Author Topic: Видение за грабването  (Read 2418 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 342
Видение за грабването
« on: May 27, 2021, 15:32:19 PM »
 КАКВО СЕ Е СЛУЧИЛО?
ЕДНО ОТКРОВЕНИЕ ЗА ГРАБВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА


Това, което е написано тук ми се откри на 11.11.1952 г., когато един предобяд бях в молитва на колене в дома на един брат в Берген. Аз бях много възбуден от видението.То дойде точно като четях от една книга, от една малка брошурка. Точно тогава не бе в моите мисли за грабването.
Даде ми се, че трябва да го запиша, но в момента не беше като откровение. Аз исках да го отблъсна от моите мисли, че това е моя фантазия, но нямах вътрешен мир. Тогава казах на Бога:
- Не мога да си спомня всичко това. Ако трябва да го запиша, трябва да ми го дадеш още веднъж.
Така изминаха още няколко седмици, докато всичко това ми се яви. То беше ясно, също като четенето на разказ, вестник или книга. Беше 10 часа вечерта. Намерих един химикал и писах до един часа през нощта. Не можех повече. Аз бях минал моята 79 годишнина. Аз се молех, за да си почина и ако имаше Бог още да ми дадеше, да можех да продължа на следващия ден. Легнах си и заспах много бързо.
Отново измина още една седмица.
Една вечер в 10 часа видението дойде отново. То беше продължение на онова, което не бях завършил.
Надявам се, че тая малка книжка би събудила някоя душа!

ЕТО КАКВО ЩЕ СТАНЕ ПРИ ГРАБВАНЕТО НА ЦЪРКВАТА!

Часът е 9 предиобяд. Г-жа Андерсън стои пред радиото и слуша предавания за децата. Днес то беше тъй добро, беше малко религиозно, защото трябваше да бъде такова. Беше добро за малките с малко религия - не много, за да не бъде прекалено.
Бяха изминали 4-5 минути, когато предаването бе внезапно прекъснато.
Това беше сензационно съобщение от град Осло: "Градът е в дива паника. Полицейските власти съобщават, че се е случило нещо необикновено. Доста (не може да се каже със сигурност колко) деца и възрастни са изчезнали безследно. Властите не могат да поемат търсенето на изчезналите, защото се касае за съвсем много, но те приканват семействата, които имат някои близки изгубени, да дойдат колкото е възможно по-бързо и да дадат подробни сведения относно къде и как е станало изчезването. Това е необходимо за да се има представа и се дойде до основата на мистерията."
Радиото съобщава няколко минути по-късно, че по големия площад е изчезнала една двойка от пазаруващите в момента купувачи.
Една клиентка в цветарски магазин разказва, че точно когато щяла да плати едно цвете, мъжът, който беше пред нея и търсеше в една голяма чанта, за да ѝ върне дребни пари - внезапно изчезна. Тя чу той да казва: "Благодаря Ти, Исусе!"
Но тя повече не го видя. Тя си затърка очите, защото мислеше, че пред нея имаше мъгла. Но мъжът и мъглата бяха изчезнали.
Една млада жена започна внезапно да крещи неприятно, като късаше и дърпаше нещата в една празна количка. Тя тичаше и викаше: "Някой ми открадна детето, едно момченце на 8 месеца. Къде е то? Къде е полицията?"
Полицията беше там, но какво можеше да се направи? От всички места се чуваше вик и бъркотия.
Един голям и дебел магазинер се строполи навън от своя магазин и викаше: "Помощ! Помощ!" Двама от неговите експедитори бяха изчезнали от щанда. Но какво беше пък това?
Също от Стокхолм дойде съобщение за изчезването на едно голямо множество хора подобно на това в град Осло и градът е в дива паника. Съобщава се, че между изчезналите имало и полицаи.
Копенхаген и Хелзинки съобщават за същите събития. От провинцията започват да идват съобщения за изчезналите. навсякъде има деца и възрастни, които са изчезнали.
Полицията е без съвет и безпомощна от тази мистерия.
"Уф - каза г-жа Андерсън - Господи Боже, какво е това?"
Тя стана, отиде към уличната врата и погледна към улицата. Това беше един красив път около вилите с вградени малки хубави къщички. От там се зададе г-жа Холанд. тя държи ръцете си пред очите си и страшно вика: "Рут! Рут!"
Тя забеляза г-жа Андерсън и я запита: "Видя ли да минава някой чужденец от тук? Рут е изчезнала. Тя беше седнала на стълбите пред нашата къща, докато аз подреждах един храст от рози и така тя изчезна. Няма я! Започнах да викам и крещя: "Рут!" Никакъв отговор. Струва ми се, че нещо мина по пътя, но човек е съвсем объркан, всичко е така забъркано и човек вижда и мисли най-страшното: Рут! Рут! Къде си? Кой я взе?"
Г-жа Холанд плачеше в отчаяние. Скоро дойде и г-н Андерсън.
"Защо идваш сега по това време? - пита г-жа Андерсън - часа е едва 9.30."
"Повече не мога да издържа. Там в работилницата е чиста бъркотия. Много работници изчезнаха по един таен начин. Спряха се много машини и отначало изглеждаше станаха злополуки. Ние претърсихме навсякъде, но не открихме нито една следа от изчезналите. Тогава започна един, за когото казваха, че е християнин и ходи на църква - не си спомням как се казваше - да казва:"Това се случи! Това се случи!" Какво се е случило? -запитах аз.
"Исус взе Своите Си! - той извиваше ръцете и викаше с ридание - Аз съм оставен! Аз съм оставен!"
Аз го помолих да спре тия приказки, но той започна да се държи още по-страшно. Ужасно беше човек да го слуша.
Наистина имаше и други, които бяха изпаднали в същото състояние. Всеки случай днес ще има извънредна работа.
В града беше още по-страшно - цареше пътна бъркотия. Шофьори и пътници бяха изчезнали от рейсове и коли. Трамваите бяха спрели и стояха в дълги редици. Колите, които имаха шофьори, се опитваха да си пробият път. Хората бяха полуобезумели, тичаха наоколо и търсеха близките си. Полицията беше безпомощна. Г-жа Холанд плаче, извива ръце и тича към дома си. Андерсън и жена му влизат в къщи. Радиото е пуснато на станция Берген: "Отвсякъде се съобщава за изчезнали личности. Телефонът звъни целият предиобяд със запитвания и съобщения относно това неприятно събитие. На много кораби сред океана са изчезнали мнозина. Всички новородени бебета в родилния дом са изчезнали, а майките се оплакват в отчаяние. Надзиратели и медицински сестри са в ужас, но и някои от тях са изчезнали.
В 11 часа радиото съобщава - този път от Лондон: "Днес в 9 часа внезапно започнаха да идват съобщения от цяла Англия, че са изчезнали доста деца и възрастни и от тях няма никаква следа. Никой не е намерен от изчезналите. Всичко това е една мистерия."
Една част свещеници са събрали своите посетители и откриха, че най-богобоязливите и молещи се от техните членове са изчезнали. Също една част от свещениците и проповедниците са изчезнали. Един епископ от едно голямо вероизповедание е извикал свещениците си на събрание.
Първите съобщения от град Осло дойдоха преди 3.30 часа, но през цялото време идват нови сведения от всички страни за изчезналите.
От Далечния Изток, от Корея идват най-сензационни съобщения. Броят там на изчезналите се смята да е няколко стотин хиляди, между тях и много военни от Обединените сили. Да се опишат събитията, които се развиват през първите няколко часа е съвсем невъзможно. Всички са изплашени. Хората тичат по улиците напред и назад, извиват ръцете си и особено майки, които са изгубили своите деца. Мнозина заплюват и проклинат Бога и човеците. Един мъж тича по улицата. Той чупи ръцете си и вика:"Внимание! Внимание! Скоро всички ще бъдем взети." Той беше загубил разума си.
Една възрастна жена стои на един ъгъл със скръстени за молитва ръце и гледа нагоре към небето. Тя казва:" О, не! Щом не се приготвихме по такъв начин, за да ни вземе, когато Той беше тук, никой няма да бъде грабнат допълнително. Аз бях много религиозна през целия мой живот, но не вярвах, че Той ще дойде бързо. Не обърнах внимание на това."
От железопътните станции съобщиха, че няма още никаква злополука. Само един влак стои на Финсе без машинист и кондуктор. Изпрати се заповед до всички пазачи по транспорта да претърсят старателно цялата линия да не би някой вероятно да е скочил от източноидващия влак и да се е случило нещастие, защото мнозина от пътниците са изчезнали.
Също от крайбрежните кораби и лодки дойде съобщение за изчезването на хора. Тази вечер дойде едно обяснение в днешните вестници, в които се призоваваха хората да се овладеят и да бъдат спокойни. Полицията и властите работят навсякъде усилено, за да уточнят числото на изчезналите личности.
Също научните сътрудници - по-специално метеоролозите са заети да намерят причината на това забележително явление.
Дойде същото съобщение от САЩ, че са започнали подобни заявки към полицията на източните държави, като тези в Норвегия.
Дойде съобщение за големи разрушителни пътни трудности в Щатите със смъртта на мнозина човеци.
"Вестниците предполагат, че утре рано ще бъде изяснено това, което се е случило в Щатите."
Сега часът е 22. От предаваните новини по радиото се разбира, че тази катастрофа е еднаква за целия свят. Засега се знае повече за по-големите градове, но и от провинцията започват да идват данни за числото на изчезналите.
По южната част на земното кълбо се е случило същото нещо, което се е развило успоредно с това, което ние преживяхме.
Навсякъде цари едно страшно безпокойство. Изглежда, че хората не смеят да си отпочинат тая нощ. По улиците истерично се дискутира това, което се е случило. Идва се до заключение все повече и повече, че това е свързано с християните и християнството. Тези, които познават изчезналите, могат да кажат заедно с техните близки, че са изчезнали предимно християните фанатици и невинни деца. Eдин работник се изрази тази вечер:
- Ханс Олсен го няма. Сега той получи това, за което тук проповядваше, че Исус ще дойде скоро да го вземе.
-Да - отговори един друг- ние имахме също един такъв и него също го няма. Сега властите трябва да се справят с това нещо и да забранят всякаква религия, за да не се случи повече подобно нещо.
- О, не! - изплака един от тълпата- това вече никога няма да се случи. Тези християни имаха право, защото предчувстваха това. Ако ги бяхме послушали, сега сигурно щеше да ни бъде по-добре, отколкото да сме принудени да живеем в този ад и бъркотия, които са започнали.
- Аха, значи ти им вярваше? Тогава ти трябваше да се присъединиш към тях, когато отпътуваха! - каза един.
- Бих желал, ако можех? - отговори той и тръгна. Някой извика след него:
- Тебе трябва да те обесят -тебе и всички други, които са съгласни с това умствено разхлабващо християнство.
Следващият ден вестниците не можеха да дадат никакво обяснение.Всичко е и ще остане една тайна.
От всички страни идват подобни съобщения. От мисионерските полета се казва, че тълпи от християни са изчезнали. Само една малка част християни са останали. На Богослужението, което беше обявено, дойдоха доста свещеници и проповедници, но мнозина също бяха грабнати. Цареше едно нервно и мрачно настроение. Новините казват тъжно, че мнозина са изцяло нещастни. Нямаше ни най-малко съмнение, че това, което се случи, беше предсказаното грабване на светиите или вземането на невястата.
Няколко души се изповядаха, че въпреки своето богословско образование и изучаване на Словото Божие - никога не са предполагали, че това ще се случи по този начин. На тях им беше чужд духът на новорождението и осиновлението. Един млад свещеник каза:
- Никога не съм учил това по този начин!
Професорите никога не са говорили за това, че ще се случи в наши дни. Това беше един предмет за разговор, но умовете бяха прекалено развълнувани, за да сторят това - писа един журналист.
Тогава полицията се обърна към обществото, за да чуе всеобщото мнение. Издаде се един рапорт, в който повечето от участниците бяха съгласни:
- Това, което се случи беше едно предсказано Библейско събитие, така нареченото "Грабване на невястата или Исус е взел Своите Си.'' Това е всичко, което можем да кажем.
Полицията не иска да даде гласност на изказванията на свещениците, понеже смята, че те са плод на нервна и истерична фантазия.
Събитието беше широкообхващащо, затова трябваше да стане грижа на правителството.
Имаше ли връзка това с християнската религия?
- На първо време трябваше да се затворят всички църкви и религиозни салони, докато всичко се изясни.
Това е един проблем общ за всички нации, за това трябва да се вземе общо отношение по въпроса.
Вероятно ООН е подходящият орган, който ще се заеме и основно изследва този въпрос.
В кръга на християните настроението изглежда е много подтискащо. Вчера неделя всички църкви и салони бяха препълнени с хора. Няколко църкви бяха без проповедници и мнозина от членовете също липсваха. В много от вярващите деноминации останалите вярващи бяха на рядко, но в замяна на това имаше голям приток от външни, които в повечето случаи бяха "засегнати от голямото нещастие" както се казваше.
Хората искаха да чуят Божието Слово, но като че ли то беше изчезнало. Един се опита да чете. Той рече:"Нищо не разбирам! Дадоха Библията на друг, а той рече:"Аз не мога да чета!" Други плачеха. Голямото мнозинство беше единодушно,че християнството беше причина за това трагично събитие и смятаха, че можеха да получат едно вероятно обяснение при християните за това нещо. Мнозина бяха дошли да търсят Божията помощ. Те бяха дълбоко нещастни.
В повечето събрания цареше чиста бъркотия. Един мъж изправен със свити юмруци викаше на един проповедник:"Заради тебе толкова много са изоставени! Ти никога не си говорил, че Исус ще дойде и ще вземе Своите Си и още по-малко, че е нужно едно чисто сърце за изпълнение със Святия Дух и примирение с Бога и човеците. Знам кое ме е дърпало назад, това бяха само малки неща, да малки неща -но...Боже Господи помогни!"
-Млъкни! - каза проповедникът.
Той мислеше, че беше изпълнил длъжността. По този начин между сълзи и плач единия упрекваше другия. Те чукаха, но вратата беше затворена.
Така, както се развиваше, състоянието не можеше да се опише. Хората знаеха, че пред тях предстоеше едно ужасно време.
Като че ли всичката надежда беше изчезнала във въздуха. Вратата беше затворена. Те чукаха и викаха - всички тези, които се бяха задоволявали с празни християнски изрази и начин на говорене. Мнозина бяха идвали заради приятелите си. Други заради песните и музиката или нещо подобно - без да са новородени и без да притежават духа на осиновлението и наследството.
Да, за мнозина от тях живота в църквата беше само една организация, хоби( любимо занимание) за да върви по-бързо свободното време. Сега те всички чукаха на затворената врата:
- Господи! Господи! Отвори ни!
Към всичко това дойде и новината, че третата световна война ще избухне всеки момент. Дипломатическите връзки между Изтока и Запада бяха прекъснати.
Относно грабването на християните властите взеха бързо решение. От източните държави дойде съобщение за забраната на всякаква християнска дейност и събрания със заплахата за смъртна присъда. Беше забранено да се споменава името на Исуса. Страните да се изчистят от всякаква християнска литература. Първо да се изгорят Библиите. Притежанието на най-малкото нещо, което имаше малко или общо с Христос, означаваше смърт. Западните страни използваха повече време, докато се узаконят тези забрани. Безбожното мнозинство между управниците и народа беше потресено от случилото се и изискваше да се направи нещо. Болшинството победи и тъй като християнството беше причина за случилото се, резултатът беше ясен. Така започна най-страшното от всички времена в човешката история. Една част от изоставените християни продължи да вика към Бога и не искаше да се покори на забраната на властите. Започнаха затваряния с разни подобни методи на Гестапо.
"Ако прокълнеш и се отречеш от името на Исуса Христа ще спасиш живота си - това беше паролата."
Но хиляди бяха твърди и масовите убийства бяха неописуеми. Мнозина бяха измъчвани по най-страшен начин, докато умряха. Не съществуваха вече никакъв закон или право. Сатана беше развързан. "Горко на земята и жителите по нея!" -Откровение12:12
Мнозина не можаха да издържат на страданието. Те похулиха Бога и приеха вечно осъждение. Те нямаше къде да избягат, защото цялата земя беше в ръцете на злото насилие.
Всички страни бяха единни, че християните трябва да се унищожат. Князът на този свят беше взел мощта. Деца предадоха родителите си на смърт. Сега се изпълни писаното в Лука 21:16 ст.
Невъзможно е да се опише това състояние, но Бог е описал в цялата книга "Откровението на Йоана".
Големият вик на тези нещастници беше:
"Господи, дано да съкратиш тези дни!"

Драги приятелю! Не рискувай да бъдеш оставен! Иди пред лицето на Всемогъщия Бог, моли го за светлина и милост! Днес има още време, не бива да отлагаш!
Моите дни на тази земя вече свършиха, аз си отивам с мир при Моя Бог.
Той скоро иде, за да вземе Своите Си верни и няма да се забави!

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Видение за грабването
« Reply #1 on: May 27, 2021, 23:23:42 PM »
Общо взето точно така тръгва учението за "грабването" - чрез измислени откровения, вероятно посадени от агенти на йезуитите по църквите. Разбира се без никаква ясна Библейска обосновка, само хвърчащи цитирания на Библията "за вкус".

Систематичното изучаване на Писанията по този въпрос показва, че това е лъжливо учение. Няма грабване на църквата в облаците преди скръбта. Грабването/събирането на Църквата става при Христовото пришествие, при което църквата посреща Христос в облаците и после заедно слизат на земята на Елеонския хълм, от където Исус установява своя престол в Йерусалим над цялата земя.

Има обаче едно изключение и то е че Бог ще опази някой от усъвършенстваните си светии от злото време, но не чрез грабване, а чрез смърт, според както е Писано:

Исая 57:1  Праведният загива, и никой не взема това присърце; И благочестивите се отнемат от земята , без да размисли някой, Че праведният се отнема преди да дойде злото.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1033
Re: Видение за грабването
« Reply #2 on: May 29, 2021, 01:31:08 AM »
Не може да и се отрече, че е упорита, където и каквато щуротия да намери, все я довлича.
Не мога да разбера защо го прави, дали за да бъдат разобличени т.е. да ни изпитва или за спорта се опитва да събере всичко на едно място.
Та като дойде някой търсещ истината да се натъкне на спорове за глупости и да си губи времето, вместо да прочете нещо и да се поучи...
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 342
Re: Видение за грабването
« Reply #3 on: June 04, 2021, 23:45:24 PM »
Николай, много прибързваш в говоренето и съденето, не съм писала тук никакви щуротии, а само това, което съм счела за важно. Предупредих те и всички, които са прочели, че в тестовете има чипове, но ти понеже си си правил, не поиска да чуеш истината. Внимавай с думите, ще ти се налага да даваш отчет за всяка.
Предупредих и че ваксините са белега на звяра, който е чул, чул е, т.е. прочел е. Всеки от нас ще отговаря за себе си пред Бог и то съвсем скоро, макар че мнозина християни изобщо не искат да го чуят това, че Царят идва!

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 342
Re: Видение за грабването
« Reply #4 on: June 04, 2021, 23:53:29 PM »
Откровение 20:
1 И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига.
2 Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за хиляда години,
3 и, като го хвърли в бездната, заключи и я запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат хилядата години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
4 И видях престоли; и на тия, които бяха насядали на тях бе дадено да съдят; видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелствуването си за Исуса, и поради Божието слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си; и те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.
5 Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение.
6 Блажен и свет оня, който участвува в първото възкресение; над такива втората смърт не ще има сила; а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него хиляда години.
7 И когато се свършат хилядата години, сатана ще бъде пуснат от тъмницата си

Тук не са споменати една група, живите християни:

1 Коринтяни 15:
51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,
52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

1 Солунци 4:
15 Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
16 Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред;
17 после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.
18 И тъй, насърчавайте се един друг с тия думи.

Словото ни казва на две места, че ще има живи християни при Господното пришествие. Как ще оцелеят през Голямата скръб?!...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Видение за грабването
« Reply #5 on: June 05, 2021, 01:00:56 AM »
Quote
Словото ни казва на две места, че ще има живи християни при Господното пришествие. Как ще оцелеят през Голямата скръб?!...

Разбира се, че ще има, нали те ще посрещнат Господа във въздуха (ще бъдат грабнати) и после ще се върнат да се възцарят в Него в Ерусалим. А как ще оцелеят го казва сам Исус:

Maт. 24:21  защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има. 
Maт. 24:22  И ако да не се съкратеха ония дни, не би се избавила ни една твар; но заради избраните, ония дни ще се съкратят


Т.е Бог ще съкрати дните на скръбта за да се избавят избраните. Така те ще се избавят и ще посрещнат Господа при Неговото Пришествие.

Ако са грабнати всички избрани преди скръбта, за кого ще се съкращават дните?

Quote
"Ако прокълнеш и се отречеш от името на Исуса Христа ще спасиш живота си - това беше паролата."

Доктрината за "грабването преди скръбта" учи, че не само църквата ще бъде грабната, но и Святия Дух ще бъде отнет от земята. Не е ясно въобще как някой вярващ може да устои на каквото и да е без Святия Дух. Нито е възможно да се покае някой без Святия Дух. Това очевидно е напълно лъжливо учение.

Освен това Писанието казва, че по времето на Антихриста ще се вършат всякакви знамения и чудеса, с цел да се "заблудят ако е възможно и избраните". Значи избраните са на земята, не са грабнати никъде. Също така предвид цитата от "видение" по-горе няма как да измамиш избраните като ги заплашваш да се отрекат от Христос.

Точно обратното ще се случи. Царството на Антихриста ще бъде ХРИСТИЯНСКО царство, ще върлува "светата инквизиция" - истинските вярващи ще бъдат убеждавани че са еретици и че Божието Царство е вече на земята и че Христос вече се е завърнал. Това убеждаване ще става чрез лъжливи,но могъщи знамения и чудеса, както и чрез изкусно изопачаване на Писанията. Никакви Библии няма да бъдат изгаряни, Библията ще бъде използвана като меч както са правили инквизиторите през средновековието. Голямата агония на истинските християни ще бъде ДАЛИ СЛУЧАЙНО НЕ ПРОПУСКАТ БОЖИЕТО ЦАРСТВО. Дали не са станали противници на Бога? Сатана се е готвил хиляди години за този шедьовър фалшификат на Царството, с който ще направи всичко възможно да заблуди (ако може) и избраните.

Преди това обаче трябва да фалшифицира Антихриста и белега на звяра, за да повярват християните, че Антихриста вече е победен и белега е преминал. Затова йезуитите позволяват сега на масоните да вземат преднина и да въведат своя измислен "нов световен ред", заедно с цялото окултно ню ейджърство, педофилия, джендъризъм, ваксини, голямо зануляване и либерално християнство. Всичко това се допуска само за да се имитира Антихриста и белега и след като фалшивия Антихрист бъде унищожен от истинския, ще се представи все едно Исус се е върнал и унищожил Антихриста.

Затова йезуитите разпространяват подобни фалшиви видения за "грабването" и ученията стоящи зад тях. Вероятно ще има и отвличания на християни с цел да се каже че се е случило "грабването". Веднъж когато всичко това премине на сцената ще излязат християните доминионисти и ще вземат властта заедно с истинския Антихрист. Те се готвят за това от много време и подготвят тайно своите кадри и стратегии.

Това ще е много тежко време на заблуда. От всичките белези за края на времената в Мат. 23 и 24-а глава Исус споменава всеки белег по-веднъж, единствено заблудата е спомената три пъти и е спомената на ПЪРВО място. Открито насилие и директно противопоставяне няма ефекта на заблуждение на избраните, точно обратното. Те ще бъдат съблазнявани да се присъединят към християнската революция и завземането на властта "за Бога".

След това ще избухне гонението срещу истинските светии, които ще бъдат наричани отстъпници от Христос и еретици, както и онези, които предизвикват Божия гняв и язвите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 342
Re: Видение за грабването
« Reply #6 on: June 05, 2021, 05:57:55 AM »
Според мен ние сме вече в скръбта. Слушах Дерек Принс наскоро и той каза, че грабване ще има, но дали ще бъде в началото, по средата или в края не му е открито.
Има много въпроси, които засега остават неоткрити, в Лука 21 Бог казва:

36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.

Как така можем да избегнем всичко, ако сме тук?
После имаме обещанието към църквата във Филаделфия:

Откровение 3:
10 Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.

Имаме и стихове, които ни описват мирно време:

Лука 17:
34 Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.
35 Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави.
36 [Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].

Има и други стихове, които ни казват, че не сме определени на гняв, но пък стиховете, които цитирах от Откровение 20 глава показват, че възкресението на мъртвите е след скръбта. А ние няма да предварим мъртвите.
Попаднах тези дни сред многото информация, която Бог ми показва, че планират да имитират грабването с проекта син лъч, но пропуснах клипа, понеже сметнах, че вече знам по въпроса и сега съжалявам, понеже не го откривам. Та интересно как ще имитират възкръсването на мъртвите?
В САЩ вече  са обявили кибератака на месокомбинатите и са спрели работа, а преди няколко седмици обявиха кибератака на нефтопреработването. Това е, което готвят за целия свят сега, кибератака, изключване на интернет, ток, телефони. Шваб коментираше как щели да спрат транспорта и болниците и това щяло да е много по-страшно от вируса. Плановете са за този месец или юли, на списание економист гледах календар, обявили са  през юни голямо събитие, а през август появата на новия бос, така го бяха написали.
Времето е свирепо, както превеждат някои вместо усилно. Ако не се държим здраво за Бог и Словото Му, ще погинем. Бог да укрепи всички Свои!
Тези дни ми изпратиха и това клипче, по нова тв пропагандират как ще чипират всички хора до 2030г. и ще им отнемат собствеността:

https://www.youtube.com/watch?v=h-lRciUA1sk

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Видение за грабването
« Reply #7 on: June 05, 2021, 20:14:55 PM »
Quote
36 Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син.

Как така можем да избегнем всичко, ако сме тук?

Това не е сложно да се разбере. По време на язвите в Египет, израилтяните къде бяха? В Египет или бяха "грабнати" някъде извън Египет? Бяха си точно там, но никоя язва не ги докосна. Те избягнаха ли язвите? Избягнаха ги, но бяха ли занесени някъде другаде? Не, точно в Египет си бяха.

Quote
Откровение 3:10 Понеже си опазил Моята заповед да търпиш, то Аз ще опазя тебе от времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена да изпита ония, които живеят по земята.

Аз обърнах внимание по-горе, че ще има светии, които ще бъдат опазени преди деня на злото, но тяхното опазване става не чрез грабване, а чрез тяхната смърт. Бог си прибира един по един такива светии, които са достойни да влязат в Неговата почивка и нямат нужда да преминат през времето на изпитанието => Исая 57:1

Quote
Според мен ние сме вече в скръбта.

Maт. 24:21  защото тогава ще има голяма скръб, небивала от началото на света до сега, и каквато не ще има.

Ако ти виждаш небивала скръб, каквато не е имало от началото на света до сега то покажи я да я видим, защото дори в близката история показва, че човечеството е преминало през много по-тежки периоди.

Quote
Има и други стихове, които ни казват, че не сме определени на гняв, но пък стиховете, които цитирах от Откровение 20 глава показват, че възкресението на мъртвите е след скръбта. А ние няма да предварим мъртвите.

Точно както израилтяните не бяха определени на гняв, но египтяните бяха, и израилтяните бяха сред язвите, но не под тях, бяха сред гнева, но не под гнева, така ще бъде и в края на времената.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 342
Re: Видение за грабването
« Reply #8 on: June 05, 2021, 22:40:21 PM »
Никога досега не е имало масова чипизация на хората. От утре в Израел ще ваксинират децата над 12 години, датата не е случайно избрана, 6.06. В САЩ вече ги ваксинират. В Тайланд приеха задължително ваксиниране, в Якутия също, но го отмениха. Хората масово умират, на 24.04. на сайта за информация за смъртност от ваксините, който в момента е блокиран, има отчетени умрели в Европа 8424 души за един ден.Тези хора умират за вечността. Имаше свидетелство за ваксинирал се православен, отива да си вземе причастие и не може да си отвори устата. Това обаче не се вижда от много християни, Ангел Пилев се е ваксинирал и пуснал видео от ваксинацията във фейсбук.
Как се стига до такова отстъпление?!... Страшно е, Бог да покаже милост към всички, към които ще покаже, Той знае!
Ние се молихме за едно семейство, дадохме им информация, те казаха, че това е лъжа, бяха се записали да се ваксинират. Три пъти Бог им осуетяваше ваксинирането и на четвъртия обаче се бяха ваксинирали.
Видяхме, че Бог се бори за всяка душа до последно, но зачита свободната воля.
За грабването не си коментирал стиховете от Лука 17 глава. Също имаме и притчата за девиците. Тези дни размишлявах също за това, че мнозина светии ще бъдат явно взети като си преминат. Бог знае кой трябва да остане и да претърпи оставащото. Той ще даде и сила. Може би предстои изливането на късния дъжд. Кен Питърс разказва, че е видял преди скръбта отварянето на гробовете и възкръсването на мъртвите, но не му е показано и грабването на църквата. После той и жена му са били обезглавени.
Въпросът е какво иска Бог да направим сега, защото сега е времето, в което все още имаме свободата да говорим и да се придвижваме. Планират се евакуации, Путин е подписал указ за евакуирането на евреите в Русия, много странно...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Видение за грабването
« Reply #9 on: June 06, 2021, 16:37:42 PM »
Quote
Никога досега не е имало масова чипизация на хората.

Аз много отдавна в този форум говоря, че чиповете се обезсмислят напълно при наличието на нанороботи. И най-вероятно точно това е което слагат във ваксините - нанороботи. Във горния клип от НОВА там си казват, че нанороботите трябва да станат част от организма на всеки човек и те самите щели да лекуват хората от вътре, и самите нанороботи били ваксината. Всичко това говори за едно - трансхуманизъм.

Има един знаменателен пасаж в който се казва, че Бог е спасител на всички човеци. 1Тим 4:10. Бог ще спаси всички онези, който все още са човеци, но онези, които изгубят човешкия си облик и същност - е невъзможно да бъдат спасени, защото жертвата на Исус на кръста не покрива не-човеците.

Подобно дехуманизиране на хората в миналото е имало, и особено преди потопа, затова Бог е избил всички онези, които са не-човеци, или транс-човеци. Така, че все още нямаме нищо ново под слънцето. Възможно е подобни неща да са ставали и в други човешки цивилизации, за които вече ние не знаем нищо или много малко. Например защо Атлантида е била унищожена за 1 ден. Няма как да това да не е действие на Божия съд, и защо Бог би унищожил всички до крак за един ден? Очевидно има причина, най-вероятно тия хора са достигнали до място в което повече не могат да бъдат разпознати като хора.

Ето защо не може да се каже, че нещо невиждано се случва в момента, нито може да се каже, че времето на скръбта е дошло. Моето разбиране е че времето на скръбта ще дойде СЛЕД свалянето на сатана и неговите ангели от небесните места на земята. А свалянето на сатана ще стане със съучастието на славна и усъвършенствана Невяста. А последното ни най-малко не го виждаме в настоящото време.

Quote
От утре в Израел ще ваксинират децата над 12 години, датата не е случайно избрана, 6.06. В САЩ вече ги ваксинират. В Тайланд приеха задължително ваксиниране, в Якутия също, но го отмениха. Хората масово умират, на 24.04. на сайта за информация за смъртност от ваксините, който в момента е блокиран, има отчетени умрели в Европа 8424 души за един ден.Тези хора умират за вечността.

Безспорно с ваксините избиват много хора, вероятно това число ще се увеличи с времето, когато промененото човешко ДНК ще започне да дава все повече ефекти върху човешкия организъм и повечето от ваксинираните ще пострадат или ще загинат. Но трябва да погледнем това и в светлината на това, че много повече хора умират и са умирали до сега по други причини. Например - рак, сърдечни удари и прочие неща, които причиняват огромно количество смъртни случаи сред хората. Но въпреки това никой не казва - ето дошла е скръбта защото умират рекорден брой хора от рак.

Важно е да се помни също че само от така наречения "испански грип" са умрели 50 милиона души. Казва се че са умирали само и единствено ваксинирани хора. Останалите не са били засегнати. Та имаме исторически прецеденти, които надвишават случващото се сега.

Quote
Имаше свидетелство за ваксинирал се православен, отива да си вземе причастие и не може да си отвори устата.

Най-вероятно ще могат да се намерят и десетки хиляди свидетелства на ваксинирани православни, които съвсем успешно са си отворили устата и са успели да вземат "причастие". Като се има предвид, че православните се покланят на идоли и демони, практикуват окултни практики, кланят се на "дева Мария", вярват, че тя е безскверно зачената както Исус, и считат че тя е по-милостива от Христос и затова те се молят на нея с цел да умилостивява не до там милостивия Исус, то на такива поклонници - това дали са успели да си отворят устата или не им е най-малкия проблем.

Quote
Ангел Пилев се е ваксинирал и пуснал видео от ваксинацията във фейсбук

Ангел Пилев много отдавна е агент на западните служби (това е мое мнение, базирано на лични наблюдения върху дейността му). В този смисъл не е ясно дали действително се е ваксинирал, или само е изпълнил поръчка да създаде пропагандно видео. Напълно е възможно обаче вярата му в Запада да го е накарала за повярва във ваксините, защото нали идват от "демократичния и свободен" Запад.

Затова аз от много време предупреждавам, че това човек да вярва в лъжи, лъжливи и еретични учения, не е безобидно, ако и към даден момент някои заблуди да изглеждат не толкова критични и по-скоро безобидни. Дяволът ще използва ВСЯКА ЗАБЛУДА В НАС, В ТОЧНИЯ КРИТИЧЕН МОМЕНТ за да ни повали чрез заблудите които държим.

Същото важи и заблуждения като учението за грабването, или това за доминионизма. Това са двете пропасти отляво и от дясно на тесния път по който ние трябва да вървим. Има време в което факта, че някой вярва в доктрината за грабването не може да се каже че носи голяма вреда на християнския му живот, но ще дойде критичен момент в който тази заблуда ще бъде въпрос на живот и смърт.

Съвсем наскоро много хора бяха измамени от редица пророчества, видения, сънища и откровения дадени на стотици хора от цял свят, които говореха, че Исус ще се върне на празника на тръбите - някъде 22-25-ти септември 2020-а година. Те очакваха грабването да дойде тогава, но нищо не се случи. Много разочаровани хора отпаднаха от вярата. Ето как едно заблуждение отваря врата за друго. Затова трябва да сме много внимателни и да се научим да изпитваме всяко нещо чрез Писанията и чрез Божията мъдрост.

Quote
За грабването не си коментирал стиховете от Лука 17 глава.

Добре, това изискваше по-дълъг отговор. Сега ще го направя. Първо нека да видим целия пасаж в неговия контекст:

Luk 17:20  А Исус, попитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, в отговор им каза: Божието царство не иде така щото да се забелязва:
Luk 17:21  нито ще рекат: Ето тук е! Или: Там е! Защото, ето Божието царство е всред вас.
Luk 17:22  И рече на учениците: Ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Човешкия Син, и няма да видите.
Luk 17:23  И като ви рекат: Ето, тук е! Да не отидете, нито да тичате подрие им.
Luk 17:24  Защото, както светкавицата, когато блесне от единия край на хоризонта, свети до другия край на хоризонта, така ще бъде и Човешкият Син в Своя ден.
Luk 17:25  Но първо Той трябва да пострада много и да бъде отхвърлен от това поколение.
Luk 17:26  И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;
Luk 17:27  ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът ги погуби всички.
Luk 17:28  Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и градяха,
Luk 17:29  а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от небето и ги погубиха всички, -
Luk 17:30  подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се яви.
Luk 17:31  В оня ден, който се намери на къщния покрив, ако вещите му са в къщи, да не слиза да ги вземе; също и който е на нива, да не се връща назад.
Luk 17:32  Помнете Лотовата жена!
Luk 17:33  Който иска да спечели живота(Или: Душата.) си, ще го изгуби; а който го изгуби, ще го опази.
Luk 17:34  Казвам ви, в онази нощ двама ще бъдат на едно легло; единият ще се вземе, а другият ще се остави.
Luk 17:35  Две жени ще мелят заедно; едната ще се вземе, а другата ще се остави.
Luk 17:36  Двама ще бъдат на нива; единият ще се вземе, а другият ще се остави].
Luk 17:37  Отговарят му, казвайки: Къде, Господи? А Той им рече: Гдето е трупът, там ще се съберат и орлите.


Така, нека да видим за какво се говори в този пасаж? Първо Исус изяснява, че Неговото завръщане няма да бъде тайно, а ще бъде явно за всички както светкавицата осветява небето от единия край до другия.

Какво казва учението за грабрането? Че Исус ще дойде тайно (като крадец в нощта) и ще вземе тайно своята невяста и никой няма да разбере че Той се е явил. Какво казва сам Исус - в никакъв случай не вярвайте на тайно завръщане на Христос. Вместо това завръщането Му ще бъде ясно и гръмогласно като светкавица която се вижда навсякъде и от всички. Да не говорим, че светкавицата не е съпроводена само от светлина, но и от силен гръм, така щото дори някой да не внимава на светлината в небето, то няма как да избегне от силата на гърма.

Второ, какво казва още Исус - че при Неговото пришествие - Той ще унищожи нечестивите. Как точно това се предполага да стане тайно? Исус се завръща и незабавно Неговия съд се излива над нечестивите, както това се случи по времето на Ной и на Лот. Нещо повече - ние в колко пришествия на Господа вярваме, в две или в три? Защото Писанието говори за ВТОРОТО Пришествие на Христос, но никъде не се говори за трето пришествие. Според учението за грабването обаче, излиза, че Исус трябва да дойде 3 пъти. Веднъж когато се роди от жена, втори път да грабне църквата и трети път да съди нечестивите. Това не отговаря по никой начин на това, което Библията учи.

Съветвам ви да изследвате употребата на думата "пришествие" в Новия Завет. Там се говори за ПРИШЕСТВИЕ винаги е в единствено число, и никога в множествено. Защото след като Исус вече е дошъл веднъж остава само едно пришествие, а не две или повече пришествия.

Така, нека също да разгледаме конкретния пасаж за вземането и оставянето. Какво според вас означават тези две думи в контекста на целия пасаж?

По времето на Ной кой беше взет и кой беше оставен? Кой остана жив на земята и кой беше взет от Божия съд? В Содом и Гомор - кой остана жив? Кой остана на земята? И кой беше взет от огнения съд?

Тук очевидно става въпрос за това, че тези които ще бъдат взети, са тези който ще бъдат умъртвени от съда, а тези които ще бъдат оставени, са тези оставени живи.

Нещо повече знаете ли че оригиналната гръцка думат за "оставени" в този пасаж означава - да бъдеш оставен на мира, да ти бъдат простени греховете и задълженията, да бъдеш оставен на свобода.

В старогръцкия Лексикон на Spiros Zodhiates, изрично се оказва, че гръцката дума aphíēmi преведена като "остави" в Лука 17-а глава и Мат. 24-а изрично означава "To let go from one's power, possession, to let go free, let escape" - т.е думата говори не за изоставяне на някой с цел да погине (както учи доктрината за грабването), а за това някой да бъде оставен свободен, да бъде оставен да се избави, да се спаси. Което в ден на съд и скръб, какъвто е контекста на думите на Исус прави нещата напълно логични и разбираеми.

Освен всичко това, думите на Исус от Лука 17-а глава и Матей 24-а глава са пряко свързани с пророчеството от Захария:

Зах.13:8  И в цялата земя, казва Господ, Две части от жителите и ще се изтребят и изчезнат, А третата ще се остави в нея.

И така, както се вижда от контекста, значението на оригиналния текст и пророческата взаимосвързаност между пасажите - учението за грабването обръща всичко надолу с главата. То учи, че взетите ще се спасят, а оставените ще погинат, докато Писанието учи, че тия които се вземат - са онези определени за изтребление, а оставените са тези които се спасяват от съда.

Quote
Въпросът е какво иска Бог да направим сега, защото сега е времето, в което все още имаме свободата да говорим и да се придвижваме.

Да, абсолютно вярно. Най-важното е КАКВО БОГ ИСКА да правим, и какво САМ БОГ ПРАВИ И ЩЕ НАПРАВИ във време като това. Това е което трябва прилежно да търсим да разберем, за да придобием яснота и след това да действаме според тази яснота.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 342
Re: Видение за грабването
« Reply #10 on: June 06, 2021, 22:06:39 PM »
Не си коментирал притчата за десетте девици, кои са тези 5 оставени, неразумни?
Павел споменава думата тайна, оттам и това тълкуване, не си ли обърнал внимание на това:

1 Коринтяни 15:
51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,
52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

Не вярвам в предсъществувания и много светове, Исус беше предопределен да умре преди създаването на света:


1 Петрово 1:20
Който наистина беше предопределен преди създанието на света, но се яви в скончанието на времената за вас

Бог имаше своя изкупителен план предварително. Само това с потопа не го разбирам, но вероятно това смесване на гените щеше да попречи на раждането на Спасителя и затова се наложи това погубление.
Сега вече Спасителят извърши предопределеното и Той няма повече да повтаря това с потопа и дъгата е знака за това.
Исус пророчески беше два дена при езичниците, което е символ на две хиляди години, ден за година, времето изтече.
Предстои Божият съд. Църквата по времето на Исус беше най-подходящата да свали сатана и демоните на земята, но не го стори, Бог има своите времена и срокове и никой не може да ги наруши, всичко е в Негов контрол.
Колко от нас са готови да дадат живота си за Царя? Колко пъти си бил в истинско събрание на светии и си виждал ревностни християни? А не някой, който ти говори кухи думи, които самият не живее. Мамонът е превзел много сърца, дори домовете, в които живеем, обзавеждането, дрехите, с които се обличаме, колите, които караме, храната, която ядем, говорят дали сме синове и дъщери на Царя на царете. Бог познава Своите Си и те Го познават. На пръстите на едната си ръка мога да преброя истински, ревностни християни, които познавам за 19 години почти в ходенето ми с Господа. Както Дерек Принс казва от боклука Бог изгражда Своята славна църква, но това са хора, дълбоко променени от Духа Му, водени и покорни ежедневно.
Предстои ли съживление сега? Защо сме единици и разпръснати Божият народ? Свалянето на дявола става след 7 - та тръба. Между 6-тата и 7-та тръба има три години и половина, което значи, че печатите и тръбите се развиват много бързо, аз съм с впечатлението, че вървят едновременно дори. Откровение 10 и 11 глава, имаме двамата свидетеля и после идва антихриста за 42 месеца.
Разбрах, че синът на Павел Игнатов също се е ваксинирал.
По времето на комунизма този човек е бил интерниран заради вярата си, а сега какви са плодовете?!... :(

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Видение за грабването
« Reply #11 on: June 06, 2021, 23:29:42 PM »
Quote
Не си коментирал притчата за десетте девици, кои са тези 5 оставени, неразумни?

Не съм коментирал, защото никой не е повдигал тази притча като аргумент в подкрепа за доктрината за грабването. Тази притча по никой начин не подкрепя тази доктрина, защото напълно се разминава с учението й. Тя учи, че Исус ще дойде тайно и изведнъж неочаквано ще грабне всички избрани, а една част от християните ще бъдат оставени на земята.

Нека  по причина на аргумента да приемем че разумните девици са грабнатите, а неразумните оставените. Ако разумните биват грабнати изведнъж и тайно неочаквано от всички, как тогава неразумните имат време да разговарят с разумните и да искат масло от тях? Как разумните, които са грабнати внезапно казват на неразумните да ходят да си купят масло от търговците? Ако всичко става за секунди, кога имат време за такъв разговор, както и какъв е смисъла от съвета да ходят да си купят масло? И как въобще неразумните знаят кои са разумните?

Очевидно е че тази притча няма нищо общо с учението за грабването преди скръбта.

Quote
Павел споменава думата тайна, оттам и това тълкуване, не си ли обърнал внимание на това:

1 Коринтяни 15:
51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,
52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

Предполагам за ранните християни, които не са имали Писанията на апостолите, въпроса за пришествието, възкресението на мъртвите и преобразяването на живите светии не е бил ясен. Затова и за тях по онова време това е било тайна. Но при условие, че ние имаме Писанията, в това число писмата на Павел, за нас не е тайна онова, което той пише.

А относно самия текст от 1Кор. 15-а глава, то той напълно съвпада с учението, че светиите ще бъдат събрани при Господа при самото Пришествие, а не преди това. Този текст напълно противоречи на учението за грабването.

Първо текста много добре изяснява за колко време става всичко това - за една минута, в миг на око. Т.е всичко става светкавично бързо (Исус идва като светкавица) и няма никакво време за дискусии между разумните и неразумни девици, още по-малко за ходене до търговците за купуване на масло.

Второ ясно се казва, че Исус ще се върне при ПОСЛЕДНАТА тръба, сиреч вече няма да има тръби, това е края на епохата, края на времето в което живеем, няма да има още едно пришествие след това. И не само това - самия факт че свири тръба говори, че това събитие НЕ Е ТАЙНО а е гръмогласно оповестено на всички по земята. Точно както светкавицата блясва и гърми за да видят и чуят всички.

Също така Павел ясно заявява, че НИЕ - сиреч вярващите ще бъдем на земята при завръщането на Исус - които са умрели от праведните ще възкръснат, всички останали вярващи ще се изменят и ще се облекат с възкресенски тела.

Този пасаж е напълно в хармония с останалите пасажи относно завръщането на Исус, например:

1Сол. 4:15  Защото това ви казваме чрез Господното слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите.
1Сол. 4:16  Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на арахангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще въскръснат по-напред;
1Сол. 4:17  после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.


Този пасаж, често се цитира като "потвърждение" на учението за грабването. Най-интересното е че колкото пъти видя някой да цитира някакъв пасаж с цел да потвърди някое лъжеучение, цитирания пасаж всъщност съдържа опровержение да наденото лъжеучение или заблуда. Този пасаж не прави изключение.

Тук ясно се казва, че така нареченото "грабване в облаците" се осъществява при ГОСПОДНОТО ПРИШЕСТВИЕ - в единствено число. Няма две пришествия след възкресението на Исус, ИМА САМО ЕДНО.

Второ отново ясно се говори, че това няма да бъде ТАЙНО събитие, но ще се случи с повелителен вик, при глас на архангел и Божия тръба. Това вероятно ще е най-гръмкото събитие в историята на човечеството. Исус ще се завърне с вик, с гръмогласен глас и ще свири Божия тръба така че всички човеци да видят и чуят. И именно при това гръмогласно завръщане ще бъде и "грабването" в облаците.

Пасажа също ясно заявява, че това "грабване" ще бъде с цел ПОСРЕЩАНЕ на Господа. Когато някой се завърне у дома и ти отидеш да го посрещнеш, ти не отиваш някъде на скрито място с него. Вие заедно се прибирате ОБРАТНО. Ние го посрещаме, а не Той нас, което означава, че ТОЙ ИДВА ПРИ НАС НА ЗЕМЯТА, А НЕ НИЕ ПРИ НЕГО НА НЕБЕТО (затова е пришествие, сиреч идване).

Колко по-ясно от това може да бъде Писанието? Само това разбива на пух и прах доктрината за "тайното грабване". И каква ирония и слепота на християните да пробутват този пасаж като "подкрепа" за това лъжеучение, което самия пасаж разбива на пух и прах.

Но това не е единственото място. Аз също като повечето посетители на евангелистка църква бях научен на учението за грабването, но ето този пасаж ме освободи от тази заблуда:

2Сол. 2:1  А колкото до пришествието на нашия Господ Исус Христос и нашето събиране при Него молим ви, братя,
2Сол. 2:2  да не се поклащате лесно от здравия разсъдък, нито да се смущавате било от дух, било от слово, или послание, уж от нас изпратено, като че ли вече е настъпил денят на Господа
2Сол. 2:3  Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението, и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
2Сол. 2:4  който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или когато се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог.


И така отново, тук в прав текст, апостол Павел говори неща, които са диаметрално противоположни на доктрината за "тайното грабване преди скръбта".

Първо отново се говори за Господното пришествие - в единствено число, няма две идвания на Исус, едно за събиране на църквата и едно за съд над нечестивите. Двете събития се случват по едно и също време. Именно за това апостол Павел говори за Господното пришествие И НАШЕТО СЪБИРАНЕ - т.е за него това е едно и също събитие, ставащо по едно и също време.

Второ, (точно този текст мен ме преобърна) - апостол Павел казва че нито пришествието, нито събирането при Господа, ще се случи ДОКАТО ПЪРВО НЕ СЕ ЯВИ ЧОВЕКА НА ГРЕХА. Четете внимателно текста, пише го черно на бяло и напълно недвусмислено. Нещо повече апостол Павел явно е знаел, че ще се появи такова лъжеучение, и вероятно още тогава вече се е появило, и той се е заел да го изобличи, че Исус ще събере църквата преди Антихриста. Отговора на Павел на това учение е - НИКОЙ ДА НЕ ВИ ЗАБЛУЖДАВА, ТОВА НЯМА ДА БЪДЕ ДОКАТО - не се яви Антихриста. Т.е Библията е пределно ясна, че никакво събиране при Господа няма да има ПРЕДИ появата на Антихриста. Не знам колко заслепен трябва да е човек да не види ясното значение на този текст. При това в пълна хармония с всички останали текстове по въпроса.

Учението на Писанията е много ясно и недвусмислено:

- Няма две втори Пришествия на Христос - има само ЕДНО пришествие.
- То няма да е тайно, но ще е гръмогласно и заслепяващо събитие.
- Много светии ще бъдат живи по време на Пришествието.
- Те ще ПОСРЕЩНАТ Господа във въздуха, което означава че Той идва при тях, а не те при Него.
- Всички тези събития няма и не могат да се случат ПРЕДИ отстъплението и явяването на беззаконният (Антихриста), когото Господ Исус ще убие с явлението на Пришествието Си. Т.е това неизбежно се случва СЛЕД скръбта, защото след унищожаването на Антихриста и завръщането на Исус - никаква скръб не може да има повече на Земята.

Всички тези неща са изключително очевидни от цитираните текстове, недвусмислени са (нямат нужда от сложни и мъчни тълкувания) и са напълно логични и взаимосвързани с цялото учение на Писанието. Няма дори нищо мъчно за разбиране в тези текстове що се касае до реда на събитията при Пришествието. Трябва някой съвсем изкуствено да съшие някакво учение, което да пришие към ясния библейски текст за да повярва в някакво тайно грабване. И действително учението за тайното грабване преди скръбта се разпространява съвсем целенасочено от йезуитите като форма на противопоставяне на идеята че папата е Антихриста, или по-точно че папската институция е престола на духа на Антихриста и на бъдещия въплътен Антихрист.

Точно затова те работят по плана за фалшив масонски антихрист, за да може истинския Антихрист да се представи като самия Христос. Точно те разпространяват и идеята, че някакви чипове са белега на звяра с цел да заслепят християните за истинската същност на белега. Те са тези които измислят и пускат в обръщение всякакви "видения и откровения" за грабването, защото сами разбират, че Библията учи съвсем друго и изопачаването й не е достатъчно да убеди християните в това лъжеучение. Затова се налага да се изпращат подобни лъжливи видения и откровения. Най-вероятно те стоят и зад тази загадъчна активност по цял свят, когато изведнъж се стотици хора получават "видения" за грабването, че даже на определена дата, на която дата разбира се нищо не се случва. Вероятно опипват почвата да видят колко са податливи християните и колко хора ще могат да изманипулират при фалшифицирането на някакво събитие, което да се представи като "грабването".

В крайна сметка това лъжеучение съществува само с една единствена цел, и тя е да отклони вниманието от истинския Антихрист, който ще се появи най-вероятно в следствие от нечистия съюз между йезуити и ционисти. Защото и едните и другите са директно въплъщение на духа на Антихриста. Едните го въплъщават по християнска линия, другите по еврейска.

Quote
Сега вече Спасителят извърши предопределеното и Той няма повече да повтаря това с потопа и дъгата е знака за това.

Да, потоп няма да има, ще има огън за нечестивите. Това е разликата.

Quote
Исус пророчески беше два дена при езичниците, което е символ на две хиляди години, ден за година, времето изтече.

Не знам кога Исус е бил два дена при езичниците. Принципно аз вярвам, че от сътворението до разпятието са 4000 години, и че до началото на Господния ден (Милениума) са още 2000 години, за да започне 7-мия ден - Господната почивка. Но НИЕ НЕ ЗНАЕМ колко години НАИСТИНА са изминали от раждането на Исус. На светската история и хронология не може да се вярва. Също така ако наистина са минали 2020- години от раждането на Исус, то това означава, че ние вече сме в 7-мия ден, 7-мото хилядолетие, а това хич не се връзва с точните сметки. Така, че времето още не е изтекло, и ние не знаем точно къде сме в реалния Божий календар.

Quote
Църквата по времето на Исус беше най-подходящата да свали сатана и демоните на земята, но не го стори.

Дали е така също не знаем. Апостол Павел пише към Коринтяните, че са се карали и биели когато са се събирали на Господна трапеза, кой да яде повече. Това не прилича хич на "славната църква", която да събори небесните началства и власти на тъмнината на земята. 7-те църкви в Азия, на които пише Йоан, са си били съвсем реални църкви, и въобще не виждаме да са били в цветущо състояние с малки изключения. Явно тия малки изключения не са били достатъчни за постигането на тази грандиозна цел. Иначе апостол Павел също е имал очакване, че тия неща ще се случат още докато той е жив, но това не се е случило. Ако той не е успял да предвиди правилното време, колко по-малко ние ще можем да го предвидим. Въпреки това Павел беше верен на своето призвание и изпълни Божията воля в своето поколение. Точно това трябва да правим и ние. А дали Исус ще дойде в нашето време или не, това не е наше да мислим. От нас се очаква да бъдем верни и да БДИМ.

Quote
Колко от нас са готови да дадат живота си за Царя? Колко пъти си бил в истинско събрание на светии и си виждал ревностни християни? А не някой, който ти говори кухи думи, които самият не живее. Мамонът е превзел много сърца, дори домовете, в които живеем, обзавеждането, дрехите, с които се обличаме, колите, които караме, храната, която ядем, говорят дали сме синове и дъщери на Царя на царете. Бог познава Своите Си и те Го познават. На пръстите на едната си ръка мога да преброя истински, ревностни християни, които познавам за 19 години почти в ходенето ми с Господа. Както Дерек Принс казва от боклука Бог изгражда Своята славна църква, но това са хора, дълбоко променени от Духа Му, водени и покорни ежедневно.
Предстои ли съживление сега? Защо сме единици и разпръснати Божият народ?

Да умреш веднъж е лесно, да умираш всеки ден, както казва апостола, това е истинското предизвикателство на истинския християнски живот.

Дали ще дойде съживление сега? Аз не мога да кажа със сигурност, но знам че това е единствената надежда и за църквата и за народите. Ако не дойде сега, това поколение ще отиде в забвение и Бог ще извърши волята си в следващото поколение. Както поколението израилтяни които излязоха от Египет не бяха годни за Божието дело, Бог ги остави да се лутат в пустинята и после свърши работата си чрез следващото поколение.

Християните са толкова заспали, че трябва да се случи нещо грандиозно за да ги събуди. И именно затова вярвам, че Бог допуска сегашните събития и позволява на врага да действа за да събуди християните. Не може обаче да се очаква че всички ей така ще се събудят и ще почнат да вършат правилната работа. Нужно е преди това християните да бъдат пресяти. И точно това пресяване вярвам, че ще се случи с тези ваксини. Първата част на пресяването премина и това беше кой как ще реагира на възстановяването на истината за плоската земя. Това учение не касае само формата на земята, а много повече касае доверието в светската система и в институциите на този свят. Онези, които решиха да повярват на системата и нейните авторитети, сега ще платят тежка цена когато системата ще експлоатира тази вяра за да ги инжектира с мощен чародеен серум. Вярата в лъжа винаги има тежки последствия.

След това пресяване, вярвам че ще видим величието на Божиите дела.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 342
Re: Видение за грабването
« Reply #12 on: June 08, 2021, 14:19:27 PM »
Как разбираш обещанието към църквата във Филаделфия?
В Откровение 12 глава е споменато за грабването на чедото на жената, а тя самата е отведена в пустинята за 3 г. и половина.
Точно тогава е свален дявола на земята.
Откровение 11 глава при 7 тръба се казва:

15 И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос; и Той ще царува до вечни векове.

Но имаме още 7 чаши на гнева, които трябва да се излеят.
 В Откровение 11 глава имаме и двамата свидетели, които трябва да пророкуват 3 г. и половина. След което те са взети на небето.
Те се появяват след 6 -та тръба и са до 7 -тръба, тук имаме период от време 3 г. и половина.
Възможно е грабването да стане точно след появата на антихриста, по средата на скръбта. Така небето ще е свободно Бог да вземе църквата си.
Юда пише:

Юда 1:14
За тях пророкува и Енох, седмият от Адама, като рече: Ето Господ иде с десетки хиляди Свои светии

Интересно е, че той цитира Енох, който също беше грабнат.

Ако Павел пише, че грабването е тайна, значи е тайна.  За Исус пише още, че е тайна. Не случайно е използвал тази дума.
Бог да ни разкрие Своите намерения, понеже е обещал, че в последните дни ще го направи, да не сме невежи относно това, което предстои и как трябва да се позиционираме духовно в това време.

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 342
Re: Видение за грабването
« Reply #13 on: June 24, 2021, 13:42:24 PM »
Към 30-та минута Мирчев поучава, че няма да има световно правителство с антихрист, няма всички народи да са под властта му и няма да принуждава всички да се чипират:

https://www.youtube.com/watch?v=y3O52JAct2A

 Откровение 13:7
и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.

16 И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белег на десницата или на челата им

До тук го слушах, че ми го пратиха, ама не ми се губи време, над два часа, що за заблуди, как си чете Словото Божие?!...

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 342
Re: Видение за грабването
« Reply #14 on: June 25, 2021, 17:12:40 PM »
След 60-та минута говори и за четири грабвания:
1-во грабване на Църквата в началото на 7 -те години, 2-ро на спасените първите 3.5 г., трето грабване на 144 000 хиляди евреи 4-та година и 4-то грабване на двамата свидетели в края на седемте години.
Такава версия за пръв път чувам...