Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Основни духовни въпроси => Topic started by: byFaith on April 07, 2008, 15:15:20 PM

Title: Постът
Post by: byFaith on April 07, 2008, 15:15:20 PM
Осъзнавам важността на постенето в християнския живот, но не достатъчно, за да се превърне то за мен в ежедневна или ежеседмича необходимост и реалност. Знам, че е имало времена на изпитание в живота ми, когато постенето беше неизбежно за мен--нямах сили да хапна дори, защото имах нужда да заситя духа си. Но тези бяха редки епизоди.

Какво означава постът пред Бога?

Един пасаж в Еремия ми беше направил впечатление наскоро:

Jer 36:5  И Еремия заповяда на Варуха, казвайки: Аз съм запрян; не мога да вляза в Господния дом;
Jer 36:6  затова, влез ти и от свитъка, който написа от устата ми, прочети Господните думи в ушите на людете, в Господния дом, в ден на пост; прочети ги в ушите на всички от Юда, които дохождат от градовете си.
Jer 36:7  Негли принесат молба пред Господа, и се върнат всеки от лошия си път; защото голям е гневът и яростта, които Господ е произнесъл против тия люде.
Jer 36:8  И Варух Нириевия син стори всичко, що му заповяда пророк Еремия, като прочете от книгата Господните думи в Господния дом.
Jer 36:9  И в петата година на Юдовия цар, Иоаким Иосиевия син, в деветия месец, всичките люде в Ерусалим и всичките люде, които дохождаха в Ерусалим от Юдовите градове, прогласиха пост пред Господа.


Направи ми впечатление, че те не решиха небрежно да се помолят без пост. Постът беше тяхно задължение.

И още един пасаж от 2 Летописи:

2Ch 20:1  След това моавците и амонците, и с тях някои от маонците дойдоха да воюват против Иосафата.
2Ch 20:2  Тогава някои дойдоха та известиха на Иосафата, като рекоха: Голямо множество иде против тебе изотвъд Соленото море, от Сирия; и ето ги в Асасон-тамар, (който е Енгади).
2Ch 20:3  А Иосафат се уплаши, и предаде се да търси Господа, и прогласи пост по целия Юда.
2Ch 20:4  И юдейците се събраха за да искат помощ от Господа; дори от всичките Юдови градове дойдоха да търсят Господа.


Watchman писа в темата за молитвата, че имаме най-голяма нужда да се молим, точно тогава, когато не чувстваме тази нужда. Същото ли е с поста? Пише, че Йосафат "се уплаши" и "предаде се да търси Господа". Макар че тук става въпрос за страх от физическо изтребление, питам се, може ли да постим без да имаме истински страх от Господа? И ще чуе ли Бог повика ни за помощ ако страхопочитание липсва?

Jer 14:10  Така казва Господ на тоя народ: Както обикнаха да се скитат, И не въздържаха нозете си, Така Господ не благоволи в тях; Сега ще си спомни беззаконието им, И ще накаже греховете им.
Jer 14:11  И рече им Господ: Недей се моли за доброто на тия люде.
Jer 14:12  Даже ако постят, не ще послушам вика им, И ако принесат всеизгаряния и приноси, Не ще благоволя в тях; Но ще ги довърша с нож, с глад, и мор.
Title: Re: Постът
Post by: Might on February 14, 2012, 21:54:40 PM
Искам да изразя това,което вярвам относно поста.Не парадирам за изчерпателност,красноречие и прочие....,но си мисля,че това което открих относно поста е  библейски обосновано.Все пак и вие ще кажете дали това,което си мисля е така и има място в Писанието!Все пак този форум за разлика от другите е на по- хай левъл,така ,че ще се радвам да чуя и други мнения по въпроса,макар и различни!

Сигурен съм,че всеки от нас си е задавал въпроси относно поста.Въпроси от рода на:"Защо точно пост?""Какво означава постът?""Как едно не ядене предизвиква Бог?""Кой е библейският пост,угоден на Бога?"Пост,гладна стачка или диета?Може ли чрез пост да манипулираме Бог?
Ето нещата и изводите до,които вярвам,че Бог ми откри и доведе.
Първо защо точно ядене и не ядене?Какво точно символизират яденето и не
яденето?
В Бит.2:16 имаме Божия заповед(израз на Божията воля):
"16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него;

Това беше Божията воля-"не яж..."Всъщност зад "не яж"стои Божията воля.
Да ядеш,когато Бог казва да не ядеш,е израз на своеволие,непокорство и бунт.
Чрез яденето Адам и Ева пренебрегнаха Божията заповед и изразиха желанието си за "независимост",което на свой ред си е чист бунт против Бога.
Адам и Ева искаха да бъдат "свободни" и "независими"от Божията воля.

Ако приемем "не яж"-като израз на Божията воля,заповед и закон,то става ясно,че чрез"не ядене"ние проявяваме глад спрямо Божията воля,намеса и зависимост.С две думи чрез "ядене"излязохме от Божията воля,и чрез не ядене ще станем зависими отново от Неговата воля.
Чрез "не яденето"ние заявяваме жаждата си от покорство,подчинение и зависимост от Него.Ние казваме не моята воля да бъде,а Твоята.
Нека разгледаме два противоположни стиха-"защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.",то"ако не ядеш,дори и да умреш,ще живееш"-напълно в съгласие с библията.
Чрез поста ние казваме на Бог:дори и да умрем,ние искаме да бъдем зависими от Теб.Ние не ядем,за да си върнем Зависимостта от волята на Бога!
По този начин ние се показваме слаби,немощни,бедни по дух,незнаещи,не можещи,зависещи изцяло от Него!Ако някой се съмнява,че трябва да бъде такъв пред Бога,помислете върху следните стихове;"смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси,"" Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.","Псалми 34:18
Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

На поканата на учениците"Раави,яж"-Исус отговори:"Моята храна е да върша волята на Онзи,който ме е пратил и да извърша Неговото дело!"-И тук,Исус сравнява храната с волята на Отец.В Гетсимания Исус заяви:"Не Моята воля да бъде,а Твоята"-напълно в противовест с Адам и Ева:" И като видя жената, че дървото беше добро за храна, и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде."-израз на тотално своеволие!

Постът се характетризира и е свързан изцяло с Божията воля,водителство,намеса,сила и пълна зависимост от Него!Постът не е своеволен,егоцентричен издигащ човешките желания и прищявки на фокус!
Не е Библейска практика да постим,за да установим или наложим собствената си воля над Божията.
Чували ли сте изрази от рода на "аз ще постя за кола"?
Ако колата е израз на твоята собствена воля,ти ще гладуваш ли докато Бог не ти я даде?
Не искаш ли да" извиеш" ръцете на Бога?Не манипулираш ли Вечният Бог?
Има още по- страшни 'духовни постове":
-аз ще постя,за да се увеличат членовете в църква
-аз ще постя Иван да ми стане съпруг
-аз ще постя,пастора да ме забележи и да види дарът ми-Неща,все израз на нашата човешка воля!
Ако се върнем в първоначалния вид на поста,а именно търсене на Божието лице,Неговата воля и зависимост и покорство на Него,тогава Той ще чуе и ще слезе от Небето!
Постът е огромна притегателна сила на Божията воля на земята!По този начин се установява Неговото Царство(там,където се изпълнява Неговата воля)А вие се молете така:"да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;"
Постът и молитвата са свързани.Те свалят реалността на небето,те превят небето и земята да се сливат!
Те установявят Божието Царство на земята!!!
Title: Re: Постът
Post by: Watchman on February 15, 2012, 02:30:34 AM
Might,

Преди всичко е похвално, че се стараеш да размишляваш върху Писанията и да търсиш отговори. Ето моите коментари относно това, което си написал:

Quote
Първо защо точно ядене и не ядене?Какво точно символизират яденето и не
яденето?
В Бит.2:16 имаме Божия заповед(израз на Божията воля):
"16 И Господ Бог заповяда на човека, казвайки: От всяко дърво в градината свободно да ядеш;
17 но от дървото за познаване доброто и злото, да не ядеш от него;

Това беше Божията воля-"не яж..."Всъщност зад "не яж"стои Божията воля.

Това е много произволно и нестабилно съждение, защото в самото изречение където се казва "не яж" се казва също и "яж". Опита да се извлекат изводи за поста от забраната за неядене от дървото за познаване на добро и зло е неадекватен, защото поста по своето естество е въздържание от онази храна, която Бог разреши да се яде, и каза за нея "да ядеш" а не "да не ядеш".

Quote
Ако приемем "не яж"-като израз на Божията воля,заповед и закон,то става ясно,че чрез"не ядене"ние проявяваме глад спрямо Божията воля,намеса и зависимост.С две думи чрез "ядене"излязохме от Божията воля,и чрез не ядене ще станем зависими отново от Неговата воля.
Чрез "не яденето"ние заявяваме жаждата си от покорство,подчинение и зависимост от Него.Ние казваме не моята воля да бъде,а Твоята.
Нека разгледаме два противоположни стиха-"защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.",то"ако не ядеш,дори и да умреш,ще живееш"-напълно в съгласие с библията.
Чрез поста ние казваме на Бог:дори и да умрем,ние искаме да бъдем зависими от Теб.Ние не ядем,за да си върнем Зависимостта от волята на Бога!

Цялата постройка на тази логика е отново базирана на погрешното свързване на поста с дървото за познаване на добро и зло.

Quote
Чрез поста ние казваме на Бог:дори и да умрем,ние искаме да бъдем зависими от Теб.Ние не ядем,за да си върнем Зависимостта от волята на Бога!
По този начин ние се показваме слаби,немощни,бедни по дух,незнаещи,не можещи,зависещи изцяло от Него!Ако някой се съмнява,че трябва да бъде такъв пред Бога,помислете върху следните стихове;"смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси,"" Блажени нищите по дух, защото е тяхно небесното царство.","Псалми 34:18
Господ е близо при ония, които са със съкрушено сърце, И спасява ония, които са с разкаян дух.

Ето тук започваш да напипваш правилната посока, която е в съгласие с Писанието, според както е писано:

Пс. 35:13  Смирявах с пост душата си

Храната дава сила и увереност на тялото, осигурява здраве, стабилност и самочувствие. Това само по себе си не е лошо, но когато човек се чувства здрав, нахранен и силен, това се отразява на неговото самочувствие и от там душата му може да се навдигне в гордост, самоувереност и дори лекомислие.

Поради тази причина постът поставя тялото в позиция на немощ, понякога болка, дори агония. Това от своя страна води душата до снижение и смирение.

Quote
Постът се характетризира и е свързан изцяло с Божията воля,водителство,намеса,сила и пълна зависимост от Него!Постът не е своеволен,егоцентричен издигащ човешките желания и прищявки на фокус!

Постът е преди всичко за смиряване на тялото и душата, но той също така отваря човек за определени духовни реалности. Както за Божиите, така и за тези на врага. Не случайно магьосници използват пост за усилване на ефекта на определени заклинания.

Quote
Не е Библейска практика да постим,за да установим или наложим собствената си воля над Божията.
Чували ли сте изрази от рода на "аз ще постя за кола"?
Ако колата е израз на твоята собствена воля,ти ще гладуваш ли докато Бог не ти я даде?
Не искаш ли да" извиеш" ръцете на Бога?Не манипулираш ли Вечният Бог?
Има още по- страшни 'духовни постове":
-аз ще постя,за да се увеличат членовете в църква
-аз ще постя Иван да ми стане съпруг
-аз ще постя,пастора да ме забележи и да види дарът ми-Неща,все израз на нашата човешка воля!

Тези неща са верни и Писанията потвърждават това:

Ис. 58:3  Защо постихме, казват , а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.

На своеволен и егоистичен пост, Бог не обръща внимание. Но врага може да обърне...

Quote
Ако се върнем в първоначалния вид на поста,а именно търсене на Божието лице,Неговата воля и зависимост и покорство на Него,тогава Той ще чуе и ще слезе от Небето!
Постът е огромна притегателна сила на Божията воля на земята!По този начин се установява Неговото Царство(там,където се изпълнява Неговата воля)А вие се молете така:"да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;"
Постът и молитвата са свързани.Те свалят реалността на небето,те превят небето и земята да се сливат!
Те установявят Божието Царство на земята!!!

Бог е привлечен от онези, които са със смирен и съкрушен дух. По същия начин както водата бива привлечена винаги от ниските места и търси в своя път да запълни всяка ниска трапчинка, но заобикаля високите и издигнатите места. По същият начин Духът на Живота, Живата Вода, която извира от Бога бива привлечена от онези, които са със смирени сърца и умове. Постът е този, който ни помага да се върнем в позиция на смирение и съкрушение за да можем да приемем Живот свише.

Ис. 57:15  Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, Който обитава вечността, Чието име е Светий: Аз обитавам на високо и свето място, Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, За да съживявам духа на смирените, И да съживявам сърцето на съкрушилите се,
Title: Re: Постът
Post by: Might on February 15, 2012, 09:00:01 AM
Да да,прав си за това,което си написал,че там където се казва не яж,всъщност се казва и яж.
Грешката е моя,като съм забравил да подчертая,че и зад "яж"и "не яж"-стои Божията воля!
Да ядеш,когато Бог казва "не яж"-си е чист грях!
Също така да не ядеш,когато Бог казва" яж"-си е своеволие.Тези неща съм пропуснал да подчертая така,че си се намесил на място.

Съждението ми относно това,че чрез яденето от забранено дърво,което  беше израз на непокорство,бунт,своеволие и пр.,иска да каже,че "греха влезе (се изрази)чрез ядене-когато Бог беше казал "не яж"-израз на Божията воля!"

Съответно,чрез не ядене ние  искаме да зависими от Божията воля.Не само с хляб ще живее човек, а с всяко слово,което излиза от устата на Бог- което е израз на Неговата воля!
Моята храна е да върша Неговата воля!Дай ни и днес ежедневния хляб;хляб,който има смисъла на не субстанциялен.В същата молитва се казва:...да дойде Твоята воля,да бъде твоето Царство!Ето защо правя паралел между хляба и Божията воля!

Постът е твърда решимост,да извършиш волята на Господаря си!.Ето затова хората стават по- чувствителни към духовните реалности по време на пост,защото те се отварят за чужда намеса Божия или дяволска.В постът има глад...в постът има зависимост!

Това имам предвид относно поста.Може и пак някъде да греша и бъркам,поради слабостта на моята човешка природа.Ще се радвам на поправление и корекция от ваша страна,защото това за мен е безопасност!За мен по-важно е да науча Истината,отколкото да съм прав!!!

И последно,някой да ми обясни как се вадят цитати и подчертава текст и пр.,защото съм скаран с техниката!
Title: Re: Постът
Post by: Tihomir on February 15, 2012, 17:22:17 PM
Постът принципно няма общо с извършването на Божията воля. Буквално означава "да си покрия устата". Постът е въздържане от ядене и/или пиене. Целта може да е с цел да не се яде нещо скверно, или да не приема определени храни поради определено състояние на тялото или нещо друго.

Фактът, че чрез пост се смирява душата на човека (независимо дали е вярващ или не), не дава право да свързваме поста винаги с изпълнение на Божията воля. Божията воля може да се изпълни и без пост много пъти, но е писано, че за някои неща трябва задължително да се пости.
Title: Re: Постът
Post by: Kubrick on February 15, 2012, 17:54:57 PM
А какво искаше да каже Исус с думите: "Този вид излиза само с молитва и пост"?
Title: Re: Постът
Post by: Watchman on February 15, 2012, 18:04:43 PM
Quote
А какво искаше да каже Исус с думите: "Този вид излиза само с молитва и пост"?

Доколкото разбирам Исус има предвид, че определен род зли духове няма да могат да бъдат изгонени, освен ако човека, който иска да ги изгони не отдели предварително време за молитва и пост преди това. От което се вижда, че постът усилва молитвата и така се преодоляват определени демонични съпротиви.

Аз съм виждал в живота си пречки, които не се премахват без пост.
Title: Re: Постът
Post by: Might on February 15, 2012, 18:13:45 PM
Мисля,че "този род"не са някакви демони,а под невверен и извратен.Контекста преди това говори за причината поради която не можаха да изгонят демона,е неверие.
Преди това Исус каза "О поде неверен и извратен-докога ще ви търпя"
Мисля,че Исус не говори за род демони ,а за рода неварен.
Title: Re: Постът
Post by: Might on February 15, 2012, 18:28:10 PM
В отговор на Тихомир:
Според Исая,ние по време на пост не трябва да се предавам на нашите си работи,на своите похоти и удоволствия,не трябва да искаме да се извършват нашите си работи и изобщо своеволни неща:
Ис. 58:3  Защо постихме, казват , а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.

Според теб постът и Божията воля,нямат нищо общо.Очаквам да се аргументираш.
Ако постът не е свързан с нашата воля-според Исая
И ако постът не е свързан с Божията воля-според теб.
То ти с какво свързваш поста и за какво постиш?

Чувал съм как ти самия казваш на хората да се аргументират, и че това не е форум за изразяване на собствено мнение ,а как ти самия го правиш!?
Ти не казваш как е ,но казваш така не е.Не знам как е,но и така не е-типично по шопски!
Как да ти повярвам като ти не ми говориш със здрави Библейски аргументи?
Или може би аз не съм ги видял?
Title: Re: Постът
Post by: simeon on February 15, 2012, 18:42:28 PM
А какво искаше да каже Исус с думите: "Този вид излиза само с молитва и пост"?
Quote
А какво искаше да каже Исус с думите: "Този вид излиза само с молитва и пост"?

Доколкото разбирам Исус има предвид, че определен род зли духове няма да могат да бъдат изгонени, освен ако човека, който иска да ги изгони не отдели предварително време за молитва и пост преди това. От което се вижда, че постът усилва молитвата и така се преодоляват определени демонични съпротиви.

Аз съм виждал в живота си пречки, които не се премахват без пост.
Да,както стана в ситуацията на Даниил в 10-та глава.
Title: Re: Постът
Post by: Might on February 15, 2012, 18:57:27 PM
Това означава ли,че не съществува човек на земята,който да е изгонил този демон на епилепсия( или лунатизъм,Лудост),без да пости???
Тогава някой задал ли си е въпроса с какво "този род "
е по- необикновен от другите?
С какво той е по-силен ,и защо е необходим пост за да излезе?
И още един важен въпрос:демоните са подчинени на Името на Исус от Назарет или на нашият пост?
Как ви звучи:" в Мое Име демони ще изгонвате с изключение на един":-)))
Title: Re: Постът
Post by: Might on February 15, 2012, 19:17:05 PM
17 Исус в отговор каза: О роде невярващ и извратен, до кога ще бъда с вас? до кога ще ви търпя? Доведете го тука при Мене.    
18 И Исус смъмра беса и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час.    
19 Тогава учениците дойдоха при Исуса насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?    
20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се оттука там, и тя ще се премести; и нищо няма да ви бъде невъзможно.    
21 [А тоя род не излиза, освен с молитва и пост].
В ст.20 Исус дава причината на за неуспех на учениците да изгонят демона.Те е НЕВЕРИЕ!Преди това в ст.17,Исус мъмри народа с думите:"О роде невярващ и извратен"Не е ли логично в ст.21 Исус да има предвид А този род неверен и извратен не може да излезе с нищо,освен с пост и молитва?Контекста говори за неверен и извратен под.Това хората ли са или демоните?
 Така,че лека за неверие и извратеност(интерес към други неща)да е поста.Още ако Исус казва,че този род излиза"само"с пост и молитва,Той защо не пости преди това?Някой ще каже;Но това беше Исус!Да,но същият Исус каза,нещата,които върша аз ,и вие ще вършите,и по-големи от тях ще вършите!
Title: Re: Постът
Post by: Tihomir on February 15, 2012, 19:27:49 PM
В отговор на Тихомир:
Според Исая,ние по време на пост не трябва да се предавам на нашите си работи,на своите похоти и удоволствия,не трябва да искаме да се извършват нашите си работи и изобщо своеволни неща:
Ис. 58:3  Защо постихме, казват , а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи.

Според теб постът и Божията воля,нямат нищо общо.Очаквам да се аргументираш.
Ако постът не е свързан с нашата воля-според Исая
И ако постът не е свързан с Божията воля-според теб.
То ти с какво свързваш поста и за какво постиш?

Чувал съм как ти самия казваш на хората да се аргументират, и че това не е форум за изразяване на собствено мнение ,а как ти самия го правиш!?
Ти не казваш как е ,но казваш така не е.Не знам как е,но и така не е-типично по шопски!
Как да ти повярвам като ти не ми говориш със здрави Библейски аргументи?
Или може би аз не съм ги видял?

Преди всичко Бог е дал Словото си на език, който не е религиозен и е ясен (или е бил ясен) за тези, които слушат. Това, че думи като "свят", "пост", "църква", "епископ", "презвитер" са:
- или изключително рядко ползвани в ежедневната реч
- или се ползват само в определени среди
- или са погрешно преведени
- или не са преведени
не означава, че те са думи, които са тясно специализирани и измислени за Библията.

Думата "пост" по начало или по принцип няма общо с изпълнение на Божията воля. По същия начин думата "покорство" няма общо с това да е човек покорен на правдата. Покорство има и към нечестивите и към нечестието. Също така има пост за окултистите, пост за разни групи хора, които се хранят по определен начин, пост за хора, които опитват да се лекуват от нещо, както и пост, за да се смири душата на човека. Смирението на душата на човека може да е с чисто религиозна цел, като религията тук може да е всякаква и целта да е да бъдеш видян от другите. Но има и смирение на душата, което е с цел да бъде угоден човек на еврейския Бог.

Поради тази причина дискутирайки значенията на думите и какво по начало означават, трябва да обърнем внимание, че писаните думи са се появили далеч след като те са били използвани в ежедневието на хората.

Примерно думата "презвитер", която стои непреведена, но означава "стар човек" или "възрастен човек" или "човек на възраст" или "старейшина". Едно и също е, но когато някой каже "презвитер" и всички си представят някой набожен, закичен с титла, но реално означава "стар човек". И Божието Слово дефинира думата именно като стар човек, а не като закичен с титла. По същия начин ако отидеш в Гърция и ползваш думата "презвитер", никой няма да си помисли, че говориш за набожен човек, а за стар човек. Поради тази причина, въпреки, че не е преведена, тя по принцип няма общо с човек, който се бои от Бога. Има частен случай, в който има общо, но аз говоря тук за общия принцип, както и по-горе (което не си забелязал).

Поради тази причина е редно да се вглеждаме в думите в значенията, които сам Бог е дал на различните езици още при строежа на Вавилонската кула. Там Бог е дал кое как да бъде и там е дал и думата "пост" и тя не е означавала "да служиш на бога", тъй като повечето там са били хора, които са искали да издигнат себе си, а не Бога.

Title: Re: Постът
Post by: Tihomir on February 15, 2012, 19:32:08 PM
Това означава ли,че не съществува човек на земята,който да е изгонил този демон на епилепсия( или лунатизъм,Лудост),без да пости???
Тогава някой задал ли си е въпроса с какво "този род "
е по- необикновен от другите?
С какво той е по-силен ,и защо е необходим пост за да излезе?
И още един важен въпрос:демоните са подчинени на Името на Исус от Назарет или на нашият пост?
Как ви звучи:" в Мое Име демони ще изгонвате с изключение на един":-)))
За демоните има значение както името Исус, така и стоенето ни пред Бога.

Не случайно се опитваха разни юнаци да гонят демони в името на Исус и какво им беше казано? Бяха попитани — вие кои сте. Защо?
Title: Re: Постът
Post by: Tihomir on February 15, 2012, 19:39:36 PM
Той защо не пости преди това?Някой ще каже;Но това беше Исус!Да,но същият Исус каза,нещата,които върша аз ,и вие ще вършите,и по-големи от тях ще вършите!
Повечето от чудесата в Библията са извършени без да има молитва "точно преди това". Някои примери:
- Елисей, на когото му беше казано, че желязото от сечивото паднало в реката хвърли дръвце и желязото изплува
- Исус вършеше почти всички чудеса без да се моли показно
- Петър като вървеше и сянката му изцеляваше
- Моисей вършеше чудеса през Израел без видимо да се помоли

Молитвата, за която се говори в Словото е 2 вида — едната е стоене пред Бога, а другото е принасяне на молба или прошение. Когато е писано "винаги се молете", е писано именно за стоенето пред Бога, а не "винаги искайте нещо". Най-малкото докато си съсредоточен в ежедневните си занимания е трудно да си раздвоиш ума и да си ефективен и в "искане на нещо" и в свършване на качествена работа.

По същия начин е и с поста, като говоря за този пост, който е описан в Библията, този за Божиите цели. Той не е задължително да е "точно преди това". Той върви ръка за ръка със стоенето пред Бога. Христос каза, че не е задължително да ни виждат като постим. По същия начин за Христос не се каза, че е постил, освен през 40-те дни, когато беше отведен от Духа в пустинята. Това не означава, че не е постил, но ако е постил е било в тайно, а не явно.

Title: Re: Постът
Post by: simeon on February 15, 2012, 20:52:51 PM
Това означава ли,че не съществува човек на земята,който да е изгонил този демон на епилепсия( или лунатизъм,Лудост),без да пости???
Тогава някой задал ли си е въпроса с какво "този род "
е по- необикновен от другите?
С какво той е по-силен ,и защо е необходим пост за да излезе?
И още един важен въпрос:демоните са подчинени на Името на Исус от Назарет или на нашият пост?
Как ви звучи:" в Мое Име демони ще изгонвате с изключение на един":-)))
Ако демон се проявява като епилепсия това не значи,че непременно е дух на епилепсия. Може да е род,който е дълбоко вплетен в характера на човека,толкова,че човек да не може да го види.С това е по необикновен и по-силен. И ако не започне освещение(което може да включва пост),човека така може и да си умре-цял живот влачил демоничен хомот без да е разбрал.Но молитвата (или стоенето пред Бога "...откак ти приклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред пред твоя Бог,думите ти бяха послушани,и аз дойдох поради думите ти."дан. 10:12) води човека към промяна и този род скрити духове стават явни. Духовете са лъжци.Не всичко що е епилепсия е само епилепсия.
Title: Re: Постът
Post by: Kubrick on February 16, 2012, 01:13:31 AM
С няколко братя разисквахме преди малко за поста и ето къде се крие ключа според нас:

Isa 58:6  Не това ли е постът, който Аз съм избрал, - Да развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот?
Isa 58:7  Не е ли да разделяш хляба си с гладния, И да въведеш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни?


Постът не е просто не ядене и не пиене, а е живот. Именно когато имаме постен начин на живот ще имаме силата и вярата, за да извършаваме чудеса и знамения.
Title: Re: Постът
Post by: Tihomir on February 16, 2012, 02:17:28 AM
Izumen,

Никъде не пише, че като постим или като имаме "постен начин на живот" ще имаме сила и вяра, за да извършваме чудеса и знамения. Вярата идва от слушане, а не от пост. Силата принадлежи на Бога (както Давид казва "Бог е моя сила"). Чудесата и знаменията са нещо, което Бог върши чрез когото пожелае, за да потвърди Словото си. Има такива, чрез които Бог върши повече чудеса и това е Негова воля. Бог извърши много малко чудеса чрез Еремия например, но той беше един от най-изстрадалите и смирени пророци (за справка "Плач на Еремия", особено 3-та глава).

Що се касае до Исая 58, там трябва да се обърне внимание, че отговорът от стих 6 и нататък е на това, че хората са се въздържали от храна, но са вършили своите си неща и са изисквали от Бога неща за себе си. Един вид — ние постим, виж ни и ни изпълни всяко желание.

В тези пасажи Бог НЕ отменя, че постът включва и въздържане от ядене, но утвърждава какво е редно да се върши в такъв ден ии такива дни. Затова е и наречено с думата "пост", а не "благочестив живот".

Имай предвид, че Христос вършеше тези неща и ядеше. Това не означава, че щом имаме такива дела, значи имаме задължителен пост. Но когато някой пости, той трябва да върши същите добри дела, които би вършил и ако не пости. Същите заповеди ги има и в Псалмите и в Моисеевия закон, което означава, че те си важат дори и да няма въздържане от храна.
Title: Re: Постът
Post by: Might on February 18, 2012, 21:18:53 PM
Съгласен съм с вас,че думата пост няма нищо общо с Божията воля!!!
Но идеята ми е,че зад думите "ЯЖ"и "НЕ ЯЖ"-стои израз на Божията воля!!!
Бог изрази волята си с думите,това може да ядеш и това не може да ядеш!!!
И понеже греха "влезе"чрез ядене,тоест непокорството,бунта и своеволието се проявиха,чрез ЯДЕНЕТО,точно затова аз,свързавам поста  с Божията воля.Понеже с ЯДЕНЕТО изразяваме нашето своеволие,а чрез НЕ ЯДЕНЕТО-зависимостта и желанието ни да зависим от Бог!

Ако някой ми даде по-разумни аргументи от Божието Слово,аз ще се радвам,защото и аз най-после ще разбера защо точно пост?С какво поста привлича Бог?Защо на Бог му е угодно нашето въздържане от ядене?Защо не друго?Как поста (не яденето или затварянето на устата)предизвиква Бога?

Ясно ми е,че можем да извършим Божията воля,без да постим!
Ясно ми е,че по време на пост ставаме по духовно чувствителни!(-но това е нормално последствие от поста,а не причина да постим.)
И моля ви не ми слагай думи в устата,които не съм говорил и имал на предвид!
От рода на "без да има молитва точно преди това"-казах;без да пости преди това,имайки предвид,че Исус няма да ни учи неща,които не  живее!Да ни каже на нас да постим за този демон,без Той да го направи.Title: Re: Постът
Post by: Watchman on February 18, 2012, 21:50:09 PM
Quote
Понеже с ЯДЕНЕТО изразяваме нашето своеволие,а чрез НЕ ЯДЕНЕТО-зависимостта и желанието ни да зависим от Бог!

Точно тази ти теза не е вярна, защото:

- заповедта на Бога за НЕЯДЕНЕ не беше по отношение на ежедневната храна, а изрично за едно определено дърво, което дори не беше дадено за храна. Постът от своя страна е въздържание от яденето на онази храна за която Бог първоначално заповяда ДА ЯДЕМ.

- заповедта за неядене беше дадена СЛЕД заповедта за ЯДЕНЕ. Сиреч послушането изискваше ЯДЕНЕ. Ето защо тезата ти че чрез яденето се изразява своеволие е напълно погрешна, напротив с яденето на онова, което БОГ Е ДАЛ за храна се изразява ПОСЛУШАНИЕ. Своеволието е ЕДИНСТВЕНО свързано с яденето на един единствен плод, този от дървото за познаване на добро и зло. Един човек може да е в ПОСТ и ПАК ДА ЯДЕ от това забранено дърво. Нещо повече мнозина окултисти постят именно за да се доберат до повече знание от това дърво.

Ето защо тази ти теза е напълно своеволна, произволна и противоречаща на Писанието. И още нещо, тя е напълно излишна по отношение на тезата за важността на поста. Има достатъчно пасажи, които учат за поста и трябва да е обърне внимание на тях, а не да си изсмукваме от пръсти идеи от пасажи, които не съдържат и помен от подобно значение. И според мен основната причина да ти е трудно да се смириш и да признаеш, че тази ти теза е произволна и не отговаря на смисъла на Писанието е претенцията, която направи в началото, че "Бог ти открил" тези неща. Истината е че това са размишленията на твоето сърце и това не ти го е открил Бог, защото първо Бог не е Бог, който толерира изкривяване Писанията, и второ Бог не е Бог, който прибягва до излишна аргументация с напълно спорни аргументи за да защити неща, за които има пределно праволинейни доказателства в Писанията.
Title: Re: Постът
Post by: pip on July 01, 2012, 23:49:35 PM
Имам въпрос. Искам да постя няколко дни. Примерно ставам сутрин и не ям нищо до вечерта, само на вода. Правилно ли постя? Смисъл до тук написаното има само за смисъла на поста и какво значи той, но никъде не се разисква как точно да се пости кое правилно и кое не. Имам познати които не гледат любимия си филм в знак на пост или не вършат обичайно любимата си дейност. Вие как мислите, кое е правилно?
Title: Re: Постът
Post by: Watchman on July 02, 2012, 09:08:25 AM
Постът освен физическо измерение има и духовно и касае също въздържание на волята, не само на тялото. Ето защо Давид казва:

Пс. 35:13  Аз се обличах във вретище, Смирявах с пост душата си,

Тук се вижда, че ролята на поста е да смири душата, не просто да лиши тялото от храна. Ето защо човек трябва да се лиши от забавления и развлечения по време на пост ако иска той да бъде ефективен. (Друг е въпроса какво въобще място имат забавленията и развлеченията в живота на християнина).

Постенето от сутрин до вечер при това с пиене на вода е възможно най-минималната версия на поста. Добър, качествен пост би бил да се пости от вечер до сутрин. Т.е 36 часа, при това без вода. Постът с вода би бил оправдан при пост, който е по-дълъг от 3 дни. Библейския модел е "три дни... не яде, нито пи" /Деан. 9:9/. Разбира се човек, който няма опит с поста 3 дневен пост без храна и вода ще му се види труден. Но ако ще пости един ден, поне да е и без вода.

Другия важен практичен момент е как се прекъсва поста. В никакъв случай човек не трябва да се нахвърли на храна след поста. Но трябва да го прекъсне първо с пиене на вода, после още вода. След това плод, плодов сок. След време може супа и чак по-нататък по-твърди храни. Месото и други тежки храни трябва да се избягват през възстановителния период след поста. Обикновено възстановителния период трае толкова дни колкото е бил и самия пост.

Още един важен момент е човек да не мисли за храна по време на пост, нито да се отдава на мисли КАКВО ЩЕ ЯДЕ СЛЕД ПОСТА. Подобни мисли водят до преждевременно прекъсване на поста. Ако ума мисли за храна по време на пост това показва нерешимост и волята се разколебава и тялото започва да се противи. Започват болки в стомаха, гадене, прилошаване. Но ако човек е твърдо решен и непоколебим в своя ум и фокусира мислите си на това се сега е посветено време на пост, тялото ще се покори лесно и няма да се противи. Ще има една малка криза обикновено първия ден по обедно време, когато тялото ще подава сигнали за глад. Но ако ума е фокусиран върху посвещението на пост, тялото след няколко спазъма ще се покори и след това няма да прави никакви проблеми, ако ума остане непоколебим. Но ако човек започне да мисли за храна и прекъсване на поста преждевременно, това ще изпрати сигнали на тялото и то ще започне да изисква храна и това често води до проваляне на поста.
Title: Re: Постът
Post by: Анко on September 26, 2019, 11:11:44 AM
С няколко братя разисквахме преди малко за поста и ето къде се крие ключа според нас:

Isa 58:6  Не това ли е постът, който Аз съм избрал, - Да развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот?
Isa 58:7  Не е ли да разделяш хляба си с гладния, И да въведеш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни?


Постът не е просто не ядене и не пиене, а е живот. Именно когато имаме постен начин на живот ще имаме силата и вярата, за да извършаваме чудеса и знамения.
Когато човек прочете цялата 58 глава и може само да замълчи и да се замисли докъде е стигнал в християнството си.

Изключително и изобличително слово

4 ст.
Ето, вие постите за да се препирате и карате, И за да биете нечестиво с пестници; Днес не постите така Щото да се чуе горе гласът ви.

9-12 ст.
Ако махнеш насред себе си хомота. Соченето с пръст и нечестивите думи,
Ако даруваш на гладния желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава светлината ти ще изгрява в тъмнината, И мракът ти ще бъде като пладне;
Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие, И ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, И като воден извор, чиито води не пресъхват.
И родените от тебе ще съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, Възобновител на места за население.