Author Topic: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)  (Read 2385 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3438
16 Защото те не заспиват, ако не сторят зло, И сън ги не хваща, ако не спънат някого.   

На християните е внушено,че нечестивите са някакви дребни бандити, които седят по затворите и вършат дребни престъпления. Но истината е че истинското нечестие е по върховете на властта. Те са онези които кроят зло чрез закон, според написаното:

Пс. 94:20  Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието, Което е хитро да върши зло чрез закон?

И докато ние спим или се занимаваме тихо със собствените си дела, те не дават сън на очите си докато не измислят зло, разруха, грабителство, развращение и всякакъв зъл кроеж против обикновените хора. Тези хора съществуват и те са заели най-висшите етажи на властта в световната йерархия. И кой е в състояние да ги спре? Има само една единствена група от хора на земята, която има капацитета да ги спре и начина за това е описан най-концентрирано в Псалмите и по-конкретно в молитвите на цар Давид, чийто живот преминава в непрестанно противопоставяне със силите на нечестието.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3438
Продължаваме темата с 3-ти псалом:

Пс. 3:1 Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене. 
Пс. 3:2  Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в Бога. (Села). 
Пс. 3:3  Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми. 
Пс. 3:4  С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия си хълм. (Села). 
Пс. 3:5  И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа. 
Пс. 3:6  Няма да се боя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене. 
Пс. 3:7  Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите
Пс. 3:8  От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде спасението Ти. (Села).


Трябва ли нечестивите да бъдат поразени в челюстите си и всичките им зъби да бъдат строшени, или трябва да се оставят да си правят каквото искат "защото е последно време"?

Това, което се вижда в Писанието отново и отново, е че праведните непрестанно са воювали с намеренията и кроежите на нечестивите. Не по плът, и чрез физическа саморазправа, но чрез призоваване на Божието Име, чрез оръжията на правдата, чрез силата на молитвата и ходатайството, и чрез вяра в Божиите обещания.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.