Author Topic: Пландемия 2.0, 3.0, 4.0 - стъпките на плана.  (Read 4272 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

dodai

  • Съпричастен
  • ****
  • Posts: 152
Re: Пландемия 2.0, 3.0, 4.0 - стъпките на плана.
« Reply #30 on: April 12, 2022, 14:31:36 PM »
Точно това исках да провокирам да ми кажеш.
Трябва да се борим против плановете на нечестивите.
Дали сме ходатаи не знам но всеки ден ще се моля Бог да осуети намеренията на сатанистите.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3618
Re: Пландемия 2.0, 3.0, 4.0 - стъпките на плана.
« Reply #31 on: June 05, 2022, 20:01:53 PM »
Ето още детайли относно плана който се разиграва в момента и какво е планирано от ООН да се случи от 2021-а до 2030-а година:

За посочения период са предвидени:

• едно световно правителство;
• безкасова световна валута;
• световна централна банка;
• глобална военна армия;
• край на националния суверенитет;
• край на цялата частна собственост;
• край на семейната единица;
• децимация (форма на наказание използвана от римляните с цел дисциплина) на населението;
• контрол на прираста и гъстотата на населението;
• задължителни ваксинации;
• универсален доход, заплатите се отменят (политика на строги икономии);
• имплантиране на микрочип, който служи като платежно средство наблюдение и контрол;
• световно въвеждане на система за социален рейтинг по китайски модел;
• милиарди устройства свързани към 5G–мрежите за наблюдение;
• за отглеждането на деца е отговорно правителството;
• училищата и университетите са държавна собственост;
• край на целия частен транспорт (притежаването на автомобили и т.н.);
• всички компании ще бъдат собственост на правителството – ще бъдат национализирани;
• ограничение до минимум на въздушния трафик;
• хората ще са концентрирани в «зони за заселване» – агломерационни центрове (умни градове);
• премахване на напоителните системи;
• разтрогване на земеделските частни компании;
• закриване на частните пасища за животни;
• закриване на еднофамилните къщи;
• ограничено ползване на земя, която обслужва човешките нужди;
• забрана на природни лекарства и лечения;
• забрана на изкопаемите горива.


Хубаво е че врага си излага целите явно, за да имаме яснота в какво точно да се прицелим с молитвите си против тях.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.