Author Topic: Завръща ли се Исус много скоро? Последните времена и Антихриста.  (Read 1956 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3597
От няколко дни искам да пусна тема за обсъждане на събитията около Второто пришествие на Христос. И ето днес попадам на едно видео (на руски, със английски субтитри) в което се говори че последните 7 години на земята ще бъдат 2021-2028 и че Исус щял да се завърне на 30 юни 2028-а година.

Сега трябва да кажа, че аз първоначално съм повярвал в една църква в която ни учеха сутрин като станем първото нещо е да погледнем към небето за да видим дали вече не идва Исус. И въобще първите ми години във вярата преминаха под този знаменател на непрестанното очакване на внезапното завръщане на Исус, което практически те кара да живееш на принципа ден за ден.

Разбира се подобно отношение и учение говори за непознаване на Писанията и през годините отново и отново се появяват хора и учения, които твърдят че знаят датата на завръщането на Христос само за да предизвикат масови разочарования в своите последователи и дори с цената на отпадането на някои от тях от вярата.

Сега трябва да призная, че горното видео звучи доста убедително ако човек не познава Писанията, защото Писанието не се занимава с датата на завръщането на Христос, а с УСЛОВИЯТА правещи това завръщане възможно. И когато някой започне да смята някакви цифри, а напълно игнорира Библейските условия, то по това се разбира че нещата не са основани на здрава основа.

Затова в тази тема аз искам да обърна внимание именно на тези условия, защото без тях цялата история на християнството става напълно безсмислена.

Например защо Му е на Бог да чака 2000 години след възкресението на Христос и Него още Го няма? Ще каже някой - за да се спасят повече хора. А защо е нужно въобще да се продължава епохата на тъмнината, че да се раждат още и още грешници, които да имат нужда от изкупление, вместо да се приключи с нея по най-бързия начин и след това да се раждат само праведни хора в Божието царство? Дори апостолите не са разбирали подобна логика и са очаквали Христос да се завърне докато те са още живи:

1Сол. 4:16  Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на арахангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще въскръснат по-напред;
1Сол. 4:17  после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.


Апостол Павел, който пише тези думи, заедно със Сила и Тимотей е имал очакването че те ще бъдат живи по време на Христовото пришествие.

Но библейските събития се случват по друга логика. Не тази на бързането и скорошното завръщане, а тази на изпълнението на определени условия, които сами по себе си осмислят целия процес и въобще самото съществуване на църквата (Христовото тяло).

Повечето християни, дори нямат съзнание за съществуването на тези условия, което ги прави податливи на учения и внушения, като горепосоченото видео. И въобще тяхното мислене е че смисъла на цялото нещо е тяхното собствено спасение, както и спасението на други хора. Т.е всичко е за човека и се върти около човека. Или както казваха комунистите "всичко в името на човека, за доброто на човека". Но Писанието казва друго:

Пр. 16:4  Господ е направил всяко нещо за Себе Си, Дори и нечестивия за деня на злото.

Рим. 11:36  Защото всичко е от Него, чрез Него и за Него, Нему да бъде слава до векове. Амин.

Т.е Бог прави всичко за Своите цели, за Своята слава, за Своите извечни намерения. Разбира се ние намираме спасение, изкупление и вечен живот, покрай онова, което Той прави за Себе Си, но не ние сме в центъра на нещата. Божието намерение включва нашето спасение, но не се изчерпва с него. Ето това е нещо, което повечето християни не разбират и не се интересуват да разберат.

Ако смисъла на всичко беше да се спасят много хора, то Христовото тяло би било безсмислено образование. И понеже исторически християните не са разбирали смисъла на тялото, затова те са се отказали от общностното християнство и са създали институционалното християнство. При което съществува някаква йерархична структура от клирици (духовенство), а всички вярващи са просто индивиди, които идват да се причастяват, да дават пари и въобще да имат индивидуално съприкосновение със църковната структура, а не да съществуват като едно тяло, което има да постига някакви зададени от Бога цели. И протестантските църкви, въпреки своя протест против практиките на римокатолицизма и православието паднаха в същото русло на инстуционалното християнство и индивидуалистичното спасение. Затова любимата фраза на американските евангелисти е "личен спасител" и най-висшето им въжделение е да накарат хората да приемат Исус Христос като свой "личен спасител". Обаче аз никъде не съм видял в Писанието подобно учение за "личния" спасител. Вместо това четем следното:

Еф. 5:23  защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).

Христос е спасител на тялото, и Той ще се завърне за Своето тяло, а не за пръснати тук и там индивиди, които са Го приели за "личен" спасител и всичко, което ги е свързвало е пейката в залата за неделни събрания.

Нека да видим някои от условията, които са необходими преди въобще да е възможно завръщането на Христос:

Еф. 5:27  за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.

Този пасаж говори, че Христовото дело спрямо Неговото тяло е то да бъде в слава, без петно или бръчка, да бъде свято и без никакъв порок или укор. Това само по себе си е нещо удивително и кой от нас може да каже, че това условие вече се е изпълнило, че да може Христос да счете, че Неговото дело в Тялото е вече завършено?

И защо въобще е необходимо това условие? Просто ей така, за да може Тялото да бъде изящно като някакво бижу, което стои за красота, или защото това състояние е необходимо за извършването на определена работа, която не може да се извърши другояче?

И какво въобще означава църквата да бъде "свята"? Мнозина са подведени са си мислят, че това означава да няма грехове, но не е това значението на тази дума. Думата "свят" означава "отделен, заделен" и следва въпроса отделен от какво и заделен за какво?

Очевидно Бог иска да ни отдели с някаква цел, за някаква работа. Каква е тази цел и каква е тази работа? Не разбирам защо никой от тези, които говорят за последните времена и за завръщането на Исус напълно игнорират тези неща? Те си мислят, че пришествието на Христос е просто някаква дата в календара и ние просто си чакаме да дойде датата и това е, всичко останало си се случва автоматично. Но вместо автоматика, в Писанието ние виждаме определени условия. Условия които Бог ЧАКА да бъдат изпълнени. Нека да видим какво чака Той?

Евр. 10:12  но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога.
Евр. 10:13  та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.


Мат. 22:44  "Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми. Докле положа враговете Ти под нозете Ти"?

1Кор. 15:24  Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.
1Кор. 15:25  Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.


Ето защо Христос чака 2000 години. Не за да се спасят повече хора, защото е безсмислено да оставиш да се народят милиарди грешници и после да се чудиш как да ги спасиш. А да достигне Тялото до онази зрялост и освещение, които са необходими за поставянето на Божиите врагове под нозете Му.

От друга страна противникът ни дяволът прави всичко възможно за да попречи на това освещение и съзряване на тялото за да може да си издейства повече време за постигане на своите собствени цели.

А за да стане църквата славна, без петно и бръчка, тя има нужда от цялата Божия благодат, защото такова нещо е осъществимо не чрез човешки напъни и сила, нито чрез мощ, а чрез Духа Му и чрез Неговата благодат. И противника разбира, че единствения начин да удължи времето си е като обвинява светиите денем и нощем пред Бога за техните грехове и глупости, за да ги лиши максимално от необходимата им Божия благодат.

Откр. 12:10  И чух силен глас на небесата, който казваше: Сега дойде спасението, силата и царството на нашия Бог и властта на Неговия Христос; защото се свали клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог.

Ние живеем във време когато небесните началства и власти на тъмнината все още упражняват власт и влияние от Небесните места, затова апостол Павел говори, че нашата борба е именно с тях.

Въобще цялата тази отговорност която Тялото носи по отношение на битката с небесните началства и власти е напълно игнорирана в днешните църкви. Единствения човек, който съм чувал да говори за това е Арт Кац. Ние дори не разбираме естеството на тази битка, какъв е нейния смисъл, какво включва и каква е нейната цел.

Смешното е че разни американски проповедници използват стиховете от Еф 6:12 за да обясняват как християните трябвало да използват Божието всеоръжие за да си напълнят хладилниците с храна и джобовете с пари. Те явно гледат на дявола като някой чиято главна цел е да ви ограби парите и здравето, без да разбират че неговата цел е да ограби достъпа ни до Божията благодат, за да не можем да осъществим неговото сваляне на земята.

И тук е мястото да посоча защо не може да се говори за явяването на Антихриста без преди това сатана и неговите началства и власти да бъдат свален на земята.

Свалянето на сатана на земята се случва чрез светиите в Откровение 12-а глава, и веднага след това се издига звяра от Откровение 13-а глава.

Откр. 12:11  А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бъдат от смърт.
Откр. 12:12  Затова, веселете се небеса и вие, които живеете в тях. Но горко на вас, земьо и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време.


Тук се виждат две важни неща, а именно, че светиите участват в победата над сатана и свалянето му на земята. Именно за изпълнението на тази задача е необходима "църква славна без петно и бръчка", именно за блокирането на тази функция на тялото сатана обвинява светиите денем и нощем пред Божия престол, докато все още не е свален окончателно на земята и има достъп до него.

И тук идва мястото да обясня как аз разбирам думите на Исус "Ето идвам скоро". Очевидно е че няма как да счетем 2000 години чакане като нещо, което може дори да навява идеята за нещо, което се случва "скоро". Ако 2000 години забавяне е "скоро" то не мога да си спредставя какво би означавало "бавно".

За щастите Писанието не си противоречи и наистина оригиналния текст не казва никъде че Исус идва скоро, но вместо това казва, че Исус идва "бързо". А "бързо" означава, че след като онова, което онова за което Той сега чака се изпълни, Той ще дойде бързо. Тук трябва да се обърне внимание на това, че "бързо" не означава веднага. Когато нещо се случва бързо, то все пак изисква някакво време да се случи. И именно това малко, ограничено време е онова, което остава на сатана след свалянето му на земята. Затова, той слизайки на земята е много разярен, защото значе че му остава "малко време". И тук е нужно търпението на светиите, защото сатана ще използва това "малко време" с пълна ярост против светиите, с всякакви лъжливи знамения и чудеса. Въобще всичко ще започне да се случва много бързо, много яростно и много енергично във всяко отношение. Нещо повече на него ще му се "позволи му се да воюва против светиите и да ги победи" Откр. 13:7. И ние трябва да разбираме, че светиите които участват в свалянето на сатана на земята много добре разбират това, затова се казва, че едно от условията на тяхната победа над него е "защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бъдат от смърт".

С други думи, ние говорим за едно усъвършенствано и осветено тяло от вярващи, което разбира изключително добре две неща. Първото е че тяхната роля е да участват в свалянето на сатана на земята, и второто е че свалят ли сатана на земята, то това ще коства живота на мнозина от тях, но това е цената за завръщането на Христос на земята.

С други думи излиза, че смисъла на нашия живот и дело е да активираме определени събития, които ще ни костват живота. Но не направи ли и сам Христос точно това? Кулминацията на неговия живот беше да дойде до онзи момент, който щеше да му коства живота? И не казва ли Писанието, че смисъла на нашето освещение е да се изобрази Христос в нас?

И така нека да помислим - какъв е шанса църквата да постигне това освещение, единство и усъвършенстване през 2020-а, така щото до края на годината да успее да свали сатана на земята, така щото през 2021-а вече да се яви Антихриста, както тврърдят в горепосоченото видео?

Сега аз познавам някои братя, които много ценя и обичам, които твърдят, че Бог ще извърши "бързо дело", което за много кратко време ще приведе църквата в необходимото състояние и събитията ще се развият за много кратко време. Но аз лично не виждам библейски основания да вярвам в това, че Бог действа по такива "бързи методи".

Какъв е примера, който виждаме в Писанието? Бог призова Авраам да излезе от Ур халдейски и да отиде в обещаната земя, но минаха много години преди Авраам да достигне и да се засели в тази земя. Яков трябваше да прекара много години в изгнание преди да се превърне в Израел. На Моисей му трябваха 40 години в пустинята преди да стане годен да бъде изпратен в Египет като пророк за спасението на Израел. Давид макар да беше човек по Божието сърце, още от младини, му трябваха 14 години в гонение и изгнание преди да бъде допуснат от Бога да седне на израилевия престол.

И въобще аз не намирам подобни примери на "бърза работа" с която Той да върши своето дело. Вместо това Той планира неща простиращи се десетилетия, столетия и дори хилядолетия и работи от поколение в поколение. Това е което аз съм видял в Писанието. Ако нещо съм пропуснал ще се радвам някой да сподели къде имаме примери за скоростни процеси, особено касаещи изчистването и усъвършенстването на човешкия характер. И ако Бог искаше да действа по такива бързи начини, то не разбирам какъв тогава въобще е смисъла на тия 2000 години християнска история? Тогава наистина Пришествието трябваше да се случи още по времето на апостолите и тази епоха на тъмнината да приключи още тогава.

Основния крайъгълен камък на който хората от видеото стъпват за изчисляването на своите дати, това е създаването на държавата Израел. Ако човек обаче познава пророчествата за възстановяването на Израел и ги сравни с това, което наистина се е случило през 1948-а година, то той ще знае, че това е днешната държава Израел е фалшификат и е дело на човешки ръце, а не на свръхестествена Божия намеса. Само ако знаете гласуването в ООН за даване на мандат за създаване на държавата Израел, с какви машинации, подкупи, терористични актове, шантаж и извиване на ръце е ставало то ще знаете, че няма как подобно нещо да е дело на Божията благодат и сила. Писанието казва, че когато Бог възстанови Израел  всички народи ще познаят, че Божията ръка е направила това. Т.е всички ще са удивени от свръхестественото действие на Бога, докато ако се запознаете с механизмите стоящи зад създаването на тази държава, то вие ще видите, че това са си чисто човешки схеми и методи, и няма и помен от свръхестествено Божие действие. Точно това, което Бог мрази - силата на човешката мишца, която прослава човека и позори Бога, точно това е движещата сила зад създаването на тази държава.

Ще ви дам няколко примера. Например взривяването на хотел "Цар Давид" в Йерусалим, където се е помещавала администрацията на Британската империя и избиването на стотици хора от еврейски терористични групи стои в основата на "убеждаването" на Великобритания да се съгласи за създаването на държавата Израел. Друг пример е когато група евреи отива с компромати при Рокфелер, за това, че той е имал връзки с нацистите, с цел да му извият ръцете да го накарат да принуди подчинените от него правителства на редица Южно американски държави да гласуват в ООН в подкрепа на създаването на държавата Израел. Ето с такива методи тази държава е създавана и тя не изпълнява условията поставени в Писанието за възстановяването на Израел.

Ето защо аз считам че това възстановяване е фалшификат и не може да се приема като пророчески крайъгълен камък от който да се правят някакви изчисления. Друг е въпроса, че и самите изчисления са напълно изсмукани от пръсти и основани на криворазбраните думи на Исус от Мат. 24-а глава, където Той казва "този род няма да премине докато не се случи всичко това". Те вземат думата "род" че означава "поколение" и започват да смятат колко дълго ще е това поколение. Подробно внимание на този текст аз бях обърнал в една тема от форума, която ако намеря ще пуска лунк към нея. Но казано накратко Исус никъде не говори че става въпрос за "едно поколение" хора, а говори за род, чиетето значение е много добре изяснено в целия контекст на Мат. 23-а и 24-а глава.

И така с оглед на всичко казано по-горе. Можем ли да очакваме Исус да се върне скоро или Антихриста да се появи още по-скоро? Аз лично мисля, че не. Може и да бъркам, затова нека всеки да изпитва тия въпроси внимателно за себе си, но аз съм изложил съвсем ясно аргументите върху които градя моето убеждение.

Какво тогава трябва да очакваме и какво да правим, ние като християни със своя живот от тук нататък?

Ние трябва да се стремим към изясняването и изпълнението на Божиите цели и задачи на земята, като същевременно водим духовна война срещу небесните началства и власти на тъмнината, които искат да ни спрат и блокират по отношение на изпълнението на тези цели.

Колко време ще вземе това аз не зная, но ние трябва да сме готови не само ние да вършим поставената пред нас работа, но и да се стремим да обучим следващото поколение, на което да предадем онова, което Бог ни е поверил и открил.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 149
Амин.
Мога да допълня само че и апостол Павел преди да беше отделен и изпратен мина доста време.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 226
Бях чел, че храмът в Ерусалим, който е разрушен, ще бъде построен отново.

3 Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта,
4 който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когото се отдава поклонение, щото той седи [както Бог] в Божия храм и представя себе си за Бог.


2 солунци 2 гл.


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3597
Принципно всичко, което Антихриста прави е фалшиво. Първо е фалшивото възстановяване на Израел, после ще построят фалшивия храм, и накрая в него ще седне фалшивия Христос.

Докато апостол Павел в този стих не говори за фалшивия храм, а говори за истинския Божий храм, който са нашите тела.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.