взаимно подпомагане, но за сметка на другите народи и в ущърб на местното население.

Например малцина са чували за стихотворението на Иван Вазов - Жидов гроб (жид е стара дума за юдеин) в което той разказва за това, че град Търново пада в ръцете на турците след предателство на местен юдеин, който е предал ключа от тайна врата на турците. Малцина знаят за участието на юдеите в Старозагорските кланета, когато турските войски успяват да превземат от българските опълченци и малкото руски войски освободения преди това град Стара Загора. Турските войски са били подпомогнати от предателството на местните юдеи, които са участвали и в кланетата и ограбването на българското население.

Ето поради такива неща с които юдеите са станали известни навсякъде където са пребивавали местните народи са ги намразвали и изгонвали от пределите си.

Обаче следва да си зададем някои въпроси. Защо например по време на Вавилонския плен, няма никакви данни евреите да са участвали подобни гнусни дела и да са си спечелили омразата на местното население? Или няма никакви данни да са придобили подобна печална слава в Египет, или в Асирия или в някои други империи в които са били заведени в робство?

Какво е различното в евреите от преди 2-ри век преди Христос и тези наречени юдеи и разпръснати между всички народи след 1-ви век? Отговора на този въпрос е присъединяването на едомците към Юдея.

Около 2-ри век преди Христос голяма част от едомците приемат юдаизма и стават официална и неделима част от Юдея. Ето защо когато Писанието използва името "юдеите" то не се отнася само до евреите потомци на Яков, но също така и за едомците потомци на Исав. За два века едомците успяват напълно да инфилтрират на всички нива оригиналното еврейско население до степен, че когато Христос се ражда, юдейския цар е не някой друг, но едомеца Ирод. Също така едомците заемат главните позиции на учители и книжници. И понеже те не могат да инфилтрират юдейското свещенство, защото то е вързано с физическите потомци на Аарон и Левий, те създават алтернативен център за духовни влияние на храма, където функционират свещениците. Този алтернативен център на влияние са равините. Затова Христос пряко се кофронтира с цялото явление "равинство" учейки народа, че никой не трябва да наричат свой равин, защото техния учител е само Христос (Мат 23:7,8). С това Той удари в сърцето вклинената в юдаизма едомска система за отдалечаване на народа от Бога и истината. Това беше една от причината едомското статукво в Юдея да направи всичко възможно да организира убийството на Христос.

И тук не трябва да си правим илюзии, че само и единствено едомци юдеи са участвали в предателството на Христос. Както навсякъде тяхната система на инфилтрация включва местни кадри от хора подчинени на едомските цели чрез целия инструментариум за манипулиране на човека чрез греховното човешко естество и неговите страсти.

За да разберем, защо едомците правят всичко това трябва много добре да разбираме кой беше Исав, наречен Едом, който продаде първородството си, но никога не с примири с неговата реална загуба. Целия живот на Едом, цялото му съществуване е било обусловено от компенсаторните механизми от загубата на първородството и месианското си призвание. Едом е бил изключително способен и можещ човек. Има исторически данни според които именно Едом убива царя гигант Нимрод, че той е бил един от онези велики и легендарни могъщи мъже на древността за които се носят легенди за тяхната сила и геройства. Някои изследователи стигат до там да предположат, че героя от гръцките легенди Херкулес е самия Исав/Едом. Дали това е вярно или не е без значение. Това, което има значение да разберем е че едомовия комплекс на изгубеното първородство отприщва огромната енергия на желанието да се докаже пред Бога, че той е достоен за това първородство, че именно той заслужава да е носител на месианската мисия и Бог горчиво е сбъркал като го е отхвърлил избирайки Яков и неговото потомство.

От тук започва непрестанното съперничество между Едом и Израел, което завършва с провал на Едом, поради Божието благословение върху Яков и обещанието големия брат да слугува на малкия. И когато Едом осъзнава, че не е възможно да надделее над Яков чрез силата си, той решава да се съедини с него, да стане едно с Яков за да го овладее и изземе ролята му отвътре.

И Писанието дава основание това да може да се случи, защото след много сълзи Едом успява да измъкне следните думи от устата на баща си:

Битие 27:40  С ножа си ще живееш, а на брата си ще слугуваш; Но когато въстанеш Ще строшиш ярема му от врата си.

Едом избира изключително коварен начин да въстане срещу Яков, като се съедини с него и като го превземе и поквари отвътре.

И тук е мястото да отворя една скоба. Бог не случайно е допуснал всичко това да се случи именно по този начин. Причината за това е, че във всеки един от нас, като християни живее един Яков/Израил и един Едом. Израил това е новия човек в нас, новото естество, създадено по образ на Бога, но Едом това е нашето плътско естество, което ако надделее то няма да се изяви като атеизъм или някакво директно отхвърляне на Бога, но ще се изяви като подмяна на Божия Дух в нас, подмяна на Божиите пътища с човешките, с изземване на легитимните Божии цели в живота ни, но опорочени от плътски методи и човешка мъдрост. Човешкото можене, напъна на плътта, арогантността на интелекта взимат превез над смирения и съкрушен дух, който се води от принципа "всичко от Него, чрез Него и за Него" и го обръща на "всичко за Него, но от мене и чрез мене". И точно в това едно нещо се крие същността на духа на Антихриста. Именно затова едомците са расата на Антихриста, те са въплъщение на неговия дух, но ние трябва да разбираме, че освен физическите едомци, съществуват и духовни едомци и ние може да се окажем едни от тях, ако подобно на Едом продадем своето първородство, считайки че нашите сили са достатъчни да се извърши онова, което е по силата само на Божия Дух.

Интересното е че според преданието Едом продава първородството си именно след битката с Нимрод, от която той се връща изтощен и изгладнял до смърт. И затова в своята гордост и опиянение от победата е счел за нищожно нещо да продаде някакво си първородство, след като на дело е показал, който велик, могъщ и можещ човек е той.

И понеже темата се разгърна много нашироко, ще направя пауза и ще продължа развитието й в последващи съобщения.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on December 19, 2016, 04:38:10 AM
Бог избра еврейския народ да бъде глава на всички народи, но Христос показа какво означава да бъдеш глава и господар - като бъдеш слуга и проводник на Божия живот. Не чрез доминиране, контролиране и подчиняване.

Духът на Едом обаче е диаметрално противоположен на Христовия Дух. Това е дух на непрестанен опортюнизъм, експлоатация и възползване от слабостите на другите. Ако погледнем същината на така наречената "Западна цивилизация", която мнозина християни считат за християнска и й се кланят, ще открием че тя не е нищо друго освен въплъщение на духа на Едом. Източване на ресурсите на другите народи, мачкане на слабите, непрестанни военни и икономически заплахи, непрестанно организиране на преврати за смяна на неудобни правителства, и не на последно място - геноцид - това е истинската картина на "Западната цивилизация". Сатанинска арогантност и лицемерие, безочливост и постоянни удари в гърба дори на предполагаемите "съюзници". Това ще открием на всяка страница на често скриваната история на делата на Западните държави. Как можем да обясним всичко това, ако не с това, че Запада е отдавна подчинен и се управлява от едомския елит, който същите тези едомци много обичат да го скриват зад термина "юдейски" или "еврейски". Именно затова и двете групи грешат, и тези които казват, че "Израел" е чист като сълза свят Божий народ, защото държавата Израел днес не е нищо повече от едомска колония, така и тези, които казват, че ЕВРЕИТЕ стоят зад мизериите на света, отказвайки да идентифицират едомците и да разграничат евреите от тях.

Но нека се върна на въпроса за антисемитизма. Сега е много по-лесно да се види, как и защо този предпазен механизъм е измислен не с термина "антиевреизъм", а с термина антисемитъзъм, защото чрез него едомците бидейки семити получават покритие без да се идентифицират и разкрият пред света.

С други думи, ако си против "тях", ти си антисемит, защото те влизат в тази категория, но без да се идентифицират ясно кои точно са.

Инфектирани от едомския дух и едомския ген юдеите започват подобно на заразена с рак клетка да произвеждат напълно чужди на естеството и призванието си дела търсейки реализацията на своето автентично призвание да са глава на народите по едомските методи и начини. Така става ясно, защо единствени те от всички етнически групи на света толкова бързо стават мразени и местното население желае да се отърве от тях, защото те като раков вирус се стремят за заразят всяко общество и да го подчинят на своята програма за доминиране с цената на собственото му самоунищожение. И точно както при един заразен от рак човек, който раковите клетки изсмукват всичката му енергия и ресурси за да го унищожат, така юдеите сеят развала, поквара и самоунищожение във всяко общество, което има глупостта да ги допусне.

Хората от предишните поколения са виждали съвсем ясно заплахата от страна на едомското юдейство и са говорили съвсем недвусмислено против него. Ще си позволя да дам няколко цитата от американските бащи на нацията, които в никакъв случай не са били глупави и слабо информирани хора:

Quote from: Джордж Вашингтон
"Юдеите работят по ефективно срещу нас от армиите на врага. Те са стотици пъти по-опасни за нашите свободи и великата кауза за която се борим... Много трябва да съжаляваме, че още преди много време всеки щат не ги е изловил като вредни насекоми и като най-големите врагове, които имаме на щастието на Америка."

Quote from: Бенджамин Франклин
За повече от 1700 години, юдеите са оплаквали своята тъжна съдба, че са били изгонени от своята родна земя, както те наричат Палестина. Но господа, ако света им подари обратно тази земя, те ще си намерят някаква причина да не се върнат обратно (бележка: до ден днешен само малка част от юдеите живеят в Израел, огромното мнозинство продължава да живее сред народите.) Защо? Защото те са вампири, а вампирите не могат да живеят на гърба на вампири. Те не могат да живеят сами сред себе си (бележка: спомнете си думите за Едом - "от меча си ще живееш". Не от земята и от труда си, а от меча, сиреч от грабеж и плячкосване.) Те трябва да съществуват за сметка на християните или на нечии други хора, не на своята собствена раса.

Ако не ги изключите от тези Съединени Щати, още на ниво Конституция, за по-малко от 200 години те ще напълнят тази земя като скакалци в огромни множества и ще доминират и погълнат земята, ще променят нашата форма на управление, за която ние американците сме проливали нашата кръв, давали сме живота си и имота си и така те ще заплашат нашата свобода.

Ако не ги изключите за по-малко от 200 години нашите потомци ще работят на нивите за тяхна собствена облага, докато те ще стоят на касите потривайки ръце. Предупреждавам ви господа, ако не изключите юдеите завинаги, вашите деца ще ви проклинат в гробовете си.

Това са изключително силни думи  много години преди защитната стратегия наречена "антисемитизъм" да бъде въведена на въоръжение. При това казани от хора, които ако познавате живота им ще знаете, че са имали огромна мъдрост относно това как се управлява една държава и какви са истинските опасности пред свободата. Тези хора са имали ниво на осведоменост, каквото в днешното поколение хората могат само да мечтаят.

Ако изчетете линка с историческите цитати относно юдеите, който пуснах в предното съобщение ще придобиете много по-ясна представа какво се е случило в Германия по времето на Хитлер. Юдеите са считали че единствената нация, която има капацитета да им се противопостави това е Германия. Затова главната им цел е била унищожението на Германия. Малцина знаят, че Германия преди Хитлер е била европейския Содом и Гомор. Берлин е бил столицата на разврата в който е било възможно срещу заплащане да получиш всякакви извратени услуги, каквито дори фантазията ни не може да побере. Всичко това е било благодарение на това, че юдеите са заели ключови позиции в медиите, изкуството, комуникациите. От тази позиция те непрестанно са облъчвали обществото с развращаващи неща. Няма никаква разлика с това, което получаваме от медиите днес нали? Германците са ги виждали тези неща и съвсем естествено са реагирали за да се защитят. Бидейки лишени обаче от ключовия детайл за който аз говоря в тази тема, а именно, че корена на злото не са самите евреи, а едомците, които като ракова клетка са се внедрили сред тях те удрят не самите едомци, а обикновените юдеи. Не знам колко от вас знаят, че 90% от избитите евреи по време на втората световна война, не са били богатите юдеи индустриалци, банкери адвокати, или светските юдеи атеисти и комунисти, а набожните юдеи, които са се стремили според разбирането си да живеят според Тората. С други думи удара е бил срещу етническия евреин, който живее скромен и набожен живот, който носи съвсем друг дух от този на едом. Колко от вас знаят, че ционистите са имали сделка с нацистите да не бъдат закачани от тях срещу помощта им да заблуждават еврейското население и да спомагат за вкарването му в концентрационните лагери? Всички тези факти показват, че Едом продължава да се стреми да унищожи Яков. Колко знаят, че Хитлер има едомска кръв имайки кръвна връзка с рода на Ротшилд? Хитлер е предал народа си тласкайки го към окултизъм и езичество (характерни за едомските религиозни предпочитания), работил е с пари на едомските банкери и им се е отблагодарил като се е прицелил в етническите евреи оставяйки едомския елит необезпокояван. За разпознаването на етническите евреи на помощ са били ционистите, и ако човек успее да вникне в това какво представлява ционизма, ще съумее да види духа на едом лице в лице. Няма по-съвършена демонстрация на едомския дух, на едомската същност от ционизма. Духът на Антихриста в цялата си "прелест".

Това, което ние като християни трябва да разбираме, че днес не случайно се говори открито против злините на юдеите. Те обичат да ги наричат the Jews. В Библията няма такова нещо като jew. Има judeans, което българската Библия правилно превежда "юдеи". Подмолното внушение е че всъщност the Jews това са евреите, сиреч физическите потомци на Яков. Целта е подготвяния бъдещ геноцид на евреите по цялата земя. Отново вината за злините на едомците ще бъде хвърлена върху обикновения евреин. Все повече групи от хора се присъединяват към последователите на учението за Еврейската конспирация, като удобно пропускат да отчетат водещата роля на едомците. Бог ще изпита сърцата на народите! Бог ще изпита сърцата на християните! Аз виждам все повече евреемразство сред християните. Като се започне от православните, мине се през "черните евреи" и се стигне до доминионистите. Всички те са духовни едомци и затова ще участват в геноцида срещу Яков. Това са времената, които Писанието нарича "Якововата скръб".

И тази малка, но ключова част от пъзела, която се губи на повечето хора може да се окаже повратната точка, която може да спаси душата ви от съучастничество в пъкления план на Едом.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Tihomir on December 19, 2016, 10:28:28 AM
Разсъжденията са добри.

Искам да добавя уточнение относно едомците, наречени юдеи, за да стане ясно, че не е само историческо предание:

Йоан 8

  31. Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици;
  32. и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.
  33. Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни.
  34. Исус им отговори: Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха.
  35. А слугата не остава вечно в дома; синът остава вечно.
  36. Прочее, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.
  37. Зная, че сте Авраамово потомство; но пак искате да Ме убиете, защото за Моето учение няма място във вас.
  38. Аз говоря това, което съм видял у Моя Отец; също и вие вършите това, което сте чули от вашия баща.
  39. Те в отговор Му казаха: Наш баща е Авраам. Исус им каза: Ако бяхте Авраамови чада, Авраамовите дела щяхте да вършите.


Първо Словото ги нарича "повярвалите юдеи". Не ужким повярвалите, но повярвалите юдеи. Те бяха вярващи. Исус потвърди, че са наистина Авраамово потомство, но и те казаха, че никога никому не са били слуги. Кои от Авраамовото потомство не са били слуги, ОСВЕН на потомството на Яков, както е пророкувано от самия Исаак, бащата:
2 Царе 8:14. И постави гарнизони в Едом; в целия Едом постави гарнизони, и всичките едомци се подчиниха на Давида. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

А по-късно в историята:
2 Летописи 21:10. Обаче, Едом отстъпи из под ръката на Юда, и остава независим до днес. Тогава, в същото време, отстъпи и Ливна изпод ръката му, понеже беше оставил Господа Бога на бащите си.

Накрая повярвалите юдеи казаха това:
48. Юдеите в отговор Му рекоха: Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс?
  49. Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам Отца Си, а вие Ме позорите.


Вярващите (повярвалите директно от учението на Месията, а не от някакви лъжеучители) нарекоха самия Месия такъв, който е луд, т.е. има бяс или нечист дух. Можете ли да осъзнаете това? Вярващите го направиха, не някой друг. Затова не се хващайте на това ако някой каже, че вярва в Бога. Може наистина да вярва в Бога, но дали делата му са съответни на пътя на правдата, даден от Бога? И бесовете вярват и треперят дори.

Накрая същите вярващи искаха да убият Месията с камъни:
  59. Тогава взеха камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма, [минавайки през сред; и така си отиде].

Затова апостолите не приемаха кой да е само защото бил вярващ. Павел 13 години не беше приеман от апостолите, независимо, че проповядваше правото учение. Не го смятаха за човек, на когото могат да се доверят, освен ако не беше препоръката от Варнава.

Пазете се най-вече от вярващи, които говорят, а не вършат. Изпитвайте вярващите, за да не би да се доверите на такива, които са против Бога и против евреите, и накрая самите вие да пострадате от техните предателства.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on December 19, 2016, 14:21:01 PM
Пасажът от Йоан 8-а глава е изключително показателен, защото там едомците сами разобличават себе си като казват "никога не сме били роби". Исторически потомците на Яков са били роби както в Египет, така и във Вавилон, но тази съдба не е сполетявала едомците. По този начин те сами изявяват, че не са израилтяни. И това бяха равините, а не обикновените хора.

В този пасаж Исус прави изключителни изявления, едновременно казвайки, "Зная, че сте Авраамово потомство" и същевременно с това им каза "Авраам не е ваш баща, но дявола е ваш баща." С други думи Исус заявява, че те може да са от физическата линия на Авраам, както са всички едомци, но те не са носители на завета и обещанията на Авраам, които се предадоха единствено на Яков. Чий завет следват тогава? Те следват завета на баща си Едом, който им завеща да воюват с Яков докато го унищожат с което квалифицират себе си като деца на дявола.

Ако изследваме Писанията, ще видим, че Бог окончателно отхвърля едомците след едно съвсем конкретно събитие. Когато Бог предава Юдовото царство в ръцете на Вавилонците и Ерусалим пада в ръцете на вавилонските войски, едомците идват и се нахвърлят да убиват и грабят беззащитните и обезоръжени израилтяни. Всичко това толкова погнусява Бога, че Той обявява, че съдбата на едомците ще бъде вечно изтребление.

Езек. 25:12  Така казва Господ Иеова: Понеже Едом се отнесе отмъстително към Юдовия дом, и престъпи тежко като си отмъсти против тях,
Езек. 25:13  затова, така казва Господ Иеова: Ще простра ръката Си върху Едом, ще отсека от него и човек и животно, и ще го запустя из Теман, та ще паднат от меч до Дедан.


Не случайно Исус каза "по плодовете им ще ги познаете", ако видим какво направиха едомците на Юда, когато беше превзета от Вавилон и сравним какво направиха юдеите на българите при превземането на Стара Загора от турците ще видим, че става въпрос за един и същ дух, едни и същи хора, един и същи плод.

Ще дойде време когато все повече хора разгневени от гнусните дела на едомците ще искат да се навдигнат и да избият юдеите, наричайки ги евреи. Бог няма да прости на никого това късогледство. Исус изрично предупреди за това в притчата за нивата и посяното в нея добро и лошо семе. Доброто семе са децата на царството, а лошото - плевелите, сиреч децата на дявола. В момента юдеите са именно това смесено семе където заедно са примесени децата на царството (избрания остатък евреи) и децата на дявола - едомците. Исус предупреди обаче да не се махат плевелите да не би покрай тя да се унищожи и някое добро семе. Днешните евреемразци нямат понятие от тази мъдрост. Те считат всички за семе дяволско и са готови да проливат кръв при първа възможност. Исус каза да се чака до жътвата, което е свършека на века, и тогава не човешка ръка, но Божии ангели ще съберат плявата и ще я натрупат на снопове за огъня.

Maт. 13:38  нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия;
Maт. 13:39  неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.
Maт. 13:40  И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.
Maт. 13:41  Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,


Разклонението от темата го отделих в собствена тема (http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,871.0.html).
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: essop on January 22, 2017, 17:21:30 PM
Уочмън, това е едно невероятно обяснение на това кои са евреите!!! Всичко се потвърждава и от още един факт- Знаем, че Исмаил е син на Авраам, знаем, че сегашните исмаилтяни са мохамеданите, а Исав(Едом) е народ, който някак изчезва от земята. Аз до този момент въобще не съм се и замислял над това как може народ имащ благословенията само на Авраам(мохамеданите) да е толкова многоброен и благословен, а народ, който има двойното благословение на Авраам и Исак така да изчезне! Не се връзва, или не се връзваше до този момент!
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: essop on January 22, 2017, 23:38:22 PM
Пък и като се позамисля масоните са страхливци- те никога няма да тръгнат открито да водят войни- обикновено карат другите да воюват и ако това е така кои израилтяни водиха и водят войната, която като спечелиха си направиха държава? Дали масоните са проливали кръвта си по фронтовете, или са го правили и правят онази част от евреите, която е готова да плати цената за това да има родина? И кои са готови да имат родина ако не истинските евреи?! Защо им е на фалшивите едомци да се връщат в обетованата земя щом като първо не е тяхна и второ- добре си живеят и в чуждите държави?! Разбира се масоните обичат да управляват, така че управляват и Израел, но те са само управляващата класа, докато народа в съвременен Израел са си те- истинските евреи!
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Tihomir on January 22, 2017, 23:57:55 PM
"Истински" евреи не означава "праведни евреи". Писано е, че много от "истинските евреи" ще пострадат заради това, че са отхвърлили Бога. Много от праведните евреи знаят пророчествата и знаят, че не с война ще се върнат по родните си места, а само когато се върне Месията.

Има много "истински евреи", които не познават Писанията, но са като много от хората днес, които от вестниците и новините знаят за Библията, но никога не са чели съдържанието й, за да видят, че са били лъгани.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on January 23, 2017, 02:50:16 AM
Тука трябва да се дефинират много неща понеже използваш терминологията много свободно.

Първо масони има всякакви, те не са монолитна група от хора. Принципно масоните са били противници на Ватикана преди столетия, но в следствие на инфилтрация те са били подчинени на Ватикана чрез британската корона, чрез йезуитите и чрез рицарите от малта, както и чрез други дъщерни тайни общества на Ватикана.

Вероятно има останали групи масони, които все още се противят на Ватикана, тези които са наследници на древните темплиери. Това обаче не касае въпроса за едомците.

Ти казваш "фалшиви едомци" - какво значи фалшиви едомци? В момента никой не се натиска да се пише за едомец, че да има фалшиви едомци. Има фалшиви евреи, които са в действителност едомци и амаличани преправящи се на евреи, и всъщност са сатанинска синагога. За това говори самия Христос в книгата Откровение.

Създаването на една държава Израел с човешки прийоми и подмолни методи, не е обещаното от Бога възстановяване на Израел като Божие царство. За да се случи пророческото възстановяване трябва да има масово покаяние на евреите по цялата земя първо и чак след това може да се говори за възстановяване на Божия Израел.

Целта на създаването на фалшив Израел е директно свързана с фалшивия Месия - Антихриста. Хората които не са в състояние да разпознаят фалшивия Израел, няма да разпознаят и фалшивия Христос. Има множество евреи измамени от ционизма, но има и мнозина които не са измамени и разпознават днешния Израел като фалшив и подлежащ на унищожение от Бога.

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: essop on January 24, 2017, 01:18:42 AM
Искам да кажа на фалшивите евреи, тоест едомците, моя грешка! Сори!
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Emma on May 07, 2017, 20:56:21 PM
Споделям този филм с вас, защото смятам, че е добре проследено в историята на и за евреите...антисемитизма, ... връзката им с народите, отношението на Бог ...
и си заслужава два часа от вниманието ви:

(С български субтитри е)


https://www.youtube.com/watch?v=B0iTHHKqFRs&feature=youtu.be

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 07, 2017, 23:27:11 PM
Пуснах първите 3 минути и всичко беше чиста пропаганда. Не че човека, който говори е искал нещо да излъже, но той самия явно е жертва на пропагандата.

Започва с това, че холокоста бил се случил поради християните. Само това твърдение съдържа голямо множество лъжи събрани в едно изречение.

Първо холокост, такъв какъвто го представят не съществува. По официални данни в цяла Европа по време на втората световна война са живели общо малко повече от 3 милиона евреи. Как тогава е възможно да се избият 6 милиона, и други милиони да се спасят?

Второ, думата холокост, означава "всеизгаряне" и термина прави връзка с крематориумите в концентрационните лагери където са били изгорени въпросните "6 милиона" евреи. Подобно изгаряне не само че не се е случило, но и е физически невъзможно да се случи поради факта, че една камера й е нужно да гори 2-3 часа за да може да кремира 1 тяло. Вие сметнете колко време е нужно за изгарянето на 6 милиона души, при условие, че камерите не са били много на брой. В тези камери са се изгаряли телата на починалите от заразни болести лагеристи за да не се разпространява заразата.

Трето, убийство от страна на германците на евреи действително е имало, но то далеч не е в рамките на милиони души, и въобще не е било защото някакви християни им били виновни, а като защитна реакция на германците спрямо действията на самите евреи, които през първата световна война предават Германия и успяват да вкарат САЩ във войната срещу Германия. Всяка една държава би наказала предателите си.

Четвърто, истинските причинители на смъртта на мнозината загинали евреи това са ционистите, които още преди войната планират да създадат гонение и убиване на други евреи с цел да се създадат предпоставки, евреите живеещи до тогава спокойно в Европа да се преместят да живеят в Палестина и така да се основе израелска държава.

Ето колко много лъжи могат да се вкарат само в едно изречение.

Ще продължа да гледам и ще коментирам и други неща от филма.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 07, 2017, 23:45:21 PM
Филма продъжлава с много тежки дози пропаганда. Твърди се че лагера в Аусшвиц (Освиенцим) бил специално създаден за геноцидно изтребление на евреите в изпълнение на така нареченото "окончателно решение" за евреите.

Фактите обаче сочат, че няма намерен абсолютно нито един документ, който да говори, че такова "окончателно решение" съществува и че такава заповед има. Германците са водели документацията и архивите си с изключителна педантичност и след войната архивите им попадат в ръцете на победителите. И в тях не е намерен абсолютно нито един документ свързан с така нареченото "окончателно решение". За да се изпълни такава масова акция е необходимо да бъдат въвлечени десетки хиляди хора, от главнокомандващи, до офицери, началници, войници - такава акция е невъзможна без да има тонове документи за това. До ден днешен обаче не е намерен нито един документ. При все това, тези хора които са правили филма, уж се наричат християни, а стъпват на митове и пропаганда вместо на факти.

Те си мислят, че всичко това е ОК щом целта им е да защитят евреите. Няма как да ги защитят с помощта на лъжи. Идва деня в който тия лъжи ще бъдат недвусмислено и абсолютно опровергани и тогава всички такива псевдо-защити ще паднат в канала и самите защитници ще останат обезоръжени, някои ще бъдат обезверени и ще се обърнат на врагове и гонители.

Затова на нас ни е необходима истината, а не подобни плитки тези основани на пропаганда и лъжи. Само въоръжени с истината ще можем да устоим на идващите изкушения и ще можем да сме на страната на Божиите хора и да ги защитим от атаките на врага.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 07, 2017, 23:53:32 PM
Другата огромна глупост на която филма гради тезата си е че било "мистерия" защо евреите са били гонени в продължение на хиляди години изсред всякакви места и народи.

Няма абсолютно никаква мистерия за това. Истината е че те със своята псевдо юдейска религия, инфилтрирани изцяло от едомския дух - са били непрестанни причинители на неприятности и беди, сплетни и заговори против местното население където и да отидат. Затова са били и гонени. И те въобще не са нещо уникално в човешката история, като етнос, който е бил прогонван многократно. Същото е ставало и с циганите например.И те са били изгонвани отново и отново на много места и епохи през историята. Вие много добре знаете защо хората никъде не ги харесват и биха искали да ги изгонят отсред себе си.

Аз буквално съм потресен колко фалшиво е всичко, което до момента видях в този филм, а не съм минал и 12 минути.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 08, 2017, 00:47:47 AM
Около 24-тата минута казаха нещо вярно и то не за друго, а защото цитираха някакъв немски офицер. Та това, което каза офицера е че евреите не са имали никаква организация и ако са имали щели да се спасят много хора.

Но отново използваха тази истина за да прокарат една лъжа и да прикрият друга истина. Истината е че обикновените евреи не са имали организация и именно те са станали жертва. Но не е вярно, че евреите въобще не са имали никаква организация, защото техния елит от ционисти и сатанисти сабатианци са имали организация и точно тази организация е работила заедно с Хитлер за избиване на обикновените евреи. Не случайно се скрива факта, че Хитлер от самото начало в бил финансиран от еврейски банкери. А този факт поставя нещата в съвсем друга светлина.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Emma on May 08, 2017, 10:22:57 AM
Честно казано съм изненадана от коментарите ти...

Мислех, че филма е достоверен и направен в синхрон с Писанията...затова си позволих да го постна.

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Liya on May 08, 2017, 13:07:15 PM
От това, което съм чела последните години за холокоста и аз стигнах до същите изводи, а именно че най-малкото е силно преувеличен. Има много въпросителни и доказателства против официалната версия - фалшифицирани снимки, физическата невъзможност да се изгорят толкова много тела, тоновете пепел, които би трябвало да остават след кремациите и които не са открити, липсата на документи.....дори се съмнявам че в лагерите е имало предимно евреи, все си мисля че в по-голямата си част са били военнопленници от СССР, защото когато Хитлер нахлува в съюза първите няколко месеца са пленени над 1 000 000 червеноармейци които са откарани на запад. За какво друго освен за роби. Явно тази пропаганда с която сме израснали е поредната лъжа за обслужване на нечии интереси. Ето например създаването на Израел в този му вид е следствие на това.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 08, 2017, 13:08:54 PM
След 30-тата минута започват да говорят против "заместителната теология", което е вярно, но отново градят тезата си на напълно фалшиви факти.

Да не говорим, че използват термина "християнската църква" по изключително обобщаващ начин, напълно противоречащ на Писанията. Това, което те наричат "християнската църква" е всъщност това, което Библията нарича Вавилонска блудница.

Основния проблем на тия хора е че те се опитват да разсъждават върху Писанията свъпвайки върху напълно лъжлива история и лъжливо възприятие на реалността. Все едно да имаш в ръцете си вярна и точна карта на Германия, и да си мислиш, че се намираш в Германия, когато всъщност се намираш в Индия и да се опитваш да се водиш по тази карта и да даваш обяснения кое къде се намира. Резултата ще бъде пълна каша, каквото е това видео.

Същото става, когато някой вземе Писанията и се опитва да тълкува историята на база на Писанията, когато всъщност няма никаква идея от реалните исторически факти.

Най-голямата гнусота на този филм, която до момента се сблъсках е че в него се въздига и възвеличава ционизма, а противниците на ционизма се демонизират и биват обвинени в "антисемитизъм" по много подмолен начин.

По-горе в тази тема аз коментирах достатъчно подробно защо термина "антисемитизъм" е изключително лъжлив, манипулативен и измамлив и никой, който се има за християнин не трябва да борави с подобно лъжливо понятие.

Най-голямата трагедия обаче на такива християни е че са напълно слепи за това какво представлява ционизма, и то не просто на историческа основа, защото да кажем са измамени относно историята, но на основание на Писанията.

Човек малко да познава Писанията и Духа в който са написани ще види съвсем ясно, че ционизма не е нищо по-малко от съвършено проявление на духа на Антихриста.

Анти-христ, на гръцки не означава само "против Христос", но още повече означава "вместо Христос". Знаем също така, че според Божиите обещания - Бог и само Бог може и ще възстанови царството (държавата) на Израел според обещанията и пророчествата. И това Той ще го направи чрез Христос.

Какво става обаче, когато някой създаде организация за създаване на еврейска държава с човешки методи, човешки напъни, кроежи и заговори? Той поставя себе си на мястото на Христос и на Бога. А това е квинт-есенцията на духа на Антихриста.

Когато един човек започне със свои напъни да се мъчи да постига Божиите цели, вместо да даде място на действието на Божия Дух и да чака Божието време и Божия начин, тогава той се превръща в антихрист в пълния смисъл на тази дума.

Ето защо ционизма, дори да сме невежи за историческите злини, които е извършил и продължава да върши, пак само на основание на Писанието за нас трябва да е пределно ясен, че е изключително демоничен, антихристки и е сатанизъм в най-чистата му форма.

Ето защо не съм го изгледал този филм още, защото е голямо бреме за мен да слушам тия неща и погнусата ми е огромна. Още повече поради факта, че оскверняват една добра цел по такъв гнусен човешки начин. Де факто това, което те правят е точно това, което ционистите правят - с човешки начини и плътски напъни се мъчат да изпълнят това, което Бог желае - да бъдат предпазени християните от въвличането им в гонението против евреите в идващата огромна измама и изпитание на народите.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 09, 2017, 01:01:24 AM
Има няколко интересни момента в този филм, където участниците в това голямо недоразумение изпускат истината през устата си без дори да подозират.

Първия момент е някъде в 1:11 когато говорещия казва, че по време на мюсюлманското владичество над близкия изток, когато юдеите са били подчинени за тях не е писано почти нищо и това е защото те били в състояние на подчинение и унижение и като такива не са представлявали заплаха. С което той неволно признава, че през останалото време, когато не са подчинени, те представляват заплаха.

Другия момент е в 1:33 където се коментира някакъв случай как безмислостно били убивани затворниците, в това число малко момче, което било обесено. Говорещите рисуват картина на безмилостни убийства наляво на надясно в този лагер, без съд, без присъда, без причина. И в същия момент продължавайки същата история с обесването на момчето жената, която говори между другото споменава, че евреина наблюдавал обесването на момчето разговарял с друг концлагерист докато се възстановявал след направена операция.

Много интересно? Значи нацистите трепят концлагеристи наляво и надясно, всеки ден изгаряли по 20 000 евреи в крематориумите, а същевременно лекуват болните евреи и то до степен, че им правят хирургически операции и след това ги настаняват в болнични помещения за да се възстановяват?

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on May 22, 2017, 09:16:39 AM
   Гледам списъка с дати и територии от които евреите са били гонени и стигам до извода, че гонението не е само поради „заслуги” на евреите но зависи и от самите гонители. Например, след  изгонването на евреите от Испания през  1492г. една немалка част от тях се заселват в нашите земи и тук живеят необезпокоявани  и в разбирателство с местните българи. В България няма антиеврейски погроми, тук евреите не са задължени чрез закон да живеят в гета, а историята със спасяването им от изтребление по време на Втората световна война е учебникарски пример за любов на дело. Защо евреите са били гонени в католически, протестантски и православни държави, но не са били гонени в България? Може би защото идеята на Левски „Българи, турци, евреи и пр. ще бъдат равноправни във всяко отношение: било във вяра, било в народност, било в гражданско отношение, било в каквото и да е било. Всички ще спадат под един общ закон, който по вишегласие на всички народности ще се изработи.” е била реализирана по отношение на българските евреи. В България няма еврейски гета, няма забрана за практикуване от евреите на определени професии и поради това антиеврейската пропаганда не е успяла да постигне осезаем резултат. Ако ти пуснат пропаганден филм, в който ти показват колко са мръсни евреите но ти имаш за съсед евреин, на който си ходил на гости  а и той е идвал в домът ти, най-вероятно резултата от пропагандата ще е точно обратен на целта и. Като българи трябва да сме горди, че преди близо 80г. сме проявили смелост, здрав разум и любов по отношение на българските евреи.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 22, 2017, 11:38:31 AM
Oто, както винаги си далеч от фактите и истината. Първо запознай се с ролята на евреите при Старозагорските кланета, когато турците превземат обратно освободената от руснаците Стара Загора.

Второ, вземи прочети стихотворението на Вазов - "Жидов гроб" за да видиш историческото отношение на българите към евреите базирано именно на техните "заслуги".

Трето, вземи се запознай с идеята на Левски за това, какво е трябвало да се прави спрямо предателите на народа.

Четвърто, запознай се със приетия от българското правителство "Закон за защита на държавата" по време на втората световна война.

Пето, запознай се със сабатианския култ сред евреите (последователите на Sabbatai Zevi) и каква е неговата роля в ционизма, холокоста и създаването на държавата наречена "Израел". Така ще разбереш защо наричащите се "евреи" не само са имали изобилни заслуги за изгонванията си, но и защо повечето обикновени евреи нямат вина за това, а са само потърпевши. И точно тази мъдрост е проявил българския народ, като е разделил обикновените евреи от заговорниците, които биват отсечени чрез "Закона за защита на държавата", докато обикновения евреин не бива засегнат от него.

Този отказ да се раздели житото от плявата е в основата на много трагедии и ще е в основата на трагедията на плитките християни, които в края на дните ще се превърнат в гонители на евреите, защото няма да могат да различат едното от другото. Сам Исус пророкува че сред "чадата на царството" ще бъдат посяти "чадата на лукавия", които ще бъдат трън за всички до свършека на века.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 25, 2017, 04:19:35 AM
Ето съвсем ясен пасаж от Писанието, където Бог говори какво ще се случва с изгонените от земята им евреи:

Ерем. 24:9  и ще ги предам да бъдат тласкани за зло по всичките царства на света, да бъдат укорявани, и да станат за поговорка, за упрек, и за проклетия във всичките места, гдето ще ги изгоня.

Тук въобще не се казва, че проблема е в местните народи сред които са изгонени евреите, както се опитва да внушава Ото в своето неразбиране на Писанията и историята. А се казва, че със своето присъствие те ще предизвикват укор, упрек и проклетия.

А създателите на пуснатия по-горе филм наричат това "мистерия". Ако има някаква мистерия тя е защо тия хора се наричат християни, а не внимават на това, което е ясно написано в Библията.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: YN on May 25, 2017, 21:47:12 PM
Хмм... Арт Кац имаше едно тълкуване на пасаж от Второзаконие като пророчество за холокоста. Даже май е във форума. Какво смятате за това? Арт като цяло много е говорил за холокоста като Божий съд над евреите.

Не знам, има много очевидци и свидетелства за това което се е случило. Например този сайт предлага доста исторически доказателства и отговаря на съмнения: https://www.hdot.org/debunking-denial/. Това че нещо е част от "официалната" история, не значи задължително, че не е вярно. Има опасност да залитнем в друга крайност и да вярваме на всяка измишльотина, която противоречи на "официалната" версия, а това далеч не гарантира истинност. Вярно е, че холокоста се използва като причина за създаването на държавата Израел, което не е от Бога, но това не значи че самия холокост не се е случил. Когато българите са спряли извозването на евреите от страната, от какво са ги спасили тогава?

Въпросът е също при стихове като този:

Eze 36:24  Защото ще ви взема изсред народите, и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви.
Eze 36:25  Тогава ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите; от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя.


Тук изчистването става след събирането на народа в земята. Това значи ли че евреите ще пристигнат в земята все още нечестиви и неповярвали? Във филма мисля че така го тълкуват. Изобщо каква е хронологията на събитията (може би друга тема)?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 25, 2017, 23:03:33 PM
Проблемите на така наречения холокост са много, но това не означава, че нищо не се е случило и че евреи не са били убивани. Нищо подобно. Въпроса не е дали нещо се е случило, а какво точно се е случило, кой стои зад него и защо.

Ето тези три въпроса са важни.

Друг подобен въпрос е какво не се е случило, а се твърди че се е случило. Отговора на този въпрос е че:

- не са били избити 6 милиона "юдеи". Няма никакви исторически факти подкрепящи или доказващи подобна цифра.
- не са били избивани хора с газови камери, защото такива не е имало, нито е било възможно при ниски температури да се активира отровния газ с който се твърди че са избивани хора в камерите.
- крематориумите не са били за премахване на телата на милиони хора, нито гориво, нито време, нито физическа възможност е имало да се изгори такова количество хора в тия крематориуми.

Сега въпроса е какво всъщност се е случило и защо?

На първо място искам да отговоря на въпроса, защо. Един от най-ключивите исторически и добре прикривани факти е така наречената велика схизма между "юдеите". Какво означава това? През 1666-а година се въздига човек с името Саббатай Зеви, който твърди че е Месията. Той проповядва, че за възцаряването на Месията е необходимо или всички хора да станат праведни или всички да станат грешни. И понеже всички хора няма да може да станат праведни следователно единствения шанс за изкупление е ако всички вкупом се отдадат на греха. Той стъпва на извратени постановки от Кабалата и вавилонските мистерии залегнали в Талмуда. Последователите му се отдават буквално на сатанизъм и всякакви извращения. Същевременно онези, които милеят за Закона на Моисей се възпротивяват и настъпва голямо разцепление в редиците на юдеите. Сабатианците биват отлъчени и минават в нелегалност. Самия Саббатай Зеви бива арестуван от султана в Османската империя и му бива поставено условие да приеме исляма или да умре. Той приема исляма, но само привидно. Така сабатианството приема формата на криптоюдаизма. Това ще рече, че последователите на този култ се представят за мюсюлмани, християни, юдеи и въобще каквото е угодно за инфилтрират редиците на своите съперници и да ги превземат отвътре.  В последствие се въздига нов водач на този култ наречен Яков Франк. Този човек заедно с йезуита Вайсхаупт и банкерския родове Ротшилд, Варбург и други създават тайни общества имащи за цел да покварят всичко и всички по земята за да може да дойде техния месия. Доктрината е същата, нужно е всички да станат грешници, развратници и народа да се потопи във всякакви грехове.

Виждаме в днешно време, че това се реализира повече от всякога. С всяко следващо поколение хората стават все по-развратени и предадени на гехове и всякакви гнусоти. Включително наричащите се християни.

Разбира се сабатианците не си правят илюзии, че ще успеят да развратят всеки човек и да го накарат да се отдаде на греха. Има хора, които искат да служат на Бога и правдата. Включително сред юдеите. Проблема с този вид хора може да бъде решен само по един начин - след като отказват да се развратят, трябва да бъдат убити.

Същевременно на сабатианците им е необходим Ерусалим и Израел за да може да кажат, че Месията се е върнал, защото според пророчествата той трябва да седне като цар в Ерусалим. За тази цел се създава ционизма. Започват да се наливат пари в кампания за преселване на юдеи в Палестина. Пари има, но желаещи да се преместят там няма. Мнозина взимат парите които им предлагат да се преместят в Палестина, преместват се и после се връщат обратно. Юдеите са твърде удобно устроени в Европа и САЩ и нямат никакво желание да се местят в Близкия изток.

Затова ционистите планират гонение на юдеите с цел да ги наплашат и принудят да имигрират в Палестина с цел създаване на юдейска държава. В плана се включва избиване на няколко десетки хиляди юдеи и създаването чрез това мит за масов геноцид или това което знаем днес като "холокоста". Разбира се както можете да се досетите нарочените за избиване са не кой да е а именно юдеите, които отказват да се отдадат на разврат и желаят да следват Тората. Самия Арт Кац забелязва, че 90% от избитите юдеи не са от светските и безбожните юдеи, а от най-набожните и предадените да следват Тората.

Няма съмнение, че това е Божий съд, обаче Бог във Второзаконие се съди с потомците на Яков, т.е с истинските израилтяни, а днешните "юдеи" са с много висок примес от едомци. Това се признава в самата Encyclopedia Judaica. Първо там се признава че през 2 век преди Христос едомците живеещи на територията на Юдея приемат юдаизма насила и стават част от еврейския народ. Второ там се признава, че хазарите, които също приемат юдаизма са дошли от своето родно място - планината Сеир, а това е дома на едомците. Т.е още по времето на Христос юдеите са били силно примесени с едомци, а след приемането на хазарите в юдаизма, едомците стават преобладаваща част от това, което днес хората наричат "юдеи".

За мен няма никакво съмнение, че именно едомците са главните играчи в сабатианската секта, те са лидерите на ционизма, на днешното юдейство във многообразните му организации и разбира се именно те са банкерите от които света въздиша и кълне.

С оглед на всички тези факти никак не е очудващ факта, че двама от основните спонсори на Хитлер са юдейски банкери. Самия Хитлер поне по-майчина линия има едомска кръв.

По важното е друго. Божиите наказания и съдби върху народа Му са върху истинските участници в завета, а не върху псевдоносителите - хазари и едомци. Спрямо едомците Бог има съвсем отделен съд на който ние ще бъдем свидетели.

И точно тук е коварството и изкушението с което ние всички трябва да се справим. Изкушението е в две направления:

- да се измамим да намразим истинските евреи заради делата на едомците, които се представят за юдеи и така да станем съучастници в гонението на Божиите хора и да пропуснем Божието призвание да ги подбудим към ревност и покаяния (Римл. 11гл)
- да се измамим да приемем едомците и гнусните им дела наричайги ги Божии хора и да си затваряме очите за мерзостите и престъпленията на световното юдейство и ционизма


Писанието предупреждава следното:

Притчи 17:15  Който оправдава нечестивия и който осъжда праведния. И двамата са мерзост за Господа.

Тук има две крайности в които можем да изпаднем по отношение на "юдейския въпрос" - да оправдаем нечестивите или да осъдим праведните. И двете са мерзост за Господа.

Баланса, който се изисква е много тънък и непостижим за човешката плът, емоции, гняв и човешко чувство за милост или справедливост. Само Божия Дух може да ни преведе през тази тънка нишка на баланс чрез която Бог ще изпита сърцата на Своите Си.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: YN on May 26, 2017, 23:10:41 PM
Искам да поразмисля и потърся по този важен въпрос. Може ли да споделиш къде си намерил тази информация за да се поразровя? Поне от къде да започна.

За какво са били тогава стаите които се наричат газовите камери и газът за какво се е използвал?

Също, как ще стане подбуждането към ревност на практика? Трябва ли специално да търсим да общуваме с евреи или ще стане "от само себе си"? Също си мисля, като едомци и евреи са толкова примесени, то не може да се знае кой е кой... Пък и е възможно и едомци да се обърнат към истината. Смисъл че как да се отнасяма на практика с евреи които познаваме (аз лично познавам)?

И въпреки изчерпателния отговор, за който благодаря, май не спомена стиховете от Езикийл и хронологията на събитията. Много бих искала да го обсъдим.

Поздрави! И се извинявам че малко несвързано задавам въпроси; просто е голяма темата.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 27, 2017, 01:55:29 AM
Във връзка със сабатианската юдейска секта, просто потърси с имената Sabbatai Zevi, Jacob Frank и ще излязат много неща.

Относно "газовите камери". Има достатъчно видео материали на които се вижда че това са били бани и тоалетни, дори се виждат местата от които са изкъртени самите тоалетни. Отворите през които официалната версия твърди че са били пускани ампулите с отровния газ zyklon b се вижда че са направени много по-късно и са съвсем грубо изкъртени с цел да се скалъпи версията за отравянето с газ.

Има също интересен клип където няколко доброволци влизат в помещение в което температурата е била сходна с тази в така наречените газови камери. В това помещение са поставени ампули с zyklon b. Хората си излизат живи и здрави. Просто за активирането на този газ е нужна много по-висока температура. А така наречените газови камери не разполагат с отоплителна система, която да повиши температурата до степен, че ампулите да започнат да отделят отровен газ.

Вижда се също, че само на няколко метра от набедените за газови камери помещения в концентрационния лагер се е намирала офицерската болница. Много логично нали. В интерес на истината документалния филм в който са изложени тези факти е правен от евреин.

По отношение на Езекиил. Нека да видим пасажа, който си цитирала в малко по-голяма цялост:

Eze 36:22  Затова, речи на Израилевия дом: Така казва Господ Иеова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради Моето свето име, което омърсихте между народите, при които отидохте.
Eze 36:23  Аз ще осветя великото Си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях; и народите ще познаят, че Аз съм Господ, казва Иеова, когато се осветя у вас пред очите им.
Eze 36:24  Защото ще ви взема изсред народите, и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви.
Eze 36:25  Тогава ще поръся върху вас чиста вода, и ще се очистите; от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли ще ви очистя.
Eze 36:26  Ще ви дам и ново сърце, и нов дух ще вложа вътре във вас, и, като отнема каменното сърце от плътта ви, ще ви дам меко сърце.
Eze 36:27  И ще вложа Духа Си вътре във вас, и ще ви направя да ходите в повеленията Ми, да пазите съдбите Ми, и да ги извършвате.
Eze 36:28  Ще живеете в земята, която дадох на бащите ви; и вие ще ми бъдете люде, и Аз ще бъда ваш Бог.
Eze 36:29  Ще ви спася от всичките ви нечистоти; и като призова живото, ще го умножа, и не ще вече да ви докарам глад.
Eze 36:30  Ще умножа плода на дървото и рожбите на полето, за да не ви се присмиват вече народите, за гдето гладувате.
Eze 36:31  Тогава, като си спомните нечестивите си постъпки и недобрите си дела, ще се отвратите сами от себе си пред очите си поради беззаконията си и поради мерзостите си.
Eze 36:32  Не заради вас правя Аз това, казва Господ Иеова, нека ви бъде известно. Засрамете се и се смутете поради постъпките си, доме Израилев!
Eze 36:33  Така казва Господ Иеова: В деня, когато ви очистя от всичките ви беззакония, ще направя и да се населят градовете, и запустелите места ще се съградят.
Eze 36:34  Опустошената земя ще се обработи, макар че е била пуста пред очите на всекиго, който минаваше.
Eze 36:35  И ще казват: Тая земя, която бе запустяла, стана като Едемската градина, и запустелите, опустошените, и разорените градове се укрепиха и населиха.
Eze 36:36  Тогава народите, останали около вас ще познаят, че Аз Господ съградих разореното и насадих запустялото. Аз Господ изговорих това, и ще го извърша.


Тук има няколко момента. Първия момент е че картината, която Божието Слово рисува не е тази на невинните жертви гонени от лошите народи, която ционистите обичат да представят. Вместо това Бог казва, че изгонените евреи ще се занимават с мерзости и гнусоти сред народите с които ще осквернят и омърсят Божието име.

Втория момент е че когато Бог ги събере в земята, забележи Бог а не човек - тогава околните народи ще познаят, че Бог е извършил това. Какво казват сега околните народи? Какво казват палестинците, сирийците, ливанците, йорданците, египтяните? Казват ли - наистина Бог извърши това за тях, или казват - те с нечестивите си кроежи, с насилие, грабеж, подлост и измама се върнаха в земята?

Следователно имаме ли изпълнение на това пророчество или нямаме?

Нека да видим какво се казва в следващата глава на Езекиил:

Eze 37:21  И речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите гдето са отишли, и като ги събера от всякъде, ще ги доведа в земята им;
Eze 37:22  и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства.
Eze 37:23  Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си; но ще ги избавя от всичките отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог.
Eze 37:24  И слугата Ми Давид ще бъде цар над тях; над всички тях ще има един пастир; и те ще ходят в съдбите Ми, и ще пазят повеленията Ми и ще ги извършват.


Тука има много особени детайли. Първия е че Бог говори за възвръщането на Израилтяните - не само на юдеите, но на двата израилеви дома - Юдовия и Ефремовия. Когато Бог възстанови истинския Израел това няма да стане само за юдеите, ще стане за всички разпръснати изряилтяни и ония, които се водят "десетте изгубени племена" и които сега никой точно не знае кои и са и къде са. Има само догадки и спекулации по въпроса. Всички знаем, че подобно нещо в момента не се с случило.

Втория детайл е че когато Бог възстанови израилтяните в земята им, те ще бъдат праведни а не нечестиви хора. Това, което цитира ти от Езек. 36-а глава, че Бог ще ги изчисти е подобно на това как Бог изчиства християните, когато се покаят. Те са покаяни, но още не са изчистени. Тепърва трябва да изчистят пътя си и да се измият от неправедните си мисли и дела. Същото е и за Израел, той няма да бъде възстановен докато не се покае, но след като се покае ще има процес да освещение и изчистване. Това е нормалния библейски процес - покаяние - освещение. Има многобройни пасажи в които съвсем ясно се казва, че Бог ще възстанови израилтяните само след покаянието им, а не преди това.

Как ще стане подбуждането към ревност - когато видят, че повярвалите от езичниците изпълняват тяхното призвание и Божията слава е върху тях, докато те самите се занимават с глупости и вярват лъжи. Затова моето разбиране е, че на този етап ние трябва да работим за изграждането на Христовото тяло и общност, за да можем въобще да ги подбудим към ревност. В момента те гледат с презрение и подигравка на християните. Специално общение няма нужда да се търси. Когато дойдат гоненията Бог сам ще ги насочи към нас, защото ние ще сме единствените които ще са готови да им помогнат.

Най-тежкото нещо в цялата история е именно едомския примес, защото заедно с евреите ние ще приемем и едомци и те ще ни предават и хулят въпреки това, че поставяме в опасност живота си за тях. Това ще е огромно изпитание през което само Бог ще може да ни преведе.

Аз до момента съм имал някакви дълготрайни приятелски отношения в България само с един евреин. Този човек беше изключително лаком, своеволен, сребролюбив, манипулативен и досаден. На всичкото отгоре беше и космат и дори се оказа, че е гей. Аз тогава нямах никаква представа за ролята на едомците, но още тогава възкликнах като го гледах и му казах в лицето - какъв евреин си ти, ти си едомец. Лаком и космат, двете основни черти на Исав. Да пропуснах да кажа, че освен всичко, човека беше и християнин, или поне той така си мислеше. За негов кредит ще кажа, че не обичаше лицемерието и се бореше с нагона си на гей, но от време на време го прихващаше и искаше да си сменя пола с операция. За мен това е типичния едомец, дори да не е по плът, то със сигурност по дух, при все това аз не съм го отхвърлял въпреки че в един момент се оттеглих от него. В една от фирмите в които работих преди години също постъпи един евреин. Изключително развратен, лицемерен и манипулативен човек. Крадец и използвач. Разбира се във фирмата имаше и един българин, който отговаряше на същия профил, дори повече от евреина. Но е възможно и той да е бил едомец. Първия евреин поне се бореше с недостатъците си и греховете си и се чувстваше гузен като направи някаква мизерия. А спомних си, че в едно домашно събрание ни посещаваше и едно момиче еврейка. Тя беше християнка и спрямо нея нямам специални наблюдения, беше си нормална християнка на църковно ниво.

Хронологията, каквато я разбирам в момента е следната:

- настъпва времето на Якововата скръб - това означава гонение на всички евреи по цялата земя. Голяма роля за това ще изиграе измамата на холокоста, която ще бъде напълно и официално разобличена, както и теорията за световния еврейски заговор. По тази тема съм писал във форума.

- евреите (както са примесени с едомци) бягат накъдето им видят очите. Мнозина ще бъдат избити, като по този начин Бог ще започне да премахва едомците, както и гнилите смокини сред евреите. Това в никакъв случай не означава, че ние трябва да одобряваме или да участваме в това избиване. Исус говори за притчата за нивата в която е посято добро и лошо семе, че добрия плод и плевелите трябва да останат до свършека на века и че ангелите ще пожънат нивата и ще отделят живото от плявата. Ние нямаме дял в това нещо, нито право да вдигнем ръка, защото ако го сторим ще си навлечем Божия гняв.

- Бог насочва бягащите евреи към християнските общности предварително позиционирани на стратегически места. Те ще ги приемат сред себе си с опасност за живота си и този на семействата и децата си. Едомците и гнилите еврейски смокини ще продължат да вършат зло и предателства (четете Жидов гроб на Вазов) и сърцата ни ще бъдат изпитани до краен предел как ще реагираме в подобна ситуация. Избрания по благодат остатък ще види Божията слава в нас, и както Авраам разпозна Божия първосещеник в лицето на Мелхиседек, така избраните евреи ще разпознаят в нас свещеници на Живия Бог. Виждайки, как езичници носят Божията слава и свещеническата служба на Бога те ще поревнуват и заридаят. Ще видят Божия Син в нас и ще заплачат за този когото прободоха. Ще настъпи масирано покаяние на избрания по благодат остатък евреи по целия свят, докато същевременно гоненията ще ликвидират отстъпниците и едомците.

- след този акт на покаяние Бог по невъобразим за всички начин ще събере покаяните евреи от всички краища на земята и ще ги върне в обещаната земя.

Тези събития ги описвам от гледна точка на нас които живеем в по лицето на земята, докато същевременно не по-малко драматични събития ще се случат в самата обещана земя. Битката при Армагедон, Божия съд върху народите и разбира се кулминацията на всичко - Второто Пришествие на Христос ще се случат паралелно със събитията, които описах по-горе и които касаят нас и нашата роля тук където Бог ни е поставил да живеем.

Това е което разбирам към настоящия момент. Не казвам, че всичко ми е ясно и че не пропускам неща, но съм написал така както съм го разбрал до момента.Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Emma on May 27, 2017, 19:46:21 PM
Излязъл е втори филм от поредицата "Covenant and Controversy".

Поствам го, защото смятам, че нещата трябва да се разобличават...за да излизат истинските наяве!


https://www.youtube.com/watch?v=04q7kvt41hI&feature=youtu.be

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on May 27, 2017, 19:59:05 PM
Тази част я гледах още преди и някои от нещата съм коментирал по-горе относно нея. Първо помислих, че е излязла още една част освен тази и си викам, пак ще изнурявам душата си да го гледам.

Един от участниците във втората част е мой много близък приятел и брат, който много ценя. Писах му да го изоблича, че е участвал в това нещо, макар, че повечето неща, които той казва са верни, но така и не получих отговор от него.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Emma on May 27, 2017, 20:10:03 PM
O, не съм разбрала, че така е станало.

Съжалявам.
Ако искаш я изтрий.


Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on May 29, 2017, 22:00:02 PM
Не да крием сме призвани, но да изобличаваме и поучаваме.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 11, 2017, 15:29:47 PM
Ето един списък с изказвания на известни личности за "евреите", включително и на известни българи. Това показва колко невежо е изказването на Ото по напред относно отношението на българите към евреите и било ли е заслужено или не:

http://bultimes.com/izvestni-lichnosti-za-evreite/
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ученик на Исус on June 11, 2017, 22:49:15 PM
Уочман, интересни неща си писал за едомците,  които преди години из фейсбук ги разнасяше един човек, наричащ се християнин. Той дори твърдеше, че всички истински евреи са чернокожи, Христос също.
Но за мен е интересно в случая едомците имат ли самосъзнанието за такива или считат себе си за евреи? Ами прозелитите?
После в Израел има вече хиляди месиански евреи, аз наскоро благовествах на един евреин, прави ми впечатление, че са доста скромни хора, това е вторият, с който имах възможност да говоря, без самочувствие. Дори единият ми сподели колко омраза е изпитвал през живота си и беше много наранен от това.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 11, 2017, 23:31:17 PM
Не знам защо реши, че това, което съм писал за едомците има общо с онова, което "черните евреи" учат. Аз съм запознат с това учение и то е основано на глобално невежество.

Според него негрите били евреите защото много били страдали, понеже ги продавали за роби. А пък белите били едомците защото те ги продавали за роби. Само дето историята с робството на негрите е траела около 200 години, а ние например сме били 500 години под турско робство и 200 под византийско. Невежите американци обаче, които са измислили това учение дори не знаят че е имало бели хора роби, които са били много по-дълго време в робство от черните. Ако на основание на години прекарани в робство се вижда кой е Божий народ, то ние българите трябва да сме направо ангели небесни.

Въобще това е изключително зло учение, което ще изиграе своята роля за бъдещото гонение на евреите по цялата земя. То друг смисъл и цел няма.

Що се отнася до евреите, то знаем, че те се делят на два дома - това включва Юдовия и Вениаминовия дом, както и част от дома на Левий и това е наречен дома на Юда, от който днес произлизат така наречените "юдеи" и дома на Ефрем, който включва останалите 10 израилеви племена.

Израилевите племена биват разпръснати и губят еврейската си идентичност, но не губят еврейския си ген, нито Божиите обещания, защото рода се предава по мъжка линия и никакви примеси от страна на жените не го прекъсва, нито губят обещанията както е писано:

Римл. 11:29  Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.

Ето защо не трябва да си мислим, че истинските евреи се изчерпват с така наречените юдеи. Израилевите племена днес съставляват голяма част от съвременните народи без да осъзнават своите корени.

Например J хаплогрупата е характерна за евреи и араби и същата J група е третата по разпространение генетична група сред българите.

По интересна е групата R1, която на практика е първата по разпространение сред българите и от същата група са 52% от евреите левити. От същата група са поне 50% от руснаците.

Това обяснява неистовата омраза на западния елит (съставен от едомци) против руснаците, българите и въобще така наречените "славяни" които са основен носител на групата R1a, а също така обяснява и защо запада мачка своето население и се стреми към унищожаването им и подмяната му с африканци и араби, като се има предвид, че голяма част от англичаните например са от групата R1b.

Ето на тази карта се вижда произхода на R1a групата. Това е точно мястото където са били заселени изгонените от земята им израилеви племена:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/R1a_origins_%28Underhill_2010%29_and_R1a1a_oldest_expansion_and_highest_frequency_%282014%29.jpg

А дали едомците имат самосъзнание за такива - едва ли всичките едомци, но техния елит, западната върхушка, западните монарси и аристократи претендиращи за "синя кръв" без всякакво съмнение знаят кои са и се стремят да изпълнят завета на баща си Едом за избиването на всички израилтяни. Тяхната демонична омраза към физическите израилтяни е не по-слаба и към духовните израилтяни, а именно истинските християни и те се стремят към тяхното унищожение също. От друга страна физическите едомци имат за свой съюзник духовните едомци, а именно - фалшивите християни чиято централа е във Ватикана, но духовните едомци не се изчерпват само с католическата религия, а се простират сред всяка форма на лъжливо християнство.

Затова имаме този несвят съюз между лъже евреите - едомците и лъже християните - духовните едомци, които заедно формират онова, което Библията нарича - Вавилонската блудница, която владее заедно с червения звяр (едомската империя).Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ученик на Исус on June 12, 2017, 14:25:52 PM
Имах предвид, че пишете едно и също за едомците, не за другото им учение, просто го споменах, което наистина е абсурдно.
Как разбираш тогава стиховете в Данаил, че Едом и Моав ще се избавят?
А ромите къде са в тази картина, към тях също винаги е имало омраза, твърди се че заедно с евреите са избити и 1 млн. роми.
И два интересни стиха, на които попаднах:

Псалми 137:7
Помни, Господи, против едомците Деня на разорението на Ерусалим, когато казваха: Съсипете, съсипете го до основата му!

Малахия 1:4
И ако рече Едом: Ние станахме бедни, Но ще съградим изново запустелите места, То така казва Господ на Силите: Те ще съградят, но Аз ще съборя; И ще се нарекат нечестива страна, И люде против които Господ негодува винаги.

Като страна на едомците днес се счита Йордания.
Както споменах, в Израел има много месиански евреи вече, така че предполагам, че Бог ще започне да възстановява и околните им земи.
И това ще стане много бързо:

Еремия 49:19
Ето, като лъв от прииждането на Иордан, Той ще възлезе против богатото пасбище; Защото Аз мигновено ще изпъдя Едом от там, И онзи, който бъде избран, ще поставя над него. Защото кой е подобен на Мене? и кой ще Ми определи времето за съд? И кой е оня овчар, който ще застане против Мене?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on June 12, 2017, 14:32:53 PM
Quote from: Watchman
Ето един списък с изказвания на известни личности за "евреите", включително и на известни българи. Това показва колко невежо е изказването на Ото по напред относно отношението на българите към евреите и било ли е заслужено или не:
http://bultimes.com/izvestni-lichnosti-za-evreite/

   Watchman, компилации  със заглавие „Известни личности за…..(каквото ти дойде наум)” в общия случай не ги вземам на сериозно. Тази „бултаймската” също. При първа възможност ще и направя един кратък анализ, след който надявам се и двамата да бъдем на едно мнение относно такива компилации.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 12, 2017, 15:09:02 PM
Ото, ако не друго си доста последователен в неадекватните си изказвания.

Няма никакво значение дали дадено изказване на някого е дадено в компилация или под друга форма. Важното е че е имало такива хора, че те са мислили по определен начин, изказали са какво мислят и някои от тях са обяснили защо го мислят.

Quote
Като страна на едомците днес се счита Йордания.
Както споменах, в Израел има много месиански евреи вече, така че предполагам, че Бог ще започне да възстановява и околните им земи.
И това ще стане много бързо:

Еремия 49:19
Ето, като лъв от прииждането на Иордан, Той ще възлезе против богатото пасбище; Защото Аз мигновено ще изпъдя Едом от там, И онзи, който бъде избран, ще поставя над него. Защото кой е подобен на Мене? и кой ще Ми определи времето за съд? И кой е оня овчар, който ще застане против Мене?

Едомците не са страната си, те са хората, които някога са живели там, но сега живеят на съвсем други места, защото са били изгонени от своето оригинално обиталище. Стиха който цитираш не касае бъдещето, а е вече изпълнен, защото Едом е вече изгонен от древните си земи.

Циганите хората не ги обичат заради това, което вършат, не по расистки причини. И не всички цигани могат да се сложат под общ знаменател, те са различни племена, различни групи и не всички групи са предадени да вършат зло, много от тях са работливи и водят почтен начин на живот.

А за едомците, както ти сам цитира Бог е в непрестанно негодувание спрямо тях.

Това че има "месиански евреи" в Израел, какво би трябвало да означава? Още от времето на Христос има вярващи хора в Израел, даже тогава са били много повече. И пак Бог е предал Ерусалим на разрушение и е изгонил юдеите от земята им.

Да не говорим, че самия термин "месиански евреи" е създаден защото ги е срам да се нарекат християни. А някои стигат до там да отхвърлят писанията на апостол Павел и също отричат, че Исус е Бог, а твърдят че е само човек и пророк.

Днешния Израел го очаква разрушение и избиване на 2/3 от населението. Така, ще остане само избрания по благодат остатък, който ще се избави благодарение на Христовото пришествие. Никаква земя Бог няма да даде на Израел докато е в това нечестиво състояние и се управлява от едомци.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on June 12, 2017, 16:25:36 PM
Днешния Израел го очаква разрушение и избиване на 2/3 от населението.
Това можеш ли да го разясниш малко, на кои стихове го базираш, че ми стана интересно ?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 12, 2017, 18:02:11 PM
Зах. 13:8  И в цялата земя, казва Господ, Две части от жителите и ще се изтребят и изчезнат, А третата ще се остави в нея.
Зах. 13:9  И тая трета част Аз ще прекарам през огън, Пречиствайки ги както се чисти среброто, И изпитвайки ги както се изпитва златото. Те ще призоват Моето име, И Аз ще ги послушам; Ще река: Тия са Мои люде; А те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.


Днес има такива християни, които си мислят, че вършат служба на Бога, като убеждават евреите да се връщат в земята си. Дори има църкви, които купуват кораби за да карат евреите обратно в земята. Какво безумие, те ги карат на изтребление!

Познавах един евреин християнин, който казваше, че често го питали, защо не отидеш да живееш в Израел. На което той отговарял - че не иска да ходи там, защото знае какво очаква ги очаква жителите на Израел. Именно онова, което казва пасажа по-горе.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Gerard on June 12, 2017, 19:26:30 PM
Преди време сериозно бях изследвал ДНК науката и това което тя дава като обяснение за произхода на човечеството и различните народи. Проследих внимателно и логически изграденото ДНК дърво с различните хаплогрупи и достигнах до извода, че има сериозно противоречие с това което пише Библията. В линка долу е добре изложено това дърво.

http://www.britam.org/picturesYair/yhapchart.jpg

С няколко думи ще обясня официалната научна теория, за да мога после да покажа къде издиша спрямо написаното в Библията - мъжете и жените имат две полови хромозоми, при жените са XX а при мъжете XY. Y хромозомата се предава непроменена от баща на син, обаче с течение на времето, стотици дори хиляди години, в тази хромозома настъпват промени/мутации. Тоест някой от пра-пра.. внуците на даден мъж ще получи мутация в Y хромозомата си и той от своя страна ще предава на своето поколение Y хромозомата си заедно с новата мутация. Всички негови наследници ще притежават тази мутация. Напрактика това което учените правят е, че изследват Y хромозомите на различни мъже и когато видят, че примерно двама мъже имат дадени еднакви мутации, правят извода, че в миналото са имали общ пра-дядо. В зависимост колко такива общи мутации имат, определят приблизително преди колко време е живял общия пра-дядо. Всъщност това представляват хаплогрупите, всяка хаплогрупа има дадени общи мутации които ги определят. Според учените, ако двама мъже имат общите мутации за хаплогрупа J значи непременно споделят общ прародител в миналото, защото това е единствения начин, да се предадат тези мутации. Според тях, вероятността да се появят еднакви мутации в Y хромозомата на двама мъже, които нямат общ прародител е близка до невъзможна. Също така, ако някой притежава мутациите да кажем за група J, то той притежава и всички мутации за групите които са преди J.
Да се върнем на дъровото с хаплогрупите горе, както виждаме, дървото започва с хаплогрупа A, тоест мутациите които определят тази хаплогрупа, са налични в Y хромозомата на всички мъже по света, което означава, че това трябва да е хаплогрупата на родоначалника на човечеството. От там идва и името й - хаплогрупата на Адам. Ако това нещо е вярно, излиза че Ной е бил тази хаплогрупа, защото до ден днешен има хора предимно в африка, които са тази хаплогрупа, тоест нямат никакви други мутации. Ако хаплогрупата на Ной беше някъде по нагоре по дървото, то в днешно време нямаше как да има хора само с мутациите за хаплогрупа А, защото ако той беше да кажем група BR то всички хора щяха да имат и мутациите на BR. След като логически Ной няма как да бъде друга група освен А да проследим какво се случва. Както знаем, той е имал 3-ма сина - Хам, Шем и Яфет, които според науката също са били група А, защото няма как в рамките на едно поколение, децата му да са развили нови мутации. В един от неговите пра пра внуци, неясно по коя от тримата му синове линия, са се получили мутациите които определят група BR. След много поколения, в един от внуците на BR, се е образувала нова мутация, която създава групата CR. CR e напрактика групата която около 90%+ от световното население притежава, което означава, че за линиите на другите му два сина остават общо 10%. Излиза че останалите два сина на Ной са африканци, защото единствено при тях се среща чистата група А без мутации за следващите групи след А. Значи поне 90% от световното население е потомство на само един от синовете на Ной, което е пълен абсурд спрямо написаното в Библията.
Да вземем и споменатите хаплогрупи J, R. Напрактика това са много далечни хаплогрупи, чиято най-близка хаплогрупа е F.
R1a и R1b са в пъти по близки по между си от колкото са R1а и J. Няма как една част от евреите да са група R1а а друга да са J, просто са прекалено далечни. А дори да допуснем някакъв невъзможен вариант в който Авраам е група F то излиза че огромната част от световната популация, говорим за 70% и повече са Авраамово потомство. Ако това е така, то няма как да разделим R1a и R1b на евреи и едомци, защото хаплогрупа F e прекалено назад в дървото и евентуално хаплогрупа H или G може да са едомци, които почти не се срещат в Англия...
Както и да въртим и да го сучем, така представения произход на човечеството с това дърво, според мен лично, противоречи тотално на Библията и просто няма начин и вариант в който да се напаснат. Да не говорим, че всички тези теории за хаплогрупите и наслагващите се мутации лежат на следната основа:

"Most of the Y is made of repetitive “junk DNA”. Thus the human Y shows all the signs of a degraded chromosome near the end of its life."

Казано с няколко думи, по голямата част от тази хромозома съдържа "боклучаво ДНК" и е напрактика в края на живота си.

А мутациите в Y хромозомата, които биват изпозлвани за определянето на хаплогрупи, се намират точно в тази част от така наречения junk DNA. Тоест това са мутации, които не изпълняват никаква роля и нямат никакво значение, но са остатъчен матерял на "еволюционния процес". Мисля, че единственото нещо което е в края на живота си и е пълен junk e цялата тази псевдо наука. Истината , а дори вече все повече учени го признават е че няма такова нещо като junk DNA и всички мутации изпълняват някаква роля, тоест не са остатъчен боклук с който да проследим родословие, но имат някаква цел. Видеото долу мисля добре обобщава нещата.

https://www.youtube.com/watch?v=lKNYD42Ntig

Други хора които са видели въпросните противоречния като мен и предпочитат да вярват на Библията, достигат до извода, че тези мутации, които определят хаплогрупите, се предават не само от баща на син, но също и от въшните условия и климат. Тоест да кажем хора с различен етнически произход, които са живеели заедно на дадена географска ширина в дадено време, периодично са се задействали разни неясни механизми, които изграждат общи мутации в Y хромозомата на  мъжете там. Напрактика, това че споделят дадени общи мутации, не значи че са имали общ прародител в близко минало. За мен това звучи много по-логично и правдоподобно, най-важното, че не противоречи на Библията.
Повече информация на английски, може да се намери в линка долу

http://www.britam.org/Climate.html

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 13, 2017, 02:42:53 AM
Gerard, аз съм много далеч от мисълта, че така наречената ДНК наука е достоверна и може да се облягаме на нея, като на нещо принадлежащо към истинската наука и истинската мъдрост за която говори Писанието.

Самия факт, че тази "наука" твърди, че основните хаплогрупи са се зародили преди десетки хиляди години говори за нейната неадекватност и неспособност да намира истината за възрастта на човечеството, което според Библията е създадено преди не повече от 6000 години. Затова няма как някакви основни човешки родове да са се зародили преди десетки хиляди години.

Разделението на народите според Писанието се е случило при строежа на Вавилонската кула, което е било преди около 4-5 хиляди години. Тогава очевидно Бог е разделил езиците по родов принцип и според някои древни източници всичките първоначални родове които са работили на Вавилонската кула са били 72 на брой. Ако бяха разбрали, че фундаменталните хаплогрупи са 72, а не 20 както твърдят щях да ги взема малко по насериозно.

Но в случая във връзка с темата аз използвах няколко примера от техните собствени твърдения, като вид илюстрация на това, че израилевите племена днес живеят сред народите на земята и когато говорим за спасението и възстановяването на Израел би било огромна грешка и невежество да се вглеждаме само в юдеите, а да пропускаме огромното множество израилтяни, които със сигурност превишават десетки ако не и стотици пъти броя на официално признатите за юдеи хора (около 30 милиона).

От друга страна трябва да се признае че изследванията на ДНК все пак имат някакви попадения. Например според тях 80-90% от брамините в Индия са R1a, същата група характеризираща руснаците и много от българите. Това е много показателно, защото свещения език на висшите индийски касти - санскрит е всъщност древно руски език. Самите свещени писания на индийците се наричат Ведите, а думата "веди" е славянската дума "знам".

Когато Кирил и Методий са съставили кирилицата всяка буква е била началото на изречение. Ето тук се вижда какво се има предвид:

Quote
Аз, Буки, Веди, Глаголи, Добро, Есть, Живот, Земля, Иже, Како, Люди, Мислете, Наш, Он, Покой, Ръци, Слово, Твърд, Ук…

или: Аз Буквите зная (Ведя), за да Говоря (глаголя , пиша) с тях. Добро Е Животът на Земята И Като хора (Люде) Мислете за Нашия (Он – този) Мир (свят) с Ръце, Слово, Твърдост и Учение…

Тук се вижда значението на думата Веди - знание. Та очевидно Ведите са всъщност писани на протославянски език, който е бил езика говорен от нашите предци и ДНК анализите показват, че висшата индийска каста отговаряща за свещените им писания са всъщност от същия етнос, който е говорил езика използван във Ведите. Има и много изследвания, които доказват дълбоките връзки на българския език със санскрита. Аз винаги съм се чудил какво въобще общо може да имаме ние със санскрита и със индийците, но сега нещата стават много ясни, а именно не че ние имаме връзка с тях, а те с нас.

Това го споменавам между другото от гледна точка на това, че все пак успяват да нацелят някои неща, въпреки че самия факт, че водещите институти и единствените лаборатории по ДНК изследвания са на Запад, дори само този факт ги прави напълно съмнителни и аз не бих им гласувал никакво доверие.

И между другото аз никъде не съм казал, че R1a са евреите, а пък R1b са едомците. Като любопина информация бих споменал че според тия изследвания египетския фараон Тутанкамон е R1b и е сродник на англичаните, и няма никаква генетична връзка с египтяните, които днес живеят в Египет, където под 1% са R1b. А някои изследователи твърдят, че където се появи R1b в историята има кръвопролития, разруха, кланета и геноцид, а където ги е нямало хората са живяли хилядолетия без дори да притежават оръжия или крепостни стени и са живели в мир.

От друга страна в България казват, че 12-13% от хората са R1b и аз винаги съм смятал, че сред нас живее някакво гнило племе, което винаги създава проблеми. Това са типа хора, които Алеко Константинов сумира в образа на Бай Ганьо.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on June 13, 2017, 08:05:22 AM
   
Quote
Watchman, компилации  със заглавие „Известни личности за…..(каквото ти дойде наум)” в общия случай не ги вземам на сериозно. Тази „бултаймската” също. При първа възможност ще и направя един кратък анализ, след който надявам се и двамата да бъдем на едно мнение относно такива компилации.
Ето и анализа.
   В началото на компилацията е „боднат” стих от библията (разбира се, има ли нещо по-авторитетно от Библията?). Ето го…изваден от контекста и сложен да подкрепи  обобщеното  мнение относно евреите на някой анонимен компилатор.
“Евреите имат ум само за зло, но да правят добро не умеят.” - пророк Йеремия, (Бибилия, Йер. 4:22)

  Тук за кои евреи говори Йеремия-за съвремениците му; за  всички евреи от Аврам до  него; за  всички евреи от него та до наши дни или за всички евреи от Аврам  до днес???
 Ако стихът е само за съвремениците на Йеремия, не е редно да е в тази компилация.
 Ако стихът е за всички евреи от Аврам до Йеремия, отново тук не му е мястото.
 Ако стихът е за евреите от Йеремия  до наши дни, то  тогава правилно е да бъде гвоздея на компилацията, но възниква следния проблем: Къде да наместим Мария, Йосиф, братята на Исус,, апостолите, дякон Стефан….? Въпроси…въпроси…трябва да се мисли, само че целта на такива компилации не е да накара четящите да мислят.

   Продължавам с  Тацит, римски историк, І-ІІ в. сл. Хр.
  "Те презират всичко, което е свято за нас и правят онова, което предизвиква отвращение у нас.”
  Тук въпросът е, а какво е било за римляните свято по времето на Тацит? Сещам се най-вече за пантеоните, в които са поставени статуи на множеството им богове + задължителната статуя на управляващия в момента император. Ами разбираемо е защо тези пантеони не са „святи” за евреите.

  Сега да погледнем и на Лутер.
  “Никога Слънцето не е огрявало народ по-кръвожаден и отмъстителен, който да лелее идеята за унищожение и задушаване на всички друговерци. Те душат и унищожават останалото население и на това основание се считат за богоизбран народ.”
  “По скоро дявола може да се насочи по пътя на добродетелите, отколкото евреин.” - Мартин Лутер.

   Ето тук http://pastir.org/bogoslovskite-printsipi-na-martin-lut/ има една статия на д-р Вениамин Пеев по този въпрос. Длъчка е, но тезата и е следната: Лутер е реформатор, но по отношение на евреите той просто е бил в мейнстрийма на епохата. За съжаление, след тази статия има едни „интересни” коментари, които онагледяват как не трябва да се дискутира не само между братя, но изобщо между хора.

  Стигнахме и до Мохамед – за къде сме без него?
  Мохамед: "Всички до един са мошеници." Каквото и да е казал Мохамед, без обстойна проверка не трябва да се взема на сериозно. Доказано е от практиката.

 И последно – Джордано Бруно.
  “Евреите се явяват заразена от чума, прокажена и опасна раса, която заслужава изкореняване още от деня на раждането.” - Джордано Бруно, италиански астроном, учен и философ, 16 в.
  Добре-е-е, казал-писал но си е останал на ниво приказки. Еврейски бебета не е убивал, или пък „…изкоренявал още от деня на раждането” каквото и да значи това. Само че Бруно е известен най-вече с  убежденията си в областта на космологията: хелиоцентрична система, планети вкл.Земя обикалящи около Слънцето, звезди които са като Слънцето но са много по-далеч…все неща приети от съвременната астрономия. Watchman, ти ще оставиш ли доктрината „ Плоска земя” само поради авторитета на името Джордано Бруно? Едва ли. Ето затова такива компилации са безполезни за човек с различно мнение от мнението на компилатора. Ако обаче възгледите на четящия и на компилатора съвпадат, има опасност читателя да „бетонира” възгледите си, без да са му дали нови факти по темата.  В  общия случай едни такива компилации казват „ виж колко  известни хора мислят като теб читателю”, което обаче не е критерий за истинност.

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on June 13, 2017, 12:32:10 PM
Зах. 13:8  И в цялата земя, казва Господ, Две части от жителите и ще се изтребят и изчезнат, А третата ще се остави в нея

Сигурен ли си, че това се отнася само "до земята" на Израел, а не до цялата земя ?

Не цитира ли същото и Йоан на няколко места из Откровение ?

Откровение 8:7
Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесени с кръв, които бидоха хвърлени на земята; и третата част на земята изгоря, също и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева.


@Gerard
Ако не се лъжа ДНК науката е Вавилонско учение, чел ли си в тази посока ?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 13, 2017, 13:14:09 PM
Quote
Ето и анализа.
   В началото на компилацията е „боднат” стих от библията (разбира се, има ли нещо по-авторитетно от Библията?). Ето го…изваден от контекста и сложен да подкрепи  обобщеното  мнение относно евреите на някой анонимен компилатор.
“Евреите имат ум само за зло, но да правят добро не умеят.” - пророк Йеремия, (Бибилия, Йер. 4:22)

  Тук за кои евреи говори Йеремия-за съвремениците му; за  всички евреи от Аврам до  него; за  всички евреи от него та до наши дни или за всички евреи от Аврам  до днес???
 Ако стихът е само за съвремениците на Йеремия, не е редно да е в тази компилация.
 Ако стихът е за всички евреи от Аврам до Йеремия, отново тук не му е мястото.
 Ако стихът е за евреите от Йеремия  до наши дни, то  тогава правилно е да бъде гвоздея на компилацията, но възниква следния проблем: Къде да наместим Мария, Йосиф, братята на Исус,, апостолите, дякон Стефан….? Въпроси…въпроси…трябва да се мисли, само че целта на такива компилации не е да накара четящите да мислят.

   Продължавам с  Тацит, римски историк, І-ІІ в. сл. Хр.
  "Те презират всичко, което е свято за нас и правят онова, което предизвиква отвращение у нас.”
  Тук въпросът е, а какво е било за римляните свято по времето на Тацит? Сещам се най-вече за пантеоните, в които са поставени статуи на множеството им богове + задължителната статуя на управляващия в момента император. Ами разбираемо е защо тези пантеони не са „святи” за евреите.

  Сега да погледнем и на Лутер.
  “Никога Слънцето не е огрявало народ по-кръвожаден и отмъстителен, който да лелее идеята за унищожение и задушаване на всички друговерци. Те душат и унищожават останалото население и на това основание се считат за богоизбран народ.”
  “По скоро дявола може да се насочи по пътя на добродетелите, отколкото евреин.” - Мартин Лутер.
   Ето тук http://pastir.org/bogoslovskite-printsipi-na-martin-lut/ има една статия на д-р Вениамин Пеев по този въпрос. Длъчка е, но тезата и е следната: Лутер е реформатор, но по отношение на евреите той просто е бил в мейнстрийма на епохата. За съжаление, след тази статия има едни „интересни” коментари, които онагледяват как не трябва да се дискутира не само между братя, но изобщо между хора.

  Стигнахме и до Мохамед – за къде сме без него?
  Мохамед: "Всички до един са мошеници." Каквото и да е казал Мохамед, без обстойна проверка не трябва да се взема на сериозно. Доказано е от практиката.

 И последно – Джордано Бруно.
  “Евреите се явяват заразена от чума, прокажена и опасна раса, която заслужава изкореняване още от деня на раждането.” - Джордано Бруно, италиански астроном, учен и философ, 16 в.
  Добре-е-е, казал-писал но си е останал на ниво приказки. Еврейски бебета не е убивал, или пък „…изкоренявал още от деня на раждането” каквото и да значи това. Само че Бруно е известен най-вече с  убежденията си в областта на космологията: хелиоцентрична система, планети вкл.Земя обикалящи около Слънцето, звезди които са като Слънцето но са много по-далеч…все неща приети от съвременната астрономия. Watchman, ти ще оставиш ли доктрината „ Плоска земя” само поради авторитета на името Джордано Бруно? Едва ли. Ето затова такива компилации са безполезни за човек с различно мнение от мнението на компилатора. Ако обаче възгледите на четящия и на компилатора съвпадат, има опасност читателя да „бетонира” възгледите си, без да са му дали нови факти по темата.  В  общия случай едни такива компилации казват „ виж колко  известни хора мислят като теб читателю”, което обаче не е критерий за истинност.

Ото, ти изцяло пропусна логиката на цялото нещо. А логиката е че тук става въпрос за исторически личности от съвсем различни епохи и народи, които при своя досег с юдеите са формирали негативно отношение към тях в следствие от техните дела. В това число хора от България, за което ти твърдеше, че българите са нямали негативен опит с юдеите. Да ама не. Историята говори съвсем други неща и ти показа, че не познаваш историята в това отношение.

Например в цитата от Вазов се цитира неговото стихотворение за Дизраели. Ти имаш ли представа колко зло е сторил този човек на България и българския народ? А Дизраели е юдеин. Именно затова Вазов го нарича "бездушен жид".

Що се отнася до цитата от Еремия, то на мен от пръв поглед ми стана ясно, че цитата не е точен, защото в Библията никъде няма израз "евреите са..." еди какво си. А самия пасаж вместо израза "евреите" стоят думите "Моите люде", като е повече от очевидно че написалия "цитата" не е искал да цитира, че Бог ги нарича "моите хора".

От друга страна цитата говори за евреите в състояние на отстъпление от Бога, което включва всички евреи нехристияни от времето на Христос насам и безспорно покрива състоянието и делата на юдеите разпръснати между народите. Ето го и точния цитат:

Ер. 4:22  Защото моите люде са безумни, Не ме познават; Глупави чада са, и нямат разум; Мъдри са да вършат зло, Но да вършат добро не умеят.

Какво неясно има тука? Ти се опитваш напълно да изопачиш този пасаж, като говориш за Йосиф, Мария, апостолите и прочие, а пасажа говори за евреите когато са в състояние на отстъпление от Бога. А именно такова е състоянието им от момента който отхвърлиха Христос. Затова този пасаж напълно доказва и моята теза и опровергава твоята - а именно, че евреите непрестанно творят зло сред народите между които са изгонени и затова тия народи ги ненавиждат и изгонват отсред себе си през цялата история от разрушаването на Ерусалим насам. И цитатите от линка по-горе просто потвърждават тази реалност, която ти искаш да отричаш в пълно противоречие както с Библейското учение, така и с историческите факти.

Но има едно голямо НО, а именно, че въпреки това Бог ги нарича "Моите люде", което говори, че предстои тяхното изчистване и изкупление въпреки сегашното им състояние. Ето тук се изисква баланса, който мнозина не успяват да уловят. Или теглят в едната крайност премахвайки от цитата "Моите люде" защото очевидно не могат да понесат мисълта, че са Божий избран народ, или отиват в другата крайност като тебе да отричат както какво казва Библията по въпроса, така и реалното историческо зло сторено на народите от юдеите.

В крайна сметка и двете крайности ще доведат до едно и също нещо - пълно намразване и гонение на евреите по цялата земя. За всички човеци това ще бъде голямо изпитание, защото да запазиш подобен баланс е изключително трудно нещо. Хората предпочитат да се отпуснат към едната страна или към другата, а ходенето в истината изисква ходене като по тънко въже и непрестанно балансиране да не се залитне в едната страна или в другата. А това е огромно предизвикателство за вътрешния човек и голяма агония, чрез която Бог ще изчисти сърцата на своите Си.

Quote
Сигурен ли си, че това се отнася само "до земята" на Израел, а не до цялата земя ?

Не цитира ли същото и Йоан на няколко места из Откровение ?

Сигурен съм, защото библейския термин "ha eretz" - "земята" винаги говори за обещаната земя и пророците винаги говорят в контекста на обещаната на израилтяните земя в своите пророчества. А и пасажа казва, че оставащата 1/3 ще се пречисти като през огън и ще бъдат Божий народ, до последния човек. Няма как това да се отнася до цялата земя и цялото човечество. Цитирания от теб пасаж в Откровение говори за дървета и трева, а не за хора. Не знам как въобще реши, че има нещо общо с пророчеството от Захария, който изрично пророкува за евреите.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Gerard on June 13, 2017, 13:22:37 PM
Разделението на народите според Писанието се е случило при строежа на Вавилонската кула, което е било преди около 4-5 хиляди години. Тогава очевидно Бог е разделил езиците по родов принцип и според някои древни източници всичките първоначални родове които са работили на Вавилонската кула са били 72 на брой. Ако бяха разбрали, че фундаменталните хаплогрупи са 72, а не 20 както твърдят щях да ги взема малко по насериозно.

То абсурдното е, че в момента дори не са 20, защото реално всичките са разклонения на 1 род, тоест само на един от синовете на Ной. Излиза че Бог е благословил само един от тримата, което не е вярно. Ако след хаплогрупа А, имаше поне 3 големи разклонения, (макар дори и това да е малко, защото всеки от внуците на Ной, стана голям родоначалник и е редно да очакваме, че родовете им са били запазени до днес) то тогава аз щях да ги взема по на сериозно, но пак с много наум, защото както показах, стъпват изцяло на грешната еволюционна теория за junk DNA.

Quote
От друга страна трябва да се признае че изследванията на ДНК все пак имат някакви попадения. Например според тях 80-90% от брамините в Индия са R1a, същата група характеризираща руснаците и много от българите.

И между другото аз никъде не съм казал, че R1a са евреите, а пък R1b са едомците. Като любопина информация бих споменал че според тия изследвания египетския фараон Тутанкамон е R1b и е сродник на англичаните, и няма никаква генетична връзка с египтяните, които днес живеят в Египет, където под 1% са R1b. А някои изследователи твърдят, че където се появи R1b в историята има кръвопролития, разруха, кланета и геноцид, а където ги е нямало хората са живяли хилядолетия без дори да притежават оръжия или крепостни стени и са живели в мир.

От друга страна в България казват, че 12-13% от хората са R1b и аз винаги съм смятал, че сред нас живее някакво гнило племе, което винаги създава проблеми. Това са типа хора, които Алеко Константинов сумира в образа на Бай Ганьо.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

Това е едно от най-големите изследвания проведено в България, първите три хаплогрупи са следните:

I-M423 (20.2%)
E-V13 (18.1%)
Общо R (17.5%) от тях само 42.9% са R1a

Долу горе такива са резултатите до момента и в Българския ДНК проект

Пряката мъжка линия (Y-хромозомния анализ) показва приблизително следната картина:

1) Най-голям процент българи има от хаплогрупа I- от 20 до 26%, от които приблизително 18 % са от подгрупа I2а2 Dinaric, 5% са от подгрупа I1, 1.5% са от I2b1, 0.5% I2b2 и 0.5% са от подгрупа I2c;

2) хаплогрупа Е се нарежда на второ място- от 19 до 21,5%, от които приблизително 20% са от подгрупа Е1b1b1а2 (М78- V13, алфа кластер) и 1,5% са от Е1b1b1c* (М123*);

3) хаплогрупа J е третата по разпространение група сред българите- от 11 до 15 %, с подгрупи J1 (М267)- 3%, J2 (М172)- 11% от които 5% са от подгрупа J2b*(М102*), наричана още по старата нoменклатура J2е1, 4,3% са от J2a* (М410*) и останалите са от J2а1b* (М67*) и J2а1b1 (М92);
4) хаплогрупа R с подгрупи R1а1- от 12 до 17,5 % и  R1b1a2- около 12-13 %


Ако тия групи имат някаква достоверност, то излиза че не повее от 17% от българите са славяни. Най-смешното е че 20%+ в група E1б1б която е характерна за балканите и дори евреите, твърдят че е най разпространена в северна африка и Египет, а братската и хаплогрупа Е1б1а е най разпространена сред черните африканци. Тоест 20-30% от хората на балканите са близко свързани с Африка. Също твърдят че това е групата на Хитлер, Наполеон и Айнщайн.
Колкото до Тутанкамон, това че е R1b са спекулации и не потвърдена информация. Няма нито един официален източник, който да го твърди.

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Gerard on June 13, 2017, 13:32:19 PM
@Gerard
Ако не се лъжа ДНК науката е Вавилонско учение, чел ли си в тази посока ?
Не съм срещал подобна информация, но не бих се изненадал.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on June 13, 2017, 21:48:14 PM
Ето тук:
https://www.youtube.com/watch?v=xJWyChJ8Swo

Watchman  го беше сложил в друга тема, ако си пропуснал да го гледаш хвърли едно око.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on June 14, 2017, 07:39:13 AM
Quote from: Watchman
Ото, ти изцяло пропусна логиката на цялото нещо. А логиката е че тук става въпрос за исторически личности от съвсем различни епохи и народи, които при своя досег с юдеите са формирали негативно отношение към тях в следствие от техните дела. В това число хора от България, за което ти твърдеше, че българите са нямали негативен опит с юдеите. Да ама не. Историята говори съвсем други неща и ти показа, че не познаваш историята в това отношение.

  Watchman, не съм пропуснал логиката на цялото нещо. Просто наблегнах на факта, че немалка част от изгонените през 1492г. испански евреи се установяват по нашите земи, и от тук вече не никой не ги е  гонил. В това отношение България е уникална. Има антиеврейски погроми с немалко жертви по цяла Европа, Северна Африка и Близкия изток. Има погроми в съседните ни Гърция и Румъния  но не и в България. Да, „Жидов гроб” и „Дизраели” на Вазов показват наличието на негативен опит с евреите, но забележи, в стихотворенията   се говори за един евреин (за Дизраели, за предателя от Търново) а не за евреите като група, макар че емоционалното внушение е: всички евреи са такива. В случая, отношението на Вазов към евреите не се споделя от българите. Отношението на народът ни към евреите си проличава в действията му (спасяването на евреите) и бездействията му (няма погроми). В хода на дискусията ти самият казваш, че за евреите а и за циганите не бива да се говори на ангро (на едро) и историята показва, че българите го знаят тоя урок. Относно негативния опит, за съжаление най-негативният исторически опит на българите е с българите.

    Преди време в една книжка на тема история на евреите прочетох интересна теза. Според автора, неадекватното средновековно християнско тълкование на стиха  „ Да не заемаш на брата си с лихва” буквално е натикало банкерството в ръцете на евреите.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 14, 2017, 23:58:27 PM
Quote
Просто наблегнах на факта, че немалка част от изгонените през 1492г. испански евреи се установяват по нашите земи, и от тук вече не никой не ги е  гонил.

Тук по това време е имало турско робство, а голяма част от турската администрация е била от дьонмета (привидно приели исляма юдеи). Така, че е нямало как поробения български народ да си търси правата. Нали в Корана пишело, че дори дърветата щели да викат на мюсюлманите - "Хей зад мен се е скрил юдеин, ела и го убий." Как тогава гонените евреи избират да се подслонят под ислямска власт? Няма никаква логика, ако приемем историята такава каквато ни се представя. Истината е че евреите са играели огромна роля в Османската империя и са пряко отговорни за много злини сторени от тази империя. Старозагорското клане е една от тези огромни злини в които евреите участват като основен играч.

Ето защо в стихотворенията на Вазов евреите са злодеи, не чрез "емоционално внушение" а чрез исторически контекст. Вазов за разлика от днешните българи е знаел много добре историческата роля на евреите в сторените на българския народ злини. Не случайно Бог е казал, че в тяхното отстъпление те са неспособни да вършат добро, но са изключително мъдри във вършенето на зло. Това важи и за отстъпилите християни, които подобно на отстъпилите юдеи са сред най-големите злодеи на земята.

Циганите са нещо съвсем различно и няма място за сравнение с евреите. Те нямат това призвание, нямат тези обещания, нямат тези проклятия ако отстъпят.

А в България евреите са били спасени от депортация не от народа, а от някои политици и обществени деятели. Народа нищо не е решавал и никой не го е питал.

От моята баба знам, че по време на войната евреите са били по подтиснати. Не са им давали купони като на другите, не са смеели да отидат до магазина да вземат нещо. Вероятно са се страхували от това че хората ще се саморазправят с тях. Ако е било така значи народа ги е мразел. Моята баба е имала съседи евреи и по време на войната им е помагала. Ходила е до магазина вместо тях и им е правила подобни услуги. Но от тези нейни разкази аз разбирам, че те са били ограничени и подтиснати в България по това време.

Quote
    Преди време в една книжка на тема история на евреите прочетох интересна теза. Според автора, неадекватното средновековно християнско тълкование на стиха  „ Да не заемаш на брата си с лихва” буквално е натикало банкерството в ръцете на евреите.

А интересно според автора, кое е адекватното тълкование? Да даваш с лихва на брата си? Сиреч неадекватното е да го изпълниш както си го пише, а "адекватното" е да направиш банка и да направиш точно обратното на това, което стиха казва?

Еврейския народ (потомците на Яков) нямат нищо общо с банките и банкирането. Благословението на Яков е земята. Истинския еврейски народ е земеделски и животновъден народ. Това е тяхното благословение и дял от Бога. Няма нищо в еврейската кръв, което да тласне евреина към банкерство. Него довека ще го теглят земята и животните. Това разбира се никак не се вписва за повечето, които днес наричат себе си "юдеи" нали? Дори само това е индикатор по който можем да разберем, че има нещо дълбоко сбъркано в идентичността на евреина както ни я представят днес.

От друга страна Исав беше ловец. Ловеца е някой който отива и грабва нещо за което не се е трудил. Докато Яков се грижеше за животните, хранеше ги, поеше ги, Исав просто отиваше в гората и грабваше каквото е налично там. Без грижа, без да ги храни, без да ги отглежда. Това е точния образ на лихварина  - грабител. Ето защо "благословението" на Едом беше че ще живее от меча си, а земята няма да му дава от силата си. Затова и виждаме Западната цивилизация която живее от непрестанно грабителство, колониализъм, геноцид, войни и ограбване на ресурсите на чуждите народи. Колко слепи са тези, които наричат това "християнска цивилизация". Именно Запада е въплътения Едом, когото Бог намрази от утробата на майка му и срещу когото Бог негодува винаги.

А виждаш ли даже са се оборудвали с "християнски" теолози, които ни обясняват колко глупаво било, че християните послушали Библията и се отказали от лихварството и нещастните евреи били принудени да се заемат с него. Кога е имало лихваство или банкерство сред българите? И с какво тяхната липса ни е попречило да бъдем велик и силен народ? А днес като ги има на какво сме заприличали? На жалки и дрипави роби.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ученик на Исус on June 15, 2017, 00:02:09 AM
Да се твърди, че е нямало холокост, Уочман, смятам, че доста си се объркал.
Виж тези снимки: http://photochronograph.ru/2012/05/10/xolokost-uzhasnye-kadry-iz-konclagerej/
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 15, 2017, 01:32:12 AM
А ти прочете ли внимателно какво съм написал до момента по въпроса?

Тези снимки показват концентрационните лагери. В тях са загинали много повече руснаци отколкото евреи. Но защо никой не говори за руски холокост?

Наясно ли си също, защо хората в концентрационните лагери са гладували и умирали от глад и болести? Защото съюзническите войски са бомбардирали всички линии на снабдяване на германците. Реално тия изтощени от глад тела са в следствие от действията на англичаните и американците. Наясно ли си, че когато пламне заразна болест телата на починалите трябва да се изгорят за да не се заразят останалите? Изгаряне на телата e имало в историята винаги когато някъде пламне чума и други заразни болести от масово естество.

Концентрационните лагери са били предимно трудови лагери където пленени хора от вражески страни са били използвани за безплатна работна ръка. Такава е била практиката по време на война от самото начало на човешката история и тя ще остане до самия край на този век. Не че е приятно или добро нещо, но такива са реалностите на войната.

Да се убиват и изгарят милиони хора е нещо напълно безполезно за германската армия, особено пък във време когато положението на фронта става сложно за германците. На тях са им трябвали здрави и нахранени работници, които да работят в нон стоп в немските индустрии и да захранват военната им машина.

Истинския "холокост" го правят англичаните и американците, които по особено мъчителен начин избиват 200 000 немски военнопленници, което противоречи на всички спогодби и конвенции. Но снимки от тия лагери няма да видиш. Да не говорим за бомбандировките над Дрезден където буквално изгарят живи стотици хиляди мирни жители и то след капитулацията на Германия. Ето това е истински холокост, защото холокост означава всеизгаряне, а там хората наистина са били изгорени напълно, при това живи.

Христос е казал, че нищо скрито няма да остане тайно, но ще ще стане явно. Тия неща, както и измамите на пропагандния холокост ще станат явни пред всички човеци и това ще бъде използвано за събуждане на огромна омраза срещу евреите от всички народи по земята. Ето това е клопката в която ще паднат тези, които в момента вярват в холокоста и мислят, че с това угаждат на Бога. Същите ще бъдат пометени от неумолимите факти, когато излязат явно пред всички и погнусата и гнева ще са огромни.

За това ние трябва отсега да сме наясно как в действителност стоят нещата, за да не се поддадем на изкушението и да изгубим баланса, когато цялото човечество ще бъде обхванато от справедлив гняв, който обаче ще тласне народите в другата крайност.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on June 15, 2017, 06:57:02 AM
Quote from: Watchman
Да не говорим за бомбандировките над Дрезден където буквално изгарят живи стотици хиляди мирни жители и то след капитулацията на Германия.
  Watchman, ако си спомняш къде си прочел това, намери статията и игнорирай всичко останало което пише в нея. Ако не е анонимна запомни името на автора и. Срещнеш ли и други материали написани от него, проверявай всички факти: дати…имена…събития…Априори подхождай към автора като към изпечен лъжец, или най-малкото като към джаста-праста писач. Имай едно наум и към сайта(-овете) където му качват писанията.

Quote from: Watchman
От моята баба знам, че по време на войната евреите са били по подтиснати.
  Така е, действал е Закон за Защита на Нацията. Все пак сме били съюзници на Германия.

Quote from: Watchman
Моята баба е имала съседи евреи и по време на войната им е помагала. Ходила е до магазина вместо тях и им е правила подобни услуги.
  Ето за това говоря. Трябва да сме горди с такива българи,  проявили най-обикновена човещина и здравомислие в едни налудничави времена. И да не забравяме че преди да сме българи, турци, евреи, цигани, християни, мюсюлмани, юдаисти... най-вече сме хора и при това кръвни роднини-брат'чеди:)

 
Quote from: Ото
  Преди време в една книжка на тема история на евреите прочетох интересна теза. Според автора, неадекватното средновековно християнско тълкование на стиха  „ Да не заемаш на брата си с лихва” буквално е натикало банкерството в ръцете на евреите.
Quote from: Watchman
А интересно според автора, кое е адекватното тълкование?

  Адекватно тълкуване по въпроса банки-лихви-заеми може да се направи след като се   погледне в цялост какво пише в библията. Има и други стихове по въпроса. А през Средновековието се получава, че формално  евреин банкер не нарушава закона, но християнин банкер го нарушава.

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 15, 2017, 12:27:33 PM
Quote
  Watchman, ако си спомняш къде си прочел това, намери статията и игнорирай всичко останало което пише в нея. Ако не е анонимна запомни името на автора и. Срещнеш ли и други материали написани от него, проверявай всички факти: дати…имена…събития…Априори подхождай към автора като към изпечен лъжец, или най-малкото като към джаста-праста писач. Имай едно наум и към сайта(-овете) където му качват писанията.

Тази информация е достатъчно известна и съм я срещал и в английски и български и руски източници. Такова нещо няма как да се скрие. Престъпленията на англичаните и американците по време на втората световна война са много повече от на германците.

Quote
  Така е, действал е Закон за Защита на Нацията. Все пак сме били съюзници на Германия.

Вземи го прочети този закон. Той не касае обикновените евреи, а подмолните еврейски организации, които са подкопавали държавната власт. Такива съществуват до ден днешен в повечето държави.

Quote
  Адекватно тълкуване по въпроса банки-лихви-заеми може да се направи след като се   погледне в цялост какво пише в библията. Има и други стихове по въпроса. А през Средновековието се получава, че формално  евреин банкер не нарушава закона, но християнин банкер го нарушава.

Банкерството е паразитна професия, която носи само разруха. А в случая дори не говорим за банкерство, а за лихварство, което не случайно е забранено в Писанието, освен разбира се спрямо чуждите, спрямо враговете, защото това е бил метод за подчинение, според написаното, че "който взема заем е слуга на заемодавеца" Пр. 22:7
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on June 15, 2017, 22:40:37 PM
Quote from: Watchman
Да не говорим за бомбандировките над Дрезден където буквално изгарят живи стотици хиляди мирни жители и то след капитулацията на Германия.

  Watchman, това е невъобразима лъжа,  така че ако си спомняш къде си прочел това, намери статията и игнорирай всичко останало което пише в нея. Ако не е анонимна запомни името на автора и. Срещнеш ли и други материали написани от него, проверявай всички факти: дати…имена…събития…Априори подхождай към автора като към изпечен лъжец, или най-малкото като към джаста-праста писач. Имай едно наум и към сайта(-овете) където му качват писанията.

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 16, 2017, 00:05:14 AM
Ти за пореден път искаш да прецеждаш комара, а камилата поглъщаш. По време на бомбардировките Германия е във фактическа капитулация, по същия начин както и Япония е била във фактическа капитулация преди да се хвърлят бомбите над Хирошима и Нагасаки. Те това ти е комара.

Обаче за камилата иде реч тука, а именно за невъобразимо големите военни престъпления на възлюбената от тебе западна "християнска цивилизация" с нейните адекватни банкери и лихвари, с нейната "пазарна икономика", демократични избори и прочие учения на демони.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on June 18, 2017, 08:28:28 AM
 
Quote from: Watchman
По време на бомбардировките (на Дрезден) Германия е във фактическа капитулация…

  Watchman, една фактически капитулирала държава не планира настъпателни военни операции. Една фактически капитулирала армия не осъществява настъпателни операции! Дрезден е бомбардиран на 13÷15 02. 1945г. Три седмици по-късно войски на Третият райх започват настъпателна  операция при р. Драва. Битките се водят от 06 до 21 03. 1945г. и са известни като Дравска епопея. В отбрана  са съветските войски и Първа българска армия. Убитите българи са над 1600 или средно по 100 на ден!
 Понеже и на мен от време на време ми се случва да прочета в нета някоя невъобразима лъжа, аз правя следното:
-   Питам се, що за куца теза се защитава, та се е наложило да се лъже безогледно?
-   Питам се, що за мнение има авторът за читателите си, та им пробутва груба лъжа без да се притеснява, че някой ще вземе да провери фактите?
  След като си отговоря на тези въпроси, правя онова което писах и на теб-игнорирам цялата статия, запомням името на автора и подхождам предпазливо към всичко писано от него. Внимателно проверявам изложените от него факти-имена, дати, събития и т.н…  и  т.н…с две думи, подхождам като сапьор :)
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 18, 2017, 12:08:23 PM
Не стана ясно какво мирното население на Дрезден има общо с каквито и да е офанзиви?

Освен това ако не си наясно една капитулация може да бъде не само безусловна, но и условна. За да има условна капитулация е нужно капитулиращата държава да има все пак някакви добри позиции, които да й дадат някаква тежест в преговорите.

Но виждам, че продължаваш да се занимаваш с комара, а камилата да не те интересува.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on June 19, 2017, 15:41:46 PM
Мирното население винаги е страдало по време на войните.
Друг е въпроса, че мирното население си избира управниците и им дава пари (данъци) с които те правят войните.


Обаче за камилата иде реч тука, а именно за невъобразимо големите военни престъпления на възлюбената от тебе западна "християнска цивилизация" с нейните адекватни банкери и лихвари, с нейната "пазарна икономика", демократични избори и прочие учения на демони.

Също така, защо мислиш, че Ото е "възлюбил, западната християнска цивилизация" ? Според мен се опитва да бъде обективен.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 19, 2017, 23:46:53 PM
Quote
Мирното население винаги е страдало по време на войните.

Тук въобще не става въпрос за "страдане" на мирното население покрай войната. А става въпрос за целенасочено изтребление на населението с масирани бомбардировки на жилищни квартали в които не е имало никакви военни обекти. С други думи това е 100% геноцид, 100% военни престъпления извършени от главните проповедници на "демокрацията" и "човешките права".

Quote
Също така, защо мислиш, че Ото е "възлюбил, западната християнска цивилизация" ? Според мен се опитва да бъде обективен.

Обективността не може да прескочи мирогледа на един човек. Т.е дори някой да се старае да е обективен, той може да го направи само в рамките на своята ценностна система и мироглед. А неговия мироглед и ценностна система са пряко преплетени с пропагандните постановки на "западната християнска цивилизация".
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on June 20, 2017, 07:48:06 AM
Quote
Също така, защо мислиш, че Ото е "възлюбил, западната християнска цивилизация" ? Според мен се опитва да бъде обективен.
Благодаря. Наистина старая се да съм обективен.

Quote from: Watchman
Обективността не може да прескочи мирогледа на един човек. Т.е дори някой да се старае да е обективен, той може да го направи само в рамките на своята ценностна система и мироглед.
  В коя  ценностна система и мироглед твърдението „Да не говорим за бомбардировките над Дрезден където буквално изгарят живи стотици хиляди мирни жители и то след капитулацията на Германия.” не е лъжа?

Quote from: Watchman
Тук въобще не става въпрос за "страдане" на мирното население покрай войната. А става въпрос за целенасочено изтребление на населението с масирани бомбардировки на жилищни квартали в които не е имало никакви военни обекти. С други думи това е 100% геноцид, 100% военни престъпления извършени от главните проповедници на "демокрацията" и "човешките права".

  А в ония години кой са го надъхвали, че арийците са най-великата нация, призвана от Бога да владее света? Кой народ като един е пеел „Германия над всичко” и не се е замислял какво означава „над всичко”-над Бог,над добро и зло, над това просто да си човек? А каква е била цената за тези които са били „под всичкото”? А в чии вестници е имало статии, в които се е казвало, че Христос е ариец и евреите хич и да не протягат мръсните си пръсти към Него? Чак когато войната е влезнала в домовете им, чак тогава германците са изтрезнели.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 20, 2017, 13:51:03 PM
Quote
В коя  ценностна система и мироглед твърдението „Да не говорим за бомбардировките над Дрезден където буквално изгарят живи стотици хиляди мирни жители и то след капитулацията на Германия.” не е лъжа?

Явно за тебе "официалните" дати имат по-голямо значение от историческите реалности. Това, че датата на официалната капитулация на Германия е след датата на бомбандировките не означава, че Германия е била във фактическа капитулация и че подобни бомбандировки са били не само ненужни, но напълно сатанински. Защо не седнеш да изследваш, кой стои зад тях? Кой им е подбудителя и защо? Същите хора бомбардираха и София, пак населените места. Защото именно за тия "хора" иде реч в тази тема.

Quote
  А в ония години кой са го надъхвали, че арийците са най-великата нация, призвана от Бога да владее света? Кой народ като един е пеел „Германия над всичко” и не се е замислял какво означава „над всичко”-над Бог,над добро и зло, над това просто да си човек? А каква е била цената за тези които са били „под всичкото”? А в чии вестници е имало статии, в които се е казвало, че Христос е ариец и евреите хич и да не протягат мръсните си пръсти към Него? Чак когато войната е влезнала в домовете им, чак тогава германците са изтрезнели.

Ото, ти въобще даваш ли си сметка какво говориш? Ти току що с твоята логика оправда избиването на всички евреи. Щом според тебе някой се счита, че е над всички народи, значи трябва да се изтреби, то тогава евреите са първия кандидат за това, защото те от времето на Моисей считат себе си за глава на всички народи.

И израза  Deutschland über alles, е част от националния химн на Германия въведен преди времената на фашистка Германия и няма нищо общо с превъзнасяне над Бога. Самия израз означава Германия над всичко и говори за национални приоритети, а не за превъзнасяне над Бога. Целия израз на химна е " "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt" - това очевидно изключва Бога, защото Бог не е в "света", нито е от "света".

Обаче дай сега да бомбандираме американците и да ги изравним с лицето на земята както направиха с Дрезден, защото си избраха Тръмп, който прогласи в кампанията си America first, което е де факто същото като Deutschland über alles. Избраха го между другото именно християните, както и Хитлер го избраха християните в Германия, защото той се противопостави на хомосексуализма и разложението на обществото. Точно ей такива християни като тебе, дето ходят да гласуват.

А това, че Писали по вестниците, че Христос бил ариец, ами то и по нашите вестници са писали, че Христос е бил гуру, йога, прероден адепт и какво ли не. Дай сега и нас да бомбандират заради това, което пишело във вестниците?

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on June 20, 2017, 14:44:16 PM
Quote
Мирното население винаги е страдало по време на войните.

Тук въобще не става въпрос за "страдане" на мирното население покрай войната. А става въпрос за целенасочено изтребление на населението с масирани бомбардировки на жилищни квартали в които не е имало никакви военни обекти. С други думи това е 100% геноцид, 100% военни престъпления извършени от главните проповедници на "демокрацията" и "човешките права".

Quote
Явно за тебе "официалните" дати имат по-голямо значение от историческите реалности. Това, че датата на официалната капитулация на Германия е след датата на бомбандировките не означава, че Германия е била във фактическа капитулация и че подобни бомбандировки са били не само ненужни, но напълно сатанински. Защо не седнеш да изследваш, кой стои зад тях? Кой им е подбудителя и защо? Същите хора бомбардираха и София, пак населените места. Защото именно за тия "хора" иде реч в тази тема.

Т.е. официалните дати нямат значение ?
По военните стандарти - докато няма заповед, че войната е приключила - то тя не е приключила...
Същите хора стоели зад едни и същи геноциди - е и ?

Не схващам какво се опитваш да докажеш с това ?
Геноциди има описвани от библейско време... И да те винаги се изразяват с избиването на всичко де мърда.

Quote
Обективността не може да прескочи мирогледа на един човек. Т.е дори някой да се старае да е обективен, той може да го направи само в рамките на своята ценностна система и мироглед. А неговия мироглед и ценностна система са пряко преплетени с пропагандните постановки на "западната християнска цивилизация".

Бог заповяда на Израел да направи геноцид на всичко що беше в обещаната земя - да не би и него да е облъчила "западната християнска цивилизация" ?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on June 20, 2017, 15:14:46 PM
Quote
Не схващам какво се опитваш да докажеш с това ?

Ами Николай, следи контекста на дискусията, и ще разбереш за какво се говори.

А в контекста се вижда ясно защо започнахме да говорим за бомбандирането на Дрезден. Защото холокост (всеизгаряне) на евреите от германците няма. Но има холокост (всеизгаряне) при това съвсем буквално на германците в Дрезден от съюзниците и то по настояването на "евреите".

Ето за това говорим. Просто трябва да се следи контекста и нишката на дискусията.

Що се отнася до изтреблението на ханаанските племена, то това наистина е геноцид, но Бог чака тия народи повече от 400 години за да се покаят (или да допълнят мярката на греховете си) и след това ги предаде на съд. Единствено Бог има право да вземе такова решение, никой човек или народ нямат такова право или власт. Включително евреите.

А "западната християнска цивилизация" прави точно това - геноцид по свое усмотрение, по своя воля, на своя глава за своя изгода и противно на всяко право, справедливост и съобразяване с Бога.

Толкова ли е трудно да направиш разликата между двете неща, че се опитваш да намесваш в този разговор избиването на ханаанските племена?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on June 20, 2017, 16:01:23 PM
И според теб Бог не може да направи нищо срещу техните геноциди и те си избиват хорица ей така щото могат ?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Gerard on June 20, 2017, 18:39:11 PM
Германия е била във фактическа капитулация и че подобни бомбандировки са били не само ненужни, но напълно сатанински. Защо не седнеш да изследваш, кой стои зад тях? Кой им е подбудителя и защо?

Същите "борци" за демокрация, хуманизъм и толерантност, които стоят и зад това зверство:
 
http://www.amusingplanet.com/2016/05/the-highway-of-death.html

Хиляди буквално изпепелени иракски войници, които са били напълно беззащитни, но са отстъпвали и бягали за живота си.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 17, 2017, 23:55:33 PM
Във връзка с Холокоста попаднах на удивително добре аргументирано видео (https://anonym.to/?https://www.youtube.com/watch?v=3HsUtjnH6vk) относно реалните факти за Аушвиц за който се твърдеше, че били убити 4 милиона евреи.

Както се знае руснаците са тези, които превземат Аушвиц от германците.  От там те вземат целия архив в който всичко, което се е случвало там е документирано подробно. Този архив днес е достъпен и всеки може да види какво пише в него.

Има няколко интересни данни, които касаят директно така наречения Холокост.

Първите данни са относно количеството въглища, които са били доставени в Аушвиц през целия период на съществуването му. Това са малко повече от 2000 тона въглища.

От друга страна официалната версия за Холокоста е че на ден са били убивани и изгаряни по 50 000 човека основно евреи. Тъй като крематориуми е имало в Аушвиц и в тях са изгаряли телата на починалите от заразни болести, на тези крематориуми им се знае кой е производителя и са добити данни от самия производител какво количество въглища са необходими за изгарянето на 1 тяло. Необходими са около 40 кг въглища. Това означава, че ако да ден се изгарят по 50 000 души, това означава, че ще са необходими по 2000 тона въглища на ден. А документите показват, че това е количеството използвани въглища в Аушвиц за цялото съществуване на лагера.

Тези факти се потвърждават и от друг източник. Има направени изключително подробни снимки на Аушвиц от британски и американски разузнавателни самолети по време на функционирането на лагера. Тези снимки са толкова детайлни, че може да се видят хората как се движат в лагера. И на тези снимки без всякакво съмнение дават да се разбере, че в Аушвиц не присъстват такива огромни количества въглища, които биха били необходими за кремирането на десетки хиляди души на ден.

Освен това има и още един независим източник потвърждаващ тези факти. Това са прихванатите от британците съобщения между войсковите части на Германия. Както се знае британците разбиват немския код с който са им кодирани шифрованите съобщения и успяват да проследят цялата им комуникация. Всичко това е в архива на британското разузнаване. Та в този архив присъстват и всички съобщения изпратени от Аушвиц до централата в Германия. Всяка вечер е било изпращано съобщение за съдържащо информация за това колко хора са пристигнали в лагера през този ден, колко са били разпределени на други места и колко хора са починали през деня. Като починалите са се разпределяли в 3 групи - починали от болести, починалите от изтощение и застреляните за неподчинение. В тези цифри разстреляните са били най-малкото количество починали. Никъде в тези данни обаче няма и помен от десетки хиляди убивани на ден.

Нещо повече в архива пленен от руснаците се съдържа точната цифра на хората починали в Аушвиц по една или друга причина. И за целия период от съществуването на лагера цифрата е около 66 000 души.  Няма никакви милиони избити. Руснаците са знаели това много добре, но са предпочели да подкрепят пропагандата за холокоста, защото Сталин е считал, че СССР ще има полза от създаването на държавата Израел, а както всички знаем без хората да повярват на така наречения Холокост е нямало да се създаде държавата Израел.

Фактите съдържащи се в това видео изглеждат железни, потвърдени от много източници и неопровержими.

Ние трябва да разбираме, че всички тези архиви се пазят, те съществуват и в точния момент те ще бъдат извадени на показ и ще бъде доказано на целия свят, че Холокоста е измама
. Това обаче ще се използва като инструмент за насъскване на омраза към евреите и предизвикване на огромни гонения по целия свят. Истината отново ще бъде извратена, защото зад тези измами стоят не обикновените евреи, а тяхното сатанизирано лидество, което се състои предимно от едомци и амаличани.

Ако ние не сме подготвени за тези неща - ще бъдем отнесени от измамата, когато истинските факти за измамата на Холокоста бъдат изкарани наяве, но това отново ще се направи по манипулативен начин.

И нещо повече в момента елита е задвижил програма за съживяване на нацизма. Засега всичко се представя като произлизащо от хора противници на системата, но не трябва да забравяме, че книгата на Хитлер "Моята Борба" която беше дълги десетилетия забранена за издаване съвсем наскоро я разрешиха за издаване дори и в Германия и сега е световен бестселър. Всички тези неща са част от определен план за който ние не трябва да сме невежи, но трябва да сме подготвени за измамите, които се подготвят.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on August 22, 2017, 12:40:41 PM

Ние трябва да разбираме, че всички тези архиви се пазят, те съществуват и в точния момент те ще бъдат извадени на показ и ще бъде доказано на целия свят, че Холокоста е измама
. Това обаче ще се използва като инструмент за насъскване на омраза към евреите и предизвикване на огромни гонения по целия свят.
Абсолютно съм съгласен.

Ако ние не сме подготвени за тези неща - ще бъдем отнесени от измамата, когато истинските факти за измамата на Холокоста бъдат изкарани наяве, но това отново ще се направи по манипулативен начин.
Доколкото сме коментирали по-темата, църквата е призвана да спаси евреите в тези дни, а не да се подвеждаме по-тая измама ?

И нещо повече в момента елита е задвижил програма за съживяване на нацизма. Засега всичко се представя като произлизащо от хора противници на системата, но не трябва да забравяме, че книгата на Хитлер "Моята Борба" която беше дълги десетилетия забранена за издаване съвсем наскоро я разрешиха за издаване дори и в Германия и сега е световен бестселър. Всички тези неща са част от определен план за който ние не трябва да сме невежи, но трябва да сме подготвени за измамите, които се подготвят.

Да отатък океана движенията за и против вече вилнеят, че и новини има по-темата, а лидера им "почти" официално подкрепя тия неща, но за сега го озаптяват.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on August 24, 2017, 09:57:32 AM
Quote from: Watchman
Във връзка с Холокоста попаднах на удивително добре аргументирано видео относно реалните факти за Аушвиц за който се твърдеше, че били убити 4 милиона евреи.
Quote from: Watchman
От друга страна официалната версия за Холокоста е че на ден са били убивани и изгаряни по 50 000 човека основно евреи.

  Не зная откъде е взето числото 50 000 човека на ден, но то е толкова нереалистично, че се питам, дали пък не е „подадено” от някой който не признава холокоста? С това темпо (50 000 на ден) цифрата от 4 000 000 избити ще се достигне за 80 дни. Ако предположим, че германците „като примерни християни” са  почивали в неделя, за 3 месеца плюс няколко дни нарочените за избиване щяха да бъдат избити. В действителност, Аушвиц  съществува 5 години.

   Аз съм твърдо убеден в съществуването на Холокоста. Все пак има множество свидетелства на оцелели очевидци.  А ето тук http://samlib.ru/c/chizhow_j/new-hoess.shtml#308  може да се прочете какво е написал самият Рудолф Хьос.
 
  Истината е, че за мразещите евреите няма значение дали е имало или нямало Холокост. Просто едните казват „… лъжливите евреи успяха да излъжат света, че са били избивани”, а другите говорят „…той, Хитлер хубаво ги беше започнал, ама не можа да ги довърши”. Ние като християни сме призвани  да защитим не само евреите, а да изпълним Матей 7:12 „И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях; защото това е същината на закона и пророците.” Изпълнявайки този стих, свети Максимилиан Колбе крие в манастира всякакви бежанци-вкл. евреи, поради което е арестуван и изпратен в Аушвиц. Там умира с мъченическа смърт, защото буквално заменя живота си за живота на един поляк. А тук https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B8 (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B8) може да се прочете за  едно от военните престъпления на американците във Виетнам. В тази срамна история, военнослужещият Хю Томпсън изпълнява Матей 7:12 и показва какво е смелост и любов на дело, в случая  не към евреи а към виетнамци.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 24, 2017, 11:29:55 AM
Quote
  Не зная откъде е взето числото 50 000 човека на ден, но то е толкова нереалистично, че се питам, дали пък не е „подадено” от някой който не признава холокоста? С това темпо (50 000 на ден) цифрата от 4 000 000 избити ще се достигне за 80 дни. Ако предположим, че германците „като примерни християни” са  почивали в неделя, за 3 месеца плюс няколко дни нарочените за избиване щяха да бъдат избити. В действителност, Аушвиц  съществува 5 години.

И аз не зная откъде е взето числото, може да не съм чул добре и да е било 5000 на ден, което би взело над 2 години. При всички случаи Дейвид Ървинг е по-запознат със историческите документи по случая от всеки друг жив човек на земята.

Quote
   Аз съм твърдо убеден в съществуването на Холокоста. Все пак има множество свидетелства на оцелели очевидци.  А ето тук http://samlib.ru/c/chizhow_j/new-hoess.shtml#308  може да се прочете какво е написал самият Рудолф Хьос.

Официално оцелелите от Аушвиц са повече от 7000 души, но от така наречените свидетели, които обикалят медиите се въртят само едни и същи хора, които общо са не повече от 7 човека. Защо никога не чуваме за свидетелството на останалите 7000? Също така знаем на процеса срещу Христос колко "свидетели" и "очевидци" при това пак евреи, свидетелства против Него, и знаем също колко истинско им беше "свидетелството".

Отделно е пълно с всякакви фалшиви свидетелства, фалшиви дневници и фалшиви мемоари на хора около Хитлер, които лесно се доказват като такива поради разминаване с добре установени исторически факти и дати.

Quote
Истината е, че за мразещите евреите няма значение дали е имало или нямало Холокост. Просто едните казват „… лъжливите евреи успяха да излъжат света, че са били избивани”, а другите говорят „…той, Хитлер хубаво ги беше започнал, ама не можа да ги довърши”.

Това е вярно, но също така е вярно, че истината за това, което наистина се е случило има силата да спаси мразещите от омразата им. А лъжите за Холокоста, при това разпространявани с насилствени методи служат само за разпалване на тази омраза.

А в историята за американеца не виждам някакво геройство, просто е докладвал на началниците си това, което е видял. А това е стандартна процедура.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on August 25, 2017, 01:26:33 AM
Quote from: Watchman
А в историята за американеца не виждам някакво геройство, просто е докладвал на началниците си това, което е видял. А това е стандартна процедура

  В статията пише следното: „Пилот наблюдательного вертолёта роты B 123-го авиационного батальона Хью Томпсон, наблюдавший события с воздуха, посадил свой OH-23 между группой скрывавшихся в самодельном бомбоубежище вьетнамских крестьян и намеревавшимися убить их американскими солдатами. Томпсон приказал бортстрелку и бортинженеру открыть огонь по американским пехотинцам, если те попытаются убить вьетнамцев. Потом Томпсон вызвал вертолёты для эвакуации раненых вьетнамцев (было эвакуировано 11 человек, ещё один ребёнок был подобран в оросительной канаве, где лежали мёртвые и умирающие).” Под името Хю Томпсон има линк към по-подробна статия за него.

Quote from: Watchman
И аз не зная откъде е взето числото, може да не съм чул добре и да е било 5000 на ден, което би взело над 2 години. При всички случаи Дейвид Ървинг е по-запознат със историческите документи по случая от всеки друг жив човек на земята.
  Watchman, числото 50 000 избити на ден е от това видео и ти съвсем правилно си го чул.  В 5'19“ мин. Дейвид Ървинг казва 50÷60 000.   В 5'26“ отново повтаря цифрата 50÷60 000.  В 6'11“ казва 60 000.  В 6'24“ казва килограмите въглища, необходими за изгарянето на един труп…30…40…50кг.  В 6'37“ казва необходимото дневно количество въглища за изгаряне на избитите-2010тона, които се получават при 50÷60 000 дневно умножени по 30÷40 кг. въглища на труп. Дейвид Ървинг не е никакъв експерт по Холокоста, а най-обикновен драскач ("писател").  Да ти кажа, грях-не грях, но като прочетох, че британският съд го е докарал до  просешка тояга,  стана ми приятно.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 25, 2017, 12:16:28 PM
Quote
В статията пише следното: „Пилот наблюдательного вертолёта роты B 123-го авиационного батальона Хью Томпсон, наблюдавший события с воздуха, посадил свой OH-23 между группой скрывавшихся в самодельном бомбоубежище вьетнамских крестьян и намеревавшимися убить их американскими солдатами. Томпсон приказал бортстрелку и бортинженеру открыть огонь по американским пехотинцам, если те попытаются убить вьетнамцев. Потом Томпсон вызвал вертолёты для эвакуации раненых вьетнамцев (было эвакуировано 11 человек, ещё один ребёнок был подобран в оросительной канаве, где лежали мёртвые и умирающие).” Под името Хю Томпсон има линк към по-подробна статия за него.

Това наистина не го видях. Значи човека е постъпил по съвест, която все пак се е пробудила след като вероятно е избил не малко виетнамци в собствената им земя без да има никакво право на това.

Quote
Watchman, числото 50 000 избити на ден е от това видео и ти съвсем правилно си го чул.  В 5'19“ мин. Дейвид Ървинг казва 50÷60 000.   В 5'26“ отново повтаря цифрата 50÷60 000.  В 6'11“ казва 60 000.  В 6'24“ казва килограмите въглища, необходими за изгарянето на един труп…30…40…50кг.  В 6'37“ казва необходимото дневно количество въглища за изгаряне на избитите-2010тона, които се получават при 50÷60 000 дневно умножени по 30÷40 кг. въглища на труп.

Ами значи правилно съм чул. Само че ти даваш ли си сметка, че така нареченото "финално решение" се взима в края на войната, а не в началото? Дори Нетаняху твърди, че Хитлер не е имал никакво намерение да избива евреите, а само да ги разкара от Германия и от контролираните от него територии. Ето защо за да се получи цифрата 4 000 000 избити това трябва да стане след взимането на решението за  митичното "final solution" за което няма абсолютно никакви документи, поради което пропагандистите на Холокоста са много притеснени че им измират "свидетелите" понеже на тяхната гола дума градят целия мит.

Quote
Дейвид Ървинг не е никакъв експерт по Холокоста, а най-обикновен драскач ("писател").  Да ти кажа, грях-не грях, но като прочетох, че британският съд го е докарал до  просешка тояга,  стана ми приятно.

Интересно откога истината има нужда от насилие за да бъде поддържана? Христос с насилие ли обуздаваше заблудите на фарисеите и садукеите или ги оборваше чрез Истината? Да приемем, че Дейвид Ървинг е просто заблуден човек, защо трябва да се криминализират убеждения по-различни от "официалната" линия? По същата логика трябва да се преследват и християните от "неправилната" църква. И като те гледам на какъв дух си когато това се случи "грях не грях" ще ти стане приятно когато чуеш, че ние сме преследвани.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on August 26, 2017, 02:51:43 AM
Quote from: Ото
Дейвид Ървинг не е никакъв експерт по Холокоста, а най-обикновен драскач ("писател").  Да ти кажа, грях-не грях, но като прочетох, че британският съд го е докарал до  просешка тояга,  стана ми приятно.
Quote from: Watchman
Интересно откога истината има нужда от насилие за да бъде поддържана? Христос с насилие ли обуздаваше заблудите на фарисеите и садукеите или ги оборваше чрез Истината? Да приемем, че Дейвид Ървинг е просто заблуден човек, защо трябва да се криминализират убеждения по-различни от "официалната" линия?

  Напълно съм съгласен, истината не може да се налага чрез насилие, и ако някъде  се налага с насилие, повод за радост няма. Но британският съд не е съдел Дейвид Ървинг заради възгледите му относно Холокоста. Той сам започва дело за клевета относно  работа му като „учен-историк”. Губи, и съответно трябва да заплати съдебните разходи. Ти сам виждаш, що за „непоклатими” аргументи изтъква в това видео, така че съдебното решение е напълно…ама напълно логично. Но Дейвид Ървинг не е просто заблуден човек, повярвал в заблудата „няма Холокост”. Той е преднамерен заблудител, който не се притеснява да ръси нелепи, лесно оборващи се лъжи.

Quote
Дори Нетаняху твърди, че Хитлер не е имал никакво намерение да избива евреите, а само да ги разкара от Германия и от контролираните от него територии.

Относно Нетаняху  и „твърдението му”,  Ленин е казал следното: „Големият проблем на Интернет е, че хората безкритично приемат за истина всичко, публикувано в него.”
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 26, 2017, 12:03:58 PM
Quote
Напълно съм съгласен, истината не може да се налага чрез насилие, и ако някъде  се налага с насилие, повод за радост няма. Но британският съд не е съдел Дейвид Ървинг заради възгледите му относно Холокоста. Той сам започва дело за клевета относно  работа му като „учен-историк”. Губи, и съответно трябва да заплати съдебните разходи. Ти сам виждаш, що за „непоклатими” аргументи изтъква в това видео, така че съдебното решение е напълно…ама напълно логично. Но Дейвид Ървинг не е просто заблуден човек, повярвал в заблудата „няма Холокост”. Той е преднамерен заблудител, който не се притеснява да ръси нелепи, лесно оборващи се лъжи.

Не е въпроса дали "може" или "не може", а че истината няма никаква нужда от насилие. Но след като са криминализирали отричането на Холокоста в много държави това само по себе си показва, че те нямат истината на своя страна щом имат нужда от насилие за да си поддържат своята версия на историята.

Ървинг лежи многократно в затвора за историческите си убеждения, отделно съдебните разходи, които както сам си забелязал са го съсипали финансово. Дори само това показва че той няма никакви себични мотиви да държи това, което е разбрал относно историческата истина за Втората световна война. Това е човек движен само и единствено от съвестта си. И аз досега не съм видял в някой дебат - който и да е в състояние да обори аргументите му. Защо тогава британското правителство - тайно докато той отсъства от дома си му изземва архивите и после ги "изгубва". Какво толкова се притеснява от тези архиви, от документите които е събрал. Нали било лесно да се опровергаят нещата, които говорел? За какво им е да му крадат документите? Истината има ли нужда от такива методи? Каквито са им методите такава им е и "истината".

В делото срещу него враговете му наливат няколко милиона паунда за подкупи на "свидетели" срещу него. Ама аз като те гледам каква непоклатима вяра имаш не само в светската наука, образование, че даже тази твоя вяра се разпростира и спрямо светския съд.  По тази логика не виждам никаква причина да смяташ че съда срещу Христос е бил несправедлив, защото там е имало не малко свидетели против Него, при това евреи и би трябвало да заключиш, че Христос си е получил заслуженото на кръста. По същия начин ще счетеш когато убиват и християните или ги предават на затвор, разграбване и съд, щом присъдата идва от "официални институции" значи всичко е наред, че даже ще ти стане и приятно, защото очевидно си толкова закоравен че дори не те интересува дали това ще е грях или не.

Quote
Относно Нетаняху  и „твърдението му”,  Ленин е казал следното: „Големият проблем на Интернет е, че хората безкритично приемат за истина всичко, публикувано в него.”

С тази разлика, че това не съм го чел като цитат от Нетаняху, както ти си чел някъде "цитата" от Ленин, а го видях с очите си да го казва на видео.

Да не говорим, че най-малко ме интересува дали Нетаняху е казал такова нещо или не, защото истината си остава такава каквато е, но цитата показва, че тия хора много добре знаят истината каква е.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on August 26, 2017, 14:49:24 PM
При такива размери на пленници каквито е имало, и при съществуването на тия камери за изгаряне, е напълно нормално да прибегнат до използването им, сега бройката е преувеличена и идеята за използването е променена (вероятно).
При събирането на много пленници на едно място почва да има недохранване и да се развиват болести поради лошите условия. Та със сигурност някой неща е било по-добре да бъдат изгорени за да не разпространяват зарази, сега дали са горили живи хора - да възможно е макар и малка да е вероятността - за назидание на другите примерно. Но подозирам, че са ги ползвали основно за изгаряне на заразени неща и дори трупове които разпространяват зарази. Те и за това са имали толкова малко въглища.

Ако е имало такива масови изгаряния на живи хора както твърдят - самите воиници са щели да се отвратят и е щяло да има масови дезертьорства - все пак са хора. Малцина са ония които могат и се забавляват от зверства и изтезания. Това е напълно достатъчно за да опровергае изгарянето на няколко милиона живи хора на едно място. Както и Watchman казва в различни теми - нещата опират до съвест.
(говоря по принцип)
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 26, 2017, 18:53:01 PM
Quote
При такива размери на пленници каквито е имало, и при съществуването на тия камери за изгаряне, е напълно нормално да прибегнат до използването им, сега бройката е преувеличена и идеята за използването е променена (вероятно).

Te камерите са там с точно определена цел - да се изгарят телата на починалите от заразни болести, за да се предотврати епидемия, която да избие всички концлагеристи. Ако са искали да избият всички са можели просто да оставят заразните болести да натръшкат всичките хора, а не да се занимават с изгаряне на милиони (!!!) тела и да влагат в това скъпоценни човешки и материални ресурси, които са им били повече от необходими на фронта, защото вече са започнали да губят войната по фронтовете.

Quote
При събирането на много пленници на едно място почва да има недохранване и да се развиват болести поради лошите условия. Та със сигурност някой неща е било по-добре да бъдат изгорени за да не разпространяват зарази, сега дали са горили живи хора - да възможно е макар и малка да е вероятността - за назидание на другите примерно. Но подозирам, че са ги ползвали основно за изгаряне на заразени неща и дори трупове които разпространяват зарази. Те и за това са имали толкова малко въглища.

То никой не твърди, че са изгаряли живи хора. Това, което се твърди е че първо са ги тровили със отровен газ в така наречените "газови камери" - които до ден днешен никой не може да открие къде са, а вместо тях се показват някакви бани и се твърди, че това били газовите камери, ако и да липсва всякакво оборудване и инженерни съоръжения за такова ползване, а също така липсват по стените следи от отровни газове. Още по-смешното е че въпросните "газови камери" се намират точно до офицерската болница в концлагера. Още повече че вратите на тия помещения са най-обикновени дървени врати с множество фуги, а не херметически врати, както подобава на нещо, което се използва като "газова камера". Дори самата дума "камера" предполага херметическо затваряне. При това положение някой трябва да е абсолютно обезумял да избере да трови хора с отровни газове в помещение с обикновени дървени врати на няколко метра от мястото където сам той се лекува.

Истината е че повечето от загиналите хора в тия концлагери са загивали от болести и глад. А причината да измрат от глад са британските и американските войски, които прекъсват линията на снабдяване с провизии към концлагерите.

На Вермахта са му трябвали работници, които са произвеждат неща необходими за военната индустрия и воденето на война. Затова са се грижили концлагеристите да са добре нахранени и в добро здраве за да могат да работят. И така е било в началото. Повечето измрели хора са във финалните месеци от войната, когато има недостиг на провизии дори за германската армия, а какво остава за стотици хиляди концлагеристи.

На ционистката пропаганда обаче им е било необходимо някакво плашило с което да наплаши евреите, че да изберат да се преместят в израилевата земя. Точно това плашило е Холокоста, който върши най-голямо зло на самите евреи, защото чрез него ги мамят да се преместят в Израел, където едомците и амаличаните ги подготвят за масово клане. Но въпреки това повечето евреи отказват да се преместят там и има защо, това е Божия промисъл за да ги защити от кроежите на враговете им. Точно поради тази причина ще бъде повдигнато гонение на евреите по цялата земя. Това са времената на Якововата скръб и ние трябва да сме готови за тях, защото това ще е времето на изпитанието на цялата Земя (Откр. 3:10).
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on August 26, 2017, 23:38:03 PM
Добре де, а как точно ще можем да им помогнем ?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 27, 2017, 01:26:56 AM
Както Мелхиседек помогна на Авраам и той разпозна в него свещеник на Живия Бог, така Христовите светии ще срещнат евреите в тяхното гонение и те ще видят в тях свещеници от чина на Мелхиседек. А в някои християни ще видят просто предатели. И ако не сме готови за тия събития по-голяма е вероятността да се  окажем от вторите а не от първите.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on August 27, 2017, 07:28:48 AM
Имам въпрос-ако е нямало Холокост, от какво са били спасени българските евреи?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 27, 2017, 13:55:27 PM
Аз още в началото на темата изясних какво означава "холокост". Това е дума, която я има в Библията и означава - "всеизгаряне". Ето защо тази дума е избрана с цел да обозначи масовото избиване на евреите в газови камери и последващото им изгаряне в крематориумите.

Но тъй като фактите показват, че не е имало нито избиване в газови камери, нито изгаряне на милиони човешки тела в крематориумите - най-малкото поради факта, че такова нещо е физически и технически невъзможно, то не може да се говори за никакъв "холокост" - сиреч "всеизгаряне".

От друга страна никой не отрича факта, че Хитлер е бил във война с евреите. Това обаче е война, която те обявяват на него, а не той на тях. Причината е че така наречения "еврейски елит" контролира финансите на западните държави (вече не само на тях), а Хитлер дава много опасен пример на останалите народи, а именно държавата да печата своите пари и така сама да съживи икономиката си. Така за много кратко време от банкрутирала държава Германия се превръща в първа икономика в Европа и най-голямата военна сила в света. Подобно престъпление и токсичен пример за интернационалния финансов капитал е недопустимо и затова Хитлер трябва да бъде унищожен и заедно с него токсичния пример на независимите от международно банкерство икономики и печатане на пари. Това е истинската причина за войната и Хитлер знае, че евреи (или поне такива които се наричат евреи) стоят зад войната срещу него.

Също така Хитлер е знаел как се използват парите на международния финансов капитал. За финансиране на медии, културни събития, писане на книги, правене на филми и въобще всичко, което може да влияе и формира обществото. И това е използвано за сеене на разврат, унищожаване на традиционните ценности и въобще привеждане на населението до животинско ниво на съществувание. Всички сме свидетели, как това нещо продължава и днес с по-голяма сила от всякога. По времето преди Хитлер да вземе власт в Германия - цялата държава е в разруха, не само икономическа, но и морална. Берлин по онова време е бил европейския Содом и Гомор в който е можело срещу пари да получиш невъобразими за нашите умове в развратно отношение неща. И цялото това нещо е било с подкрепата и активното участие на еврейските медии и еврейските тайни общества. Евреите в Германия са заемали доминиращ процент във всяка сфера на обществено влияние - писатели, журналисти, бизнесмени. Същото нещо се вижда 1:1 днес в Съединените Щати, които по настоящем са най-големия световен злодей, причинители на войни, конфликти, сеещи смърт и разврат по целия свят, произвеждат и разпространяват наркотици по целия свят, изтезават незаконно хора в тайни затвори, правя преврати и свалят правителства, които са загрижени за добруването на народите си - въобще списъка със злини е неописуемо голям.

Никоя държава, която желае независимост и благоденствие на народа си не може да го постигне това ако не елиминира 5-тата колона в своето общество. Тази 5-а колона е винаги ръководена от евреи в която и да е държава. В пост социалистическите страни 80% от олигарсите заграбили държавните ресурси са евреи. Това са факти, които всеки може да провери, защото тия хора не крият че са евреи, освен в някои случаи (например като Порошенко - Валцман). В Украйна например - кой взе властта след военния преврат на Майдана? Яценюк - евреин, Порошенко - евреин, Коломойски - евреин, финансиращ фашистки батальони като Азов.

Точно срещу това е искал да се бори Хитлер. Грешката, която е направил е че е поставил всички евреи под общ знаменател. Предполагам, че не е било лесно да се разделят тези, които са въвлечени в зли дейности срещу народите в които живеят и тези, които просто са искали да живеят нормално без да вършат зло на другите. Това е и причината поради, която в притчата за доброто и лошо семе Исус казва - хората да не се опитват да отделят чадата на лукавия от чадата на царството, преди жътвата, когато ангели, а не хора ще отделят житото от плявата.

Същото изкушение, което е било върху Хитлер ще дойде и върху целия свят - дали ще се поставят всички евреи под общ знаменател? Предстои събуждане по целия свят за злото, което еврейската върхушка систематично извършва спрямо всички народи и света ще бъде разярен и ожесточен срещу всички евреи. Това ще е изпитанието, което ще дойде да изпита цялата земя. Християните, които дръзнат да защитят обикновените евреи в тези времена ще бъдат обвинени в предателство и съдействие на злодеите, които развратиха света и го потопиха в кръв. И всичко това ще се прави под знамето на възстановяване на християнските ценности. Точно така е било и по времето на Хитлер.

Та на въпроса, от какво са били спасени българските евреи? Отговора е - от депортация. Ако е била станала тази депортация, евреите са щели да попаднат в концентрационните лагери, където голяма част са можели да загинат от болести, а после и от глад. Това е щяло да бъде несправедлив процес именно поради неразделянето на житото от плявата. И България е направила добре, като не е участвала в него.

Сляпото отричане на зловредното влияние на еврейската върхушка върху всички народи - няма да доведе до спасение на обикновените евреи, напротив ще доведе то тяхното изтребване. Защото идва време, когато всички тези неща които сега наричат "конспирация" ще бъдат доказани явно и недвусмислено с факти, с документи и с недвусмислени доказателства. Но това ще послужи за изкушение да се сложат всички под общ знаменател и да се извършат големи злини и несправедливости.

Ако някой е чел внимателно в Писанието е описано не веднъж, как Бог изпраща някой народ да накаже евреите в Израел за техните грехове и отстъпление то Бога. Но след това Бог се съди с този народ, защото след като Бог е предал евреите в ръцете им за да бъдат наказани, те отиват отвъд това, което Бог е възнамерил като наказание и извършват много по-големи злини върху евреите. Точно това се е случило и с Германия. Няма нещо, което да е  ново под слънцето. Но каквото е било пак ще бъде, и каквото се е случило с хитлеристка Германия и евреите, ще се случи по целия свят. Но ако човек не познава историята и следва исторически митове и пропаганда няма да разпознае когато същите неща дойдат върху него самия и ще се поддаде на същите изкушения. Или както казва вярната поговорка: "Историята учи, че хората не се учат от историята."
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on August 29, 2017, 03:58:26 AM

Quote from: Nikolay
Ако е имало такива масови изгаряния на живи хора както твърдят - самите воиници са щели да се отвратят и е щяло да има масови дезертьорства - все пак са хора. Малцина са ония които могат и се забавляват от зверства и изтезания. Това е напълно достатъчно за да опровергае изгарянето на няколко милиона живи хора на едно място. Както и Watchman казва в различни теми - нещата опират до съвест.
(говоря по принцип)

  Николай, както Watchman  писа, хората не са изгаряни живи. А и мръсната работа по умъртвяването и последващо изгаряне на труповете не се е вършела от войници, а от така наречените зондеркоманди (Sonderkommando-специален отряд) съставени от  концлагеристи-евреи. Те са посрещали влаковете и са насочвали определените за избиване към камерите, като пътьом са ги успокоявали, че това са бани и т.н. След това са извличали труповете от камерата и са ги претърсвали за някоя ценност-например златни зъбни коронки. Те са обслужвали и крематориумите.Тези евреи от зондеркомандите не са имали избор дали да я работят тази работа, нито са могли да дезертират.


Quote from: Watchman
От друга страна никой не отрича факта, че Хитлер е бил във война с евреите. Това обаче е война, която те обявяват на него, а не той на тях.

  Watchman, не ми е ясно за каква война на евреите срещу Хитлер става дума?
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on August 29, 2017, 11:45:25 AM
Струва ми се Ото, че надценяваш човешката психика. А и дори да се предположи, че не са имали избор и не са можели да дезертират - са имали оръжие с което могат да се самоубият.

В крайна сметка основното е това което уточнихме вече, в последните дни ще има гонения на евреи и църквата ще трябва да е подготвена да помага, спаси и отвори очите им за Месията който чакат. Това не е никак лесна задача, даже бих предложи да се направи тема свързана с това където да се обсъдят тия неща малко по-подробно защото незнанието ще бъде най-големия ни враг в тези дни. А ако на някой Бог е благоволил да разкрие нещо, е добре това знание да стигне и до другите от тялото Христово.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on August 29, 2017, 14:30:24 PM
Quote from: Nikolay
Струва ми се Ото, че надценяваш човешката психика. А и дори да се предположи, че не са имали избор и не са можели да дезертират - са имали оръжие с което могат да се самоубият.

  Николай, не подценявай желанието за живот. А зондеркомандата не е била въоръжена. Някои от тях  се самоубивали, като се затичвали към оградата, която е била под високо напрежение, но повечето са умрели в газовите камери. Ето малко информация: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC

Quote from: Nikolay
В крайна сметка основното е това което уточнихме вече, в последните дни ще има гонения на евреи и църквата ще трябва да е подготвена да помага, спаси и отвори очите им за Месията който чакат.

  Точно така е, и църквата докато очаква тези дни, може да се подготвя,  като помага, спасява и отваря очите за Месията  и на други недолюбвани групи, например   бежанците от Близкия изток, Афганистан, Ирак, Северна Африка.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 29, 2017, 15:39:35 PM
Ото повтаря заучената пропаганда като радиоточка. Били убити в "газовите камери" които до ден днешен никой не може да открие къде са. Дори трезво мислещите евреи не вярват на тези митове.

Quote
  Watchman, не ми е ясно за каква война на евреите срещу Хитлер става дума?

Как ще ти е ясно като всичко, което знаеш е да сричаш заучената пропаганда на победителите във ВСВ.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on August 29, 2017, 19:40:09 PM
Quote from: Ото
Watchman, не ми е ясно за каква война на евреите срещу Хитлер става дума?
Quote from: Watchman
Как ще ти е ясно като всичко, което знаеш е да сричаш заучената пропаганда на победителите във ВСВ.

  Ех..., не  ми помагаш :) :) :)

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 29, 2017, 19:57:11 PM
Да, спомних си притчата за бисерите и...
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on August 30, 2017, 07:56:43 AM
Quote from: Ото
Watchman, не ми е ясно за каква война на евреите срещу Хитлер става дума?
Quote from: Watchman
Как ще ти е ясно като всичко, което знаеш е да сричаш заучената пропаганда на победителите във ВСВ.
Quote from: Ото
Ех..., не  ми помагаш :) :) :)
Quote from: Watchman
Да, спомних си притчата за бисерите и...

  Watchman, неуместно си я спомняш.
В тази притча се говори за бисери, а не за „бисери” като 50÷60000-те хиляди на Дейвид Ървинг. Малко съжалявам, че тръгнах да му анализирам цифричките. Неприятно  е, когато една дискусия се изроди в лични квалификации.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Tihomir on August 30, 2017, 09:58:45 AM
Oto,

Вземи потърси сам този път. Не е трудно. Има и снимков материал с лозунги от това време.

Ти много двойнствен стандарт имаш. Хем ние сме били заблудените, че четем за неща в интернет (което е все едно да отидеш в библиотеката, ако нямаш интернет, и да потърсиш вестници, списания и книги от и за онова време, в които също можеш да откриеш верни и неверни неща). Ти самият, обаче, се позоваваш на Wikipedia, което е медия, която се пише от всеки. Аз мога да отида там и да направя страница как Oto е станал плоскоземец. Та е също толкова "достоверно", колкото и да отидеш в библиотеката.

Затова пише да се изпитват нещата. Ти обаче нищо не изпитваш. Ти отхвърляш това, което не е официалната информация (без да изпитваш и да провериш дори), а официалната информация я приемаш като чиста монета.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on August 30, 2017, 14:48:21 PM
  Николай, не подценявай желанието за живот.
_________
  Точно така е, и църквата докато очаква тези дни, може да се подготвя,  като помага, спасява и отваря очите за Месията  и на други недолюбвани групи, например   бежанците от Близкия изток, Афганистан, Ирак, Северна Африка.

Желанието за живот може да бъде изместено от желанието за смърт когато човек е под стрес.
_________

Недолюбваните групи има защо да са недолюбвани, някой от тях без абсолютно никакво съжаление ще ти резне гърлото само защото си християнин, т.е. преди да си се опитал да проповядваш на някой от домът му Христос.
А тая пропаганда с бежанците някак си никак не ми харесва да я чета тук.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 30, 2017, 20:12:57 PM
Quote
Watchman, неуместно си я спомняш.
В тази притча се говори за бисери, а не за „бисери” като 50÷60000-те хиляди на Дейвид Ървинг. Малко съжалявам, че тръгнах да му анализирам цифричките. Неприятно  е, когато една дискусия се изроди в лични квалификации.

Истината винаги е бисер, без значение дали историческа или библейска. На мен ми е трудно да опиша погнусата си от отношението, което виждам в теб, все едно с някой агент на службите за пропаганда си пиша, а не с християнин. А личните квалификации ги започна ти с нещата, които писа за Дейвид Ървинг, който подобно на Капернаум ще те осъди в съдния ден.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Ото on August 31, 2017, 08:04:34 AM
Quote from: Tihomir
Затова пише да се изпитват нещата. Ти (Ото) обаче нищо не изпитваш. Ти отхвърляш това, което не е официалната информация (без да изпитваш и да провериш дори), а официалната информация я приемаш като чиста монета.

  Тихомир, не само че изпитвам нещата, но и през цялото време точно това ви призовавах да правите. В хода на дискусията, първо се появи твърдението, че „Дрезден е бомбардиран след капитулацията на Германия” и аз ви посъветвах да бъдете бдителни по отношение на автора, както и към сайта(овете) публикували тази безподобно груба лъжа. След това бе твърдението на Дейвид Ървинг „официалната версия за Холокоста е, че на ден са избивани 50÷60 000 евреи” и аз отново ви обърнах внимание, че и това е груба лъжа. Наистина сбърках,  като го квалифицирах като „…драскач И преднамерен заблудител, който не се притеснява да ръси нелепи, лесно оборващи се лъжи”.  Грешката ми е , че вместо „И” трябваше  да е „ИЛИ”, защото ако Д. Ървинг е експерт, то тази лъжа е преднамерена, а ако не е експерт, просто е драскач, пробващ се по темата „има-няма Холокост”.  Третото твърдение бе, че „дори Нетаняху твърди, че Хитлер не е имал никакво намерение да избива евреите, а само да ги разкара от Германия и от контролираните от него територии”, и аз за трети път казах „това е лъжа”, и за трети път се оказах прав. И официалната  но И неофициалната информация ТРЯБВА да се изпитва, но само си задай въпроса -авторите на грубите лъжи за какви ги имат потенциалните си читатели? За хора, които не знаят датата на германската капитулация, или дори не знаят кога е „Ден Победы”? Или за хора, които ще ги домързи да напишат в търсачката „кога е бомбардиран Дрезден”? Или в случая с Ървинг и цифричките му, просто смятат, че поради отвращение към математиката никой няма да му ги провери? А за Нетаняху какво? Разчитат, че никой не знае кой е, какъв е, какво е учил, по какво е–или пък е бил специалист… и не само че не знае, но и няма да си направи труда да научи?
  А това за уикипедията и Ото плоскоземеца ми се струва невъзможно, или пък ако стане ще е доста краткотрайно, но ако успееш да го направиш, гледай текста да е по-майтапчийски. В къщи ще има да се смеем…смеем:) :) :)

Quote from: Nikolay
Недолюбваните групи има защо да са недолюбвани, някой от тях без абсолютно никакво съжаление ще ти резне гърлото само защото си християнин, т.е. преди да си се опитал да проповядваш на някой от домът му Христос.
А тая пропаганда с бежанците някак си никак не ми харесва да я чета тук.

  Николай, по отношение на бежанците казвам каквото мисля. Ти мислиш различно…не е страшно, нормално е. И това е тема, която може да се обсъжда, но точно тук ще е спам, пък е и време работният ден да започне. Господ да благослови трудът на ръцете ни!
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on August 31, 2017, 13:01:27 PM
Quote
Тихомир, не само че изпитвам нещата, но и през цялото време точно това ви призовавах да правите. В хода на дискусията, първо се появи твърдението, че „Дрезден е бомбардиран след капитулацията на Германия” и аз ви посъветвах да бъдете бдителни по отношение на автора, както и към сайта(овете) публикували тази безподобно груба лъжа.

Първо никой не е казал, че бомбандировките на дрезден са след "официалната" капитулация на Германия, а в състояние на фактическа капитулация. Тук става въпрос, че няма никаква военна причина да се бомбандира мирното население на града, при условие, че де-факто войната е вече спечелена. По същия начин по който и Япония е била във фактическа капитулация преди да се пуснат бомбите в Хирошима и Нагазаки. И двете събития са истински Холокост - жертвоприношение от сатанинския западен елит към техните подземни богове. Същия този сатанински западен елит - Ото защитава и даже ходи да гласува за партиите им.

Quote
След това бе твърдението на Дейвид Ървинг „официалната версия за Холокоста е, че на ден са избивани 50÷60 000 евреи” и аз отново ви обърнах внимание, че и това е груба лъжа. Наистина сбърках,  като го квалифицирах като „…драскач И преднамерен заблудител, който не се притеснява да ръси нелепи, лесно оборващи се лъжи”.  Грешката ми е , че вместо „И” трябваше  да е „ИЛИ”, защото ако Д. Ървинг е експерт, то тази лъжа е преднамерена, а ако не е експерт, просто е драскач, пробващ се по темата „има-няма Холокост”.

Напълно възможно е Ървинг да е допуснал грешка на езика, защото според официалната версия в Аушвиц са избивани до 6000 души, всеки ден и това е нещо, което Ървинг няма как да не знае, нито може да си прави илюзия, че би могъл да "излъже". А цифрата 6000 също напълно доказва правотата на основния аргумент на Ървинг, че в Аушвиц няма и никога не е имало такова количество въглища, което да направи такова нещо възможно. Да не говорим че дори да е имало въглища наличните крематориуми нямат такъв капацитет. Затова Ървинг няма никакъв мотив да променя числото от 5000 на 50 000, при условие, че това по никой начин не се отразява на аргумента, който представя.

Като се има предвид огромната цена, която Ървинг е платил и продължава да плаща за убежденията си става пределно ясно, че той не е някой който "се пробва" по някаква си тема, а това е човек, който е вързан от съвестта си да държи тези убеждения, според както се е убедил сам от документите които е изследвал.

Quote
Третото твърдение бе, че „дори Нетаняху твърди, че Хитлер не е имал никакво намерение да избива евреите, а само да ги разкара от Германия и от контролираните от него територии”, и аз за трети път казах „това е лъжа”, и за трети път се оказах прав.

Много интересно как точно "се оказа прав"? Може би точно както се оказа "прав" и в първите два случая - сиреч никак. Написах ти ясно, че това с Нетаняху съм го гледал на видео, и ето го видеото:

https://www.youtube.com/watch?v=JQ5BFJH7OZ4

Тук Нетаняху ако и да се придържа към митологията на холокоста, защото той е не само неин агент, но и главен бенефициент, де факто си признава, че Хитлер не е имал никакво намерение да избива евреите, което от своя страна говори, че няма нещо в идеологията на Хитлер, което да предполага избиването на "по-нисшите раси" или която и да е друга раса. Хитлер е искал да направи това което повечето народи са правили, когато евреите започнат да вършат зло по земите им - а именно да ги изгони. Разбира се имало е и случаи на народен гняв, който е водил и до избиване на евреи, но това са били местни погроми със смъртни случаи, а не систематичен геноцид.

Вземи прочети Гогол какво пише за делата на евреите в Киевска Русь. Този гняв не е бил безпричинен.

Дори днес се вижда огромен гняв да се натрупва по целия свят против евреите и отново не е без причина. Първата причина са безобразията които вършат в Палестина и втората причина са участието им във международния финансов капитал и огромните злини, които той извършва на всички народи. Т.е не е нужно дори да знаем история за да видим, че този гняв е предизвикан от мерзостите, които евреите вършат сред народите и това се потвърждава от Писанието, което говори че където те ще са изгонени ще вършат гнусоти и мерзости. Но Бог ще държи сметка за това дали този гняв ще доведе до несправедливости, защото Бог никога не е бил против справедлив процес на наказание на провинилите се, но винаги бил против да се осъждат невиннните. Според както е писано:

Пр. 17:15  Който оправдава нечестивия и който осъжда праведния. И двамата са мерзост за Господа.

Не може с оправданието че се осъждат виновните, да се осъждат и невинните под общ знаменател с тях. Това е греха на народите за който Бог ще им изиска сметка.

Quote
  А това за уикипедията и Ото плоскоземеца ми се струва невъзможно, или пък ако стане ще е доста краткотрайно, но ако успееш да го направиш, гледай текста да е по-майтапчийски. В къщи ще има да се смеем…смеем:) :) :)

Разбира се че ще се задържи за кратко, както се задържа за кратко всякаква информация която противоречи на политическите и геостратегически интереси за западния елит и международния капитал. Уикипедията е толкова меродавна по всякакви въпроси касаещи политически, геостратегически, икономически и всякакви други интереси на Запада, колкото вестник Работническо Дело беше меродавен за истинското положение на нещата в България в недалечното минало.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on September 13, 2017, 02:20:07 AM
Ето какво се случва, когато някаква група претендираща да бъде християнска не могат да балансират нещата и обявяват, че евреите били семето на змията, че били най-лошите от всички раси и че Христос не бил юдеин (https://anonym.to/?https://www.youtube.com/watch?v=HhaaZ9rr3cU).

До такива абсурдни неща се стига, когато човек не може да пресее и да балансира нещата.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on September 30, 2017, 21:16:15 PM
Ето една информативна статия (https://anonym.to/?https://bultimes.com/izrael-si-igrae-sas-sadbata-na-sveta/) относно борбата между духа на Яков и духа на Едом в днешното еврейство.

Тя е добра илюстрация на принципа, който аз не веднъж засягам в тази тема, а именно това че не може всички евреи да се слагат под общ знаменател, нито в положително, нито в отрицателно отношение.Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on October 02, 2017, 15:46:56 PM
Из статията:

Quote
Става дума за превръщането на днешния шовинистичен Израел в една нормална държава, където всички граждани имат равни права и която не загражда сама себе си от своите съседи.
А трябва ли да е така ? Как ще са святи ако не са отделени от греха ? Защото той неминуемо ще нахлуе със "равните права".

Quote
Ето истинският въпрос, пред който стои днес човечеството, евреите и не-евреите: Дали светът е създаден за Израел или евреите са създадени за света?

Интересен въпрос... Естествено фалшив и вкарващ в размисли които не е добре да има. Защото нито едното, нито другото е вярно...

Относно Яков и Едом, да статията го показва, разделяне на фракции.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on October 02, 2017, 16:21:43 PM
Quote
А трябва ли да е така ? Как ще са святи ако не са отделени от греха ? Защото той неминуемо ще нахлуе със "равните права".

Те в момента и да се отделят и да не се отделят от другите народи пак няма да са святи, защото без Христос няма нито праведност, нито святост. Но ще е много по-добре да спрат да вършат неправда спрямо останалите народи.

Quote
Интересен въпрос... Естествено фалшив и вкарващ в размисли които не е добре да има. Защото нито едното, нито другото е вярно...

Той въпроса е съвсем библейски, а именно това е въпроса за управлението към което Бог е призовал народа Си - дали става чрез господаруване или чрез слугуване. Исус вече даде отговора на този въпрос.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on July 16, 2019, 15:51:59 PM
Бих искал да събудя малко тази тема с някои допълнения.

Първо в българския език е прието да се използва думата "евреи" за описание на това, което на английски се нарича Jews, което всъщност означава не евреи, а юдеи.

В Писанието думата Jews (yehudim) се използва за първи път след разделението между царството на Юда и царството на Израел. В царството на Юда участват три племена, едното от които (племето на Леви) не се брои между 12-те племена. В този смисъл под "юдеи" се разбира жителите на Юдовото царство, което включва племето на Юда, племето на Вениамин, и вероятно голяма част от племето на Леви. Останалите 10 племена, включително и някаква част от племето на Леви, са част от Израилевото царство и те представляват така наречените "изгубени племена", защото изгубват своята национална идентичност след запленяването им от асирийците и преселването им извън обещаната земя.

В този смисъл ние трябва да разбираме, че евреи са всички потомци на Яков, но голяма част от тези евреи са днес разпръснати между народите и е възможно да съставляват някои от днешните народи, или да бъдат съставна част от наличните днес множество народи. Със сигурност тези хора не са изчезнали, защото Писанието свидетелства, че те са се преумножили след преселването си извън обещаната земя.

Тук е интересно да се отбележи следния факт. Причина номер едно поради която юдеите отхвърлят че Исус от Назарет е Месията е че според тях Той не изпълнява пророчеството, според което едно от нещата които Месията ще направи е да събере отново заедно юдовите и израилевите племена.

Истината е че Христос прави точно това но по начин по който юдеите нямат очи за да го видят. Когато апостолите отиват по целия свят да проповядват Благовестието, те достигат и до тези "изгубени племена", голяма част от които приемат Благовестието с готовност и радост. По този начин юдеин и израилтянин отново стават едно в Христос. Предстои само съвместното им завръщане в обещаната земя.

Пророчествата показват, че когато БОГ завърне евреите в обещаната земя, това ще стане заедно юдеи и израилтяни, което е още едно свидетелство, че днешната държава Израел е един фалшификат и не изпълнява пророчествата в Библията за възстановяването на Израел .

Но нека да изясним още малко наименованието "юдеи". Когато този термин се появява, както отбелязах и по-горе той включва макар и отчасти 3-те племена - Юда, Вениамин и Леви. Защо отчасти? Защото не всички юдеи се завръщат в обещаната земя след вавилонския плен. Причината не всички да се завърнат е предимно практична, а именно нещата не са никак розови в Юдея, след плена. Тази картина е добре описана в книгите на Ездра и Неемия. Също така от книгата Естир рзбираме, че юдеите са били доста добре установени в Персийската империя, където са се ползвали с много добър социален и материален статут, особено след събитията с Аман и въздигането на Мардохей до втори човек в империята. Персийската империя е била уникално богата и мощна държава, основана върху множество здрави принципи на които днешните така наречени "християнски" държави имат много да завиждат. До част от картината на умопомрачителното богатство на Персийската империя може да се докоснем ако прочетем първата глава на Естир. Ето защо голяма част от юдеите остават в Персия и мнозина от тях вероятно продължават да живеят в Иран до ден днешен. И аз не говоря за юдейските общности в Иран, които се идентифицират като такива, а за онези, които оставайки да живеят в Персия вероятно също губят своята идентичност и днес са приели исляма и се считат за чистокръвни персийци. Като добавим към този факт и това, че на същата тази територия са били населени много и от израилевите племена, то можем да очакваме, че най-вероятно в днешен Иран живеят много повече автентични евреи, истински потомци на Авраам, Исаак и Яков, отколкото във фалшивата държава Израел. Ето защо не трябва да ни учудва огромната враждебност и агресивност, която фалшивия Израел и подопечните им САЩ проявяват спрямо Иран.

След завръщането си в Юдея, юдеите никога не възстановяват чистотата на своята вяра и славата на своето царство. При престоя си във вавилон юдеите приемат множество окултни и езически учения, които примесват със закона на Моисей и така се ражда "юдаизма".  Много е важно християните да разбират, че юдаизма, не е оригиналната религия на Моисей и пророците. Никъде в Писанията - вярата на Авраам, Исаак и Яков и закона на Моисей не са наричани юдаизъм.

Казвам това, защото в днешно време страшно много християни (попаднали под ударите на пропагандата на ционизма) биват привлечени към юдаизма, без да разбират, че това е вавилонска религия, а не библейска вяра. Талмуда е сборник от изключително демонични писания и той има основната заслуга за формирането на онова, което се нарича юдеи (Jews) днес.

В дните преди вавилонския плен еврейския народ проявяваше много от делата на плътта, бунта против Бога и закоравяването на сърцето против Бога. Но това беше проявление на естествения човек. След вавилонския плен и въвеждането на вавилонските мистерии във вярата на юдеите, вече имаме не просто естествено проявление на плътта, а демонично закодирано зло в юдаизма, което се преподава и изучава като "Божие слово и учение". С други думи юдаизма обучава ученици на Сатана, точно както Христовото Благовестие обучава ученици на Бога. Не случайно Писанието нарича такива хора - "сатанинска синагога" и сам Исус нарече последователите им - "деца на дявола". Затова състоянието на юдеите се оказва много по-тежко от това на израилтяните, които напълно изгубват вярата и идентичността си.

Ер. 3:11  И Господ ми рече: Отстъпницата Израил се показа по-праведна от невярната Юда.

Тук можем да си припомним и думите на Исус, който казва, че е по-добре да си студен отколкото хладък.

Но проблемите на юдеите не свършват до тук. След разпадането на Гръцката империя на 4 части, Юдея остава под контрола на една от тези самостоятелни империи. В един момент император Епифан решава да оскверни Божия храм в Ерусалим и това води до Божия съд върху неговата империя. Юдеите се възползват от този импулс, вдигат бунт и успяват да се освободят. Важно е да се отбележи, че тези събития се случват във време в което Бог е престанал да комуникира с Юда и да изпраща свои пророци към нея. Всичките действия на юдеите са по плът, със силата на човешката мишца, а не със силата на Божия Дух и Божията благодат. В своя устрем юдеите превземат Едом (Идумея) и насилват  едомците да приемат юдаизма. Голяма част от едомците приемат юдаизма и остават да живеят в Юда, ставайки идентични и неразличими от останалите юдеи. Това е може би една от най-големите трагедии за юдеите. За тях обаче това е голяма победа. Онези едомци, които отказват да приемат юдаизма и предпочитат заточението се преместват да живеят на север и по-късно се появяват на историческата сцена (според една от версиите) като царството на Хазарите. Много години по-късно голяма част от хазарите също приемат юдаизма и се сливат с тялото на останалите юдеи. Държа да отбележа, че това  само една от историческите версии. Според друга версия хазарите са потомци на Тогарма (Бит. 10:3), който е имал 10 сина, единия от които се е казвал Хазар. Според същата теория един от 10-те сина на Тогарма се е казвал Булгар, което би могло да означава, че хазарите не са едомци, а ние българите сме роднини с хазарите (и не само с тях).

Това, което е важно да се разбира за хазарската теория е че тези, които твърдят че хазарите не са семити не са съвсем прави в най-добрия случай, или въобще не са прави. Ако приемем че хазарите са от Тогарма, то тогава наистина те не са семити, защото са потомци на Йафет, а не са Сем. Но ако са от Едом, то тогава те са 100% семити.

Но дори да приемем, че хазарите са от Тогарма и не са семити, то това прави ли всички ашкенази юдеи несемити? Далеч не. Причината за това е че когато хазарския цар решава да приеме юдаизма, юдеите изпращат голямо количество равини (заедно със семействата им) за да ги обучат. Освен това новината, че юдеите си имат свое царство се разчува и мнозина юдеи се преместват да живеят сред хазарите. По този начин  в най-лошия случай само част от хазарските юдеи (ашкенази) не са семити. Тук трябва да се добави още един детайл. Според някой изследователи далеч не всички хазари приемат юдаизма, а само хазарския елит. Това означава, че в процентно отношение много малка част от ашкеназите са хазари, а повечето са си юдеи преселени в Хазарския каганат.

Описвам всички тези неща за да разберем по-добре проблема свързан с днешните юдеи (Jews), защото този термин преминава през няколко трансформации.

1. Първите и оригинални юдеи са тези които населяват царството на Юда и се състоят от племената на Юда, Вениамин и Леви. Това са чистите оригинални юдеи, които преди вавилонския плен са държали чистата Авраамова вяра ( в периода, когато не са отстъпвали от нея).

2. След вавилонския плен, имаме отново сравнително етнически чисти юдеи (книгата на Неемия свидетелства, че има смесване с околните народи), но вече вярата на юдеите е силно повлияна от вавилонските религии и е на лице устното предаване на вавилонския Талмуд, който е отявлено демоничен и богопротивен. Исус често се конфронтираше със "преданията на старейшините" които неизбежно са включвали и вавилонските примеси, както и всякакви човешки добавки.

3. След превземането на Идумея (Едом) и включване на голяма част от едомците към тялото на юдеите, вече юдеите не само че имат примеси във своята вяра, но те вече са и етнически примесени. И то не с кого да е, а със своя извечен духовен враг - едомците. Именно в това състояние Исус заварва Юдея. Едомците бидейки много пъргави по плът и народ със силна комбинативност, находчивост и усет за слабите места на противника (Едом беше велик ловец и се замислете какви качества трябва да има един ловец) бързо успяват да превземат позициите на власт и влияние в юдейското общество. По времето на Исус - Ирод, който е едомец е в позиция на цар на Юдея, а голяма част от равините са също едомци.

4. След унищожаването на Ерусалим от римляните и разпръсването на юдеите по цялата земя, останали без храм и жертви равините са принудени са създадат още по-различна версия на юдаизма, която да може да функционира без храм, без жертви и без свещенство. В този период към юдеите се прибавят и много хора от други народи, в това число мнозина гърци в Александрия приемат юдаизма, и днес техните потомци живеят в Израел и се считат официално за "евреи", но мнозина от тях помнят и свидетелстват че бащите им са гърци, а не оригинални евреи. Като добавим към това и прибавянето на хазарите получаваме една изключително примесена етническа картина на онези, които днес се наричат юдеи. Излишно е да се казва, че обещанията към Авраам, Исаак и Яков, към Давид и потомците им не се отнасят до незаконните примеси, а само към оригиналните юдеи, които все пак ги има някъде там в кюпа, но никой не знае точно какъв процент от цялата маса те представляват.

Виждаме обаче, че под наименованието юдеи (Jews) имаме сформирана една взривоопасна смес от хора и учения, която включва от всичко най-свято пред Бога, до всичко най-скверно.

Не случайно през годините на заточение през които юдеите са живели сред другите народи те стотици пъти са били изгонвани отсред народите, които са ги приели като бежанци. Има мнозина християни, които застават и казват, че тези изгонвания на юдеите са били поради това, че народите са мразели Бога и затова са мразели юдеите. Аз обаче бях удивен да видя, че Писанието ни дава изключително точно обяснение защо това се е случило, и не оставя никакво съмнение в кого е причината:

1Сол. 2:15  които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угождават и на всичките човеци са противни

Тук апостола говори за юдеите, казвайки, че освен това че те се противят на Бога, Неговите пророци и Неговите слуги, юдеите са противни на всички човеци.

Думата "противни" означава, някой който непрестанно се опълчва срещу другите, като насрещен вятър, някой който винаги върви против доброто и интереса на другите.

Тук е дадено обяснението защо юдеите биват непрестанно гонени и изгонвани. Защото на всяко място където отиват те се съюзяват за да работят против интереса и за ущърб на народите, които са ги подслонили. Това е в самото естество на тази смесица от свято и скверно, Божие и сатанинско.

Божието Слово обаче ни казва, че Христовото тяло, трябва да успее да подбуди към ревност за спасение именно юдеите (Римл. 11:11).

Надявам се в светлината на гореописаното да осъзнаете, че подобна задача е 100% отвъд човешките сили на вярващите. Изисква се мощно действие на Духа в нас и чрез нас, каквото света още не е видял и не е познал. Как би могъл човек да доближи този възел от свято и скверно, от едомци върху които Бог има вечен гняв, и остатъка чисто Авраамово семе избрано по благодат? За такова нещо не е способен никой човек. Това изисква Христовия народ да бъде на съвсем друго духовно ниво. А неадекватността на християните по този въпрос се вижда съвсем ясно днес.

Имаме образуване на два лагера. Единия лагер прегръща ционизма и юдаизма до степен че се кичат със сатанинската на Ремфан, лъжливо наречена звезда на Давид, покланят се на държавата Израел, която действа 100% в сатанинския дух на Едом, и някои започват дори да практикуват ученията на юдаизма.

Другия лагер пък се изпълва с омраза към всичко юдейско, обвинява юдеите за всичките злини по света и стигат до там да заявят, че Бог е приключил с юдеите веднъж и завинаги, че всички юдеи без изключение са сатанинска синагога и че Бог повече няма нищо общо с юдеите и никакви обещания не важат за тях.

Това е което се случва когато човек подходи по плът към може би едно от най-големите предизвикателства пред Христовата общност на земята, което съществува за да ни покаже къде всъщност трябва да бъдем духовно, и е предназначено да ни служи за лакмус за нашето духовно състояние.

И какъв трябва да бъде нашия отклик към всичко това? Ние трябва да паднем на лицата си пред Бога и да изповядаме нашата духовна неадекватност, закоравеност, повърхностност и своеволност и да поискаме Бог да възстанови своята общност на земята по такъв начин, че да можем да изпълним това огромно предизвикателство пред нас - да подбудим юдеите към ревност и завръщането им към вярата. Преди да сме в състояние да извършим всичко това - никакво Христово пришествие няма да има и Бог ще продължи да допуска врага да мачка християните докато накрая се събудят за да живеят не са себе си, а за Божиите цели на земята.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: small axe on July 17, 2019, 16:04:59 PM
"да подбудим юдеите към ревност и завръщането им към вярата. Преди да сме в състояние да извършим всичко това - никакво Христово пришествие няма да има"

Подбуждането на тн. верен остатък от потомците на Авраам по плът, за да станат и потомци по дух, което ще ги направи да влязат отново в призванието на избран народ Божи, където са и присадените от езичниците приели Месията, ще стане по един, или друг начин. Неизбежно е и е предсказано. Христовото второ пришествие ще стане факт, когато се изпълнят времената на езичниците. Тези времена касаят именно пълното присаждане на маслината на предузнатите езичници чрез покаяние и вяра в Месията Исус.

Това, че днес имаме фалшив израел, като нация събрана от хора, противни на Бога е неизменен и видим факт. Както Каин винаги гони Авел, така и тези винаги се противопоставят на правдата от Бога, и бидейки фалшиви евреи, са в задруга и с фалшиви християни и всъщност са едно, както и истинските християни, независимо от етноса си са едно. Тук години сме обсъждали тази тема, и още сме на различни позиции по разни детайли. Тези детайли не са маловажни, а тяхното изясняване правят картината още по- детайлна и ясна.

Включвам се именно за да посоча пак няколко неща, които смятам за важни за по - доброто изясняване на тази картина. Ако сметне някой, че моето включване е ненужно с оглед на това, че казах че ще участвам само в онази изстрадала тема за плоската земя, има пълното право да махне този постинг, няма да се обидя, или нещо подобно. Просто го казвам ясно, ако решете, трийте, форумът си е ваш.

Така, по темата:
За мен има няколко важни неща, които е важно да се посочат за по- добро изясняване на тази мащабна измама и подмяна на понятията за Израел, чрез умелото използване на манипулациите с изкуствените, целеви 1 и 2 ра светони войни, и създаването поради тях на изкуствената държава в палестинските територии. Ясно е вече, че това е човешко дело, не Божие събиране и е ясно кой стои зад него. Важно е вече, да се посочи кой е този някой, според Писанията, защото те ясно говорят за това, ако и думите на пророчествата да са били затворени до определеното последно време. Книгите на пророк Даниили Откровението са ключови за разбиране на ситуацията в която сме днес и това което наблюдаваме в света, като събития.
За мен е важно да се изучават именно тези теми, чрез проучване на книгите:
- Даниил
- Откровение
и да се мисли за задаващата се мащабна измама, която ще е синтезът на всички тези приготовления на злото, за възцаряването на фалшивият месия. Тази измама ще използва няколко важни неща които предстои да се появят на сцената за да омотаят тотално масите и изкривят писанията до неузнаваемост, променяйки времена и години:
- Изкуственият интелект
-Трансхуманизмът
- тн. НЛО та
Именно с тези неща по - горе, ще е свързан и тн образ на звяра, който ще бъде направен (от кого?) Пише, че самите хора правят, създават този образ на звяра. (това е свързано именно с технологиите и вероятнo AI) та този образ да проговори и да направи да бъдат избити непокланящите се на звяра и образът му. Тук имаме и демонична и човешка и технологична постановка, или база, на която ще се пръкне това нещо- образ на звяра.

Трябва да се изяснят основни неща, понятия, за да може да има основни изходни точки, ясно дефинирани, за да се стига до правилни изводи:
- Кой е звярът
- кой е лъжепророкът
-Коя е Вавилонската блудница
- Кои са главите и роговете описани в Откровение.
- кой е малкият рог
- какво е вярното тълкувание на Книгата на пророк даниил и в частност глави от 7 до 12.
- Какво точно визират 70 седмици, кога е времевата рамка на изпълнението на последната 7 мица от години
- Кой е този, който сключва завет с мнозина, Месията Исус, или Антихриста ( тук е и една от измамите за християните поради ученията на диспенсионализма, който тотално обърква тълкуването на 9 та глава за да обслужи своята си доктрина (ционистка)
- Кои и защо реално са част от народът Божи. Който е само един. Тук сме спорили, аз продължавам да твърдя, че народът Божи е само един съставен от Духовни израелтяни, бидейки наследници по плът от Авраам но И приели Месията и бидейки езичници по плът приели Месията и съответно присадени към народът Божи. Но дори и за това последното да няма съгласие между хората, то поне изясняването на другите въпроси ще послужи и за изясняването и на това някога.
-------------------------------------------

Много е важно да се разбере, КОЯ е Блудницата Вавилон, Малкият рог, лъжепророка и звяра. Кой е северният цар, Южният цар, Царете от Изток, и Китимските кораби..
Трябва да се разбере, че има два Йерусалима, земен и небесен. Да стане ясно, че Вавилонската блудница (майката на всички блудници) е съвкупност, но в нея са кървите от пророците и в нея е разпнат месията Исус. Това я дефинира и тя освен религиозна система е и географско място. Просто Писанието ясно го посочва.

Нямам време да пиша в момента по темите подробно, но мога да посоча само тези по тях, до които съм стигнал:

Блудницата Вавилон е Ционизмът, Фалшивият Евреизъм, със своят талмуд и географски локализиран там където ще слезе Новият Йерусалим, так където е днешният. Тази Блудница е инфилтрирала и много от църквите през вековете и днес и действа и посредством тях. Тази блудница управлява и мами цели народи и язди империи.

Звярът е именно последната империя и блудницата го язди.
Интересен е въпросът , че вавилонската блудница е учение, а звярът империя.
Друго интересно е, че сякаш малкият рог е самият звяр. Той е имал смъртоносна рана, но "възкръсва" и цялата земя учудена отива след него. Това днес мнозина интерпретират по всевъзможни начини, но струва ми се, че то има връзка с 70 година след Христос и разрушението на Йерусалим и с образуването на днешната малка държава с големи претенции израел в палестина. Сякаш имаме възкръсване на една от главите, която е била и я няма и после пак се появява. Тоест тн. осми цар, който е един от седемте.

Звярът има седем глави и десет рога. Три от роговете се откъсват при появата на малкият рог.
Глави 12 и 13 от откровение са ключови, и като времева рамка. Един от върпосите днес е кога са се изппълнили, ако са, ако не са на какъв етап са, и какво от тях има двойно изпълнение(ако има такова изобщо)

Виждаме в глава 13, че освен звярът със седем глави и десет рога имаме и друг звяр идещо от земята с два рога , като агнешки, но говорещ, като змей. (възможно е също той да е тн. малък рог, също и самият лъжепророк)

Интересни са двата му агнешки рога и говоренето му като змей. 

Предположения:

Агнешките рога - символ на религиозни учения. Например Симбиозата днес между фалшивото християнсво и фалшивият евреизъм(талмуд, ционизъм) с цел възвеличаване на звярът и преследване на истинските хора на Месията Исус.
Ето един звяр с агнешки рога и богохулни думи, който е надменен и жесток, имитирайки агне.

Той (малкият рог) има много очи, според казаното от пророка. Което е доста интересно.

Тези:
Звярът със седем глави и десет рога- Сащ, Северният алианс, израел натовските държави..
Лъжепророкът- Ционизмът заедно с фалшивото християнство
Малкият рог- държ. израел (една от седемте глави, която е била преди това)
Змеят- ясно кой
Вавилонската блудница- седалище Йерусалим, Ционизмът като цяло с неговият талмуд
Северният цар- ? (Северният Алианс, Нато. сащ)
Южният цар- ? (Иран?)
Царете от изток- Русия, Китай...

Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Nikolay on July 29, 2019, 12:15:50 PM
Добре дошъл отново small axe, ако и да си казал нещо за писане в тая или оная тема, простено да ти е :)
Пиши навсякъде свободно, аз лично нямам нищо против, даже ще се радвам.

Да събитията назряват леко по-леко и приближават към своя край. И аз не веднъж съм коментирал за AI в същата тая посока. Дано се пораздвижи форума малко, че този застой не е на добре, който застой лично аз не отчитам като нещо добро.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on July 30, 2019, 15:19:50 PM
small axe,

въпросите които повдигаш са извън тематиката на настоящата тема, която цели изясняване на въпросите свързани с антисемитизма, юдеите и така наречените юдеи. Затова следва подобни въпроси да си имат своя тема. Такива теми мисля, че има по които може да се продължи да се пише или може да се пусне нова тема.

Nikolay,

аз считам за предимство факта, че ние можем да вложим повече от времето си в изследване, изучаване и работа отколкото в говорене по форумите.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on December 21, 2019, 14:02:06 PM
Ето един подробен материал, който ще допринесе към общата картина на тази така важна за всеки християнин тема:

https://imadrugpat.org/jews-bg.html

Дали всичко описано в горния материал е факт, или има измислени и пресилени неща, няма голямо значение. Това, което има значение е че без всякакво съмнение, юдейските водачи са мотивирани да работят не само против интересите на народите, които са ги подслонили, но активно действат за тяхното унищожение и пълно подчинение.

В никакъв случай не може да се твърди, че основната маса от обикновени евреи са съучастници с тези зли дела.
Но съществува един юдейски картел мотивиран от расовата омраза, която бива засята в юдейските умове от Талмуда, и изкривения от плътта месиански призив, който се старае да сбъдне месианските обещания не чрез Божията благодат и свръхестествена намеса, но чрез човешки кроежи, заговори, коварни методи и демонично лукавство.

В момента имаме три основни клона, които действат на същия принцип - "целта оправдава средствата", т.е ако целта е толкова възвишена като това да се установи Божието царство на земята, то няма ограничение в използваните методи, ако и да са абсолютно сатанински по своето коварство и естество.

1. Едомския клон. Исав до ден днешен не може да преглътне огорчението, че беше избран не той, а брат му Яков за наследник на месианските обещания. Затова днешните синове на Едом имат две основни цели - едната е да се докажат като месиански народ, който ще доведе Божието царство на земята, и другата е да избие потомците на Яков, които са основния претендент за месианската роля.

2. Юдейския клон. След като юдеите отхвърлиха Исус от Назарет, и не повярваха в Него като в свой Месия, юдеите бяха отхвърлени като носител на месианското призвание. Това отхвърляне е само за определен сезон и време и остатък избран по благодат отново ще бъде присаден и възстановен в своето оригинално призвание. Но днешните юдеи бидейки в състоянието си на отсечени клони продължават подобно на едомците да напират са своята месианска роля, само че вече чрез силата на плътските напъни, което води до всякакви зли и коварни дела.

3. Християнския клон. Това е най-коварния за нас клон, защото ние самите можем да изпаднем в неговите похвати и методи. Това е клона на политическото християнство. Политическото християнство има за цел да постигне обещанията за Божието царство, което трябва да владее над цялата земя с политически методи, или иначе казано с плътски напъни и човешки усилия. Такива християни са забравили библейския принцип "Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми казва Бог" В този клон спадат католиците (особено йезуитите), православните (които винаги са се стремели към политическа власт), доминионистите евангелисти(които са възприели католическия и йезуитския мироглед) и привържениците на християнския ционизъм (които са приели смесен квас от този и от предния клон).

Тези три клона действат повече или по-малко заедно и съвместно образуват Вавилонската блудница. Това е тайната на вавилонската блудница, че тя събира в себе си всички разклонения формирани от духа на Антихриста. По своята същност Антихрист означава, някой който действа вместо Христос, поставя се на мястото на Христос, и се опитва да постигне онова, което само Христос може да постигне. Точно това е същността, сърцевината и ядрото на всеки един от тези три клона.

И ако във физически план всички тези клонове да имат различен етнически състав, всички те могат да се определят като духовни едомци, както и всички верни ученици на Исус от Назарет, могат да се определят като духовни юдеи.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on February 14, 2021, 22:05:44 PM
Не знам колко от вас са се замисляли, какво въобще означава този термин "антисемитизъм" и "антисемит". Всички знаем, че той се използва само и единствено като етикет за нещо или някой, който е против евреите. Ако е така обаче, защо не се използва термина - антиевреизъм и антиеврей, а се използва нищо не значещия сам по себе си термин "антисемитизъм"?

Всички знаем от Писанието, че Сим е един от синовете на Ной от който произлиза Авраам и евреите. Следователно семити са всички хора, които са потомци на Сим. Това включва и арабите, и асирийците и моавците и амонците и едомците и много други народи сред които са и евреите. Включени са дори и архивраговете на Бога - амаличаните. Някой от вас чувал ли е за някакво специално движение или учение или групи хора, които да са крайно настроени срещу моавците, амонците, асирийците или арабите например? Ако съществуваше такова нещо като "антисемитизъм" то би трябвало да е насочено срещу всички семити, а не срещу една сравнително малка група от хора изсред тях.

Искам да се върна към тази тема в светлината на някои исторически контексти, които дават допълнителна светлина за възникването и значението на термина "антисемитизъм".

Историческата справка по-долу е взета от Уикипедията (пропаганден инструмент на който не може да се има пряко доверие и всичко трябва внимателно да се проверява):

Quote from: WikiPedia
The origin of "antisemitic" terminologies is found in the responses of Moritz Steinschneider to the views of Ernest Renan. As Alex Bein writes: "The compound anti-Semitism appears to have been used first by Steinschneider, who challenged Renan on account of his 'anti-Semitic prejudices' [i.e., his derogation of the "Semites" as a race]."[15] Avner Falk similarly writes: "The German word antisemitisch was first used in 1860 by the Austrian Jewish scholar Moritz Steinschneider (1816–1907) in the phrase antisemitische Vorurteile (antisemitic prejudices). Steinschneider used this phrase to characterise the French philosopher Ernest Renan's false ideas about how 'Semitic races' were inferior to 'Aryan races'".[16]

In 1879 German journalist Wilhelm Marr published a pamphlet, Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum. Vom nicht confessionellen Standpunkt aus betrachtet (The Victory of the Jewish Spirit over the Germanic Spirit. Observed from a non-religious perspective) in which he used the word Semitismus interchangeably with the word Judentum to denote both "Jewry" (the Jews as a collective) and "jewishness" (the quality of being Jewish, or the Jewish spirit).[21][22][23]

This use of Semitismus was followed by a coining of "Antisemitismus" which was used to indicate opposition to the Jews as a people[citation needed] and opposition to the Jewish spirit, which Marr interpreted as infiltrating German culture. His next pamphlet, Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum (The Way to Victory of the Germanic Spirit over the Jewish Spirit, 1880), presents a development of Marr's ideas further and may present the first published use of the German word Antisemitismus, "antisemitism".

Бих цитирал от българската версия на Уикипедията, но написаното в нея е напълно различно от написаното в английската версия и не съдържа горните детайли, които са важни за тази дискусия.

И така ако приемем, че годната историческа справка е вярна, но аз трябва да призная, че не съм бил прав когато съм написал, че "антисемитизъм" по оригиналния смисъл на тази дума не съществува, не е съществувал никога и няма да съществува. Очевидно е съществувал, най-малкото в убежденията на френския философ Ернст Ренан, който е развивал тезата, че всички семитски раси са по-низши от арийските раси. В този смисъл Ренан е действително антисемит, защото застава срещу всички семитски народи.

От тук нататък започва развитието на този термин. Според горната справка, австрийския юдеин Мориц Щайншнайдер пишейки опровержение на теорията на Ренан за първи път използва израза "антисемитски предразсъдъци" за да определи с него идеите на Ернст Ренан.

След това немския журналист поема термина семитизъм в своя памфлет "Победата на юдейския дух над германския дух." В този памфлет той използва израза Judentum (юдейски дух) като синоним с термина  семитизъм, като по този начин "семитизма" вече се дефинира като проявление на "юдейския дух" и антисемитизма, като противопоставяне на този дух.

Така нещата стават доста по-ясни, не само от чисто терминологична и историческа гледна точка, но и от духовна гледна точка. Защото за нас остава да дефинираме какво е това нещо "юдейския дух" за да стане голямата картина ясна пред очите ни. За щастие ние няма нужда да търсим подобна дефиниция в речниците, защото този дух е пълноценно дефиниран в писанията на Новия Завет.

За да се разбере какво означава термина "юдейски дух" първо трябва да се дефинира термина "юдеите". Този термин има историческо развитие в Библията и придобива своето настоящо значение в четирите Евангелия и в Деяния на апостолите.

Първоначално термина "юдеите" се използва по смисъла на жителите на Юдовото царство. Когато това царство пада под вавилонския плен, мнозина от юдеите биват депортирани извън своята земя. Срещу тях се правят кроежи и погроми и Бог е на тяхна страна. В този контекст термина "юдеите" е изцяло положителен.

След завръщането от плен юдеите отново населяват обещаната земя, но така и не успяват да придобият независимо царство. За кратко време получават някаква независимост по времето на Макавеите, но те се оказват доста нечестиви управници и извършват едно от най-коварните действия в историята на юдейския народ. Чрез насилствено покръстване присъединяват вечните  Божии врагове едомците към юдейския народ. От този момент нататък юдеи са не само потомците на Юда, но и потомците на Едом, които са в непрестанна вражда с Бога.

В новозаветни времена първоначално термина юдеи се използва за жителите на римската провинция
Юдея. Точно тези жители са се считали за пазители на еврейската вяра, на закона на Моисей. В един момен тататък обаче настъпва преломен момент. Една част от юдеите започват да вярват в Христос, докато друга част се закоравяват и ожесточават. От този момент нататък повярвалите в Христос юдеи се наричат вече не юдеи, а ученици (и по-късно християни), а онези които отказват да повярват в Христос придобиват специфичното и понастоящем актуално значение на термина "юдеин".

Ето няколко примера от Писанието:

В самото начало термина "юдеите" се използва в по-древното значение на тази дума,като например в този стих:

Йоан 4:22  Вие се покланяте на онова, което не знаете; ние се покланяме не онова, което знаем; защото спасението е от юдеите.

Но в последствие с този термин се наричат хората, които се противят на Христос, на вярата в Него и на всички, които повярват че Исус е Месията, както се вижда по-долу:

Йоан 7:12  И имаше за Него много глъчка между народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава народа. 
Йоан 7:13  Обаче никой не говореше положително за Него поради страха от юдеите. 


Т.е тук имаме очевидна разлика между народа (който е юдейски) и някаква си група наречена "юдеите" от които дори юдейския народ се страхуваше.

Йоан 19:38  След това Иосиф от Ариматея, който беше Исусов ученик, но таен, поради страха от юдеите, помоли Пилата да му позволи да вземе Исусовото тяло; и Пилат позволи. Той, прочее, дойде та вдигна тялото Му. 

Тук отново, Йосиф от Ариматея, който безспорно е юдеин, е идентифициран различно от една враждебна на вярата в Христос група наречена "юдеите".

Ето още много примери:

Йоан  5:10  Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.

Йоан  5:16  И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.

Йоан  5:18  Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.

Йоан  6:41  Тогава юдеите роптаеха против Него, за гдето рече: Аз съм хлябът, който е слязъл от небето.
Йоан  6:52  Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: Как може Този да ни даде да ядем плътта Му?

Йоан 7:1  След това Исус ходеше по Галилея; защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.


В тези пасажи се вижда, че "юдеите" са тези които се противят на думите на Исус, противят се на Неговите изцеления, препират се за Неговото учение, търсят да Го убият, и искат да Го преследват. Точно в тези действия се вижда ясно изразен "юдейския дух" в който действаха юдеите не само спрямо Исус, но и след това с Неговите апостоли, а след това в историята спрямо всички, които вярват в Него.

Едва ли някой може да даде по-добра дефиниция за този дух от апостол Павел:

1Сол. 2:14  Защото вие, братя, станахте подражатели на Божииите в Христа Исуса църкви, които са в Юдея, понеже вие пострадахте същото от своите сънародници, както и от юдеите
1Сол. 2:15  които и Господа Исуса и пророците убиха, и нас прогониха, на Бога не угождават и на всичките човеци са противни
1Сол. 2:16  като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те допълнят мярката на греховете си; но безграничният гняв ги постигна. 


Именно в това се изразява същността на "юдейския дух" и следователно съпротивата на този дух по дефиниция се нарича антисемитизъм.Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on February 15, 2021, 12:54:27 PM
Продъжение...

И така според Писанието, дефиницията за "юдеин" е някой от гражданите на Юдея, който враждебно, агресивно и насилствено се опълчва срещу вярата, че Исус е Христос. Това обаче в никакъв случай не може да се отнася към всички граждани на Юдея, или към всички израилтяни или всички евреи.

Именно в това агресивно опълчване срещу вярата, че Исус е Христос се състои характерния "юдейски дух". Апостол Йоан дефинира този дух по следния начин:

1Йоан 2:22  Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.
1Йоан 2:23  Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.


С други думи така наречения "юдейски дух" който отрича, че Исус е Христос е всъщност духа на Антихриста.

И какво излиза, че според самата съвременна дефиниция на юдеите, за това какво е антисемитизъм, излиза, че всяка съпротива срещу духа на Антихриста е антисемитизъм. И следователно не е възможно човек едновременно да е истински християнин и да не бъде антисемит в техните очи.

Нещо повече самите юдеи наричат Евангелието от Йоан - дълбоко антисемитско послание, което издига до невъзможно за примирение ниво на враждебност срещу юдеите. За тях не е валиден аргумента, че самия Христос, както и апостол Йоан са юдеи. По тяхната дефиниция ако един евреин стане будист, зороастрист, индуист, атеист и какъвто и да е друг той продължава да бъде юдеин, с единственото изключение на това ако е станал християнин. Т.е според тях евреинът губи своята юдейска идентичност ако повярва, че Исус е Христос. По този начин те сами дефинират юдейския дух и юдейската идентичност с духа на Антихриста.

По този начин собствената дефиниция на юдеите за това какво означава термина "юдеите" напълно съвпада с дефиницията на апостол Йоан в неговото евангелие и послание.

И точно тук пътя се разделя на две. Ще си позволя да цитирам (с леки корекции) позицията на един човек (без да давам името му), който е живял по времето на Хитлер и когото юдеите наричат антисемит, защото той много добре дефинира разделителната линия, която всеки християнин трябва добре да вижда и разпознава:

Quote
So long as Jews remain Jews, a Jewish problem exists and will continue to exist.
This question varies in intensity and degree from country to country. It is especially
difficult in our country, and ought to be the object of serious consideration.
I shall touch briefly here on its moral aspects in connection with the situation
today.

It is a fact that Jews are waging war against the Church, that they are
steeped in free-thinking and constitute the vanguard of atheism, the Bolshevik
movement, and revolutionary activity. It is a fact that Jews have a corruptive influence
on morals, and that their publishing houses are spreading pornography.
It is true that Jews are perpetrating fraud, practicing usury, and dealing in prostitution.
It is true that, from a religious and ethical point of view, Jewish youth
are having a negative influence on the Christian youth in our schools. But let us
be fair. Not all Jews are this way. There are very many Jews who are believers,
honest, just, kind, and philanthropic. There is a healthy, edifying sense of family
in very many Jewish homes. We know Jews who are ethically outstanding, noble,
and upright.

I warn against that moral stance, imported from abroad [he is clearly thinking of
Germany] that is basically and ruthlessly anti-Jewish. It is contrary to Christian
ethics. One may love one's own nation more, but one may not hate anyone. Not
even Jews. It is good to prefer your own kind when shopping, to avoid Jewish
stores and Jewish stalls in the marketplace, but it is forbidden to demolish a Jewish
store, damage their merchandise, break windows, or throw things at their
homes. One should stay away from the harmful moral influence of Jews, keep
away from their anti-Christian culture, and especially boycott the Jewish press
and demoralizing Jewish publications. But it is forbidden to assault, beat up,
maim, or slander Jews. One should honor Jews as human beings and neighbors,
even though we do not honor the indescribable tragedy of that nation, which
was the guardian of the idea of the Messiah and from which was born the Savior.
When divine mercy enlightens a Jew to sincerely accept his and our Messiah, let
us greet him into our Christian ranks with joy.

Beware of those who are inciting anti-Jewish violence.

И този човек е наречен антисемит? Защо според вас? Дали защото мрази евреите и иска тяхното унищожение или защото ги счита за низша раса? Не поради чистото разпознаване на факта, че има група юдеи, които активно развиват подривна дейност против християните, и въобще против народите, които са ги приютили това вече е нетърпимо за тях и антисемитско.

Днес мнозина християни, които считат Израел и юдеите за "свещена крава" заемат точно тази позиция, наричайки своите братя християни антисемити, само защото са дръзнали да признаят очевидни факти, които обаче не са в хармония със статуса на свещената крава.

Както споменах цитираното изказване е от времето на Хитлер, но днес нещата не са никак променени. Най-големите порно барони в тази индустрия са юдеи. И те открито заявяват, че правят това не просто заради парите, но за да унищожат християнския морал. Но ако някой християнин дръзне да отбележи този факт, той е антисемит, дори в очите на други християни.

Преди време един такъв християнин беше нарекъл този форум "антисемитски". Аз тогава се възмутих много, но с оглед на реалните дефиниции на този термин, дискутирани по-горе то това се оказва напълно библейска квалификация.

Нещо повече инфилтрацията на "юдейския дух" сред християните става все по мощна и дълбоко проникваща. Това се прави не само чрез заплахи, засрамване и манипулации, но и чрез парични потоци. Много проповедици биват буквално купени и инструктирани да "сменят плочата".

Един такъв "християнски" проповедник на име Джон Хейги дори обяви че Исус не бил еврейския Месия, и нямало никаква нужда юдеите да повярват в Него, той просто бил Спасителя на света за езичниците. Но юдеите си се спасявали защото са си юдеи и нямали нужда от Христос.

Други стигат до там да отричат че Исус е Бог в човешка плът, едно с Отец и Святия Дух и Го принизяват до човешка фигура подобна на цар Давид. И всичко това се прави за да се угажда на юдеите и поради страха да не бъдат наречени антисемити.

Наскоро някои християни с юдейски произход започнаха да припяват новата дефиниция спусната от ADL, че който бил против държавата Израел бил антисемит. И че анти-ционизма  бил антисемитизъм. Ами те същестуват големи групи ортодоксални юдеи, които са анти-ционисти. И всичко това се припява от християните?

Положението е наистина страшно и това не е нищо по-малко от действието на духа на Антихриста, който атакува фундамента на вярата.

Точно поради тази спешност и важност се връщам отново към тази тема, защото е изключително важно християните да са наясно с тези неща.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Анко on February 23, 2021, 10:46:06 AM
Всичко това е много важно.

Какво казва Словото-всеки, който не изповядва,че Исус е дошъл в плът е измамник и антихрист. Духовници говорещи противно на това, не заслужават доверие и внимание.
Освен това делата говорят най-добре за всеки човек. Как бихме могли да вярваме за който и да е юдеин,че е избран Божи човек, ако този човек върши подлости, пълен е с лукавство, няма благодарност към народи, които са го приютили и са му осигурили добър живот? Да не говорим за смъртта и войните... Още повече,че не говорим за отделни хора, а представляват общество с общи нечестиви цели. Който би одобрил това е фактически Богопротивник.

Много пъти съм размишлявал по тези теми през годините, някои неща съм чел - за намесата на евреите/юдеите в световните събития. Още когато излязоха през 90-те книги на Никола Николов, в които се разказваше за т.нар. френска революция, за политбюро на Ленин, съставено от евреи/юдеи, за банките и т.н.

Колкото и да се опитват да подменят историята, много неща е невъзможно да бъдат забравени като предателството в Търново например.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on February 23, 2021, 14:21:42 PM
Днес по евангелските църкви е вече мощно навлязъл кваса на юдействането, който мами християните да се кланят на Израел, да обвиняват в антисемитизъм всеки който критикува държавата Израел, по време на службите си развяват израелски знамена (които носят окултната звезда на Ремфан), слагат си ямулки и молитвени шалове за които Писанието изрично заявява, че ако мъж се моли с покрита глава той позори своята глава Христос. Някои почват да практикуват талмудически практики, като има и такива които изискват спазването на Закона на Моисей, в това число и обрязването. И въобще този квас навлиза много дълбоко.

От друга страна има такива "християнски" автори като Текс Марс, които действително сеят омраза към евреите и твърдят, че евреите не са никакъв Божий народ, че са сатанинска синагога и са отхвърлени завинаги. Такива хора са готови да оправдаят бъдещото гонение на евреите, както това са направили 90% от пасторите на църквите в нацистка Германия.

Т.е тук имаме две пропасти едната от ляво а другата отдясно на пътя, и правия път между тия две пропасти е много тесен. Лесно е да залитнеш в едната или в другата посока.

Аз тия дни си мислех именно за тесния път за който Исус говори, че води в живот. Има много неща в Писанието, които изглеждат противоречиви и хората се завличат или в едната страна или в другата. Един от тези въпроси е въпроса за юдеите. И бих казал това е жизнено важен въпрос и тук пътя е наистина тесен. Тези които вземат само едната страна на този въпрос избират широкия път и отказват да ходят по тесния.

Затова аз в тази тема искам да си изясним именно този баланс между тия две крайни позиции, който баланс определя тесния път по който ние трябва да минем ако искаме да ходим в истината и правдата на Бога.

И в това начинание ние трябва абсолютно да признаем, че постигането на такъв баланс и ходенето в тесния път между две противоречия е напълно невъзможно без Святия Дух. Именно затова Бог ни е призовал да ходим в тесния път на правдата, за да ни научи да зависим от Неговия Дух, а не на своя ум. Защото за да ходиш по широк път не е нужно нито много мъдрост, нито много внимание, нито много разпознаване. Затова и хората са толкова склонни да избират крайностите, вместо да търсят баланса в тесния път на истината. Тесния път обаче крие много опасности от подхлъзване или залитане към едната страна на пътя или към другата.

Първо историята на евреите започва с призоваването на Аврам, да бъде родоначалник на специален род, народ за Божие особено притежание. Бог дава уникални обещания и благословения на Авраам, които ще се предават на неговите потомци. Обаче не на всички негови потомци, а само на една избрана част от тях.

Например вчера четох за Гидеон, как той със 300 мъже разбива 130 хилядна армия, като голяма част от нея бива ликвидирана напълно, заедно с техните царе. По интересното в тази история е кои бяха народите, които съставляваха тази 130 хилядна армия? Писанието казва, че тя се състоеше от мадиамците и исмаиляните. Знаем, че както Исмаил (от Агар), така и Мадиам (от Хетура, Бит. 25:1,2) са Авраамови синове. Но бидейки физически потомък на Авраам не ти дава автоматично наследство на обещанията, нито Божието благоволение. Първоначално както Исмаил, така и Мадиам са следвали Божия път както са били научени от баща си Авраам, и за известно време техните потомци са служили на живия Бог. Дори тъста на Моисей Йотор, беше мадиамски жрец (Изх. 2:16), което не означава че е бил езически жрец, а бидейки потомък на Авраам той е бил свещеник на Живия Бог. Еврейската дума използвана в този стих е kohen, същата дума за свещеник, която се използва и за свещениците в Божия храм.

И въпреки това в тази битка Бог показва своето благоволение само към една част от потомците на Авраам, давайки им съкрушителна победа над друга част от неговите потомци, като нищожна група от 300 войника разбиват огромна и могъща армия. Какво става обаче когато тази предпочитана селекция от Авраамови потомци отстъпи от Бога и започне да служи на други богове? Дори нищожни езически народи идват и ги поробват.

В много от евангелските църкви обаче битува следното суеверие, че ако кажеш нещо лошо за евреите, понеже са Авраамови потомци ти падаш под проклятието:

Бит. 12:3  Ще благословя ония, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те кълне; и в тебе ще се благославят всички земни племена.

Как тогава Бог благославяше едни от Авраамовите потомци, когато воюваха с други, и не просто ги проклинаха, а направо ги избиваха до крак? И ако някой кажа да ама мадиамците и исмаиляните не са от потомството на Исаак и Яков, то тогава не виждаме ли същата ситуация, когато Юдовото царство воюваше срещу Израилевото царство. И едните и другите бяха потомци на Исаак и Яков, но Бог благославяше само онези, които слушат Неговия глас и им даваше сила не просто да прокълнат, но дори да избият своите събратя, които се бяха обърнали да служат на други богове.

Какво излиза тогава? Божиите обещания към Авраам не се предаваха чрез силата на физическото потомство, а само чрез силата на вярата в Бога и послушанието към Неговите заповеди.

Нещо, което апостол Павел използва като основен аргумент в своята теза, че потомците на Авраам, които наследяват неговите обещания и завети не са онези, които носят неговия физически род, а онези, които имат същия вид скъпоценна вяра:

Гал. 3:7  Тогава познайте, че тия, които упражняват вяра, те са Авраамови чада
Гал. 3:8  и писанието като предвиде, че Бог чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраама, казвайки: "В тебе ще се благословят всичките народи". 
Гал. 3:9  Така щото тия, които имат вяра се благословят с вярващия Авраам


Именно поради тази причина вярващите потомци на Авраам от манасиевото племе по времето на Гидеон съкрушително победиха невярващите вече потомци на Авраам чрез Исмаил и Мадиам. Поради тази съща причина Бог благославяше все още вярващата в него Юда и проклинаше отстъпилите израилеви племена от Израилевото царство.

Ето защо ако някой изобличи злите дела на юдеите, това не означава че той проклина потомците на Авраам (ако беше така всички пророци в Библията щяха да са под проклятие). Да изобличиш злите дела на юдеите или престъпленията на държавата Израел против палестинците това не е антисемитизъм. Бог няма да съобщение със седалището на беззаконието. Юдеите не са свещена крава, която не може да бъде критикувана или изобличавана.

Обаче, някои взимат това, че потомците на Авраам са онези които имат вяра и казват ето виждате ли, понеже юдеите не вярват, те са отсечени и повече не са никакъв Божий народ, и никакви обещания спрямо тях нямат сила. Но обещанията към юдеите не са само чрез Авраам. Бог сключи завет с Авраам, след което потвърди този завет с Исаак и Яков. Но чрез Моисей Бог направи съвсем отделен завет с дванадесетте израилеви племена, чиито потомци са днешните юдеи (или поне част от тях). Към това трябва да добавим и завета, който Бог направи с цар Давид, което си е съвсем отделен завет сам по себе си.

Ето защо нещата не са толкова еднозначни и едностранчиви. След като утвърждава, че спасението е само чрез вярата на Авраам, апостол Павел също заявява:

Римл. 3:1  Тогава, какво предимство има юдеинът? или каква полза има от обрязването? 
Римл. 3:2  Много във всяко отношение, а първо, защото на юдеите се повериха Божествените писания. 


Оказва се, че юдеите все пак имат някакво предимство. Аз бих казал, че исмаиляните и мадиамците също имат някакво предимство бидейки синове на Авраам. Един християнин обаче не би трябвало да завижда за това, нито да има най-малък стремеж да се идентифицира с юдеите или с други авраамови потомци по плът, защото чрез вяра в Христос ние имаме достъп до най-великите обещания, които някога са давани на който и да е човек или човешки род. Или каква е логиката да се стремим да докопаме някакви трохи паднали от трапезата, когато на нас чрез вяра ни е предложено да седнем на самата трапеза на Царя на царете?

И така апостол Павел продължава да разкрива тайната около избирането на юдеите:

Римл. 11:25  Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, искам да знаете тая тайна, че частично закоравяване сполетя Израиля, само докато влезе пълното число на езичниците. 
Римл. 11:26  И така целият Израил ще се спаси, както е писано: - "Избавител ще дойде от Сион; Той ще отвърне нечестията от Якова; 
Римл.11:27  И ето завета на Мене към тях: Когато отнема греховете им" 
Римл.11:28  Колкото за благовестието, те са неприятели, което е за наша полза, а колкото за избора, те са въблюбени заради бащите. 
Римл.11:29  Защото даровете и призванието от Бога са неотменими.


Тук апостола говори за ТАЙНА, сиреч това е нещо което не е ясно за мнозината и остава скрито от тях. Юдеите са тайна и противоречие само по себе си. От една страна те са врагове на Благовестието, гонители на християните и организатори на всякакви заговори и сплетни. От друга страна това е само частично, т.е не засяга абсолютно всички юдеи, ето защо е абсолютно неприемливо да се поставят всички евреи и юдеи под общ знаменател. Това е грешката не само на Хитлер, но и на ранните и по-късните християни, които участват в погроми и гонения срещу юдеите в момента в който са придобили политическите лостове и сила да могат да направят това. От друга страна юдеите са винаги готови да участват в гонения и погроми срещу християните стига да придобият достъп до необходимите политически и силови лостове за това.

ТОВА Е ТЕСНИЯ ПЪТ. Как човек да поддържа тънкия баланс между две толкова противоречиви страни на един и същ конфликт? И ще ви кажа това, че ако изберете балансирания път, тесния път, то ще бъдете намразени и от двете страни които се намират в крайности. Едните ще ви наричат антисемити, другите ще ви наричат юдействащи отстъпници от вярата. Затова Исус каза, че който Го следва трябва да е готов да вземе кръста си, да го носи и да Го следва. Да ходиш в истината изисква кръст. Страдание, охулване и опозоряване.

Никой никога не е отменял призванието на юдеите да бъдат Божий народ. Това, което липсва в момента е тяхното избиране. Защото докато те са в неверие, те са отсечени клони от собственото си дърво, но ТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ЕСТЕСТВЕНИ КЛОНИ. И когато повярват и се обърнат към своя Месия, Исус от Назарет, те ще принасят изобилен плод, както подобава на естествени клони върнати обратно на собственото си дърво. И кой може да твърди, че присадения див клон е по-добър от естествения клон?

От друга страна само тези, които днес са известни като "юдеи/Jews" ли са естествените клони? Ако физическото наследство прави един човек естествен клон, то само днешните юдеи ли са естествени клони, или има милиони, ако не и милиарди други потомци от 12-те израилеви племена, които са естествени клони, ако и исторически да са изгубили знанието за своята родословна връзка?

Например много ционистически настроени християни смело бранят държавата Израел от една страна, но от друга мощно мразят Иран и призовават за унищожението му. Ами, че нали точно в Иран са били разселени много от израилевите племена. Някои от тях мигрират в други земи, но мнозина остават там и техни потомци са голяма част от днешните иранци. Те не са ли естествени клони. Не са ли израилтяни? Някои от тях са дори потомци на юдовото племе, защото в израилевата земя се завръщат нищожно количество юдеи спрямо общия брой. Къде са останалите във Вавилонската империя юдеи и израилтяни? Именно те са мнозинството, а не онези които се завръщат във земята. И ако от това нищожно количество завърнали се юдеи при всичките жертви които са дали през историята в следствие от техните бунтове против римската империя,пак днес по официални данни имаме 30 милиона юдеи. А какво да кажем тогава за наследниците на останалите израилеви племена и останалите юдеи, които още тогава са били огромното мнозинство. Техните потомци днес в никакъв случай не са по-малко от един милиард души. Нима този милиард е по-малко естествени клони от юдеите? Ни най-малко. Но днешните "поддръжници на Израел" не признават никакви други израилтяни, даже призовават за война с техните потомци. Ако ние ще обичаме естествените клони, нека да обичаме ВСИЧКИ естествени клони, а не да правим дискриминация.

Пътя се стеснява още повече, когато искаме да видим цялата картина. НО заради правдата и истината ние трябва да сме готови да извървим целия път.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Анко on February 23, 2021, 15:57:34 PM
Да, също 12 стих от същата 11 гл от послание към римляните:

ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане - богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване!

11 глава обяснява всичко много добре
------------------------------------------
"Например много ционистически настроени християни смело бранят държавата Израел от една страна, но от друга мощно мразят Иран и призовават за унищожението му."

Това /и не само/ бих желал да проговори на тези от сънародниците ни, на които все още липсва разбиране относно въпросите повдигнати в тази изключителна тема.

Христос е живота!Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on January 28, 2022, 23:19:49 PM
Ето тук има събрана колекция от видео материали, в това число статии и документални филми във връзка с "Холокоста":

https://thebulgariantimes.com/%d0%90%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%b7%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%92%d0%98/

Материалите подлагат на критика официалната версия за историческите събития свързани с Холокоста, доколко добре аргументирано - преценете сами.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: sambapti on February 01, 2022, 22:12:53 PM
И една друга гледна точка към проблема.     
https://youtube.com/watch?v=B0iTHHKqFRs

Филмът поставя много въпроси, но не намира валидни отговори.

Има и две продължения, които също са интересни.
https://youtube.com/watch?v=04q7kvt41hI&t=1693s
https://youtube.com/watch?v=NAwD5AptLHE&t=1s
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on February 01, 2022, 23:29:42 PM
В youtube тези линкове искат логин за да бъдат гледани. Има ги и в други сайтове и ако мога ще ги гледам от там. Това са доста часове, и ще трябва време, но е добре да се обсъдят тука във форума аргументите им.

Само видях че видеата са правени от FAI STUDIOS, нещо което предположих още преди да видя линковете. Доколкото съм се срещал с техни неща и преди бих казал, че господата от това студио са твърди ционисти, и повтарят и утвърждават типичните мантри на ционизма. За мен ционизма е идентичен с духа на Антихриста (http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,946), поради една проста причина. Ционизма е стремеж към завладяване на обещаната земя БЕЗ БОГА, чрез човешки методи и напъни. Духа на Антихриста по своето естество е стремеж към завладяване на цялата земя "за Христос", но БЕЗ ХРИСТОС, чрез човешки методи и напъни.

При все това, където се дават някакви аргументи трябва да се разсъди и да се види какво се предлага. Това винаги е полезно, защото обикновено ни тласка към още по-дълбоко разбиране на позициите, които държим.

И така успях да подкарам първото видео от един сайт, и ако не се лъжа това видео съм го гледал отдавна и мисля, че сме го коментирали подробно във този форум. Остава да намеря къде точно беше за да пусна линк към това, което вече е казано, за да не се повтаряме.
Title: Re: Антисемитизма - мит и реалности
Post by: Watchman on February 02, 2022, 13:57:32 PM
ОК, аз търся ли търся къде съм коментирал относно тези филми, а се оказа че това е станало в началото на точно тази тема в която пишем в момента. Хубаво би било когато някой пуска нещо в някоя тема първо да е изчел цялата тема, за да не става така, че да се повтарят нещата.

Та ето пускането на оригиналния линк към това видео и последвалите коментари:

http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,870.msg111748.html#msg111748

Успокоих се че няма да се налага да изнурявам душата си да гледам тази мъчителна пропаганда отново. По-горе сме коментирали двете части от поредицата, остава да изгледам и третата част и ще коментираме нея в тази тема. Доколкото разбирам в третата част се коментира и спасението на евреите в България, което само по себе си е интересна тема и ще бъде полезно да се види и коментират нещата в това отношение.

Моля прочетете коментарите които вече сме направили към първите две части на тези филми, там всичко е казано много подробно и с референции към Писанието.

Към вече казаното аз само бих добавил един цитат:

Quote
“At the 1936 World Zionist Conference, Chaim Weizmann said: “Perhaps only 2 million will survive the upcoming Holocaust, but they will be ready for life in Palestine.”

В превод:

"На Световната ционистка конференция през 1936 г. Хаим Вайцман казва: "Може би само 2 милиона души ще оцелеят от предстоящия Холокост, но те ще бъдат готови за живот в Палестина."

Какво означава казаното в този цитат? Означава че така наречения "холокост" е планиран от ционистите и има за цел да наплаши живеещите по целия свят евреи, така, че да се преместят в Палестина. Нещо, което преди това 99% от еврейското население по света е отказвало да направи.

С оглед на това става още по видно колко долнопробна е пропагандата във видеото на FAI STUDIOS. Християните трябва да бъдат светлината на света и солта на земята, те не трябва да се поддават на пропаганда, още по-малко да участват в нея. Тия хора може би си мислят, че правят добро дело с тази пропаганда, и че тя ще помогне за предотвратяване на бъдещи враждебни проявления от народите спрямо юдеите, но това което постигат е точно обратното. Натрапвайки една фалшива крайност, те само нагнетяват напрежението още повече. И честно казано дори имам съмнения, че е възможно тази поредица видеа да има точно такава подмолна цел - нагнетяване на напрежението, защото ако обърнете внимание на режисурата на самото видео - даване на лицето на говорещия в близък план, на мрачен фон - това само по себе си действа поляризиращо и има засилващ ефект върху възмущението в онези, които разпознават абсурдността на пропагандните лозунги. Ето защо не ми е чужда мисълта, че е възможно подобна пропаганда да е спонсорирана от сабатеанците, които имат за цел унищожаването на евреите. А тяхната сатанинска методология е да рушат нещо давайки си вид, че го защитават.