Author Topic: Последните времена и съдбата на нечестивите (обновяване на ума)  (Read 395 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3291
Ако се замислим ще открием с удивление колко много от убежденията ни по много въпроси са формирани, не от написаното в Библията, а от църковната доктринална традиция и инерция в която сме се заквасили от самото начало. Писанието обаче ако постоянстваме в прочитането и изучаването му има силата да обнови ума ни и да го промени относно всяка лъжлива и човешка доктрина и традиция.

От самото начало нас са ни учили по църквите, че понеже сме в последните времена, нечестивите ще властват все повече и повече, а християните ще бъдат повече и повече мачкани. И когато това се случва - християните приемат това, като най-нормалното нещо и не оказват никаква духовна съпротива на нарастването на злото и увеличаването на властта на нечестивите.

Когато обаче човек чете Писанията той придобива съвсем друга картина. Начина по който Божиите мъже са вярвали преди нас е диаметрално противоположен на това, което днес се преподава по църквите в това отношение. Затова в тази тема аз искам да сложа един голям списък с Библейски пасажи, които говорят за съдбата на нечестивите и какво трябва да бъде нашето отношение, молитви и очакване спрямо властта на нечестивите. Прочитайки един след друг този огромен списък и осмисляйки го човек може да преживее съвсем реално, това което Библията нарича обновяване на ума. По този начин освен обновяването на ума по тази тема се демонстрира и библейския принцип и метод на обновяване на ума въобще.

Първо искам да обърна внимание на следния пасаж:

Пр. 25:26  Праведният, който отстъпва пред нечестивия, Е като мътен извор и развален източник.

Днешното учение завладяло умовете на християните по църквите, че е най-нормалното нещо нечестивите да властват и да мачкат хората е превърнало църквите и християните именно в това, което този пасаж казва - мътен извор и развален източник. Те са изгубили своята роля на светлина и сол, която спира развалата и разпространението на злото. Праведните са спрели да се противят на разпространението на злото и не просто отстъпват пред нечестивите, но са възприели цяла доктринална философия на отстъпление пред нечестивите. Резултата от това го виждаме всички.

Затова нека се потопим в тази поредица от библейски текстове, които да ни покажат Божия начин на мислене и отношение към нечестивите,тяхното настъпление и тяхното бъдеще. Много християни си мислят, че нечестивите ще бъдат отблъснати и наказана едва при Божия съд след тяхната смърт. Но Писанието описва съвсем друга картина. Нека да видим каква е тя.

Ще започна с няколко пасажа и постепенно ще добавям още и още текстове засягащи тази тема. Тъй като количеството на тези пасажи е огромно няма да е възможно да ги пусна на веднъж, но ще ги пускам на серии. Много от тези пасажи представляват директен пример и наставление как да се молим относно нечестивите и тяхното настъпление против праведните. Затова този огромен масив от библейски текстове може да послужи не само като средство за обновяване на ума, но също така и като наръчник за молитва и духовно воюване.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3291
Ще започна с пасажи от книгата Йов:

Job 20:4  Не знаеш ли това от старо време, От когато е поставен човек на земята, 
Job 20:5  Че тържеството на нечестивите е кратковременно, И радостта на безбожния е минутна? 
Job 20:6  Макар величието му да се издигне до небето, И главата му да стигне до облаците. 
Job 20:7  Пак той ще се изрине за винаги, както нечистотиите му; Ония, които са го гледали, ще кажат, Где е той? 
Job 20:8  Като сън ще отлети и няма да се намери, И като нощно видение ще изчезне. 
Job 20:9  Окото, което го е гледало, не ще го гледа вече; И мястото му няма да го види вече. 
Job 20:10  Чадата му ще потърсят благоволението на сиромасите; И ръцете му ще повърнат имота им. 
Job 20:11  Костите му са пълни със съгрешенията на младостта му; И те ще лежат с него в пръстта. 
Job 20:12  Ако и да е сладко злото в устата му, Та го крие под езика си. 
Job 20:13  Ако и да го жали и не го оставя, Но все още го държи вътре в устата си, 
Job 20:14  Пак храната му ще се измени в червата му, На жлъчка аспидна ще се обърне във вътрешностите му. 
Job 20:15  Погълнал е богатство, но ще го повърне; Бог ще го изтръгне из корема му. 
Job 20:16  Отрова аспидна ще суче; Език ехиднин ще го умъртви. 
Job 20:17  Няма вече да гледа потоците, Реките, които текат с мед и масло. 
Job 20:18  Това, за което се трудим, ще го възвърне, И няма да се наслаждава на него; Съразмерно с имота, който е придобил, Той няма да се радва, 
Job 20:19  Защото е угнетил сиромасите и ги е оставил; Заграбил е къща, която не бе построил. 
Job 20:20  Понеже не е знаел насита на лакомството си, Няма да запази нищо от това, което му е най-мило; 
Job 20:21  Понеже не остана нищо, което не изпояде, Затова благоденствието му няма да трае. 
Job 20:22  Когато е в пълно изобилие, ще го сполети оскъдност; Ръката на всеки окаяник ще го нападне. 
Job 20:23  Когато се кани да напълни корема си, Бог ще хвърли върху него яростния Си гняв, И ще го навали върху него, когато още яде. 
Job 20:24  Когато бяга от желязното оръжие, Стрелата на медния лък ще го прониже. 
Job 20:25  Той я изтръгва, и тя излиза из тялото му, Да! лъскавият й връх излиза из жлъчката му; Ужаси го обземат. 
Job 20:26  Всякаква тъмнина е запазена за съкровищата му; Огън нераздухван от човек ще го пояде; На тия, които останат в шатъра му, зле ще им бъде. 
Job 20:27  Небето ще открие беззаконието му, И земята ще се повдигне против него. 
Job 20:28  Богатството на дома му ще изчезне, В деня на Божия гняв ще се разпилее. 
Job 20:29  Това е от Бога делът на нечестивия, И определеното му от Бога наследство. 


Job 18:5  Наистина светлината на нечестивия ще угасне, И пламъкът на огъня му няма да свети. 
Job 18:6  Светлината ще бъде мрак в шатъра му, И светилникът при него ще изгасне, 
Job 18:7  Силното му стъпване ще се стесни. И собствените му намерения ще го повалят. 
Job 18:8  Защото със своите си нозе той се хвърля в мрежа, И ходи върху примки. 
Job 18:9  Клопка ще го улови за петата, Примка ще го хване. 
Job 18:10  Въжето му е скрито в земята, И примката на пътя му. 
Job 18:11  Ужаси ще го плашат отвред, И ще го гонят в петите. 
Job 18:12  Силата му ще чезне от глад, И бедствие ще бъде готово до хълбока му. 
Job 18:13  Първородният на смъртта ще пояде членовете на тялото му. Да! ще пояде членовете му. 
Job 18:14  Той ще бъде изкоренен от шатъра си, в който уповава, И ще бъде закаран при царя на ужасите. 
Job 18:15  В шатъра му ще се засели това, което не е негово; Сяра ще се разпръсне върху жилището му. 
Job 18:16  Отдолу корените му ще изсъхнат, И отгоре клоните му ще се отсекат. 
Job 18:17  Споменът му ще се изличи от земята, И името му не ще го има вече по улиците. 
Job 18:18  Ще бъде изпъден от светлото в тъмното, И ще бъде изгонен от света. 
Job 18:19  Не ще има ни син, ни внук между людете си, Нито остатък в жилищата си. 
Job 18:20  Идните поколения ще се смаят за деня му, Както и предишните се ужасиха. 
Job 18:21  Наистина такива са жилищата на нечестивия, И това е мястото на онзи, който не познава Бога. 


Job 15:20  Нечестивият се мъчи през всичките си дни; И преброени години са запазени за мъчителя. 
Job 15:21  Ужасни гласове има в ушите му, Че като е в спокойствие ще го нападне изтребителят; 
Job 15:22  Не вярва, че ще се върне от тъмнината; И той е очакван от ножа; 
Job 15:23  Скита се да търси хляб, казвайки: Где е? Знае, че денят на тъмнината е готов до ръката му; 
Job 15:24  Скръб и тъга го плашат, Като цар приготвен за бой му надвиват. 
Job 15:25  Понеже той простря ръката си против Бога, И възгордя се против Всемогъщия, 
Job 15:26  Спусна се на Него с корав врат, С дебелите изпъкналости на щитовете си. 
Job 15:27  Понеже покри лицето си с тлъстината си, И, затлъсти кръста си, 
Job 15:28  Той се засели в разорени градове, В къщи необитаеми, Готови да станат на купове. 
Job 15:29  Няма да се обогати, и имотът му няма да трае, Нито ще се навеждат до земята произведенията им. 
Job 15:30  Няма да се отърве от тъмнината; Пламък ще изсуши младоците му; И от дишането на Божиите уста ще бъде завлечен. 
Job 15:31  Нека не се доверява на суетата, самоизмамен; Защото суета ще бъде заплатата му. 
Job 15:32  Преди времето си ще се изплати, И клонът му няма да раззеленее, 
Job 15:33  Ще изрони неузрялото си грозде като лозата, И ще хвърли цвета си като маслината. 
Job 15:34  Защото дружината на нечестивите ще запустее; И огън ще пояде шатрите на подкупничеството. 
Job 15:35  Зачват зло, и раждат беззаконие, И сърцето им подготвя измама. 


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Георги-земеделец

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 69
Псалми 1
1 Блажен онзи человек Който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, И на седалището на присмивателите не седи;
2 Но волята му е в закона Господен, И в неговия закон се поучава деня и нощя.
3 И ще бъде като дърво насадено при водни отоки Което дава плода си в времето си, И листът му не повехнува; И всичко що прави ще успее.
4 Нечестивите не така, Но като праха от плявата който вятърът отвява.
5 За то, нечестивите няма да станат на съда, Нито грешните в събранието на праведните;
6 Защото познава Господ пътя на праведните; А пътят на нечестивите ще погине.

Георги-земеделец

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 69
Имаме ревизия нацелваща корекцията на превода:

защото Господ познава пътя на праведните;
а пътят на нечестивите ще бъде погибел.