Author Topic: Четирите посоки на света според Писанията  (Read 2984 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 902
и още:

Исус Навиев 12:1 А ето царете на земята оттатък Иордан, към изгрева на слънцето, които израилтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до Ермонската планина, и цялото поле на изток:

Откровение 16:12 Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток.


тук се вижда, че изгревът на слънцето е към изток. А Ефрат пресъхва за да минат през нея царете от изток, те я прекосяват към запад, посока морето. Тук не става дума за север.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3597
Quote
Значи твърдо решихте, че слънцето изгрява от север. Много бързате, по бавно. Толкова години хората знаят че слънцето изгрява от изток, изведнъж тук решаваш от север. По бавно трябва.
Това, че се използвали думата за изгрев, по нищо не значи, че това е север?!

small axe, ти четеш и очевидни неща не виждаш. Слънцето си изгрява точно от тази посока в която го виждаме че изгрява, но това което НИЕ НАРИЧАМЕ днес изток, Писанието го нарича север. А не че слънцето изгрявало от днешния север. Тук говорим за промяна на понятията, а не за промяна на посоката.

Quote
Числа 3:38 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон
Ето горе са използвали изток и изгрев слънце като едно и също понятие.

Правилно в този пасаж се използва истинската дума за изток qidmâh все едно показва същото като думата за изгрев mizrah. Обаче в Септуагинтата не присъства споменаването на "изгрева". Дали е случайно това? Нашите преводи са правени от еврейски текстове от 15-ти век, а Септуагинтата е правена от еврейски текстове преди Христос. Апостолите цитират предимно Септуагинтата, а според нея в този пасаж изток не е свързан със изгрева. Просто се казва изток и толкова.

Ще разгледам и останалите пасажи когато ми остане време, но по тази тема се отвори много работа и се отклонихме от основната тема твърде много. Затова този въпрос трябва да се отдели в своя собствена тема, но ще видим как ще стане, защото се преплита твърде много с основната тема.

Затова ще помоля никой да не пише в момента по въпроса за посоките докато не отделя този въпрос в своя собствена тема.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 902
Очаквам с нетърпение новата тема за посоките, защото определено не съм съгласен тук, с това, че нашият изток, всъщност писанието го наричало - север. Аз такива стихове никъде не видях. И е вярно, че тук темата се отклони малко, въпреки тук там да говорихме и относно земята. Хубаво е да е в нова тема всичко това извадено.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 902
Re: Четирите посоки на света според Писанията
« Reply #18 on: September 04, 2019, 14:42:10 PM »
Сега видях темата чак.
Малко стихове за размисъл.


Исус Навиев 19:26 Аламелех, Амад и Мисал, и достигаше до Кармил на запади до Сихор-ливнат

 Кармил е близо до морето, ако беше морето на юг, не го разбирам този стих

Битие 12:8 От там се премести към хълма, който е на изток от Ветил, дето разпъна шатрата си, Ветил оставаше на запад, а Гай - на изток; и там издигна олтар на Господа и призова Господното име.

Исус Навиев 5:1 А когато всичките аморейски царе, които бяха оттатък Иордан на запад, и всичките ханаански царе, които бяха при морето, чуха, че Господ пресуши водата на Иордан пред израилтяните догде преминаха, сърцата им се стопиха, и душа не остана в тях поради израилтяните.

Според картите които гледах, аморейците и ханаанците са на запад от Йордан, като ханаанците са на самото море.

Даниил 8:4 Видях, че овенът бодеше към запад, към север и към юг; и никой звяр не можеше да устои пред него, и нямаше кой да избави от силата му; но постъпваше по волята си и се носеше горделиво.

Овенът, който знаем е Персия, днешен Иран, виждаме, че боде на трите посоки без изток, понеже той е именно на изток, както днес Иран.

Даниил 11:44 Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.
Ако днешният изток е север, то значи, че тн. малък рог, ще получи известия от днешен изток и днешен юг, които ще го смутят. На юг днес не виждам нещо кой знае какво смущаващо, като военна сила, но на днешен север виждам..( не че това доказва нещо ясно, просто разсъжения)

Ето една карта на 12 те племена - еврейски сайт- https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-twelve-tribes-of-israel

Числа 2:25 Към север да бъде знамето на Дановия стан, според устроените им войнства; и началник на данците да бъде Ахиезер, Амисадаевият син.


Исус Навиев 15:7 и от долината Ахор границата възлизаше към Девир и завиваше на север към Галгал
 Давир е долу на юг и се завива на север към Галгал нагоре.., тоест излиза, че според картите, Галгал е именно по посоката на днешният север.

Исус Навиев 17:9 И границата слизаше до потока Кана, на юг от потока. Тия градове между Манасиевите градове принадлежаха на Ефрема; и Манасиевата граница беше на север от потока и свършваше при морето.
как може да е на север от потока и да свършва при морето, ако морето е на юг?
Излиза, че морето се пада на запад и е отляво на север, тоест както днес разбираме нещата.
Ако северът беше всъщност нашият днешен изток, то няма как да завива към морето, понеже морето ще се падне точно в противоположната посока.

Исус Навиев 19:27 и границата им завиваше към изгрева на слънцето при Вет-дагон, и досягаше Завулон и долината Ефтаил на север от Ветемек и Наил, и излизаше при Хаул на ляво


Езекил 47:17 а границата от морето ще бъде Асеренан (при предела на Дамаск), а към север северната граница е Емат. Това е северната страна.

Откровение 16:12 Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток.
( тук е важно коя дума за изток е използвана, ако е изгревът на слънцето, то стихът не посочва север или изток)

Числа 3:38 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон
Тук не става ли дума именно, че изток е Изгрев слънце?

Защото ние няма да наследим с тях отвъд Иордан и по-нататък, понеже нашето наследство ни се падна отсам Иордан на изток.
( каква е думата, незнам, нямам възможност да проверя)

Надолу малко стихове за разположение :

Числа 34:3 тогава южните ви земи да бъдат от пустинята Цин покрай Едом: и южната ви граница да бъде от края на Соленото море на изток

Числа 34:11 И границата да слиза от Шефам до Ривла на изток от Аин; и границата да слиза и да досяга брега на езерото Хинерот на изток.

Исус Навиев 17:10 Земята на юг беше на Ефрема, а на север на Манасия, и морето беше границата му; и земите им допираха на север до Асир и на изток до Исахар.
Southward it was Ephraim's, and northward it was Manasseh's, and the sea is his border; and they met together in Asher on the north, and in Issachar on the east.


Горе е интересно, че се посочва Асир на север, Исахар на изток , а морето (вероятно Средиземно) се явява граница. Въпросът е, ако Асир наистина е на север (днешният) то тогава морето ще е границата на запад, и така именно са разположени племената според картите които имаме, като племето на Манасия има освен дял на север, още и дял оттатък Йордан посока(днешен изток). Морето е граница на Ефрем, който е на юг от манасия. Отделно Асир трябва да е бил разположен далеч където е днешният изток..

Исус Навиев 12:1 А ето царете на земята оттатък Иордан, към изгрева на слънцето, които израилтяните поразиха и чиято земя превзеха, от потока Арнон до Ермонската планина, и цялото поле на изток ( тук е интересно дали думата изток присъства паралелно с думата за изгреа на слънцето)Те ще се скитат от море до море
Да търсят словото Господно,
И ще обикалят от север до изток,
Но няма да го намерят.

Интересно тук защо не са дадени двете противоположни посоки( тоест навсякъде), а две посоки които са една до друга?


Захария 14:4 В оня ден нозете Му ще застанат
На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток (каква е думата?);
И Елеонският хълм ще се разцепи
През средата си към изток и към запад,
Така че ще се образува твърде голям дол,
Като половината от хълма се оттегли към север,
И половината му към юг.

Тук виждаме, че Елеонският хълм е разцепен и цепнатината е посока изток - запад, а движението на двете части на хълма при цепенето са логично север - юг. Когато това стане, няма да има грам съмнение коя посока накъде е, понеже живите ще видят тогава  ясно посоката на разцепване.

-------------
Имам и няколко върху които още мисля и ми се виждат проблемни и противоречиви относно днешното разбиране за посоките. Тях ще ги дам по нататък. Искам да проверя разни неща още.


Liya

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 65
Re: Четирите посоки на света според Писанията
« Reply #19 on: September 15, 2019, 13:51:44 PM »
Quote
Даниил 8:4 Видях, че овенът бодеше към запад, към север и към юг; и никой звяр не можеше да устои пред него, и нямаше кой да избави от силата му; но постъпваше по волята си и се носеше горделиво.

От всички стихове, които си цитирал този ми направи впечатление, защото ако погледнем на картите, как точно се е разширявала Персийската империя посоките са различни от тези описани в стиха. Ето едно видео, което показва разширението на империята:

https://www.youtube.com/watch?v=2ZUL53zgJHs

Според това видео Персия се е разширявала на изток, на запад и на север. Няма разширяване на юг защото там са Персийския залив и Арабско море. Това противоречи на стиха от Даниил според сегашното разбиране за посоките. Ако обаче завъртим картата с 90 градуса, тогава Персия се е разширявала на север, запад и юг, което напълно съвпада със стиха.


Quote
Даниил 11:44 Но известия от изток и от север ще го смутят; затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление.

Ако днешният изток е север, то значи, че тн. малък рог, ще получи известия от днешен изток и днешен юг, които ще го смутят. На юг днес не виждам нещо кой знае какво смущаващо, като военна сила, но на днешен север виждам..( не че това доказва нещо ясно, просто разсъжения)

И аз се сетих за това в началото, думите които са използвани за изток са mizrâch (изгрев слънце) и tsâphôn която се използва само за посока север. Наистина този стих по-скоро пасва със посоките, както ги знаем, но все пак това са събития, които предстои да се случат и не можем да знаем на 100% какво ще се случи.

Останалите стихове, които си цитирал са ми малко объркващи, примерно тези с границите не виждам да доказват нито едното нито другото разбиране за посоките, затова и не ги коментирам.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 902
Re: Четирите посоки на света според Писанията
« Reply #20 on: September 16, 2019, 21:06:56 PM »
Мисълта ми е, че в конкретният стих, се употребява изразът изгрев слънце и заедно с него и север като става ясно, че са две отделни посоки. Това показва, че няма как изгрев слънце да бъде също и север.

Относно другият стих който съм цитирал, там става дума, че овенът боде на север, запад и на юг. Не е задължително Персия да се разширява на юг, може да се визира именно могъществото и във всички посоки, освен мястото където тя е позиционирана. Например Ал. Македонски води войни и чак в Индия, но това не значи, че Гърция се е разширила до Индия. Така и Хитлер е бил в Египет, но Герамния не е владяла Египет.  Струва ми се тук може да се допусне и това, просто стихът показва, под думата "боде", че побеждава.. Може и да не е така, разбира се, но все пак разглеждам варианти. Определено обаче в по предният стих думите изгрев слънце и север не са взаимозаменяеми.

simeon

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 157
Книга Йов,глава 37. Особенно по темата  стих 22.