Author Topic: Великото поръчение и благовестването - митове и реалност  (Read 3523 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3351
Quote
До сега си мислех, че асоциативното мислене е полезно и творческо, но сега осъзнавам, че всъщност то създава една друга реалност или бягство от реалноста, което наистина е демонично. Дали е така обаче все още не съм напълно сигурна.

Като начало ще ти покажа какво прави асоциативното мислене с главата на Lacho и как му пречи да види иначе очевидното значение на текста. Вече в две поредни постинга той се е хванал за един пасаж, който в неговите очи доказва нещо, което не съществува. Ето го пасажа:

Quote from: Lacho
Матей 16

24Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва.
25Защото който иска да спаси живота {Или: Душата; и така до края на главата.} си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.
26Понеже какво ще се ползува човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? или какво ще даде човек в замяна на живота си?

Ако благовестието е само за "пратени" така както Watchman досега учи, защо в стиховете не пише така:

Значи тук Lacho взима този пасаж в който се говори за "учениците", без самия текст да дефинира дали става въпрос за конкретни ученици (т.е очевидно е от контекста, че става въпрос за всички ученици по принцип) и иска да го приложи към думите от Матей 28:19 където се говори изрично за 11-те ученика, които не бяха само ученици, но и апостоли.

Но какво прави асоциативното мислене - вижда в единия стих ученик, вижда и в другия стих ученик - и прави извода - ето значи всичко е казано за всички. Или всички кучета са слонове и всички ягоди са комунистически.

Ето това аз нарекох умопомрачение, защото той продължи да държи  на тезата си, ако и изрично да му обърнах внимание на факта, че единия пасаж в контекста говори за всички ученици, а другия пасаж в контекста си говори само за 11-те ученика, наречени още апостоли.

От тук нататък стъпвайки на тази асоциативна "връзка" той започва да развива диви теории за това, какво аз съм бил учел в тази тема. Аз не бих съдил човека, защото знам на мене колко време ми трябваше да изтрезнея от виното на светските модели на мислене (и все още не мога да кажа, че съм изтрезнял докрай). Но най-малкото човек трябва да се научи като води дискусия да се спре да осмисли какво му говори отсрещната страна и да откликне подобаващо на вече дадената аргументация. Иначе се получава разговор с радиоточка.

Другия проблем, който Lacho, a в това число и Ученик на Исус допускат е че не правят разлика между благовестие и благовестване (проповядване на благовестието). Те обаче навсякъде където видят "благовестие" и си мислят, че става въпрос за "благовестване". Горе в цитата от Lacho се вижда накрая същото нещо.

Благовестието е за всички, сиреч вярата в посланието на Благовестието. Но прогласяването на Благовестието, не е за всички, защото това е една от най-отговорните задачи в Царството, понеже както апостола казва - това е послание на живот и смърт. Никой не би си помислил, че някой цар ще изпрати невръстни деца или хлапета на бойното поле, но по някаква причина повечето християни си мислят, че Христос прави точно това. Това отново показва помрачен разум.

Quote
Моля те Watchman направи го. Наистина изключително трудно се общува с хора с асоциативно мислене. То е скачане от тема на тема, от дума на думи, абе това е което хората наричат от девет кладенци вода да носи. Наистина има нужда от такава тема.

Не знам дали такава тема ще може да помогне за това да се общува с такива хора, но трябва да помогне ние да не сме такива хора.

Самия апостол Павел се с сблъсквал постоянно с  такива хора, затова пише:

2Сол. 3:1  Най-после, братя, молете се за нас, да напредва бърже Господното слово, и да се прославя както у вас,
2Сол. 3:2  и да се избавим от неразбраните и нечестиви човеци; защото не във всички има вяра.


Не с всички хора можеш да се разбереш, защото не само ума, но и сърцата им са извратени. Разбира се ако проблема е само с ума, може да се поправи, но ако и сърцето е извратено, е почти невъзможно.

Още преди години аз написах кратка тема, която имаше за цел да даде началото на подобна тема и това е цитираната от мен по-горе тема за умопомрачението.

Ще видя ако Бог ми даде благодат да стартирам такава тема, защото съм забелязал, че хората много трудно разбират за какво става въпрос, ако и да става въпрос за директни библейски текстове. И е нужна голяма благодат за да може нещата да се изложат ясно и разбираемо ако не за всички, поне за мнозина.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Добре би било тази тема да се завърши. Видяхме за това как не трябва, и какви са заблудите и лъжеученията по тази тема. Но редно е да се види, как трябва да се благовества, кой, кога, каква е разликата между апостол и благовестител, каква е техната роля, итн
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3351
В процеса на дискусиите много неща се изясниха по тези въпроси, но наистина има още неща, които могат да се изяснят.

Първо искам да започна с това, че ако човек направи едно изучаване на думата "проповядвам" в посланията на апостолите, ще види една картина, която е шокиращо различна от това, което се проповядва по църквите днес.

Първо НЯМА НИТО ЕДНО увещание от апостолите - християните да се занимават с проповядване. НИТО ЕДНО! Знаете как се използва конкорданс, изследвайте сами.

В посланията на апостол Павел има едно единствено увещание за проповядване и то е отправено не към християните като цяло, а конкретно към Тимотей, за който от Писанието знаем, че е имал апостолско призвание и е бил съработник с Павел. В останалите случаи 99% от споменаването на проповядване въобще Павел говори за себе си и за своята служба, за която сам казва:

Римл. 1:1  Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,

Това е въобще най-първото споменаване в посланията на Павел думата проповядване. А когато едно нещо се споменава за първи път, то обикновено съдържа основна дефиниция за същността на нещата. А именно за да проповядва някой благовестието той трябва да има призвание за апостол (или благовестител), но и това само по себе си не е достатъчно. Когато един човек получи призовка да се включи в армията, това не означава, че той е готов да започне да воюва. Призванието не е равносилно на упълномощаване. Когато Исус призова и посочи 12-те апостоли, те не започнаха да проповядват на следващия ден. Мина време на обучение преди Исус да ги упълномощи (облече с власт)  и изпрати. Това е изключително важен принцип, който днес напълно се игнорира по църквите.

Марк 6:7  И като повика дванадесетте, почна да ги разпраща двама по двама, и даде им власт над нечистите духове. 
Марк 6:8  И заповяда им да не вземат нищо за по път, освен една тояга; ни хляб, ни торба, ни пари в пояса; 
Марк 6:9  но да се обуват със сандали: И, рече Той, не се обличайте в две дрехи. 
Марк 6:10  И каза им: В която къща влезете, оставайте в нея докле си излезете оттам. 
Марк 6:11  И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам отърсете праха из под нозете си като свидетелство против тях. 
Марк 6:12  И те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят.


Тук този принцип се вижда много ясно. Първо Исус ги извика, после ги изпрати, като за целта им даде власт и чак тогава те започнаха да проповядват. Има три условия да може човек да проповядва - да бъде призован, да бъде изпратен (отделен) и да бъде облечен с власт. Всеки който се е захванал с това да проповядва а не отговаря на тези три условия е фалшификат, без значение колко благовидни му изглеждат намеренията и усилията.

Точно поради тази причина няма да намерим нито едно окуражаване на вярващите в посланията на апостолите да се занимават с проповядване. Не е работа на проповедника да насърчава другите да проповядват. Това е работа само на Святия Дух и тази работа е строго индивидуална за всеки човек. Това, което правят проповедниците днес, карайки младо и старо, куцо и сакато да ходи да проповядва е престъпление спрямо Благовестието и 100% противоречи на Писанието.

По-горе видяхме, как Исус изпрати и овласти 12-те апостоли. Но този процес не е валиден само за апостолите, защото в Писанието освен тях имаме и благовестители. Първите благовестители (които не са апостоли) виждаме още в евангелието, когато Исус изпраща не 12-те, а 70-те ученика:

Лука 10:1  След това Господ определи други седемдесет души, и ги разпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място, гдето сам Той щеше да отиде. 
Лука 10:2  И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си. 
Лука 10:3  Идете: Ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци. 
Лука 10:4  Не носете ни кесия, ни торба, ни обуща, и никого по пътя не поздравявайте. 
Лука 10:17  И седемдесетте се върнаха с радост, и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас. 


Тук виждаме същия принцип в действие - призоваване, изпращане и овластяване. При това тези 70 човека не бяха апостоли, те бяха благовестители, те бяха отделно от апостолите и тяхната работа не беше равностойна с апостолската.

Има и още някои детайли, които виждаме в тези два случая на изпращане. Първо всички изпратени от Исус бяха мъже. Исус никога не е изпращал жени да проповядват. Второ, изпратените имаха поставено едно много конкретно условие:

Не носете ни кесия, ни торба, ни обуща, и никого по пътя не поздравявайте.

Изпратените трябваше да живеят 100% на вяра. Те не трябваше да взимат пари в себе си, не трябваше дори да си носят резервни обувки, и не трябваше да се въвличат в произволни взаимоотношения с хората които срещат. Това е изключително строго изискване и ако сравним с това какво правят днешните "мисионери" и "евангелизатори" ще видим, че няма нищо общо с Писанията и изискванията на Исус.

Затова ви моля, спрете се и се замислете за тези неща. Време е да се убоим от Бога и да спрем с човешката си инерция и плътски традиции. Тази инерция води до безброй плътски действия, които носят голям ущърб на Божието дело и позорят Божието име и пред човеците и пред Небесата.

В следващи публикации по темата ще искам да обърна внимание на още един забравен аспект на проповядването на апостолите. Но за сега ще спра до тук за да се осмислят горе написаните неща.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Това, което правят проповедниците днес, карайки младо и старо, куцо и сакато да ходи да проповядва е престъпление спрямо Благовестието и 100% противоречи на Писанието.

Всъщност, точно това няма да се чуе, но вместо "да проповядва", се използва нещо друго, а това е "да свидетелтсва". От амвоните постоянно се чува как проповедниците говорят, че основата задача на християните е да свидетелстват за Исус. Ако това пропускат, пропиляват живота си и трябва да се чувстват виновни, че не са добри християни. Това е главната задача и цел на християните, да свидетелстват за Исус.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3351
Те ги карат и да стават мисионери, евангелизатори и най-вече да събират пари за "евангелизиране". Интересно защо са необходими тези пари след като Исус изрично забранява изпратените от Него истински благовестители и апостоли да носят пари в себе си?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3351
Ако се направи проверка и на думата "свидетелствам" ще видим че също няма НИТО ЕДНО увещание от апостолите към християните на общо основание "да свидетелстват".

Има отново едно единствено такова увещание и то отново е конкретно към Тимотей.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

mak

 • Administrator
 • Служещ
 • *****
 • Posts: 654
  • http://www.fellowshipbg.org
Всъщност има какво да се каже по темата за "свидетелстване". На пример, имаме случаи, когато Исус правеше нещо за човека, и след това изпращаше да си иде и да разкаже.

Luk 8:38  А човекът, от когото бяха излезли бесовете, молеше Му се да бъде с него; но Исус го изпрати като каза: 
Luk 8:39  Върни се у дома си и разкажи, какви неща ти стори Бог. И той отиде и разгласи по целия град, какви неща му стори Исус. На друго място, Исус строго заръчва на човека да не казва нищо,

Mar 1:43  И на часа го отпрати, и му заръча строго, като му каза: 
Mar 1:44  Внимавай да не кажеш никому нищо; но за свидетелство на тях, иди и се покажи на свещеника и принеси за очистването си това, което е заповядал Мойсей. 
Mar 1:45  А той, като излезе, почна да разгласява много и да разнася станалото, така щото Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но се намираше вън в уединени места; и дохождаха при Него отвсякъде. 


Интересното е че и в двата случаи Исус ги "изпраща" със заръчение, какво да правят.

Въпроса е, знаем, че Бог прави чудесни неща за различни хора. Изцелява наркомани, престъпници, болни повдига итн Знаем американския начин как всичко това използват да обърнат по американски със мисии, евангелизации и подобни неща.

Въпроса е, кой е легетимния начин тези хора да прославят Бога, да идат да кажат ли, на кого да кажат, как да кажат, какво, да мълчат ли и да не казват на никого ли, как да се разбере какво има Бог за човека?

На пример, Ник Вуйичич, човек без крака и без ръце, можеби е станал християнин, и Бог му е дал надежда за живота, но той решил да стане евангелизатор, и разбира се, изпозлвайки много американски методи и техники в "евангелизирането си", такъв човек има ли основание да се мисли че Бог наистина му е казал да иде и да разкаже какво Бог е  направил за него?
Такива примери има много.
"Той ти е показал, човече, що е доброто; И какво иска Господ от тебе, Освен да вършиш праведното, да обичаш милост, И да ходиш смирено със своя Бог? " Михей 6:8

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3351
Първо трябва да се има предвид, че това да разкаже някой какво е преживял с Бога, не е проповядване, или благовестване. Дори да е преживял някой някакво чудо с Бога, това не означава, че трябва да разгласява наляво и надясно. Не трябва да забравяме, че имаме забрана да даваме бисери на свинете. Точно затова Исус дава специфични инструкции, кога човек да направи нещо или да не прави.

Света повече от всякога има нужда от ИСТИНСКИ Христови служители. При наличието на толкова големи количества проповедници, евангелизатори, мисионери и всякакви подобни , света се превръща в по-мрачно място от всякога. И не случайно, фалшивите проповедници водят до фалшиви обръщенци, фалшиви църкви и те задушават малкото истински неща.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 938
Това горе е добре изложено, ама аз само да питам какво правим с тоя текст и дали да го зачеркваме от Библиите си:

Quote
Марк 9 глава
38 Иоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му запретихме, защото не следваше нас.    
39 А Исус рече: Недейте му запрещава, защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име, и да може скоро след това да Ме злослови.    
40 Понеже оня, който не е против нас, е откъм нас.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3351
Имаше и едни други хора, които предприеха да изгонват бесове в името на Исус - синовете на Скева. И явно имаха не лош успех, докато един ден не попаднаха на зъл дух, който им напомни, че те са никой в Божието царство и ги нападна, та ги потроши.

Това само по себе си е удивително нещо, защото показва каква голяма власт има в името на Исус, че дори човек който няма общо с Исус да може да получи резултат от Името Му. Това не означава, че тези хора правят правилното нещо и ние трябва да им подражаваме.

Бог се прослави чрез това, което синовете на Скева правеха, като се прослави още повече името на Исус сред народа и то не без помощта на демона.

По същия начин апостол Павел споменава, че дори се радва когато плътски човеци се хващат да проповядват благовестието, не защото това е правилното нещо, а защото Бог винаги ще намери начин да се прослави както чрез плътските прояви, така и чрез проявленията на демоните.

Но ние не трябва да следваме нито плътските човеци, нито демоничните прояви, защото ако и Бог да е силен да се прослави чрез всичко, ние само ще пострадаме ако не следваме Писанието, а правим своеволия.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Анко

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 124
Света повече от всякога има нужда от ИСТИНСКИ Христови служители. При наличието на толкова големи количества проповедници, евангелизатори, мисионери и всякакви подобни , света се превръща в по-мрачно място от всякога. И не случайно, фалшивите проповедници водят до фалшиви обръщенци, фалшиви църкви и те задушават малкото истински неща.
Абсолютно.

Ти си писал в други теми,че не гледате телевизия от години, затова ще споделя нещо от снощи какво видях и чух по Българска християнска телевизия. Мисля,че от няколко години се излъчва из България в някои пакети на операторите на кабелни тв. Също се излъчва и в интернет.
Говореше човек от амвона, който е основал телевизията. От 17 години бил подтикван да направи телевизията-разказваше. И темата беше аналогия между орела и човека и т.н. Подкрепено с цитати разбира се. И след 2-3 минути каза: "Един път като си карах мерцедеса и вдигнах 230 км и вятъра и...."

И излязох от стаята.
-----------------
Темата е много на място поднесена и е много, много актуална. Четох с голямо внимание.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 938
Аз пък като видя, че някой почне да гледа в паничката на другия и също мога да изляза от стаята...

Огромна част от колите в България са втора употреба, та голямата работа, че карал мерцедес. При това, карането на висок клас втора употреба автомобил може да се окаже по-евтино в дългосрочен план от карането на сапунерка.
И нещата не спират само до тук, има още много неща които са важни в един автомобил, не е само цената му.
Отделно, че може човек да си има и работа която да е добре платена и парите му да са от там, а не защото е "ограбил" паството си.

Имам наблюдения поне над 2-ма пастори чиито коли и пари които имат са от работата с която се занимават.

Та освен да съдиш без да знаеш, друго не правиш.
А да не говорим за тънкия момент който изпускаш, че не е твоя работа Бог на кого какво е дал.

И да уточня, че тук не искам да се впускам в това какво учат, защото ми е ясно, че ще се размине с обсъжданото във форума тук.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3351
А ти откъде знаеш, че той е излязъл от стаята защото пастора е карал мерцедес, а не защото го е карал с 230 км/ч, което е не само незаконно, но и нагло и безотговорно, както спрямо човеците така и спрямо Бога?
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Георги-земеделец

 • Посещаващ
 • **
 • Posts: 75
Излизането от стаята е вариант. То е, както Йон беше хвърлен за да оцелее екипажа на кораба. Апостол Павел даде съвет, за оцеляването на екипажа, при буря. Исус смъмри бурята за да оцелее екипажа.

Та по темата, имаме описани примери в Библията за варианти и резултати при благовестието. Потвърждение на висшата степен за примера на Исус: Мойсей удари с жезала канарата и потече вода да напои жадния народ, вместо да говори на канарата (с последствие, невъвеждане в обещаната земя).

Анко

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 124
Аз пък като видя, че някой почне да гледа в паничката на другия и също мога да изляза от стаята...

Огромна част от колите в България са втора употреба, та голямата работа, че карал мерцедес. При това, карането на висок клас втора употреба автомобил може да се окаже по-евтино в дългосрочен план от карането на сапунерка.
И нещата не спират само до тук, има още много неща които са важни в един автомобил, не е само цената му.
Отделно, че може човек да си има и работа която да е добре платена и парите му да са от там, а не защото е "ограбил" паството си.

Имам наблюдения поне над 2-ма пастори чиито коли и пари които имат са от работата с която се занимават.

Та освен да съдиш без да знаеш, друго не правиш.
А да не говорим за тънкия момент който изпускаш, че не е твоя работа Бог на кого какво е дал.

И да уточня, че тук не искам да се впускам в това какво учат, защото ми е ясно, че ще се размине с обсъжданото във форума тук.
Сравнявам с Христос и апостолите и не виждам почти прилика. Затова и споделям. Не е коректно да ме изкарваш съдия. И на 2 пъти засичам някак си между другото изречено: българите такива, българите онакива... и те недоволни от народа си. От двама различни човека. Досущ като политици. Христос кого упрекна? Никой. Само им казваше: Не съгрешавай вече.

Всеки, който честно си вади хляба има моите уважения. За пасторите, за които казваш, нямам никаква представа както се подразбира.

За информация: Не съм имал никога шофьорска книжка и ми е все едно кой в каква лъскава тенекия се е накиприл. И не разбирам много от това дали стара кола вдига 230 км/час.