Author Topic: Red Baron  (Read 8429 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3618
Re: Red Baron
« Reply #30 on: December 04, 2017, 23:26:23 PM »
По планиските села в България е пълно с махали и села които носят имена като "Стоевци", "Михалевци", "Рачевци" и прочие. Тези махали са били типичния модел на родова общност, която е била точно в такива размери до около 30-40 човека с децата. В планинските села се е оцелявало трудно и този модел е бил най-жизнения и практичен модел. Може да се каже, че най-будните българи (непреклонните пред султана са бяхали в планините) са живяли по този модел стотици години. И той е доказан във времето. Това е една изключително жизнена форма на общност.

Ето защо тя може и трябва да бъде за пример на останалите хора. Ако вземеш с Христос ходеха 12 апостоли, но около тях се движеха и някои жени, вероятно с тях е имало и някои деца. Така, че може да се каже че с Христос са се движели около 20-30 души, като понякога са се присъединявали и повече хора за кратко време. Но основното ядро е било в рамките на 20-30 чоека общо с децата. Ето защо този пример не е за подценяване.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Re: Red Baron
« Reply #31 on: December 04, 2017, 23:45:19 PM »
С тази разлика, че ние не сме от един род, а приятелски семейства.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3618
Re: Red Baron
« Reply #32 on: December 04, 2017, 23:48:39 PM »
12-те апостоли също не са били от един род по плът. Но Писанието казва:

1Петр. 2:9  Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина.

Излиза, че християните ако са Божии деца, са от един род.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Нели

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 203
Re: Red Baron
« Reply #33 on: December 04, 2017, 23:56:43 PM »
Да, прав си. Дори би било по-лесно да си съжителстват братя по вяра, отколкото неверници, дори да са роднини.