Author Topic: Пророчества за корона вируса и след него  (Read 28039 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3950
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #75 on: November 11, 2020, 19:37:05 PM »
Изпитването включва различни елементи. Едно от първите неща е да се види доколко това пророчество е в линия с Писанията и това, което Библията учи. Пророчеството касае Божия съд над една империя, която се е доказала със своите зли дела и това само по себе си е напълно в линия с Писанието.

Въобще нещата, които той казва не са нови, а са нещо, което много други хора са пророкували през годините. Уникалното при него е че той обвързва всичко с определени дати и срокове. И точно там е и провала на пророчеството, а именно в датите. Аз нямам съмнение че рано или късно тия неща ще се случат в Америка, но важния въпрос в случая е КОГА?

Второто нещо чрез което се изпитват пророчествата е дали пророка призовава хората към това да следват други богове.

Вт. 13:1  Ако се въздигне всред тебе пророк или съновидец и ти означи знамение или чудо, 
Вт. 13:2  и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори, казвайки: Да идем след други богове, (които ти не си знаел), и да им служим, - 
Вт. 13:3  да не слушаш думите на оня пророк или на оня съновидец; защото Господ вашият Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа. 
Вт. 13:4  Господа вашия Бог да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и Нему да сте привързани. 


Тук интересното е че пророк и съновидец са поставени заедно. Също така дори пророчеството или знамението да се изпълни, ако човека призовава следване на други богове, то той е лъжлив пророк.

Аз лично не виждам, Дана да призовава хората към други богове, но ги призовава към покаяние и молитва спрямо Бога.

Вт. 18:22  Когато някой пророк говори от Господното име, и думата му не се сбъдне нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил; пророкът я е говорил надменно; да се не боиш от него. 

Писанието също казва, че трябва да гледаме дали думата на пророка се изпълнява. Т.е когато даденото нещо е казано за нашето време в което можем да бъдем свидетели на изпълнението или неизпълнението, то ние трябва да гледаме внимателно дали се изпълнява или не.

От друга страна, аз не виждам в Писанието такова изискване пред някой който носи пророчество, каквото ти поставяш. А именно щом човека се заблуждава в нещо (в случая учението за пасторите), значи Бог не може да говори чрез него.

Аз не мисля, че има праведен човек живял някога на земята (освен Христос), който да не се заблуждава в нещо или даже в много неща. Ето например апостол Яков казва следното, като включва и себе си:

Яков 3:2  Защото всички ние в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.

Сега трябва ли да отхвърлим посланието на Яков, като Божие Слово защото той сам признава, че в много неща греши? Дори пророк Илия се беше заблудил, че не е останал нито един праведник в Израел, който да се покланя на истинния Бог освен него.

В случая е интересно какво точно става с Дана Кавърстоун. Аз лично ме притесняват повече неговите изказвания за МОСАД, като един от сънищата си го разказва облечен с тениска с надпис Mossad. Дали не е възможно той да работи за някого и нещата да са му спуснати по друг начин, аз не мога да кажа, но за мен е интересно дали службите не си правят експерименти с християните да видят дали могат да използват "свръхестествени" откровения върху тях които да прожектират по някакъв начин в умовете им или по време на сън. Времената са много усилни и трябва много да се бди и внимава във всяко отношение.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 380
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #76 on: November 26, 2020, 14:05:41 PM »
Всред наводнението от информация в ерата на интернет:

Б. Богданов

Христовата църква е движена от пророческия Дух на Господ Исус Христос. Святия Дух който прави Господ Исус Христос реален в живота на повярвалите говори лично на всяко сърце. Макар и невидим Христос действа между нас без посредници. Неговото Невидимо служение като Пастир вече действа и то е факт. Той лично се е заел да се грижи за Своите си. Всяко друго служение, по човешки ще падне. Това което виждаме да става в църквите е че Господ отделя своите за Себе си и лично ще се грижи за всеки един от тях. Доверието в църковната институция стремглаво пада защото не е водена от Духът на Господа. Бог не благоволява вече в събрания където Духа на Христос като Пастир и Глава на Църквата не е почитан.
Изпълнява се словото от Езекиел 34:10,11 Така казва Господ Еова: Ето, Аз съм против пастирите и ще изискам овцете Си от ръцете им. Ще ги направя да не пасат вече стадото; пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще избавя стадото Си от устата им, за да не им бъде за храна. Защото така казва Господ Еова: Ето, Аз, сам Аз, ще потърся овцете Си и ще ги подиря.
Горко на онези които уповават на човешките си водачи, на храмовете и традициите по човешки доктрини, защото маслото на Божията благодат скоро свършва за тях. По милост Бог изливаше благодат върху всички за да може всички да дойдат при Христос, да Го познаят и да бъдат водени от Неговия Дух. Отсега масло ще имат само този който следват Духа и чуват пророческия глас на Господ Исус Христос. Той лично ще води Своите Си и ще бъде реален в живота и служението им. Всеки един от тях ще Го познават и Той лично ще ги пасе .
Всяко служение и поклонение, учение или докторина проповядвана в името на Господ Исус Христос което не е движено и управлявано от Неговия Дух е обречено на провал, както е писано: всяко растение което Отец не е посадил на нивата Си, ще бъде изкоренено. Ангела на Господа вече е започнал да води Църквата Си и да я очисти от влиянието на хора с лъжливи духове които са я отдалечавали от Него.
Препоръчвам на тези които са спрели да почитат Святия Дух в служението, поклонението и проповядването си, и са започнали да служат по плът без водителството на Святия Дух и пророческия Дух на Господ Исус Христос, да се покаят, та дано Бог да се смили над тях за да имат достъп до Божието присъствие.
За всичките ми години във вярата съм разбрал че сатана винаги се стреми да прекъсне връзката на църквата с Христос. Но Христос стои реален пред нас, макар и Невидим в нашето поклонение и ни поръсва с кръвта Си и никой не може да ни отнеме от ръката Му. Амин.Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1052
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #77 on: November 27, 2020, 01:16:11 AM »
4 И Иона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: Още четиридесет дни и Ниневия ще бъде съсипана.
5 И Ниневийските жители повярваха в Бога; и прогласиха пост и се облякоха с вретище, от най-големия между тях до най-нищожния;
10 И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекъл да им направи, и не го направи.

Тук се показва нещо много важно от въпросите които се задават по-горе.

Ако някой страничен наблюдател, чуе, че Бог чрез пророк е казал, че ще съсипе Ниневия, и след време отиде там или чуе, че не била съсипана, но не знае подробности - какво ще си помисли - ами естествено ще си помисли, че пророчеството е било невярно.
Реалността обаче ще е друга, хората ще са се покаяли, поради което пророчеството не се е сбъднало, но все пак е било вярно.
Та тия неща мъчно се изпитват и трябва много да се внимава с тях, не случайно е писано - пророчество не презирайте !

Това е поредния сън на пастор Дана:
https://www.youtube.com/watch?v=RaElA7f9bWw
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

dodai

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 184
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #78 on: December 01, 2020, 07:01:20 AM »
Николай колко пророчества които е казал някой Божий пророк не са се изпълнили?

В случая с Ниневия забеляза ли че всички са се покаяли от най големия до най нищожния.
А сега къде видя цели градове да се покаят защото аз нямам такава информация за съжаление.Ако знаеш нещо сподели.

В такъв случай може ли да очакваме промени в пророчествата на Иоана за края на света.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3950
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #79 on: December 01, 2020, 11:22:18 AM »
Примера с Йона и Ниневия не мисля, че е приложим в случая по няколко причини.

Първата е че Бог все още не беше решил съдбата на Ниневия, само тяхното дело беше дошло в Неговото съдилище и преди да ги унищожи Бог им изпраща пророк да им даде шанс за покаяние. Ето как започва книгата на Йона:

Йона 1:1  Господнето слово дойде към Йона Аматиевия син и рече:
Йона 1:2  Стани, иди в големия град Ниневия та викай против него; защото нечестието му възлезе пред мене.


Нечестието на Ниневия беше възлязло пред Бога, но Бог още не беше решил окончателно съдбата им. Ето защо Бог изпрати пророк да ги предупреди. Ако делото беше решено и приключено, както например в пророчествата против Вавилон, тогава няма смисъл да се праща пророк. Бог не изпрати пророк на Вавилон да вика против тях и да им даде шанс за покаяние. Всичко беше решено и приключено и пророчеството наложено върху тях.

Т.е има разлика между наложено пророчество и предупредително пророчество.

Второ, както отбеляза и dodai, целия град се покая, от най-малкия до най-големия. Аз не мога да си представя какво велико нещо е това един зъл, развратен и езически град да се покае по този начин. При това те се покаяха не пред техните си богове, а пред един непознат и чужд за тях Бог. Такова нещо не се е чувало да става дори сред така наречените "християнски нации".

Обаче, Америка покая ли се? Да много, страшно много християни започнаха да постят и да се молят. Но не толкова за покаяние, колкото от страх да не спечелят демократите, за да не бъдат гонени, защото ако Байдън дойде на власт, ще има гонение срещу християните, и не само в Америка, но и при нас.

Не само това, но вместо да се покаят за всичките зли дела, които Америка върши спрямо останалите народи, те дори се хвалят с тях и ги подкрепят. Хвалят се с агресията против Венецуела и Иран, хвалят се с превратите, които правят по света, в това число в Беларус. Изпращат "пророци" да пророкуват за промяна в Беларус пред 2020, докато всъщност тия "пророци" възвестяват не пророчество, а плана на ЦРУ да направи преврат в Беларус през 2020. Аз мога само да благодаря на Бога че този преврат не успя и се моля никога да не успее, за да може Беларус да запази свободата, която има. Свобода за която ние (а и самите американци) можем само да мечтаем.

И най-голямата похвала с която се хвалят американските християни е че подкрепяли Израел, не само те, а и Америка като държава. Държавата Израел отстъпва по насилие и грабеж и извършени злодеяния спрямо останалите народи само на Великобритания и Америка. Колко духовно сляп трябва да е един човек да подкрепя такова раково образование като тази псевдо израелска държава. Да подкрепяш истински Израел означава да ги изобличиш за злите им дела и за упованието им на плътта, защото това ще им даде шанс за спасение и за придобиване на Божия милост. А като ги утвърждаваш в злите им дела и даже ги подкрепяш не само морално, но и материално, ти не само участваш в злите им дела, но също така ги отдалечаваш от така жизненото им необходимо покаяние. И по този начин, онова, което привидно се представя като любов към Израел, е омраза и съдействие за унищожението на израелския народ. Защото така се трупа гняв на главите им, и то не само гнева на Бога, но и гнева на народите, които са угнетени и онеправдани.

Още в старите времена пророците викаха ПРОТИВ Израел, ( днес те щяха да бъдат наречени "антисемити"), а лъже пророците "утешаваха" Израел с лъжливи думи и ги утвърждаваха в злите им дела. Точно това правят днес и християните ционисти. Те казваха - Божият храм е тука - не може да се говори зло и съд върху това място, който пророкува съд върху Израел е против Бога и храма. Днес казват същото само, че вместо "Божия храм" казват "те са избрания народ". Само, че именно понеже са избрания народ, ТЕ НЯМАТ ПРАВО да правят това, което другите народи правят. А именно да си завземат земята с измама, насилие и грабеж. Тази земя е тяхна при определени условия, които условия те са изхвърлили в коша, и действат все едно това притежание е безусловно и абсолютно. То нито е безусловно нито е абсолютно, и едновременно и Писанията и историята свидетелстват за това.

Ето защо когато християните подкрепят Израел, те не печелят бонус точки както си мислят, а трупат още гняв върху главите си, и съдействат за изтреблението на евреите, без дори да разбират какво се случва.

И така има прогласен съд, има прогласени дати за началото и задълбочаването на този съд, покаяние няма, но и изпълнение няма според прогласените дати и събития. Следователно Дана Ковърстоун не може да бъде вземан на сериозно повече.

Нещо повече той самия не си взема пророчествата на сериозно. В едно от видеата му той казва приблизително следното (цитирам по памет):

"Някои хора ми казват всичко, което каза се изпълни, други казват някои неща се изпълниха други не се изпълниха, а трети, че нищо не се е изпълнило.Аз просто сънувам сънища. Докато не се изпълнят те не са пророчества, а само спекулации (предположения)."

Аз мисля, че това е доста повърхностно и лекомислено отношение.

При всички случаи, неща имат да се случат и Божий съд ще има, но ние не знаем кога и "пророците" очевидно също не знаят. Възможно е да има още 3-4 години благодатно време за подготовка. И най-важното е ние да изкупваме благовремието, което Бог сега ни дава.

Ако индиеца говори от Бога, още януари се очаква да започне истинска язва (пандемия) върху народите. Но аз нямам много вяра на индиеца след като го чух да говори, че британската кралица била като царица Естир, била благочестива жена и прочие и Бог разчитал на нея да извърши неща за Божието царство.

Ето защо трябва да изкупваме благовремието и да не се занимаваме с глупости. Трябва непрестанно да бдим, точно както бяха градителите на стените на Ерусалим по време на Неемия. С едната ръка градяха, а с другата държаха меча и бдяха за появяването на враговете.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 970
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #80 on: October 30, 2021, 18:25:08 PM »
нещата ми се виждат, че е възможно да се развият и  така, даже сме го говорили и преди  тези зелени тъпотии да започнат:
- Имитация на голяма скръб.
- имитация на грабване.
- имитация на победа над тн анти христ и антихр. система от тн. син божи
- изгърмяване на всички полезни идиоти и бушони спомогнали за този идиотизъм който се разиграва
- съд, присъди, и тн.
- излизане на сцената на антидота на отровнатаинжекция
- всички набучени юруш към антидота.

антидотът е (спекулирам)- the big deal.

много е плоско всичко за да е измамаТА.. макар, и да върши работа досега, не е това..

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3950
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #81 on: October 31, 2021, 10:28:37 AM »
Здравей small axe, това, което си написал сумира като цяло нещата, които и аз си мисля.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 380
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #82 on: November 30, 2021, 09:58:50 AM »

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 380
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #83 on: January 13, 2022, 09:33:59 AM »
В Израел:
https://zahariada.blog.bg/politika/2022/01/13/izraelskata-programa-za-vaksinaciia-se-provalia-6-mesechen-m.1798287
ИЗРАЕЛСКАТА ПРОГРАМА ЗА ВАКСИНАЦИЯ СЕ ПРОВАЛЯ: 6-МЕСЕЧЕН МАКСИМУМ ПРИ НОВИ СЛУЧАИ

Mac Slavo
5 януари 2022 г.
SHTFplan.com

Ваксината, която се превръща в очевидна част от дневния ред, се проваля в Израел. Тъй като почти 93% от страната са напълно „ваксинирани“ срещу COVID-19, техните случаи са на най-висока стойност за последните 6 месеца.

Израел е приложил най-малко 16 821 374 дози ваксини срещу COVID досега. Ако приемем, че всеки човек се нуждае от 2 дози, това е достатъчно, за да се ваксинират около  92,9% от населението на страната . Очевидно ваксините не действат при превенция или предаване на вируса SARS-CoV-2 (съществуването му все още е под въпрос), така че защо управляващите се притесняват вече?

Знаем, че лъжат и знаем, че тази ваксина е част от дневния ред или те не биха я настоявали до такава степен.

Въпреки че има авторитарна полицейска държава, която почти изисква всички граждани да бъдат „ваксинирани“, за да живеят, настоящото състояние на общественото здраве на Израел е мрачно, поне що се отнася до „положителните“ резултати от теста. Сега смъртните случаи, хоспитализациите и случаите нарастват, особено след като страната започна да прилага третата доза от тези ваксини.

Сега страната е готова да въведе ново блокиране. Според доклад на Natural News новите ограничения ще влязат в сила в неделя.

„Новите правила за образователния сектор също трябваше да влязат в сила в неделя“, съобщава ToI. „Класове за ученици от 7-12 клас в общности, изброени като „червени“ или „оранжеви“, ще могат да се отварят само за лично обучение, където 70 процента от учениците са получили първата доза от ваксината.“

„Учениците в класове, в които по-малко от 70% от децата са ваксинирани, ще учат онлайн. Това решение ще важи и за началните училища (1-6 клас) след три седмици.” В „зелените“ и „жълтите“ общности общественото образование ще продължи нормално за всички нива на класа.

Въпреки че почти 93% от Израел е избрал да вземе „ваксините“, управляващата класа предупреждава, че всеки все още може да се разболее и да умре. „Рискът всеки един от нас да се зарази с болестта е най-високият от началото на пандемията“, обяви проф. Еран Сегал, изчислителен биолог от Научния институт на Вайцман и един от най-добрите съветници на израелското правителство за коронавирус.

Как е възможно този риск за всички да е по-висок сега, когато Израел се приближава до 100% процент на ваксиниране? Това са просто още въпроси, които не трябва да задаваме или дори да мислим за тях.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 380
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #84 on: February 16, 2022, 11:54:30 AM »
https://coronerbg.com/pcr-tests-and-the-depopulation-program/?fbclid=IwAR0nkB7f2HFTDUkSPp0UZJ394rUpX3fsUleMUySiUwT6fX-gkf8Cljj5OeA

Българска база данни за пострадалите след "ваксинация"
-------------
Преведен научен труд за жестоките увреждания след т.нар. "тест" на бъркане дълбоко в носа, последствията и още факти

Eli65

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 36
Re: Пророчества за корона вируса и след него
« Reply #85 on: December 04, 2022, 13:39:39 PM »
От дълго време чета този форум и на скоро реших да се включа. Започвам със стара тема. Ще се опитам да поизтупам от праха този сън. Чела съм го много пъти и съм установила, че съвпада с някои мои сънища. Забелязвам, че във втората и третата част на съня не е уточнена годината. Мисля, че сънуващия е видял от коя година е календара само в първия си сън. В останалите два календара е с неуточнена година, което всъщност резонира и с моите сънища по темата. Според мен нещата ще се случат така както е видяно, в същите месеци и на същите дати, но не е уточнено коя година ще стане това. Тоест ние знаем в кой месец Божият юмрук ще се стовари върху календара, но не знаем този календар от коя година е. Ако съдя по събитията случили се тук след 10.11.1989 мисля, че в Америка сега се случва почти същото.