Author Topic: Кой е Исус???  (Read 2989 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kike

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 13
Кой е Исус???
« on: June 15, 2020, 00:00:03 AM »
Здравейте
Quote
но човек трябва да си даде сметка, че за да може човек НАИСТИНА да вярва в името на Исус, той трябва да разбира КОЙ е Исус и какво наистина означава да вярваш в Исус от Назарет.

мисля, че тези въпроси повдигнати от Watchman в една друга тема са жизнено важни и би трябвало да се разгледат в собствена тема. Та кой е Исус? Това което Словото ни казва е:

– Божий Син      Марк 1:1
Началото на благовестието на Исуса Христа Божий Син;

– Човешкият Син
Матей 16:27
Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Отца Си със Своите ангели; и тогава ще въздаде всекиму според делата му.

–  Спасител     Тит 3:6
когото изля изобилно върху нас чрез Исуса Христа, нашия Спасител,

–  Месия                Йоан 4:26
Казва й Исус: Аз, Който се разговарям с тебе съм Месия.

– Цар на царете, и Господ на господарите                            Откровение 19:16
И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.

Може и да има още за сега намерих само това. Но това го знаят повечето хора наричащи себе си християни. Watchman ти даваш този цитат от
1Йоан 3:23  И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа

по какъв той ни разкрива пълнотата на Божията воля и откровение?  

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Кой е Исус???
« Reply #1 on: June 15, 2020, 10:30:38 AM »
Здравей,

Дадените от теб цитати дават някои характеристики относно това КАКЪВ е Исус, но не отговарят на въпроса КОЙ е Исус.

Проблема е че абсолютно всички християнски деноминации ще потвърдят че техния Исус в когото те вярват притежава тези характеристики, но на практика те често вярват в напълно различен Исус.

Много пъти и в една и съща деноминация, и дори една и съща местна, че дори и домашна църква, християните в нея вярват в напълно различен Исус.

Причината за това нещо е че тези хора са приели различно благовестие. Според апостол Павел вярването в "друг Исус" е свързано с приемането на "друго благовестие".

2Кор. 11:4  Защото, ако дойде някой и ви проповядва друг Исус, когото ние не сме проповядвали, или ако получите друг дух, когото не сте получили, или друго благовестие, което не сте приели, вие лесно го търпите.

Дори хора повярвали чрез апостол Павел, и след това поучавани от него могат да се подхлъзнат след друго благовестие и друг Исус, което в крайна сметка води до приемането на друг дух, който не е Христовия Дух. А сам апостол Павел предупреждава, че:

Римл. 8:9  ... ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.

Самото Благовестие по своята същност представлява разкриването на същността на Исус от Назаерет, Който е Месия (Христос) и Божий Син. За да разбере и познае някой КОЙ е Исус, той трябва да вникне в същността на истинското Благовестие. Приемане на всякакво друго благовестие, различно от онова, което апостолите са проповядвали води до приемането на друг Исус, и друг дух, различен от Христовия Дух.

И тук стигаме до един от най-главните проблеми, които причиняват разпространението на друго благовестие, а именно мисионерстването.

Никъде в Библията не се говори за мисионери и мисионерстване.  Говори се за апостоли изпратени от Бога след задълбочен период на обучение, изпитване и одобрение. И никой човек не е в контрол над този процес, но той е изцяло под контрола на Святия Дух.

Проповядването на Благовестието е свещеническо действие, не по смисъла който влагат православните и католиците, а по смисъла на святото духовно свещенство, което Бог издига и съгражда при спазването на определени принципи и условия.

Римл. 15:16  да бъда служител Исус Христов между езичниците, и да свещенослужа в Божието благовестие, за да бъдат езичниците благоприятен принос, осветен от Светия Дух.

В Закона на Моисей ни е дадена сянката на тези принципи, и там ние можем да открием образите на духовните реалности необходими за формирането на истинския свещеник. Ето някои от тези принципи:

- човек не може да вземе на себе си, по свое желание призванието на свещеника, той трябва да принадлежи на специален свещенически род.
- дори да е част от свещеническия род човек не може своеволно да влезе в службата на свещеника. Необходими са допълнителни условия.
- едно от тези условия е човека да е навършил определена възраст.
- друго условие е свещеника да премине през период на освещение и ЧАКАНЕ
- и дори всички тези условия да са изпълнени, свещеника трябва да бъде облечен в специални дрехи, в противен случай той не е годен да служи в храма.
- но дори всички други условия да са изпълнени, и да е облечен в свещенически одежди, пак той не може да служи докато не дойде ВРЕМЕТО за неговата служба.

Всички тези принципи се прилагат спрямо формирането на святото Христово свещенство според Мелхиседековия чин. Само такъв човек формиран по този начин може да проповядва истинското Благовестие, което да има силата да води до автентично неподправено покаяние и да разкрива истинския Исус пред очите на хората.

А това, което се прави днес от всякакви проповедници самозванци е че се проповядват всякакви лъжливи благовестия, които водят до това, че масово хората вярват в друг Исус и приемат в себе си друг дух и са лишени от Духа на Истината.

Това са плевелите посяти на нивата сред житото, за които Исус говори в една от Своите притчи. Затова и има толкова разделения и разцепления сред християните, защото е невъзможно другояче, когато се проповядват толкова други благовестия и хората вярват в някакъв друг Исус, който да отговаря на техните желания и страсти. Затова апостола казва:

1Кор. 11:19  защото е нужно да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са одобрените помежду ви

Затова, ако някой някога въобще е започнал да разбира Писанията, то той ще е разбрал, че процеса на познаване на Бога, Неговия път и Неговата истина не е базиран на някаква формула, като да изрецитираш написана от някого "молитва за покаяние" и да следваш "четирите духовни закона", а това е процес на ежедневно търсене на Бога, който процес трае цял живот.

Исус не каза, че ето всичко ви е дадено на тепсия, вземете го и ще познаете кой съм и каква е истината. Но вместо това каза:

Мат. 7:7  Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
Мат.  7:8  защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 121
Re: Кой е Исус???
« Reply #2 on: June 15, 2020, 15:44:32 PM »
За мене отговора на въпроса е този:

 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Кой е Исус???
« Reply #3 on: June 15, 2020, 20:21:46 PM »
Привет dodai,

Този отговор бидейки директен цитат от Писанието сам по себе си е верен, но начина по който различните хора го разбират може да бъде най-разнообразен. И както споменах и по-горе, всички християнски деноминации, ще кажат че признават този пасаж за истинен, но това не пречи да вярват в напълно различен Исус. Не християнските деноминации също. Например дъновистите ще потвърдят, че думите на този пасаж са верни, но те ще вложат в него смисъл и значение, с което никой истински християнин няма да се съгласи.

Ето защо е необходимо човек да търси да види цялата картина, която ще елиминира всяка възможност за заблуждение или шанс да се окаже така, че човек вярва в някакъв съвсем друг Исус, когото библейските апостоли не са нито познавали, нито проповядвали.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Kike

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 13
Re: Кой е Исус???
« Reply #4 on: June 15, 2020, 22:40:30 PM »

Дадените от теб цитати дават някои характеристики относно това КАКЪВ е Исус, но не отговарят на въпроса КОЙ е Исус.

Проблема е че абсолютно всички християнски деноминации ще потвърдят че техния Исус в когото те вярват притежава тези характеристики, но на практика те често вярват в напълно различен Исус.

Ако попитаме 5 човека, които ме познават коя съм аз, всеки по отделно ще ме опише с определени харектеристики и ако хората не се познават един друг тогава все едно са описали 5 различни човека, защото всеки ме описва според неговото възприемане за нещата.

Та как да сме сигурни, че познаваме кой е истинския Исус? за да знаем дали и нашето покаяние е истинско или дали учим децата си на истинския Исус или на този от нашете представи? Ясно е, че трябва да търсим и искаме от Бог и наготово нещата не стават, но ти би ли споделил какво си открил до сега?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Кой е Исус???
« Reply #5 on: June 16, 2020, 09:47:36 AM »
Има един много важен пасаж, който мнозина пропускат, и се заблуждават, че можеш да познаеш Исус като четеш някакви си неща, или вземеш евангелизационна брошура или гледаш християнско предаване или проповед по телевизията. И Библията да четеш, това не означава, че ще познаеш Бога и Христос.

Ето какво казва този пасаж:

Лука 10:22  ... освен Отец, никой не знае Кой е Синът; и никой не знае Кой е Отец, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.

Познаването на Сина е тайна, която е в ръцете на Бога и участници в тази тайна могат да станат само тези на които Бог благоволи да я открие. Това не е евтино познание, което може да стане чрез брошури, евангелизации или ТВ програми. На кого Бог ще открие Своя Син е изцяло в ръцете на Бога и има определени условия, които Бог изисква за да открие Сина си на някого.

Днешните проповедници представят вярата в Исус като нещо евтино и просто. Те принизяват онова, което Бог е възвишил. Затова и е пълно с толкова фалшиви и лъжливи представи за това кой е Исус. Затова хората вярват в друг Исус, защото им е представен един евтин образ. Освен Отец НИКОЙ не знае кой е Синът. Ето какво още казва сам Исус:

Йоан 6:44  Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден.
Йоан 6:45  Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.


По-горе писах, че има определени условия човек да може да познае кой е Сина. В този пасаж виждаме две от тези условия.

Първото е човек да бъде привлечен от Бога. Не от човеци, проповедници, евангелизатори или мисионери а ОТ БОГА. Днес по църквите е пълно с "вярващи" привлечени от човеци, затова и вярата им е човешка, в един измислен от човеци Исус.

Второто условие е човек да чуе от Бога и да се научи от Него, само така може да познае истинския Исус.

Не да чуе от човеци, а да чуе от Бога, от Небесния Баща. Апостол Павел потвърждава това, като се обръща към вярващите от Ефес с думите:

Еф. 4:21  понеже сте чули, и сте научили от Него

Не съществува на земята човек, който да може да ни отвори очите за истината. Само директно чуване от Бога може да ни разкрие кой е Бог и кой е Неговия Син. Затова и в Римляните се описва процеса на повярване по следния начин:

Римл. 10:14  Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
Римл. 10:15  И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"
Римл. 10:16  Но не всички послушаха благовестието; Защото Исаия казва: "Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули"?
Римл. 10:17  И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.


Тук виждаме няколко ключови момента, които не са много очевидни за повечето хора, които четат и препрочитат този пасаж.

Първия ключов момент е че никой проповедник няма силата да проповядва така, че хората наистина да се покайват и да придобиват истинска вяра, ОСВЕН АКО НЕ БЪДЕ ПРАТЕН. Не пратен от човеци, от разни мисионерски организации, които са събрали пари и мислят, че с тия пари сега ще пращат проповедници по света, а пратени от Бога. Това би трябвало да е по-очевидно от втория ключов момент, но понеже християните толкова силно са приели лъжливата мисионерска инерция, че те не виждат какво точно се казва в този пасаж. Дори го използват в подкрепа на своите мисионерствания. Но Писанието е категорично, че без човек да бъде изпратен от Бога, той няма право да проповядва, защото на такъв човек думите ще падат на земята като червиви круши и неговото говорене ще носи смърт, а не живот на слушателите.

Втория много важен и ключов момент тука се крие в думите "вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово". Чувал съм много проповедници папагалски да повтарят че тука ставало въпрос да слушаш проповеди или да слушаш четенето на Библията. Разбира се както често се случва преводачите са направили всичко възможно за да скрият истинското значение на този пасаж.

Първо оригиналния текст казва не "Христовото слово", а "ρηματος θεου", което се превежда "говоренето на Бога", т.е вяра човек може да придобие само когато чуе сам Бог да говори.

Затова и апостол Павел казва "сте чули, и сте научили от Него" и Исус казва "който е чул от Отца".

Ето защо е толкова жизнено важно проповедниците да БЪДАТ ПРАТЕНИ ОТ БОГА, защото само пратен от Бога човек може да говори така, че слушащите да започнат да чуват не от човеци, а директно от Бога.

Именно наличието или липсата на този процес на чуване от Бога определя дали човек е повярвал в истинския Исус или в някакъв друг лъжлив Исус, измислен от човеци. Няма как човек да ви разкрие кой е Исус, само Бог може да направи това. И Бог ще го направи за онези, които Го търсят с цялото си сърце, ум, душа и воля.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Kike

 • Новодошъл
 • *
 • Posts: 13
Re: Кой е Исус???
« Reply #6 on: June 20, 2020, 22:31:53 PM »
Quote
Йоан 6:44  Никой не може да дойде при Мене, ако не го привлече Отец, Който Ме е пратил и Аз ще го възкреся в последния ден.
Йоан 6:45  Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога". Всеки, който е чул от Отца, и се е научил, дохожда при Мене.

По-горе писах, че има определени условия човек да може да познае кой е Сина. В този пасаж виждаме две от тези условия.

Първото е човек да бъде привлечен от Бога. Не от човеци, проповедници, евангелизатори или мисионери а ОТ БОГА. Днес по църквите е пълно с "вярващи" привлечени от човеци, затова и вярата им е човешка, в един измислен от човеци Исус.


Да така е, но това много ми прилича на предопределение т.е. Бог си е избрал едни отначало (то така си пише в Словото де) още и си ги привлича по един или друг начин. За другите няма шанс ли? Ако след грехопадението, човека няма способнота да търси и познае Бог без самият Бог да го привлече това е все едно да искам от малко дете да прескочи петметрова стена и ако не може да го накажа жестоко. Може аз нещо да не съм разбрала и да не си искал да кажеш това.


Quote
Римл. 10:14  Как, прочее, ще призоват Този, в Когото не са повярвали? И как ще повярват в Този за Когото не са чули? А как ще чуят без проповедник?
Римл. 10:15  И как ще проповядват, ако не бъдат пратени? Както е писано: - "Колко са прекрасни Нозете на тия, които благовествуват доброто!"
Римл. 10:16  Но не всички послушаха благовестието; Защото Исаия казва: "Господи, кой от нас е повярвал на онова, което сме чули"?
Римл. 10:17  И тъй, вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово.

Тук виждаме няколко ключови момента, които не са много очевидни за повечето хора, които четат и препрочитат този пасаж.

Първия ключов момент е че никой проповедник няма силата да проповядва така, че хората наистина да се покайват и да придобиват истинска вяра, ОСВЕН АКО НЕ БЪДЕ ПРАТЕН. Не пратен от човеци, от разни мисионерски организации, които са събрали пари и мислят, че с тия пари сега ще пращат проповедници по света, а пратени от Бога. Това би трябвало да е по-очевидно от втория ключов момент, но понеже християните толкова силно са приели лъжливата мисионерска инерция, че те не виждат какво точно се казва в този пасаж. Дори го използват в подкрепа на своите мисионерствания. Но Писанието е категорично, че без човек да бъде изпратен от Бога, той няма право да проповядва, защото на такъв човек думите ще падат на земята като червиви круши и неговото говорене ще носи смърт, а не живот на слушателите.

Втория много важен и ключов момент тука се крие в думите "вярването е от слушане, а слушането - от Христовото слово". Чувал съм много проповедници папагалски да повтарят че тука ставало въпрос да слушаш проповеди или да слушаш четенето на Библията. Разбира се както често се случва преводачите са направили всичко възможно за да скрият истинското значение на този пасаж.

Първо оригиналния текст казва не "Христовото слово", а "ρηματος θεου", което се превежда "говоренето на Бога", т.е вяра човек може да придобие само когато чуе сам Бог да говори.

Затова и апостол Павел казва "сте чули, и сте научили от Него" и Исус казва "който е чул от Отца".Да може и да си прав и ако е така започвам да се притеснявам за себе си и близките си, които смятаме, че вярваме в истинския Бог защото никой не ме е учил кой е Исус с изключение на тези неща които написах в първия си пост, а и не съм чувала Бог лично да ми говори. При теб кое беше?


Quote
Именно наличието или липсата на този процес на чуване от Бога определя дали човек е повярвал в истинския Исус или в някакъв друг лъжлив Исус, измислен от човеци. Няма как човек да ви разкрие кой е Исус, само Бог може да направи това. И Бог ще го направи за онези, които Го търсят с цялото си сърце, ум, душа и воля.


Ами от тук е и моето объркване. Как ще търся някого когото не познавам? Кое е първо ? Човекът, който чува нещо от някъде и започва да търси без Божия Дух да е дейсвувал  или първо Божия дух подтиква или призовава този човек и тогава тои има способноста да потърси?


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Кой е Исус???
« Reply #7 on: June 21, 2020, 10:45:33 AM »
Quote
Да така е, но това много ми прилича на предопределение т.е. Бог си е избрал едни отначало (то така си пише в Словото де) още и си ги привлича по един или друг начин. За другите няма шанс ли? Ако след грехопадението, човека няма способнота да търси и познае Бог без самият Бог да го привлече това е все едно да искам от малко дете да прескочи петметрова стена и ако не може да го накажа жестоко. Може аз нещо да не съм разбрала и да не си искал да кажеш това.

Аз не съм писал нищо за предопределение, само цитирах това, което Исус казва по въпроса. Предопределението е библейско учение, но то е базирано на предузнание. В Римляни се казва "които предузна, тях и предопредели" Т.е Бог предварително е узнал хората какви решения ще вземат и на базата на това предузнание предопределя на кого да съдейства за спасение и на кого за погибел.

Точно както фараона няколко пъти се закоравяваше сам, и след това Бог започна да го закоравява. Предопределението не е нещо, което се случва пряко нашия избор и воля, а Бог укрепва и утвърждава онова, което сами сме избрали.

Quote
Да може и да си прав и ако е така започвам да се притеснявам за себе си и близките си, които смятаме, че вярваме в истинския Бог защото никой не ме е учил кой е Исус с изключение на тези неща които написах в първия си пост, а и не съм чувала Бог лично да ми говори. При теб кое беше?

Отново, тук аз показах какво Писанието казва по въпроса. Дали аз съм прав или не, няма никакво значение. Писанието е винаги право.

Само Святия Дух може да обърне някой човек от тъмнината в светлината и от властта на сатана към Бога. Затова Той е изпратен за да обвини света за грях, правда и съд.

Ако човек познава това обвинение и го е преживял и то е предизвикало истинско обръщане към живия Бог, то няма как той да го е преживял и да не знае че го е преживял. Именно това обвинение за грях, правда и съд което човек приема от Божия Дух е това първоначално чуване от Бога.

Много християни са им казали да кажат някаква "молитва на покаяние" след което са им обявили, че са вече Божии деца. Аз също съм казвал подобни молитви много преди да се обърна към Бога, но тогава просто си бях набожен езичник, а не човек обърнат към живия Бог, роден свише. Едва година по-късно Бог ме срещна и ме изобличи за грях правда и съд и от този момент нататък аз знам без капка на всякакво съмнение, че Бог ме е преселил от тъмнината в Царството на своя възлюбен Син. След това без значение през какво съм преминавал, Бог винаги ме е извеждал от всяка тиня, заблуждение, объркване и грях, защото Бог се грижи за своите Си, и никоя от овцете си Той няма да изгуби. Ти такава увереност в Бога нямаш ли?

Quote
Ами от тук е и моето объркване. Как ще търся някого когото не познавам? Кое е първо ? Човекът, който чува нещо от някъде и започва да търси без Божия Дух да е дейсвувал  или първо Божия дух подтиква или призовава този човек и тогава тои има способноста да потърси?

Тука объркването както виждам идва от калвинисткия квас, който учи utter depravity, т.е че човека е неспособен да търси Бога или да взема решения в правилната посока. Калвинизма учи, че човека е 100% мъртъв и безжизнен духовно. Аз не вярвам, че подобно учение е Библейско. Ако би било така няма никакъв смисъл Бог да призовава хората към покаяние и вяра. И всичко ще изглежда именно като тази пародия на справедливост, която ти си описала в примера с детето.

Бог каза на Каин преди убийството на брат му следното:

Бит. 4:6  И Господ рече на Каина: Защо си се разсърдил? и защо е помрачено лицето ти?
Бит. 4:7  Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към тебе се стреми; но ти трябва да го владееш.


Бог не каза на Каин, виждаш ли ти си сега част от падналото в греха човечество и си 100% неспособен да вършиш каквото и да е добро и да се съпротивляваш на греха, както учи калвинизма. Вместо това Бог му каза точно обратното. Че ако върши това, което е добро Бог ще го приеме, и че не трябва да позволява греха да го завладява, без значение че той непрестанно ще се стреми към него.

Това означава ли, че човек може да се спаси сам със добри дела и с усилията си да владее над греха? В никакъв случай, защото дори един грях да извърши човек, той няма как да заплати за него или да го изплати пред Бога. Затова имаме нужда от Изкупител.

Но аз вярвам, че човек може да търси Бога, може да взема правилни решения. Те сами по себе си не са достатъчни да ни спасят или да ни направят да намерим и познаем Бога, но това което те правят е че изпращат зов към Бога, да дойде и да ни помогне. Затова Писанието казва следното:

2Лет. 16:9  Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на ония, чиито сърца са съвършенно разположени към Него.

Бог непрестанно оглежда земята и търси да намери хора чиито сърца са разположени да търсят правдата и истината, да търсят истинския Бог. И тогава Той се явява за тия хора мощен помощник.

Ето това е предузнанието и предопределението. Бог е предузнал кой човек ще избере да предразположи сърцето си да търси Бога, и след това Той се показва мощен да му помогне (това е предопределението). Фараона избра да закорави сърцето си, след което Бог мощно му помогна да продължи да си го закоравява. Но ако ние избираме да смекчаваме и смиряване сърцата си, Бог ще се яви мощен в помощ да ни утвърди в правите Си пътища.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 193
Re: Кой е Исус???
« Reply #8 on: June 23, 2020, 10:11:38 AM »
Благодарен съм на Бог за всичко в темата.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Кой е Исус???
« Reply #9 on: December 01, 2020, 19:03:10 PM »
Йешуа, Божият помазан цар, Животворните Божии думи, самото Начало и самият Край на творението и живота, е Бил и Е Тайна, скрита от очите на този свят и открит от Отец за тези, който са избрали Пътя и учението Му. Така ще бъде до момента, в който ние не го видим "Такъв, какъвто Е" в пълнота. Дотогава нашето познание за Него ще е частично.

На тях, на осветените, чиито грехове са били простени, чрез пропръсканата на Гюлголет, свята кръв, Небесният Баща открива Сина.

Това е свръхестествен процес, възможен единствено за тези, които са предали себе си на кръста и Святия Дух.

Святия Дух, както и Йешуа и Бащата, е невидим за този свят, той е глупост и неразбран, тъй като хората от този свят имат друг дух.

Духа на Всевишният, Неговото Дихание, променя последователите на Пътя, новото свещенство на Този, от Чиито ноздри иде вечен Живот.

Така, приели този Дух/Дъх, повярвалите биват променяни, чрез лично познание Кой е именно Йешуа. Йешуа не може да бъде познат, освен свръхестествено. Той не е предмет на богословие, теологично изследване, или лингвистични познания.

Неговото съвремие говореха свободно (:) ) еврейски, неколцина познаваха Торах, но въпреки това малцина разпознаха Божият Избранник, а всички се отрекоха от Него, когато Го видяха повесен.

Машиях-Христос-Помазаник-Избранник

А Бог Го нарече "Моят Възлюбен Син, у Когото е Моето благоволение."; именно защото Сина Се бе предал напълно да изпълни това, което Бащата искаше от Него и го изпълни докрай.

И тук, лично мое мнение, е основата на благовестието и истинският образ на Йешуа: който иска да познае Бога и Сина, който иска да познае истинското благовестие, трябва да се ПРЕДАДЕ на кръста, Духа и учението. Да не живее за себе си, но за Избранника, Божият Единороден, Животворящите Думи на Всемогъщия. От личен опит и с помощ на различни дарове, човек се научава кое е Божията воля за живота му.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Кой е Исус???
« Reply #10 on: December 08, 2020, 11:21:22 AM »
Бих допълнил само, че днешното разбиране за името на Божият Син, според както аз съм прочел в писанието, се различава от заложеното първоначално разбиране за "име". Имената в писанията са били звателни пророчески дарове от Бог, или чрез Духа на Бог - от родителите, на децата. Имената не са били просто "имена", но са съдържали определен смисъл, значение и дори - съдба. И ако се поинтересувате, ще видите, че няма име в писанието, което да не означава нещо определено. Така е от първият човек - "Ад(х)ам", та до "последният Адам" - "Йе(хо)шува".

Дори съществителното "Бог" в еврейските писания има такива дълбоки значения, че човек настръхва, като ги зачете. Българските аналогични, също са така :

- Възвишен - Извисеният над цялото творение Създател

- Превъзвишен - Извисен над всичко от този свят Бог

- Вседържател - Този, Който държи чрез силата на Своите изговорени думи, цялото творение

- Всесилен - Този, у Когото обитава цялата мощ и сила, с която бяха създадени "видимото и невидимото"

- Вездесъщ - Този, Който присъства навсякъде и вижда всичко
                   - Този, Който никога не се промяня
- Мъдрият - Този, у Когото обитава истинската и цялата мъдрост

- Древният по дни - Този, Който бе преди първият ден

---------------------

Божият Единороден Син, Който, според пророчествата Бе "Емануил" (ЙХВХ обитава сред народа си), но наречен "Йешуа" (Спасение), може да бъде повикан на всеки един език, диалект и разновидност, но Той няма имена като нашите (напр. Христо Големанов), а по-скоро различни характеристики са представени чрез различни имена, които да Го обрисуват.

Той е като "сборно цяло" както от всички, казани за Него пророчества, песни и откровения, така и от всички имена, с които е имал милостта да се представи на потомците на Адам.

Затова пише, че Той "седи над кръга на земята", "обитава в непристъпна светлина" и "държи света със силата на своите изговорени думи".

Но всичко това не пречи да Го наричаме "Исус", евр.:"Йешуа", американците: "Джийзъс", испанците: "Хесус", французите: "Жесю", итал.: "Джесу" и тнт. 

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 994
Re: Кой е Исус???
« Reply #11 on: December 10, 2020, 22:10:05 PM »
Владо, имам само едно нещо което ме посръчква от това което си писал, а именно, за една трета от имената които си ползвал трябва да отскачам до Гугъл за да разбера кого имаш в предвид :)
Ти ли си забравил българския, аз ли съм изостанал - не знам :)
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Кой е Исус???
« Reply #12 on: December 21, 2020, 18:07:39 PM »
Quote
Владо, имам само едно нещо което ме посръчква от това което си писал, а именно, за една трета от имената които си ползвал трябва да отскачам до Гугъл за да разбера кого имаш в предвид :)
Ти ли си забравил българския, аз ли съм изостанал - не знам :)

Не зная какво конкретно имаш в предвид. Ако конкретизираш/ бъдеш по-точен, то тогава ще мога да разбера и отговоря.

27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg