Author Topic: Какво означава регистрация на църква като юридическо лице?  (Read 1490 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Lacho

  • Посещаващ
  • **
  • Posts: 37
Надявам се че поставям тази тема на правилното място.

Исках да обсъдя и питам братята тук за нещо което мисля за много важно. Нещо което а голям квас за "църквите" в България, и предполагам Европа и другаде.

Знам че една църква/вероизповедание може да се регистрира и придобие статут на юридическо лице. До колкото разбирам, това е по желание на църквата, и няма закон който да го задължава.

Юридическо лице е фикционна организация, призната по силата на закона за самостоятелен носител на права и задължения. Ето няколко точки които показват същноста на едно юридическо лице:

Сътворителя на юридическото лице е съдът/Държавта
Държавата/съдът е единствения и цялостен авторитет над юридическото лице
Юридическото лице е под закона на Държавата/съдът, което ограничава правата му
Юридическото лице е фикционна организация/лице
Юроическото лице има права които са му дадени от Държавата/съдът

Имайки в предвид че една Христова църква не е същество което е в обхвата не нечий земен закон. Тя не съществува в очите на на закона на Държавата. Нейната Глава е Господа Исус Христос, Той е основателят и. Тогава, като всички тези Христови "църкви" (те сами се наричат Христови, но не са, както виждам нещата) са регистрирани като юридечески лица, кой е техен глава? Господа Исус Христос, или Държавата. Като съпоставим от горния списък юридическото лице с "църквата" виждаме следното:

Сътворителя на Църквата е съдът/Държавта
Държавата/съдът е единствения и цялостен авторитет над Църквата
Църквата е под закона на Държавата/съдът, което ограничава нейните права.
Църквата е фикционна организация/лице
Църквата има права които са и дадени от Държавата/съдът

Ясно се вижда че една "църква" придобила такъв статут, се е отрекла от Господа Исус Христос, като е затичала за права да съществува от Държавата. Къде е вярата на такава "църква" ?

Но това е само една малка част от квасът в тези "църкви" които ги води до такива действия. Това е каквото пише в Матей 18:8-9: 8Тия люде се приближават при Мене с устата си, и Ме почитат с устните си; но сърцето им стои далеч от Мене. 9Обаче напразно Ми се кланят, като преподават за поучения човешки заповди.

Нека няко тук да обясни какво мисли по този въпрос.
'Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми.' --Псалми 119:105

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3500
Този въпрос би трябвало да е пределно ясен за всеки нормален християнин. Исус каза следното по отношение на държавата:

Maт. 22:20  Той им каза: Чий е този образ и надпис
Maт. 22:21  Казват му: Кесарев. Тогава им казва: Като е тъй, отдавайте Кесаревите на Кесаря, а Божиите на Бога. 


Чий образ и надпис(слово) носи църквата? Божият или на държавата? По чий образ са създадени децата? На Бога или на държавата?

Да дадем ли Божието на държавата? Не трябва ли то да се даде на Бога?

Това са очевидни неща. Но във Вавилонския бъркоч по църквите дори очевидните неща са замъглени и неясни. Защото те са ръководени от хора образовани от този свят. Накичени с дипломи и сертификати и титли и професии, все продукт на държавата, на вървежа на този свят.

Ето защо хората, които ходят в тия места са омагьосани (under spell).

Гал. 3:1  О, неомислени галатяни, кой ви омая

Maт. 13:13 защото гледат, а не виждат; чуят а не слушат, нито разбират.

Затова имаме много работа за извеждане на вавилонските пленници. Но първо трябва да се съгради основа, иначе просто ще направим още един вавилонски бъркоч. Мнозина излизат от църквите, възмутени от едно, две или повече неща, но остават пълни с вавилонски квас. И понеже бързат, да почнат да правят нещо ново, преди Бог да е имал време да изчисти кваса, и преди да са изтрезнели от вавилонското вино, те правя просто още един вавилонски проект, и всичко продължава по същия начин.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.