Преди да пишете в този форум > Представяне

Доска или Владимир Досев

(1/15) > >>

Doska:
Аз по същество бях кръгъл атеист, до 1989 година, дори бях и комунист, но след едно разтърсващо събитие в живота ми, се обърнах към православната църква и се кръстих. Много неща не ми харесаха, които наблюдавах около себе си, при контакта ми с вярващите християни, а Библията ми беше доста трудна за четене и разбиране. Всичко това, ме отпрати, да търся други духовни учения и религии, за да намеря това, което интуитивно търсех. Така минах през доста учения и учители, дакато най-накрая се спрях при Учителя (Бейнса Дуно), който и до днес ме върна в Христианството и повиши доверието ми в Библията. А тук във вашия форум, още повече засилихте интереса ми към нея, като видях, че на Нейна основа може да се защити идеята за общност. Аз живея в общност от 12 години, в първото екоселище в България, край гр.Елхово, създадно по идеите от книжките на В.Мегре "Звънтящите кедри на Русия", но стеклите се там събития и обстоятелства, ме карат, да продължа търсенето си, за нещо по висше, дори комунален живот. Сега аз мога да кажа, че съм христианин, но отличаващ се, от резонните православни християни, по възприемането на езотеричния характер на христианството, разяснявано от Учителя. Не знам от ваша страна дали ще ме приемете, но аз определено ви приемам, повечето тук, с които се запознах, по написаното.

Tihomir:
Добре дошъл.

Похвално е, че си искрен към всичко това. Според писаното в Библията няма как да приемем ученията на Дънов и на други подобни, защото те са базирани на източна философия, в която човек е върховенството и всичко (божества и т.н.) се въртят около него. Източната философия, за която говоря е базирана на древно учение, което днес се нарича сатанизъм. В това древно учение не се говори за рисуване на пентаграми и жертвоприношения в центъра му, а за това, че човекът е основното мерило за това кое е право и кое не и човекът може да прави всичко, което пожелае, защото "бил бог". На това са базирани и множество източни философии и други учения, които поставят човека в центъра и ако и да са пълни с християнска терминология и да говорят, че са базирани на библията, те по същество имат проблем с пасажи, които говорят за това, че сърцето е измамливо и много болно и който се води по сърцето си ("прави това, което сърцето ти те води") е безумен, а точно това проповядват множество учители.

Тези учения се проповядват днес и в т.нар. църкви и затова много от хората там няма да видят проблем с тези работи.

Ние сме били в големи заблуди, но като сме гледали какво пише в Писанията, защото те са единственият източник, на който можем да се доверим, а не на човешки авторитети, сме видели множество проблеми в себе си и се стараем да ги поправим. Не сме достигнали до кой знае какви висоти, но когато човек има този манталитет да не се има за голяма работа, но да признава Бог и Словото му като авторитети, знаем, че Бог ще ни помага.

Затова и ти казах, че си добре дошъл, но знай, че ученията, с които си свикнал, няма да бъдат приети тук, но ако имаш някакви въпроси, базирани на Писанията, включително и за живота в общност, си добре дошъл да разискваме на база на Библията.

Watchman:
Здравей и добре дошъл във форума.

Аз съм запознат до някъде с идеите на Магре и ученията за Анастасия. Гледам на тях като опит за възстановяване на ведическата култура сред народите в които тя е била фундаментална преди много столетия.

Не съм сигурен до колко този опит за възстановяване е автентичен, но той определено се докосва до някои фундаментални за нашия народ реалности.

В ония забравени времена нашия народ е бил задружен и сговорен. И разбира се бил е много по-силен. Тогава населението е било смесено, като е имало мнозина християни, а мнозина са следвали традиционните за скитските народи ведически вярвания. Интересното е че християните са живели в хармония с останалите защото е имало голяма съвместимост в начина на живот и донякъде в ценностната система и мирогледа.

Всичко това се е променили след насилственото въвеждане на византийската версия на християнството, която се основава на политическата власт и която използвайки я започва насилствено "покръстване" на инакомислещите - както на последователите на първообразното християнство (които нарича еретици), така и на тези от ведическата култура (които нарича езичници и варвари).

В следствие на насилственото покръстване започват граждански войни които траят много десетилетия и костват живота на милиони хора. Това е началото на упадъка на нашия народ. От този момент нататък нашата история е непрестанно спираловидно спускане надолу за да стигнем до днешното унизително положение на народ без собствена държава и на разграден двор, грабен и насилван от враговете ни.

Ето защо все повече хора търсят изход от това трагично положение като се опитват да намерят решения на проблемите и отговори на въпросите в своите корени.

Ние хората от този форум търсим да се върнем към първообразното християнство, хора като Red Baron търсят основа за градеж в православието, хора като тебе търсят отговори във ведическото минало. Удивителното е че въпреки фундаменталните различния в много от вярванията - всички сме достигнали до разбиране за фундаменталната значимост на живота в общност.

Като християни за нас чистотата на вярата е от изключително значение и ние не бихме се смесвали с хора, които поддържат не библейски вярвания. Но като българи ние трябва да имаме общ език с нашите събратя и трябва да можем да живеем в мир и разбирателство. Или както Писанието ни учи "доколкото зависи от вас живейте в мир с всички човеци".

Истината е че в България по отношение на общностите най-напреднали са последователите на Анастасия. Причината за това е че това е едно учение, което от самото си начало поставя родовата общност като фундамент на живота и мирогледа. Този фундамент го има и в Библията, но поради хиляди години наслоявания на традиции и външни влияния - християнството като цяло е изгубило тази визия и е изпаднало от тази основа. Затова в днешно време е много трудно да завърнеш хората самоопределящи се като християни към тези фундаментални реалности. Първо трябва да се разрушат тези наслоявания и налепи, които замъгляват съзнанието и разбирането, а след това трябва да се съгради добрия пример, който да покаже и докаже, че този начин на живот превъзхожда всичко останало.

Аз имам всяко основание да считам, че никоя друга култура, религия или учения - няма по-здрави, устойчиви и благонадеждни основи за общност от първообразното християнство. Но тези основи са били заровени в купища тор и трябва да бъдат изкопани и възстановени наново. И това е призванието на нашето поколение.

Никое учение не дава по-добра надежда и по-устойчиво бъдеще за един народ или една общност от Библейското учение. Но правилно разбрано и приложено.

Затова имай готовност твоите настоящи вярвания да бъдат предизвикани в дискусиите, но се надявам да проявиш зрялостта на това да погледнеш на това като на камък за стъпване, а не камък за препъване.

Doska:
Благодаря за изчерпателния, коментар! Мисля че ще ми е полезен и ще ми даде повод за размисъл, върху доста от поставените въпроси, и табута, които ви възпират да ме приемете по братско-сестрински, въпреки не съвсем близките ни разбирания. За сега ще се огранича, в проследяване на ставащото  в форома, без да ви натрапвам моите разбирания и идеи. Защото за разлика от вас, аз съм пошироко скроен, а живота ще докаже, кой прав и кой крив.

Watchman:
На мен би ми било интересно да разкажеш как сте се развили за тия 12 години във вашата общност. Какво постигнахте и с какви основни проблеми се сблъскахте.

Също ми е интересно какво теб те накара след тези 12 години да търсиш други по-различни хора, които искат да живеят в общност?

Моето отношение е винаги да се помага и насърчават хората, когато се захванат с нещо полезно и истинско.

А ние сме толкова широко скроени за Божиите неща, че на всички останали им утеснява.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version