Author Topic: Милениумът  (Read 42866 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Милениумът
« on: October 30, 2007, 09:41:16 AM »
Нека тук да обсъдим 1000 годишното царство на Исус на земята.

1. Кога настъпва?
2. Кой и над кого управлява?
2. Кога завършва и какво следва?

Сигурно ще се появят още въпроси, но за сега толкова.
Аз не мога да си подредя мислите в момента, така че някой друг да започне.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

johnny

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 293
Re: Милениумът
« Reply #1 on: November 02, 2007, 12:03:45 PM »
Добре.
Ще се пробвам да започна.

1. Кога настъпва?

Откровение 16: 12. Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат; и пресъхна водата й, за да се приготви пътя на царете, които идат от изток.
  13. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби;
  14. защото те са бесовски духове, които, като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена, да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог.
  15. (Ето, ида като крадец. Блажен оня, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му).
  16. И събраха ги на мястото, което по еврейски се нарича Армагедон {Т.е. Хълмът на Магедон или )?) на поражението.}*.
  17. И седмият ангел изля чашата си върху въздуха; и из храма излезе силен глас от престола и каза: Сбъдна се.
  18. И произлязоха светкавици и гласове и гръмове, и стана силен трус, небивал откак съществуват човеци на земята, такъв трус, толкоз силен.
  19. И великият град се раздели на три части, и градовете на народите паднаха; и Бог си спомни за великия Вавилон, да му даде чашата с виното от яростния Си гняв.
  20. И всеки остров побягна и планините не се намериха.
  21. И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците; и човеците похулиха Бога поради язвата от града, защото язвата от него беше твърде голяма.


15 стих е интересна препратка, която аз свързвам с грабването.


И паралелната картина в Откровение 19:

   6. И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от {В изданието от 1938 г. тези думи липсват}* силни гърмежи, които казваха: Алилуя! Защото Господ, нашият Бог, Всемогъщият, царува.
  7. Нека се радваме и се веселим и нека отдадем Нему слава; защото дойде сватбата на Агнето, и Неговата жена се е приготвила.
  8. И на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон; защото висонът е праведните дела на светиите.
  9. И каза ми: Напиши: Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И казва ми: Тия думи са истинни Божии думи.
  10. Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня; но той ми рече: Недей; аз съм съслужител на тебе и на братята ти, които държат свидетелството за Исуса; поклони се Богу; защото духът на пророчеството е да свидетелствуваме за Исуса.
  11. След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно.
  12. Очите Му бяха огнен пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не знаеше, а само Той;
  13. и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.
  14. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир Него на бели коне.
  15. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; и Той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога Всемогъщий.
  16. И на дрехата и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и Господ на господарите.
  17. После видях един ангел, стоящ в слънцето; и, извиквайки със силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето: Дойдете, събирайте се за великата Божия вечеря,
  18. за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на ония, които яздят на тях, дори месата на всичките човеци, свободни и роби, малки и големи.
  19. И видях звяра и земните царе и войските им събрани да воюват против яздещия на коня и против Неговото войнство.

  20. И звярът биде уловен, и с него лъжепророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра, и които се покланяха на неговия образ; те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел.
  21. А останалите бидоха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата Му. И всичките птици се наситиха от месата им.От тези картини виждаме, че милениумът започва след грабването и последващата война на антихрист срещу Господ и Неговото Войнство.

На пръв поглед изглежда, че Бог е избил всички хора на земята.
Но това не може да я вярно. Защото кои ще са народите, които Бог ще управлява с желязна тояга?


Въпросът е дали Бог ще избие само участниците във войната при Армагедон или и други хора по света?

И още един въпрос. Кои са призваните на Божията вечеря?
Това светиите съставляващи Невестата ли са или някои други? (това е свързано с притчата от Матей 22 глава)


Нека да избистрим тези неща и тогава да минем на втория въпрос.
Ако и да ме убие Той, аз ще Го чакам...

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Милениумът
« Reply #2 on: November 02, 2007, 17:28:13 PM »
В темата за грабването доста въпроси засягащи милениума се засегнаха. Както и една конкретна хронология базирана на Откр. 20:4-6

Подхода ни към подобни теми обаче трябва да бъде не да изпадаме в теоритезиране, на сега какво това какво онова, а да се обърне внимание на практическата подготовка. И както бях казал и на друго място - тези въпроси не могат да се разбират без да се разбира въпроса за Божието Царство, като пророчества, цели, естество, настояще и бъдеще. Защото милениума е реализация на това Царство на земята и именно за това каза да се молим Исус.

Едва когато разбираме естеството на Царството и как то е дефинирано в заветите и обещанията на патриарсите, пророците и апостолите, тогава ще сме в позиция да дискутираме хронологията и фактологията.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Милениумът
« Reply #3 on: November 02, 2007, 21:18:24 PM »
Въпросът е дали Бог ще избие само участниците във войната при Армагедон или и други хора по света?

Да видим какво казва Бог в стария завет относно твоя въпрос.

"Zec 14:2  Защото ще събера всичките народи На бой против Ерусалим; Градът ще бъде превзет, Къщите ще бъдат обрани, И жените изнасилени, И половината от града ще отиде в плен; А останалите люде не ще бъдат изтребени от града.
Zec 14:3  Тогава Господ ще излезе И ще воюва против ония народи, Както когато воюва в ден на бой.
Zec 14:4  В оня ден нозете Му ще застанат На Елеонския хълм, който е срещу Ерусалим на изток; И Елеонският хълм ще се разцепи През средата си към изток и към запад, Така че ще се образува твърде голям дол, Като половината от хълма се оттегли към север, И половината му към юг.
Zec 14:5  И ще побегнете през тоя дол към Моите хълмове Защото долът на хълмовете ще стига до Асал; Да! ще побегнете както побягнахте от земетръса В дните на Юдовия цар Озия. И Господ мой Бог ще дойде, - И всичките свети ангели с Тебе.
Zec 14:6  В оня ден Не ще има светлина; Блестящите тела ще намалят сиянието си;
Zec 14:7  Но ще бъде единствен ден, Познат само на Господа, - Ни ден, ни нощ; А привечер ще има виделина.
Zec 14:8  И в оня ден Живи води ще излязат из Ерусалим, Половината им към източното море; И половината им към западното море; И лете и зиме ще бъде така.
Zec 14:9  И Господ ще бъде цар върху целия свят; В оня ден Господ ще бъде един, и името Му едно.
Zec 14:10  Цялата страна ще се преобърне в поле. От Газа до Римон на юг от Ерусалим; И Ерусалим ще се издигне и насели на мястото си, От Вениаминовата порта до мястото на първата порта, - До ъгълната порта, и от кулата на Ананеила До царските линове.
Zec 14:11  Людете ще живеят в него, И не ще има вече проклетия; Но Ерусалим ще се насели в безопасност.
Zec 14:12  И от язвата, С която Господ ще порази всичките народи, Които са воювали против Ерусалим; Месата им ще тлеят, докато още стоят на нозете си, И езикът им ще тлее в устата им.
Zec 14:13  И в оня ден Между тях ще има голям смут от Господа, Тъй щото ще залавят всеки ръката на ближния си, И неговата ръка ще се подига против ръката на ближния му.
Zec 14:14  Тоже Юда ще воюва в Ерусалим; И богатството на всички околни народи ще се събере, - Злато, сребро и дрехи - в голямо изобилие.
Zec 14:15  И каквато е тая язва, Такава ще бъде и язвата върху коня, мъската, Камилата, осела и всичките животни, Които ще бъдат в ония станове.
Zec 14:16  И всеки, който остане От всичките народи, Които са дохождали против Ерусалим, Ще възлиза от година на година Да се кланя на Царя, Господа на Силите, И да празнува празника на колибите.
Zec 14:17  И ако някои от домочадията на света Не възлязат в Ерусалим Да се поклонят на Царя, Господа на Силите, На тях не ще има дъжд.
Zec 14:18  Дори ако не влезе египетското домочадие и не дойде, То и на тях не ще има дъжд; Тях ще сполети язвата, с която Господ ще порази народите, Които не влизат Да празнуват празника на колибите.
Zec 14:19  Това ще бъде наказанието на Египет, И наказанието на всичките народи, Които не възлизат Да празнуват празника на колибите.
Zec 14:20  В оня ден и върху звънците на конете ще има надпис: Посветан Господу; И самите котли в дома Господен Ще бъдат като легените пред олтара.
Zec 14:21  Дори всеки котел в Ерусалим и в Юда Ще бъде посветен Господу на Силите; Всички, които жертвуват, Дохождайки ще вземат от тях и ще варят в тях; И в оня ден не ще има вече който да търгува В дома на Господа на Силите. "Без съмнение тука е описана картината която виждаме в откровението. Събрана армия от множество народи водена лично от антихрист води война против Ерусалим и малко преди да погинат всичките му жители сам Господ Бог с цялото небесно войнство идва да защити своето. И всички които са учатвали в боя ще бъдат избити както и пише в откровение, а народите които са подкрепяли военните действия против Ерусалим ще бъдат наказани с тежка язва и които оцелеят от нея ще влезнат в 1000 годишното царство и ще бъдат учени на правда от Исус и светиите които са възкръснали или са били преобразени при второто пришествие. Това е първото възкресение и в него взимат участие само светиите. Това е и царството за което се говори в Исая 65 глава

Isa 65:17  Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; И предишните неща няма да се спомнят, Нито ще дойдат на ум.
Isa 65:18  Но вие веселете се и радвайте се винаги В онова, което създавам; Защото, ето, създавам Ерусалим за радост, И людете му за веселие,
Isa 65:19  Аз ще се радвам на Ерусалим, И ще се веселя за людете Си, И няма да се чува вече в него глас на плач Нито глас на ридание.
Isa 65:20  Там не ще има вече младенец, който да живее само няколко дни, Нито старец, който да не е изпълнил дните си; Защото дете ще умре стогодишният, А грешникът ако умре стогодишен ще бъде считан за проклет.
Isa 65:21  Те ще построят къщи и ще живеят в тях; Ще насадят лозя, и ще ядат плода им.
Isa 65:22  Няма те да построят а друг да живее там . Няма те да насадят, а друг да яде; Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на дърво, И избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете си.
Isa 65:23  Не ще се трудят напразно, Нито ще раждат чада за бедствие; Защото те са род на благословение от Господа, Тоже и потомството им.
Isa 65:24  Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, Аз ще слушам.
Isa 65:25  Вълкът и агнето ще пасат заедно, И лъвът ще яде слама както вола, И храна на змията ще бъде пръстта. Не ще повреждат нито ще погубват В цялата Ми света планина, казва Господ.


Както виждаме от написаното тук, не се говори за новото небе и земя понеже все още има грешници, смърт и проклятия. Бог първо казва че ще направи ново небе и нова земя Но ние да се веселим и в това което ще направи преди това, а именно 1000 годишното царство в което народите ще възлязат на святия хълм Господен да се учат на правда от Исус и светиите.

Isa 2:2  В последните дни Хълмът на дома Господен Ще се утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата; И всичките народи ще се стекат на него.
Isa 2:3  И Много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.
Isa 2:4  Бог ще седи между народите, И ще решава между племената; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да вдигне нож, Нито ще се учат вече на война.
Isa 2:5  Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в Господната светлина.Mic 4:1  А в послешните дни Хълма на дома Господен Ще се утвръди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата, И племена ще се стекат на него.
Mic 4:2  И много народи ще отидат и ще рекат: Дойдете да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му; Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим.
Mic 4:3  Бог ще съди между много племена, И ще решава между силни народи до далечни страни; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на война.
Mic 4:4  Но ще седят всеки под лозата си и под смоковницата си, Без да има кой да ги плаши; Понеже устата на Господа на Силите изговориха това.
Mic 4:5  Защото всичките племена ходят всеки в името на своя Бог; А ние ще ходим в името на Господа нашия Бог до вечни векове.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Милениумът
« Reply #4 on: November 02, 2007, 22:37:14 PM »
Изключително интересни места в Словото. Прекрасни!

Забелязвате ли, че навсякъде пише, че боят е "против Ерусалим". Все още не съм разбрал дали в Ерусалим ще има само от еврейския народ, защото не съм видял в Словото да има "миграция на християни към Ерусалим". Освен едно място, където казва "ако ви гонят от един град, бягайте в друг". Но точно за към Ерусалим, не съм забелязал.

Ако няма миграция, тогава къде са християните, които не са евреи и не са в Ерусалим? Писано е, че ще бъдат гонени, бити и убити, а също и "победени". Дали "победени" се има предвид целия завършек в Ерусалим, където пише, че градът ще бъде превзет. Може би в това време ще задължават мъжете да ходят в армията, за да отидат на война против Ерусалим... Не знам.

Отново ще кажа, че това са удивителни места, които дават доста светлина на описанията на последните дни в книгата на Новия завет.

И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Милениумът
« Reply #5 on: November 03, 2007, 00:16:35 AM »
След 1000-та години вече идва големият бял престол и възкресението на всички останали мъртви които не са взели участие при първото възкресение. Не всички ще бъдат хвърлени в огненото езеро, понеже четем че ще има такива чиито имена ще присъстват в книгата на живота. Те ще живеят в новата земя и небе, но няма да бъдат царе и свещенници както са хората които взимат участие в първото възкресение. Именно тези хора ще съставят народите които  ще се покланят на Бог в новият Ерусалим от където Исус и светиите ще управляват.

Rev 21:1  И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. ....
.....Rev 21:22  И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият и Агнето.
Rev 21:23  И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше, и неговото светило е Агнето.
Rev 21:24  И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща.
Rev 21:25  Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там); ( Гръцки: Защото)
Rev 21:26  па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща.

Със сигурност знаем че в тези народи не са включени светиите които възкръсват при първото възкресение понеже за тях Исус казва:

Rev 3:12  Който победи, ще го направя стълб в храма на Моя Бог; отгдето няма вече да излезе вън; и ще напиша на него името на Моя Бог, новия Ерусалим, който слиза от небето от Моя Бог; ще напиша и Моето ново име.

Както виждаме тия народи идват да се покланят само от време на време не стоят постоянно в храма според както е обещанието на Исус към светиите. По всяка вероятност хората които възкръснат във второто възкресение и биват записани в книгата на живота ще водят един нормален начин на живот подобен на сегашния който ние водим, само че без грях, смърт и проклятия, но управлявани от Исус и светиите в мир и правда за цяла вечност.
Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Милениумът
« Reply #6 on: November 03, 2007, 13:14:59 PM »
Много хубави цитати от Захария , Исая и Михей!!

За това последното което разглеждаш от откровение за новото земя и небе още размишлявам.

Във вечното състояние ще съществуват различни групи от хора, така мислиш нали? Аз все още не съм сигурен в това.
Още нещо в откровение се казва че тия които са избити от антихриста и не са приели белега на неговото име оживяват и управляват с Христос 1000 г. това е първото възкресение, по това време става грабването /според премилениалното виждане/.

Странно е това което възприемат диспенционалистите, те казват, че тези тн. оставени на земята които не били част от Църквата повярват в Христос и са убити от антихриста и именно за тях се говорело че ще царуват с Господа 1000 години и то забележете в тленни тела , в тленни тела щели да бъдат и тези които не са се поклонили на звяра но не са били убити от него тоест са успели да се скрият и оживеят.
Тоест според тях доколкото знам, това са хората които ще населяват милениума ще раждат деца, както и евреите. А Църквата ще е с Христос явно в стана на светиите.

Коментирайте това виждане.
Кажете какво мислите!
Поздрави!

Gerard

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 182
Re: Милениумът
« Reply #7 on: November 03, 2007, 14:21:46 PM »
Във вечното състояние ще съществуват различни групи от хора , така мислиш нали?

Точно така. Това е което виждам в откровение а и на много места в стария завет, две различни групи от хора, управляващи и управлявани. Сам Исус казва че тези които се удостоят да участват във възкресението, тоест в първото, ще бъдат като ангели и няма да се женят нито омъжват а ще бъдат поставени завинаги като стълб в храма на Бог и не ще излезнат вече. После виждаме и народите начело с някакви земни царе които ходят да оставят славните си неща в Ерусалим, където се намират агнето и светиите.

Quote
странно е това което възприемат диспенционалистите , те казват , че тези тн. оставени на земята които не били част от Църквата повярват в Христос и са убити от антихриста и именно за тях се говорело че ще царуват с Господа 1000 години и то забележете в тленни тела /дано не бъркам за информацията/ , в тленни тела щели да бъдат и тези които не са се поклонили на звяра но не са били убити от него тоест са успели да се скрият и оживеят.
Тоест според тях доколкото знам , това са хората които ще населяват милениума ще раждат деца  , както и евреите.А Църквата ще е с Христос явно в стана на светиите.
Ако четем внимателно следните стихове ще намерим отговор на въпросите ти и ще изобличим лъжеученията на диспенционалистите.

1Th 4:16  Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на арахангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще въскръснат по-напред;
1Th 4:17  после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа.

1Co 15:51  Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,
1Co 15:52  в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.


Първо няма такова нещо като оставени на земята, понеже 1000 годишното царство ще е именно тук а не някъде си незнайно къде в небето. Апостол Павел казва че ще бъдем грабнати във въздуха да посрещнем Господ и логичното нещо което става след като отидем да посрещнем някого е да се върнем обратно заедно с него. В случая това ще бъде Ерусалим, според както е писано и обещавано на много места не само в стария но и в новия завет.

Апостолът изобличава и другите ереси според които възкресението щяло да бъде в тленни тела и само тези които са били убити щели да възкръснат да царуват. Много ясно казва че първо починалите в Христос ще възкръснат забележи в нетленни тела а после и тия които са останали живи ще се изменят. Според мен хората които ще бъдат удостоени с честа да участват в първото възкресение са хората които са следвали на 100% Бога където и да ги заведе, сиреч са умрели за себе си. Независимо дали са били убити заради Него или са живеели във времена на спокоийствие и са умрели от естествена смърт важно е че са били вярни до край и ако се е налагало да умрат заради вярата си в Бог са щели да го направят без колебание. Ако беше истина че само хората които са били убити от антихрист ще царуват това означава че хора като Авраам, Яков, Мойсей, Давид и много други верни Божии слуги няма да участват в първото възкресение понеже са живели в други времена или не са били убити... Това просто е смешно. 

Ecc 7:3  Sorrow is better than laughter: for by the sadness of the countenance the heart is made better.
Ecc 7:4  The heart of the wise is in the house of mourning; but the heart of fools is in the house of mirth.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Милениумът
« Reply #8 on: November 03, 2007, 14:48:06 PM »
Връзката между:

Захария 14:16  И всеки, който остане От всичките народи, Които са дохождали против Ерусалим, Ще възлиза от година на година Да се кланя на Царя, Господа на Силите, И да празнува празника на колибите.

и

Откр 21:24  И народите ще ходят по неговата светлина: земните царе ще донасят в него своите славни неща.
Откр 21:25  Портите му не ще се затварят денем, (а нощ не ще има там); ( Гръцки: Защото)
Откр 21:26  па и народите ще донасят в него славните си и ценни неща.


е много ясна. Като цяло Йоан почти не пише нищо ново в Откровението. Всичко е едно потвърждение и доизясняване на онова, което пророците са вече казали.

От Захария се вижда, че ще има пощадени от народите, дори тези които са дошли да воюват против Ерусалим, и те ще живеят не само в милениума, но някои от тях и в Новото небе и земя. От текста е ясно, че тези хора не са светии, нито са от онези, които са "в Христос".

Мнозина казват светиите ще царуват с Христос във възкресенски тела, и ще са царе и свещеници на Бога. Вярно! Обаче същите си мислят, че в милениума и на новото небе и земя ще има САМО светии, САМО верни последователи на Христос. Обаче как не се замислят, че за да бъдат светиите царе и свещеници те трябва да има кого да управляват и на спрямо кого да свещенодействат.

Свещеника е човек който разяснява Божия път на невежите и непознаващите Господа. Ако в милениума има само светии, те на КОГО ще свещенодействат? Ако има само царе, те над КОГО ще царуват?

Ето едно обещание към светиите:

Откр. 2:26  И на този, който победи, и който се пази до край, за да върши дела чисти като Моите, ще дам власт над народите, -
Откр. 2:27  (и той "Ще ги управлява с желязна тояга; Те ще се строшат като грънчарски съдове", - ) както и Аз получих от Отца Си.


Значи първо на Исус е обещано да царува над народите, а в същото обещание е дадено и на светиите, "които победят". Сега ако народите в Милениума и вечността са САМО светии, то един над друг ли ще владеят с желязна тояга или ще се строшават като грънчарски съдове? Абсурдно. Победоносните светии във възкресенски тела, ще царуват с Христос над остатъка от наказаните и съдените народи по време на гнева. Над тези които са били помилвани. Именно ТОВА е окончателното реализиране на обещаното Царство НА ЗЕМЯТА за което в Матей 6 гл. Исус ни каза да се молим:

Maт 6:10  да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето така и на земята;

Не се казва и на новата земя, а на земята! Ето защо ще има грешници, които ще умират. Това е времето на обновлението, времето на възстановяване на Божието творение в първоначалната му слава и цел и намерение. Някои хора не разсъждават. Мислят си че Бог ще унищожи тази земя и ще създаде нова, без да има се е установило Царството Му на нея. Все едно Бог се е провалил, и казва - абе оплеска се работата, ще създам нова земя, една шепа светии се спасиха ще ги избавя, всичко друго ще затрия и почвам наново. Не знам за вас, но в моите убеждения спрямо Бога няма място да мисля, че Бог се проваля и че ще се провали в каквото и да е било. Бог не се проваля! И това творение заедно със всичките видове етноси и народи, които са израз на Божията уникална креативност, ще бъдат изкупени и ще живеят в правда. Светиите (църквата) са по-специална група от хора. Small axe дето казва че не знае дали ще има две групи хора.

Ами то от САМОТО начало има две други хора. Ето какво се казва:

Изх.19:5  Сега, прочее, ако наистина ще слушате гласа Ми и ще пазите завета Ми, то повече от всичките племена вие ще бъдете Мое собствено притежание, защото Мой е целият свят;
Изх. 19:6  и вие още Ми бъдете царство свещеници и свет народ. Тия са думите, които трябва да кажеш на израилтяните.


Израел от самото начало е призован и отделен от останалите народи да бъде царско свещенство на Бога. Сиреч да бъде проводник на Божието праведно управление и познаването на Бога спрямо останалите народи.

Църквата на Христос не е нещо друго, но УЧАСТНИК заедно с Израел в същите тези обещания:

Eph 2:11  Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
Eph 2:12  в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бог на света.
Eph 2:13  А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близу чрез кръвта на Христа.


В Христос Исус онези които се обърнат към Бога чрез Благовестието и вяра в Сина, стават участници в не нещо НОВО, а в Израилевото гражданство!

Rom 11:17  Но, ако някои клони са били отрязани, и ти, бидейки дива маслина, си бил присаден между тях, и си станал съучастник с тях в тлъстия корен на маслината,
Rom 11:18  не се хвали между клоните; но ако се хвалиш, знай, че ти не държиш корена, а коренът тебе.
Rom 11:19  Но ще речеш: Отрязаха се клони, за да се присадя аз.
Rom 11:20  Добре, поради неверие те се отрязаха, а ти поради вяра стоиш. Не високоумствувай, но бой се.
Rom 11:21  Защото, ако Бог не пощади естествените клони, нито тебе ще пощади.


Повярвалите от езичниците, които съставляват "църквата" не са някакво ново явление. Както казват някой, че "църквата се родила в деня на Петдесятница" Писанието не потвърждава подобно учение. Напротив написаное е ясно, че повярвалите от езичниците СЕ ПРИСАЖДАТ към ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВАЩО ДЪРВО! От текста става ясно, че това дърво е Израел. А коренът е Господ Исус:

Откр. 22:16  Аз, Исус, изпратих ангела Си, да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда.

С други думи повярвалите от езичниците, сиреч християните, заедно със повярвалите от евреите съставляват дървото, като има езичници които предстои да влязат и евреи (естествени клони) които са били отсечени, но някои от тях пак ще са просадени. И цялото това дърво не си е променило името. Неговото име е Израел.

Римл 9:6  Обаче, не е пропаднало Божието слово; защото не всички ония са Израил, които са от Израиля;

Гал. 6:16  И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.

Името на Божия народ (дървото) продължава да бъде Израел. Някои клони се са били отсечени, други запазени, други присадени. Но дървото е същото!

Думата църква (ekklesia) не е нова дума. Тази дума е използвана за първи път в Септуагинтата като превод на еврейското "kahal" Кахал е дума означаваща събрание, също както и ekklesia, и в текстовете на Стария Завет отново и отново се употребява за Израилевото множество, за събранието на избрания народ.

Но дори и в Новия завет ekklesia е използвана за Израел:

Деян. 7:38  Това е оня, който е бил в църквата в пустинята заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина, както и с бащите ни, който и прие животворни думи, да ги предаде на нас;

Църквата (еккесия, кахал) съществува от времето на Яков, който е бил наречен Израел и чиито синове обещанието предавано само на един син (Исаак-Яков) вече преминава на всичките 12 сина на Яков, и вече имаме Господен кахал, или Господно събрание, или църква.

С други думи християните са същото онова царско свещенство, същия онзи Израел, който е избран изсред всички народи да бъде специално притежание на Господа, да му свещенодейства и да му служи СПРЯМО ОСТАНАЛИТЕ НАРОДИ.

Ако човек не ги разбира тия неща ще се чуди какви са тия две групи хора, кой светия, кой свещеник и кой над кого владее в милениума и във вечността.

Надявам се от изложеното по-горе тези неща да са станали  по-ясни.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Милениумът
« Reply #9 on: November 03, 2007, 15:33:25 PM »

Аз не се чудя за милениума , кои са двете групи , защото е ясно казано че има народи над които светиите царуват .
Учудих се  само за това в поста на Girard , че във вечното състояние тоест след милениума сякаш иска да каже че отново тези две групи си остават.За това се зачудих не знам дали съм те разбрал правилно Girrard?


Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Милениумът
« Reply #10 on: November 03, 2007, 17:25:24 PM »
Добре а според тебе има ли нещо в Писанията, което да дава основание да се мисли, че двете групи ще се слеят след милениума? Напротив в Новото небе и Новата земя виждаме че отново има две групи. Според това, което и Girard цитира. Да не говорим, че самия факт, че имаме две неща Ново Небе и Нова Земя, говори за раделяне на тези които ще живеят на новото Небе и тези на Новата земя.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Милениумът
« Reply #11 on: November 03, 2007, 20:39:58 PM »
Интересно! Явно не съм мислил изобщо за това.

Във вечното състояние се вижда че няма смърт, тоест първото премина. Тези които ще живеят там не ще умрат никога, ако са две групи и двете групи ще са с нетленни тела. Тоест тези които са умряли по времето на мелениума и са в Христос ще трябва да възкръснат, това част от първото възкресение ли е? Или друго възкресение? Като възкръснат в какви тела ще възкръснат и живеят съответно на новата земя? Защото те са тези които са управлявани в милениума? Просто си разсъждавам за да си изградя по точно мнение по този въпрос, пишете!

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Милениумът
« Reply #12 on: November 03, 2007, 21:03:14 PM »
И друго исках да питам как мислите ако за тези които са приели белега на ръката и на челото /а това са всички/ освен светиите които не са го сторили, Бог казва  -

Откровение 14 гл

9 И трети ангел идеше след тех и казваше с глас голем: Който се кланя на звера и на образа негов, и взема белег на челото си или на ръката си,

10 той ще пие виното на божията ярост налеяното чисто в чашката на гнева му; и ще бъде мъчен с огън и с жупел пред светите ангели и пред Агнето.

11 И димът на техното мъчение възлезва във веки веков, и немат отдъхнуване ни ден ни нощ тези които се кланят на звера и на образа негов, и който приима белега на неговото име.


Излиза че тези които приемат този белег са загубени, а знаем че всеки на земята по време на скръбтта ще го приеме освен светиите.

Тогава как ще живеят в милениума отцелели невярващи като излиза че ще пият от виното на божията ярост и ще бъдат мъчени с огън и с жупел пред светите ангели и пред Агнето.

Възможно ли е някой да отцелее от това?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3405
Re: Милениумът
« Reply #13 on: November 03, 2007, 21:39:27 PM »
На първия въпрос - има второ възкресение. След 1000-та години. Хората които възкръснат тогава ще бъдат съдени според написаното в книгите и на всеки който името не е записано в Книгата на Живота ще бъде хвърлен в огненото езеро:

Rev 20:11  След това видях един голям бял престол и Онзи, Който седеше на него, от Чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
Rev 20:12  Видях и мъртвите големи и малки, стоящи пред престола; и едни книги се разгънаха; разгъна се и друга книга, която е книгата на живота; и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
Rev 20:13  И морето предаде мъртвите, които бяха в него; и смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях; и те бидоха съдени всеки според делата си.
Rev 20:14  И смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро. Това е втората смърт.
Rev 20:15  И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.


След като за хората от второто възкресение се проверява дали са записани в книгата, значи е възможно да има хора записани в Книгата на Живота измежду тях. И е логично тези които се намерят записани да им се дадат вечни тела. Поне такова е моето разсъждение по въпроса.

На втория въпрос:

Quote
а знаем че всеки на земята по време на скръбтта ще го приеме освен светиите.

И как го знаем това? Казва се:

Откр. 13:8  И ще му се поклонят всички, които живеят на земята, всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото Агне.

От цитирания към първия въпрос пасаж от Откровение излиза, че при второто възкресение е възможно да има хора записани в книгата на живота, но това не са светии. Т.е по времето на Антихриста и царството на Звяра би трябвало да има хора, които няма да са покаяни християни и светии, но заради съвестта си отказват да приемат белега на звяра.

На мен това обяснение ми изглежда разумно, но е възможно да ни се губят някои важни моменти от цялостната картина за да разберем по-добре нещата.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

small axe

 • Слугуващ
 • *******
 • Posts: 901
Re: Милениумът
« Reply #14 on: November 03, 2007, 22:22:38 PM »
Quote from: Watchman
по времето на Антихриста и царството на Звяра би трябвало да има хора, които няма да са покаяни християни и светии, но заради съвестта си отказват да приемат белега на звяра.

Watchman струва ми се невъзможно хора които не са светии да не приемат белега на звяра. Тези които не са го приели са рискували живота си, защо? Заради вярата в Исус! Иначе не биха устояли.

Откр. 14:12 "Тук е нужно търпението на светиите на тези които пазят Божиите заповеди и вярата в  Исус."