Author Topic: Кои са "боговете" от Пс.82?  (Read 1141 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Кои са "боговете" от Пс.82?
« on: December 02, 2020, 11:21:04 AM »
Псалми 82

  1. (по Слав. 81) Псалом Асафов. Бог стои в събора Божий: Всред боговете ще съди.
  2. До кога ще съдите неправедно, И ще показвате лицеприятие към нечестивите? (Села.)
  3. Съдете право сиромаха и сирачето: Правете правда на сиромаха и нищия:
  4. Отървайте го от ръката на нечестивите.
  5. Не познават нито разумяват: Ходят в тъмнина: Всичките земни основания се колебаят.
  6. Аз рекох: Богове сте вие, И синове на Вишнаго сте всички.
  7. Но вие като человеци ще умрете, И като един от князовете ще паднете.
  8. Стани, Боже, съди земята; Защото ти ще наследиш всичките народи.


Попаднах на мнение от тук : https://www.youtube.com/watch?v=wNR-90YpxSs , че авторът на песента е имал в предвид (виж 28:36-28:50) някакви 70 ангела, ето думите му буквално:

"...то може би (числото 70-доб.мое)е митологично, не точно математическо. И то е свързано с една вяра, че Бог има 70 княза, ангелски принца в небесата, на които е разделил 70-те народа, които управляват. 82 псалм, например говори за това."

Проблемът с текста, обаче, ако приемем, че това са "70 княза, ангелски принца", е сериозен:

- Бог ги обвинява в неправеден съд

- показват лицеприятие в съд

- Бог подчертава, че сиромаха и сирачето трябва да се съдят справедливо

- авторът на песента отбелязва, че тези богове не се вразумяват (контекстуално: от горните Божии забележки)

- авторът на песента отбелязва, че тези богове ходят в тъмнина и поради това (изразът означава непознаване на Божията правда и вършене на неправда) "Земните основи са клатят"

- авторът отбелязва, че въпреки всичко тези богове ще умрат като човеци и ще паднат като обикновени князе

- авторът на песента призовава Бог да съди земята, защото всичките народи са Негово наследство


Всичките тези специфики, тези характеристики, не бих казал, че отговарят за Божии ангели.

Мисля, че след падението на сатана (противника), всичките Божии творения са видели нагледно до какво довежда непокорството към Всемогъщия.

Оригиналната дума за "богове"

Използваната дума за богове тук е много объркваща. Това е прочутата дума /elohyim/, която преводачите са се съгласили и превеждат "БОГ". И това е думата в българските библии навсякъде, където се казва "БОГ", или "ГОСПОД БОГ" - от кн. Битие, до последният пророк на Ст.Завет (Малахия).

Думата е в мн.число като смисъл и в ед.ч. като разбиране.

Няма да се спирам на самата дума, но ще продължа натам.

Тази дума е употребявана ВИНАГИ там, където имаме на български "богове", в контекста на езически каменни, златни, сребърни или железни образи.

Когато Бог предупреждава израелтяните да не се кланят на езически богове, на боговете на аморейци, ферезейци, евусейците - там е думата /elohyim/.

В посоченият от мен контекст, тя се среща в 207 стиха, 235 пъти.

Думата е понятие за езически образи, които заместват Истинският Бог и именно с това значение е употребена от автора на песен 82.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3886
Re: Кои са "боговете" от Пс.82?
« Reply #1 on: December 02, 2020, 13:02:41 PM »
Аз не съм запознат с теорията за 70-те ангелски княза, въпреки че съм чувал, че Михаил е княза отговарящ за Израел, а още се говори и за княза на Персия. Но ако разсъждаваме относно княза на Персия, то за него е записано, че се противи на Божият ангел изпратен до Даниил. Значи това е ангелски княз, който е на страната на врага. Следователно може да има такова нещо.

Също така се сетих за това което Исус говори на ангелите на 7-те църкви в Азия. Той ги изобличава за различни грехове и ги призовава да се покаят. Явно нещата функционират по начин по който ние не разбираме много добре.

Също така Исус цитира точно този стих и казва следното:

Joh 10:33  Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог. 
Joh 10:34  Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз рекох, богове сте вие"? 
Joh 10:35  Ако са наречени богове ония, към които дойде Божието слово, (и написаното не може да се наруши), 
Joh 10:36  то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казвате ли, богохулствуваш, защото рекох, Аз съм Божий Син? 


Тук Исус изяснява на кого е казано "богове сте вие". Той казва "ония към които дойде Божието слово". Аз винаги съм си мислил, че тук се говори за хора, защото към хората е изпратено Божието слово. Но е възможно да става въпрос и за ангели.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Кои са "боговете" от Пс.82?
« Reply #2 on: December 02, 2020, 16:46:12 PM »
Долните размисли са лични и в много малка част, бих казал, могат да се проверят за пълна достоверност от светите писания. Нека ми прости Бог, ако съм написал глупост.

Quote
Watchman: ....Но ако разсъждаваме относно княза на Персия, то за него е записано, че се противи на Божият ангел изпратен до Даниил. Значи това е ангелски княз, който е на страната на врага. Следователно може да има такова нещо.


За да се изгради правилна представа за дадена част от писанията, ние трябва да изхождаме винаги от правилото за изключение-повторение.

Повечето от информацията за вестителите я намираме частична, неясна (спрямо разглежданата тематика тук, разбира се) и изолирана. Така например, информацията в Даниил за мен лично НЕ дава доволно информация.

"
Quote
Watchman: ....Също така се сетих за това което Исус говори на ангелите на 7-те църкви в Азия.
"

Книгата "Откровение" е една сложна задача, но нека да разгледаме част от казаното там, като приемем, че е евентуално за ангелите. Например тук:

"...на име си жив, но си мъртъв." - Откр-е3:1, "Затова покай се..."- Откр-е 2:16, "изпитал си ония, които наричат себе си апостоли, а не са..."- Откр-е 2:2, Възкресеният Йешуа отправя към същият вестител/ аггелос, гр., на събранието в Ефес следните забележки:

- оставил е първата си любов

- трябва да си спомни откъде е изпаднал

- заповядва му да се покае

- заповядва му да върши първите си дела

- ако не го стори, то Йешуа ще вдигне светилника му от мястото му


Дори и дотук направените отметки, свидетелстват за едни твърде "грешни", поддаващи се поквара ангели/ вестители, поставени над събранията (непр.- "църквите") като техни пазители.

Логично погледнато, ако вестителите имат такива грехове, за които Йешуа ги призовава да се покаят, дори и ги заплашва и тн, то ние нямаме гаранция, че ТРАГЕДИЯТА с падналият вестител (вероятно керуб/херувим) няма да се повтори.

Но в същото време аз чета, че вестителите/ангелите стоят и гледат лицето на ЙХВХ, Създателят, Творецът, Великият, Единственият и имат достъп до Този, .

Пише, че тези същества са славни и ще придружават Сина, Славните Думи на Господарят Бог, при второто Му идване. Ако такива открити грешници :) ще идат със Сина...

Quote
Joh 10:34  Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: "Аз рекох, богове сте вие"?
Joh 10:35  Ако са наречени богове ония, към които дойде Божието слово, (и написаното не може да се наруши),
Joh 10:36  то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казвате ли, богохулствуваш, защото рекох, Аз съм Божий Син?


Исус изяснява на кого е казано "богове сте вие". Той казва "ония към които дойде Божието слово". Аз винаги съм си мислил, че тук се говори за хора, защото към хората е изпратено Божието слово. Но е възможно да става въпрос и за ангели.
:) Текста започва с ясната реплика:
Quote
Не е ли писано във вашият закон

Но нека направим кратък анализ на текста:

- в разговора участват Йешуа и група юдеи

- юдеите Го обвиняват, че прави Себе Си равен на Всемогъщия, с което заслужава смърт (по закона на Моше - убиване с камъни)

- Йешуа отхвърля обвинението им, като обяснява част от писанието, в което се казва "Богове сте вие" за някои, към които са достигнали Божиите думи

- няма отметка цитираната част да е към някой друг/ някои други, които НЕ участват в разговора/ дебата.


Макар че условно можем да приемем, че противопоставянето е извънконтекстуално. Напмер: "И ако Бог нарече "богове" Своите ангели, то на Избранника ли казвате "богохулстваш", защото се определи като Син на Всемогъщия?!"- перифразирано.

Лично на мен ми звучи малко не на място.

Втори вариант, ако контекстуално се има в предвид праотците на самите разгневени юдеи: "онтекстуално. Напмер: "И ако Бог нарече "богове" вашите бащи, то на Избранника ли казвате "богохулстваш", защото се определи като Син на Всемогъщия?!" - перифразирано.

За мен лично звучи по на място.

Също така текста има и друг проблем. Не ми звучи убедително в логиката си идеята, че Божиите думи на планината в пустинята са били отправени към Божиите вестители/ ангели, а не към народа там. Че нали законът е даден на самите юдеи? Или мнимом - и на ангели, които ги пазят?

Заповедите, над които е бдял керубът, който падна и бе наречен по-натам "противник" (евр.: "САТАН"), са си стояли на небесата. Ако си спомняш, Бог говори там, на планината, на Моше и му казва: "Внимавай да направиш всичко точно според първообраза, който видя."

Значи Моше е видял вече съществуващите свети десет Божи заповеди, първата от които наруши керубът/ херувимът и, съответно, бе отхвърлен завинаги.


Затова и Моше направи отлети статуи на херувими, които покриват заповедите, защото херувими са покривали заповедите много преди да се роди и Моисей и баща му, че и бащата на баща му. Вероятно това е станало още при сътворението на "небето, земята и тяхното войнство", не зная, това са само хипотези.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg