Author Topic: Възкресението на България  (Read 14563 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3948
Re: Възкресението на България
« Reply #30 on: January 25, 2023, 11:55:05 AM »
На така наречените "православни" канона им е най-големия проблем, но те нямат очи нито да го видят това, нито да го разберат. Защото те самите не само не спазват собствения си канон, но и го погазват драстично, и така сами осъждат себе си.

Повечето от тях дори идея си нямат какво казва канона по разни въпроси, и не знаят че по силата на собствения им канон когото те почитат с устата си, но потъпкват с делата си те не са никакви православни християни, но са отлъчени от собствената им "църква", която така запленено хвалят.

Има едно жестоко правило в техния канон според което само един единствен път да пропуснат църковна служба (освен ако не са приковани на легло или друга физически непреодолима причина независеща от техния избор), то канона ги осъжда на отлъчване. Първоначално това отлъчване е временно с възможност да се покаят и върнат. Но за да се върнат е нужно няколко месеца да плачат при оградата на черквата. Сиреч да ходят на всяка служба, но да стоят при външната ограда и да плачат. След като мине определения период, може да влязат през външната порта, но трябва няколко седмици да припадат пред вътрешната врата без да имат право да влизат. И чак тогава когато измине срока на тия ритуални плачения и припадания, тогава и само тогава могат да бъдат възстановени.

Това разбира се не се спазва ни най-малко и по силата на техния собствен канон - ТЕ СА ОТЛЪЧЕНИ, не са православни и душата им отива в ада. Ето защо православието колкото и да се пъчи че е религия на цели народи, реално е религия на малцинството, защото едва ли има и няколко стотин човека в цяла България, Русия, Сърбия и прочие "православни народи", които НАИСТИНА да спазват канона, и то не само в това отношение, и в много други.

Така, че православието по силата на техния собствен канон е една малцинствена секта, състояща се от няколко стотин, до няколко хиляди души общо в цял свят, а не както те твърдят от десетки милиони.

Така, че господина Christian123, да не си въобразява, че има нещо общо с каноничното православие, защото 100% е в нарушения на гореописаните канонични правила, и по силата на канона към който се придържа само с устата си, той е отлъчен, неканоничен, неправославен грешник с погинала душа.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.