Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Последни времена /
« Last post by Watchman on February 16, 2018, 12:33:17 PM »
Quote
Това което Николай цитира в <Reply #62> има директна връзка с темата! Странно защо не я виждаш. Може би си имаш основателна причина за това. Аз ще ти разтълкувам какво иска Исус да каже с тях. В цитата от Иоан Исус завършва с 'иде нощ, когато никой не може да работи'. Ние в момента сме точно в нощно време: светлината на чистото Евангелие почти се е изгубила в света. Помисли колко и кои са, които носят Истината и държат Истината. Затова дори още във времето на Исая е писано Ис.1,9 'Освен ако Господ (Яхуа) на множествата не ни беше оставил МНОГО МАЛЪК ОСТАТЪК, ние щяхме да сме като Содом, и щяхме да сме като Гомора'. Във време когато духовната тъмнина е толкова голяма че почти може да се пипа (задушава) не може да се работи.

Аз съм съгласен, че Исус пророкува, че идва нощ, когато никой няма да може да работи, но ти ще имаш много трудно време да докажеш, че тази нощ е вече дошла и че никой повече не може да върши духовна работа. Също така, че имаш още по-трудно време да докажеш, че в миналото не е имало дори по-тежки и мрачни исторически периоди. Твоето изказване е базирано на сериозно непознаване както на историята, така и на настоящето. Тази псевдо-реалност която я черпиш от американски източници ти изиграва много лоша шега.

И ако не можеш да докажеш, че сега е тази нощ за която говори Исус, то ти с твоите думи пряко се противопоставяш на думите на Исус от същия пасаж, където казва, "Ние ТРЯБВА ДА РАБОТИМ, докле е ден." Така, че ако не си в състояние на базата на задълбочен исторически, библейски и актуален анализ да докажеш, че нощта вече е дошла и никой повече НЕ МОЖЕ да работи, то ти директно говориш неща контриращи думите на Исус че трябва да се работи.

Аз смятам, че ние се намираме във време на работа, деня може да превалява, но нощта още не е дошла. Затова и работя и виждам Божието благоволение и благословение върху труда ми. А ти ако искаш спи и сънувай сънища. Безплодните слуги няма нужда да ти напомням какво им е обещал Исус.

Quote
В цитата от Лука се визира Този, Който има власт над живота и смъртта т.е. Бог. В друг стих се казва да не се боим от знаменията, от които се боят езичниците. Нашият страх трябва да е само от Бога. Връзката с темата е - правейки нещо, нашият страх трябва да е : да не би това, което правя да е против Божието дело в момента? Тук много ни помага настоящата Истина - трябва да я познаваме много добре. Наистина ако днес правим нещо против идването на антихриста това е дело срещу Бога. В Откр. 13гл. 4 пъти се повтаря че е дадено на звяра уста да говори и да хули и да продължи 3 1/2г. - ст.5. В ст.7 даде му се да прави война със светиите и сила му се даде. Кой дава тези неща? - Бог!   

Тази адвентистка доктрина за "настоящата истина" която само се екслоатира за лансиране на лъжепророци я пробутвай някъде другаде.

Quote
Твоята теория за привилигированото положение на Израел идва 'одма' за евреите. Къде е църквата? На кое място е тя в момента? Май за нея много-много не се говори. Щом има привилигировани!!! Елитарна религия! Това е 'одма' за елита; овековечават властта си... Ехааа... Виж само какво правят евреите по магазини и хотели когато са в чужбина. Има даже места със забрана за тях. Те са елита! Трябва да го покажат! Какво да кажем за кабала и илюминатите? Чии организации са? Елитни! Кои са елита.... Отговорът е ясен --- но само за виждащите :)

Първо аз никъде не съм използвал думата "привилегия" или "привилегировано положение" по отношение на Израел. Аз използвам Библейска терминология и според нея израза е "специално притежание".

Вт. 7:6  Понеже вие сте люде свети на Господа вашия Бог; вас избра Господ вашият Бог да бъдете Нему собствен(special, KJV) народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята.
Вт. 7:7  Господ не ви предпочете нито ви избра, за гдето сте по-многочислени от всичките други племена; защото вие сте най-малочислени от всичките племена.
Вт. 7:8  Но понеже ви възлюби Господ и за да опази клетвата, с който се е клел на бащите ви, за това Господ ви изведе със силна ръка и ви изкупи от дома на робството, от ръката на египетския цар Фараона.
Вт. 7:9  И тъй, да знаеш, че Господ твоят Бог, Той е Бог, верният Бог. Който пази до хиляда поколения завета и милостта към ония, които Го любят и пазят заповедите Му;


Тук Писанието е пределно ясно за няколко неща:

1. Бог избира еврейския народ за специално притежание изсред всички други народи.
2. Бог не прави това поради техни заслуги или качества.
3. Бог ги е избрал, защото ги е възлюбил.
4. Бог ги е избрал за да опази клетвата си спрямо бащите им (Авраам, Исаак и Яков).
5. Бог пази до 1000 поколения (това са в зависимост от разбирането за срока на едно поколение между 25 и 40 хиляди години) завета и милостта си.

От всичко това става пределно ясно, че няма абсолютно никакъв, дори най-малък шанс еврейския народ да изгуби своето избиране. Първо защото Бог ги е избрал по свое усмотрение, а Той не си променя ума като някой повърхностен и привременен човек. Второ защото Бог ги е възлюбил и любовта Му е вечна. Трето защото Бог се е клел с клетва на бащите и няма никакъв шанс Бог да се изметне от клетвата си под каквито и да е обстоятелства. Четвърто защото Бог е обещал да пази завета си за 1000 поколения спрямо праведните Си слуги и в това обещание няма условие потомството през тези 1000 поколения да е също праведно. Доколкото ми е известно не са минали 1000 поколения от времето на Авраам, така че без значение колко е отстъпил Израел, няма никакъв шанс Бог да наруши завета Си или да го отмени. Бог не е нечестивец или човек, че да се отмята от обещанията и заветите Си.

Така че, ако човек има елементарни познания по написаното в Библията няма да си въобразява празни неща за "привилигеровано" или "елитно" положение на Израел. Специалното в призванието на Израел е да бъде светлина и сол на народите, и Христос показа много добре какво означава някой да бъде цар, като бъде слуга и пример за останалите. Точно това е и призванието и специалния статут на Израел. Това призвание е донесло не привилегии, а гонение и страдание на евреите.

Ти обаче показваш голямо постоянство в твоето невежество относно въпроса за амаличаните и едомците, Божиите извечни и заклети врагове. Все едно те не съществуват нали така? В твоя повърхностен мироглед няма никакво място за Божиите врагове, как тогава ще разбереш какво се случва в света? Не случайно падаш жертва на сплетните на същите тези Божии врагове, които приписват гнусните си дела на еврейския народ. Да, тия неща се разбират от виждащите, но ти явно не си от тях.

А по въпроса къде била църквата? Никога ли не си чел, че църквата от езичниците е присадена към Израилевия корен? Ако Израел е отсечен и изкоренен, то къде тогава е присадена църквата - на някой изкоренен и изсъхнал корен ли? Ти въобще способен ли си да разсъждаваш трезво?
2
Последни времена /
« Last post by Tihomir on February 16, 2018, 12:30:08 PM »
7ivan, ти си явно от първите, които ще вдигнат ръка срещу истинските евреи. Не си ли чел:

Амос 7:2. И когато скакалците изядоха тревата на земята, тогава рекох: Господи Иеова, бъди милостив, моля Ти се! Как да се издигне Яков? Защото е малък.

или
Амос 7:5. Тогава рекох: Господи Иеова, престани, моля Ти се! Как да се издигне Яков? защото е малък.

както и за такива, които се наричат юдеи и вършат зло, за да намразят хората юдеите поради техните дела:
Откровение 2:9. Зная [твоите дела], твоята скръб и сиромашия, (но пак си богат), и как те клеветят ония които наричат себе си юдеи, а не са, но са сатанинската синагога.

Всички, които мислят, че евреите владеят света са дълбоко заблудени и не познават Писанията.
3
Последни времена /
« Last post by 7ivan on February 16, 2018, 11:36:49 AM »
@Уотчмен
Това което Николай цитира в <Reply #62> има директна връзка с темата! Странно защо не я виждаш. Може би си имаш основателна причина за това. Аз ще ти разтълкувам какво иска Исус да каже с тях. В цитата от Иоан Исус завършва с 'иде нощ, когато никой не може да работи'. Ние в момента сме точно в нощно време: светлината на чистото Евангелие почти се е изгубила в света. Помисли колко и кои са, които носят Истината и държат Истината. Затова дори още във времето на Исая е писано Ис.1,9 'Освен ако Господ (Яхуа) на множествата не ни беше оставил МНОГО МАЛЪК ОСТАТЪК, ние щяхме да сме като Содом, и щяхме да сме като Гомора'. Във време когато духовната тъмнина е толкова голяма че почти може да се пипа (задушава) не може да се работи.

В цитата от Лука се визира Този, Който има власт над живота и смъртта т.е. Бог. В друг стих се казва да не се боим от знаменията, от които се боят езичниците. Нашият страх трябва да е само от Бога. Връзката с темата е - правейки нещо, нашият страх трябва да е : да не би това, което правя да е против Божието дело в момента? Тук много ни помага настоящата Истина - трябва да я познаваме много добре. Наистина ако днес правим нещо против идването на антихриста това е дело срещу Бога. В Откр. 13гл. 4 пъти се повтаря че е дадено на звяра уста да говори и да хули и да продължи 3 1/2г. - ст.5. В ст.7 даде му се да прави война със светиите и сила му се даде. Кой дава тези неща? - Бог!   


Твоята теория за привилигированото положение на Израел идва 'одма' за евреите. Къде е църквата? На кое място е тя в момента? Май за нея много-много не се говори. Щом има привилигировани!!! Елитарна религия! Това е 'одма' за елита; овековечават властта си... Ехааа... Виж само какво правят евреите по магазини и хотели когато са в чужбина. Има даже места със забрана за тях. Те са елита! Трябва да го покажат! Какво да кажем за кабала и илюминатите? Чии организации са? Елитни! Кои са елита.... Отговорът е ясен --- но само за виждащите :)
4
Последни времена /
« Last post by Watchman on February 15, 2018, 18:24:13 PM »
Тези пасажи нямат връзка с темата. Това, което има връзка са думите на Исус: "Вие сте солта на земята"

Солта предпазва всичко около нея от разваляне, понеже не позволява развитието на патогенните организми. Това е ролята на християните, да предпазват народите си от развалата.

Но ако солта обезсолее... прочети си сам продължението на стиха. Твоето отношение прилича точно на сол, която няма сила да соли.
5
Последни времена /
« Last post by Nikolay on February 15, 2018, 17:52:46 PM »
Ще отговоря с 2 стиха:

Йоан 9 глава
1 И когато заминаваше, видя един сляпороден човек. 
2 И учениците Му Го попитаха казвайки: Учителю, поради чий грях, негов ли, или на родителите му, той се е родил сляп? 
3 Исус отговори: Нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се явят в него Божиите дела. 
4 Ние трябва да вършим делата на Този, Който Ме е пратил, докле е ден; иде нощ, когато никой не може да работи.


Лука 12 глава
4 А на вас, Моите приятели, казвам: Не бойте се от тия, които убиват тялото, и след това не могат нищо повече да сторят. 
5 Но ще ви предупредя от кого да се боите: бойте се от онзи, който, след като е убил, има власт да хвърля в пъкъла, Да! казвам ви, от него да се боите. 
6 Не продават ли се пет врабчета за два асария? и ни едно от тях не е забравено пред Бога. 
7 Но вам и космите на главата са всички преброени. Не бойте се; вие сте много по-скъпи от врабчета.

6
Последни времена /
« Last post by Watchman on February 14, 2018, 20:06:17 PM »
Не си ли чел, че Христос се яви за да съсипе делата на дявола?

Божието дело е да съди и наказва извращенията, не да ги разпространява със закон.
7
Последни времена /
« Last post by Nikolay on February 14, 2018, 18:10:27 PM »
Нещо не мога да разбера едно нещо, кое е неразбираемото в това което съм написал ?

Аз нямам против това да ни отмине и Бог да ни опази от джендър простотиите, даже се с две ръце за това, но само и единствено, ако това не е Божие дело.
8
Последни времена /
« Last post by simeon on February 13, 2018, 19:33:42 PM »
Чудесно си постъпил с тая дамаджана. Прилича на пророчески акт.
9
Последни времена /
« Last post by Watchman on February 13, 2018, 18:20:44 PM »
Аз искам да се върна към основната тема.

Днес ми се наложи да мия една стара дамаджана, която изкопахме от двора на къщата. Вътре беше полепнала с нещо мазно, което беше жестоко засъхнало. Тъй като тялото е голямо, а гърлото много тясно нямаше как да бръкна и да изтъркам мазното. Затова сложих пясък и малко сапунена вода и започнах да друсам дамаджаната за да може пясъка да изтърка мазното. Оказа се обаче че мазното е много засъхнало и пясъка не даваше никакъв видим ефект. Въпреки това, аз бях твърдо решен да измия и въведа в употреба тази дамаджана, защото точно сега ми трябваше стъклен съд и не исках да ползвам пластмасов. В продължение на час-два с почивки аз неуморно друсах дамаджаната с пясъка, но мазнината изглеждаше непоклатима и положението безнадеждно. Въпреки това продължих да постоянствам и в един момент започнах да виждам че мазните петна започнаха леко да се смаляват. Това ме насърчи и след още много упорито друсане петната станаха нищожно малки. В такъв момент човек би решил да се откаже, но аз си дадох сметка, че такава е борбата срещу злото и нечестивите и че трябва да се постоянства до край и човек да не се предава, затова не се спрях докато тия петна бяха трудни да бъдат открити. Но дори и тогава не исках да спра продължих докато никое от петната не се намираше вече, дори след обстойно оглеждане.

И така си спомних следния пасаж:

Psa 37:35  Виждал съм нечестивия страшен, И разпрострян като зелено дърво на своята си почва
Psa 37:36  Но когато преминах, ето нямаше го; Търсих го, и не се намери
Psa 37:37  Забележи непорочния и гледай праведния; Защото миролюбивият човек ще има потомство; 
Psa 37:38  А престъпниците всички заедно ще се изтребят; Останалите от нечестивите ще се отсекат. 
Psa 37:39  Но избавлението на праведните е от Господа; Той им е крепост във време на беда. 
Psa 37:40  И Господ ще им помогне и ще ги избави, Ще ги избави от нечестивите и ще ги спаси, Понеже са прибягнали при Него. 


Никъде в този пасаж не се казва, че виждате ли понеже идвал антихрист, те нечестивите трябвало да си стават все по-силни и накрая да си правят каквото искат. Напротив, казва, че дори нечестивия да е голям и разпрострян (както са големи, страшни и окопали се във властта онези които подкрепят Истанбулската конвенция), пак те ще се снишат и отсекат, а праведните ще се издигнат.

Но ние трябва да постоянстваме в молитвите си и вика към Бога, докато малко по-малко нечестивите се изтрият подобно на моите мазни петна от всяка позиция на власт, влияние и контрол. Никъде в Писанието няма да намерим да отстъпваме пред нечестивите с оправдания за "края на света". Напротив, Писанието казва:

Пр. 25:26  Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник. 

С това искам да окуража онези, които воюват за спасението на България от мерзостта на джендърния фашизъм и западната колониална система, да не се предават, но да не се уморяват докато не се изтрие и най-малкия шанс нечестивите да превземат България с тия мерзости. Но вместо това Бог да покаже милост на България и да я задели за прибежищно място за светии и евреи в тия зли времена.
10
Земеделие /
« Last post by Георги-земеделец on February 13, 2018, 09:58:24 AM »
Като сипвам храна на кокошките, те намират полезно всяко зрънце, разтителни обелки. И да не е попаднало в хранилката, бива стартелно обирано от гладните животинки. Дори и да разсипя навън идват юрдечките и неоставят да се похаби.
Pages: [1] 2 3 ... 10