Author Topic: Здравомислието и обновяването на ума  (Read 5446 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3782
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #15 on: July 02, 2019, 23:28:34 PM »
Не знам какво последния коментар има общо с тематиката на тази тема? Що се отнася до калвинизма, не на едно място това учение е било разобличавано в този форум като лъжливо.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 313
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #16 on: August 07, 2019, 11:36:07 AM »
Прекрасно се е погрижил Watchman, прочетох и си припомних.

Пътят на вярата в Христа е едно връщане към Божия образ и подобие на човека. Както е замислен и сътворен. Пътуване към първообраза.
Този път и завръщане минават през здравомислие и обновяването на ума. Докато заобича човек Божията воля. Докато стане естествено за човек да върши Божията воля. За ден-два не става. Бог е нежен и той обгрижва човека бавно в неговото очистване и духовно израстване. Бавно но постоянно.
Четенето на Библията представлява взаимен процес. Човекът чете, размишлява, моли се, действа. Бог малко по малко въвежда човека в Своите дълбочини. Целта на Бог винаги е да очисти сърцето. Там са изворите на живота е писано.

Както благодатта на Бог е писано,че е многоразлична, така и вярващите биват въздействани най-силно от различни книги от Библията.

Години имах поредни, когато въздействието на проповедта на планината беше изключително върху мен. Матей 5,6,7гл. Прочитах на един дъх и бях като изкъпано бебе. И външно и вътрешно. Несравнимо.
Друго, което обновяваше ума ми и успявах да погледна на всичко от Божията гледна точка беше четенето на Йов.
Знам,че за хиляди християни е така. За Божия Слава.

Основното е човек да отделя от времето си и да престоява в тишина и четене. С Библията и Бога.
Да не се чете на пуснато радио или телевизор. Да си осигури човек нужната тишина. Да не забравя,че чете Словото на Всемогъщия. На Единствения. На Създателя. На Спасителя на човечеството. Да подходи сериозно. Да размишлява докато чете, да се върне и да прочете отново и отново. Да не бърза когато чете. Да се моли преди четене макар с едно изречение - да се помоли да разбира написаното, защото Христос след възкресението Си им отвори ума за да разберат писанията учениците Му. Защото никой не може да обясни дадена книга по-добре от нейния автор. Да не се съмняваме,че Автор на Библията е сам Бог.

miro s

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 73
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #17 on: April 26, 2023, 09:53:19 AM »
...
Да не се съмняваме,че Автор на Библията е сам Бог.
Здравейте Анко!
 
Първоначалната цел на Бог  е  да създаде един човек с подходящ помощник-животно
" 18 И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник.
19 И Господ Бог създаде от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги заведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име човекът назовеше всяко одушевено същество, това име му остана.
20 Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове. Но не се намери помощник, подходящ за човека.", нали?
   Каква е била идеята в този процес, според автора на писанието?
   

Анко

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 313
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #18 on: April 26, 2023, 11:30:31 AM »
Бог е винаги в началото и в края на всеки процес и знае всичко. Не ми се струва удачно Бог, Който създава видимото и невидимото, Който извиква в действително съществуване и това, което не съществува /римляни 4-17/,че след като не се е намерил подходящ помощник на човека...се е затруднил по някакъв начин и нещо се е случило не така, както Той е искал и очаквал. Жената е подходящият помощник за мъжа, дори Божият Син дойде и живя на земята като човек, роден от жена. Велик и недостижим е Божият промисъл за всяко нещо, което човеците недоумяват и не разбират. Не мисля,че Бог може да бъде учуден, изненадан или затруднен по някакъв начин. От неочаквано развитие на даден процес или събития. Това е присъщо за смъртни човеци, не за Него.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3782
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #19 on: April 26, 2023, 11:38:22 AM »
Quote
Каква е била идеята в този процес, според автора на писанието?

Ако искаш да знаеш идеята според Автора на Писанието, трябва да се обърнеш към самия Автор. Ние не сме Негови говорители, ние сме Негови ученици. Не всичко знаем и не всичко разбираме, както е и всеки ученик в процес на учене.

В случая можем да предположим, че Бог е искал да демонстрира че животинския свят не е подходящ за създаване на семейство с човека, защото човека е създаден по Божий образ, а животните не са. Затова Бог създаде за човека помощник от самия човек, за да може и помощника да носи Божия образ.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.