Братско общение в тревожни времена

Дискусии върху Библейски и духовни въпроси => Последни времена => Topic started by: Watchman on June 20, 2019, 20:18:49 PM

Title: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on June 20, 2019, 20:18:49 PM
Ако се замислим ще открием с удивление колко много от убежденията ни по много въпроси са формирани, не от написаното в Библията, а от църковната доктринална традиция и инерция в която сме се заквасили от самото начало. Писанието обаче ако постоянстваме в прочитането и изучаването му има силата да обнови ума ни и да го промени относно всяка лъжлива и човешка доктрина и традиция.

От самото начало нас са ни учили по църквите, че понеже сме в последните времена, нечестивите ще властват все повече и повече, а християните ще бъдат повече и повече мачкани. И когато това се случва - християните приемат това, като най-нормалното нещо и не оказват никаква духовна съпротива на нарастването на злото и увеличаването на властта на нечестивите.

Когато обаче човек чете Писанията той придобива съвсем друга картина. Начина по който Божиите мъже са вярвали преди нас е диаметрално противоположен на това, което днес се преподава по църквите в това отношение. Затова в тази тема аз искам да сложа един голям списък с Библейски пасажи, които говорят за съдбата на нечестивите и какво трябва да бъде нашето отношение, молитви и очакване спрямо властта на нечестивите. Прочитайки един след друг този огромен списък и осмисляйки го човек може да преживее съвсем реално, това което Библията нарича обновяване на ума. По този начин освен обновяването на ума по тази тема се демонстрира и библейския принцип и метод на обновяване на ума въобще.

Първо искам да обърна внимание на следния пасаж:

Пр. 25:26  Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.

Днешното учение завладяло умовете на християните по църквите, че е най-нормалното нещо нечестивите да властват и да мачкат хората е превърнало църквите и християните именно в това, което този пасаж казва - мътен извор и развален източник. Те са изгубили своята роля на светлина и сол, която спира развалата и разпространението на злото. Праведните са спрели да се противят на разпространението на злото и не просто отстъпват пред нечестивите, но са възприели цяла доктринална философия на отстъпление пред нечестивите. Резултата от това го виждаме всички.

Затова нека се потопим в тази поредица от библейски текстове, които да ни покажат Божия начин на мислене и отношение към нечестивите,тяхното настъпление и тяхното бъдеще. Много християни си мислят, че нечестивите ще бъдат отблъснати и наказана едва при Божия съд след тяхната смърт. Но Писанието описва съвсем друга картина. Нека да видим каква е тя.

Ще започна с няколко пасажа и постепенно ще добавям още и още текстове засягащи тази тема. Тъй като количеството на тези пасажи е огромно няма да е възможно да ги пусна на веднъж, но ще ги пускам на серии. Много от тези пасажи представляват директен пример и наставление как да се молим относно нечестивите и тяхното настъпление против праведните. Затова този огромен масив от библейски текстове може да послужи не само като средство за обновяване на ума, но също така и като наръчник за молитва и духовно воюване.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on June 20, 2019, 20:52:11 PM
Ще започна с пасажи от книгата Йов:

Job 20:4  Не знаеш ли това от старо време, От когато е поставен човек на земята, 
Job 20:5  Че тържеството на нечестивите е кратковременно, И радостта на безбожния е минутна? 
Job 20:6  Макар величието му да се издигне до небето, И главата му да стигне до облаците. 
Job 20:7  Пак той ще се изрине за винаги, както нечистотиите му; Ония, които са го гледали, ще кажат, Где е той? 
Job 20:8  Като сън ще отлети и няма да се намери, И като нощно видение ще изчезне. 
Job 20:9  Окото, което го е гледало, не ще го гледа вече; И мястото му няма да го види вече. 
Job 20:10  Чадата му ще потърсят благоволението на сиромасите; И ръцете му ще повърнат имота им. 
Job 20:11  Костите му са пълни със съгрешенията на младостта му; И те ще лежат с него в пръстта. 
Job 20:12  Ако и да е сладко злото в устата му, Та го крие под езика си. 
Job 20:13  Ако и да го жали и не го оставя, Но все още го държи вътре в устата си, 
Job 20:14  Пак храната му ще се измени в червата му, На жлъчка аспидна ще се обърне във вътрешностите му. 
Job 20:15  Погълнал е богатство, но ще го повърне; Бог ще го изтръгне из корема му. 
Job 20:16  Отрова аспидна ще суче; Език ехиднин ще го умъртви. 
Job 20:17  Няма вече да гледа потоците, Реките, които текат с мед и масло. 
Job 20:18  Това, за което се трудим, ще го възвърне, И няма да се наслаждава на него; Съразмерно с имота, който е придобил, Той няма да се радва, 
Job 20:19  Защото е угнетил сиромасите и ги е оставил; Заграбил е къща, която не бе построил. 
Job 20:20  Понеже не е знаел насита на лакомството си, Няма да запази нищо от това, което му е най-мило; 
Job 20:21  Понеже не остана нищо, което не изпояде, Затова благоденствието му няма да трае. 
Job 20:22  Когато е в пълно изобилие, ще го сполети оскъдност; Ръката на всеки окаяник ще го нападне. 
Job 20:23  Когато се кани да напълни корема си, Бог ще хвърли върху него яростния Си гняв, И ще го навали върху него, когато още яде. 
Job 20:24  Когато бяга от желязното оръжие, Стрелата на медния лък ще го прониже. 
Job 20:25  Той я изтръгва, и тя излиза из тялото му, Да! лъскавият й връх излиза из жлъчката му; Ужаси го обземат. 
Job 20:26  Всякаква тъмнина е запазена за съкровищата му; Огън нераздухван от човек ще го пояде; На тия, които останат в шатъра му, зле ще им бъде. 
Job 20:27  Небето ще открие беззаконието му, И земята ще се повдигне против него. 
Job 20:28  Богатството на дома му ще изчезне, В деня на Божия гняв ще се разпилее. 
Job 20:29  Това е от Бога делът на нечестивия, И определеното му от Бога наследство. 


Job 18:5  Наистина светлината на нечестивия ще угасне, И пламъкът на огъня му няма да свети. 
Job 18:6  Светлината ще бъде мрак в шатъра му, И светилникът при него ще изгасне, 
Job 18:7  Силното му стъпване ще се стесни. И собствените му намерения ще го повалят. 
Job 18:8  Защото със своите си нозе той се хвърля в мрежа, И ходи върху примки. 
Job 18:9  Клопка ще го улови за петата, Примка ще го хване. 
Job 18:10  Въжето му е скрито в земята, И примката на пътя му. 
Job 18:11  Ужаси ще го плашат отвред, И ще го гонят в петите. 
Job 18:12  Силата му ще чезне от глад, И бедствие ще бъде готово до хълбока му. 
Job 18:13  Първородният на смъртта ще пояде членовете на тялото му. Да! ще пояде членовете му. 
Job 18:14  Той ще бъде изкоренен от шатъра си, в който уповава, И ще бъде закаран при царя на ужасите. 
Job 18:15  В шатъра му ще се засели това, което не е негово; Сяра ще се разпръсне върху жилището му. 
Job 18:16  Отдолу корените му ще изсъхнат, И отгоре клоните му ще се отсекат. 
Job 18:17  Споменът му ще се изличи от земята, И името му не ще го има вече по улиците. 
Job 18:18  Ще бъде изпъден от светлото в тъмното, И ще бъде изгонен от света. 
Job 18:19  Не ще има ни син, ни внук между людете си, Нито остатък в жилищата си. 
Job 18:20  Идните поколения ще се смаят за деня му, Както и предишните се ужасиха. 
Job 18:21  Наистина такива са жилищата на нечестивия, И това е мястото на онзи, който не познава Бога. 


Job 15:20  Нечестивият се мъчи през всичките си дни; И преброени години са запазени за мъчителя. 
Job 15:21  Ужасни гласове има в ушите му, Че като е в спокойствие ще го нападне изтребителят; 
Job 15:22  Не вярва, че ще се върне от тъмнината; И той е очакван от ножа; 
Job 15:23  Скита се да търси хляб, казвайки: Где е? Знае, че денят на тъмнината е готов до ръката му; 
Job 15:24  Скръб и тъга го плашат, Като цар приготвен за бой му надвиват. 
Job 15:25  Понеже той простря ръката си против Бога, И възгордя се против Всемогъщия, 
Job 15:26  Спусна се на Него с корав врат, С дебелите изпъкналости на щитовете си. 
Job 15:27  Понеже покри лицето си с тлъстината си, И, затлъсти кръста си, 
Job 15:28  Той се засели в разорени градове, В къщи необитаеми, Готови да станат на купове. 
Job 15:29  Няма да се обогати, и имотът му няма да трае, Нито ще се навеждат до земята произведенията им. 
Job 15:30  Няма да се отърве от тъмнината; Пламък ще изсуши младоците му; И от дишането на Божиите уста ще бъде завлечен. 
Job 15:31  Нека не се доверява на суетата, самоизмамен; Защото суета ще бъде заплатата му. 
Job 15:32  Преди времето си ще се изплати, И клонът му няма да раззеленее, 
Job 15:33  Ще изрони неузрялото си грозде като лозата, И ще хвърли цвета си като маслината. 
Job 15:34  Защото дружината на нечестивите ще запустее; И огън ще пояде шатрите на подкупничеството. 
Job 15:35  Зачват зло, и раждат беззаконие, И сърцето им подготвя измама. 


Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Георги-земеделец on June 23, 2019, 22:33:22 PM
Псалми 1
1 Блажен онзи человек Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И на седалището на присмивателите не седи;
2 Но волята му е в закона Господен, И в неговия закон се поучава деня и нощя.
3 И ще бъде като дърво насадено при водни отоки Което дава плода си в времето си, И листът му не повехнува; И всичко що прави ще успее.
4 Нечестивите не така, Но като праха от плявата който вятърът отвява.
5 За то, нечестивите няма да станат на съда, Нито грешните в събранието на праведните;
6 Защото познава Господ пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще погине.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Георги-земеделец on June 29, 2019, 16:15:07 PM
Имаме ревизия нацелваща корекцията на превода:

защото Господ познава пътя на праведните;
а пътят на нечестивите ще бъде погибел.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on December 07, 2019, 12:11:37 PM
ОК, време е да се върна към тази тема, защото всеки път като започна да чета Псалмите подред се удивлявам на картината, която те рисуват и каква драстична разлика има между това, което четем там, от очакванията и надеждата, която хора като цар Давид са имали и това, което днешните християни вярват и очакват.

Да вземем например първи псалом, който е цитиран по-горе, там се казва, че праведните ще благоуспяват във всичко що вършат, а нечестивите ще бъдат отвеяни като плявата. Много от евангелистите обаче вярват точно в обратното. Те вярват, че понеже сме "последни времена" то нечестивите ще благоуспяват във всичко що вършат, а праведните ще бъдат отвеяни от всякакви гонения и злини.

Това е удивителен контраст. Всичко е обърнато надолу с главата. Затова в тази тема аз искам един по един да цитирам от Псалмите онова, което праведните хора са вярвали, очаквали, на какво са се надявали и как са се молили по отношение на своята съдба и съдбата на нечестивите. И нека не забравяме, че това не са просто нечии надежди и молитви, а че това е Божие Слово вдъхновено от Святия Дух. Затова когато прочитаме написаното в Божието Слово, и разсъждаваме върху него, ние ще можем да започнем да изтрезняваме от ученията насадени по църквите, и да започнем да обновяваме умовете си чрез онова, което Божието Слово казва.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: dodai on December 07, 2019, 16:13:55 PM
А какво ще кажем за този Лазар ;

20 Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му,

21 като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му.

22 Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан.

23 И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия.

24 И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък.

25 Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.

26 И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас.

27 А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом;

28 защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място.

29 Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях.

30 А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят.

31 И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.

и за тези думи на Исус ;

20 Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.

Посещавал съм няколко пъти така наречените църкви но там говорят повече за успехи някакви печалби и общо взето за такива неща които хората очакват да чуят и следващата седмица пак да отидат да си дадат дарението и така.....Не задълбават много да не стане страшно.

Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on December 07, 2019, 16:58:42 PM
Quote
Посещавал съм няколко пъти така наречените църкви но там говорят повече за успехи някакви печалби и общо взето за такива неща които хората очакват да чуят и следващата седмица пак да отидат да си дадат дарението и така.....Не задълбават много да не стане страшно.

Това за което ти говориш тук е за така нареченото учение на просперитета. На тази тема ние имаме други публикации и дискусии, които са посветени на това учение, което аз считам за лъжливо.

В тази тема аз говоря за волята на праведните и волята на нечестивите. И волята на праведните не трябва да се бърка с плътските желания за забогатяване и светски успех. Вместо това волята на праведните е свързана с успеха на Божието царство и цели на земята, в противовес на желанието на нечестивите относно бъдещето на земята и народите.

Ето защо в тази тема ние разглеждаме именно това противопоставяне между волята на праведните и желанията на нечестивите.

След като това е изяснено мога вече да коментирам другите ти въпроси:

Quote
и за тези думи на Исус ;

20 Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.

Нека не забравяме, че много от текстовете, които вече са цитирани и предстоят да бъдат цитирани в тази тема са думите и молитвите на цар Давид. А сам Давид беше гонен, при това много повече дори от християните. Той беше преследван до смърт в продължение на 14 години от цар Саул. Освен това след като стана цар имаше множество врагове, които го преследваха и угнетяваха, това число собствения му син Авесалом и други близки до него хора, които го предадоха и се вдигнаха против него.

И въпреки това Давид не само прогласява победата на праведните над волята на нечестивите и техните цели, но и ги демонстрира в живота си.

И какво излиза от това? Че гоненията са само временно явление, което има за цел да изгради определени черти в характера на праведните, но в крайна сметка, дори в този живот нечестивите биват победени и праведните триумфират, както виждаме в живота на цар Давид, който не само надживя и Саул и Авесалом и всичките си вътрешни и външни врагове, но и триумфира над тях.

А що се отнася до историята за  Лазар в нея ние нямаме илюстрация на това противопоставяне между целите на нечестивите и праведните на земята. Тя има за цел да илюстрира съвсем други аспекти на духовните реалности, които не засягат тази конкретна тема.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: dodai on December 08, 2019, 09:50:54 AM
Добре тогава как триумфира апостол Петър или Павел освен духовната победа над нечестивите.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on December 08, 2019, 20:02:54 PM
За да се отговори на този въпрос трябва да се знаят конкретни исторически факти, както и конкретния исторически контекст в който те са водили тази борба.

Например за живота на Давид имаме конкретно описани ситуации в които нечестивите се навдигат не само против него, но против Божията воля за Израел въобще. Тук имаме сблъсък между сатанинска воля и Божията воля, който сблъсък има директно изражение в сблъсъка между нечестивите и техните дела и праведните и техните дела.

За апостол Петър също имаме дадени някои исторически случки, които показват този сблъсък. Например Ирод искаше да убие апостол Петър, успя да го арестува, но Бог изпрати ангелите си и освободи Петър от килията. Малко след това Бог уби цар Ирод за неговото нечестие. Ето тук виждаме директно приложение на Божиите обещания и принципи, които виждаме най-често в Псалмите (и не само в тях), според които се молеше и цар Давид и които са предмет на изучаване в тази тема.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on December 10, 2019, 00:21:09 AM
Нека да разгледаме Псалом 64:

Пс. 64:1  Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам; Опази живота ми от страх от неприятеля. 
Пс. 64:2  Покрий ме от тайния съвет на злодейците, От сганта на беззаконниците, 
Пс. 64:3  Които острят езика си като меч, И прицелват горчиви думи като стрели, 
Пс. 64:4  За да устрелят тайно непорочния; Внезапно го устрелват, и не се боят. 
Пс. 64:5  Насърчават се в едно зло намерение, Наговарят се да поставят скришно примки, И казват: Кой ще ги види? 
Пс. 64:6  Измислят беззакония; Думат: Изпълнихме добре обмислено намерение. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки. 


По днешните църкви се говори, че така трябва да бъде, че нечестивите трябва да успяват повече и повече, защото били последни времена и няма какво друго да става. Но Писанието казва нещо съвсем друго. Нека да продължим да четем продължението на псалома:

Пс. 64:7  Но Бог ще ги устрели; От внезапна стрела ще бъдат ранени. 
Пс. 64:8  Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне; Всички, които ги гледат, ще поклащат глава. 
Пс. 64:9  И всички човеци ще се убоят; Ще разгласят делото на Бога, Защото ще разберат действието Му. 
Пс. 64:10  Праведният ще се развесели в Господа, и ще уповава на Него; И ще се хвалят всички, които са с право сърце. 


Бог няма да остави нечестивите да успяват в кроежите си, в скритите си и тайни намерения. Бог ще ги устрели внезапно, изненадващо плановете им ще се провалят и рухнат. И не само ще го направи, но и ще го направи по такъв начин, че всички човеци да се убоят, както се убояха като видяха как Бог уби Ирод заради нечестието му. И ще започнат да разказват за делото на Бога, защото ще разберат действието му.

А праведните ще се развеселят в Бога и ще уповават на Него.

Интересното е че тези които твърдят, че нечестивите трябвало да успяват в плановете си, защото са последни времена същите тези хора ако ги видиш как живеят - те са вплетени в системата на света, зависими са от делата на нечестивите и им харесва по този начин. Мисленето им е светско и споделят голяма част ценностната система на света. Защото те отказвайки да воюват срещу силите на мрака започват да се сливат с тях.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on December 12, 2019, 13:02:10 PM
Нека да продължим с Псалом 3:

Пс. 3:1  Псалом на Давида, когато бягаше от сина си Авесалома. Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене. 
Пс. 3:2  Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в Бога. (Села). 
Пс. 3:3  Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми. 
Пс. 3:4  С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия си хълм. (Села). 
Пс. 3:5  И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа. 
Пс. 3:6  Няма да се боя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене. 
Пс. 3:7  Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите
Пс. 3:8  От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде спасението Ти.


Нечестивите се навдигат против праведния, той извиква към Господа и Бог поразява нечестивите. Бог спасява праведния от ръцете им и въздава на нечестивите според нечестието им. Този принцип ще видим отново и отново в цялото Писание, но някой е решил, че понастоящем този принцип е отменен.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Nikolay on December 12, 2019, 13:42:41 PM
Интересното е че тези които твърдят, че нечестивите трябвало да успяват в плановете си, защото са последни времена същите тези хора ако ги видиш как живеят - те са вплетени в системата на света, зависими са от делата на нечестивите и им харесва по този начин.

Четейки те човек ще остане с впечатлението, че всичко е цъфнало и вързало, а като се огледаме нещо не е така...

Не, че говориш нещо невярно - само по-себе си е вярно ама с формата на обяснение не мога да се съглася.
Ето тук е казано много добре това което се и вижда и то не е в разрез с това което обясняваш.

Матей 24 глава
12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.


Да, нечестивия ще му се случват и лоши неща, и ще се проваля, а праведния и десет пъти да пада, ще стане. Но е писано, че беззаконието ще се умножи, което се и вижда !

Мисленето им е светско и споделят голяма част ценностната система на света. Защото те отказвайки да воюват срещу силите на мрака започват да се сливат с тях.

Откъсването и опита да се излезе от света, са писани, че няма как да се получат също, та истината ще да е някъде по средата.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on December 12, 2019, 15:30:34 PM
Quote
Четейки те човек ще остане с впечатлението, че всичко е цъфнало и вързало, а като се огледаме нещо не е така...

Не, че говориш нещо невярно - само по-себе си е вярно ама с формата на обяснение не мога да се съглася.

"Цъфнало и вързало" ще има едва когато Исус се завърне и започне да царува над цялата земя. Но и тогава ще има нечестиви, които престорено ще се покоряват на правдата и в края на 1000-та години ще се разбунтуват. И след това ще има ново Небе и нова Земя и едва тогава ще царува съвършената правда.

Затова не трябва да примесваме нещата. Ние трябва да разберем какво трябва праведните да правят в това поколение, в тази епоха в която Бог ни е направил да се родим. И това е което има значение. Затова Бог ни е дал Писанията в които е описан примера на праведните от предишните поколения, за да се поучим и научим от тях. И това е смисъла на настоящата тема.

Quote
Матей 24 глава
12 Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.

Да, нечестивия ще му се случват и лоши неща, и ще се проваля, а праведния и десет пъти да пада, ще стане. Но е писано, че беззаконието ще се умножи, което се и вижда !

Откакто са казани тези думи за умножаване на беззаконието са изминали 2000 години. И погледнато исторически имаме периоди в които беззаконието се умножава, после обаче в следствие на молитвите на светиите идва обрат и правдата започва да се умножава. И после праведните заспиват и беззаконието пак започва да се умножава.

Ние сме точно в такъв период когато праведните са заспали и беззаконието се умножава. Никой не се моли с молитвите на Давид, защото нечестивите са инсталирали своите учения сред вярващите, че виждаш ли така трябва злото да се умножава и нечестивите да властват. Но Писанието показва една различна картина.

Апостол Павел казва в 1Тим 2:2, че Божията воля е "да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност." А такова нещо няма как да се случи ако нечестивите властват и си правят каквото си искат. Именно затова Паве насърчава християните да оказват влияние върху властите с молитвите си.

Това някои християни си мислят, че става като се молят Бог да давал мъдрост на управниците и да ги благославял, но не по този начин се молеше Давид. Давид ни показва как да се молим и точно това изследваме в тази тема, защото съдбата на нечестивите ще е различна ако светиите се молят според истината.

Quote
Откъсването и опита да се излезе от света, са писани, че няма как да се получат също, та истината ще да е някъде по средата.

Писанието говори за "святост", която дума означава отделяне. Не знам къде си чел че нямало да се получи. Точно обратното е написано. Цялото Писание набляга на святостта, сиреч на отделянето. А за смесването не се казва нищо добро. Смесването това е Вавилон, и тези които се смесват, а се мислят са вярващи са вавилонска блудница. Тия неща са пределно ясни в Библията и не подлежат на съмнение.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on December 13, 2019, 00:32:57 AM
Днес четох 70-ти псалом и отново виждаме същите принципи и същия начин на молитва:

Пс. 70:1 Боже, побързай да ме избавиш; Господи, побързай да ми помогнеш. 
Пс. 70:2  Нека се посрамят и се смутят Ония, които търсят душата ми; Нека се обърнат назад и се опозорят Ония, които търсят злощастието ми
Пс. 70:3  Нека се обърнат назад поради срама си Ония, които думат: О, хохо! 
Пс. 70:4  Нека се радват и се веселят в Тебе Всички, които Те търсят; Ония, които обичат спасението Ти, Нека думат винаги: Да се величае Бог. 
Пс. 70:5  А аз съм сиромах и немощен: Боже, побързай да дойдеш при мене; Помощ моя и избавител мой си Ти; Господи, да се не забавиш. 


Давид отново се моли нечестивите, които кроят зло против него да се опозорят и да се върнат назад. Това включва както царе, така и хора с влияние и власт. А християните как се молят? Бог да ги благослови и да им даде мъдрост?
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Анко on December 13, 2019, 10:28:52 AM
Исая 26-10

Ако се покаже милост към нечестивия, Пак той няма да се научи на правда; Даже в земята на правотата ще постъпва неправедно, И не ще погледне на Господното величие.
----------------------------------------------
Доброто и милостиво сърце на християнина понякога води до голяма наивност. И няма дълбоко и истинско разбиране на понятието "нечестив", "нечестивите". А не трябва да е наивен. Нечестив наистина означава нечестив. Но и това разбиране не идва отведнъж, а човек го научава с времето. Словото ни казва в Исая,че дори да е показана милост към такъв човек, той не се променя към добро. Ние можем само да се запитаме: Що за хора са това???

Преди малко прочетох 10 псалом за това какви са нечестивите:

3 нечестивият се хвали с пожеланията на душата си; И сребролюбецът се отрича от Господа, даже Го презира.    
4 Нечестивият, от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири; Всичките му помисли са, че няма Бог.    
5 Неговите пътища всякога са упорити; Твоите съдби са твърде високо от очите му; Той презира всичките си противници.    
6 Казва в сърцето си: Няма да се поклатя, От род в род няма да изпадна в злощастие.    
7 Устата му са пълни с проклинане и угнетяване и насилство; Под езика му има злоба и беззаконие.    
8 Седи в засада в селата, В скришни места, за да убие невинния; Очите му са насочени тайно против безпомощния.    
9 Причаква скришно като лъв в рова си, Причаква за да грабне сиромаха; Грабва сиромаха, като го влачи в мрежата си.    
10 Навежда се, снишава се; И безпомощните падат в ноктите му.    
11 Казва в сърцето си: Бог е забравил, Скрил е лицето Си, никога няма да види.    
12 Стани, Господи; Боже, издигни ръката Си; Да не забравяш кротките.
...
15 Строши мишцата на нечестивия; Издири нечестието на злия човек, докато не намериш вече от него.

-------------------------------
Затова и Бог съветва: не влизай в пътеката им, отклони се от този път и замини.

Притчи 4

14 Не влизай в пътеката на нечестивите, И не ходи по пътя на лошите.    
15 Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини.    
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, И сън ги не хваща, ако не спънат някого.    
17 Понеже ядат хляб на нечестие, И пият вино на насилство.    
18 Но пътя на праведните е като виделото на разсъмване, Което се развиделява, догдето стане съвършен ден.    
19 Пътят на нечестивите е като тъмнина; Не знаят от що се спъват.

---------------------
Колкото и да не ни се иска, тези хора са реалност и даже властват над другите.
Бог обаче чува молитвите ни.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on December 13, 2019, 11:46:40 AM
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, И сън ги не хваща, ако не спънат някого.   

На християните е внушено,че нечестивите са някакви дребни бандити, които седят по затворите и вършат дребни престъпления. Но истината е че истинското нечестие е по върховете на властта. Те са онези които кроят зло чрез закон, според написаното:

Пс. 94:20  Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?

И докато ние спим или се занимаваме тихо със собствените си дела, те не дават сън на очите си докато не измислят зло, разруха, грабителство, развращение и всякакъв зъл кроеж против обикновените хора. Тези хора съществуват и те са заели най-висшите етажи на властта в световната йерархия. И кой е в състояние да ги спре? Има само една единствена група от хора на земята, която има капацитета да ги спре и начина за това е описан най-концентрирано в Псалмите и по-конкретно в молитвите на цар Давид, чийто живот преминава в непрестанно противопоставяне със силите на нечестието.
Title: Re: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)
Post by: Watchman on December 16, 2019, 13:38:34 PM
Продължаваме темата с 3-ти псалом:

Пс. 3:1 Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене. 
Пс. 3:2  Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в Бога. (Села). 
Пс. 3:3  Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми. 
Пс. 3:4  С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия си хълм. (Села). 
Пс. 3:5  И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа. 
Пс. 3:6  Няма да се боя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене. 
Пс. 3:7  Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите
Пс. 3:8  От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде спасението Ти. (Села).


Трябва ли нечестивите да бъдат поразени в челюстите си и всичките им зъби да бъдат строшени, или трябва да се оставят да си правят каквото искат "защото е последно време"?

Това, което се вижда в Писанието отново и отново, е че праведните непрестанно са воювали с намеренията и кроежите на нечестивите. Не по плът, и чрез физическа саморазправа, но чрез призоваване на Божието Име, чрез оръжията на правдата, чрез силата на молитвата и ходатайството, и чрез вяра в Божиите обещания.