Author Topic: Християнския ционизъм и духът на Антихриста  (Read 1727 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
През последните години се наблюдава изключително засилване на едно явление, което преди това изглеждаше просто като спорадична, спонтанна и неорганизирана сантименталност сред християните спрямо държавата Израел.

Първоначално всичко изгледаше разбираемо, всички четем в Библията за народа на Израел и за това как Бог ги избира да бъдат Негов народ, чрез който да дойде спасението на света в лицето на Исус Христос. Това най-малкото трябва да породи симпатии към народа на Израел и някакъв интерес към новосформираната държава Израел в близкия изток.

Оказва се обаче че въобще не става въпрос за спорадично, спонтанно и неорганизирано явление, а за целенасочена, планирана и много добре финансирана и организирана инвазия на християнските църкви на ционистката идеология.

Все по често се забелязва да се веят израелски знамена по християнски събрания и конференции. Тия знамена се използват дори по време на "хваление и поклонение" към Бога. Вдигането и използването на каквото и да е знаме само по себе си е изключително отговорно деяние, и е сравнимо само с изповед, която човек прави с устата си пред човеците и пред Бога.

Християните започват да се кичат със така наречената "Звезда на Давид" за която няма никакви исторически доказателства да има каквото и да е духовна или историческа връзка с цар Давид и библейския Израел. Вместо това със своите 6 върха, 6 пресечни точки и 6 линии от които се състои напомня много повече за числото на звяра и на звездата на Ремфан.Тази звезда е свързана с кабалистичната формула As above so below и има изключително окултен и демоничен заряд:Никой човек, който е сериозен относно своята връзка с Бога и Неговия Син, не трябва по никой начин да допуска асоциации с този сатанински символ.

Но ползването на тези символи от християните е само върха на айсберга. Все повече християнски проповедници започват да приличат на еврейски равини, като промяната не е само във външността и символите, а се прави опит за пълно предефиниране на Христовото евангелие.На някой тези неща може да изглеждат безобидни, но зад тях стоят изключително сериозни заблуди и учения на демони имащи за цел да разрушат вярата в Христовото Благовестие. И тъй като тази тема е много обширна е нужно да се въведат някои основни дефиниции, за да не се изгуби човек в обема информация относно тази изключително опасна атака срещу вярата.

Какво е християнски ционизъм?

Най-основно казано християнския ционизъм е подкрепата от страна на християните, както индивиди, така и цели църкви, деноминации и организации спрямо държавата Израел, а следователно и на идеологията стояща зад създаването на тази държава.

Защо подкрепата за държавата Израел да е проблемно за един християнин?

За да се отговори на този въпрос човек трябва да разбира историческите и духовните аспекти свързани със създаването на тази държава. На първо място трябва да се разбира, че днешното политическо образование наречено "държавата Израел" НЕ Е ИЗПЪЛНЕНИЕ на пророческите обещания за възстановяването на еврейския народ в обещаната земя, както твърде много християни биват учени от своите заквасени с ционизма водачи, че това е така. Достатъчно е да отворим едно или две пророчества за възстановяването на Израел, за да видим, че днешната държава носеща името Израел, няма нищо общо с изпълнението на пророчествата.

По-долу ще цитирам един от стиховете, които се приписват, че са се изпълнили със създаването на държавата Израел и ще сравним дали написаното в Божието слово, отговаря на това, което се случва в днешен Израел:

Ез. 37:19  Речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема Иосифовия жезъл, който е в ръката на Ефрема и на другарите му Израилевите племена, та ще ги туря към него, към Юдовия жезъл, и ще ги направя един жезъл; те ще бъдат един в ръката Ми. 
Ез. 37:20  И жезлите, на които си написал, нека бъдат в ръката ти пред очите им. 
Ез. 37:21  И речи им: Така казва Господ Иеова: Ето, Аз ще взема израилтяните изсред народите гдето са отишли, и като ги събера от всякъде, ще ги доведа в земята им; 
Ез. 37:22  и ще ги направя един народ в земята, върху Израилевите планини; един цар ще царува над всички тях; и не ще бъдат вече два народа, нито ще бъдат занапред разделени в две царства
Ез. 37:23  Те няма вече да се оскверняват с идолите си, нито с мерзостите си, нито с кое да било от престъпленията си; но ще ги избавя от всичките отстъпления, с които са съгрешили, и ще ги очистя; така те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог. 
Ез. 37:24  И слугата Ми Давид ще бъде цар над тях; над всички тях ще има един пастир; и те ще ходят в съдбите Ми, и ще пазят повеленията Ми и ще ги извършват
Ез. 37:25  Тоже ще живеят в земята, която дадох на слугата Си Якова, гдето живееха бащите ви; в нея ще живеят те, чадата им, и внуците им до века; и слугата Ми Давид ще им бъде княз до века
Ез. 37:26  При това, ще направя с тях завет на мир, който ще бъде вечен завет с тях; и като ги настаня, ще ги умножа, и ще положа светилището Си всред тях до века. 
Ез. 37:27  И скинията Ми ще бъде всред тях; и Аз ще бъда техен Бог, и те ще бъдат Мои люде. 
Ез. 37:28  Тогава народите ще познаят, че Аз Господ освещавам Израиля, когато светилището Ми бъде всред тях до века. 


Достатъчен е дори повърхностен поглед върху този пасаж за да се разбере, че днешния Израел е точно толкова изпълнение на това пророчество, колкото е държавицата Бахрейн. Но нека да разгледаме по-подробно.

Първо Бог казва, че Той ще възстанови не просто Юдовото царство, а ИЗРАИЛЕВОТО царство. Днешния Израел се състои само от така наречените "юдеи" или Jews, но никой не знае къде са потомците на Йосиф и те не са възстановени заедно като един народ. Когато се създава държавата Израел първоначално се е считало, че тя трябва да се нарече Юдея, защото се състои именно от юдеите, а не от всички израилтяни. И тук виждаме един от големите фалшификати, вместо Юдея те наричат себе си Израел, което само по себе си е лъжливо и измамливо. И когато някой християнин каже - аз подкрепям Израел, той де факто подкрепя една лъжа и измама.

Второ, Бог казва, че когато Той възстанови царството на Израел, един цар ще царува над тях, и това ще е слугата Му Давид. Давид обаче е отдавна мъртъв и единствения цар Давид, който е все още жив и може да изпълни това пророчество, това е възкръсналия Исус от Назарет. Някой да е забелязал Исус да царува в държавата Израел? Вместо това, тази държава е изключително антихристска по своите настроения, поведение и закони. Някой от вас знае ли че именно държавата Израел стои зад избиването и прогонването на християните от Ирак и Сирия? Без организационната и логистична подкрепа на Израел на така наречената "Ислямска държава" нито можеше да бъде създадена, нито да просъществува повече от няколко месеца.

Трето, Бог казва, че след събирането на Израел в земята, всички израилтяни ще бъдат очистени, няма да се покланят на идоли и ТАКА ще бъдат Божий народ. Очевидно че няма друг начин по който Израел отново да бъде Божий народ, освен СЛЕД събирането и очистването му от всички грехове и мерзости. Много ли е трудно да забележим, че такова нещо ни най-малко не се е случило по настоящем?

Четвърто, Бог казва, че когато това пророчество се изпълни, народите ще познаят, че Бог е осветил Израил. Някой от вас да знае какво е мнението на околните народи относно държавата Израел? А и не само на околните народи.

Трудно е дори да се опише огромното зло на което държавата Израел е предадена да върши, не само спрямо палестинските араби, не само спрямо околните народи, но и спрямо много други народи по света, където Израел е въвлечен в финансиране на всякакви подривни дейности. И всеки който изразява подкрепа спрямо държавата Израел става морален съучастник в нейните престъпления по цялата земя. И не само това, той става съучастник в бунта на Израел против Бога, защото формирането на тази държава е директен бунт против Бога, заплюване в Неговото лице и представлява най-чиста форма на проявление на духа на Антихриста.

Какво представлява ционизма?

Ционизма е политическо и атеистично движение поставило си за цел да използва всякакви възможни средства за придобиване на контрол над историческите територии на Юдея и Израел. Основателите на ционизма не се интересуват от Божиите обещания, нито от изпълнението на условията, които Бог поставя преди възстановяването на държавата да бъде възможно по Божия начин. Това са съзаклятници, които са решени на всяка цена, без оглед на броя жертви и причинени страдания да вземат контрол над историческата територия на древния Израел. С други думи самата философия на ционизма е плюене директно в Божието лице и всеки християнин, който съучаства в това нещо навлича на себе си много тежки престъпления спрямо Бога.

Едно от първите неща, които ционистите правят за да се докопат до придобиване на земята е да извършат огромно предателство спрямо Германия по времето на Първата световна война. До преди това евреите са считали че Германия е едва ли не новата обещана земя, и са боготворяли германската култура и развитие. Но след като Британската империя взема контрол над Палестина, ционистите предлагат сделка на британците, да им помогнат във войната срещу Германия ако обещаят да им дадат Палестина. По това време всички американски евреи са били силно про-германски настроени, понеже са контролирали голяма част от медиите целия американски народ е бил настроен про-германски. Евреите обещават на британците че ще обърнат Америка против Германия и така ще помогнат на Британската империя да спечели Първата световна война. И действително го правят. С помощта на подопечните си медии в Америка те започват да настройват американския народ против Германия, обвинявайки германците в неща, които много наподобяват случаи от съвремието, като например измислици от рода на това как иракчаните в Кувайт били избивали бебета намиращи се в инкубатори за недоносени бебета. Със същите похвати настройват американския народ против Германия и въвличат Америка във войната на страната на Британската империя.

Когато Германия след Първата световна война разбират какво са направили евреите и как са им забили нож в гърба, ако до тогава Германия да е била най-гостоприемното място за евреи в целия свят, логично в Германия се появяват антиеврейски настроения. Но зад всичко това стоят ционистите.

Въпреки поетите ангажименти британците не са силно съгласни да предоставят Палестина на евреите. Това води до създаване на еврейски терористични организации като Иргун и Лехи, които участват какво е масово избиване на палестински жители, така и в терористични акции срещу британската администрация в Палестина. Една от най-известните акции е взривяването на хотела "Цар Давид" в който се е намирало управлението на британската военна администрация. Днешния премиер Бенямин Нетаняху е физически и политически наследник на тези терористични организации, преобразували се след това в партията Ликуд.

Повечето християни предполагам в своята наивна подкрепа за Израел, дори не знаят в какво се забъркват и в какво съучастват.

Но всичко това далеч не свършва до тук. Инфилтрацията на християнските църкви от ционизма е доста по-дълбока и има изключително коварни цели. Но за тия неща ще пиша в следващи публикации в тази тема.


Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 186
Немалко хора предугаждаха,че това е така и аз бях един от тях. За толкова години утоляване на глад за четене и размисъл - тук е едва второто място, където се говори точно за тази тема. Някъде от интернет беше първото, но честно не помня къде и кога. Позамислих се тогава. Но сега наново ще поразровя да чета и мисля. Темата е много важна, както и всичко свързано с Бог.

Едни от няколкото книги, които пазя през годините са в подкрепа на притовоположното становище. Едната е от наш автор, Мачканов, където помня доста събития, които той проследяваше още от края на 19 век и до наши дни през 70-те години. До двете войни през 1967 и 1973, когато евреите са били обградени от всички страни от арабските държави но нанасят първи удар и за 6 дни сраженията приключват.
Другата книга я имах за по-сериозен авторитет - Планините на Израел от авторка, живяла 9 години по светите места и изследвала корените на конфликта, Библията и всичко свързано с тази тема. Тя се аргументираше с много цитати. Включително как евреите се завръщат на орлови крила/със самолети/ по земите си.

Като цяло не съм запознат много с политиката на Израел. Ако наистина стоят зад ислямска държава и зад задкулисни операции по света...и след като все още не са се обърнали към Христа/което ще е верен сигнал за християните от другите държави/ почти съм сигурен,че си прав в така изложените редове.

Благодарност за тази тема.
-----------------------------------
И тъй, като имаме такава надежда, говорим с голяма откровеност,    
и не сме като Моисея, който туряше покривало на лицето си, за да не могат израилтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше.    
Но техните умове бяха заслепени; защото и до днес, когато прочитат Стария завет, същото покривало остава, като не им е открито, че тоя завет преминава в Христа.    
А и до днес, при прочитането на Моисея, покривало лежи на сърцето им,    
но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще се снеме.    

А Господ е Духът; и гдето е Господният Дух, там е свобода,    

2 послание към коринтяни 3 гл.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Quote
Едни от няколкото книги, които пазя през годините са в подкрепа на притовоположното становище. Едната е от наш автор, Мачканов, където помня доста събития, които той проследяваше още от края на 19 век и до наши дни през 70-те години. До двете войни през 1967 и 1973, когато евреите са били обградени от всички страни от арабските държави но нанасят първи удар и за 6 дни сраженията приключват.
Другата книга я имах за по-сериозен авторитет - Планините на Израел от авторка, живяла 9 години по светите места и изследвала корените на конфликта, Библията и всичко свързано с тази тема. Тя се аргументираше с много цитати. Включително как евреите се завръщат на орлови крила/със самолети/ по земите си.

Безспорно създаването на държавата Израел е съпътствано с масова доза пропаганда под формата на книги, филми и новинарски емисии. Целта е всичко това да е покаже като някакъв вид Божие чудо, за да се скрие най-очевидния факт, че липсва най-важното условие такова чудо да се случи, а именно ЛИПСВА ПОКАЯНИЕ. А без покаяние няма как да има възстановяване, според ясните думи на пророците, които свидетелстват, че след като прокудените израилтяни се покаят едва тогава Бог ще ги върне обратно.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 186
Всъщност част от пророчествата вероятно са се изпълнили, например завръщането на няколко милиона в земите на дедите си.
По-голямата част от Палестинските земи е в Йордания в момента по сегашните граници - това помня от книгата. Не знам доколко е верно и дали обръщането на народа им ще се случи в сегашните територии...не знам в каква степен това вълнува водачите на християни в България. Изобщо как контактуват с такива власти, ако са замесени в прогонването на християните от Ирак и Сирия? Някои ходят там, хвалят се че били в Израел, срещал съм публикации, снимки. От 5-6 години не гледам почти новини, и ако гледам то е защото се мъча да видя нещо и разбера зад това, което се съобщава.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Действително има изпълнени пророчества, но това не са пророчествата за възстановяване на Израел, а пророчествата за реабилитацията на Исав/Едом.

Бит. 27:38  И Исав рече на баща си: Само едно ли благословение имаш, тате? Благослови ме, ей мене, тате. И Исав плака с висок глас. 
Gen 27:39  Тогава баща му Исаак в отговор му каза: Ето, твоето желание ще бъде далеч от тлъстите места на земята, Наросявани от небето горе; 
Бит. 27:40  С ножа си ще живееш, а на брата си ще слугуваш; Но когато въстанеш Ще строшиш ярема му от врата си
Бит. 27:41  И Исав мразеше Якова поради благословението, с което баща му го благослови. И думаше Исав в сърцето си: Скоро ще настанат дните, когато ще оплакваме баща си, тогава ще убия брата си Якова. 


Исав имаше две основни желания. Едното е да наследи земята на Израел, т.е да си върне първородното благословение и второто (което е условие да постигне първото) е да убие брата си Яков. До ден днешен едомците не са се отказали да убият изряилтяните. И днешната държава Израел е изпълнение на пророчеството, че Едом ще строши хомота на Яков. В момента едомците владеят в Израел. Не много християни са запознати с факта, че ашкеназите подтискат останалите юдеи, които са са от сефардите, мизрахите, черните юдеи от Етиопия и въобще всички различни от ашкенази. Израел е изключително расистка държава и то не само спрямо палестинците и арабите, но и срещу считаните от ашкеназите за "низши" групи юдеи. Самия замисъл на създаването на тази държава е да бъде като капан за юдеите от целия свят за да може да бъдат събрани на едно място и избити. Отделно типичните едомски политики на Израел създават омраза против евреите по цял свят.

Ето тези пророчества се изпълняват в момента. Ние сме свидетели на мандата на Исав в обещаната земя, който мандат Исав има право да получи като компенсация за това че беше измамен от брат си Яков.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Самия замисъл на създаването на тази държава е да бъде като капан за юдеите от целия свят за да може да бъдат събрани на едно място и избити. Отделно типичните едомски политики на Израел създават омраза против евреите по цял свят.

Ето тези пророчества се изпълняват в момента. Ние сме свидетели на мандата на Исав в обещаната земя, който мандат Исав има право да получи като компенсация за това че беше измамен от брат си Яков.

Факт е че случилото се по 1948-ма, и завръщането на много евреи е голямо събитие, и няма как това да е пропуснато в пророчествата. Трябва да има повече конкретни места в Писанията където се споменава това нещо. Знам че, Реджи споменаваше някои пасажи.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 186
https://imgur.com/a/Z25a5UY
За тази книга говорех, ако не я намирате бих я пратил при интерес.

Както е писано, Израел ще бъде докрай камък за препъване на народите. И в пряк и в преносен смисъл.

Захария 12 гл.
1 Господното слово наложено на мене за Израиля: - Така казва Господ, Който простря небето, И основа земята, И образува в човека духа му:    
2 Ето, Аз правя Ерусалим омайна чаша На всичките околни племена; И това ще бъде и за Юда В обсадата против Ерусалим.    
3 В оня ден ще направя Ерусалим Утегчителен камък на всичките племена; Всички, които се натоварят с него, ще се смажат; И против него ще се съберат всичките народи на света.


Когато са гласували в оон по повод различни събития, почти целия свят е заставал против Израел с гласуванията си. Още едно изпълнение на написаното.


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Анко, това пророчество е писано за Израил, не за Юда. В днешната така наречена държава "Израел" са само хора от юдовото царство. Израел въобще го няма там още. Да не говорим, че Юда също не е събрана, понеже повечето юдеи са изгубени още по времето на вавилонския плен.

С други думи събирането на Израел предстои. Едва когато то се случи тези пророчества могат да се изпълнят.

Една от най-големите измами сред християните е "възстановяването на Израел" и който вярва, че това "събиране" има нещо общо с Бога позори Бога, защото то е направено в духа на антихриста, в духа на едом. И ако човек не може да разпознае ТОЗИ фалшификат, той няма да разпознае и когато дявола фалшифицира завръщането на Исус. И християните ще приемат Антихриста за Христос.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 186
Благодаря за пояснението Watchmаn, върнах се и препрочетох началната публикация. Заслужава си вниманието всичко това.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3500
Това, което съм написал по темата само драска по повърхността на тази много обширна и дълбока тема. Добре е всеки внимателно да изследва за себе си тези въпроси, защото те са изключително важни и свързани с измамите на последните времена.

Quote
Факт е че случилото се по 1948-ма, и завръщането на много евреи е голямо събитие, и няма как това да е пропуснато в пророчествата. Трябва да има повече конкретни места в Писанията където се споменава това нещо. Знам че, Реджи споменаваше някои пасажи.

Ако се сещаш нещо цитирай тука. Аз доколкото знам Реджи твърди че има частично изпълнение в момента за да има хора присъстващи в земята и да дойде съд върху тях.

Този въпрос е много важен защото касае фундаменталните разлики между Едом и Израел, между Антихриста и Христос. Между дървото на знанието и дървото на Живота. Между Закона и Благодатта.

Това е разделителната линия по която Бог ще раздели Своите от чуждите. И както спасението не е "чрез дела по закона", не е дело на човешки ръце, така възстановяването на Израел няма и не може да бъде дело на човешки ръце. То ще бъде такова дело, че всичките народи ще познаят че не човек А САМ БОГ е извършил това. Всеки ще онемее от величието на Божието действие. Всеки ще дойде в благоговение и страхопочитание от действията на Бога, защото ще бъде ясно като бял ден за всеки човек, че на такова избавление не е способен никой човек, но само Бог.

Достатъчно е човек да се запознае с фактите около създаването на днешната държава "Израел" за да види, че това не само е дело на човешки ръце, но е базирано на нечестиви инсинуации, манипулации, насилие, заплаха, тероризъм, предателство и огромно количество измама. Няма нищо свято, нищо, което да доведе до благоговение, до прославяне на Бога. А именно това е намерението на Бога. Както Бог изведе Израел от Египетската земя и прослави името Си, много по-велико ще бъде избавлението, което е приготвил сега. И наистина като се има предвид колко са разпръснати Израилевите племена по всички народи, как повече от 90% от тях са с изгубена идентичност, то тук говорим за някакво огромно и неимоверно чудо. Първо за разкриване на идентичността на изгубените племена, и второ за възстановяването им в земята, която сега е окупирана от Едом, най-големия враг на истинския Израел.

И защо мислите, че този фалшив Израел толкова много се пеняви на Иран? Защото знаят, че в Иран живеят много повече автентични евреи отколкото в държавата Израел.

И тук не говорим за събиране на няколко милиона юдеи със съмнително потекло, каквото имаме днес. Колко от вас знаят, че равините са променили начина по който се счита кой е евреин и кой не? Докато в Писанията имаме - Авраам роди Исаак, Исаак роди Яков и прочие, т.е рода се предава по МЪЖКА линия, то равините са решили, че рода трябва да се предава по ЖЕНСКА линия. И някой се счита за евреин ако МАЙКАТА е юдейка, ако ще бащата да е монголец. По този начин днешните юдеи напълно губят генетична автентичност спрямо родовата връзка с Авраам, Исаак и Яков.

И не само това, през всички тези 2000 години на изгнание имаме хиляди езичници приели юдаизма. Араби, гърци, етиопци и хора от всякакви други народи са приели юдаизма и днес се считат за пълноправни юдеи. И това по силата на кой завет? След сключването на Новия завет, единствения начин някой да стане легитимна част от Божия народ е чрез вяра в Христос. И всички тези юдейски прозелити са нелегитимни. Смятайте какво количество техни потомци днес се считат за автентични юдеи.

А Божиите обещания на кого са дадени? Достатъчно е човек да се замисли за мащабността на КАШАТА, която е забъркана по отношение на това кои са автентичните юдеи и израилтяни, за да се разбере МАЩАБА на ЧУДОТО, което е необходимо за да имаме истинско и автентично възстановяване на Израел.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.