Author Topic: Християните и завръщането към Тората  (Read 2617 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
След създаването на държавата наречена "Израел" през 1948-а година, интереса на християните към Израел и юдеите рязко се увеличава. Заедно с това започва да се увеличава и интереса към юдаизма. По това време много юдеи също започват да стават християни, но поради натиска от останалите юдеи, те предпочитат да не се наричат християни, но си избират името "месиански юдеи".

С други думи вместо това което преди е било като ден и нощ - християнство и юдаизъм, сега се създава една междинна зона, в която не е нито ден, нито нощ, но по-скоро здрач.

А между временно в зоната на здрача започват да се развиват пълен спектър от хибридни разновидности. Всяка една от тях със своите претенции за автентичност.

В същото време в иначе християнските църкви започват все по често да се забелязват израелски знамена, еврейски молитвени шалове, всякаква символика от юдаизма, та дори и ярмулки.

В youtube се появяват стотици, дори хиляди канали които скрито, полуприкрито или напълно открито изповядват учения, изискващи християните да се завърнат към пазене на Тората (Закона на Моисей), като някои изискват дори обрязване на краекожието.

Удивително е колко много християни падат в тази мрежа, защото не познават Писанията и не разбират как Бог действа чрез завет, нито схващат разликата между различните завети.

В тази тема бих искал да помогна на християните да стъпят на здрава основа, която няма да позволи да бъдат завлечени от всеки вятър на учение, особено от ученията за завръщане към юдейската религия под формата на "християнско послушание на Божиите заповеди".

На първо място трябва да можем да видим нещата по балансиран начин. В самото начало, когато започва движението за завръщане към "еврейските корени" (Hebrew roots movement) то съдържа в себе си множество правилни направления имащи за цел да коригират залитането на християните след 2-ри век към гръцкото мислене и гръцката философия. Това се случва в момент в който повярвалите изсред гърците вземат превес над повярвалите от юдеите, не само като бройка, но и като лидерски позиции. Бавно и постепенно гръцкия ум, школован в гръцката философия и чужд на еврейското мислене започва да предефинира основните представи за Бога и за вярата.

В самото си начало движението за завръщане към "еврейските корени" има за цел да коригира именно тези грешки, но противника вземайки повод от това и използвайки слабостта на човешката плът обръща нещата в другата крайност. Или както казва една стара поговорка: Ако дявола не успее да те възпре да се качиш на коня, ще те засили за да паднеш от другата му страна.

Нямам конкретни наблюдения колко хора в България са вече заквасени от това учение, но вероятно бройката непрестанно расте.

Още преди години в този форум беше дошъл да пише един човек с псевдонима "ученик", който се опитваше да лансира това учение. Същия е изключително активен в социалните мрежи, в това число си имат и техен форум където завличат много хора след това учение.

Ако не се лъжа той беше част от учението на така наречения brother Buie, които вярват, че Исус и всички израилтяни са негри.

От тогава това учение за черните израилтяни (Black Hebrew Israelites) се е размножило в хиляди групи, често воюващи помежду си. Характерно за това движение е открития расизъм срещу белите хора, които те наричат едомци, и с нетърпение очакват да вземат власт над тях и да ги избият.

От друга страна са християните ционисти, които подкрепят контролираната от ашкеназките юдеи държава Израел, които черните израилтяни наричат "фалшиви юдеи" и "сатанинска синагога". В тази страна на спектъра имаме от по-меките форми на пазенето на Тората "от любов", до изискване за обрязване, отхвърляне на апостолството на Павел, за да се достигне до отхвърлянето на Исус като Месия, и пълна интеграция в равинския юдаизъм.

Тази тема е много обширна и очевидно няма да се изчерпи с един постинг, но в серия от постинги се надявам да изясним учението на Библията по тези въпроси, за да се предпазят неуките от клопките на тези ветрове на учения.

Преди всичко, защо християните се поддават на подобни учения? Тези заблуждения стъпват на същите грешки, които правят адвентистите. И макар да има много разобличители на адвентизма, аз досега не съм видял нито един от тях да отсече самия корен на проблема. Защото корена който подхранва адвентните заблуждения, подхранва и заблужденията на юдействащите християни.

Ето защо аз искам да започна именно от този корен, защото той е вкоренен не само в адвентизма, но също така и в католицизма, източното православие и протестантизма.

Тази коренна грешка се състои в това, че 10-те заповеди дадени на Израел в Синай се приемат като форма на универсалния Божий закон за всички човеци. Интересен е факта, че дори юдеите не вярват в това нещо. Те разбират, че Тората, в това число 10-те заповеди се отнасят само и изрично до тях самите, и не касаят останалите народи. И пак според тях ако останалите народи искат да бъдат праведни, те не трябва да спазват Тората, нито 10-те заповеди, а трябва да спазват така наречените 7 заповеди за Ноевите потомци (Noahide Laws).

Относно Ноахидовите закони е необходимо да пусна нова тема, защото това е друго голямо зло, което се задава на хоризонта, но в тази тема аз няма да се занимавам конкретно с тях.

И така, това, което евреите разбират, а повечето християни не разбират е че Тората е дадена като част от завета между Бог и Израел, сключен на Синай. Следователно единствения начин да станеш съпричастен с Тората е да се обрежеш и да спазваш целия закон.

Това разбиране се потвърждава и от апостол Павел, който казва:

Гал. 5:3  Да! повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.

С други думи Тората (Закона на Моисей) не е нещо универсално за цялото човечество, а е специфично изискване по конкретен договор (завет) сключен изрично между Бог и 12-те племена на Израел.

В дъното на това неразбиране е липсата на съзнание за Естествения Закон, който Бог е поставил в сърцата на всички хора. Подробно развитие на темата за Естествения Закон можете да прочетете ето тук:

http://www.fellowshipbg.org/index.php/topic,776

В цялото Писание се вижда основния принцип по който Бог действа спрямо хората. И то е винаги чрез договор/завет. След Потопа Бог сключи завет с Ной и с всички животни на земята. Бог призова Авраам и сключи завет с него. След това Бог потвърди завета си с Яков. После сключи завет с 12-те племена на Израел и им даде Тората като част от уговорките на завета. След това Бог сключи завет с Давид, да не липсва негов потомък на престола в Ерусалим. После Бог сключи Нов Завет с Юдовия дом и Израилевия дом чрез Христос. Всеки завет има своите изисквания (заповеди) и обещания. Лишено от всяка логика и здрав разум е да се примесват заветите и да се заимстват заповеди и обещания един от друг. Това е все едно да изискваш от работодателя ти да изпълнява клаузи от договора ти за наем на квартира, а хазаина ти да ти плаща заплата.

Един от основните аргументи, които желаещите да се върнат под робството на Моисеевия закон дават е че понеже Писанието казва, че греха е беззаконие, следователно закона трябва да се спазва, защото иначе ще живеем в грях. Нека да погледнем конкретния пасаж:

1Йоан 3:4  Всеки, който върши грях,върши и беззаконие, защото грехът е и беззаконие;

Тук оригиналната дума употребена за "беззаконие" е "anomia", която дума напълно съответства на българската дума без-законие. Т.е човек да живее без закон. И тук привържениците на Тората идват и казват - виждате ли греха това е да живеете без Тората, защото според тях Тората е единствения закон, който Бог е дал за всички човеци.

Това е типична илюстрация на основното заблуждение, което описах по-горе. Приема се че Тората е единствения универсален закон валиден за всички народи, от всички времена и навсякъде. А това както вече споделих дори евреите на които беше дадена Тората разбират че не е вярно.

Нещо повече, Писанието далеч не учи че има само един закон. Нека да видим няколко пасажа, които доказват това изключително важно разбиране:

Римл. 2:14  (понеже, когато езичниците, които нямат закон, по природа вършат това, което се изисква от закона, то, и без да имат закон, те сами са закон за себе си,
Римл. 2:15  по това, че те показват действието на закона написано на сърцата им, на което свидетелствува и съвестта им, а помислите им или ги осъждат помежду си, или ги оправдават),


Тук виждаме две много важни неща. Първото е че езичниците, сиреч народите различни от Израел - НЯМАТ ЗАКОН. Т.е те не се намират в състояние на конкретен завет с Бога, който да изисква от тях спазване на определен закон. Това само по себе си опровергава твърдението, че Закона на Моисей (Тората) е универсален Божий закон за всички народи, защото ако беше така нямаше как апостола да каже, че езичниците са без закон. Защото ако беше вярно, че Моисеевия закон се разпростира и върху тях, то няма как да се направи твърдението, че те са без закон. Това между другото отхвърля и тезата за 7-те Ноахидови закона, но за тях както казах и преди ще говорим в отделна тема.

Второто още по-важно нещо е че дори народите(езичниците) да са без някакъв външен закон, който да им е даден чрез завет, пак те не са без закон, сиреч не са беззаконници, ако следват закона написан на сърцата им, за който закон свидетелства и съвестта им. Повече от ясно е че закона написан на сърцата на езичниците НЕ Е Тората, защото на никой езичник съвестта му по никой начин няма да го изобличава заради ядене на нечисти животни, липсата на обрязване или неспазване на съботата.

Ето защо виждаме, че Писанието свидетелства, че освен Тората на Моисей имаме и ДРУГ ЗАКОН, който е написан на сърцата на човеците. И с това не се изчерпват законите, които Бог е дал, защото апостол Павел свидетелства следното:

1Кор. 9:20  На юдеите станах като юдеин, за да придобия юдеи; на тия, които са под закон, станах като под закон, (при все че сам аз не съм под закон), за да придобия тия, които са под закон.
1Кор. 9:21  На тия, които нямат закон, станах като че нямам закон, (при все че не съм без закон спрямо Христа), за да придобия тия, които нямат закон.


Тук се вижда много добре контраста между Закона на Моисей и закона на Христос. Апостол Павел изрично заявява, че не е под Тората, както останалите юдеи са, но въпреки това той не е беззаконник, защото НЕ Е БЕЗ ЗАКОН СПРЯМО ХРИСТОС.

Т.е има ДРУГ ЗАКОН, който не е Тората, не е закона даден на Моисей при завета сключен на Синай, но е закон даден чрез Христос при сключването на Новия договор, на Новия завет.

Кой е този закон?

Римл. 8:2  Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.

Тук виждаме отново двата закона за които Павел говори в горния цитат. Единия е закона на Моисей (Тората), който умножава греха и носи смърт, а другия е закона на Живототворящия Дух в Христос.

Ето защо е напълно лъжливо да се твърди, че беззаконие означава изрично да си без Тората, но вместо това думата означава да си без закон, и ако ти си под закона на Живототворящия Дух в Христос, то ти не си беззаконник, ако и да не носиш ярема на Моисеевия Закон.

И още нещо, забележете как Павел нарича Моисеевия закон - "закона на греха и смъртта". Никой да не се заблуждава, че ако реши да спазва Моисеевия закон, без значение с каква мотивация и с каква цел, такъв човек няма да постигне никакво освещение, но вместо това ще затъне още повече в грях и тъмнина. Защо? Защото...

1Кор. 15:56  Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

Аз не знам човек, който да се е поддал на подобно учение и да се върне към бремената на Тората, за които апостолите изрично казаха, че не трябва да се обременяват повярвалите от народите, и да е получил друг резултат освен непрестанни терзания, страх, несигурност и затъване още повече в греха. Тези, които смятат че Тората ще им помогне да се усъвършенстват в святост, всъщност биват още повече побеждавани от греха. Това е факт от който те не могат да избягат, освен ако съвсем не изхвърлят съвестта си през прозореца.

Ето защо повечето от тия хора са пълни с омраза, осъждение, гняв и негодувание. Греха не може да бъде победен освен чрез закона на Животворящия Дух, който придобиваме в Христос. Ето защо Йоан казва, че греха е беззаконие, защото ако не ходиш според закона на Животворящия Дух, ти непременно ще изпаднеш във вършенето на всякакви грехове, а закона на Моисей ще те натисне още по-силно в тях, подобно на воденичен камък на врата на удавник.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #1 on: September 16, 2019, 08:00:17 AM »
Понеже вече не се идентифицирам с религията, целите, вярата и фанатизма проповядвани в този форум, нямах абсолютно никакво желание да участвам, но бях силно и необяснимо за мен подбуден през вчерашния ден, да го направя в тази тема. Ще споделя няколко видеота, които показват еврейската гледна точка по ключови въпроси, за които християнството няма отговор. Споделям също и статия, която макар да не е писана от евреи, смятам изобличава много силно и синтезирано, някои от "пророчествата" в пълния с мистицизми и огромни противоречия "нов завет". За съжаление са на английски и ако някой не го владее, ще трябва да намери преводач. Информацията в тях е жизнено важна и си струва времето и усилията. Предупреждавам всеки християнин с отворено сърце, който наистина уважава еврейските Писания, че ще бъде шокиран. Друг е въпроса дали ще има куража и смирението да признае пред другите и най-вече пред себе си, че е грешал или ще постави по-нависоко от истината, неговата собствена вяра, цели и измишления. Нека всеки да претегли изложените факти пред съвестта си и сам за себе си с Божията помощ да отсъди кое е истина и кое не.

https://www.youtube.com/watch?v=GLrO4zFyoZ4
Rabbi Tovia Singer Explains to Caller Why the Messiah Can’t be Anything Remotely Resembling Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=IWiHJffk0JA
WHAT’S THE NEW COVENANT IN JEREMIAH 31? (Reply2 one for Israel messianic jewish voice jews for jesus

https://www.youtube.com/watch?v=U_36T6Dtr7k
Christian Challenges Rabbi Tovia Singer to Explain Contradictory Infancy Stories of Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=F6wGbUJjMyo&feature=youtu.be&t=2631
Rabbi Tovia Singer -- Who is the Prince in Ezekiel?

https://www.youtube.com/watch?v=cx8en-scHCg
Responding to a Caller, Rabbi Tovia Singer Destroys Paul’s Most Fundamental Christology!

https://www.youtube.com/watch?v=Fv9JRamAGIM
JESUS NOT PASSOVER LAMB (Reply 2 one for Israel messianic jews for jews jewish voice reviveisraeltv)

https://www.youtube.com/watch?v=8OLngaZIIa4
Rabbi Tovia Singer: While New Testament Prophecies are False, Torah Prophecies are Demonstrably True

https://www.youtube.com/watch?v=dApM2BEP-Qs
Rabbi Tovia Singer Exposes Failed New Testament Prophecy

https://www.youtube.com/watch?v=msaFPSflxFI
Rabbi Tovia Singer: Jesus’ Divinity Voted Official Church Doctrine at Council of Nicaea in 325 CE

https://www.youtube.com/watch?v=xG26JPXZVx0
Rabbi Tovia Singer: Jesus’ Divinity Voted Official Church Doctrine at Council of Nicaea in 325 CE

https://blacknonbelievers.com/jesus-failed-prophecy-about-his-return/

Нямам никакво намерение, време и желание да влизам в безкрайни, безплодни и често безумни религиозни спорове, с каквито е пълно тук. Вярвам, че кристално ясната и освобождаваща информация поднесена в горните материали, ще е в полза на искрено търсещите и ще дойде като лъч светлина за изтерзаните от заблуди и гръко-римски басни души. Вярвам, че ще помогне, така както помогна на мен да съборя бариерите изграждани цял живот от може би най-идолопоклонническата и мракобесна религия, държаща хората в робство на неописуем страх, чрез непрекъснатите заплахи за вечните им съдби и анатемосване, инструменти използвани много умело от лъжеучители и манипулатори. Това е религия, която създава емоционални инвалиди и човекомразци, обличайки цялата тази омраза в “духовни” доспехи. Винаги съм се чудел това ли е да си духовен? Да се превърнеш в темерут и да се държиш ужасно с останалите, без капка уважение. След толкова много години в тъмнина, докато размишлявах един ден, истината ме удари - няма как твоят бог и господар всяка втора дума да му е гробници варосани и да праща 99.9% от човечеството на барбекю, а ти да останеш психически здрав и стабилен, невъзможно е. Започваш да се изграждаш по неговия образ, виждайки във всички хора около теб еднопосочни пътници първа класа към вечните пъклени полета. За какво уважение можем да си говорим тогава..
Слава на Израелевия Бог, който избави душата ми и разчупи тежките окови и непосилни бремена на християнството, чрез огромната мъдрост на хора от Неговия избран народ, които наистина познават Писанията и никой християнин не може да им се опре на малкия пръст. Според Божието обещание в Захария 8:23

Така казва Господ на Силите: В ония дни десет мъже от всичките езици на народите ще хванат, да! ще хванат полата на един, който е юдеин, и ще рекат: Ще идем с вас, защото чухме, че Бог бил с вас.

Свободата лекотата, и радостта от живота, които изпитвам сега, са несравними с мрачното и тежко минало, което ми донесе християнството.
Ако не последват лични нападки, това ще е последното ми участие в този форум
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #2 on: September 16, 2019, 09:53:19 AM »
А ето и съвсем конкретна и точна демонстрация на написаното от мене по-горе. Човек, който се е "пробвал" да бъде християнин, но винаги е гравитирал към закона как попадайки в мрежата на юдействащото християнство рано или късно стига до там да се отрече от Христос.

Гледал съм клипове на Tovia Singer и този човек е типично изпълнение на думите на Писанието:

2Кор. 3:14  Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато прочитат Стария завет, същото покривало остава, като не им е открито, че тоя завет преминава в Христа.
2Кор. 3:15  А и до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърдцето им,


Същия "познавач на Писанията" Tovia Singer твърди, че змията решила да измами Ева, защото завидяла, че Адам не избрал нея за съпруга и помощник, а избрал Ева.

И докато Товия има шанс да се обърне към Христос, когато се вдигне покривалото от сърцето и ума му, такива като Gerard ви показват нагледно какво означава някой да се отрече от Христос поради юдейския квас, при това публично.

Благодаря Gerard, че избирайки да направиш отричането си от Христос публично, ти  потвърждаваш недвусмислено написаното от мен по-горе предупреждение. Поне твоето падение няма да е напразно, но ще послужи на мнозина да видят с очите си докъде води юдейския квас и залитането към Тората, да се убоят и да се предпазят.

Интересното е че точно вчера вечерта имах сън, в който сън ти и майка ти сте станали предатели. Нямах идея, че сте стигнали толкова далече, че да се отречете от Христос. Ужасен съм, но не и изненадан.

Само не стана ясно, от сега нататък ще следваш Ноахидовите закони или ще се обрязваш и ще спазваш Тората?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #3 on: September 16, 2019, 11:44:06 AM »
Оправда напълно очакванията ми, дори ги надмина, гледам си нажежил геената до краен предел, колко типично..
Понеже нямаше какво да кажеш по еврейските писания, преминахме на лични нападки(както и очаквах), така да бъде, ще минем на лични нападки.
През многото години в които бяхме заедно, ти се доказа като лъжепророк и клеветник, така че твоите сънища не ме притесняват ни най-малко.
Бил съм свидетел на множество твои предупреждения и "пророчества", включително за личния ми живот и с чиста съвест мога да кажа, че нищо от това което си казал, не се е случило, точно обратното. Най-драстичен беше един случай, в който ти ме предупреди изключително сериозно, че вечната ми участ зависи от това как ще постъпя спрямо мой близък човек, понеже ти го наклевети в ужасни неща, които с годините разбрах категорично, че не си бил прав и само си развалих допълнително отношенията с този човек, заради теб.
Ако това не е лъжепророчество и лъжепророк, здраве му кажи! Виждам, че нищо не се е променило от преди 10 години, отново си позволяваш да раздаваш присъди, кой бил без шанс за спасение и други подобни, все едно си Бог. Ти си просто един фанатик, забил се по чукарите, правил десетки грешки и при всяка от тях, си повличал хора след себе си, твърдейки че Бог те води, но времето е доказвало друго. Дори твоя пророк и апостол Арт Катц с неговата общност се бяха молили и ти потвърдиха, да купиш конкретна земя, която в последствие се оказа, ужасяваща финансова грешка. Това нищо ли не ти говори? А това, че неговата общност се разпадна безславно, доказваща, че всичко е било просто напъните и усилията на един човек, с претенци за пророческо видение...
Има човек, живеещ в дома ти, който слугува на теб и твоето семейство като роб, зарязал близките и родителите си, смятайки, че ако не е при теб, губи спасението си, но същевременно е получил само трохи за цялата си вярност и милиони скандали и хокания, на които съм бил свидетел с години и нещата се влошават.. Самия факт, че успя да анатемосаш и администратора Тихомир преди година, показва на какъв хал си. През годините загубих броя на хората, които си анатемосал, дори не мога да си спомня всички..
Всичко това съм видял с очите си и не си измислям нищо. Също не се свениш да лъжеш, че съм клонял към закона, никога не е било вярно това нещо, до преди да чуя равините, абсолютно бягах от него като от чума. Хвана се за някаква глупост с Товия Сингър, разбира се че греши за някои неща, но на 100% те заковава като идолопоклонник!! Ами другите евреи които пуснах, слуша ли ги, не разбира се, зает си да анатемосваш. Преди година когато случайно бях попаднал на информация пусната от Равини, защо не вярват в "месията" Исус ти по собствените ти думи беше шокиран и трябваше да си изясняваш неща, но сега с лека ръка ме анатемосваш, колко смешно и лицемерно. Също така с твоята категоричност преди няма година, твърдеше че нямало да има жертви през милениума, но Езекил 45 клава те изобличава като човек, тотално непознаващ Писанията.
Ти си човек, който само знае да взима, но много рядко дава. Човек скъперник, студен и надут. През 13-те години в които сме подържали контакт, през 3 от които физически близък, аз не видях грам братолюбие, но пък съм бил свидетел на ужасни ситуации и отношение, които винаги си обличал в духовни дрехи. За момента ще спестя стотиците други ситуации на които аз и други хора сме били свидетели, няма да ми стигне цял ден за да ги опиша, но и няма смисъл, мисля това е достатъчно..
А докато сме на темата за сънищата, има християни, които са сънували, че това което правите е секта, айде сега сън срещу сън.

второзаконие 13

1 Ако се въздигне всред тебе пророк или съновидец и ти означи знамение или чудо,   
2 и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори, казвайки: Да идем след други богове, (които ти не си знаел), и да им служим,    
3 да не слушаш думите на оня пророк или на оня съновидец; защото Господ вашият Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото си сърце и с цялата си душа.   
4 Господа вашия Бог да следвате, от Него да се боите, Неговите заповеди да пазите, Неговия глас да слушате, Нему да слугувате и Нему да сте привързани.   
5 А оня пророк или оня съновидец да се умъртви; защото е проповядвал отстъпление от Господа вашия Бог, Който ви е извел из Египетската земя и ви е изкупил от дома на робството, за да те отклони от пътя, в който Господ твоят Бог ти заповяда да ходиш. Така да отмахнеш злото отсред себе си.


Радвай се, че не живееш в старозаветни времена, за мен не бери грижа.. И не спи спокойно, колкото и да сте ми криви нито аз нито майка ми сме предатели, никога не бих предал някого, дори вас..
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #4 on: September 16, 2019, 12:41:17 PM »
Quote
Оправда напълно очакванията ми, дори ги надмина, гледам си нажежил геената до краен предел, колко типично..
Понеже нямаше какво да кажеш по еврейските писания, преминахме на лични нападки(както и очаквах), така да бъде, ще минем на лични нападки.

Нищо не съм писал за геена, нито съм правил лични нападки. Всеки може да го види от прочетеното по-горе. Само написах какво съм сънувал и това е просто един факт. Аз като цяло не си вземам сънищата на сериозно, но когато се изпълнят, тогава явно Бог е искал да ми покаже нещо.

Quote
Бил съм свидетел на множество твои предупреждения и "пророчества", включително за личния ми живот и с чиста съвест мога да кажа, че нищо от това което си казал, не се е случило, точно обратното. Най-драстичен беше един случай, в който ти ме предупреди изключително сериозно, че вечната ми участ зависи от това как ще постъпя спрямо мой близък човек, понеже ти го наклевети в ужасни неща, които с годините разбрах категорично, че не си бил прав и само си развалих допълнително отношенията с този човек, заради теб.

Предупреждения и пророчество са две напълно различни неща, които ти очевидно не им правиш разлика. Ако предупредиш някой за нещо, защото виждаш, че отива в гибелен път, това не е пророчество. Аз не съм пророк и не пророкувам нито предсказвам неща. Има такова нещо, което се нарича прозорливост, което не е пророчество. Пророчество е когато Бог говори, а не човек. Аз говоря според разбирането и мъдростта, които имам. Не помня точно за кой човек говориш, но като се вижда ясно твоя избор за се отречеш от Христос - твоята вечна съдба не изглежда цветущо.

Quote
Виждам, че нищо не се е променило от преди 10 години, отново си позволяваш да раздаваш присъди, кой бил без шанс за спасение и други подобни, все едно си Бог. Ти си просто един фанатик, забил се по чукарите, правил десетки грешки и при всяка от тях, си повличал хора след себе си, твърдейки че Бог те води, но времето е доказвало друго.

Никъде не съм писал нещо за това, кой има шанс за спасение и кой не. Това е Божия работа не наша. Ние трябва да служим на Божието намерение и воля на Земята. Грешки правим всички, но Бог изправя грешките и пътищата на онези, които Му се боят. Аз нямам никакво съмнение, че съм там където Бог иска да бъда и правя онова, което Бог ме е призовал. Не си сменям ума и вярата при всяка бабуна по пътя.

Quote
Дори твоя пророк и апостол Арт Катц с неговата общност се бяха молили и ти потвърдиха, да купиш конкретна земя, която в последствие се оказа, ужасяваща финансова грешка. Това нищо ли не ти говори?

Впечатленията и фактите са две напълно различни неща. Истината е че никой не се е молил и не ми е потвърдил. Просто приеха за убедителни моите доводи. Един човек изрази съмнение, че мястото е добро. В крайна сметка Бог направи така да се затворят тези ресурси до определеното време, когато да се освободят, когато има вече пълнота на разбирането и видението. Моите разбирания тогава бяха непълни и частични и беше добро нещо, че Бог ме въздържа да не направя грешката да вложа средства и време на това място.

Quote
А това, че неговата общност се разпадна безславно, доказваща, че всичко е било просто напъните и усилията на един човек, с претенци за пророческо видение...

Общността беше превзета отвътре поради допуснати грешки (регистрация по 501c3), но видението е живо и верните хора постоянстват в него. Всичко това Бог постави за пример за да се поучим от грешките им повече отколкото от успехите им.

Quote
Има човек, живеещ в дома ти, който слугува на теб и твоето семейство като роб, зарязал близките и родителите си, смятайки, че ако не е при теб, губи спасението си, но същевременно е получил само трохи за цялата си вярност и милиони скандали и хокания, на които съм бил свидетел с години и нещата се влошават.. Самия факт, че успя да анатемосаш и администратора Тихомир преди година, показва на какъв хал си. През годините загубих броя на хората, които си анатемосал, дори не мога да си спомня всички..

Не случайно написах горе в темата, че хората, които се обръщат към Тората и отпадат от благодатта се изпълват с жлъч, огорчение, клевета, лъжа и грях. Ето ти го демонстрираш говорейки отявлени клевети. Никой не си губи спасението в зависимост дали е тук или някъде другаде. И никой не е роб. Ние служим един на друг, всеки с това, което му е поверено, при това напълно доброволно. Спасението е базирано на взаимоотношенията с Бога и няма изискване някой да е тук или другаде за да бъде спасен. Но добре изявяваш плода на клеветничеството, който ражда законничеството.

Никой не е анатемосал Тихомир. Той допусна грешки и залитания за които беше изобличен. И вратите и сърцата ни са отворени за него.

Християните имат задължението да се отделят от онези, които носят квас и горчив корен. Отделянето не е анатемосване. Ако някой проповядва друго благовестие, Божието слово го анатемосва.

Quote
Също не се свениш да лъжеш, че съм клонял към закона, никога не е било вярно това нещо, до преди да чуя равините, абсолютно бягах от него като от чума. Хвана се за някаква глупост с Товия Сингър, разбира се че греши за някои неща, но на 100% те заковава като идолопоклонник!!

Не съм виждал бивш адвентист да не клони към закона. Да не говорим за непрестанния квас идващ от майка ти. Добре разбрал си че това със змията е глупост, дано да разбереш, че неговото отношение към Христос също е глупост.

Ако вярата ми в това, че Христос е Бог в човешка плът ме прави идолопоклонник в очите на равините, които разпънаха Христос и сега търсят повод с Ноахидовите закони да разпнат и Неговите ученици, то аз съм готов да дам живота си за това, което вярвам.

Quote
Преди година когато случайно бях попаднал на информация пусната от Равини, защо не вярват в "месията" Исус ти по собствените ти думи беше шокиран и трябваше да си изясняваш неща, но сега с лека ръка ме анатемосваш, колко смешно и лицемерно. Също така с твоята категоричност преди няма година, твърдеше че нямало да има жертви през милениума, но Езекил 45 клава те изобличава като човек, тотално непознаващ Писанията.

Човек на първо място трябва да познава Бога и само тогава може да разбира Писанията. Равините са лишени от Бога, защото който няма Сина, няма и Отца. Много от тях още от времето на Исус са едомци и продължават да кроят унищожението на Якововия дом. И хора като тебе, които не позвават нито Бога, нито Писанията ще станат съучастници с тях. Те от векове се опитват да измислят причини защо не трябва да се вярва в Исус от Назарет и тук таме са успели да скалъпят нещо, което да изглежда убедително на лековерните. Когато тогава видях един-два убедителни аргумента, аз ги проверих и видях, че са несъстоятелни.

Quote
Ти си човек, който само знае да взима, но много рядко дава. Човек скъперник, студен и надут. През 13-те години в които сме подържали контакт, през 3 от които физически близък, аз не видях грам братолюбие, но пък съм бил свидетел на ужасни ситуации и отношение, които винаги си обличал в духовни дрехи. За момента ще спестя стотиците други ситуации на които аз и други хора сме били свидетели, няма да ми стигне цял ден за да ги опиша, но и няма смисъл, мисля това е достатъчно..

Нека Бог да съди за тия думи, защото Бог е който възмездява Своите хора и когато понасяме хулителни присъди, това е слава за нас в Неговото царство. Това не означава, че не сме допускали грешки и грехове. Но Бог се справя с тях, като изчиства сърцата ни и ни облича в Своята правда. Без Христос обаче човек е обречен да затъне повече и повече в тъмнината и в греха, защото който няма Сина той няма и Бащата.

Quote
А докато сме на темата за сънищата, има християни, които са сънували, че това което правите е секта, айде сега сън срещу сън.

Писанието казва, че сънищата произлизат от заниманията на човека. Ако някой настойчиво си мисли нещо, то той накрая ще почне и да го сънува. Както казах и по-горе аз не вземам сънищата си на сериозно, но когато се види реално изпълнение, човек трябва да обърне внимание и да вземе поука. Аз не съм мислил нищо подобно за вас, дори бях много изненадан че сънувам такова нещо. Въпреки вашите непрестанни колебания и залитания във всякакви посоки, аз продължавах да поддържам отворено сърцето си към вас и дори наскоро исках да ви поканя за едно събитие. Затова Бог явно ме предупреди, защото аз не съм знаел, но Той е знаел,че нещата при вас вече са стигнали твърде далеч.

Quote
Радвай се, че не живееш в старозаветни времена, за мен не бери грижа.. И не спи спокойно, колкото и да сте ми криви нито аз нито майка ми сме предатели, никога не бих предал някого, дори вас..

Вие вече предадохте Христос, от тук нататък няма никакви спирачки за влиянието на злото върху живота ви. Право е да се каже, че вие никога не сте познали Христос, нито Бога. Затова и Исус ще каже - аз никога не съм ви познавал.

Пр. 14:12  Има път, който се вижда прав на човека, Но краят му е пътища към смърт.

И никой не нажежава никакви геени, това не е наша работа. Сърцето ми е съкрушено от това, което става с вас, така и не достигнахте до познаването на Бога, защото Христос изявява самата същност на Бога и който отхвърля Христос всъщност търси някакъв друг бог. Затова не християните са идолопоклонници, а равините са идолопоклонници, защото те служат на подобие на Ваала, а не на Бога на Библията. Единствено истинските християни не са идолопоклонници, защото в Христос е изявена цялата пълнота на Бога в човешка плът.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #5 on: October 10, 2019, 23:27:52 PM »
Ето в това видео едно семейство еврейски християни коментира точно нещата, които коментираме в тази тема и разобличава лъжите на равините, който е цитирал Gerard по-горе в това число и на Tovia Singer и други подобни. В същото време показват (от устата на самите равини) расисткото естество на юдаизма , който е демонизиран още от времето на Христос с изключение на така наречените karaite jews.

Toва е видеото, дълго е, но има какво да се чуе.

https://www.youtube.com/watch?v=XKMVWA9-lP0
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 994
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #6 on: October 23, 2019, 22:56:57 PM »
Чудех се, защо Тихомир не съм го засичал да пише скоро. Тъжно наистина ако вече не е сред нас, в него имаш не малко мъдрост.

Иначе изолацията обикновено е следвана от фанатизъм, а фанатизма не е добър. Не случайно Соломон пише:

Еклесиаст 7 глава
16 Не ставай прекалено праведен, И не мисли себе си чрезмерно мъдър; Защо да се погубиш?    
17 Не ставай прекалено зъл, и не бивай безумен; Защо да умреш преди времето си?    
18 Добре е да се придържаш за едното, И да не оттегляш ръката си от другото; Защото който се бои от Бога ще се отърве от двете.


Че Watchman има тежък нрав, така е, но караниците сред братя, не са добри, нека всеки да помисли, да прости и да се помирите.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #7 on: October 24, 2019, 13:11:02 PM »
Ние ме сме имали караници. Имаше един единствен разговор(при това не на живо), при който го изобличихме за някои напълно основателни неща, и той реши че ще си ходи по неговия път и няма да се занимава с нас. Това беше всичко.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 115
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #8 on: October 24, 2019, 20:32:54 PM »
Това е лошо много лошо не знам какво е станало но е много лошо съжалявам

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #9 on: October 26, 2019, 15:54:32 PM »
Здравейте всички.

Нищо кой - знае какво не е станало, да кажа и аз дума - две. :) Тихомир е имал разминаване с Watchman, Gerard похулил Божият Син. Ами четете си писанията! Не е ли описано там, че такива случаи ще стават? Описано е, дори преживяно от ранните вярващи. Юда предаде Исус, после се обеси, Шимон Канарата се отрече от Исус три пъти, а пък приживе самите братя на Господа не вярваха в Него. Но ние не искаме тези тъги да ни сполетяват. Няма как. Няма как, например, човек, който свързва вярата в Исус от Назарет с човек, да не се съблазни в него и да не се препъне. Говоря специално за Gerard.

В написаното от него (от Gerard), аз лично не видях и ред познаване лично на Исус - той говори за външно приемане и следване, но не и за вътрешно познаване. Свидетелства за някаква "свобода", но ако проследите внимателно, свободата не е свързана с Исус, а е от човек - в случая - от Watchman и поведението му към самият него (именно : към Gerard).

Нямам на представа как и поради какво е повярвал Gerard, но е било редно ако се препъва в отношението на Watchman, да се отдръпне от него и да продължи своят си път, а не да си отмъщава, атакувайки "религията и фанатизма" на Watchman, в лицето на невинният в този случай - Исус Назарянина.

Gerard, че какво ти направи пък Исус, та да се отдръпваш от Него? Наскърбил ли те е? Унижил ли те е? Нека ти кажа накратко за мен : преди много години в нашата църква се оформи заговор против мен и бременната ми тогава съпруга.Бяхме оклеветени, а тя беше почти напълно психически срината (макар и бременна в последният месец). След няколко разговора бях на ръба да направя беля с хората, които така наскърбиха жена ми. Но дадох всичко в Божиите ръце, не търсех ненужно отричане от общата ни вяра, но се хванах за Божият Син и продължих напред.

Говориш за истината, Gerard - че Исус е измислен от църковните лидери и че новият завет е изфабрикуван. Че ако аз тогава търсех да отхвърля Господа, също щях да си намеря "своя истина" и "основателна причина". Но Исус ясно казва, че ако не се отречем от себе си, не сме достойни за Него.

Публикуваш, Gerard, шикалкавенията и  словесните блудства на един демонизиран евреин, който не е истински евреин, но е от сатанинската синагога - от тези, които винаги са се противили на Господаря и се борят да привлечат ако може и избраните да следват тях и да пречупят вярата на хората.

Запознат съм с позицията им. Както правилно казва и Шаул / Павел, мнозина от евреите са винаги "противници" на Исус от Назарет. Лъжат, мамят, все искат да наложат своите си възгледи за "оня мошеник, от Назарет, магьосника".

Затова и иде Божият гняв - за да въздаде всекиму според делата му. Gerard, търси и обичай истината. Не оставяй Този, Който даде собственият Си живот за греховете ти! Но ако се закоравиш - знай, че Бог е винаги готов да потвърди лично на всеки истината на благовестието на Помазаника!

Търси го това благовестие, пази го, обичай Божият Помазаник, за да не бъдеш разкъсан в деня на съда, който  и иде.

Поздрави в Името на Този, що иде.
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #10 on: October 26, 2019, 20:51:29 PM »
Quote
Нямам на представа как и поради какво е повярвал Gerard, но е било редно ако се препъва в отношението на Watchman, да се отдръпне от него и да продължи своят си път, а не да си отмъщава, атакувайки "религията и фанатизма" на Watchman, в лицето на невинният в този случай - Исус Назарянина.

Всъщност е точно обратното. Поради намразването на Христос, Gerard се обръща и започва да атакува християните, които познава. Аз от години нямам близки отношения с Gerard и нямам отношение към това, което става с него през последните години.

Но той намрази Христос поради простата причина, че Христос говори за геената и огненото наказание на невярващите в Него. И понеже на Gerard баба му почина без валидна вяра в Христос, Gerard не искаше да приеме, че баба му ще се мъчи в ада и затова той предпочете да се отрече дори от Христос, само и само да се избави от мисълта, че баба му може да се мъчи в ада. И някакви демонизирани талмудически равини са му дали фалшива утеха, заради която той е  готов да похули и Божия Син.

От тук нататък всеки който застава срещу равинските лъжи се превръща в личен враг на Gerard и подлежи на същия вид лъжливи обвинения и хули с които равините хулят Божия Син. Нищо ново под слънцето.

Аз лично се надявам, че като се нагърби сега Gerard с бремената на закона и те започнат да го мачкат, едва тогава ще започне да оценява благодатта на нашия Господ Исус от Назарет и ще започне да разбира смисъла на спасението, каквото той никога не е нито познал нито повярвал до сега.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Владо

 • Служещ
 • ******
 • Posts: 506
 • Нашият Господ идва.
  • http://vminev.blog.bg/
Re: Християните и завръщането към Тората
« Reply #11 on: October 31, 2019, 11:41:41 AM »
Изключително интересен дебат с думи, които затварят лъжливи усти : https://youtu.be/gYfZxkrqS_E
27. Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
хх
  5. Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
  6. Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
  http://vminev.blog.bg