Author Topic: Здравомислието и обновяването на ума  (Read 4008 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Живеем във времена в които технологиите за масово предаване на информация дават възможност, ако попаднат в ръцете на зли сили да бъдат използвани за изкривяване на цялото съзнание и мисловен процес на хората.

Още от Библейски времена апостола говори за това, че християните трябва да обновят своя ум, ако и тогава да не е имало такива технологии за деформация на съзнанието. В днешно време битката за ума е още по-ожесточена и срещу хората са изправени още по-мощни оръжия.

И тъй като тази тема е изключително обширна и задълбочена, за мен ще е трудно да я обхвана цялостно и да я задълбоча до степен че да има полза за читателите и участниците. Затова ще се постарая да насоча вниманието към няколко основни направления, които имат главна роля за поправянето на изкривения ум, както и за обновяването на вече изправения ум.

С други думи имаме два главни проблема с които се сблъскваме:

-Единия е изкривеното и фрагментирано мислене, неспособността да се мисли праволинейно, логично, смислено и задълбочено. И този проблем се решава чрез връщане към библейските основи на здравомислието.

-И другия е светското мислене, движено от княза на въздушната власт, и неговите съюзници - небесните началства и власти на тъмнината. Този проблем се решава с обновяването на ума.


На тези два основни аспекта искам да обърнем внимание в тази тема. Аз нямам претенцията да съм разбрал и усвоил всичко по тази толкова пространна и задълбочена тема, затова ще споделя нещата, които съм разбрал и достигнал до момента, не само от това, което съм научил в Писанието, но и от неговото приложение в реалния живот. Но ако някой има задълбочени познания и опит в тази насока, ще се радвам да допринесе на темата. Едва ли по настоящем има друг въпрос, който касае толкова много хора и който да има такъв огромен потенциал да преобрази живота на християните с изключително бързи темпове.


Изправянето и оздравяването на ума

2Tим. 1:7  Защото Бог ни е дал дух не от страх, а на сила, любов и себевладение.

Ще започна с този стих, макар нашия превод да е съвсем неточен. Думата преведена като "себевладение" всъщност означава "здрав ум" или "здрав разум". KJV превода дава по-точното значение:

2Ti 1:7  For God hath not given us the spirit of fear; but of power, and of love, and of a sound mind.

Интересното тука, че гръцката дума използвана в случая е σωφρονισμός /sōphronismos/ и е съставена от две думи sozo (спасявам, избавям, изцелявам) и phren (ум, разум, мисловен процес).

С други думи в този пасаж се говори за спасение на ума, за изцелението на мисловния ни процес. Нещо повече апостол Павел говори за това, че Бог ни е дал не просто здрав разум, но ни е дал ДУХ НА ЗДРАВ РАЗУМ. А това в този контекст говори за ОТНОШЕНИЕ.

Т.е на първо място нашето отношение трябва да бъде такова, че ние да осъзнаваме нуждата си от спасението на нашите умове, от изцелението на нашия мисловен процес.

Причината да има толкова много несъгласия между християните (в това число и в този форум), е че всеки подхожда с презумпцията че всичко в неговия ум си е наред, че мисловния му процес е напълно благонадежден и следователно, всичко, което си мисли, че разбира когато чете Библията е непременно вярно.

Тоест, това е обратното отношение на онова, за което апостол Павел говори с цитирания пасаж по-горе. Това отношение Писанието нарича високоумие.

Оригиналната дума използвана в Библията за високоумие е ὑψηλοφρονέω, hupsēlophroneō и също се състои от две думи: hupsēlos (издигнат) и phren (ум, разум, мисловен процес).

С други думи тук имаме две напълно противоположни настройки на ума, едната на издигнатия (и следователно болен) ум, другата на спасения (и следователно здрав) ум. Това са двете отношения, които показват на кой път се намираме ние, дали на пътя на изкривяването и извращаването на ума, или на пътя на спасението и изцелението на ума.

Как започва процеса на изцеление на нашия ум? На първо място той започва със смирението и страха от Господа. Затова апостол Павел, когато адресира високоумието, той казва:

Римл. 11:20  Не високоумствувай, но бой се.

Страха от Господа е начало на мъдростта, той е началото на преминаването от състояние на безумие и умопомраченост в мъдрост (знание, разбиране, благоразумие). И ето в какъв контекст са казани прословутите думи, че Страха от Господа е начало на мъдростта:

Пр. 1:3  За да приеме поука за мъдро постъпване, В правда, съдба и справедливост,
Пр. 1:4  За да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа,
Пр. 1:5  За да слуша мъдрият и да стане по-мъдър И за да достигне разумният здрави начала,
Пр. 1:6  За да се разбират притча и иносказание, Изреченията на мъдрите и гатанките им.
Пр. 1:7  Страх от Господа е начало на мъдростта; Но безумният презира мъдростта и поуката.


Този пасаж не описва нещо, което става изведнъж. Той говори за процес, в който човек от безумен (прост) може да се преобрази в мъдър. А дори вече да е умъдрен, да стане още по-мъдър. И дори да е разумен, да достигне ЗДРАВИ НАЧАЛА.

Ето тези здрави начала липсват на днешно християнство. Защото всеки влиза в църквата и решава, че ума му е годен да разбира всичко, че всъщност в мисловния му процес няма никакви проблеми. Но вместо това Писанието казва, че ние трябва да ДОСТИГНЕМ до здрави начала, което ще рече, че ние първо трябва да осъзнаем, че ние не се намираме на здрава почва. Че нашия ум е бил ощетен от живота ни в света, и от ходенето ни по плът.

Ето защо първата стъпка е да се убоим от Бога, и да смирим себе си, признавайки, че нашия ум не е годен за нищо и че имаме нужда Бог да ни обучи и да ни води като деца от самото начало.

Точно затова Исус ни учеше да станем като дечицата, които разбират че нищо не знаят и са готови да бъдат научени на всичко от начало. Ние имаме нужда нашия ум да бъде изцелен, да бъде спасен от изкривяванията придобити в света. А във времена като днешните, тези изкривявания са много по-силни и много по-драстични, от времената на древните пророци и апостоли.

Без Божията благодат, за нас е невъзможно нито да осъзнаем, нито да преодолеем пораженията, които този свят е нанесъл на нашите умове и на нашето мислене. Затова е написано:

Яков 4:6  "Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат".

Ние не можем да придобием благодатта да изцелим и изправим умовете си, докато първо не смирим себе си и не отхвърлим високоумието.

Без това отношение ние не можем да продължим напред, не можем да предприемем следващата стъпка към изцелението на ума си. Ние трябва да осъзнаем нашата нужда да минем през този процес, който ще ни изведе на здрави начала.

Едва ТОГАВА ще можем да разберем наставленията на Писанието, които ще превърнат нашия ум в здрав, изцелен, избавен и благоразумен. Аз много пъти съм се опитвал да предам на други хора тези принципи и съм се удивлявал, как те нямат никакъв ефект. Как хората просто не разбират, не виждат и пропускат това огромно съкровище, което бива поставено пред тях. И си казвах: Боже, толкова ли съм неспособен да обясня и да предам тези скъпоценни неща, които си ми открил? Защо е толкова трудно за хората да разберат тия неща, които толкова ясно са написани в Писанието? Сега наистина разбирам, защо те не са ме разбирали. Защото съм опитвал да градя върху високия ум, преди тези хора да са смирили себе си като деца и да осъзнаят своята нужда да започнат от начало.

Затова ако нищо не разберете от това, което ще напиша по-долу и ако не виждате как тия неща могат да преобразят живота ви до неузнаваемост, то вероятно това е защото не сте минали през тази първа стъпка. Затова прекарайте първо време (в молитва и размишление) да осъзнаете и осмислите нея, преди да се опитате да четете нататък в темата.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #1 on: February 26, 2019, 18:51:40 PM »
Библейската школа по мъдрост и здравомислие

Почти всички християни в днешната епоха мислят, че за да бъдат образовани,за да придобият добри знания и добри умствени умения, те трябва да отидат в някакви университети където да ги научат на тези неща. Моят език е беден да опише колко голяма трагедия и падение е подобно мислене.

Светските университети, дори и елитните такива в най-добрия случай предлагат бледа, орязана и осакатена система за формиране на интелекта и облагородяване на умствените способности. Какво имам предвид под "в най-добрия случай". Имам предвид това, че в 99% от случаите днешните университети имат за цел не да увеличат умствените способности, а да ги ограничат и оковат в определени рамки. Тези 99% не се включват в "най-добрия" случай за който говоря. Има 1%, дори по-малко от 1% от университетите където обикновените хора нямат достъп, където се учат децата на така наречения елит. В тях се преподава съвсем друга система на мислене, която представлява изключително орязана и осакатена версия на това, което аз наричам Библейската образователна система или Библекската школа за придобиване на мъдрост и разум.

В древните времена тези две системи (за простолюдието и елита) са били наречени с две имена - Тривия (за простолюдието) и Тривиум (за елита). Чрез първата система се подготвят слуги, които да могат да изпълняват определени задачи за своите господари, но без да са в състояние да могат да надрастат поставените над ума им рамки. Това става чрез насаждане на определени мисловни догми, и чрез повреждане на когнитивните способности на човешкия ум посредством определени техники за фрагментиране (насичане на фракции) на ума и мисловния процес. Така нареченото асоциативно мислене де факто представлява формула за затъпяване на населението. Тривията по своята същност представлява преподаване на набор от тривиални знания, които се приемат за аксиома и константа и не трябва да бъдат поставяни под въпрос и дискусия. Тривията може да включва какво верни постановки (предназначени за функционирането на слугинажното население в рамките на определената му робска работа), както и напълно погрешни постановки (предназначени да блокират самостоятелното развитие на умственото развитие на хората).

Тривиума от друга страна не преподава готови знания, а преподава методи за самостоятелно придобиване на знание. С други думи в единия случай на хората им се дава риба и им се казва откъде може да си купят риба ако искат да ядат риба. А в другия случай се дава въдица и се обучават хората как да я използват за да си наловят колкото си искат риба без да зависят от никого.

Тези две системи ние ги имаме представени в Библията, в чист и оригинален вид, по начина по който Бог ги е дал за обучението на своите деца. С тази разлика, че те са поставени по правилния начин. Първо ни са дадени инструментите за придобиване на мъдрост и знание, или това е което аз наричам - двигателя на умственото развитие, а след това ни е даден набор от готови знания които да използваме като първоначален заряд гориво за този двигател, за да можем да го задвижим и от там нататък той да принася непрестанен плод в нашия живот.

Ще кажете, къде се намира това нещо в Библията? Ние защо не сме го срещали до сега? И го знаете и сте го срещали, но не са ви били отворени очите за да го видите, нито сте разбирали че държите в ръцете си огромно съкровище дадено ни от Бога. На мен самия ми отне повече от 20 години в четене и изследване на Библията преди да започна да го виждам и разбирам. И от момента в който по Божия милост и благодат аз го прозрях, живота ми повече не е същия.

Е добре КЪДЕ тогава е това нещо, къде в Писанието Бог ни е дал Своята школа по мъдрост и здравомислие? Кой беше най-мъдрия смъртен човек живял някога на земята? Това разбира се беше цар Соломон. Именно на него Бог даде такава мъдрост и знание, които го превърнаха в най-богатия цар в историята на човечеството. Човек при който се стичаха царе и царици от целия свят за да чуят мъдростта му и да видят плода на неговото знание и разум. Бог обаче не даде всички тези неща на Соломон само за него самия. Но благоволи Бог чрез него да даде на народа Си Своята образователна система, Своята школа за мъдрост и здавомислие.

И понеже Бог е създател на всичко видимо и невидимо, Бог ни е открил чрез Соломон как да придобием здрав ум, който може да придобива знание и разум за видимите неща, така и за невидимите. За видимите неща, Той ни е дал книгата Притчи, а за невидимите - книгата Еклисиаст.

В тази тема аз няма да засегна въпроса за невидимите неща, защото не мисля, че съм дорасъл още да мога да говоря за тях, но ще се спра изключително на видимите, или обучаването на ума в това да придобива мъдрост, знание, благоразумие и проницателност.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #2 on: February 26, 2019, 20:18:11 PM »
Страхът от Бога - началото и фундамента на всяка мъдрост, знание и разум

Преди да продължа с разясняването на инструментите, които Бог ни дава за придобиване на здрав разум, знание и мъдрост, бих искал да предупредя, че без страха от Бога, придобиването на знание и разум и развиването на интелекта е изключително опасно занимание. Апостола предупреждава, че: "знанието възгордява" 1Кор. 8:1, а гордостта предшества падането.

Дори Соломон при цялата си мъдрост падна и се отклони от Божия път. В края на живота си като съкрушен човек, той написа:

Екл. 12:13  Нека чуем свършека на всичкото слово: Бой се от Бога и пази заповедите му, Понеже това е всичкото на човека;
Екл.12:14  Защото, относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, Било то добро или зло.


Соломон започва книгата Притчи със страха от Бога и завършва книгата на Еклисиаст със страха от Бога.

Разликата между тривиума на светския елит и Божията система на обучение е най-вече в това, че Бог ни е дал всичко в Притчи и Еклисиаст изключително балансирано със смирението и страха от Бога, без които ние можем да се превърнем в едни зли гении, в хора с изключителен интелект, но помрачено от злото сърце. И това е опасността за която искам да ви предупредя. Но това не е единствената опасност.

Втората опасност се състои в това, че ако обучите ума си в принципите на Писанието за придобиване на мъдрост и знание пред вас ще се отворят страшно много врати за развитие в личен план, в това число и за забогатяване. И точно тук вие ще бъдете изправени пред един избор. Дали ще насочите огромния потенциал, който ще придобиете чрез това обучение за лична облага или ще го насочите към това да служите на Божието дело и царство? Затова не само страха от Бога, но и любовта към Бога и Неговата правда, Неговото царство и Неговите цели на земята са изключително важни да бъдат утвърдени в нас преди да предприемем този процес. Аз мисля, че това е причината много от тия неща да остават скрити от повечето християни, защото те имат потенциала да ги отвеят и отнесат в съвсем друга посока, ако те не са достатъчно утвърдени в Бога.

Ето защо искам да ви разкажа една история, която преплита фрагменти от моя живот и от живота на един човек, чрез който аз започнах да изследвам този въпрос и благодарение на който започнах да разбирам нещата, които пиша в тази тема.

Преди повече от 12 години, аз си бях пуснал нещо като онлайн християнско радио (на английски)  и слушах докато си вършех работата на компютъра. В един момент започна да говори един човек, чието име така и не запомних. Той разказваше свидетелство от своя живот. Той бил човек, който много трудно се задържал на работа, защото е бил толкова глупав и непохватен, че за кратко време хората са го разбирали и са го изгонвали от работата. В един момент обаче човека успял да се задържи цели шест месеца на някаква работа. И тъкмо започнал да си мисли, че нещата явно са се пооправили при него, шефът му го извиква и му казва: "Ти си най-големия срам за тази фирма, който някога сме имали. Имаш 30 минути да си събереш нещата и да се махаш от фирмата." Сърцесъкрушен човека се прибира в къщи и понеже бил християнин започва да плаче и да се моли пред Бога: "Боже как може да съм толкова глупав и некадърен? Как да променя ума си и да придобия мъдрост, така щото да се справям в работата и живота си?" Тогава Бог го насочва към това, че именно книгата Притчи учи как глупавия да придобие мъдрост и знание. Така човека започва да чете книгата Притчи всеки ден, като удивителното е че книгата Притчи има точно 31 глави - по една глава за всеки ден от месеца, дори в месеците с повече дни. (Между другото книгата Еклисиаст има 12 глави - по една глава за всеки месец от годината). След като човека започнал да чете по една глава от Притчи всеки ден само след половин година той вече имал собствен бизнес и след около година вече бил милионер. Но увлечен от бизнеса и успехите си той спира да чете Притчи и след известно време прави изключително глупава сделка от която губи абсолютно всичките си пари. Прибирайки се съкрушен в къщи той се сеща за Притчи, отваря ги и очите му попадат на следния стих:

Пр. 14:8  Мъдростта на благоразумния е да обмисля пътя си, А глупостта на безумните е да заблуждават.

Разбира, че отдалечавайки се от Божията мъдрост той е започнал да предприема необмислени решения, които водят до неговия крах. Така започва да чете отново Притчи и по неговото свидетелство след известно време отново станал милионер.

Сега излишно е да казвам, че човека е американец, а американците хронически страдат от тази болест винаги да търсят да извлекат лична изгода от Божиите истини, вместо да насочат откровението към постигане на Божиите цели и работа на земята.

Въпреки това аз бях впечатлен от това, как написаното в Притчи е успяло да извади този човек от това състояние на глупост и некадърност и да го превърне в успешен човек, дори в рамките на личното развитие и бизнес успехи. Тогава реших и аз всеки ден да прочитам по една глава от Притчи, не защото имах нужда да си подобрявам доходите (понеже и преди това бях достатъчно успешен в работата си), а защото исках да видя коя е тази преобразяваща сила на книгата Притчи.

Предполагам е излишно да споменавам, че малко след това аз почти станах милионер в долари (хората от форума, които ме познават лично знаят, че казвам истината), но напълно съзнателно се оттеглих от тази посока на развитие и предпочетох да се задълбочавам в Божиите неща, а не в материалните.

Ето защо преди да продължите да изучавате тази тема бих искал сериозно да се замислите върху тези два разказа, защото поуката от тях е много важна за това, което може да се случи с вас след като усвоите дадените ни от Бога инструменти за обучение на ума в придобиване на мъдрост, разбиране и знание.

И още нещо, не мислете, че веднъж придобили това разбиране и обучение, вие ще можете да го задържите. Ако сърцето ви се навдигне против Бога можете отново да оглупеете, или ако подобно на Навуходоносор решите, че със своята мъдрост и знание сте постигнали велики неща, Бог може да ви върне в състояние на умопомрачение, докато си спомните отново за страха от Бога и за това да имате смирено и съкрушено сърце.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

simeon

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 153
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #3 on: February 26, 2019, 22:25:18 PM »
И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители, за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите; докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота; за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости; но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос, от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,  помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им; които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота. Но вие не сте така познали Христа; понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса), да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти, да се обновите в духа на своя ум, и да се облечете в новия човек, създаден по <образа на> Бога в правда и светост на истината.
Ефесяни 4:11‭-‬24 BG1940
https://bible.com/bible/23/eph.4.11-24.BG1940

Аз изключително много се радвам и благодаря на Бога за това,че такива важни,фундаментални теми се постват напоследък във форума. Вярвам,че времето определено за възстановяване и възвръщане към Бога на нашия народ е дошло. Нека Бог извърши делото Си в нас и чрез нас за Своя слава. Моля се Бог да освети народа Си сред българите,за да може народа Му да стане за благословение и възвръщане на целокупния народ с цел да извърши Божието намерение и очакване.


Но който се хвали нека се хвали с това, Гдето разбира и познава Мене, Че съм Господ, Който извършвам милост, Правосъдие и правда на земята; Понеже в това благоволя, казва Господ,
Еремия 9:24 BG1940
https://bible.com/bible/23/jer.9.24.BG1940

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #4 on: February 27, 2019, 00:41:46 AM »
Библейския процес на оздравяване на ума

Книгата Притчи може условно да се раздели на две части. Първата част е от от 1-ва до 9-та глава и там се съдържат инструментите за придобиване на знание, разум и мъдрост, или това е което аз наричам двигателя или механизма за придобиване на знание, а древните римляни и гърци го наричат тривиум. И втората част е от 10-а до 31-а глава и там са ни дадени основни и фундаментални знания, които да бъдат като гориво за двигателя, или това е което древните наричат тривия, но дадена ни от Бога в чист вид, без извращенията наложени от елита за затъпяване на населението.

Още в началото на книгата Притчи се заявява нейното предназначение и цел:

Пр. 1:1  Притчи на Давидовия син Соломон, Израилев цар,
Пр. 1:2  Записани за да познае някой мъдрост и поука, За да разбере благоразумни думи,
Пр. 1:3  За да приеме поука за мъдро постъпване, В правда, съдба и справедливост,
Пр. 1:4  За да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа,
Пр. 1:5  За да слуша мъдрият и да стане по-мъдър И за да достигне разумният здрави начала,
Пр. 1:6  За да се разбират притча и иносказание, Изреченията на мъдрите и гатанките им.


Забележете, че тук се казва ясно и недвусмислено, какво написаното в книгата Притчи има за цел да направи с тези, които я четат и изучават:

1. Да познае някой мъдрост и поука
2. Да разбере благоразумни думи
3. Да приеме поука за мъдро постъпване, в правда, съдба и справедливост,
4. Да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа,
5. Да слуша мъдрият и да стане по-мъдър
6. Да достигне разумният здрави начала
7. Да се разбират притча и иносказание, изреченията на мъдрите и гатанките им.

Този списък е изключително богат и ако искаме да вникнем в неговата дълбочина, трябва да го разгледаме в най-различни преводи, както и да изследваме значението на използваните оригинални думи. Но това, което сега искам да отбележа е друго, а именно, че допреди аз винаги съм приемал книгата Притчи, като тривия, като сбор от събрани мъдрости, от които можем да се поучим, и от които можем много да научим. Но едно нещо не ми беше ясно. Как така, научавайки тези формулирани на готово мъдрости, аз ще мога да разбирам притчи и иносказания? Изреченията на мъдрите и гатанките им? Този стих винаги ме е удивлявал и съм се чудил как набор от готови знания може да ти помогне да разбереш други знания, отвъд това, което ти е дадено на готово?

Причината за моето удивление беше, защото аз гледах на Притчи само като на тривия, като на сбор от събрани мъдрости, които аз трябваше да науча, но аз не знаех, че Притчи съдържа и инструментите за придобиване на знание, похватите за развиване на ума и разума. Аз бях сляп за тайните намиращи се в 1-ва до 9-а глава. В продължение на близо 20 години аз четях книгата Притчи, мисля че това беше най-първата книга от Библията, която прочетох изцяло когато хванах за първи път Библия в ръцете си, и въпреки това аз оставах сляп за този двигател на мъдростта и разума.

Затова в деня в който ми се отвориха очите, това преобрази целия ми живот. Аз вече не бях същия човек. И живота ми повече не беше същия.

Ето защо, ако аз успея да предам на християните в България, това единствено нещо, което пиша в тази тема - то живота ми на земята няма да е бил напразно.

След всичко прочетено до тук, вие вече имате всичко необходимо в ръцете си за да започнете да четете Притчи всеки ден, по една глава на ден и цял ден да размишлявате върху нещата, които сте чели. От тук нататък е между вас и Бога, да ви открие Бог какви са тези инструменти и как те работят. Те са толкова много, и са толкова прекрасни и дълбоки, че аз въобще не мога дори да си помисля да ги обхвана в тази тема. Но въпреки това ще се опитам поне да дам някои основни насоки, които ще ви помогнат да започнете да ги разпознавате четейки Притчи, и да започнете да се замисляте върху тях, да ги изучавате и да ги усвоявате.

Пр. 2:1  Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,
Пр. 2:2  Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,
Пр. 2:3  Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,
Пр. 2:4  Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,
Пр. 2:5  Тогава ще разбереш страха от Господа, И ще намериш познанието за Бога.


Този пасаж е един от най-основните в нашето прохождане в процеса на изправяне и оздравяване на нашия ум. Той е разделен на две части. Първата част (ст. 1-4) показва процеса, и втората част (ст.5) показва резултата от този процес.

АКО изпълним условията в първите четири стиха ТОГАВА ще придобием разбиране и познание за Божиите неща.


Ето защо ние не трябва просто да ЧЕТЕМ тези условия, ние трябва да ги изследваме, трябва да ги изучаваме, трябва да вникнем в тях, трябва да осмислим какво всъщност казват тия условия, какво точно трябва да направим за да започнем да разбираме и познаваме Божията истина и да намерим познанието на Бога.

И това е най-трудната част, защото дефакто ние трябва да приложим процеса върху самия процес за да го разберем. И как да стане това нещо, как да отключим значението на този процес, ако имаме нужда от самия процес за това отключване?

И тук на помощ идва още един инструмент, който може да отключи не само този процес, но може да отключи книгата Притчи (а и останалата Библия) по такъв начин, че ние да бъдем шокирани и удивени от съкровищата, които е скрил Бог в Писанията.

Кой е този инструмент? ДУМИТЕ. Изследвайте думите, изучавайте думите, проверявайте тяхното оригинално значение, ровете се в речниците, еврейски, гръцки, английски, български, етимологични, лексикони, тълковни - всичко, което може да ви помогне да вникнете в значението на думите и да разберете техния смисъл в дълбочина, да схванете тяхната пълнота, да издирите техните корени. Думите, особено тези използвани в Библията са огромно съкровище. Знанието и разбирането на думите и тяхното истинско оригинално значение не може да се сравни с никакви земни съкровища. И ако нямате достъп до речници, и това не е спънка размишлявайте върху думите, преглеждайте различни преводи на Библията, мислете върху думите и молете се Бог да ви открие тяхното значение. Обещавам ви ако се научите да се задълбочавате в значенията на думите - живота ви никога няма да бъде същия!

Не сте ли чели че всичко започва с думите? В началото бе Словото. Затова първия инструмент, който ние трябва да усвоим и който ще ни помогне да издирим и да схванем всички останали инструменти - това са думите.

Може би ще си спомните думите на Исус, където Той казва:

Maт. 12:36  И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.

Вероятно и вие като мене сте си мислили, че тук става въпрос за шеги и несериозно говорене. Но Исус има предвид нещо много по-голямо и по-важно. Исус говори за това, че един от най-големите грехове е изпразването на думите от тяхното съдържание. Бог е Словото! И ако ние използваме думите без да имаме съзнание за тяхната пълнота, без да сме изучили и изследвали тяхното истинско значение, то ние боравим с празни думи, и по този начин ние ограбваме познанието на Бога, и лишаваме Бог славата и живота, които Той е въплътил в думите и Словото с цел да Го познаем.

Не мога да ви опиша какво богатство ще се разкрие пред очите ви когато започнете да изследвате Библейските думи и термини. Думите са мост към реалността, особено ония думи, които са първични и се явяват корен на много други думи.

Ако вие четете този материал, това означава че имате достъп до компютър и няма пречка да можете да си поставите библейски софтуер, какъвто има безплатно с речници и лексикони и преводи на Библията на всякакви езици, напълно безплатно. Наистина живеем в страшно зли времена, но Писанието казва - където се умножава греха, умножава се и благодатта (Римл. 5:20). Затова Бог ни е дал и умножил такава благодат, за каквато предишните поколения не са могли и да мечтаят.

Изучавайте всички думи в горния стих, който описва процеса. Това ще ви помогне да започнете да разбирате какво представлява този процес и как да го прилагате.

Веднъж усвоили тези два инструмента - изучаването на значението на думите и процеса на придобиване на знание, няма нищо, което да ви спре да продължите да изваждате съкровищата, които Бог е скрил в книгата Притчи, а от там и в цялата Библия.

В следващия постинг в тази тема, ще се опитам да дам илюстрация и примери за това как се изследват думите и какво включва процеса на придобиване на мъдрост и знание. Но вие не чакайте това, вече имате всичко необходимо да започнете да копаете сами.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #5 on: February 27, 2019, 12:08:57 PM »
Процесът на заточване на ума

Едно от обещанията на книгата Притчи е че който изучава написаното буквално ще може да заточи своя ум, ако и да е затъпял: "Да се даде остроумие на простите". В този свят битува мита, че човек или се ражда интелигентен или не. Хората вярват, че който е прост ще си остане прост, а който е умен ще си остане умен. Този мит се разпространява пакетиран заедно с мита за таланта, който твърди че или имаш талант за нещо или нямаш. Ако се интересувате повече от темата, можете да прегледате линка към нея. Писанието обаче учи нещо съвсем друго. То учи, че простия може да стане остроумен, ниско интелигентния може да стане с ум като бръснач. Защо? Защото Бог ни е дал инструментите в книгата Притчи с които можем да заострим нашия ум. Може би точно затова човека за който ви разказах по-горе е успял да се превърне от некадърен и глупав работник в проницателен човек, и то до такава степен, че да няма нужда да работи за някой друг, но да развие собствен бизнес и да го направи успешен.

Не знам колко от вас разбират процеса на заточване, но това е удивителен процес, който може да вдъхне нов живот и нова сила на всеки стар и считан до преди това за безполезен инструмент. Например преди години аз често си купувах триони за дърво. И като се затъпеше някой трион аз просто купувах нов. Така през годините понатрупах не малко изхабени и безполезни триони. Но в един момент аз успях да се науча как се заточват триони и само ден-два по-късно аз вече имах голям брой заточени триони работещи по-добре от нови. Защо по-добре? Защото ръчното заточване макар да е по-бавно, дава по-добри резултати от фабричното. Така аз се научих да заточвам не само триони, но всякакви инструменти. Ножове, брадви, длета и въобще всичко от метал, което може да се заточва. Заточвам си дори острието на макетните ножове и така повишавам в пъти неговата продуктивност и чистота и лекота на сряза.

Ето защо мога да ви говоря за процеса на заточване от позиция на опита. Какво представлява остротата? Тя представлява две идеално прави, равни и гладки равнини които се пресичат в една линия. Точно тази пресечна линия представлява острието на ножа, на длетото, или на зъба на триона. Процеса на затъпяване е когато тази линия започне да се наранява и назъбва. Тогава вече нямаме две идеално равни и гладки равнини, които се пресичат в един остър ръб, но имаме назъбени повърхности, които не са в една равнина, нито се пресичат в една идеално гладка и равна линия (острие), но са разпилени напосоки.

Точно това представлява асоциативното мислене. То не е в състояние да се задържи в една равнина, да фокусира мисълта върху онова за което става въпрос в момента, но само да забележи нещо, което му "прилича" на сходство, той вече скача в друга посока, защото прави асоциация с него. Такъв ум, който не може да задържи фокус и внимание, е като затъпеното острие, което не може да отреже равен и прав сряз, но вместо да реже равно, то къса, кърти и деформира, онова, което се опитва да отреже.

Точно това прави затъпения ум и с Божието слово и с всичко, което бъде изправено пред очите му. Затова има толкова много неразбирателство между християните.

Как работи процеса на заточване? Острието трябва да се постави върху идеално равна и изключително твърда повърхност, да се притисне към нея и чрез серия от последователни движения да бъде принудено да се подравни по тази повърхност. Колкото е по-тъпо острието толкова повече пъти то трябва да бъде притискано и протривано върху равната повърхност. И повярвайте ми, ако това се прави ръчно, това е един изключително болезнен процес. И колкото острието е по-твърдо, толкова по-бавно и болезнено става неговото заточване, но също така след заточване, толкова по-дълго то остава остро и годно за работа.

Това, което книгата Притчи ни дава е като тази твърда и равна абразивна повърхност, която започва да отстранява от нашия ум всички кривини, всички разпръснати на посоки мисли и асоциации, и ги подравнява в една равна, гладна и подравнена линия, която да е способна да реже равно, гладко, прецизно и дълбоко. Колко от вас знаят, че когато се порежат с остър нож, прореза отива много по-дълбоко, отколкото ако се прорежат с тъп нож? Точно така се получава когато четем и размишляваме върху Писанието. Ако нашия ум е разпилян и нефокусиран върху изучавания текст, ние не можем да достигнем в дълбочина и да схванем неговото значение. В днешно време хората масово страдат от така нареченото "разстройство на недостиг на внимание (attention deficit disorder)". Това са умствени разстройства, които са нарочно предизвикани посредством образователната система, токсините в храните, телевизията, рекламите. Самата дума за реклама - advertisement - означава - да отклоня вниманието.

Вниманието това е острието на вашия ум. Ако не сте в състояние да задържите вниманието си върху едно нещо, вашият ум е затъпен. Затова изучавайки книгата Притчи вие ще забележите, че изключително много се говори за вниманието. Този въпрос за вниманието изисква своя собствена тема и самостоятелно изучаване, но както казах в началото темата е толкова богата и обширна, че няма да бъде възможно да я обхвана в този формат. Затова само давам определени насоки, които вие сами да развиете.

Нека да видим още нещо. Какво означава, че имаме нужда от твърда и равна повърхност за да заточим едно острие? Самия процес на заточване изисква да прекараме острието десетки, стотици, а понякога дори хиляди пъти по тази повърхност преди да успеем да изправим всички кривини и наранявания. Понякога от острието дори липсват частици метал, то е било отчупено и тогава процеса на възстановяване изисква брутални мерки. Много по-лесно е едно острие да се поддържа остро чрез внимателна употреба и редовно фино заточване, отколкото да се използва докато затъпее и се нарани сериозни и след това да се налага брутална обработка за възстановяването му. Финото заточване е изключително лесен и приятен процес. Резултатите са бързи и удовлетворяващи. Но сериозно нараненото и повредено острие изисква болезнена и брутална намеса. Дори да се извършва машинно, процеса на възстановяване на силно наранено острие е агонизиращ.

Тук е мястото да напомня, че остротата изисква не просто една хубава равна и гладка равнина, но ДВЕ. Тези две равнини пресичайки се под ъгъл формират режещия ръб. Ако разгледате внимателно всеки но, всяко длето, всяко острие ще забележите кои са тези две равнини. И когато се извършва процеса на заточване, трябва да се възстановят и двете равнини, иначе няма да имаме остър режещ ръб.

Кои са тези две равнини които определят остротата на нашия ум, проницателността на нашия вътрешен човек и способността на нашето сърце да изпитва и да разделя нещата?

Според това, което съм разбрал до момента това са правото мислене и правия дух. Ще си спомните, че в началото тази тема цитирах думите на апостол Павел, който говори за ДУХ НА ЗДРАВ РАЗУМ. По-горе също така simeon, цитира пасажа говорещ за обновяване в ДУХА НА СВОЯ УМ.

Т.е тук става въпрос за ОТНОШЕНИЕ. Много християни мислят, че като се каже в Библията думата "дух" непременно се има предвид я демон, я ангел или някакво друго духовно същество. В много случаи действително става въпрос за някакви сътворени същества, но в други случаи става въпрос за неща касаещи ОТНОШЕНИЕ и ПРИНЦИПИ. Това също е нещо духовно. Когато Исус изобличи учениците си и им каза - "Вие не знаете на какъв сте дух", това означаваше ли че ги беше обхванал някакъв зъл дух? Не, Исус им говореше, че отношението им беше напълно неправилно. Те искаха да свалят огън на земята за да изори онези, които отхвърляха Исус. Той им показа, че е дошъл да спаси животи, а не да ги погуби. Това беше Неговото отношение, това беше правия дух, който на тях им липсваше в този момент.

Ето защо първото нещо, което трябва да се възстанови в нас, първата равнина, която трябва да бъде изгладена и изправена това е нашето отношение, или духа в който ходим.

Нека сега да се върнем към цитираните по-горе стихове от Притчи втора глава, които описват процеса на заостряне и възстановяване на ума:

Пр. 2:1  Сине мой, ако приемеш думите ми, И запазиш заповедите ми при себе си,
Пр. 2:2  Така щото да приклониш ухото си към мъдростта. И да предадеш сърцето си към разума,
Пр. 2:3  Ако призовеш благоразумието, И издигнеш гласа си към разума,
Пр. 2:4  Ако го потърсиш като сребро, И го подириш като скрити съкровища,


- Сине мой - първото нещо, което трябва да разберем е че тук говори нашия Баща. Какво означава баща е тема за съвсем отделно изучаване, но казано на кратко бащата е този от когото произлиза нашия живот, нашата идентичност, всичко онова, което ние сме и трябва да бъдем. Следователно инструкциите които следват са изключително важни за да можем да станем онова, което сме призовани като синове.

- Ако приемеш думите ми - тук Бог започва да ни инструктира относно отношението с което трябва да подходим. Готовността за приемане не е нещо, което непременно присъства в нас. Много често нашата плът ни тласка към неприязън към и отхвърляне на Божиите инструкции, ако и да не искаме да си го признаем. И когато ние започнем да прикриваме и оправдаваме тази неприязън, тогава изпадаме в състоянието което Писанието нарича "лицемерие". На по-съвременен църковен жаргон в днешно време ние наричаме това "религия". Много от фарисеите приемаха формата на Божиите инструкции, но отхвърляха съдържанието. Затова първото нещо, което Бог ни инструктира е да оправим отношението си спрямо Неговите инструкции, иначе е невъзможно да разберем каквото и да е от Неговото Слово, и ума ни ще остане затъпен. Интересното в случая е че оригиналната дума преведена като "приемеш" се използва за това, когато един мъж си взема жена. С други думи това е нещо за цял живот, неотменимо и за постоянно. Ето с ТАКОВА отношение ако подходим, ние ще можем да продължим процеса на възстановяване със следващите инструкции.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #6 on: March 01, 2019, 13:08:47 PM »
- И запазиш заповедите ми при себе си - тук думата "запазиш" означава да скриеш като тайно съкровище. С други думи отношението ни трябва да бъде не само да приемем, Божиите думи, но и да ги ценим като скрито съкровище. Всички тия неща са предназначение да формират този "прав дух" в нас.

Пс. 51:10  Create in me a clean heart, O God; and renew a right spirit within me.

Нашия превод казва "постоянен" дух, но думата буквално означава "изправен" дух. Това говори за правилното отношение, за правия дух.

- Така щото да приклониш ухото си към мъдростта - Не е достатъчно да сме готови да приемем и запазим Божиите инструкции, трябва да положим целенасочени усилия да ги разберем, да ги придобием, да вникнем в тях. Тук отново става въпрос за отношение. Да приклоним ухото си към мъдростта, с други думи да полагаме непрестанни усилия да придобием мъдрост, да схващаме, да разбираме, да усвояваме. Аз съм удивен колко хора не искат да се учат. Дори хора, които си изкарват хляба с определена професия - те просто не искат да вникнат в нея в подробности и дълбочина. Липсва това отношение на приклоненото ухо. Интересното е че тук оригиналната дума буквално означава - да пробие ухото, което напомня на нашия израз - "това да ти е обеца на ухото".

Word Study лексикона дава следното значение на думата:

Quote
qāšaḇ: A verb meaning to listen carefully, to pay attention, to give heed, to obey. The basic significance of the term is to denote the activity of paying close attention to something, usually another person's words or sometimes to something that can be seen. Israel's history, however, was characterized by a life of hard-heartedness and rebellion. Jeremiah declared that this was due to the fact that Israel's ears were uncircumcised; therefore, they could not listen so they were able to obey.

В превод: Глагол означаващ да се слуша внимателно, да се обръща внимание, грижливо да се вниква, да се приеме с послушание. Основното значение на тази дума обозначава действието да се обръща много съсредоточено внимание на нещо, обикновено нечии думи или нещо, което може да бъде видяно. Историята на Израел обаче се характеризира с коравосърдечие и бунт. Еремия заявява, че това е поради факта, че ушите на израилтяните не бяха обрязани, поради което те не бяха способни да слушат и да се покоряват.

Изключително интересна е връзката на тази дума с обрязването на ушите. Обрязаното ухо е именно това, което го прави способно да внимава, да вниква, да се съсредоточава, да разбира. Колко дискусии в този форум зациклят и стигат до задънена улица, защото много от участниците подхождат с необрязани уши и сърца.

- И да предадеш сърцето си към разума - това кратко изречение е изключително заредено със смисъл и съдържание. Аз въобще не мога да обхвана в този формат цялата дълбочина на това едно единствено изречение, но ще се опитам да подчертая основните насоки. Първо е думата "предадеш" - тази дума буквално означава - да протегнеш, както някой простира ръката си за помощ, или както някой насочва копие към целта. Думата също има значение на това  "да прегънеш" - което говори за готовност за смяна на посоката. Всички тия думи изграждат картината на отношението, което Бог иска да придобием чрез тази инструкция. Думата за "сърце" - означава центъра на живота, целия вътрешен човек, включващ волята и ума и емоциите. Всичко в нас трябва да бъде протегнато, простряно, насочено с голямо усилие и наситеност в определена посока. Каква е тази посока? Този пасаж казва "към разума". Това е една от основните думи в Библията свързана с ума и мисленето, която ние трябва да изучим във възможно най-голяма дълбочина. Думата буквално означава - интелект, способността да се разсъждавам, да се мисли, да се правят изводи и заключения. Но още по-интересен е корена на тази дума, защото той разкрива каква е същността на интелекта. Корена на думата означава "да разделя мисловно". Тук картината на тази дума описва способността на ума да разделя нещата като остър скалпел, който е в състояние да направи чист и прецизен сряз между тумора и здравата тъкан. Ако разберете и вникнете в значението на тази дума, вие ще придобиете един от най-мощните инструменти за развитие на интелекта. Ако сте се чудили защо евреите са едни от най-успешните хора в бизнеса, че са най-представената група във всички сфери на влияние - правителство, медии, финанси, бизнес - то вие трябва да разберете, че от древни времена евреите учат децата си на тези принципи разкрити в книгата Притчи. Християните (тия дето въобще разбират за какво става въпрос) от своя страна, вместо да вземат това съкровище директно от Писанията, ходят да се учат на извратената и осакатената версия  на Тривиума, взета от римляните и гърците. Те дори смятат, че е техен дълг "да изкупят" тази езическа система "за Христос". С други думи те смятат, че Христос е толкова беден и нищ в това отношение, че няма какво да предложи на Своите ученици, затова е необходимо някой да "изкупи" от езичниците нещо скъпоценно и да го вгради в обучението на християните.

Какво означава това "разделяне" в ума е предмет на изучаване, който аз ще оставя на вас да изследвате и да разберете толкова колкото Бог ви позволи, защото както казах и по-рано това е двуостър меч, който човек може да използва не само за съграждане, но и за събаряне, ако не е достатъчно утвърден в правдата.

По-важното тук е да се разбере, че за да изправим нашия ум така щото да може да разбира и вниква в нещата, цялото ни сърце трябва да бъде простряно, насочено и протегнато в тази посока - да придобиваме разбиране, да вникваме в смисъла на нещата, за да можем да разделяме нещата които се различават.


Аз се удивлявам как в темата за благовестването, някои хора въобще не могат да направят разлика между благовестие и благовестване, когато това трябва да е по-силите на невръстно дете. Но това показва до какво води затъпяването на ума - до неспособност да се разделят нещата. Докато острия ум е в състояние да прави прецизно и точно разделяне на нещата, които се различават.

- Ако призовеш благоразумието - aко първите инструкции бяха насочени от вън навътре, т.е нещо, което човек трябва да приеме, да запази вътре в себе си, то тази инструкция заедно с предната говори за нещо, което се случва отвътре навън. Т.е тук се говори за целенасочени усилия на човека да придобие нещо. Да протегнеш, да призовеш, това говори за активен процес на търсене и намиране. Много християни мислят, че някой трябва да им донесе нещата на готово, без те да извикат, без те да потърсят. Ако имат нужда от нещо, искат да дойде някой да ги пита, да ги моли, да им предлага, да ги гали по главата. Веднъж говорих с един християнин и той беше много възмутен, че не го били взели на стоп. Аз попитах - а ти вдигаше ли си ръката в знак, че искаш някой да те вземе? Той каза - не, но можело да му спрат и без да вдига ръка, защото веднъж така се било случило. Този манталитет на готованство е диаметрално противоположен на начина по който работи Божието царство. Бог иска да го призовем преди да ни отговори. Исус учеше, че който търси намира, който хлопа ще му се отвори и само на онзи който иска ще му се даде.

Ер. 33:3  Извикай към Мене, и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш.

Maт. 7:7  Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори,
Maт. 7:8  защото всеки, който иска, получава; който търси, намира; и на тогова, който хлопа, ще се отвори.


Духовно и умствено ленивия човек няма да получи нищо от Бога. Инструкциите в Притчи 2-а глава изискват активни действия, при това усърдни и целенасочени.

Другата интересна дума в този пасаж е "благоразумието", тази дума има същия корен като думата от предния стих в която се говори за интелекта и способността да се разделят нещата. Думата буквално означава - способността да се придобива разбиране, способността да се разбира, да се схваща.

С други думи тази инструкция ни казва, че ние трябва целенасочено да се стремим към това да увеличаваме нашия капацитет да схващаме и разбираме.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #7 on: March 01, 2019, 23:48:12 PM »
- И издигнеш гласа си към разума - тази инструкция е продължение на предната и отново засяга човешкия глас. Тук вече започва да става видима градацията сърце-ухо-глас или отношение-внимание-изповед Тази градация показва как работи процеса започвайки отвътре от сърцето, минавайки през ума и излизайки през устата. Не е достатъчно да имаме само правилното отношение, не е достатъчно да имаме необходимото внимание и усърдие. Ние трябва да извикаме, да изговорим, да изповядаме, да изкажем пред Бога нашата воля, нашата решимост, нашия стремеж да разбираме.

Пророк Даниил беше решил да разбере как ще се изпълни пророчеството на Еремия за завръщането на еврейския народ. Той предаде себе си, не само да чете и да изучава, но и да се моли. Затова, когато ангела дойде при него в отговор на молитвата му, той му каза следните думи:

Дан. 10:12  Тогава ми рече: Не бой се, Данииле; защото от първия ден откак ти приклони сърцето си да разбираш, и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха; и аз дойдох поради думите ти.

Тук се описва как пророк Даниил прилагаше принципите на Притчи 2-а глава за да търси разбиране от Бога. Той беше приклонил сърцето си да разбира и да смири себе си, но също така и да се моли и да направи изповед пред Бога. Неговите думи бяха послушани. Този вътрешен процес беше достигнал до устните му и се превърна в изговор пред Бога.

Думата преведена като "разум" е същата дума, за придобиване на разбиране, интелект и способност да се разделят нещата в ума. Това е абсолютно същата дума от второто изречение на стих 2. Ако сложим двете изречения едно до друго ще видим как процеса се движи отвътре навън:

- И да предадеш сърцето си към разума,
- И издигнеш гласа си към разума,

Даниил приклони сърцето си да разбира, след което издигна гласа си пред Бога да изповяда онова, което е разбрал за да търси още разбиране. Той беше разбрал, че поради престъпленията и греховете на народа Бог ги беше изпратил в заточение, но също така искаше да разбере кога и как този народ ще бъде възстановен обратно в обещаната земя.

Соломон, който написа тези редове, също беше човек който издигна гласа си към Бога за да иска мъдрост и разбиране, как да управлява поверения му от Бога народ. Ние трябва да се научим да правим същото. Но забележете, издигането на гласа не е поставено в началото. Много християни си мислят, че няма нужда да внимават, няма нужда да бдят, няма нужда да изучават и да изследват и да вникват - те мислят, че просто ще се "помолят" и с това се изчерпва всичко. Не, Бог нямаше да послуша думите на Даниил, ако той първо не беше приклонил сърцето си да разбира и да смири себе си. Ние не можем да съкратим и да опростим процеса, който Бог ни е дал. Това са Неговите инструкции и ние трябва да ги следваме прилежно.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

dodai

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 121
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #8 on: April 10, 2019, 19:59:28 PM »
Много добре си се обосновал Watchan и мисля че ще бъде много хубаво много праведници да могат да разберат тия твой думи но има и още нещо което е много важно.
Да не забравяме че Бог дава мъдрост на този който му е угоден дава знания, умения, разум на тези който е предузнал.Има много примери за това.Това че при тебе се е получило е добре и слава на Бога но не е за всеки според мен ,не във всеки благоволи Господ.
Но ако греша значи аз съм най простия човек съществуващ на земята и може би е така за съжаление май чак сега го разбирам.Все пак е някакво начало.


Георги-земеделец

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 83
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #9 on: April 11, 2019, 04:48:10 AM »
Да не забравяме че Бог дава мъдрост на този който му е угоден дава знания, умения, разум на тези който е предузнал.Има много примери за това.Това че при тебе се е получило е добре и слава на Бога но не е за всеки според мен ,не във всеки благоволи Господ.

Dodai, не си ли спомняш думите на Исус, да искаме и ще ни се даде, да търсим и ще намерим, да хлопаме и ще ни се отвори. Защото който иска получава, който търси намира и който хлопа му се отваря.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 994
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #10 on: May 25, 2019, 15:19:04 PM »
Dodai е прав, на всеки е дадено различно и това няма общо с търсенето и намирането. Всеки е добре да търси и на всеки ще се даде според това което Бог е преценил.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Георги-земеделец

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 83
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #11 on: May 28, 2019, 08:36:04 AM »
Има право, колкото цигане пред витрина на книжарница, отправило поглед към лепилото.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3521
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #12 on: June 04, 2019, 12:38:32 PM »
Много добре си се обосновал Watchan и мисля че ще бъде много хубаво много праведници да могат да разберат тия твой думи но има и още нещо което е много важно.
Да не забравяме че Бог дава мъдрост на този който му е угоден дава знания, умения, разум на тези който е предузнал.Има много примери за това.Това че при тебе се е получило е добре и слава на Бога но не е за всеки според мен ,не във всеки благоволи Господ.
Но ако греша значи аз съм най простия човек съществуващ на земята и може би е така за съжаление май чак сега го разбирам.Все пак е някакво начало.

Малко я бях изоставил тази тема, но е време да се върна към нея.

Пред Бога всички ние сме глупави и прости, ако и да изглеждаме умни и мъдри пред човеците. Затова в книгата Притчи, Бог ни дава пътя по който да преминем от глупост към мъдрост, от невежество към разбиране и знание:

Пр. 1:4  За да се даде остроумие на простите, знание и разсъждение на младежа, 

Пр. 8:5  Вие, глупави, разберете благоразумие, И вие, безумни, придобивайте разумно сърце 

Противно на светската концепция, че човек по рождение се ражда или глупав или умен, Библейската концепция учи че глупавия и простия могат да придобият разум, благоразумие и мъдрост. И не само, че могат, но че трябва да го направят и Писанието показва какъв е процеса.

И освен, че Бог ни е дал процеса на обучение в Писанието, Той също ни е дал и скъпоценни обещания:

Яков 1:5  Но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, Който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде.

Но именно поради обещанията и светлината, която ни е дадена в Писанието, ние сме без оправдание, ако продължаваме да стоим в предишното си състояние.

Писанието учи, че ние трябва да обновяваме умовете си. Състоянието на нашите умове не удовлетворява Бога, и Той ни е инструктирал умовете ни непрестанно да се обновяват в Неговата истина и Неговата мъдрост.

Римл. 12:2  И недейте се съобразява с тоя век ( Или: свят )., но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено. 

Тук основната спънка на ума е съобразяването с този свят. Гръцката дума използвана за "свят" е aion, което означава - епоха. В днешно време много често хората казват - сега времената са други. И много християни се подлъгват по това. Ние не сме призовани да живеем според настроенията на времената и епохата. Ние сме призовани да живеем в Божията истина и правда, които са над времето и над епохите - те са вечни и непроменими.

Особено е интересна думата за "съобразяването" с този век. На гръцки думата е συσχηματίζω, и тя се състои от две части su (заедно с ) и schema. Светът има своите схеми на мислене, модели на подражание, начини на живот. Цялата образователна система, медийна пропаганда и развлекателна индустрия има за цел да втълпява тези схеми и модели, от които ние сме призовани да излезем, да се отърсим и да изтрезнеем.

И като казах изтрезнеем, света има специален вид вино, което прави човек да си мисли, че ходи в Божия път, докато де факто живее според образа на този свят. Точно това вино се разпространява масово по различните видове църкви, където хората живеят напълно в схемите на света, но в ума си въобразяват, че следват Христос. Липсва разпознаване, липсва разделяне на чистото от нечистото, липсва отделяне.

Ето защо темата за обновяване на ума е изключително важна и фундаментална за всеки християнин, и аз за близо 30 години във вярата не съм чул една смислена проповед на тази тема.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Георги-земеделец

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 83
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #13 on: June 07, 2019, 16:02:14 PM »
То затова е проклетия човек да си остане в циганията, опиянен или залепнал за лепилото, без да си обнови ума.

Пр. 26:2 Както врабче хвръква и както лястовица отлита, така и незаслужено проклятие не се сбъдва.

Ами цената на пролятата кръв или "не е за всеки".

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Re: Здравомислието и обновяването на ума
« Reply #14 on: July 02, 2019, 21:14:06 PM »
Калвинизмът не прави изключение и от този форум.