Author Topic: Разделянето на земята по времето на Фалек  (Read 2465 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

PetkoPetkov

  • Новодошъл
  • *
  • Posts: 25
Преди потопа но и доста време след него земята е била едно цяло, нямало е така наречените континенти и вида в който познаваме сухоземната част в днешно време. След потопа виждаме в Писанията думата остров използвана за пръв път след като потомците на Ноевите синове са се умножили. Най-големите острови които днес наричаме континенти, било то по-малки или по-големи са острови понеже дефиницията за остров е част суша, обградена от воден басейн.
Употребената в оригиналите дума за острови (ее / H339) като значение е обитаемо място; суха земя, крайбрежие, остров.

Битие 10:1-5
1 Ето родословието на Ноевите синове Сим, Хам и Яфет – и на тях се родиха синове след потопа.
2 Синовете на Яфет: Гомер и Магог, и Мадай, и Яван, и Тувал, и Мосох, и Тирас.
3 А синовете на Гомер: Асханаз и Рифат, и Тогарма.
4 А синовете на Яван: Елиса и Тарсис, Китим, и Доданим.
5 От тях се населиха островите на народите в техните земи, всеки според езика си, според племето
си, в народите си.


Ето по кое време и как се е получило разделянето на земята в познатия ни днес вид.

Битие 10:25
25 А на Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек*, защото в неговите дни се раздели земята; а името на брат му беше Йоктан.


Конкретно тази дума в оригиналите използвана за разделяне или разцепване е (paw-lag' / H6385) (било то в буквален или преносен смисъл) дори тази дума е употребена само 4 пъти в цялото Писание. В стиха Битие 10:25 не може да става и дума за разделяне в преносен смисъл понеже името на Фалек (peh'-leg / H6389) не е случайно защото означава земетресение а е наречен така понеже "в неговите дни се раздели земята".

Не става дума и за разделяне в смисъла на определяне на това кой колко и коя земя се полага защото за тази цел се употребява друга дума като например:

Исус Навиев 13:7
7 И сега раздели тази земя за наследство на деветте племена и на половината от манасиевото племе.


Тук употребената дума за разделяне е (khaw-lak' / H2505) за да разпределят или разделят: - да се раздават, да се разпределят, да се разделят, да се ласкае, да се даде, да се отделя част, да се получи. Ето тук става дума за разпределяне на земя за наследство.

Както знаем в днешно време и от примерите през историята само силните земетресения може да имат силата да разцепят и разделят земята.
Това е един интересен пример за истинност на Писанията, който ми спря погледа, когато търсих да прочета за това как ГОСПОД е създал вселената. Интересното е че учените са открили че е факт че в миналото така наречения от тях свръхконтинент Пангея е съществувал но казват
че е преди 200,000,000 години за да скрият от нас, както винаги нашият Създател и да поддържат заблудата за големият взрив, еволюция и така нататък. Разбира се това датиране не може да устои понеже, когато бъде сравнено с истинността в Писанията става ясно че разделянето на земята се е случило по времето на наследници на Ноевите синове, които са били свидетели на случилото се земетресение, както е писано в книгата Битие.
Последва и верижна реакция от стиха Битие 10:25 заради който добих представа как са влезли в Ноевия ковчег всички животни на земята, как са се разпространили по нея след потопа и как са се населили хората по континентите и островите в днешно време.
Благодаря на Бог че ми отвори очите и ми открива истината по въпросите които си задавам, които никога не бих могъл да разбера без Неговата воля.
Матей 5:37 Но говорът ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.

Watchman

  • Administrator
  • Слугуващ
  • *****
  • Posts: 3788
Изследвах значението на думите в Битие 10:25 и наистина има основание да се смята че там може да става въпрос за разцепването на континентите.

Самото име Фалек и думата за "разделям" са с един и същ корен. И единия от нюансите на тази дума е да разделя чрез водна ивица.

Възможно е тогава да е имало огромно земетресение, което да е разцепило земята на множество части обградени от вода. Въпреки, че Писанието не казва нищо подробно за подобно колосално събитие, нито защо то се е случило, загинали ли са хора. Божий съд ли е било или каква точно е причината на подобно епохално събитие.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

PetkoPetkov

  • Новодошъл
  • *
  • Posts: 25
Възможно е тогава да е имало огромно земетресение, което да е разцепило земята на множество части обградени от вода. Въпреки, че Писанието не казва нищо подробно за подобно колосално събитие, нито защо то се е случило, загинали ли са хора.

Да, прав си, наистина е така. Направи ми впечатление това че докато търсих преди малко дали има други думи използвани за земетресение, открих че думата, която се употребява е (ra‛ash / H7494) вибрация, отскачам, шум: - земетресение. Относно думата (peleg / H6389), в цялото Писание е употребена само и единствено за това, което се е случило по времето на Фалек.
Матей 5:37 Но говорът ви да бъде: да, да; не, не; а каквото е повече от това, е от лукавия.