Author Topic: Християните и данъците  (Read 3520 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3597
Християните и данъците
« on: January 02, 2018, 15:42:56 PM »
Изпратиха ми една статия с материал относно данъците, която искам да предложа за обсъждане във форума. Цитирам статията не защото съм съгласен или несъгласен с написаното а защото повдига определени въпроси, които са достойни за обсъждане, както и използвам статията като повод за повдигане на дискусия на тази тема от Библейска гледна точка:

Кражба ли са данъците?

Автор: Георги Вулджев
Източник: ekipbg.com/danacite-sa-krajba/

“Данъците са кражба”. Може би сте чували подобни твърдения да биват изричани или споделени от ваши познати с либертариански (или класически либерални) възгледи. Има ли някаква логика зад това твърдение обаче или е просто поредният кух политически слоган?

Нека започнем с мисловен експеримент. Ако някой разбойник ви заплаши с оръжие на улицата и ви заповяда му да дадете своите пари, вие едва ли ще  наречете това действие с с нещо различно от кражба, грабеж, обир. Подобно, ако една група разбойници ви заплашат с насилие, ако не им предадете тази част от вашата собственост, която те желаят, това също би било кражба и вие едва ли бихте се поколебали да го наречете така. Сега се запитайте:

 
Каква е разликата между обикновената кражба и данъците?

Когато обаче една друга група хора, а именно – държавата, отнема пари от нас под формата на данъци по напълно насилствен път, без да търси нашето съгласие, ние поради някаква неясна причина в повечето случаи въобще не сме склонни да наречем това кражба или грабеж, въпреки че това действие само по себе си споделя всички ключови характеристики на тези престъпления.

Защо? Една очевидна причина е, че именно държавата е тази, която чрез органите си определя какви са законите и съответно определя кое е престъпление и кое не. И разбира се, в нейните очи, действията чрез които тя се издържа, като насилственото отнемане на собственост от гражданите, наречено “данък”, няма да бъде дефинирано като кражба, дори да споделя всички характеристики на такава. Това е тавтологичното обяснение на това защо данъците не се смятат за кражба.

Интересното е, че ако отворите учебник за данъчно право, ще забележите дефиниции на данъчното облагане, които очевидно намекват, че то на практика е формализирана кражба. Например, можете да срещнете цитати като този: “[…] данъкът може да се възприема като система, която е заменила ограбването и разпределянето на плячката”. Това не е шега, а действителен цитат от шестото издание на “Данъчно Право” с автор Иван Г. Стоянов, издадена през януари 2016 г. Ако дори в учебник по данъците са дефинирани като кражба, защо тогава ние се свеним да ги наречем с истинското им име?

 
Митът за “доброволния” данък

Разбира се тук някои от вас биха възразили, че гражданите всъщност на практика са се съгласили да плащат данъци доброволно, защото са “подписали” т.нар. “социален договор” (social contract), който установява обществото, в което живеем и формализира неговата политическа структура. Но в действителност никой от нас не е подписвал какъвто и да е договор, никой от нас не е имал възможност да се съгласи с този т.нар. “договор”  и най-съществено – никой от нас не може и да се откаже от него.

Теорията на социалния договор е теория, която има за цел да обясни как една държава би трябвало да бъде установена. Тя дори не е теория за това как човешките държави са били установени в действителност. Историята показва, че държавите обикновено се появяват не в резултат на доброволно договаряне между определени индивиди или групи индивиди, а в резултат на война при която една малка група (племе) подчинява други групи на своята власт. Стотици исторически хроники описват именно тези процеси, противно на впечатлението, което политическата теория от ерата на Просвещението създава.

 
Митът за “оправдания” данък

Друго възражение срещу твърдението, че данъците са кражба от по-утилитарен тип, е аргументът, че данъците са оправдани, защото държавата изпълнява ключова за обществото дейност, най-вече съхраняването на обществения мир и ред и прилагането на закона чрез своите полицейски и съдебни функции. Първо, това възражение всъщност не адресира директно, а заобикаля казуса, защото то не адресира въпроса дали данъците са кражба или не, а по-скоро твърди, че дори чисто фактологично да са кражба, тази кражба е оправдана по съответните причини. Но това въобще не е основният въпрос.

Иначе, съхраняването на обществения ред и прилагането на закона наистина са ключови дейности без които всяко едно общество би рухнало. Тук обаче изниква въпросът щом тези дейности са от толкова голяма важност и ние, гражданите, всички сме съгласни, че са изключително важни – защо трябва да се краде от нас, за да бъде финансирано предоставянето на тези услуги? Производството на храна също е от ключова важност по очевидни причини – без храна не можем да оцелеем. Но производителите и продавачите на хранителни стоки не ни ограбват под формата на данъци, за да ни предоставят храна. Ние доброволно им даваме своите пари като си купуваме храна от тях, защото имаме необходимостта от нея! Напълно логично е да се запитаме защо при функциите, които държавата изпълнява, е по-различно? Да не говорим, че държавата въобще не харчи парите, които изземва от нас по задоволителен начин, а в повечето случаи ги прахосва и това е и мнението на болшинството българи.

Не само, че липсва задоволителна аргументация в подкрепа на данъчното облагане, но приемането на насилственото изземване на собственост за легитимно има и някои много плашещи социо-морални импликации. Когато някой отнеме вашата собственост без вашето съгласие веднъж, това се нарича кражба. Как обаче се нарича положение, при което един индивид или група индивиди насилствено отнемат вашата собственост редовно, регулярно, през определени времеви интервали и обществото счита това за напълно оправдано?

 
Да оправдаем данъците означава да оправдаем робството

Замислете се какво означава държавата да има право да изземва част от вашите доходи – парите, които сте изработили със собственият си труд. Това на практика означава, че държавата има право на собственост над (поне част от) плодовете на вашия труд. От къде накъде? Това не е като да подпишете договор с работодател, в който се договаряте да предоставяте определени услуги в замяна на определено заплащане. В този случай има размяна – вашият труд срещу определено заплащане. При подоходното облагане обаче такова нещо няма. Напротив, държавата напълно едностранно изземва част от вашият трудов доход, който вие сами сте заработили.

Много хора не осъзнават импликациите от това, но те са абсолютно шокиращи. Импликацията от облагането на вашият труд с данъци е, че вие на практика сте собственост на държавата! Тоест, вие сте роби на държавата. Тя ви притежава. Това не е метафора. Не е дори и хипербола. Държавата буквално ви притежава, защото единственият начин да имаш право на собственост над плодовете на труда на някой друг индивид е този индивид да е твоя собственост.

Американският философ Робът Нозик дава една много хубава илюстрация именно на тази импликация на данъчното облагане под формата на мисловен експеримент. Каква е разликата между роб, чиито господар насилствено изземва 100% от това което той изработва и такъв чиито господар изземва 50%, или 40% или 30%? Вече вероятно се досещате, че разликата между двата примера не е есенциална, а чисто количествена.

И в двата случая говорим за роби, защото те нямат избор – техният господар ще изземе някаква част от това, което те изработват напълно едностранно, т.е. насилствено. Единствената разлика е в това, че в първият случай господарят изземва 100% от изработеното, а в другият по-малка част, а останалата я оставя на своя роб, за да може той да се издържа сам и господарят да си спести труда да го прави вместо него. При всички положения, дали частично или напълно, робът си е роб.

Да, данъците са кражба

Това е действителността. Нищо от това, което казвам, не е преувеличение. Всеки данък е кражба. Формализирана и легализирана кражба, която държавата систематично налага върху всички нас, нейните граждани. И това на практика ни прави нейни роби.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3597
Re: Християните и данъците
« Reply #1 on: January 02, 2018, 16:18:17 PM »
Първо искам да отбележа, че тази статия не е писана от Библейска гледна точка, а от гледна точка на БЛО (българско либертарианско общество), чийто член е автора на статията.

Преди известно време аз имах възможност да се запозная с това общество и с неговата същност и учения и стигнах до извода, че това е псевдо либертарианско общество ръководено от млади, повърхностни и невежи хора, които са им подали определена идеология и съответното финансиране и са ги пуснали да обслужват определени интереси.

В статията има някои правдиви постановки, които може да се ползват като отправна точка за дискусия.

Една от тия постановки е че "задължението" може да произлиза само от наличието на договорни отношения. Това разбира се не е изцяло вярно, защото освен чрез договаряне, задължение може да произлезе и поради факта на притежанието.

Така например ако един роб роди деца, те също са собственост на господаря на този роб, ако и тия деца да нямат договор с господаря. По същия начин ние сме собственост на Бога, който ни е създал и няма нужда от специален договор, за да ни направи Божия собственост. Той ни е създал, следователно ние сме Негови. Затова и Бог ще съди всички хора, не защото имат договорни отношения с него, а защото Той ги е създал и има право да изисква от тях определени неща. Още повече че Той снабдява за човеците всичките ресурси за живот.

Но отделно от това задължения между човеците може да бъдат породени само на базата на договорни отношения, или на базата на нарушаване на чуждото право на собственост.

Например двама души може да нямат договорни отношения, но ако единия блъсне кравата на другия с колата си и я убие, той има задължение да му я заплати и да го обезщети. Т.е задължения произлизат също от повредата или ползването на нещо чуждо.

Така на практика имаме 3 вида източник на задължения:

- Задължение по рождение - към този който ни е създал, или към този който притежава родителите ни.
- Задължение по договор.
- Задължение по повреда или ползване на чужда собственост.

Очевидно е че държавата третира хората като робовладелец, който притежава всички родени на неговата територия. Проблема е че така наречената държава, не може да предостави никакви документи за собственост спрямо хората. Нито е имало сделка, нито е имало покупко-продажба. Няма документи, няма доказателства. Затова държавата лансира версията за "обществения договор". Или това е така наречената държавна конституция.

Факт е обаче, че един договор може да влезе в сила само ако всички страни са съгласни и то при условие, че всички клаузи по договора са ясно и недвусмислено написани и напълно разбрани и осмислени от договарящите се страни.

Това очевидно не е факт при така наречената конституция. Тя бива наложена на хората без те дори да знаят тя какво съдържа и без да има ясни критерии за всичките аспекти, като важно условие е да не се допускат текстове с арбитрарно(субективно, произволно) тълкувание.

Въобще текстове, които имат нужда от последващо тълкувание и допускащи двусмислие не са годни за какъвто и да бил договор.

Защото задължение може да произлезе само от съгласие по договор, но когато няма ясни клаузи не е ясно кой с какво се е съгласил.

Втория проблем с конституцията е че тя не се зачита при създаването на данъчните закони. И не само на данъчните. Вероятно повече от 90% от законите са неконституционни и следователно невалидни.

Затова аз съм съгласен с автора, че в момента данъците се събират на принципа на въоръжена престъпна (неконституционна) групировка, която насилствено събира ресурсите на народа. Без значение какъв е претекста и оправданията, фактите са такива.

Това разбира се не означава, че данъците винаги са кражба. При едно нормално и справедливо договаряне между хората и създаването на определени общополезни структури може да се изискват данъци, като трябва да се даде възможност на несъгласните да участват с дадения обществен да не плащат данъци при условие, че не се ползват от ползите, или да плащат частично и да ползват частично. Това би било основа на един справедлив обществен ред без насилие на мнозинството над малцинството. Понеже е пределно ясно, че не е възможно да се създаде обществен договор с който 100% от хората да са съгласни.

Това е моя коментар като въведение към темата. В последствие ще се развият и другите аспекти.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Re: Християните и данъците
« Reply #2 on: January 02, 2018, 16:48:56 PM »
Защо тези пари, които ни събира държавата (за да изгражда например пътища) се наричат "данъци", данък не е ли нещо, от което ти после не би следвало да очакваш нещо насреща? Докато очевидно ние всички очакваме да получим нещо срещу тези пари - я пътища, я медицинско обслужване...
В случая тези пари, аз ги възприемам по-скоро като заплата за онези, които строят пътищата.

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Re: Християните и данъците
« Reply #3 on: January 02, 2018, 16:52:58 PM »
wikipedia: "Данъкът е принудително, невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане..."

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3597
Re: Християните и данъците
« Reply #4 on: January 02, 2018, 19:01:42 PM »
wikipedia: "Данъкът е принудително, невъзвръщаемо и безвъзмездно (без пряка насрещна облага) плащане..."

Ами то това е дефиницията на рекет. Дори при рекета има обещание за някакви ползи (охрана, защита и прочие).

В етимологическия речник пише следното:

Quote
дань
    Общеслав. Суф. производное от дати (> дать, см.). Первоначально — «дар», далее — «дары князю» и затем — «подать, налог». Ср. лат. donum «дар».

Значи данъка е бил подарък, който хората са правили на князете, вероятно с цел спечелване на някакво благоволение и извличане на някакви ползи. Но също така и:

Quote
Подать, которую взимали победители с покоренного народа:

Т.е тук имаме вече насилствено събиране от покорения народ. Излиза че българската дефиниция за "данък" стъпва върху идеята че ние сме подчинен народ. Ако е така защо не казват от кого сме подчинени, а играят играта на "независима държава" със собствено управление и власт.

Това се потвърждава и от думите на Исус, който казва следното:

Maт. 17:25  Какво мислиш, Симоне? Земните царе от кои събират данък или налог? От своите ли хора, или от чужденците?
Maт. 17:26  А когато каза: От чужденците, Исус му рече: Като е тъй своите им са свободни.


Тук става ясен принципа, че данък се събира само от чужди, но не и от свои. Което показва, че нашата власт ни третира като чужди, сиреч тя не е наша власт, а чужда. И това е много важно да се разбере от хората.

Ето едно просто изследване на самото значение на думите води до разбиране на фундаментални принципи и реалности, както и до коректно разбиране за реалната ситуация в която се намираме. А хората са оплетени от толкова лъжи и измами. А истинските дефиниции на думите, комбинирани с Библейското учение разкриват реалността, такава каквото е.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Re: Християните и данъците
« Reply #5 on: January 02, 2018, 19:25:45 PM »
Quote
И това е много важно да се разбере от хората.

Не можеш да кажеш това на хората, защото на тях са им внушени последователно две неща, от които следва трето:
1. Такова мислене е мислене на анархист
2. Анархията е заплаха за тях
Следователно хората, които пропагандират неплащане на данъци са техни врагове и трябва незабавно да бъдат предадени на властите.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3597
Re: Християните и данъците
« Reply #6 on: January 02, 2018, 19:30:34 PM »
Нищо от написаното няма общо с анархизма. Напротив, аз написах ясно, че не всяка форма на данък е кражба и че може да има полезни данъци чрез справедливо договаряне.

Ние тук дори не говорим за неплащане на данъци, а говорим за това каква е същността на данъците, какъв е техния смисъл, как трябва да бъдат организирани справедливите данъци и как трябва да се предложат механизми за освобождаване от данъци за онези, които не искат да се ползват от обществените услуги.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Палко

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 138
Re: Християните и данъците
« Reply #7 on: January 02, 2018, 21:10:35 PM »
13. Тогава изпратиха при Него някои от фарисеите и иродианите, за да Го уловят за някоя от Неговите думи.
14. И те, като дойдоха, Му казаха: Учителю, знаем, че си истинен и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на хората, а учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на императора, или не?
15. Да даваме ли, или да не даваме? А Той, като знаеше тяхното лицемерие, им каза: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един динарий, за да го видя.
16. И те Му донесоха. Тогава Той им каза: Чий е този образ и надпис? А те Му казаха: На императора.
17. Иисус им каза: Отдавайте императорското на императора и Божието на Бога. И те много Му се зачудиха.


Израилтяните към момента на този отговор бяха "роби" на римляните. И Исус им каза да отдават това което е дължимо към тях независимо че те нямаха "договорни взаимоотношения" помежду си. Харесва ни или не и ние в момента сме в подобна ситуация. Някои повече, други по-малко. Но няма как да не признаем, че всеки един от нас използва неща от държавата по някакъв начин в живота си. Най-малко ако Watchman реши да отиде до София по някаква причина например, сигурно не хваща през гората, защото тя е творение на Бог а използва пътя който е направен от държавата. В този смисъл се получава вземане-даване между двете страни. От едната страна данъците, от другата страна всичко което човека използва в ежедневието си от електроснабдителната система до пътищата. А до колко вече "удобствата" на системата си струват данъците е друг въпрос. Но тъй като темата е основно за същността на данъка аз смятам че да не събира данъци, може да си позволи само държава която е много богата и с голям природен ресурс, който и носи голяма печалба. Има няколко такива мисля. Ако говорим за България това няма как да стане. И в момента коментираме само идеалния вариант в който данъците се използват по предназначение а не отиват по нечии джобове. И всъщност може да се каже, че всеки жител на дадена страна има неписани договорки с нея. Да си плаща данъка, да спазва законите които са установени и т.н А държавата от своя страна му осигурява някаква защита (не само за територията на страната) и му позволява да ползва това което е изградено от нея с общия държавен ресурс. Така че не е редно да се казва, че има "насилствено вземане" на пари от гражданите в смисъла на рекет тъй като насреща има възможност да се ползват например пътищата по които се придвижваме. Изграждат се и нови и т.н

Темата е много обширна и с няколко гледни точки и ще трябва търпение и внимание в написаното за да се избегнат прибързани заключения за мненията на пишещите. Аз също бих писал още неща, но само бих заключил за сега, че не ми харесва как е изградена в момента действащата данъна система и я смятам за неефективна и в по-голямата си част ограбваща от колкото осигуряваща, каквато всъщност трябва да бъде.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3597
Re: Християните и данъците
« Reply #8 on: January 02, 2018, 21:46:29 PM »
Quote
Израилтяните към момента на този отговор бяха "роби" на римляните. И Исус им каза да отдават това което е дължимо към тях независимо че те нямаха "договорни взаимоотношения" помежду си. Харесва ни или не и ние в момента сме в подобна ситуация.

Отговора който Исус даде беше много мъдър и малко хора разбират какво съдържа. Исус им каза, че римските пари съдържат образа на римския император, следователно ако те ползват тези пари, те ще му дължат данък. Аз не знам какво точно е било данъчното бреме на римляните спрямо техните колонии и дали се е ограничавало само до римските монети.

Тук обаче принципа установен от Исус остава - ако ползваш парите на системата - ще и плащаш данъци, но това не означава, че не можеш да спреш да плащаш ако се откажеш от тези пари. Ако премахнеш от живота си онова, което съдържа "образа на кесаря". Също така не означава, че не трябва да търсиш промяна на системата, която онеправдава и ограбва.


Quote
Но няма как да не признаем, че всеки един от нас използва неща от държавата по някакъв начин в живота си. Най-малко ако Watchman реши да отиде до София по някаква причина например, сигурно не хваща през гората, защото тя е творение на Бог а използва пътя който е направен от държавата.

Аз затова съм написал следното условие за пораждането на  "задължение":

Quote from: Watchman
- Задължение по повреда или ползване на чужда собственост.

В случая с пътищата имаме ползване на нещо, което друг е направил и поддържа, ето защо е нормално да се плаща. Затова има винетки. Друг е въпроса че освен винетки има и данък МПС, който с нищо не е оправдан, защото се дължи дори колата да не е в движение (няма ползване няма заплащане), има акцизи върху горивата, има ДДС върху горивата, има натрапените застраховки ГО и глобите също потъват в нечий джоб.

Ако всички тия пари наистина се използваха за ремонт и правене на пътища щяхме да имаме пътища като в Япония.

И тук трябва да се направи още един коментар. След като пътищата вече са построени с наши общи пари, защо трябва да ползваме втори път за да ги ползваме? Единствено трябва да се събират пари за поддръжка и правене на нови пътища. Но поддръжката е под всякаква критика, а нови пътища се строят с кредити. Къде отиват парите тогава?

Quote
Но тъй като темата е основно за същността на данъка аз смятам че да не събира данъци, може да си позволи само държава която е много богата и с голям природен ресурс, който и носи голяма печалба. Има няколко такива мисля. Ако говорим за България това няма как да стане. И в момента коментираме само идеалния вариант в който данъците се използват по предназначение а не отиват по нечии джобове.

Всъщност в България има толкова злато и скъпоценни редки метали, че те са напълно достатъчни да финансират цялата държава без да се събира и 1 стотинка данък от хората. Точно както Кадафи е използвал печалбата от нефта за да обогатява народа, а не себе си и западните корпорации. Те затова го убиха. Нашето злато и скъпоценни метали се ограбват с трилиони на година. Това е повече от целия държавен бюджет събиран с данъци. Реално България има всички ресурси напълно да премахне данъчната система, да ликвидира НАП, да хвърли касовите апарати на боклука и да изпрати счетоводителите на преквалификация. Но това не се прави, а народа бива ограбван по безпрецедентен в нашата история начин.

Това очевидно е Божий съд, но това не означава, че трябва да си затваряме очите са онова, което в действителност се случва.

Quote
А държавата от своя страна му осигурява някаква защита (не само за територията на страната) и му позволява да ползва това което е изградено от нея с общия държавен ресурс. Така че не е редно да се казва, че има "насилствено вземане" на пари от гражданите в смисъла на рекет тъй като насреща има възможност да се ползват например пътищата по които се придвижваме.

За пътищата коментирах. Те нямат общо с данъците върху доходите. Само с винетките. Но пак пътищата се правят на кредит на безумни цени и с безумно лошо качество и народа се ограбва още повече с това.

А данъка върху недвижимата собственост е най-абсурдното нещо, защото всички принципи за валиден данък са нарушени, освен ако не признаем, че сме колонизирани и превзети и земята ни и къщите ни принадлежат на някой друг. Тогава наистина плащаме за да ползваме нещо чуждо (т.е нещо наше, което е било присвоено от някой друг чрез завоевание, измама или други подмолни методи).
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Палко

 • Общителен
 • ***
 • Posts: 138
Re: Християните и данъците
« Reply #9 on: January 06, 2018, 08:44:58 AM »
Със сигурност данъците не са формирани и използвани по най-добрия начин. Това което мисля е че няма какво много да се направи, защото за мене неща от рода на протести, петиции, "вдигане на шум" а още повече християни в политиката са безполезни. Това е част от системата в която живеем и от която няма как абсолютно напълно да излезнем преди да бъдем взети от тази земя. И евреите са плащали данъци и на своите царе и на поробителите си. Ние в момента по-скоро плащаме на поробителите.