Author Topic: Инфилтрация  (Read 1198 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 994
Инфилтрация
« on: August 17, 2019, 13:46:00 PM »
В древни времена, по времето на Исус имаше изпълнение на закона. Но църквата или по-скоро тези които я превзеха изопачиха закона.
Бяха взети думите на Исус:

Матей 5:39
А пък Аз ви казвам: Не се противете на злия човек; но, ако те плесне някой по дясната буза, обърни му и другата.

И направиха да се забравят другите думи на Исус в които казва:

Матей 5:18
Защото истина ви казвам: Докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.

Какво се постига в тази ситуация ? Много неща, но аз говоря за нещо конкретно, а именно. Това нещо доведе в днешни дни до промяна на отношението на хората едни към други, обяснява се как трябва да пазим другите и да не им причиняваме нещо лошо, но само добро и така светът ще станел по-добро място. Което всъщност не е точно така, но преди да продължа по същество, ще разисквам един друг стих:

Йов 28:28
И каза на човека: Ето, Страх от Господа, туй е мъдрост, И отдалечаване от злото, това е разум.

Защо имаме страх от Бога? Защото е някой който може да ни накаже! Тук трябва мъдрост за да се разбере това мъчно нещо. Заплашва ли ни Бог за да вършим правилните неща?
Тук ще дам един друг пример, белите ленти на пътя които са ограничители, ако караме кола и не спазваме правилото да не пресичаме тази бяла лента, ще излезем от пътя и може да умрем - тук лентата заплашва ли ни по някакъв начин? Не, защото сама по себе си тя е просто един ограничител който да ни напомня, че това не е добре. В предишната ситуация страхът всъщност е точно като тази лента, ограничител. Какво ще стане ако премахнем този ограничител? Ами ще можем да преминаваме тази граница и да умираме без да знаем защо т.е. това е знание което ни пази въпреки, че изглежда като нещо страшно.
Както казва и Йов чрез този ограничител ние се отдалечаваме от злото и ще стоим в правия път.

В горните два стиха с думите на Исус имаме 2 ограничителя, да не бъдем зли и да отмъщаваме и да не бъдем твърде добри и да си затваряме очите за злото.

И тук е лукавостта на противника, той навсякъде тръби как трябва да си обръщаме бузата за да ни ударят, но се старае да потулва думите, че трябва да сме яростни в защитата на закона и в търсенето на правдата. Даже се е стигнало до там, че този който търси и прилага закона да бъде наказван.
И ето това води до умножаване на беззаконието в днешни дни, хората се страхуват да търсят правдата и законността, което съответно води до умножаване на беззаконието.

Тук искам да отворя дискусия, до къде се простира границата на това да гледаме безучастно когато се върши беззаконие и къде трябва да сложим тази граница при която ние трябва да свършим нещо за да се прекрати това беззаконие, и какво трябва да е това нещо молитва и/или действие.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Инфилтрация
« Reply #1 on: August 17, 2019, 16:09:53 PM »
Примера със страха от Бога и бялата лента на пътя не е много удачен, защото можеш да пресечеш бялата лента с определени ситуации без нищо лошо да ти се случи, докато нарушението на Божиите заповеди винаги има последствия, които човек по никой начин не може да избегне.

Страха от Бога се състои в две основни неща. Едното е да помним, че Бог ще доведе всяко нещо на съд:

2Кор.  5:10  Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло
2Кор. 5:11  И тъй, като съзнаваме, що е страхът от Господа, убеждаваме човеците; а на Бога сме познати, - надявам се още, че и на вашите съвести сме познати. 


Екл. 12:13  Нека чуем свършека на всичкото слово: Бой се от Бога и пази заповедите му, Понеже това е всичкото на човека;
Екл. 12:14  Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, Било то добро или зло. 


и второто е да мразим злото:

Пр. 8:13  Страх от Господа е да се мрази злото. Аз мразя гордост и високоумие, Лош път и опаки уста. 

Тук страха от Бога отива една стъпка напред от просто да се боим от факта, че за всяко нещо ще има съд. Но вместо това страха от Бога ни учи да станем Божии съюзници, Божии съмишленици, мразейки всичко, което Бог мрази и воювайки с онова с което Бог воюва.

Quote
Тук искам да отворя дискусия, до къде се простира границата на това да гледаме безучастно когато се върши беззаконие и къде трябва да сложим тази граница при която ние трябва да свършим нещо за да се прекрати това беззаконие, и какво трябва да е това нещо молитва и/или действие.

Преди всичко трябва да се прави разлика между това, когато има някакъв личен конфликт (ако те удари някой по едната буза) и когато враговете се навдигат срещу Божията власт и царство на земята. Когато воюват с Бога и искат да съсипят Божиите цели и намерения на Земята.

Исус се яви за да съсипе делата на дявола, не дойде да си обърне другата буза на дявола, така щото дявола да съсипе делата на Бога.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 994
Re: Инфилтрация
« Reply #2 on: August 19, 2019, 23:21:07 PM »
Въпроса е, че по църквите учат точно да се обръща бузата, а света го е умножил и сега на дневен ред е така наречената толерантност поради която мнозина биват съдени, понеже са изказали мнение което не е угодно някому.

В тази насока ми е идеята.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 193
Re: Инфилтрация
« Reply #3 on: August 20, 2019, 09:31:33 AM »
Затова и толкова хора напуснаха църквите. Времето показва много неща.

Научете се да струвате добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, Отсъждайте право на сирачето, застъпвайте се за вдовицата.
Исая 1