Author Topic: Защо християнската общност е безалтернативна за истинския християнин?  (Read 2986 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
По тази тема сме говорили и писали не малко в този форум. Но вярвам, че е дошло времето, когато много християни ще преживеят не само колапса на световната икономика, но и духовния и морален колапс на своя досегашен мироглед, както и на моделирания според градската система църковен живот.

Затова искам да дам няколко основни принципни положения, които правят християнската общност безалтернативна за онези, които искат да бъдат истински Христови ученици.

Но преди да продължа с този списък би било редно да дам ясна дефиниция на това, Какво е християнска общност?.

Първо самия термин "християнска общност" е алтернативен превод, на онази библейска дума, която в повечето преводи се превежда като "църква". Думата "църква" е не само некоректен превод, но тя носи в себе си историческата обремененост на една противна на Бога по своята същност религиозна система, която се простира през християнските деноминации и подразделения, без реално да променя същността си. Т.е чисто външно "църква" по смисъла на православието може да се отличава драстично от една харизматична църква, но по своята същина и фундаментално действащи механизми те не се различават едни от други.

От друга страна библейските думи за Господно събрание са на еврейски "кахал" и на гръцки "екклесия". И двете думи означават събрание от хора, като и двете думи съдържат нюанса на хора свикани заедно за определена цел, често пъти с цел решаване на управленски проблеми. Нещо като общинско събрание, или народно събрание. Т.е онова, което дефинира това събрание е общата цел.

Тука е изключително важно да се разбира ключовата роля на тази дума "цел", защото тя е толкова важна по своята същност, че сама по себе си определя дефиницията на думата "грях".

Както на еврейски, така и на гръцки, думата за "грях" означава да пропуснеш целта. Ето защо е неизбежно, онези, които са спасени от греха да бъдат свързани от обща цел. Именно тази обща цел е онова, което формира общността, тя формира реалния обхват на Господното събрание. Тя дефинира, кои наистина са част от него и кои не са.

Целта е най-важната и фундаментална духовна реалност. Когато човек живее в греха (сиреч в състояние пропускащо Божията цел), то той е податлив на влиянието на всякакви лъжливи духове, но когато човек се подравни с Божията цел (чрез истинско покаяние), и живее целия си живот фокусиран на Божиите цели (чрез вяра), то такъв човек е изцяло под Божието господство, сиреч живее като пълноценен гражданин на Неговото Царство, и също така той е напълно отворен само и единствено за действието на Божия Дух.

И така християнската общност представлява на първо място събрание от хора които са се покаяли от безцелния си начин на живот и са предадени на Божията цел.

На второ място, християнската общност представлява сама по себе си "жив механизъм" или иначе казано живо тяло за постигане на Божиите цели. И това, което прави едно тяло живо, това е наличието на ДУХ в него. А за да бъдем едно тяло, и един Дух, то ние трябва да имаме една цел.

И точно тук се разкрива най-главната причина за всички разделения между християните. Те просто не са на един дух, защото не са предадени на една цел. Те не съставляват една общност.

Противника много добре разбира фундаменталната значимост на целта, затова той сее всякакви объркващи, подвеждащи и чисто заблуждаващи цели сред християните. Така се ражда и създава безобщностното християнство. Т.е християнство базирано не на обща цел, а на обща конфесия (набор от доктрини). Безобщностното християнство е онова, което аз дълго време в този форум съм наричал с термина "градско християнство", не защото само в града може да съществува безобщностно християнство, а защото градския начин на живот, мислене и мироглед е най-благотворната среда за формирането и процъфтяването на безобщностното християнство. И кое е най-характерно за градския начин на живот, мислене и мироглед? Това е индивидуализма.

Градската среда е уникална система, която едновременно дава на човека независимост от своите най-близки хора и същевременно го прави напълно зависим от системата. Върховната цел на градската цивилизация е да постигне пълна независимост от самия Бог. Докато върховната цел на християнската общност (представляваща по своята същност съвсем друга цивилизация) е да постигне пълно единение с Бога и с Божиите хора.

Така достигане до третата фундаментална характеристика на християнската общност, а именно че тя представлява противна на вървежа на този свят и хармонична с Божиите цели и Дух - НОВА ЦИВИЛИЗАЦИЯ. И тук думата "нова" е използвана само условно, защото спрямо хората на този свят това е нещо ново и непознато, но спрямо Бога това е най-древната цивилизация, създадена от Бога още със сътворението на всичко видимо и невидимо.

И тук виждаме вече директния конфликт с градското, индивидуалистично, безобщностно християнство, което е базирало своето съществуване и функциониране на цивилизациите и системите на този свят, и е лишено от видението, разбирането, ресурсите и жизнените системи на Христовата общност и Божиите цели.

В християнската общност индивидуализма е невъзможен, Божиите цели изискват единство на вярата, единство в Духа, изискват разбирателство и съгласие. В нея няма място за кози търсещи своето си, които могат да се врътнат и да си тръгнат защото градската система им е осигурила всичко необходимо за живота и своеволието.

И така, сега искам да се върна на списъка с неща, които правят християнската общност безалтернативна за онези, които искат да живеят по Божията воля и да принасят плод в Неговото царство.

1. Християнската общност е едно тяло, свързвано от една цел и оживотворявано от един Дух. Това тяло има обща имунна система, която се справя с всякакви болести, вируси, патогени и аномалии. Без тази обща имунна система никой християнин няма да се изчисти от най-вкоренените си грехове, заблуждения и недостатъци. С други думи без тялото ние никога няма да бъдем хората, които Бог ни е призовал да бъдем.

2. Християнската общност е единствената среда в която могат да се формират истински Божии служители. Бог няма да даде недоизпечен хляб на Своите деца, както и никога няма да изпрати недооформени хора да бъдат Негови служители. Формирането на истински Божии служители, на които може да се повери Небесна власт става само в жизнената среда на общността. Християнството затова е толкова слабо, защото е лишено от хора ходещи в истинска власт от Небето.

3. Християнската общност е място за реализация на цивилизацията на Небесното царство. Смесването с и взаимстването от цивилизациите на този свят води до объркване, и резултата от това смесване е онова, което Писанието нарича Вавилон. Днешните християни са толкова пропити от мисленето на цивилизацията на този свят, че дори не предполагат че Бог има своя цивилизация от която те трябва да бъдат част.

4. Християнската общност е инструмента чрез който Бог е определил решението на две задачи, за чието съществуване болшинството християни дори не предполагат. Едната е изявяването пред небесните началства и власти на Божията многообразна мъдрост (Еф. 3:10). Другата е поставянето на Божиите врагове за Негово подножие, което де факто предст.авлява свалянето на сатана и небесните началства и власти и на тъмнината на земята (Еф. 6:12). Градското християнство дори не е в състояние да разбере и осмисли тези цели, камо ли да ги изпълни.

Това са четирите крайъгълни камъка, които очертават функциите и целите, които могат да се реализират само и единствено чрез реална християнска общност. Извън нея остава едно безцелно и безсмислено съществувание.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 994
Принципно си прав, но с точка 2 не съм много съгласен, Бог може да издигне свои хора от всякъде. А и в тези размирни времена въпроса е къде Бог е поставил свои хора.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Точка 2 е неразривно свързана с точка 1, а именно без общността ние няма да бъдем хората, които Бог ни е призовал да бъдем, следователно никога няма да достигнем до призванието на Божии служители.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 994
Така е, но това общество няма как да е локирано на едно единствено място на земята от шепа хора.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Никой не говори за едно единствено място. Писанието говори за множество общности намиращи се в различни населени места.

Но ти си прав, че Бог може да издигне хора навсякъде, и си спомних за хора като Гидеон и Самсон, които Бог издигна и употреби, но и двамата бяха неподготвени и се отклониха от пътя. Такива примери има още много - като Саул, Ииуй. Те имаха призвание, но нямаха достатъчно изчистен и формиран характер и свършиха трагично. Именно затова е Христовата общност, да формира хора годни за служба на Бога, които никога няма да се поклатят или отклонят.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 121
От известно време си мисля как може да поставим Божийте врагове за Негово подножие.В тази тема видях че има писано по този въпрос.
Това че само в християнска общност може да стане ми е ясно но как?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Това е една от целите на общността - да разбере каква е работата на Божиите хора в дадено поколение и КАК да постигне изпълнението на Божиите цели.

Божиите цели и Божията работа са отвъд човешките способности, и отвъд духовните способности на отделния индивид. Нужна е съвместната работа на цялото тяло не само за да се постигнат Божиите цели, но и въобще да се достигне до разбирането за тях и за това как ще се постигнат.

В Писанието ние имаме кратък текст който дава яснота как точно светиите ще победят началствата и властите на тъмнината:

Откр. 12:11  А те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез словото на своето свидетелствуване; защото не обичаха живота си до толкоз, щото да бъдат от смърт. 

но яснота за самия процес може да се достигне само чрез автентичния Христов живот в тялото.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 121
Мисля за нещо друго до което стигнах в размишленията си.Трябва да достигнем както е писано в Еф.4/13 докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;

 Това също не става индивидуално а в общност дори си мисля че трябва да е във всички общности защото тялото не е само от една общност.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Това е една от задачите на общността, да доведе светиите до "мярката на ръста на Христовата пълнота". Неделните църкви не са в състояние да постигнат това, нито имат шанс да го направят.

И не се визира една отделна общност, защото това би довело до елитизъм и сектантски дух. Отделните Христови общности ще имат различия в многообразието на Божията благодат, но същевременно ще имат единството на Духа за фундаменталните неща, както и за работата за Божиите цели.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 121
Да разбирам.То така наречените църкви не са в състояние нищо съществено да направят.
Благодаря за разясненията.
Би било хубаво и други от форума да вземат участие в дискусийте за тия фундаментални въпроси.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 193
От известно време си мисля как може да поставим Божийте врагове за Негово подножие.В тази тема видях че има писано по този въпрос.
Това че само в християнска общност може да стане ми е ясно но как?
Всъщност и това е Божие обещание-да се положат враговете на Господ за Негово подножие:
...Давид не се е възнесъл на небесата; но сам той казва: - "Рече Господ на Моя Господ: Седи отдясно Ми,
докле положа враговете Ти за Твое подножие".

Деяния 2

Божие обещание към което да се прибавам и ние, скромни съработници от земята. Огромният дял на изпълнението е Божий. И славата, и силата.

Да си призная, понякога се обезсърчавам, че не сме такива каквито трябва да бъдем. Размисли насочени и към мен и към почти трагичното състояние на нещата в установените събрания наречени както виждаме неправилно - църкви.

Много съм благодарен за форума.

Имам близки, които посещават някои събрания.
И мой близък скоро напусна по убеждения една такава църква и вече няколко месеца семейството му е атакувано подмолно и смущавано , след като той твърдо отказа да посещава повече това място. Като че ли е член на някаква партия...политическа. Но остава смирен и избягва конфликти търпеливо и прощава.

Ученик на Исус

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 254
В момента чета "Преоткриване на Божията църква" от Дерек Принс.
Много добре е обяснено, че всъщност сме далеч от модела за църква, описан в Библията. В църквата не виждаме апостолите, пророците, учителите, благовестителите. Апостолите действаха винаги в екип и бяха изпращани от църквите, като те от своя страна съграждаха църкви, които пък изпращаха апостоли, просто имаше една взаимовръзка. Апостолите и благовестителите той ги нарича подвижни служения и дейставащи по принцип в екипи.
Според Дерек Принс в един град трябва да има много църкви, обаче пасторите им трябва да поддържат връзка всяка седмица, а църквите да се събират на малки домашни групи, така църквата ще бъде едно.
В църквата днес имаме пастори, дори не се наричат пастири, срам ли ги е? Които се опитват да изпълняват всички тези функции, че дори участват и в хвалението.
Всеки ревностен за Бог християнин в един момент разбира, че нещо не е наред с този модел църкви, в които просто трябва да седиш послушно два часа, че иначе някои пастори много се изнервят и правят забележки на тези, които излизат по време на тяхната проповед. Как може точно сега да отиде човека по нужда, а не отчитат, че има болни хора и им се налага. Вместо да послужат на тези хора, те се карат, че се разхождали :(
Според Дерек Принс главната цел на събирания на светии в името на Исус е да има общение, всеки да споделя Господа. Не е молитвата, нито поучението, но всеки да сподели какво Бог му показва. Интересно е, че в синагогите е имало молитвени стаи, беит-мидраш, в които се е обсъждало Словото, не знам дали днес го практикуват, ако е така, значи те са много по-напред в това отношение, всеки може да прекъсне другия, ако има откровение. Впрочем това ни казва и Словото:

1 Коринтяни 14:
26 Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате всеки има да предлага псалом, има поучение, има откровение, има да говори непознат език, има тълкувание. Всичко да става за назидание.
27 Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама, или най-много по трима, и то по ред; а един да тълкува.
28 Но ако няма тълкувател, такъв нека мълчи в църква, и нека говори на себе си и на Бога.
29 От пророците нека говорят само двама или трима, а другите да разсъждават.
30 Ако дойде откровение на някой друг от седящите, първият нека млъква.
31 Защото един след друг всички можете да пророкувате, за да се поучават всички и всички да се насърчават

В един момент разбираш, че не искаш да си част от такова събрание, нито пък да водиш невярващи там, защото всички ги превръщат в слушатели, 5, 10, 20, че имам познати по близо 50 години във вярата са слушатели. Не се правят ученици, а християните се третират като бебета, които да са зависими винаги от пастора. Но каква е алтернативата и има ли такава въобще?
Знам за една група християни, които са към десетина човека и се събират така, като се редуват в домовете си. През годините чувах и за други такива събирания. Със сигурност това е много по-добър вариант, понеже има общение, знаеш през какво минава другия и можеш да го подкрепиш с молитва или финанси. Това ни казва и писанието, да живеем като семейство.
През годините питах Бог къде е Неговото Тяло, сякаш е скрито...
Всеки новороден християнин обаче, записан в книгата на живота не се примирява, той живее ежедневно живота, на който Бог го е призовал.
Тези дни един благовестителски екип ме поканиха да се присъединя към тях, в екипа им имало и поляк, така че Бог свърза Своите Си и те действат както ги води.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 193
Знам за една група християни, които са към десетина човека и се събират така, като се редуват в домовете си. През годините чувах и за други такива събирания. Със сигурност това е много по-добър вариант, понеже има общение, знаеш през какво минава другия и можеш да го подкрепиш с молитва или финанси. Това ни казва и писанието, да живеем като семейство.
През годините питах Бог къде е Неговото Тяло, сякаш е скрито...
Всеки новороден християнин обаче, записан в книгата на живота не се примирява, той живее ежедневно живота, на който Бог го е призовал.
Тези дни един благовестителски екип ме поканиха да се присъединя към тях, в екипа им имало и поляк, така че Бог свърза Своите Си и те действат както ги води.
Скоро срещнах съученик. Преди около десетина години беше убеден,че тяхната петдесятна т.нар. църква е най-правилната от всички по света. Виждахме се тогава за кратко време няколко пъти и говорихме. Казвах му,че никъде не посещавам, казах защо и че така смятам и да продължавам. Не го одобряваше.
Сега като се видяхме и избягна да говори за каквото и да е, само каза:" Пасторите са агенти, вече се събираме само в домашни групи". И тръгна.
Помислих си: Не е толкова страшно да си признаеш,че си се заблуждавал за някои неща. Все пак не е късно.

През периода 1998/2001 г се събирахме в домашна група около 8-10 човека. Променлива бройка бяхме. Събрани хора с най-различни характери и професии. С малки изключения събиранията за мен бяха ползотворни. Четяхме Словото, изслушвахме се, разказвахме опитности от вярата си, молехме се едни за други, молехме се Бог да ни изяснява ако не сме разбрали от прочетеното.
До един момент.

Християнската литература си я купувахме от една книжарница "Верен".
По едно време на събирането дойде от София Здравко Ненов-/доколкото знам собственик на издателството или съсобственик/ и предложи някак си да бъдем под негово крило или шапка да го наречем. Няколко човека се отказахме, нещо не ни допадна и предложението и очертаващото се лидерство. Останалите останаха и продължаваха няколко години, с някои от хората периодично се виждаме, но рядко с предварителна уговорка.
Във Варна има музей на Библията, човекът който го е направил е бил в това събрание след моето отделяне. След време се запознах и с него.
Предаване за музея:
http://mu-vi.tv/Top-Videos/Pages/MUVideoCreationFromWebPartrubrics_154_56_1531738782.aspx

dodai

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 121
Ученик на Исус според мен не четеш правилната книга.
Няма да е лошо да се представиш че да знаем към кого се обръщаме мъж, жена или джендър че сега станаха много модерни тези европейски ценности .

А Дерек Принс щом преоткрива църквата в града ми е ясен.


Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 193
Скоро срещнах съученик. Преди около десетина години беше убеден,че тяхната петдесятна т.нар. църква е най-правилната от всички по света. Виждахме се тогава за кратко време няколко пъти и говорихме. Казвах му,че никъде не посещавам, казах защо и че така смятам и да продължавам. Не го одобряваше.
Сега като се видяхме и избягна да говори за каквото и да е, само каза:" Пасторите са агенти, вече се събираме само в домашни групи". И тръгна.
Помислих си: Не е толкова страшно да си признаеш,че си се заблуждавал за някои неща. Все пак не е късно.
Пак се срещнахме случайно.
Преразказвам накратко неговите думи след здрасти:
Путин управлява света, България напуска европейския сюъз, Байдън е пионка на Путин, Путин търси с още 8 държави да нападне Израел...

Разговор не можахме да проведем, изстреля всичко за минута и това беше. Не успях да кажа почти нищо, осмисляйки през това време какво чувам.

Кратка моя дисекция на чутото:
1.Възможно е наистина бурните събития в последните години да доведат до такива сътресения в геополитиката,че Путин да получи голяма власт поне в Европа. Реална политическа власт, но в момента не ми се вижда да е факт. Скорошната му реч беше доказателство,че много от опорните точни налагани агресивно от Европа и щатите върху народите са в противоположност на становищата на руската власт: за джендър-идеологията, за расизма с обратен знак, за престъпно ранното образование в сексуалност, а правото на самоопределяне нарече "престъпление срещу човечеството"

2.България и ес.
Мисля,че докато имаме подобни хора на власт както в последните 15-20 години, ще бъдем едни от членуващите докрай в тоя съюз. Освен ако не бъдем изгонени или с масово осъзнаване и най-вече Божие благоволение сами пожелаем да излезем.
/понякога си мисля,че може би и това да е нашето призвание в това поколение за Божиите намерения за народа ни и Родината ни-напускане на този лъжесъюз/

3. Байдън е с разклатено здраве, но чак да е пионка на руския президент...Твърде възможно е да не може да изкара мандата по здравословни причини...но т.нар. дълбока държава не ми се вижда да е съюзник на Путин. Може и да дойде това време-би трябвало да се случи някога и то явно, но не мисля че е сега.

4. Пророчествата от Езекиил ако помня верно - глава 38
Нападение на северния цар върху светите земи
Едва ли сме и в това време

Дано моя стар съученик не си мисли,че всички пророчества ще се изпълнят докато е той на земята.
Да му даде Бог и дълбока и благословена старост дано.

Следващия път ще опитам да проведем разговор.