Author Topic: Възраста на земята е 6000г.  (Read 20349 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3788
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #30 on: December 06, 2017, 23:37:10 PM »
Начина по който аз разбирам този пасаж е следния:

- Исус казва - " Наистина Илия иде, и ще възстанови всичко" - т.е с това Той потвърждава пророчеството в Малахия и че наистина има да дойде Илия, който да възстанови всичко.

- След което Исус пояснява, че това "идване" което "има да се случи" всъщност вече се е случило в лицето на Йоан Кръстител.

Така тия думи са напълно ясни и разбираеми. А да се разбива идването на Илия на две - пророк Малахия не дава подобна индикация за двойно идване и това е вече е въпрос на предположения, че може и да има още нещо, което тепърва да стане.

Ако обърнем обаче внимание на думите на Исус, когато казва:

Лука 18:8  Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята?

Тук се вижда че при Второто Пришествие на Христос положението никак няма да е розово с християните. Дори Исус пита - ще намери ли вяра на земята? Ако имаше да идва преди пришествието някакъв Илия, който "да възстанови всичко" - тогава Исус би трябвало да очаква някаква прекрасна картина на всичко възстановено и голямо множество изпълнено с голяма вяра. Вместо това, Исус се чуди дали въобще ще намери някаква вяра на земята.

Ето защо аз не очаквам някакво специално "възстановяване" да се случи преди Пришествието. Възстановяването ще го направи Христос след като се завърне.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #31 on: December 06, 2017, 23:51:45 PM »
Също такова възстановяване, за което пишеш, не е имало и по времето на Йоан Кръстител. Какво се има предвид под "възстанови всичко", не знам.

Христос не на едно място говори за неща, които се случват сега и пак ще се случат:
Йоан 5:25. Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят.

На друго място казва:
Матей 8:22. Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

Вижда се, че става въпрос за умрелите души в греховете си:
Ефесяни 2:1. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,
както и за умрелите тела, които ще бъдат възкресени.

Затова и в думите му, че Илия ще дойде не виждам нищо чудно, което да не означава това, което казва буквално.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3788
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #32 on: December 06, 2017, 23:58:57 PM »
Евреите бяха изпаднали в ритуалност и мъртви церемонии. Йоан кръстител възстанови всичко, в смисъл, че възстанови отново реалността на вярата, като посочи Божия Агнец, който носи греховете на света. По този начин той възстанови вярата им от една мъртва ритуалност в жива и спасителна вяра.

Забележи, че при пришествието Исус отново ще търси вяра на земята. Така аз ги разбирам тия пасажи - възстановяването това е възстановяване на вярата от сянката към същността.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Alesyz

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 151
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #33 on: December 07, 2017, 10:03:46 AM »
Добре, тук Исус казва:
Марк 1:15
Времето се изпълни, и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието;

Кое време се е изпълнило? Пророкуваното в Даниил 9:25-26 ли?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3788
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #34 on: December 07, 2017, 11:19:33 AM »
Предполагам, че се е изпълнило времето да преминат от сянката на вярата към нейната същност.

Ето какво казва апостол Павел в посланието към Галатяните:

Гал. 3:23  А преди да дойде вярата ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която искаше да се открие.
Гал. 3:24  Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра.
Гал. 3:25  Но след идването на вярата не сме вече под детеводител.
Гал. 3:26  Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.


и отново:

Гал.4:4  а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,
Гал. 4:5  за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.
Гал. 4:6  И понеже сте синове, Бог изпрати в сърдцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!


Ето това е и възстановяването в което участва Йоан Кръстител като един нов Илия, защото пророк Илия обърна сърцата на Израел от Ваала към Бога, така Йоан обърна Израел от сянката на закона към Христос. И ако погледнем пророчеството на Малахия в контекст ще видим, че именно за това идва реч:

Мал. 4:1  Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, Казва Господ на Силите, Та няма да им остави ни корен ни клонче.
Мал. 4:2  А на вас, които се боите от името Ми, Ще изгрее слънцето на правдата С изцеление в крилата си; И ще излезете и се разигравате като телци из обора.
Мал. 4:3  Ще стъпчете нечестивите; Защото те ще бъдат пепел под стъпалата на нозете ви В деня, който определям, Казва Господ на Силите.
Мал. 4:4  Помнете закона на слугата ми Моисея, Който му заповядах в Хорив за целия Израил, Сиреч, повеленията и съдбите.
Мал. 4:5  Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
Мал. 4:6  И той ще обърне сърцето на бащите към чадата, И сърцето на чадата към бащите им, Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.


Ето как е построено това пророчество като послание и смисъл:

- Идва деня Господен, който е ден на съд и който ще изгори нечестивите.
- На тези, които се боят от Господа ще изгрее слънцето на Правдата. Мисля, че всеки християнин трябва да се съгласи, че това слънце на Правдата е Христос. Т.е тук ясно се говори че преди Бог да съди света ще дойде Христос, който ще донесе спасение и изцеление на определени хора.
- Помнете закона на Моисей. Защо Бог напомня за това? Защото Закона има за цел да ни покаже, че сме грешни хора и че никой не може да се спаси чрез собствените си дела. Затова да не си мислят някои, че ако пазят закона, това ще ги спаси от погибел в деня Господен.
- Затова Бог ще изпрати пророк Илия преди да дойде този ден. Текста не казва, че Илия ще дойде непосредствено преди деня Господен или малко преди този ден, както мнозина приемат по инерция, а че ще дойде преди него в хронологически ред. И защо ще дойде? Защото закона няма да ги спаси от деня Господен, слънцето на Правдата ще ги спаси. И точно това изпълни Йоан Кръстител, той насочи израилтяните към Божият Ангнец, който носи греховете на света. Единствения който може да ги спаси от унищожение в деня Господен.

Интересно е и какво казва текста на Септуагинтата за последния пасаж:

Quote
Mal 4:6  the one whoG3739 shall restoreG600 the heartG2588 of the fatherG3962 toG4314 the son,G5207 andG2532 the heartG2588 of a manG444 toG4314 G3588 his neighbor,G4139 G1473 lestG3361 comingG2064 I strikeG3960 theG3588 earthG1093 entirely.G696.2

Текста буквално казва "той ще възстанови" - ето защо и Исус каза, че Илия ще възстанови всичко. А това "всичко" е всичкото, което този текст казва, че има да възстанови Илия. А то е на първо място да въстанови "сърцето на бащата към сина", което на мен ми говори именно за осиновлението в Христос, за което говорят апостолите:

Гал. 4:1  Казвам още: До тогаз, докато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко,
Гал.4:2  но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.
Гал.4:3  Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;
Гал.4:4  а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,
Гал.4:5  за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.


В Израел, когато някой баща има син, докато не навърши пълнолетие сина не се различава по нищо от роб. Когато навърши пълнолетие той бива "осиновен" - това е което те наричат "бар мицва". Сина става пълнолетен наследник. Това е времето когато бащата припознава сина си като свой син и пълновластен наследник.

Точно това пълнолетие е преминаването от закона към вярата, от положение на роб към положение на син. Това е обещаното възстановяване на "сърцето на бащата към сина" в което Йоан Кръстител имаше ключова роля, защото той посочи Ангеца и направи мост между закона и вярата, между положението на роб до положението на пълнолетен син и наследник. Затова Писанието изрично говори за приемането ни във вярата като получаване на наследство и осиновление.

Второто нещо, което трябва да възстанови Илия според текста в септуагинтата това е сърцето на човека към ближния (съседа) му.

Знаем че израилтяните мислеха че другите народи нямат дял в обещанията на Авраам, това ги кара и до ден днешен да гледат от високо на всички останали. Но Йоан правейки прехода от закона (даден само за Израел) към Христос (дошъл да спаси човеци от всички народи) положи основата за това благовестието да се проповядва на всички народи, което нещо направиха и апостолите. Така сърцата на израилтяните (които приемат Христос) се обърна към съседите им.

Така, че Йоан наистина изпълни и възстанови всичко. И той е 100%-товото изпълнение на пророчеството на Малахия и няма никакво основание от Писанията да се очаква някакъв друг Илия да дойде и да "възстановява" незнайно какво. А двамата свидетели от Откровение, са нещо съвсем отделно, което аз в момента не коментирам.

Ето защо до момента всички, абсолютно всички, които са дошли след Йоан с претенцията да са Илия са били вълци грабители и са нанесли много щети на стадото.

Дори за тези, които не знаят и в България има един, който се е провъзгласил за Илия, дори в къщи емисари ми е изпращал, че накрая сам се появи в дома ми, ама без да обяви кой е, но аз като разбрах го изгоних и той бра много срам и отправяше много заплахи.

Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #35 on: December 07, 2017, 20:28:42 PM »
Ако Иоан Кръстител беше изпълнил и въстановил всичко защо Исус използва бъдеще време в ст.11? Той казва:'Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко'.  Ако беше както ти казваш Watchman Tой просто трябваше да каже:'Илия беше Иоан Кръстител. Той възстанови всичко'. След като Иоан Кръстител е мъртъв Исус казва:'Илия ще дойде...'. Всеки пророк е бил изпращан в определено време с определена мисия. Иоан Кръстител е изпълнил мисията си преди 2000г. Днес преди пришествието трябва друг Илия. Днес има още повече неща за възстановяване. Истините на Евангелието са заровени под камари човешки поучения. Тези поучения трябва да си отидат. Иоан Кръстител не може днес да посочи греховете на хората нито да им отговори на въпросите, както го правеше докато беше жив. Само един жив пророк в силата на Илия може да направи това днес. Иоан Кръстител не е имал и най-малка представа за живота днес и какви форми греха има днес.

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3788
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #36 on: December 07, 2017, 20:56:15 PM »
Аз доста детайлно, подробно и систематично аргументирах позицията си от Писанието, включително вече отговорих на въпроса, който зададох, защо се използва бъдеще време, а след това минало време. Освен това по отношение на Илия се придържах стриктно към текста.

Ти казваш Илия щял да отговаря на някакви въпроси за някакви грехове. Няма такова нещо в Писанието. Там се казва, че Илия ще дойде да възстанови определени неща, те са описани кои са, и вече са възстановени в служението на Йоан Кръстител.

Ти казваш Йоан, нямало как да знае какви грехове има в днешно време. Това не знам какво отношение има към въпроса, който обсъждаме, защото Йоан посочи пътя към Христос, а Христос е жив днес, и имаме обещанието Му, че ще бъде с нас до свършека на века. Затова ако има някаква неяснота Христовия Дух ще открие каквото е необходимо.

Ето ти казваш - има много човешки поучения, които трябва да бъдат отхвърлени. Съгласен съм. Но после предлагаш някакво именно човешко учение, че Илия бил необходим за разкриване на някакви грехове и да отговарял на някакви въпроси. Сиреч, ти казваш, че някакъв човек е необходим да научи на нещо християните, които не биха могли да го научат другояче. Но това напълно противоречи на Писанието, защото е Писано:

1Йоан. 2:27  а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.

Йоан 6:45  Писано е в пророците: "Всички ще бъдат научени от Бога"

Имайки тия превъзходни обещания, няма никаква библейска причина да очакваме някакъв човек, който да дойде и да ни научи на нещо, което е недостъпно да бъде научено чрез Писанията и чрез Святия Дух. Такова учение в Христовото учение, или в поучението на апостолите просто няма.

И отново да напомня, че исторически вярата в някакво повторно идване на Илия е донесла само ереси, лъжеучители, съсипване на вярата на стотици хиляди хора. А едно дърво се познава по плодовете си.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #37 on: December 07, 2017, 23:04:30 PM »
Йоан проповядваше на тези, които се покайваха, а не на тези, които бяха с Исус. Тези, които бяха с Йоан после отидоха с Исус. Йоан не е дошъл да казва неща, които бяха по-различни от закона, нито Христос дойде да говори неща, които бяха по-различни от това, което беше записано в закона.

Разсъжденията не трябва да са, че Илия/Йоан е дошъл на мястото на Исус, а точно обратното: дойде, за да го посочи и проповядваше покаяние от греховете и казваше "идва един, Който... ТОЙ ще ви кръсти...", а това е нещо, което виждаме след това и апостолите да правят: да проповядват покаяние, да посочват Исус и да кръщават във вода, както и бяха употребявани да се кръщават хората със Святия Дух чрез полагането на ръцете им. Възстановяването, което Йоан правеше беше да проповядва покаяние от греховете и да насочи хората към Христос, а не да възстанови или отмени ритуали, да промени една вяра в друга вяра или нещо такова.

Тъй като нещата не са толкова прости, също бих се придържал стриктно към текста, като например това "времето на вярата" не е ясно точно какво означава (или поне на мен не ми е ясно кое е точно това време: дали не е последното време, където пише "тук е нужна вярата на светиите"). И затова не мога да немря пасаж, който говори за "възстановяване на вяра към същност" и честно казано не знам какво точно означава това, защото и в текста на Библията не намирам подобен израз.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3788
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #38 on: December 07, 2017, 23:18:03 PM »
Ето го пасажа:

Евр. 10:1  Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата

Делото на Йоан беше да преведе Израел от сянката към същността.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Tihomir

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 2794
  • FellowshipBG
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #39 on: December 07, 2017, 23:46:05 PM »
Аз този пасаж го знам, но там пише за закона, а не за вярата. Затова израза "въстановяване на вярата към същност" не разбирам какво значи. Идва Христос и променя нещата и показва сам Той същността на нещата. Не пише, че вярата нещо се променя или там каквото означава този израз. Може би е нещо, което ти си разбираш сам, но аз не го разбирам.
И отговори Исус и рече им: Не за това ли се заблуждавате, понеже не познавате писанията нито силата Божия?

Watchman

 • Administrator
 • Слугуващ
 • *****
 • Posts: 3788
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #40 on: December 07, 2017, 23:52:36 PM »
Дали ще го наречеш възвръщане към същността на вярата или към същността на нещата, както казва цитирания пасаж, няма голямо значение. Факта е че има преминаване от сянка към същност, от символика към реалност. А това е нещото, което Бог винаги е имал предвид, затова Йоан възстанови, онова, което Бог беше замислил първоначално за израилтяните, а именно - осиновление чрез вяра, и това да бъдат светлина на останалите народи. Това е което направи Йоан за тях и в това се състои неговата мисия като пророк Илия.
Ez 3:17  Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel: therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me.

Is 21:6  For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he seeth.

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #41 on: December 08, 2017, 20:06:29 PM »
Ролята на Йоан наистина е много интересна и важна, според както ни е разкрита в Библията. Нека видим:

1 Ето, Аз изпращам вестителя Си,
Който ще устрои пътя пред Мене;
И Господ, Когото търсите,
Неочаквано ще дойде в храма Си,
Да! Ангелът на завета, когото вие желаете;
Ето, иде, казва Господ на Силите...4 Помнете закона на слугата ми Моисея,
Който му заповядах в Хорив за целия Израил,
Сиреч, повеленията и съдбите.
5 Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия,
Преди да дойде великият и страшен ден Господен;
6 И той ще обърне сърцето на бащите към чадата,
И сърцето на чадата към бащите им,
Да не би да дойда и поразя земята с проклетия.
Малахия 3,4

Как този вестител ще устрои пътя на Господа? Неговото основно послание беше "Покайте се понеже наближи небесното царство". И при него идваха от Ерусалим, Юдея и цялата Йорданска област да се покайват , както  също и фарисеи и садукеи. Задаваме си въпроса, защо идваха при Йоан да се кръщават за покаяние? Не се ли покайваха като носеха жертвите при техните религиозни водачи и като изпълняваха религиозните ритуали в храма, според традиционните служения? Защо трябваше да отидат при един странен човек с кожух в пустинята и при него да се изповядат и кръстят във водата на Йордан? Не беше ли достатъчно да го направят изповядването при техните си свещеници? Явно е, че не! Явно, че хората разбираха, че религиозната им система няма силата да ги доближи до Бога, за разлика от онзи с кожуха, който викаше в пустинята. Ето същият въпрос, зададен от самия Йоан към самите религиозни ръководители на Израел:

7 А като видя, че мнозина от фарисеите и садукеите идеха да се кръстят от него, рече им: Рожби ехиднини! кой ви предупреди да бягате от идещия гняв?
8 Затова, принасяйте плодове достойни за покаяние;
9 и не мислете да думате: Авраам е нашият баща; защото ви казвам, че Бог може и от тия камъни да въздигне чада на Авраама.
Матея 3

Водачи на народа, защо идвате при мен? Кой ви предупреди да бягате от идващия гняв?
Те разбираха, че също имат нужда от покаяние, от промяна. Дори и техния статут на религиозни водачи и аврамови наследници  им се виждаше недостатъчен, да се срещнат с Господа. На някои от тях - не на всички!
Та какво правеше Йоан, според както Исус обясняваше на народа:

11 Истина ви казвам: Между родените от жени, не се е въздигнал по-голям от Иоана Кръстителя; обаче, най-малкият в небесното царство, е по-голям от него.
12 А от дните на Иоана Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се насилят го грабват.
13 Защото всичките пророци и законът пророкуваха до Иоана;
14 и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде.
15 Който има уши да слуша, нека слуша.


От Йоан нататък небесното царство насила се взима и които се насилят, те го грабват! Защо? И как се насилват?
Защото, казва Исус, всичките пророци и законът пророкуваха до Йоан. Всичко към което сочеха пророците и закона бе Исус! Той изпълнението на всичко, пълнотата от която се нуждаеха тези, които търсеха Бога си! Йоан им Го посочи - ето Го този, Когото чакате от древността , за Когото писаха пророците, Който е достатъчната Жертва за всичките грехове на света! И народа виждаше Исус! Трябваше да се насилят, за да осъзнаят, че това е Той-обещания Месия и да повярват в Него. Това беше катарзиса за мнозина, повратната точка в живота им. Самият Йоан попита от тъмницата в утиготение и прокрадващо се съмнение:

3 Ти ли си оня, Който има да дойде, или друг да очакваме?
4 Исус в отговор им рече: Идете, съобщете на Иоана това, което чувате и виждате:
5 Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресявани, и на сиромасите се проповядва благовестието.
6 И блажен оня, който не се съблазнява в Мене.


Това насилване, мисля, че е валидно и за нас днес. Да приемеш Спасителя и да Го следваш чрез вяра не става без преломния момент в живота ни!
Но, какво беше до Йоан и какво стана след него, според Писанието:

21 Тогава, законът противен ли е на Божиите обещания? Да не бъде! Защото, ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правдата щеше да бъде от закона.
22 Но писанието затвори всичко под грях, та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тия, които вярват.
23 А преди да дойде вярата ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие.
24 Така, законът стана за нас детеводител, да ни доведе при Христа, за да се оправдаем чрез вяра.
25 Но след идването на вярата не сме вече под детеводител.
26 Защото всички сте Божии чада чрез вяра в Исуса Христа.
27 Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли.
28 Няма вече юдеин, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски; защото вие всички сте едно в Христа Исуса.
29 И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание.


До Йоан детеводител е водил деца. Децата порастват , достигат пълнолетие и съзряват. В един момент вече се прави крачката от непълнолетие към зрялост. Този момент винаги е свързан с някакво самонасилване, за да преминем от детската реалност към мъжествеността . Така и от пророкуваното и преобразите, и механичното изпълнение на заповеди, в Исус всичко придобива съвсем реален смисъл. Вярата осъзнава всичко това и преобразява човека и неговия живот изцяло. Така се изпълнява Божията цел - 29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;


Така в Исус се обединява всичко от преди Йоан и след него. Така сърцата на бащите се обръщат към чадата и на чадата към бащите и всички стават божии чада (Христоподобни) чрез вяра в Спасителя!
Ангел от небето дава обяснение какво е Йоан:

13 Но ангелът му рече: Не бой се, Захари, защото твоята молитва е чута, и жена ти Елисавета ще ти роди син, когото ще наречеш Иоан.
14 Той ще ти бъде за радост и веселие; и мнозина ще се зарадват за неговото рождение.
15 Защото ще бъде велик пред Господа; вино и спиртно питие няма да пие; и ще се изпълни със Светия Дух още от зачатието си.
16 И ще обърне мнозина от израилтяните към Господа техния Бог.
17 Той ще предиде пред лицето Му в духа и силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата, и непокорните към мъдростта на праведните, да приготви за Господа благоразположен народ.


 Да приготви за Господа благоразположен народ-това, което не можеха да направят онези седещите на Мойсеевото седалище, макар че това им беше работата. Йоан е преходния мост от пророкуваното към изпълнението му. Много важна фигура за Бог и хората! И както Илия в ревността си за Господа обърна Израел от ваалимите към живия Бог, така и Йоан обърна сърцата от религиозното мъртвило към живата, спасителна вяра в Агнеца, Начинателя и Усъвършителя на нашата вяра!
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #42 on: December 09, 2017, 15:20:07 PM »
От написаното дотук не се разбира ясно: има ли днес пророци в Божията църква или няма?

Valipeti

 • Допринасящ
 • *****
 • Posts: 343
 • Аз Съм именно това, което ви казах че Съм!
  • Приятели в Христа
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #43 on: December 09, 2017, 15:39:02 PM »
От написаното дотук не се разбира ясно: има ли днес пророци в Божията църква или няма?

Защото написаното се отнася специално за Йоан Кръстител, а не за съвременни пророци. Самият Йоан, когато го питаха дали е пророк, отрече. Затова не става ясно за това, което те вълнува.
Иначе директно си пише на други места, че има пророци в църквата, но първо трябва да се изясни какво означава думата пророк и пророкуване в съвременноста.
Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат!

7ivan

 • Съпричастен
 • ****
 • Posts: 146
Re: Възраста на земята е 6000г.
« Reply #44 on: December 09, 2017, 16:55:51 PM »


Иначе директно си пише на други места, че има пророци в църквата, но първо трябва да се изясни какво означава думата пророк и пророкуване в съвременноста.

Типично теологично мъдруване - много говорене, малко/нищо казване. 'Съвременното' обяснение ще е в смисъл че пророци буквално няма, а всички могат да пророкуват.... Но ние знаем че теологията е дяволския заместител на вярата и на нас не ни трябват съвременните теологични 'тълкувания', а 'Писано е...'!