Author Topic: Манипулации, замаскирани като "народни мъдрости"  (Read 3998 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Много често чуваме разни мъдрости, които се ползват с авторитета на народни мъдрости, а понякога дори хората вярват, че това са библейски мъдрости. И поради тази причина не само им вярват, а дори и не търсят техния източник, и просто ги приемат за истина. Но аз по-скоро бих ги нарекла "фейсбук мъдрости".

Най-разпространените са например:

1. "Няма ненаказано добро"
2. "Не прави непоискано добро"

Списъкът е дълъг и може да бъде допълван (ако се сетите още нещо, пишете)

Какво е Вашето мнение за тези мъдрости?
Какъв е техният произход?
Каква е целта според вас на тези манипулации?
Как бихме могли да се предпазим от такива вредни лъже-поучения?

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Какво казват Писанията по тези въпроси?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3595
Преди всичко Писанието казва:

Римл. 12:2  И недейте се съобразява с тоя век ( Или: свят )., но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.

Така наречените народни мъдрости силно зависят от самото състояние на народа. Ако народа е наистина помъдрял и разбрал определени истини, то от него може да произлязат мъдри поуки. Цар Соломон например се е занимавал именно със събирането на такива мъдри изречения, които по-късно събира в книгата Притчи.

Но когато народа оглупее и изпростее, неговата мъдрост се обръща на глупост. Или както казва Писанието:

Римл. 1:22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,

Затова Писанието ни учи да не се съобразяваме с този свят и с неговата мъдрост, но да се преобразяваме в Христовия образ, като издирваме и изследваме онова, което е мъдро пред Бога.

Quote
1. "Няма ненаказано добро"
2. "Не прави непоискано добро"

Подобни "мъдрости" са плод не просто на оглупяването и опростачаването на народа, но също така на неговото отдалечаване от Бога. Наистина в днешно време много често на хората им се връща зло за някакво направено добро. Случвало ми се е и на мене. Причината за това обаче е че хората са станали все по нечестиви, глупави и неблагодарни. В този смисъл наблюдението е обективно. Проблема обаче е когато очакваш благодарение и отплата от човеците, а не от Бога. Точно това е корена на подобни псевдо мъдрости.

Една от най-старите подобни псевдо мъдрости, които съм чувал още от дете е: "Господ дава ама в кошара не вкарва."

Смисъла на тази притча е че човек трябва да се грижи за своите нужди и дори да получи някакво добро от Бога, да не разчита че цял живот ще е така, но трябва да си запретне ръкавите и да не чака на готово. От една страна това е вярно, но от друга напълно погрешно представя взаимоотношенията с Бога. Защото Писанието казва: "Господ е пастир мой. Няма да остана в нужда." А пастира какво прави с овцете? Той не просто им дава инцидентно, но се грижи за тях винаги и наистина ги вкарва в кошарата.

Ето защо тази мъдрост е плод на един народ, който все още има съзнание за Бога, но е изгубил своята връзка с Него. Това е мъдростта на къпалнята Силоам, където от време на време Господен ангел раздвижва водата и който свари да влезе първи се изцелявал. Точно такова откъслечно и инцидентно благо получено от Бога се визира в тази пословица, без трайна и задълбочена връзка с Бога, която осигурява и изцеление (без нужда да се чака инцидентно появяване на ангел) и прави човек част от Господните овце и Господното стадо.

Ето защо народните мъдрости са по-скоро народни диагнози, за състоянието на самия народ.

А ако някой иска да се учи на "мъдри изречения" - нека чете и да размишлява върху книгата Притчи, защото там е събрана вдъхновена от Бога мъдрост.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Да допълня още нещо

4. "Всичко е относително" - тази аксиома (наложена с авторитета на науката на Royal Society) много добре е проправила път на пропагандирането на моралния релативизъм, и е пълна противоположност на библейските учения, които ни учат, че всичко е ясно и точно дефинирано от Бог и нищо не е относително.

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Сега се сещам, че N2. "Не прави непоискано добро", стъпва на N4

"Не прави непоискано добро, защото всичко е относително, и ако според теб това е добро, според другия може да е зло."

Много от манипулациите са създадени само за да подкрепят в някой бъдещ момент някоя друга манипулативна теория.

За съжаление обаче на хората това им се вижда твърде конспиративно и затова предпочитат да не гледат на нещата толкова сложно.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
@Нели
Не виждаш ли че тея 'мъдрости' идват от дъното на ада. Те са в директно противоречие на Словото. Исус ни казва да правим добро без да очакваме да получим нещо обратно.Идеята на тези 'мъдрости' е да не се прави никакво добро. Както знаем дявола е враг на всяко добро. Неговото авторство тук е неоспоримо!

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Напълно съм съгласна с теб.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3595
Аз не мисля, че фразата "идват от дъното на ада" комуникира каквато и да е смислена информация, която да помогне да се разбере какво се случва.

Народните мъдрости са следствие от опитността на самия народ. Тази опитност зависи от много неща. Истина е че често пострадваш най-много от хората на които си дал най-много. Тази опитност е неоспорима. Въпроса е как реагираш на това, което преживяваш, от какъв мироглед, от каква мъдрост подхождаш към преживяното.

А идеите за относителността на истината и моралния релативизъм не са "народни мъдрости", това са привнесени внушения от външни сили, чрез разпространяването на гибелни философии. За тях може да се каже, че идват директно от адовите сили, но те не се квалифицират като "народни мъдрости", а по-скоро като "популярна митология."
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Дори съм чувала, че не може Библията да ни служи за еталон на всички, защото всеки си я тълкува както си иска, защото "всичко е просто въпрос на гледна точка". Така че ето каква е вредата от такива "мъдрости" - хората си казват "Защо да чета Библията, след като е нещо относително"

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3595
Същите хора, които твърдят, че "всичко е относително" и "въпрос на гледна точка" горчиво се жалват когато бъдат онеправдани, ограбени или ощетени. Очевидно имаме на лице функционираща шизофрения (раздвоение на ума) - защото ако всичко е относително и е въпрос на гледна точка, защо тогава се оплакваш като те онеправдаят? С такъв релативизъм нямаш никакъв шанс да докажеш, че си онеправдан, защото всичко е относително и въпрос на гледна точка. Или както бяха казали едни цигани "ние не крадем, ние си взимаме". Значи ако такива хора поддържащи подобен реалтивизъм ги ограбят нямат никакво право да се оплакват, защото някой просто си е взел от тебе каквото му трябва.

Но факт е че в такива ситуации подобни хора някак забравят за своя релативизъм и настояват за справедливост. Което показва шизофреничното естество на подобни философии.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Nikolay

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 1001
Произлизат от сатанизма и производните му, тежкия метъл и текстовете обявяващи Бог за лъжец, а Противника за спасител.
Мир вам. Благодат да бъде с всички ви. [Амин]

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Матей 16:22. Тогава Петър Го взе и почна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Тебе.

Източник: сатана

Да казва, че Бог е лъжец? Не. Да казва, че сатана е спасител? Не.

Деяния 16:17. Тя вървеше подир Павла и нас та викаше, казвайки: Тия човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение.

Източник: нечист дух

Да казва, че Бог е лъжец? Не. Да казва, че сатана е спасител? Не.

Колко от вярващите днес ще разпознаят тези? Не само, че няма да ги разпознаят, но и ще благодарят на Бога за рекламата, за това, че някой е загрижен за тяхното здраве и това да не пострадат несправедливо.

Измамата на сатана с метъл и други такива работи е само за лаици. Дори посредствен вярващ няма да се хване на нея, но виж горните две са висшият пилотаж на измамите.

Същото е и "всяко зло за добро", което не е вярно. Всяко зло е за добро само на тези, които обичат Бога и точният текст е "всичко съдейства за добро на ония, които обичат Бога и които са призовани според Неговото намерение" (а не според тяхното усмотрение за "призвание"). Изкарването от контекст на библейски текстове (и не само библейски) води до много погрешни изводи.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3595
Очевидно не всяко зло се обръща в добро, но дори в живота на невярващите много често лоши събития са се обръщали за добро.

Например аз имах големи неприятности, когато се записвах да уча като студент, и по някакви безумно глупави грешки които направих не успях да се запиша в желаната специалност, ако и да имах необходимия бал. Накрая поради глупостта си бях принуден да запиша нещо, което не искам. И стана така, че се записах в група в която имаше един вярващ, който ми даде да чета Библията, и от там тръгна моя път към вярата. Очевидно че не съм обичал Бога тогава, но пак злото се обърна на добро. И такива случаи има милиони ако не милиарди в живота на невярващите.

Самия факт, че народа е възприел подобна поговорка, говори че това е част от опита на голяма част от хората, за да бъде възприето като поговорка и принципно очакване.

Относно народните поговорки трябва да се има предвид следното, което казва Писанието:

Деян. 17:26  и направил е от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята, като им е определил предназначени времена и пределите на заселищата им; 
Деян. 17:27  за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и да той не е далеч от всеки един от нас; 


На народите е дадено да търсят и напипват Бога. Поради тази причина те могат да напипат и да разберат някои истини относно Бога и правдата. Ето защо е напълно погрешно да се каже, че всичко, което идва от народите е сатанинско. Има неща, които са верни, има неща, които са погрешни, а има и неща, които са омешани. Всичко зависи от това доколко един народ търси истината и правдата, и доколко се е отдал на разврат и разруха.

Точно поради тази причина в миналото нашия народ, когато е имал поне някакъв страх от Бога е създал доста по-валидни мъдрости, а в днешно време мъдростите му са по-скоро от областта на бълвочите.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.