Author Topic: Християнския ционизъм и духът на Антихриста  (Read 86 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3241
През последните години се наблюдава изключително засилване на едно явление, което преди това изглеждаше просто като спорадична, спонтанна и неорганизирана сантименталност сред християните спрямо държавата Израел.

Първоначално всичко изгледаше разбираемо, всички четем в Библията за народа на Израел и за това как Бог ги избира да бъдат Негов народ, чрез който да дойде спасението на света в лицето на Исус Христос. Това най-малкото трябва да породи симпатии към народа на Израел и някакъв интерес към новосформираната държава Израел в близкия изток.

Оказва се обаче че въобще не става въпрос за спорадично, спонтанно и неорганизирано явление, а за целенасочена, планирана и много добре финансирана и организирана инвазия на християнските църкви на ционистката идеология.

Все по често се забелязва да се веят израелски знамена по християнски събрания и конференции. Тия знамена се използват дори по време на "хваление и поклонение" към Бога. Вдигането и използването на каквото и да е знаме само по себе си е изключително отговорно деяние, и е сравнимо само с изповед, която човек прави с устата си пред човеците и пред Бога.

Християните започват да се кичат със така наречената "Звезда на Давид" за която няма никакви исторически доказателства да има каквото и да е духовна или историческа връзка с цар Давид и библейския Израел. Вместо това със своите 6 върха, 6 пресечни точки и 6 линии от които се състои напомня много повече за числото на звяра и на звездата на Ремфан.Тази звезда е свързана с кабалистичната формула As above so below и има изключително окултен и демоничен заряд:Никой човек, който е сериозен относно своята връзка с Бога и Неговия Син, не трябва по никой начин да допуска асоциации с този сатанински символ.

Но ползването на тези символи от християните е само върха на айсберга. Все повече християнски проповедници започват да приличат на еврейски равини, като промяната не е само във външността и символите, а се прави опит за пълно предефиниране на Христовото евангелие.На някой тези неща може да изглеждат безобидни, но зад тях стоят изключително сериозни заблуди и учения на демони имащи за цел да разрушат вярата в Христовото Благовестие. И тъй като тази тема е много обширна е нужно да се въведат някои основни дефиниции, за да не се изгуби човек в обема информация относно тази изключително опасна атака срещу вярата.

Какво е християнски ционизъм?

Най-основно казано християнския ционизъм е подкрепата от страна на християните, както индивиди, така и цели църкви, деноминации и организации спрямо държавата Израел, а следователно и на идеологията стояща зад създаването на тази държава.

Защо подкрепата за държавата Израел да е проблемно за един християнин?

За да се отговори на този въпрос човек трябва да разбира историческите и духовните аспекти свързани със създаването на тази държава. На първо място трябва да се разбира, че днешното политическо образование наречено "държавата Израел" НЕ Е ИЗПЪЛНЕНИЕ на пророческите обещания за възстановяването на еврейския народ в обещаната земя, както твърде много християни биват учени от своите заквасени с ционизма водачи, че това е така. Достатъчно е да отворим едно или две пророчества за възстановяването на Израел, за да видим, че днешната държава носеща името Израел, няма нищо общо с изпълнението на пророчествата.

По-долу ще цитирам един от стиховете, които се приписват, че са се изпълнили със създаването на държавата Израел и ще сравним дали написаното в Божието слово, отговаря на това, което се случва в днешен Израел:

Ез. 37:19  Речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема Иосифовия жезъл, който е в ръката на Ефрема и на другарите му Израилевите племена, та ще ги туря към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл; те ще бъдат един в ръката Ми. 
Ез. 37:20  И жезлите, на които си написал, нека бъдат в ръката ти пред очите им. 
Ез. 37:21  И речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите гдето са отишли, и като ги събера от всякъде, ще ги доведа в земята им; 
Ез. 37:22  и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства
Ез. 37:23  Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си; но ще ги избавя от всичките отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог. 
Ез. 37:24  И слугата Ми Давид ще бъде цар над тях; над всички тях ще има един пастир; и те ще ходят в съдбите Ми, и ще пазят повеленията Ми и ще ги извършват
Ез. 37:25  Тоже ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Якова, гдето живееха бащите ви; в нея ще живеят те, чадата им, и внуците им до века; и слугата Ми Давид ще им бъде княз до века
Ез. 37:26  При това, ще направя с тях завет на мир, който ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня, ще ги умножа, и ще положа светилището Си всред тях до века. 
Ез. 37:27  И скинията Ми ще бъде всред тях; и Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мои люде. 
Ез. 37:28  Тогава народите ще познаят, че Аз Господ освещавам Израиля, когато светилището Ми бъде всред тях до века. 


Достатъчен е дори повърхностен поглед върху този пасаж за да се разбере, че днешния Израел е точно толкова изпълнение на това пророчество, колкото е държавицата Бахрейн. Но нека да разгледаме по-подробно.

Първо Бог казва, че Той ще възстанови не просто Юдовото царство, а ИЗРАИЛЕВОТО царство. Днешния Израел се състои само от така наречените "юдеи" или Jews, но никой не знае къде са потомците на Йосиф и те не са възстановени заедно като един народ. Когато се създава държавата Израел първоначално се е считало, че тя трябва да се нарече Юдея, защото се състои именно от юдеите, а не от всички израилтяни. И тук виждаме един от големите фалшификати, вместо Юдея те наричат себе си Израел, което само по себе си е лъжливо и измамливо. И когато някой християнин каже - аз подкрепям Израел, той де факто подкрепя една лъжа и измама.

Второ, Бог казва, че когато Той възстанови царството на Израел, един цар ще царува над тях, и това ще е слугата Му Давид. Давид обаче е отдавна мъртъв и единствения цар Давид, който е все още жив и може да изпълни това пророчество, това е възкръсналия Исус от Назарет. Някой да е забелязал Исус да царува в държавата Израел? Вместо това, тази държава е изключително антихристска по своите настроения, поведение и закони. Някой от вас знае ли че именно държавата Израел стои зад избиването и прогонването на християните от Ирак и Сирия? Без организационната и логистична подкрепа на Израел на така наречената "Ислямска държава" нито можеше да бъде създадена, нито да просъществува повече от няколко месеца.

Трето, Бог казва, че след събирането на Израел в земята, всички израилтяни ще бъдат очистени, няма да се покланят на идоли и ТАКА ще бъдат Божий народ. Очевидно че няма друг начин по който Израел отново да бъде Божий народ, освен СЛЕД събирането и очистването му от всички грехове и мерзости. Много ли е трудно да забележим, че такова нещо ни най-малко не се е случило по настоящем?

Четвърто, Бог казва, че когато това пророчество се изпълни, народите ще познаят, че Бог е осветил Израил. Някой от вас да знае какво е мнението на околните народи относно държавата Израел? А и не само на околните народи.

Трудно е дори да се опише огромното зло на което държавата Израел е предадена да върши, не само спрямо палестинските араби, не само спрямо околните народи, но и спрямо много други народи по света, където Израел е въвлечен в финансиране на всякакви подривни дейности. И всеки който изразява подкрепа спрямо държавата Израел става морален съучастник в нейните престъпления по цялата земя. И не само това, той става съучастник в бунта на Израел против Бога, защото формирането на тази държава е директен бунт против Бога, заплюване в Неговото лице и представлява най-чиста форма на проявление на духа на Антихриста.

Какво представлява ционизма?

Ционизма е политическо и атеистично движение поставило си за цел да използва всякакви възможни средства за придобиване на контрол над историческите територии на Юдея и Израел. Основателите на ционизма не се интересуват от Божиите обещания, нито от изпълнението на условията, които Бог поставя преди възстановяването на държавата да бъде възможно по Божия начин. Това са съзаклятници, които са решени на всяка цена, без оглед на броя жертви и причинени страдания да вземат контрол над историческата територия на древния Израел. С други думи самата философия на ционизма е плюене директно в Божието лице и всеки християнин, който съучаства в това нещо навлича на себе си много тежки престъпления спрямо Бога.

Едно от първите неща, които ционистите правят за да се докопат до придобиване на земята е да извършат огромно предателство спрямо Германия по времето на Първата световна война. До преди това евреите са считали че Германия е едва ли не новата обещана земя, и са боготворяли германската култура и развитие. Но след като Британската империя взема контрол над Палестина, ционистите предлагат сделка на британците, да им помогнат във войната срещу Германия ако обещаят да им дадат Палестина. По това време всички американски евреи са били силно про-германски настроени, понеже са контролирали голяма част от медиите целия американски народ е бил настроен про-германски. Евреите обещават на британците че ще обърнат Америка против Германия и така ще помогнат на Британската империя да спечели Първата световна война. И действително го правят. С помощта на подопечните си медии в Америка те започват да настройват американския народ против Германия, обвинявайки германците в неща, които много наподобяват случаи от съвремието, като например измислици от рода на това как иракчаните в Кувайт били избивали бебета намиращи се в инкубатори за недоносени бебета. Със същите похвати настройват американския народ против Германия и въвличат Америка във войната на страната на Британската империя.

Когато Германия след Първата световна война разбират какво са направили евреите и как са им забили нож в гърба, ако до тогава Германия да е била най-гостоприемното място за евреи в целия свят, логично в Германия се появяват антиеврейски настроения. Но зад всичко това стоят ционистите.

Въпреки поетите ангажименти британците не са силно съгласни да предоставят Палестина на евреите. Това води до създаване на еврейски терористични организации като Иргун и Лехи, които участват какво е масово избиване на палестински жители, така и в терористични акции срещу британската администрация в Палестина. Една от най-известните акции е взривяването на хотела "Цар Давид" в който се е намирало управлението на британската военна администрация. Днешния премиер Бенямин Нетаняху е физически и политически наследник на тези терористични организации, преобразували се след това в партията Ликуд.

Повечето християни предполагам в своята наивна подкрепа за Израел, дори не знаят в какво се забъркват и в какво съучастват.

Но всичко това далеч не свършва до тук. Инфилтрацията на християнските църкви от ционизма е доста по-дълбока и има изключително коварни цели. Но за тия неща ще пиша в следващи публикации в тази тема.


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.